Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE"

Transcriptie

1 Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging

2 Gaaxy Dimension Geïntegreerde inbraak en toegangscontroe worden draadoos Maak van uw beveiiging toegevoegde waarde, geen ast Wat voor zaken u ook doet, het juiste beschermingsniveau voor uw mensen en eigendommen is essentiee. Tensotte kan diefsta een serieuze bedreiging zijn voor uw netto resutaat Met de Gaaxy Dimension biedt Honeywe u een beveiigingsopossing waarop u kunt vertrouwen. Hij beschermt eenvoudig en effectief, waardoor beveiiging voor uw onderneming een aanwinst wordt en geen ast. Zorg dat u op de toekomst bent voorbereid met Gaaxy Dimension: Vijftig jaar ervaring in de industrie Bewezen Gaaxy -technoogie Gepatenteerde draadoze technoogie die optimae prestaties verzekert van een groot aanta toebehoren en sensoren voor inbraak-, persoonijke veiigheid en omgevingsbescherming Eerstekas systeemondersteuning Een angetermijnsinvestering Fexibiiteit, op één ijn met uw bedrijfsbehoeften Compatibiiteit met bestaande systemen Wat is Gaaxy Dimension? Gaaxy Dimension is een veezijdige beveiigingsopossing met naadoos geïntegreerde inbraak- en toegangscontroefuncties. Gaaxy Dimension is nu voorzien van nieuwe draadoze mogeijkheden met een voedige serie randapparaten. Door de toonaangevende technoogie kent het systeem een ongeëvenaarde fexibiiteit en functionaiteit en biedt het een maximae onafgebroken beveiiging voor ek bedrijf, ongeacht de grootte of compexiteit. Een revoutionair nieuw grafisch bediendee met aanraakscherm vereenvoudigt de bediening en zorgt voor minder bedieningsfouten. Opties voor onderhoud op afstand zorgen ervoor dat uw systeem steeds optimaa werkt, en kunnen ook tussen de onderhoudsintervaen door een onderhoudstechnicus waarschuwen. Gaaxy Dimension biedt gemoedsrust in de vorm van een eenvoudig, veiig en betrouwbaar systeem, en is daardoor de perfecte opossing voor uw bedrijf. Beveiiging van uw werknemers en uw gebouwen De Gaaxy -technoogie heeft a de voorkeur bij vee sectoren waarin grote beveiigingssystemen een vereiste zijn. Onze technoogie is o.a. geïnstaeerd in de detaihande, gemeenteijke instanties en industrieën en biedt de functionaiteit en fexibiiteit om te vodoen aan een scaa van behoeften. De nieuwe Gaaxy Dimension tit beveiiging naar een hoger pan door een naadoze integratie van inbraakbeveiiging en toegangscontroe, wat de vogende specifieke voordeen opevert: Detaihande Extern beheer van meerdere vestigingen vanaf een centrae ocatie Beveiigde gebieden bijven beschermd, zonder het toegangsgemak van bevoegd personee te beemmeren Draadoze mogeijkheden die niet storen bij de dageijkse gang van zaken en het aanzicht Industriee Grootschaige beveiiging, aanpasbaar zodat bepaade gebieden van de vestiging onafhankeijk van ekaar kunnen worden gereged Centraa systeemmanagement en centrae rapportage Vroege waarschuwing voor mogeijke risico s in de omgeving (zoas overstroming en brand) Gemeenteijke instanties Eenvoudige en onbeemmerde doorgang voor werknemers en kanten met individuee toegangsrechten Gebruik bestaande kaarten is mogeijk wat het personeesbeheer vereenvoudigt Ondernemingen en financiëe insteingen Bescherming van kuizen en bankautomaten via speciae invoer- en bedieningskenmerken Hoge beveiigingsniveaus gecombineerd met eenvoudige bediening

3 De nieuwe Gaaxy Dimension Neem de draadoze route Stap over op draadoos voor extra fexibiiteit en betrouwbaarheid Gaaxy Dimension biedt nu krachtige, nieuwe draadoze mogeijkheden voor commerciëe en industriëe bedrijven. Daarmee kan uw onderneming door midde van een draadoze opossing profiteren van ae voordeen van het vertrouwde Gaaxy patform. Dit commerciee sterke paform beperkt het verstoren van uw werkzaamheden tot het minimum. Het stet u in staat draadoze sensoren te paatsen in ruimten waar bedrading niet praktisch of te duur zou zijn. De draadoze opossing is gebaseerd op de superieure Dimension-software, RF-portas en onze veezijdige draadoze sensoren. De RF-portas verzenden signaen naar, en ontvangen signaen van, de draadoze sensoren met behup van twee krachtige technoogieën: Bi-directionee radio de sensor bijft een signaa verzenden tot hij een bevestiging ontvangt van een porta, wat een hoge signaabetrouwbaarheid opevert Agie routing dit maakt het voor meerdere paden mogeijk signaen te ontvangen wanneer er meerdere RF-portas zijn geïnstaeerd de sensoren zoeken naar het sterkste signaa Samen everen deze technoogieën een ideae opossing voor middegrote en grote ondernemingen (uiteenopend van warenhuizen tot uchthavens). Ze everen het hoogste niveau van beveiiging en betrouwbaarheid in deze kasse van draadoze systemen. Stap over op draadoos voor sneheid en bruikbaarheid De draadoze opossing van de Gaaxy Dimension minimaiseert het risico van bedradingsprobemen omdat er geen bedradings- en aansuitfouten gemaakt kunnen worden. Ook beperkt hij de benodigde hoeveeheid service en bezoeken op ocatie doordat het systeem op afstand onderhouden kan worden. Een andere beangrijke factor voor ondernemingen zijn de het mogeijke werkonderbrekingen die veroorzaakt worden door instaatiewerkzaamheden ter paatse. De noodzaak om een ocatie gehee of gedeeteijk te suiten, zefs voor een korte periode, kan een aanzienijke impact hebben op de inkomsten. Dit verstoren kan aanzienijk beperkt of zefs voorkomen worden door te kiezen voor een draadoze opossing. Deze beperkt de kosten die samenhangen met zo n onderbreking, zoas de noodzaak van het opnieuw inpannen van werkzaamheden of het opnieuw inrichten van een ruimte. Het gebruik van draadoze sensoren biedt u de fexibiiteit om uw systeem aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf. Met 15 jaar ervaring in draadoze technoogie en meer dan vijf mijoen verkochte sensoren in Europa, maakt de reeks draadoze randapparaten van Honeywe gebruik van Europa s meest gebruikte en beproefde radio technoogie. Doe meer met uw draadoze beveiigingssysteem De draadoze reeks van Gaaxy Dimension beschermt commerciëe ocaties tegen meer dan aeen inbraakrisico s. Zo biedt de nieuwe wateren temperatuursensor bijvoorbeed een vroegtijdige waarschuwing voor een mogeijke overstroming of een temperatuurverandering. Daardoor kunt u a in een vroeg stadium ingrijpen om schade en storing ten gevoge van wateroverast of defecte apparatuur te minimaiseren. Gemoedsrust Het geïntegreerde systeemontwerp vereenvoudigt het gebruik en verhoogt tegeijk de veiigheid. Onze draadoze handzenders met tweewegcommunicatie steen gebruikers in staat het systeem onmiddeijk in en uit te schakeen vanaf eke paats binnen of buiten de ocatie. Ook kunnen ze de systeemstatus weergeven (met behup van LED s op de handzender). Dit vermindert het aanta fouten en de daarmee samenhangende vase aarmen.

4 Efficiënt beheer van uw werknemers en ocaties Met een enkee intuïtieve interface kunt u de toegansniveaus eenvoudig regeen voor verschiende groepen werknemers via sjabonen en schema s die kunnen worden geprogrammeerd voor automatische activering. Sneere en minder ingrijpende instaatie Een draadoze opossing veroorzaakt minimae onderbreking van uw werkzaamheden doordat er geen bedrading nodig is (wat tevens opnieuw inrichten overbodig maakt). Doordat de instaatie sneer veroopt, hoeft uw bedrijf minder ang gesoten te zijn. Weke voordeen heeft het geïntegreerde Gaaxy Dimension systeem voor uw bedrijf? Maximaa gebruiksgemak, maximae beveiiging Het combineren van toegangscontroe en inbraakbeveiiging in één geïntegreerd systeem houdt in dat sechts één enke aanspreekpunt vereist is, waardoor de bediening wordt vereenvoudigd en de fexibiiteit wordt verbeterd. Wijzigingen en uitbreidingen van het systeem zijn sne en eenvoudig, en u zut a spoedig bemerken over meer tijd te beschikken Ons veiige hupprogramma voor beheer op afstand aat het systeem zefstandig functioneren! Zefcontroerend en rechtstreeks met de technicus communicerend, dus service bezoeken aan ocaties worden minimaa. Bedieningseenvoud Zorgt dat u meer tijd beschikbaar hebt dankzij onze zeer eenvoudige gebruikersinterface. Systeemmanagement wordt sne en eenvoudig met ons innovatieve TouchCenter bediendee. De voedige systeemstatus kan in één oogopsag worden bekeken via het grote keurenaanraakscherm met gasheder beed van het TouchCenter. Er gaat geen tijd veroren aan angdurige systeemtraining. Door de eenvoud van het systeem gebruikt u het binnen minuten. Met eenvoudige doorhaa- of touchen- go-kaartezers kunnen werknemers toegang krijgen tot toegewezen gedeeten van het gebouw. Met dezefde ezers kunnen de werknemers die verantwoordeijk zijn voor beveiiging, de functies voor inbraakbeveiiging activeren en deactiveren. Zodoende is maximae fexibiiteit gegarandeerd zonder extra compicaties! Een systeem zonder beperkingen De Gaaxy Dimension kan naadoos worden samengevoegd met andere systemen, zoas CCTV en kimaatregeing, zodat het een integraa onderdee vormt van uw opossing voor gebouwenbeheer. Groeit met uw bedrijf De Gaaxy Dimension-reeks is zeer fexibe, zodat het systeem atijd aansuit op uw specifieke beveiigingsbehoeften. Upgraden hoeft niet duur te zijn. Door een eenvoudige uitwisseing kan de Gaaxy Dimension uw bestaande systeem eenvoudig vervangen.

5 De nieuwe Gaaxy Dimension Beveiiging in meer dimensies Honeywe empowert uw business door de beste beveiigingsbesissingen te maken Dankzij onze expertise op ek gebied van beveiiging, evert Honeywe discrete, hi-tech, geïntegreerde beveiigingsopossingen. Wij zijn een van de grootste fabrikanten ter wered en begrijpen uw behoefte om uw mensen, gebouwen en bezittingen te beveiigen. Beangrijkste functies van de Gaaxy Dimension Geïntegreerde inbraakbeveiiging en toegangscontroe Tot 32* onafhankeijke beveiigde gebieden Tot 520* detectiezones Tot 196 draadoze zones Bedrade en draadoze opties beschikbaar Compatibe met V-Pex modue Ondersteunt tot 32* bediendeen Ondersteuning voor grafisch bediendee met aanraakscherm (tot 4*) Gebeurtenisogboeken voor toegangscontroe en inbraakbeveiiging (tot 1000 en 1500 gebeurtenissen respectieveijk) Ondersteunt verschiende communicatie-opties (PSTN, ISDN, Ethernet) Tot 32* audioverificatiekanaen (inuisterkanaen) Remote Management Suite en User Management Suite softwareoptie ondersteunt de gehee Gaaxy range Één pc-gebaseerde, centrae beheeropossing Verbeterd interfaceprotoco voor systeemintegratie Vodoet aan ae toepasseijke Europese normen Voedig compatibe met bestaande Gaaxy -reeks * bij GD-520-versie Toonaangevende randapparatuur: met de nieuwste technoogie Gaaxy Dimension TouchCenter Apparatuur voor toegangscontroe Draadoze sensoren incusief DUAL TEC

6 Honeywe Security Group Ampèrestraat TR Purmerend The Netherands Te: +31 (0) HSC-GDIM-02-NL(0110)SB-C januari Honeywe Internationa Inc.

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Symaro. Meten is weten. Building Technologies

Symaro. Meten is weten. Building Technologies Symaro Meten is weten Buiding Technoogies s Symaro professionaiteit die overtuigt Symaro vereenvoudigt en standaardiseert het gebruik van opnemers Het door Siemens nieuw ontwikkede assortiment Symaro-opnemers

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie

Nadere informatie

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1) WRELESS SYSTEM QLX-D USER GUDE Gebruikershandeiding 2014 Shure ncorporated 27A22351 (Rev. 1) BELANGRJKE VELGHEDSNSTRUCTES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM ae waarschuwingen

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit aserprinters Indrukwekkende prestaties. Zwart-wit Dubbezijdig afdrukken Tot 47 ppm Beveiigd 2-regeig of 6 cm LCD of 10,9 cm touchscreen Netwerk Ecomodus Lexmark

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3179

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3179 Gebruiksaanwijzing Horoge mode 3179 Kennismaken met het horoge Gefeiciteerd met de aanschaf van uw CASIO-horoge. Om het meeste profijt van uw horoge te kunnen hebben, is het beangrijk dat u deze handeiding

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Everio programma 2012

Everio programma 2012 Everio programma 2012 www.jvc.net/everio-2012s/ www.jvc.eu www.jvc-asia.com www.jvc-me.com Keep in touch Met Everio bijf je atijd en overa in contact met je vrienden, of ze nu in de kamer naast je zitten

Nadere informatie

Honeywell Security HAAL HET MAXIMALE UIT UW INVESTERING. Zorg voor geïntegreerde bedrijfsbeveiliging

Honeywell Security HAAL HET MAXIMALE UIT UW INVESTERING. Zorg voor geïntegreerde bedrijfsbeveiliging Honeywell Security HAAL HET MAXIMALE UIT UW INVESTERING Zorg voor geïntegreerde bedrijfsbeveiliging Veiligheid voor uw medewerkers en eigendommen We werken aan een wereld die veiliger en betrouwbaarder

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

Galaxy Flex. Wat is er nieuw? Flexibele centrales voor kleine tot middelgrote beveiligingsinstallaties. NIEUW Compatibel met

Galaxy Flex. Wat is er nieuw? Flexibele centrales voor kleine tot middelgrote beveiligingsinstallaties. NIEUW Compatibel met Galaxy Flex Flexibele centrales voor kleine tot middelgrote beveiligingsinstallaties NIEUW Compatibel met GX Remote Control Een verbeterde Galaxy Flex-centrale met talloze functies is nu verkrijgbaar bij

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Finanzien 2010-4 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverpichtingen gekend as "Onderdeen". Deze Onderdeen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7).

Nadere informatie

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management Tijd om grenzen te verleggen. Sommige industrieën accepteren bestaande tekortkomingen als onveranderbaar. Maar om echt te kunnen voorzien

Nadere informatie

Finanzien 2009-07. NCF helpt. Als je positie wankelt. jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.nl

Finanzien 2009-07. NCF helpt. Als je positie wankelt. jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.nl Finanzien 2009-07 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.n As je positie wanket NCF hept Inhoudsopgave Finanzien 2009-07

Nadere informatie

DCN multimedia-vergadersysteem Informeren. Indruk maken. Inspireren.

DCN multimedia-vergadersysteem Informeren. Indruk maken. Inspireren. DCN multimedia-vergadersysteem Informeren. Indruk maken. Inspireren. 2 DCN multimedia-vergadersysteem van Bosch Informeren. Indruk maken. Inspireren. En mensen aanzetten tot actie Mensen aanzetten tot

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie