Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Kader Doelstelling tevredenheidsonderzoek Methode van onderzoek Onderzoek tevredenheid leerlingen Algemeen Resultaten van het onderzoek per rubriek Schoolklimaat Onderwijsleerproces Leerlingzorg en begeleiding Gebouw en organisatie Informatie en communicatie Stage Schoolspecifieke vragen Tevredenheidscijfer Gemiddelde score vraag-niveau in relatie tot overige scholen Quadraam Bijlage: Antwoorden Open vraag Produs Praktijkonderwijs Produs Praktijkonderwijs Pagina 2 van 19

3 1 Inleiding. 1.1 Kader Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen is één van de Quadraam-brede enquêtes. Het onderzoek is voor alle scholen, vallend onder het Quadraambestuur, voor het eerst afgenomen in maart/april 2009 en afgesproken is om dit onderzoek eens per 2 jaar voor alle leerlingen te herhalen. De tevredenheid van leerlingen wordt als een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de school gezien. Het onderzoek neemt de ervaringen van alle leerlingen van de Quadraam scholen mee. In de algemene vragenlijst zijn de vragen van Vensters voor Verantwoording opgenomen. De resultaten van de leerlingen van leerjaar 3 (bij de praktijkscholen voor alle leerlingen) worden op Vensters voor Verantwoording gepubliceerd. In het kader van het onderzoek over de aansluiting primair onderwijs - voortgezet onderwijs (POVO) is voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 een set extra vragen toegevoegd. De resultaten van Vensters voor Verantwoording en van de POVO vragen worden separaat gerapporteerd. 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek Het doel van het tevredenheidsonderzoek is door middel van meting: 1. inzicht verkrijgen hoe de leerlingen het onderwijs waarderen; 2. desgewenst inzicht verkrijgen in de waardering van leerlingen van schoolspecifieke zaken (via de door school toegevoegde vragen); 3. vergelijking verkrijgen van de resultaten/verschillen tussen de verschillende scholen van Quadraam; 4. het maken van een vergelijking in de tijd dus een vergelijking met de uitslag van het tevredenheidsonderzoek leerlingen Vanuit dit gezichtspunt is de school in staat om waar mogelijk en gewenst de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Uiteindelijk resulteert het onderzoek in verbetervoorstellen per school en voor Quadraam als geheel. 1.3 Methode van onderzoek Het onderzoek is in de periode februari-maart onder de leerlingen afgenomen met behulp van het digitale instrument, de Kwaliteitsvragenlijst van Van Beekveld & Terpstra (voorheen werkten we met de VO-spiegel). Gedurende deze periode werd de door de afdeling Kwaliteitszorg van Centraal Bureau Quadraam, op internet geplaatste vragenlijst opengesteld voor (groepen) leerlingen en konden zij deze klassikaal invullen. De organisatie van de onderzoeken in de school werd verzorgd door de contactpersonen Kwaliteitszorg van de school. De vragen in het onderzoek zijn positief gesteld. Dat wil zeggen dat een hoge score aangeeft dat leerlingen positief zijn over het onderwerp. Beantwoording was mogelijk op een vijfpuntsschaal (helemaal oneens - helemaal eens). Bij bijna iedere vraag werd de mogelijkheid geboden, indien de vraag niet van toepassing was of de invuller geen antwoord wist, te kiezen voor het vraagteken. In het onderzoek is aan de leerlingen gevraagd een totaal oordeel te geven over hun tevredenheid met de school (op een schaal van 1 tot 10). Daarnaast zijn de gemiddelde scores van de rubrieken ook omgeschaald naar een 10-puntsschaal, zodat daar ook een overall cijfer uit komt. Produs Praktijkonderwijs Pagina 3 van 19

4 In de bijlage zijn de antwoorden toegevoegd die de leerlingen op de open vraag hebben gegeven. Uit de opsomming van de antwoorden op de Open vraag, is het antwoord nee (ik heb geen tips of verbeteringen) verwijderd. In dit rapport staan de resultaten van Produs Praktijkonderwijs. Produs Praktijkonderwijs Pagina 4 van 19

5 2 Onderzoek tevredenheid leerlingen 2.1 Algemeen In de periode februari-maart 2013 is het tevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle leerlingen van Produs Praktijkonderwijs. In deze rapportage zijn de resultaten van de school opgenomen. De vragenlijst is ingevuld door 106 van de 168 leerlingen van Produs. De respons van 63% van Produs is geeft een representatief beeld. 2.2 Resultaten van het onderzoek per rubriek Hieronder wordt per rubriek een tabel getoond waarin de gemiddelde score per vraag is omgerekend naar een 10-puntsschaal volgens de formule van Vensters voor Verantwoording. De formule om van een 5-puntsschaal (V) naar een 10-puntsschaal (T) te komen is: T = 2,25 * (V-1) +1. De tabel wordt weergegeven in kleur voor de totale school. De resultaten, omgerekend naar een 10-puntsschaal, van Produs Praktijkonderwijs totaal 2013 staan in de tabel naast de resultaten van Interpretatie van de kleuren: Rood : onder 5,5 (= verbeterpunt) Oranje : tussen 5,5 en 6,6 (= aandachtspunt) Groen : 6,6 en hoger (= positief punt) Daarnaast wordt de gemiddelde rubriekscore getoond (deze score is omgerekend naar een 10- puntsschaal) in vergelijking met de rubriekscore van 2011 en wordt een korte analyse van de resultaten weergegeven. In de tabel staan de cijfers afgerond op 1 decimaal. Voor het berekenen van de rubriekscore zijn echter de niet-afgeronde cijfers gebruikt. Hierdoor kan het zijn dat de rubriekscore enigszins afwijkt van het gemiddelde van de cijfers in de tabel. De vragen van Vensters voor Verantwoording die aan het begin van het onderzoek gesteld zijn, zijn hieronder in de betreffende rubrieken opgenomen Produs Praktijkonderwijs Pagina 5 van 19

6 Produs Praktijkonderwijs 2013 Produs Praktijkonderwijs Schoolklimaat Schoolklimaat 4 Ik voel me veilig op school. 8,0 7,8 5 De sfeer op school is prettig. 7,3 7,3 6 De docenten behandelen mij met respect. 8,4 7,8 7 Op school gelden duidelijke regels. 8,2 7, Medewerkers passen de basisregels van de school consequent toe. Ik heb het gevoel dat de docenten mij persoonlijk kennen. 7,8 6,9 7,5 6,6 23 Ik ben nog nooit gepest. 6,4 6,2 24 Ik ben nog nooit gepest via berichtje op de computer (bijvoorbeeld , MSN, hyves) 7,1 7,1 25 De docenten treden op als iemand gepest wordt. 7,8 7,8 28 De docenten geven mij complimenten over mijn werk. 8,2 7,8 Produs Praktijkonderwijs Pagina 6 van 19

7 Schoolklimaat Produs praktijkonderwijs ,7 Produs praktijkonderwijs ,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 De stelling Ik ga graag naar deze school, is in 2013 niet opgenomen. Deze stelling lijkt te veel op de stelling De sfeer op school is prettig, en heeft daarom weinig of geen toegevoegde waarde. De gemiddelde score voor de rubriek Schoolklimaat is gestegen t.o.v (van 7,3 naar 7,7). De leerlingen voelen zich veilig op school en zij vinden de sfeer op school prettig. Verder vinden zij dat de docenten hen met respect behandelen en dat er duidelijke regels gelden op school. Leerlingen vinden, meer dan in 2011, dat de medewerkers de basisregels van de school consequent toepassen (van 6,9 naar 7,8). De stelling Docenten geven mij complimenten over mijn werk, scoort hoog (8,2). Op de stelling Ik ben nog nooit gepest geven meer leerlingen dan in 2011 aan dat ze nog nooit gepest zijn. Produs Praktijkonderwijs Pagina 7 van 19

8 Produs Praktijkonderwijs 2013 Produs Praktijkonderwijs Onderwijsleerproces Onderwijsleerproces In de lessen doen we veel verschillende activiteiten 8 (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict). 8,2 7,5 9 De docenten leggen goed uit. 8,0 7, De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. De docenten stimuleren mij om zoveel mogelijk zelfstandig te werken. Docenten stimuleren mij om met andere leerlingen samen te werken. De totale hoeveelheid huiswerk van alle vakken is redelijk. 8,0 7,8 7,5 7,1 8,0 7,5 7,5 6,6 6,2 30 Het huiswerk sluit goed aan bij de stof. 7,3 6, Het is voor mij vooral duidelijk wanneer er proefwerken zijn. Ik weet altijd goed wat ik moet leren voor een proefwerk. Ik vind dat de leerstof van dit schooljaar goed aansluit bij de leerstof van vorig jaar. (leerlingen van leerjaar 1 kunnen deze vraag overslaan) 7,8 7,3 7,5 7,1 7,8 6,6 34 Op school leer ik om goed te plannen. 7,8 7,3 Produs Praktijkonderwijs Pagina 8 van 19

9 Onderwijsleerproces Produs praktijkonderwijs ,7 Produs praktijkonderwijs , Vraag 28 is nieuw in deze rubriek en is opgenomen om beter aan te sluiten bij het nieuwe waarderingskader van de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs. De gemiddelde score van de rubriek Onderwijsleerproces is gestegen van 7,1 in 2011 naar 7,7 in Leerlingen zijn heel positief over de volgende stellingen (alle scoren 8,0 of hoger: In de lessen doen we veel verschillende activiteiten. De docenten leggen goed uit. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. De docenten stimuleren mij om zoveel mogelijk zelfstandig te werken. De leerlingen zijn positiever dan in 2011 over de totale hoeveelheid huiswerk en zij vinden dat het huiswerk goed aansluit bij de stof (dit laatste is gestegen van 6,4 naar 7,3). Produs Praktijkonderwijs Pagina 9 van 19

10 Produs Praktijkonderwijs 2013 Produs Praktijkonderwijs Leerlingzorg en begeleiding Leerlingzorg en -begeleiding 12 Ik ben tevreden over mijn mentor. 8,9 8,2 13 Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen. 8,7 8,0 14 Als het nodig is krijg ik extra begeleiding. 7,8 7,5 15 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel). 8,0 7,3 Leerlingzorg en -begeleiding Produs praktijkonderwijs ,3 Produs praktijkonderwijs , De leerlingen zijn heel positief over de Leerlingzorg en -begeleiding. Er is een stijging te zien van 0,5 t.o.v Op alle onderdelen is de tevredenheid gestegen. Gebouw en organisatie Produs Praktijkonderwijs Pagina 10 van 19

11 Produs Praktijkonderwijs 2013 Produs Praktijkonderwijs Gebouw en organisatie Gebouw en organisatie 35 Ik ben tevreden over mijn rooster. 7,5 7, Ik vind het schoolgebouw aantrekkelijk genoeg om goed te kunnen leren. Ik vind dat er voldoende gezonde voeding te koop is op school. 7,5 7,5 6,6 7,1 Gebouw en organisatie Produs praktijkonderwijs ,2 Produs praktijkonderwijs , De tevredenheid over de rubriek Gebouw en organisatie is iets gedaald t.o.v. 2011, van 7,3 naar 7,2. Produs Praktijkonderwijs Pagina 11 van 19

12 De leerlingen zijn positiever dan in 2011 over het rooster. Zij vinden het schoolgebouw aantrekkelijk genoeg om goed te kunnen leren. Zij zijn minder tevreden dan in 2011 over de stelling: Ik vind dat er voldoende gezonde voeding te koop is op school. Produs Praktijkonderwijs Pagina 12 van 19

13 Produs Praktijkonderwijs 2013 Produs Praktijkonderwijs Informatie en communicatie Informatie en communicatie 16 Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. 8,0 7,5 17 Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. 8,0 7,1 18 De mening van leerlingen telt mee op deze school. 8,2 7,1 41 Wanneer ik iets vraag aan mijn docent word ik snel geholpen of krijg ik snel een antwoord. 7,5 7,3 Informatie en communicatie Produs praktijkonderwijs ,9 Produs praktijkonderwijs , De gemiddelde score van de rubriek Informatie en communicatie is gestegen t.o.v (van 7,3 naar 7,9). De leerlingen vinden vooral dat zij beter dan in 2011 worden geïnformeerd over dingen die voor hen belangrijk zijn en dat hun mening meetelt. Ook de stelling Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn, scoort heel positief. Produs Praktijkonderwijs Pagina 13 van 19

14 Produs Praktijkonderwijs 2013 Produs Praktijkonderwijs Stage Stage 19 De school helpt mij bij zoeken naar een stage. 8,4 7,3 20 Ik leer echt iets op mijn stage. 8,2 6,9 Stage Produs praktijkonderwijs ,3 Produs praktijkonderwijs , De leerlingen zijn veel positiever over de rubriek Stage dan in Een stijging van 1,2 punten! Bij beide stellingen geven leerlingen een score van meer dan 8,0: zij vinden dat de school hen helpt bij het zoeken naar een stage en zij leren echt iets op hun stage. De stagevragen zijn relevant voor de leerlingen van de klassen 3 (A+B) en Unitgroepen (A, B en C). Produs Praktijkonderwijs Pagina 14 van 19

15 Produs Praktijkonderwijs 2013 Produs Praktijkonderwijs Schoolspecifieke vragen Schoolspecifiek 54 Tijdens het coachingsgesprek kan ik zeggen wat ik wil. 8,4 8, Tijdens het coachingsgesprek luistert de mentor goed naar mij. Als ik ergens trots op ben, dan stop ik dit in mijn portfolio. Als ik een probleem of ruzie heb, dan word ik altijd goed geholpen door mijn docenten. 8,7 8,2 8,0 7,8 8,0 7,5 De leerlingen zijn erg tevreden over de coachingsgesprekken. Zij kunnen zeggen wat ze willen en de mentor luistert goed. De leerlingen geven aan dat ze, als ze ergens trots op zijn, dit in hun portfolio stoppen. Als ze een probleem of ruzie hebben, dan worden ze altijd goed geholpen door hun docenten. Op alle stellingen zijn de scores hoger dan in Produs Praktijkonderwijs Pagina 15 van 19

16 2.3 Tevredenheidscijfer In het onderzoek is aan de leerlingen de vraag gesteld: Kun je met een cijfer (van 1-10) aangeven hoe tevreden je bent over Produs Praktijkonderwijs?. In onderstaande grafiek wordt het cijfer getoond voor Produs Praktijkonderwijs totaal. Het tevredenheidscijfer is in het managementcontract een prestatie-indicator. Tevredenheidscijfer ,4 6, Produs Praktijkonderwijs De tevredenheid van de leerlingen is positiever in dan in Het tevredenheidscijfer is mooi gestegen van 6,8 naar 7,4. Produs Praktijkonderwijs Pagina 16 van 19

17 Beekdal Lyceum Candea College Het Westeraam Lyceum Elst Liemers College Lorentz Lyceum excl. AIS Maarten van Rossem Montessori College Anrhem Olympus College Produs Praktijkonderwijs Symbion Stedelijk Gymnasium Arnhem Vmbo t Venster 2.4 Gemiddelde score vraag-niveau in relatie tot overige scholen Quadraam Schoolklimaat 4 Ik voel me veilig op school. 8,9 8,2 7,5 8,9 8,4 8,0 7,8 8,7 8,2 8,0 8,0 9,1 8,0 5 De sfeer op school is prettig. 8,0 7,5 6,6 8,4 7,5 7,1 6,6 8,2 7,3 7,3 6,9 8,4 7,1 6 De docenten behandelen mij met respect. 7,1 7,3 6,4 7,8 7,5 6,9 7,1 7,8 7,5 8,4 8,0 7,8 7,3 7 Op school gelden duidelijke regels. 6,9 7,1 6,2 6,9 7,3 6,8 6,9 7,1 7,1 8,2 7,5 7,3 7, Medewerkers passen de basisregels van de school consequent toe. Ik heb het gevoel dat de docenten mij persoonlijk kennen. 6,4 6,2 5,5 6,4 6,6 5,7 6,4 6,2 6,4 7,8 7,1 6,6 6,4 6,0 5,5 5,1 6,9 5,7 5,0 6,2 6,4 6,0 7,5 6,9 6,4 6,0 23 Ik ben nog nooit gepest. 7,8 6,9 6,4 7,8 6,9 6,7 6,2 6,9 6,9 6,4 5,7 7,8 6, Ik ben nog nooit gepest via berichtje op de computer (bijvoorbeeld , MSN, hyves) De docenten treden op als iemand gepest wordt. De docenten geven mij complimenten over mijn werk. Onderwijsleerproces 8 In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict). 8,7 8,0 7,3 8,7 8,0 7,8 7,5 7,8 8,0 7,1 7,5 8,7 7,5 6,2 6,2 6,4 6,9 6,6 6,0 6,6 6,4 6,6 7,8 6,9 6,6 7,1 6,6 6,4 6,2 6,9 6,4 6,2 6,9 6,6 6,4 8,2 7,5 6,6 6,6 6,9 7,1 6,0 6,6 7,1 6,2 6,9 7,8 7,1 8,2 7,8 6,9 7,1 9 De docenten leggen goed uit. 6,4 6,4 5,7 6,6 6,6 6,2 6,4 6,6 6,6 8,0 7,8 6,9 6, De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. De docenten stimuleren mij om zoveel mogelijk zelfstandig te werken. Docenten stimuleren mij om met andere leerlingen samen te werken.* De totale hoeveelheid huiswerk van alle vakken is redelijk. 6,0 6,2 6,0 6,4 6,2 5,5 6,4 6,4 6,2 8,0 7,8 6,6 6,4 6,9 6,6 6,2 6,9 6,9 6,2 6,6 6,9 6,6 7,5 7,3 7,3 6,6 6,4 6,6 6,2 6,4 6,9 6,2 6,6 6,9 6,4 8,0 7,5 6,6 6,6 6,4 6,6 5,7 6,6 6,9 6,0 6,6 6,9 6,4 7,5 7,3 6,4 6,4 5,1 5,7 6,0 6,0 5,7 4,7 6,2 6,2 5,5 6,6 7,3 6,0 6,4 30 Het huiswerk sluit goed aan bij de stof. 7,3 7,1 6,6 6,9 7,1 6,4 6,9 7,1 6,9 7,3 7,5 7,5 6, Het is voor mij vooral duidelijk wanneer er proefwerken zijn. Ik weet altijd goed wat ik moet leren voor een proefwerk. Ik vind dat de leerstof van dit schooljaar goed aansluit bij de leerstof van vorig jaar. 7,3 7,3 6,0 7,3 6,9 7,0 6,6 7,8 6,6 7,8 7,5 7,8 6,2 6,6 6,9 6,0 6,9 6,9 6,2 6,4 6,6 6,6 7,5 7,5 7,5 6,2 6,4 6,6 5,7 6,2 6,4 6,0 6,2 6,0 6,2 7,8 7,1 7,3 6,2 Produs Praktijkonderwijs Pagina 17 van 19

18 Beekdal Lyceum Candea College Het Westeraam Lyceum Elst Liemers College Lorentz Lyceum excl. AIS Maarten van Rossem Montessori College Anrhem Olympus College Produs Praktijkonderwijs Symbion Stedelijk Gymnasium Arnhem Vmbo t Venster 34 Op school leer ik om goed te plannen. 5,3 5,7 5,5 6,0 6,2 5,3 6,4 6,0 5,7 7,8 7,1 5,7 6,2 Leerlingzorg en -begeleiding 12 Ik ben tevreden over mijn mentor. 7,8 7,8 7,3 8,4 8,0 7,1 7,5 7,3 7,5 8,9 8,2 7,8 7,8 13 Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen. 7,3 7,3 7,1 8,2 7,5 7,1 7,3 7,3 7,1 8,7 8,0 7,5 7,5 14 Als het nodig is krijg ik extra begeleiding. 7,1 7,3 6,2 7,1 7,1 6,9 6,4 6,9 7,1 7,8 7,5 7,3 6,9 15 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel). Gebouw en organisatie 6,9 6,9 6,0 7,1 7,1 6,1 6,9 6,4 6,6 8,0 7,3 6,6 6,9 35 Ik ben tevreden over mijn rooster. 6,2 4,8 4,8 5,7 5,5 5,5 3,7 5,1 5,7 7,5 6,9 6,0 5, Ik ben tevreden over het aantal tussenuren in het rooster. Ik vind dat er voldoende mogelijkheden zijn om te werken op school als er een les uitvalt. Ik vind dat er voldoende mogelijkheden zijn om me te vermaken op school als er een les uitvalt. Ik vind het schoolgebouw aantrekkelijk genoeg om goed te kunnen leren. Ik vind dat er voldoende gezonde voeding te koop is op school. 6,0 4,8 5,1 6,2 5,3 5,2 4,6 5,1 5,5 6,0 6,0 5,1 7,1 6,0 5,1 6,6 6,4 6,8 5,5 4,8 6,2 6,2 6,9 5,7 6,6 4,8 5,3 6,2 5,7 5,3 5,7 5,1 6,2 6,2 6,2 5,7 7,3 5,7 5,5 7,1 5,5 4,6 5,3 6,2 6,4 7,5 6,4 7,1 6,6 6,6 6,0 6,2 6,4 6,0 6,7 6,4 5,3 5,1 6,6 5,3 7,1 6,6 Informatie en communicatie Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn. De mening van leerlingen telt mee op deze school. Wanneer ik iets vraag aan mijn docent word ik snel geholpen of krijg ik snel een antwoord. 7,3 7,1 6,9 7,1 7,1 6,4 6,9 7,1 7,1 8,0 7,8 7,8 7,1 6,9 6,9 6,2 6,9 7,1 6,2 6,6 6,9 6,9 8,0 7,5 7,1 6,9 6,2 6,0 5,3 6,4 6,2 4,8 6,0 7,1 6,2 8,2 7,5 6,4 6,2 6,4 6,4 5,3 6,9 6,6 6,1 6,0 6,2 6,4 7,5 7,3 6,9 6,0 Stage 19 De school helpt mij bij zoeken naar een stage. 5,3 6,6 5,5 6,3 4,4 6,0 4,8 8,4 7,8 20 Ik leer echt iets op mijn stage. 6,4 5,4 5,5 7,0 5,1 6,6 6,0 8,2 8,4 6,9 Kun je met een cijfer op de schaal 1-10 aangeven hoe tevreden je bent over de school? 6,9 6,7 6,2 7,2 6,7 6,2 6,3 6,9 6,7 7,4 7,2 7,5 6,8 Produs Praktijkonderwijs Pagina 18 van 19

19 Bijlage: Antwoorden Open vraag Produs Praktijkonderwijs Heb je nog tips voor verbeteringen op school? meer tegen het pesten en uitschelden werken meer eten in de kantine eerder uit ja meer voetballen meer speel artikelen op het school plein meer vrije tijd meer vrijetijd (: er moet veel meer dingen komen in de kantine zoals eten. op deze school krijg je weinig huiswerk dus ik wil meer huiswerk hebben. Ja, meer mbo/vmbo lessen om het verbetering van kinderen te kunnen veranderen. goede uitleg om goed te kunnen studeren op wat je wil bereiken. minder ruzie meer Engels leren en ook praten in de klas. beter dat wij naar winkel mogen- Meer leuke dingen en meer activiteiten meer eten en drinken. groter gebouw meer eten in kantine mooier kantine en groter meer stoelen en tafels minder kinderen aan nemen want het is te druk schonere wc die minder naar plas stinkt de prijzen van het eten op kantine meer eten op de kantine schonere wc beter drinken Enso meer leuke dingen Ja, Meer regels meer dingen in de kantine, En meer leukere dingen. doelen op het grasveld neer zetten ja ja meer dingen in de kantine ik moet beter mn best gaan doen en me weinig aantrekken van ruzies en er niet mee bemoeien breng me zelf alleen maar in de problemen Minder geweld! Produs Praktijkonderwijs Pagina 19 van 19

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Beekdal Lyceum 2013

Tevredenheid leerlingen Beekdal Lyceum 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Beekdal Lyceum en Quadraam Inhoud Uitkomsten per rubriek o Schoolklimaat o Onderwijsleerproces o Leerlingzorgen begeleiding o Gebouw en organisatie o Informatie

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart (Vensters) volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 15-16 Scholen op de Kaart (1/1-31/5) (01-01-

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Afgenomen april / mei 2017. Ingevuld door ouders, kinderen van groep 7 en 8 en teamleden. Inleiding Kwaliteitszorg is: zorg en voor kwaliteit. Scholen die

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College vmbo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05- 2015)

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 79 Leerlingen 2014 Vensters PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BHoe graag ga je naar school? 3,0 3 9 50 17 BHoe veilig voel je je op school? 3,3 1 6 38 34 BHoe duidelijk vind je de regels

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Amersfoort, 23 maart 2015 Geachte lezer, Voor u ligt het verslag naar aanleiding van de afgenomen enquête Vensters voor verantwoording in

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015 Aantal respondenten: 17 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,3 0% 12% 35% 39% 14% B1. Hoe graag ga je naar school? 2,8 0% 24% 53%

Nadere informatie

BIJLAGE VENSTERS. Bijlage Vensters voor Verantwoording Schooljaar Erasmiaans Gymnasium

BIJLAGE VENSTERS. Bijlage Vensters voor Verantwoording Schooljaar Erasmiaans Gymnasium BIJLAGE VENSTERS Bijlage Vensters voor Verantwoording Schooljaar 2013-2014 Erasmiaans Gymnasium BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen Inhoudsopgave: pg Leeswijzer 1 Grafiek: Resultaten

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Vensters voor Verantwoording Adriaan Roland Holstschool Onderzoekperiode: 13-14 Vensters (1/1-6/6) (01-01-2014 t/m 06-06-2014)

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek De uitslag van het De mening van de leerlingen De mening van de ouders De mening van het basisonderwijs Groevenbeek Het onderzoek Op Groevenbeek werken we steeds aan verbetering

Nadere informatie

Samenvatting ouder enquête:

Samenvatting ouder enquête: Samenvatting ouder enquête: Aantal deelnemers: 213 Aantal afgerond : 101 Responspercentage: 47% Omdat een aantal email adressen niet meer kloppen hebben we het responspercentage handmatig uitgerekend en

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek

tevredenheidsonderzoek Christelijk College Groevenbeek tvwo - atheneum - havo - vmbo juni 2011 Groevenbeek Christelijk College 2011 tevredenheidsonderzoek DE MENING VAN DE LEERLINGEN / DE MENING VAN DE OUDERS / DE MENING VAN

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 239 Leerlingen 6-8 2014 Vensters PO -- - + ++? Schoolklimaat 3,4 BHoe graag ga je naar school? 3,1 6 29 148 54 2 BHoe veilig voel je je op school? 3,5 15 93 124 7 BHoe duidelijk vind

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst Beatrixschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school.

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school. Bureau Brekelmans heeft deze vragenlijst met zorg samengesteld. We zien dat de vragenlijst haar weg weet te vinden naar scholen die actief zoeken naar mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij de veiligheid

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt Uitslagen Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni 2011 School CBS Het Lichtpunt Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016

Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016 Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet onderwijs Profielen

Nadere informatie

Deelnemersonderzoek CGO 2009

Deelnemersonderzoek CGO 2009 Informatie vooraf en Plaatsing 1. Door de voorlichting en introductie op het ROC kreeg ik een goed beeld van de opleiding al Afbouw 70.5 292 Afbouw 92.3 12 60 33 74.3 55 61.3 46 84.8 28 63.6 35 80.2 65

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College havo-vwo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05-

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek

Rapportage Tevredenheidsonderzoek R.k.b.s. Rapportage Tevredenheidsonderzoek November-december 2015 Auteur: Ariane Zijlstra-Breimer, directeur school 21-3-2016 [Geef tekst op] 1. Inleiding Eén keer in de vier jaar wordt op alle scholen

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst St.Anna Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen 2015-2016 Dit rapport toont de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. In het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn de leerlingen bevraagd naar hun algemene tevredenheid

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Schoolindex Leerlingtevredenheid Brugklas 2013-2014. Canisius College locatie De Goffert

Schoolindex Leerlingtevredenheid Brugklas 2013-2014. Canisius College locatie De Goffert Schoolindex Leerlingtevredenheid rugklas 2013-2014 Canisius College locatie De Goffert Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Leerlingtevredenheid rugklas

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen Totaalscore Algemeen oordeel 63 51 Totaalscore Docenten 66 61 Totaalscore Faciliteiten 41 35 Totaalscore Gepersonaliseerd leren 50 43 Totaalscore ICT 42 33 Totaalscore Inspraak 40 28 Totaalscore Lessen

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie