Glas als energiebespaarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glas als energiebespaarder"

Transcriptie

1

2 unigas TOP Hoog Rendement Begazing Gas as energiebespaarder Door de sinkende energievoorraden en stijgende kosten worden aan de thermische isoatie steeds hogere eisen gested. Nieuwe technoogieën bij de fabricage van thermisch isoerend gas maken het mogeijk: minimae energiekosten bij maximae ontasting van het miieu, want een betere thermische isoatie vermindert het energieverbruik en daarmee ook de uitstoot van CO 2. Een investering in high-performance energiegas van unigas oont. En des te meer omdat sinds de invoering van de energiepas voor gebouwen de waarde van energiebesparende objecten toeneemt. Bovendien zijn er een groot aanta verschiende stimueringsprogramma s van de overheid voor een energetische sanering en nieuwbouw van projecten. unigas TOP Hoog Rendement Begazing is een speciaa ontwikked warmte-isoerend gas dat bijna infrarood warmtestraen refecteert en zo binnen houdt. Zichtbaar icht en zonnestraing aat het daarentegen nagenoeg ongehinderd door. Zo draagt het voora in het koude jaargetijde bij aan de verwarming van de binnenruimte en daarmee in beangrijke mate aan het wooncomfort. Isoatiegas uit de serie unigas TOP Hoog Rendement Begazing biedt ook voor passief-huizen geschikte begazingen om een maximae thermische isoatie bij geijktijdig gebruik van zonne-energie te bereiken. Daarnaast zorgen thermisch geoptimaiseerde unigas -afstandhouders van roestvrij staa of kunststof-rvs-composiet voor duideijk hogere temperaturen angs de rand van het gas en daarmee voor een beter binnenkimaat. Ze zorgen voor een hogere temperatuur van het gas en verminderde warmteveriezen angs de randen en voorkomen daarmee de vorming van condens en daarmee ook het ontstaan van schimme. 2 unigas

3 9 C oppervaktetemperatuur ruit 17 C oppervaktetemperatuur ruit 19 C oppervaktetemperatuur ruit Standaard ISO 3.0 unigas TOP 1.1 unigas TOP 0.5 buiten - 10 C binnen + 21 C buiten - 10 C binnen + 21 C buiten - 10 C binnen + 21 C Bouw en werking van een 1. Refectie van de warmtestraen 2. Totae energiedooraat 3. Foatgasruiten 4. RVS-coating (positie 2 en 5) 5. Gasspouw met vuing van edegas 6. Afstandhouder met droogmidde 7. Tweetraps, afgesoten randafdichting Werking en rendement unigas TOP Hoog Rendement Begazing biedt naast een hoge ichttransmissie bij uitstekende keurneutraiteit ook zeer goede g-waarden. Voor deze werking zorgen de innovatieve coatingtechnoogie en de met edegas gevude, hermetisch afgesoten gasspouwen van de 2- en 3-voudige begazingen. De coating van edemetaa aat het zichtbare icht toe in de ruimte, bijna infrarood warmtestraing wordt echter nagenoeg compeet naar binnen gerefecteerd. Met unigas TOP Hoog Rendement Begazing wordt tegeijkertijd het gevoe van behaagijkheid in het vertrek verhoogd, voora in de buurt van het raam. Want ten opzichte van traditionee oudere begazingen wordt hierbij een hogere oppervaktetemperatuur van de binnenste ruit bereikt. Daardoor worden de ervaring van kou en het gevoe van tocht in de buurt van het raam aanmerkeijk verminderd. De producten besparen in hun evenscycus duideijk meer energie dan wordt gebruikt voor fabricage, transport, montage en recycing. Daarmee beschikt unigas TOP Hoog Rendement Begazing over een positieve duurzaamheidsbaans. unigas 3

4 gesaneerde wooneenheid graden Cesius Daende energiekosten met unigas Gemütiche TOP Stunden Hoog im Rendement eigenen Heim Begazing Saneren = energie besparen De energiebehoefte in de bestaande bouw overtreft die van nieuwbouw met ongeveer het 3- tot 4- voudige. Bij saneringswerkzaamheden is derhave het toekomstige energieverbruik een beangrijk aspect. Bovendien zorgen verschiende stimueringsprogramma s zoas het KfW-CO 2 - gebouwensaneringsprogramma* niet aeen voor een besparing op de energiekosten, maar ook voor overzichteijke kosten. Door deze randvoorwaarden worden 3-voudig begaasde ramen, die tot nu toe voora waren voorbehouden aan de sector passief-en ow-energyhuizen, steeds interessanter voor de normae sanering. Zo heeft bijv. een met unigas TOP Soar 0,7 begaasd raam energetisch gunstiger eigenschappen dan goed geïsoeerd metsewerk. De geoptimaiseerde g-waarde zorgt voor een uitstekende warmtewinst uit zonne-energie zefs bij een winterzonnetje. In totaa resuteert er op het zuiden, oosten en westen zefs meer winst uit zonneenergie dan er aan warmte door de begazing veroren gaat. Zefs in het noorden wordt een equivaente U-waarde van sechts 0,1 W/m²K bereikt. Vanzefsprekend moet het hee systeem koppen : thermisch geoptimaiseerde randafdichtingssystemen, zoas unigas TS, functionee en op het materiaa afgestemde kozijnconstructies en hang- en suitwerktechniek asmede zorgvudig ontworpen en uitgevoerde aansuitingsdetais, voora ook bij rouikbakken, behoren daartoe. Zo kan men stijgende energie-kosten ijdzamer het hoofd bieden. * aeen in Duitsand ( 4 unigas

5 Tabe: Vergeijkende cijfers van de voor het warmteveries bepaende waarden van een bouwdee U g S-Faktor U g, eg [W/m²K] [%] S N O/W S N O/W standaard isoatiegas 3,0 80 1,1 2,2 1,7 unigas TOP Premium 1.1 1,1 63-0,4 0,5 0,1 unigas TOP One 1.0 unigas TOP 0.7 1,0 50 2,4 0,95 1,65-0,2 0,5 0,2 0,7 50-0,5 0,2-0,1 unigas TOP Soar 0.7 0,7 61-0,8 0,1-0,3 unigas TOP 0.5 0,5 50-0,7 0-0,3 buitengeve goed isoatie 0,2 0,2 0,2 0,2 Legenda: U: warmtedoorgangscoëfficiënt van het bouwdee U g/eg : Baans - warmtedoorgangscoëfficiënt van het bouwdee (equivaente U-waarde) g: Totae energiedooratendheidswaarde van het bouwdee S: Zontoetredingsfactor afhankeijk van de windstreek Voorbeed: Bij een eengezinswoning uit het bouwjaar 1991 dient het ongecoate dubbegas (U g = 3,0 Wm²K) te worden vervangen door unigas TOP Soar 0.7. Bouwstandaard: oieverwarming, rendement 75% Aandeen raamoppervak vg. gebouwtype bouwjaar IWU (Institut für Wohn- und Umwet GmbH) Zuiden: 12,73 qm Oosten/Westen: 14,84 qm Noorden: 2,10 qm Totaa: 29,67 qm Graaddagen conf. DIN V : tab. A.2. Om hetzefde isoerende effect per m² muuroppervak te behaen, zou de buitenmuur voedig met ca. 7 cm isoatiemateriaa moeten worden bekeed. Hamburg: Besparing per jaar: 705 stookoie ca. 705 m 3 aardgas in 30 jaar: ( kg CO 2 ) Freiburg: Besparing per jaar: 588 stookoie ca. 588 m 3 aardgas in 30 jaar: ,40 ( kg CO 2 ) Vergeijkende cijfers warmteveries Beangrijke begrippen De warmtedoorgangscoëfficiënt (U g -waarde) geeft de hoeveeheid warmte (W/m 2 K) aan die per tijdseenheid door 1 m 2 van een bouwdee gaat bij een temperatuurverschi van de aangrenzende ruimte- en buitenucht van 1K. Hoe keiner de U-waarde, des te groter is dus de warmte-isoatie. De totae energietransmissiefactor (g-waarde) is een aeen bij het bouwmateriaa gas zinvo te berekenen grootheid. Deze geeft aan hoevee procent van de zonne-energie door het gas in de binnenruimte komt, incusief de secundaire warmtestraing die de begazing op grond van de geabsorbeerde zonne-energie naar binnen toe afgeeft. De equivaente warmtedoorgangscoëfficiënt (U g,eg ) geeft de hoeveeheid warmte aan die gemidded over het jaar heen via het gas gewonnen wordt of veroren gaat, U g,eg = U g S x g (S-factor = windstreek). De ichttransmissiefactor (Tv) is het percentage van het zichtbare icht (gofengte van 380 tot 780 nm) dat door een gas heen komt gereateerd aan de ichtgevoeigheidsgraad van het menseijk oog. De ichtrefectiefactor (Rv) geeft daarentegen aan met wek aandee (in procenten) het zichtbare icht bij het gasoppervak wordt gerefecteerd. De Psi-waarde (ψ) kan met de angsgerichte warmtedoorgangscoëfficiënt, die de warmtebruggen van een bouwdee beschrijft, worden weergegeven. Bij het raam beschrijft hij de warmtebrug angs de randen van het gas hoofdzakeijk bepaad door de wissewerking van raamkozijn, isoerende begazing en afstandhouder. De Psi-waarde geeft de hoeveeheid warmte (W/m²K) aan die per tijdseenheid door 1 m van een bouwdee gaat bij een temperatuurverschi van de aangrenzende ruimte- en buitenucht van 1K. unigas 5

6 Verbetering binnenkimaat door verbetering randafdichting Thermisch geoptimaiseerde randafdichtingssystemen Het gebruik van de thermisch geoptimaiseerde unigas -afstandhouders Thermo-Spacer eidt tot een extra energiebesparing en een verbetering van het binnenkimaat. De warmtetechnisch verbeterde randafdichting vermindert warmteveriezen in het overgangsgebied van gas naar raamkozijn. Daarmee worden het ontstaan van condens angs de randen van het gas bij hoge uchtvochtigheden binnen en het gevaar van schimmevorming aanzienijk verminderd. Voordeen: door een hogere oppervaktetemperatuur angs de randen van het gas van de binnenste ruit (warme kant) bijft waardevoe verwarmingswarmte binnen; minimaisering van het risico van schade veroorzakend condenswater op het oppervak van de ruit en voor de gezondheid schadeijke schimmevorming; gunstiger isothermenveroop in het raam en in de geve door thermische scheiding in de randafdichting van de begazing; duideijk betere waarden van de warmtedoorgangscoëfficiënt van het raam (U w -waarde); geringere stookenergieveriezen, aangetoond Je höher Bei der der Schadämmung db-wert, desto kommt besser darauf der Lärmschutz. an, die störenden Wird eine Frequenzbereiche Scheibe in de primaire-energiebaans vg. de Duitse mit besonders einem um stark 10 db zu erhöhten dämpfen. Dabei Schadämmwert ist immer die Lärmquee eingebaut, maßgebich. empfindet das Geiche energiebesparingsverordening (EnEv); menschiche Lärmpege Ohr können dies durchaus bereits as unterschiediche Lärmhabierung. Schadämmgäser erfordern. thermisch geoptimaiseerde gasroedesystemen as compete opossingen voor ek raam verkrijgbaar. 6 unigas

7 Berekende warmtedoorgangscoëfficiënt U w = 1,1 W/(m²K) Berekende warmtedoorgangscoëfficiënt U w = 1,0 W/(m²K) 6,2 C 11,2 C Kozijn: hout 1,4 U f : 1,40 W/(m²K) Afstandhouders: auminium (EN ISO ) ψ : 0,086 W/(mK) Gas: unigas TOP 0.7 U g : 0,70 W/(m²K) Raambreedte 1,23 m Gasdikte binnen 4 mm Raamhoogte 1,48 m Gasdikte buiten 4 mm Kozijnbreedte 0,12 m PSI-correctie + 0,000 W/(mK) ψ : 0,086 W/(mK) Soort raam: enkee veuge Gasroeden: zonder Kozijn: hout 1,4 U f : 1,40 W/(m²K) Afstandhouders: unigas thermo pastisch systeem ψ : 0,037 W/(mK) Gas: unigas TOP 0.7 U g : 0,70 W/(m²K) Raambreedte 1,23 m Gasdikte binnen 4 mm Raamhoogte 1,48 m Gasdikte buiten 4 mm Kozijnbreedte 0,12 m PSI-correctie + 0,000 W/(mK) ψ : 0,037 W/(mK) Soort raam: enkee veuge Gasroeden: zonder De hier weergegeven resutaten zijn afkomstig van berekeningen op basis van bepaingen die op basis van gedende standaards en normen zijn uitgevoerd. Met deze berekeningen kunnen de feiteijke omstandigheden op de bouw sechts bij benadering worden weergegeven. Daarom dienen de resutaten enke ter oriëntatie en voor de vergeijking van verschiende producten. Juridische aanspraken kunnen derhave uit deze berekeningen niet worden afgeeid. Vergeijking warmtedoorgangscoëfficiënt ramen (EN ISO ) Afstandhouders een overzicht Er zijn verschiende fabricagemateriaen voor afstandhouders waarmee de verbeterde thermische scheiding van de afzonderijke gaspaten in de randafdichting van isoatiegas kan worden bereikt, bijv.: RVS Finterdunne roestvrijstaen profieen vervangen het auminium, omdat roestvrij staa een duideijk geringer warmtegeeidingsvermogen heeft. Combinatie van kunststof met roestvrij staa of met auminium Een kunststof-rvs-composiet bezit uitstekende, thermisch isoerende eigenschappen en is evenas de roestvrijstaen profieen in verschiende keuren verkrijgbaar. Thermopastische systemen Hierbij wordt het traditionee profie vervangen door een heet geëxtrudeerd, pastisch speciaa mengse met geïntegreerd droogmidde dat bij de productie tussen de gaspaten wordt gebracht. Door het gebruik van thermisch geoptimaiseerde unigas - afstandhouders verbetert de U-waarde van het raam en de vorming van condens wordt verminderd. unigas 7

8 De Gof, Wenen Kwaiteit van het isoatiegas A het isoatiegas van de unigas -Groep wordt gemaakt van hoogwaardige en geteste materiaen. De compacte uitvoering van de randafdichting biedt optimae zekerheid tegen de hoge beastingen waaraan isoatiegas gedurende zijn ange evensduur is bootgested. De kwaiteit van het eindproduct wordt o.a. gewaarborgd door de voortdurend gedocumenteerde eigen kwaiteitsbewaking aan de hand van strenge fabrieksspecificaties conform DIN Daar komt bij dat de unigas -productieocaties zich vrijwiig onderwerpen aan een externe kwaiteitsbewaking door een neutrae keuringsinstantie waarbij naast de inspectie van de opende productie ook de evensduur van meeraags isoatiegas in een kimaatwisseproef wordt gecontroeerd. Bij de externe kwaiteitsbewaking en controe van de productiemateriaen egt unigas kwaiteitsmaatstaven aan die de normatieve eisen duideijk te boven gaan. Functionee isoatiegas van unigas is derhave gekeurd op kwaiteit en onderhevig aan eigen en externe kwaiteitsbewaking. Bij a het isoatiegas is thermische isoatie de basisfunctie waar andere functies bijkomen, zoas geuidsisoatie, zonwering, veiigheid of zefreiniging dan we combinaties van deze functies. Gedetaieerde en verdergaande informatie vindt u in ons actuee 8 unigas

9 Parochiecentrum Hard/Oostenrijk Voorbeed uit de praktijk Grenzeoze gas-architectuur a.h.v. het voorbeed van de parochiekerk Hard/Oostenrijk. Een gesaagd project van het bedrijf Gas Marte uit Bregenz. Uitvoerend architect was Früh Architekturbüro ZT GmbH. Dankzij de toepassing van een riante begazing werd de versmeting van de binnenruimte van de parochiekerk met het open pein buiten voor de kerk bereikt. Daardoor wordt een onbeperkt uitzicht op de kerk mogeijk gemaakt en ook een vrije inkijk op het gebeuren in de zaa en het secretariaat. Een voorbeedige vertaing van ruimteijke transparantie. De in vee icht badende parochiekerk is door het ontbreken van barrières een centraa onderdee in het gemeenteeven van Hard. De bereikte bouwkundige openheid bevordert de communicatie en paatst het weredijke op passende wijze tegenover het kerkeijke. Bij de parochiekerk van Hard, Oostenrijk, is unigas TOP 0,6 energiegas met een U g (vg. EN 673) van 0,6 W/m 2 K 100 onder toepassing van roestvrijstaen afstandhouders (thermisch geoptimaiseerde randafdichting) gebruikt. Constructie van de gebruikte gaseementen: VSG Low-E 6/0,76/6 / 16 mm spouw Argon / 10 mm foatgas / 16 mm spouw Argon / VSG Low-E 6/0,76/6. Afmetingen tot x 3210 mm, ED 66 mm, gewicht per eement tot 825 kg. unigas 9

10 Vochtaansag op de ruit waarom? De meest gestede vragen Waarom kan mijn nieuwe energiegas van buiten besaan? In nachten met een hoge uchtvochtigheid ontstaat er vaak condensvorming aan de buitenkant van de ruiten. Hoe beter de thermische isoatie van het isoatiegas, des te waarschijnijker is de vorming van condens aan de buitenkant. Dat is een teken van de hoogwaardige kwaiteit van uw ramen. Dankzij de zeer goede thermische isoatiewaarde van moderne thermisch isoerende begazingen is de warmtedoorgang ervan zeer gering. Dat betekent dat de warmte in de kamer bijft en nauweijks naar buiten wordt geeid. De buitenste ruit bereikt in hedere, koude nachten bij windsti weer een agere oppervaktetemperatuur dan de buitenucht. Bij een overeenkomstig hoge reatieve uchtvochtigheid van de buitenucht wordt het dauwpunt op de ruit onderschreden en aan de oppervakte van het gas ontstaat condens. De zo gevormde condens verdwijnt weer zodra het gasoppervak, bijvoorbeed door zonnestraing, weer warmer wordt. Moet ik bij de ventiatie ergens op etten? Wie zijn ramen vernieuwt, verbetert ook de afdichting van de schi van het gebouw. Daardoor worden energie en stookkosten bespaard. Het vocht, dat in eke kamer ontstaat, kan echter niet meer door de niet dichte oude ramen naar buiten worden afgevoerd. Voor de bewoner betekent dit dat er na de renovatie regematig moet worden geventieerd. U dient derhave meerdere keren per dag gedurende vijf tot tien minuten te uchten, zodat de verbruikte vochtige kamerucht door drogere frisse ucht kan worden vervangen. Worden er op het achteraf inbouwen van unigas TOP-ramen overheidssubsidies vereend? De Duitse kredietinsteing voor wederopbouw (KfW) ondersteunt mensen die hun huis moderniseren met eningen tegen een gunstige rente of een directe subsidie. Naast specifieke maatregeen (vervangen van 10 unigas

11 unigas TOP Hoog Rendement Begazing ramen) worden ook combinaties van maatregeen gestimueerd. Wie na de sanering het niveau van nieuwbouw bereikt, krijgt een bijzonder aantrekkeijke ondersteuning. Ook wie eeftijdsspecifiek verbouwt, kanrekenen op een subsidie. Wat doe ik met de montage van unigas TOP-ramen voor de bescherming van het miieu? Nog steeds worden in Duitsand jaarijks vee honderden mijoenen iters stookoie of kubieke meters aardgas onnodig verstookt. Voor het miieu betekent dat een extreem hoge uitstoot van koodioxide, waardoor de atmosfeer van de aarde opwarmt en het kimaat nadeig wordt beïnvoed. De montage van unigas TOPramen veraagt de stookkosten en hept daardoor om ons miieu te ontzien. unigas TOP energiegas staat voor: uitstekende warmte-isoatiewaarden (Ug-waarden) een opmerkeijk hoge totae energiedooratendheidswaarde (g-waarde) energiebesparing en vermindering van stookkosten hogere energie-efficiëntie van het gebouw zeer goede ichttransmissie uitstekende keurneutraiteit (Ra-waarde) CO 2 -vermindering optionee uitvoering met warmtetechnisch geoptimaiseerde randafdichting en daarmee nog agere U w -waarde van het raam of de geve Gedetaieerde en verdergaande informatie vindt u in ons actuee unigas 11

12 Onze nabijheid - uw voordee unigas GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 10 D Montabaur Teefon: +49 (0) 2602/ Fax: +49 (0) 2602/ E-Mai: unigas 2/2012

Maximale transparantie

Maximale transparantie Perfect woonklimaat en natuurlijk licht Maximale transparantie Licht en warmte - twee eigenschappen die staan voor behaaglijkheid en comfort. Vooral op dagen met minder uren zon zijn de eisen aan glas

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Luifels als weerbescherming

Luifels als weerbescherming Transparante uifesystemen Luifes as weerbescherming Luifes en huisdeuren zijn de visitekaartjes van eke entree. Overkappingen zijn er tegenwoordig in de meest verschiende materiaen, maar de mooiste en

Nadere informatie

ISOLEREN & VORMGEVEN MET GLAS SANCO

ISOLEREN & VORMGEVEN MET GLAS SANCO ISOLEREN & VORMGEVEN MET GLAS SANCO Technische informatie Uiterst effectieve isolatie tot aan de rand 'Warm edge' of 'warme rand' is een begrip dat in de glas- en kozijnenbranche inmiddels veelvuldig wordt

Nadere informatie

One for LIGHT. One for ENERGY. One for THE PLANET THERMOBEL TRI PASSIVE GLASS FOR ACTIVE LIVING GLASS UNLIMITED

One for LIGHT. One for ENERGY. One for THE PLANET THERMOBEL TRI PASSIVE GLASS FOR ACTIVE LIVING GLASS UNLIMITED One for LIGHT One for ENERGY One for THE PLANET THERMOBEL TRI PASSIVE GLASS FOR ACTIVE LIVING GLASS UNLIMITED Hoe ziet het huis van de toekomst 1. HOGE LICHTTRANSMISSIE 2. OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE ZONNE-ENERGIE

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe

Nobo Whiteboards. Inspirerende ideeën delen. Communicate with confidence. ACCO Brands Europe Nobo Whiteboards Inspirerende ideeën deen ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Wij zijn Nobo... Wij zijn de oppervaktes die breekbare eerste gedachten, notities,

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

880 EUROSEAL SILICONE

880 EUROSEAL SILICONE 880 EUROSEAL SILICONE Hoogwaardige universee sanitairkit. Producttypering Basis : Acoxim. Keur : Transparant Grijs (Trijs), transparant, wit, zivergrijs, manhattangrijs, grijs, antraciet, beige, jasmin,

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven De vaatwassers. Editie 2014-2015 www.bosch-home.be Technoogie voor het even Bosch: een merk voor het even. 1964-2014: 50 jaar schitterende afwasresutaten. Reeds 50 jaar ang focussen wij op de kwaiteit

Nadere informatie

GLASISOLATIE Algemeen Inleiding

GLASISOLATIE Algemeen Inleiding GLASISOLATIE Algemeen Zelf energie opwekken en een dak isoleren met een groen dak zijn prachtige methodes om te verduurzamen. Tijdens de uitvoer van onze werkzaamheden werden wij geregeld geconfronteerd

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

Symaro. Meten is weten. Building Technologies

Symaro. Meten is weten. Building Technologies Symaro Meten is weten Buiding Technoogies s Symaro professionaiteit die overtuigt Symaro vereenvoudigt en standaardiseert het gebruik van opnemers Het door Siemens nieuw ontwikkede assortiment Symaro-opnemers

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Innovatief Systeem - KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie!

Innovatief Systeem - KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie! Innovatief Systeem - bewezen kwaliteit: KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie! A Warmte-isolatie en stabiliteit Of het nu gaat om zekerheid, functionaliteit en isolatie: SOFTLINE 82 voldoet aan

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Blinds. Fysische eigenschappen. igt Blinds. UV beschermende lamellen tussen 2- of 3- voudige beglazing. Powered by Ropaco. igt Inglass Technologies BV

Blinds. Fysische eigenschappen. igt Blinds. UV beschermende lamellen tussen 2- of 3- voudige beglazing. Powered by Ropaco. igt Inglass Technologies BV Blinds Powered by Ropaco UV beschermende lamellen tussen 2- of 3- voudige beglazing Fysische eigenschappen igt Blinds igt Inglass Technologies BV Januari / 2012 Fysische eigenschappen igt Blinds 1 Inleiding

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

verbindt consument met bedrijf

verbindt consument met bedrijf Voorwoord Er zijn heel veel soorten glas. Wanneer je je huis wilt isoleren, is glasisolatie een van de mogelijkheden. Maar welk glas moet je kiezen? In dit ebookje geeft Houhetwarm.nl je informatie over

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

THERMOBEL TRI DRIEDUBBELE BEGLAZINGEN G L A S S U N L I M I T E D

THERMOBEL TRI DRIEDUBBELE BEGLAZINGEN G L A S S U N L I M I T E D THERMOBEL TRI DRIEDUBBELE BEGLAZINGEN G L A S S U N L I M I T E D Thermobel Tri, het antwoord op een uitdaging De bouwsector staat voor een aantal grote uitdagingen: - de reductie van de CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze. www.linden.be www.pamaflex.eu

Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze. www.linden.be www.pamaflex.eu Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze www.linden.be www.pamaflex.eu Warmte-/energiebalans bij conventionele bouwwijze 1. Verliezen door muren en vensters 2. Verliezen

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Samen met. Raamisolatie. Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel.

Samen met. Raamisolatie. Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel. Samen met Raamisolatie. Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel. In de moderne architectuur wordt veel glas gebruikt. Zo komt er veel natuurlijk licht binnen.

Nadere informatie

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN by Crade to Crade Inhoud 1. Ineiding 4 2. Geïnspireerd op het Crade to Crade -concept 6 3. Workshop 10 4. Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes 14 5. Duurzame kansen en activiteiten

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Betaalbaar zitcomfort

Betaalbaar zitcomfort Koopwijzer es.qxd 26-02-2003 17:18 Pagina 27 K&E KOOPWIJZER Bureaudraaistoeen (Prestatiekasse 3.3) Betaabaar Een achturige werkdag op kantoor vraagt om goed zitmeubiair. Het aanbod van bureaudraaistoeen

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Vo o r b o u w r o l l u i k e n

Vo o r b o u w r o l l u i k e n Voorbouwrolluiken Click Stop Betere beveiliging tegen inbraak, omdat het rolluik automatisch in de kast blokkeert als deze omhoog wordt geschoven. Ook bestaande heroal rolluiken kunnen achteraf nog van

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

ISO 9001 Gecertificeerd volgens DIN EN 13659

ISO 9001 Gecertificeerd volgens DIN EN 13659 Voorbouwrolluiken Zonwering Warmte-isolatie Bescherming Inbraakbeveiliging tegen weersomstandigheden Voordelen Bescherming tegen inkijk Geluidsisolatie Geïntegreerde Achteraf aan insectenwering te brengen

Nadere informatie

Het innovatieve kozijnprofiel dat het. energieverschil maakt. Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid

Het innovatieve kozijnprofiel dat het. energieverschil maakt. Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid Het innovatieve kozijnprofiel dat het energieverschil maakt Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid SOFTLINE 82 NL: royaal design, zuinig met energie Wilt u straks heerlijk genieten in een behaaglijk huis?

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

Zonnetechniek. line. CPC en Sunny. collectoren. makes you independent. Pelletketel. www.fotolia.com

Zonnetechniek. line. CPC en Sunny. collectoren. makes you independent. Pelletketel. www.fotolia.com Zonnetechniek coectoren www.fotoia.com Peetkete makes you independent ine CPC en Sunny Techniek die verrast Onze kanten kunnen nooit vodoende tevreden zijn. Wij wien u verbazen. www.fotoia.com 2 makes

Nadere informatie

Energie besparen? Echt heel. eenvoudig! Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid

Energie besparen? Echt heel. eenvoudig! Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid Energie besparen? Echt heel eenvoudig! Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid SOFTLINE 82 NL RETRO: vertrouwde sfeer met modern comfort Energie besparen in een stijlvolle woning? Als dat uw toekomstplan is,

Nadere informatie

Koudemiddelen. Koudemiddelen

Koudemiddelen. Koudemiddelen Koudemiddeen Koudemiddeen Geregenereerde HCFK s HFK s Ammoniak Koowaterstoffen Tabe voor de vervanging van koudemiddeen Software en toebehoren Eigenschappen van de verpakkingen Recuperatie van koudemiddeen

Nadere informatie

Voorbouwrolluiken. Click Stop. ISO 9001 Gecertificeerd volgens DIN EN 13659. Betere beveiliging tegen inbraak, omdat het rolluik automatisch

Voorbouwrolluiken. Click Stop. ISO 9001 Gecertificeerd volgens DIN EN 13659. Betere beveiliging tegen inbraak, omdat het rolluik automatisch Voorbouwrolluiken Click Stop Betere beveiliging tegen inbraak, omdat het rolluik automatisch in de kast blokkeert als deze omhoog wordt geschoven. Ook bestaande Heroal rolluiken kunnen achteraf nog van

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Integrator als meedenkend klankbord

Integrator als meedenkend klankbord TECHNOLOGY Productievernieuwing om throughput te verhogen door Afons Caders Integrator as meedenkend kankbord Ook Begische kmo s investeren in automatisering enerzijds om kwaitatief mee te kunnen met de

Nadere informatie

Nieuw design diversiteit. sopra polystone pool

Nieuw design diversiteit. sopra polystone pool sopra poystone poo Nieuw design diversiteit sopra poystone poo Individuee kant-en-kare zwembaden sopra poystone poo kant-en-kare zwembaden zijn everbaar in uiteenopende vormen en ontwerpen. Het productassortiment

Nadere informatie

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4 Technische fiche: fexocompct excusive VF / VF / VF / bijzondere kenmerken green iqtechnoogie (duurzaam, energieefficiëntie en connectiviteit) compacte warmtepomp met ingebouwde warmwaterboier van beschike

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE TOT IN DE PERFECTIE HET geneo HEFSCHUIFDEURSYSTEEM

ENERGIE-EFFICIËNTIE TOT IN DE PERFECTIE HET geneo HEFSCHUIFDEURSYSTEEM ENERGIE-EFFICIËNTIE TOT IN DE PERFECTIE HET geneo HEFSCHUIFDEURSYSTEEM Bouw Automotive Industrie De SYSTEEMFaMIlIE BREIDT ZICH UIT HET GENEO HEFSCHUIFDEURSYSTEEM Het hefschuifdeursysteem GENEO staat voor

Nadere informatie

PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels

PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels Gas Zonne-energie PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels > Energiebesparingen > Optimaal comfort bij verwarming en productie van sanitair warm water > Beperkt gebruik vloeroppervlak > Ideaal bij intensief

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

U-waarde is weerloos tegen onwetendheid

U-waarde is weerloos tegen onwetendheid U-waarde is weerloos tegen onwetendheid Whitepaper De energieprestatie van een gebouw is voor een groot deel afhankelijk van de thermische kwaliteit (U w -waarde) van de gevel. Bij de berekening daarvan,

Nadere informatie

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT. met de nieuwe Brossguard Plus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT. met de nieuwe Brossguard Plus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT Hou vocht NOVA en vui buit met de nieuwe Brossguard Pus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN Waarom borstematten? Borstematten zijn ideaa om buiten toe

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

RaamIsolatie. Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel.

RaamIsolatie. Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel. . Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel. In de moderne architectuur wordt veel glas gebruikt. Zo komt er veel natuurlijk licht binnen. Maar veel glas kan

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Goed isoleren is vakwerk. Wat u moet weten over na-isolatie

Goed isoleren is vakwerk. Wat u moet weten over na-isolatie BRANCHEORGANISATIE NA-ISOLATIE Goed isoleren is vakwerk Wat u moet weten over na-isolatie INLEIDING GOED ISOLEREN IS VAKWERK Een goed geïsoleerd huis is prettig om in te wonen. Het is goed voor het wooncomfort,

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

RaamIsolatie. Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel.

RaamIsolatie. Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel. . Tot 30% Energiewinst door uw ramen te voorzien van isolerende raamfolie. Heel simpel. In de moderne architectuur wordt veel glas gebruikt. Zo komt er veel natuurlijk licht binnen. Maar veel glas kan

Nadere informatie

De combinatie van een gezond binnenklimaat, energie besparen en duurzame schoonheid in één kozijn

De combinatie van een gezond binnenklimaat, energie besparen en duurzame schoonheid in één kozijn De combinatie van een gezond binnenklimaat, energie besparen en duurzame schoonheid in één kozijn De pluspunten van het MOVAIR+ VISION kozijn Verbetering energielabel U-waarde 0,80 W/m²K 0.15 - -0.24 EPC

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Persbericht. Van ongeïsoleerd oud huis naar een lage energiestandaard. Sanering driegezinswoning in Penzberg (D)

Persbericht. Van ongeïsoleerd oud huis naar een lage energiestandaard. Sanering driegezinswoning in Penzberg (D) Persbericht Fribourg, september 2010 Sanering driegezinswoning in Penzberg (D) Van ongeïsoleerd oud huis naar een lage energiestandaard Energetische sanering van een woonhuis uit de jaren Pavatex SA Martin

Nadere informatie

Condens niet binnen maar buiten

Condens niet binnen maar buiten Condens niet binnen maar buiten Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Artikel voor De BouwAdviseur 4 juni 1999 Condens op de ruit van een auto is een normaal verschijnsel. Condens op de

Nadere informatie

Inclusief MIWE delta-baking

Inclusief MIWE delta-baking P R O D U C T I N F O R M A T I E R O T A T I E - O V E N Inclusief MIWE delta-baking Goed voor uw portemonnee. Omdat u met de nieuwe MIWE roll-in e + (met een rendement van duidelijk meer dan 90 %) nog

Nadere informatie

WALFORMplus. WALFORMplus. Walterscheid. Universele standaard oplossing. WALFORM tube fittings. Functional characteristics

WALFORMplus. WALFORMplus. Walterscheid. Universele standaard oplossing. WALFORM tube fittings. Functional characteristics De opossing voor iedere verbinding. Profie ring WALFORMpus WALFORMpus-M Fare fitting Dichtkege 37 fens 1 Waterscheid WALFORMpus Functiona characteristics WALFORM tube fittings WALFORMpus WALFORMpus is

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

RAPIDO ECONFLOOR. Econfloor de innovatieve verwarmingscentrale met beide benen op de grond.

RAPIDO ECONFLOOR. Econfloor de innovatieve verwarmingscentrale met beide benen op de grond. RAPIDO Econfloor de innovatieve verwarmingscentrale met beide benen op de grond. Slimme warmte voor een gunstige prijs. Rapido ontwikkelt al meer dan een eeuw innovatieve verwarmingsapparatuur. Onze volledige

Nadere informatie

Systeemoplossingen voor gevels en kozijnen in hout-aluminium Gebouwschillen met systeem: energie-efficiënt, duurzaam en rijk aan varianten batimet Hout-aluminium kozijnen en vliesgevels Perfectionisten

Nadere informatie

Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing

Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condens niet binnen maar buiten Condens op de ruit van een auto is een normaal verschijnsel.

Nadere informatie

Nobo Glazen Vitrines

Nobo Glazen Vitrines Nobo Gazen Vitrines Informatie beheren. Krachtig presenteren ACCO Brands Europe www.accoeurope.com www.noboeurope.com Communicate with confidence Informatie beheren. Krachtig presenteren Een gemakkeijke

Nadere informatie

Thermobel Stopray ISOLERENDE BEGLAZINGEN MET ZONREGULERENDE EIGENSCHAPPEN

Thermobel Stopray ISOLERENDE BEGLAZINGEN MET ZONREGULERENDE EIGENSCHAPPEN Thermobel Stopray ISOLERENDE BEGLAZINGEN MET ZONREGULERENDE EIGENSCHAPPEN Het Thermobel Stopray gamma omvat diverse gradaties van zonwering, lichttransmissie en -reflectie en dit met behoud van het neutraal

Nadere informatie

Sprite 2014. Alpine Sport. spirit of adventure. www.spritecaravans.com

Sprite 2014. Alpine Sport. spirit of adventure. www.spritecaravans.com Sprite 201 spirit of adventure Sprite After-Saes Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan aeen een caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande After-Saes organisatie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie