Uw consultant Imre Aniba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw consultant Imre Aniba"

Transcriptie

1 Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: T: +31 (0)

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie Quickview Scores op de thema's Scores op de vragen...11

3 1. Uitleg bij de rapportage en actie, Medewerkersonderzoek Meting oktober/ november 2012 Uitleg bij de rapportage en actie 3

4 Uitleg bij de resultaten Deze samenvatting geeft u een beknopt inzicht in de resultaten. willen als kunnen presteren. U krijgt inzicht in alle of een deel van de volgende thema s: Het onderzoek geeft u nauwkeurig inzicht in uw organisatie, vanuit het perspectief van diegenen die daar het meeste over kunnen vertellen: uw eigen medewerkers. Het uitgangspunt van een Effectory medewerkersonderzoek is dat organisaties pas optimaal kunnen presteren wanneer zij de juiste medewerkers hebben en deze medewerkers zowel Kleuring in de rapportage Hoe kunt u de resultaten lezen? Bij kleuring worden de scores van de huidige meting altijd als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat als uw score afgezet wordt tegen meerdere referentiepunten, dan kleurt het vakje met de score waartegen afgezet wordt. De kolom met de Top 3 kleurt niet, dit zijn streefscores. Welke kleuring gebruikt Effectory? Scores worden gekleurd op basis van absolute én significante afwijkingen. Absolute afwijkingen zijn gebaseerd op het verschil tussen twee gemiddelden, bijvoorbeeld de score van de huidige meting en de score van de benchmark. Of dit verschil relevant is, wordt beoordeeld aan de hand van de omvang van de afwijking. Is het verschil tussen twee scores groter dan 0,7 dan wordt dit als relevant beschouwd. Bij een afwijking groter dan 1,5 is er sprake van een zeer relevant verschil. Naast grote absolute afwijkingen, kunnen ook kleine afwijkingen relevant zijn voor uw organisatie of team. Om alle betekenisvolle verschillen in kaart te brengen, wordt daarom ook gekleurd op basis van significantie. Significantie geeft weer dat een verschil niet toevallig is, maar juist betekenisvol. Bij 99% betrouwbaarheid wordt een afwijking donker gekleurd. Een verschil wordt licht gekleurd bij 95% betrouwbaarheid. De kleuring in de rapportage is een hulpmiddel bij het bepalen van acties. Wanneer bijvoorbeeld de organisatie donkerrood kleurt ten opzichte van de benchmark, vraagt dit om aandacht en actie. Dat wat lichtrood kleurt, heeft mogelijk actie nodig. Door in gesprek te gaan met uw medewerkers, kunt u samen tot actieplannen komen om deze punten te verbeteren. Effectory online actieplanner Het uitvoeren van de actieplannen kan worden bijgehouden in de online actieplanner. Hiermee kunnen online acties aangemaakt en beheerd worden, op organisatie- en op teamniveau. De HR manager of projectleiding kan de actieplannen definiëren, deadlines aangeven en verantwoordelijken voor de actieplannen aanstellen. Leidinggevenden kunnen voor hun eigen team acties plannen, aangeven wie ermee aan de slag gaat en de status bijhouden. Zo kan de voortgang van de acties centraal beheerd worden. Vragen? Heeft u vragen over het Effectory Extranet of de online actieplanner? Neem dan contact op met uw projectmanager. 4

5 Tien tips om succesvol aan de slag te gaan met het medewerkersonderzoek Aan de slag met de resultaten onder begeleiding van Effectory 1 2 Het startpunt om aan de slag te gaan is de eindpresentatie van uw Effectory consultant. Daarna is het zaak om de resultaten te communiceren binnen uw organisatie. En deze te vertalen naar duidelijke en concrete acties, die de prestatie van uw organisatie zullen verbeteren. Wij geven u TIEN concrete TIPS om succesvol aan de slag te gaan: Commitment vanuit de top is cruciaal: Laat zien dat het onderzoek in de top serieus genomen wordt door ook op het hoogste niveau acties te nemen; Laat de communicatie over het onderzoek vanuit de top plaatsvinden. Zorg voor voldoende snelheid nadat de resultaten bekend zijn, zowel bij het communiceren van de resultaten als bij het komen tot actieplannen. Management en medewerkers zijn optimaal betrokken om met de resultaten aan de slag te gaan direct ná de uitvoering van het onderzoek Zorg voor een duidelijk én eenduidig proces met heldere deadlines: Wanneer verwacht u dat de resultaten besproken zijn met de medewerkers? Wanneer moeten de actieplannen concreet zijn; hoe moeten deze eruit zien én waar worden deze vastgelegd? Hoe volgt u de voortgang voor wat betreft het nemen van acties? Wordt er één persoon verantwoordelijk gesteld voor het monitoren van het hele proces? Geef navolging aan de gemaakte actieplannen. Neem waar mogelijk de actieplannen op in bestaande communicatiemomenten: In jaarplannen of kwartaalrapportages; Als agendapunt van bestaande overleggen; Als onderdeel van functionerings- of beoordelingsgesprekken. Beperk het aantal actieplannen, zodat het aantal uit te voeren acties haalbaar is Wees transparant bij het communiceren van de resultaten. Maak de resultaten van de hele organisatie voor alle medewerkers inzichtelijk, en de resultaten per groep alleen voor de desbetreffende groep. Leg de eindverantwoordelijkheid in de lijn. Maak teams verantwoordelijk voor het communiceren, het opstellen én het uitvoeren van de actieplannen. Betrek medewerkers bij het maken en uitvoeren van actieplannen zodat er draagvlak wordt gecreëerd. Dit motiveert medewerkers om mee te werken aan de verbeteringen waar zij zelf invloed op hebben Blijf communiceren gedurende het jaar. Maak een communicatieplan tot aan de volgende meting: Plan een aantal evaluatiemomenten in voor het management team; Communiceer tussentijds over de voortgang van de actieplannen; Communiceer wanneer de volgende meting plaatsvindt. Richt u op de verbeterpunten die binnen de eigen beïnvloedingssfeer liggen, geef punten die buiten de beïnvloedingssfeer liggen aan bij degenen die er wel invloed op hebben. 5

6 Waar kan Effectory u bij helpen? Presentaties van de resultaten Voor elk team in uw organisatie kan een presentatie gemaakt worden. Deze presentatie dient als basis voor leidinggevenden, waarmee zij zelf de resultaten aan hun medewerkers kunnen presenteren. Effectory kan deze presentaties ook voor u verzorgen. Op die manier krijgen uw medewerkers meteen deskundige uitleg en advies bij de resultaten. Workshops U kunt workshops volgen om samen met uw medewerkers concreet aan de slag te gaan met de resultaten. We hebben hier binnen Effectory een gespecialiseerd team voor. De workshops die we aanbieden, zijn onder te verdelen in twee typen: Aan de slag actieworkshop 5 uur: In deze workshop komt u in één dagdeel op energieke en efficiënte wijze tot een actieplan. Onder leiding van een ervaren trainer gaat een team aan de slag met hun resultaten om binnen hun eigen invloedsfeer een concreet en gedragen plan te maken. Aan de slag train-de-trainer-workshop in overleg: In deze workshop krijgt u uitleg over hoe u aan de slag kunt gaan met de resultaten. Door opleiding in de Aan de slag methodiek, kunnen leidinggevenden of interne adviseurs goed voorbereid een team ondersteunen. Aan deze workshop kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Extra presentaties Wilt u meer presentaties door uw Effectory consultant voor bepaalde teams? Dat kan. Neem contact op met uw consultant. Aan de slag Op kunt u twee filmpjes bekijken over de workshops. Als u meer informatie wilt ontvangen, dan sturen we u dit graag toe. 6

7 2. Quickview, Medewerkersonderzoek Meting oktober/ november 2012 Quickview 7

8 QUICKVIEW Respons 69,5% 2642 verzonden 1836 ontvangen Kleuring ten opzichte van Benchmark VGN vorige meting Benchmark VGN Onderstaande punten hebben de grootste invloed op de werkbeleving (tevredenheid op hoofdvragen) en de verschillende thema s. Deze punten zijn een samenvatting van de overzichten onder inzicht in prioriteiten. Door de pluspunten te benutten en de verbeterpunten aan te pakken met concrete acties, zullen de resultaten op tevredenheid en de verschillende thema s het snelst verbeteren. Bevlogen en betrokken Bevlogen Betrokken Niet bevlogen en niet betrokken Meer dan 5% heeft een vertrekintentie Werkbeleving (hoofdvragen) Pluspunten Thema's Plezier in werk Kans krijgen tot presteren Efficiënt kunnen werken Zelfstandigheid uitvoeren werk Bottom-up communicatie Verbeterpunten Mogelijkheid om werk te verbeteren Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Motiveert in werk Doorgroeimogelijkheden Betrokkenheid Benchmark VGN 29,8% 3,5% 44,5% 22,2% 36,6% 1,9% 47,7% 13,8% Deze quickview geeft uw resultaten op hoofdlijnen weer. Kijk voor alle resultaten en meer verdieping in de rapportage. 8

9 3. Scores op de thema's, Medewerkersonderzoek Meting oktober/ november 2012 Scores op de thema's 9

10 SCORES OP DE THEMA'S Klantgerichtheid Leiderschap Werksfeer Rolduidelijkheid Verzuimbestendigheid Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid (n=1836) 7,7 7,9 6,6 7,8 7,3 7,6 7,1 7,6 Let op: als een score kleurt, doet het beter of slechter op dat punt dan de vorige meting of de benchmark Vorige meting (n=1344) 7,2 7,1 6,1 7,5 7,3 7,3 7,0 7,3 Benchmark VGN 7,3 7,4 6,4 7,7 6,8 7,5 7,0 7,5 (n=1836) 7,7 7,9 6,6 7,8 7,3 7,6 7,1 7,6 Let op: als een score kleurt, doet die onderliggende groep het beter of slechter op dat punt dan BBO (n=98) 8,1 8,5 7,1 8,0 6,6 7,9 6,9 7,8 Centraal Bureau (n=90) 7,6 8,0 6,7 7,8 7,1 7,3 5,9 7,6 Clustermanagers (n=18) 9,1 8,9 8,0 8,7 8,8 8,4 7,7 8,1 Leidinggevenden (n=97) 8,5 8,8 7,5 8,1 7,7 8,2 7,7 8,4 Regio Midden (n=506) 7,5 7,8 6,4 7,7 7,0 7,6 7,2 7,4 Regio Noord (n=681) 7,5 7,7 6,4 7,7 7,1 7,5 6,9 7,5 Regio Zuid (n=341) 7,9 8,1 6,7 7,8 7,9 7,8 7,6 7,8 Regiokantoor overig (n=5) 6,0 4,6 4,9 6,0 4,9 6,1 6,4 6,2 10

11 4. Scores op de vragen, Medewerkersonderzoek Meting oktober/ november 2012 Scores op de vragen 11

12 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 1836 A Score van de vorige meting 1344 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1a) Ik ben tevreden over het werken bij de Gemiva-SVG Groep 7,7 7,2 7,3 8,2 Hoofdvragen A B C D Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de 2a) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik 3a) mijn werk doe 7,6 7,2 7,3 7,8 6,6 5,8 6,2 7,2 5a) Ik ben tevreden over mijn collega's 7,7 7,6 7,8 8,3 7a) Ik ben tevreden over mijn leidinggevende 7,3 7,1 7,2 7,8 Ik ben tevreden over de als 8a) organisatie Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden 9a) binnen de Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk 10a) ontvang Ik ben tevreden over de interne communicatie binnen 11a) de Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 7,3 6,7 6,9 8,1 6,4 5,9 6,4 7,3 5,4 5,1 5,6 6,5 5,9 5,8 5,3 6,1 ONDERLIGGENDE VRAGEN Werkzaamheden A B C D 2b) Ik heb plezier in mijn werk 8,1 7,8 7,9 8,3 2c) Ik doe zinvol werk 8,6 8,4 8,3 8,6 2d) Ik weet welke resultaten van mij worden verwacht 7,8 7,7 7,5 7,9 2e) Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk 7,9 7,7 7,7 8,0 Het is mij duidelijk hoe ik mijn werkzaamheden moet 2f) uitvoeren Het is mij duidelijk welke werkzaamheden ik voor mijn 2g) functie moet uitvoeren Ik heb de ruimte om mijn werk op mijn manier uit te 2h) voeren Ik krijg voldoende de kans om te doen waar ik goed in 2i) ben Ik word in staat gesteld om binnen de Gemiva-SVG 2j) Groep efficiënt te werken 7,7 7,7 7,4 7,8 7,7 7,7 7,4 7,8 7,6 7,3 7,2 7,7 7,3 7,0 6,9 7,3 6,8 6,4 6,3 7,2 2k) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 7,9 7,8 7,9 8,1 12

13 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 1836 A Score van de vorige meting 1344 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Werkzaamheden A B C D 2l) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de 7,4 7,1 7,5 7,9 2m) Ik weet wat de prioriteiten in mijn werk zijn 8,0 8,0 7,8 8,1 Als ik zie dat iets beter kan, neem ik het initiatief om het 2n) beter te doen Als ik een manier zie om mijn werk te verbeteren, heb ik 2o) daar de mogelijkheden toe 7,9 n.b. 7,9 7,9 6,9 n.b. 7,3 7,4 Arbeidsomstandigheden A B C D 3b) Mijn werkplek voldoet om mijn werk te doen 7,0 6,6 6,5 7,3 3c) Ik ben tevreden over mijn werktijden 7,4 7,0 7,4 8,0 Werkdruk & Vitaliteit A B C D 4a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 62,1 56,9 63,9 79,1 4b) % Veel te laag 0,1 0,2 0,2 % Te laag 2,4 1,3 1,8 % Te hoog 32,0 36,6 30,5 % Veel te hoog 3,3 5,1 3,7 Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,6 5,0 5,5 6,4 4c) Ik kan mijn tijd zelf indelen 6,5 6,3 6,2 7,0 4d) Ik kan mijn werk lichamelijk goed aan 7,5 7,4 7,7 8,0 4e) Ik kan mijn werk, emotioneel gezien, goed aan 7,8 7,6 7,7 7,9 Er is voldoende aandacht voor een goede balans tussen 4f) werk en privé Er is voldoende gekwalificeerd personeel om het werk 4g) goed te doen 7,0 6,7 6,6 7,3 6,7 6,1 6,6 7,3 4h) Mijn werk geeft mij energie 7,0 n.b. 6,9 7,4 Collega's A B C D 5b) Ik heb plezierige collega's 8,0 8,0 8,1 8,4 5c) Ik vind het leuk om met mijn collega's samen te werken 8,1 8,0 8,1 8,4 5d) Ik word door mijn collega's gemotiveerd 7,3 7,1 7,3 7,8 5e) Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij me terecht 8,5 8,5 8,5 8,7 13

14 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 1836 A Score van de vorige meting 1344 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Collega's A B C D 5f) Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken 7,1 7,1 7,1 7,6 Locatie/ afdeling A B C D 6a) Ik ben tevreden over mijn locatie/ afdeling 7,6 n.b. n.b. n.b. 6b) Mensen binnen mijn locatie/afdeling houden zich met de juiste dingen bezig 7,0 6,9 6,9 7,4 6c) Binnen mijn locatie/afdeling wordt efficiënt gewerkt 6,6 6,6 6,6 7,3 De werkzaamheden van mijn locatie/afdeling dragen bij 6d) aan het succes van de Binnen mijn locatie/afdeling staat de cliënt/ interne 6e) klant voorop 7,6 7,5 7,7 8,2 7,8 7,6 7,8 8,4 Leidinggevende A B C D 7b) Ik heb een prettig contact met mijn leidinggevende 7,7 7,6 7,6 8,0 Mijn leidinggevende geeft duidelijk aan welke doelen ik 7c) moet behalen Mijn leidinggevende houdt mij op de hoogte van 7d) belangrijke zaken Als ik het goed doe, dan hoor ik dat van mijn 7e) leidinggevende Als er verbeterpunten voor mij zijn, dan hoor ik het van 7f) mijn leidinggevende 6,8 6,7 6,5 7,1 7,3 7,0 7,0 7,5 6,8 6,5 6,5 7,2 7,1 6,9 6,7 7,3 7g) Mijn leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,6 6,4 6,7 7,5 Ik kan mijn direct leidinggevende aanspreken op 7h) zijn/haar verantwoordelijkheden Ik heb het gevoel dat ik gewaardeerd word door mijn 7i) direct leidinggevende 7,1 n.b. n.b. n.b. 7,4 n.b. n.b. n.b. Organisatie A B C D 8b) Ik heb het gevoel dat ik bij de pas 7,5 7,1 7,4 8,1 Ik voel dat ik gewaardeerd word door de Gemiva-SVG 8c) Groep De biedt mij een uitdagende 8d) werkomgeving Ik vind het belangrijk om te weten hoe de organisatie 8e) van de in elkaar steekt (structuur, strategie en beleid) Ik sta achter de doelstellingen van de Gemiva-SVG 8f) Groep Cliëntgericht werken heeft prioriteit binnen de Gemiva- 8g) SVG Groep Ik voel mijzelf verantwoordelijk voor het bijhouden van 8h) de belangrijke ontwikkelingen binnen Gemiva-SVG Groep 6,7 6,0 6,5 7,7 7,2 6,8 7,1 7,6 7,1 7,2 7,5 8,0 7,7 7,5 7,5 8,2 7,4 6,8 7,2 8,1 7,1 n.b. n.b. n.b. 14

15 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 1836 A Score van de vorige meting 1344 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Organisatie A B C D Ik besef dat ik me flexibel en creatief moet opstellen om 8i) hoofd te kunnen bieden aan de veranderingen die eraan komen Ondanks de toekomstige ontwikkelingen heb ik 8j) vertrouwen in de toekomst van 7,8 n.b. n.b. n.b. 7,2 n.b. 6,8 7,1 Ontwikkelingsmogelijkheden A B C D 9b) In mijn werk kan ik voldoende nieuwe kennis opdoen 6,9 6,5 6,9 7,5 9c) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,6 7,6 7,8 8,2 Er is aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling 9d) binnen de Binnen de heb ik de mogelijkheid 9e) om door te groeien 6,4 5,9 6,5 7,4 5,6 5,1 5,7 6,6 Communicatie A B C D Ik vind dat er voldoende mogelijkheden zijn om mee te 11b) praten over organisatiebrede onderwerpen (bottom-up communicatie) Ik vind dat de Raad van Bestuur de strategie en het 11c) beleid van de organisatie op een goede manier uitdragen naar de werkvloer Ik voel me goed vertegenwoordigd door de 11d) ondernemingsraad De informatie die ik nodig heb van het intranet kan ik 11e) goed vinden Ik gebruik intranet om op de hoogte te blijven van 11f) actuele zaken binnen de (% Nooit) 6,1 5,4 5,4 6,5 5,9 5,6 5,6 6,7 6,1 5,9 5,9 6,7 6,2 n.b. n.b. n.b. 4,5 n.b. n.b. n.b. % Soms 39,1 n.b. n.b. % Regelmatig 56,4 n.b. n.b. Werken bij de A B C D Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de 12a) te blijven werken Ik raad de aan als werkgever bij 12b) anderen Ik zou aanraden als zorgverlener bij 12c) familie of vrienden 8,4 7,8 8,0 8,5 7,8 6,5 7,3 8,2 7,8 n.b. n.b. n.b. Psychosociale Arbeidsbelasting (onderdeel RI&E) A B C D 13a) Ik ben voorgelicht over de risico's die het werk met zich meebrengt (% Ja) 69,5 64,4 64,8 75,1 % Nee 30,5 35,6 35,2 15

16 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 1836 A Score van de vorige meting 1344 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Psychosociale Arbeidsbelasting (onderdeel RI&E) A B C D 13b) 13c) 13d) 13e) 13f) 13g) 13h) 13i) 13j) Ik ben bekend met de veiligheidsvoorschriften (protocollen) voor mijn werkplek (% Ja) 91,6 90,0 85,8 94,5 % Nee 8,4 10,0 14,2 Ik kan minimaal een half uur pauze nemen bij werkzaamheden langer dan vijf uur (% Ja) 46,5 46,0 56,6 68,4 % Nee 53,5 54,0 43,4 Ik kan altijd naar een arbodeskundige (bedrijfsarts, preventiemedewerker etc.) met vragen over arbeidsomstandigheden (% Ja) 87,8 86,6 89,0 94,2 % Nee 12,2 13,4 11,0 Ik beschik over voldoende hulpmiddelen (stasteun, goede bureaustoel, tilhulpmiddelen) om mijn werk goed te kunnen doen (% Ja) 79,2 77,2 77,0 86,1 % Nee 20,8 22,8 23,0 Onze OR communiceert regelmatig over arbeidsomstandigheden (% Ja) 68,2 67,8 59,9 83,3 % Nee 31,8 32,2 40,1 Ik krijg een onafhankelijk arbeidsgezondheidskundig PMO aangeboden door mijn werkgever (% Ja) 21,2 19,5 28,5 54,9 % Nee 78,8 80,5 71,5 Er zijn in onze organisatie bouwkundige maatregelen genomen om te voorkomen dat ongewenst gedrag toe kan nemen (hoge balies, alarmknoppen, cameratoezicht, etc.) (% Ja) 49,8 44,9 40,1 55,9 % Nee 50,2 55,1 59,9 Ik heb het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag door collega's (% Nooit) 91,9 88,0 91,0 95,5 % Soms 6,2 10,7 8,0 % Regelmatig 1,9 1,3 1,1 Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door collega's, met welke vorm(en) van ongewenst gedrag heb je te maken gehad? % Verbaal geweld 30,8 32,5 34,0 % Fysiek geweld 0,7 2,0 2,7 % Ongewenste intimiteiten 4,9 4,0 6,2 % Pesten 11,9 17,2 12,5 % Discriminatie 4,9 5,3 6,1 % Anders, namelijk 65,0 57,0 51,7 16

17 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 1836 A Score van de vorige meting 1344 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Psychosociale Arbeidsbelasting (onderdeel RI&E) A B C D 13k) Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door collega's, ben je tevreden over de manier waarop je daarna bent opgevangen? (% Ja) 50,7 61,4 58,2 73,6 13l) 13m) % Nee 49,3 38,6 41,8 Ik heb het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag door cliënten (% Nooit) 50,9 38,5 45,1 69,0 % Soms 35,8 42,6 37,8 % Regelmatig 13,3 18,9 17,1 Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door cliënten, met welke vorm(en) van ongewenst gedrag heb je te maken gehad? % Verbaal geweld 76,7 74,3 84,5 % Fysiek geweld 60,0 60,0 50,8 % Ongewenste intimiteiten 10,7 8,0 7,0 % Pesten 2,0 3,4 3,1 % Discriminatie 2,4 3,3 3,7 % Anders, namelijk 5,4 6,7 6,0 13n) Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door cliënten, ben je tevreden over de manier waarop je daarna bent opgevangen? (% Ja) 90,8 87,0 88,9 95,9 % Nee 9,2 13,0 11,1 13o) Onze organisatie heeft opvangmogelijkheden georganiseerd voor medewerkers die in aanraking zijn geweest met ongewenst gedrag (% Ja) 85,9 84,5 76,4 92,1 % Nee 14,1 15,5 23,6 13p) Ik ben voorgelicht over de procedures en stappen die ik kan nemen indien ik in aanraking kom met ongewenst gedrag (% Ja) 75,1 73,5 73,7 87,3 13q) 13r) 13s) % Nee 24,9 26,5 26,3 Er bestaat een klachtenregeling in de organisatie om ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken (% Ja) 86,0 83,9 83,7 92,5 % Nee 14,0 16,1 16,3 Ik ben voorgelicht over ongewenst gedrag op grond van geslacht, ras, godsdienst, sekse, handicap, leeftijd en chronische ziekte (% Ja) 55,2 50,0 48,7 62,7 % Nee 44,8 50,0 51,3 Ik ben voorgelicht over de werkdrukrisico s die het werk met zich mee kan brengen (% Ja) 47,6 43,4 47,1 66,9 % Nee 52,4 56,6 52,9 17

18 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 1836 A Score van de vorige meting 1344 B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Psychosociale Arbeidsbelasting (onderdeel RI&E) A B C D 13t) 13u) 13v) Ik weet wat ik zelf kan doen om werkdrukbeleving te beperken en/of te voorkomen (% Ja) 89,2 87,0 89,1 93,4 % Nee 10,8 13,0 10,9 Ik kan mijn werkdruk bespreken met mijn leidinggevende (% Ja) 92,1 91,5 92,2 97,3 % Nee 7,9 8,5 7,8 Mijn leidinggevende onderneemt maatregelen wanneer mijn werkdruk te hoog is (% Ja) 78,2 74,5 77,2 87,0 % Nee 21,8 25,5 22,8 Actie ander werk A B C D 14a) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 87,0 81,3 80,7 87,6 % Ja, binnen de 9,5 10,5 12,1 % Ja, buiten de 6,2 11,3 10,7 18

19 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Legenda n = A BBO 98 B Centraal Bureau 90 C Clustermanagers 18 D Leidinggevenden 97 E Regio Midden 506 F Regio Noord 681 G Regio Zuid 341 H Regiokantoor overig 5 I HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D E F G H I 1a) Ik ben tevreden over het werken bij de Gemiva- SVG Groep 7,7 8,1 7,6 9,1 8,5 7,5 7,5 7,9 6,0 Hoofdvragen A B C D E F G H I Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen 2a) de Ik ben tevreden over de omstandigheden 3a) waaronder ik mijn werk doe 7,6 7,9 7,8 8,6 8,2 7,4 7,5 7,6 6,0 6,6 6,9 7,3 8,3 7,7 6,4 6,4 6,7 7,5 5a) Ik ben tevreden over mijn collega's 7,7 7,9 7,4 8,5 8,0 7,6 7,7 7,8 6,5 7a) Ik ben tevreden over mijn leidinggevende 7,3 7,5 6,1 8,1 7,8 7,3 7,1 7,8 6,0 Ik ben tevreden over de als 8a) organisatie 7,3 7,5 7,5 7,8 7,9 7,2 7,1 7,4 5,0 Ik ben tevreden over mijn 9a) ontwikkelingsmogelijkheden binnen de Gemiva- 6,4 6,6 6,2 8,1 7,4 6,5 6,2 6,6 4,0 SVG Groep Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn 10a) werk ontvang 5,4 6,8 5,4 7,4 5,9 5,4 4,9 5,7 3,0 Ik ben tevreden over de interne communicatie 11a) binnen de 5,9 5,6 5,3 5,3 5,7 6,0 5,8 6,4 3,5 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Werkzaamheden A B C D E F G H I 2b) Ik heb plezier in mijn werk 8,1 8,3 7,8 9,0 8,4 8,1 8,0 8,2 6,0 2c) Ik doe zinvol werk 8,6 8,6 8,6 8,8 8,8 8,5 8,5 8,7 6,0 2d) Ik weet welke resultaten van mij worden verwacht 7,8 7,3 7,8 8,5 8,1 7,7 7,7 8,1 7,0 2e) Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk 7,9 8,3 7,8 9,3 8,7 7,8 7,8 7,9 7,0 Het is mij duidelijk hoe ik mijn werkzaamheden 2f) moet uitvoeren Het is mij duidelijk welke werkzaamheden ik voor 2g) mijn functie moet uitvoeren Ik heb de ruimte om mijn werk op mijn manier uit 2h) te voeren Ik krijg voldoende de kans om te doen waar ik 2i) goed in ben 7,7 7,3 7,5 8,3 7,8 7,6 7,7 8,0 8,0 7,7 7,6 7,8 8,2 8,1 7,7 7,6 8,0 6,5 7,6 8,3 7,7 9,0 8,5 7,3 7,4 7,7 6,0 7,3 7,8 7,3 8,9 8,1 7,2 7,1 7,4 5,5 19

20 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Legenda n = A BBO 98 B Centraal Bureau 90 C Clustermanagers 18 D Leidinggevenden 97 E Regio Midden 506 F Regio Noord 681 G Regio Zuid 341 H Regiokantoor overig 5 I Werkzaamheden A B C D E F G H I 2j) Ik word in staat gesteld om binnen de Gemiva-SVG Groep efficiënt te werken 6,8 6,9 6,9 7,4 7,1 6,7 6,6 7,0 7,0 2k) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 7,9 8,0 7,9 8,5 8,3 7,8 7,9 8,0 8,5 2l) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de 7,4 7,9 8,0 8,2 8,5 7,2 7,2 7,5 6,5 2m) Ik weet wat de prioriteiten in mijn werk zijn 8,0 7,7 8,3 8,5 8,2 8,0 8,0 8,0 8,0 Als ik zie dat iets beter kan, neem ik het initiatief 2n) om het beter te doen Als ik een manier zie om mijn werk te verbeteren, 2o) heb ik daar de mogelijkheden toe 7,9 7,8 8,0 8,2 8,4 7,9 7,8 8,0 6,5 6,9 7,0 7,4 8,3 7,7 6,8 6,7 7,1 5,5 Arbeidsomstandigheden A B C D E F G H I 3b) Mijn werkplek voldoet om mijn werk te doen 7,0 6,7 8,0 8,8 7,7 6,9 6,7 7,2 4,5 3c) Ik ben tevreden over mijn werktijden 7,4 8,2 8,5 9,6 8,8 7,1 7,1 7,6 5,0 Werkdruk & Vitaliteit A B C D E F G H I 4a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 62,1 62,6 67,1 73,3 54,9 62,5 65,8 54,3 25,0 4b) % Veel te laag 0, , % Te laag 2,4 0 6,3 6,7 4,9 3,6 1,6 1,0 0 % Te hoog 32,0 36,3 24,1 20,0 36,6 30,0 29,1 41,0 50,0 % Veel te hoog 3,3 1,1 2,5 0 2,4 3,9 3,4 3,4 25,0 Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,6 5,5 6,5 6,3 5,7 5,6 5,7 5,2 4,5 4c) Ik kan mijn tijd zelf indelen 6,5 8,2 7,9 8,5 8,2 6,1 6,4 6,1 5,5 4d) Ik kan mijn werk lichamelijk goed aan 7,5 8,2 8,2 9,3 8,7 7,5 7,3 7,4 5,0 4e) Ik kan mijn werk, emotioneel gezien, goed aan 7,8 8,1 7,9 8,9 8,1 7,7 7,7 7,7 7,0 Er is voldoende aandacht voor een goede balans 4f) tussen werk en privé Er is voldoende gekwalificeerd personeel om het 4g) werk goed te doen 7,0 7,4 7,6 7,8 7,6 6,8 6,9 7,1 5,0 6,7 6,1 7,0 7,1 7,3 6,8 6,5 7,0 6,0 4h) Mijn werk geeft mij energie 7,0 7,4 6,8 7,9 7,8 6,9 6,8 7,1 6,5 20

21 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Legenda n = A BBO 98 B Centraal Bureau 90 C Clustermanagers 18 D Leidinggevenden 97 E Regio Midden 506 F Regio Noord 681 G Regio Zuid 341 H Regiokantoor overig 5 I Collega's A B C D E F G H I 5b) Ik heb plezierige collega's 8,0 8,2 7,8 8,8 8,2 7,9 8,0 8,2 6,5 5c) Ik vind het leuk om met mijn collega's samen te werken 8,1 8,4 7,7 8,9 8,1 8,0 8,0 8,3 6,0 5d) Ik word door mijn collega's gemotiveerd 7,3 7,6 6,6 8,2 7,4 7,2 7,3 7,6 6,0 Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen 5e) ze bij me terecht Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag 5f) aanspreken 8,5 8,8 8,6 9,3 8,8 8,4 8,4 8,6 7,5 7,1 7,1 6,6 7,8 7,3 7,1 7,0 7,3 5,0 Locatie/ afdeling A B C D E F G H I 6a) Ik ben tevreden over mijn locatie/ afdeling 7,6 7,5 7,2 8,6 8,0 7,5 7,4 7,8 7,0 Mensen binnen mijn locatie/afdeling houden zich 6b) met de juiste dingen bezig Binnen mijn locatie/afdeling wordt efficiënt 6c) gewerkt De werkzaamheden van mijn locatie/afdeling 6d) dragen bij aan het succes van de Gemiva-SVG Groep Binnen mijn locatie/afdeling staat de cliënt/ interne 6e) klant voorop 7,0 7,1 6,7 7,8 7,3 6,8 7,0 7,4 5,5 6,6 6,3 6,3 7,4 6,8 6,4 6,6 7,0 4,5 7,6 7,7 8,0 8,3 8,1 7,4 7,4 7,8 6,0 7,8 7,9 7,4 8,2 8,6 7,6 7,7 7,9 7,5 Leidinggevende A B C D E F G H I 7b) Ik heb een prettig contact met mijn leidinggevende 7,7 7,6 6,7 8,2 8,5 7,7 7,5 8,1 6,5 Mijn leidinggevende geeft duidelijk aan welke 7c) doelen ik moet behalen Mijn leidinggevende houdt mij op de hoogte van 7d) belangrijke zaken Als ik het goed doe, dan hoor ik dat van mijn 7e) leidinggevende Als er verbeterpunten voor mij zijn, dan hoor ik 7f) het van mijn leidinggevende 6,8 5,9 5,4 7,4 7,4 7,0 6,6 7,3 6,5 7,3 7,3 6,2 7,4 8,2 7,2 7,0 7,9 5,5 6,8 6,6 5,4 6,8 7,2 6,8 6,5 7,5 6,0 7,1 6,8 5,8 7,4 7,4 7,3 6,9 7,6 7,0 7g) Mijn leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,6 6,6 5,4 7,1 7,2 6,7 6,4 7,2 6,5 Ik kan mijn direct leidinggevende aanspreken op 7h) zijn/haar verantwoordelijkheden Ik heb het gevoel dat ik gewaardeerd word door 7i) mijn direct leidinggevende 7,1 6,9 6,1 8,1 7,8 7,1 6,8 7,6 6,0 7,4 7,8 6,4 7,9 8,1 7,4 7,1 8,0 5,6 Organisatie A B C D E F G H I 8b) Ik heb het gevoel dat ik bij de pas 7,5 7,7 7,8 8,4 8,2 7,4 7,4 7,7 5,0 21

22 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Legenda n = A BBO 98 B Centraal Bureau 90 C Clustermanagers 18 D Leidinggevenden 97 E Regio Midden 506 F Regio Noord 681 G Regio Zuid 341 H Regiokantoor overig 5 I Organisatie A B C D E F G H I Ik voel dat ik gewaardeerd word door de Gemiva- 8c) SVG Groep De biedt mij een uitdagende 8d) werkomgeving Ik vind het belangrijk om te weten hoe de 8e) organisatie van de in elkaar steekt (structuur, strategie en beleid) Ik sta achter de doelstellingen van de Gemiva-SVG 8f) Groep Cliëntgericht werken heeft prioriteit binnen de 8g) Ik voel mijzelf verantwoordelijk voor het bijhouden 8h) van de belangrijke ontwikkelingen binnen Gemiva- SVG Groep Ik besef dat ik me flexibel en creatief moet 8i) opstellen om hoofd te kunnen bieden aan de veranderingen die eraan komen Ondanks de toekomstige ontwikkelingen heb ik 8j) vertrouwen in de toekomst van 6,7 7,5 7,1 7,8 7,6 6,6 6,3 6,8 5,5 7,2 7,7 7,3 8,5 8,1 7,1 7,0 7,2 5,0 7,1 7,8 8,0 8,8 8,5 7,0 6,9 6,9 6,0 7,7 7,9 8,2 9,1 8,6 7,6 7,6 7,7 5,5 7,4 7,6 7,9 8,1 8,2 7,3 7,2 7,6 4,5 7,1 7,5 7,8 9,3 8,6 6,9 6,8 7,0 6,5 7,8 8,0 8,1 9,2 8,8 7,5 7,6 7,9 7,0 7,2 7,6 7,7 8,3 8,0 7,0 7,1 7,0 4,4 Ontwikkelingsmogelijkheden A B C D E F G H I 9b) In mijn werk kan ik voldoende nieuwe kennis opdoen 6,9 6,7 7,1 8,2 7,8 6,9 6,6 6,9 4,5 9c) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,6 8,3 7,6 8,8 8,1 7,7 7,6 7,4 6,5 Er is aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling 9d) binnen de Binnen de heb ik de 9e) mogelijkheid om door te groeien 6,4 6,5 5,6 7,5 7,4 6,6 6,0 6,5 4,5 5,6 5,6 4,9 6,8 6,5 5,8 5,3 5,8 3,5 Communicatie A B C D E F G H I Ik vind dat er voldoende mogelijkheden zijn om 11b) mee te praten over organisatiebrede onderwerpen (bottom-up communicatie) Ik vind dat de Raad van Bestuur de strategie en 11c) het beleid van de organisatie op een goede manier uitdragen naar de werkvloer Ik voel me goed vertegenwoordigd door de 11d) ondernemingsraad De informatie die ik nodig heb van het intranet kan 11e) ik goed vinden Ik gebruik intranet om op de hoogte te blijven van 11f) actuele zaken binnen de (% Nooit) 6,1 6,3 6,2 7,5 7,4 5,9 5,8 6,4 3,0 5,9 6,0 6,3 6,4 6,9 5,7 5,6 6,3 4,0 6,1 6,4 5,6 4,5 6,1 6,2 6,0 6,3 3,5 6,2 5,2 5,6 4,7 5,4 6,5 6,3 6,4 6,3 4,5 0 1, ,6 4,6 6,3 0 % Soms 39,1 25,8 13,5 0 11,3 37,7 45,2 50,0 25,0 22

23 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Legenda n = A BBO 98 B Centraal Bureau 90 C Clustermanagers 18 D Leidinggevenden 97 E Regio Midden 506 F Regio Noord 681 G Regio Zuid 341 H Regiokantoor overig 5 I Communicatie A B C D E F G H I 11f) Ik gebruik intranet om op de hoogte te blijven van actuele zaken binnen de (% Nooit) 4,5 0 1, ,6 4,6 6,3 0 % Regelmatig 56,4 74,2 85, ,7 56,7 50,1 43,8 75,0 Werken bij de A B C D E F G H I Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de 12a) te blijven werken Ik raad de aan als werkgever 12b) bij anderen Ik zou aanraden als 12c) zorgverlener bij familie of vrienden 8,4 8,6 8,2 9,0 8,8 8,3 8,3 8,6 8,5 7,8 7,9 7,6 8,6 8,6 7,6 7,6 8,0 7,0 7,8 7,8 8,1 8,8 8,7 7,6 7,5 8,1 6,5 Psychosociale Arbeidsbelasting (onderdeel RI&E) A B C D E F G H I 13a) 13b) 13c) 13d) 13e) 13f) 13g) Ik ben voorgelicht over de risico's die het werk met zich meebrengt (% Ja) 69,5 46,9 40,2 55,6 76,6 72,0 71,8 73,7 40,0 % Nee 30,5 53,1 59,8 44,4 23,4 28,0 28,2 26,3 60,0 Ik ben bekend met de veiligheidsvoorschriften (protocollen) voor mijn werkplek (% Ja) 91,6 71,1 65,5 83, ,6 92,4 94,9 80,0 % Nee 8,4 28,9 34,5 16,7 0 4,4 7,6 5,1 20,0 Ik kan minimaal een half uur pauze nemen bij werkzaamheden langer dan vijf uur (% Ja) 46,5 89,7 97,7 94,4 77,3 40,7 31,8 47,4 40,0 % Nee 53,5 10,3 2,3 5,6 22,7 59,3 68,2 52,6 60,0 Ik kan altijd naar een arbodeskundige (bedrijfsarts, preventiemedewerker etc.) met vragen over arbeidsomstandigheden (% Ja) 87,8 96,7 91, ,9 86,2 84,0 90,1 100 % Nee 12,2 3,3 8,2 0 2,1 13,8 16,0 9,9 0 Ik beschik over voldoende hulpmiddelen (stasteun, goede bureaustoel, tilhulpmiddelen) om mijn werk goed te kunnen doen (% Ja) 79,2 83,5 95,4 94,4 93,8 78,5 72,6 83,1 60,0 % Nee 20,8 16,5 4,6 5,6 6,3 21,5 27,4 16,9 40,0 Onze OR communiceert regelmatig over arbeidsomstandigheden (% Ja) 68,2 78,5 74,1 72,2 85,3 65,8 64,0 70,8 40,0 % Nee 31,8 21,5 25,9 27,8 14,7 34,2 36,0 29,2 60,0 Ik krijg een onafhankelijk arbeidsgezondheidskundig PMO aangeboden door mijn werkgever (% Ja) 21,2 12,8 15,0 27,8 23,6 23,7 16,4 30,2 40,0 % Nee 78,8 87,2 85,0 72,2 76,4 76,3 83,6 69,8 60,0 23

24 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Legenda n = A BBO 98 B Centraal Bureau 90 C Clustermanagers 18 D Leidinggevenden 97 E Regio Midden 506 F Regio Noord 681 G Regio Zuid 341 H Regiokantoor overig 5 I Psychosociale Arbeidsbelasting (onderdeel RI&E) A B C D E F G H I 13h) 13i) 13j) 13k) 13l) 13m) Er zijn in onze organisatie bouwkundige maatregelen genomen om te voorkomen dat ongewenst gedrag toe kan nemen (hoge balies, alarmknoppen, cameratoezicht, etc.) (% Ja) 49,8 56,3 46,1 66,7 58,6 44,7 52,1 48,5 40,0 % Nee 50,2 43,8 53,9 33,3 41,4 55,3 47,9 51,5 60,0 Ik heb het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag door collega's (% Nooit) 91,9 92,8 91, ,7 90,5 92,0 92,8 80,0 % Soms 6,2 6,2 5,9 0 6,3 7,9 5,2 5,7 20,0 % Regelmatig 1,9 1,0 2, ,6 2,8 1,5 0 Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door collega's, met welke vorm (en) van ongewenst gedrag heb je te maken gehad? % Verbaal geweld 30,8 42,9 85,7 0 60,0 29,8 20,8 30,4 0 % Fysiek geweld 0, ,9 0 0 % Ongewenste intimiteiten 4, ,4 7,5 0 0 % Pesten 11, ,0 6,4 20,8 4,3 100 % Discriminatie 4,9 0 14, ,4 3, % Anders, namelijk 65,0 71,4 42,9 0 40,0 66,0 64,2 73,9 100 Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door collega's, ben je tevreden over de manier waarop je daarna bent opgevangen? (% Ja) 50,7 42,9 14,3 n.b ,8 42,3 65,2 0 % Nee 49,3 57,1 85, ,2 57,7 34,8 100 Ik heb het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag door cliënten (% Nooit) 50,9 67,0 95,2 83,3 50,5 47,9 46,0 47,7 60,0 % Soms 35,8 27,8 4,8 16,7 37,9 37,6 38,2 38,7 40,0 % Regelmatig 13,3 5, ,6 14,5 15,9 13,5 0 Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door cliënten, met welke vorm (en) van ongewenst gedrag heb je te maken gehad? % Verbaal geweld 76,7 62,5 75, ,3 73,6 79,9 73,3 50,0 % Fysiek geweld 60,0 84,4 25,0 0 41,3 63,4 61,3 55,2 0 % Ongewenste intimiteiten 10,7 12, ,3 12,2 11,0 9,3 50,0 24

25 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Legenda n = A BBO 98 B Centraal Bureau 90 C Clustermanagers 18 D Leidinggevenden 97 E Regio Midden 506 F Regio Noord 681 G Regio Zuid 341 H Regiokantoor overig 5 I Psychosociale Arbeidsbelasting (onderdeel RI&E) A B C D E F G H I 13m) 13n) 13o) 13p) 13q) 13r) 13s) 13t) 13u) Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door cliënten, met welke vorm (en) van ongewenst gedrag heb je te maken gehad? % Pesten 2, ,4 2,3 1,7 0 % Discriminatie 2, ,9 1,7 2,9 0 % Anders, namelijk 5,4 3, ,2 5,5 6,2 4,7 50,0 Indien je soms of regelmatig te maken hebt met ongewenst gedrag door cliënten, ben je tevreden over de manier waarop je daarna bent opgevangen? (% Ja) 90,8 93,8 66, ,4 91,5 91,1 0 % Nee 9,2 6,3 33, ,6 8,5 8,9 100 Onze organisatie heeft opvangmogelijkheden georganiseerd voor medewerkers die in aanraking zijn geweest met ongewenst gedrag (% Ja) 85,9 94,7 76,9 94,4 99,0 85,8 83,7 85,8 60,0 % Nee 14,1 5,3 23,1 5,6 1,0 14,2 16,3 14,2 40,0 Ik ben voorgelicht over de procedures en stappen die ik kan nemen indien ik in aanraking kom met ongewenst gedrag (% Ja) 75,1 67,4 44,4 88,9 93,8 74,9 73,9 82,3 25,0 % Nee 24,9 32,6 55,6 11,1 6,2 25,1 26,1 17,7 75,0 Er bestaat een klachtenregeling in de organisatie om ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken (% Ja) 86,0 88,9 83,8 94,4 96,9 86,5 84,8 83,9 50,0 % Nee 14,0 11,1 16,2 5,6 3,1 13,5 15,2 16,1 50,0 Ik ben voorgelicht over ongewenst gedrag op grond van geslacht, ras, godsdienst, sekse, handicap, leeftijd en chronische ziekte (% Ja) 55,2 38,3 41,8 72,2 78,1 58,5 51,5 58,4 50,0 % Nee 44,8 61,7 58,2 27,8 21,9 41,5 48,5 41,6 50,0 Ik ben voorgelicht over de werkdrukrisico s die het werk met zich mee kan brengen (% Ja) 47,6 35,6 32,9 50,0 62,1 47,9 47,4 50,0 50,0 % Nee 52,4 64,4 67,1 50,0 37,9 52,1 52,6 50,0 50,0 Ik weet wat ik zelf kan doen om werkdrukbeleving te beperken en/of te voorkomen (% Ja) 89,2 91,8 90,2 88,9 95,7 89,8 88,6 86,4 100 % Nee 10,8 8,2 9,8 11,1 4,3 10,2 11,4 13,6 0 Ik kan mijn werkdruk bespreken met mijn leidinggevende (% Ja) 92, ,5 88,9 98,9 90,7 89,9 96,4 75,0 % Nee 7,9 0 14,5 11,1 1,1 9,3 10,1 3,6 25,0 25

26 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR Legenda n = A BBO 98 B Centraal Bureau 90 C Clustermanagers 18 D Leidinggevenden 97 E Regio Midden 506 F Regio Noord 681 G Regio Zuid 341 H Regiokantoor overig 5 I Psychosociale Arbeidsbelasting (onderdeel RI&E) A B C D E F G H I 13v) Mijn leidinggevende onderneemt maatregelen wanneer mijn werkdruk te hoog is (% Ja) 78,2 83,9 63,4 76,5 81,1 78,6 73,9 88,6 25,0 % Nee 21,8 16,1 36,6 23,5 18,9 21,4 26,1 11,4 75,0 Actie ander werk A B C D E F G H I 14a) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 87,0 91,8 86,5 94,4 90,7 86,1 85,6 88,5 100 % Ja, binnen de 9,5 5,2 6,7 5,6 5,2 10,3 10,7 9,4 0 % Ja, buiten de 6,2 5,2 10,1 0 5,2 7,0 6,3 4,7 0 26

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting juni 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting maart 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory. Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2013 Uw consultant Meike Sliepenbeek E: meike.sliepenbeek@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory. Medewerkersonderzoek FPC De Rooyse Wissel Meting december 2012 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Gemeente Tynaarlo Meting mei 2013 Uw consultant Renske de Wit E: renske.de.wit@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers Hoofdrapportage Uw projectmanager Nienke Dijt E: nienke.dijt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de thema's...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg Medewerkersonderzoek Meting oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...7 3. Wat speelt waar in welke mate...9 4. Verdiepend inzicht...11 5. Inzicht in prioriteiten:

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Groepsrapportage Gevangeniswezen PI Vught

Medewerkersonderzoek. Groepsrapportage Gevangeniswezen PI Vught Medewerkersonderzoek Groepsrapportage Gevangeniswezen Meting oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de modules...7 3. Scores op de modules - onderliggende

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Hoofdrapportage Gevangeniswezen

Medewerkersonderzoek. Hoofdrapportage Gevangeniswezen Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de modules...7 3. Scores op de vragen...13 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Uw consultant Joyce Lemmens

Uw consultant Joyce Lemmens Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...9

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg Branchemagazine Geestelijke Gezondheids Een helder inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van werkbeleving binnen GGZ-instellingen VOORWOORD In dit branchemagazine voor de Geestelijke Gezondheids geven

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Sectormagazine. TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers

Sectormagazine. TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers Sectormagazine TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers Colofon Effectory Singel 126-130 1015 AE Amsterdam Postbus 20620 1001 NP Amsterdam t

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Onderzoekperiode: FILTER BENCHMARK School: Onderzoekperiode: TOON RAPPORTONDERDELEN Quickscan Medewerkersonderzoek VO-PO Werkplaats

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 STICHTING IKPOB RAPPORTAGE Beste lezer, Voor u ligt de rapportage van het medewerkersonderzoek binnen het openbaar bestuur. De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Levensredders aan het woord

Levensredders aan het woord H r IT e ob kt O W 20 AP 17 EP ER Levensredders aan het woord Inzicht in de werkbeleving van ambulancezorgmedewerkers Ambulancezorg is een onmisbare schakel in de zorgketen. Gespecialiseerde zorgprofessionals

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven Zorg voor de zorgprofessional Goed werkgeverschap Aandacht willen geven in plaats van moeten geven 11 mei 2017 Kathelijne van Marken HR adviseur arbeidsomstandigheden Even voorstellen 20 jaar adviseur

Nadere informatie

Enquête arbeidsbeleving Onderhoud

Enquête arbeidsbeleving Onderhoud Enquête arbeidsbeleving Onderhoud De vragenlijst is volledig anoniem. Wij willen jaarlijks een meting verrichten naar de arbeidsbeleving om van daaruit gericht actie te kunnen ondernemen. Wij verzoeken

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

https://pws5.parantion.nl/index.php?a=print

https://pws5.parantion.nl/index.php?a=print pagina 1 van 8 Welkom bij het Fontys Medewerkerheidsonderzoek 2016 In deze enquête wordt gevraagd naar uw heid over een aantal aspecten van uw werk. Het onderzoek start met enkele achtergrondvragen. Denk

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Werkbeleving 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is ingegaan op je ervaringen in het werk en

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Datum: 10 januari 2011

Datum: 10 januari 2011 Kandidaat: Voorbeeld Ondernemer Datum: 10 januari 2011 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op.

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. SUR-V.com HR Monitor Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. Onze unieke HR Monitor Weet u wat er speelt binnen uw organisatie? Waar uw medewerkers energie van krijgen

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Judith de Jonge Rapportage is aangemaakt op: 13 01 2017 Werkgever Naam: Stichting ARCHIPEL SCHOLEN Werkgeversnummer: 42610 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester:

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg Branchemagazine Geestelijke Gezondheidszorg Een helder inzicht in de werkbeleving binnen GGZ- en RIBW-instellingen Geachte lezer, Inzicht in de werkbeleving van GGZ- en RIBW-medewerkers Voor u ligt het

Nadere informatie

Brede visie op kwaliteit van arbeid

Brede visie op kwaliteit van arbeid Brede visie op kwaliteit van arbeid Pauline Miedema, Vincent Vrooland De Arbowet kent vier kerndeskundigen. Twee jaar geleden was de Arbeids- & Organisatiedeskundige het minst bekend. Sinds organisaties

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Medewerkertevredenheidsonderzoek Uit thema 4 (Binden & Boeien van medewerkers) van de Denktank Slimmer Scholen

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014. 9 januari 2014 Utrecht. Met intakeupdate

Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014. 9 januari 2014 Utrecht. Met intakeupdate Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014 9 januari 2014 Utrecht Met intakeupdate 15 januari 2014 Programma 1. Opening (Paul, ActiZ) 2. Toelichting MedewerkerMonitor (Arlette, ) 3. Intake (Marjon,

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften.

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Neem bij het beantwoorden van de vragen de afgelopen maand als

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Optimaal. presteren. met energieke medewerkers. Het nieuwe medewerkersonderzoek van Effectory maakt het waar. Marktleider in medewerkersonderzoek

Optimaal. presteren. met energieke medewerkers. Het nieuwe medewerkersonderzoek van Effectory maakt het waar. Marktleider in medewerkersonderzoek Optimaal presteren met energieke medewerkers Het nieuwe medewerkersonderzoek van Effectory maakt het waar Marktleider in medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek dat verder gaat De Romeinen wisten het

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Analyse Mentaal Kapitaal. Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie

Analyse Mentaal Kapitaal. Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie Analyse Mentaal Kapitaal Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie De analyse die Better Minds at Work heeft gemaakt werd vertaald in een concreet actieplan.

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerker tevredenheid onderzoek Medewerker tevredenheid onderzoek Startpunt voor organisatieverbetering. Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit.

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Welkom bij Diagnostiek voor U. Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017

Welkom bij Diagnostiek voor U. Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017 Welkom bij Diagnostiek voor U Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017 Programma 13.45 uur inloop & ontvangst 14.00 uur rondleiding laboratorium en kantoorgebouw 15.00 uur welkom Ilonka Sinkeldam (Baandomein)

Nadere informatie

Vragenlijst mentale vitaliteit. Koninklijke Burger Groep B.V.

Vragenlijst mentale vitaliteit. Koninklijke Burger Groep B.V. Vragenlijst mentale vitaliteit Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365goesting heeft een valide en betrouwbare vragenlijst om de mentale vitaliteit van medewerkers en organisaties te meten. Deze

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld.

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld. Dit is stap twee van de test die je in MOVE vindt op pagina 22 & 23. Wil je graag een realistisch beeld van hoe je ervoor staat op de 7 terreinen van je leven? Doe de check. Klopt jouw zelfbeeld met de

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT Versie : 0.1 Auteur : Alfred Wagenaar Datum : 14 Februari 2008 Review : Ewout ten Broek Status : Concept 2 1 RESULTATEN In dit rapport zullen allereerst

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer:

Discriminatie op de werkvloer: Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Inhoudsopgave Inleiding 5 Problemen herkennen, oplossen en voorkomen Hoe

Nadere informatie