Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat krijgt u in onze pensioenregeling?"

Transcriptie

1 Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op en Wat vindt u in aag 1, 2 en 3? Pensioen bestaat uit 3 agen. In deze tweede aag vindt u meer informatie over ae onderwerpen in aag 1. Tot sot vindt u in aag 3 juridische en beeidsmatige informatie van Bpf GIL. U kunt aag 1 en 3 vinden op of u kunt ons been op Wat krijgt u in onze pensioenregeing? Ouderdomspensioen Wanneer u stopt met werken en met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen. Dit pensioen gaat standaard in as u 67 jaar wordt. U krijgt het ouderdomspensioen zoang u eeft. Ga naar de beveiigde onine omgeving Mijn Pensioencijfers waarin u uw pensioen kunt checken en zef wijzigingen kunt doorvoeren. U ogt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopsag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzef en voor uw eventuee nabestaanden. Let op: in het onderdee 'Mijn Pensioen' van Mijn Pensioencijfers zijn de pensioencijfers nog niet beschikbaar. Hier wordt momentee hard aan gewerkt. Partnerpensioen Uw partner ontvangt pensioen as u komt te overijden. Dit noemen we ook we partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen. Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen as u, voordat u met pensioen gaat: bent getrouwd uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente, of de partner met wie u samenwoont bij ons hebt aangemed. Woont u samen? Dan heeft uw partner aeen recht op partnerpensioen as uw partner bij ons is aangemed en u een samenevingsovereenkomst hebt afgesoten bij de notaris of as de gezamenijke huishouding anger bestaat dan 5 jaar. Ga naar de beveiigde onine omgeving Mijn Pensioencijfers waarin u uw pensioen kunt checken en zef wijzigingen kunt doorvoeren. U ogt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopsag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzef en voor uw eventuee nabestaanden. Let op: in het onderdee 'Mijn Pensioen' van Mijn Pensioencijfers zijn de pensioencijfers nog niet beschikbaar. Hier wordt momentee hard aan gewerkt. Wezenpensioen Uw kinderen ontvangen pensioen as u komt te overijden zo ang u bij uw werkgever in dienst bent. Dit noemen we het wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot hun 18de of tot het moment dat ze overijden. In sommige gevaen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen. Dit is bijvoorbeed het geva as uw kind onderwijs of een beroepsopeiding vogt. Ga naar de beveiigde onine omgeving Mijn Pensioencijfers waarin u uw pensioen kunt checken en zef wijzigingen kunt doorvoeren. U ogt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopsag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzef en voor uw eventuee nabestaanden. Let op: in het onderdee 'Mijn Pensioen' van Mijn Pensioencijfers zijn de pensioencijfers nog niet beschikbaar. Hier wordt momentee hard aan gewerkt. Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid As u arbeidsongeschikt wordt, hebt u voor dat dee recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zef nog premie voor betaat. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankeijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid V1.0 1/7

2 Wat krijgt u in onze pensioenregeing? Let op: Bpf GIL rekent met een fictief arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit is afhankeijk van de hoogte van het ongemaximeerde WIA-dagoon en de inkomsten uit arbeid of restverdiencapaciteit. Pensioenregement Wit u precies weten wat onze pensioenregeing u biedt? Kijk op of vraag het pensioenregement bij ons op. Wat krijgt u in onze pensioenregeing niet? Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen Uw pensioenregeing heeft geen arbeidsongeschiktheidspensioen. As u anger dan twee jaar ziek bent, kunt u voedig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verkaard. U wordt dan ontsagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdee van de WIA. Wij regeen geen aanvuing op deze wetteijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA). Hoe bouwt u pensioen op? A. De Agemene Ouderdomswet (AOW) De AOW is het wetteijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de eeftijd van 15 jaar en de ingangseeftijd van de AOW in Nederand heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangseeftijd is niet meer voor iedereen geijk. Kijk op de website van de Sociae Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-eeftijd. De AOW-bedragen worden jaarijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op Let op: hebt u niet atijd in Nederand gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW ager uitvaen. B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt Via uw werk bouwt u aanvuend pensioen op bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. As u met pensioen gaat ontvangt u een aanvuend pensioen van dit pensioenfonds en/of van de -verzekeraar. Tijdens uw dienstverband bij uw huidige werkgever bouwt u automatisch pensioen op bij Bpf GIL. De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zoang u pensioen opbouwt bij Bpf GIL. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd én het pensioen op uw 67e as u tot dat moment bij Bpf GIL bijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen as u overijdt. C. De pensioenaanvuing waar u zef voor zorgt U kunt zef zorgen voor een aanvuing op uw pensioen. Dit kunt u doen door: extra te sparen te beeggen, of een aanvuende verzekering af te suiten bij een bank of verzekeraar. Wat u kiest, hangt af van uw financiëe situatie en van uw wensen voor ater. U bouwt pensioen op in een middeoonregeing Ieder jaar bouwt u pensioen op over een dee van het bruto oon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hee bruto oon pensioen op. Uw pensioenfonds houdt nameijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt as u met pensioen gaat. Het dee van uw oon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over uw bruto oon minus de franchise bouwt u jaarijks 1,60% aan pensioen op. Het totae pensioen dat u zo opbouwt, is de optesom van a die jaren pus de eventuee indexatie. Dit heet een middeoonregeing. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag eke maand zo ang u eeft. Let op: u bouwt pensioen op over uw bruto jaarsaaris tot ,00 (2016) V1.0 2/7

3 Hoe bouwt u pensioen op? Opbouwpercentage Ieder jaar bouwt u pensioen op over een dee van het bruto oon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het dee van uw oon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto oon minus de franchise bouwt u jaarijks 1,60% aan ouderdomspensioen op. U en uw werkgever betaen beide voor uw pensioen U en uw werkgever betaen eke maand pensioenpremie. U betaat 8,40% en uw werkgever betaat 16,80%. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2016 is de premie die u betaat 8,40% van uw pensioengrondsag. Uw werkgever betaat eke maand de pensioenpremie aan ons pensioenfonds. Uw dee van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandeijks in op uw bruto oon. Het exacte bedrag vindt u terug op uw oonstrook. De premie die de werkgever betaat, staat niet op uw oonstrook. Deze kunt u opvragen bij uw werkgever. Weke keuzes hebt u zef? Waardeoverdracht / Pensioen meenemen? Hebt u via een vorige werkgever a ergens anders pensioen opgebouwd? Dat pensioen kunt u meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht. Bepaa zef of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw besissing de vogende overwegingen mee: Wat voor pensioenregeing gedt bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar (eindoon- of middeoonregeing, premieovereenkomst)? Hoe wordt het pensioen verhoogd? Hoe staat het pensioenfonds er financiee voor (dekkingsgraad)? Weke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeing? Partnerpensioen ruien voor ouderdomspensioen Heeft uw partner zef genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u weicht interessant om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor u zef. As u een partner hebt, moet hij of zij hiermee we instemmen. Dit reget u op het moment dat u met pensioen gaat. Daarna hebt u deze mogeijkheid niet meer. Gevogen voor uw pensioen As u voor deze mogeijkheid kiest, dan ontvangt u een hoger ouderdomspensioen. Uw partner krijgt geen partnerpensioen as u iets overkomt. Hoe reget u dit? Ga naar de beveiigde onine omgeving Mijn Pensioencijfers. Hier kunt u uw pensioen checken en zef wijzigingen doorvoeren. U ogt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopsag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzef en voor uw eventuee nabestaanden. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformuier dat u minimaa zes maanden voordat u met pensioen gaat van ons ontvangt. Dit formuier staat ook op Mijn Pensioencijfers. Let op: het gaat hier om een eenmaige keuze. As u eenmaa gekozen hebt om te ruien, dan kunt u deze keuze niet meer ongedaan maken. Let op: in het onderdee 'Mijn Pensioen' van Mijn Pensioencijfers zijn de pensioencijfers nog niet beschikbaar. Hier wordt momentee hard aan gewerkt. Wat kunt u doen? Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken met de Pensioenpanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. Let op: de Pensioenpanner is tijdeijk offine gehaad. De veranderingen in de pensioenregeing van Bpf GIL moeten nameijk hierin worden verwerkt. Wij informeren u wanneer de panner weer beschikbaar is V1.0 3/7

4 Weke keuzes hebt u zef? Eerder stoppen of anger doorwerken Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67ste. Dat betekent niet dat u tot deze pensioendatum moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf uw 60ste. U ontvangt uw pensioen zoang u eeft. U kunt er ook voor kiezen om ater met pensioen te gaan. U kunt bij Bpf GIL uw pensioen uiterijk vijf jaar na het bereiken van uw AOW-eeftijd aten ingaan. U moet dan we bijven werken tot de uitgestede pensioendatum. Gevogen voor uw pensioen As u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen ager. Dit heeft drie redenen. U ontvangt mogeijk nog geen AOW-pensioen van de overheid. U bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken. Omdat uw pensioen eerder ingaat, ontvangt u het naar verwachting anger. Hierdoor gaat het maandeijkse bedrag omaag. U bouwt minder partnerpensioen op wanneer u eerder stopt met werken. As u ater met pensioen gaat, is uw opgebouwde ouderdomspensioen hoger. Uw pensioen wordt nameijk uitgesmeerd over een kortere periode. Kijk voor de voorwaarden voor het uitsteen van pensioen in het pensioenregement. Wat moet u doen? Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder of ater met pensioen kunt gaan. Geef dat minimaa zes maanden voordat u met pensioen wit gaan aan ons door. Wat kunt u doen? Ga naar de beveiigde onine omgeving Mijn Pensioencijfers en reken met de Pensioenpanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. Let op: de Pensioenpanner is tijdeijk offine gehaad. De veranderingen in de pensioenregeing van Bpf GIL moeten nameijk hierin worden verwerkt. Wij informeren u wanneer de panner weer beschikbaar is. Wat kunt u verder doen? Voordat u een besuit neemt, is het verstandig om te controeren wanneer uw AOW-pensioen ingaat. As u eerder met pensioen gaat, moet u er ook rekening mee houden dat de AOW weicht ater ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op om te zien wanneer uw AOW ingaat. Beginnen met een hoger of ager pensioen Wit u de eerste jaren na uw pensionering meer te besteden hebben? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kunt kiezen hoe ang deze periode is. De periode waarin u het verhoogde ouderdomspensioen ontvangt, kunt u aten variëren tussen 1 en 10 jaar. Is deze periode voorbij, dan ontvangt u daarna minder pensioen. De hoogte van uw pensioen mag u niet zef bepaen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgested van 100:75 (hoog/aag). In de age periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt. Hoe geeft u uw keuze door? Geef aan ons door dat u eerst meer pensioen wit ontvangen. Dit doet u met het keuzeformuier dat u van ons ontvangt zes maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formuier vindt u ook op Mijn Pensioencijfers. Let op: het gaat hier om een eenmaige keuze! As u hier eenmaa voor gekozen hebt, kunt u deze keuze niet meer ongedaan maken. Wat kunt u doen? Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken met de Pensioenpanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. Let op: de Pensioenpanner is tijdeijk offine gehaad. De veranderingen in de pensioenregeing van Bpf GIL moeten nameijk hierin worden verwerkt. Wij informeren u wanneer de panner weer beschikbaar is. Wat kunt u verder doen? Voordat u een besuit neemt, is het verstandig om te controeren wanneer uw AOW-pensioen ingaat V1.0 4/7

5 Hoe zeker is uw pensioen? Weke risico's zijn er? U hebt een ange periode van uw even met pensioen te maken. In uw eerste baan begint u weicht pensioen op te bouwen; uiteindeijk ontvangt u een aatste pensioenbetaing. Daar kan we 80 jaar tussen zitten. In die tijd verandert de wered. En zijn er aerei risico's waardoor uw pensioen ager kan uitvaen dan u verwacht. De risico's eiden mogeijk tot een tekort. Er zijn verschiende soorten risico's: 1. Verandering in de evensverwachting. De evensverwachting stijgt sne. Nederanders even gemidded steeds anger. As deenemers gemidded ouder worden, betaen we hun pensioen anger uit. Iedereen ontvangt zijn pensioen immers zoang hij eeft. Hiervoor is dan meer ged nodig dan waar we eerst op rekenden. 2. Een hoge of age rente. Ook de rente beïnvoedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders schatten steeds in hoevee ged nodig is om de pensioenen te kunnen uitbetaen. Hoe ager de rente is, hoe meer ged zij in kas moeten hebben om ater ae pensioenen te kunnen uitbetaen. As de rente angdurig aag bijft, maakt dat de pensioenen dus duurder. Vergeijk het met een bankrekening. As u een bepaad bedrag op de bank hebt staan met een age rente, houdt u er op ange termijn minder aan over dan wanneer u een hoge rente ontvangt. 3. De waarde van de beeggingen. De beeggingsresutaten kunnen mee- of tegenvaen. Daarom zorgen wij ervoor dat de beeggingen gespreid worden over meerdere beeggingssoorten. Winst op de ene beegging kan een veries op de andere beegging goed maken. Een pensioenfonds of verzekeraar kan beeggingsrisico's ook afdekken. Daar zijn we kosten aan verbonden. Er zijn nog meer risico's waarmee wij rekening moeten houden om uw pensioen zo goed mogeijk te beschermen. Hiervoor hebben wij beeid opgested in ons risicomanagement. Besuiten van het fondsbestuur over het beeid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een beangrijk dee gebaseerd op de beeidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beeidsbesissingen gebruikmaken van de zogenoemde beeidsdekkingsgraad. De beeidsdekkingsgraad is een gemiddede over twaaf maanden. Kijk op voor meer informatie over onze financiëe situatie en de beeidsdekkingsgraad. Waardevast pensioen Met een bepaad bedrag kunt u over een paar jaar minder kopen dan nu. Daarom proberen wij uw opgebouwde pensioen jaarijks te verhogen met een percentage. Dat wi zeggen dat uw opgebouwde pensioen jaarijks meestijgt met de agemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het ukt niet atijd om de pensioenen mee te aten stijgen met de stijging van de prijzen. As het financiee tegenzit, kan het gebeuren dat wij uw pensioen niet of niet voedig kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioen minder waard wordt. As het daarna financiee beter gaat, kan uw pensioen eventuee extra worden verhoogd. De afgeopen jaren hebben wij de pensioenen voor deenemers as vogt verhoogd*: Indexatie Stijging van de prijzen ,2% 0,98% ,5% 2,51% ,00% 2,45% ,00% 2,34% ,00% 1,27% ,00% 1,19% ,00% 2,49% ,5% 1,61% ,5% 1,16% ,0% 1,68% * De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. As er een tekort is Het kan gebeuren dat Bpf GIL ondanks ae voorzorgen toch ged tekort komt om op de ange termijn ae pensioenen te kunnen uitbetaen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvudig mogeijk af te wegen wat de beste opossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw veragen. Het bestuur en de sociae partners kunnen ook kiezen voor een combinatie van maatregeen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geva kan Bpf GIL besuiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te veragen V1.0 5/7

6 Weke kosten maken wij? Ons pensioenfonds maakt de vogende kosten om de pensioenregeing uit te voeren: Kosten voor de administratie. Dit zijn bijvoorbeed de kosten voor de uitbetaing van de pensioenen en voor de incasso van de premies. Kosten voor communicatie. Bijvoorbeed voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Kosten om het vermogen te beheren en te beeggen. Wij betaen bijvoorbeed de partijen die voor ons het vermogen beeggen. Ook zijn er transactiekosten. Dit zijn voorbeed de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop van aandeen of obigaties. Er zijn meer kosten. In ons jaarversag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. Hier eest u ook hoevee kosten wij maken per deenemer. Wanneer moet u in actie komen? As u verandert van pensioenuitvoerder As u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeing gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Het aanvragen hiervan reget u via uw nieuwe pensioenfonds- of verzekeraar. Laat u vooraf goed informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiëe situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Aanvragen waardeoverdracht Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan bij ons waardeoverdracht aan nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verpicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vu het formuier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen. De financiëe positie van uw vorige pensioenfonds en van ons fonds moeten goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogeijk. Wat as u geen waardeoverdracht aanvraagt? Uw opgebouwde pensioen bijft dan staan bij uw vorige pensioenfonds. Vanaf de pensioeneeftijd die gedt in die pensioenregeing wordt het aan u uitbetaad. U betaat geen premie meer bij uw vorige pensioenfonds en u bouwt daar geen pensioen meer op. As u arbeidsongeschikt wordt As u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op gedeeteijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zef nog premie voor betaat. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankeijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is beangrijk dat u de gevogen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Daarnaast dient u binnen één jaar na het intreden van de arbeidsongeschiktheid mededeing te doen van het intreden van de arbeidsongeschiktheid. As u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat Uw partner ontvangt ook een pensioen as u komt te overijden. Dit heet partnerpensioen. Hiervoor maakt het niet uit of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wat er voor uw partner gereged is. Vindt u dat het partnerpensioen niet hoog genoeg is, dan kunt u zef iets extra's regeen, bijvoorbeed door een verzekering af te suiten. Het huweijk of geregistreerd partnerschap met uw partner ontvangen wij automatisch van de Gemeenteijke Basisadministratie (GBA) zo ang u in Nederand woonachtig bent. U hoeft uw partner in dit geva niet aan te meden bij het pensioenfonds. Samenwonen Woont u ongehuwd samen, dan heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te aten komen, moet u hem of haar aanmeden bij ons pensioenfonds. Stuur ons daarvoor een kopie van uw notariee samenevingscontract. Woont u a vijf jaar of anger samen, dan is dat ook vodoende. U kunt dan een uittrekse van de gemeente sturen waaruit dit bijkt. Ga naar de beveiigde onine omgeving Mijn Pensioencijfers en controeer of uw partner bij ons is aangemed. Hier ziet u ook hoevee pensioen er voor uw partner is gereged bij ons pensioenfonds. Let op: in het onderdee 'Mijn pensioen' van Mijn Pensioencijfers zijn de pensioencijfers nog niet beschikbaar. Hier wordt momentee hard aan gewerkt V1.0 6/7

7 Wanneer moet u in actie komen? As u gaat scheiden, het samenwonen beëindigt of uw geregistreerd partnerschap beëindigt Uw ex-partner heeft recht op partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment van de echtscheiding of de beëindiging van het samenwonen. Dit pensioen wordt automatisch aan hem/haar toegekend. U hoeft hiervoor niets te doen. Uw ex-partner kan we afstand doen van dit partnerpensioen. In dat geva moet u ons daarover informeren. Uw ex-partner heeft daarnaast recht op de heft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huweijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moet u vasteggen in een scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een dee van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte steen van de scheiding en de eventuee afwijkende afspraken. Let op: woonde u samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op een dee van het ouderdomspensioen. U en uw ex-partner maken dan zef afspraken over de verdeing van het pensioen. De scheiding of het einde van uw geregistreerd partnerschap ontvangen wij automatisch van de Gemeenteijke Basisadministratie (GBA) zo ang u in Nederand woonachtig bent. U hoeft dit niet aan te geven bij Bpf GIL. As uw samenwonen is beëindigd, dient u dit aan ons door te geven. Dit ontvangen wij niet automatisch van de GBA. As u verhuist naar het buitenand Gaat u in het buitenand wonen? Geef ons dan uw nieuwe adres door. U kunt in het buitenand uw pensioen ontvangen. Dit gedt voor uw pensioen van ons pensioenfonds en voor uw AOW-pensioen dat u krijgt van de overheid. Informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociae Verzekeringsbank. Let op: verhuist u in het buitenand? Geef ons dan ook uw nieuwe adres door. As u werkoos wordt As u geen baan meer hebt, stopt uw pensioenopbouw. U hoeft ons niet zef te informeren. Dat doet uw werkgever. Het is we beangrijk dat u de gevogen hiervan voor uw ouderdomspensioen (en uw eventuee partnerpensioen en wezenpensioen) in kaart brengt. As u uit dienst gaat, ontvangt u van ons informatie met onder meer een overzicht van het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Mijnpensioenoverzicht.n Bekijk eens per jaar hoevee pensioen u hebt opgebouwd op As u gebruik wit maken van een keuzemogeijkheid De keuzemogeijkheden vindt u onder 'Weke keuzes hebt u zef?'. Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest. As u vragen hebt Voor ae vragen over uw pensioenregeing kunt u been met Bpf GIL, te bereiken op , of maien naar of kijkt u op V1.0 7/7

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

14 januari 2016. Naam Adres woonplaats. Geachte mevrouw/heer,

14 januari 2016. Naam Adres woonplaats. Geachte mevrouw/heer, 14 januari 2016 Naam Adres woonplaats Geachte mevrouw/heer, Welkom bij Stichting Pensioenfonds B&S! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International!

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! LAAG 2 U bouwt vanaf de datum van uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Sanoma pensioenregeling A. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

delta lloyd pensioenfonds

delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1 De pensioenregeling in vijf minuten biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie

Nadere informatie

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds TDV (TDV)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de chemie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over uw pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Stichting Pensioenfonds Vitol Anker! De pensioenuitvoerder voor bedrijven verbonden met Vitol. Deze pensioen 1, 2, 3 is bedoeld voor werknemers van VTTI Terminal

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de verf- en drukinktindustrie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen Augustus 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Stichting Shell Pensioenfonds UW PENSIOEN IN BEELD Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspen sioen. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Citibank Pensioenreglement 2015

Hoe is uw pensioen geregeld? Citibank Pensioenreglement 2015 Citibank Pensioenreglement 2015 Welkom bij Pensioenfonds Citigroup Nederland! U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever Citibank. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is je pensioen geregeld? Welkom bij Metro Pensioenfonds. Vanaf het moment dat je bij ons in dienst komt (en je bent op dat moment 21 jaar of ouder) bouw je verplicht pensioen bij ons op. Dit doe je

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is je pensioen geregeld? Welkom bij Metro Pensioenfonds. Vanaf het moment dat je bij ons in dienst komt (en je bent op dat moment 21 jaar of ouder) bouw je verplicht pensioen bij ons op. Dit doe je

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Arbeidsongeschiktheid. Laag 1. Laag 2

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Arbeidsongeschiktheid. Laag 1. Laag 2 Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op. Dat is het geval bij de meeste bedrijven in de horeca en catering. In dit document lees je wat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

PMA Pensioen 1-2-3. Laag 2: Meer over uw pensioen. hoe is uw pensioen geregeld?

PMA Pensioen 1-2-3. Laag 2: Meer over uw pensioen. hoe is uw pensioen geregeld? hoe is uw pensioen geregeld? PMA Pensioen 1-2-3 Laag 2: Meer over uw pensioen Welkom in laag 2 van het PMA Pensioen 1-2-3. Hier vindt u meer informatie over uw pensioenregeling. We behandelen dezelfde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Uw Hoe is uw pensioen geregeld? Beste heer, mevrouw, Welkom bij ABP! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest

Nadere informatie

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen.

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen. 17 maart 2017 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie