Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL"

Transcriptie

1 Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING Inleiding Doelstellingen Methode Veldwerk Vervolg rapport 4 2. SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN TOTALE STEEKPROEF (n=201) Bezuinigingen groen Realisatie taakstelling Gevolgen voor het aanzicht Gevolgen voor de gebruikers Gevolgen voor de organisatie/gemeente Verwachtingen budgetten na Eisen op het gebied van social return Samenvatting 13 BIJLAGEN A. VRAGENLIJST B. RECHTE TELLINGEN 1

3 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 1.1 Inleiding VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen, behartigt de belangen van haar leden. Zij ondersteunt haar lidbedrijven in haar bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving. De leden zijn actief in de vakgroepen hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. In 2011 is in opdracht van VHG door Veldwerk Optimaal in december 2010 een onderzoek onder gemeenten en diverse overheden uitgevoerd om de effecten van de bezuinigingen op openbaar groen in 2011 te meten. Met de inventarisatie van begrotingen onder overheden is een beeld verkregen van de voorgenomen budgetten en bezuinigingen op de aanleg, het onderhoud en beheer van openbaar groen. Dit onderzoek is nu, in augustus 2013, herhaald om in beeld te krijgen of de trend van bezuinigen op openbaar groen wordt voortgezet of dat het er nu heel anders uitziet. Omdat dergelijke bezuinigingen grote consequenties hebben op de werkvoorraad van groenvoorzieners, voert VHG hierover wederom een actieve lobby (september 2013). Ter ondersteuning van deze lobby zijn concrete voorbeelden nodig waaruit de omvang en het effect van deze bezuinigingen duidelijk wordt. In de periode van 5 augustus tot en met 28 augustus 2013 is het onderzoek uitgevoerd onder 201 gemeenten en overige overheden die beheer, onderhoud en/of aanleg van openbaar groen uitbesteden. 1.2 Doelstellingen o Het meten van de procentuele verhouding van het budget voor beheer en onderhoud van groen van 2013 ten opzichte van o Het meten van de procentuele verhouding van het budget voor de aanleg van nieuw groen van 2013 ten opzichte van o Het onderzoeken hoe men verwacht de taakstelling voor aanleg, beheer en onderhoud in 2013 te realiseren. o Het onderzoeken wat de verwachte gevolgen zijn voor het aanzicht, de gebruikers en de doelstelling van de organisatie. o Het onderzoeken wat de verwachtingen zijn voor de budgetten na o Het onderzoeken of 3 jaar later, 2013 ten opzichte van 2011, een heel ander beeld is ontstaan of dat bezuinigingen verder worden doorgevoerd. 2

4 1.3 Methode De doelgroep bestaat uit overheden die opdrachtgever zijn voor beheer, onderhoud en/of aanleg van openbaar groen: alle Nederlandse gemeenten en de overige overheden (de 12 provincies, Ministerie van LNV, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer). Deze gemeenten en overige overheden vormden de basis voor het telefonische onderzoek uitgevoerd door Veldwerk Optimaal. Uiteindelijk hebben 192 gemeenten en 9 overige overheden meegewerkt aan het onderzoek. Er is gesproken met de specialisten die met groen zijn belast en/of financiële ambtenaren. Het betreft hier een zogenaamd telefonisch onderzoek. Respondenten werden door onze interviewers een gestructureerde vragenlijst voorgelegd. De vragenlijst is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Met de eerste vraag is gevraagd of de organisatie gaat bezuinigen op groen in 2013 en vervolgens, de tweede vraag, hoe het budget voor beheer en onderhoud van groen in 2013 zich verhoudt tot 2012 en wordt met de derde vraag gevraagd of men een procentuele inschatting kan maken van hoe het budget zich verhoudt. Bij vraag 4 in de vragenlijst is de respondent gevraagd hoe het budget voor de aanleg van nieuw groen in 2013 zich verhoudt tot 2012 en wordt met de vijfde vraag gevraagd of men een procentuele inschatting kan maken van hoe het budget zich verhoudt. Bij vraag 6 wordt gevraagd welke criteria een rol spelen bij hoe men verwacht de taakstelling voor aanleg, beheer en onderhoud in 2013 te realiseren. Vervolgens werd gevraagd met respectievelijk vraag 7, 8 en 9 wat de te verwachten gevolgen zijn van de bezuinigingen voor het aanzicht, voor de gebruikers en voor de organisatie/gemeente. Bij vraag 10 werd gevraagd wat de verwachtingen voor de budgetten met betrekking tot groen zijn na Het interview werd afgesloten met de vraag of de organisatie bij de aanbesteding van opdrachten in het openbaar groen eisen op het gebied van social return hanteert. Tot slot noteerde de interviewer nog de datum van het interview, de naam van de gemeente, de contactpersoon, de provincie waarin de gemeente zich bevindt en de grootte van de gemeente. 3

5 1.4 Veldwerk Het telefonische veldwerk is uitgevoerd in de periode van 5 augustus tot en met 28 augustus In totaal zijn 201 overheden ondervraagd. Tijdens het proces van het verwerken van de vragenlijsten, zijn er geen vragenlijsten afgekeurd. Afgenomen interviews zijn op kwaliteit gecontroleerd, gecodeerd en per computer verwerkt. De dataset van n=201 vormde de basis voor de analyses en het schrijven van dit rapport. Het veldwerk is uitgevoerd door onze eigen ervaren interviewers, in het geval van dit project tevens allen MOA-gecertificeerd. De enquêteurs zijn steekproefsgewijs gecontroleerd op het juist en correct benaderen en selecteren van respondenten. Ook is er gelet op het juist, volledig en correct invullen van de vragenformulieren. Bij de controle is gebleken dat zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan. 1.5 Vervolg rapport In de volgende hoofdstukken wordt stilgestaan bij de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken. In de bijlagen is de gebruikte vragenlijst opgenomen en zijn de zogenaamde rechte tellingen toegevoegd. Dit zijn alle antwoorden op alle vragen, uitgesplitst naar 3 variabelen: 1. grootte van gemeente; 2. regio; 3. de verschillende provincies. Verder treft men in de bijlagen de steekproefopbouw van het aantal enquêtes naar provincie aan. 4

6 2. SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN TOTALE STEEKPROEF (n=201) 2.1. Bezuinigingen groen 2013 Van 5 tot en met 28 augustus 2013 zijn 201 organisaties die aanleg, beheer en onderhoud van groen uitbesteden, telefonisch geïnterviewd. Dit zijn 192 Nederlandse gemeenten en 9 provincies. Van de Nederlandse gemeenten zegt 75,0% te bezuinigen op groen in 2013 en 25,0% zegt niet te bezuinigen (in 2011 respectievelijk 60,5% en 35,1% en 4,4% wist het nog niet). Voor de overige overheden zijn deze percentages respectievelijk 11,1% en 88,9%. Gezamenlijk zijn de percentages gemiddeld respectievelijk 72,1% en 27,9%, zie onderstaande tabel met daarin ook de percentages uit 2011 weergegeven. Bezuinigingen openbaar groen 2011 (%) 2013 (%) Ja 63,7% 72,1% Nee 36,3% 27,9% Totaal 100,0% 100,0% Kijkend naar bovenstaande gegevens, dan blijkt dat de overheden in 2013 weer gaan bezuinigen op openbaar groen, procentueel gezien zelfs meer dan in Bezuinigingen op openbaar groen worden dus voortgezet. Gemeenten in de provincies Drenthe, Groningen, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht zeggen het vaakst te gaan bezuinigen (meer dan 80% van de gemeenten). Hoe groter de gemeente hoe vaker men zegt te gaan bezuinigen (klein: 67,2%, middel: 75,3% en groot: 92,9%). Van de 72,1% overheden die zeggen te bezuinigen, zegt 83,4% dat het budget voor beheer en onderhoud in 2013 lager is dan in 2012, 15,9% zegt dat dit gelijk blijft en 0,7% zegt dat het hoger is dan in ,6% Zegt dat het budget voor aanleg nieuw groen in 2013 lager is dan in 2012, 57,2% zegt dat dit gelijk blijft, 3,4% zegt dat dit hoger zal zijn en 0,7% weet het niet. Op de volgende pagina een overzicht van de procentuele verlagingen van het budget naar provincie over 2011 en Opvallend is dat van de overige overheden veel minder ondervraagden bezuinigen in 2013, dit zowel in vergelijking met 2011 als in vergelijking met de gemeenten. 5

7 Gemiddeld % budgetverlaging groen naar provincie (2011 t.o.v en 2013 t.o.v. 2012) Onderzoek 2011 Onderzoek 2013 Beheer en onderhoud Aanleg nieuw groen Beheer en onderhoud Aanleg nieuw groen 1 Drenthe 16,0% 15,0% 17,0% 20,0% 2 Flevoland n.v.t.* n.v.t.* 9,0% n.v.t.* 3 Friesland 6,5% 100,0% 7,3% 40,0% 4 Gelderland 9,8% 36,7% 11,5% 31,2% 5 Groningen 14,0% 50,0% 7,8% 24,0% 6 Limburg 8,1% 26,8% 11,1% 6,5% 7 Noord-Brabant 6,5% 37,3% 10,4% 13,4% 8 Noord-Holland 3,5% 5,0% 8,9% 11,3% 9 Overijssel 10,0% 5,0% 15,4% 13,3% 10 Utrecht 17,5% 0,0% 13,9% 50,0% 11 Zeeland 9,8% 50,0% 4,8% 13,8% 12 Zuid-Holland 9,0% 12,5% 16,1% 30,5% Totaal gewogen gemiddelde 9,5% 31,7% 11,1% 20,2% * De ondervraagde gemeente(n) in Flevoland gaan niet bezuinigen. In Flevoland wordt in 1 gemeente juist meer budget voor de aanleg van nieuw groen gereserveerd: 10,0%. Van de overige overheden gaat alleen de provincie Zuid-Holland bezuinigen met 2,0% op beheer en onderhoud. Op de aanleg van nieuw groen gaan de provincies niet bezuinigen. De gemeenten gevestigd in de provincies Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland hebben gemiddeld het hoogste percentage budgetverlagingen voor beheer en onderhoud van groen. Gemeenten gevestigd in Utrecht en Friesland hebben gemiddeld het hoogste percentage budgetverlagingen voor aanleg van nieuw groen. 6

8 2.2. Realisatie taakstelling Het merendeel (52,1%) van de respondenten verwacht de taakstelling voor aanleg, beheer en onderhoud in 2013 te realiseren door het kwaliteitsniveau te verlagen. Onderstaand een overzicht van gegeven antwoorden inclusief de antwoorden gegeven voor de bezuinigingen in Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal groter is dan 100%, maar het totaal aantal respondenten is wel gelijk aan 100%. Realisatie taakstelling Verlagen kwaliteitsniveau 62,3% 52,1% 2 Anders* 46,8% 33,1% 3 Functionele verandering van terreinen 16,7% 31,0% 4 Omvormen, saneren naar minder arbeidsintensief - 30,3% 5 Scherper inkopen en aanbesteden 24,7% 26,1% 6 Minder nieuwe terreinen realiseren 16,7% 12,0% 7 Het laten onderhouden door de burgers 9,1% 10,6% 8 Inschakelen SW, inschakelen eigen mensen - 6,3% Totaal aantal respondenten 100,0% 100,0% *Andere antwoorden die het meest zijn gegeven (zie tabel op de volgende bladzijde): 7

9 Realisatie taakstelling anders, namelijk: 1 Lagere onderhoudsnorm/beperkt, minder onderhoud 2 Ze efficiënt mogelijk werken, andere werkopvulling, werkzaamheden bundelen 3 Bezuinigen op bloembakken/geen bloembakken meer vullen 4 Saneren van bomen 5 Uitstellen van vervangingsinvesteringen 6 Bestaande middelen hergroeperen/nieuw beheergroenplan 7 Meer machinewerk/minder handwerk, personeelskosten Voor alle gegeven antwoorden zie bijlagen voor de rechte tellingen. 8

10 2.3. Gevolgen voor het aanzicht Men verwacht, net als in 2011, voornamelijk dat er meer onkruid te zien zal zijn en dat het groen een ruiger aanzicht krijgt als gevolg van de bezuinigingen. Onderstaand een overzicht van gegeven antwoorden. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal groter is dan 100%, maar het totaal aantal respondenten is wel gelijk aan 100%. Gevolgen voor het aanzicht Meer onkruid 35,1% 43,4% 2 Ruiger 31,2% 29,4% 3 Achterstallig onderhoud 16,9% 24,5% 4 Geen gevolgen voor het aanzicht 29,9% 23,1% 5 Anders* 37,7% 20,3% 6 Soberder, minder mooi/divers - 16,8% 7 Meer afval/beschadiging - 9,8% Totaal aantal respondenten 100,0% 100,0% *Andere antwoorden die het meest zijn gegeven: Gevolgen voor het aanzicht anders, namelijk: 1 Minder zomerbloeiers/minder kleurrijk groen in de binnenstad/minder bloembakken 2 Beplanting hoger/overhangend groen/hoger onkruid/meer natuurlijke ontwikkeling 3 Netheidsbeeld/minder netjes/minder verzorgd 4 Kwaliteit gaat achteruit, van A naar B/C aanzicht Voor alle gegeven antwoorden zie bijlagen voor de rechte tellingen. 9

11 2.4. Gevolgen voor de gebruikers In 2011 verwachtten de meeste overheden (42,9%) nog dat er door de bezuinigingen geen gevolgen voor de gebruikers zouden zijn. Dat percentage is gezakt naar 35,9% in Nu verwachten de meeste overheden juist een lagere belevings-/gebruikswaarde: 50,3% tegenover 29,9% in Onderstaand een overzicht van gegeven antwoorden. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal groter is dan 100%, maar het totaal aantal respondenten is wel gelijk aan 100%. Gevolgen voor de gebruikers Lagere belevings-/gebruikswaarde 29,9% 50,3% 2 Geen gevolgen voor de gebruikers 42,9% 35,9% 3 Anders* 33,8% 17,9% 4 Rommeliger/minder aantrekkelijk - 9,0% 5 Onveiliger gevoel 2,6% 2,8% Totaal aantal respondenten 100,0% 100,0% *Andere antwoorden die het meest zijn gegeven: Gevolgen voor de gebruikers anders, namelijk: 1 Minder tevreden gebruikers 2 Overlast van groen: minder/geen snoeien, meer onkruid op de stoep en in het groen 3 Burgers/gebruikers zullen zelf meer moeten doen Voor alle gegeven antwoorden zie bijlagen voor de rechte tellingen. 10

12 2.5. Gevolgen voor de organisatie/gemeente De meeste overheden verwachten, net als in 2011, door de bezuinigingen geen gevolgen voor de organisatie. Wel is dit percentage licht gedaald van 32,5% naar 28,3%. Daarnaast denkt men in 2013 vaker dat de bezuinigingen gevolgen hebben voor de tevredenheid van de burgers (beleving) en verwacht men meer klachten, meldingen en vragen van burgers. Onderstaand een overzicht van gegeven antwoorden. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal groter is dan 100%, maar het totaal aantal respondenten is wel gelijk aan 100%. Gevolgen voor de organisatie Anders* 46,8% 31,0% 2 Geen gevolgen voor de organisatie 32,5% 28,3% 2 Tevredenheid burgers (beleving) 23,4% 28,3% 3 Personele gevolgen/gevolgen voor het werk - 22,8% 4 Meer klachten, meldingen, vragen van burgers - 14,5% 5 Minder gebieden aanleggen 11,7% 13,8% Totaal aantal respondenten 100,0% 100,0% *Andere antwoorden die het meest zijn gegeven: Gevolgen voor de organisatie anders, namelijk: 1 Met minder geld toch mooi houden/creatiever omgaan met middelen/efficiënter 2 Hogere herstelkosten op langere termijn door uitstel groot onderhoud 3 Meer werk met hetzelfde/minder aantal mensen 4 Lagere bezetting/harder werken/werkdruk is erg hoog 5 Minder werkaanbod/minder arbeidsintensief door minder en makkelijker onderhoud Voor alle gegeven antwoorden zie bijlagen voor de rechte tellingen. 11

13 2.6. Verwachtingen budgetten na 2013 Net als in het voorgaande onderzoek verwacht het merendeel van de overheden nu ook dat de budgetten voor groen lager zullen zijn, deze trend zet zich voort. Zie ook onderstaande schematische weergave. Budgetten na Lager 55,2% 2 Gelijk 38,3% 3 Hoger 2,5% 4 Weet niet/geen antwoord 3,5% Totaal 100,0% 2.7. Eisen op het gebied van social return Bijna driekwart van de organisaties hanteert, bij de aanbesteding van opdrachten in het openbare groen, eisen op het gebied van social return. Dit is dan meestal in de vorm van een verplicht percentage inzet/integratie werkvoorzieningstaf/sw/sociale werkplaats (62,8%) of door het inzetten van mensen met een uitkering/(langdurig) werklozen/re-integratie/wajong (12,2%). Eisen op het gebied van social return? 1 Ja 73,6% 2 Nee 25,9% 3 Weet niet/geen antwoord 0,5% Totaal 100,0% 12

14 2.8. Samenvatting In 2011 ging 60,6 % van de ondervraagde overheden bezuinigen op groen. In 2013 is dit percentage gestegen tot 72,1%. Zij schatten in dat er in 2013 ten opzichte van 2012 gemiddeld 11,1% (2011 t.o.v. 2010: 9,5%) minder budget zal zijn voor beheer en onderhoud en dat er gemiddeld 20,2% (2011 t.o.v. 2010: 31,7%) minder budget zal zijn voor aanleg nieuw groen. Onder andere door middel van het verlagen van het kwaliteitsniveau (52,1%), functionele verandering van terreinen (31,0%) en omvormen, saneren naar minder arbeidsintensief (30,3%) verwacht men de taakstelling te realiseren. Het belangrijkste te verwachten gevolg voor het aanzicht zal zijn meer onkruid (43,4%) en voor de gebruiker lagere belevings-/gebruikswaarde (50,3%). Verder verwacht men over het algemeen weinig gevolgen voor de organisatie (28,3%) of verwacht men gevolgen voor de tevredenheid (beleving) van de burgers (28,3%). De verwachting is dat de budgetten ook na 2013 verder zullen afnemen. De trend van bezuinigen op openbaar groen zet zich voort en de gevolgen worden meer zichtbaar. 13

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Colofon Teksten Jeroen de Leede (VNG) Dataverwerking Marieke de Haan (VNG Informatiecentrum) Opmaak Chris Koning (VNG) Januari 2016 2 Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Inventarisatie shisha lounges 2015

Inventarisatie shisha lounges 2015 Inventarisatie shisha lounges 215 A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman 1. Inleiding Binnen de horeca geldt een rookverbod voor het roken van tabaksproducten. Het rookverbod bestaat voor producten die, al

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie Factsheet persbericht Stagiairs ervaren discriminatie Inleiding Stagiairs ervaren discriminatie Het is steeds lastiger voor studenten om een stageplek te vinden. Tijdens de sollicitatieprocedure ervaren

Nadere informatie

Q1 Wat is uw leeftijd?

Q1 Wat is uw leeftijd? Q1 Wat is uw leeftijd? Beantwoord: 7.034 Overgeslagen: 60 10 8 6 4 Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche?

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? 1. Ik ben: Zelfstandig rijschoolhouder zzp 56,4% 234 Rijschoolhouder VOF 13,7% 57 Rijinstructeur in loondienst 7,2% 30 Rijschoolhouder met personeel

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden?

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden? Bijlage Aan : Provinciale Vergaderingen Van : Afdeling Communicatie Betreft : Uitkomsten Digitale Ledenraadpleging Status : Ter kennisname Datum : 23 oktober 2012 Kenmerk : bijlage bij V12.1125 Van maandag

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie 12 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% studiejaar 2011-2012 Inhoud Irll i i () Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met studiejaar 201 1-2012 2 3 7 9 pagina 1 / 1 1 Inleiding In deze rapportage zal worden

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Horeca Barometer. Periode: derde kwartaal 2010. knowledge. In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering

Horeca Barometer. Periode: derde kwartaal 2010. knowledge. In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering knowledge Horeca Barometer Periode: derde kwartaal 2010 In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering Datum: 9 november 2010 Project: 93007 Copyright: Gebruik en overname van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie