Previder Cloud Hosting it starts here

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Previder Cloud Hosting it starts here"

Transcriptie

1 Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here

2 Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting Ineiding Coud Hosting Typen Couds Coudservicemodeen De architectuur van de Previder Coud Twin Datacenters concept Cisco Unified Computing System (UCS) Netapp Storage VMware Virtuaisatiesoftware Toepassingen Coud Servers Checkist keuze Coud Hosting Provider Redenen om voor Previder Coud Servers te kiezen Coud Hosting pagina 2

3 1. Management samenvatting Coud Hosting is een uitstekend aternatief voor het zef investeren in fysieke servers. Het concept komt erop neer dat meerdere fysieke servers worden gekopped en samen hun capaciteit deen. Zo ontstaat er een grote wok (Coud) van fysieke servers, waarop virtuee servers kunnen worden ingericht. Deze virtuee servers zijn niet meer afhankeijk van individuee hardware van fysieke servers waaruit de Coud is opgebouwd. Zodoende hoeft uitva van een van de componenten geen gevogen te hebben voor de beschikbaarheid van uw software. Bovendien zijn de virtuee servers eenvoudig schaabaar. De Coud en de Coud Servers Wij brengen ae voordeen van Coud Hosting binnen handbereik met behup van Coud Servers. De Coud draait op hardware die is gepaatst in twee geografisch gescheiden datacenters die aan ekaar gekopped zijn met behup van redundante gasvezeverbindingen. Een caamiteit in een van de datacenters heeft zo geen gevogen voor de beschikbaarheid van de Coud. De coud is gebaseerd op hard- en software van markteiders Cisco, NetApp en VMware. Unieke mogeijkheden De Previder Coud biedt unieke mogeijkheden as het gaat om bijvoorbeed: Virtuaisatie van serveromgevingen Verpaatsing van ICT-infrastructuur naar het datacenter Hosting van bedrijfskritische appicaties Hosting van websites met een hoge piekbeasting Faback voor uw eigen ICT-omgeving Doorsaggevende puspunten Enkee voorbeeden van de doorsaggevende puspunten die onze Coud te bieden heeft: Ae onderdeen van de Coud zijn in eigen beheer, waardoor de beste garanties gegeven kunnen worden De Coud wordt 7 dagen per week, 24 uur per dag gemonitord De standaard contractduur bedraagt sechts 1 maand, u heeft dus ae fexibiiteit Afrekening op basis van een vast bedrag per maand, zonder verborgen kosten Virtuaisatie zorgt voor optimae benutting van de beschikbare hardwarecapaciteit, dus geen energieverspiing De datacenters zijn zeer energiezuinig en gebruiken uitsuitend groene stroom De ISO27001 certificering is uw waarborg voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouweijkheid Coud Hosting pagina 3

4 2. Ineiding Coud Hosting Coud Hosting komt erop neer dat verschiende fysieke servers worden gekopped en samen hun capaciteit deen. Zo ontstaat er een grote wok (Coud) van fysieke servers, waarop virtuee servers kunnen worden ingericht. Deze virtuee servers zijn niet meer afhankeijk van individuee hardware van fysieke servers waaruit de Coud is opgebouwd. Simme managementsoftware reget geheugencapaciteit, processorgebruik en opsagcapaciteit zodanig in dat de beschikbaarheid ervan niet meer afhankeijk is van een individuee fysieke server. Dit evert vee voordeen op. As het gebruik van (c.q. de toegang tot) de Coud via hoogwaardige verbindingen of via het internet wordt gereged, verdwijnt voor bedrijven de noodzaak om eigen fysieke servers te gebruiken. De software op de virtuee servers is niet meer gebonden aan één server maar draait op meerdere servers en storageomgevingen, via meerdere netwerken in meerdere datacenters. Door gebruik van virtuaisatie wordt de onderiggende hardware optimaa gebruikt en hoeft uitva van een van de componenten geen gevogen te hebben voor de beschikbaarheid van uw software. Bovendien zijn de virtuee servers eenvoudig schaabaar. Capaciteit kan immers eenvoudig worden verhoogd of veraagd. Aemaa puspunten die ertoe bijdragen dat Coud Hosting een goed aternatief is voor het zef investeren in fysieke servers. In dit hoofdstuk worden de verschiende typen Couds en de servicemodeen beschreven. Coud Hosting pagina 4

5 2.1 Typen Couds Er worden twee typen Couds onderscheiden. Pubic Coud Een Pubic Coud die wordt gebruikt door meerdere partijen. Voorbeeden hiervan zijn Googe Docs, Amazon EC2 en Microsoft Azure. Onze Coud is ook een Pubic Coud, maar onderscheidt zich onder andere door meer garanties op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouweijkheid. Private Coud Een Private Coud die wordt gebruikt door één partij. Er draaien a diverse voedig beheerde Private Couds in het datacenter. Private Couds worden voora gebruikt door bedrijven met specifieke veiigheidseisen. 2.2 Coud service modeen IaaS Infrastructure as a Service is een mode waarbij de serviceprovider de IT-infrastructuur (denk aan processorkracht, storage en netwerken) beheert en ter beschikking stet aan eindgebruikers. PaaS Patform as a Service is een mode waarbij de serviceprovider op basis van het IaaS-mode ook het OS en andere basisappicaties (zoas MS SQL server) instaeert en eventuee ook beheert. SaaS Bij Software as a Service, een mode dat is gebaseerd op PaaS, wordt via een thin-cient interface (zoas een webbrowser) ook de appicatiesoftware aangeboden aan eindgebruikers. Voorbeeden van SaaS zijn webmai en teebanking. Appication OS + App Server Stack Infrastructure Patform Software Appication Figuur 1 Coud Hosting pagina 5

6 3. De architectuur van de Previder Coud We bieden virtuee servers ('Coud Servers') aan vanuit een Pubic Coud. De architectuur van de Coud is erop gericht optimae schaabaarheid, fexibiiteit en betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Bij het ontwerp is daarom zeer vee aandacht besteed aan de individuee componenten. In dit hoofdstuk worden de vogende componenten toegeicht: Twin datacenter concept Cisco Unified Computing System (UCS) Netapp Storage VMware Virtuaisatiesoftware Primary Site Remote Site Servers LAN Servers NetApp Enterprise Server NetApp Enterprise Server FC Switches Dark Fibre FC Switches Vo X Vo Y - Mirror Vo X - Mirror Vo Y Figuur Twin Datacenters concept De Coud wordt gehost in twee datacenters. Ze zijn geografisch van ekaar gescheiden en aan ekaar gekopped met behup van redundante gasvezeverbindingen. De hardware waarop de Coud draait, is in beide datacenters gepaatst en ondering verbonden via gasveze. Hierdoor heeft een caamiteit in een van de datacenters geen gevogen voor de beschikbaarheid van de Coud. Het datacenter biedt uitstekende faciiteiten op het gebied van stroomvoorziening, beveiiging, koeing en connectiviteit. A deze voorzieningen zijn redundant (N+1) uitgevoerd. Meer informatie over de datacenters vindt u in het whitepaper Previder Datacenters'. Coud Hosting pagina 6

7 3.2 Cisco Unified Computing System (UCS) Het Cisco Unified Computing System, afgekort UCS, is een revoutionair geïntegreerd systeem waarin servers, het netwerk en virtuaisatie worden gecombineerd. Cisco UCS is zodanig ingericht dat de beschikbaarheid, veiigheid en kwaiteit van de Coud Servers voor verschiende gebruikers atijd kunnen worden gegarandeerd. Dit patform is redundant gepaatst in de Twin Datacenters. Een Cisco UCS-systeem bestaat uit een chassis waarin meerdere bades worden gepaatst. Eke bade beschikt over een grote hoeveeheid CPU-power en RAM. Doordat er fexibe extra bades kunnen worden bijgepaatst, is het systeem zeer eenvoudig schaabaar. Omdat het Cisco UCS is ontworpen vanuit netwerkperspectief, is het netwerk met een capaciteit van 10Gbps geïntegreerd in het systeem. Hierdoor is de kans op storingen vee keiner en is het beheer minder compex. Doordat ook het management van het systeem voedig is geïntegreerd, is een Coud Server eenvoudig te activeren en te managen. 3.3 Netapp Storage VM1 VM2 Synchronous Mirroring VM1 VM2 MetroCuster NetApp Storage NetApp Storage Figuur 3 Coud Hosting pagina 7 Het hart van de Coud wordt gevormd door een NetApp metrocuster: twee NetApp storage units die feiteijk bestaan uit een groot aanta fysieke schijven. Ze zijn gepaatst in de beide datacenters, die ondering via een darkfiber gasvezeverbinding zijn gekopped. Beide storage units worden continu en reatime gerepiceerd. Gepand of ongepand onderhoud, uitva van één of meer disks of zefs de compete storageomgeving of het hee datacenter heeft daarom geen dataveries of downtime tot gevog. Het NetApp metrocuster is dan ook bij uitstek geschikt voor bedrijfskritische, reatime toepassingen. Back-up wordt gereged met behup van snapshottechnoogie. Een snapshot is in feite een momentopname van ae data op het systeem. Zo'n opname kan worden gemaakt zonder dat opende appicaties hoeven te worden gestopt. Er ontstaat dus geen downtime. Het nemen van een snapshot op een NetApp omgeving is zeer efficiënt; het gaat sne en neemt weinig I/O-capaciteit in besag. Nadat het eerste snapshot van een systeem is genomen, wordt bij ek vogend snapshot aeen de gewijzigde data meegenomen, waarbij een systeem van pointers wordt gebruikt om te verwijzen naar het eerste snapshot. Daardoor wordt sechts weinig opsagcapaciteit gebruikt, terwij een traditionee back-up ongeveer net zovee ruimte nodig heeft as de data waarvan de back-up wordt gemaakt. Snapshot back-up maakt point in time recovery mogeijk. Daarbij kan een snapshot worden teruggezet op een specifieke datum en zefs een specifiek tijdstip.

8 3.4 VMware virtuaisatiesoftware Voor de virtuaisatie van de hardware (Cisco UCS en NetApp storage) wordt gebruik gemaakt van het meest betrouwbare patform voor datacentervirtuaisatie: VMware. Via VMware worden processorcapaciteit, RAM, storage- en netwerkcapaciteit vanuit de Coud toegekend aan een Coud Server. De Coud kan via één enkee interface beheerd en gemonitord worden. Een van de functionaiteiten is VMotion, een techniek om een virtuee machine van de ene fysieke server naar een andere fysieke server te verpaatsen zonder downtime. Dit zorgt er onder meer voor dat bij onderhoud aan een server - of zefs een compeet datacenter - de virtuee servers kunnen worden verpaatst naar een andere server of een ander datacenter. Bij High Avaiabiity veroopt dit proces voedig automatisch; bij uitva van een server wordt automatisch een nieuwe server opgestart. De downtime wordt dan beperkt tot de tijd die nodig is om de nieuwe server op te starten. Een server kan ook in Faut Toerant worden uitgevoerd. In dat geva draaien er in feite twee identieke servers geijktijdig op verschiende hardware en in verschiende datacenters. Uitva van een van de servers of datacenters heeft dan geen gevogen voor de uptime. Dit principe is uitermate geschikt voor transactiegerichte, bedrijfskritische appicaties zoas die bijvoorbeed in de financiëe wered worden gebruikt. Coud Hosting pagina 8

9 4. Toepassingen Coud Servers Er zijn diverse toepassingen denkbaar waarvoor Coud Servers de opossing zijn: Virtuaisatie van serveromgevingen Door het virtuaiseren van bestaande hardwareservers of storagesystemen kan fors worden bespaard op stroomverbruik en kosten voor beheer. Verpaatsing ICT infrastructuur naar het datacenter Het aaneggen en onderhouden van ICT-infrastructuur op ocatie is duur. Er moet kantoorruimte worden opgeofferd en er moeten speciae voorzieningen worden aangeegd voor koeing, beveiiging en (nood)stroom. In het datacenter zijn a deze voorzieningen aanwezig, en zefs redundant (N+1). Door het gebruik van servercapaciteit in de Coud kan de capaciteit naar behoefte worden afgenomen, zonder hoge investeringen vooraf en zonder inspanningen van een everancier of eigen beheermedewerkers. Hosting van bedrijfskritische appicaties Een Coud Server biedt de hoogst mogeijke beschikbaarheidgaranties tegen een fractie van de prijs van een traditionee servercuster met dezefde beschikbaarheidgaranties. De architectuur van de coud en paatsing in twee datacenters biedt de beste omgeving voor bedrijfskritische appicaties. Hosting van websites met een hoge piekbeasting Wanneer een appicatie of website tijdeijk (vee) meer capaciteit nodig - bijvoorbeed as gevog van een recamecampagne - kan een Coud Server tijdeijk van meer capaciteit worden voorzien. Processorkracht, RAM, storage en connectivity kunnen naar wens worden vergroot. Dankzij de korte contracttermijn van 1 maand kan de Coud Server na afoop van de campagne weer worden gedowngrade of zefs opgeheven. Uitwijkomgeving De Coud kan dienen as faback voor uw eigen ICT-omgeving. Bij een caamiteit op uw eigen ocatie kan sne worden overgeschaked naar de Coud. Coud Hosting pagina 9

10 5. Checkist keuze Coud Hosting Provider Er is een groeiend aanta aanbieders van Coud Hosting. Het aanbod is groot en vaak ook ondoorzichtig. Hieronder hebben we een aanta vragen opgested die u kunnen hepen bij de seectie van de aanbieder die het beste past bij uw wensen en eisen. 1. Heeft de aanbieder de voedige infrastructuur in eigen beheer? De werking van een Coud is afhankeijk van vee onderdeen, zoas hardware, software, datacenters en verbindingen met het internet of andere netwerkaansuitingen. Ek onderdee is essentiee voor de uptime van de Coud. Een aanbieder die ae onderdeen in eigen beheer heeft, kan de beste garanties geven. 2. Hoe ziet de organisatie eruit die de Coud beheert? De bedrijfsvoering van organisaties is tegenwoordig afhankeijk van de beschikbaarheid van ICT. Bij een keuze voor een everancier zut u dan ook kijken naar de continuïteit en betrouwbaarheid van deze everancier. Hoevee medewerkers zijn er, weke kwaiteiten hebben ze en is dat vodoende om een goede service te bieden? Is de organisatie financiee gezond? Wij zijn een financiee gezonde organisatie met ca. 35 gekwaificeerde medewerkers. Continuïteit en korte ijnen zijn hierdoor gewaarborgd. 3. Staat de Coud in twee of meer geografisch gescheiden datacenters? Een Coud is geen Coud wanneer hij maar in één datacenter staat. Een caamiteit in één datacenter zorgt dan voor downtime. Daarentegen zorgt hosting in twee ondering verbonden datacenters ervoor dat er geen downtime hoeft te zijn. De Coud wordt gehost in twee geografisch gescheiden datacenters die door midde van meerdere gasvezeverbindingen aan ekaar zijn gekopped. 4. Weke apparatuur en software wordt gebruikt? Software of apparatuur van onbekende merken biedt over het agemeen minder garanties voor continuïteit dan gevestigde merken die een groot marktaandee hebben. De Coud is gebaseerd op de markteiders Cisco, NetApp en VMware. 5. Hoe is de Coud verbonden met het internet en andere netwerken? Een Coud is niets zonder een uitstekende connectivity met het internet en andere netwerken. Verbindingen binnen en buiten de Coud dienen daarom voedig redundant te zijn uitgevoerd, zodat uitva van een component of verbinding geen gevogen heeft voor de uptime. De Coud is redundant gekopped met de redundante backbone. Er is geen singe point of faiure. 6. Hoe wordt het gebruik van de Coud afgerekend? Er zijn aanbieders die niet werken met een vast maandeijks bedrag, maar op basis van daadwerkeijk gebruik. Dat kan aantrekkeijk zijn, maar het kan ook voor onverwacht hoge verbruikskosten zorgen. Let ook op de contracttermijn en de kosten voor up- en downgraden van servers in de Coud. We rekenen een vast bedrag per maand; er zijn geen verborgen kosten. De contracttermijn is 1 maand. Coud Hosting pagina 10

11 7. Is downtime acceptabe, en zo ja, hoe ang mag die maximaa zijn? Een appicatie die sechts sporadisch wordt gebruikt en niet bedrijfskritisch is, stet minder hoge eisen aan de uptime dan een transactiegerichte, bedrijfskritische appicatie waarvan vee gebruik wordt gemaakt. We maken onderscheid tussen Express, Premium en Faut Toerant Coud Servers die naadoos aansuiten op de vereiste beschikbaarheid. 8. Weke garanties staan in de SLA? In een SLA staan afspraken met betrekking tot de kwaiteit van de geeverde dienst. Lees aes goed en beoordee kritisch of de SLA vodoet aan de eisen die u stet. Kijk ook naar hoe de privacy is gegarandeerd. Een SLA maakt standaard dee uit van de dienstverening. De organisatie die de Coud beheert is bovendien ISO27001 gecertificeerd, waardoor beschikbaarheid,integriteit en vertrouweijkheid zijn gewaarborgd. Coud Hosting pagina 11

12 6. Redenen om voor Coud Hosting te kiezen Coud Hosting biedt vee voordeen. We zijn er daarom van overtuigd dat Coud Hosting het gebruik van eigen, fysieke hardware gaat verdringen. Naast de agemene voordeen die voor Coud Hosting geden, heeft onze Coud een aanta aanvuende eigenschappen die voornameijk van beang zijn voor veeeisende zakeijke gebruikers. 1. Zeer hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid Uitva van hardware of zefs een hee datacenter hoeft geen gevogen te hebben voor de beschikbaarheid van een Coud Server. De Coud is daarom uitermate geschikt voor het hosten van bedrijfskritische appicaties. 2. Fexibe en schaabaar Het aanta Coud Servers, de processorcapaciteit en de hoeveeheid storage kunnen eenvoudig worden uitgebreid of juist ingekrompen. Ook wanneer sechts tijdeijk meer of minder capaciteit nodig is. Door de korte contracttermijn van sechts 1 maand betaat u nooit tevee. 3. Uitstekende prijs/prestatieverhouding In vergeijking met een dedicated server biedt een Coud Server een betere prijs/prestatie - verhouding doordat de kosten voor de fysieke hardware, beheer en verbruikskosten zijn inbegrepen in de maandeijkse fee. Bovendien betaat u aeen een vast bedrag per maand voor de capaciteit die u daadwerkeijk nodig heeft en hoeft u niet vooraf te investeren in hard- en software. 4. Open systeem, gebaseerd op internettechnoogie De Coud is gebaseerd op de beste hardware en software van de markteiders op deze gebieden. Dat betekent niet aeen een gegarandeerde continuïteit maar ook een brede ondersteuning van deze technieken bij andere aanbieders. U zit dus niet noodzakeijkerwijs 'vast' aan ons. 5. Garanties met betrekking tot de privacy en beveiiging van data De technische infrastructuur is voedig ingericht op veiigheid en privacy - bescherming. We zijn daarnaast as organisatie ISO27001 gecertificeerd. Deze certificering garandeert de beschikbaarheid, integriteit en vertrouweijkheid van de data die is opgesagen in de Coud. 6. Veiige, snee verbinding van kantoor naar de Coud Wanneer bedrijfskritische appicaties in de Coud draaien, is een betrouwbare, snee verbinding naar de Coud van essentiee beang. We kunnen deze voedig gemanaged everen. Zo is de Coud optimaa bereikbaar en heeft de eindgebruiker één aanspreekpunt voor de compete dienstverening. Coud Hosting pagina Lokae aanwezigheid van een adviseur Een Coud is geen opossing waar een eindgebruiker direct mee kan werken. De Coud vormt de basis voor SaaS-diensten en -opossingen die worden geeverd door partners. Deze partners, zoas softwareontwikkeaars en automatiseerders, everen de toegevoegde waarde. Dat doen ze in de vorm van advies, support en het samensteen van een pakket aan diensten die voorziet in de totae ICT-behoefte van een eindgebruiker. Door de okae aanwezigheid en/of specifieke kennis van een branche kan een partner zich onderscheiden van andere aanbieders.

13 8. Uitwijkmogeijkheden Wanneer uw kantoor door brand of een andere caamiteit niet meer operationee is, kunt u gebruik maken van de kantoorruimte met ICT-faciiteiten bij het datacenter. Doordat uw appicaties en data zijn opgesagen in de Coud, kunt u sne weer operationee zijn. 9. Miieuvriendeijk Door gebruik van virtuaisatie wordt de beschikbare hardware optimaa benut. Er wordt geen energie verspid voor ongebruikte capaciteit. De Datacenters zijn bovendien zeer energiezuinig en gebruiken uitsuitend groene stroom. 10. Incusief beheer Een Coud Server kan voedig worden beheerd. Dat betekent dat u geen omkijken meer heeft naar de instaatie van patches en updates, het maken van back-ups en andere systeembeheerwerkzaamheden. Coud Hosting pagina 13

14 it starts here

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Cloud Server Dienstbeschrijving Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1 Beschrijving... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP

UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD 2 Utica de Cloud provider 3 Werkplek Online 5 Mail Online 6 Utica Workspace 365 7 VoIP Online 11 Server Online 12 Backup Online

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Het Slimme Werken dé online werkplek zonder zorgen

Het Slimme Werken dé online werkplek zonder zorgen Het Slimme Werken dé online werkplek zonder zorgen 2 BeeSmart zorgt er voortdurend voor om uw bibliotheek beter bibliotheek te laten zijn. BeeSmart maakt ICT veiliger, goedkoper, flexibeler en milieuvriendelijker.

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Het grote kleine cloudhandboek voor ondernemers

Het grote kleine cloudhandboek voor ondernemers Het grote kleine cloudhandboek voor ondernemers Binnen 5 minuten uw cloudvragen beantwoord Wat is de cloud eigenlijk? Wat kan ik ermee? Hoe (on)veilig is de cloud? Wat kost het overstappen naar de cloud?

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Biedt Cloud Computing de juiste commerciële middelen om de IT flexibeler, gemakkelijker en toekomstgerichter

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie