Krachtige elektrolyse-installaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl"

Transcriptie

1 Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties

2 Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd aternatief voor het doseren van beekoog of andere desinfectiemiddeen. Ter paatse wordt uit onschadeijk keukenzout choor, waterstof en natronoog geproduceerd. Het geproduceerde choor kan ofwe onmiddeijk as waterstofhypochoriet (HOC) aan het water worden toegevoegd of samen met het geproduceerde natronoog as natriumhypochoriet (NaOC) in tussenopsag worden bewaard. Eenvoudige en ongevaarijke desinfectie uit keukenzout Geen opsag en transport van en omgang met gevaarijke chemicaiën Kosteneffi ciënt door aag zout- en energieverbruik Choorproductie en ph-correctie in één instaatie (CHLORINSITU IV pus/compact) Maximae bedrijfsveiigheid door uitvoering as onderdrukinstaatie Stroomdiagram CHLORINSITU IV pus Afvoer waterstofgas Anode refreshbuis Membraance Dosering C2 + NaOH + choorbeekoog Watertoevoer Venturi-systeem Ontharder Zoutvat Buffertank natronoog Tussenbuffervat Buffervat choorbeekoog CHLORINSITU eektroyse-instaaties van ProMinent onderscheiden zich door: 2 Hoge bedrijfsveiigheid: dooropende bewaking van de eektroyse, ATEX-gekeurde ontuchtingsinstaatie voor verwijdering van de ontstane waterstof (bij instaaties > 50 g/u), diagnose op afstand via ingebouwde modem Eenvoudige werking: moderne regeeenheden voor het bewaken van ae beangrijke functies, bediening via aanraakscherm (bij instaaties > 50 g/u), optionee integratie met centrae controekamer via diverse communicatie-interfaces Compeet geeverd: aansuitkare instaatie incusief tank voor zoutopossing en niveauschakeaars voor regeing van het vuniveau, bij instaaties > 50 g/u met ingebouwd doseersysteem, ae aggregaten zoas drukverhogingspompen en injectoren voorgemonteerd in de instaatie Op maat gemaakte opossingen: ae instaaties uit de serie zijn individuee aanpasbaar aan de wens van de kant, waarbij een bijna onbeperkt aanta doseerpaatsen voor choor, natriumhypochoriet of natronoog kan worden gereaiseerd

3 Choor as seute tot schoon water Veiige waterbehandeing met een veeomvattende totaaopossing Sinds december 2010 is zwemparadijs Schwarzwad in Titisee-Neustadt met een veevoud aan waterattracties, weness-mogeijkheden en evenementen een groot succes. Een grote bijdrage daaraan evert de betrouwbare en veiige behandeing van het zwembadwater met de veeomvattende totaaopossing van ProMaqua op basis van het regesysteem DULCOMARIN II. Voor het kiemvrij houden van het intensief gebruikte zwembadwater, bijvoorbeed in het gofsagbad, het 25-metersportbad of het peuterbad, wordt in zwemparadijs Schwarzwad choor gebruikt. Het choor wordt met inteigente technoogie ter paatse via eektroyse uit keukenzout geproduceerd. De waterbehandeing wordt aangestuurd met de DULCOMARIN II, het eerste CAN-bussysteem voor netwerken van instaaties voor zwembadtechnoogie. Hiertoe zijn in ae baden doseerpompen en meet- en regesystemen aangebracht. Op deze manier worden onzichtbaar voor de bezoekers de beangrijke meetwaarden dooropend gecontroeerd. Jürgen Weinert, Branchemanager Zwembadtechniek bij ProMaqua, egt het nut van het regesysteem DULCOMARIN II uit. Jürgen Weinert, wat zijn de taken van de DULCOMARIN II? Jürgen Weinert: Ae taken in het regesysteem DULCOMARIN II zijn centraa samengebracht. Daarbij worden dooropend gegevens uitgewissed. Hoe hoger de informatiedichtheid, hoe sneer en doegerichter men bij probemen de waterbehandeing kan aansturen. De informatie kan vanaf eke computer eenvoudig worden opgeroepen. Zijn er nog meer beangrijke voordeen? Jürgen Weinert: Ja, de DULCOMARIN II biedt een aanzienijke kostenbesparing omdat met één apparaat tot 16 fi tercircuits kunnen worden bewaakt. Waarom wordt het choor ter paatse geproduceerd? Jürgen Weinert: Choor wordt via eektroyse uit het onschadeijke keukenzout geproduceerd. Dat is veiiger omdat er geen choorgas, dat gewoonijk noodzakeijk is voor choorproductie, hoeft te worden opgesagen of getransporteerd. Per dag wordt er 300 kg choor geproduceerd. Dat is meer dan twee ton per week. As deze hoeveeheid zou worden ingekocht, aangeeverd en overgeheved, zou dat een hoog risico opeveren. Door onze instaatie is dit overbodig geworden. 3

4 Verscheidenheid aan typen bij individuee opossingen Eektroyse-instaaties met open ce technoogie CHLORINSITU II zijn robuuste instaaties waarbij de eektroyse paatsvindt in één gemeenschappeijke kamer voor beide eektroden. Daardoor wordt het geproduceerde choorgas onmiddeijk met het natronoog tot een verdunde natriumhypochorietopossing (beekwater) omgevormd. Membraan eektroyse-instaaties CHLORINSITU III produceren een zeer zuiver en choridearm beekwater. De eektroyse vindt paats in twee eektrodekamers, die door een membraan van ekaar zijn gescheiden. Daardoor ontstaat een scheiding van choor en natronoog. Voor verder gebruik worden het choor en het natronoog na de eektroyse bij ekaar gebracht en as natriumhypochorietopossing (beekwater) in tussenopsag bewaard. Membraan eektroyse-instaaties CHLORINSITU IV compact zijn bijzonder geschikt voor keine zwembaden, whirpoos en andere toepassingen met age choorbehoefte. De eektroyse vindt paats in twee eektrodekamers, die door een membraan van ekaar zijn gescheiden. Daardoor ontstaat een scheiding van choor en natronoog. Het choor wordt direct aan het te behandeen water toegevoegd en ost daarin op as waterstofhypochoriet. Het natronoog wordt apart opgevangen en kan worden gebruikt voor ph-waardecorrectie van het behandede water. Membraan eektroyse-instaaties CHLORINSITU IV produceren met een vacuümproces zeer zuiver choorgas. Met deze instaaties kan waterstofhypochoriet worden gedoseerd en tegeijkertijd de ph-waarde worden gecorrigeerd. De eektroyse vindt paats in twee eektrodekamers, die door een membraan van ekaar zijn gescheiden. Daardoor ontstaat een scheiding van choor en natronoog. Het choorgas wordt in het te behandeen water tot waterstofhypochoriet opgeost. Het choridevrije natronoog wordt in tussenopsag bewaard en dient voor het corrigeren van de ph-waarde. 4

5 Membraan eektroyse-instaaties CHLORINSITU IV pus produceren, net as de CHLORINSITU IV, met een vacuümproces een zeer zuiver choorgas en maken doseren van waterstofhypochoriet tegeijk met ph-waardecorrectie mogeijk. Bovendien kan het overtoige choorgas met natronoog worden gebonden en as natriumhypochoriet worden opgesagen om bij pieken in de vraag te worden ingezet. ECA-water met Duco Lyse Het gebruik van ECA-water waarborgt kosteneffi ciënte desinfectie en voorkomt tegeijkertijd corrosie van instaaties. Andere besissende voordeen zijn verkorte reinigingstijden en een veiige productie van ECA-water ter paatse. De Duco Lyse is bijzonder geschikt voor miieuvriendeijke desinfectie in de drankindustrie. Prestatieoverzicht eektroyse-instaaties Vermogen (g/u) CHLORINSITU II CHLORINSITU III CHLORINSITU IV CHLORINSITU IV pus Vermogen (g/u) Duco Lyse CHLORINSITU IV compact Productie van HOCI Productie van NaOCI Toepassingsgebieden Drinkwater Toepassingsgebieden Proceswater Zwembadwater ECA Zwembadwater 5

6 CHLORINSITU II Eektroyse-instaaties met open ce technoogie Robuuste technoogie. CHLORINSITU II eektroyse-instaaties produceren natriumhypochoriet met een concentratie van 5 g/. De instaaties zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een robuuste en overzichteijke technoogie gewenst is en het binnendringen van keukenzout in het te behandeen water niet storend werkt. Eenvoudige productie en tussenopsag van verdunde natriumhypochorietopossing (beekwater) Geen omgang met gevaarijke chemicaiën Robuuste, eenvoudige technoogie Compact, paatsbesparend ontwerp Veiige besturing van instaatie met diagnose op afstand via modem CHLORINSITU II Type/ Vermogen g/u Eektrische voeding V Opgenomen vermogen kw kg/u Zoutverbruik Bedrijfswaterverbruik Afmetingen L x B x H (mm) Peketank ,78 0,2 11, x 600 x ,15 0,4 22, x 600 x x 400 1,53 0,6 32, x 600 x x 400 1,90 0,8 43, x 600 x x 400 2,65 1,1 65, x 600 x x 400 3,40 1,5 86, x 600 x x 400 4,15 1,9 108, x 600 x x 400 4,90 2,3 129, x 600 x x 400 6,40 3,0 172, x 600 x x 400 7,90 3,8 215, x 600 x x 400 9,40 4,6 258, x 600 x x ,90 5,3 301, x 600 x x ,40 6,1 344, x 600 x x ,90 6,9 387, x 600 x x ,40 7,7 430, x 600 x Aanbevoen voume opsagtank x ,90 8,4 473, x 600 x x ,40 9,2 516, x 600 x

7 CHLORINSITU III Membraan eektroyse-instaaties Choridearm beekwater. waard en kan van daaruit worden gedoseerd. De instaaties zijn geoptimaiseerd op een hoge opbrengst met aag energieverbruik en een minimae vorming van bijproducten. Eenvoudige productie en tussenopsag van geconcentreerde en choridearme natriumhypochorietopossing (beekwater) Weinig effect op de ph-waarde van het te behandeen water Kosteneffi ciënte werking door hoge opbrengst van het zout en aag energieverbruik Geen omgang met gevaarijke chemicaiën Compact, paatsbesparend ontwerp Veiige besturing van instaatie met diagnose op afstand via modem CHLORINSITU III Type/ Vermogen g/u Eektrische voeding V Opgenomen vermogen kw Zoutverbruik kg/u Bedrijfswaterverbruik Koewaterverbruik Afmetingen L x B x H (mm) Peketank 50 3 x 400 0,90 0,1 2, x 600 x x 400 1,00 0,2 3, x 600 x x 400 1,10 0,2 4, x 600 x x 400 1,50 0,4 9, x 600 x x 400 1,90 0,6 15, x 600 x x 400 2,30 0,8 19, x 600 x x 400 2,70 1,1 24, x 600 x x 400 3,10 1,3 29, x 600 x x 400 4,70 2,1 48, x 600 x x 400 6,70 3,2 73, x 600 x x 400 8,70 4,2 97, x 600 x x ,70 5,3 121, x 1200 x x ,70 6,3 145, x 1200 x x ,70 7,4 169, x 1200 x Aanbevoen voume opsagtank CHLORINSITU III eektroyse-instaaties produceren beekwater met een concentratie van g/, zonder noemenswaardige binnendringing van keukenzout uit de eektroysece in het uiteindeijke product. Door de bescheiden ph-waarde van rond de 9 ontstaat een aanzienijk keiner effect op de phwaarde van het behandede water dan bij het gebruik van in de hande verkrijgbaar beekwater (ph 12-13,5). Het resutaat daarvan is een aanzienijk agere behoefte aan chemicaiën voor het insteen van de ph-waarde van het water. Het geproduceerde beekwater wordt in een opsagtank in tussenopsag bewww.prominent.n/eektroyse 7

8 CHLORINSITU IV compact Membraan eektroyse-instaaties Professionee opossing, ook voor keine toepassingen. CHLORINSITU IV compact eektroyse-instaaties produceren met een vacuümproces choorgas, dat samen met het restzout onmiddeijk en zonder gevaar binnen de instaatie as waterstofhypochoriet in het water wordt opgeost. Door de gebruikte mem braan technoogie kan het daarbij ontstane natronoog apart worden opgevangen en optionee voor het corrigeren van de ph-waarde worden gebruikt. De daarvoor benodigde doseerpomp is a binnenin de instaatie ingebouwd. De eektroyse vindt paats in continu bedrijf, waardoor een dooropende dosering mogeijk is. De instaatie is speciaa voor keinere toepassingen in de particuiere en hotesector ontworpen en kenmerkt zich door de eenvoudige en overzichteijke bediening. Robuuste, eenvoudige technoogie Compact, paatsbesparend ontwerp Maximae waterkwaiteit door zeer werkzame stof Desinfectie van water en insteing van ph-waarde met één instaatie Geen omgang met gevaarijke chemicaiën Technoogie met veiig onderdruksysteem Eenvoudige en veiige bediening CHLORINSITU IV compact Type/ Vermogen g/u Eektrische voeding V/Hz Opgenomen vermogen kw Zoutverbruik kg/u Bedrijfswaterverbruik Afmetingen L x B x H (mm) / 50 0, ,5 590 x 355 x / 50 0, x 355 x Peketank 8

9 CHLORINSITU IV Membraan eektroyse-instaaties Choridearme desinfectie met ph-correctie. CHLORINSITU IV eektroyse-instaaties produceren in een vacuümproces choorgas, dat samen met het restzout onmiddeijk en zonder gevaar binnen de instaatie as waterstofhypochoriet in het water wordt opgeost. Het natronoog wordt in tussenopsag bewaard en kan via dezefde injector aan het water worden toegevoegd voor phwaardecorrectie. De instaatie werkt in batchbedrijf om het zout- en energieverbruik te optimaiseren en is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij geen continue dosering van choor vereist is. Productie en dosering van zeer zuiver waterstofhypochoriet en natronoog Choreren en insteen van ph-waarde met één instaatie Geen omgang met gevaarijke chemicaiën Technoogie met veiig onderdruksysteem Compact, paatsbesparend ontwerp CHLORINSITU IV Type/ Vermogen g/u Eektrische voeding V Opgenomen vermogen kw kg/u Zoutverbruik Bedrijfswaterverbruik Koewaterverbruik Afmetingen L x B x H (mm) ,10 0,2 0, x 600 x x 400 1,30 0,3 1, x 600 x x 400 1,50 0,4 1, x 600 x x 400 1,90 0,6 2, x 600 x x 400 2,30 0,8 3, x 600 x x 400 2,70 1,1 4, x 600 x x 400 3,10 1,3 5, x 600 x x 400 3,70 1,6 6, x 600 x x 400 4,70 2,1 8, x 600 x x 400 5,70 2,6 11, x 600 x x 400 6,70 3,2 13, x 600 x x 400 7,70 3,7 15, x 600 x x 400 8,70 4,2 17, x 600 x x ,70 5,3 21, x 600 x x ,70 6,3 25, x 600 x x ,70 7,4 29, x 600 x Peketank 9

10 CHLORINSITU IV pus Membraan eektroyse-instaaties Choridearme desinfectie met ph-correctie. gezet. Daardoor hoeft de instaatie niet aan de maximae vraag naar choor te vodoen maar kan worden ontworpen op de gemiddede dageijkse behoefte. De dosering van ae drie chemicaiën vindt paats via een gemeenschappeijk injectorsysteem dat uitbreidbaar is tot meerdere doseerpaatsen. Daardoor is de instaatie bijzonder geschikt voor zwembaden waar meerdere baden tegeijkertijd door één eektroyse-instaatie worden bediend. Ontworpen voor de specifi eke behoeften voor toepassingen in zwembaden Geen omgang met gevaarijke chemicaiën Technoogie met veiig onderdruksysteem Maximae waterkwaiteit door zeer werkzame stof Desinfectie van water en insteing van ph-waarde met één instaatie Eenvoudige en veiige bediening CHLORINSITU IV pus Type/ Vermogen g/u Eektrische voeding V Opgenomen vermogen kw Zoutverbruik kg/u Bedrijfswaterverbruik* Koewaterverbruik Afmetingen L x B x H (mm) Peketank ,10 0, x 600 x x 400 1,30 0, x 600 x x 400 1,50 0, x 600 x x 400 1,90 0, x 600 x x 400 2,30 0, x 600 x x 400 2,70 1, x 600 x x 400 3,10 1, x 600 x x 400 3,70 1, x 600 x x 400 4,70 2, x 600 x x 400 5,70 2, x 600 x x 400 6,70 3, x 600 x x 400 7,70 3, x 600 x x 400 8,70 4, x 600 x x ,70 5, x 600 x x ,70 6, x 600 x x ,70 7, x 600 x Aanbevoen voume opsagtank * Het verbruik van bedrijfswater is afhankeijk van de verhouding tussen het choorgas en de voorraadproductie. Hier is de waarde voor een verhouding van 50%: 50% aangegeven. 10 CHLORINSITU IV pus eektroyse-instaaties produceren in een vacuümproces choorgas, dat samen met het restzout onmiddeijk en zonder gevaar binnen de instaatie as waterstofhypochoriet in het water wordt opgeost. Het natronoog wordt in tussenopsag bewaard en kan worden gebruikt voor ph-waardecorrectie van het water. Tegeijkertijd wordt het overtoige choorgas met natronoog gebonden en as beekwater in tussenopossing bewaard om bij pieken in de vraag te worden inwww.prominent.n/eektroyse

11 Duco Lyse ECA-water met Duco Lyse Geen corrosie dankzij aag choridegehate. ECA-water (eektrochemisch geactiveerd water) wordt ingezet wanneer veiige desinfectie een vereiste is. Eektroyse-instaaties van het type Duco Lyse produceren met een vacuümproces zeer zuivere waterstofhypochoriet. De bijzondere puspunten van het op die manier gewonnen ECA-water zijn het minimae choridegehate en de hoge werkzaamheid. Resutaat: Laag corrosierisico voor machines en instaaties. Geen corrosie door zeer aag choridegehate Kosteneffi ciënte productie ter paatse uit water en keukenzout Miieuvriendeijk hoogwerkzaam desinfectiemidde Geen opsagruimte nodig en geen risico door omgang met chemicaiën Duideijk ager waterverbruik door kortere spoetijden Energiebesparing doordat geen warm water nodig is Besturing van de instaatie met ingebouwde modem voor diagnose op afstand Duco Lyse Type/ Vermogen g/u ECA-productie bij 400 ppm Aanta ceen Eektrische voeding V/Hz Opgenomen vermogen kw Afmetingen L x B x H (mm) / 50 1, x 1500 x / 50 1, x 1500 x x 400 / 50 2, x 1500 x Voume tank voor zoutopossing 11

12 Contact weredwijd Experts in Chem-Feed and Water Treatment ProMaqua is as onderdee van de ondernemingsgroep ProMinent thuis in 100 anden over de hee wered. Daardoor zijn de weredwijde everbaarheid van onze producten en korte afstanden naar onze kanten gewaarborgd. We bieden u over de hee wered dezefde kwaiteitsstandaard voor onze producten en diensten aan. Voor u ter paatse. Ervaring en knowhow in waterbehandeing en doseertechniek. ProMinent Verder B.V. Utrechtseweg 4A 3451 GG Veuten Teefoon: Teefax: E-mai: Internet: PT_PM_XXX_11/12_NL. Technische wijzigingen voorbehouden. Printed in Germany.

Bijzonder veilig, geen corrosie

Bijzonder veilig, geen corrosie Bijzonder veilig, geen corrosie Kostenefficiënt desinfecteren met ECA-water www.prominent.nl Continue besproeiing met ECA-water Milieuvriendelijk desinfecteren ECA-water Desinfectie met meerwaarde Klaar

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Chloorbleekloog versus zoutelektrolyse

Chloorbleekloog versus zoutelektrolyse Chloorbleekloog versus zoutelektrolyse Inhoud presentatie: 1. Huidige stand van zaken zwembaden 2. Kenmerken/toepassing bulkopslag natriumhypochloriet 3. Kenmerken/toepassing zoutelektrolyse 4. Kenmerken/toepassing

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie Gaaxy Fex visuee verificatie SNELLER REAGEREN, MINDER VALSE ALARMEN EN MEER TEVREDEN KLANTEN Visuee aarmverificatie via uw inbraakbeveiigingssysteem Gaaxy Fex Visuee verificatie Hebt u genoeg van vase

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Chloordioxide-installaties voor veelzijdige toepassingen www.prominent.nl

Chloordioxide-installaties voor veelzijdige toepassingen www.prominent.nl Veilig, nauwkeurig en naar behoefte desinfecteren Chloordioxide-installaties voor veelzijdige toepassingen www.prominent.nl Desinfectie-oplossingen één adres, één totale oplossing Chloordioxide, universeel

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Luifels als weerbescherming

Luifels als weerbescherming Transparante uifesystemen Luifes as weerbescherming Luifes en huisdeuren zijn de visitekaartjes van eke entree. Overkappingen zijn er tegenwoordig in de meest verschiende materiaen, maar de mooiste en

Nadere informatie

Symaro. Meten is weten. Building Technologies

Symaro. Meten is weten. Building Technologies Symaro Meten is weten Buiding Technoogies s Symaro professionaiteit die overtuigt Symaro vereenvoudigt en standaardiseert het gebruik van opnemers Het door Siemens nieuw ontwikkede assortiment Symaro-opnemers

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ADVANCE Grenzeloos comfort >> >> >> Geluidsarme werking en Lange levensduur Oplossingen en Comfort

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Nieuw design diversiteit. sopra polystone pool

Nieuw design diversiteit. sopra polystone pool sopra poystone poo Nieuw design diversiteit sopra poystone poo Individuee kant-en-kare zwembaden sopra poystone poo kant-en-kare zwembaden zijn everbaar in uiteenopende vormen en ontwerpen. Het productassortiment

Nadere informatie

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven De vaatwassers. Editie 2014-2015 www.bosch-home.be Technoogie voor het even Bosch: een merk voor het even. 1964-2014: 50 jaar schitterende afwasresutaten. Reeds 50 jaar ang focussen wij op de kwaiteit

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4 Technische fiche: fexocompct excusive VF / VF / VF / bijzondere kenmerken green iqtechnoogie (duurzaam, energieefficiëntie en connectiviteit) compacte warmtepomp met ingebouwde warmwaterboier van beschike

Nadere informatie

Zonnetechniek. line. CPC en Sunny. collectoren. makes you independent. Pelletketel. www.fotolia.com

Zonnetechniek. line. CPC en Sunny. collectoren. makes you independent. Pelletketel. www.fotolia.com Zonnetechniek coectoren www.fotoia.com Peetkete makes you independent ine CPC en Sunny Techniek die verrast Onze kanten kunnen nooit vodoende tevreden zijn. Wij wien u verbazen. www.fotoia.com 2 makes

Nadere informatie

Vlees- en gevogelte industrie

Vlees- en gevogelte industrie Markeer-, codeer- en systeemopossingen Vees- en gevogete industrie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen. Van het beheren van verschiende verpakkingsmateriaen en -vormen tot ijnen

Nadere informatie

Condensaatbehandeling Serie AQUAMAT

Condensaatbehandeling Serie AQUAMAT Condensaatbehandeing voor compressorcapaciteiten tot 100 Veraagt de kosten! Condensaat behandeen oont de moeite Door de steeds strengere miieuvoorschriften wordt het afvoeren van niet-behanded condensaat

Nadere informatie

Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-vtec Elegance in Sunset Orange met 16 lichtmetalen velgen.

Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-vtec Elegance in Sunset Orange met 16 lichtmetalen velgen. DE NIEUWE JAZZ [ BIJNA MAGIE Naarmate uw even verandert, doet de Jazz dat ook. De Magic Seats everen ingebouwde veezijdigheid wanneer dat nodig is. Of u nu een ritje naar de doe-het-zefzaak maakt of een

Nadere informatie

WPD 100. Water van topkwaliteit!

WPD 100. Water van topkwaliteit! WPD 100 Water van topkwaliteit! Een goed gevoel, wanneer men niet meer moet nadenken over de kwaliteit van een glas water Water vormt de basis van ons leven. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

Glas als energiebespaarder

Glas als energiebespaarder unigas TOP Hoog Rendement Begazing Gas as energiebespaarder Door de sinkende energievoorraden en stijgende kosten worden aan de thermische isoatie steeds hogere eisen gested. Nieuwe technoogieën bij de

Nadere informatie

Who cares about variety? Productcatalogus

Who cares about variety? Productcatalogus Who cares about variety? Productcataogus We do! The Warm Society is opgericht omdat we vinden dat het hoog tijd is dat verwarming de aandacht krijgt die ze verdient. Mensen hebben een passieve houding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

AGA DUAL CONTROL. Modelnummers: DC3 & DC5. (Opties externe ventilatie en kamerventilatie inbegrepen)

AGA DUAL CONTROL. Modelnummers: DC3 & DC5. (Opties externe ventilatie en kamerventilatie inbegrepen) AGA DUAL CONTROL Modenummers: DC3 & DC5 (Opties externe ventiatie en kamerventiatie inbegrepen) Gebruikers-gids ONTHOUD dat u bij het vervangen van onderdeen van dit apparaat uitsuitend reserveonderdeen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Kanaal mengers veranderen het inlaat ontwerp

Kanaal mengers veranderen het inlaat ontwerp Afvalwaterbehandeling 1 Kanaal mengers veranderen het inlaat ontwerp Reeds jaren bepalen statische mengers het beeld bij afvalwaterbehandelings installaties voor vele chemische doseer toepassingen, speciaal

Nadere informatie

16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II

16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II 16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II Printed in Germany, PT DC 004 01/07 NL MT11 02 01/07 NL De DULCOMARIN II en de DULCO -Net technologie zorgen

Nadere informatie

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting J m m C i L I t : r i o o w a t e r - z u i v e r i n g s i n r i c h t i n g e n rwzi 2000 VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergeijking tussen thermofiee en mesofiee sibgisting :, 1 i? * ' -p:,-] tie

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Mail Lite Beschermende verzendenveloppen

Mail Lite Beschermende verzendenveloppen Mai Lite Beschermende verzendenveoppen Beschermende verzendenveoppen voor eke toepassing Mai Lite Beschermende verzendenveoppen 1 Mai Lite Het verschi zit in de uchtdichte foieaag! Mai Lite biedt het meest

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Ecowater waterontharder

Ecowater waterontharder s y s t e m s Voorkom kalkaanslag met een Ecowater waterontharder www.aquacomfort.nl Unieke gepatenteerde kenmerken: Multifunctionele display, geeft alles weer omtrent uw water- en zoutverbruik Besturing:

Nadere informatie

Presentatie TU Delft Waterbehandeling zwembaden. Desinfectie. 6 December 2007 M.M. Remmerswaal Akzo Nobel Base Chemicals.

Presentatie TU Delft Waterbehandeling zwembaden. Desinfectie. 6 December 2007 M.M. Remmerswaal Akzo Nobel Base Chemicals. Presentatie TU Delft Waterbehandeling zwembaden 6 December 2007 M.M. Remmerswaal Akzo Nobel Agenda Biocide Werkzame stof Welke producten worden gebruikt Oxidatieve eigenschappen Nevenproducten Juiste dosering

Nadere informatie

+ + WERKINGSPRINCIPE. Met een volledig gamma van 2 oplossingen past Arianext zich aan elke installatieconfiguratie aan:

+ + WERKINGSPRINCIPE. Met een volledig gamma van 2 oplossingen past Arianext zich aan elke installatieconfiguratie aan: WERKINGSPRINCIPE De Arianext oplossingen verzekeren de productie van verwarming en sanitair warm water. Ze bestaan uit twee modules: > De buitenmodule : deze haalt, zelfs hartje winter, de energie uit

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Het onderhoud aan uw woning. Onderhouds-ABC

Huurdersinformatie. Het onderhoud aan uw woning. Onderhouds-ABC 1 Huurdersinformatie Het onderhoud aan uw woning Onderhouds-ABC Onderhoud In deze brochure eest u over het onderhoud van uw woning. U vindt er een uitgebreid overzicht van wie verantwoordeijk is voor weke

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

De juiste keus voor uw zwembadwater

De juiste keus voor uw zwembadwater De juiste keus voor uw zwembadwater Het kraanwater waarmee u het zwembad heeft gevuld, blijft helaas niet zo helder en betrouwbaar als het was. Als u het water niet behandelt, zal het snel vervuilen en/of

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Sprite 2014. Alpine Sport. spirit of adventure. www.spritecaravans.com

Sprite 2014. Alpine Sport. spirit of adventure. www.spritecaravans.com Sprite 201 spirit of adventure Sprite After-Saes Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan aeen een caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande After-Saes organisatie

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUCTINFORMATIE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUCTINFORMATIE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUCTINFORMATIE Uw fexibee werkpartner. Ideaa voor het vervoeren van ingevroren voedse maar ook aan te passen as betonmixer. Of as vuiniswagen. De Vovo FE vodoet

Nadere informatie

TwinTec: Een nieuwe dimensie in waterontharding

TwinTec: Een nieuwe dimensie in waterontharding TwinTec: Een nieuwe dimensie in waterontharding Een continue stroom van zacht water Het unieke duplex cilinderconcept levert 24 uur per dag onthard water. Geen programmering De TwinTec is afgesteld op

Nadere informatie

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Bedrijfsgewicht: 2791-5260 kg Nominaa brutovermogen: 36-55 kw (48-74 hp) EEN NIEUWE DEFINITIE

Nadere informatie

Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak

Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak Doorschuifvaatwasmachine PT-500 Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak PT-500 PT-500 wast gewoonweg schitterend Met de PT-500 presenteert Winterhalter een nieuwe doorschuifvaatwasmachine die snel

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG)

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG) De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobie Webportas Erik Nijant (T-Mobie Nederand) Dirk van Dae (LogicaCMG) pagina 1 Agenda De business case www.t-mobie.n Het CMS Business Depoyment

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3070

Gebruiksaanwijzing 3070 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van het horoge. Toepassingen De in dit horoge ingebouwde

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT. met de nieuwe Brossguard Plus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT. met de nieuwe Brossguard Plus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT Hou vocht NOVA en vui buit met de nieuwe Brossguard Pus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN Waarom borstematten? Borstematten zijn ideaa om buiten toe

Nadere informatie

Uniform deurbeslag Comfort Brandveilig Duidelijke signalering. Zelfsluitend zorgslot met privacy functie

Uniform deurbeslag Comfort Brandveilig Duidelijke signalering. Zelfsluitend zorgslot met privacy functie Uniform deurbesag Comfort Brandveiig Duideijke signaering Zefsuitend zorgsot met privacy functie Verzorgd en verzekerd Het zorgsot staat voor: Insteingen voor zorg en psychiatrie hebben te maken met gecompiceerde

Nadere informatie

Condensaatbehandeling Serie AQUAMAT

Condensaatbehandeling Serie AQUAMAT Condensaatbehandeing Serie AQUAMAT voor compressordebieten tot 67,3 Serie AQUAMAT Condensaat behandeen oont besist de moeite Door de steeds strengere miieuvoorschriften wordt het afvoeren van niet-behanded

Nadere informatie

Aqua 2008 BRENGT BESTE ZUIVERINGS- RESULTATEN OOIT. Gewest geeft de gemeenten een duwtje in de rug via Aquafin 5

Aqua 2008 BRENGT BESTE ZUIVERINGS- RESULTATEN OOIT. Gewest geeft de gemeenten een duwtje in de rug via Aquafin 5 Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2009/1 2008 BRENGT BESTE ZUIVERINGS- RESULTATEN OOIT Gewest geeft de gemeenten een duwtje in de rug via Aquafin 5 Ecoogische indicatoren

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Chloordioxide-installaties voor veelzijdige toepassingen www.prominent.nl

Chloordioxide-installaties voor veelzijdige toepassingen www.prominent.nl Veilig, nauwkeurig en naar behoefte desinfecteren Chloordioxide-installaties voor veelzijdige toepassingen www.prominent.nl Desinfectie-oplossingen één adres, één totale oplossing Chloordioxide universeel

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Nobo Glazen Vitrines

Nobo Glazen Vitrines Nobo Gazen Vitrines Informatie beheren. Krachtig presenteren ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Informatie beheren. Krachtig presenteren Een gemakkeijke

Nadere informatie