Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015"

Transcriptie

1 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus jun 2014/2015 jun mei % mut. jun mei % mut. % mut. abs. Nieuw ,6% ,7% 19% Lopend ,2% ,2% 5% Beëindigd ,6% ,1% 26% wv werkhervatting ,4% ,6% 25% wv bereiken max. duur ,4% ,1% 20% 613 WW-uitkeringen 50-plussers vrijwel onveranderd Het aantal lopende WW-uitkeringen aan 50-plussers komt in juni 2015 uit op , dat is vrijwel evenveel als in mei. Het totaal aantal WW-uitkeringen liet een daling zien van 1,5 procent. Lopende WW-uitkeringen aan mannen afgenomen WW-uitkeringen van mannen vertoonden in juni vergeleken met mei een daling met 1,3 procent tot Bij de vrouwen echter steeg het aantal uitkeringen met 1,1 procent naar Bij beroepsgroepen waar mannen een groot aandeel hebben is het aantal uitkeringen dan ook afgenomen: agrarische (-2,7%), technische&industriële (-2,6%) en transport (-1,6%). Minder uitkeringen vooral vanuit bouwnijverheid en uitzendbedrijven Vergeleken met mei 2015 nam het aantal lopende uitkeringen van 50-plussers in juni vanuit veel sectoren af. De sterkste daling deed zich net als vorige maand voor vanuit de bouwnijverheid (-5,1%) en de uitzendbedrijven (-3,9%). Het grootwinkelbedrijf vertoont met een plus van 5,9 procent de grootste toename. Forse toename uitkeringen vrouwen vergeleken met juni vorig jaar Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal uitkeringen van 50-plussers 5 procent hoger, terwijl het totaal aantal uitkeringen in die periode met 5 procent afnam. Het aantal uitkeringen aan vrouwen komt 11 procent hoger uit dan in juni vorig jaar. De uitkeringen aan mannen liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar. Vrijwel alle sectoren laten vergeleken met juni vorig jaar een toename zien van het aantal uitkeringen. Grootste stijgers waren, net zoals in de vorige maanden, zorg&welzijn (+26%) en openbaar bestuur&overheid (+22%). Alleen de bouwbedrijven (-18%), de uitzendbedrijven (-9%) en de grafische industrie (-3%) laten een daling zien. jan t/m jun mutatie aandeel abs. % Nieuw % Beëindigd % 100% 100% wv werkhervatting % 45% 45% bereiken max. duur % 29% 30% overige redenen % 26% 24% Veel meer nieuwe uitkeringen zorg&welzijn en openbaar bestuur&overheid in 2015 In de eerste helft van 2015 werden door UWV nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan 50-plussers, dat is 3,7 procent meer dan in De uitkeringen aan mannen namen met 1,7 procent af en die aan vrouwen lieten een forse toename zien (+11,5%). Dit hangt samen met een sterke toename van het aantal nieuwe uitkeringen bij sectoren en beroepen waar vrouwen de overhand hebben: sector zorg en welzijn (+30,8%), (para)medische beroepen (+16,3%) en verzorgende en dienstverlenende beroepen (+16,1%). 1 Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 zijn januari, mei, juli en oktober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, april, juli, oktober en december. Rapportage (N)WW 50plus 2

4 Een relatief grote daling van het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar vertoonden de grafische industrie (-27%), het bouwbedrijf (-21,7%) en de banken (-19,8%). Naar provincie bekeken lopen de ontwikkelingen sterk uiteen van een daling voor Noord- Holland (-4,6%) tot een stijging voor Zeeland met 24,6 procent. Werkhervattingen 50-plussers bovengemiddeld toegenomen Er werden in het eerste half jaar van 2015 bijna WW-uitkeringen van 50-plussers beëindigd, 20 procent meer dan vorig jaar. Het aantal door werkhervatting beëindigde WW-uitkeringen van 50-plussers nam dit jaar (t/m juni) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar toe met 19 procent tot Het totaal aantal door werkhervatting beëindigde WWuitkeringen nam vergeleken met vorig jaar slechts toe met 5 procent. Vooral van 50-plussers afkomstig uit de sectoren zorg&welzijn (+35%) en vervoer&opslag (+25%) steeg het aantal werkhervattingen dit jaar flink. Bij (para)medische beroepen, die sterk vertegenwoordigd zijn in de sector zorg&welzijn, nam het aantal werkhervattingen met de helft toe. Dit in tegenstelling tot de agrarische en de informatica beroepen waar de toename van het aantal werkhervattingen met 7 procent fors onder de gemiddelde toename van 19 procent ligt. Door werkhervatting beëindigde uitkeringen maken bij 50-plussers 45 procent uit van het totaal aantal beëindigde uitkeringen. Voor 50-plussers afkomstig uit de sectoren bouwnijverheid (65%), landbouw (62%) en uitzendbedrijven (61%) komt het aandeel werkhervattingen veel hoger uit. Hekkensluiter voor wat betreft de werkhervattingen is de sector openbaar bestuur&overheid met een aandeel van 28 procent. Bij de beroepen staan de agrarische met een aandeel werkhervattingen van 59 procent en de technische en industriële met 58 procent aan kop. Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege overige redenen nam in 2015 ook flink toe, met 27 procent tot Het gaat hierbij vooral om beëindiging vanwege het bereiken van maximale doorbetalingsduur WW bij ziekte 2. Nieuwe, lopende en beëindigde WW-uitkeringen 2 Een zieke WW-uitkeringsgerechtigde heeft de eerste 13 weken van ziekte geen recht op een Ziektewetuitkering. De WW-uitkering blijft doorlopen. Is de uitkeringsgerechtigde na 13 weken nog ziek dan stopt de WW-uitkering en volgt een Ziektewetuitkering. Rapportage (N)WW 50plus 3

5 Lopende WW-uitkeringen /2014 Aandeel jun mei % mut. jun % mut abs. Mut jun 15 jun 14 Totaal ww ,5% % WW >= ,2% % % 100% Geslacht mannen ,3% % 7 54% 57% vrouwen ,1% % % 43% Sector Landbouw en visserij ,8% % 117 1% 1% Industrie, delfstoffen en energie etc ,6% % % 15% Grafische industrie ,7% % -85 1% 1% Metaal- en technische bedrijven ,4% % 252 5% 5% Metaalindustrie ,0% % 156 2% 2% Bouwnijverheid ,1% % % 6% Bouwbedrijf ,2% % % 5% Handel ,5% % % 14% Detailhandel ,4% % 108 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,9% % 335 1% 1% Groothandel ,1% % 704 6% 6% Horeca ,1% % 198 3% 3% Vervoer en opslag ,7% % 819 6% 6% Financiële en zakelijke dienstverl ,2% % % 32% Banken ,2% % 339 4% 4% Uitzendbedrijven ,9% % % 8% Zakelijke dienstverlening ,5% % % 14% Openbaar bestuur en overheid ,2% % 528 2% 1% Onderwijs ,1% % 557 4% 4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,8% % % 17% Culturele instellingen ,5% % 23 2% 2% Gezondheidszorg en welzijn ,9% % % 15% Onbekend Beroepsrichting Agrarische ,7% % 113 2% 2% Economisch-administratief ,2% % % 33% Informatica beroepen ,1% % 156 3% 3% Medische en paramedische ,9% % 640 3% 3% Openbare orde en veiligheid ,9% % 109 1% 1% Pedagogische beroepen ,1% % 332 4% 4% Sociale en culturele beroepen ,1% % % 7% Technische en industriële ,6% % % 23% Transport ,6% % 571 8% 8% Verzorgend en dienstverlenend ,2% % % 16% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding ,3% % % 11% vmbo/mbo1/mboa ,9% % % 27% havo/vwo ,8% % 429 3% 3% mbo ,4% % % 33% hbo ,0% % % 19% wo ,4% % 808 7% 6% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,6% % % 32% 6-12 maanden ,1% % % 22% maanden ,1% % % 31% >= 24 maanden ,3% % % 16% Rapportage (N)WW 50plus 4

6 Lopende WW-uitkeringen naar regio /2015 jun mei mutatie jun % mut abs. Totaal ,2% % Drenthe ,7% % 330 Friesland ,9% % 376 Groningen ,6% % 578 IJsselvechtstreek ,0% % 304 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,4% % 795 Twente ,3% % 386 Achterhoek ,8% % 49 Food Valley ,0% % 220 Midden-Gelderland ,1% % 341 Rivierenland ,3% % -14 Rijk van Nijmegen ,8% % 92 Flevoland ,4% % 117 Gooi en Vechtstreek ,7% % 102 Midden-Utrecht ,8% % 150 Amersfoort ,8% % 106 Noord-Holland Noord ,5% % 62 Zaanstreek/Waterland ,3% % 148 Zuid-Kennemerland en IJmond ,1% % 237 Groot Amsterdam ,3% % 172 Haaglanden ,6% % 167 Holland Rijnland ,7% % 358 Midden-Holland ,2% % 80 Zuid-Holland Centraal ,6% % 184 Drechtsteden ,4% % 163 Gorinchem ,1% % 94 Rijnmond ,1% % 257 West-Brabant ,2% % 857 Zeeland ,8% % 388 Helmond-De Peel ,7% % 103 Midden-Brabant ,2% % 300 Noordoost-Brabant ,7% % 296 Zuidoost-Brabant ,2% % 513 Midden-Limburg ,3% % 215 Noord-Limburg ,9% % 255 Zuid-Limburg ,2% % 451 Onbekend Provincie Groningen ,1% % 373 Friesland ,9% % 376 Drenthe ,1% % 591 Overijssel ,5% % 736 Flevoland ,2% % 127 Gelderland ,0% % Utrecht ,6% % 350 Noord-Holland ,3% % 702 Zuid-Holland ,5% % Zeeland ,8% % 388 Noord-Brabant ,8% % Limburg ,6% % 960 onbekend Grote steden Amsterdam ,2% % -33 Rotterdam ,5% % -71 Den Haag ,1% % 20 Utrecht ,9% % 37 Rapportage (N)WW 50plus 5

7 Nieuwe WW-uitkeringen, cumulatief Nieuwe uitkeringen % mutatie Totaal WW ,9% WW >=50 jaar ,7% Geslacht mannen ,7% vrouwen ,5% Sector Landbouw en visserij ,4% Industrie, delfstoffen en energie etc ,8% Grafische industrie ,0% Metaal- en technische bedrijven ,7% Metaalindustrie ,4% Bouwnijverheid ,9% Bouwbedrijf ,7% Handel ,4% Detailhandel ,5% Grootwinkelbedrijf ,8% Groothandel ,5% Horeca ,9% Vervoer en opslag ,0% Financiële en zakelijke dienstverl ,8% Banken ,8% Uitzendbedrijven ,1% Zakelijke dienstverlening ,3% Openbaar bestuur en overheid ,1% Onderwijs ,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,9% C ulturele instellingen ,3% Gezondheidszorg en welzijn ,8% Onbekend ,7% Beroepsrichting Agrarische ,3% Economisch-administratief ,6% Informatica beroepen ,2% Medische en paramedische ,3% Openbare orde en veiligheid ,3% Pedagogische beroepen ,2% Sociale en culturele beroepen ,7% Technische en industriële ,5% Transport ,2% Verzorgend en dienstverlenend ,1% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding ,7% vmbo/mbo1/mboa ,4% vwo/havo ,4% mbo ,0% hbo ,2% wo ,1% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,2% 6-12 maanden ,6% maanden ,2% >= 24 maanden ,8% Rapportage (N)WW 50plus 6

8 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio, cumulatief Nieuwe uitkeringen % Drenthe ,6% Friesland ,5% Groningen ,7% IJsselvechtstreek ,1% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,5% Twente ,0% Achterhoek ,0% Food Valley ,1% Midden-Gelderland ,8% Rivierenland ,1% Rijk van Nijmegen ,7% Flevoland ,0% Gooi en Vechtstreek ,5% Midden-Utrecht ,8% Amersfoort ,9% Noord-Holland Noord ,7% Zaanstreek/Waterland ,2% Zuid-Kennemerland en Ijmond ,5% Groot Amsterdam ,0% Haaglanden ,5% Holland Rijnland ,8% Midden-Holland ,5% Zuid-Holland C entraal ,0% Drechtsteden ,4% Gorinchem ,2% Rijnmond ,6% West-Brabant ,3% Zeeland ,6% Helmond-De Peel ,0% Midden-Brabant ,6% Noordoost-Brabant ,2% Zuidoost-Brabant ,9% Midden-Limburg ,9% Noord-Limburg ,1% Zuid-Limburg ,5% Onbekend Provincie Groningen ,1% Friesland ,5% Drenthe ,1% Overijssel ,1% Flevoland ,2% Gelderland ,8% Utrecht ,1% Noord-Holland ,6% Zuid-Holland ,2% Zeeland ,6% Noord-Brabant ,6% Limburg ,9% Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam ,3% Rotterdam ,5% Den Haag ,4% Utrecht ,8% Rapportage (N)WW 50plus 7

9 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werkhervatting % mut % mut Totaal WW % % 50% 49% WW >=50 jaar % % 45% 45% Geslacht mannen % % 51% 50% vrouwen % % 36% 37% Sector Landbouw en visserij % % 62% 65% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 46% 45% Grafische industrie % % 31% 33% Metaal- en technische bedrijven % % 53% 54% Metaalindustrie % % 49% 46% Bouwnijverheid % % 65% 68% Bouwbedrijf % % 60% 62% Handel % % 36% 38% Detailhandel % % 33% 37% Grootwinkelbedrijf % % 36% 33% Groothandel % % 39% 40% Horeca % % 40% 39% Vervoer en opslag % % 45% 44% Financiële en zakelijke dienstverl % % 47% 46% Banken % % 30% 27% Uitzendbedrijven % % 61% 58% Zakelijke dienstverlening % % 43% 43% Openbaar bestuur en overheid % % 28% 29% Onderwijs % % 35% 35% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 36% 37% Culturele instellingen % % 47% 47% Gezondheidszorg en welzijn % % 35% 36% Onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 59% 62% Economisch-administratief % % 37% 38% Informatica beroepen % % 47% 47% Medische en paramedische % % 45% 41% Openbare orde en veiligheid % % 31% 34% Pedagogische beroepen % % 41% 40% Sociale en culturele beroepen % % 35% 36% Technische en industriële % % 58% 58% Transport % % 46% 45% Verzorgend en dienstverlenend % % 33% 34% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding % % 38% 46% vmbo/mbo1/mboa % % 46% 45% vwo/havo % % 36% 35% mbo % % 46% 46% hbo % % 46% 46% wo % % 45% 47% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 66% 65% 6-12 maanden % % 54% 53% maanden % % 38% 38% >= 24 maanden % % 8% 6% Rapportage (N)WW 50plus 8

10 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting naar regio, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werkhervatting % mut % mut Drenthe % % 58% 58% Friesland % % 56% 56% Groningen % % 53% 50% IJsselvechtstreek % % 52% 52% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % % 46% 45% Twente % % 48% 49% Achterhoek % % 52% 54% Food Valley % % 43% 44% Midden-Gelderland % % 41% 43% Rivierenland % % 46% 47% Rijk van Nijmegen % % 42% 43% Flevoland % % 42% 39% Gooi en Vechtstreek % % 37% 42% Midden-Utrecht % % 41% 40% Amersfoort % % 44% 45% Noord-Holland Noord % % 49% 49% Zaanstreek/Waterland % % 43% 43% Zuid-Kennemerland en IJmond % % 40% 41% Groot Amsterdam % % 33% 32% Haaglanden % % 35% 36% Holland Rijnland % % 46% 46% Midden-Holland % % 44% 45% Zuid-Holland Centraal % % 37% 40% Drechtsteden % % 43% 44% Gorinchem % % 47% 47% Rijnmond % % 39% 40% West-Brabant % % 45% 45% Zeeland % % 46% 49% Helmond-De Peel % % 47% 47% Midden-Brabant % % 43% 43% Noordoost-Brabant % % 46% 47% Zuidoost-Brabant % % 44% 45% Midden-Limburg % % 47% 48% Noord-Limburg % % 53% 51% Zuid-Limburg % % 47% 46% Onbekend Provincie Groningen % % 53% 50% Friesland % % 56% 56% Drenthe % % 56% 55% Overijssel % % 49% 50% Flevoland % % 42% 40% Gelderland % % 45% 47% Utrecht % % 41% 41% Noord-Holland % % 39% 40% Zuid-Holland % % 40% 41% Zeeland % % 46% 49% Noord-Brabant % % 45% 45% Limburg % % 49% 48% Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam % % 31% 29% Rotterdam % % 39% 38% Den Haag % % 32% 33% Utrecht % % 38% 37% Rapportage (N)WW 50plus 9

11 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vw max.duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal WW % % 32% 35% WW >=50 jaar % % 29% 30% Geslacht mannen % % 26% 27% vrouwen % % 35% 36% Sector Landbouw en visserij % % 21% 20% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 27% 29% Grafische industrie % % 39% 46% Metaal- en technische bedrijven % % 21% 20% Metaalindustrie % % 22% 28% Bouwnijverheid % % 16% 13% Bouwbedrijf % % 19% 15% Handel % % 34% 34% Detailhandel % % 36% 33% Grootwinkelbedrijf % % 29% 38% Groothandel % % 33% 34% Horeca % % 33% 36% Vervoer en opslag % % 25% 28% Financiële en zakelijke dienstverl % % 31% 32% Banken % % 44% 49% Uitzendbedrijven % % 22% 24% Zakelijke dienstverlening % % 34% 34% Openbaar bestuur en overheid % % 43% 48% Onderwijs % % 42% 42% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 32% 34% Culturele instellingen % % 29% 28% Gezondheidszorg en welzijn % % 32% 35% Onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 23% 22% Economisch-administratief % % 37% 37% Informatica beroepen % % 33% 35% Medische en paramedische % % 26% 31% Openbare orde en veiligheid % % 36% 34% Pedagogische beroepen % % 33% 37% Sociale en culturele beroepen % % 38% 40% Technische en industriële % % 21% 21% Transport % % 24% 27% Verzorgend en dienstverlenend % % 34% 35% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding % % 31% 27% vmbo/mbo1/mboa % % 27% 30% vwo/havo % % 39% 40% mbo % % 29% 30% hbo % % 31% 34% wo % % 33% 33% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 16% 18% 6-12 maanden % % 5% 6% maanden % % 11% 14% >= 24 maanden % % 75% 79% Rapportage (N)WW 50plus 10

12 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur naar regio, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max.duur Aandeel max.duur % mut % mut Drenthe % % 23% 23% Friesland % % 25% 26% Groningen % % 26% 27% IJsselvechtstreek % % 25% 26% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % % 27% 30% Twente % % 26% 28% Achterhoek % % 23% 23% Food Valley % % 30% 29% Midden-Gelderland % % 31% 31% Rivierenland % % 28% 30% Rijk van Nijmegen % % 34% 31% Flevoland % % 32% 34% Gooi en Vechtstreek % % 35% 33% Midden-Utrecht % % 33% 33% Amersfoort % % 31% 29% Noord-Holland Noord % % 25% 27% Zaanstreek/Waterland % % 32% 35% Zuid-Kennemerland en IJmond % % 33% 31% Groot Amsterdam % % 40% 40% Haaglanden % % 40% 40% Holland Rijnland % % 30% 31% Midden-Holland % % 33% 33% Zuid-Holland Centraal % % 37% 36% Drechtsteden % % 28% 29% Gorinchem % % 25% 24% Rijnmond % % 31% 32% West-Brabant % % 27% 29% Zeeland % % 25% 25% Helmond-De Peel % % 25% 29% Midden-Brabant % % 29% 32% Noordoost-Brabant % % 29% 30% Zuidoost-Brabant % % 30% 30% Midden-Limburg % % 27% 29% Noord-Limburg % % 23% 27% Zuid-Limburg % % 27% 30% Onbekend Provincie Groningen % % 25% 27% Friesland % % 25% 26% Drenthe % % 24% 24% Overijssel % % 26% 28% Flevoland % % 32% 34% Gelderland % % 28% 28% Utrecht % % 33% 32% Noord-Holland % % 34% 35% Zuid-Holland % % 33% 34% Zeeland % % 25% 25% Noord-Brabant % % 28% 30% Limburg % % 26% 29% Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam % % 42% 43% Rotterdam % % 32% 34% Den Haag % % 43% 42% Utrecht % % 35% 37% Rapportage (N)WW 50plus 11

13 Niet-werkende werkzoekenden NWW en WW 50plus NWW 50plus naar kenmerk /2014 aandeel jun mei % mut. jun % mut. abs. Mut. jun 15 jun 14 Totaal nww ,1% % Nww >= 50 jaar ,9% % % 100% mannen ,3% % % 54% vrouwen ,7% % % 46% Beroepsrichting Agrarische beroepen ,4% % 733 2% 2% Economisch-administratieve ,0% % % 27% Informatica beroepen ,1% % 544 2% 2% Medische en paramedische ,6% % % 2% Openbare orde- en veiligheid ,3% % 390 1% 1% Pedagogische beroepen ,7% % % 3% Sociaal-culturele beroepen ,7% % % 6% Technische en industrie ,1% % % 28% Transportberoepen ,1% % % 8% Verzorgende en dienstverlenende ,6% % % 21% Overig Opleidingsniveau basisopleiding ,0% % % 28% vmbo/mbo1/mboa ,6% % % 28% havo/vwo ,2% % % 4% mbo ,6% % % 22% hbo ,1% % % 14% wo ,4% % % 5% Onbekend Duur niet-werkend < 6 maanden ,4% % % 17% 6-12 maanden ,6% % % 16% maanden ,9% % % 25% 2-3 jaar ,2% % % 16% >= 3 jaar ,6% % % 25% Rapportage (N)WW 50plus 12

14 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WWuitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definities NWW en WBB Met ingang van januari 2015 is CBS (WWB) en in navolging daarvan UWV (NWW) overgestapt op de internationale definitie: - Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. De arbeidsmarktinformatie van UWV is ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. U ziet de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen. U vindt AMI mobiel via: of via deze qr-code: Disclaimer Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. UWV 2015 Rapportage (N)WW 50plus 13

15 Colofon De Rapportage (N)WW 50plus geeft maandelijks de ontwikkelingen weer m.b.t. het aantal WW-uitkeringen en het aantal niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Uitgave UWV, afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies Redactie Karin Pilgram Postadres Postbus HG Amsterdam Rapportage (N)WW 50plus 14

16 Einde rapport Rapportage (N)WW 50plus 15

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, november 2015 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Hollandse regio s neemt toe In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2016 2016: forse daling WW-uitkeringen In 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio s ten opzichte van het jaar ervoor fors afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2016 Mei 2016 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2016: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland il Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie