Finanzien NCF helpt. Als je positie wankelt. jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finanzien 2009-07. NCF helpt. Als je positie wankelt. jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.nl"

Transcriptie

1 Finanzien Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar As je positie wanket NCF hept

2 Inhoudsopgave Finanzien Coumn 4-5 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar Traumateam 8-9 As je positie wanket NCF hept Vaste rubrieken: Van de voorzitter 3 Van de bestuurstafe 3 Coumn 4-5 Ook NCF 14 Individuee Beangenbehartigers 15 Regioconsuenten NCF 15 NCF-Patform Medezeggenschap 15 Jacht op criminee ged opvoeren 10 Ook NCF! Ben Lautoe 14 En verder: Doorgroei afhankeijk van manager 6 In de knoop? 7 Vraag en antwoord 11 De bewoonbare woning 12 Even voorsteen: Dick Kok fotograaf 13 Nieuwe medewerker kantoor NCF 13 Hoofdredactie: Han Vonk Redactie: Jacqueine Choufour - Van der We Joop Hupkes Jacques van Kesteren Cees den Otter Gerard Pereboom Arjan v.d. Stet Hans Stoutjesdijk Fotografie: Dick Kok Frenk Breuer Emai redactie: Eindredactie: Anke Groenenboom Druk: Pitman, Goes. Postbus 93, 4460 AB Goes 2 NCF Finanzien jui 2009

3 V a n d e v o o r z i t t e r Cao bijft in stand in 2010 Abert van der Smissen Om de (vakantie)stemming er in te houden, begin ik met goed nieuws. Dit nieuws is dat de huidige cao ook in 2010 in stand bijft. Vogend jaar komt er weiswaar geen generieke saarisverhoging maar we een verhoging van 2,9% van de eindejaarsuitkering. Hierdoor ontvangen we in november 2010 een voedige 13 e maand. ABP In jui 2010 bekijken minister Donner van Sociae Zaken en Werkgeegenheid en De Nederandsche Bank (DNB) of het uitste tot korten van de pensioenen gezien de economische omstandigheden nog verantwoord is. Minister Donner, DNB, de Stichting van de Arbeid en de pensioenfondsen praten hierover. In dit overeg staan de vogende onderwerpen centraa: de feiteijke dekkingsgraad per 30 juni 2010, de economische ontwikkeingen en de ontwikkeing op de financiëe markten. AOW-eeftijd Minister Donner heeft op 5 juni 2009 een AOW-notitie aan de Tweede Kamer gezonden over de mogeijke invuingen van de verhoging van de pensioeneeftijd. Naast verhoging van de AOW-eeftijd (1 e pijer) zet het kabinet ook in op een verhoging van de pensioeneeftijd in de 2 e pijer van 65 naar 67 jaar. Uitgangspunt van het kabinet is daarbij dat op de nieuwe pensioeneeftijd een geijk pensioen behaad kan worden as nu op 65-jarige eeftijd. De minister gaat voorbij aan het feit dat de verminderde premie-inkomsten worden veroorzaakt door de heffingskortingen. Vroeger betaade je beasting en premies over uw beastbaar inkomen minus de beastingvrije som. Nu wordt de brutoheffing berekend, waarna de heffingskorting wordt afgetrokken. Wek dee van de heffingskorting wordt nu van de beasting afgetrokken en wek dee van de premie? In de wet is vastgeegd dat dit gebeurt in dezefde verhouding as in de eerste beastingschijf. Het gevog is dus dat ruim 90% in mindering wordt gebracht op de premies. Zo daaden in 2007 de geraamde premie-inkomsten van 65,2 mijard naar 33,5 mijard waardoor uit de schatkist zo n 17 mijard moest worden bijgestort. In het najaar vindt de besuitvorming paats over het ophogen van de AOWgerechtigde eeftijd. Uit een recente enquête bijkt dat de meerderheid van de ondervraagden tegen verhoging van de AOW-eeftijd is. Finanzien Tot sot vraag ik juie aandacht voor het vogende: De redactie van Finanzien is deze maand uitgebreid met cartoonist Cees den Otter. Zijn treffende bijdrage vind je bij de coumn van Peertje die we sinds vorige maand in ons bad hebben opgenomen. Beiden dragen bij aan de professionaisering en de eesbaarheid van ons bad. juie voorzitter, Abert van der Smissen V a n d e b e s t u u r s t a f e Voordeig tanken vervat Piet van Sintmaartensdijk Heaas vervat per 1 augustus 2009 het voordee voor NCFeden om voordeig te tanken met een Essotankpas bij Argos- en Esso-tankstations in Nederand. De samenwerking tussen Argos Card Center BV en Esso Nederand BV is beëindigd. Dit betekent dat je vanaf 1 augustus 2009 geen gebruik meer kunt maken van de ESSO-tankpas. Je kunt de pas doorknippen en weggooien. Het bestuur van de NCF zoekt naar mogeijkheden voor een aternatief. 145 nieuwe eden In de eerste heft van 2009 zijn 145 coega s id geworden van de NCF. Een mooi aanta. Het is beangrijk dat we bijven groeien as bond. As grote bond staan we sterk bij onderhandeingen met de werkgever, beangrijk in deze woeige tijden. Ik roep hierbij de regioconsuenten en hun aanspreekpunten op om in hun regio( s) de NCF te promoten. Zo n vijf nieuwe eden per regio per jaar moet toch mogeijk zijn! We kunnen as grote bond onze eden diverse faciiteiten aanbieden zoas een rechtsbijstandverzekering. Sinds 1 januari 2009 is de rechtsbijstandverzekering uitgebreid. As NCFid kun je een beroep doen op deze rechtsbijstandverzekering as je een geschi hebt met betrekking tot: - de huur van de door het NCF-id bewoonde woonruimte - aan- of verkoop van de door het NCF-id bewoonde woonruimte - overige consumentenkwesties met een beang hoger dan het wetteijk vastgestede dee van 180,00 As NCF-id heb je, per kaenderjaar en per probeem, recht op 10 uren gratis dienstverening. NCF Finanzien jui

4 Coumn De beoordeing Op enig moment en zeer tegen mijn wi, werd ik s avonds geconfronteerd met de werkzaamheden van een Engese ambtenaar, gestickerd met personeesnummer 007. De man poegde zich over het beedscherm met een ijver die zefs voor Engese begrippen as ongewoon moet worden bestemped. Ik kreeg sterk de indruk dat hij trachtte een soopbedrijf op te richten. Daarbij uit het oog veriezend dat de financiëe crisis een gat had gesagen in de prijs van oude metaen. Het gehee werd opgefeurd met seksuee getinte activiteiten onder ambteijke tijd verricht. Overige werkzaamheden, zo werd mij duideijk. Dit aatste in ogenschouw nemende, eek het mij noodzakeijk mijn echtgenote en huwbare dochters in veiigheid te brengen. Dit stuitte echter op enige weerstand, een poging die ik derhave noodgedwongen staakte. Een ander aanvuend argument dat tot bijsteing van mijn voornemen eidde, was dat de vijtige man zich beperkte tot de vierhonderd vierkante decimeter van het beedscherm. Dat overigens ook een wonder mag worden genoemd. Ik constateerde met genoegen dat de ambtenaar zich diende te verantwoorden. Bij een streng ogende mevrouw, genaamd M. Dat konk ekker herkenbaar. Een warm gevoe maakte zich van mij meester, want ook wij kennen de geijkuidende aftiteing waarmee managers in de schappen, as ware het kruidenierswaren, kunnen worden onderverdeed. Mijn positie is van een iets agere rangorde. Ik word gekeurd door M2, maar dat terzijde. Overigens is er ook nog een M1 en een M0. Die aatste categorie is een vrij zedzaam soort dat zich ophoudt in beschermd natuurgebied waar onder bioogische omstandigheden ingewikkede regegeving wordt geteed. Maar terzake het onderwerp dezer; de beoordeing. Oud maar in een nieuw jasje gestoken en vers geoogst van andgoed M0. Eerst consumeerde ik met ange tanden de contributiecriteria, nu herkauw ik op de zoetere smaakvariant competenties. Mijns inziens bijft de materie toch van antieke origine. Mijn suggestie is dan ook om dit onder de Nederandse fokore te rangschikken, waarvan koekhappen, ringsteken en zakopen ook dee uitmaken. Dit eenmaa per jaar terugkerend evenement is immers een groot pezier. Het wonder van totaa geuk. Men heeft daar recht op, menen voorstanders. Tegenstanders vinden het een bevekking van banco papier. Op het moment van schrijven ben ik beand in fase vier, de op een na hoogste staat van paraatheid. Morgen is het mijn beurt. De andere dag, om exact tien uur, stap ik binnen. M2 zit achter zijn bureau en beveet dat ik de deur moet suiten. Meesta is dat de aanvang van een gewoonte met een heike thema as inzet. Fase vier gaat automatisch door naar vijf as ik ga zitten. Via het montuur van Hans Anders oert M2. Of is het vriendeijk kijken? De discussie daarover schuif ik voor mij uit. Voor M2 igt een stape papier waarop mijn individu igt gefieerd. Onderverdeed dus in die competenties. Het hoogste cijfer dat wordt gescoord is en bijft een vijf. Dit heeft mij atijd enigszins beangstigd. Een jeugdherinnering waarvan ik dacht dat ik hem kwijt was, huppet naar binnen en voert mij terug naar de tijd waar Mientje dee van uitmaakte. Een kein beek meisje met sproetjes, afkomstig uit een buurt waarover met graagte door grote mensen werd gerodded. Ooit heb ik een keer bij haar thuis gespeed, een bekentenis die ik tot mijn spijt berouwvo opbiechtte bij moeder. Zij soeg van schrik haar hand voor de mond en begon een agehee inspectie. Mijn haar en hoofdhuid werd aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Het resutaat mocht er wezen en na het smeren van diverse zafjes - het eek we teer - was het eed geeden. Mientjes woonhuis was vanaf toen verboden territorium. Ik schrijf dit daar Mientje nimmer hoger scoorde dan een vijf, veea meer een drie. Na twee kassen ben ik haar dan ook uit het oog veroren. U begrijpt de parae as het mij overhandigde episte 4 NCF Finanzien jui 2009

5 een zefde resutaat aat zien as ware het een jeugdrapport van Mientje. Statig en met monotone stem eest M2 het geschrevene voor. Zo nu en dan bikt de autoriteit op van zijn beangrijke werk. Peit met een bedachtzame uitdrukking door de twee-haen-éénbetaenbri, en vraagt of ik nog wensen heb. Fase vijf singert mij terug naar één. Een ruststand mij te doen gebruikeijk en een ergerijke gestedheid voor de pubieke opinie. Echter nu kunnen we mijn wensen, as op een briefje geschreven aan Sinterkaas, eindeijk worden vervud. En Sinterkaas is ook een fokore, en derhave geoofwaardig. Dat moge duideijk zijn. De Engese ambtenaar had zijn ot goed bekonked: Hij had voor diens opmerkeijke prestaties een zomerhuis bedongen op een paradijseijk eiand. In zijn gezeschap vertoefde een prachtige schone. De aatste optie zou mogeijk noodgedwongen en tot mijn niet geringe spijt moeten worden ingevud door mijn eega. Die piepkeine oneffenheid zou mijn reisust niet in de weg staan. Mijn eerdere persoonijke discussie omtrent de vraagsteing of er sprake was van oeren of vriendeijk kijken, maak ik te gede. Ik houd het na de optesom mijner wensen op de minst gevaarijke variant. M2 knikt dan ook nog maar eens vriendeijk en vraagt of ik het document wi ondertekenen. En mijn wensen?, vraag ik verwachtingsvo, met in gedachten het paradijseijk oord waar nu ook James Bond vertoeft. M2 haat de schouders op. Leest u geen krant? Het is toch crisis. Waarmee aes gezegd schijnt. Zwijgend teken ik. Vogend jaar beter? Reisdecaratie binnen drie maanden indienen Medewerkers moeten binnen drie maanden na afoop van de betreffende maand (waarin zij reisden) hun decaratie indienen (P-direkt). De eidinggevende bepaat achteraf of de decaratie akkoord is of niet. Hiervoor is nog geen termijn opgenomen in de regegeving. 212 keer vermoeden van strafbaar feit Bij de Beastingdienst is in keer een vermoeden van een strafbaar feit gemed. In 24 gevaen kregen de daders een voorwaardeijke straf en in 143 gevaen, een onvoorwaardeijke straf. Ziekteverzuim bijft op 6,1% Het ziekteverzuimpercentage bij de Beastingdienst in 2008 komt uit op 6,1%. Dat is hetzefde as in het jaar Bij de gehee rijksoverheid igt het percentage iets ager: 5,7% De redactie van Finanzien gaat met vakantie. De vogende uitgave verschijnt haf september De redactie wenst ae ezers een fijne zomer. Peertje NCF Finanzien jui

6 Doorgroei afhankeijk van manager Bonden verzetten zich tegen invoering functiestramienen Marianne Wendt De bonden bijven bezwaar maken tegen de invoering van het nieuwe waarderingsstese functiestramienen. De NCF en de andere bonden geven aan dat de mogeijkheid om door te groeien in dit systeem te vee afhangt van de manager en van het beschikbare werk. Vogens de diensteiding kan het systeem worden ingevoerd zonder toestemming van de bonden. Daarom hebben bonden en diensteiding de zaak voorgeegd aan de Advies en Arbitrage Commissie. functiestramienen. Voorasnog door een piotregio aan te wijzen waar het avast ingevoerd wordt. Afhankeijk van de uitkomsten van de evauatie vogt de andeijke invoering. Vogens de NCF en de andere centraes kan dit niet zonder onze instemming. De diensteiding meent dat het systeem functiestramienen zonder toestemming van de bonden kan worden ingevoerd. De mening van de bonden is we interessant, maar vogens de diensteiding niet noodzakeijk om tot invoering over te gaan. De bonden denken daar anders over. Bonden en diensteiding eggen nu aan de Advies en Arbitrage Commissie de vraag voor of voor invoering van het systeem van functiestramienen de instemming nodig is van de bonden. Standpunt NCF De NCF en de coegabonden hebben a eerder aangegeven dat zij voorasnog tegen de invoering van functiestramienen voor groepsfuncties zijn, omdat: - - De doorgroei van de medewerker naar een hogere functie in het functiestramien afhankeijk is van het feit of het daarbij horende werk beschikbaar is. De doorgroei van de medewerker naar een hogere functie afhankeijk is van het feit of zijn eidinggevende de mogeijkheden biedt. Er is weinig vertrouwen in de kwaiteit van de eidinggevende met betrekking tot het ontdekken en ontwikkeen van het potentiee bij de medewerker. De Beastingdienst hikt a vee jaren aan tegen een sechte score van de medewerkers aan het management. De Beastingdienst wi een nieuw waarderingsstese functiestramienen invoeren voor de groepsfuncties. De medezeggenschap (COR) is akkoord. De bonden niet. Daarom wi de diensteiding met de medezeggenschap afspraken maken over invoering van Dit is dus anders dan bij groepsfuncties, waar medewerkers naar veroop van tijd automatisch doorgroeien naar de hogere schaen binnen de groepsfuncties. 6 NCF Finanzien jui 2009

7 UIT DE PRAKTIJK VAN DE IB ER In de knoop? Piet van Ande Rechten Kaas bet mij een week ater. Hij heeft nog niets gehoord van M1 en weet niet wat zijn rechten zijn. As een ambtenaar uit zijn functie wordt gezet, heeft dit voor hem rechtsgevogen. De Beastingdienst moet schrifteijk de reden opgeven en meden op grond van wek artike in het RPVB dit is gebeurd. Dit is een beschikking, waartegen de betrokken ambtenaar in bezwaar kan gaan. Kaas heeft geen beschikking ontvangen maar de besissing van M1 heeft we rechtsgevogen voor hem. Het eerste wat wij doen, is om een beschikking vragen. M1 is aanvankeijk niet genegen om een beschikking af te geven, pas na een paar gesprekken met Kaas en mij is M1 hiertoe bereid. Piet van Ande werkt bij de Douane en is voor de NCF Individuee Beangbehartiger in de regio Groningen, Friesand, Overijsse en Gederand. Leden die probemen hebben op het werk, kunnen bij hem aankoppen. In Finanzien schrijft hij over zijn ervaringen. Deze keer gaat het over Kaas die zijn mooie functie zomaar kwijtraakte. Kaas zat in de knoop, uidde de mening van de betrokkenen. Kaas zef dacht daar hee anders over. Uiteraard hebben we om privacyredenen de naam van de betrokkene gewijzigd. Kaas heeft het goed naar zijn zin op zijn werk. As E-functionaris heeft hij atijd a de ambitie om eidinggevende M2 schaa 10 te worden. Wanneer deze kans zich voordoet, grijpt hij deze met beide handen aan. Omdat hij geen ervaring in deze functie heeft, krijgt Kaas eerst een tijdeijke aansteing en de mogeijkheid tot het vogen van opeidingen om zich te bekwamen in het eidinggeven. Door wisseingen binnen M1 duurt het twee jaar voordat Kaas daadwerkeijk wordt benoemd tot M2 er, maar dat maakt hem niets uit omdat hij nu zijn droombaan heeft. Een jaar ater kan een mede-m2 er een andere functie krijgen en wordt zijn paats opgevud door een M2 er met jarenange ervaring in deze functie. Na veroop van tijd ontstaan er verschien van inzicht binnen het coegiaa management M2. De nieuw ingestroomde coega vraagt aan M1 om hem een andere functie te geven. De coega van Kaas krijgt geen andere functie. In paats daarvan wordt Kaas uit zijn functie gezet en wordt er een nieuwe manager in zijn paats benoemd. Kaas hoort geen reden voor deze actie. In de knoop? Het bijkt dat het (dis)functioneren van Kaas wordt gebruikt as reden om hem uit zijn functie te zetten. Er zijn geen beoordeingen, voortgangsgesprekken en gespreksversagen door de M1 er waarin het disfunctioneren is vastgeegd en met Kaas besproken. Kaas kan we een beoordeing overeggen waaruit duideijk bijkt dat hij op een goede wijze functioneert, geet op zijn reatief korte ervaring in deze functie. M1 kan de bewering van het sechte functioneren in de beschikking dus niet onderbouwen. Vervogens beweert men dat Kaas met zichzef in de knoop zit. Hij krijgt het dringende advies om met een psychooog en een bedrijfsmaatschappeijk werker te praten om uit deze probemen te komen. As hij aes weer op een rij heeft, is er misschien in de toekomst ergens binnen de organisatie een nieuwe functie as M2 er te vinden. Kaas is het hier niet mee eens. Hij heeft geen probemen; de probemen zijn veroorzaakt door M1. LEES VERDER OP PAGINA 13 NCF Finanzien jui

8 Traumateam Voor en door coega s As medewerker van de Beastingdienst kun je te maken krijgen met een schokkende gebeurtenis. Je kunt in je werk geconfronteerd worden met een ongeva, (verbaa) gewed, bedreiging, een schietincident of een coega die potseing onwe wordt. Ieder mens reageert daar anders op, gaat er anders mee om. In de onangs gepubiceerde jaarrapportage van het Traumateam vat te Rens Mooi ezen dat er in 2008 in zo n 30 gevaen bijstand door het team werd vereend. Het team bestaat uit coega s die bekwaam zijn in het verenen van coegiae opvang aan hen die een traumatische ervaring te verwerken hebben. Vogens Van Dae is een trauma naast een ichameijke verwonding, een kwetsing van de psyche veroorzaakt door een hevige gemoedservaring die een bijvende stoornis teweegbrengt. Dat zijn zware woorden, maar het is vrij eenvoudig om ertegenaan te open. Het is dan goed om te weten dat er aagdrempeige, coegiae bijstand mogeijk is. De teameider van het Traumateam Rens Mooi verwoordt het in de rapportage as vogt: As je niet meer de baas bent over je eigen gedachten en emoties, en as je denkt dat het Traumateam wat voor je kan betekenen, dan komen wij. In feite accepteren wij eke hupvraag, maar bij arbeidsconficten zijn we terughoudend. Wij zijn aagdrempeig, je krijgt geen stempe, we handeen sne en anoniem. We bieden iedereen ruim de geegenheid om zef te kiezen wat iemand wi. Wij zijn bij iedereen betrokken, we zijn gewoon coega s! Reanimatie Van oudsher heeft een dee van de verzoeken om bijstand te maken met agressie en gewed waarmee we as medewerkers van de Beastingdienst te maken krijgen. De aatste jaren krijgt het Traumateam echter steeds vaker te maken met situaties waarin bedrijfshupvereners gereanimeerd hebben. Duideijk is dat, ongeacht het resutaat, een reanimatie vee invoed heeft op zowe degene die reanimeert, as op zijn of haar directe coega s. Vee impact heeft ook het overijden van een coega of een dierbare naaste. Ook in dit soort situaties zijn de coega s van het Traumateam bereid om te uisteren en op die manier een stuk opvang te verzorgen. Vierentwintig uur per dag bereikbaar Een dee van de werkzaamheden van de eden van het team bestaat uit het verzorgen van presentaties. 8 NCF Finanzien jui 2009

9 Hans Stoutjesdijk Zo is er in 2008 tijdens voorichtingsbijeenkomsten op het douaneopeidingsinstituut gewerkt aan de bekendheid van het team. Behave op de reguiere presentaties binnen de Beastingdienst heeft het team zich ook aten zien op de door het ministerie van Binnenandse Zaken georganiseerde beurs Pubieke Veiige Taak. Daar vie op dat de Beastingdienst een vooroper is waar het gaat om het veiigheidsbeeid en dat de opvang door het Traumateam een voorbeed is voor andere diensten. Kenmerkend voor de werkzaamheden van het team is dat deze niet ingepand kunnen worden. Op wek moment en op weke paats opvang wordt verangd, is steeds een actuee kwestie. Groepsopvang Aanvankeijk eek 2008 een rustig jaar te worden. Hierin kwam verandering na de zomervakantieperiode. Potseing kwamen van ae kanten verzoeken om opvang binnen. Op enig moment waren ae teameden in het najaar voop bezig met coegiae opvang. Naast individuee opvang komt het Traumateam ook in actie bij groepsopvang. In de meeste gevaen gaat het hierbij om een coega die, soms op de werkvoer, is overeden. Vaak is dan sprake geweest van reanimatie en een moment van hevige paniek. Kenmerkend voor zo n groepsgesprek is dat het Traumateam doorgaans nog dezefde dag of in ieder geva binnen 24 uur ter pekke is. Iedereen wordt op basis van vrijwiigheid uitgenodigd, niemand wordt uitgesoten van deename. Beangrijk is dat dit soort gesprekken in vertrouwen en vertrouweijkheid worden gevoerd. Aes wat gezegd en gezien wordt, bijft binnenskamers. Het Traumateam is 24 uur per dag bereikbaar via de Medkamer van de Douane Heeren: (045) Een tragedie kan ieder bedrijf treffen. Soms zijn het gebeurtenissen van buitenaf, maar het kunnen ook bedrijfsongevaen zijn, het overijden van een coega of gewed op de werkpek. Wat doe je dan as organisatie? n Zorg voor de veiigheid van het personee n Laat mensen even op zichzef tot rust komen n Haa de mensen daarna bij ekaar om ze te informeren n Geef mensen een taak, zodat ze daadwerkeijk kunnen hepen n Zorg dat managers en P&O-ers beschikbaar zijn om te hepen n Zorg voor hupverening en counseing n Maak het omgaan met tragedies en tegensag onderdee van het opeidingsprogramma Bron: De aatste jaren krijgt het Traumateam echter steeds vaker te maken met situaties waarin bedrijfshupvereners gereanimeerd hebben. Duideijk is dat, ongeacht het resutaat, een reanimatie vee invoed heeft op zowe degene die reanimeert, as op zijn of haar directe coega s. Vee impact heeft ook het overijden van een coega of een dierbare naaste. Ook in dit soort situaties zijn de coega s van het Traumateam bereid om te uisteren en op die manier een stuk opvang te verzorgen. NCF Finanzien jui

10 Jacht op criminee ged opvoeren Joop Hupkes Foto: Misdaad mag niet onen. Heaas is dat toch nog te vaak het geva. Crimineen eiden een uxe even, nemen het er goed van en besteden dubieus verkregen ged aan grote via s, dure auto s en boten. Of zij investeren in de egae economie en -minstens zo kwaijk- ze financieren er nieuwe criminee activiteiten mee. De buit bijft nu nog te dikwijs buiten de greep van Justitie. De minister van justitie Hirsch Bain, heeft een aanta maatregeen in voorbereiding om zowe op nationaa- as internationaa niveau de Jacht op Criminee Ged op te voeren. Het uit strafbare feiten verkregen profijt wordt wederrechteijk verkregen voordee genoemd. Zonder nader ingrijpen zou een veroordeede na de tenuitvoeregging van de hem opgeegde straf gewoon weer kunnen beschikken over dat ged. Voortaan kunnen ook voorwerpen die met de opbrengst van criminee activiteiten zijn aangeschaft verbeurd worden verkaard. Nu kan dat aeen met voorwerpen die rechtstreeks afkomstig zijn van het misdrijf of een ro hebben vervud bij het pegen van het misdrijf, zoas de boot waarmee drugs zijn vervoerd. Wat verder gaat de eveneens in het Wetboek van Strafrecht geregede zogenaamde ontnemingsmaatrege. De ontnemingsmaatrege kan aeen worden opgeegd nadat veroordeing voor een strafbaar feit heeft paatsgevonden. Besag Wi een ontnemingsmaatrege sagen, dan moet justitie het bedrag dat de rechter opegt ook daadwerkeijk kunnen incasseren, bijvoorbeed door bijtijds conservatoir besag te eggen. Dat voorkomt dat crimineen op sinkse wijze hun vermogen eders onderbrengen. Om dit soort schijnconstructies door te prikken, wordt de wet veranderd. Justitie kan straks ook (conservatoir) besag eggen op voorwerpen die niet op naam staan van de verdachte. Bijvoorbeed besag op een woning die a vóór het pegen van het misdrijf op naam is gested van een evenspartner. Een beangrijk onderdee van de nieuwe wetgeving is de zogenoemde omkering van de bewijsast. As uitgangspunt gedt dat ae uitgaven van een criminee in de zes jaar voorafgaand aan zijn misdrijf, worden aangemerkt as wederrechteijk verkregen voordee. De veroordeede moet aantonen dat zijn vermogen egaa is verkregen. Bovendien kan in meer gevaen financiee onderzoek gedaan worden om de financiëe hande en wande van een veroordeede duideijker in beed te krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt meer ruimte om eigendomsverhoudingen te achterhaen, om te observeren, of teefoons af te tappen. Kortom, Justitie kan straks meer en beter pukken. In 2003 werd voor 10 mijoen aan criminee vermogen ontnomen. In 2008 was dat meer dan verdubbed: ruim 23 mijoen. Reizen Een ander voorste is het reisverbod voor crimineen die veroordeed zijn voor misdrijven met een grensoverschrijdend karakter. Om te voorkomen dat crimineen na hun veroordeing kunnen reizen en daardoor ongestoord kunnen genieten van hun met criminee ged betaade buitenandse bezittingen, biedt een reisverbod as bijkomende straf uitkomst. De Minister wi, as bijdrage aan het nieuwe Europese meerjarenprogramma op het gebied van strafrechteijke samenwerking dat eind 2009 in Stockhom wordt vastgsted, bij ae coega ministers van Justitie in de EU aandacht vragen voor meer en betere samenwerking om de aanpak van uit criminee activiteiten verkregen voordeen aan te pakken. Fiscus Vat er ook voor de fiscus wat te haen? Heaas za justitie aan een vordering van de ontvanger, wegens openstaande beastingaansagen, niet kunnen vodoen. Zoang er op geden een strafrechteijk besag rust is er géén sprake van het begrip geden ten behoeve van de beastingschudige, maar ten aste van de veroordeede / beastingschudige. Het besag is immers geegd om die geden verbeurd te verkaren of te ontnemen. 10 NCF Finanzien jui 2009

11 Vraag en antwoord Wat houdt de eden bezig? V A De NCF ontvangt wekeijks vragen en opmerkingen van eden. Weicht heeft u dezefde vragen. Daarom de rubriek Vraag en antwoord. Bijzondere vragen en antwoorden worden gepaatst. Het kan zijn dat de diensteiding nog met een aangepast voorste komt. Zij beraden zich hier nog over. Houd daarom het GObd-versag in de gaten. Wat is een herpaatsingskandidaat? In verband met de bezuinigingen heeft mijn managementteam een notitie geschreven waarin genoemd wordt dat weicht ook herpaatsingkandidaten worden aangewezen. Wat houdt dit precies in? Antwoord Een herpaatsingskandidaat is een medewerker van wie zijn werk is opgeheven. De werkgever moet voor deze medewerker ander werk zoeken. Lukt dit niet, dan is het mogeijk om de medewerker na 18 maanden te ontsaan. Binnen de Beastingdienst gedt dat medewerkers niet worden aangewe- zen as herpaatsingkandidaat. Dit is afgesproken met de bonden. Daarmee wijkt de Beastingdienst in positieve zin af van de rest van de rijkssector waar het gebruikeijk is om medewerkers as herpaatsingkandidaat te benoemen. De diensteiding wi deze beeidsrege echter niet anger handhaven en heeft tijdens het aatste Gezamenijk Overeg Beastingdienst (GOBd) voorgested om toch over te gaan tot het benoemen van herpaatsingkandidaten. De bonden stemmen hiermee niet in. Hierop trok de diensteiding het voorste in. Er kunnen dus geen herpaatsingskandidaten aangewezen worden. Kan ik meer gaan werken? Momentee werk ik 24 uur per week. Ik wi misschien meer gaan werken. Recenteijk besprak ik dit met mijn eidinggevende. Hij gaf echter aan dat hij geen werk voor me heeft. Hij zei echter dat de diensteiding hiermee bezig was, en hij wi dit afwachten. Hoe zit dit? Antwoord Op grond van de wet aanpassing arbeidsduur (WAA) moet een verzoek tot uitbreiding van de arbeidsduur tot 36 uur atijd worden toegestaan tenzij er sprake is van een zwaarwegend dienstbeang. De diensteiding heeft beeid ontwikked wanneer sprake is van zwaarwegend dienstbeang. De NCF vindt dat moet worden vodaan aan de wetteijke bepaingen over een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur. Een besissing daarover moet op individuee basis gebeuren. Het is niet mogeijk om hier coectief beeid op te maken. Het verwijzen naar overbezetting in een bepaade regio (zoas je eidinggevende doet) kan niet as argument gebruikt worden in een individuee overweging; we kan de andeijke bezetting in een bepaade functiegroep worden meegenomen. Indien regionaa geen formatieruimte is en andeijk we, dan kunt u toch uitbreiding krijgen door bijvoorbeed werkzaamheden uit een andere regio uit te voeren. De NCF adviseert daarom om een verzoek tot uitbreiding van de arbeidsduur in te dienen. Indien dit afgewezen wordt, vraagt u dan om een schrifteijke bevestiging. De jurist van de NCF kan dan kijken of de afwijzing terecht is. Indien er geen sprake is van een zwaarwegend dienstbeang kan de jurist een bezwaarprocedure opstarten. NCF Finanzien jui

12 De bewoonbare woning Jacqueine Choufoer - Van der We De NCF biedt sinds enige tijd ook rechtsbijstand voor diverse privézaken. Zoas geschien bij de aanen verkoop van een woning, bij probemen met een huurhuis of bij consumentenkwesties (hierbij dient het beang tenminste 180,-- te bedragen). Coega Patrick kocht een huis dat niet zo fraai was as hij aanvankeijk dacht. Dat betekende: onverwachte kosten. Patrick deed een beroep op de diensten van advocatenkantoor Dijkgraaf. Liefde op het eerste gezicht. Zo voede het toen Patrick en zijn vriendin het Utrechtse jarendertig-huis binnenkwamen. Het duurde dan ook niet ang tot de koop was gesoten en de hypotheek was afgesoten. Enthousiast begon het ste met een bevriende aannemer aan de verbouwing van hun paeisje. Recht Maar as de verkoper niet op de hoogte is van de gebreken, kan de verkoper dan toch met succes worden aangesproken? Ja, dat kan omdat een koper recht heeft op nakoming. Dat wi zeggen: Hij mag eisen dat hij een woning voor normaa gebruik geeverd krijgt. De koper kan van de verkoper eisen dat de gebreken worden hersted. Een andere mogeijkheid is dat de rechter een machtiging afgeeft om de gebreken op kosten van de verkoper te hersteen. Ook is het mogeijk de koop gedeeteijk te ontbinden en deze te wijzigen. Patrick heeft duideijk tevee betaad voor de woning. Vaak wordt de verkoopprijs dan verminderd met de herstekosten waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de herstede woning meer waard is geworden. Op de derde dag kreeg Patrick een verontrustend teefoontje van de aannemer. De achtergeve beek vo scheuren te zitten en kon ek moment instorten. De voerbaken waren heemaa doorgerot en ook de schoorsteen beek op instorten te staan en zou het hee dak meenemen in zijn va. Herste van deze gebreken zou vee duizenden euro s kosten. Patrick was ten einde raad. De woning was eigenijk niet bewoonbaar. Hoe moest dit nu verder? Deze woning bezat duideijk niet de eigenschappen die Patrick op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Eigenschappen die noodzakeijk zijn om het huis te kunnen bewonen. Toen Patrick de verkoper van de woning aansprak op de non-conformiteit van de woning (de juridische term voor het vodoen aan de eisen voor normaa gebruik), antwoordde hij dat het Patricks eigen schud was. Hij had nageaten een bouwkundig rapport op te steen. Bovendien had Patrick heemaa niet gevraagd of de woning gebreken vertoonde. Patrick ontsteekt in woede en roept dat as de verkoper wist van de gebreken hij hem had moeten informeren. Geijk Wie heeft er nu geijk? Eigenijk heeft zowe de verkoper as Patrick een punt. De verkoper heeft nameijk een medeingspicht en Patrick heeft een onderzoekspicht. Echter, zodra sprake is van een woning die voor normaa gebruik (dus in dit geva bewoning) niet geschikt is, maakt het niet uit of de verkoper van de gebreken op de hoogte was of had moeten zijn. Patrick mocht de aanwezigheid van de eigenschappen verwachten. Hieraan hoefde hij niet te twijfeen. As hij twijfet, dan igt het op zijn weg om navraag of nader onderzoek te doen naar die eigenschappen of een garantie te vragen. Normaiter dient er voor een succesvoe schadecaim op een verkoper sprake te zijn van toerekenbaarheid. Daarvan is in ieder geva sprake as de verkoper wist van de gebreken, maar heeft nageaten deze te meden. Koopt u een woning dan is het beangrijk dat in het contract staat vermed dat de woning bij overdracht de feiteijke eigenschappen dient te bezitten die nodig zijn voor normaa gebruik van de woning. Dit is beangrijk omdat in vee contracten staat dat de overdracht van de woning paatsvindt in de staat waarin deze zich ten tijde van de overdracht van de woning bevindt met ae daarbij horende zichtbare en onzichtbare gebreken, rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden (denk bijvoorbeed aan het recht van overpad) en verpichtingen. Deze aatste zin kan eiden tot vee probemen bij gebreken voor de koper. As koper kun je het beste het zekere voor het onzekere nemen en een garantie vragen. Een rechter za nameijk vee sneer non-conformiteit aannemen as in het koopcontract gegarandeerd is dat een bepaad onderdee in orde is. Laat bovendien in ieder geva een bouwkundige keuring doen as je ook maar enigszins twijfet of iets in orde is. 12 NCF Finanzien jui 2009

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Finanzien 2010-4 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Vakantiegids R IZ. Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeilcruise in Griekenland Wandelen in het Sauerland en nog veel meer

Vakantiegids R IZ. Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeilcruise in Griekenland Wandelen in het Sauerland en nog veel meer Vakantiegids R IZ 2011 Vakanties voor mensen met een verstandeijke beperking 1 1 Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeicruise in Griekenand Wandeen in het Sauerand en nog vee meer BUSJE

Nadere informatie

-LAATSTE' 60% TOEGENOMEN LEDENTAL RETO IS J 1. be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..teld door de heer Takke

-LAATSTE' 60% TOEGENOMEN LEDENTAL RETO IS J 1. be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..teld door de heer Takke ARNHEM - 1963. 1 0 ~f LEDENTAL RETO IS -LAATSTE' -- --- JAAR MET 60% TOEGENOMEN Speciae aandacht werd besteed aan de successen van Cees van Espen in de Ronde van Gederand, het Nederands kampioenschap.

Nadere informatie

We hebben visie nodig! Pagina. Cyberaanvallen op de overheid. Sandra Bunthof. Uitgave 15 - Augustus 2013. Magazine voor de leden van de NCF PAG 14

We hebben visie nodig! Pagina. Cyberaanvallen op de overheid. Sandra Bunthof. Uitgave 15 - Augustus 2013. Magazine voor de leden van de NCF PAG 14 Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 15 - Augustus 2013 PAG 14 Cyberaanvallen op de overheid We hebben visie nodig! Pagina 4 INTERVIEW PAG 6 Rachid Karkache, douanemedewerker, belangenbehartiger OOK

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

Van diversiteit naar inclusiviteit Pagina. Vakbondsleden in beeld. Schnabbelaars en smokkelaars, accijnscontroles Amsterdam

Van diversiteit naar inclusiviteit Pagina. Vakbondsleden in beeld. Schnabbelaars en smokkelaars, accijnscontroles Amsterdam Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 17 - December 2013 Vakbondsleden in beeld PAG 16 Van diversiteit naar inclusiviteit Pagina 14 INTERVIEW PAG 18 Schnabbelaars en smokkelaars, accijnscontroles Amsterdam

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8. Een overzichtelijk leven. Negatieve energie is verloren energie.

Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8. Een overzichtelijk leven. Negatieve energie is verloren energie. Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 6 - Maart 2012 Een overzichtelijk leven. PAG 5 Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8 INTERVIEW PAG 12 Negatieve energie is verloren energie.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Tussenstand. De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10. Kaderdag Rijksvakbonden. Kariem Saleh Bakir, werkzaam als heffer OB. Uitgave 4 - Oktober 2011

Tussenstand. De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10. Kaderdag Rijksvakbonden. Kariem Saleh Bakir, werkzaam als heffer OB. Uitgave 4 - Oktober 2011 Magazine voor de leden van de NCF Tussenstand De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10 Uitgave 4 - Oktober 2011 PAG 14 Rinus is niet meer nodig, interview met Rinus Oudeman. PAG 4 Kaderdag Rijksvakbonden.

Nadere informatie

Een blikvanger. Belastingdienst Groningen Pagina 10. Coffeeshops, cannabis en patsers. Marianne Wendt, vakbondsbestuurder. Rob Weijens, Ook NCF

Een blikvanger. Belastingdienst Groningen Pagina 10. Coffeeshops, cannabis en patsers. Marianne Wendt, vakbondsbestuurder. Rob Weijens, Ook NCF Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 14 - Juni 2013 PAG 20 Coffeeshops, cannabis en patsers INTERVIEW PAG 6 Marianne Wendt, vakbondsbestuurder sinds 1998 Een blikvanger Belastingdienst Groningen Pagina

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

info@belleman.nl i www.dorpsgenoten.info

info@belleman.nl i www.dorpsgenoten.info 12 SEPTEMBER 2012 - nummer 390 t 072 506 1201 f 072 506 3974 e info@beeman.n i www.dorpsgenoten.info Postadres: Egmonderstraatweg 5 1934 AA Egmond aan den Hoef Verschijnt wekeijks huis-aan-huis ADVERTENTIE

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

Vraagstukken in Menselijke Genetica

Vraagstukken in Menselijke Genetica Vraagstukken in Menseijke Genetica MODULE 4 European Initiative for Biotechnoogy Education Aan de modue hebben ben bijgedr edragen: en: Wibert Garvin (coördinator) Catherine Adey, Bernard Dixon, Jan Frings,

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS 2015 01 02 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 03 04 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 05 06 AUGUSTUS 2015 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin maart 2008 Van Amsterdam naar Phnom Penh Chinese advocatuur hervormd Wie is wie? De bodes van het Gerechtshof Interview met Bernard Welten Als er geen advocaten meer waren, won

Nadere informatie