De arbeidsmarkt klimt uit het dal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De arbeidsmarkt klimt uit het dal"

Transcriptie

1 Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog hoger dan in de andere grote steden, maar loopt sneller terug. Ook haalt haar opleidingsachterstand ten opzichte van Nederland in. In het laatste kwartaal van kwam er een einde aan een lange periode van krimp van de Nederlandse economie. Maar dit zien we nog niet terug in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Die liet in de sterkste krimp zien sinds de start van de crisis in. Dit geldt zowel voor Nederland (-1,9%), (-2,) als de stadsregio (-3,4%). Na vijf jaar crisis is de veerkracht bij veel bedrijven duidelijk verdwenen. Begin 2014 telde de stadsregio banen, minder dan een jaar eerder. In de stad hadden vooral de informatiesector, financiële instellingen en de zakelijke dienstverlening het moeilijk. In de stadsregio kromp het aantal banen bij de financiële instellingen, de bouw, transport & logistiek, de industrie en de informatiesector sterk. Alleen bij de horeca en het openbaar bestuur in en de groothandel in de regio groeide het aantal banen. Ook het aantal bedrijfsvestigingen daalde in de stad (-2,3%) en regio (-2,9%). De sectoren waar de meeste bedrijven in en regio verdwenen zijn de bouw, detailhandel en zakelijke dienstverlening, voor de regio aangevuld met de industrie. Sectoren De consumentendiensten hebben door de zwakke consumentenbestedingen in een slecht jaar achter de rug zowel in de stad als regio. Het aantal banen liep terug met meer dan 1000 in de stad en met bijna 2400 in de regio. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Haven Industrieel Complex laat een verschillend beeld voor stad en regio zien. Kwam de dalende trend in tot stilstand, in de regio kromp de werkgelegenheid. Dit na de positieve werkgelegenheidscijfers van een jaar eerder in de regio. Na jaren van groei stabiliseerde het aantal banen in de zorgsector, zowel in als de regio. Tussen is het aantal banen in de foodsector nagenoeg gelijk gebleven in en regio. Kennisdiensten waren jarenlang naast de zorg een groeisector in en in de regio. Na daalde de werkgelegenheid in licht. Begin 2014 is het aantal banen in gestabiliseerd op het niveau van een jaar eerder. Voor de regio zet de daling nog licht door.

2 Herstel ingezet Het economische herstel lijkt zich in 2014 eindelijk in te zetten. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de vacatureontwikkeling. Daalde het aantal vacatures in de eerste drie kwartalen van nog ten opzichte van een jaar eerder. In het laatste kwartaal was het aantal vacatures net iets hoger dan het aantal in het vierde kwartaal van. Deze positieve trend zette zich in de eerste 3 kwartalen van 2014 voort. Tussen oktober en oktober 2014 werden er in de regio Rijnmond vacatures aangeboden. Voor 27% van de vacatures werd hbo- of wo-niveau gevraagd. De andere vacatures waren gelijk verdeeld over laag (36%) en middelbaar niveau (37%). Een kwart van de vacatures werden aangeboden in de groot- en detailhandel. Voor meer dan de helft werd hier een laag opleidingsniveau gevraagd. Verder is het positief dat de omzet in de uitzendbranche sinds begin 2014 weer stijgt. Sinds juni ontwikkelt de uitzendbranche in Rijnmond zich beter dan de landelijke cijfers. De uitzendsector geldt als een vroege indicator van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Die trekt in dan ook duidelijk aan. Piekte de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2014 nog op 16,, het hoogste niveau sinds het begin van de crisis. In het derde kwartaal is deze teruggelopen naar 12,3%. Hiermee ligt het werkloosheidsniveau nog wel hoger dan in de andere grote steden, maar de daling zet in sterker door dan in de rest van de G4. Aandeel studenten MBO, HBO, WO bij se onderwijsinstellingen - MBO 1+2 MBO 3+4 HBO WO Bron: DUO 46% 47% 1 16% 13% 9% 26 % 28 % Beter opgeleid Een andere gunstige ontwikkeling is dat haar opleidingsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland inhaalt. Was in nog 36% van de se beroepsbevolking laag opgeleid vergeleken met 29% van de Nederlandse beroepsbevolking, in is dit aandeel voor tot 19% gedaald. Het percentage laagopgeleiden ligt daarmee net onder het landelijke gemiddelde van 2. Het aandeel hoogopgeleiden is sinds toegenomen van 26%, gelijk aan het Nederlandse gemiddelde, tot 38% van de beroepsbevolking en ligt daarmee hoger dan in Nederland (3). De opwaartse beweging komt terug in de veranderde samenstelling van de studentenpopulatie binnen het mbo, hbo en wo in de periode -. Het aantal studenten nam in deze periode met bijna 5000 toe. Het aantal hbo ers en mbo ers op niveau 3 en 4 steeg, terwijl het aantal mbo-studenten op niveau 1 en 2 juist daalde. Dit zien we ook terug in het percentage studenten in de verschillende onderwijsniveaus. Als we kijken naar de doorstroming dan zien we dat in het schooljaar / 16% van de mbo ers doorstroomde naar het hbo, 2 doorleerde op het mbo en 53% de arbeidsmarkt opging. De onderwijsinstellingen in de stad en regio boden begin 2014 werk aan mensen. Daarvan werkten er in. Bij de hogescholen in en de Erasmus Universiteit werkten personen, 150 meer dan vijf jaar geleden. Het aantal werkzame personen bij de universitaire instellingen is gestegen en bij het HBO gedaald. Innovatie Sinds is het aantal banen bij bedrijven en instellingen voor Research & Development met 27% toegenomen tot 930 in januari Het laatste jaar liet een stijging zien van 86 banen. Volgens de Erasmus Concurrentie- en Innovatie Monitor is het afgelopen jaar het aantal innovaties in producten en diensten (radicale innovaties) landelijk met 6% teruggelopen. En de hoeveelheid verbeterde producten en diensten (incrementele innovatie) met 4%. Bedrijven uit de regio Rijnmond scoren voor radicale innovaties slechter dan gemiddeld en beter voor incrementele innovaties. Daarnaast scoren de bedrijven uit de regio Rijnmond lager dan gemiddeld voor technologische innovatie en hoger voor sociale innovaties.

3 Groei werkgelegenheid in ten opzichte van het voorgaande jaar Groei aantal bedrijfsvestigingen in ten opzichte van het voorgaande jaar Overige stadsregio Metropoolregio Den Haag Overige stadsregio Metropoolregio Den Haag Haven industrieel complex Zorgeconomie Creatieve sector (zonder ingenieurs) Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland en Haaglanden NB Rozenburg vanaf bij * Voorlopige cijfers - Ontwikkeling werkgelegenheid in de regio per cluster Ingenieurs Kennisdiensten Consumentendiensten Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland en Haaglanden NB Rozenburg vanaf bij * Voorlopige cijfers Bron: CBS, EBB * Niet beschikbaar per kwartaal op statline - - Ontwikkeling werkloosheid vier grote steden en Groot-Rijnmond Amsterdam Den Haag Utrecht Groot-Rijnmond (CR)* 1 1 1e kw e kw e kw e kw. 2014

4 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 Werkgelegenheid en overig stadsregio vanaf het jaar x Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland * Voorlopige cijfers ROTTERDAM Groei Overig stadregio Industrie en nutsbedrijven ,0-4,2-0,9 Industrie en nutsbedrijven ,8-6,8-5,8 Bouw ,1-17,9-2,9 Bouw ,1-26,9-8,3 Groothandel ,3 4,8-0,2 Groothandel ,1-6,0 1,5 Detailhandel en reparatie ,3 3,6-2,7 Detailhandel en reparatie ,9-2,5-2,2 Transport en post ,1-9,6-2,2 Transport en post ,2-9,0-6,1 Horeca ,0 10,6 1,3 Horeca ,4 15,6-1,4 Informatiesector ,3-9,4-7,0 Informatiesector ,3-7,6-5,2 Financiële instellingen ,0-15,3-5,3 Financiële instellingen ,6-12,2-10,0 Zakelijke dienstverlening ,7-8,0-3,5 Zakelijke dienstverlening ,9-3,4-3,6 Openbaar bestuur ,2-0,2 3,1 Openbaar bestuur ,5 11,0-0,2 Onderwijs ,9 1,6-2,9 Onderwijs ,1-2,7-3,9 Zorg ,2 6,4-0,6 Zorg ,7 8,2-2,4 Overige dienstverlening ,9-8,1-4,1 Overige dienstverlening ,9 3,6-2,4 Groei Totaal ,0-2,9-2,0 Totaal ,9-3,5-3,5 Opleidingsniveau beroepsbevolking x Bron: CBS Laag Middelbaar Hoog Onbekend Aantal ingeschreven studenten in MBO, HBO en WO bij onderwijsinstellingen in (per 1 oktober) x Bron: DUO 50 MBO 1+2 MBO 3+4 HBO WO 25 Omzetgroei uitzendbranche alle segmenten 2014 Bron: ABU Delta ABU markt Zuid-West

5 Ontstane vacatures regio Rijnmond in absolute aantallen Bron: UWV : : : eerste drie kwartalen 2014: Ontstane vacatures regio Rijnmond 4e kwartaal t/m 3e kwartaal 2014 naar sector en niveau Lager Middelbaar Hoger Totaal Totaal Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Industrie Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Bouwnijverheid Groot- en detailhandel; reparatie van auto s Vervoer en opslag Logies-, maaltijd- en drankverstrekking Informatie en communicatie Financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Onbekende bedrijfsindeling Bron: UWV

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Visie op regio s in 2014

Visie op regio s in 2014 ingen Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuido e Zuidwest-Drenthe ING Economisch BureauNoord-Overijssel Zuidwest-O Nijmegen Zuidwest-Gelderland Utrecht Kop van N lomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid 28 2 4 6 7 10 12 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 19, mei 2014 nieuws Banenverlies in 2012 Minste werkgelegenheidsdaling Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 van kleine

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2013

Statistisch jaarboek 2013 Statistisch jaarboek 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie