Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Online ingediende vacatures - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2014 nov okt aantal % nov % mutatie Nieuw ,4% ,8% Lopend ,5% ,5% Beëindigd ,9% ,9% -vanwege max. duur ,1% ,5% -vanwege werkhervatting ,0% ,1% -overige redenen ,7% ,5% Lopende WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in november 2015 uit op , dat is (+1,5%) meer dan in oktober. In november vorig jaar nam het aantal uitkeringen vergeleken met de maand daarvoor bijna evenveel toe (+1,4%). Voor jongeren tot 25 jaar (+7,5%) is het aantal WW-uitkeringen in november, relatief het meest toegenomen. Het aantal uitkeringen aan mannen (+2,3%) nam sterker toe dan die aan vrouwen (+0,8%). Vooral toename seizoengevoelige sectoren en jongeren Seizoengevoelige sectoren als horeca (+9,1%) en landbouw (+12,5%) zorgden in november voor de grootste toename van het aantal WW-uitkeringen. Daarnaast is sprake van een administratief effect als gevolg van de Wet Werk en zekerheid per 1 juli In absolute zin was de toename het grootst vanuit de uitzendbedrijven (+1.700). Dit verklaart voor een deel ook de sterke toename onder de jongeren tot 25 jaar (+7,5%), die veelal in deze sectoren werkzaam zijn. Een daling van het aantal uitkeringen was er vooral vanuit de sector onderwijs (-5%) ook de daarin sterk vertegenwoordigde pedagogische beroepen (-5,3%) gaven een daling te zien. Meer uitkeringen aan vrouwen, 55-plussers en jongeren dan vorig jaar Vergeleken met een jaar geleden telt november dit jaar iets meer WW-uitkeringen (+0,5%). Aan mannen werden 3,2 procent minder uitkeringen verstrekt, terwijl het aantal uitkeringen aan vrouwen met 4,4 procent toenam. Naar leeftijd bekeken is bij de jarigen nog sprake van een daling van het aantal uitkeringen. De 55- plussers lieten zowel in absolute ( ) als relatieve zin (+9,3%) de grootste toename zien. Ook onder jongeren tot 25 jaar was de stijging vergeleken met een jaar geleden relatief fors (+9,0%). Vanuit de sectoren grootwinkelbedrijf (+12,8%) en onderwijs (+13,3%) was de stijging relatief het sterkst. In absolute zin is de grootste stijger de sector zorg en welzijn met een plus van bijna Veel minder uitkeringen dan vorig jaar kwamen er vanuit de bouwbedrijven (-28,4%). jan t/m nov mutatie aandeel abs % Nieuw ,1% Beëindigd ,8% 100% 100% -max duur ,3% 33% 33% -werkhervatting ,1% 46% 49% -overige redenen ,7% 21% 18% 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari, mei, juli en oktober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, april, juli, oktober en december. 2 Met de Wet Werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 Minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren en mannen in 2015 Er werden in de periode januari t/m november van 2015 door UWV nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, (-5,1%) minder dan in Alleen aan 55- plussers werden dit jaar meer nieuwe uitkeringen (+10,2%) verstrekt dan vorig jaar. Het aantal nieuwe uitkeringen nam relatief het sterkst af onder jongeren tot 25 jaar (-13,2%). Ook voor mannen nam het aantal nieuwe uitkeringen af (-7,6%). Minder nieuwe uitkeringen bouwbedrijf en zorg&welzijn dan in 2014 De meeste sectoren vertonen een afname van het aantal nieuwe uitkeringen. De bouwbedrijven (-31,2%) lieten relatief gezien de sterkste daling zien. In absolute aantallen was dat het geval voor de sector zorg&welzijn, met minder nieuwe uitkeringen dan in Een toename was er vooral vanuit de sectoren vervoer&opslag (+10,2%) en het grootwinkelbedrijf (+8%). In de periode januari t/m november van 2015 beëindigde UWV uitkeringen, 4,8 procent minder dan in De uitkeringen die beëindigd werden vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur namen vergeleken met een jaar geleden af met 6,3 procent tot Een flinke toename (+12,7%) was er voor het aantal uitkeringen dat om overige redenen werd beëindigd. Het gaat hierbij vooral om beëindiging vanwege het bereiken van de maximale doorbetalingsduur bij ziekte 3. Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen 3 Een zieke WW-uitkeringsgerechtigde heeft de eerste 13 weken van ziekte geen recht op een Ziektewetuitkering. De WW-uitkering blijft doorlopen. Is de uitkeringsgerechtigde na 13 weken nog ziek dan stopt de WW-uikering en volgt een Ziektewetuitkering. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 Lopende Nieuwe Beëindigde Beëindigd werk aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie aantal mutati januari februari ,0% ,6% ,9% ,3% maart ,8% ,4% ,1% ,1% april ,0% ,2% ,6% ,7% mei ,5% ,2% ,2% ,8% juni ,0% ,0% ,9% ,4% juli ,4% ,6% ,4% ,1% augustus ,2% ,0% ,8% ,9% september ,3% ,3% ,5% ,6% oktober ,0% ,6% ,8% ,7% november ,7% ,0% ,9% ,1% december ,5% ,3% ,7% ,6% januari ,2% ,1% ,9% ,2% februari ,1% ,9% ,3% ,8% maart ,4% ,5% ,5% ,7% april ,3% ,9% ,7% ,5% mei ,7% ,7% ,1% ,9% juni ,1% ,3% ,5% ,8% juli ,5% ,3% ,5% ,4% augustus ,5% ,6% ,7% ,4% september ,4% ,9% ,6% ,1% oktober ,1% ,0% ,3% ,5% november ,4% ,4% ,5% ,8% december ,7% ,2% ,7% ,9% januari ,8% ,5% ,5% ,0% februari ,5% ,1% ,1% ,2% maart ,6% ,7% ,9% ,5% april ,7% ,7% ,9% ,3% mei ,5% ,3% ,9% ,8% juni ,5% ,6% ,8% ,9% juli ,5% ,5% ,1% ,8% augustus ,2% ,5% ,6% ,6% september ,7% ,8% ,0% ,2% oktober ,1% ,1% ,3% ,4% november ,5% ,4% ,9% ,0% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 WW-uitkeringen WW-percentage nov 2015 nov 2014 nov 2015 nov 2014 Totaal ,8% 4,8% mannen ,4% 4,6% vrouwen ,3% 5,0% Leeftijd jaar ,3% 1,2% jaar ,8% 3,6% jaar ,2% 4,6% jaar ,7% 5,9% >= 55 jaar ,6% 7,9% >= 50 jaar ,7% 7,3% Provincie Groningen ,9% 5,0% Friesland ,4% 5,5% Drenthe ,5% 5,3% Overijssel ,3% 5,1% Flevoland ,3% 5,4% Gelderland ,9% 4,9% Utrecht ,1% 4,2% Noord-Holland ,1% 4,3% Zuid-Holland ,5% 4,5% Zeeland ,3% 4,2% Noord-Brabant ,1% 4,9% Limburg ,3% 5,2% Grote steden Amsterdam ,4% 4,6% Rotterdam ,7% 5,9% Den Haag ,0% 5,0% Utrecht ,8% 3,9% Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% 5,6% Friesland ,4% 5,5% Groningen ,0% 4,9% IJsselvechtstreek ,2% 5,0% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,2% 5,0% Twente ,3% 5,2% Achterhoek ,9% 5,3% Food Valley ,0% 4,0% Midden-Gelderland ,5% 5,7% Rivierenland ,3% 4,5% Rijk van Nijmegen ,0% 5,0% Amersfoort ,3% 4,3% Flevoland ,4% 5,5% Gooi en Vechtstreek ,4% 4,5% Midden-Utrecht ,1% 4,1% Noord-Holland Noord ,8% 3,9% Zaanstreek/Waterland ,2% 4,3% Zuid-Kennemerland ,0% 4,2% Groot Amsterdam ,3% 4,5% Haaglanden ,6% 4,5% Holland Rijnland ,8% 3,8% Midden-Holland ,5% 5,5% Zuid-Holland C entraal ,1% 3,9% Drechtsteden ,6% 4,6% Gorinchem ,8% 3,8% Rijnmond ,4% 5,5% West-Brabant ,3% 5,2% Zeeland ,3% 4,2% Helmond-De Peel ,3% 5,1% Midden-Brabant ,1% 5,0% Noordoost-Brabant ,9% 4,8% Zuidoost-Brabant ,8% 4,6% Midden-Limburg ,1% 4,9% Noord-Limburg ,0% 6,0% Zuid-Limburg ,1% 5,0% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 Online ingediende vacatures en UWV spanningsindicator Bijna de helft meer vacatures online 4 ingediend In 2015 (t/m november) werden vacatures online ingediend, meer (+47,6%) meer dan in Het grootste deel van de stijging is te danken aan de technische- en industrieberoepen, waar het aantal vacatures met toenam. In relatieve zin is de stijging met 84,3 procent het sterkst bij de transportberoepen. Agrarische beroepen Economisch-administratieve beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Technische en industrieberoepen Transportberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Onbekend Totaal jan t/m nov Mutatie aantal % ,4% ,7% ,8% ,2% ,2% ,8% ,0% ,7% ,3% ,0% ,6% UWV spanningsindicator De UWV spanningsindicator 5 geeft aan dat de arbeidsmarkt in het 3 e kwartaal van 2015 ruim is. Alleen bij de informaticaberoepen is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Voor deze beroepsgroep zijn per werkzoekende (<6 maanden werkzoekend) meer dan twee keer zoveel vacatures beschikbaar. Voor (para)medische beroepen geldt een gemiddelde arbeidsmarkt. Minder gunstig is de arbeidsmarkt voor agrarische, sociaal&culturele - en pedagogische beroepen. Vergeleken met het 3 e kwartaal 2014 zijn er in het 3 e kwartaal van 2015 veel meer arbeidsmarktregio s die het predicaat zeer ruime arbeidsmarkt hebben ingewisseld voor een ruime arbeidsmarkt. Voor de meeste arbeidsmarktregio s is in het 3 e kwartaal van 2015 sprake van een ruime arbeidsmarkt. Een jaar geleden was voor de meeste regio s nog een zeer ruime arbeidsmarkt van toepassing. De regio s Groot-Amsterdam en Midden-Utrecht zijn de enige regio s met een gemiddelde arbeidsmarkt. 4 Met ingang van januari 2015 wordt in de Nieuwsflits gerapporteerd over online ingediende vacatures. Het betreft vacatures die gemeld worden op werk.nl door werkgevers, UWV contractpartners, UWV Werkgeverservicepunten, UWV vestigingen en door Jobfeed. 5 Verhouding tussen openstaande vacatures in Nederland en het aantal niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV korter dan 6 maanden werkzoekend. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 September 2015 recent openstaande aanbod* vacatures v/a Totaal ,64 ruim Agrarische beroepen ,31 zeer ruim Economisch-administratieve beroepen ,70 ruim Informatica beroepen ,19 zeer krap Medische en paramedische beroepen ,09 gemiddeld Openbare orde- en veiligheidsberoepen ,62 zeer ruim Pedagogische beroepen ,39 ruim Sociaal-culturele beroepen ,35 zeer ruim Technische en industrieberoepen ,45 zeer ruim Transportberoepen ,42 zeer ruim Verzorgende en dienstverlenende beroepen ,69 ruim Onbekend * Bij UWV geregistreerde nww < 6 maanden werkzoekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Bijna een kwart minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar In de periode januari t/m november van 2015 hebben werkgevers ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 23 procent minder dan in dezelfde periode van Dit jaar (t/m november) werden door UWV ontslagvergunningen verleend, 23 procent minder dan vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (75%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. Ingediend % mut bedrijfseconomisch % 82% 85% -arbeidsongeschiktheid % 14% 10% -andere redenen % 3% 5% totaal % 100% 100% Verleend jan t/m nov aandeel -bedrijfseconomisch % 75% 79% -arbeidsongeschiktheid % 22% 16% -andere redenen % 3% 4% totaal % 100% 100% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2015 mutatie 2014 mutatie 2015 / 2014 nov okt abs. % nov abs % Totaal ,5% ,5% Geslacht mannen ,3% ,2% vrouwen ,8% ,4% Leeftijd jaar ,5% ,0% jaar ,9% ,8% jaar ,9% ,8% jaar ,3% ,7% >= 55 jaar ,0% ,8% onbekend < 27 jaar ,9% ,7% jaar ,4% ,2% >= 50 jaar ,8% ,1% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,7% ,9% 6-12 maanden ,8% ,0% maanden ,4% ,2% >= 2 jaar ,0% ,5% Opleidingsniveau basisopleiding ,7% ,9% vmb/mbo alg/mbo ,2% ,5% vwo/havo ,4% ,6% mbo 2 t/m ,1% ,5% hbo ,2% ,8% wo ,2% ,7% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,8% ,5% Economisch-administratieve ,8% ,4% Informatica beroepen ,9% ,4% Medische en paramedische ,8% ,6% Openbare orde- en veiligheid ,5% ,2% Pedagogische ,3% ,6% Sociaal-culturele ,1% ,7% Technische en industrie ,3% ,7% Transport ,1% ,7% Verzorgende en dienstverlenende ,1% ,7% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% ,5% Industrie, delfstoffen en energie etc ,5% ,2% Grafische industie ,9% ,8% Metaal- en technische bedrijven ,1% ,4% Metaalindustrie ,6% ,9% Bouwnijverheid ,4% ,5% Bouwbedrijf ,2% ,4% Handel ,0% ,1% Detailhandel ,9% ,6% Grootwinkelbedrijf ,2% ,8% Groothandel ,7% ,5% Horeca ,1% ,7% Vervoer en opslag ,9% ,8% Financiële en zakelijke diensten ,9% ,3% Banken ,8% ,6% Reiniging ,1% ,5% Uitzendbedrijven ,0% ,6% Zakelijke dienstverlening ,9% ,0% Openbaar bestuur ,0% ,6% Onderwijs ,0% ,3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,3% Culturele instellingen ,3% ,8% Gezondheidszorg en welzijn ,2% ,8% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2015 mutatie 2014 mutatie 2015/2014 nov okt abs. % nov abs % Totaal ,5% ,5% Provincies Groningen ,0% ,0% Friesland ,7% ,8% Drenthe ,3% ,9% Overijssel ,2% ,8% Flevoland ,1% ,3% Gelderland ,7% ,6% Utrecht ,4% ,4% Noord-Holland ,8% ,7% Zuid-Holland ,4% ,2% Zeeland ,2% ,9% Noord-Brabant ,8% ,7% Limburg ,5% ,9% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,2% Rotterdam ,1% ,0% Den Haag ,7% ,3% Utrecht ,3% ,8% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% ,6% Friesland ,7% ,8% Groningen ,3% ,3% IJsselvechtstreek ,4% ,7% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% ,3% Twente ,0% ,9% Achterhoek ,6% ,1% Food Valley ,4% ,3% Midden-Gelderland ,3% ,6% Rivierenland ,5% ,6% Rijk van Nijmegen ,2% ,4% Amersfoort ,1% ,2% Flevoland ,8% ,9% Gooi- en Vechtstreek ,2% ,0% Midden-Utrecht ,8% ,9% Noord-Holland Noord ,2% ,8% Zaanstreek/Waterland ,6% ,9% Zuid-Kennemerland ,3% ,6% Groot Amsterdam ,6% ,0% Haaglanden ,7% ,8% Holland Rijnland ,8% ,2% Midden-Holland ,0% ,0% Zuid-Holland Centraal ,5% ,3% Drechtsteden ,9% ,9% Gorinchem ,1% ,3% Rijnmond ,0% ,5% West-Brabant ,4% ,7% Zeeland ,2% ,9% Helmond-De Peel ,3% ,2% Midden-Brabant ,1% ,5% Noordoost-Brabant ,8% ,1% Zuidoost-Brabant ,9% ,3% Midden-Limburg ,6% ,5% Noord-Limburg ,3% ,3% Zuid-Limburg ,3% ,0% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m nov mutatie Aandeel abs. % Totaal ,1% Geslacht mannen ,1% 52% 54% vrouwen ,5% 48% 46% Leeftijd jaar ,8% 11% 12% jaar ,1% 29% 29% jaar ,4% 22% 23% jaar ,6% 23% 22% >= 55 jaar ,0% 16% 14% onbekend < 27 jaar ,4% 17% 18% jaar ,0% 56% 58% >=50 jaar ,5% 27% 24% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,4% 29% 29% 6-12 maanden ,2% 16% 17% maanden ,6% 24% 25% >= 2 jaar ,5% 31% 30% Opleidingsniveau basisopleiding ,9% 10% 11% vmb/mbo alg/mbo ,1% 25% 25% vwo/havo ,1% 3% 3% mbo 2 t/m ,6% 34% 34% hbo ,5% 19% 18% wo ,5% 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,0% 3% 2% Economisch-administratieve ,3% 27% 27% Informatica beroepen ,5% 2% 2% Medische en paramedische ,0% 3% 3% Openbare orde- en veiligheid ,9% 1% 1% Pedagogische ,2% 4% 4% Sociaal-culturele ,9% 7% 6% Technische en industrie ,8% 25% 26% Transport ,2% 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende ,7% 19% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,9% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,2% 12% 12% Grafische industie ,0% 0% 1% Metaal- en technische bedrijven ,0% 5% 5% Metaalindustrie ,3% 1% 1% Bouwnijverheid ,0% 3% 4% Bouwbedrijf ,2% 2% 3% Handel ,1% 14% 14% Detailhandel ,7% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,0% 3% 3% Groothandel ,4% 6% 6% Horeca ,5% 4% 4% Vervoer en opslag ,2% 7% 6% Financiële en zakelijke diensten ,7% 36% 37% Banken ,6% 1% 2% Reiniging ,0% 2% 2% Uitzendbedrijven ,9% 16% 17% Zakelijke dienstverlening ,4% 14% 14% Openbaar bestuur ,3% 1% 1% Onderwijs ,0% 3% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,9% 17% 16% Culturele instellingen ,6% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,8% 16% 14% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m nov mutatie abs. % Totaal ,1% Provincies Groningen ,2% Friesland ,0% Drenthe ,5% Overijssel ,3% Flevoland ,5% Gelderland ,1% Utrecht ,2% Noord-Holland ,5% Zuid-Holland ,1% Zeeland ,1% Noord-Brabant ,7% Limburg ,7% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,7% Rotterdam ,0% Den Haag ,1% Utrecht ,3% Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% Friesland ,0% Groningen ,6% IJsselvechtstreek ,1% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,6% Twente ,5% Achterhoek ,3% Food Valley ,8% Midden-Gelderland ,2% Rivierenland ,5% Rijk van Nijmegen ,0% Amersfoort ,3% Flevoland ,1% Gooi- en Vechtstreek ,8% Midden-Utrecht ,0% Noord-Holland Noord ,7% Zaanstreek/Waterland ,0% Zuid-Kennemerland ,4% Groot Amsterdam ,2% Haaglanden ,9% Holland Rijnland ,1% Midden-Holland ,1% Zuid-Holland C entraal ,6% Drechtsteden ,5% Gorinchem ,8% Rijnmond ,6% West-Brabant ,6% Zeeland ,1% Helmond-De Peel ,5% Midden-Brabant ,0% Noordoost-Brabant ,1% Zuidoost-Brabant ,2% Midden-Limburg ,9% Noord-Limburg ,3% Zuid-Limburg ,0% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m nov mutatie Aandeel abs. % Totaal % Reden maximale duur % 33% 33% werkhervatting % 46% 49% overig % 21% 18% Geslacht mannen % 55% 56% vrouwen % 45% 44% Leeftijd jaar % 10% 12% jaar % 28% 30% jaar % 23% 24% jaar % 24% 22% >= 55 jaar % 16% 13% onbekend < 27 jaar % 15% 18% jaar % 57% 59% >= 50 jaar % 27% 23% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % 62% 61% 6-12 maanden % 16% 19% maanden % 13% 13% >= 2 jaar % 9% 7% Opleidingsniveau basisopleiding % 10% 11% vmb/mbo alg/mbo % 27% 26% vwo/havo % 3% 3% mbo 2 t/m % 35% 34% hbo % 18% 17% wo % 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische % 3% 3% Economisch-administratieve % 26% 26% Informatica beroepen % 2% 2% Medische en paramedische % 3% 3% Openbare orde- en veiligheid % 1% 1% Pedagogische % 3% 4% Sociaal-culturele % 6% 6% Technische en industrie % 27% 28% Transport % 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende % 18% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij % 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc % 12% 12% Grafische industie % 1% 1% Metaal- en technische bedrijven % 5% 5% Metaalindustrie % 1% 1% Bouwnijverheid % 5% 5% Bouwbedrijf % 3% 4% Handel % 14% 14% Detailhandel % 6% 6% Grootwinkelbedrijf % 3% 3% Groothandel % 6% 6% Horeca % 4% 4% Vervoer en opslag % 7% 6% Financiële en zakelijke diensten % 36% 38% Banken % 1% 1% Reiniging % 2% 2% Uitzendbedrijven % 17% 19% Zakelijke dienstverlening % 14% 13% Openbaar bestuur % 1% 1% Onderwijs % 3% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % 15% 14% Culturele instellingen % 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn % 14% 13% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m nov mutatie abs. % Totaal % Provincies Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Arbeidsmarktregio Drenthe % Friesland % Groningen % IJsselvechtstreek % Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % Twente % Achterhoek % Food Valley % Midden-Gelderland % Rivierenland % Rijk van Nijmegen % Amersfoort % Flevoland % Gooi- en Vechtstreek % Midden-Utrecht % Noord-Holland Noord % Zaanstreek/Waterland % Zuid-Kennemerland % Groot Amsterdam % Haaglanden % Holland Rijnland % Midden-Holland % Zuid-Holland C entraal % Drechtsteden % Gorinchem % Rijnmond % West-Brabant % Zeeland % Helmond-De Peel % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Midden-Limburg % Noord-Limburg % Zuid-Limburg % Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal % % 46% 49% Geslacht mannen % % 52% 54% vrouwen % % 40% 42% Leeftijd jaar % % 35% 39% jaar % % 46% 49% jaar % % 52% 54% jaar % % 52% 55% >= 55 jaar % % 36% 38% onbekend < 27 jaar % % 38% 42% jaar % % 50% 53% >= 50 jaar % % 42% 45% onbekend Duur uitkering < 6 maanden % % 56% 59% 6-12 maanden % % 47% 47% maanden % % 29% 29% >= 2 jaar % % 7% 6% Opleidingsniveau basisopleiding % % 36% 42% vmb/mbo alg/mbo % % 45% 47% vwo/havo % % 37% 39% mbo 2 t/m % % 49% 51% hbo % % 50% 53% wo % % 48% 50% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 50% 53% Economisch-administratieve % % 45% 48% Informatica beroepen % % 52% 55% Medische en paramedische % % 45% 47% Openbare orde- en veiligheid % % 38% 39% Pedagogische % % 45% 51% Sociaal-culturele % % 43% 45% Technische en industrie % % 56% 59% Transport % % 45% 47% Verzorgende en dienstverlenende % % 35% 37% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 52% 56% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 50% 53% Grafische industie % % 41% 45% Metaal- en technische bedrijven % % 54% 58% Metaalindustrie % % 54% 57% Bouwnijverheid % % 65% 69% Bouwbedrijf % % 62% 67% Handel % % 41% 44% Detailhandel % % 38% 41% Grootwinkelbedrijf % % 35% 36% Groothandel % % 47% 50% Horeca % % 39% 42% Vervoer en opslag % % 42% 46% Financiële en zakelijke diensten % % 49% 51% Banken % % 41% 45% Reiniging % % 27% 28% Uitzendbedrijven % % 55% 55% Zakelijke dienstverlening % % 48% 51% Openbaar bestuur % % 33% 39% Onderwijs % % 43% 48% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 40% 42% Culturele instellingen % % 49% 52% Gezondheidszorg en welzijn % % 39% 41% Onbekende sector Provincies Groningen % % 52% 54% Friesland % % 57% 59% Drenthe % % 57% 59% Overijssel % % 52% 55% Flevoland % % 44% 45% Gelderland % % 47% 51% Utrecht % % 45% 47% Noord-Holland % % 42% 44% Zuid-Holland % % 42% 45% Zeeland % % 47% 49% Noord-Brabant % % 48% 50% Limburg % % 50% 53% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 36% 37% Rotterdam % % 39% 41% Den Haag % % 38% 39% Utrecht % % 43% 45% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal % % 33% 33% Geslacht mannen % % 29% 30% vrouwen % % 37% 38% Leeftijd jaar % % 49% 49% jaar % % 35% 36% jaar % % 29% 29% jaar % % 27% 26% >= 55 jaar % % 32% 32% onbekend < 27 jaar % % 46% 46% jaar % % 31% 31% >= 50 jaar % % 30% 29% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 25% 26% 6-12 maanden % % 26% 28% maanden % % 44% 47% >= 2 jaar % % 78% 80% Opleidingsniveau basisopleiding % % 40% 38% vmb/mbo alg/mbo % % 33% 35% vwo/havo % % 43% 44% mbo 2 t/m % % 31% 32% hbo % % 30% 30% wo % % 32% 33% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 32% 32% Economisch-administratieve % % 35% 34% Informatica beroepen % % 32% 32% Medische en paramedische % % 31% 32% Openbare orde- en veiligheid % % 38% 41% Pedagogische % % 30% 30% Sociaal-culturele % % 35% 36% Technische en industrie % % 26% 26% Transport % % 32% 34% Verzorgende en dienstverlenende % % 40% 42% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 31% 30% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 28% 28% Grafische industie % % 34% 35% Metaal- en technische bedrijven % % 25% 25% Metaalindustrie % % 24% 25% Bouwnijverheid % % 18% 17% Bouwbedrijf % % 20% 18% Handel % % 38% 38% Detailhandel % % 40% 39% Grootwinkelbedrijf % % 45% 47% Groothandel % % 33% 33% Horeca % % 39% 40% Vervoer en opslag % % 34% 34% Financiële en zakelijke diensten % % 32% 33% Banken % % 38% 36% Reiniging % % 47% 50% Uitzendbedrijven % % 28% 31% Zakelijke dienstverlening % % 33% 32% Openbaar bestuur % % 45% 43% Onderwijs % % 33% 34% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 35% 36% Culturele instellingen % % 30% 29% Gezondheidszorg en welzijn % % 35% 37% Onbekende sector Provincies Groningen % % 31% 31% Friesland % % 27% 27% Drenthe % % 26% 26% Overijssel % % 28% 29% Flevoland % % 35% 36% Gelderland % % 31% 31% Utrecht % % 33% 33% Noord-Holland % % 36% 36% Zuid-Holland % % 38% 38% Zeeland % % 30% 31% Noord-Brabant % % 30% 31% Limburg % % 28% 30% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 43% 44% Rotterdam % % 40% 41% Den Haag % % 45% 45% Utrecht % % 36% 36% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

18 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 17

19 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 18

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen In november stijgt het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden. De invloed van het seizoen speelt daarbij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie