Previder Cloud Hosting it starts here

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Previder Cloud Hosting it starts here"

Transcriptie

1 Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here

2 Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting Ineiding Coud Hosting Typen Couds Coudservicemodeen De architectuur van de Previder Coud Twin Datacenters concept Cisco Unified Computing System (UCS) Netapp Storage VMware Virtuaisatiesoftware Toepassingen Coud Servers Checkist keuze Coud Hosting Provider Redenen om voor Previder Coud Servers te kiezen Coud Hosting pagina 2

3 1. Management samenvatting Coud Hosting is een uitstekend aternatief voor het zef investeren in fysieke servers. Het concept komt erop neer dat meerdere fysieke servers worden gekopped en samen hun capaciteit deen. Zo ontstaat er een grote wok (Coud) van fysieke servers, waarop virtuee servers kunnen worden ingericht. Deze virtuee servers zijn niet meer afhankeijk van individuee hardware van fysieke servers waaruit de Coud is opgebouwd. Zodoende hoeft uitva van een van de componenten geen gevogen te hebben voor de beschikbaarheid van uw software. Bovendien zijn de virtuee servers eenvoudig schaabaar. De Coud en de Coud Servers Wij brengen ae voordeen van Coud Hosting binnen handbereik met behup van Coud Servers. De Coud draait op hardware die is gepaatst in twee geografisch gescheiden datacenters die aan ekaar gekopped zijn met behup van redundante gasvezeverbindingen. Een caamiteit in een van de datacenters heeft zo geen gevogen voor de beschikbaarheid van de Coud. De coud is gebaseerd op hard- en software van markteiders Cisco, NetApp en VMware. Unieke mogeijkheden De Previder Coud biedt unieke mogeijkheden as het gaat om bijvoorbeed: Virtuaisatie van serveromgevingen Verpaatsing van ICT-infrastructuur naar het datacenter Hosting van bedrijfskritische appicaties Hosting van websites met een hoge piekbeasting Faback voor uw eigen ICT-omgeving Doorsaggevende puspunten Enkee voorbeeden van de doorsaggevende puspunten die onze Coud te bieden heeft: Ae onderdeen van de Coud zijn in eigen beheer, waardoor de beste garanties gegeven kunnen worden De Coud wordt 7 dagen per week, 24 uur per dag gemonitord De standaard contractduur bedraagt sechts 1 maand, u heeft dus ae fexibiiteit Afrekening op basis van een vast bedrag per maand, zonder verborgen kosten Virtuaisatie zorgt voor optimae benutting van de beschikbare hardwarecapaciteit, dus geen energieverspiing De datacenters zijn zeer energiezuinig en gebruiken uitsuitend groene stroom De ISO27001 certificering is uw waarborg voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouweijkheid Coud Hosting pagina 3

4 2. Ineiding Coud Hosting Coud Hosting komt erop neer dat verschiende fysieke servers worden gekopped en samen hun capaciteit deen. Zo ontstaat er een grote wok (Coud) van fysieke servers, waarop virtuee servers kunnen worden ingericht. Deze virtuee servers zijn niet meer afhankeijk van individuee hardware van fysieke servers waaruit de Coud is opgebouwd. Simme managementsoftware reget geheugencapaciteit, processorgebruik en opsagcapaciteit zodanig in dat de beschikbaarheid ervan niet meer afhankeijk is van een individuee fysieke server. Dit evert vee voordeen op. As het gebruik van (c.q. de toegang tot) de Coud via hoogwaardige verbindingen of via het internet wordt gereged, verdwijnt voor bedrijven de noodzaak om eigen fysieke servers te gebruiken. De software op de virtuee servers is niet meer gebonden aan één server maar draait op meerdere servers en storageomgevingen, via meerdere netwerken in meerdere datacenters. Door gebruik van virtuaisatie wordt de onderiggende hardware optimaa gebruikt en hoeft uitva van een van de componenten geen gevogen te hebben voor de beschikbaarheid van uw software. Bovendien zijn de virtuee servers eenvoudig schaabaar. Capaciteit kan immers eenvoudig worden verhoogd of veraagd. Aemaa puspunten die ertoe bijdragen dat Coud Hosting een goed aternatief is voor het zef investeren in fysieke servers. In dit hoofdstuk worden de verschiende typen Couds en de servicemodeen beschreven. Coud Hosting pagina 4

5 2.1 Typen Couds Er worden twee typen Couds onderscheiden. Pubic Coud Een Pubic Coud die wordt gebruikt door meerdere partijen. Voorbeeden hiervan zijn Googe Docs, Amazon EC2 en Microsoft Azure. Onze Coud is ook een Pubic Coud, maar onderscheidt zich onder andere door meer garanties op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouweijkheid. Private Coud Een Private Coud die wordt gebruikt door één partij. Er draaien a diverse voedig beheerde Private Couds in het datacenter. Private Couds worden voora gebruikt door bedrijven met specifieke veiigheidseisen. 2.2 Coud service modeen IaaS Infrastructure as a Service is een mode waarbij de serviceprovider de IT-infrastructuur (denk aan processorkracht, storage en netwerken) beheert en ter beschikking stet aan eindgebruikers. PaaS Patform as a Service is een mode waarbij de serviceprovider op basis van het IaaS-mode ook het OS en andere basisappicaties (zoas MS SQL server) instaeert en eventuee ook beheert. SaaS Bij Software as a Service, een mode dat is gebaseerd op PaaS, wordt via een thin-cient interface (zoas een webbrowser) ook de appicatiesoftware aangeboden aan eindgebruikers. Voorbeeden van SaaS zijn webmai en teebanking. Appication OS + App Server Stack Infrastructure Patform Software Appication Figuur 1 Coud Hosting pagina 5

6 3. De architectuur van de Previder Coud We bieden virtuee servers ('Coud Servers') aan vanuit een Pubic Coud. De architectuur van de Coud is erop gericht optimae schaabaarheid, fexibiiteit en betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Bij het ontwerp is daarom zeer vee aandacht besteed aan de individuee componenten. In dit hoofdstuk worden de vogende componenten toegeicht: Twin datacenter concept Cisco Unified Computing System (UCS) Netapp Storage VMware Virtuaisatiesoftware Primary Site Remote Site Servers LAN Servers NetApp Enterprise Server NetApp Enterprise Server FC Switches Dark Fibre FC Switches Vo X Vo Y - Mirror Vo X - Mirror Vo Y Figuur Twin Datacenters concept De Coud wordt gehost in twee datacenters. Ze zijn geografisch van ekaar gescheiden en aan ekaar gekopped met behup van redundante gasvezeverbindingen. De hardware waarop de Coud draait, is in beide datacenters gepaatst en ondering verbonden via gasveze. Hierdoor heeft een caamiteit in een van de datacenters geen gevogen voor de beschikbaarheid van de Coud. Het datacenter biedt uitstekende faciiteiten op het gebied van stroomvoorziening, beveiiging, koeing en connectiviteit. A deze voorzieningen zijn redundant (N+1) uitgevoerd. Meer informatie over de datacenters vindt u in het whitepaper Previder Datacenters'. Coud Hosting pagina 6

7 3.2 Cisco Unified Computing System (UCS) Het Cisco Unified Computing System, afgekort UCS, is een revoutionair geïntegreerd systeem waarin servers, het netwerk en virtuaisatie worden gecombineerd. Cisco UCS is zodanig ingericht dat de beschikbaarheid, veiigheid en kwaiteit van de Coud Servers voor verschiende gebruikers atijd kunnen worden gegarandeerd. Dit patform is redundant gepaatst in de Twin Datacenters. Een Cisco UCS-systeem bestaat uit een chassis waarin meerdere bades worden gepaatst. Eke bade beschikt over een grote hoeveeheid CPU-power en RAM. Doordat er fexibe extra bades kunnen worden bijgepaatst, is het systeem zeer eenvoudig schaabaar. Omdat het Cisco UCS is ontworpen vanuit netwerkperspectief, is het netwerk met een capaciteit van 10Gbps geïntegreerd in het systeem. Hierdoor is de kans op storingen vee keiner en is het beheer minder compex. Doordat ook het management van het systeem voedig is geïntegreerd, is een Coud Server eenvoudig te activeren en te managen. 3.3 Netapp Storage VM1 VM2 Synchronous Mirroring VM1 VM2 MetroCuster NetApp Storage NetApp Storage Figuur 3 Coud Hosting pagina 7 Het hart van de Coud wordt gevormd door een NetApp metrocuster: twee NetApp storage units die feiteijk bestaan uit een groot aanta fysieke schijven. Ze zijn gepaatst in de beide datacenters, die ondering via een darkfiber gasvezeverbinding zijn gekopped. Beide storage units worden continu en reatime gerepiceerd. Gepand of ongepand onderhoud, uitva van één of meer disks of zefs de compete storageomgeving of het hee datacenter heeft daarom geen dataveries of downtime tot gevog. Het NetApp metrocuster is dan ook bij uitstek geschikt voor bedrijfskritische, reatime toepassingen. Back-up wordt gereged met behup van snapshottechnoogie. Een snapshot is in feite een momentopname van ae data op het systeem. Zo'n opname kan worden gemaakt zonder dat opende appicaties hoeven te worden gestopt. Er ontstaat dus geen downtime. Het nemen van een snapshot op een NetApp omgeving is zeer efficiënt; het gaat sne en neemt weinig I/O-capaciteit in besag. Nadat het eerste snapshot van een systeem is genomen, wordt bij ek vogend snapshot aeen de gewijzigde data meegenomen, waarbij een systeem van pointers wordt gebruikt om te verwijzen naar het eerste snapshot. Daardoor wordt sechts weinig opsagcapaciteit gebruikt, terwij een traditionee back-up ongeveer net zovee ruimte nodig heeft as de data waarvan de back-up wordt gemaakt. Snapshot back-up maakt point in time recovery mogeijk. Daarbij kan een snapshot worden teruggezet op een specifieke datum en zefs een specifiek tijdstip.

8 3.4 VMware virtuaisatiesoftware Voor de virtuaisatie van de hardware (Cisco UCS en NetApp storage) wordt gebruik gemaakt van het meest betrouwbare patform voor datacentervirtuaisatie: VMware. Via VMware worden processorcapaciteit, RAM, storage- en netwerkcapaciteit vanuit de Coud toegekend aan een Coud Server. De Coud kan via één enkee interface beheerd en gemonitord worden. Een van de functionaiteiten is VMotion, een techniek om een virtuee machine van de ene fysieke server naar een andere fysieke server te verpaatsen zonder downtime. Dit zorgt er onder meer voor dat bij onderhoud aan een server - of zefs een compeet datacenter - de virtuee servers kunnen worden verpaatst naar een andere server of een ander datacenter. Bij High Avaiabiity veroopt dit proces voedig automatisch; bij uitva van een server wordt automatisch een nieuwe server opgestart. De downtime wordt dan beperkt tot de tijd die nodig is om de nieuwe server op te starten. Een server kan ook in Faut Toerant worden uitgevoerd. In dat geva draaien er in feite twee identieke servers geijktijdig op verschiende hardware en in verschiende datacenters. Uitva van een van de servers of datacenters heeft dan geen gevogen voor de uptime. Dit principe is uitermate geschikt voor transactiegerichte, bedrijfskritische appicaties zoas die bijvoorbeed in de financiëe wered worden gebruikt. Coud Hosting pagina 8

9 4. Toepassingen Coud Servers Er zijn diverse toepassingen denkbaar waarvoor Coud Servers de opossing zijn: Virtuaisatie van serveromgevingen Door het virtuaiseren van bestaande hardwareservers of storagesystemen kan fors worden bespaard op stroomverbruik en kosten voor beheer. Verpaatsing ICT infrastructuur naar het datacenter Het aaneggen en onderhouden van ICT-infrastructuur op ocatie is duur. Er moet kantoorruimte worden opgeofferd en er moeten speciae voorzieningen worden aangeegd voor koeing, beveiiging en (nood)stroom. In het datacenter zijn a deze voorzieningen aanwezig, en zefs redundant (N+1). Door het gebruik van servercapaciteit in de Coud kan de capaciteit naar behoefte worden afgenomen, zonder hoge investeringen vooraf en zonder inspanningen van een everancier of eigen beheermedewerkers. Hosting van bedrijfskritische appicaties Een Coud Server biedt de hoogst mogeijke beschikbaarheidgaranties tegen een fractie van de prijs van een traditionee servercuster met dezefde beschikbaarheidgaranties. De architectuur van de coud en paatsing in twee datacenters biedt de beste omgeving voor bedrijfskritische appicaties. Hosting van websites met een hoge piekbeasting Wanneer een appicatie of website tijdeijk (vee) meer capaciteit nodig - bijvoorbeed as gevog van een recamecampagne - kan een Coud Server tijdeijk van meer capaciteit worden voorzien. Processorkracht, RAM, storage en connectivity kunnen naar wens worden vergroot. Dankzij de korte contracttermijn van 1 maand kan de Coud Server na afoop van de campagne weer worden gedowngrade of zefs opgeheven. Uitwijkomgeving De Coud kan dienen as faback voor uw eigen ICT-omgeving. Bij een caamiteit op uw eigen ocatie kan sne worden overgeschaked naar de Coud. Coud Hosting pagina 9

10 5. Checkist keuze Coud Hosting Provider Er is een groeiend aanta aanbieders van Coud Hosting. Het aanbod is groot en vaak ook ondoorzichtig. Hieronder hebben we een aanta vragen opgested die u kunnen hepen bij de seectie van de aanbieder die het beste past bij uw wensen en eisen. 1. Heeft de aanbieder de voedige infrastructuur in eigen beheer? De werking van een Coud is afhankeijk van vee onderdeen, zoas hardware, software, datacenters en verbindingen met het internet of andere netwerkaansuitingen. Ek onderdee is essentiee voor de uptime van de Coud. Een aanbieder die ae onderdeen in eigen beheer heeft, kan de beste garanties geven. 2. Hoe ziet de organisatie eruit die de Coud beheert? De bedrijfsvoering van organisaties is tegenwoordig afhankeijk van de beschikbaarheid van ICT. Bij een keuze voor een everancier zut u dan ook kijken naar de continuïteit en betrouwbaarheid van deze everancier. Hoevee medewerkers zijn er, weke kwaiteiten hebben ze en is dat vodoende om een goede service te bieden? Is de organisatie financiee gezond? Wij zijn een financiee gezonde organisatie met ca. 35 gekwaificeerde medewerkers. Continuïteit en korte ijnen zijn hierdoor gewaarborgd. 3. Staat de Coud in twee of meer geografisch gescheiden datacenters? Een Coud is geen Coud wanneer hij maar in één datacenter staat. Een caamiteit in één datacenter zorgt dan voor downtime. Daarentegen zorgt hosting in twee ondering verbonden datacenters ervoor dat er geen downtime hoeft te zijn. De Coud wordt gehost in twee geografisch gescheiden datacenters die door midde van meerdere gasvezeverbindingen aan ekaar zijn gekopped. 4. Weke apparatuur en software wordt gebruikt? Software of apparatuur van onbekende merken biedt over het agemeen minder garanties voor continuïteit dan gevestigde merken die een groot marktaandee hebben. De Coud is gebaseerd op de markteiders Cisco, NetApp en VMware. 5. Hoe is de Coud verbonden met het internet en andere netwerken? Een Coud is niets zonder een uitstekende connectivity met het internet en andere netwerken. Verbindingen binnen en buiten de Coud dienen daarom voedig redundant te zijn uitgevoerd, zodat uitva van een component of verbinding geen gevogen heeft voor de uptime. De Coud is redundant gekopped met de redundante backbone. Er is geen singe point of faiure. 6. Hoe wordt het gebruik van de Coud afgerekend? Er zijn aanbieders die niet werken met een vast maandeijks bedrag, maar op basis van daadwerkeijk gebruik. Dat kan aantrekkeijk zijn, maar het kan ook voor onverwacht hoge verbruikskosten zorgen. Let ook op de contracttermijn en de kosten voor up- en downgraden van servers in de Coud. We rekenen een vast bedrag per maand; er zijn geen verborgen kosten. De contracttermijn is 1 maand. Coud Hosting pagina 10

11 7. Is downtime acceptabe, en zo ja, hoe ang mag die maximaa zijn? Een appicatie die sechts sporadisch wordt gebruikt en niet bedrijfskritisch is, stet minder hoge eisen aan de uptime dan een transactiegerichte, bedrijfskritische appicatie waarvan vee gebruik wordt gemaakt. We maken onderscheid tussen Express, Premium en Faut Toerant Coud Servers die naadoos aansuiten op de vereiste beschikbaarheid. 8. Weke garanties staan in de SLA? In een SLA staan afspraken met betrekking tot de kwaiteit van de geeverde dienst. Lees aes goed en beoordee kritisch of de SLA vodoet aan de eisen die u stet. Kijk ook naar hoe de privacy is gegarandeerd. Een SLA maakt standaard dee uit van de dienstverening. De organisatie die de Coud beheert is bovendien ISO27001 gecertificeerd, waardoor beschikbaarheid,integriteit en vertrouweijkheid zijn gewaarborgd. Coud Hosting pagina 11

12 6. Redenen om voor Coud Hosting te kiezen Coud Hosting biedt vee voordeen. We zijn er daarom van overtuigd dat Coud Hosting het gebruik van eigen, fysieke hardware gaat verdringen. Naast de agemene voordeen die voor Coud Hosting geden, heeft onze Coud een aanta aanvuende eigenschappen die voornameijk van beang zijn voor veeeisende zakeijke gebruikers. 1. Zeer hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid Uitva van hardware of zefs een hee datacenter hoeft geen gevogen te hebben voor de beschikbaarheid van een Coud Server. De Coud is daarom uitermate geschikt voor het hosten van bedrijfskritische appicaties. 2. Fexibe en schaabaar Het aanta Coud Servers, de processorcapaciteit en de hoeveeheid storage kunnen eenvoudig worden uitgebreid of juist ingekrompen. Ook wanneer sechts tijdeijk meer of minder capaciteit nodig is. Door de korte contracttermijn van sechts 1 maand betaat u nooit tevee. 3. Uitstekende prijs/prestatieverhouding In vergeijking met een dedicated server biedt een Coud Server een betere prijs/prestatie - verhouding doordat de kosten voor de fysieke hardware, beheer en verbruikskosten zijn inbegrepen in de maandeijkse fee. Bovendien betaat u aeen een vast bedrag per maand voor de capaciteit die u daadwerkeijk nodig heeft en hoeft u niet vooraf te investeren in hard- en software. 4. Open systeem, gebaseerd op internettechnoogie De Coud is gebaseerd op de beste hardware en software van de markteiders op deze gebieden. Dat betekent niet aeen een gegarandeerde continuïteit maar ook een brede ondersteuning van deze technieken bij andere aanbieders. U zit dus niet noodzakeijkerwijs 'vast' aan ons. 5. Garanties met betrekking tot de privacy en beveiiging van data De technische infrastructuur is voedig ingericht op veiigheid en privacy - bescherming. We zijn daarnaast as organisatie ISO27001 gecertificeerd. Deze certificering garandeert de beschikbaarheid, integriteit en vertrouweijkheid van de data die is opgesagen in de Coud. 6. Veiige, snee verbinding van kantoor naar de Coud Wanneer bedrijfskritische appicaties in de Coud draaien, is een betrouwbare, snee verbinding naar de Coud van essentiee beang. We kunnen deze voedig gemanaged everen. Zo is de Coud optimaa bereikbaar en heeft de eindgebruiker één aanspreekpunt voor de compete dienstverening. Coud Hosting pagina Lokae aanwezigheid van een adviseur Een Coud is geen opossing waar een eindgebruiker direct mee kan werken. De Coud vormt de basis voor SaaS-diensten en -opossingen die worden geeverd door partners. Deze partners, zoas softwareontwikkeaars en automatiseerders, everen de toegevoegde waarde. Dat doen ze in de vorm van advies, support en het samensteen van een pakket aan diensten die voorziet in de totae ICT-behoefte van een eindgebruiker. Door de okae aanwezigheid en/of specifieke kennis van een branche kan een partner zich onderscheiden van andere aanbieders.

13 8. Uitwijkmogeijkheden Wanneer uw kantoor door brand of een andere caamiteit niet meer operationee is, kunt u gebruik maken van de kantoorruimte met ICT-faciiteiten bij het datacenter. Doordat uw appicaties en data zijn opgesagen in de Coud, kunt u sne weer operationee zijn. 9. Miieuvriendeijk Door gebruik van virtuaisatie wordt de beschikbare hardware optimaa benut. Er wordt geen energie verspid voor ongebruikte capaciteit. De Datacenters zijn bovendien zeer energiezuinig en gebruiken uitsuitend groene stroom. 10. Incusief beheer Een Coud Server kan voedig worden beheerd. Dat betekent dat u geen omkijken meer heeft naar de instaatie van patches en updates, het maken van back-ups en andere systeembeheerwerkzaamheden. Coud Hosting pagina 13

14 it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Brochure Business Continuity & ICT

Brochure Business Continuity & ICT Brochure it starts here Brochure Inhoudsopgave 1....3 2. Quickscan...4 3. Concrete oplossingen...5 3.1 Cloud Backup...5 3.2 Vervangende connectivity...5 3.3 ICT vanuit het datacenter...5 3.4 ICT uitwijkcentrum...5

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij het kiezen van een datacenter! it starts here

Waar moet u op letten bij het kiezen van een datacenter! it starts here kiezen van een datacenter! it starts here Inleiding Wanneer gekozen wordt voor een extern datacenter, dan wordt er vaak eerst gekeken naar een datacenter dat dicht in de buurt ligt. Dit is eenmaal makkelijk

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM)

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM) Inleiding ICT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de bedrijfsvoering dat beschikbaarheids-eisen steeds hoger komen te liggen. De afhankelijkheid van ICT-services wordt steeds groter en

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Cloud Server Dienstbeschrijving Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1 Beschrijving... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Whitepaper Wat is de beste locatie voor een datacenter?

Whitepaper Wat is de beste locatie voor een datacenter? Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Make or buy?... 4 2.1.1 Hoge eisen, hoge kosten... 4 2.1.2 Flexibiliteit... 4 2.1.3 De keuze... 4 3. Checklist keuze extern datacenter...

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

50.000 werkplekken in de Cloud

50.000 werkplekken in de Cloud 50.000 werkplekken in de Cloud Er wordt veel gesproken over cloud computing, maar hoe werkt dit in de praktijk? Aan de hand van een praktijkcase laten we u zien wat er komt kijken bij een migratie van

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Vlees- en gevogelte industrie

Vlees- en gevogelte industrie Markeer-, codeer- en systeemopossingen Vees- en gevogete industrie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen. Van het beheren van verschiende verpakkingsmateriaen en -vormen tot ijnen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Productbeschrijving In deze productbeschrijving van Evy komen de volgende aspecten aan bod: - Evy modules - Onze Partner Previder - Back-Up - Security & Privacy - Duurzaamheid

Nadere informatie

Who cares about variety? Productcatalogus

Who cares about variety? Productcatalogus Who cares about variety? Productcataogus We do! The Warm Society is opgericht omdat we vinden dat het hoog tijd is dat verwarming de aandacht krijgt die ze verdient. Mensen hebben een passieve houding

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Snoep en zoetwaren

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Snoep en zoetwaren Markeer-, codeer- en systeemopossingen Snoep en zoetwaren Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen Van het beheren van verschiende verpakkingstypes tot coderen op keine bewegende verpakkingen

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe Nobo Whiteboards Inspirerende ideeën deen ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Wij zijn Nobo... Wij zijn de oppervaktes die breekbare eerste gedachten, notities,

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie