VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

2 Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen producten - productietechnoogie - verwerkingstechnieken - dakbedekkingss - kennis en advisering Gecertificeerd vogens ISO Gecentraiseerde productie in de fabrieken van de IKOgroep waar Nebiprofa sinds 2000 dee van uitmaakt. Binnen de IKO-groep is Nebiprofa een modern kenniscentrum waar nieuwe recepturen en technoogieën worden ontwikked en getest. Zowe voor bitumen kunststof dakbanen, voeibare bitumenproducten as thermische isoatiemateriaen is Nebiprofa een trendsetter. IKO setting the standard Met meer dan 30 fabrieken weredwijd is IKO een speer van weredformaat en een toonaangevend producent van dakbedekkingsmateriaen, isoatiemateriaen en opossingen voor waterdichting. Daarnaast heeft IKO een aanta jaren ervaring en technische expertise in eco producten, zoas Spectrapan TPE dakbanen, soventvrije voeibare waterdichtingsproducten en producten voor reparatie in de wegenbouw op basis van koozaadoiën. IKO is zich niet aeen bewust van de weredomvattende miieuprobematiek, maar IKO engageert zich en neemt hierbij ook haar verantwoordeijkheid door het ontwikkeen van innoverende producten voor de bouw onder de naam IKO energy concepts. Enkee voorbeeden zijn de productie van hoogwaardige isoatiemateriaen, groendaksystemen, warmte refecterende dakbanen en fexibee foto-votaïsche zonne-eementen. IKO onderscheidt zich door expertise in dakbedekkingsmateriaen expertise in voeibare producten expertise in thermische isoaties expertise in advisering en uitvoering IKO in Noord-Amerika IKO in Europa

3 Waarom IKOcip veiigheidsystemen Veiigheid op het dak is niet uitsuitend de verantwoordeijkheid van de opdrachtgever of gebouweigenaar. De IKO-groep as weredwijd toonaangevende producent van bitumen en kunststof dakbanen en thermische isoatiemateriaen neemt hierin ook haar eigen verantwoordeijkheid. De keuze voor de IKOcip veiigheid systemen, voorzien van geavanceerde pakpaten en geïsoeerde doorvoeren en afdekkappen, komt voort uit de kennis die IKO heeft op het gebied van waterdichtheid en thermische isoatiemateriaen en voorkomt daarmee dakekkages of thermische ekken (koudebruggen). Daarnaast is dit aes gekopped aan de know how op het gebied van regegeving en arbeidsomstandigheden op het dak. Het resutaat is een inmiddes angdurig beproefd: een compeet veiigheidsysteem dat voor praktisch ae toepassingen op het gebied van veiigheid op het dak een opossing heeft.

4 De voordeen van IKOcip op een rij montage direct op draag- of dak met meegeeverde bevestigingsmiddeen geen paatseijke beastingen op de thermische isoatie of dakbedekking geen thermische ekken (koudebruggen) door de geïsoeerde doorvoer met afdekkap professionee inwerking met op de dakbedekking afgestemde auminium pakpaten montage mogeijk door gespeciaiseerde bedrijven en door dakbedekkingsbedrijven in ae gevaen behoeft het systeem bij onderhoud of bij het overagen van de dakbedekking niet vervangen te worden eenvoudig in het gebruik door afneembare afdekkap voorzien van een bajonetsuiting voorzien van montage-instructies en de benodigde gebruiks- en controepapieren rekenkundige bewijsast everbaar dat ook de bevestigingswijze aan EN 795 vodoet te gebruiken as standaone pendue anker, maar ook as tijdeijk ijnsysteem angdurige praktijkervaring in meerdere Europese anden vodoet aan EN 795 en het product is tevens voorzien van een CE-markering IKOcip is o.a. te gebruiken in combinatie met veiigheidsijnen conform EN 354 schokdempers conform EN 355 positioneringsysteem conform EN 358 veiigheidsharnas conform EN 361 De certificering van de IKOcip Om aan te tonen dat wordt vodaan aan het gestede binnen de norm EN 795, dienen door een erkende keuringsinstantie met ervaringen op het betreffende vakgebied, hiertoe de benodigde genormeerde keuringen te worden uitgevoerd. De keuringsinstantie Zentrum für Sicherheitstechnik BG BAU- Arbeitsschutzzentrum Haan (D) controeert de afzonderijke fasen in het productieproces van de IKOcip, asmede het gehee na uitvoering van ae productiewerkzaamheden. Zo worden het assen van onderdeen en het aanbrengen van de corrosiebescherming gecontroeerd, maar ook wordt door midde van genormeerde vaproeven getest of het product IKOcip vodoet aan het vooropgestede binnen de norm EN 795.

5 CE-markering op het product IKOcip De IKOcip wordt geeverd voorzien van een CE-markering, herkenbaar aangebracht op de kop van het ankerpunt en voorzien van het nummer CE Dit is het nummer van de gecertificeerde keuringsinstantie die verantwoordeijk is voor de uitvoering van ae keuringen en beproevingen. Het betreft hier uitsuitend een CE-markering op het product IKOcip. Dit is dus geen CE-markering op het compete systeem, want na de montage maakt de IKOcip onderdee uit van het bouwwerk en dan zou het totae gebouw van een CE-markering voorzien moeten worden, hetgeen niet mogeijk is. De van de IKOcip De van de IKOcip wordt vastgested door bij een minimae van - deze is nodig voor het waterdicht inwerken - de van de dakbedekkings op te teen en het gehee af te ronden naar de eerstvogende everbare standaard. De dikte van de dakbedekkings wordt verkregen door de dikte van de dampremmende aag, de thermische isoatie en het dakbedekkingsysteem bij ekaar op te teen. Voor de gebruikte maatvoering wordt uitgegaan van maten in mm. minimaa maximaa van de () dakbedekkings Het standaard everingsprogramma za in de meest voorkomende situaties uitkomst bieden en heeft naast een korte evertijd ook het voordee van een gunstige prijssteing. In situaties waarin het standaardprogramma geen uitkomst biedt, zijn er met de IKOcip ook opossingen op maat. Hierbij moet echter we rekening gehouden worden met een extra evertijd. In ae bijzondere gevaen, hierbij kan gedacht worden aan betonnen kanaapaat voeren, prefab betonbaken of geamineerde houten iggers, geieve contact op te nemen met een van onze adviseurs.

6 Standaard IKOcip: productinformatie en montagerichtijnen Serie instorten in monoiet beton type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 25 dikte betonvoer minimaa dikte op te brengen beton minimaa 100 mm de ankerpunten op de onderwapening aanbrengen en met binddraad vodoende vastzetten 4 extra wapeningstaven ø 8 mm, = 500 mm, BSt 500 S, kruisings gemonteerd aanbrengen rondom de ankerpunten NOTE: Wapeningstaven worden niet meegeeverd Serie ankers boren in monoiet beton totae 105 mm (FAZ 12/10) 135 mm (FAZ 16/25) 140 mm (FAZ 12/10) 170 mm (FAZ 16/25) type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 25 dikte betonvoer minimaa 135 mm resp. 170 mm voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! montage type / / gaten boren ø 12 mm overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 105 mm en boorgruis verwijderen, dikte betonvoer minimaa 135 mm de meegeeverde Fischer ankers FAZ 12/10 aanbrengen en deze met een momentseute met 45 Nm vastzetten montage type / / gaten boren ø 16 mm overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 140 mm en boorgruis verwijderen, dikte betonvoer minimaa 170 mm de meegeeverde Fischer ankers FAZ 16/25 aanbrengen en deze met een momentseute met 110 Nm vastzetten NOTE: Toepasbaar op monoiet beton of breedpaat voer met een drukaag van beton, geen montage in een cementdekvoer Serie ka ankers boren in prefab betonnen kanaapaten of hoe wefses voer totae 65 mm (FHY M10) schidikte 35 mm type ka 300 mm, werkende type ka 400 mm, werkende type ka 500 mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 schidikte betonvoer > 35 mm bij type ka en ka schidikte betonvoer > 45 mm bij type ka voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! gaten boren ø 12 mm overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 65 mm en boorgruis verwijderen de meegeeverde Fischer ankers FHY M10 aanbrengen en deze met een momentseute met 20 Nm vastzetten NOTE: De gaten uitsuitend boven de kanaen boren, hierbij de schidikte controeren

7 > > dikte type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: fensbreedte staaprofieen serie minimaa 110 mm fensbreedte staaprofieen serie minimaa het assen van de ankerpunten uitsuitend aten uitvoeren door een hierin gespeciaiseerd bedrijf dikte van de asnaad 4,0 mm beschadiging van de corrosiebescherming moet voorkomen worden de ankerpunten moeten zo gepaatst worden dat de engterichting van de voetpaat in de richting van de te verwachten beasting staat totae 4 mm asnaad 110 mm type S S type S S assen op staen baken Serie type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: fensbreedte staaprofieen serie minimaa 110 mm fensbreedte staaprofieen serie minimaa gaten boren ø 14 mm door de bovenfens van de staa overeenkomstig de sparingen in de voetpaat de ankerpunten aan de bovenfens monteren met behup van de meegeeverde bouten, moeren, revetten en veerringen de ankerpunten moeten zo gepaatst worden dat de engterichting van de voetpaat in de richting van de te verwachten beasting staat totae bouten M 12 gaten Ø 14 mm 110 mm type S S type S S met bouten en moeren op staen baken Serie type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: dikte ceenbeton paten minimaa 100 mm fensbreedte staaprofieen minimaa 120 mm fensbreedte staaprofieen maximaa 140 mm gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de ceenbeton paten overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de ceenbeton en het staaprofie stevig inkemmen tussen de voetpaat en de contrapaat bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaten, moeren, revetten en veerringen totae draadeinden M mm gaten Ø 14 mm c.q 18 mm breedte 120 mm breedte 140 mm met contrapaat en draadstangen op ceenbeton Serie contrapaat type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: dikte houten dakvoer min. 24 mm; bij een houten dakvoer 24 mm resp. baken breed 80 mm dan t.p.v. de IKOcip over minimaa 500 mm engte de baken verzwaren tot 140 mm (te controeren door constructeur!) breedte houten baken minimaa 80 mm breedte houten baken maximaa 140 mm gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de houten dakvoer overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de houten dakvoer en het staaprofie stevig inkemmen tussen de voetpaat en de contrapaat bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaten, moeren, revetten en veerringen totae draadeinden M 12 contrapaat 80 mm breedte 140 mm gaten Ø 14 mm 24 mm met contrapaat en draadstangen op houten dakvoer Serie 8.000

8 Speciae IKOcip: productinformatie en montagerichtijnen Serie ankers boren in prefab betonnen baken totae 100 mm type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 betonbak minimaa breedte betonbak minimaa 200 mm voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! bevestiging ankerpunten in het hart van betonbak aanbrengen! met een speciae FZUB 22x100 Zykon boor gaten boren overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 100 mm en boorgruis verwijderen (uitbazen) de meegeeverde Fischer Zykon ankers FZA 22x10M 16/20 aanbrengen met behup van insaghupstuk FZE 22 tot 1 mm onder het oppervak en deze met een momentseute met 100 Nm vastzetten Serie TT ankers boren in prefab betonnen TT-voer of TT-wefses voer totae > 200 mm 100 mm > type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 betonbak TT-voer of TT-wefses voer minimaa breedte betonbak TT-voer of TT-wefses voer minimaa 200 mm voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! bevestigingsmiddeen ankerpunten aeen in het hart van de iggers van de TT-voer of TTwefses voer aanbrengen! met een speciae FZUB 22x100 Zykon boor gaten boren overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 100 mm en boorgruis verwijderen (uitbazen) de meegeeverde Fischer Zykon ankers FZA 22x10M 16/20 aanbrengen met behup van insaghupstuk FZE 22 tot 1 mm onder het oppervak en deze met een momentseute met 100 Nm vastzetten NOTE: Wanneer de ankerpunten niet in het hart van de iggers van de TT-voer of TT-wefses voer gemonteerd kunnen worden is een aternatief mogeijk met de serie voorzien van contrapaten en draadstangen Serie i Lindapter kemsysteem, op staen baken zonder boren of assen totae "Lindapter" kemsysteem uitsuitend op aanvraag! type i 300 mm, werkende type i 400 mm, werkende type i 500 mm, werkende mm type i 600 mm, werkende mm type i 700 mm, werkende mm de aanwezige gaten van de voetpaat dienen bij montage aan beide zijden direct naast de bovenfens van de staen baken te vaen de Lindapter bevestigingsmiddeen vanaf de onderzijde door de voetpaat steken, haaks op de bovenfens van de staen baken draaien en vogens voorschrift fabrikant monteren met behup van meegeeverde materiaen de ankerpunten moeten zo gepaatst worden dat de engterichting van de voetpaat in de richting van de te verwachten beasting staat NOTE: De benodigde gegevens tijdig opvragen voor de nodige berekeningen en tekeningen. Levering uitsuitend op aanvraag!

9 type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de prefab betonnen TT-voer of TT-wefses voer overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de prefab betonnen TT-voer of TT-wefses voer stevig inkemmen tussen de voetpaat en de contrapaat bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaten, moeren, revetten en veerringen NOTE: De gaten uitsuitend aan beide zijden direct naast de TT-iggers van de TT-voer of TT-wefses voer boren totae draadeinden M 12 contrapaat gaten Ø 14 mm c.q 18 mm met contrapaat en draadstangen op prefab betonnen TT-voer of TT-wefses voer Serie TT type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de prefab betonnen kanaapaat of hoe wefses voer overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de prefab betonnen kanaa paat of hoe wefses voer stevig inkemmen tussen de voetpaat en de contrapaat bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaten, moeren, revetten en veerringen NOTE: De gaten uitsuitend ter paatse van de kanaen door de kanaapaat of hoe wefses voer heen boren. Ter voorkoming van het risico scheef te boren kan as aternatief ook van 4 contrapaatjes gebruik gemaakt worden totae draadeinden M 12 contrapaat gaten Ø 14 mm c.q 18 mm met contrapaat en draadstangen op prefab betonnen kanaapaat of hoe wefses voer Serie ka 1 type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de prefab betonnen kanaapaat of hoe wefses voer overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de prefab betonnen kanaa paat of hoe wefses voer stevig inkemmen tussen de voetpaat en de 4 contrapaatjes bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaatjes, moeren, revetten en veerringen NOTE: De gaten uitsuitend ter paatse van de kanaen door de kanaapaat of hoe wefses voer heen boren totae draadeinden M 12 4 st. contrapaatjes 55 x 55 mm gaten Ø 14 mm c.q 18 mm met 4 contrapaatjes en draadstangen op prefab betonnen kanaapaat of hoe wefses voer Serie ka 4 type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: breedte houten spanten resp. iggers minimaa 80 mm houten spanten resp. iggers minimaa 330 mm gaten boren ø 14 mm door de houten spanten resp. iggers overeenkomstig de sparingen in de zijkant van de ankerpunten meegeeverde draadstangen aan de zijkant van het ankerpunt monteren, de Budog krampaten aanbrengen en de houten spanten of iggers stevig inkemmen tussen de krampaten en de bevestigingsmiddeen. bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, krampaten, moeren, revetten en veerringen NOTE: De gaten mogen niet korter dan 90 mm van de bovenzijde van de houten spanten of iggers geboord worden tegen de zijkant van houten spanten of iggers met krampaten en draadstangen Serie 9.000

10 Inwerken van IKOcip in een bitumen of kunststof dakbedekking De IKOcip wordt vak en dragend op de ve ondergrond gemonteerd, vogens de meegeeverde montage- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant / everancier, e.e.a overeenkomstig het geeverde type IKOcip. De dakbedekkings aanbrengen vogens de hiervoor gedende voorschriften en regegeving: dampremmende aag: aanbrengen op de voetpaat ankerpunt. thermische isoatie: aanbrengen aansuitend tot tegen de buis van het ankerpunt. bitumen dakbedekking: de 1 e aag nauwsuitend tot tegen de buis van het ankerpunt aanbrengen. kunststof dakbedekking: de topaag nauwsuitend tot tegen de buis van het ankerpunt aanbrengen. De pakpaat behorende bij de gekozen dakbedekking over de buis van het ankerpunt schuiven en deze daarna aandrukken totdat de onderzijde van de pakpaat voedig vak op de dakbedekking rust. De pakpaat zover draaien dat de montagegaten van de pakpaat naast de voetpaat van het ankerpunt vaen en de pakpaat daarna vastzetten met op de ondergrond afgestemde bevestigingsmiddeen. Bij kunststof dakbedekkingsystemen dient de aanwezige foie-manchet hiervoor opgetid te worden. De pakpaat inwerken in het dakbedekkingsysteem vogens de gedende regegeving: bitumen dakbedekkingen: na montage van de voorgesmeerde pakpaat een bitumen pakstuk ter grootte van de pakpaat pus 300 mm aanbrengen tot op de onderaag. De topaag van de dakbedekking aanbrengen tot aan de buis van het ankerpunt. kunststof dakbedekkingen: na montage van de pakpaat de fabrieksmatig aangebrachte foie-manchet van hetzefde type as de kunststof dakbaan, deze op de aangrenzende kunststof dakbedekking aanbrengen/bevestigen overeenkomstig de voorschriften van de betreffende fabrikant.

11 Hierna de geïsoeerde doorvoer van de IKOcip over de buis van het ankerpunt schuiven en aandrukken totdat de onderste horizontae fens van de doorvoer vak op de dakbedekking rust. Tot sot de geïsoeerde afdekkap oodrecht over de buis van het ankerpunt aanbrengen tot deze over de geïsoeerde doorvoer vat en rechtsom draaiend vastzetten tot de nokken aan de binnenzijde van de afdekkap in de groeven van de doorvoer kikken (bajonetsuiting). Inbouw IKOcip Onderhoud en inspectie 1. Paats beide voeten ieder aan een zijde van de IKOcip op de fens van het geïsoeerde doorvoerstuk. 2. Pak de geïsoeerde afdekkap aan beide zijden vast en draai deze inksom os van het geïsoeerde doorvoerstuk en trek de kap daarna voorzichtig oodrecht omhoog. 3. Paats na afoop van de werkzaamheden de geïsoeerde afdekkap terug door de afdekkap aan beide zijden vast te pakken, over het ankerpunt te drukken en rechtsom vast te draaien.

12 DE VOORDELEN VAN IKOCLIP Montage met behup van meegeeverde bevestigingsmiddeen Ankerpunten voor iedere ve ondergrond beschikbaar Geen paatseijke beastingen op de dakbedekking of thermische isoatie Geen thermische ekken of koudebruggen door geïsoeerde afdekkap Te gebruiken as stand aone ankerpunt of met tijdeijk ijnsysteem Montage door gespeciaiseerde- of dakbedekkingsbedrijven Langdurige ervaringen in meerdere Europese anden Stabu bestekteksten opgenomen in bestekservice op de website van Nebiprofa Systeem hoeft bij dakrenovatie in principe niet vervangen te worden Vabeveiiging vodoet minimaa aan EN 795 Nebiprofa bv MEMBER OF THE IKO GROUP Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wieewaaweg 1, NL-4791 PD Kundert Te: ++31 (0168) Fax: ++31 (0168) N/06/IKOcip/03/feb09 ATA-00232

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen

single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen en kunststof dakbedekkingen - thermische isolatie - vloeibare

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten scoren door uw twijfe te motiveren. 4. As

Nadere informatie

Het hoogste rendement per m²

Het hoogste rendement per m² DE NIEUWE PIR-ISOLATIE Het hoogste rendement per m² IKO Insulations in de IKO groep: Setting the Standard in dak bedekking én isolatie! Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in:

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Brandveilig detailleren

Brandveilig detailleren Brandveilig detailleren MS detail Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van bitumen dakbedekkingssystemen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare

Nadere informatie

De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen

De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen Unieke service en garantieconcept De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten

Nadere informatie

Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen

Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten - productietechnologie - verwerkingstechnieken

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe Nobo Whiteboards Inspirerende ideeën deen ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Wij zijn Nobo... Wij zijn de oppervaktes die breekbare eerste gedachten, notities,

Nadere informatie

4/2008. zelfmaakidee uit Binnen & buiten. badkamerkast

4/2008. zelfmaakidee uit Binnen & buiten. badkamerkast /2008 zefmaakidee uit Binnen & buiten badkamerkast Een mooie kast voor a uw spuetjes in de badkamer. Met aden aan de zijkant, open vakken aan de voorkant en achter de deur, die voorzien is van een spiege,

Nadere informatie

Diepte [mm] (spouw < 170 mm)

Diepte [mm] (spouw < 170 mm) Productomschrijving De Vilton MURA XL is een verhoogde dakrandopstand tot 120 cm, geschikt voor metselwerk buitenspouwbladen, waarmee de ideale dakopstand gemaakt kan worden. De Vilton MURA XL is een prefab

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

GEVEL ISOLERENDE ELEMENTEN VILTON MURA

GEVEL ISOLERENDE ELEMENTEN VILTON MURA Productomschrijving De Vilton MURA is een dakrandopstand geschikt voor metselwerk buitenspouwbladen, waarmee de ideale dakopstand gemaakt kan worden. De Vilton MURA is een prefab dakrandopstand van EPS100

Nadere informatie

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR LET OP Verpakking is tevens boormal MONTAGE VOORSCHRIFT StarMaster HR COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR BEWAAR DIT DIT MONTAGEVOORSCHRIFT INSTALLATIEVOORSCHRIFT GOED DE GOED BUURT IN DE

Nadere informatie

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.:

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.: Gebruiksaanwijzing Met de machine kan uitsuitend veiig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiigheidsvoorschriften voedig eest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. Dakfesmachine

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Brandveilig detailleren

Brandveilig detailleren Brandveilig detailleren Details en uitvoering voor een brandveilig ontwerp en brandveilige uitvoering van bitumen dakbedekkingssystemen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in:

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Controleer de montagehoogte Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen Boven de muursteun (montage steun)

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen

Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen Meer info www.click-fit.nl Patent pending Materiaal Een ClickFit montage set bevat de volgende onderdelen: 1 dakhaken 2 montage

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Nieuw design diversiteit. sopra polystone pool

Nieuw design diversiteit. sopra polystone pool sopra poystone poo Nieuw design diversiteit sopra poystone poo Individuee kant-en-kare zwembaden sopra poystone poo kant-en-kare zwembaden zijn everbaar in uiteenopende vormen en ontwerpen. Het productassortiment

Nadere informatie

Prijslijst Styrodur 2800 C

Prijslijst Styrodur 2800 C Prijsijst Styrodur 2800 C De met een wafepatroon gestanste XPS isoatiepaat met rechte kanten voor toepassingen in verbinding met beton, gips en andere dekagen. koudebrugisoatie perimeterisoatie (contact

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief DIN-/ISO- & NORMDELEN

Nieuwsbrief DIN-/ISO- & NORMDELEN Nieuwsbrief DIN-/ISO- & NORMDELEN Geachte Würth reatie, De Europese harmonisering op het gebied van regegeving brengt veranderingen met zich mee. Met name speet dat ook voor verbindingsmiddeen die toe

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Squarish Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor Squarish Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Detailboek Gevelisolatie

Detailboek Gevelisolatie Detailboek Gevelisolatie 06 05 04 12 13 08 07 02 01 14 11 03 09 10 15 Voorgevel nummer - leider - 06 05 04 02 07 01 03 09 Achtergevel nummer - leider - 16 17 06 16 02 01 03 16 10 15 Kopgevel nummer - leider

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het fischer

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL Ritzscreen V599 V599R V599 XL V540 Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset 4. bediening

Nadere informatie

Leginstructie Aslon Terras Onderconstructie Systeem

Leginstructie Aslon Terras Onderconstructie Systeem Leginstructie Aslon Terras Onderconstructie Systeem Type ligger 35 x 23 mm bxh Het Aslon Terras Onderconstructie Systeem is speciaal ontwikkeld voor een universele, eenvoudige en zeer snelle montage van

Nadere informatie

Handleiding: Montage tristand pannendak Auteur: Carolien Hoppenbrouwers Datum: februari 2013 Benodigdheden: - Rolmaat / lang meetlint - Potlood - Schroefmachine met kruiskop, Torx T40, Imbus 3 & 5 - Spaanplaatschroeven

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Squarish Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor Squarish Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 4 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Sprite 2013. www.spritecaravans.nl. Uw dealer

Sprite 2013. www.spritecaravans.nl. Uw dealer Uw deaer Sprite After-Saes Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan aeen een caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande After-Saes organisatie van Swift Group

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN 1. Toepassing Het HOLETHERM D.W.-schoorsteensysteem is uitermate geschikt voor toepassing op openhaarden, hout- en

Nadere informatie

Triple Solar PVT Paneel

Triple Solar PVT Paneel Triple Solar PVT Paneel Montagehandleiding bij pannendak Onderdelen Triple Solar PVT panelen RVS dakhaken (minimaal 1 dakhaak per meter) Triplex/multiplex planken (ter versteviging van het dakbeschot)

Nadere informatie

fischer Veiligheidsanker FH II

fischer Veiligheidsanker FH II fischer Veiigheidsanker FH II Opvaend krachtig. ETA-07/0025 ETAG 001-2 Brandweerstandskasse F 120 Ankerafmetingen zie testrapport Optie 1 voor gescherd beton Veiigheidsanker FH II Het fraai vormgegeven

Nadere informatie

Betaalbaar zitcomfort

Betaalbaar zitcomfort Koopwijzer es.qxd 26-02-2003 17:18 Pagina 27 K&E KOOPWIJZER Bureaudraaistoeen (Prestatiekasse 3.3) Betaabaar Een achturige werkdag op kantoor vraagt om goed zitmeubiair. Het aanbod van bureaudraaistoeen

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen is

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :holle bouwstenen

MONTAGEHANDLEIDING. :holle bouwstenen MONTAGEHANDLEIDING model type :LIMBURG :holle bouwstenen => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 8 stappen in deze

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

DRUK AFDICHTINGEN. Functionaliteit: voor buis en kabel. Tel: Fax: Website:

DRUK AFDICHTINGEN. Functionaliteit: voor buis en kabel. Tel: Fax: Website: Functionaliteit: voor buis en kabel Druk afdichting enkellaags blindplug Druk afdichting dubbellaags blindplug Druk afdichting enkellaags gesloten uitvoering Druk afdichting enkellaags openklapbare uitvoering

Nadere informatie

Sprite 2014. Alpine Sport. spirit of adventure. www.spritecaravans.com

Sprite 2014. Alpine Sport. spirit of adventure. www.spritecaravans.com Sprite 201 spirit of adventure Sprite After-Saes Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan aeen een caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande After-Saes organisatie

Nadere informatie

Who cares about variety? Productcatalogus

Who cares about variety? Productcatalogus Who cares about variety? Productcataogus We do! The Warm Society is opgericht omdat we vinden dat het hoog tijd is dat verwarming de aandacht krijgt die ze verdient. Mensen hebben een passieve houding

Nadere informatie

MONARPLAN. De norm voor kunststof daken. afdichten en beschermen. Onderscheidend. Betrouwbaar. Nederlands product. Flexibel.

MONARPLAN. De norm voor kunststof daken. afdichten en beschermen. Onderscheidend. Betrouwbaar. Nederlands product. Flexibel. MONARPLAN afdichten en beschermen Onderscheidend Betrouwbaar Nederlands product Flexibel Duurzaam De norm voor kunststof daken * Safety overlap: snelvloeiende VARIO-bitumen aangebracht op bovenzijde van

Nadere informatie

fischer Constructie-/Kozijnplug SXR 10

fischer Constructie-/Kozijnplug SXR 10 NIEUW fischer Constructie-/Kozijnpug SXR 10 J A A R Europese Technische Goedkeuring voor beton en metsewerk Brandweerstandskasse R90 voor gevesystemen B E V E S T I G I N G S S Y S T E M E N De eerste

Nadere informatie

Nobo Glazen Vitrines

Nobo Glazen Vitrines Nobo Gazen Vitrines Informatie beheren. Krachtig presenteren ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Informatie beheren. Krachtig presenteren Een gemakkeijke

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP)

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Montagehandleiding draagarmstellingen Type: Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Geachte klant, Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

Sprite After-Sales Sprite Caravans www.spritecaravans.nl

Sprite After-Sales Sprite Caravans www.spritecaravans.nl Spirit of Adventure 2011 Sprite Caravans Kaar voor avontuur. De Sprite en de Sprite zijn caravans afkomstig uit de fabrieken van Engeands grootste producent van toercaravans: Swift Group Ltd. In de productiefaciiteit

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

MONTAGE- HANDLEIDING www.dehoop-pekso.nl. Het plaatsen van de. Reno Acero. Renomaat, uw partner in renovatievloeren!

MONTAGE- HANDLEIDING www.dehoop-pekso.nl. Het plaatsen van de. Reno Acero. Renomaat, uw partner in renovatievloeren! MONTAGE- HANDLEIDING www.dehoop-pekso.nl Het plaatsen van de Reno Acero materialen Checklist Benodigd materiaal Balken Reno Acero EPS elementen Reno Acero Reno Randprofiel Acero Montageschoen Houten vloerplaat

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd

Nadere informatie

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen BURGERHOUT 0063 EG CONFORMITEITSVERKLARING Hiermede verklaart: Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen dat de bouwproducten: BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen Productie adres:

Nadere informatie

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Rolgordijn

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Rolgordijn voor www.luxaflex.com NL Algemene informatie Het is van belang dat u onderstaande montage- en bedienings-instructies nauwgezet uitvoert. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het niet of verkeerd

Nadere informatie

Blokken mat. l l l l l

Blokken mat. l l l l l Bokken mat Stabiee bodem- en taudbekeding Chemisch inert, oogt niet uit in oppervaktewater Uit te voeren as ECO bok met zeer open structuur Fexibee uitvoeringsmethoden Uit te breiden met grote RONA Taudpaten

Nadere informatie

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem Montage instructie Voor de wand schuivend systeem met kozijn pagina 1/14 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen

Nadere informatie

Montage handleiding. Rolluiken

Montage handleiding. Rolluiken Montage handleiding Rolluiken Dit rolluik is geschikt voor buitengebruik en voldoet aan de volgende Europese richtlijnen voor CEmarkering (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving): De richtlijn voor

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Montage voorschriften STB-DW

Montage voorschriften STB-DW Montage voorschriften STB-DW Het STB-DW is TNO gekeurd volgens NEN 6062 en mag worden toegepast voor gas-, olie- en houtgestookte toestellen. Het STB-DW is een hoogwaardig product, vervaardigd uit een

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

WALFORMplus. WALFORMplus. Walterscheid. Universele standaard oplossing. WALFORM tube fittings. Functional characteristics

WALFORMplus. WALFORMplus. Walterscheid. Universele standaard oplossing. WALFORM tube fittings. Functional characteristics De opossing voor iedere verbinding. Profie ring WALFORMpus WALFORMpus-M Fare fitting Dichtkege 37 fens 1 Waterscheid WALFORMpus Functiona characteristics WALFORM tube fittings WALFORMpus WALFORMpus is

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie