ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV"

Transcriptie

1 ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV

2 VOORWOORD HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM 1.1 EVEN VOORSTELLEN WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM? Coördinator BPV BPV begeleiders WAT IS DE ROL VAN HET ONDERWIJSTEAM EN DE MENTOR IN DE BPV? 07 HOOFDSTUK 2 BPV: VAN BEGIN TOT EIND 2.1 VOORBEREIDING OP DE BPV-PERIODE De BPV-lessen Matching Solliciteren Ondertekenen POK BPV-informatie Regels keuze leerbedrijf DE BPV-PERIODE Introductie op het leerbedrijf Werken aan de BPV-opdrachten Urenregistratie Bezoek BPV-begeleider Voortgangsgesprek (Tussentijds) beoordeling Eindbeoordeling BPV AFRONDING VAN DE BPV-PERIODE Evaluatiemoment student Evaluatie praktijkopleider 11 HOOFDSTUK 3 BPV: BELANGRIJKE ONDERWERPEN 3.1 WETGEVING: WAT STAAT ER IN DE WET OVER BPV? POK: WAAROM IS DEZE OVEREENKOMST ZO BELANGRIJK? ERKENNING VAN LEERBEDRIJVEN: WAT HOUDT DIT IN? BEËINDIGING BPV: WANNEER EN HOE? AAN- EN AFWEZIGHEID: WAT MOET IK DOEN? Urenregistratie Ziekte, verzuim of verlof tijdens de bpv Vakanties, feestdagen en andere vrije dagen: Wanneer ben ik vrij? Werk(tijden): Mag dat in het weekend of in schoolvakanties? VERGOEDINGEN: HEB IK HIER RECHT OP? VERZEKERINGEN: BEN IK VERZEKERD TIJDENS DE BPV-PERIODE? Aansprakelijkheid werkgever Aansprakelijkheid onderwijsinstelling INTERNATIONALE BPV SOCIAL MEDIA EN TELEFOONGEBRUIK 16 3

3 HOOFDSTUK 4 WAT GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 4.1 HET KWALIFICATIEDOSSIER Kwalificatiedossiers vanaf augustus LEERDOELEN EN DAARBIJ HORENDE OPDRACHTEN PERSOONLIJKE LEERDOELEN PROEVE VAN BEKWAAMHEID 18 OVERZICHT BIJLAGEN Bijlage 1: Gegevensformulier BPV Bijlage 2: Urenregistratie formulier Bijlage 3: Evaluatieformulier examinering Bijlage 4: Evaluatieformulier BPV Bijlage 5: Begrippenlijst 4

4 Voorwoord Beste student, De beroepspraktijkvorming (BPV) is een zeer belangrijk onderdeel van je mboopleiding. Tijdens de BPV krijg je een goed beeld van wat je later in je beroep te wachten staat als je gediplomeerd de arbeidsmarkt betreedt. Daarnaast ga je de theoretische en praktische kennis en vaardigheden die je geleerd hebt bij een erkend leerbedrijf in de praktijk brengen. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat lees je in deze BPV-gids. Zo maak je in deze BPV-gids kennis met het BPV-team, nemen we stap voor stap de BPV-periode met je door en informeren we je over belangrijke documenten zoals de praktijkovereenkomst. Kortom, deze gids geeft je antwoord op de vele vragen die je hebt over de BPV. Lees deze BPV-gids daarom aandachtig door en mocht je dan nog vragen hebben, horen wij dat graag. Kijk ook eens op Heel veel succes en plezier tijdens je BPV-periode! Met vriendelijke groet, S. Rambaran Onderwijsmanager Handel & Ondernemerschap 5

5 Hoofdstuk 1: Het bpv-team 1.1 Even voorstellen Het BPV-team gaat er alles aan doen om van je BPV-periode een prettige en leerzame tijd te maken. Namens het BPV-team gaat een van de BPV-begeleiders je begeleiden. Elke BPV-begeleider is verbonden aan een opleiding. Wie dit voor jouw opleiding is, hoor je tijdens de voorbereidende lessen op de BPV. 1.2 Wat mag je verwachten van het bpv-team? Het BPV-team bestaat uit een coördinator BPV en BPV-begeleiders. Zij gaan er samen met jou voor zorgen dat je een prettige en leerzame BPV-periode gaat hebben. Wat heb je daarvoor nodig? 1. Een erkend leerbedrijf dat jou een passende leerwerkomgeving biedt waarin je veilig kan werken en leren. 2. Een praktijkopleider die je kwalitatief goede begeleiding kan bieden gedurende je BPV-periode. 3. Duidelijke leerdoelen en opdrachten aangeleverd door het onderwijsteam. 4. Begeleiding vanuit het BPV-team door een BPV-begeleider die zowel met jou, je mentor als je praktijkopleider contact onderhoudt. Het is heel belangrijk dat je er voor zorgt dat je op tijd het gegevensformulier BPV digitaal aanlevert bij de coördinator BPV, anders kan er immers geen POK(praktijkovereenkomst) voor jou gemaakt worden. Tijdens de BPV zorg je er voor dat de praktijkopleider het urenregistratieformulier goed in vult en dat jij de BPV opdrachten maakt. Feedback en op- of aanmerkingen Het BPV-team staat altijd open voor feedback en op- of aanmerkingen. Gaan er dingen niet zo als jij zou willen, neem dan eerst contact op met de BPV-begeleider en anders de coördinator BPV of de onderwijsmanager. Beëindig de BPV niet zonder eerst in overleg te gaan Coördinator BPV De coördinator BPV richt zich voornamelijk op de organisatie en coördinatie van de BPV. De coördinator BPV heeft o.a. de volgende taken: bereidt je voor op je bpv-periode en bespreekt met je de leerdoelen en examenopdrachten zorgt voor een goede match tussen jou en het leerbedrijf houdt contact met het bedrijfsleven houdt zicht op het aantal leerbedrijven per opleiding zorgt ervoor dat er altijd voldoende leerbedrijven bekend zijn zodat elke student op een erkend leerbedrijf werkzaam kan zijn heeft nauw contact met het kenniscentrum is het aanspreekpunt voor de bpv begeleiders wanneer het gaat om specifieke informatie over een bepaald bedrijf of andere zaken die rechtstreeks met het bedrijf te maken hebben draagt zorg voor het administratie proces zoals de praktijkovereenkomsten en bpv documenten 6

6 ondersteunt daar waar studenten niet zelfstandig een bpv leerbedrijf hebben gevonden BPV-begeleiders De BPV-begeleider is de tussenpersoon tussen de student, het onderwijsteam en het leerbedrijf. De BPV-begeleider heeft o.a. de volgende taken: begeleidt je tijdens je BPV-periode houdt je BPV voortgang in de gaten door o.a. met jou, de praktijkopleider en de mentor je ontwikkeling te bespreken en vast te leggen in EduArte bewaakt de voortgang van jouw leerdoelen voert aan het einde van de BPV een criterium gericht interview richt zich samen met de praktijkopleider van het leerbedrijf, op het realiseren van de leerdoelen in de praktijk en bewaken de voortgang hiervan. werkt hierbij nauw samen met de mentor en is de schakel tussen het leerbedrijf en het onderwijsteam. komt tijdens jouw BPV-periode minimaal twee keer op bezoek komt binnen 4 weken van de start van je BPV-periode op bezoek om jou in je leerwerkomgeving bezig te zien en om de nulmeting te bespreken met de praktijkopleider. 1.3 Wat is de rol van het onderwijsteam en de mentor in de BPV? Het onderwijsteam, bestaand uit een mentor en docenten, heeft een belangrijke rol op de achtergrond tijdens je BPV-periode. Zij blijven namelijk voor het onderwijsdeel betrokken bij de BPV. Het onderwijsteam maakt de opdrachten die jij tijdens de BPV moet gaan uitvoeren en zal dan ook het verslag hiervan beoordelen. Het onderwijsteam heeft de volgende taken: verzorgt de BPV-lessen levert in een vroeg stadium opleidingsleerdoelen en opdrachten aan en doet dit per opleiding, leerjaar en niveau en informeert de BPV-begeleider hierover. De opleidingsleerdoelen komen in grote lijnen overeen met de inhoud van het kwalificatiedossier van je opleiding. Om de opleidingsleerdoelen te realiseren moet je een aantal opdrachten maken/uitvoeren bepaalt of je aan alle voorwaarden hebt voldaan De praktijkopleider is diegene die je dagelijks begeleidt en daarom gaat hij/zij je aan het einde van de BPV-periode beoordelen. De BPV-begeleider voorziet de praktijkopleider van de benodigde beoordelingsdocumenten. Op basis van deze beoordeling, de ingeleverde opdrachten, de gerealiseerde bpv-uren en het criterium gericht interview wordt een eindbeoordeling voor de BPV bepaald, zie paragraaf

7 Hoofdstuk 2 Bpv: van begin tot eind 2.1 Voorbereiding op de BPV-periode De BPV-lessen Om goed voorbereid de BPV-periode in te gaan heeft het onderwijsteam alle informatie en lesstof verzameld waarvan je op de hoogte moeten zijn. Deze verzameling van informatie en lesstof wordt de IBO-BPV genoemd. De Integrale Beroepsopdracht(IBO) bestaat uit een reeks van lessen waarin je wordt voorbereid op de BPV-periode. Deze lessen worden gegeven door de mentor, BPV-begeleider en de coördinator BPV Matching Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig vinden van een BPV leerbedrijf. Zorg dat je een geschikt leerbedrijf vindt dat bij jou past. Dit lijkt simpel maar er zijn een aantal regels waar we ons aan moeten houden. Zo moet het leerbedrijf erkend zijn voor jouw opleiding en niveau en moet het passen bij jouw leerdoelen Solliciteren Om te kunnen solliciteren neem je telefonisch of via de mail contact op met het leerbedrijf van je voorkeur. Je vraagt of de mogelijkheid er is om daar stage te lopen. Als dit het geval is, stuur je een sollicitatiebrief en cv naar het leerbedrijf en maak je een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Do: Schrijf een leuke en originele sollicitatiebrief. De meeste bedrijven krijgen super veel brieven. Begin met een spetterende openingszin en schrijf de brief zo leuk dat ze hem onthouden. Als ze een stagiaire nodig hebben, dan zullen ze sneller aan jouw leuke brief denken. Laat je brief en CV eerst door de vakdocent Nederlands goedkeuren! Ondertekenen POK Nadat je bent aangenomen stuur je digitaal het BPV-gegevensformulier naar de coördinator BPV. De coördinator BPV zal zorgdragen voor de praktijkovereenkomst, binnen het Arcus College ook wel POK genoemd, het belangrijkste document van de BPV. In deze overeenkomst gaan alle betrokkenen, door het plaatsen van een handtekening, akkoord met de afspraken die in de POK staan beschreven. Pas als de POK door alle betrokkenen ondertekend is, kun je starten met de bpv! BPV-informatie Zodra de POK volledig ondertekend is en in het bezit van het Arcus College, neemt de BPV begeleider contact op met de praktijkopleider om een 1 e afspraak te maken en om alle relevante BPV-informatie te bespreken. Denk hierbij aan de procedure tijdens de BPV, leerdoelen, opdrachten en op welke dagen je aanwezig bent met uitzondering van feest- en vakantiedagen. 8

8 2.1.6 Regels keuze BPV leerbedrijf Het onderwijsteam acht het van groot belang om kennis te maken met verschillende bedrijfsculturen en daarom zijn er per opleiding regels opgemaakt wat betreft de keuze van een BPV leerbedrijf. Daarnaast geldt er een algemene regel dat het niet toegestaan is om je BPV uit te voeren bij een leerbedrijf waar je als student een familieband mee hebt. Per opleiding de regels: Verkoper Het is niet verplicht om elk leerjaar bij een ander leerbedrijf je BPV uit te voeren. Verkoopspecialist Het is niet verplicht om elk leerjaar bij een ander leerbedrijf je BPV uit te voeren. Filiaalmanager, Ondernemer detailhandel en Interieuradviseur In het 1 e en 2 e leerjaar dien je bij verschillende leerbedrijven je BPV uit te voeren, in het 3 e leerjaar is het toegestaan om je BPV uit te voeren bij een leerbedrijf van leerjaar 1 of 2. Opleidingen commercieel, marketing en logistiek In elk leerjaar dien je bij een ander leerbedrijf je BPV uit te voeren. 2.2 De BPV-periode Introductie op het leerbedrijf Je hebt inmiddels gesolliciteerd bij het leerbedrijf, je bent aangenomen en de POK is correct ingeleverd. Het is nu wachten op je eerste BPV-dag. Altijd een spannend moment, want je hebt vele vragen die allemaal leiden naar de vraag: wat kan ik verwachten? Helaas kunnen wij niet op alles antwoord geven. Elke BPV-periode is anders maar om je zo snel mogelijk thuis te voelen op het leerbedrijf adviseren wij je na de gebruikelijke rondleiding om tafel te gaan met je praktijkopleider om een aantal zaken goed te bespreken en regelen. Do: Gedraag je altijd professioneel Werken aan de BPV-opdrachten Tijdens de BPV ga je de opgedane theoretische en praktische kennis en vaardigheden nu in echte beroepssituaties bij een erkend leerbedrijf in de praktijk brengen. Dit doe je aan de hand van de opdrachten, opgesteld door het onderwijsteam van je opleiding. Het is van belang dat de praktijkopleider, net als jijzelf, op de hoogte is van de inhoud en voortgang van de opdrachten. Het is daarom belangrijk dit onderwerp ook tijdens de introductie te bespreken. De praktijkopleider moet namelijk de werkzaamheden aanpassen aan de inhoud van de opdrachten en je de ruimte geven aan deze opdrachten te werken. Don't: Verwacht niet dat je meteen de leuke dingen mag doen. De rotklusjes zijn ook part of the job! 9

9 2.2.3 Urenregistratie Ook tijdens je bpv-periode houden we je aan- en afwezigheid nauwkeurig bij. We verwachten dan ook dat je praktijkopleider de gemaakte BPV-uren correct registreert op het urenregistratieformulier. De BPV kan alleen afgerond worden als alle gemaakte BPV-uren geregistreerd zijn. Dit zou dus kunnen inhouden dat je de BPV-uren alsnog moet inhalen bij je oude, dan wel nieuwe leerbedrijf. Daarbij kan het ook gevolgen hebben voor je studievoortgang Bezoek BPV-begeleider Tijdens elke bpv-periode bezoekt de BPV-begeleider je op het leerbedrijf minimaal twee keer per BPV-periode. Tijdens dit bezoek gaat de BPV-begeleider in gesprek met jou en je praktijkopleider. Tijdens het 1 e gesprek bespreekt de BPV-begeleider de nulmeting en worden er afspraken gemaakt over de voortgang en de verdere ontwikkelpunten in de BPV. Daarnaast heeft de BPV-begeleider geregeld telefonisch contact met je praktijkopleider om de voortgang te bespreken. De uitkomsten van deze gesprekken worden geregistreerd in EduArte zodat je mentor ziet hoe je ervoor staat Voortgangsgesprek Ondanks dat je dagelijks je praktijkopleider spreekt, is het toch verstandig om eens in de zoveel tijd een moment in te plannen waarin de tijd wordt genomen om het met je praktijkopleider over je voortgang te hebben. Do: Vraag regelmatig een gesprek aan met je praktijkopleider. Zo wordt je voortgang goed duidelijk. Wat doe je goed? Wat zou je beter kunnen doen? Op deze manier haal je het optimale uit je stage. Don't: Wees niet bang om vragen te stellen. Door dingen te vragen kom je juist leergierig en geïnteresseerd over! (Tussentijds) beoordeling Na de nulmeting volgen in de BPV-periode twee momenten waarop je beoordeeld wordt door je praktijkopleider. Deze momenten vinden plaats op de helft (tussentijdse beoordeling) en aan het einde van de BPV-periode (eindbeoordeling). In beide gevallen maakt de praktijkopleider gebruik van het beoordelingsformulier. Naast je beroepskennis en vaardigheden word je ook beoordeeld op een aantal algemene onderwerpen. Denk hierbij aan o.a. motivatie, houding, communicatie en samenwerking. Na afloop van je tussentijdse beoordeling weet je op welke onderdelen je goed scoort en op welke onderdelen je minder scoort. Dit zorgt ervoor dat je de tijd krijgt om je tot aan de eindbeoordeling nog te ontwikkelen op bepaalde onderdelen. Aan het einde van de BPV-periode word je voor de laatste keer beoordeeld door de praktijkopleider. 10

10 2.2.7 Eindbeoordeling BPV De praktijkopleider heeft de eindbeoordeling gegeven. Het uiteindelijke oordeel van de gehele BPV ligt nu bij je BPV-begeleider. Maar voordat dit zover is, zijn er drie voorwaarden waar aan moet worden voldaan voordat de beoordeling plaats kan vinden. Deze voorwaarden zijn: 1. Je voldoet aan het minimaal aantal gerealiseerde BPV uren zoals vermeld in je POK bij BPV- omvang. Hiervoor moet de BPV-begeleider in het bezit zijn van door de praktijkopleider ondertekende urenregistratie formulier. 2. Je BPV-opdrachten moeten met minimaal een voldoende zijn beoordeeld door je praktijkopleider en BPV-begeleider. 3. Je praktijkopleider moet je BPV-periode met minimaal een voldoende hebben beoordeeld. 4. Je moet met minimaal een voldoende een criterium gericht interview hebben afgelegd bij de BPV-begeleider. Zodra je aan deze voorwaarden voldaan hebt, gaat je BPV-begeleider over tot de eindbeoordeling van de BPV-periode en levert alle documenten in bij de coördinator- BPV die ze nadat hij ze gecontroleerd heeft inlevert bij het examenbureau. 2.3 Afronding van de BPV-periode Evaluatiemoment student Na afloop van de BPV-periode horen we graag hoe je de BPV hebt ervaren. We vragen je daarom een vragenlijst in te vullen. Zo kunnen wij met jouw antwoorden de kwaliteit van het BPV-team verbeteren. Deze vragenlijst is onderdeel van de BPV-documenten die je tijdens de BPV-lessen ontvangt Evaluatie praktijkopleider Naast jouw mening zijn we ook erg geïnteresseerd in de mening van de praktijkopleider. Ook deze vragenlijst zijn een onderdeel van de BPV-documenten. We verwachten dat de BPV-begeleider deze vragenlijst tijdens het laatste BPV-gesprek laat invullen door de praktijkopleider. 11

11 Hoofdstuk 3 Bpv: Belangrijke onderwerpen 3.1 Wetgeving: Wat staat er in de wet over BPV? Alle wet- en regelgeving van het MBO is voor een groot deel vastgelegd in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). In artikel 7.2.8, de beroepspraktijkvorming staat het volgende vastgelegd over de BPV: BPV is een verplicht onderdeel van de mbo-opleiding. Er moet een praktijkovereenkomst getekend zijn door alle betrokkenen (leerbedrijf, student en onderwijsinstelling) met daarop o.a. de aanvangsdatum, einddatum en het aantal te volgen praktijkuren Studenten mogen pas starten met de bpv als deze praktijkovereenkomst volledig ondertekend is en aanwezig is in de onderwijsinstelling. Studenten mogen alleen bpv lopen bij door de kenniscentrum erkende leerbedrijven Het diploma kan pas behaald worden als de bpv met minimaal een voldoende is afgesloten. Daarnaast moet je voldoen aan de uren norm gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De onderwijsinstelling heeft de vrijheid de normen hoger te stellen. Let op, het gaat hierbij om klokuren! Voor de studenten die in schooljaar 2015/2016 starten met hun opleiding: Beroeps opleidende leerweg (bol): In leerjaar 1 minimaal 300 uur, bij een geprogrammeerde BOT van 700 uur. In leerjaar 2 minimaal 450 uur In leerjaar 3 minimaal 450 uur Beroeps begeleidende leerweg (bbl): In leerjaar 1 minimaal 650 uur In leerjaar 2 minimaal 650 uur In leerjaar 3 minimaal 650 uur 3.2 POK: Waarom is deze overeenkomst zo belangrijk? De praktijkovereenkomst, binnen het Arcus College ook wel POK genoemd, is het belangrijkste document van de bpv. In deze overeenkomst gaan alle betrokkenen door het plaatsen van een handtekening akkoord met de afspraken die in de POK staan beschreven. Pas als de POK door alle betrokkenen ondertekend is, start je met de BPV periode. In de vorige paragraaf gaven we al aan dat het wettelijk verplicht is een startdatum, einddatum en het aantal te volgen praktijkuren op de POK te vermelden. Het Arcus College heeft aan de POK ook een bijlage toegevoegd genaamd Overige bepalingen van de praktijkovereenkomst. Hier in staan andere afspraken waarmee de betrokkenen bij het ondertekenen van de POK akkoord gaan. 12

12 3.3 Erkenning van leerbedrijven: Wat houdt dit in? De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven zowel bedrijven als zzp'ers zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. De samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB), is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie. Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema's op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau. Erkenning houdt in dat jij als student tijdens de BPV in een passende leerwerkomgeving veilig kan werken en leren, de praktijkopleider kwalitatief goede begeleiding kan bieden en in staat is goed te communiceren met de onderwijsinstelling en de bpv-begeleider. Bestaande en nieuwe leerbedrijven kunnen een erkenning aanvragen op Op de website kan je alle bedrijven vinden die erkend zijn. 3.4 Beëindiging BPV: Wanneer en hoe? Voor aanvang van de bpv-periode ondertekenen alle betrokkenen de praktijkovereenkomst (POK) waarmee ze akkoord gaan met afspraken die staan beschreven in de POK en bijlage. In de meeste gevallen is de overeenkomst beëindigd als de op de POK vermelde periode verstreken is. Toch kan het voorkomen dat je eerder dan afgesproken de BPV beëindigd. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn die we nu voor je opsommen: Beëindiging onderwijsovereenkomst (OOK): Als de onderwijsovereenkomst tussen jou en de onderwijsinstelling wordt beëindigd. Verbreking arbeidsovereenkomst (voor BBL): Als jij en/of de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst te verbreken. In geval van ontslag, neem direct contact op met jouw BPV-begeleider. Overige: Als je in overleg met het leerbedrijf en de onderwijsinstelling besluit de POK te beëindigen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat je ondanks meerdere waarschuwingen van de praktijkopleider, BPV-begeleider en/of mentor je niet aan de regels houdt of je verplichtingen vanuit de wet niet nakomt. Elk van deze redenen dienen schriftelijk door alle betrokken partijen te worden bevestigd. Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van de POK? Als de POK wordt beëindigd om redenen waar jij als student niets aan kunt doen, wordt er in overleg met de onderwijsinstelling gezocht naar een gepaste oplossing. Denk hierbij aan bedrijven die om wat voor reden dan ook niet meer in staat zijn jou goed te begeleiden (faillissement, afwezigheid praktijkopleider etc.). 13

13 De gevolgen voor studenten waarbij door eigen toedoen de POK is beëindigd zijn anders. Heb je ondanks meerdere waarschuwingen van de praktijkopleider, BPV-begeleider en/of mentor je niet aan de regels gehouden of ben je verplichtingen vanuit de wet niet nagekomen, dan kan dit ernstige gevolgen voor je studie hebben. 3.5 Aan- en afwezigheid: Wat moet ik doen? Urenregistratie Het Arcus College is verplicht de aan- en afwezigheid van jou als student bij te houden, ook tijdens de BPV-periode. Dagelijks zijn docenten, administratie-medewerkers en verzuim-medewerkers bezig met het registreren van jouw aan- of afwezigheid. Als je les volgt op school is dit goed te controleren maar tijdens je BPV-periode is dit lastiger. We verwachten dan ook dat je praktijkopleider de bpv-uren bijhoudt op het urenregistratieformulier. Zo heeft het Arcus College een goed beeld van je BPVvoortgang en heb jij zelf ook inzicht in het aantal uren dat je nog moet maken om de BPV-periode af te ronden Ziekte, verzuim of verlof tijdens de BPV Als je wegens ziekte of om andere (onverwachtse) redenen niet in staat bent aanwezig te zijn op het leerbedrijf, neem je diezelfde ochtend nog contact op met de praktijkopleider en de Arcus servicedesk op nummer Doe dit voor 8.30 uur. Verder volg je de op het leerbedrijf geldende procedure voor ziekmelding. Als je weer beter bent en naar school of het leerbedrijf gaat, meld je dit bij de Arcus servicedesk op nummer Tijdens de BPV-periode kan het voorkomen dat je om een goede reden (bruiloft, begrafenis, enz.) verlof wilt aanvragen. Hiervoor moet je zowel toestemming hebben van de praktijkopleider als van school waarbij school leidend is. Bij de praktijkopleider volg je de op het leerbedrijf geldende procedure voor verlofaanvraag. Het is van groot belang om zoveel mogelijk afspraken buiten onderwijstijd in te plannen. Bij ziekte, verzuim of verlof van de BPV-uren worden er afspraken gemaakt over het inhalen van de gemiste BPV-uren Vakanties, feestdagen en andere vrije dagen: Wanneer ben ik vrij? Als je BOL-student bent, heb je vrij op vakantie- en feestdagen die voor het hele Arcus College gelden en hoef je ook niet aanwezig te zijn op de BPV. Als je BBL-student bent, heb je alleen vrij op de verlofdagen volgens de cao van de branche waar je werkzaam bent Werk(tijden): Mag dat in het weekend of in schoolvakanties? Tijdens de BPV houd je je aan de werktijden die gelden voor werknemers van het leerbedrijf met een maximum van 8 uur per dag (exclusief de pauzes). Het kan bij studenten in de detailhandel voorkomen dat ze werkzaam zijn tijdens de avonduren en daarom pas later op de dag beginnen. Zo zullen er vast nog meer soortgelijke voorbeelden zijn. Uitgangspunt blijft dat je maximaal 8 uur werkt. Je mag ook in het weekend in overleg met de praktijkopleider een bpv-dag inplannen. Dit mag alleen als de grens van maximaal 40 uur per werkweek niet wordt overschreden. In de vakanties gedurende het schooljaar mag je alleen bpv lopen als je uren moet inhalen. 14

14 Het is niet de bedoeling om zonder urenachterstand in vakanties aanwezig te zijn op het leerbedrijf om zo sneller de bpv te kunnen afronden. Wanneer je uren gaat inhalen doe je dit in overleg met de praktijkopleider en BPV-begeleider. Inhalen mag niet tijdens de zomervakantie omdat je in die periode niet door iemand van school begeleid kan worden. 3.6 Vergoedingen: Heb ik hier recht op? Voor BOL-student zijn er geen collectieve afspraken gemaakt over stage- of reiskostenvergoeding. Daarom is de vergoeding die je eventueel krijgt vrijblijvend en vrijwillig. Arcus College is geen partij als het gaat om het uitkeren van vergoedingen. Als BBL-student is er in vrijwel alle gevallen sprake van een arbeidsovereenkomst waarin je met je werkgever afspraken hebt gemaakt over o.a. je salaris. Don't: Verwacht niet dat je betaald krijgt voor een bpv-periode. Zeker in deze tijd hebben bedrijven vaak geen budget voor een stagiaire. Houd voor ogen dat een vergoeding niet het belangrijkste is! 3.7 Verzekeringen: ben ik verzekerd tijdens de bpv-periode? Verzekeringen zijn niet het meest interessante onderwerp om over geïnformeerd te worden, maar zijn wel erg belangrijk tijdens de bpv. Niet verzekerd zijn kan grote, vooral financiële gevolgen hebben, mocht er wat gebeuren tijdens de BPV-periode. In deze paragraaf bespreken we alle typen verzekering die van toepassing zijn tijdens de BPV-periode Aansprakelijkheid werkgever Zodra alle betrokkenen de praktijkovereenkomst ondertekend hebben, val jij volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van het leerbedrijf (art. 658 BW7) en ben je voor de wet een werknemer van dit leerbedrijf. Dit betekent o.a. dat het leerbedrijf verantwoordelijk is voor het zorgen van een veilige werkomgeving, goede instructies en de plicht heeft jou goed te begeleiden tijdens de BPV-periode. Het betekent ook dat het leerbedrijf verantwoordelijk is voor jouw doen en laten tijdens de BPV. Van het leerbedrijf wordt verwacht dat ze een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) hebben afgesloten, waarmee personeel en stagiaires automatisch zijn meeverzekerd. Zowel voor BBL- studenten (die een arbeidsovereenkomst hebben bij een leerbedrijf) als voor BOL-studenten geldt dat elk geval van schade moet worden verhaald op de AVB van het leerbedrijf. Alleen wanneer je opzettelijk of bewust roekeloos handelt, kan je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld Aansprakelijkheid onderwijsinstelling Naast de aansprakelijkheidsverzekering die door leerbedrijf is afgesloten, heeft ook het Arcus College zelf een aansprakelijkheidsverzekering met een secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat altijd eerst moet worden gekeken en moet worden beoordeeld of de AVB van het leerbedrijf kan worden aangesproken. Wanneer dit niet of slechts gedeeltelijk kan, kan de aansprakelijkheidsverzekering van de school aangesproken worden. 15

15 In het geval van bewuste opzet of roekeloosheid kan de veroorzaker persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld en zal ook de (aanvullende) aansprakelijkheidsverzekering van het Arcus College niet kunnen worden aangesproken. Hierbij verwijzen we je dan ook uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de praktijkovereenkomst. 3.8 Internationale bpv Je kunt ervoor kiezen om in het buitenland stage te gaan lopen. Dit noemen we internationale BPV (I-BPV). Internationale BPV gaat in grote lijnen hetzelfde als bij de binnenlandse BPV, al zijn er een aantal belangrijke verschillen. Denk aan de kosten, subsidies, verzekeringen en huisvesting. Voor meer informatie wat betreft een internationale bpv dien je een afspraak te maken met coördinator-bpv. 3.9 Social media en telefoongebruik Bellen Tijdens je BPV-periode waarin je werkzaam bent voor het leerbedrijf, is het niet toegestaan privé te bellen. Overleg met je praktijkopleider wanneer dit wel toegestaan is. Als je een belangrijk telefoontje verwacht geef dat van te voren aan. Social media Tegenwoordig maakt ongeveer iedere student gebruik van social media. Hier is helemaal niets mis mee maar wel als je er gebruik van maakt tijdens je werkzaamheden op het leerbedrijf. Don't: Kijk niet de hele tijd op je telefoon. Het is heel verleidelijk om steeds je telefoon te checken voor berichtjes, WhatsApp, Facebook, Twitter etc. maar zet je telefoon op stil en doe hem in je tas. Het is geen professionele beroepshouding als je steeds met je telefoon bezig bent. Gebruik je pauze om je berichten te lezen! 16

16 Hoofdstuk 4 Wat ga je leren tijdens de bpv? 4.1 Het kwalificatiedossier Het kwalificatiedossier is opgebouwd uit drie componenten: kerntaken, werkprocessen en competenties. Kerntaken zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren omdat ze in de beroepssituaties veel voorkomen. De BPV-periode is dé tijd om deze taken jezelf eigen te maken omdat je uiteindelijk hierop beoordeeld wordt door de praktijkopleider of tijdens een Proeve van Bekwaamheid door assessoren. Kerntaken zijn opgebouwd uit werkprocessen die we het best kunnen omschrijven als afgebakende beroepsactiviteiten. Het laatste van de drie componenten waaruit het kwalificatiedossier is opgebouwd zijn competenties. Een competentie is een samenhangend geheel van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die je nodig hebt om je beroep in de beroepspraktijk tijdens de bpv, maar ook later in de maatschappij uit te kunnen oefenen. Competenties moet je beheersen om werkprocessen succesvol uit te voeren. Samengevat heb je dus de kerntaken, taken die je moet kunnen uitvoeren in beroepssituaties. Deze taken zijn weer opgebouwd uit werkprocessen, afgebakende beroepsactiviteiten maar om die te kunnen uitvoeren moet je de competenties beheersen. 4.2 Leerdoelen en daarbij horende opdrachten Het onderwijsteam verwacht van jou een grote mate van zelfverantwoordelijkheid. Het onderwijsteam geeft je voor de BPV, afhankelijk van je leerjaar en niveau, leerdoelen mee in de vorm van werkprocessen die je tijdens de BPV-periode moet gaan ontwikkelen. Dit gebeurt door mee te lopen en te helpen bij de werkzaamheden van je praktijkopleider maar ook door opdrachten uit te voeren tijdens de BPV-periode. Deze BPV- opdrachten krijg je voorafgaand aan de BPV-periode tijdens de BPV-lessen uitgereikt door de mentor of bpv-begeleider. Alle opdrachten die je tijdens de BPVperiode gaat uitvoeren maken onderdeel uit van de totale beoordeling van je BPV. 4.3 Persoonlijke leerdoelen De BPV-periode is een ideaal moment om je persoonlijk te ontwikkelen. Voor de één is dat het niet opkroppen van frustraties, voor de ander is dat geen nee durven zeggen. Zo zijn er nog tal van voorbeelden die we kunnen geven. Tijdens de voorbereidingslessen op de bpv willen wij dat je gaat nadenken over jouw persoonlijke leerdoelen en dat je die op papier zet. Deze leerdoelen kan je vervolgens tijdens de BPV proberen te ontwikkelen. Zorg er wel voor dat de praktijkopleider hiervan op de hoogte is zodat hij/zij je hierbij kan helpen. 17

17 4.4 Proeve van Bekwaamheid Praktijklessen zijn een zeer belangrijk onderdeel van mbo-opleidingen maar uiteraard niet toetsbaar via de theoretische examens zoals jullie gewend zijn. Toch moet je in praktijksituaties laten zien dat je een deel van je toekomstige vak beheerst. Om dit te toetsen is de Proeve van Bekwaamheid (PvB) in het leven geroepen, ook wel het praktisch gericht examen genoemd. Proeve(n) van Bekwaamheid (PvB) kan een onderdeel zijn van jouw opleiding. Vraag je mentor of dat het geval is! Bij een aantal opleidingen heeft de school niet de beschikking over de juiste voorzieningen om alle opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te toetsen. Het leerbedrijf kan dan een ideale omgeving zijn waar je opgedane kennis en vaardigheden getoetst kunnen worden. Om als student op te mogen voor de PvB moet je eerst een Go krijgen van de mentor. Een Go krijg je alleen als je aan alle voorwaarden hebt voldaan om op te mogen voor de PvB. Bij een PvB zijn verplicht twee assessoren aanwezig om je te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld je praktijkopleider en/of een docent zijn. 18

18 Gegevensformulier ten behoeve van de POK Je vult zelf of samen met je BPV-bedrijf dit formulier digitaal volledig in en mailt het formulier naar de coördinator-bpv. Alleen als je het formulier volledig hebt ingevuld en g d, ontvang je je POK (praktijkovereenkomst). De POK is het officiële document dat rechtsgeldig is voor je BPV en dient, ondertekend, voor de aanvang van de BPV-periode, op school aanwezig te zijn in het studentdossier. Gegevens student Achternaam Voornaam M / V Geboortedatum Studentnummer Naam Opleiding Klas Telnr. Gegevens leerbedrijf Naam bedrijf Bezoekadres Postcode woonplaats Postadres (indien afwijkend) Postcode Telefoon Het leerbedrijf is erkend JA / NEE woonplaats Website Erkenningsnummer Gegevens praktijkopleider Achternaam Voornaam M / V Gegevens BPV Startdatum BPV Totaal BPV-uren Telnr. Einddatum BPV Stagedagen Alleen bij wisseling BPV-bedrijf, laatste BPV-dag Alleen bij BBL Arbeidsovereenkomst JA / NEE Totaal uur In te vullen door de BPV-coördinator Naam BPV-coördinator BPV-begeleider 19

19 Weeknummer Uren per week Bijzonderheden Weeknummer Uren per week Bijzonderheden URENREGISTRATIEKAART BPV-leerjaar: BPV-Student: Klas: Leerbedrijf: Straat + nr.: PC + Plaats: Totaal aantal BPV-uren: Telefoon: Praktijkopleider: AKTIVITEIT tot TOT AKTIVITEIT Opmerkingen: Handtekening Praktijkopleider Handtekening BPV-begeleider 20

20 Bevindingen beroepenveld over de examinering Rapportage naar aanleiding van bezoek aan de BPV-organisatie bijeenkomst op school bestudering van de examenproducten observatie tijdens de afname van examens betrokken bij de afname van examens Datum Opleiding en niveau Crebo code en cohort Examens ter bespreking Naam van de organisatie Naam afgevaardigde van de organisatie Opmerkingen en aanbevelingen van afgevaardigde van de organisatie Inhoud van de examens Organisatie en uitvoering Overige opmerkingen en aanbevelingen Algehele bevinding Spreekt het vertrouwen uit in de examinering ja nee paraaf Naam functionaris van het Arcus paraaf 21

21 Evaluatieformulier BPV Geachte praktijkopleider, BOL-enquête Hieronder vindt u een aantal vragen over de beroepspraktijkvorming (stage) van leerlingen van het Arcus College in uw bedrijf of instelling. Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen te beantwoorden. De ingevulde lijst kunt u opsturen in de aangereikte antwoordenvelop. Wij weten niet van welk bedrijf of instelling de ingevulde vragenlijst afkomstig is. Daardoor is de privacy van u en uw bedrijf/instelling gewaarborgd. Uw antwoorden zullen we gebruiken om de stages te evalueren en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Hartelijk dank voor uw medewerking. J.W.M. Willems Directeur unit Administratie en Handel (en ICT) Vragenlijst Opleiding: 0. Datum van invullen: Crebo: Afdeling: 00. Hoeveel medewerkers telt uw bedrijf of instelling? 0 < tot 50 0 > Bent u tevreden over de manier waarop Arcus contact met u houdt? Helemaal mee oneens Oneens Redelijk Mee eens Helemaal mee eens 2. Is uw contactpersoon makkelijk bereikbaar? 3. Bent u tevreden met de manier waarop de school de stagiaires begeleidt? 4. Bent u tevreden over de beroepskennis en - vaardigheden van onze stagiaires als ze bij u binnenkomen? 5. Bent u tevreden over de sociale vaardigheden van onze stagiaires? 6. Bent u tevreden over de inzet van onze stagiaires? 7. De stage in uw bedrijf/instelling is een belangrijk onderdeel van het onderwijs dat de leerling volgt. Vindt u dat u voldoende bent betrokken bij de inhoud en opzet van dit deel van het onderwijs? 22

22 8. Beschikt u in uw bedrijf of instelling over de juiste hulpmiddelen om het leerproces van de stagiaires te bevorderen? 9. Ondersteunt Arcus u voldoende om het leerproces van de stagiaires te kunnen begeleiden? 10. De prestaties van de leerlingen in de stage worden beoordeeld. Deze beoordeling is een belangrijk onderdeel van het examen van de leerling. Vindt u dat u voldoende wordt betrokken bij de beoordeling van de stagiaire? 11. Hebt u er vertrouwen in dat leerlingen, die bij ons hun examen hebben gehaald, goed zijn voorbereid op hun toekomst in het bedrijfsleven? 12. Zou u een afgestudeerde leerling van Arcus benoemen in een vacature in uw bedrijf of instelling? 13. Schakelt u, bijvoorbeeld via uw contactpersoon, Arcus wel eens in bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor een vacature? Helemaal mee oneens Oneens Redelijk Mee eens Helemaal mee eens 23

23 Begrippenlijst BPV: POK: SBB: BBL: BOL: Beroepspraktijkvorming Praktijkovereenkomst Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven Beroepsbegeleidende leerweg Beroepsopleidende leerweg 24

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2016/2017 INFORMATIE OVER DE BPV

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2016/2017 INFORMATIE OVER DE BPV ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2016/2017 INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM 1.1 EVEN VOORSTELLEN 06 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM? 06 1.2.1

Nadere informatie

DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 4 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 4 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 4 1.2.1 Coördinator bpv... 4 1.2.2 Bpv begeleiders...

Nadere informatie

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 0 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 1 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 1 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 1 1.2.1 Coördinator bpv... 1 1.2.2 Bpv-begeleiders...

Nadere informatie

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 2 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 3 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 3 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 3 1.2.1 Coördinator bpv... 3 1.2.2 Bpv-begeleiders...

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep

barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep MBO barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Wat is het doel van de BPV? 5 Wat moet er geregeld

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf KERNBEGRIPPEN 1 INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN 3 1.1 Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf 2 2. BEGELEIDING 4 2.1 Vakanties en feestdagen 2.2 Bijzonder

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College

BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College SUMMA WELZIJN Opleidingen Maatschappelijke zorg 2015-2016 2015 Summa College Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 4 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Handboek Beroepspraktijkvorming/stage

Handboek Beroepspraktijkvorming/stage Handboek Beroepspraktijkvorming/stage Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 De Beroepspraktijkvorming 3 De Wet Educatie en Beroepsonderwijs Geaccrediteerd bedrijf 3 Stages in het Buitenland 3 De onderwijsafdeling

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Bpv handboek voor de student

Bpv handboek voor de student Bpv handboek voor de student ICT-beheerder Cohort 2015 Bpv handboek voor de student ICT beheerder Crebonummer: 95321 Cohort: 2015/2016 3 Bpv handboek voor de student Inhoud Voorwoord 6 Algemene informatie

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stage map Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 4 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken ruim 15 jaar samen binnen

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

BPV-gids. SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan EA Eindhoven

BPV-gids. SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan EA Eindhoven SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 5 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding:

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Leren in de beroepspraktijk. Handboek voor leerbedrijven. Zorg en Welzijn. Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige

Leren in de beroepspraktijk. Handboek voor leerbedrijven. Zorg en Welzijn. Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige Leren in de beroepspraktijk Handboek voor leerbedrijven Zorg en Welzijn Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige Leerjaar 2014-2015 Woord vooraf Voor u ligt de informatiemap Leren in de beroepspraktijk

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats?... 4 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW?... 4 3. Welke BPV

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Terborg, Betreft: leer-arbeidsovereenkomst. Geachte heer, Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) In uw

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren Handleiding Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA-onderwijs per 1 januari 2014. Dit is was een belastingmaatregel waarmee u een bedrag per jaar kon terugvragen.

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie