Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard"

Transcriptie

1

2 Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise in voeibare producten expertise in burgerijke bouwkunde expertise in uitvoering 3 ISO certificeringen 9001:2000 en VCA veiigheidscertificaat Trendsetter en één van de beangrijkste speers in de vogende sectoren: - dakdichting - waterdichting - burgerijke bouwkunde - DIY Atab in de IKO groep Competentiecentrum en Europese hoofdzete binnen de Internationae IKO groep. IKO setting the standard hoofdkantoor in Toronto Canada meer dan 30 productieocaties toonaangevend fabrikant van bitumen dakbedekkingen en thermische isoatie. IKO in Noord-Amerika IKO in Europa Export naar meer dan 60 anden weredwijd Internationae certificaten en goedkeuringen

3 Waarom IKOcip veiigheidsystemen Veiigheid op het dak is niet uitsuitend de verantwoordeijkheid van de opdrachtgever of gebouweigenaar. De IKO-groep as weredwijd toonaangevende producent van bitumen en kunststof dakbanen en thermische isoatiemateriaen neemt hierin ook haar eigen verantwoording. De keuze voor de IKOcip veiigheid systemen, voorzien van geavanceerde pakpaten en geïsoeerde doorvoeren en afdekkappen, komt voort uit de kennis die IKO heeft op het gebied van waterdichtheid en thermische isoaties en voorkomt daarmee dakekkages of thermische ekken (koudebruggen). Daarnaast is dit aes gekopped aan de know how op het gebied van regegeving en arbeidsomstandigheden op het dak. Het resutaat is een inmiddes angdurig beproefd: een compeet veiigheidsysteem dat voor praktisch ae toepassingen op het gebied van veiigheid op het dak een opossing heeft. IKOcip veiigheidsystemen De voordeen van IKOcip op een rij De van de IKOcip De certificering van de IKOcip CE-markering op het product IKOcip IKOcip productinformatie en montagerichtijnen Standaard IKOcip Speciae IKOcip IKOcip inwerken in bitumen of kunststof dakbedekking Inbouw IKOcip Onderhoud en inspectie IKOcip bestekteksten

4 De voordeen van IKOcip op een rij montage direct op draag- of dak met meegeeverde bevestigingsmiddeen geen paatseijke beastingen op de thermische isoatie of dakbedekking geen thermische ekken (koudebruggen) door de geïsoeerde doorvoer met afdekkap professionee inwerking met op de dakbedekking afgestemde auminium pakpaten montage mogeijk door gespeciaiseerde bedrijven en door dakbedekkingsbedrijven in ae gevaen behoeft het systeem bij onderhoud of bij het overagen van de dakbedekking niet vervangen te worden eenvoudig in het gebruik door afneembare afdekkap voorzien van een bajonetsuiting voorzien van montage-instructies en de benodigde gebruiks- en controe-papieren rekenkundige bewijsast everbaar dat ook de bevestigingswijze aan EN 795 vodoet te gebruiken as enkevoudig ankerpunt, maar ook as tijdeijk ijnsysteem angdurige praktijkervaring in meerdere Europese anden vodoet aan EN 795 en is tevens voorzien van een CE-markering IKOcip is o.a. te gebruiken in combinatie met veiigheidsijnen conform EN 354 schokdempers conform EN 355 positioneringsysteem conform EN 358 veiigheidsharnas conform EN 361 De certificering van de IKOcip Om te kunnen vodoen aan het gestede binnen de norm EN 795 dient met behup van genormeerde keuringen door een erkende keuringsinstantie, met ervaring op het betreffende vakgebied, aangetoond te worden dat een product hieraan vodoet. De keuringsinstantie Zentrum für Sicherheitstechnik BG BAU- Arbeitsschutzzentrum Haan (D) controeert de afzonderijke fasen in het productieproces van de IKOcip, asmede het gehee na uitvoering van ae productiewerkzaamheden. Zo worden het assen van onderdeen en het aanbrengen van de corrosiebescherming gecontroeerd, maar ook wordt door midde van genormeerde vaproeven getest of het product IKOcip vodoet aan het vooropgestede binnen de norm EN 795.

5 CE-markering op het product IKOcip De IKOcip wordt geeverd voorzien van een CE-markering, herkenbaar aangebracht op de kop van het ankerpunt en voorzien van het nummer CE Dit is het nummer van de gecertificeerde keuringsinstantie die verantwoordeijk is voor de uitvoering van ae keuringen en beproevingen. Het betreft hier uitsuitend een CE-markering op het product IKOcip. Dit is dus geen CE-markering op het compete systeem, want na de montage maakt de IKOcip onderdee uit van het bouwwerk en dan zou het totae gebouw van een CEmarkering voorzien moeten worden hetgeen niet mogeijk is. De van de IKOcip De van de IKOcip wordt vastgested door bij een minimae van - deze is nodig voor het waterdicht inwerken - de van de dakbedekkings op te teen en het gehee af te ronden naar de eerstvogende everbare standaard. De dikte van de dakbedekkings wordt verkregen door de dikte van de dampremmende aag, de thermische isoatie en het dakbedekkingssysteem bij ekaar op te teen. Voor de gebruikte maatvoering wordt uitgegaan van maten in mm. minimaa maximaa van de () dakbedekkings Het standaard everingsprogramma za in de meest voorkomende situaties uitkomst bieden en heeft naast een korte evertijd ook het voordee van een gunstige prijssteing. In situaties waarin het standaardprogramma geen uitkomst biedt, zijn er met de IKOcip ook opossingen op maat. Hierbij moet echter we rekening gehouden worden met een extra evertijd. In ae bijzondere gevaen, hierbij kan gedacht worden aan betonnen kanaapaat voeren, prefab betonbaken of geamineerde houten iggers, geieve contact op te nemen met een van onze adviseurs.

6 Standaard IKOcip: productinformatie en montagerichtijnen Serie instorten in monoiet beton totae 100 mm 120 mm type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 25 dikte betonvoer minimaa 120 mm dikte op te brengen beton minimaa 100 mm de ankerpunten op de onderwapening aanbrengen en met binddraad vodoende vastzetten 4 extra wapeningstaven ø 8 mm, = 500 mm, BSt 500 S, kruisings gemonteerd aanbrengen rondom de ankerpunten NOTE: Wapeningstaven worden niet meegeeverd Serie ankers boren in monoiet beton totae 105 mm (FAZ 12/10) 135 mm (FAZ 16/25) 140 mm (FAZ 12/10) 170 mm (FAZ 16/25) type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 25 dikte betonvoer minimaa 135 mm resp. 170 mm voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! montage type / / gaten boren ø 12 mm overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 105 mm en boorgruis verwijderen, dikte betonvoer minimaa 135 mm de meegeeverde Fischer ankers FAZ 12/10 aanbrengen en deze met een momentseute met 45 Nm vastzetten montage type / / gaten boren ø 16 mm overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 140 mm en boorgruis verwijderen, dikte betonvoer minimaa 170 mm de meegeeverde Fischer ankers FAZ 16/25 aanbrengen en deze met een momentseute met 110 Nm vastzetten NOTE: Toepasbaar op monoiet beton of breedpaat voer met een drukaag van beton, geen montage in een cementdekvoer Serie ka ankers boren in prefab betonnen kanaapaten of hoe wefses voer totae 65 mm (FHY M10) schidikte 35 mm type ka 300 mm, werkende type ka 400 mm, werkende type ka 500 mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 schidikte betonvoer > 35 mm bij type ka en ka schidikte betonvoer > 45 mm bij type ka voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! gaten boren ø 12 mm overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 65 mm en boorgruis verwijderen de meegeeverde Fischer ankers FHY M10 aanbrengen en deze met een momentseute met 20 Nm vastzetten NOTE: De gaten uitsuitend boven de kanaen boren, hierbij de schidikte controeren

7 > > dikte type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: fensbreedte staaprofieen serie minimaa 110 mm fensbreedte staaprofieen serie minimaa het assen van de ankerpunten uitsuitend aten uitvoeren door een hierin gespeciaiseerd bedrijf dikte van de asnaad 4,0 mm beschadiging van de corrosiebescherming moet voorkomen worden de ankerpunten moeten zo gepaatst worden dat de engterichting van de voetpaat in de richting van de te verwachten beasting staat totae 4 mm asnaad 110 mm type S S type S S assen op staen baken Serie type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: fensbreedte staaprofieen serie minimaa 110 mm fensbreedte staaprofieen serie minimaa gaten boren ø 14 mm door de bovenfens van de staa overeenkomstig de sparingen in de voetpaat de ankerpunten aan de bovenfens monteren met behup van de meegeeverde bouten, moeren, revetten en veerringen de ankerpunten moeten zo gepaatst worden dat de engterichting van de voetpaat in de richting van de te verwachten beasting staat totae bouten M 12 gaten Ø 14 mm 110 mm type S S type S S met bouten en moeren op staen baken Serie type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: dikte ceenbeton paten minimaa 100 mm fensbreedte staaprofieen minimaa 120 mm fensbreedte staaprofieen maximaa 140 mm gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de ceenbeton paten overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de ceenbeton en het staaprofie stevig inkemmen tussen de voetpaat en de contrapaat bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaten, moeren, revetten en veerringen totae draadeinden M mm gaten Ø 14 mm c.q 18 mm breedte 120 mm breedte 140 mm met contrapaat en draadstangen op ceenbeton Serie contrapaat type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: dikte houten dakvoer min. 24 mm; bij een houten dakvoer 24 mm resp. baken breed 80 mm dan t.p.v. de IKOcip over minimaa 500 mm engte de baken verzwaren tot 140 mm (te controeren door constructeur!) breedte houten baken minimaa 80 mm breedte houten baken maximaa 140 mm gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de houten dakvoer overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de houten dakvoer en het staaprofie stevig inkemmen tussen de voetpaat en de contrapaat bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaten, moeren, revetten en veerringen totae draadeinden M 12 contrapaat breedte 80 mm breedte 140 mm gaten Ø 14 mm 24 mm met contrapaat en draadstangen op houten dakvoer Serie 8.000

8 > > Speciae IKOcip: productinformatie en montagerichtijnen Serie ankers boren in prefab betonnen baken totae 100 mm type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 betonbak minimaa breedte betonbak minimaa 200 mm voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! bevestiging ankerpunten in het hart van betonbak aanbrengen! met een speciae FZUB 22x100 Zykon boor gaten boren overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 100 mm en boorgruis verwijderen (uitbazen) de meegeeverde Fischer Zykon ankers FZA 22x10M 16/20 aanbrengen met behup van insaghupstuk FZE 22 tot 1 mm onder het oppervak en deze met een momentseute met 100 Nm vastzetten Serie TT ankers boren in prefab betonnen TT-voer of TT-wefses voer totae 200 mm 100 mm type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 betonbak TT-voer of TT-wefses voer minimaa breedte betonbak TT-voer of TT-wefses voer minimaa 200 mm voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! bevestigingsmiddeen ankerpunten aeen in het hart van de iggers van de TT-voer of TTwefses voer aanbrengen! met een speciae FZUB 22x100 Zykon boor gaten boren overeenkomstig de sparingen in de voetpaat met een minimae diepte van 100 mm en boorgruis verwijderen (uitbazen) de meegeeverde Fischer Zykon ankers FZA 22x10M 16/20 aanbrengen met behup van insaghupstuk FZE 22 tot 1 mm onder het oppervak en deze met een momentseute met 100 Nm vastzetten NOTE: Wanneer de ankerpunten niet in het hart van de iggers van de TT-voer of TT-wefses voer gemonteerd kunnen worden is een aternatief mogeijk met de serie voorzien van contrapaten en draadstangen Serie i Lindapter kemsysteem, op staen baken zonder boren of assen totae "Lindapter" kemsysteem uitsuitend op aanvraag! type i 300 mm, werkende type i 400 mm, werkende type i 500 mm, werkende mm type i 600 mm, werkende mm type i 700 mm, werkende mm de aanwezige gaten van de voetpaat dienen bij montage aan beide zijden direct naast de bovenfens van de staen baken te vaen de Lindapter bevestigingsmiddeen vanaf de onderzijde door de voetpaat steken, haaks op de bovenfens van de staen baken draaien en vogens voorschrift fabrikant monteren met behup van meegeeverde materiaen de ankerpunten moeten zo gepaatst worden dat de engterichting van de voetpaat in de richting van de te verwachten beasting staat NOTE: De benodigde gegevens tijdig opvragen voor de nodige berekeningen en tekeningen. Levering uitsuitend op aanvraag!

9 type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de prefab betonnen TT-voer of TT-wefses voer overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de prefab betonnen TT-voer of TT-wefses voer stevig inkemmen tussen de voetpaat en de contrapaat bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaten, moeren, revetten en veerringen NOTE: De gaten uitsuitend aan beide zijden direct naast de TT-iggers van de TT-voer of TT-wefses voer boren totae draadeinden M 12 contrapaat gaten Ø 14 mm c.q 18 mm met contrapaat en draadstangen op prefab betonnen TT-voer of TT-wefses voer Serie TT type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de prefab betonnen kanaapaat of hoe wefses voer overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de prefab betonnen kanaa paat of hoe wefses voer stevig inkemmen tussen de voetpaat en de contrapaat bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaten, moeren, revetten en veerringen NOTE: De gaten uitsuitend ter paatse van de kanaen door de kanaapaat of hoe wefses voer heen boren. Ter voorkoming van het risico scheef te boren kan as aternatief ook van 4 contrapaatjes gebruik gemaakt worden totae draadeinden M 12 contrapaat gaten Ø 14 mm c.q 18 mm met contrapaat en draadstangen op prefab betonnen kanaapaat of hoe wefses voer Serie ka 1 type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: betonkwaiteit minimaa B 35 voetpaat moet voedig op de ve beton rusten! gaten boren ø 14 resp. 18 mm door de prefab betonnen kanaapaat of hoe wefses voer overeenkomstig de sparingen in de voetpaat meegeeverde draadstangen aan de voetpaat monteren en de prefab betonnen kanaa paat of hoe wefses voer stevig inkemmen tussen de voetpaat en de 4 contrapaatjes bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, contrapaatjes, moeren, revetten en veerringen NOTE: De gaten uitsuitend ter paatse van de kanaen door de kanaapaat of hoe wefses voer heen boren totae draadeinden M 12 4 st. contrapaatjes 55 x 55 mm gaten Ø 14 mm c.q 18 mm met 4 contrapaatjes en draadstangen op prefab betonnen kanaapaat of hoe wefses voer Serie ka 4 type mm, werkende type mm, werkende type mm, werkende mm noodzakeijke randvoorwaarden: breedte houten spanten resp. iggers minimaa 80 mm houten spanten resp. iggers minimaa 330 mm gaten boren ø 14 mm door de houten spanten resp. iggers overeenkomstig de sparingen in de zijkant van de ankerpunten meegeeverde draadstangen aan de zijkant van het ankerpunt monteren, de Budog krampaten aanbrengen en de houten spanten of iggers stevig inkemmen tussen de krampaten en de bevestigingsmiddeen. bij de montage gebruik maken van meegeeverde draadstangen, krampaten, moeren, revetten en veerringen NOTE: De gaten mogen niet korter dan 90 mm van de bovenzijde van de houten spanten of iggers geboord worden tegen de zijkant van houten spanten of iggers met krampaten en draadstangen Serie 9.000

10 Inwerken van IKOcip in een bitumen of kunststof dakbedekking De IKOcip wordt gemonteerd vak en dragend op de bouwkundige ondergrond, vogens de meegeeverde montage- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant / everancier, e.e.a overeenkomstig het geeverde type IKOcip. De dakbedekkings aanbrengen vogens de hiervoor gedende voorschriften en regegeving: dampremmende aag: aanbrengen op de voetpaat ankerpunt. thermische isoatie: aanbrengen aansuitend tot tegen de buis van het ankerpunt. bitumen dakbedekking: de 1 e aag nauwsuitend tot tegen de buis van het ankerpunt aanbrengen. kunststof dakbedekking: de topaag nauwsuitend tot tegen de buis van het ankerpunt aanbrengen. De pakpaat behorende bij de gekozen dakbedekking over de buis van het ankerpunt schuiven en deze daarna aandrukken totdat de onderzijde van de pakpaat voedig vak op de dakbedekking rust. De pakpaat zover draaien dat de montagegaten van de pakpaat naast de voetpaat van het ankerpunt vaen en de pakpaat daarna vastzetten met op de ondergrond afgestemde bevestigingsmiddeen. Bij kunststof dakbedekkingsystemen dient de aanwezige foie-manchet hiervoor opgetid te worden. De pakpaat inwerken in het dakbedekkingsysteem vogens de gedende regegeving: bitumen dakbedekkingen: na montage van de voorgesmeerde pakpaat een bitumen pakstuk ter grootte van de pakpaat pus 300 mm aanbrengen tot op de onderaag. De topaag van de dakbedekking aanbrengen tot aan de buis van het ankerpunt. kunststof dakbedekkingen: na montage van de pakpaat de fabrieksmatig aangebrachte foie-manchet van hetzefde type as de kunststof dakbaan, deze op de aangrenzende kunststof dakbedekking aanbrengen/bevestigen overeenkomstig de voorschriften van de betreffende fabrikant.

11 Hierna de geïsoeerde doorvoer van de IKOcip over de buis van het ankerpunt schuiven en aandrukken totdat de onderste horizontae fens van de doorvoer vak op de dakbedekking rust. Tot sot de geïsoeerde afdekkap oodrecht over de buis van het ankerpunt aanbrengen tot deze over de geïsoeerde doorvoer vat en rechtsom draaiend vastzetten tot de nokken aan de binnenzijde van de afdekkap in de groeven van de doorvoer kikken (bajonetsuiting). Inbouw IKOcip Onderhoud en inspectie 1. Paats beide voeten ieder aan een zijde van de IKOcip op de fens van het geïsoeerde doorvoerstuk. 2. Pak de geïsoeerde afdekkap aan beide zijden vast en draai deze inksom os van het geïsoeerde doorvoerstuk en trek de kap daarna voorzichtig oodrecht omhoog. 3. Paats na afoop van de werkzaamheden de geïsoeerde afdekkap terug door de afdekkap aan beide zijden vast te pakken, over het ankerpunt te drukken en rechtsom vast te draaien.

12 Bestekteksten OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN a VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN, ANKERPUNTEN 9. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN, ANKERPUNTEN Fabrikaat: IKO Europe NV Type: IKOcip Serie: / / / / *afhankeijk dakvoer/ Serie: / / / *afhankeijk dakvoer/ Hoogte (mm): *afhankeijk dakbedekkings. Onderinge afstand (mm): Keur: zwart ( geïsoeerde doorvoer en afdekkoker) Toebehoren: - bevestigingsmiddeen behorende bij betreffende ankerpunten - geïsoeerde dakdoorvoeren met bijbehorende geïsoeerde afdekkokers, voorzien van bajonetsuiting - pakpaten behorende bij betreffende dakbedekkingsysteem - pictogrammen vagevaar en gebruik vabeveiiging etc. - adderhaken met pictogrammen adder opstepaats - markeringen veiige zone incusief pictogrammen - veiigheidshekwerken Verankering van voetpaat atijd aanbrengen op/aan dragende onders (betonvoer of staen bak) Ankerpunten everen voorzien van CE-markering, goedkeuring vogens EN 795 en meegeeverde montage- en gebruiksrichtijnen Papieren: - montagerichtijnen - gebruiksvoorschriften - onderhoud- en controepapieren.01 PLAT DAK bevestiging persoonijke beschermingsmiddeen (PBM s) vogens de gedende voorschriften, de RI&E en/of zoas op tekening staat aangegeven Deze bestektekst is beschikbaar in onze bestekservice voor gebruik binnen Stabu (Suf-formaat), maar kan op aanvraag ook in Word worden aangeeverd. ATAB nv MEMBER OF THE IKO GROUP d Herbouviekaai 80 B-2020 Antwerpen Begium Te.: +32 (0) Fax: +32 (0) E-mai: N/06/IKOcip/01/nov06 ATA1960

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.:

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.: Gebruiksaanwijzing Met de machine kan uitsuitend veiig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiigheidsvoorschriften voedig eest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. Dakfesmachine

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR LET OP Verpakking is tevens boormal MONTAGE VOORSCHRIFT StarMaster HR COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR BEWAAR DIT DIT MONTAGEVOORSCHRIFT INSTALLATIEVOORSCHRIFT GOED DE GOED BUURT IN DE

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Brandveilig detailleren

Brandveilig detailleren Brandveilig detailleren MS detail Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van bitumen dakbedekkingssystemen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare

Nadere informatie

De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen

De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen Unieke service en garantieconcept De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 33 DAKBEDEKKINGEN 33.00 ALGEMEEN 33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd

Nadere informatie

fischer Constructie-/Kozijnplug SXR 10

fischer Constructie-/Kozijnplug SXR 10 NIEUW fischer Constructie-/Kozijnpug SXR 10 J A A R Europese Technische Goedkeuring voor beton en metsewerk Brandweerstandskasse R90 voor gevesystemen B E V E S T I G I N G S S Y S T E M E N De eerste

Nadere informatie

Sprite 2013. www.spritecaravans.nl. Uw dealer

Sprite 2013. www.spritecaravans.nl. Uw dealer Uw deaer Sprite After-Saes Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan aeen een caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande After-Saes organisatie van Swift Group

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Controleer de montagehoogte Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen Boven de muursteun (montage steun)

Nadere informatie

Sprite 2014. Alpine Sport. spirit of adventure. www.spritecaravans.com

Sprite 2014. Alpine Sport. spirit of adventure. www.spritecaravans.com Sprite 201 spirit of adventure Sprite After-Saes Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan aeen een caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande After-Saes organisatie

Nadere informatie

Betaalbaar zitcomfort

Betaalbaar zitcomfort Koopwijzer es.qxd 26-02-2003 17:18 Pagina 27 K&E KOOPWIJZER Bureaudraaistoeen (Prestatiekasse 3.3) Betaabaar Een achturige werkdag op kantoor vraagt om goed zitmeubiair. Het aanbod van bureaudraaistoeen

Nadere informatie

4/2008. zelfmaakidee uit Binnen & buiten. badkamerkast

4/2008. zelfmaakidee uit Binnen & buiten. badkamerkast /2008 zefmaakidee uit Binnen & buiten badkamerkast Een mooie kast voor a uw spuetjes in de badkamer. Met aden aan de zijkant, open vakken aan de voorkant en achter de deur, die voorzien is van een spiege,

Nadere informatie

DÉ KUNST & LIFESTYLE VERZEKERAAR

DÉ KUNST & LIFESTYLE VERZEKERAAR DÉ KUNST & LIFESTYLE VERZEKERAAR Frederic MAIGROT/REA ALS ONDERDEEL VAN DE AXA GROUP, IS AXA ART DÉ WERELDWIJDE MARKTLEIDER IN KUNST & LIFESTYLE VERZEKERINGEN. Franck Dunouau A meer dan 50 jaar combineert

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het fischer

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Sprite After-Sales Sprite Caravans www.spritecaravans.nl

Sprite After-Sales Sprite Caravans www.spritecaravans.nl Spirit of Adventure 2011 Sprite Caravans Kaar voor avontuur. De Sprite en de Sprite zijn caravans afkomstig uit de fabrieken van Engeands grootste producent van toercaravans: Swift Group Ltd. In de productiefaciiteit

Nadere informatie

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP)

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Montagehandleiding draagarmstellingen Type: Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Geachte klant, Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen

Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten - productietechnologie - verwerkingstechnieken

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Who cares about variety? Productcatalogus

Who cares about variety? Productcatalogus Who cares about variety? Productcataogus We do! The Warm Society is opgericht omdat we vinden dat het hoog tijd is dat verwarming de aandacht krijgt die ze verdient. Mensen hebben een passieve houding

Nadere informatie

Detailboek Gevelisolatie

Detailboek Gevelisolatie Detailboek Gevelisolatie 06 05 04 12 13 08 07 02 01 14 11 03 09 10 15 Voorgevel nummer - leider - 06 05 04 02 07 01 03 09 Achtergevel nummer - leider - 16 17 06 16 02 01 03 16 10 15 Kopgevel nummer - leider

Nadere informatie

Handleiding: Montage tristand pannendak Auteur: Carolien Hoppenbrouwers Datum: februari 2013 Benodigdheden: - Rolmaat / lang meetlint - Potlood - Schroefmachine met kruiskop, Torx T40, Imbus 3 & 5 - Spaanplaatschroeven

Nadere informatie

single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen

single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen en kunststof dakbedekkingen - thermische isolatie - vloeibare

Nadere informatie

880 EUROSEAL SILICONE

880 EUROSEAL SILICONE 880 EUROSEAL SILICONE Hoogwaardige universee sanitairkit. Producttypering Basis : Acoxim. Keur : Transparant Grijs (Trijs), transparant, wit, zivergrijs, manhattangrijs, grijs, antraciet, beige, jasmin,

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

SPRITE 2015. ALPINE SPORT CRUZER SR www.spritecaravans.com SPIRIT OF ADVENTURE

SPRITE 2015. ALPINE SPORT CRUZER SR www.spritecaravans.com SPIRIT OF ADVENTURE SPRITE 2015 SPIRIT OF ADVENTURE Sprite After-Saes Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan aeen een caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande After-Saes organisatie

Nadere informatie

Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen

Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen Meer info www.click-fit.nl Patent pending Materiaal Een ClickFit montage set bevat de volgende onderdelen: 1 dakhaken 2 montage

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen BURGERHOUT 0063 EG CONFORMITEITSVERKLARING Hiermede verklaart: Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen dat de bouwproducten: BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen Productie adres:

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING Evolution

MONTAGEHANDLEIDING Evolution MONTAGEHANDLEIDING Evolution Technische specificaties. Buitenschild Afmetingen Materiaal; 310mm x 50mm x 12mm (l x b x d) Aluminium met polycarbonaat en nylon onderdelen Sloten; Nemef 4918 Kaartlezer technologie;

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Brandveilig detailleren

Brandveilig detailleren Brandveilig detailleren Details en uitvoering voor een brandveilig ontwerp en brandveilige uitvoering van bitumen dakbedekkingssystemen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in:

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Het hoogste rendement per m²

Het hoogste rendement per m² DE NIEUWE PIR-ISOLATIE Het hoogste rendement per m² IKO Insulations in de IKO groep: Setting the Standard in dak bedekking én isolatie! Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in:

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Handleiding Vlonderframes

Handleiding Vlonderframes Handleiding Vlonderframes Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 10 MONTAGE / DEMONTAGE... 11 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt de toepassing en

Nadere informatie

Technische handleiding. Fallnet. Veiligheid voor de daktuinhovenier. Brengt leven op het dak! Ingenieursbureau + daktuinsystemen 13

Technische handleiding. Fallnet. Veiligheid voor de daktuinhovenier. Brengt leven op het dak! Ingenieursbureau + daktuinsystemen 13 Technische handleiding Fallnet Veiligheid voor de daktuinhovenier Brengt leven op het dak! Ingenieursbureau + daktuinsystemen 13 Voer uw werkzaamheden op het dak veilig uit! Deze technische handleiding

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies Contents Inhoud Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Zonwering 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

AGA SIX-FOUR SERIE - DC6 (FFD) GEBRUIKERSHANDLEIDING - AARDGAS

AGA SIX-FOUR SERIE - DC6 (FFD) GEBRUIKERSHANDLEIDING - AARDGAS AGA SIX-FOUR SERIE - DC6 (FFD) GEBRUIKERSHANDLEIDING - AARDGAS Bevat instructies voor onderhoud, instaatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 512387 A Onthoud dat as u een onderdee van dit apparaat vervangt,

Nadere informatie

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding Assemblage- en montagehandleiding * * A T T E N T I E * * AVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen Benodigd gereedschap:

Standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen Benodigd gereedschap: V585 Screen Montagehandleiding Montage-instructies voor standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen Standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen Benodigd gereedschap: Boormachine Een boor van 6

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Montage handleiding. Rolluiken

Montage handleiding. Rolluiken Montage handleiding Rolluiken Dit rolluik is geschikt voor buitengebruik en voldoet aan de volgende Europese richtlijnen voor CEmarkering (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving): De richtlijn voor

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING VLAKDAK SYSTEEM LIGHTBOX TM

MONTAGEHANDLEIDING VLAKDAK SYSTEEM LIGHTBOX TM MONTAGEHANDLEIDING VLAKDAK SYSTEEM LIGHTBOX TM 1 ALGEMEEN Deze verkorte handleiding beschrijft de montage en in werkingstelling van een PV systeem op een platdak. Voor een correcte en efficiënte werkmethode

Nadere informatie

De definitieve beveiliging van uw platte daken

De definitieve beveiliging van uw platte daken ACCESS PLATFORMS NV Boudewijnlaan 5c 2243 Pulle ( Zandhoven) Tel.: 03/484 65 65 Fax.: 03/484 65 70 www.accessplatforms.be info@accessplatforms.be De definitieve beveiliging van uw platte daken De Europese

Nadere informatie

Buismotor. Montagehandleiding

Buismotor. Montagehandleiding Buismotor Montagehandleiding Zeer belangrijk! Lamellen nooit aan de zon blootstellen zonder dat deze op het wateroppervlakte liggen! 2 Index Buismotor standaard 4 Buismotor met wanddoorvoer 9 Buismotor

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Voorcalculatie. Voorbeeld Technische omschrijving Van dakbedekking en loodwerken gemaakt door Leever installatie adviseurs B.V.

Voorcalculatie. Voorbeeld Technische omschrijving Van dakbedekking en loodwerken gemaakt door Leever installatie adviseurs B.V. Voorcalculatie Project: + technische omschrijving Voorbeeld Technische omschrijving Van dakbedekking en loodwerken gemaakt door Leever installatie adviseurs B.V. Datum : 28 december 2015 Blad 2 Gebruikte

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Productdatablad. PS-isolatievloer 200 / 210

Productdatablad. PS-isolatievloer 200 / 210 Productdatablad PS-isolatievloer 200 / 210 Productdatablad PS-isolatievloer 200 / 210 2/5 De PS-isolatievloer is een combinatievloer voor toepassing als begane grondvloer boven kruipruimten in woning-

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Rolgordijn

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Rolgordijn voor www.luxaflex.com NL Algemene informatie Het is van belang dat u onderstaande montage- en bedienings-instructies nauwgezet uitvoert. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het niet of verkeerd

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Bedrijfsgewicht: 2791-5260 kg Nominaa brutovermogen: 36-55 kw (48-74 hp) EEN NIEUWE DEFINITIE

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE 6/2013 NL PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE Aangezien het Duofuse houtcomposiet poortje duurzamer is dan een houten poortje, is een correcte plaatsing noodzakelijk om jarenlang te kunnen genieten.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Montage voorschriften STB-DW

Montage voorschriften STB-DW Montage voorschriften STB-DW Het STB-DW is TNO gekeurd volgens NEN 6062 en mag worden toegepast voor gas-, olie- en houtgestookte toestellen. Het STB-DW is een hoogwaardig product, vervaardigd uit een

Nadere informatie