Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Snoep en zoetwaren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Snoep en zoetwaren"

Transcriptie

1 Markeer-, codeer- en systeemopossingen Snoep en zoetwaren

2 Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen Van het beheren van verschiende verpakkingstypes tot coderen op keine bewegende verpakkingen in een omgeving waar suikerdeetjes rondzweven. Wij hebben coderingsopossingen ontwikked die keer op keer voor de juiste code op het juiste product zorgen. 2

3 Uw verpakking verdient een kwaitatief hoogwaardige code U haat het meest uit uw merk door zovee mogeijk winst te maken uit verkoop uit de schappen Om dit te verwezenijken streven brandteams naar innovatief verpakkingsdesign en artwork. Het aatste wat ze wien, is de aandacht van de verpakking afeiden door bijvoorbeed codes van age kwaiteit. Een professionee codeerpartner begrijpt het beang van goede printkwaiteit en het bereiken van uw operationee doeen. Met ruim 40 jaar ervaring in uw branche beschikt Videojet over het perfecte samenspe tussen technoogie, expertise en service om een geschikte partner te zijn. Meer uptime Printinnovaties die u meer uptime bieden. Ondersteund door het meest uitgebreide servicenetwerk in de branche. Zeer snee productieijnen zijn niet berekend op ongepande stops. Code Assurance Met de toenemende SKU-compexiteit kunt u profiteren van eenvoudige diagnostiek die codeerfouten hept voorkomen. Zorg voor de juiste code, op de juiste paats en op het juiste product Diagnostiek De kosten van een printer zijn sechts een kein dee van de investering in de gehee verpakkingsijn. Videojetapparatuur past naadoos in uw productieijnen en hept u de efficiëntie en OEE van uw productieijn te maximaiseren, terwij de Tota Cost of Ownership wordt geminimaiseerd. Gebruiksvriendeijk Weke codeertechnoogie u ook gebruikt, uw operators gebruiken dezefde intuïtieve grafische interface. Hierdoor houdt u meer tijd over om u op de kernactiviteiten van uw bedrijf te concentreren. 3

4 Expertise voor naadoze integratie Uw productieijn is pas efficiënt as ae componenten perfect samenwerken. Hoewe het sechts een reatief kein dee van uw verpakkingsinvestering is, is de keuze van de juiste codeeropossing doorsaggevend voor uw succes. Dankzij ruim 40 jaar ervaring begrijpen wij de fijne detais van integratie. Integratie-uitdagingen kunnen gebaseerd zijn op fysieke aspecten, met betrekking tot ruimte en de behoefte om accessoires te monteren, of op software- of communicatieaspecten. Wij werken nauw samen met grote OEM's om uw codeeropossing naadoos in uw ijnen te kunnen integreren. Bovendien zorgt het Serviceteam dat de instaatie en de ondersteuning tijdens de gehee evensduur vekkeoos veroopt. Verticaa vormen/ vuen/verzegeen (VFFS) Of u nu intermitterend of continuous wit coderen, Videojet biedt een ijn printers die inspeet op de toenemende compexiteit van VFFS-zakken. Bij het kiezen van de juiste codeertechnoogie moet goed over het type VFFS-ijn, de ritsen en drukstrips worden nagedacht. Lasermarkeersystemen Een straa van infraroodicht, waarbij de hitte van de straa in aanraking komt met het oppervak van de verpakking en zo markeringen aanbrengt Thermo inkjet (TIJ) Contactoos printen op basis van inkt; deze technoogie wordt doorgaans gebruikt om 2D-DataMatrixcodes en andere barcodes te printen. Continuous Inkjet (CIJ) Tot vijf tekstreges en 2D barcodes op ta van verpakkingstypes printen door midde van inkt. Thermo Transfer Overprinten (TTO) Een digitaa bestuurde printkop smet inkt van een int rechtstreeks op fexibe foie om zo direct een hoge resoutie print te verkrijgen. Grootkaraktermarkering (LCM) Contactoos printen van grote codes op basis van inkt, incusief afanumerieke ogo's en barcodes. Wordt hoofdzakeijk gebruikt voor dozen. Labe Printer Appicator (LPA) Drukt etiketten van verschiende afmetingen af en paatst deze op aerei pakkettypen 4

5 Codeertechnoogieën voor uw specifieke type verpakking: Type verpakking CIJ TIJ Laser TTO LPA LCM Fow-wraps Kartonnen dozen Zakken Zakken Speciae verpakkingen Dozen Fow-wrapper Videojet biedt verschiende opossingen voor fowwraptoepassingen, ongeacht de sneheid van uw ijn. Hoewe ook stroomafwaarts van de fow-wrapper kan worden gecodeerd, worden codes van de hoogste kwaiteit meesta voorafgaand aan het verpakken op het foie gepaatst. Dozenverpakkingsmachine Verschiende printopties zijn mogeijk voor deze toepassing en kunnen in de machine geïntegreerd worden of direct hierna toegepast worden. De optimae instaatieocatie hangt af van de beperkingen in afmetingen van de dozenverpakkingsmachine en de gewenste codeertechnoogie. Doosverpakker en - verzegeaar Doosprinters worden het beste geïntegreerd op uw transportband nadat de afgedichte doos het hee proces heeft dooropen. Het soort en de hoeveeheid informatie die u op uw dozen wit printen, bepaat weke codeeropossing het beste voor u is. 5

6 Fow-wraps Het tempo van fowwrapping bijhouden Innovaties in verpakkingsapparatuur verhogen de fow-wrapsneheden. Profiteer met Videojet van deze hoge doorvoer/verbeterde winstgevendheid. We stemmen onze innovatie af op codeeropties die ervoor zorgen dat het voedige bericht in de juiste productruimte wordt weergegeven en dat uw ijn atijd goed draait. Barcodes Thermo inkjet (TIJ) In de engte Ideaa voor hoge resoutie tekst, barcodes en afbeedingen op ganzende foies Print meer en sneer met een array van 12,7 mm en ineaire sneheid van maximaa 100 m/min Thermo Transfer Overprinten (TTO) Zorgt voor codes met een hoge resoutie op fexibe foie zonder oposmiddeen Ideaa voor het printen van data, ogo's, barcodes, voedingsinformatie, andere productinformatie en afbeedingen Continuous Inkjet (CIJ) Vodoet aan de behoeften van snee fow-wrapopossingen door te coderen voordat of nadat het product is verpakt Sim Cartridge voeibaar systeem eimineert vrijwe a het afva, knoeien en fouten Lasermarkeersystemen Geen inkten of voeistoffen nodig, waardoor de productintegriteit niet beïnvoed kan worden door inkt Grote markeerveden optimaiseren de vermogensinsteingen en voorkomen dat de foie doorbrandt, ideaa voor voorgeprinte poypropyeenfoies 6

7 Kartonnen dozen Coderen voor hoge kwaiteit De keuze van een kartoncodeertechnoogie is gebaseerd op de unieke behoeften van uw bedrijf. U moet rekening houden met het aanzien en de duurzaamheid van de code, onderhoud van de printer en zefs verbruiksartikeen. Integratie is een andere essentiëe overweging, voora bij dozenverpakkingsmachines. Directe integratie van codering met de dozenverpakkingsmachine, in paats van op de uitvoertransportband, zorgt voor consistente codes en vermindert kosten door een nauwkeurigere materiaaverwerking en gebruik van bestaande beveiigingen. Lasermarkeersystemen Rechtstreeks op karton Ideaa voor het printen van scherpe, duideijke, permanente codes Uitgebreid assortiment van aseraccessoires, incusief enzen en straarotatie-eenheden voor een eenvoudige integratie en maximae aserprestaties Grootkaraker Inkjet (LCM) Goede opossing voor coderen van verpakkingen die direct in het schap gepaatst worden. Verminder inventaris door op aanvraag te printen Consistente codekwaiteit door het gebruik van automatische systemen voor micropurge en drukregeing Continuous Inkjet (CIJ) Speciae inkten kunnen contrast bieden en zijn ideaa voor gebruik op vrijwe ae kartonnen materiaen, incusief die met coating en andere vernissen Smart Cartridge voeistofafeveringssysteem: praktisch geen geknoei, geen verspiing, geen fouten tijdens het bijvuen van inkt Thermo inkjet (TIJ) Levert compexe, gedetaieerde berichten, barcodes en 2D-codes, ideaa voor retai ready packaging compact ontwerp voor eenvoudige integratie in uw ijn en zeer gebruiksvriendeijk door fexibee communicatiekeuzes 7

8 Zakken Haa meer uit uw printer Het gebruik van meerdere voorbedrukte foies voor verschiende producten op dezefde ijn kan omsachtig en duur zijn. TTO stet u in staat om productinformatie tijdens het verpakken te printen en de markeerinhoud te variëren zodat het aanta voorbedrukte foies wordt beperkt. TTO kan ogo's, barcodes en productinformatie met een hoge resoutie printen, om zo de hoogste fexibiiteit en efficiency te bereiken. In de breedte In de engte Minder codeerfouten op uw ijn Door codes die sterk op ekaar ijken en het risico op aergenen, zijn codeerfouten een financiee probeem voor bedrijven in de snoep- en zoetwarenindustrie. Meer dan 70% van de codeerfouten zijn te wijten aan operatorfouten. De meest ideae opossing hiervoor is om het menseijke aspect weg te haen. Onze geavanceerde software minimaiseert en controeert bedieningsfouten tijdens het codeer- en markeerproces. Thermo Transfer Overprinten (TTO) Produceert hoge resoutiecodes (300 dots per inch/12 dots per mm) op fexibe foie zonder sovents Gepatenteerde koppeingsoze intaandrijving minimaiseert downtime wegens onderhoud en maximaiseert de intefficiëntie Continuous inkjet (CIJ) Ideaa voor regematige productiewisses met eenvoudig te gebruiken interactief touchscreen. Kan codes wijzigen op de printer voor snee wisseingen CeanFow -printkop reduceert het aanta printkopreinigingen, en maximaiseert uptime 8

9 Zakken Opossingen voor een scaa aan zakken Zorg ervoor dat uw code niet afeidt van uw verpakkingsontwerp en kies de optimae codeertechnoogie voor uw specifieke verpakking. We de printsneheid, niet de geur Bepaade producten, zoas chocoade, zijn vatbaar voor de absorptie van geuren. Ze vereisen daarom speciae aandacht tijdens het coderen. Een codeertechnoogie kan uitermate geschikt zijn voor uw ijnsneheden omdat deze zo sne droogt, maar wanneer de inkt uit vee sovent bestaat en niet geschikt is voor producten die gevoeig zijn voor omgevingsgeuren, kan dit consequenties hebben voor de productkwaiteit. Standaardcode Productinformatie Dankzij ons grote aanbod codeeropossingen, waaronder CIJ met vrijwe geuroze inkten, TIJ met minimaa MEK-gebruik en asermarkeersystemen zonder voeistofgebruik, kunnen we u atijd de ideae opossing voor uw toepassing bieden. Thermo Transfer Overprinten (TTO) Door codering met toegevoegde waarde kunt u generieke foie gebruiken en de productnaam, houdbaarheidsdatum en voedingsinformatie op aanvraag printen Direct in de ijn geïntegreerd en print op de foie voordat het product wordt verpakt Continuous inkjet (CIJ) Voora handig voor compexere toepassingen zoas voorgevormde zakken met dikke hersuitbare rits Codes kunnen eenvoudig worden gewijzigd dankzij een gebruiksvriendeijke interface of verbinding met netwerksoftware Lasermarkeersystemen Levert duideijke codes. Ideaa voor voorgedrukte poypropyeenfoies of een omgekeerd geprinte Dataase -patch (een contrastverbeteraar) tussen twee agen mutiaminaatfoie Videojet-dampextractiesystemen houden de productieomgeving en markeerens schoon 9

10 Speciae verpakkingen Op vrijwe iedere toepassing een code aanbrengen Voora snoep- en zoetwarenverpakkingen die gericht zijn op kinderen verschien in vorm, gebruik en toedieningsmethode. Sterker nog, het ontwerp van uw product onderscheidt uw product en kan van doorsaggevend beang zijn voor uw succes. Het kiezen van de juiste inkt is even beangrijk as het gebruik van de ideae codeertechnoogie. Een hoogwaardige code produceren is meer dan aeen het kiezen van een printer. Inkten en voeistoffen zijn cruciaa bij het bepaen van de ideae opossing voor uw toepassing. Specifieke behoeften voor snoep- en zoetwarentoepassingen, zoas contrastrijke codes, moeiijk te coderen substraten en roestvrije coatings kunnen verschiende inkten vereisen. Direct naar verpakking Direct op etiket Dankzij ons ervaren team inktspeciaisten en een aanbod van meer dan 340 verschiende inkten kan Videojet de juiste inkt voor uw behoeften vinden. Thermo Transfer Overprinten (TTO) Afdrukken op etiket en krimpfoie vóór appicatie Ideaa voor donkere verpakkingen waarbij een contrastrijke code vereist is Vee verschiende intkeuren beschikbaar Continuous inkjet (CIJ) Veezijdige codeeropossingen voor bijna ae verpakkingsmateriaen, afmetingen of keuren Breedste portfoio in de branche met meer dan 175 inktaanbiedingen, waaronder geuroze en niet-mek-inkten Eenvoudige integratie aan uw ijn om op de zijkant, boven- of onderzijde van een brede variëteit van substraten te printen Lasermarkeersystemen Mobie 3020 asermarkeersysteem kan gemakkeijk aan wisseende verpakkingsafmetingen aangepast worden Nauwkeurige technoogie en grote markeerveden everen uitstekende codekwaiteit Fiberasermarkeersysteem kan op metaen oppervakken coderen 10

11 Dozen Verbeter uw suppychain en verminder kosten Het op de doos printen van partijcodes, batchcodes en informatie over de everancier zorgt voor traceerbaarheid bij uw magazijnmedewerkers, groothandes en winkeiers. Deze informatie bevat cruciae productinformatie, maakt een snee identificatie mogeijk en zorgt dat uw producten sne kunnen worden verpaatst. Daarnaast zorgt het direct op de verpakking printen van deze informatie ervoor dat voorbedrukte verpakkingskosten worden verminderd door agemene verpakkingen te gebruiken en overige fexibee informatie op aanvraag te printen. Direct op etiket Direct op de doos Lasermarkeersystemen Een DataLase (een contrastverbeteraar)-gecoate doos die is gemarkeerd met een aser zorgt voor een donkerzwarte afdruk in de hoogste resoutie Voora geschikt voor water-resistant dozen omdat de aser duideijke, donkere prints mogeijk maakt zonder de coating te beschadigen Grootkaraker Inkjet (LCM) Voorkomt kosten, opsag en het beheer van abes en de behoefte aan kantspecifieke voorgeprinte dozen Opossing met gepatenteerd micropurge-proces zuivert de printkop vogens programmeerbare intervaen, zodat de printkop niet verstopt raakt Labe Printer Appicator (LPA) Automatisch aanbrengen van hoogwaardige geprinte abes die zijn ontworpen voor gebruiksgemak en weinig onderhoud Direct Appy abeen verbetert de prestaties met een on-demand abeappicatie tot 150 verpakkingen per minuut (bij een abe van 100 x 150 mm) Thermo inkjet (TIJ) Printen op basis van inkt en met hoge resoutie zonder sijtagedeen, minimaa onderhoud en gereateerde downtime Videojets MEK-inkten voor niet-poreuze substraten ondersteunen een goed codeherste, zefs na ange onderbrekingen van de ijn 11

12 Serviceaanbod Breed serviceaanbod, gemaakt naar uw wensen Opstarten De perfecte kennismaking met gebruiksgemak, voor een soepee overgang bij de ingebruikname van nieuwe printers Preventief Terwij uw team zich richt op de productie, garanderen onze technici de veiigheid van uw apparatuur via regematige onderhoudsbezoeken Beschermend Videojet beschikt over een hoog gekwaificeerd service team en u kunt bij Videojet kiezen voor een service en onderhoudscontract dat past bij uw wensen Aomvattend Wij zorgen voor aes en u profiteert van 100% dekking om printerprestaties proactief te optimaiseren 24x7 technische teefonische ondersteuning Preventief onderhoud Break-fix dekking Vervanging van sijtageonderdeen Prioriteitsservice Basisbeginseen bediening Consutingservices en appicatie-ondersteuning Optie om apparatuur te easen beschikbaar Meer detais over ae serviceproducten. Deze staan in onze productspecsheets en officiëe door Videojet geeverde offertes. U profiteert van: Prestatievoordeen Goed onderhouden printers hebben minder downtime, gaan anger mee en verhogen de productiviteit. Vertrouw op gecertificeerde servicetechnici van Videojet om uw codeerappartuur in topvorm te houden. Financiëe voordeen Servicekosten zijn voorspebaar, zodat uw budget is beschermd tegen dure apparatuuruitva. Servicevoordee Kanten ontvangen snee, geprioriteerde, hoogwaardige service van Videojet-technici. Ons serviceteam is het grootste in de branche en onze getrainde experts kunnen u daarom sne te hup komen. 12

13 Technische training Trainingsprogramma s ontwikked om productiviteit te verbeteren en codeerfouten te eimineren Gebruikersinstructie Geavanceerde bediening Basisonderhoud Geavanceerd onderhoud Basisbeginseen bediening Toepassingsspecifieke bediening Basisreparaties Preventief onderhoud Geavanceerde reparatie en printtheorie Duur 2 uur 4 uur 1 dag 2-3 dagen* Wat kunt u verwachten van onze training: Locatie naar uw keuze Technische trainingen kunnen bij u op ocatie of in het trainingscentrum in Leerdam worden gegeven. Training op uw ocatie heeft as voordee dat uw printappicaties en -omgeving direct kunnen worden aangepast. Training in het trainingscentrum heeft as voordee dat uw werknemers niet worden afgeeid en zich op de training kunnen richten. Aangepast op uw team Op basis van de technische vaardigheden en interacties met de printers ontvangen cursisten instructies op maat. Opties voor meerdere poegen en meerdere technoogieën zijn ook beschikbaar. Focus op uw operationee uitdagingen Dankzij de probeemopossingstechnieken uit onze training en best practices voor onderhoud kan uw team de printer bij probemen sne weer in bedrijf steen, waardoor de uptime op ange termijn gemaximaiseerd wordt. Speciae trainingsprofessionas Videojet onderhoudstraining is ontwikked en wordt gegeven door een groep gecertificeerde futime Videojet trainingsprofessionas met diepgaande technische kennis, uitgebreide operationee ervaring en veezijdige onderwijstechnieken. Opbouwen van technische capaciteiten Cursisten krijgen hands-on ervaring met het identificeren, anayseren en opossen van technische probemen in een productieomgeving. Om de effectiviteit van de training en de mate van kennisoverdracht te meten, vindt een beoordeing paats. Zo kan uw managementteam het competentieniveau van het onderhoudspersonee beoordeen. Videojet evert u ae benodigdheden: handeidingen, onderdeen, toos en zefs speciae trainingsapparatuur op aanvraag om uw productie zo soepe mogeijk te aten veropen. * Duur van de cursus Geavanceerd onderhoud is afhankeijk van de technoogie 13

14 Videojet opossingen Nauwkeurig, betrouwbaar en kostenefficiënt printen Coderen in de snoep- en zoetwarenindustrie is niet atijd makkeijk. Suiker-, vet- en stofdeetjes kunnen eiden tot een sechte printkwaiteit. Nieuwe producten, smaken, promoties en verpakkingsgrootten verhogen tevens het risico op dure codeerfouten. Bijkomende factoren as uptime, fexibiiteit, verpakkingsijnefficiëntie en Tota Cost of Ownership zijn beangrijk om de rentabiiteit van de bewerking te hepen beschermen. Videojet biedt een opossing voor a deze uitdagingen door rendabee printers met hoge uptime aan te bieden. Continuous Inkjet (CIJ) Lasermarkeersystemen Thermische Inkjet (TIJ) De meest veezijdige van ae variabee technoogie, en print in combinatie met meer dan 175 soorten inkt op bijna ae soorten en vormen verpakkingen. Verbeter de uitstraing en eesbaarheid van uw producten door het materiaaoppervak permanent te etsen zonder fysiek contact, sovents of andere suppies. Ideaa voor het printen van teksten en barcodes op foies en (kartonnen) dozen zodat ook compexe en gedetaieerde codes duideijk eesbaar zijn voor zowe uw partners as consumenten. Thermo Transfer Overprinten (TTO) Grootkaraker Inkjet (LCM) Labe Print Appicator (LPA) Perfect voor uw fexibee verpakkingstoepassingen TTO zorgt voor codes en afbeedingen in hoge resoutie, van datum- en tijdcodes tot ingrediënten en aergiewaarschuwingen die in ta van keuren geprint kunnen worden. Eimineer vooraf gedrukte dozen en etiketten door uw informatie rechtstreeks op de doos te printen. Hiermee bespaart u tijd en veraagt u de kosten. Wanneer uw kanten etiketten vereisen of wanneer u donkere gofkartonnen verpakkingen gebruikt dan kunt u door midde van een LPA automatisch etiketten op verpakkingen aanbrengen. 14

15 Suppies en accessoires Aangepaste opossingen voor uw toepassing Iedere codeertoepassing is anders. Wij bieden u één van de meest uitgebreide seecties aan suppies en accessoires aan, om een opossing voor iedere unieke toepassing te kunnen bieden. Videojet heeft met ta van inten, inkten en voeistoffen a 40 jaar geïnvesteerd in het ontwikkeen van speciae verbruiksartikeen die ideaa geschikt zijn voor uw snoep- en zoetwarentoepassingen. Wij werken bovendien rechtstreeks samen met beangrijke OEM's en hebben een breed assortiment aan op besteing gemaakte onderdeen voor ae drukwerktechnoogieën zodat onze printers naadoos in uw productieijnen integreren. Suppies Speciaa ontwikkede inkten en voeistoffen Videojet past zeer strenge controeprocessen toe op productiekwaiteit van onze verbruiksproducten om de aerbeste print- en codeerprestaties te kunnen everen. Met meer dan 15 intsoorten, 640 toepassingsunieke voeistoffen en de hup van ons technische ondersteuningsteam hebben wij de ideae opossing voor u. Accessoires Configureerbare accessoires Van aangepaste roestvrije staen beuges en rubberen roers tot rookafzuigsystemen en straarotatie-eenheden, Videojet beschikt over de accessoires voor een probeemoze instaatie die het maximae uit uw ijn haat. Software Printtaken maken en beheren Beschikbaarheid en kwaiteit verbeteren door het beheer van printtaken niet meer aan de operators over te aten. 3 Waarschuwingen codecontroe 1 Taakseectie 2 Productcodering en -markering 15

16 Gemoedsrust as de norm Videojet Technoogies is weredwijd markteider op het gebied van productidentificatie en evert verschiende technoogieën zoas inine printen, coderen en markeren van producten, toepassing specifieke voeistoffen en productevenscycus-diensten. ns doe is om met producenten van verpakte O consumentengoederen en farmaceutische en industriëe goederen samen te werken die hun productiviteit wien vergroten, hun merken wien beschermen en de trends en regegeving vanuit de branche voor wien bijven. Dankzij onze experts en onze vooruitstrevende positie op het gebied van continuous inkjet(cij), thermo inkjet(tij), asermarkeren, Therma Transfer Overprinten (TTO), dooscodering en -etikettering en afdrukken op brede verpakkingen, heeft Videojet weredwijd a meer dan printers geïnstaeerd. Onze kanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dageijks meer dan tien mijard producten bedrukken. Direct Operations biedt ondersteuning voor verkoop, toepassing, service en training met weredwijd meer dan teameden in 26 anden. Daarnaast omvat het distributienetwerk van Videojet meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 anden. Weredwijd hoofdkantoor Verkoop- en servicekantoren van Videojet Productie en Productontwikkeing Landen met verkoop- en servicekantoren van Videojet Landen met partnerkantoren van Videojet voor verkoop en service Be , stuur een e-mai naar of ga naar Videojet Technoogies B.V. Techniekweg HV Leerdam Nederand 2014 Videojet Technoogies B.V. Ae rechten voorbehouden. Het beeid van Videojet Technoogies Inc. is gebaseerd op voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren. Onderdeenummer SL Snoep- en zoetwarenbrochure 2014

Vlees- en gevogelte industrie

Vlees- en gevogelte industrie Markeer-, codeer- en systeemopossingen Vees- en gevogete industrie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen. Van het beheren van verschiende verpakkingsmateriaen en -vormen tot ijnen

Nadere informatie

Videojet-oplossingen voor Codentify

Videojet-oplossingen voor Codentify Systemen voor markeren, coderen en labelen Videojet-oplossingen voor Codentify Digitale belastingverificatie, track & trace en productkeurmerk Het implementeren van Codentify vereist niet alleen geavanceerde

Nadere informatie

Selecteer de juiste codeermethode voor barcodes op dozen, bundels en krimpfolie. Uw hulp bij het printen van de perfecte barcode

Selecteer de juiste codeermethode voor barcodes op dozen, bundels en krimpfolie. Uw hulp bij het printen van de perfecte barcode Whitepaper Selecteer de juiste codeermethode voor barcodes op dozen, bundels en krimpfolie Uw hulp bij het printen van de perfecte barcode De trend dat retailers aan steeds meer eisen en regelgeving moeten

Nadere informatie

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Kabel-, bedrading- en buisextrusie

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Kabel-, bedrading- en buisextrusie Markeer-, codeer- en systeemoplossingen Kabel-, bedrading- en buisextrusie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productielijnen. Een snelle en betrouwbare codering is nergens zo belangrijk als in

Nadere informatie

Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn

Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn Whitepaper Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn Het is duidelijk hoeveel het kost om een labelsysteem

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Weinig geurende codeeroplossingen met weinig VOC voor geurgevoelige toepassingen

Weinig geurende codeeroplossingen met weinig VOC voor geurgevoelige toepassingen Technische handleiding Weinig geurende codeeroplossingen met weinig VOC voor geurgevoelige toepassingen Beschikbare technologieën en overwegingen voor de toepassing begrijpen Inzicht krijgen in waar klanten

Nadere informatie

Eenvoudig coderen op veelzijdige substraten. Thermo inkjet. Videojet 8610

Eenvoudig coderen op veelzijdige substraten. Thermo inkjet. Videojet 8610 Eenvoudig coderen op veelzijdige substraten Thermo inkjet Videojet 8610 2 De 8610 van Videojet combineert de eenvoud van een op patronen gebaseerd printsysteem met op MEK gebaseerde, industriële inktprestaties

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Videojet levert systemen aan PackPost waarbij poststukken snel geadresseerd en gepersonaliseerd kunnen worden.

Videojet levert systemen aan PackPost waarbij poststukken snel geadresseerd en gepersonaliseerd kunnen worden. Grafische inkjet Casestudy Videojet levert systemen aan waarbij poststukken snel geadresseerd en gepersonaliseerd kunnen worden. is een grote aanbieder van postoplossingen in Buckinghamshire, VK. Het klantenbestand

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Ultieme codekwaliteit op veel verschillende producten. Voorbeeldgids voor coderen en markeren. CO2-laser

Ultieme codekwaliteit op veel verschillende producten. Voorbeeldgids voor coderen en markeren. CO2-laser Ultieme codekwaliteit op veel verschillende producten Voorbeeldgids voor coderen en markeren CO2-laser Het specificatieproces is erg belangrijk om de allerbeste lasermarkering te krijgen. Lasermarkeersystemen

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Overzicht codeeroplossingen

Overzicht codeeroplossingen Overzicht codeeroplossingen Codeeroplossingen van product tot pallet Over de hele wereld spelen de Domino producten en technologieën een cruciale rol in het productieproces. We werken met klanten in de

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Slim afdrukken. Levendige kleuren.

Slim afdrukken. Levendige kleuren. Lexmark C950de keurenprinter Sim afdrukken. Levendige keuren. Lexmark C950de keurenprinter De Lexmark C950de is ontworpen voor drukke werkgroepen, maakt het mogeijk A3-keurenafdrukken van professionee

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Slim afdrukken. Levendige kleuren.

Slim afdrukken. Levendige kleuren. Lexmark C950de keurenprinter Sim afdrukken. Levendige keuren. Lexmark C950de keurenprinter De Lexmark C950de is ontworpen voor drukke werkgroepen, maakt het mogeijk A3-keurenafdrukken van professionee

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Ervoor zorgen dat een product de juiste code heeft. Printtaken maken en beheren CLARiSUITE -oplossingen

Ervoor zorgen dat een product de juiste code heeft. Printtaken maken en beheren CLARiSUITE -oplossingen Ervoor zorgen dat een product de juiste code heeft Printtaken maken en beheren CLARiSUITE -oplossingen 2 De CLARiSUITE -oplossingen van Videojet zorgen er lijn na lijn voor dat de juiste code op het juiste

Nadere informatie

Methodes voor het rechtstreeks markeren van onderdelen. Machinaal leesbare identificatie voor de automotive en luchtvaartindustrie

Methodes voor het rechtstreeks markeren van onderdelen. Machinaal leesbare identificatie voor de automotive en luchtvaartindustrie Technical guide Methodes voor het rechtstreeks markeren van onderdelen Machinaal leesbare identificatie voor de automotive en luchtvaartindustrie Het rechtstreeks markeren van onderdelen (Direct Part Marking

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven De vaatwassers. Editie 2014-2015 www.bosch-home.be Technoogie voor het even Bosch: een merk voor het even. 1964-2014: 50 jaar schitterende afwasresutaten. Reeds 50 jaar ang focussen wij op de kwaiteit

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

De uitdaging: Voordeel van Videojet:

De uitdaging: Voordeel van Videojet: Application Note Elektronica Coderen en markeren van elektronische componenten De uitdaging: De elektronica-industrie maakt een krachtige groei door op het gebied van micro-elektronische componenten. Door

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie

Nadere informatie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie Lexmark X950 keuren-mfp serie Krachtige keurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 serie Verhoog de productiviteit van uw medewerkers met printers uit de Lexmark X950 serie. Deze beschikken over

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

"Onderscheidend in coderen en etiketteren..."

Onderscheidend in coderen en etiketteren... "Onderscheidend in coderen en etiketteren..." Primaire verpakkingen Voor het coderen en/of etiketteren van primaire verpakkingen hebben wij verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van uw wensen, eisen

Nadere informatie

Domino printvoorbeelden

Domino printvoorbeelden Domino printvoorbeelden Codeeroplossingen voor producten en verpakkingen Coderingen zijn overal nodig. Of het nu is om aan wettelijke voorschriften te voldoen, om uw processen te verbeteren, of om gewoon

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit aserprinters Indrukwekkende prestaties. Zwart-wit Dubbezijdig afdrukken Tot 47 ppm Beveiigd 2-regeig of 6 cm LCD of 10,9 cm touchscreen Netwerk Ecomodus Lexmark

Nadere informatie

Integrator als meedenkend klankbord

Integrator als meedenkend klankbord TECHNOLOGY Productievernieuwing om throughput te verhogen door Afons Caders Integrator as meedenkend kankbord Ook Begische kmo s investeren in automatisering enerzijds om kwaitatief mee te kunnen met de

Nadere informatie

Verpakkingskosten beperken en zuivelproductieprocessen vereenvoudigen

Verpakkingskosten beperken en zuivelproductieprocessen vereenvoudigen Whitepaper Verpakkingskosten beperken en zuivelproductieprocessen vereenvoudigen On-demand printen kan de SKU-complexiteit verminderen en de bedrijfsefficiëntie verhogen Kosten besparen door de productie

Nadere informatie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie Lexmark X950 keuren-mfp serie Krachtige keurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 serie Verhoog de productiviteit van uw medewerkers met printers uit de Lexmark X950 serie. Deze beschikken over

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Speciaal voor de veeleisende vlees- en gevogeltesector ontwikkelde Thermo Transfer Overprinters Bescherming van codeersystemen voor zorgeloos spoelen

Speciaal voor de veeleisende vlees- en gevogeltesector ontwikkelde Thermo Transfer Overprinters Bescherming van codeersystemen voor zorgeloos spoelen Whitepaper Speciaal voor de veeleisende vlees- en gevogeltesector ontwikkelde Thermo Transfer Overprinters Bescherming van codeersystemen voor zorgeloos spoelen Het beschermen van Thermo Transfer Overprinters

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Bedrijfsgewicht: 2791-5260 kg Nominaa brutovermogen: 36-55 kw (48-74 hp) EEN NIEUWE DEFINITIE

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

Praktisch vijveronderhoud

Praktisch vijveronderhoud Praktisch vijveronderhoud Gids voor de perfecte vijver Meer informatie: www.tetra.net Natuurijk of modern: aan u de keuze De natuur dichtbij Vijvers zijn een paradijs voor dieren en panten. Ze bieden onderdak

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Who cares about variety? Productcatalogus

Who cares about variety? Productcatalogus Who cares about variety? Productcataogus We do! The Warm Society is opgericht omdat we vinden dat het hoog tijd is dat verwarming de aandacht krijgt die ze verdient. Mensen hebben een passieve houding

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Lexmark 2500 serie Forms printers

Lexmark 2500 serie Forms printers Wordt het geen tijd eisen te steen aan uw matrixprinter infrastructuur? afdrukken Lexmark 2500 serie Forms printers Veezijdige opossingen voor het sne afdrukken van a uw formuieren - nu ook modeen met

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Identificatie van onderdelen door markeringen rechtstreeks op producten aan te brengen

Identificatie van onderdelen door markeringen rechtstreeks op producten aan te brengen Whitepaper Identificatie van onderdelen door markeringen rechtstreeks op producten aan te brengen Overwegingen voor het coderen, markeren en verifiëren van onderdelen in de automobiel- en luchtvaartindustrie

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie Gaaxy Fex visuee verificatie SNELLER REAGEREN, MINDER VALSE ALARMEN EN MEER TEVREDEN KLANTEN Visuee aarmverificatie via uw inbraakbeveiigingssysteem Gaaxy Fex Visuee verificatie Hebt u genoeg van vase

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Symaro. Meten is weten. Building Technologies

Symaro. Meten is weten. Building Technologies Symaro Meten is weten Buiding Technoogies s Symaro professionaiteit die overtuigt Symaro vereenvoudigt en standaardiseert het gebruik van opnemers Het door Siemens nieuw ontwikkede assortiment Symaro-opnemers

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Domino M-Serie printen en etiketteren

Domino M-Serie printen en etiketteren Domino M-Serie printen en etiketteren Flexibel voor al uw etiketteer wensen Ons compacte modulaire ontwerp biedt alles wat u nodig heeft voor het printen van etiketten. De M-Serie van Domino is de meest

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

QuickStart automatisering van uw codeeroplossing

QuickStart automatisering van uw codeeroplossing QuickStart automatisering van uw codeeroplossing Voor nauwgezetheid en productiviteit START Scan de code en ontdek meer over Domino QuickStart Domino codeerautomatisering Dankzij QuickStart, Domino s automatiseringsoplossing,

Nadere informatie

4120,- excl. tegels 15% verfrissende keus & helder advies 169,- 99,- elk budget. een nieuwe badkamer

4120,- excl. tegels 15% verfrissende keus & helder advies 169,- 99,- elk budget. een nieuwe badkamer niee ek niee : gemaakt u! Badkamer De Dieze geeft u zeeën van ruimte! Ruimte toietartik én uzef. Dankzij het Peipa wastafemeube met dubbee wastafe en spiege, Vieroy & Boch toiet, de Rijn inoopdouche met

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! Handreiking voor de impementatie van (F)ACT voor ciënten met een icht verstandeijke beperking en compexe probematiek Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de

Nadere informatie

Productiviteit maximaliseren met behulp van intelligente CO ². -laserspecificatie

Productiviteit maximaliseren met behulp van intelligente CO ². -laserspecificatie Whitepaper Productiviteit maximaliseren met behulp van intelligente CO ² -laserspecificatie Een leidraad voor het configureren van het optimale lasermarkeersysteem voor de vereiste toepassing Lasermarkeersystemen

Nadere informatie

uw logistieke partner

uw logistieke partner a uw ogistieke partner 50 jaar sterk in transport en distributie Peeters Vervoercentrae is een begrip op het gebied van distributie, opsag en transport. Wij zijn een innovatief famiiebedrijf met circa

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie