De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant."

Transcriptie

1 Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere ondervoeren, zoang deze op de juiste wijze zijn voorbereid. De designvoer is niet geschikt voor buiteninstaatie of voor onverwarmde paatsen. Het is beangrijk een constante temperatuur te behouden voor de totae evensduur van de voer. Erg grote wisseingen in temperatuur kunnen een negatief effect hebben op de voer en moeten vermeden worden. Dit is voora beangrijk wanneer de temperatuur onder 13 C gaat: de temperatuur mag max. 5 C per keer verhoogd worden over een periode van min. 24 uur om de ruimte terug geeideijk op kamertemperatuur te brengen. Een instaatie in ruimtes met een te grote thermische beasting van de voer is niet toegestaan. (bv. In veranda s, kampeerwagens, serres,... ) De designvoer kan worden gebruikt met voerverwarming, op voorwaarde dat de verwarmingseementen (heet water of eektrisch) van het verwarmingssysteem in de voer zijn ingewerkt. Andere systemen mogen niet gebruikt worden. Schake de voerverwarming uit gedurende 48 uur voor en na het eggen. Schake deze zeer geeideijk weer in (per max. 5 C). De maximaa toegestane oppervaktetemperatuur is 27 C. De designvoer kan ook worden gebruikt met voerkoeingssystemen. De aanvoertemperatuur van het koewater mag echter niet tot onder de dauwpunttemperatuur worden veraagd. Lagere temperaturen kunnen condensatie veroorzaken en zo de voer beschadigen. De thermostaten in de kamers mogen nooit ager dan 5 C onder de kamertemperatuur worden ingested. Binnen dezefde ruimte dient materiaa uit dezefde partij gebruikt te worden. Indien de voer voor 1 project niet tegeijk wordt bested, kunnen keine keur en/of gansverschien niet voedig uitgesoten worden. De dozen mogen niet rechtop gestockeerd of vervoerd worden om vervorming van de voer te voorkomen. Stockeer deze in nette stapes. Stockeer deze ook niet in extreem koude (minder dan 2 C) of extreem warme (meer dan 40 C) of in vochtige kamers. Ondervoeroverzicht Nauwgezette voorbereiding van de ondervoer is cruciaa voor een uitstekend ogende voer en een goede paatsing. De ondervoer moet hard, gad, droog, zonder gebreken en geschikt voor het doe zijn. Verwijder zo nodig oude ijmresten en zorg ervoor dat het oppervak waterpas is en niet vervuid met vet, oie of chemische stoffen Er moet een geschikt egaisatiemidde worden gebruikt, om te verzekeren dat er geen onregematigheden te zien zijn op de afgewerkte voer. De seectie van geschikte materiaen, waaronder egaisatiemiddeen en hupproducten, hangt af van het eindgebruik van de voer en moet worden overeenge komen met de everancier van de voorbereidingsmateriaen en met de voeregger. De materiaen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de voer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. De ondervoer moet atijd vodoende droog zijn. Het vochtgehate van de ondervoer mag niet meer zijn dan 2,5%CM (cement ondervoer) of 1,5% (anhydriet ondervoer). Betonnen en stenen voeren die rechtstreeks op de ondergrond zijn gepaatst moeten voorzien zijn van een effectief vochtscherm (damp proof membrane of DPM). Vog de gedetaieerde instructies van de fabrikant voor de instaatie van een vochtscherm en het gebruik van een egaisatiemidde.

2 Een designvoer ziet er zo goed uit as de kwaiteit van de basis waarop hij is geïnstaeerd. Grote onregematigheden in de ondervoer zijn op de afgewerkte voer zichtbaar. Voeregwerkzaamheden mogen pas beginnen as de instaateur de ondervoer of de condities heeft beoordeed en goedgekeurd. Ernstige gebreken moeten atijd onmiddeijk worden gemed aan de desbetreffende instantie en gecorrigeerd voordat de voer wordt geïnstaeerd. Indien de oneffenheden in de ondervoer niet groter zijn dan 5 mm breed en 2 mm diep kan door het gebruik van de Xtrafoor ondervoer het egaisatieproces vermeden worden. Deze ondervoer zorgt bovendien voor een nog betere geuidsisoatie en comfort. Opgepast, enke deze ondervoer is geschikt hiervoor omwie van zijn geringe indrukbaarheid en easticiteit gebruik geen andere ondervoeren. Aanbevoen gereedschap Bezem en/of stofzuiger Rometer Potood Passer Breekmes Rubberen hamer Stootbokje en aandrukroer Voorbereiding 1 Neem de voer uit de verpakking en aat deze, vak iggend, accimatiseren gedurende min. 24 uur bij een temperatuur van 18 C tot 25 C. 2 De temperatuur in de kamer moet 24 uur voor, tijdens en na de paatsing tussen de 18 C tot 25 C zijn. 3 Het oppervak onder de voer moet van tevoren vodoende worden voorbereid, zodat de voer goed kan worden geegd. Het oppervak moet schoon, droog, gad, stevig waterpas, vrij van gebreken en niet vervuid met vet, oie of chemische stoffen zijn. 4 Controeer ae paneen bij dagicht op mogeijke gebreken of verschien in keur of gans vóór het eggen. 5 Controeer of de tong en groef van het kikprofie vrij zijn van vui en beschadiging. 6 Meng voor de beste resutaten bij het eggen minimaa twee pakken om herhaingen in het patroon te vermijden. Stapsgewijze eginstructies De designvoer is een zwevende voer. Het is niet de bedoeing de paneen te verijmen aan het oppervak eronder. Voorzie steeds een expansievoeg van 0,5 cm rondom de kamer en rondom ae vaste eementen in de kamer (piaren, verwarmingsbuizen,...) Voorzie een expansievoeg van 1cm rondom de ruimte en rondom ae vaste eementen in de kamer voor ruimtes die groter zijn dan 200 m 2. In ruimtes waarin een ononderbroken zijde van meer dan 15 opende meter is moet naast de expansievoeg van 1cm rond de buitenrand van de kamer en rond de vaste eementen, ook een bijkomende expansievoeg van 0,5 cm in het midden van de ruimte voorzien worden. Er wordt best een expansievoeg aangebracht tussen de verschiende ruimtes (bv. onder de deur). De designvoer systeempaneen kunnen op twee verschiende manieren aan ekaar worden bevestigd; tongingroef of groefintong. De eenvoudigste, aanbevoen en hieronder beschreven procedure is echter groefintong. Het is aan te raden om te beginnen met de groefzijde van de pank in de richting van de muur en van inks naar rechts te werken.

3 1 Meet de kamer nauwgezet om te bepaen of de eerste rij paneen moet worden versmad. Indien niet, moet de onderste groefzijde van de eerste rij paneen worden verwijderd. Gebruik een breekmes om de onderste groef netjes af te snijden. 2 Begin met het eggen van de eerste rij in de hoek van de kamer aan uw inkerkant as u naar de muur kijkt. Werk atijd van inks naar rechts en met de tong naar u toe (AFB 1). 3 Leg de eerste rij in een rechte ijn en kik de kopeinden aan ekaar. Schuif de korte zijde van het profie in het kopeinde van het vorige panee en druk het panee omaag. Het wordt aanbevoen om een aandrukroer te gebruiken voor het aansuiten van de kopeinden, zodat de naad precies past. Ga door met het eggen van de eerste rij op dezefde manier tot u bij het aatste stuk bent (AFB 2). 4 Voor het aatste stuk meet u de aatste pank op dezefde manier as de vorige paneen. Wanneer u het pane snijdt met een breekmes, moet u zorgen dat u door de sijtaag snijdt voordat u het panee breekt (AFB 3). 5 Voor een aantrekkeijk en natuurijk ook adviseren wij u het stuk dat is overgebeven van rij 1 te gebruiken as eerste stuk in de vogende rij, zoang het overbijvende stuk minimaa 1/3 is van de totae pank engte. Doe dit voor ae achtereenvogende rijen. 6 Leg de tweede rij net as de eerste: begin aan de inkerkant en schuif de groef van het panee onder een hoek van ongeveer 25 over de tong van de vorige rij en kik de groef in de tong door het pane neer te eggen terwij u het stevig tegen de eerste rij drukt (AFB 4). Het is niet noodzakeijk, maar u kunt ook een rubberen hamer en een stootbokje gebruiken om de paneen perfect te aten aansuiten (AFB 5). 7 Leg dan het tweede panee met de groef in een hoek van 25 over de tong van de vorige rij. Paats de inkerhoek van het kopeinde tegen het vorige panee en paats dan de korte zijde van het profie in het kopeinde van het vorige panee en druk het omaag. Gebruik een rubberen hamer voor het koppeen van de kopuiteinden, zodat de naad precies past. Herhaa dit tot u het eind van de rij hebt bereikt. 8 Om de aatste rij paneen te kunnen eggen, moet u deze meesta smaer maken. Doe dit as vogt: eg een panee bovenop de vorige rij met de groef naar de muur, eg een ander panee omgekeerd tegen de rand van de muur en markeer het panee eronder. Snij het panee op maat en eg de aatste rij (AFB 6). 9 Bij deurposten en verwarmingsbuizen moet de voer ook op maat worden gemaakt. Snij eerst het panee op de juiste engte. Paats dan het panee naast het voorwerp en teken de juiste maat af. Snij daarna het panee op maat. Deurposten kunnen indien nodig op maat worden gezaagd om de voer eronder te kunnen eggen. cick 1 2 Afbeeding 1 Afbeeding 2 Afbeeding 3 Afbeeding 4 Afbeeding 5 Afbeeding 6

4 Voor een perfect resutaat is het absouut noodzakeijk de Xtrafoor ondervoer te gebruiken ontworpen as de perfecte partner (cfr DIN18365partC): Egaiseert keine onregematigheden in de ondervoer Gemakkeijkere instaatie Verbeterd(e) geuidsisoatie en comfort Miieuvriendeijk, bestaat voor 93 % uit natuurijke grondstoffen Hoewe Xtrafoor ondervoer keine oneffenheden corrigeert (onregematigheden niet groter dan 5 mm breed en 2 mm diep zoas de voegen tussen teges) moet de ondervoer toch perfect zuiver, vak, droog, stofvrij en vrij van vervuiende producten zijn. Dezefde normen, richtijnen en referenties geden as bij een normae instaatie zonder Xtrafoor ondervoer. Xtrafoor ondervoer kan over bestaande voerbedekkingen worden geegd, zoas keramische teges, inoeum, rubber, aminaat, parket en vakke voerpanken, op voorwaarde dat die ondervoer geen onregematigheden groter dan 5 mm breed en 2 mm diep vertoont. Xtrafoor ondervoer kan ook over voeren met voerverwarming of voerkoeing op basis van water worden geegd. Xtrafoor ondervoer kan gewoon worden gesneden met een tapijtmes. Leg de stroken ondervoer tegen ekaar met de foiezijde naar boven in een hoek van ca. 90 ten opzichte van de paatsingsrichting van uw nieuwe voer. De stroken ondervoer hoeven niet aan ekaar te worden bevestigd. Verwijder de PETfoie van de Xtrafoor ondervoer en paats de voer vogens de paatsingsinstructies. Gebruik geen primer op Xtrafoor ondervoer. Enke correct uitgevoerde instaaties met Xtrafoor ondervoer worden gegarandeerd. Instaaties met andere ondervoeren die een schadecaim veroorzaken worden niet door ons behanded. Technische gegevens Samensteing: Dikte: Roformaat: Permanente veerkrachtige onderaag, incusief minerae vuers en poyurethaan bindmidde Ca. 1,5 mm (+/ 0,1 mm) Ca. 10 m x 1 m (10 m 2 per ro) Gewicht per m 2 : 1,5 kg/m 2 Gewicht per ro: 15 kg/ro Brandgedrag: Bf S1 cf. EN Contactgeuidreductie: ΔLw= 12dB in combinatie met 4,5mm Cick LVT (EN ISO 140)

5 Design foors Onderhoudsadvies Ae designvoeren moeten regematig gereinigd worden. De aard en de frequentie van dit onderhoud is afhankeijk van het gebruik van de voer. Goed onderhoud verengt de evensduur van de voer en zorgt ervoor dat de voer er goed bijft uitzien en hygiënisch bijft. Designvoeren zijn uitgerust met een SuperguardPU ak bovenop de sijtvaste topaag. Deze ak beschermt beter tegen vervuiing en maakt het onderhoud gemakkeijker. Bovendien maakt Superguard een extra voorafgaande behandeing met beschermende poish overbodig. Seectie van onderhoudsproducten Xtrafoor Ceaner Maintainer Onze geconcentreerde reiniger heeft een fris aroma voor routinereiniging. Geschikt voor gebruik met ae reinigingsmethoden incusief hand matig, reinigen met een voerboenmachine en een schrob zuigmachine. Beschikbaar in fessen van 1 iter en van 2,5 iter. Xtrafoor Spot Remover Een gebruikskare vekverwijderaar met een fris aroma. Samengested voor verwijdering van vekken. Beschikbaar in fessen van 500 m. Xtrafoor evert een serie onderhoudsproducten die worden aanbevoen voor het reinigen van de designvoeren. Producten die zeep bevatten of ongeschikte reinigingsmiddeen zoas afwasmidde kunnen een moeiijk te verwijderen aag of restanten op het oppervak achteraten. Daardoor ziet de voer er minder goed uit en kan hij gad worden. Gebruik geen producten in een te hoge concentratie, want daardoor kunnen restanten op de voer achterbijven. Ook vekverwijderaars en onderhoudsproducten van andere fabrikanten kunnen gebruikt worden voor het onderhoud van de designvoeren. Vog steeds de gebruiksaanwijzigingen vermed op de verpakking.

6 Reiniging na instaatie Na de instaatie en voor de ingebruikname van de voer moet een eerste grondige reiniging gedaan worden om ae verontreiniging van tijdens de bouwwerken of instaatie weg te nemen. Dit kan door handmatig te vegen/stofzuigen en te wissen met een vochtige dwei. Gebruik Xtrafoor Ceaner Maintainer in de juiste dosering. Dageijks onderhoud Veeg de voer grondig met een nietbehandede voermop of stoffer en bik en borste. Onderhoud de inoopmatten door deze buiten uit te schudden en te stofzuigen. Periodiek onderhoud Maak een opossing van Xtrafoor Ceaner Maintainer (of een geijkwaardig onderhoudsproduct) die verdund wordt zoas aangegeven op de verpakking. Gebruik een goed uitgewrongen mop voor het verwijderen van vui. Gebruik de mop met overappende streken. Spoe de mop vaak en vervang de opossing indien nodig. Vui water aat eijke resten achter op het oppervak. Laat de gehee voer grondig drogen. Zorg dat a het materiee grondig wordt gereinigd na gebruik en veiig wordt opgeborgen. Eventuee vekken die tijdens routinereiniging niet konden worden verwijderd, kunnen voorzichtig worden verwijderd met een nietschurend nyon sponsje van het type dat wordt gebruikt voor pannen.

7 Veiigheidstips Secht onderhoud kan eiden tot een gadde voer, die ongeukken kan veroorzaken. Lees de onderstaande voorzorgs maatregeen om uw voer zo veiig mogeijk te houden. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Natte voeren kunnen gad zijn. Zorg ervoor dat geschikte schoonoopmatten worden gebruikt. Water op de voer, zefs keine druppes van bijvoorbeed een parapu, moet direct worden opgenomen met een schone, absorberende doek. Gemorst water, vet, voedse, chemische stoffen en andere vreemde materiaen kunnen de voer ook gad maken. Vee meubepoijstmiddeen en gasreinigers bevatten chemische stoffen en siiconen die in contact met de voer gadheid kunnen veroorzaken. Zefs keine hoeveeheden kunnen gevaarijk zijn. Zorg dat er niet op de behandede paatsen wordt geopen totdat ze gehee droog zijn. Zefs vochtige voeren kunnen gad zijn. Wees voorzichtig met spuitbussen met insecticide, desinfecterende middeen en parfum. Sommige bevatten oie en oposmiddeen waarvan vodoende op de voer kan bijven iggen om gadheid te veroorzaken. Preventieve maatregeen (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) Stofzuig of veeg de voer regematig om stof en zandkorres te verwijderen. Veeg wat geknoeid is onmiddeijk op met een absorberende doek en was dan grondig met Xtrafoor Spot Ceaner of Ceaner Maintainer, op de juiste wijze verdund, totdat de voer gehee schoon is. Afspoeen en goed aten drogen. Geschikte schoonoopmatten kunnen, as ze goed worden onderhouden, vee schurende en vreemde materiaen, die van schoenen afkomstig zijn, effectief verwijderen en naar binnen geopen water opvangen. Hierdoor is er minder onderhoud nodig bij inooppaatsen en wordt de evensduur van de voer verengd. Gebruik nooit matten met een rubber of atex onderzijde, omdat deze bruine vekken kunnen achteraten. Ook zwenkwietjes of dopjes onder meubepoten mogen niet van rubber of atex gemaakt zijn. Sommige spuitbussen met insecticide kunnen ook schadeijk zijn voor het tegeoppervak. Bescherm tegen krassen van meubepoten door het gebruik van brede, vrij bewegende zwenkwieen, gijders, roers of vit. Gebruik meubedoppen onder zware voorwerpen en apparaten om deuken te voorkomen. Verpaats af en toe tapijten en meubeen om permanente keurverandering te vermijden Gebruik geen smae zwenkwieen of zwenkwieen met een gekarted oopvak, omdat deze de voer kunnen beschadigen. Wees ook voorzichtig met naadhakken. Sigaretten, ucifers of andere hete voorwerpen veroorzaken permanente schade as deze in contact komen met de voer. Dit moet absouut vermeden worden. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddeen die de voer kunnen beschadigen. Zowat eke voerbedekking verkeurt na angdurige bootsteing aan direct zonicht. Daarom is het noodzakeijk dit te vermijden. Voorkom dit door de gordijnen of zonnebinden te gebruiken wanneer de zon het fest schijnt. Design foors

Design floors. Installatieinstructies - Dryback. Algemene voorwaarden. Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3

Design floors. Installatieinstructies - Dryback. Algemene voorwaarden. Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 16 27 28 10 15 14 4 29 11 30 13 12 3 2 1 5 6 8 7 9 18 26 17 19 24 25 23 Design floors Installatieinstructies Dryback Algemene voorwaarden De installatie van Design Floors is eenvoudig en volgt grotendeels

Nadere informatie

Moduleo Click Installatieinstructies & onderhoudsadvies. In 1-2-3 geplaatst

Moduleo Click Installatieinstructies & onderhoudsadvies. In 1-2-3 geplaatst Moduleo Click Installatieinstructies & onderhoudsadvies In 1-2-3 geplaatst Moduleo Click Installatieinstructies Gefeliciteerd met de aankoop van uw Moduleo Click designvloer. Moduleo Click is ontworpen

Nadere informatie

880 EUROSEAL SILICONE

880 EUROSEAL SILICONE 880 EUROSEAL SILICONE Hoogwaardige universee sanitairkit. Producttypering Basis : Acoxim. Keur : Transparant Grijs (Trijs), transparant, wit, zivergrijs, manhattangrijs, grijs, antraciet, beige, jasmin,

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar:

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar: Installatie voorschriften Rigid Core XL Ga voor meer informatie naar: www.rigidcorexl.nl Voor u begint / Voorbereidingen: Lees alle instructies voor u start met de installatie. Bij een onjuiste installatie

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

glue NL Plaatsingsinstructies Algemeen Acclimatisatie- en bewaringsomstandigheden Ondergrond

glue NL Plaatsingsinstructies Algemeen Acclimatisatie- en bewaringsomstandigheden Ondergrond NL Plaatsingsinstructies Algemeen glue 1. We raden aan om alle panelen van hetzelfde vloerproject tegelijk te bestellen. Compatibiliteit van panelen aangekocht in afzonderlijke bestellingen, kan niet gegarandeerd

Nadere informatie

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud Handleiding PVC-kliktegels Leginstructies Reiniging en onderhoud Leginstructies Voorbereiding De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

AGA DUAL CONTROL. Modelnummers: DC3 & DC5. (Opties externe ventilatie en kamerventilatie inbegrepen)

AGA DUAL CONTROL. Modelnummers: DC3 & DC5. (Opties externe ventilatie en kamerventilatie inbegrepen) AGA DUAL CONTROL Modenummers: DC3 & DC5 (Opties externe ventiatie en kamerventiatie inbegrepen) Gebruikers-gids ONTHOUD dat u bij het vervangen van onderdeen van dit apparaat uitsuitend reserveonderdeen

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

BELANGRIJK! BEWAAR DE PANELEN OP KAMERTEMPERATUUR IN GESLOTEN VERPAKKING VOOR MINIMAAL 48 UUR TOT AAN HET MOMENT VAN LEGGEN.

BELANGRIJK! BEWAAR DE PANELEN OP KAMERTEMPERATUUR IN GESLOTEN VERPAKKING VOOR MINIMAAL 48 UUR TOT AAN HET MOMENT VAN LEGGEN. BELANGRIJK! BEWAAR DE PANELEN OP KAMERTEMPERATUUR IN GESLOTEN VERPAKKING VOOR MINIMAAL 48 UUR TOT AAN HET MOMENT VAN LEGGEN. De kamertemperatuur moet minimaal 18 o C zijn voor en tijdens het leggen. De

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Design and Quality IKEA of Sweden KOOPHULP VLOEREN. laminaat

Design and Quality IKEA of Sweden KOOPHULP VLOEREN. laminaat KOOPHULP VLOEREN laminaat GOED OM TE WETEN IKEA vloeren kunnen op bestaande vloeren worden gelegd met uitzondering van hoogpolige vaste vloerbedekking. Gebruik bij het leggen van een vloer altijd een NIVÅ

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

Parketvloeren - de natuurlijkste manier

Parketvloeren - de natuurlijkste manier Parket Systemen Parketvoeren - de natuurijkste manier om uw woondromen waar te maken. Traditionee, maar ook vernieuwend. Atijd degeijk, maar nooit saai. Met parket sta je etterijk bovenop een hedendaags

Nadere informatie

Who cares about variety? Productcatalogus

Who cares about variety? Productcatalogus Who cares about variety? Productcataogus We do! The Warm Society is opgericht omdat we vinden dat het hoog tijd is dat verwarming de aandacht krijgt die ze verdient. Mensen hebben een passieve houding

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C5

Het boek voor de IMPRESSA C5 Het boek voor de IMPRESSA C5 Het IMPRESSA boek heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen o grond van de votte stij, de voedigheid en de aandacht voor veiigheidsasecten. Inhoudsogave

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

click NL Plaatsingsinstructies Algemeen Acclimatisatie- en bewaringsomstandigheden Ondergrond

click NL Plaatsingsinstructies Algemeen Acclimatisatie- en bewaringsomstandigheden Ondergrond NL Plaatsingsinstructies Algemeen click 1. Wij raden aan om alle panelen van hetzelfde vloerproject tegelijk te bestellen. Compatibiliteit van panelen aangekocht in afzonderlijke bestellingen, kan niet

Nadere informatie

nora 1-componenten voegpasta

nora 1-componenten voegpasta nora 1-componenten voegpasta Lees aandachtig de instructies op de verpakking! In de meeste gevallen hoeven de naden bij nora rubber vloerbedekking niet over het gehele oppervlakte gevoegd te worden. Uitzonderingen:

Nadere informatie

Onderhoudsinstructies

Onderhoudsinstructies Uw Solidfloor heeft verzorging en bescherming nodig! Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Regelmatig stofzuigen of met een zachte bezem vegen beperkt het risico van krassen. Gebruik een deurmat

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN LINOLEUM VLOEREN. De Waegenaere NV

ONDERHOUD VAN LINOLEUM VLOEREN. De Waegenaere NV ONDERHOUD VAN LINOLEUM VLOEREN De Waegenaere NV Bieke Een linoleum vloer en onderhoud Met een vloer van Forbo Flooring beschik je over een hoogwaardige en zeer duurzame vloerbekleding. Een product waarvan

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.:

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.: Gebruiksaanwijzing Met de machine kan uitsuitend veiig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiigheidsvoorschriften voedig eest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. Dakfesmachine

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C5

Het boek voor de IMPRESSA C5 Het boek voor de IMPRESSA C5 Het IMPRESSA boek heeft van de Duitse keurings-instantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen o grond van de votte stij, de voedigheid en de aandacht voor veiigheidsasecten. Inhoudsogave

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid Leginstructies VOORAF Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Het is belangrijk om, bij daglicht, alle panelen voor en tijdens de plaatsing te controleren

Nadere informatie

Leginstructies voor zwevende Fold-Down

Leginstructies voor zwevende Fold-Down VOORBEREIDING VAN ONDERVLOEREN VOOR Wicanders ZWEVENDE VLOEREN Wicanders zwevende vloeren kunnen gelegd worden in de meeste ruimten van woonhuizen en commerciële gebouwen, met uitzondering van badkamers,

Nadere informatie

Papierbehang - Werkwijze Advies 3. Vliesbehang - Werkwijze Advies 4. Algemene Behangtips 5

Papierbehang - Werkwijze Advies 3. Vliesbehang - Werkwijze Advies 4. Algemene Behangtips 5 Behang Tips Papierbehang - Werkwijze Advies 3 Vliesbehang - Werkwijze Advies 4 Algemene Behangtips 5 Behangtips Partners at Home 2 / 7 Papierbehang - Werkwijze Advies Stap 1: Maak het plaksel volgens de

Nadere informatie

premium Voorbereiding 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Voorbereiding 1 INSTALLATION INFORMATION Voorbereiding 1 Pergo Premium-klikvloeren worden geleverd met instructies in de vorm van afbeeldingen. De teksten onder die afbeeldingen geven meer uitleg en hebben betrekking op drie verschillende onderdelen:

Nadere informatie

Taurine in energiedrank

Taurine in energiedrank Taurine in energiedrank 1. Onderzoeksvraag Hoe kunnen we de aanwezigheid van taurine aantonen in een energydrank? 2. Voorbereiding a. Begrippen as achtergrond voor experiment Aminozuur : Een organische

Nadere informatie

Leginstructie Visgraat Parket Zwevend leggen meerlaags parketvloeren (mes en groef)

Leginstructie Visgraat Parket Zwevend leggen meerlaags parketvloeren (mes en groef) Leginstructie Visgraat Parket Zwevend leggen meerlaags parketvloeren (mes en groef) Januari 2017 www.cotap.nl Inhoudsopgave Voorbereiding... 3 Wat heeft u nodig... 3 Opslag en acclimatiseren... 3 Controle

Nadere informatie

- installatiekit (slagijzer, afstandsblokjes (1-8 mm) en een voor Unilink geschikt stootblok) - ondervloersysteem (Quick Step screen) - onderhoudskit

- installatiekit (slagijzer, afstandsblokjes (1-8 mm) en een voor Unilink geschikt stootblok) - ondervloersysteem (Quick Step screen) - onderhoudskit Unilink leginstructies Algemeen Unilink is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. Dankzij de ingenieuze tand- en groefvorm kunnen de panelen eenvoudig

Nadere informatie

4/2008. zelfmaakidee uit Binnen & buiten. badkamerkast

4/2008. zelfmaakidee uit Binnen & buiten. badkamerkast /2008 zefmaakidee uit Binnen & buiten badkamerkast Een mooie kast voor a uw spuetjes in de badkamer. Met aden aan de zijkant, open vakken aan de voorkant en achter de deur, die voorzien is van een spiege,

Nadere informatie

optimum glue Voorbereiding PLAATSINGSINFORMATIE Wij raden aan om alle panelen van hetzelfde commercieel vloerproject tegelijk te bestellen.

optimum glue Voorbereiding PLAATSINGSINFORMATIE Wij raden aan om alle panelen van hetzelfde commercieel vloerproject tegelijk te bestellen. Voorbereiding Wij raden aan om alle panelen van hetzelfde commercieel vloerproject tegelijk te bestellen. Bewaar en vervoer uw vinyl vloer altijd met zorg om vervormingen te voorkomen. Bewaar en vervoer

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Onderhoudsinstructies level 1

Onderhoudsinstructies level 1 level Uw Solidfloor heeft verzorging en bescherming nodig! Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Uw vloer dient direct na oplevering voorzien te worden van een extra laag Solidfloor onderhoudsolie

Nadere informatie

1. VOORBEREIDING 2. PLAATSING 3. AFWERKING 4. ONDERHOUD

1. VOORBEREIDING 2. PLAATSING 3. AFWERKING 4. ONDERHOUD In de volgende tekst verwijst/verwijzen "vinyl vloer(en)" naar de vloeren uit de vinyl collecties van Quick-Step Livyn voor een gelijmde plaatsing. De "merkaccessoires" verwijzen naar de specifieke Livyn

Nadere informatie

IMPRESSA C5 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C5 De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA C5 De beangrijkste zaken in het krt»het bek vr de IMPRESSA«en»IMPRESSA C5 De beangrijkste zaken in het krt«hebben van de nafhankeijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen p grnd

Nadere informatie

Onderhoudsinstructies level 1

Onderhoudsinstructies level 1 level Uw Solidfloor heeft verzorging en bescherming nodig! Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Uw vloer dient direct na oplevering voorzien te worden van een extra laag Solidfloor onderhoudsolie

Nadere informatie

Reinigings- en onderhoudshandleiding voor industrieel geoliede parketvloeren; conform DIN 18356

Reinigings- en onderhoudshandleiding voor industrieel geoliede parketvloeren; conform DIN 18356 Reinigings- en onderhoudshandleiding voor industrieel geoliede parketvloeren; conform DIN 18356 Geoliede oppervlakken zetten de individuele structuren van de verschillende houtsoorten extra in de verf.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Technische informatie Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D Hamm

Technische informatie Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D Hamm Verzegelde parketoppervlakken beschermen het echte hout tegen beschadigingen en leveren zo een bijdrage aan een jarenlang gebruik van het parket. Hierbij benadrukken ze, afhankelijk van de gekozen opbouw,

Nadere informatie

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe Nobo Whiteboards Inspirerende ideeën deen ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Wij zijn Nobo... Wij zijn de oppervaktes die breekbare eerste gedachten, notities,

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES INSTALLATIE INSTRUCTIES 1/5 Geachte klant, Wij danken U voor de aankoop van onze fineerhouten Par-ky vloer. Wij vragen U nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen. INSTALLATIEMATERIAAL

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

optimum Voorbereiding 1 INSTALLATION INFORMATION

optimum Voorbereiding 1 INSTALLATION INFORMATION 1 Pergo Optimum-kleefvloeren worden geleverd met instructies in de vorm van afbeeldingen. De teksten onder die afbeeldingen geven meer uitleg en hebben betrekking op drie verschillende onderdelen:, Installatie

Nadere informatie

Parket- of tegelvloer

Parket- of tegelvloer Kluswijzer voor het leggen van een parket- of tegelvloer Een harde vloer van parket of tegels c.q. plavuizen aanleggen is behalve fraai ook duurzaam. Parket Er bestaan drie soorten parket:: lamelparket,

Nadere informatie

DOE HET ZELF KURKVLOER LEGGEN

DOE HET ZELF KURKVLOER LEGGEN 1 DOE HET ZELF KURKVLOER LEGGEN AANPASSINGEN Aanpassingen aan uw woning, gericht op prettiger wonen moedigen wij aan. Er zijn diverse aanpassingen die u zo aan kunt pakken zonder ook maar iemand te hoeven

Nadere informatie

Directe acties: do s and don t s

Directe acties: do s and don t s Procedure voor het veilig opruimen van gebroken spaarlampen of fluorescentielampen Directe acties: do s and don t s Zorg er voor dat er niet door het gebroken materiaal wordt gelopen, hiermee voorkomt

Nadere informatie

inspira: med Medical Beauty met resultaten die cosmetische chirurgie benaderen

inspira: med Medical Beauty met resultaten die cosmetische chirurgie benaderen Medica Beauty met resutaten die cosmetische chirurgie benaderen Synergie tussen de cosmetische en medische wered made in Germany Stress op het werk, droge (airco)ucht, fast food, acoho, de uchtkwaiteit,

Nadere informatie

Montage-instructies. Zwevende montage met CLICKitEASY LVT design vloeren. Voorbereidingen en geschiktheidstest. Montage met CLICKitEASY

Montage-instructies. Zwevende montage met CLICKitEASY LVT design vloeren. Voorbereidingen en geschiktheidstest. Montage met CLICKitEASY Deze documentatie is bedoeld als basisinformatie en is geen vervanging voor het uitvoerige advies door de handelspartner. Bewaar deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Voorbereidingen en geschiktheidstest

Nadere informatie

PROTECT EXCELLENCE. Specificaties en onderhoudsadvies E N T R A N C E F L O O R I N G

PROTECT EXCELLENCE. Specificaties en onderhoudsadvies E N T R A N C E F L O O R I N G Specificaties en onderhoudsadvies 2013 E N T R A N C E F L O O R I N G 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 Protect Excellence De garens van deze frisse modieuze collectie bestaan voor 33% uit gerecyclede

Nadere informatie

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen.

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. WWW..COM Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. LAGUNE De Quick Step Lagune vloer kan zowel in een gewone ruimte als in een badkamer gelegd worden.

Nadere informatie

AGA SIX-FOUR SERIE - DC6 (FFD) GEBRUIKERSHANDLEIDING - AARDGAS

AGA SIX-FOUR SERIE - DC6 (FFD) GEBRUIKERSHANDLEIDING - AARDGAS AGA SIX-FOUR SERIE - DC6 (FFD) GEBRUIKERSHANDLEIDING - AARDGAS Bevat instructies voor onderhoud, instaatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 512387 A Onthoud dat as u een onderdee van dit apparaat vervangt,

Nadere informatie

Installatie- en algemene onderhoudsinstructies Moduleo Click

Installatie- en algemene onderhoudsinstructies Moduleo Click Installatie- en algemene onderhoudsinstructies Moduleo Click Installatie Het installeren van Moduleo Click is eenvoudig en logisch. De te volgen richtlijnen en omstandigheden zijn deze die eveneens gelden

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT RADEN WE AAN OM DE INSTRUCTIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT RADEN WE AAN OM DE INSTRUCTIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. In de volgende tekst verwijst vinyl vloer(en) naar de vloeren van de collecties van Quick-Step Livyn Ambient Glue + en Balance Glue +. De merkaccessoires verwijzen naar de specifi eke vinyl accessoires

Nadere informatie

Beamix Vloervlak Egalisatie 770

Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Slechte ondergrond & Hout TOEPASSING Vezelversterkte gietvloer voor op slechte ondergronden, hout en vloerverwarming. Ideaal op (stabiele) houten (verdiepings)vloeren. Bij

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Vereisten aan de ondergrond belangrijke aanwijzingen voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Neemt U aub. ook de afzonderlijke gegevens voor het volledige verlijmen van de producten in acht. Deze zijn

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Installatie en onderhouds instructies, garantie beleid. BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever. www.berryalloc.com. Discover this product

Installatie en onderhouds instructies, garantie beleid. BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever. www.berryalloc.com. Discover this product Installatie en onderhouds instructies, garantie beleid BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever. www.berryalloc.com Discover this product (1/4) 1. Inleiding PureLoc is een LVT vloer ontworpen voor residentieel

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Montage-instructies nora trapoplossingen

Montage-instructies nora trapoplossingen Montage-instructies nora trapoplossingen Geschikte ondergronden zijn trappen van hout, steen, dekvloer (gegrond), metaal en andere harde, vaste ondergronden. De ondergrond moet legklaar volgens VOB, DIN

Nadere informatie

Een muur behangen. Materialen Gereedschap. Afplaktape. Emmer. Lijm. Schaar. Rolmaat. stanleymes. Potlood. paslood. trap. Afdekfolie.

Een muur behangen. Materialen Gereedschap. Afplaktape. Emmer. Lijm. Schaar. Rolmaat. stanleymes. Potlood. paslood. trap. Afdekfolie. Een muur behangen Een muur behangen Materialen Gereedschap Afplaktape Lijm Rolmaat Potlood Afdekfolie behangspatel behang aandrukrol nadenroller Emmer Schaar stanleymes paslood trap lijmkwast Liniaal behangtafel

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

OnderhoudSportvloeren

OnderhoudSportvloeren Onderhoud onderhoudsabonnementen sportvloeren sportvloeren.nl 11.0 Houten sportvloeren Algemene aanwijzingen voor optimaal plezier van uw parketvloer Het optimale luchtvochtigheidspercentage van een ruimte

Nadere informatie

4120,- excl. tegels 15% verfrissende keus & helder advies 169,- 99,- elk budget. een nieuwe badkamer

4120,- excl. tegels 15% verfrissende keus & helder advies 169,- 99,- elk budget. een nieuwe badkamer niee ek niee : gemaakt u! Badkamer De Dieze geeft u zeeën van ruimte! Ruimte toietartik én uzef. Dankzij het Peipa wastafemeube met dubbee wastafe en spiege, Vieroy & Boch toiet, de Rijn inoopdouche met

Nadere informatie

Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel

Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Inhoudsopgave 6302986 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Emmer 2,5 kg NL/FR 2 6302987 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Emmer 5 kg NL/FR 4 6302988 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Onderhoudsinstructies

Onderhoudsinstructies Onderhoudsinstructies Uw nieuwe vloer heeft verzorging en bescherming nodig! Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Regelmatig stofzuigen of met een zachte bezem vegen beperkt het risico van krassen.

Nadere informatie