Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen"

Transcriptie

1 Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie de netwerkapparaten veiig kan beheren; ze kan beschermen tegen hackers en de opgesagen gegevens fysiek kan beschermen. Daarom zijn de Lexmark printers en MFP s zo ontworpen dat ze kunnen vodoen aan deze behoeften. Onze apparaten zijn uitgerust met geavanceerde features die uw zakeijke documenten en gegevens tijdens eke stap van de workfow beschermen, van het moment dat de gegevens via het netwerk worden verstuurd tot het moment dat de pagina s in de uitvoerbak terechtkomen. In deze referentiehandeiding worden onze beveiigingsfuncties en de voordeen uiteengezet, en worden de vier beveiigingsonderdeen besproken waarmee uw gebruikersgegevens en apparaat worden beschermd: Veiig beheer op afstand Apparaten veiig en efficiënt beheren De opossingsgerichte apparaten van Lexmark beschikken over de beveiigingsfuncties voor extern beheer die u nodig heeft om netwerkprinters efficiënt te beheren en waarmee u aeen bevoegd personee de mogeijkheid biedt het netwerk te configureren voor toegang. Tevens wordt met deze functies het netwerkverkeer dat extern beheer met zich meebrengt, beveiigd zodat informatie niet kan worden vastgeegd, gestoen of misbruikt. Ae functies kunnen eenvoudig worden geconfigureerd via de geïntegreerde webpagina van het apparaat. Veiig beheer op afstand Veiige netwerkinterfaces Veiige gegevens Veiige toegang Ontdek hoe eenvoudig het kan zijn om netwerkapparaten te vergrendeen en ze op afstand te gebruiken en beheren. Of u nu apparatuur in uw apparatenpark vervangt of apparaten toevoegt, u kunt hee eenvoudig onze beveiigingsfuncties, die standaard zijn opgenomen in onze firmware, configureren en impementeren op de wijze die het beste bij uw organisatie past. Raadpeeg de tabe met beveiigingsfuncties van Lexmark voor een vergeijking van printermodeen en functies. Logbestanden: Wanneer u ogbestanden inschaket, kunnen Lexmark apparaten beveiigingsgebeurtenissen traceren via functies voor het bijhouden van gebeurtenistypen, exporteren van ogbestanden, insteen van gedrag bij voe ogbestanden en meer. Daarnaast profiteert u met de functie voor het bijhouden van gebeurtenis van proactieve opsporing en identificatie van beveiigingsrisico s. U kunt deze functie integreren in uw systeem voor inbraakdetectie voor tracering in reatime. Digitaa ondertekende firmware-updates: Ook kunt u uw apparaat beveiigen tegen schadeijke software.

2 Onze opossingsgerichte printers en MFP s controeren gedownoade firmware-upgrades automatisch op de correcte digitae handtekeningen van Lexmark. Firmware die niet is geverifieerd en/of ondertekend door Lexmark wordt geweigerd om uw apparaat te beschermen tegen schadeijke software, virussen en wormen. Certificaatbeheer: Onze printers en MFP s gebruiken certificaten voor HTTPS-, SSL/TLS-, IPSec- en 802.1x-verificaties. De apparaten zijn eenvoudig te integreren in een PKI-omgeving (pubic key infrastructure; infrastructuur met openbare seutes) en kunnen worden ingested voor vertrouwde communicatieoverdracht voor 802.1x en IPSec, certificaatauthorisatie voor vaidatie van domeincontroercertificaten, EWS en LDAP SSL of een andere service die gebruikmaakt van SSL (Secure Sockets Layer) of TLS (Transport Security Layer). Veiige netwerkinterfaces Apparaten beveiigen tegen hackers en virussen Versterking van een netwerkapparaat is een krachtige methode om de netwerkinterfaces van het apparaat te beveiigen tegen kwaadwiende gebruikers. Dit omvat uitschakeing van onnodige voorzieningen en functies, vergrendeing van de resterende interface een beveiiging van de gehoste gegevens op het apparaat. Lexmark apparaten bieden vee verschiende geïntegreerde firmwarefuncties voor versterking van een apparaat en u hoeft dus niet na aankoop van het apparaat een apart pakket aan te schaffen. HTTPS: U kunt uw netwerkprinters en -MFP s veiig beheren met HTTPS via de geïntegreerde webpagina van het apparaat. Met HTTPS kiest u voor betere beveiiging en een handige en effectieve manier op het apparaat extern te beheren. SNMPv3: De opossingsgerichte Lexmark printers en MFP s ondersteunen SNMPv3 (Standard Network Management Protoco, Version 3; standaardprotoco voor netwerkbeheer). Dit protoco biedt uitvoerige beveiigingsfunctionaiteit, waaronder verificatie en gegevenscodering voor veiig extern beheer van een apparaat. SNMPv1 en SNMPv2 worden ook ondersteund. IPv6: Met IPv6 kunnen de printers en MFP s verbinding maken met IPv6-netwerken. Veiig wachtwoord opnieuw insteen: U kunt de insteing voor toegangscontroe in het menu voor beveiiging van het apparaat opnieuw insteen as u een beheerderswachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt of as het apparaat geen netwerkverbinding meer heeft. Ga hiervoor naar de firmware-insteing op de geïntegreerde webpagina van het apparaat en pas een jumper op de systeemkaart van het apparaat aan. TCP-verbinding fiteren: De opossingsgerichte printers en MFP s kunt u zo configureren dat aeen TCP/IP-verbindingen van een opgegeven ijst met TCP/IP-adressen, de zogeheten witte ijst, worden geaccepteerd. TCP-verbindingen van andere adressen worden niet toegestaan zodat het apparaat beveiigd is tegen afdrukken en configuratie door onbevoegden. Poort fiteren: Met poort fiteren krijgt u meer controe over de activiteiten van uw netwerkapparaat. Met deze functie kun u eenvoudig uw apparaat configureren om verkeer op specifieke netwerkpoorten weg te fiteren. Zo kunt u protocoen as tenet, FTP, SNMP, HTTP en vee andere uitschakeen x: 802.1x-poortverificatie zorgt ervoor dat de printers en MFP s kunnen worden aangesoten op bedrade en draadoze netwerken die verificatie vereisen. Ook kunt u profiteren van WPA-Enterprise beveiigingsondersteuning met 802.1x-poortverificatie via de WPA-functie (Wi-Fi Protected Access) van een optionee draadoze afdrukserver.

3 IPSec: Hiermee wordt informatie veiig verzonden naar de opossingsgerichte printers en MFP s. Ae netwerkverkeer van en naar Lexmark apparaten wordt beveiigd met codering en verificatie. U kunt ook de inhoud beveiigen van taken die naar wiekeurige bestemmingen worden gescand, waaronder servers met Lexmark Document Distributor, e-mai en netwerkopsag. Beveiigde NTP: Lexmark apparaten ondersteunen het beveiigde NTP-protoco (Secure Network Time Protoco), dat wordt gebruikt voor tijdsynchronisatie van de verschiende apparaten op het netwerk. De functie is een aanvuing op de ogbestanden en voorkomt dat datums en tijden kunnen worden gewijzigd. Scheiding van fax/netwerk: In beveiigde netwerkomgevingen kunnen apparaten die zowe een netwerk- as faxmodem bevatten een probeem vormen. Lexmark MFP s zijn zo ontworpen dat interactie tussen de modem en netwerkadapter niet mogeijk is. De modem accepteert aeen afbeedingsgegevens uit een faxoverdracht. Andere gegevens, pogingen tot externe toegang, uitvoerbare code of firmware-updates worden as ongedig beschouwd en eiden ertoe dat de teefoonverbinding wordt verbroken om uw faxapparaten beveiigd te houden. Veiige gegevens Opgesagen gegevens coderen, wissen en fysiek beveiigen Sommige printers en mutifunctionee apparaten van Lexmark zijn uitgerust met interne vaste schijven waarop documentafbeedingen kunnen worden opgesagen voor taakverwerking. Deze apparaten beschikken over functies waarmee u gegevens kunt beveiigen as de gegevens worden opgesagen op of verwerkt via de vaste schijf en waarmee u ervoor kunt zorgen dat kwaadwiende gebruikers geen fysieke toegang tot de vaste schijf kunnen krijgen. Codering vaste schijf: U kunt de vaste schijven in uw printer en MFP s coderen. Lexmark gebruikt AES (Advanced Encryption Standard ) met seuteengten van 256 bits, die intern worden gegenereerd door het apparaat, om ae gegevens op de vaste schijf te coderen. Veiig vaste schijf wissen: De gegevens op een vaste schijf kunnen worden opgeschoond zodat er geen gegevens achterbijven die kunnen die geezen kunnen worden. Vaste schijf wissen kan worden geconfigureerd voor een handmatige, automatische of gepande modus. De functie kan worden uitgevoerd met meerdere doorgangen en vodoet aan de normen van het Nationa Institute of Standard Technoogy (NIST) en het Amerikaanse ministerie van Defensie (Department of Defense; DoD). Automatische schijfopschoning: Deze verwijderingsfunctie op basis van bestanden schoont de schijf meteen na de verwerking op zodat er geen gegevens achterbijven die geezen kunnen worden. De functie kan worden uitgevoerd met één doorgang of met meerdere doorgangen, en beide opties vodoen aan de normen van het Nationa Institute of Standard Technoogy (NIST) en het Amerikaanse ministerie van Defensie (Department of Defense; DoD). Ondersteuning voor fysieke vergrendeing: Lexmark printers en MFP s zijn geschikt voor kabesoten voor computers waarmee u de essentiëe en gevoeige onderdeen van de apparaten, zoas het moederbord en de vaste schijf, fysiek kunt vergrendeen. Niet-vuchtig geheugen wissen: Met dit hupprogramma wist u ae inhoud die opgesagen is in de verschiende type fashgeheugen van uw apparaat. U kunt ae insteingen, opossingen en taakgegevens voedig van het apparaat verwijderen. De functie is ideaa wanneer u een apparaat uit gebruik wit nemen, wit recycen of wit verwijderen uit een beveiigde omgeving. Oude schijf wissen: Oude schijf wissen moet worden uitgevoerd voor een apparaat de huidige ocatie veraat. Met de functie Schijf wissen in het configuratiemenu van het apparaat kunt u ae inhoud op een schijf wissen. Er zijn twee opties beschikbaar: Eén doorgang en Meerdere doorgangen.

4 Veiige toegang Dageijkse taken eenvoudig en veiig uitvoeren Netwerkscans en afgedrukte documenten bevatten doorgaans gevoeige informatie, zoas financiëe gegevens, kant-of werknemersidentificatie of accountgegevens, maar worden vaak over het hoofd gezien as het gaat om netwerkbeveiiging. Lexmark apparaten zijn standaard uitgerust met functies waarmee u dit beveiigingsrisico aanzienijk kunt beperken. Beveiigde USB-poorten : Onze USB-hostpoorten beschikken over verschiende beveiigingsfuncties, waaronder beperking van de toegang via verificatie, parameters voor bestandstypen, panning voor interacties met het apparaat, beperking van opstartfunctionaiteit en voedige uitschakeing van de USB-hostpoort. LDAP-adresboek doorzoeken: Wanneer gebruikers e-maiberichten of faxen verzenden, kunnen ze de e-maiadressen en faxnummers van de ontvangers opzoeken. Voor het uitvoeren van zoekopdrachten gebruiken Lexmark MFP s LDAP waarmee opdrachten naar de adresijstserver van uw bedrijf worden verstuurd. Beveiigde LDAP: Ae LDAP-verkeer (Lightweight Directory Access Protoco) van en naar Lexmark apparaten kan worden beveiigd met TLS/SSL om de vertrouweijkheid en privacy te waarborgen. LDAP-informatie die wordt uitgewissed via een TLS/SSL-verbinding, zoas referenties, namen en e- maiadressen, wordt gecodeerd. Verificatie en autorisatie: U kunt beperkingen voor de apparaatfuncties insteen zodat gebruikers verificatie moeten uitvoeren voor ze toegang krijgen tot de functies. Ook kunt u het apparaat configureren voor verificatie en autorisatie van gebruikers aan de hand van interne accounts, wachtwoorden en/of pincodes, of aan de hand van een adresijst met zakeijke gebruikers via NTLM, Kerberos 5, LDAP en/of LDAP+GSSAPI. Deze verificatiemethode worden veiig uitgevoerd via een SSL-channe en zijn compatibe met Active Directory en andere directoryserverpatformen. Active Directory: Active Directory-ondersteuning is beschikbaar in vee van onze gebruiksvriendeijke touchscreens en zorgt ervoor dat u de werkbeasting voor beveiiging op het apparaat efficiënt kunt beheren. De Active Directory-verificatie wordt geeverd door Kerberos en autorisatie wordt geeverd door LDAP+GSSAPI. Automatisch invoegen van het e-maiadres van de afzender: Het is gedaan met anonieme e-maiberichten, ontvangers kunnen nu de afzender vaideren. Wanneer een gebruikers verificatie uitvoert om een document naar e-mai te scannen, wordt het e- maiadres van de afzender automatisch geïdentificeerd en in het ved Van ingevoegd. Beveiigingssjabonen: As apparaatbeheerder kunt u met beveiigingssjabonen de toegang beperken. De sjabonen worden weergegeven in de keuzeijst Toegangscontroe en geven u meer controe over beangrijke beveiigingsinsteingen. Toegangscontroe: U kunt kiezen uit meer dan 50 eementen voor toegangscontroe en gebruikmaken van beveiigingssjabonen voor beheer van okae en externe toegang tot specifieke menu s, functies en workfows, of functies zefs voedig uitschakeen. Aanmedbeperkingen: U kunt een imiet insteen voor achtereenvogende foutieve aanmedpogingen om onbevoegd gebruik van een apparaat te voorkomen. Bedieningspanee vergrendeen: Met de functie Bedieningspanee vergrendeen kunt u een apparaat vergrendeen zodat het bedieningspanee niet kan worden gebruikt voor bewerkingen of configuratie.

5 As het apparaat een vaste schijf heeft, worden binnenkomende afdruk- en faxtaken opgesagen op de vaste schijf in paats van afgedrukt. Wanneer de referenties van een geautoriseerde gebruiker worden ingevoerd, wordt het apparaat ontgrended en wordt de normae werking hervat. Eventuee taken in de wachtrij worden afgedrukt. Vertrouweijk afdrukken: Afdruktaken worden opgesagen in de wachtrij in het RAM-geheugen of op de vaste schijf tot de bedoede ontvanger de juiste pincode invoert en een taak vrijgeeft voor afdrukken. U kunt insteen dat de taken in de wachtrij na een bepaade periode, van één uur tot één week, veropen. Ook kunt u een imiet insteen voor het aanta invoerpogingen voor de pincode voordat de taak wordt verwijderd. PrintCryption-kaart: De Lexmark PrintCryption toepassingsopossing zorgt voor betere beveiiging binnen uw bedrijfsomgeving. Met deze toepassing wordt bij het afdrukken van gevoeige informatie gebruikgemaakt van de coderings- en decoderingsfuncties op de netwerkapparaten. Dit niveau van afdrukbeveiiging is ideaa voor bedrijven die te maken hebben met vertrouweijke bedrijfsgegevens (personee, financiee, medisch, technisch of auteursrechteijk beschermde) en deze optimaa wien beschermen. Wat u moet weten over Lexmark USB-hostpoorten U kunt deze poorten WEL gebruiken voor het vogende: Afbeeding op uw USB-thumbdrive weergeven, fashbestanden op naam weergeven (wanneer een fashbestand is geseecteerd, wordt de printerfirmware bijgewerkt as firmware-updates zijn toegestaan vogens de beveiigingsinsteingen), af te drukken taken seecteren en insteen dat gegevens rechtstreeks naar een USB-thumbdrive kunnen worden gescand as de gegevens een ondersteunde scanindeing hebben. U kunt deze poorten NIET gebruiken voor het vogende: Verbinding maken met of gebruiken van andere USB-apparaten dan apparaten voor massaopsag, kaartezers of HID-apparaten; PCL- en PostScript-gegevens of andere printergegevensstromen verzenden of verwerken; gegevens vasteggen vanaf de printer; code uitvoeren of de printer opstarten vanaf een aangesoten USB-apparaat. USB-stations uitschakeen: U kunt de USB-poort op uw Lexmark apparaat eenvoudig uitschakeen via de geïntegreerde webpagina van het apparaat. Dit is met name beangrijk voor bedrijven waar het gebruik van dergeijke functies verboden is op basis van het beveiigingsbeeid of regegeving. Inkomende faxen bewaren: U kunt Lexmark apparaten zo configureren dat inkomende faxen op gepande tijden niet worden afgedrukt maar in de wachtrij worden gepaatst. Inkomende faxen worden veiig bewaard op de vaste schijf tot de juiste referenties zijn ingevoerd op het Lexmark apparaat. Common Criteria IEEE 2600: Vee MFP s van Lexmark zijn gevaideerd voor de internationae Common Criteriacertificeringsstandaard, maar onze producten zijn ook ontworpen om te vodoen aan de strengste operationee omgevingsnorm die is uiteengezet door de IEEE 2600 Working Group. Deze werkgroep is ingested om standaarden te ontwikkeen voor beveiiging op apparaten voor papieren documenten, gebaseerd op de coectieve expertise van taoze personen bij grote fabrikanten van apparaten voor papieren documenten, testaboratoriums, overheidsinstanties en andere organisaties. In 2008 zijn de IEEE standaarden door de NIAP (Nationa Information Assurance Partnership) geaccepteerd as basis voor een productevauatie die ook we beveiigingsprofie wordt genoemd. Verhoogde beveiiging: De USB-poort aan de voorkant van uw apparaat is ontworpen voor beperking van de typen bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd, om te voorkomen dat de product- of kantomgeving wordt bootgested aan beveiigingsgevaren. Tevens kunnen apparaatbeheerders de toegang tot de USB-hostpoorten beperken via verificatie- en autorisatiefuncties die nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het beeid voor netwerkbeveiiging van de onderneming. Vragen en antwoorden over faxbeveiiging Zijn de gegevens van mijn MFP toegankeijk via een externe teefoonverbinding? Nee, niet met Lexmark apparaten! Hoewe voor sommige apparaten externe toegang en extern beheer kunnen worden ingested, via protocoen as Tenet, zijn Lexmark producten niet uitgerust voor dergeijke activiteiten. Lexmark MFP s kunnen niet teefonisch worden geconfigureerd.

6 Ook is er geen diagnosemodus waarmee externe systemen het gedrag van de modem kunnen over te nemen of opnieuw kunnen configureren. Het enige dat uw anaoge teefoonmodem kan doen, is faxgegevens verzenden en ontvangen. Zijn de faxkaart en netwerkkaart voedig aan ekaar gekopped? De functies van de interne netwerkadapter worden afzonderijk van de modem geïmpementeerd en zijn ondergebracht in verschiende onderdeegroepen. De faxkaart wordt met een kabe aangesoten op een secundaire kaart, terwij de netwerkadapter rechtstreeks op de systeemkaart van de MFP wordt aangesoten. De faxverbinding en de interactie met de netwerkadapter worden verwerkt via de Lexmark firmware. De firmware is zo geconfigureerd dat rechtstreekse interactie tussen de fax- en netwerkonderdeen niet mogeijk is. Kan ik de firmware van mijn MFP teefonisch bijwerken? Uitvoerbare code kan niet worden geaccepteerd door uw Lexmark faxmodem of firmware. Deze onderdeen zijn zo ontworpen dat ze aeen afbeedingsgegevens kunnen ontvangen. As de binnenkomende gegevens geen afbeeding vertegenwoordigen, worden de gegevens as ongedig aangeduid. Het is niet mogeijk om aangepaste firmware of andere code te verpakken en as werkende faxopdracht naar de MFP te verzenden. Meer informatie Neem contact op met uw Lexmark vertegenwoordiger of ga naar voor meer informatie over de beveiigingsfuncties, producten en services van Lexmark. Lexmark behoudt zich het recht voor de specificaties of andere productgegevens zonder kennisgeving te wijzigen. De aanwezigheid in deze pubicatie van verwijzingen naar producten of diensten van Lexmark houdt niet in dat Lexmark gaat aanbieden in ae anden waar Lexmark actief is. LEXMARK LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Kopers wordt geadviseerd ook andere informatiebronnen zoas benchmarkgegevens te raadpegen om de prestaties te evaueren van een opossing die zij overwegen aan te schaffen. Lexmark en Lexmark met het diamantogo zijn gedeponeerde handesmerken van Lexmark Internationa, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere anden. Andere handesmerken zijn eigendom van hun respectieveijke houders Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit aserprinters Indrukwekkende prestaties. Zwart-wit Dubbezijdig afdrukken Tot 47 ppm Beveiigd 2-regeig of 6 cm LCD of 10,9 cm touchscreen Netwerk Ecomodus Lexmark

Nadere informatie

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1) WRELESS SYSTEM QLX-D USER GUDE Gebruikershandeiding 2014 Shure ncorporated 27A22351 (Rev. 1) BELANGRJKE VELGHEDSNSTRUCTES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM ae waarschuwingen

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma. Mac OS X versie 10.5 + Windows

AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma. Mac OS X versie 10.5 + Windows AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma Mac OS X versie 10.5 + Windows 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 3 Aan de slag 5 Met AirPort-configuratieprogramma internettoegang configureren op

Nadere informatie

Apple AirPortnetwerken

Apple AirPortnetwerken Apple AirPortnetwerken 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 3 Aan de slag 5 Met AirPort-configuratieprogramma internettoegang configureren op een draadloos apparaat van Apple 7 Het bereik van het AirPort-netwerk

Nadere informatie

Configuratie en instellingen

Configuratie en instellingen Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding na het doorlezen op een veilige plaats, zodat u deze later nog kunt raadplegen. HOL 2014 Electronics For

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor HP Web Jetadmin

Gebruikershandleiding voor HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin Gebruikershandleiding voor HP Web Jetadmin Copyright 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 februari 2015 Inhoud 3 Inhoud...5 Welke versie van Configure gebruik ik?...5

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Denk aan printen, denk aan veiligheid

Denk aan printen, denk aan veiligheid Denk aan printen, denk aan veiligheid De printerbeveiligingslacune dichten April 2010 De algemene acceptatie van netwerkprinters en multifunctionele apparaten (MFP's) die scannen, printen, faxen, kopiëren

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

HP Jetdirect-printservers

HP Jetdirect-printservers HP Jetdirect-printservers Handleiding voor beheerders (Firmware V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele ethernetafdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

HP LaserJet 1022nw Gebruikershandleiding voor draadloze printer

HP LaserJet 1022nw Gebruikershandleiding voor draadloze printer HP LaserJet 1022nw Gebruikershandleiding voor draadloze printer HP LaserJet 1022nw draadloze printer Gebruikershandleiding Informatie over auteursrecht 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Nadere informatie

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc.

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc. Juridische opmerkingen Niet-geautoriseerde reproductie van (een gedeelte van) deze handleiding is verboden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. We kunnen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding NPD 4956-00 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Auteursrechten en handelsmerken Deze handleiding Tekens en symbolen...5 Illustraties...5 Verwijzing naar besturingssystemen...5 Opmerkingen...6 Inleiding SSL/TLS-communicatie...7

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT Netwerkhandleiding Versie 0 DUT Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Netwerkfuncties...1 Overige netwerkfuncties...2 2 Netwerkinstellingen wijzigen 3 De netwerkinstellingen van het apparaat wijzigen...3 BRAdmin

Nadere informatie