November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30."

Transcriptie

1 November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren landbouw, horeca en bouw Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim gestegen NWW geregistreerd bij UWV WERKbedrijf, 6 procent meer dan in ober - Relatief sterkste stijging werkzoekenden bij MBO ers en ongeschoolden - Instroom NWW in procent hoger dan in 2011 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 2 WW-uitkeringen 3 Ingediende vacatures UWV WERKbedrijf 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW 17

2 jan 06 jul jan 07 jul jan 08 jul jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jul instroom/uitstroom stand Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf Aantal werkzoekenden met ruim toegenomen Eind ember 2012 stonden niet-werkende werkzoekenden (NWW) bij UWV WERKbedrijf geregistreerd. Dat is meer dan in ober. Van de totale beroepsbevolking behoort 6,9 procent tot de NWW. Van de jongeren tot 25 jaar is dat 5,4 procent en van de 55-plussers is dat 10 procent. Het aantal werkzoekenden met een agrarisch beroep nam in ember relatief het meest toe (+10,5%). Naar opleiding bekeken nam het aantal werkzoekenden relatief het sterkst toe bij Mbo ers (+6,8%) en ongeschoolden (+6,7%). Instroom NWW in 2012 ruim 18 procent hoger dan in 2011 De instroom van niet-werkende werkzoekenden komt in de periode januari t/m ember 2012 uit op , 18,2 procent meer dan in dezelfde periode van De instroom van 55-plussers steeg met bijna een kwart. Naar beroepsrichting bekeken steeg de instroom relatief het sterkst bij pedagogische beroepen (+32,3%) en (para)medische beroepen (+28,9%). Kerncijfers NWW Mutatie % Mutatie 2011 % mut. 12/11 NWW percentage* nww ,0% ,1% 6,9% 5,9% < 25 jaar ,3% ,9% 5,4% 4,4% jaar ,8% ,0% 3,7% 3,3% laaggeschoold ,2% ,0% 12,7% 12,0% 6 mnd. werkloos ,5% ,7% *NWW in % van de beroepsbevolking. Instroom, uitstroom en stand nww instroom uitstroom stand Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

3 WW-uitkeringen Lopende WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis 2008 November 2012 telt lopende WW-uitkeringen, (+4%) meer dan in ober en bijna twee keer zoveel als eind 2008 (het begin van de crisis). Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar blijft sterk toenemen. In ember steeg het aantal aan jongeren verstrekte uitkeringen met 13,4 procent tot Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen aan jongeren toe met ruim 60 procent. Sectoren die doorgaans in de winterperiode een stijging vertonen zoals landbouw(+15,2%) horeca (+13,1%) en bouw (+11,1%) vertonen in ember de sterkste toename van het aantal WW-uitkeringen. In 2012 ruim nieuwe uitkeringen verstrekt In de periode januari t/m ember 2012 werden er nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 22,3 procent meer dan in dezelfde periode van Aan jongeren tot 25 jaar werden in 2012 ruim 37 procent meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan in WW uitkeringsrechten meestal 1 jaar of langer Voor ruim de helft van de nieuwe uitkeringen gold maximaal een uitkeringsrecht van 1 jaar of langer. Bij ouderen, die vaak een langer arbeidsverleden hebben dan jongeren, is meestal sprake van uitkeringsrechten die 1 jaar of langer duren. Zo hadden 55plussers die in 2012 een WWuitkering kregen in 88 procent van de gevallen recht op een uitkering van 1 jaar of langer. Vrijwel evenveel uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting als in 2011 In 2012 (t/m ember) werden er uitkeringen beëindigd, dat is 4,3 procent meer dan in Er werden uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, bijna evenveel als in Het aandeel van de vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen daalde van 52% in 2011 naar 50% in Kerncijfers WW 1 ww uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 % mut. 12/11 nieuw ,5% ,2% lopend ,0% ,0% beëindigd ,8% ,4% beeindigd vw max. duur ,5% ,3% beëindigd vw werkhervatting ,3% ,0% Instroom 2012 naar leeftijd en duur uitkeringsrecht >= 12 maanden totaal aantal % jaar % jaar % jaar % jaar % ->=55 jaar % totaal % 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2012 zijn maart,, ustus en ember 5 weekse periodes. In 2011 waren dat maart, i, tember en ember. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

4 jan 08 jul jan 09 jul jan 10 i jan 11 i jan 12 i jul instroom/uitstroom stand januari t/m ember nieuwe beëindigde beëindigd vw werkhervatting % werkhervatting % mutatie % mutatie % mutatie Landbouw en visserij ,5% ,3% ,2% 58% 60% Industrie en delfstoffen ,4% ,7% ,4% 51% 54% Energie, water en afvalvoorziening ,5% ,6% ,8% 41% 45% Bouwnijverheid ,8% ,0% ,2% 69% 69% Handel ,1% ,7% ,3% 46% 50% Horeca ,3% ,5% ,4% 44% 46% Vervoer en opslag ,3% ,4% ,2% 48% 52% Financiële en zakelijke dienstverlening ,9% ,8% ,1% 51% 52% - wv uitzendbureaus ,9% ,9% ,7% 54% 56% - wv zakelijke dienstverlening ,1% ,2% ,7% 51% 53% Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,7% ,8% ,6% 41% 42% Onderwijs ,9% ,1% ,2% 49% 51% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,7% ,6% ,8% 45% 47% Onbekend Totaal ,3% ,3% ,4% 50% 52% Instroom, uitstroom en stand ww-uitkeringen instroom uitstroom uitstroom werk stand Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

5 Minder vacatures ingediend bij UWV Werkbedrijf Bij UWV WERKbedrijf werden in ember 2012 bijna vacatures ingediend, dat is minder dan in ober. Er werden vooral minder vacatures ingediend voor technische/industriële beroepen (-1.800). Bij WERKbedrijf ingediende vacatures mut. % mut % mut Agrarische beroepen % % Economisch-administratieve beroepen % % Informatica beroepen % % Medische en paramedische beroepen % % Openbare orde- en veiligheidsberoepen % 346 1% Pedagogische beroepen % 275 4% Sociaal-culturele beroepen % % Technische en industrieberoepen % % Transportberoepen % % Verzorgende en dienstverlenende beroepen % % onbekend Totaal ,7% % De UWV spanningsindicator 2 arbeidsmarkt (bijgewerkt t/m het 3 e kwartaal 2012) geeft aan dat de arbeidsmarkt ruim is en in een aantal regio s zelfs zeer ruim. 3,00 Spanningsindicator 2,50 2,00 Zeer krap Krap 1,50 Gemiddeld 1,00 0,50 Ruim Zeer ruim 0,00 2 Verhouding tussen de openstaande vacatures in Nederland en het aantal niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV korter dan 6 maanden werkzoekend. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

6 spanningsindicator arbeidsmarkt zeer krap krap gemiddeld ruim zeer ruim Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

7 jan-05 i jan-06 i jan-07 jul jan-08 jul jan-09 jan-10 jan-11 jan jul Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen In de periode januari t/m ember 2012 werden ontslagaanvragen bij UWV ingediend, 54 procent meer dan in dezelfde periode van Het aantal verleende ontslagvergunningen nam in deze periode vergeleken met vorig jaar toe met 37 procent tot De toename komt vrijwel uitsluitend voor rekening van de om bedrijfseconomische redenen verleende ontslagvergunningen (+52%). Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen januari t/m ember aandeel % mut Verleende ontslagvergunningen -bedrijfseconomisch ,8% 80,7% 72,7% -arbeidsongeschiktheid ,4% 15,7% 21,3% -andere redenen ,8% 3,7% 6,0% totaal ,8% 100,0% 100,0% Ingediende ontslagaanvragen ,4% Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen ingediend verleend Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

8 Statistische bijlage Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerk % Mut. % Instroom jan t/m Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Totaal werkzoekenden ,0% ,3% ,5% NWW ,0% ,1% ,2% Geslacht -mannen ,9% ,7% ,1% -vrouwen ,1% ,4% ,4% Leeftijd -< 25 jaar ,3% ,9% ,8% jaar ,8% ,3% ,4% jaar ,3% ,9% ,8% jaar ,5% ,7% ,1% jaar ,8% ,0% ,9% Beroepsrichting -Agrarische ,5% ,5% ,6% -Economisch-administratieve ,7% ,0% ,0% -Informatica ,3% ,1% ,0% -Medische en paramedische ,1% ,2% ,9% -Openbare orde- en veiligheid ,7% ,4% ,5% -Pedagogische ,0% ,0% ,3% -Sociale en culturele ,2% ,7% ,6% -Technische en industriële ,7% ,9% ,6% -Transport ,7% ,0% ,1% -Verzorgende en dienstverlenende ,8% ,2% ,2% -onbekend Opleidingsniveau -basisonderwijs ,7% ,5% ,9% -vmbo ,6% ,4% ,5% -vwo/havo ,2% ,9% ,3% -mbo ,8% ,6% ,8% -hbo ,2% ,6% ,5% -wo ,2% ,6% ,9% -onbekend Duur niet-werkend < 6 maanden ,7% ,5% 6-12 maanden ,6% ,3% maanden ,3% ,2% maanden ,3% ,2% >= 3 jaar ,7% ,5% % Mut. % Instroom jan t/m Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Provincie -Groningen ,5% ,6% ,0% -Friesland ,2% ,2% ,8% -Drenthe ,3% ,8% ,4% -Overijssel ,8% ,0% ,5% -Flevoland ,3% ,1% ,6% -Gelderland ,7% ,0% ,1% -Utrecht ,0% ,6% ,4% -Noord-Holland ,5% ,7% ,6% -Zuid-Holland ,0% ,2% ,4% -Zeeland ,7% ,2% ,1% -Noord-Brabant ,2% ,8% ,5% -Limburg ,0% ,8% ,1% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,1% ,3% ,4% -Rotterdam ,4% ,5% ,1% -Den Haag ,1% ,8% ,5% -Utrecht ,3% ,3% ,0% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

9 Niet-werkende werkzoekenden naar Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 2012 % 2011 % 2012/2011 mutatie mutatie abs. mut. % mut. Drenthe ,4% ,0% ,8% Friesland ,2% ,0% ,2% Groningen ,6% ,6% ,9% Flevoland ,3% ,2% ,7% Gooi- en Vechtstreek ,7% ,2% ,7% Midden-Utrecht ,2% ,4% ,0% Oost-Utrecht ,4% ,8% ,8% Drechtsteden ,9% ,9% ,8% Rijnmond ,2% ,5% ,2% IJsselvechtstreek ,6% ,3% ,7% Stedendriehoek ,0% ,8% ,5% Twente ,1% ,8% ,7% Haaglanden ,7% ,9% ,4% Holland Rijnland ,6% ,0% 947 9,1% Midden-Holland ,1% ,1% ,3% West-Brabant ,0% ,6% ,5% Zeeland ,7% ,5% ,2% Achterhoek ,1% ,7% ,5% Midden-Gelderland ,1% ,7% ,4% Rivierenland ,1% ,9% ,1% Zuid-Gelderland ,9% ,2% ,2% Noord-Kennemerland en West-Friesland ,6% ,0% ,2% Zaanstreek/Waterland ,2% ,6% 681 8,5% Zuid-Kennemerland ,2% ,6% ,9% Midden-Brabant ,5% ,2% ,3% Noordoost-Brabant ,9% ,7% ,3% Zuidoost-Brabant ,5% ,2% ,8% Groot Amsterdam ,4% ,6% ,4% Noord- en Midden-Limburg ,4% ,8% ,4% Zuid-Limburg ,4% ,7% ,3% onbekend Totaal ,0% ,8% ,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

10 Niet-werkende werkzoekenden naar beroep Abs. % % Instroom jan t/m Mutatie Mutatie 2011 Mut. 12/11 Mutatie % mutatie elementaire beroepen ,4% ,4% ,3% agrarische beroepen ,2% ,3% ,0% technische beroepen ,9% ,0% ,8% transportberoepen ,2% ,8% ,3% administratieve, commerciële beroepen ed ,4% ,0% ,0% beveiligingsberoepen ,6% ,3% ,3% verzorgende beroepen ,8% ,6% ,6% ov. lagere beroepen ,1% ,1% ,8% totaal lagere beroepen ,0% ,7% ,8% agrarische beroepen ,0% ,9% ,7% technische beroepen ,1% ,0% ,8% transportberoepen ed ,7% ,7% ,6% (para)medische beroepen ,9% ,1% ,6% administratieve, commerciële beroepen ed ,9% ,1% ,6% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,9% ,9% ,6% taalkundige, culturele beroepen ,8% ,4% ,3% gedrag en maatschappij ,1% ,8% ,4% verzorgende beroepen ed ,6% ,9% ,4% ov. middelbare beroepen ,8% ,5% ,0% totaal middelb. beroepen ,6% ,1% ,9% pedagogische beroepen ,8% ,1% ,3% technische beroepen ,0% ,1% ,3% (para)medische beroepen ,3% ,9% ,6% administratieve, commerciële, economische ,9% ,9% ,0% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,7% ,1% ,7% taalkundige, culturele beroepen ,3% ,2% ,4% gedrag en maatschappij ed ,4% ,5% ,1% hogere verzorgende beroepen ,9% ,9% ,4% managers (hbo werk- en denkniveau) ,7% ,4% ,9% ov. hogere beroepen ,8% ,3% ,8% totaal hogere beroepen ,9% ,9% ,0% pedagogische beroepen ,3% ,8% ,1% technische beroepen ,9% ,6% ,6% (para)medische beroepen ,4% ,9% ,9% economische, administratieve beroepen ed ,8% ,3% ,1% juridische, bestuurlijke beroepen ,5% ,7% ,6% gedrag en maatschappij ,4% ,9% ,6% managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) ,5% ,1% ,4% overige wetensch. Beroepen ,8% ,9% ,8% totaal wetensch. beroepen ,9% ,7% ,6% onbekend Totaal nww ,0% ,1% ,2% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

11 Niet-werkende werkzoekenden in procenten van de beroepsbevolking Beroepsbevolking NWW NWW-percentage totaal ,9% 5,9% mannen ,4% 5,5% vrouwen ,4% 6,5% basisonderwijs ,8% 31,7% vmbo ,7% 6,3% vwo/havo ,0% 2,6% mbo ,5% 6,0% hbo ,8% 2,9% wo ,8% 2,2% onbekend < 25 jaar ,4% 4,4% jaar ,4% 5,0% jaar ,1% 5,4% jaar ,8% 6,0% jaar ,1% 9,2% Groningen ,4% 7,9% Friesland ,7% 7,5% Drenthe ,2% 7,0% Overijssel ,4% 6,3% Flevoland ,3% 7,0% Gelderland ,7% 5,7% Utrecht ,8% 4,1% Noord-Holland ,8% 5,2% Zuid-Holland ,7% 6,7% Zeeland ,0% 4,3% Noord-Brabant ,3% 5,3% Limburg ,7% 6,6% Amsterdam ,8% 7,0% Rotterdam ,7% 12,8% 's-gravenhage ,5% 8,5% Utrecht ,1% 4,6% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

12 Nieuwe WW-uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,5% ,2% Geslacht -mannen ,4% ,6% -vrouwen ,0% ,6% Leeftijd jaar ,9% ,2% jaar ,0% ,6% jaar ,1% ,9% jaar ,4% ,5% jaar ,2% ,3% Provincie -Groningen ,7% ,1% -Friesland ,9% ,3% -Drenthe ,7% ,4% -Overijssel ,7% ,6% -Flevoland ,0% ,4% -Gelderland ,0% ,8% -Utrecht ,2% ,7% -Noord-Holland ,3% ,2% -Zuid-Holland ,8% ,7% -Zeeland ,4% ,2% -Noord-Brabant ,5% ,6% -Limburg ,2% ,2% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,0% ,8% -Rotterdam ,3% ,6% -Den Haag ,6% ,5% -Utrecht ,6% ,3% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,5% ,2% Sector Landbouw en visserij ,4% ,7% Industrie en delfstoffen ,3% ,3% -Grafische industrie ,7% ,1% -Metaal- en technische bedrijven ,5% ,6% -Metaalindustrie ,6% ,0% Energie, water en afvalvoorziening ,0% ,7% Bouwnijverheid ,1% ,8% -Bouwbedrijf ,4% ,5% Handel ,7% ,4% -Detailhandel ,1% ,9% -Grootwinkelbedrijf ,0% ,6% -groothandel ,0% ,4% Horeca ,6% ,7% Vervoer en opslag ,6% ,2% Financiële en zakelijke ,1% ,8% -Banken ,5% ,1% -Reiniging ,4% ,9% -Uitzendbedrijven ,2% ,7% -Werk en (re)integratie ,0% ,8% -zakelijke dienstverlening ,7% ,1% Openbaar bestuur ,0% ,2% Onderwijs ,8% ,7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,4% -Culturele instellingen ,2% ,6% -Gezondheidzorg en welzijn ,3% ,4% Onbekende sector ,5% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

13 Lopende WW-uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,0% ,0% Geslacht -mannen ,2% ,0% -vrouwen ,6% ,7% Leeftijd jaar ,4% ,7% jaar ,4% ,3% jaar ,5% ,6% jaar ,6% ,3% jaar ,6% ,0% Duur uitkering < 6 maanden ,4% ,0% 6-12 maanden ,8% ,6% maanden ,0% ,2% maanden ,2% ,0% >= 3 jaar ,6% ,3% Provincie -Groningen ,1% ,0% -Friesland ,6% ,3% -Drenthe ,8% ,3% -Overijssel ,3% ,4% -Flevoland ,1% ,2% -Gelderland ,5% ,3% -Utrecht ,3% ,0% -Noord-Holland ,9% ,3% -Zuid-Holland ,8% ,8% -Zeeland ,8% ,9% -Noord-Brabant ,8% ,4% -Limburg ,2% ,3% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,5% ,5% -Rotterdam ,0% ,4% -Den Haag ,6% ,3% -Utrecht ,0% ,6% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,0% ,0% Sector Landbouw en visserij ,2% ,1% Industrie en delfstoffen ,2% ,3% -Grafische industrie ,4% ,3% -Metaal- en technische bedrijven ,5% ,4% -Metaalindustrie ,6% ,2% Energie, water en afvalvoorziening ,8% ,1% Bouwnijverheid ,1% ,0% -Bouwbedrijf ,9% ,5% Handel ,8% ,3% -Detailhandel ,2% ,5% -Grootwinkelbedrijf ,9% ,7% -groothandel ,2% ,7% Horeca ,1% ,3% Vervoer en opslag ,8% ,7% Financiële en zakelijke ,4% ,5% -Banken ,6% ,1% -Reiniging ,2% ,3% -Uitzendbedrijven ,5% ,0% -Werk en (re)integratie ,6% ,6% -zakelijke dienstverlening ,7% ,3% Openbaar bestuur ,8% ,1% Onderwijs ,9% ,3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,2% ,8% -Culturele instellingen ,6% ,3% -Gezondheidzorg en welzijn ,6% ,9% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

14 Beëindigde WW-uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,8% ,4% Reden -max. duur ,5% ,3% -werkhervatting ,3% ,0% -overig ,2% ,6% Geslacht -mannen ,6% ,3% -vrouwen ,1% ,0% Leeftijd jaar ,7% ,6% jaar ,7% ,0% jaar ,1% ,3% jaar ,0% ,7% jaar ,9% ,0% Uitkeringsduur < 6 maanden ,5% ,0% 6-12 maanden ,4% ,3% maanden ,0% ,1% maanden ,1% ,2% >= 3 jaar ,3% ,3% Provincie -Groningen ,9% ,6% -Friesland ,5% ,2% -Drenthe ,7% ,9% -Overijssel ,9% ,9% -Flevoland ,0% ,7% -Gelderland ,1% ,2% -Utrecht ,7% ,9% -Noord-Holland ,0% ,6% -Zuid-Holland ,5% ,9% -Zeeland ,9% ,3% -Noord-Brabant ,9% ,5% -Limburg ,7% ,5% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,9% ,3% -Rotterdam ,1% ,8% -Den Haag ,4% ,7% -Utrecht ,3% ,2% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,8% ,4% Sector Landbouw en visserij ,4% ,8% Industrie en delfstoffen ,7% ,0% -Grafische industrie ,2% ,6% -Metaal- en technische bedrijven ,9% ,3% -Metaalindustrie ,9% ,1% Energie, water en afvalvoorziening ,3% ,9% Bouwnijverheid ,1% ,7% -Bouwbedrijf ,8% ,3% Handel ,5% ,0% -Detailhandel ,0% ,7% -Grootwinkelbedrijf ,3% ,3% -groothandel ,0% ,4% Horeca ,1% ,9% Vervoer en opslag ,7% ,2% Financiële en zakelijke ,7% ,1% -Banken ,9% ,3% -Reiniging ,1% ,6% -Uitzendbedrijven ,8% ,6% -Werk en (re)integratie ,6% ,7% -zakelijke dienstverlening ,0% ,8% Openbaar bestuur ,4% ,9% Onderwijs ,5% ,1% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% ,7% -Culturele instellingen ,9% ,3% -Gezondheidzorg en welzijn ,7% ,0% Onbekende sector ,6% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

15 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting naar sector* Werkvinders naar sector Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,3% ,0% Sector Landbouw en visserij ,1% ,9% Industrie en delfstoffen ,9% ,5% -Grafische industrie ,3% ,4% -Metaal- en technische bedrijven ,9% ,0% -Metaalindustrie ,3% ,2% Energie, water en afvalvoorziening ,5% ,5% Bouwnijverheid ,6% ,6% -Bouwbedrijf ,5% ,6% Handel ,8% ,0% -Detailhandel ,0% ,5% -Grootwinkelbedrijf ,5% ,5% -groothandel ,9% ,4% Horeca ,8% ,9% Vervoer en opslag ,2% ,9% Financiële en zakelijke ,7% ,0% -Banken ,9% ,9% -Reiniging ,4% ,5% -Uitzendbedrijven ,3% ,5% -Werk en (re)integratie ,4% ,1% -zakelijke dienstverlening ,9% ,7% Openbaar bestuur ,6% ,2% Onderwijs ,7% ,1% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,0% -Culturele instellingen ,3% ,3% -Gezondheidzorg en welzijn ,1% ,9% Onbekende sector Aandeel werkvinders Totaal 46% 49% 49% Sector Landbouw en visserij 50% 48% 53% Industrie en delfstoffen 50% 52% 52% -Grafische industrie 46% 41% 44% -Metaal- en technische bedrijven 54% 59% 56% -Metaalindustrie 50% 53% 57% Energie, water en afvalvoorziening 35% 37% 42% Bouwnijverheid 58% 60% 59% -Bouwbedrijf 59% 61% 61% Handel 44% 46% 49% -Detailhandel 43% 43% 46% -Grootwinkelbedrijf 35% 37% 45% -groothandel 50% 51% 53% Horeca 42% 44% 45% Vervoer en opslag 45% 48% 46% Financiële en zakelijke 47% 50% 50% -Banken 44% 45% 47% -Reiniging 27% 30% 36% -Uitzendbedrijven 49% 52% 52% -Werk en (re)integratie 21% 22% 21% -zakelijke dienstverlening 49% 52% 51% Openbaar bestuur 41% 38% 39% Onderwijs 41% 54% 39% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur 43% 46% 45% -Culturele instellingen 51% 60% 50% -Gezondheidzorg en welzijn 42% 44% 45% Onbekende sector 59% 47% 52% Bron: UWV *Sector bij instroom WW Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

16 Nieuwe WW-uitkeringen, cumulatief % mut. Totaal ,3% Geslacht -mannen ,1% -vrouwen ,1% Leeftijd jaar ,4% jaar ,3% jaar ,7% jaar ,0% jaar ,6% Provincie -Groningen ,3% -Friesland ,9% -Drenthe ,0% -Overijssel ,8% -Flevoland ,9% -Gelderland ,4% -Utrecht ,7% -Noord-Holland ,7% -Zuid-Holland ,6% -Zeeland ,6% -Noord-Brabant ,6% -Limburg ,5% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: jan t/m -Amsterdam ,5% -Rotterdam ,1% -Den Haag ,0% -Utrecht ,9% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

17 Beëindigde WW-uitkeringen, cumulatief % mut. Totaal ,3% Reden -max. duur ,2% -werkhervatting ,4% -overig ,5% Geslacht -mannen ,2% -vrouwen ,1% Leeftijd jaar ,9% jaar ,5% jaar ,1% jaar ,1% jaar ,9% Uitkeringsduur < 6 maanden ,8% 6-12 maanden ,3% maanden ,9% maanden ,8% >= 3 jaar ,1% Provincie -Groningen ,8% -Friesland ,0% -Drenthe ,3% -Overijssel ,2% -Flevoland ,2% -Gelderland ,0% -Utrecht ,7% -Noord-Holland ,5% -Zuid-Holland ,9% -Zeeland ,5% -Noord-Brabant ,9% -Limburg ,3% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: jan t/m -Amsterdam ,4% -Rotterdam ,9% -Den Haag ,5% -Utrecht ,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

18 Toelichting NWW Toelichting NWW 9 UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV WERKbedrijf, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definities - Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (o.a. WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam, die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Toelichting WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2012 zijn maart,, ustus en ember 5 weekse periodes. In 2011 waren dat maart, i, tember en ember. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. Het aantal niet-werkende werkzoekenden, de leeftijdsontwikkeling, de werkloosheidsduur, het opleidingsniveau, de beroepsgroep en regio. Daarnaast geeft de nieuwsflits cijfers over het aantal bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures en het aantal door UWV verleende ontslagvergunningen. De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie van het UWV WERKbedrijf. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 11 ember

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Januari 2016

Rapportage WW 50plus. Januari 2016 Rapportage WW 50plus Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 2015 2014

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 019 Inhoudsopgave 89908 WW-uitkeringen Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie