Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.:"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Met de machine kan uitsuitend veiig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiigheidsvoorschriften voedig eest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. Dakfesmachine K9 K9-WAD K9-WFS K9-GWS Machine Nr.:

2 Gebruiksaanwijzing dakfesmachine K9 Inhoud Pagina Agemene adviezen Agemene adviezen 2 Uiteg van de tekens 2 Gebruik van de dakfesmachine K9 2 Verpichting van de gebruiker 2 Veiigheidsadviezen 3 Let u a.u.b. voor u eigen veiigheid en bescherming en de veiigheid van anderen in uw werkomgeving op de veiigheidsadviezen. De veiigheidsadviezen waarschuwen voor mogeijke gevaren en geven adviezen hoe u gevaren door eigen gedrag kunt vermijden. Technische Gegevens 4 Functie 5 Standaard toebehoren 5 Basis uitrusting 5 Optionee toebehoren 5 Opstarten en gebruik 6 Omgevingscondities 6 Controes vóór het opstarten 6 Werken met de dakfesmachine 7 (dubbee fes) Voorbereiding van de geprofieerde banen 7 Voorbereiding van de fes voor het inzetten van de dakfesmachine 7 Voorbereiding van de dakfesmachine 7 Arbeidsvogorde bij het suiten van een fes 7 Werken met optionee toebehoren 9 Monteren van de wasen voor de hoekfes K9-WR 9 Fessuiter K8 10 Fessuiter K7 11 Snijdwasen K9-AR 12 Winterset K9-WS 14 DUO- Veiigheidsschakeaar K9-DF 15 Schoonmaak en onderhoud 17 Garantie 17 Conformiteitverkaring 17 Uiteg van de tekens In de gebruiksaanwijzing zijn de veiigheidsadviezen per hoofdstuk specifiek nogmaas genoemd. Ze zijn door pictogrammen gekenmerkt: Advies Attentie Gevaar agemeen Gevaar specifiek Specifieke gebodstekens Het gebruik van de dakfesmachine K9 Verbodstekens De dakfesmachine K9 mag uitsuitend voor het suiten of opensnijden van geprofieerde banen (Duits: Scharen) vogens de technische gegevens en de in deze gebruiksaanwijzing omschreven manier worden gebruikt. Verpichting van de gebruiker De gebruiker moet veiigsteen dat uitsuitend geschood vakpersonee voor het gebruik van de dakfesmachine ingezet wordt. De gebruiksaanwijzing moet steeds bij de machine worden bewaard. 2

3 Gebruiksaanwijzing dakfesmachine K9 Veiigheidsadviezen voor eigenaar en gebruiker Bij ae werkzaamheden op dak en wand moeten de arbeids- en veiigheidsrichtijnen worden nagevogd! Werkzaamheden op metaen daken bij regen of sneeuw zijn vogens DIN , ongevaen - veiigheidsvoorschriften, verboden! Gevaar voor ongeukken! De dakfesmachine K9 is niet spatwater beschermd. Werken bij regen en opkomend spatwater zijn niet geooroofd! Gevaar van stroomsagen! Dakfesmachine en transportkoffer mogen niet as zwevende ast worden getransporteerd. Werken boven hoofd met de dakfesmachine is niet geooroofd. De dakfesmachine moet vrij en zefstandig kunnen werken. Hij mag niet getrokken, geschoven, geduwd of met druk van boven of onder gemanipueerd worden. Zitten of staan op de machine is verboden! Gevaar voor ongeukken! Vóór het aansuiten aan het stoomnet en de ingebruikname van de dakfesmachine dient u de meegeeverd optionee toebehoren en de netsnoer op beschadigingen te controeren! Indien U beschadigingen constateert dient de dakfesmachine voor controe en onderhoud aan de producent teruggestuurd te worden. De bedrijfsvotage op het typepaatje van de dakfesmachine dient in overeenstemming te zijn met votage van het stoomnet. De dakfesmachine mag uitsuitend aan randgeaarde stopcontacten worden aangesoten! Gevaar voor stroomsagen! Bij ae justeer- en montagewerkzaamheden aan de dakfesmachine stekker uit het stopcontact trekken! Gevaar voor kwetsingen! De dakfesmachine mag aeen met de feswasen op de geprofieerde baan en vak op het materiaa staand in gebruik worden genomen. Gevaar voor kwetsingen! De dakfesmachine mag aeen met in de juiste vogorde gemonteerde originee wasen worden gebruikt. Vóór ingebruikname moeten ae afdekkingen en wasen op correcte montage gecontroeerd worden. De machine-gebruiker moet tijdens het werken met de dakfesmachine tegen afstorten beveiigd zijn! Gevaar voor ongeukken! Bij het werken aan steie wanden of daken en bij vrije uitoop dient de dakfesmachine aan de oogbouten met een touw tegen afstorten worden beveiigd. 3

4 Gebruiksaanwijzing dakfesmachine K9 Technische gegevens K9-basisuitrusting Parameter Waarde Eenheid Machinetype K9 K9-WFS K9-GWS K9-Stationes (wasenparen) Motorgegevens Votage V~ Opgenomen vermogen W Opgenomen stroom 3,5 3,5 3,5 A Gewicht (zonder opties) kg Werksneheid m/min Paatdiktes (rovormkwaiteit) NE- Metaen 0,8 0,8 0,8 mm N/mm² Paatijzer 0,7 0,7 0,7 mm N/mm² Roestvast staa 0,6 0,6 0,6 mm N/mm² Radius min ,6 m Feshoogte mm Baanbreedte min mm Materiaatemperatuur min C Technische veranderingen voorbehouden 01/05 Technische gegevens toebehoren Technische gegevens winterset K9-WS (zie gebruiksaanwijzing Föhn.) Profiematen A B C Minimae breedte van de baan 220 mm ab 24 mm ab 25mm Bechdicke s max = 0,8 mm 4

5 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Functie De dakfesmachine K9 suit de dubbee fes en de hoekfes. Tevens is de machine geschikt om dakfesnaden open te snijden. Door het geringe Gewicht en de hoge werksneheid is ichte en veiige handhaving zefs tot stijgingen van 90 gewaarborgd. De dakfesmachine K9 werkt op ae fesbare materiaen zonder oie- of smeerspoor. De hoge feskwaiteit wordt bereikt d.m.v. 8 aangedreven wasen. Door de rubberen aandrijfwasen ontstaat bij bewerkte en onbewerkte paten tot 0,8 mm geen afwrijving. Hierdoor is een schoon en beschadigingvrij fesen gegarandeerd. RVS kan tor een materiaadikte van 0,6 mm worden bewerkt. Door de hoogteversteing in drie stappen en de variabee aandruk (K1-ASS) is het mogeijk de dakfesmachine optimaa aan te suiten materiaen aan te passen. Het suiten van dubbee- en hoekfes naden op getogen c.q. gebombeerde daken is vanaf een radius van 2 meter mogeijk. Er ontstaan schone overgangen bij de kangen en dwarsfes-overappingen (voor kortere radiussen zie technische gegevens). Voedigheid van de evering Direct na de evering van de dakfesmachine K9 dient u de inhoud van het pakket op voedigheid te controeren. Basisuitrusting 1 Gebruiksaanwijzing 1 Dakfesmachine K9 (voor de dubbee fes) 1 Transportkoffer 1 Binnenzeskantseute (5/32) 2 Binnenzeskantbouten (Inchdraad!) Optionee toebehoren (geen onderdee van de basisuitrusting) Hoekfes-wasen K9-WR Fessuiter voor de hoekfes K8 Fessuiter voor de dubbee fes K7 Snijdwasen K9-AR Winterset K9-WS DUO-veiigheidsschakeaar K9-DF In de basisversie suit de dakfesmachine de geprofieerde banen tot de dubbee fes. D.m.v. de wasen voor de hoekfes K9-WR (optionee) kan de dakfesmachine tevens geprofieerde banen tot de hoekfes suiten. Met de snijdwasen K9-AR (optionee) kunnen de dubbee fes en hoekfes direct onder de fesnaad over de hee engte worden opengesneden. Wit u de dakfesmachine K9 aan steie daken en geves gebruiken dient de machine met een touw tegen afstorten te worden beveiigt. Hiervoor dienen de oogbouten aan de voor- en achterkant van de K9. Een betere mogeijkheid om de machine tegen het afstorten te beveiigen is de gepatenteerde DUOveiigheidsschakeaar K9-DF (optionee). Door het automatisch afsaan van de machine vóór een opstake, een druiprand, een daktop of een gestept dak verhoogt u de veiigheid op het werk. D.m.v. het winterset K9-WS (optionee) wordt bij age buitentemperaturen (beneden +10 C) de fes vóór het suiten verwarmd. Hierdoor is het mogeijk zefs bij age buitentemperaturen de fes optimaa te suiten. 5

6 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Opstarten en gebruik Bij ae werkzaamheden op dak en wand moeten de veiigheidsrichtijnen worden nagevogd! Omgevingscondities Werkzaamheden op metaen daken bij regen of sneeuw zijn vogens DIN , veiigheidsvoorschriften, verboden! Gevaar voor ongeukken! De dakfesmachine K9 is niet tegen spatwater beschermd. Werken bij regen en opkomend spatwater zijn niet geooroofd! Gevaar van stroomsagen! Bij het werken aan steie wanden of daken en bij vrije uitoop dient de dakfesmachine aan de oogbouten met een touw tegen afstorten worden beveiigd. Gevaar van ongeukken! Controes vóór ingebruikname Vóór het aansuiten aan het stoomnet en de ingebruikname van de dakfesmachine dient u de meegeeverd optionee toebehoren en de netsnoer op beschadigingen te controeren! Indien U beschadigingen constateert dient de dakfesmachine voor controe en onderhoud aan de producent teruggestuurd te worden. De bedrijfsvotage op het typepaatje van de dakfesmachine dient in overeenstemming te zijn met votage van het stoomnet. De dakfesmachine mag uitsuitend aan randgeaarde stopcontacten worden aangesoten! Gevaar van stroomsagen! Bij ae justeer- en montagewerkzaamheden aan de dakfesmachine stekker uit het stopcontact trekken! - Dakfesmachine uit de transportkoffer haen en met de wasen naar benenden op een oodrechte vakte neerzetten. - De dakfesmachine, de mee geeverde toebehoren en het snoer op beschadiging controeren. Indien U beschadigingen constateert dient de dakfesmachine voor controe en onderhoud aan de producent teruggestuurd te worden. Zichtcontroe - Insteen van de hoogte van de steunwieen - Rubberen steunwieen op beschadiging controeren. - Ae bouten controeren. - Wasen - De rubberen drijfwasen en de feswasen moeten vrij zijn van oie, vet en andere verontreinigingen. - Feswasen op juiste vogorde controeren. Functiecontroe De netschakeaar moet op positie O staan (controeamp van de schakeaar brandt niet). De dakfesmachine mag aeen met gemonteerde steunwieen in gebruik worden genomen. - Aansuiten van de dakfesmachine aan randgearde snoer (kabetromme, verengingssnoer). - Netschakeaar aanzetten (positie I, controeamp van de schakeaar brandt) De dakfesmachine roteren. is in gebruik, ae 8 wasen Indien de dakfesmachine is uitgerust met een DUO-veiigheidsschakeaar (optionee), dient de fesvoeer in zijn behuizing te worden gedrukt en m.b.v. de kettingstift, die door het gat 1 geschoven wordt, vastgezet te worden. - Netschakeaar uitzetten - Wachten tot ae 8 wasen stistaan - De Netstekker uit der randgeaarde stopcontact trekken. Wanneer geen mankementen vastgested konden worden is de dakfesmachine kaar voor gebruik. 6

7 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Werken met de dakfesmachine (dubbee fes) Voor u met de dakfesmachine gaat werken dient u het hoofdstuk Opstarten en gebruik te ezen. Let u met name op de veiigheidsadviezen! Ae voorschriften en adviezen moeten worden uitgevoerd. geprofieerde baan Voorbereiding van de dakfesmachine Insteen van de hoogte van de steunwieen. De steunwieen zijn 3 hoogtes in te steen: - Bereik 1: mm - Bereik 2: mm - Bereik 3: mm De steunwieen verhinderen het kanteen van de machine. Ae 4 steunwieen moeten op dezefde engte worden afgested en mogen tijdens het werken de materiaaoppervakte niet raken. Verhinderen van kanteen d.m.v. instebare steunwieen Voorbereiding van de geprofieerde banen - De eerste geprofieerde baan (Duits: Schare) vogens de voorschriften met kangen bevestigen. - De vogende geprofieerde baan wordt met de U-fes (boven iggende fes) over de L-fes (onder iggende fes) geegd. U- fes L- fes Voorbereiding van de fes voor het inzetten van de dakfesmachine Bij het suiten van de fes moet vóór het inzetten van de dakfesmachine en indien de dakfesmachine niet met de eerste was aan het begin van de fesbaan ingezet kan worden, minimaa één machineengte met de fessuiter K8, K8N of K5 en een ½ machineengte met de fessuiter K7 worden gesoten. Om het uitopen van de dakfesmachine door niet goed op ekaar iggende fesbanen te vermijden is het te adviseren bij ange profiebanen eke 2 3 meter de fes met de fessuiter K8, K8N of K5 te fixeren. Justering van de hoogte van de steunwieen - Bouten van de steunen os maken en op bereik 1,2 of 3 insteen. - Bouten weer monteren en vast draaien. De steunen zijn gekenmerkt met R (rechts) en L (inks) en dienen aan de desbetreffende gemarkeerde paats weer gemonteerd worden. Insteen van de drukregeing Voor een optimae fessuiting kan de druk van de wasen afhankeijk van de te fesen materiaasoort worden ingested (proeffes). 7

8 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Arbeidsvogorde bij het suiten van de fes Indien de dakfesmachine met de DUOveiigheidsschakeaar (K9-DF) is uitgerust, dient u vóór het gebruik van de dakfesmachine de positie van de bokkeerstift te controeren (zie werken met optionee toebehoren K9-DF). Zit de bokkeerstift in gat 1, saat de machine bij een vrije uitoop niet automatisch af. Vóór het werken met de DUOveiigeheidsschakeaar (optionee) dient de functie van ervan gecontroeerd te worden De werkrichting van de dakfesmachine is variabe: van beneden naar boven en/of andersom. - De dakfesmachine moet met ae wasen en de geopende spanhefboom aan het begin van de profiebaan worden ingezet. De beide eerste wasen (nr. 1 en nr. 2) moeten onderin de hoekfes worden ingezet. - Spanhefboom over de drukpunt heen heemaa doordrukken. De hefboom is nu gesoten en staat parae met de geprofieerde baan. Indien de spanhefboom niet correct gesoten is, kan hij tijdens het fesen open gaan. De dakfesmachine dient met een touw aan de oogbouten tegen afstorten beveiigd te worden. - De dakfesmachine aan een randgeaarde verengsnoer aansuiten. - Netschakeaar inschakeen (positie I). Na het inschakeen werkt de dakfesmachine automatisch en suit de geprofieerde baan tot een dubbee fes. - Aan het einde van de fesnaad schakeaar uitzetten (positie O). - Spanhefboom openen. - De dakfesmachine uit de fesbaan nemen. Kan de machine niet vrij uitopen, moet het resterende, niet gesoten profi met de hoekfes-suiter K8, K8N of K5 en de fessuiter voor de dubbee fes K7 gesoten worden. Inzetten van de wasen nr. 1 en nr. 2 aan het begin van de fesbaan De spanhefboom moet zich aan de fesbare kant van de geprofieerde baan bevinden. Spanhefboom suiten 8

9 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Werken met optionee toebehoren Paatsen van de wasen voor de hoekfes K9-WR Voordat u met de dakfesmachine gaat werken dient u het hoofdstuk Opstarten en gebruik te ezen. Let u met name op de veiigheidsadviezen! Ae adviezen en voorschriften moeten worden nageeefd. Bij ae justeer- en montagewerkzaamheden aan de dakfesmachine netstekker uit het stopcontact trekken! Gevaar van kwetsingen! - Met de binnenzeskantseute (standaard toebehoren) die ciindrische bouten van de wasen voor de dubbee fes 1.3 en 1.4 osdraaien. Vogorde wasen-montage Werkrichting - De wasen eruit nemen. - De wasen voor de hoekfes 3 en 4 op de met 3 en 4 gekenmerkte wasenassen monteren. - Beide wasen draaien tot de arreteerstift in de drijfas vat. - Ciindrische bouten monteren en vastdraaien. De herpaatsing van de wasen voor de dubbee fes vindt in omgekeerde vogorde paats. De voorbereiding van de machine, de geprofieerde banen, de fesnaad en het suiten van de fes is beschreven in hoofdstuk Werken met de dakfesmachine. Bij de fesvoorbereiding en de resterende suiting ervan wordt sechts met de fessuiter voor de hoekfes K8 gewerkt. Montage van de wasen op de drijfas 9

10 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Fessuiter voor de hoekfes K8 (optionee) De hoekfes-suiter K8 suit de geprofieerde baan tot een hoekfes. Functie De fessuiter K8 suit geprofieerde banen in één arbeidsgang tot de hoekfes. Met de fessuiter K8 vervaardigt u een krachtige suitende verbinding. De makkeijke fessuiter suit gecoat, geakt en bank paatijzer, auminium, koper of zink tot een dikte van 0,8 mm. Roestvast staa tot 0,6 mm paatdikte. De fessuiter werkt zonder beschadiging van de materiaaoppervakte. Hefboom vast Hefboom beweegbaar Arbeidsvogorde - Fessuiter openen. - Fessuiter met de niet beweegbare kant aan het U- profie eggen. - Fessuiter suiten en de beweegbare hefboon heemaa naar beneden drukken. De hoekfes is nu gesoten. - Fessuiter openen. - Fessuiter in geopende staat iets optien en ± ¾ van de engte van de fessuiter verder schuiven. - Suitprocedure herhaen. Mocht de hoekfes-suiter K 8 wegens gebrek aan paats c.q. ruimte niet gebruikt kunnen worden, is het mogeijk de bewegende hefboom voor een gebogen hefboom (Best. Nr ) te vervangen. Hefboom vast Hefboom beweegbaar Onderhoud Ae onderdeen van de fessuiter K8 zijn genormd, vervangbaar en van niet roestend materiaa. De fessuiter is hierdoor nagenoeg onderhoudsvrij. Sechts de twee zijgeiders (Pos. 5+6) zouden af en toe met vet gesmeerd moeten worden. 10

11 Gebruiksaanwijzing Dakfesmachine Dakfessuiter K9 K9 Fessuiter voor de dubbee fes K7 (optionee) De fessuiter K7 suit de hoekfesen tot dubbee fesen. Functie De fessuiter K7 suit de reeds gesoten hoekfes in één arbeidsgang tot een dubbee fes De makkeijke fessuiter suit gecoat, geakt en bank paatijzer, auminium, koper of zink tot een dikte van 0,8 mm. Roestvast staa tot 0,6 mm paatdikte. De fessuiter werkt zonder beschadiging van de materiaaoppervakte. Arbeidsvogorde - De excenter en de hefboom (2) op positie open zetten. In deze stand de fessuiter op de fes zetten. (Excenterhefboom staat parae met de fesnaad) - De excenter nu op positie dicht zetten, zodat beide haken onder de hoekfes gearreteerd zijn. - Hefboom 1 vasthouden en hefboom 2 suiten door hem heemaa naar beneden drukken. - De hefboom 2 weer in oodrechte positie brengen. - Excenter iets openen. - Fessuiter in geopende staat iets optien en ± ½ van de engte van de fessuiter verder schuiven. - Suitprocedure herhaen. Mocht de fessuiter K 7 wegens gebrek aan paats c.q. ruimte niet gebruikt kunnen worden, is het mogeijk de bewegende hefboom voor een gebogen hefboom (Best. Nr ) te vervangen. Onderhoud Ae onderdeen van de fessuiter K 7 zijn genormd, vervangbaar en van niet roestend materiaa. De fessuiter is hierdoor nagenoeg onderhoudsvrij. Sechts de twee zijgeiders zouden af en toe met vet gesmeerd moeten worden. Snijdwasen K9-AR 11

12 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Om het vrije geeiden van de te snijden materiaa te garanderen gaat men op het 4. Ste assen geen wasen paatsen. De machine werkt met sechts 6 wasen in totaa. Voor u met de dakfesmachine gaat werken dient u het hoofdstuk Opstarten en gebruik te ezen. Let u met name op de veiigheidsadviezen! Ae voorschriften en adviezen moeten worden uitgevoerd Paatsen van de snijdwasen - D.m.v. de binnenzeskantseute (standaard toebehoren) de ciindrische bouten van de wasen os maken (zie tabe). Het terugbouwen van de feswasen vindt in omgekeerde vogorde paats. Bestaand wasenset wasen verwijderen Dubbee fes Hoekfes Arbeidsvogorde bij het open snijden van de dubbee of de hoekfes. Bij het open snijden van de fesnaad kan angs de snijdkant braamvorming ontstaan. Gevaar van kwetsingen! Handschoenen gebruiken! De werkrichting is variabe van beneden naar boven en andersom. - Spanhefboom heemaa openen. - Machine met de rubberen wasen in de fes zetten. Montageschets van de wasen - Wasen van de aandrijfas verwijderen. - De snijdwasen 3 en 0.3 op de desbetreffend gekenmerkte aandrijfassen paatsen. - Beide wasen draaien tot de arreteerstift in het gat van de aandrijfas vat. - Ciindrische bouten paatsen en vast draaien. De snijdwasen moeten zich vóór de te snijden fesnaad bevinden. Indien de machine in de fesnaad gezet moet worden (b.v. wegens een opstake etc.) dient de fes met de hand ca. 20 cm open geknipt te worden en de machine met de snijdwasen in de open gesneden fes gezet worden. De spanhefboom moet zich aan de fesbare kant van de geprofieerde baan bevinden. 12

13 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Spanhefboom arreteren - De spanhefboom over het drukpunt heen heemaa naar beneden drukken. De hefboom is nu gearreteerd en staat parae met de fesbaan. Indien de spanhefboom niet correct is gearreteerd, kan hij tijdens het werken open gaan. De dakfesmachine dient met een touw aan de oogbouten tegen afstorten te worden beveiigd. - De dakfesmachine steeds aan een randgeaarde verengsnoer aansuiten. - Netschakeaar aanzetten (positie I). Na het aanzetten werkt de dakfesmachine automatisch en snijdt de fes open. - Aan het einde van de fes de netschakeaar uit zetten (positie O). - Spanhefboom openen. - De dakfesmachine uit de fesbaan verwijderen. Stoot de machine tegen een opstake of een muur en kan het aatste stuk niet meer machinaa gesneden te worden dient de rest van de fesnaad met de hand open gesneden te worden. 13

14 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Winterset K9-WS Vóór de ingebruikname van het winterset de gebruiksaanwijzing zorgvudig ezen en opvogen. Bij inste- en montagewerkzaamheden atijd de netstekker uit het stopcontact trekken! Gevaar van kwetsingen! De uittredende ucht kan tot 650 C heet zijn. Brandgevaar! Ontvambare materiaen verwijderen! Fes, verwarmingseement en schoterefector kunnen zeer warm worden! Na het uitzetten het apparaat aten afkoeen. Niet aanraken! Verbrandingsgevaar! Beschermingshandschoenen gebruiken! Met het winterset K9-WS (optionee) wordt bij age buitentemperaturen de fes voor de dakfesmachine verwarmd. Na de montage van het winterset K9-WS kan de dakfesmachine ook bij age temperaturen een optimae fessuiting vervaardigen. Wordt, ondanks de inzet van het winterset K9- WS, de minimae verwerkingstemperatuur van +10 C niet bereikt, moet de werksneheid van de dakfesmachine d.m.v. de eektronische toerentaregeaar (b.v. K9-T) (Aansuitvermogen min Watt) gereduceerd worden. Na het aanzetten van het verwarmingseement kan de warmte tot +650 C eektronisch worden gereged. Voor technische gegevens van het winterset K9-WS zie gebruiksaanwijzing verwarmingseement. Montage - Oogbout (1) os maken. - Houder (2) monteren en met de oogbout (1) bevestigen. - Draadstift (3) vastdraaien. - Verwarmingseement (4) van boven door de opname schuiven en met de geribde bouten (5) geijkmatig met de hand vast draaien. - Schoterefector (6) van beneden in het verwarmingseement schuiven en vast maken. 14

15 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 DUO-veiigheidsschakeaar K9-DF Met de DUO-veiigheidsschakeaar kan de dakfesmachine bij een vrije uitoop tegen afstorten worden beveiigd. Door het automatische afsaan bij of voor een hindernis, daktop, druiprand, of muur c.q. wand wordt de veiigheid op het werk aanzienijk verhoogd. Wordt de dakfesmachine aan steie daken of geves ingezet dient de machine ook bij gebruik van de DUO-veiigheidsschakeaar met een touw tegen afstorten te worden beveiigd. Door het automatische afsaan bij of voor een hindernis, daktop, druiprand, of muur c.q. wand wordt de veiigheid op het werk aanzienijk verhoogd. Der DUO-veiigheidsschakeaar mag uitsuitend van de fabrikant aan de dakfesmachine worden toegevoegd. Functie Bij het uitopen op daktop, druiprand of bij het raken van een hindernis of opstake saat de dakfesmachine d.m.v. twee, in werkrichting gemonteerde, toetsen af. Functiecontroe van de DUO-veiigheidsschakeaar - Festoets naar boven drukken. - Stift in gat 1 steken. - Netschakeaar aanzetten (positie 1, ae wasen moeten draaien). - Wandtoets drukken. Machine saat af. Wasen staan sti. - De machine door uit- en aanzetten van de netschakeaar reactiveren. (ae wasen moeten nu draaien). - Stift uit gat 1 trekken. Machine saat af. 4 wasen moeten sti staan. - Netschakeaar uitschakeen (positie 0). 15

16 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Werken met de DUO-veiigheidsschakeaar Om de festoets te activeren - Stift met ketting uit gat 1 trekken. - Stift in gat 2 steken. - De machine in de fes zetten. De festoets moet op de bovenrand van de fesnaad iggen! - De machine aanzetten. Na het aanzetten werkt de dakfesmachine automatisch en suit de fesnaad. Bereikt de machine het einde van de fesnaad of stoot tegen een opstake c.q. muur saat hij automatisch af. - Netschakeaar uitzetten (positie 0). - Spanhefboom openen. - De machine uit de fesnaad verwijderen. De eventuee resterende noch niet gesoten fes dient met een manuee fessuiter gesoten te worden. Opheffing van de functie van de festoets: - Stift uit gat 2 trekken. - Festoets in zijn behuizing drukken. - Festoets d.m.v. de stift in gat 1 bokkeren. Vóór eke fessuiting dient de positie van de festoets te worden gecontroeerd. 16

17 Gebruiksaanwijzing Dakfessuiter K9 Schoonmaak en onderhoud Conformiteitverkaring De machine is nagenoeg onderhoudsvrij. Hij dient bij verontreinigingen uitsuitend met een droge ap gereinigd te worden. Bij eventuee beschadigingen of storingen dient de dakfesmachine terug aan de fabrikant gestuurd te worden. Reparaties mogen uitsuitend door de fabrikant worden uitgevoerd. Garantie De dakfesmachine K9 en de toebehoren worden vóór de uitevering en tijdens de productie meervoudig getest en gecontroeerd. Wij garanden materiaa en uitvoering. Treedt bij de machine ondanks het gebruik vogens voorschrift een mankement op wordt de machine kosteoos gerepareerd. De garantie is gedig vanaf de everdatum. Voor de behandeing van garantieaanvragen dient u het bewijs van aankoop bij te voegen. De garantie vervat indien anderen service- of reparatiewerkzaamheden aan de machine hebben verricht. Andere dan de boven genoemde garantievergoedingen zijn uitgesoten. 17

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

880 EUROSEAL SILICONE

880 EUROSEAL SILICONE 880 EUROSEAL SILICONE Hoogwaardige universee sanitairkit. Producttypering Basis : Acoxim. Keur : Transparant Grijs (Trijs), transparant, wit, zivergrijs, manhattangrijs, grijs, antraciet, beige, jasmin,

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

CES systeem WZ. Horizontaal, tot 2020 gepatenteerd keersleutelprofiel

CES systeem WZ. Horizontaal, tot 2020 gepatenteerd keersleutelprofiel CES systeem WZ Horizontaa, tot 2020 gepatenteerd keerseuteprofie Suitsysteemtechnoogie op hoog niveau Het systeem WZ is een keerseutesysteem weke toepasbaar is in ta van systemen. Per ciinderzijde zorgen

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

CES systeem WM. Het keersleutelsysteem met oneindige merkbescherming

CES systeem WM. Het keersleutelsysteem met oneindige merkbescherming CES systeem WM Het keerseutesysteem met oneindige merkbescherming Suitsysteemtechnoogie met merkbescherming Het CES systeem WM is as keerseutesysteem voor de objectbouw geconcipieerd. Aerhoogste suitprecisie

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

IMPRESSA J5 de belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J5 de belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA J5 de beangrijkste zaken in het krt Het»Bek vr de IMPRESSA«en»IMPRESSA J5 de beangrijkste zaken in het krt«hebben van de nafhankeijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen p grnd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

IMPRESSA C5 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C5 De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA C5 De beangrijkste zaken in het krt»het bek vr de IMPRESSA«en»IMPRESSA C5 De beangrijkste zaken in het krt«hebben van de nafhankeijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen p grnd

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

STANDAARD-BOX VB 100

STANDAARD-BOX VB 100 STANDAARD-BOX VB 100 Klosterhofweg 62 Tel: +492166-2163850 Site: www.euroverbau.de D-41199 Mönchengladbach-Güdderath Fax: +492166-1320506 Mail: info@euroverbau.de GmbH Verkoop & Verhuur Nederland: Postbus

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

4/2008. zelfmaakidee uit Binnen & buiten. badkamerkast

4/2008. zelfmaakidee uit Binnen & buiten. badkamerkast /2008 zefmaakidee uit Binnen & buiten badkamerkast Een mooie kast voor a uw spuetjes in de badkamer. Met aden aan de zijkant, open vakken aan de voorkant en achter de deur, die voorzien is van een spiege,

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing Messenslijper - Art.nr. 38932 Gebruiksaanwijzing Model: KS-0601 Technische gegevens: 220-240V-50Hz, 60W Onderdelen A. grove slijpgleuf B. grove slijpgleuf C. fijne slijpgleuf D. fijne slijpgleuf E. opening

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4 Technische fiche: fexocompct excusive VF / VF / VF / bijzondere kenmerken green iqtechnoogie (duurzaam, energieefficiëntie en connectiviteit) compacte warmtepomp met ingebouwde warmwaterboier van beschike

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen is

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inbouwhandleiding Pagina 26 Wijnklimaatkast NL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inhoud Leveringsomvang...26 Afmetingen van het apparaat...26 Apparaat transporteren...27 Inbouwmaten...28 Ventilatie

Nadere informatie

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing SALAMANDER Gebruiksaanwijzing Art.no. 688.003 (AT-936) 1 INDEX Hoofdstuk Omschrijving Pagina 0 Introductie 2 1 Functies & Gebruik 3 2 Product Specificaties 3 3 Vervoer & Opslag 3 4 Instructies 3 5 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie... 3 2.2. Gebruik...

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Draadloze openingsmelder

Draadloze openingsmelder Draadloze openingsmelder Installationsanleitung Installation Guide Instructions d installation Installatie-instructies FU5120WB 497242 Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5 2 Voorwoord Geachte klant, Wij

Nadere informatie

MANUAL VEEBORSTEL HANGEND

MANUAL VEEBORSTEL HANGEND MANUAL VEEBORSTEL HANGEND Voorwoord De Vink roterende veeborstel bestaat uit een frame waarin een borstelwals, aangedreven door een trommelmotor, is gemonteerd. Het geheel wordt met 3 kettingen verend

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare douchebrancard Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

MBI. Barkoelkast Dometic HiPro 4000 Vision met glazen deur. Barkoelkast RH 429 LDAG met glazen deur. Geschikt voor het bewaren van dranken en snacks.

MBI. Barkoelkast Dometic HiPro 4000 Vision met glazen deur. Barkoelkast RH 429 LDAG met glazen deur. Geschikt voor het bewaren van dranken en snacks. MBI Barkoekast ometic HiPro 4000 Vision met gazen deur Pexigasdeur met magnetische deursuiting, deuraansag inks/rechts verwissebaar. Binnenruimte wit met 1 in hoogte verstebaar draagrooster. Binnenverichting

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 22. Wijnklimaatkast EWTdf 1653 / 2353 / 3553

Inbouwhandleiding Pagina 22. Wijnklimaatkast EWTdf 1653 / 2353 / 3553 Inbouwhandleiding Pagina 22 Wijnklimaatkast NL 7085 507-00 EWTdf 1653 / 2353 / 3553 Leveringsomvang Etiketten 2 st. - EWT 1653 4 st. - EWT 2353 8 st. - EWT 3553 Bevestigingshoek Afdekking Afdekking Afstandshouder

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel.

Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel. www.alphametal.be info@alphametal.be H andleiding YT-160A G ebruiksaanwijzing Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel. Een ieder die met dit toestel zal werken dient deze handleiding

Nadere informatie

Schaarvetspuit. Gebruiksaanwijzing. volgens DIN 1283-H-500 Industrie vetspuit ELITE K9 Industrie vetspuit 1en 2 Standaard vetspuit.

Schaarvetspuit. Gebruiksaanwijzing. volgens DIN 1283-H-500 Industrie vetspuit ELITE K9 Industrie vetspuit 1en 2 Standaard vetspuit. Schaarvetspuit volgens DIN 1283-H-500 Industrie vetspuit ELITE K9 Industrie vetspuit 1en 2 Standaard vetspuit Gebruiksaanwijzing Inhoud: 1. Algemene gegevens 1.1 Gebruiksvoorschriften 1.2 Opbouw en funktiebeschrijving

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur)

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur) Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest Telefoon 0251-316482 Fax 0251-314043 Email: mail@sanmedi.nl Website: www.sanmedi.nl Installatie handleiding Lift 03 Type A (opbouw) / CLA Installatiehandleiding (montage

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

...een product van BEKA

...een product van BEKA Algemene beschrijving en hydraulisch schakelschema Algemene beschrijving De hydraulisch aangedreven vetpomp BEKA HAMAX Systeem 2 wordt voornamelijk gebruikt voor het smeren van hydraulische hamers en alle

Nadere informatie

e 608 Gebruiksaanwijzing Stage Microphones

e 608 Gebruiksaanwijzing Stage Microphones e 608 Gebruiksaanwijzing Stage Microphones A B C 1 2 D 90 60 120 0 0 0 5 10 15 20 25 db 0 0 60 90 120 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz 4,000 Hz 8,000 Hz 16,000 Hz 150 180 180 150 dbv - 40-50 - 60-70

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding LT-2008.02 Limo-konijn Leeftijd: 2 tot 14 Transportmaat: 50-70-90 cm Gewicht: 16 kg. Vermogen: 250watt Spanning: 230 volt Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1 Voor de installateur Montagehandleiding Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in Flexibel slangsysteem DN6 voor zonnesystemen Flexibel slangsysteem DN20 voor zonnesystemen Art.-nr. 302 46 Art.-nr. 302 47 BEnl

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125

GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125 GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125 WWW.INTERDYNAMICS.EU Technische gegevens sleuvenzaag MS125 ATTENTIE: Deze sleuvenzaag mag alleen worden gebruikt door personen die daarvoor zijn aangewezen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Montage-instructies nora plinten en hoekplinten

Montage-instructies nora plinten en hoekplinten Montage-instructies nora plinten en hoekplinten De ondergrond moet legklaar volgens VOB, DIN 18 365 zijn. Ondergronden mogen mag geen structuur bevatten die hoger is als 0,6 mm. Oneffenheden of een te

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500

GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500 GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500 Met de aankoop van deze Bio versnipperaar Shredder 3500-Compact, heeft u een machine die u zeer veel diensten zal bewijzen om op optimale wijze zeer diverse materialen voor

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Condensaatbehandeling Serie AQUAMAT

Condensaatbehandeling Serie AQUAMAT Condensaatbehandeing voor compressorcapaciteiten tot 100 Veraagt de kosten! Condensaat behandeen oont de moeite Door de steeds strengere miieuvoorschriften wordt het afvoeren van niet-behanded condensaat

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program 08/2005 Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX The catering program ELEKTRISCHE WATERGRILL HS-1, HS-1½, HS-2 HS1-S70, HS1/2-S70, HS2-S70 SPECIFICATIES De onderstaande tabel verwijst naar de specificaties

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Papiervernietiger X10 CD

Papiervernietiger X10 CD Papiervernietiger X10 CD met aparte snij-eenheid voor cd's/dvd's en creditcards Handleiding 91608 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen/vernietigen van een maximum van 10 (niet-geniete)

Nadere informatie

6301 9303 04/2002 BE/NL

6301 9303 04/2002 BE/NL 60 90 04/00 BE/NL Voor de vakman Montagevoorschrift Montageset voor gegolfd dak Montage boven op dak Zorgvuldig lezen vóór de montage Voorwoord Over dit voorschrift Dit montage- en onderhoudsvoorschrift

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie installatie instructie Benodigde gereedschappen: Steeksleutel 7 mm Steeksleutel 9 mm Steeksleutel mm Steeksleutel 4 mm Kruiskopschroevendraaier Benodigde materialen: Bevestigingsmaterialen (4) voor de

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Handleiding 91605 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor

Nadere informatie

Etiketteerapparaat Selenia

Etiketteerapparaat Selenia Etiketteerapparaat Selenia Laden met etiketten (zie ook tekening III): - Verwijder de etikettenplaat (17) van de machine. - Neem een pakje etiketten en klem deze tussen de 2 met rubber beklede zijsteunen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini Salt

Gebruiksaanwijzing Mini Salt Gebruiksaanwijzing Mini Salt Informatie Elektrolyse apparaat Schrijf uw type van het elektrolyse apparaat in deze sheet Dit is belangrijk als u later vragen heeft over de werking van dit apparaat. Model

Nadere informatie

Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken

Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken Bestel-zonwering.nl Montagehandleiding Rolluiken versie 2014 1 Montage Handleiding Rolluiken De montage van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman.

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare aankleedtafel MEDI Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

inschakelstroom lamp

inschakelstroom lamp inschakestroom amp Agemene informatie voor dit practicum. Benodigdheden: amp met goeidraad meetweerstand van 0,1 Ω schakeaar aansuitdraden digitae mutimeter Fuke 123 scoopmeter PC met fukeview programma

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Bedrijfsgewicht: 2791-5260 kg Nominaa brutovermogen: 36-55 kw (48-74 hp) EEN NIEUWE DEFINITIE

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Injectoren 522 voor doseerpompen Gebruikshandleiding

Injectoren 522 voor doseerpompen Gebruikshandleiding Injectoren 522 voor doseerpompen Gebruikshandeiding ees deze gebruikshandeiding aandachtig door en bewaar voor nasagdoeeinden! 15.750071-V2.0 522 n Coofoon Injectoren 522 Gebruikshandeiding Versie 2.0

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie