informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws"

Transcriptie

1 informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws The Technoogy Show Rucon Systemair Informair 25 1

2 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Project: Jeugdkiniek Kentra24 Paats: Sint Oedenrode Adviseur: LTC&C Instaatiemanagement BV Instaateur: Van Deft Instaatie BV Toepassing: uchtbehandeingskasten op zo n manier te doen dat de authentieke tieve en bekwame personee van de Van uitstraing behouden bijft. Dat hebben we Deft Groep. De duurzame werktuigbouw- ook hier bij de jeugdkiniek van Kentra24 kundige instaatie is voedig in het gebouw gereaiseerd. geïntegreerd en toch is de authentieke Wat hier is bereikt, is werkeijk uniek. Voor sfeer van het gebouw behouden gebeven. de renovatie kon je eigenijk niet meer Dat was niet atijd even gemakkeijk. Soms spreken van energieveries. Het oude ge- was het een regerechte uitdaging om ae bouw uit 1923 was qua isoatie voedig ek. techniek in het gebouw in te passen. Toch, Nu is de binnenschi compeet aangepakt as er een kik is tussen partijen versterkt dit en de ramen zijn voorzien van HR gas zon- de samenwerking. der dat dit afbreuk doet aan de uitstraing. Om de prachtige gas-in-oodramen en de WTW-units in de keder opbouwen granieten voeren in de gangen te behou- De keuze voor de uchtbehandeingkasten den, zijn ae verkeersruimtes ongewijzigd was een voorste van LTC&C. In een ander gebeven. Hier zijn de hoogtemperatuur- project had LTC&C a ervaring opgedaan radiatoren gehandhaafd. Ae overige ruim- met deze compacte kasten met warm- tes daarentegen, zijn voorzien van voer- Gezien de beperkte ruimte in de keders is gekozen voor de compacte Rotovex SR. Deze WTW- tewie. Aangezien het in de jeugdkiniek verwarming/voerkoeing. units zijn sma en bestaan uit modues die ter paatse kunnen worden opgebouwd. woekeren met de ruimte was, boden de Systemair WTW-units ook hier een goede In het Brabantse Sint Oedenrode is in januari 2013 een voormaig kooster vo- Duurzaam en originee Het bi-vaent systeem bestaat uit een WKO doorgaans maar een enkee keer. Wij heb- opossing. Van Deft Instaatie was ook edig gerenoveerd. Het pand is opnieuw in gebruik genomen door Kentra24, een In het pand zijn de ondersteunende dien- doubet systeem, met twee open bronnen, ben de ervaring. bekend met de Systemair uchtbehande- versavingskiniek voor jongeren van 12 tot 24 jaar. Het resutaat van de groot- sten, zoas de administratie, gevestigd maar in combinatie met een HR c.v. kete en een ingkasten en direct enthousiast over het scheepse renovatie is indrukwekkend. Door de toegepaste duurzame technieken er zijn ook veertig wooneenheden, enkee warmtepomp. De ventiatie is uitgevoerd as Sterke samenwerking, age faakosten voorste van LTC&C. Omdat de uchtbehan- vodoet het gebouw aan de modernste eisen. gezamenijke woonkamers en een muziek- een gebaanceerd systeem met warmtete- Neem nu het BIM (Bouwwerk Informatie deingkasten in keders gepaatst moesten kamer. In de oude kape is een sportha rugwinning. De gebaanceerde uchtbehan- Modeen). Tegenwoordig is dat heemaa worden waar je niet eens rechtop kunt Ik kwam net van de opeiding en begon het woord is Arthur van der Kwarte, senior gereaiseerd, waar ook externe sporters deinginstaaties zijn aangesoten op het in zwang maar de gedachte achter BIM staan, is er gekozen voor de compacte bij mijn aereerste werkgever, toen ik de projectmanager bij LTC&C. Met passie gebruik van kunnen maken. Voor a deze aagtemperatuurcircuit zodat ae ruimtes in pasten wij 9 jaar geeden a toe. We maken Rotovex SR. Deze WTW-units met warm- opdracht kreeg om een werktuigbouwkun- vertet hij over zijn vak. Het mooiste vind ruimtes is ten behoeve van het kimaat ge- de winter verwarmd zijn en zomers aange- de instaateur direct deegenoot van het tewie bestaan uit modues en waren dus dige instaatie te reaiseren in een monu- ik het om duurzame technieken in oude kozen voor een combinatie van duurzaam naam koe gehouden worden. ontwerp. Doordat de instaateur invoed perfect geschikt om ter paatse op te bou- mentaa pand. Daar is het begonnen. Aan monumentae panden toe te passen en dat en traditionee. Daardoor zijn originee heeft op de keuze voor een techniek of wen. Bovendien zijn ze sma. De unit past opossingen ontstaan. De ruimtes zijn voor- LTC&C waar Arthur van der Kwarte nu sinds product, creëer je betrokkenheid en dit eidt door een deur van 775 mm. De Rotovex SR Inhoudsopgave zien van duurzame verwarming en koeing doordat de voerverwarming/voerkoeing is zes-en-een-haf jaar werkt, is een adviesbureau nieuwe stij. We onderscheiden uiteindeijk tot een goede prijssteing. Deze manier van werken is een van de redenen heeft daarnaast ook nog eens uitstekende technische kwaificaties. In het bijzonder Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek 2-3 aangesoten op het Warmte Koude Opsag ons door de mensen die bij ons werken. waarom de faakosten bij ons zo aag zijn. het geuidsniveau; dat igt erg aag. Van der Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren 4-5 Productnieuws: DVG rook- warmteafvoer, Nieuw: de prioair EC 6-7 Kanaaventiator, Nieuwe uchtbehandeingskast: TIME ec, CRSP kunststof werverooster, De OVX, een uniek overstroomrooster systeem. De toepassing van Warmte Koude Opsag draagt bij aan een beter binnenkimaat in ae verbijfsruimten, maar ook tot een Iedereen komt uit de instaatiewered en heeft jarenange praktijkervaring. Voordat ik bij LTC&C begon heb ik eenendertig jaar bij een instaateur gewerkt. Onze opdrachtgevers begeeiden we op een praktische Waar faakosten normaiter behoorijk op kunnen open, reduceren wij deze tot maximaa 5%. Voor de jeugdkiniek Sint Oedenrode heb- Kwarte: Voor dit soort monumentae panden die duurzaam gerenoveerd zijn, bestaat er nog geen energieabe. Ik zou daar we een voorstander van zijn. Gewoon, omdat we met dit project opnieuw bewijzen dat The Technoogy Show 8 duurzame instaatie, doordat ae uchtbe- wijze van voorbereiding tot opevering en ben wij voor de W-instaatie samenge- het mogeijk is. De WTW-units zuen we Op de voorpagina afgebeed: Arthur van der Kwarte, senior projectmanager bij LTC&C. handeingkasten tevens zijn aangesoten op het WKO-systeem. we eggen hen uit wat de consequenties zijn van bepaade keuzes. Een kant bouwt werkt met Van Deft Instaatie BV. LTC&C is bijzonder gecharmeerd van het construc- zeker vaker gaan adviseren. Ze werken naar voe tevredenheid van ae partijen. 2 Rucon Systemair Informair 25 Rucon Systemair Informair 25 3

3 Afgebeed op pagina 4, Cor Poppe, bedrijfseider, voor het pand van Broer BV. Project: Broer BV, speciaist in pantuien Paats: Crei Instaateur: Dijksma Koudetechniek Toepassing: ventiatoren we dat vee beter sturen zodat we minder ucht nodig hebben. Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren We zijn zef de baas over de temperatuur en de uchtvochtigheid Een ui is, zoas ae gewassen, een evend product. Broer BV is speciaist op het gebied van eerstejaarspantuien, pantsjaotten en knofook. Dit betekent dat het product na de oogst zodanig bewaard moet worden dat het in even bijft. Hierbij speen de 170 ADH L ventiatoren die zijn geïnstaeerd een beangrijke ro. Cor Poppe is bedrijfseider bij Broer BV, dat het enige eerstejaarspantuienbedrijf in Nederand is dat zaadveredeing, rassenproductie, verwerking en teet in eigen hand heeft. We beheersen de keten tot het eindproduct, vertet Poppe. Nieuwbouw Broer BV is een dochteronderneming van Bejo Zaden/De Groot en Sot. Het is sinds 1991 gevestigd in Crei. In 2012 was er de vraag om de opsagcapaciteit te vergroten en tevens de behoefte aan een verbeterd bewaarsysteem. De redenen voor de bouw van een nieuw pand. Je kunt bijna we steen dat we in 2012 opnieuw zijn begonnen. Niet aeen het pand, maar nagenoeg het hee interieur, het compete systeem voor opsag, is vernieuwd. In het oude gebouw hadden we een nieuw bewaarsysteem getest en de resutaten waren dusdanig dat we besoten om heemaa over te gaan naar deze nieuwe werkwijze. Nu wordt in het nieuwe pand jaarijks ton pantuitjes verwerkt. Deze worden geteed in Nederand en, na de oogst in augustus/september, enkee maanden opgesagen in grote houten paets. Middes een ingenieus ventiatiesysteem wordt ucht in de juiste temperatuur en met de juiste uchtvochtigheid door de kratten, angs de uien, gebazen. Zo bijven ze goed bewaard tot ze in de winter worden uitgeeverd. ADH L-0710 In de tijd dat Poppe werkzaam was as eigenaar van een machinefabriek, had hij a samengewerkt met Rucon BV. Ik had dus a enige ervaring met het ezen van ventiatorkarakters. Hierdoor had ik zef a sterk een idee over wek type ventiator het best zou passen bij de eisen die we steen aan de conditie van de ucht. Er kwamen verschiende ventiatoren in aanmerking. De uiteindeijke keuze is gebaseerd op diverse factoren. Past het fysiek? Hoevee moeten we ventieren en hoevee stroom wordt daarmee verbruikt? Uiteraard moet je goed kijken of de kosten opwegen tegen de baten. De ADH L-0710 van Rucon Systemair beek de juiste keuze. Deze dubbeaanzuigende- V-snaargedreven centrifugaa ventiatoren beschikken over een voorovergebogen schoepenwie en zijn gemaakt van gegavaniseerd paatstaa. Met een voume tot m³/h en een druk van maximaa 350 Pa zijn deze ventiatoren prima in staat om het binnenkimaat op pei te houden. Stappensysteem Nadat de pantuien zijn geoogst, worden ze gedroogd. De ventiatoren die zijn bevestigd op de droogwand, bazen ucht via een ange schacht naar beneden. De ucht wordt geconditioneerd middes een warmtepomp- Nadat pantuien zijn geoogst, worden ze gedroogd. Ventiatoren bazen geconditioneerde ucht in de juiste temperatuur tussen en door de kisten met opgesagen uien. instaatie. De kisten met uien staan in buitenuchtsysteem. We konden aeen ange rijen opgested tegen deze schacht, invoed op de temperatuur uitoefenen met zodat de ucht overa tussendoor wordt een kache. Nu kunnen we ook koeen. We gebazen. Het drogen gebeurt op een temperatuur van C. uchtvochtigheid. Hierdoor is de krimp van zijn zef de baas over de temperatuur en de As de uien goed zijn ingedroogd, waarbij ze de uien keiner en dat is prettig wanneer dus we evend bijven, worden ze bewaard je product wordt verkocht op basis van het bij een temperatuur die aanzienijk ager is. gewicht. Met dezefde oogst in hoeveeheid Tijdens de opsag, van september tot ongeveer februari, is de temperatuur 3 C. In voor meer opbrengst. uien, zorgt het nieuwe bewaarsysteem nu september kan de buitentemperatuur nog fink hoog zijn. Dankzij dit ventiatiesysteem Een tweede voordee is dat de ui een betere weggroei heeft. Dat betekent dat de ui kunnen we koeen en verwarmen. Iedere ventiator is individuee af te steen. Dankzij die uit die constante temperatuur van 3 C een druksensor kunnen we per ventiator komt, sneer het voorjaarsgevoe oppikt en de uchtconditie afezen. eerder begint te groeien.nog een verschi: er wordt minder ucht geventieerd dan Verschien vroeger. Voorheen biezen de ventiatoren In het vorige pand werd gewerkt met een een vast aanta uur per etmaa. Nu kunnen Kwaiteit Cor Poppe is tevreden over de resutaten, de werking van de ventiatoren en de samenwerking met Rucon Systemair BV. Hans Honings, accountmanager van Rucon Systemair, heeft de evering gecoördineerd en dat is prima veropen. Je weet pas wat je aan iemand hebt, as er een probeem wordt geconstateerd. Van de 170 ventiatoren hadden er één of twee een deukje opgeopen. Dit is hee keurig opgeost. Met deze kwaiteitsventiatoren kan Broer BV weer hee wat jaren vooruit. We profieren ons graag aan de bovenkant van de markt dus kwaiteit is voor ons beangrijk. We zijn de excusieve producent van Quaity inside, het kwaiteitsabe in pantuien. Bovendien ontwikkeen we zef uienrassen. Dat je daarbij kunt vertrouwen dat je kimaat een nagenoeg constante factor is, in paats van een variabee, scheet tijd en ged. Ook in opsag, na indroging, dienen de uien op een constante temperatuur te bijven. 4 Rucon Systemair Informair 25 Rucon Systemair Informair 25 5

4 Productnieuws DVG rook- warmteafvoer, de enige EC ventiator in zijn soort Nieuwe uchtbehandeingskast van Systemair TIME ec biedt vee mogeijkheden CRSP kunststof werverooster Voor toepassingen waarbij veiigheid een ro speet, zijn passende opossing- Het CRSP pafondrooster is gemaakt en noodzakeijk. As er brand uitbreekt van PP en daardoor uitermate ge- in een gebouw moet de rook en schikt om toe te passen in vochtige warmte sne afgevoerd worden. Door ruimtes. Vandaar dat het CRSP rooster met de DVG ventiatoren een rookvrije vaak gezien wordt in mutifunctionee zone te creëren, kunnen mensen met centra zoas sporthaen, sauna s en goed zicht een gebouw veraten. zwembaden. Door de toepassing van Bovendien is het pand beter en sneer PP verkeuren de roosters niet. te benaderen door de brandweer. Door het hoge inducerende vermogen kan het CRSP-werverooster gebruikt worden De DVG kan behave as RWA (rook- warm- voor grote variaties in uchtvoume. Omdat teafvoer) ventiator ook voor normae het rooster is voorzien van vaste schoepen, ventiatie ingezet worden. De DVG is bij is het een ideaa rooster voor zowe het brand gedurende 120 minuten bestand gekoed met verse buitenucht. De IE2 tech- werkpunt aan. Bovendien heeft de IE2 koeen as het verwarmen van ruimten met tegen temperaturen van 400 C. Bij normae noogie biedt vee voordeen, zoas miieu- motor een aag geuidsniveau. Ae RWA De TIME ec is een compacte uchtbe- aanzienijke veraging van het ener- een pafondhoogte van 2,7 meter en hoger. ventiatie is de ventiator bestand tegen vriendeijk gebruik, energiebesparing en dus ventiatoren van Rucon Systemair zijn ge- handeingskast met geïntegreerde gieverbruik. temperaturen van 120 C continu. De DVG is voorzien van een IE2 motor. Deze motor agere CO2 uitstoot. IE2 motoren hebben een hoog rendement, zefs bij gebruik in keurd conform de Europese product- en testnorm EN Rucon Systemair is regeing. De units zijn voorzien van efficiënte tegenstroomwisseaar of Er zijn zes afmetingen everbaar met een uchthoeveeheid variërend van 750 tot De OVX overstroomrooster is buiten de uchtstroom gepaatst en wordt deeast, en passen zich optimaa aan het een erkend NCP rookbeheersingbedrijf. warmtewie. Uiteraard zorgen de m 3 /h. De TIME ec kan zowe energie efficiënte ventiatoren met binnen as buiten opgested worden en moderne EC-technoogie voor een is Eurovent gecertificeerd. Nieuw: de prioair EC kanaaventiator De voordeen op een rij: Het ijkt tegenstrijdig maar dat is het niet: De prioair combineert nóg betere prestaties met een ager energieverbruik. Door sim te innoveren maakt Systemair van deze EC kanaaventiator de meest efficiënte in zijn kasse. van geïntegreerde eektronica en is 100% toerenregebaar. Door de toepassing van speciaa composiet materiaa is de prio- Air icht en daardoor sne en eenvoudig in eke positie te monteren. De uchtdichte behuizing vodoet aan kasse C vogens 6 afmetingen met uchthoeveeheid van m 3 /h Geïntegreerde regeing Efficiënte tegenstroomwisseaar of warmtewie EC-motor en pugfan Geïntegreerde toe- en afvoerafsuiter Door het unieke ontwerp van het OVX overstroomrooster is de benodigde vrije dooraat in de wand groot t.o.v. een ame overstroomrooster. Bovendien is de weerstand van dit rooster zeer aag. Zeker ten opzichte van een standaard abyrinthrooster (grote Daarmee is een nieuwe norm neergezet voor hedendaagse ventiatiesystemen. Dankzij de revoutionaire waaier en de voedig geoptimaiseerde fow-technoogie EN12237: EC-motoren verbruiken weinig energie en zijn eenvoudig te regeen. De geïntegreerde eektronische regeing eimineert sipveriezen en zorgt ervoor dat de ventiator onder met ca. 30% gereduceerd worden. Warmwater en eektrische naverwarmer Koe of change-overbatterij Binnen- en buitenopsteing Geïntegreerde koeing optionee - DVU sparingen in de wand). Beide frontpaten van de OVX zijn akoestisch erg goed geïsoeerd. Met een gemiddede geuiddempingsfactor van Rw= 27 db is dit rooster geschikt voor ae gebouwen die een aag geuidsniveau eisen. kan de prioair enorme hoeveeheden ucht ae omstandigheden op de meest optimae In sommige appicaties kan de besparing Het OVX overstroomrooster bestaat uit verpaatsen met age SFP waardes. Dus stand draait. Het debiet wordt gereged zefs opopen tot 50% of meer. Met de ontwerpsoftware van SystemairCAD kunt u eenvoudig en sne twee frames en twee rechthoekige front- maximae prestaties en toch een aag ener- door een trapoze aansturing (0-10V). een unit samensteen en een voedige technische cacuatie maken. paten, die onafhankeijk van de wanddikte gieverbruik. Wit u zien hoe de prioair opgebouwd Kijkt u eens op gemonteerd kunnen worden. Daardoor is Bij gebruik in deeast is het energieverbruik is? Ga dan naar Software-toos/SystemairCAD/ de OVX geschikt voor ae gebouwen en Bovendien overtuigt deze ventiator met vee ager dan bij standaard AC-motoren onderdee: support/instructiefims wordt dit overstroomrooster ook veevudig zijn compacte afmetingen en uiterst stie met dezefde condities. Bij keinere- en toegepast in renovatieprojecten. werking. De krachtige EC-motor is voorzien middegrote ventiatoren kan het verbruik Nederand/Support/Fims/ 6 Rucon Systemair Informair 25 Rucon Systemair Informair 25 7

5 The Technoogy Show nodigt u graag uit Heeft u ons gemist? Dit jaar stonden wij niet op de VSK Een bewuste keuze. In paats van u uit te nodigen voor de beurs, komen we dit jaar speciaa naar ú toe. Samen met onze zusterbedrijven Hoand Heating en LSA Frico organiseert Rucon Systemair het komende jaar verschiende technoogy shows verdeed over Nederand. Dus ook bij u in de buurt. We tonen u aes over onze nieuwe innovatieve producten en praten u graag bij over de nieuwste ontwikkeingen in de markt. Innovatie, energiebesparing, geuidsreductie en duurzaamheid staan centraa. Het assortiment van Systemair is een van de grootste in Europa: ventiatie, koeing en verwarming, compacte WTW-units en moduaire uchtbehandeingskasten. Daarnaast ook ae producten voor uchtverdeing en brandbeveiiging. En tot sot nog uchtgordijnen en kanaaheaters. Zo n compeet assortiment heeft u nog niet eerder onder een dak gezien. Daarmee bieden wij een betrouwbare invuing voor de Industrie en Infra, Retai, Woningbouw en Parkeergarages, maar zeker ook voor de Utiiteitsbouw zoas kantoorgebouwen en gezondheidszorg. Onze kennis en ervaring deen wij graag met u om vanuit gezamenijk vertrouwen tot de juiste productkeuze en optimae toepassingen te komen. Daarom ontmoeten wij u graag op een van onze technoogy shows bij u in de regio. Nieuwsgierig geworden? Later dit jaar ontvangt u van ons een uitnodiging. Zodat wij onder de ideae combinatie van een hapje en een drankje met u kunnen bijpraten en kankborden over krachtige opossingen voor ventiatie en uchtbeheersing. The strong combination of technoogy and trust Rucon Systemair B.V. Postbus AG Harderwijk Teefoon Fax Rucon Systemair Informair 25

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4 Technische fiche: fexocompct excusive VF / VF / VF / bijzondere kenmerken green iqtechnoogie (duurzaam, energieefficiëntie en connectiviteit) compacte warmtepomp met ingebouwde warmwaterboier van beschike

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven De vaatwassers. Editie 2014-2015 www.bosch-home.be Technoogie voor het even Bosch: een merk voor het even. 1964-2014: 50 jaar schitterende afwasresutaten. Reeds 50 jaar ang focussen wij op de kwaiteit

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe Nobo Whiteboards Inspirerende ideeën deen ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Wij zijn Nobo... Wij zijn de oppervaktes die breekbare eerste gedachten, notities,

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Sprite After-Sales Sprite Caravans www.spritecaravans.nl

Sprite After-Sales Sprite Caravans www.spritecaravans.nl Spirit of Adventure 2011 Sprite Caravans Kaar voor avontuur. De Sprite en de Sprite zijn caravans afkomstig uit de fabrieken van Engeands grootste producent van toercaravans: Swift Group Ltd. In de productiefaciiteit

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

4120,- excl. tegels 15% verfrissende keus & helder advies 169,- 99,- elk budget. een nieuwe badkamer

4120,- excl. tegels 15% verfrissende keus & helder advies 169,- 99,- elk budget. een nieuwe badkamer niee ek niee : gemaakt u! Badkamer De Dieze geeft u zeeën van ruimte! Ruimte toietartik én uzef. Dankzij het Peipa wastafemeube met dubbee wastafe en spiege, Vieroy & Boch toiet, de Rijn inoopdouche met

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Bedrijfsgewicht: 2791-5260 kg Nominaa brutovermogen: 36-55 kw (48-74 hp) EEN NIEUWE DEFINITIE

Nadere informatie

Luifels als weerbescherming

Luifels als weerbescherming Transparante uifesystemen Luifes as weerbescherming Luifes en huisdeuren zijn de visitekaartjes van eke entree. Overkappingen zijn er tegenwoordig in de meest verschiende materiaen, maar de mooiste en

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

MBI. Barkoelkast Dometic HiPro 4000 Vision met glazen deur. Barkoelkast RH 429 LDAG met glazen deur. Geschikt voor het bewaren van dranken en snacks.

MBI. Barkoelkast Dometic HiPro 4000 Vision met glazen deur. Barkoelkast RH 429 LDAG met glazen deur. Geschikt voor het bewaren van dranken en snacks. MBI Barkoekast ometic HiPro 4000 Vision met gazen deur Pexigasdeur met magnetische deursuiting, deuraansag inks/rechts verwissebaar. Binnenruimte wit met 1 in hoogte verstebaar draagrooster. Binnenverichting

Nadere informatie

Symaro. Meten is weten. Building Technologies

Symaro. Meten is weten. Building Technologies Symaro Meten is weten Buiding Technoogies s Symaro professionaiteit die overtuigt Symaro vereenvoudigt en standaardiseert het gebruik van opnemers Het door Siemens nieuw ontwikkede assortiment Symaro-opnemers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Persinformatie. Industriele techniek: perslucht- & elektrische gereedschappen

Persinformatie. Industriele techniek: perslucht- & elektrische gereedschappen Persinformatie Industriee techniek: persucht- & eektrische gereedschappen Atas Copco Toos Begium, Brussesesteenweg 346,,, Fax 0800-77502 (gratis nummer), toos.be@be.atascopco.com, www.atascopco.be Contact:

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Glas als energiebespaarder

Glas als energiebespaarder unigas TOP Hoog Rendement Begazing Gas as energiebespaarder Door de sinkende energievoorraden en stijgende kosten worden aan de thermische isoatie steeds hogere eisen gested. Nieuwe technoogieën bij de

Nadere informatie

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE Ca. 600 m² Ca. 200 m² A30 1.500 kg/m² 7 m Contact Prominent Vastgoed B.V. Eectronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaa Te: 0318 495 333

Nadere informatie

Nobo Glazen Vitrines

Nobo Glazen Vitrines Nobo Gazen Vitrines Informatie beheren. Krachtig presenteren ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Informatie beheren. Krachtig presenteren Een gemakkeijke

Nadere informatie

Stadslogistiek. 13 april 2016

Stadslogistiek. 13 april 2016 Stadsogistiek 13 apri 2016 Inhoud Wat is stadsogistiek Zutphen? Doe HAN bij stadsogistiek Zutphen MAMCA onderzoek Haabaarheidsonderzoek Huidige onderzoeken Discussie Wat is stadsogistiek Zutphen? Het Zutphense

Nadere informatie

Project 100 Verbouwing langgevelboerderij

Project 100 Verbouwing langgevelboerderij Project 100 Verbouwing anggeveboerderij Wamberg 5, Bericum opdrachtgever: HILBERINKBOSCH architecten mei 2006 - jui 2008 pubicatie: ArchitectuurNL 04/2009 Eigen Huis & Interieur 01/2010 Fotografie: René

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie Gaaxy Fex visuee verificatie SNELLER REAGEREN, MINDER VALSE ALARMEN EN MEER TEVREDEN KLANTEN Visuee aarmverificatie via uw inbraakbeveiigingssysteem Gaaxy Fex Visuee verificatie Hebt u genoeg van vase

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Volop aangename warmte in huis tijdens de winter

Nadere informatie

Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter

Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter Lichtgewicht met een massief karakter U kent als geen ander het belang van een comfortabele binnenruimte. En u weet als geen ander hoe u

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

Itho centrale ventilatieunit CVE ECO-fan 2. Voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat.

Itho centrale ventilatieunit CVE ECO-fan 2. Voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Itho centrale ventilatieunit CVE ECO-fan 2 Voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Energiezuinig door toepassing gelijkstroommotoren. Een Centrale Ventilatie-Eenheid die ruim 83% minder energie

Nadere informatie

Integrator als meedenkend klankbord

Integrator als meedenkend klankbord TECHNOLOGY Productievernieuwing om throughput te verhogen door Afons Caders Integrator as meedenkend kankbord Ook Begische kmo s investeren in automatisering enerzijds om kwaitatief mee te kunnen met de

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat!

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat! een verantwoorde keuze Natuurlijk OROS voor een verantwoord klimaat! warmteterugwinunits 1 Advies Levering van apparatuur Klantspecifieke ontwikkeling Onderhoud Optimalisatie Energiemanagement Renovatie

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT. met de nieuwe Brossguard Plus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT. met de nieuwe Brossguard Plus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT Hou vocht NOVA en vui buit met de nieuwe Brossguard Pus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN Waarom borstematten? Borstematten zijn ideaa om buiten toe

Nadere informatie

Sprite 2013. www.spritecaravans.nl. Uw dealer

Sprite 2013. www.spritecaravans.nl. Uw dealer Uw deaer Sprite After-Saes Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan aeen een caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande After-Saes organisatie van Swift Group

Nadere informatie

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.:

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.: Gebruiksaanwijzing Met de machine kan uitsuitend veiig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiigheidsvoorschriften voedig eest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. Dakfesmachine

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Elk moment het meest klantvriendelijke klimaat in uw bedrijf. Retailinformatie

Elk moment het meest klantvriendelijke klimaat in uw bedrijf. Retailinformatie Elk moment het meest klantvriendelijke klimaat in uw bedrijf. Retailinformatie Een prettig klimaat in uw winkel of restaurant: dat is wat uw klanten en medewerkers willen! Uw personeel werkt met meer

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

Nieuw design diversiteit. sopra polystone pool

Nieuw design diversiteit. sopra polystone pool sopra poystone poo Nieuw design diversiteit sopra poystone poo Individuee kant-en-kare zwembaden sopra poystone poo kant-en-kare zwembaden zijn everbaar in uiteenopende vormen en ontwerpen. Het productassortiment

Nadere informatie