Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10"

Transcriptie

1

2 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2

3 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit Jouw eervraag staat centraa. Ispirata hept je zicht te krijgen op oorzaken achter je eervraag, die je beemmeren of onvrij maken. Je eert met nieuwe ogen naar oude patronen en gewoonten te kijken, waardoor je daar opnieuw betekenis aan kunt geven. Je eert stappen te zetten om kwaiteiten die uit beed zijn geraakt weer opnieuw eigen te maken en in te zetten. Hierdoor meer jezef te kunnen zijn in situaties die nu ongemakkeijk voeen. Bijdrage aan de effectiviteit van uw organisatie In organisaties vogt de ene verandering de andere steeds sneer op. Bedrijfsdoesteingen worden sneer en makkeijker behaad as die hand-in-hand gaan met het behaen van persoonijke doesteingen van je medewerkers. Ispirata hept eidinggevenden en medewerkers bij persoonijke groei en het vergroten van hun effectiviteit en daarmee hun productiviteit voor uw organisatie. Ispirata coacht naar behoefte zowe individuee as in teams. 3

4 individuee coaching Voor wie is de coaching bedoed? De coaching is bedoed voor iedereen die wi groeien in persoonijke ontwikkeing en effectiviteit. Wij gunnen het iedereen te werken aan de eigen groei en uit jezef te haen wat erin zit. Voor de coaching is geen directe aaneiding nodig in de vorm van een burn-out die op de oer igt, of disfunctioneren. De praktijk is echter dat mensen pas in coaching gaan as ze werkeijk ast gaan krijgen van aspecten in hun persoonijk functioneren en ze hun gedrag daarin wien veranderen. Wij coachen medewerkers met vragen over hun manier van samenwerken, omgaan met autoriteit en het afwenden van overspannenheid maar ook managers met vragen over hun stij van eidinggeven en het effect daarvan op hun medewerkers en het verbeteren van hun persoonijke performance en zefvertrouwen. Hoe werken we? We werken vanuit een positieve grondhouding en coachen mensen bij het ont-wikkeen en ont-dekken van hun eigenheid. Je eert met nieuwe ogen naar 4

5 oude patronen en gewoonten te kijken, waardoor je daar opnieuw betekenis aan kunt geven. Je krijgt zicht op oorzaken die je beemmeren of onvrij maken en Hoe ziet een coachingstraject eruit? De coaching begint met een intakegesprek. Daarin komt het vogende aan de orde: wederzijdse kennismaking het onderzoeken en formueren van je coachingsvraag inventariseren in weke situaties en onder weke omstandigheden je coachingsvraag actuee is vasteggen van je verwachtingen en het einddoe van je coaching eventuee bedenktijd of je de coaching in wit zetten we hepen je stappen te zetten om kwaiteiten die uit beed zijn geraakt weer opnieuw eigen te maken. In die zin hoef je niet te veranderen, maar gaat het er om meer jezef te worden. Te ervaren dat je het zef in de hand hebt om daar wat mee te doen en de verantwoordeijkheid te nemen hierin een keuze te maken. Ondersteund door verschiende methoden en technieken geven we een aanzet tot het vergroten van je effectiviteit. De coaching werkt aeen as je er zef voor kiest en as je zef verantwoordeijkheid neemt voor het bereiken van resutaten. Gemidded heb je na vijf coachingsgsprekken vodoende handvatten gekregen waarmee je vooruit kunt. In geva er een opdrachtgever is (bijvoorbeed je eidinggevende of personeesfunctionaris), vogt een evauatiegesprek waar jij en de opdrachtgever bij aanwezig zijn. 5

6 In de evauatie steen we ook vast of er behoefte is om de coaching verder te vervogen. In de praktijk bestaat een voedig coachingstraject gemidded uit tien coachinggesprekken. Naast het inzicht dat in de eerste gesprekken ontstaat, heb je dan ook de ruimte om deze inzichten om te buigen naar ander gedrag en te waarborgen dat het nieuwe gedrag bekijft. Coachingsgesprekken duren zo n anderhaf uur. Af ste m m i n g m et d e o p d ra c htg eve r As sprake is van een (betaende) opdrachtgever spreken we met de opdrachtgever af hoe deze wi worden aangesoten aan het coachingstraject. Meesta is de opdrachtgever de eidinggevende of een personees functionaris. Vooraf hebben we contact over de ontwikkepunten waaraan we met de cient werken; tussentijds en aan het eind over de behaade resutaten en de borging ervan in i n s p i r e e r t t o t g r o e i e n e f f e c t i v i t e i t de werkomgeving. De evauatiegesprekken vinden paats met de cient, opdrachtgever en coach. De gesprekken met de opdrachtgever richten zich op de resutaten. De weg ernaar toe -hoe coach en cient daarmee samen aan het werk zijn en wat daarbij besproken wordt- bijft in vertrouwen tussen coach en cient. Het is aan de cient of die daar wat over wi verteen of niet. 6

7 teamtrainingen Ispirata evert maatwerktrainingen voor teams waarin het gaat om het bevorderen van persoonijke groei en het vergroten van de effectiviteit van uw organisatie. De trainingen worden in overeg met de opdrachtgever zorgvudig afgestemd op de vraagsteing en de bedrijfsdoesteingen. Coachingsvaardigheden van eidinggevenden Wij geoven erin dat verbetering van de persoonijke effectiviteit bijdraagt aan een hogere productiviteit van jezef en van de ander. Het zien van mogeijkheden hierin, die te onderkennen en bespreekbaar te maken met je medewerkers en hierin te faciiteren vereist van jou as eidinggevende in je ro van coach ook Afhankeijk van de vraagsteing kan het accent iggen op de nodige vaardigheden en competenties. Moderne het verhogen van de effectiviteit van eidinggevenden en projectmanagers het bereiken dat eden van teams ekaar meer eren aanspreken op resutaten het ontwikkeen van zefsturende teams het verhogen van de coachingsvaardigheden van eidinggevenden bedrijven zoeken steeds vaker eidinggevenden die open communiceren en niet bang zijn zich kwetsbaar op te steen. Ispirata hept eidinggevenden bij het verkrijgen van coachingsvaardigheden zodat zij die kunnen inzetten bij het coachen van hun medewerkers en het reaiseren van de bedrijfsdoesteingen. 7

8 workshops intervisie Wij kunnen workshops, unch -en ontbijtsessies Voorbeeden van dergeijke thema s zijn: verzorgen rond specifieke thema s die binnen uw organisatie aandacht vragen. Ispirata ondersteunt intervisie groepen bij het scherp krijgen van de vraag en het begeeiden van zef ingebrachte casuistiek tot een antwoord voor de vraagsteer. Vergroten van persoonijke effectiviteit Impact van stij van eidinggeven op de effectiviteit van uw medewerkers Wat vraagt coachend eiderschap van jou as eidinggevende? Omgaan met weerstand bij veranderingen; in beweging brengen van je medewerkers 8

9 Voorbeeden waarin een coachingstraject een doetreffend instrument is voor mens en organisatie: Afwenden van dreiging op overspannenheid Versterken van samenwerking en eren werken in of burn-out teamverband Vinden van een baans in werk en prive Afbouwen onderinge spanningen en rivaiteit Verbeteren van functioneren, persoonijke Aaneren van coachings vaardigheden performance en zefvertrouwen Begeeiden van medewerkers in hun persoonijke Leren meer contact te maken met de ander ontwikkeing. Leren omgaan met autoritair gedrag coachings thema s 9

10 profie en p e r s o o n i j ke k e u r Ispirata is in 2006 opgericht door Norma van Eijk. Ik heb vijftien jaar ervaring as eidinggevende in grote bedrijven en ken de omgeving van een voortdurend veranderende organisatie en worsteingen die medewerkers en eidinggevenden hierin kunnen hebben. raken en het hept me om vanuit mijn eigen ervaring te kunnen paatsen waar een cient het over heeft en in weke werkomgeving iemand verkeert. Mensen zoeken vaak ook de praktische kant in de begeeiding van iemand die weet hoe de praktijk is. Mijn persoonijke keur wordt mede gevormd door deze ervaring en de wens om voor cient en opdrachtgever een resutaat uit de coaching te behaen. Hier zit voor mij de koppeing tussen persoonijke groei en effectiviteit die daaruit vrijkomt, in weke zin dan ook. De wissewerking tussen bedrijfseven en persoonijk coaching waar ik voor heb gekozen, is geijk mijn handesmerk as coach. In 15 jaar ervaring as eidinggevende zie ik van dichtbij maar a te vaak hoe mensen vast kunnen open of in de kne In mijn coaching staat jouw eervraag centraa. Met respect voor de beweging die je daar zef in wit maken, hep ik je zicht te krijgen op oorzaken achter je eervraag, die je beemmeren of onvrij maken. Hierdoor eer je met nieuwe ogen naar oude patronen en gewoonten te kijken, waardoor je daar opnieuw betekenis aan kunt geven. Je eert stappen te zetten om kwaiteiten die uit beed zijn geraakt je weer opnieuw eigen te maken en in te zetten. 10

11 Hierdoor meer jezef te kunnen zijn in situaties die nu ongemakkeijk voeen. partners In de koppeing tussen persoonijke groei en effectiviteit zie ik coaching ook as bijdrage aan de effectiviteit van organisaties. In organisaties vogt de ene verandering de andere steeds sneer op. Ik geoof erin dat bedrijfsdoesteingen sneer en makkeijker worden behaad as die hand-in-hand gaan met Via Intervisie en vakopeidingen staan we in contact met professionee coega coaches naar wie we je kunnen doorverwijzen as dat aan de orde is. Bijvoorbeed as de vraag ons aanbod overstijgt of as je beter gehopen bent door iemand met een andere professie. het behaen van persoonijke doesteingen van je medewerkers. Ik hep eidinggevenden en medewerkers bij persoonijke groei en het vergroten van hun effectiviteit en daarmee de productiviteit van hun organisatie. Wij verwijzen je door naar professionas op medisch gebied as we je niet effectief kunnen hepen, bijvoorbeed as je vraag therapeutisch of medisch van aard is. Ispirata staat in het Itaiaans voor geinspireerd zijn / bezied zijn. Dat is wat ik wi in de coaching: dat mensen geinspireerd raken om hun geboortegeschenken uit te pakken en deze (opnieuw) in te gaan zetten in de praktijk van aedag. Daardoor persoonijk te groeien en effectiever te werken. 11

12 contact Post- en bezoekadres Cafvense Bosoop WE Tiburg Teefoon Mobie E-mai: ispirata coaching & training 12

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016

BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016 BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016 ontdekken. ontmoeten. ontplooien. ontplooien DÉ LEERGANG VOOR MANAGERS, ENTREPENEURS, TRAINERS, BUSINESS EXPERTS Landgoed Stakenberg Elspeet BEELDVORMING Na 20

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten 1 Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten Martine van den Bosch Wat is het binnen jezelf dat je buiten jezelf een bepaald persoonlijk vraagstuk tegen komt? Uitgaande van het gegeven dat onze persoonlijkheid

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie