Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015"

Transcriptie

1 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1

3 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen aug 2014/2015 aug jul % mut. aug jul % mut. % mut. abs. Nieuw ,5% ,1% -14,1% Lopend ,9% ,2% -5,5% Beëindigd ,5% ,3% -29,8% wv werkhervatting ,0% ,2% -51,2% wv bereiken max. duur ,4% ,8% -14,5% -453 Opnieuw toename WW-uitkeringen jongeren Het aantal lopende uitkeringen aan jongeren nam in augustus 2015, vergeleken met juli, toe met 1,9 procent tot Het totaal aantal WW-uitkeringen bleef vrijwel gelijk. In augustus vorig jaar nam het aantal uitkeringen aan jongeren nog af met 3,2 procent. De meeste sectoren lieten in augustus vergeleken met juli een toename zien van het aantal uitkeringen. Vooral vanuit de sector onderwijs (+29,1%) en de daarmee samenhangende pedagogische beroepen (+24,5%) was de stijging flink. Ook vanuit de bouwnijverheid was de toename relatief groot (+14,5%). Vanuit de sectoren landbouw (-3,3%), openbaar bestuur&overheid (-2,7%), handel (-2,4%) en zorg&welzijn&cultuur (-1,3%) nam het aantal lopende WW-uitkeringen af. Vooral meer uitkeringen vanuit vervoer&opslag dan een jaar geleden Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal lopende WW-uitkeringen in augustus dit jaar af met 5,5 procent. Het aantal uitkeringen aan mannen daalde t.o.v. augustus vorig jaar met 9 procent. De meeste sectoren lieten in deze periode een daling zien, waarbij die vanuit de bouwnijverheid (-45%) veruit het grootst was. Een flinke toename was er vanuit de sector vervoer&opslag waar het aantal uitkeringen aan jongeren met 33 procent toenam. Voor wat betreft de beroepen steeg het aantal WW-uitkeringen alleen bij de agrarische beroepen (+5%). Bij de transport beroepen bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar augustus. jan t/m aug mutatie aandeel abs. % Nieuw % Beëindigd % 100% 100% wv werkhervatting % 41% 41% bereiken max. duur % 46% 48% overige redenen % 13% 11% Meer nieuwe uitkeringen vanuit vervoer&opslag in 2015 Er werden in de periode januari t/m augustus van nieuwe uitkeringen aan jongeren verstrekt, 11 procent minder dan in dezelfde periode van De daling bij de mannen (-15%) was veel groter dan die bij de vrouwen (-7%). De meeste sectoren en alle beroepsgroepen lieten een afname zien van het aantal nieuwe uitkeringen. Vanuit de sector bouwnijverheid (-48%) was de daling relatief het grootst. Een flinke toename deed zich voor vanuit de sector vervoer&opslag (+23%). Aantal werkhervattingen bouwnijverheid en onderwijs flink afgenomen In 2015 (t/m augustus) werden uitkeringen van jongeren beëindigd, dat is 14 procent minder dan in Ook het aantal door werkhervatting beëindigde uitkeringen nam t.o.v. vorig jaar af met 14 procent tot Van het totaal aantal WW-uitkeringen nam het aantal werkhervattingen veel minder af (-1%). Voor jongeren uit de sectoren bouwnijverheid (-44%) en onderwijs (-44%) nam het aantal werkhervattingen flink af. Dat geldt ook voor de beroepsgroepen die in deze sectoren sterk zijn vertegenwoordigd: pedagogische beroepen (-37%) en technische&industriële beroepen (-20%). 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari, mei, juli en oktober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, april, juli, oktober en december. Rapportage (N)WW< 27 jaar 2

4 Aandeel werkhervatting jongeren lager dan gemiddeld Bij de jongeren tot 27 jaar werd 41 procent van het aantal beëindigde uitkeringen door werkhervatting beëindigd. Gemiddeld voor alle leeftijsgroepen is dat bijna de helft (48%). Bij jongeren is het aandeel werkhervattingen het hoogst onder jongeren afkomstig uit de sector bouwnijverheid (66%) en het laagst bij de grootwinkelbedrijven (29%). Bij jongeren werden de meeste WW-uitkeringen dit jaar beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur (46%). Van het totaal aantal beëindigde WWuitkeringen vormt werkhervatting de belangrijkste reden van uitstroom. Het aantal uitkeringen dat beëindigd werd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur nam voor jongeren in 2015 af met 18 procent tot Lopende, nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen Rapportage (N)WW< 27 jaar 3

5 Lopende WW-uitkeringen naar kenmerk /2014 Aandeel aug jul % mut. aug % mut abs. Mut aug 15 aug 14 Totaal ww ,2% % WW < 27 jaar ,9% % % 100% Geslacht mannen ,1% % % 46% vrouwen ,9% % % 54% Sector Landbouw en visserij ,3% 337 4% 12 1% 1% Industrie, delfstoffen en energie etc ,9% % % 9% Metaal- en technische bedrijven ,6% % % 5% Bouwnijverheid ,5% % % 2% Handel ,4% % % 20% Detailhandel ,6% % 10 10% 9% Grootwinkelbedrijf ,6% % 273 8% 7% Groothandel ,5% % % 4% Horeca ,1% % % 6% Vervoer en opslag ,2% % 495 8% 6% Financiële en zakelijke dienstverl ,0% % % 30% Uitzendbedrijven ,7% % % 15% Zakelijke dienstverlening ,5% % % 11% Openbaar bestuur en overheid ,7% % -22 1% 1% Onderwijs ,1% % % 7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% % % 17% Culturele instellingen ,1% 246-3% -7 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,9% % % 17% Onbekend Beroepsrichting Agrarische ,9% 514 5% 27 2% 2% Economisch-administratief ,1% % % 19% Informatica beroepen ,0% 386-8% -31 1% 1% Medische en paramedische ,3% 701-7% -47 3% 3% Openbare orde en veiligheid ,0% % -47 2% 2% Pedagogische beroepen ,5% % % 8% Sociale en culturele beroepen ,9% % % 5% Technische en industriële ,0% % % 20% Transport ,3% % -8 9% 8% Verzorgend en dienstverlenend ,5% % % 29% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding ,5% % 62 8% 7% vmbo/mbo1/mboa ,4% % % 28% havo/vwo ,5% % 36 5% 4% mbo ,4% % % 37% hbo ,6% % % 16% wo ,3% 884-9% -79 3% 3% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,0% % % 94% >= 6 maanden ,4% % % 6% Rapportage (N)WW< 27 jaar 4

6 Lopende WW-uitkeringen naar regio /2015 aug jul mutatie aug % mut abs. Totaal ,9% % Drenthe ,1% 541 4% 19 Friesland ,5% % 21 Groningen ,2% % -88 IJsselvechtstreek ,9% 950-8% -75 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,4% 934-5% -49 Twente ,4% % -58 Achterhoek ,6% % -80 Food Valley ,6% % -78 Midden-Gelderland ,4% % -70 Rivierenland ,5% 339-4% -13 Rijk van Nijmegen ,2% 488 1% 6 Flevoland ,2% 696-9% -65 Gooi en Vechtstreek ,8% % -94 Midden-Utrecht ,9% % -52 Amersfoort ,5% % -57 Noord-Holland Noord ,8% 712-4% -27 Zaanstreek/Waterland ,8% % -80 Zuid-Kennemerland en IJmond ,3% % -46 Groot Amsterdam ,6% % -2 Haaglanden ,4% % 10 Holland Rijnland ,9% 589-3% -16 Midden-Holland ,8% % -28 Zuid-Holland Centraal ,4% 401 7% 29 Drechtsteden ,9% 419 8% 32 Gorinchem ,1% % -19 Rijnmond ,2% % -232 West-Brabant ,4% % -141 Zeeland ,9% % -83 Helmond-De Peel ,1% 526-5% -25 Midden-Brabant ,9% % -103 Noordoost-Brabant ,8% 974-8% -78 Zuidoost-Brabant ,8% % -92 Midden-Limburg ,9% % -58 Noord-Limburg ,9% % 62 Zuid-Limburg ,0% % -126 Onbekend Provincie Groningen ,9% % -71 Friesland ,5% % 21 Drenthe ,5% 829 0% -3 Overijssel ,3% % -95 Flevoland ,6% 731-6% -42 Gelderland ,9% % -334 Utrecht ,0% % -131 Noord-Holland ,1% % -243 Zuid-Holland ,8% % -214 Zeeland ,9% % -83 Noord-Brabant ,4% % -439 Limburg ,5% % -122 onbekend Grote steden Amsterdam ,4% % -10 Rotterdam ,2% % -57 Den Haag ,8% 878-8% -68 Utrecht ,8% 529-1% -6 Rapportage (N)WW< 27 jaar 5

7 Nieuwe WW-uitkeringen, cumulatief Nieuwe uitkeringen % mutatie Totaal WW % WW < 27 jaar % Geslacht mannen % vrouwen % Sector Landbouw en visserij % Industrie, delfstoffen, energie etc % Metaal- en technische bedrijven % Bouwnijverheid % Handel % Detailhandel % Grootwinkelbedrijf % Groothandel % Horeca % Vervoer en opslag % Financiële en zakelijke dienstverl % Uitzendbedrijven % Zakelijke dienstverlening % Openbaar bestuur en overheid % Onderwijs % Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % C ulturele instellingen % Gezondheidszorg en welzijn % Onbekend Beroepsrichting Agrarische % Economisch-administratief % Informatica beroepen % Medische en paramedische % Openbare orde en veiligheid % Pedagogische beroepen % Sociale en culturele beroepen % Technische en industriële % Transport % Verzorgend en dienstverlenend % Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding % vmbo/mbo1/mboa % vwo/havo % mbo % hbo % wo % onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden % >= 6 maanden % Rapportage (N)WW< 27 jaar 6

8 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio, cumulatief Nieuwe uitkeringen % Drenthe % Friesland % Groningen % IJsselvechtstreek % Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % Twente % Achterhoek % Food Valley % Midden-Gelderland % Rivierenland % Rijk van Nijmegen % Flevoland % Gooi en Vechtstreek % Midden-Utrecht % Amersfoort % Noord-Holland Noord % Zaanstreek/Waterland % Zuid-Kennemerland en IJmond % Groot Amsterdam % Haaglanden % Holland Rijnland % Midden-Holland % Zuid-Holland C entraal % Drechtsteden % Gorinchem % Rijnmond % West-Brabant % Zeeland % Helmond-De Peel % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Midden-Limburg % Noord-Limburg % Zuid-Limburg % Onbekend Provincie Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Rapportage (N)WW< 27 jaar 7

9 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werkhervatting % mut % mut Totaal WW % % 48% 49% WW < 27 jaar % % 41% 41% Geslacht mannen % % 46% 46% vrouwen % % 36% 35% Sector Landbouw en visserij % % 43% 46% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 46% 46% Metaal- en technische bedrijven % % 50% 49% Bouwnijverheid % % 66% 62% Handel % % 35% 33% Detailhandel % % 36% 34% Grootwinkelbedrijf % % 29% 27% Groothandel % % 45% 43% Horeca % % 35% 34% Vervoer en opslag % % 32% 35% Financiële en zakelijke dienstverl % % 46% 44% Uitzendbedrijven % % 48% 46% Zakelijke dienstverlening % % 47% 46% Openbaar bestuur en overheid % % 35% 37% Onderwijs % % 49% 53% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 38% 37% Culturele instellingen % % 45% 44% Gezondheidszorg en welzijn % % 37% 36% Onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 42% 44% Economisch-administratief % % 44% 43% Informatica beroepen % % 43% 43% Medische en paramedische % % 41% 41% Openbare orde en veiligheid % % 36% 34% Pedagogische beroepen % % 47% 50% Sociale en culturele beroepen % % 44% 42% Technische en industriële % % 49% 50% Transport % % 39% 37% Verzorgend en dienstverlenend % % 32% 31% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding % % 27% 31% vmbo/mbo1/mboa % % 38% 38% vwo/havo % % 30% 31% mbo % % 45% 44% hbo % % 50% 50% wo % % 49% 50% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 44% 44% >= 6 maanden % % 16% 15% Rapportage (N)WW< 27 jaar 8

10 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting naar regio, cumlatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werkhervatting % mut % mut Drenthe % % 53% 53% Friesland % % 48% 50% Groningen % % 44% 43% IJsselvechtstreek % % 54% 54% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % % 45% 44% Twente % % 48% 47% Achterhoek % % 49% 49% Food Valley % % 44% 43% Midden-Gelderland % % 40% 37% Rivierenland % % 43% 44% Rijk van Nijmegen % % 40% 41% Flevoland % % 39% 33% Gooi en Vechtstreek % % 41% 39% Midden-Utrecht % % 37% 39% Amersfoort % % 40% 40% Noord-Holland Noord % % 44% 44% Zaanstreek/Waterland % % 36% 36% Zuid-Kennemerland en IJmond % % 43% 39% Groot Amsterdam % % 32% 30% Haaglanden % % 33% 32% Holland Rijnland % % 45% 44% Midden-Holland % % 40% 42% Zuid-Holland Centraal % % 38% 38% Drechtsteden % % 38% 37% Gorinchem % % 45% 43% Rijnmond % % 35% 34% West-Brabant % % 44% 41% Zeeland % % 39% 40% Helmond-De Peel % % 48% 48% Midden-Brabant % % 45% 46% Noordoost-Brabant % % 48% 47% Zuidoost-Brabant % % 46% 45% Midden-Limburg % % 48% 44% Noord-Limburg % % 47% 48% Zuid-Limburg % % 44% 43% Onbekend Provincie Groningen % % 44% 43% Friesland % % 48% 50% Drenthe % % 53% 50% Overijssel % % 50% 49% Flevoland % % 38% 33% Gelderland % % 44% 43% Utrecht % % 38% 40% Noord-Holland % % 38% 36% Zuid-Holland % % 37% 36% Zeeland % % 39% 40% Noord-Brabant % % 46% 45% Limburg % % 45% 44% Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam % % 29% 28% Rotterdam % % 31% 30% Den Haag % % 31% 29% Utrecht % % 34% 37% Rapportage (N)WW< 27 jaar 9

11 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vw max.duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal WW % % 33% 34% WW < 27 jaar % % 46% 48% Geslacht mannen % % 43% 45% vrouwen % % 48% 51% Sector Landbouw en visserij % % 46% 46% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 41% 44% Metaal- en technische bedrijven % % 39% 41% Bouwnijverheid % % 27% 31% Bouwbedrijf % % 27% 30% Handel % % 52% 55% Detailhandel % % 50% 53% Grootwinkelbedrijf % % 58% 62% Groothandel % % 43% 47% Horeca % % 51% 51% Vervoer en opslag % % 52% 53% Financiële en zakelijke dienstverl % % 43% 46% Uitzendbedrijven % % 41% 45% Zakelijke dienstverlening % % 42% 44% Openbaar bestuur en overheid % % 54% 53% Onderwijs % % 33% 33% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 46% 49% Culturele instellingen % % 41% 45% Gezondheidszorg en welzijn % % 47% 49% Onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 46% 47% Economisch-administratief % % 44% 46% Informatica beroepen % % 49% 50% Medische en paramedische % % 42% 46% Openbare orde en veiligheid % % 51% 56% Pedagogische beroepen % % 37% 36% Sociale en culturele beroepen % % 43% 46% Technische en industriële % % 40% 41% Transport % % 48% 52% Verzorgend en dienstverlenend % % 53% 55% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding % % 57% 57% vmbo/mbo1/mboa % % 49% 52% vwo/havo % % 56% 57% mbo % % 42% 45% hbo % % 36% 38% wo % % 40% 40% onbekend % Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 43% 44% >= 6 maanden % % 76% 78% Rapportage (N)WW< 27 jaar 10

12 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max.duur Aandeel max.duur % mut % mut Drenthe % % 34% 36% Friesland % % 40% 40% Groningen % % 44% 47% IJsselvechtstreek % % 35% 36% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % % 43% 44% Twente % % 41% 43% Achterhoek % % 39% 40% Food Valley % % 43% 44% Midden-Gelderland % % 45% 51% Rivierenland % % 43% 43% Rijk van Nijmegen % % 46% 48% Flevoland % % 47% 54% Gooi en Vechtstreek % % 44% 49% Midden-Utrecht % % 48% 48% Amersfoort % % 45% 45% Noord-Holland Noord % % 39% 41% Zaanstreek/Waterland % % 52% 52% Zuid-Kennemerland en IJmond % % 43% 48% Groot Amsterdam % % 55% 58% Haaglanden % % 56% 59% Holland Rijnland % % 43% 46% Midden-Holland % % 49% 48% Zuid-Holland Centraal % % 50% 51% Drechtsteden % % 50% 50% Gorinchem % % 40% 45% Rijnmond % % 53% 56% West-Brabant % % 42% 46% Zeeland % % 45% 45% Helmond-De Peel % % 39% 42% Midden-Brabant % % 42% 44% Noordoost-Brabant % % 40% 42% Zuidoost-Brabant % % 42% 45% Midden-Limburg % % 38% 46% Noord-Limburg % % 39% 42% Zuid-Limburg % % 45% 48% Onbekend Provincie Groningen % % 44% 46% Friesland % % 40% 40% Drenthe % % 36% 39% Overijssel % % 39% 41% Flevoland % % 47% 54% Gelderland % % 43% 45% Utrecht % % 47% 47% Noord-Holland % % 48% 51% Zuid-Holland % % 52% 54% Zeeland % % 45% 45% Noord-Brabant % % 41% 44% Limburg % % 42% 46% Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam % % 58% 61% Rotterdam % % 57% 60% Den Haag % % 59% 62% Utrecht % % 50% 51% Rapportage (N)WW< 27 jaar 11

13 Niet-werkende werkzoekenden NWW en WW < 27 jaar Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar kenmerk /2014 aandeel aug jul % mut. aug % mut. abs. Mut. aug 15 aug 14 Totaal nww ,3% % Nww < 27 jaar ,6% % % 100% mannen ,6% % % 48% vrouwen ,6% % % 52% Beroepsrichting Agrarische beroepen ,8% % 466 2% 2% Economisch-administratieve ,1% % % 18% Informatica beroepen ,4% % 224 2% 2% Medische en paramedische ,2% % 122 2% 2% Openbare orde- en veiligheid ,0% % 87 2% 2% Pedagogische beroepen ,4% % % 4% Sociaal-culturele beroepen ,4% % 266 5% 5% Technische en industrie ,0% % % 22% Transportberoepen ,1% % 796 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende ,8% % % 34% Overig Opleidingsniveau basisopleiding ,9% % % 18% vmbo/mbo1/mboa ,0% % % 28% havo/vwo ,0% % 707 6% 6% mbo ,3% % % 36% hbo ,0% % % 9% wo ,4% % -40 2% 3% Onbekend Duur niet-werkend < 6 maanden ,5% % % 48% 6-12 maanden ,5% % % 21% >=12 maanden ,7% % % 31% Rapportage (N)WW< 27 jaar 12

14 NWW naar regio /2015 aug jul % mut. aug % mut abs. Mut Arbeidsmarktregio Drenthe ,7% % 33 Friesland ,6% % 147 Groningen ,8% % 830 IJsselvechtstreek ,1% % 131 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% % 132 Twente ,8% % -1 Achterhoek ,6% % 162 Food Valley ,7% % -7 Midden-Gelderland ,2% % 270 Rivierenland ,0% 914 1% 7 Rijk van Nijmegen ,1% % 207 Flevoland ,2% % -37 Gooi- en Vechtstreek ,2% % 93 Midden-Utrecht ,0% % 105 Amersfoort ,9% % 251 Noord-Holland Noord ,2% % 40 Zaanstreek/Waterland ,5% % 70 Zuid-Kennemerland en IJmond ,7% % 138 Groot Amsterdam ,3% % 426 Haaglanden ,2% % 306 Holland Rijnland ,0% % 209 Midden-Holland ,9% 826-4% -33 Zuid-Holland Centraal ,5% % 246 Drechtsteden ,4% % 89 Gorinchem ,6% % 65 Rijnmond ,2% % 761 West-Brabant ,0% % 624 Zeeland ,0% % 149 Helmond-De Peel ,4% % 158 Midden-Brabant ,1% % 653 Noordoost-Brabant ,8% % 87 Zuidoost-Brabant ,7% % 211 Midden-Limburg ,7% % 89 Noord-Limburg ,7% 961 4% 42 Zuid-Limburg ,8% % -230 Buitenland / onbekend Provincie Groningen ,4% % 822 Friesland ,6% % 147 Drenthe ,0% % 58 Overijssel ,2% % 217 Flevoland ,3% % 6 Gelderland ,0% % 721 Utrecht ,1% % 248 Noord-Holland ,2% % 774 Zuid-Holland ,5% % Zeeland ,0% % 149 Noord-Brabant ,4% % Limburg ,6% % -98 Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam ,6% % 295 Rotterdam ,4% % 596 's-gravenhage ,2% % 226 Utrecht ,5% % 9 Rapportage (N)WW< 27 jaar 13

15 NWW naar Arbeidsmarktregio opleidingsniveau en duur Aantal Aandeel Totaal laag middelb hoog laag middelb hoog Totaal % 41% 10% Drenthe % 47% 7% Friesland % 48% 9% Groningen % 47% 13% IJsselvechtstreek % 49% 11% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % 40% 10% Twente % 46% 10% Achterhoek % 47% 8% Food Valley % 38% 16% Midden-Gelderland % 43% 11% Rivierenland % 43% 6% Rijk van Nijmegen % 39% 17% Flevoland % 43% 7% Gooi en Vechtstreek % 41% 13% Midden-Utrecht % 36% 14% Amersfoort % 39% 9% Noord-Holland Noord % 41% 8% Zaanstreek/Waterland % 46% 9% Zuid-Kennemerland % 41% 11% Groot Amsterdam % 42% 16% Haaglanden % 35% 7% Holland Rijnland % 35% 12% Midden-Holland % 41% 9% Zuid-Holland Centraal % 40% 8% Drechtsteden % 46% 13% Gorinchem % 37% 10% Rijnmond % 39% 6% West-Brabant % 44% 12% Zeeland % 42% 10% Helmond-De Peel % 38% 8% Midden-Brabant % 37% 12% Noordoost-Brabant % 38% 11% Zuidoost-Brabant % 36% 11% Midden-Limburg % 46% 14% Noord-Limburg % 49% 14% Zuid-Limburg % 39% 13% Buitenland / onbekend Aantal Aandeel Totaal < 6 mnd 6-12 mnd >= 12 mnd < 6 mnd 6-12 mnd >=12 mnd Totaal % 20% 36% Drenthe % 23% 28% Friesland % 21% 39% Groningen % 23% 38% IJsselvechtstreek % 23% 31% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % 22% 32% Twente % 21% 37% Achterhoek % 21% 32% Food Valley % 21% 34% Midden-Gelderland % 21% 38% Rivierenland % 23% 30% Rijk van Nijmegen % 20% 43% Flevoland % 16% 36% Gooi en Vechtstreek % 19% 30% Midden-Utrecht % 17% 41% Amersfoort % 23% 30% Noord-Holland Noord % 20% 34% Zaanstreek/Waterland % 20% 35% Zuid-Kennemerland en IJmond % 22% 33% Groot Amsterdam % 22% 29% Haaglanden % 21% 42% Holland Rijnland % 19% 30% Midden-Holland % 24% 27% Zuid-Holland Centraal % 23% 33% Drechtsteden % 17% 22% Gorinchem % 19% 29% Rijnmond % 18% 51% West-Brabant % 23% 29% Zeeland % 25% 26% Helmond-De Peel % 15% 32% Midden-Brabant % 23% 29% Noordoost-Brabant % 16% 32% Zuidoost-Brabant % 17% 39% Midden-Limburg % 19% 24% Noord-Limburg % 18% 22% Zuid-Limburg % 22% 34% Buitenland/onbekend Rapportage (N)WW< 27 jaar 14

16 NWW naar district en werkplein /2015 aug jul % mut. aug % mut. Totaal ,6% % Noord Groningen ,6% % Leeuwarden ,6% % Veendam ,5% % Zuidoost Drenthe (Emmen) ,7% % Utrecht en Flevoland Amersfoort ,9% % Flevoland (Almere) ,2% % Gooi en Vechtstreek (Hilversum) ,2% % Utrecht-Midden ,0% % Rijnmond Dordrecht ,8% % Rotterdam Herenwaard ,3% % Rotterdam Schiekade ,9% % Overijssel en Gelderland Noord Activerium (Apeldoorn) ,7% % De Lure (Zwolle) ,1% % Enschede ,0% % Noord Twente (Almelo) ,6% % Den Haag en Leiden Den Haag ,5% % Leidse Regio ,0% % Midden-Holland (Gouda) ,9% 826-4% West Brabant en Zeeland Breda ,0% % Goes ,0% % Gelderland Midden en Zuid Arnhem ,2% % Beursplein Rivierenland (Tiel) ,0% 914 1% Doetinchem ,6% % Ede ,7% % Nijmegen ,1% % Noord Holland Noord Alkmaar ,3% 916-4% Haarlem ,7% % Noordkop (Den Helder) ,7% 662 4% West-Friesland (Hoorn) ,6% 933 6% Zaanstreek/Waterland (Zaanstad) ,5% % Midden- en Oost-Brabant Eindhoven ,7% % Entreon ('s-hertogenbosch) ,8% % Regio Helmond ,4% % Regio Tilburg ,1% % Groot Amsterdam Groot Amsterdam ,3% % Limburg Heerlen ,6% % Roermond ,7% % Venlo ,7% 961 4% Westelijke Mijnstreek (Sittard) ,4% % Buitenland/onbekend NWW naar district, werkplein, opleiding en duur Laag opgeleid Langdurig werkzoekend Totaal aantal % aantal % Totaal % % Noord Groningen % % Leeuwarden % % Veendam % % Zuidoost Drenthe (Emmen) % % Utrecht en Flevoland Amersfoort % % Flevoland (Almere) % % Gooi en Vechtstreek (Hilversum) % % Utrecht-Midden % % Rijnmond Dordrecht % % Rotterdam Herenwaard % % Rotterdam Schiekade % % Overijssel en Gelderland Noord Activerium (Apeldoorn) % % De Lure (Zwolle) % % Enschede % % Noord Twente (Almelo) % % Den Haag en Leiden Den Haag % % Leidse Regio % % Midden-Holland (Gouda) % % West Brabant en Zeeland Breda % % Goes % % Gelderland Midden en Zuid Arnhem % % Beursplein Rivierenland (Tiel) % % Doetinchem % % Ede % % Nijmegen % % Noord Holland Noord Alkmaar % % Haarlem % % Noordkop (Den Helder) % % West-Friesland (Hoorn) % % Zaanstreek/Waterland (Zaanstad) % % Midden- en Oost-Brabant Eindhoven % % Entreon ('s-hertogenbosch) % % Regio Helmond % % Regio Tilburg % % Groot Amsterdam Groot Amsterdam % % Limburg Heerlen % % Roermond % % Venlo % % Westelijke Mijnstreek (Sittard) % % Buitenland/onbekend Rapportage (N)WW< 27 jaar 15

17 Instroom NWW Instroom jan t/m aug mutatie % abs. Totaal nww % Nww < 27 jaar % mannen % vrouwen % Opleidingsniveau basisopleiding % -967 vmbo/mbo1/mboa % havo/vwo % -932 mbo % hbo % wo % -744 onbekend Beroepsrichting Agrarische beroepen % 33 Economisch-administratieve % Informatica beroepen % -261 Medische en paramedische % -571 Openbare orde- en veiligheid % -405 Pedagogische beroepen % -669 Sociaal-culturele beroepen % Technische en industrie % Transportberoepen % Verzorgende en dienstverlenende % Onbekend Arbeidsmarktregio Drenthe % -499 Friesland % -399 Groningen % -538 IJsselvechtstreek % -697 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % -400 Twente % -664 Achterhoek % -226 Food Valley % -246 Midden-Gelderland % -339 Rivierenland % -254 Rijk van Nijmegen % -266 Flevoland % -357 Gooi en Vechtstreek % -282 Midden-Utrecht % Amersfoort % -380 Noord-Holland Noord % -693 Zaanstreek/Waterland % -273 Zuid-Kennemerland en IJmond % -474 Groot Amsterdam % -994 Haaglanden % -395 Holland Rijnland % -134 Midden-Holland % -110 Zuid-Holland Centraal % -155 Drechtsteden % -244 Gorinchem % -34 Rijnmond % West-Brabant % -418 Zeeland % -175 Helmond-De Peel % -376 Midden-Brabant % -435 Noordoost-Brabant % -346 Zuidoost-Brabant % -641 Midden-Limburg % -295 Noord-Limburg % -383 Zuid-Limburg % Buitenland/buitenland Provincie Groningen % -267 Friesland % -399 Drenthe % -808 Overijssel % Flevoland % -329 Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % -175 Noord-Brabant % Limburg % Buitenland / onbekend Grote Steden Amsterdam % -806 Rotterdam % Den Haag % -185 Utrecht % -937 Rapportage (N)WW< 27 jaar 16

18 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definities NWW en WBB - Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die direct (binnen 2 weken) beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. De arbeidsmarktinformatie van UWV is ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. U ziet de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen. U vindt AMI mobiel via: https://mobile.arbeidsmarktcijfers.nl of via deze qr-code: Disclaimer Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. UWV 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar 17

19 Colofon De Rapportage (N)WW < 27 jaar geeft maandelijks de ontwikkelingen weer m.b.t. het aantal WWuitkeringen en het aantal niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Uitgave UWV, afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies Redactie Karin Pilgram Postadres Postbus HG Amsterdam UWV 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar 18

20 Einde rapport Rapportage (N)WW< 27 jaar 19

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2016 2016: forse daling WW-uitkeringen In 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio s ten opzichte van het jaar ervoor fors afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, April 2017 Aantal WW-uitkeringen daalt over de volle breedte De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in de Noord-Hollandse regio s. Ten

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie