Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen"

Transcriptie

1 Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para) medische beroepen en transportberoepen - Instroom ongeschoolde werkzoekenden flink toegenomen Minder WW-uitkeringen lopende WW-uitkeringen - WW-uitkeringen jongeren in een jaar tijd sterk toegenomen - Meer uitkeringen in zorg- en welzijnssector - Forse stijging beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting - vooral in seizoensgevoelige sectoren als bouwnijverheid en landbouw Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW 14

2 jan 06 jul jan 07 jul jan 08 jul jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 instroom/uitstroom stand Niet-werkende werkzoekenden Minder werkzoekenden bij UWV WERKbedrijf In maart 2012 stonden niet-werkende werkzoekenden (NWW) geregistreerd bij UWV WERKbedrijf, bijna (-1,9%) minder dan een jaar geleden. Van de totale beroepsbevolking behoort 6,1 procent tot de NWW. De daling deed zich vooral onder werkzoekenden tussen de jaar (-6,1%) en vrouwen (-3,1%). Maart 2012 telt ruim jonge werkzoekenden, dat is bijna evenveel als een jaar geleden. Er werden in maart dit jaar bij UWV meer werkzoekenden geregistreerd met een (para) medisch beroep (+4,5%) en een transportberoep (+4,5%) dan in maart Vergeleken met een maand geleden daalde het aantal geregistreerde werkzoekenden vooral in seizoensgevoelige beroepen als de agrarische (-6,5%). De instroom van niet-werkende werkzoekenden in het eerste kwartaal van 2012 komt uit op , ruim 4 procent minder dan in dezelfde periode van Onder ongeschoolde werkzoekenden steeg de instroom van werkzoekenden met ruim een kwart tot Kerncijfers NWW Mutatie % Mutatie 2011 % mut. 12/11 NWW percentage* nww ,1% ,9% 6,1% 6,2% < 25 jaar ,4% ,6% 4,6% 4,6% jaar ,5% ,2% 7,3% 7,4% laaggeschoold ,2% ,6% 12,2% 12,7% 6 mnd. werkloos ,2% ,9% *NWW in % van de beroepsbevolking. Instroom, uitstroom en stand nww instroom uitstroom stand 2

3 WW-uitkeringen Lopende WW-uitkeringen zorg en welzijn toegenomen Omdat in maart van dit jaar minder nieuwe uitkeringen (44.700) werden verstrekt dan er werden beëindigd (48.000) nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 1,1 procent af tot Onder jongeren nam het aantal lopende WW-uitkeringen vergeleken met een maand geleden relatief het meest af (-3,2%). Maar vergeleken met maart 2011 is het aantal uitkeringen aan jongeren met bijna 37 procent toegenomen. Zowel vergeleken met een maand geleden (+3%) als met een jaar geleden (+27%) is de toename van het aantal WW-uitkeringen het grootst in de sector zorg/welzijn. Bij de uitzendbedrijven is het beeld iets anders: minder uitkeringen (-4,8%) dan in ruari 2012, maar meer uitkeringen dan in maart 2011 (+22%). Vooral meer nieuwe uitkeringen verstrekt aan vrouwen en jongeren Het aantal nieuwe uitkeringen steeg in maart dit jaar met 12 procent tot Er werden vergeleken met ruari vooral meer nieuwe uitkeringen verstrekt aan vrouwen (+24%) en aan jongeren (+16,3%). Vergeleken met een jaar geleden werden er ruim 18 procent meer nieuwe uitkeringen verstrekt. Aan jongeren werden bijna 36 procent meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan een jaar geleden. Meer uitkeringen beëindigd vooral vanwege werkhervatting Er werden in maart dit jaar WW-uitkeringen beëindigd, bijna de helft meer dan in ruari en vrijwel evenveel als een jaar geleden. Het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen komt uit op , bijna 70 procent meer dan in ruari en evenveel als in maart De vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen deden zich vergeleken met een maand geleden vooral voor bij seizoensgevoelige sectoren als bouwnijverheid en landbouw. Vergeleken met een jaar geleden werden er vooral bij uitzendbedrijven meer uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Kerncijfers WW 1 ww uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 % mut. 12/11 nieuw ,7% ,1% lopend ,1% ,3% beëindigd ,6% ,3% beeindigd vw max. duur ,4% ,3% beëindigd vw werkhervatting ,2% ,1% 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2012 zijn maart,, ustus en ember 5 weekse periodes. In 2011 waren dat maart, i, tember en ember. 3

4 jan 08 jul jan 09 jul jan 10 i jan 11 i jan 12 instroom/uitstroom stand Instroom, uitstroom en stand ww-uitkeringen instroom uitstroom uitstroom werk stand 4

5 -11 jul jan-12 Ingediende vacatures UWV WERKbedrijf Meer vacatures ingediend bij UWV Werkbedrijf Bij UWV WERKbedrijf werden in maart van dit jaar vacatures ingediend, dat is 31 procent meer dan in ruari. Er werden vooral meer vacatures ingediend voor agrarische beroepen en minder voor openbare orde- en veiligheidsberoepen. Bij WERKbedrijf ingediende vacatures mut. % mut. Agrarische beroepen % Economisch-administratieve beroepen % Informatica beroepen % Medische en paramedische beroepen % Openbare orde- en veiligheidsberoepen % Pedagogische beroepen % Sociaal-culturele beroepen % Technische en industrieberoepen % Transportberoepen % Verzorgende en dienstverlenende beroepen % onbekend 4 Totaal % Bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures

6 jan-05 i jan-06 i jan-07 jul jan-08 jul jan-09 jan-10 jan-11 jan Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen In het eerste kwartaal van 2012 werden ontslagaanvragen bij UWV ingediend, 39 procent meer dan in dezelfde periode van Het aantal verleende ontslagvergunningen nam in het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met vorig jaar toe met 25 procent tot De toename komt geheel voor rekening van de om bedrijfseconomische redenen verleende ontslagvergunningen. Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen januari t/m maart aandeel % mut Verleende ontslagvergunningen -bedrijfseconomisch ,0% 76,8% 68,8% -arbeidsongeschiktheid ,0% 18,9% 24,7% -andere redenen ,5% 4,2% 6,4% totaal ,4% 100,0% 100,0% Ingediende ontslagaanvragen ,0% Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen ingediend verleend 6

7 Statistische bijlage Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerk Feb % Mrt Mut. % Instroom jan t/m Mrt Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Totaal werkzoekenden ,0% ,9% ,2% NWW ,1% ,9% ,3% Geslacht -mannen ,8% ,8% ,4% -vrouwen ,2% ,1% ,6% Leeftijd -< 25 jaar ,4% ,6% ,9% jaar ,0% ,2% ,8% jaar ,1% ,1% ,9% jaar ,5% ,2% ,6% Beroepsrichting -Agrarische ,5% ,2% ,3% -Economisch-administratieve ,1% ,4% ,2% -Informatica ,3% ,8% ,7% -Medische en paramedische ,5% ,5% ,7% -Openbare orde- en veiligheid ,4% ,3% ,7% -Pedagogische ,4% ,4% ,6% -Sociale en culturele ,4% ,6% ,8% -Technische en industriële ,9% ,4% ,1% -Transport ,4% ,5% ,4% -Verzorgende en dienstverlenende ,3% ,3% ,0% -onbekend Opleidingsniveau -basisonderwijs ,3% ,4% ,8% -vmbo ,5% ,0% ,8% -vwo/havo ,4% ,3% ,3% -mbo ,4% ,5% ,2% -hbo ,2% ,5% ,1% -wo ,6% ,6% ,1% -onbekend Duur niet-werkend < 6 maanden ,6% ,1% 6-12 maanden ,5% ,0% maanden ,5% ,4% maanden ,4% ,8% >= 3 jaar ,7% ,9% Feb % Mrt Mut. % Instroom jan t/m Mrt Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Provincie -Groningen ,1% ,9% ,3% -Friesland ,0% ,9% ,2% -Drenthe ,5% ,0% ,3% -Overijssel ,9% ,7% ,5% -Flevoland ,3% ,7% ,3% -Gelderland ,6% ,6% ,0% -Utrecht ,4% ,7% ,5% -Noord-Holland ,7% ,1% ,9% -Zuid-Holland ,7% ,0% ,6% -Zeeland ,3% ,4% ,0% -Noord-Brabant ,2% ,7% ,5% -Limburg ,0% ,4% ,4% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,7% ,1% ,9% -Rotterdam ,7% ,4% ,1% -Den Haag ,5% ,6% ,4% -Utrecht ,2% ,1% ,8% Bron: UWV 7

8 Niet-werkende werkzoekenden naar Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio % % 2012/ mutatie mutatie abs. mut. % mut. Drenthe ,6% ,3% 15 3,5% Friesland ,0% ,7% ,9% Groningen ,6% ,3% ,3% Flevoland ,4% ,4% 518 3,6% Gooi- en Vechtstreek ,8% ,2% ,1% Midden-Utrecht ,4% ,1% ,3% Oost-Utrecht ,4% ,3% -70-1,4% Drechtsteden ,3% ,2% ,3% Rijnmond ,5% ,1% -6 1,1% IJsselvechtstreek ,8% ,1% 319 6,0% Stedendriehoek ,2% ,6% ,9% Twente ,3% ,5% ,3% Haaglanden ,6% ,6% ,8% Holland Rijnland ,5% ,5% ,4% Midden-Holland ,8% ,5% -55 1,5% West-Brabant ,1% ,1% ,4% Zeeland ,3% ,0% ,4% Achterhoek ,2% ,2% 80 3,4% Midden-Gelderland ,0% ,3% 22 0,4% Rivierenland ,1% ,7% ,6% Zuid-Gelderland ,3% ,8% ,5% Noord-Kennemerland en West-Friesland ,7% ,4% ,4% Zaanstreek/Waterland ,1% ,3% ,8% Zuid-Kennemerland ,1% ,2% -66 0,4% Midden-Brabant ,2% ,1% 213 2,0% Noordoost-Brabant ,4% ,8% 457 6,1% Zuidoost-Brabant ,0% ,3% ,1% Groot Amsterdam ,5% ,0% ,3% Noord- en Midden-Limburg ,2% ,1% ,1% Zuid-Limburg ,7% ,3% ,4% onbekend Totaal ,1% ,8% ,9% 8

9 Niet-werkende werkzoekenden naar beroep Mrt Abs. % % Instroom jan t/m 2012 Feb 2012 Mutatie Mutatie Mrt 2011 Mut. 12/11 Mutatie % mutatie elementaire beroepen ,7% ,8% ,1% agrarische beroepen ,5% ,2% ,0% technische beroepen ,5% ,8% ,5% transportberoepen ,3% ,4% ,3% administratieve, commerciële beroepen ed ,3% ,1% ,2% beveiligingsberoepen ,6% ,0% ,3% verzorgende beroepen ,6% ,0% ,3% ov. lagere beroepen ,5% ,5% ,1% totaal lagere beroepen ,9% ,9% ,1% agrarische beroepen ,4% ,0% ,2% technische beroepen ,7% ,9% ,7% transportberoepen ed ,6% ,1% ,0% (para)medische beroepen ,3% ,1% ,2% administratieve, commerciële beroepen ed ,4% ,1% ,3% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,4% ,1% ,8% taalkundige, culturele beroepen ,2% ,3% ,2% gedrag en maatschappij ,4% ,6% ,6% verzorgende beroepen ed ,2% ,0% ,9% ov. middelbare beroepen ,7% ,0% ,9% totaal middelb. beroepen ,6% ,5% ,6% pedagogische beroepen ,2% ,8% ,2% technische beroepen ,6% ,4% ,9% (para)medische beroepen ,0% ,8% ,7% administratieve, commerciële, economische ,0% ,2% ,1% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,5% ,0% ,8% taalkundige, culturele beroepen ,9% ,5% ,5% gedrag en maatschappij ed ,4% ,7% ,0% hogere verzorgende beroepen ,8% ,4% ,0% managers (hbo werk- en denkniveau) ,2% ,6% ,9% ov. hogere beroepen ,0% ,2% ,7% totaal hogere beroepen ,1% ,4% ,6% pedagogische beroepen ,9% ,0% ,6% technische beroepen ,6% ,8% ,0% (para)medische beroepen ,6% ,2% ,7% economische, administratieve beroepen ed ,1% ,8% ,8% juridische, bestuurlijke beroepen ,0% ,9% ,6% gedrag en maatschappij ,5% ,1% ,6% managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) ,8% ,5% ,8% overige wetensch. Beroepen ,6% ,0% ,3% totaal wetensch. beroepen ,5% ,3% ,6% onbekend Totaal nww ,1% ,9% ,3% Bron: UWV 9

10 Niet-werkende werkzoekenden in procenten van de beroepsbevolking Beroepsbevolking NWW NWW-percentage totaal ,1% 6,2% mannen ,8% 5,8% vrouwen ,5% 6,7% basisonderwijs ,6% 33,8% vmbo ,4% 6,7% vwo/havo ,7% 2,8% mbo ,4% 6,3% hbo ,0% 3,0% wo ,2% 2,4% onbekend < 25 jaar ,6% 4,6% jaar ,3% 5,3% jaar ,5% 5,8% jaar ,2% 6,3% jaar ,4% 9,3% Groningen ,1% 8,7% Friesland ,5% 7,8% Drenthe ,7% 7,5% Overijssel ,8% 6,6% Flevoland ,3% 7,0% Gelderland ,9% 5,9% Utrecht ,2% 4,3% Noord-Holland ,2% 6,0% Zuid-Holland ,9% 6,7% Zeeland ,6% 4,6% Noord-Brabant ,5% 5,5% Limburg ,9% 7,1% Amsterdam ,8% 8,8% Rotterdam ,8% 12,6% 's-gravenhage ,3% 8,5% Utrecht ,6% 4,8% Bron: UWV 10

11 Nieuwe WW-uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,7% ,1% Geslacht -mannen ,7% ,4% -vrouwen ,0% ,4% Leeftijd jaar ,3% ,8% jaar ,2% ,9% jaar ,1% ,7% jaar ,0% ,7% jaar ,7% ,6% Provincie -Groningen ,0% ,4% -Friesland ,9% ,3% -Drenthe ,3% ,0% -Overijssel ,9% ,4% -Flevoland ,7% ,6% -Gelderland ,0% ,1% -Utrecht ,4% ,9% -Noord-Holland ,9% ,7% -Zuid-Holland ,6% ,0% -Zeeland ,3% ,8% -Noord-Brabant ,1% ,0% -Limburg ,4% ,5% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,3% ,5% -Rotterdam ,3% ,2% -Den Haag ,4% ,1% -Utrecht ,9% ,4% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,7% ,1% Sector Landbouw en visserij ,5% ,9% Industrie en delfstoffen ,2% ,5% -Grafische industrie ,8% ,3% -Metaalindustrie ,5% ,5% -Metaal- en technische bedrijven ,6% ,0% Energie, water en afvalvoorziening ,9% ,4% Bouwnijverheid ,3% ,5% -Bouwbedrijf ,1% ,3% Handel ,2% ,6% -Detailhandel ,9% ,9% -Grootwinkelbedrijf ,2% ,8% -groothandel ,8% ,2% Horeca ,8% ,5% Vervoer en opslag ,8% ,7% Financiële en zakelijke ,6% ,9% -Reiniging ,7% ,9% -Banken ,4% ,2% -Uitzendbedrijven ,4% ,1% -Werk en (re)integratie ,7% ,3% -zakelijke dienstverlening ,5% ,4% Openbaar bestuur ,7% ,6% Onderwijs ,0% ,7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,9% ,9% -Gezondheidzorg en welzijn ,2% ,6% -Culturele instellingen ,7% ,8% Onbekende sector ,7% ,4% Bron: UWV 11

12 Lopende WW-uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,1% ,3% Geslacht -mannen ,7% ,2% -vrouwen ,1% ,1% Leeftijd jaar ,2% ,7% jaar ,7% ,0% jaar ,6% ,8% jaar ,1% ,2% jaar ,1% ,0% Duur uitkering < 6 maanden ,5% ,7% 6-12 maanden ,2% ,3% maanden ,3% ,5% maanden ,1% ,3% >= 3 jaar ,2% ,2% Provincie -Groningen ,9% ,6% -Friesland ,7% ,0% -Drenthe ,7% ,6% -Overijssel ,5% ,1% -Flevoland ,1% ,0% -Gelderland ,6% ,3% -Utrecht ,5% ,0% -Noord-Holland ,7% ,9% -Zuid-Holland ,1% ,8% -Zeeland ,1% ,3% -Noord-Brabant ,9% ,0% -Limburg ,8% ,9% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,3% ,5% -Rotterdam ,3% ,1% -Den Haag ,8% ,5% -Utrecht ,9% ,4% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,1% ,3% Sector Landbouw en visserij ,0% ,7% Industrie en delfstoffen ,0% ,5% -Grafische industrie ,4% ,2% -Metaalindustrie ,9% ,4% -Metaal- en technische bedrijven ,4% ,3% Energie, water en afvalvoorziening ,7% ,6% Bouwnijverheid ,6% ,8% -Bouwbedrijf ,5% ,6% Handel ,6% ,5% -Detailhandel ,7% ,3% -Grootwinkelbedrijf ,1% ,8% -groothandel ,5% ,7% Horeca ,7% ,0% Vervoer en opslag ,9% ,9% Financiële en zakelijke ,7% ,7% -Reiniging ,4% ,9% -Banken ,2% ,5% -Uitzendbedrijven ,8% ,0% -Werk en (re)integratie ,8% ,7% -zakelijke dienstverlening ,2% ,8% Openbaar bestuur ,5% ,2% Onderwijs ,4% ,1% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,4% -Gezondheidzorg en welzijn ,0% ,8% -Culturele instellingen ,9% ,2% Onbekende sector ,2% ,3% Bron: UWV 12

13 Beëindigde WW-uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,6% ,3% Reden -max. duur ,4% ,3% -werkhervatting ,2% ,1% -overig ,7% ,3% Geslacht -mannen ,2% ,5% -vrouwen ,8% ,5% Leeftijd jaar ,7% ,0% jaar ,1% ,8% jaar ,5% ,5% jaar ,2% ,1% jaar ,8% ,9% Uitkeringsduur < 6 maanden ,9% ,3% 6-12 maanden ,1% ,6% maanden ,4% ,9% maanden ,8% ,6% >= 3 jaar ,8% ,6% Provincie -Groningen ,2% ,0% -Friesland ,5% ,1% -Drenthe ,3% ,0% -Overijssel ,1% ,6% -Flevoland ,6% ,1% -Gelderland ,7% ,7% -Utrecht ,8% ,1% -Noord-Holland ,6% ,0% -Zuid-Holland ,4% ,8% -Zeeland ,5% ,7% -Noord-Brabant ,5% ,9% -Limburg ,9% ,7% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,3% ,4% -Rotterdam ,6% ,2% -Den Haag ,5% ,7% -Utrecht ,7% ,8% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,6% ,3% Sector Landbouw en visserij ,7% ,9% Industrie en delfstoffen ,3% ,9% -Grafische industrie ,4% ,6% -Metaalindustrie ,2% ,0% -Metaal- en technische bedrijven ,5% ,9% Energie, water en afvalvoorziening ,0% ,1% Bouwnijverheid ,1% ,1% -Bouwbedrijf ,0% ,1% Handel ,7% ,7% -Detailhandel ,9% ,2% -Grootwinkelbedrijf ,3% ,9% -groothandel ,1% ,7% Horeca ,2% ,7% Vervoer en opslag ,0% ,8% Financiële en zakelijke ,7% ,0% -Reiniging ,2% ,6% -Banken ,7% ,9% -Uitzendbedrijven ,8% ,0% -Werk en (re)integratie ,6% ,6% -zakelijke dienstverlening ,8% ,5% Openbaar bestuur ,5% ,6% Onderwijs ,4% ,2% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,8% -Gezondheidzorg en welzijn ,6% ,3% -Culturele instellingen ,8% ,7% Onbekende sector

14 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting naar sector* Mut. Werkvinders naar sector Mutatie % Mutatie 2011 % Mutatie 12/11 Totaal ,2% ,1% Landbouw en visserij ,1% ,5% Industrie en delfstoffen ,2% ,9% -Grafische industrie ,2% ,4% -Metaalindustrie ,7% ,2% -Metaal- en technische bedrijven ,4% ,6% Energie, water en afvalvoorziening ,3% ,1% Bouwnijverheid ,0% ,7% -Bouwbedrijf ,6% ,0% Handel ,3% ,9% -Detailhandel ,5% ,0% -Grootwinkelbedrijf ,5% ,3% -groothandel ,1% ,8% Horeca ,7% ,2% Vervoer en opslag ,7% ,4% Financiële en zakelijke ,1% ,1% -Reiniging ,7% ,2% -Banken ,4% ,3% -Uitzendbedrijven ,7% ,6% -Werk en (re)integratie ,6% ,6% -zakelijke dienstverlening ,3% ,5% Openbaar bestuur ,8% ,3% Onderwijs ,1% ,0% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,8% -Gezondheidzorg en welzijn ,2% ,0% -Culturele instellingen ,3% ,7% Onbekende sector Aandeel werkvinders Totaal 54% 47% 55% Landbouw en visserij 66% 52% 67% Industrie en delfstoffen 53% 49% 55% -Grafische industrie 55% 44% 57% -Metaalindustrie 53% 52% 54% -Metaal- en technische bedrijven 56% 51% 59% Energie, water en afvalvoorziening 44% 56% 39% Bouwnijverheid 78% 65% 77% -Bouwbedrijf 77% 67% 76% Handel 48% 45% 52% -Detailhandel 45% 41% 48% -Grootwinkelbedrijf 43% 43% 46% -groothandel 52% 50% 57% Horeca 47% 33% 51% Vervoer en opslag 53% 44% 57% Financiële en zakelijke 54% 48% 52% -Reiniging 30% 22% 30% -Banken 51% 49% 56% -Uitzendbedrijven 58% 50% 56% -Werk en (re)integratie 32% 34% 41% -zakelijke dienstverlening 54% 52% 53% Openbaar bestuur 44% 40% 44% Onderwijs 49% 48% 52% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur 48% 43% 49% -Gezondheidzorg en welzijn 46% 42% 48% -Culturele instellingen 60% 47% 55% Onbekende sector Bron: UWV *Sector bij instroom WW

15 Toelichting NWW Toelichting NWW UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV WERKbedrijf, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definities - Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam, die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Toelichting WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2012 zijn maart,, ustus en ember 5 weekse periodes. In 2011 waren dat maart, i, tember en ember. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. Het aantal niet-werkende werkzoekenden, de leeftijdsontwikkeling, de werkloosheidsduur, het opleidingsniveau, de beroepsgroep en regio. Daarnaast geeft de nieuwsflits cijfers over het aantal bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures en het aantal door UWV verleende ontslagvergunningen. De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie van het UWV WERKbedrijf. Omslagfoto: Nieuwsflits Arbeidsmarkt Martina van Jaargang Galen 11 Nummer 3 Maart 2012 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 15

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2016 2016: forse daling WW-uitkeringen In 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio s ten opzichte van het jaar ervoor fors afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie