Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen"

Transcriptie

1 Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie de netwerkapparaten veiig kan beheren; ze kan beschermen tegen hackers en de opgesagen gegevens fysiek kan beschermen. Daarom zijn de Lexmark printers en MFP s zo ontworpen dat ze kunnen vodoen aan deze behoeften. Onze apparaten zijn uitgerust met geavanceerde features die uw zakeijke documenten en gegevens tijdens eke stap van de workfow beschermen, van het moment dat de gegevens via het netwerk worden verstuurd tot het moment dat de pagina s in de uitvoerbak terechtkomen. In deze referentiehandeiding worden onze beveiigingsfuncties en de voordeen uiteengezet, en worden de vier beveiigingsonderdeen besproken waarmee uw gebruikersgegevens en apparaat worden beschermd: Veiig beheer op afstand Apparaten veiig en efficiënt beheren De opossingsgerichte apparaten van Lexmark beschikken over de beveiigingsfuncties voor extern beheer die u nodig heeft om netwerkprinters efficiënt te beheren en waarmee u aeen bevoegd personee de mogeijkheid biedt het netwerk te configureren voor toegang. Tevens wordt met deze functies het netwerkverkeer dat extern beheer met zich meebrengt, beveiigd zodat informatie niet kan worden vastgeegd, gestoen of misbruikt. Ae functies kunnen eenvoudig worden geconfigureerd via de geïntegreerde webpagina van het apparaat. Veiig beheer op afstand Veiige netwerkinterfaces Veiige gegevens Veiige toegang Ontdek hoe eenvoudig het kan zijn om netwerkapparaten te vergrendeen en ze op afstand te gebruiken en beheren. Of u nu apparatuur in uw apparatenpark vervangt of apparaten toevoegt, u kunt hee eenvoudig onze beveiigingsfuncties, die standaard zijn opgenomen in onze firmware, configureren en impementeren op de wijze die het beste bij uw organisatie past. Raadpeeg de tabe met beveiigingsfuncties van Lexmark voor een vergeijking van printermodeen en functies. Logbestanden: Wanneer u ogbestanden inschaket, kunnen Lexmark apparaten beveiigingsgebeurtenissen traceren via functies voor het bijhouden van gebeurtenistypen, exporteren van ogbestanden, insteen van gedrag bij voe ogbestanden en meer. Daarnaast profiteert u met de functie voor het bijhouden van gebeurtenis van proactieve opsporing en identificatie van beveiigingsrisico s. U kunt deze functie integreren in uw systeem voor inbraakdetectie voor tracering in reatime. Digitaa ondertekende firmware-updates: Ook kunt u uw apparaat beveiigen tegen schadeijke software.

2 Onze opossingsgerichte printers en MFP s controeren gedownoade firmware-upgrades automatisch op de correcte digitae handtekeningen van Lexmark. Firmware die niet is geverifieerd en/of ondertekend door Lexmark wordt geweigerd om uw apparaat te beschermen tegen schadeijke software, virussen en wormen. Certificaatbeheer: Onze printers en MFP s gebruiken certificaten voor HTTPS-, SSL/TLS-, IPSec- en 802.1x-verificaties. De apparaten zijn eenvoudig te integreren in een PKI-omgeving (pubic key infrastructure; infrastructuur met openbare seutes) en kunnen worden ingested voor vertrouwde communicatieoverdracht voor 802.1x en IPSec, certificaatauthorisatie voor vaidatie van domeincontroercertificaten, EWS en LDAP SSL of een andere service die gebruikmaakt van SSL (Secure Sockets Layer) of TLS (Transport Security Layer). Veiige netwerkinterfaces Apparaten beveiigen tegen hackers en virussen Versterking van een netwerkapparaat is een krachtige methode om de netwerkinterfaces van het apparaat te beveiigen tegen kwaadwiende gebruikers. Dit omvat uitschakeing van onnodige voorzieningen en functies, vergrendeing van de resterende interface een beveiiging van de gehoste gegevens op het apparaat. Lexmark apparaten bieden vee verschiende geïntegreerde firmwarefuncties voor versterking van een apparaat en u hoeft dus niet na aankoop van het apparaat een apart pakket aan te schaffen. HTTPS: U kunt uw netwerkprinters en -MFP s veiig beheren met HTTPS via de geïntegreerde webpagina van het apparaat. Met HTTPS kiest u voor betere beveiiging en een handige en effectieve manier op het apparaat extern te beheren. SNMPv3: De opossingsgerichte Lexmark printers en MFP s ondersteunen SNMPv3 (Standard Network Management Protoco, Version 3; standaardprotoco voor netwerkbeheer). Dit protoco biedt uitvoerige beveiigingsfunctionaiteit, waaronder verificatie en gegevenscodering voor veiig extern beheer van een apparaat. SNMPv1 en SNMPv2 worden ook ondersteund. IPv6: Met IPv6 kunnen de printers en MFP s verbinding maken met IPv6-netwerken. Veiig wachtwoord opnieuw insteen: U kunt de insteing voor toegangscontroe in het menu voor beveiiging van het apparaat opnieuw insteen as u een beheerderswachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt of as het apparaat geen netwerkverbinding meer heeft. Ga hiervoor naar de firmware-insteing op de geïntegreerde webpagina van het apparaat en pas een jumper op de systeemkaart van het apparaat aan. TCP-verbinding fiteren: De opossingsgerichte printers en MFP s kunt u zo configureren dat aeen TCP/IP-verbindingen van een opgegeven ijst met TCP/IP-adressen, de zogeheten witte ijst, worden geaccepteerd. TCP-verbindingen van andere adressen worden niet toegestaan zodat het apparaat beveiigd is tegen afdrukken en configuratie door onbevoegden. Poort fiteren: Met poort fiteren krijgt u meer controe over de activiteiten van uw netwerkapparaat. Met deze functie kun u eenvoudig uw apparaat configureren om verkeer op specifieke netwerkpoorten weg te fiteren. Zo kunt u protocoen as tenet, FTP, SNMP, HTTP en vee andere uitschakeen x: 802.1x-poortverificatie zorgt ervoor dat de printers en MFP s kunnen worden aangesoten op bedrade en draadoze netwerken die verificatie vereisen. Ook kunt u profiteren van WPA-Enterprise beveiigingsondersteuning met 802.1x-poortverificatie via de WPA-functie (Wi-Fi Protected Access) van een optionee draadoze afdrukserver.

3 IPSec: Hiermee wordt informatie veiig verzonden naar de opossingsgerichte printers en MFP s. Ae netwerkverkeer van en naar Lexmark apparaten wordt beveiigd met codering en verificatie. U kunt ook de inhoud beveiigen van taken die naar wiekeurige bestemmingen worden gescand, waaronder servers met Lexmark Document Distributor, e-mai en netwerkopsag. Beveiigde NTP: Lexmark apparaten ondersteunen het beveiigde NTP-protoco (Secure Network Time Protoco), dat wordt gebruikt voor tijdsynchronisatie van de verschiende apparaten op het netwerk. De functie is een aanvuing op de ogbestanden en voorkomt dat datums en tijden kunnen worden gewijzigd. Scheiding van fax/netwerk: In beveiigde netwerkomgevingen kunnen apparaten die zowe een netwerk- as faxmodem bevatten een probeem vormen. Lexmark MFP s zijn zo ontworpen dat interactie tussen de modem en netwerkadapter niet mogeijk is. De modem accepteert aeen afbeedingsgegevens uit een faxoverdracht. Andere gegevens, pogingen tot externe toegang, uitvoerbare code of firmware-updates worden as ongedig beschouwd en eiden ertoe dat de teefoonverbinding wordt verbroken om uw faxapparaten beveiigd te houden. Veiige gegevens Opgesagen gegevens coderen, wissen en fysiek beveiigen Sommige printers en mutifunctionee apparaten van Lexmark zijn uitgerust met interne vaste schijven waarop documentafbeedingen kunnen worden opgesagen voor taakverwerking. Deze apparaten beschikken over functies waarmee u gegevens kunt beveiigen as de gegevens worden opgesagen op of verwerkt via de vaste schijf en waarmee u ervoor kunt zorgen dat kwaadwiende gebruikers geen fysieke toegang tot de vaste schijf kunnen krijgen. Codering vaste schijf: U kunt de vaste schijven in uw printer en MFP s coderen. Lexmark gebruikt AES (Advanced Encryption Standard ) met seuteengten van 256 bits, die intern worden gegenereerd door het apparaat, om ae gegevens op de vaste schijf te coderen. Veiig vaste schijf wissen: De gegevens op een vaste schijf kunnen worden opgeschoond zodat er geen gegevens achterbijven die kunnen die geezen kunnen worden. Vaste schijf wissen kan worden geconfigureerd voor een handmatige, automatische of gepande modus. De functie kan worden uitgevoerd met meerdere doorgangen en vodoet aan de normen van het Nationa Institute of Standard Technoogy (NIST) en het Amerikaanse ministerie van Defensie (Department of Defense; DoD). Automatische schijfopschoning: Deze verwijderingsfunctie op basis van bestanden schoont de schijf meteen na de verwerking op zodat er geen gegevens achterbijven die geezen kunnen worden. De functie kan worden uitgevoerd met één doorgang of met meerdere doorgangen, en beide opties vodoen aan de normen van het Nationa Institute of Standard Technoogy (NIST) en het Amerikaanse ministerie van Defensie (Department of Defense; DoD). Ondersteuning voor fysieke vergrendeing: Lexmark printers en MFP s zijn geschikt voor kabesoten voor computers waarmee u de essentiëe en gevoeige onderdeen van de apparaten, zoas het moederbord en de vaste schijf, fysiek kunt vergrendeen. Niet-vuchtig geheugen wissen: Met dit hupprogramma wist u ae inhoud die opgesagen is in de verschiende type fashgeheugen van uw apparaat. U kunt ae insteingen, opossingen en taakgegevens voedig van het apparaat verwijderen. De functie is ideaa wanneer u een apparaat uit gebruik wit nemen, wit recycen of wit verwijderen uit een beveiigde omgeving. Oude schijf wissen: Oude schijf wissen moet worden uitgevoerd voor een apparaat de huidige ocatie veraat. Met de functie Schijf wissen in het configuratiemenu van het apparaat kunt u ae inhoud op een schijf wissen. Er zijn twee opties beschikbaar: Eén doorgang en Meerdere doorgangen.

4 Veiige toegang Dageijkse taken eenvoudig en veiig uitvoeren Netwerkscans en afgedrukte documenten bevatten doorgaans gevoeige informatie, zoas financiëe gegevens, kant-of werknemersidentificatie of accountgegevens, maar worden vaak over het hoofd gezien as het gaat om netwerkbeveiiging. Lexmark apparaten zijn standaard uitgerust met functies waarmee u dit beveiigingsrisico aanzienijk kunt beperken. Beveiigde USB-poorten : Onze USB-hostpoorten beschikken over verschiende beveiigingsfuncties, waaronder beperking van de toegang via verificatie, parameters voor bestandstypen, panning voor interacties met het apparaat, beperking van opstartfunctionaiteit en voedige uitschakeing van de USB-hostpoort. LDAP-adresboek doorzoeken: Wanneer gebruikers e-maiberichten of faxen verzenden, kunnen ze de e-maiadressen en faxnummers van de ontvangers opzoeken. Voor het uitvoeren van zoekopdrachten gebruiken Lexmark MFP s LDAP waarmee opdrachten naar de adresijstserver van uw bedrijf worden verstuurd. Beveiigde LDAP: Ae LDAP-verkeer (Lightweight Directory Access Protoco) van en naar Lexmark apparaten kan worden beveiigd met TLS/SSL om de vertrouweijkheid en privacy te waarborgen. LDAP-informatie die wordt uitgewissed via een TLS/SSL-verbinding, zoas referenties, namen en e- maiadressen, wordt gecodeerd. Verificatie en autorisatie: U kunt beperkingen voor de apparaatfuncties insteen zodat gebruikers verificatie moeten uitvoeren voor ze toegang krijgen tot de functies. Ook kunt u het apparaat configureren voor verificatie en autorisatie van gebruikers aan de hand van interne accounts, wachtwoorden en/of pincodes, of aan de hand van een adresijst met zakeijke gebruikers via NTLM, Kerberos 5, LDAP en/of LDAP+GSSAPI. Deze verificatiemethode worden veiig uitgevoerd via een SSL-channe en zijn compatibe met Active Directory en andere directoryserverpatformen. Active Directory: Active Directory-ondersteuning is beschikbaar in vee van onze gebruiksvriendeijke touchscreens en zorgt ervoor dat u de werkbeasting voor beveiiging op het apparaat efficiënt kunt beheren. De Active Directory-verificatie wordt geeverd door Kerberos en autorisatie wordt geeverd door LDAP+GSSAPI. Automatisch invoegen van het e-maiadres van de afzender: Het is gedaan met anonieme e-maiberichten, ontvangers kunnen nu de afzender vaideren. Wanneer een gebruikers verificatie uitvoert om een document naar e-mai te scannen, wordt het e- maiadres van de afzender automatisch geïdentificeerd en in het ved Van ingevoegd. Beveiigingssjabonen: As apparaatbeheerder kunt u met beveiigingssjabonen de toegang beperken. De sjabonen worden weergegeven in de keuzeijst Toegangscontroe en geven u meer controe over beangrijke beveiigingsinsteingen. Toegangscontroe: U kunt kiezen uit meer dan 50 eementen voor toegangscontroe en gebruikmaken van beveiigingssjabonen voor beheer van okae en externe toegang tot specifieke menu s, functies en workfows, of functies zefs voedig uitschakeen. Aanmedbeperkingen: U kunt een imiet insteen voor achtereenvogende foutieve aanmedpogingen om onbevoegd gebruik van een apparaat te voorkomen. Bedieningspanee vergrendeen: Met de functie Bedieningspanee vergrendeen kunt u een apparaat vergrendeen zodat het bedieningspanee niet kan worden gebruikt voor bewerkingen of configuratie.

5 As het apparaat een vaste schijf heeft, worden binnenkomende afdruk- en faxtaken opgesagen op de vaste schijf in paats van afgedrukt. Wanneer de referenties van een geautoriseerde gebruiker worden ingevoerd, wordt het apparaat ontgrended en wordt de normae werking hervat. Eventuee taken in de wachtrij worden afgedrukt. Vertrouweijk afdrukken: Afdruktaken worden opgesagen in de wachtrij in het RAM-geheugen of op de vaste schijf tot de bedoede ontvanger de juiste pincode invoert en een taak vrijgeeft voor afdrukken. U kunt insteen dat de taken in de wachtrij na een bepaade periode, van één uur tot één week, veropen. Ook kunt u een imiet insteen voor het aanta invoerpogingen voor de pincode voordat de taak wordt verwijderd. PrintCryption-kaart: De Lexmark PrintCryption toepassingsopossing zorgt voor betere beveiiging binnen uw bedrijfsomgeving. Met deze toepassing wordt bij het afdrukken van gevoeige informatie gebruikgemaakt van de coderings- en decoderingsfuncties op de netwerkapparaten. Dit niveau van afdrukbeveiiging is ideaa voor bedrijven die te maken hebben met vertrouweijke bedrijfsgegevens (personee, financiee, medisch, technisch of auteursrechteijk beschermde) en deze optimaa wien beschermen. Wat u moet weten over Lexmark USB-hostpoorten U kunt deze poorten WEL gebruiken voor het vogende: Afbeeding op uw USB-thumbdrive weergeven, fashbestanden op naam weergeven (wanneer een fashbestand is geseecteerd, wordt de printerfirmware bijgewerkt as firmware-updates zijn toegestaan vogens de beveiigingsinsteingen), af te drukken taken seecteren en insteen dat gegevens rechtstreeks naar een USB-thumbdrive kunnen worden gescand as de gegevens een ondersteunde scanindeing hebben. U kunt deze poorten NIET gebruiken voor het vogende: Verbinding maken met of gebruiken van andere USB-apparaten dan apparaten voor massaopsag, kaartezers of HID-apparaten; PCL- en PostScript-gegevens of andere printergegevensstromen verzenden of verwerken; gegevens vasteggen vanaf de printer; code uitvoeren of de printer opstarten vanaf een aangesoten USB-apparaat. USB-stations uitschakeen: U kunt de USB-poort op uw Lexmark apparaat eenvoudig uitschakeen via de geïntegreerde webpagina van het apparaat. Dit is met name beangrijk voor bedrijven waar het gebruik van dergeijke functies verboden is op basis van het beveiigingsbeeid of regegeving. Inkomende faxen bewaren: U kunt Lexmark apparaten zo configureren dat inkomende faxen op gepande tijden niet worden afgedrukt maar in de wachtrij worden gepaatst. Inkomende faxen worden veiig bewaard op de vaste schijf tot de juiste referenties zijn ingevoerd op het Lexmark apparaat. Common Criteria IEEE 2600: Vee MFP s van Lexmark zijn gevaideerd voor de internationae Common Criteriacertificeringsstandaard, maar onze producten zijn ook ontworpen om te vodoen aan de strengste operationee omgevingsnorm die is uiteengezet door de IEEE 2600 Working Group. Deze werkgroep is ingested om standaarden te ontwikkeen voor beveiiging op apparaten voor papieren documenten, gebaseerd op de coectieve expertise van taoze personen bij grote fabrikanten van apparaten voor papieren documenten, testaboratoriums, overheidsinstanties en andere organisaties. In 2008 zijn de IEEE standaarden door de NIAP (Nationa Information Assurance Partnership) geaccepteerd as basis voor een productevauatie die ook we beveiigingsprofie wordt genoemd. Verhoogde beveiiging: De USB-poort aan de voorkant van uw apparaat is ontworpen voor beperking van de typen bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd, om te voorkomen dat de product- of kantomgeving wordt bootgested aan beveiigingsgevaren. Tevens kunnen apparaatbeheerders de toegang tot de USB-hostpoorten beperken via verificatie- en autorisatiefuncties die nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het beeid voor netwerkbeveiiging van de onderneming. Vragen en antwoorden over faxbeveiiging Zijn de gegevens van mijn MFP toegankeijk via een externe teefoonverbinding? Nee, niet met Lexmark apparaten! Hoewe voor sommige apparaten externe toegang en extern beheer kunnen worden ingested, via protocoen as Tenet, zijn Lexmark producten niet uitgerust voor dergeijke activiteiten. Lexmark MFP s kunnen niet teefonisch worden geconfigureerd.

6 Ook is er geen diagnosemodus waarmee externe systemen het gedrag van de modem kunnen over te nemen of opnieuw kunnen configureren. Het enige dat uw anaoge teefoonmodem kan doen, is faxgegevens verzenden en ontvangen. Zijn de faxkaart en netwerkkaart voedig aan ekaar gekopped? De functies van de interne netwerkadapter worden afzonderijk van de modem geïmpementeerd en zijn ondergebracht in verschiende onderdeegroepen. De faxkaart wordt met een kabe aangesoten op een secundaire kaart, terwij de netwerkadapter rechtstreeks op de systeemkaart van de MFP wordt aangesoten. De faxverbinding en de interactie met de netwerkadapter worden verwerkt via de Lexmark firmware. De firmware is zo geconfigureerd dat rechtstreekse interactie tussen de fax- en netwerkonderdeen niet mogeijk is. Kan ik de firmware van mijn MFP teefonisch bijwerken? Uitvoerbare code kan niet worden geaccepteerd door uw Lexmark faxmodem of firmware. Deze onderdeen zijn zo ontworpen dat ze aeen afbeedingsgegevens kunnen ontvangen. As de binnenkomende gegevens geen afbeeding vertegenwoordigen, worden de gegevens as ongedig aangeduid. Het is niet mogeijk om aangepaste firmware of andere code te verpakken en as werkende faxopdracht naar de MFP te verzenden. Meer informatie Neem contact op met uw Lexmark vertegenwoordiger of ga naar voor meer informatie over de beveiigingsfuncties, producten en services van Lexmark. Lexmark behoudt zich het recht voor de specificaties of andere productgegevens zonder kennisgeving te wijzigen. De aanwezigheid in deze pubicatie van verwijzingen naar producten of diensten van Lexmark houdt niet in dat Lexmark gaat aanbieden in ae anden waar Lexmark actief is. LEXMARK LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Kopers wordt geadviseerd ook andere informatiebronnen zoas benchmarkgegevens te raadpegen om de prestaties te evaueren van een opossing die zij overwegen aan te schaffen. Lexmark en Lexmark met het diamantogo zijn gedeponeerde handesmerken van Lexmark Internationa, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere anden. Andere handesmerken zijn eigendom van hun respectieveijke houders Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Formulieren en favorieten

Formulieren en favorieten Formulieren en favorieten Versie 5.1 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Toepassing configureren... 5 De Embedded Web Server openen...5

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit aserprinters Indrukwekkende prestaties. Zwart-wit Dubbezijdig afdrukken Tot 47 ppm Beveiigd 2-regeig of 6 cm LCD of 10,9 cm touchscreen Netwerk Ecomodus Lexmark

Nadere informatie

Scannen naar RightFax

Scannen naar RightFax Scannen naar RightFax Versie 2.0 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Controlelijst voor gereedheid voor implementatie... 5 Toepassing

Nadere informatie

Slim afdrukken. Levendige kleuren.

Slim afdrukken. Levendige kleuren. Lexmark C950de keurenprinter Sim afdrukken. Levendige keuren. Lexmark C950de keurenprinter De Lexmark C950de is ontworpen voor drukke werkgroepen, maakt het mogeijk A3-keurenafdrukken van professionee

Nadere informatie

Slim afdrukken. Levendige kleuren.

Slim afdrukken. Levendige kleuren. Lexmark C950de keurenprinter Sim afdrukken. Levendige keuren. Lexmark C950de keurenprinter De Lexmark C950de is ontworpen voor drukke werkgroepen, maakt het mogeijk A3-keurenafdrukken van professionee

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Afdruktaken in wachtrij beveiligen. Beheerdershandleiding

Afdruktaken in wachtrij beveiligen. Beheerdershandleiding Afdruktaken in wachtrij beveiligen Beheerdershandleiding April 2013 www.lexmark.com Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Afdruktaken in wachtrij beveiligen configureren...4 De toepassing configureren

Nadere informatie

Beveiligde taken in de wacht

Beveiligde taken in de wacht Beveiligde taken in de wacht Versie 3.0 Beheerdershandleiding Januari 2016 www.lexmark.com Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Controlelijst gereedheid voor implementatie...

Nadere informatie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie Lexmark X950 keuren-mfp serie Krachtige keurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 serie Verhoog de productiviteit van uw medewerkers met printers uit de Lexmark X950 serie. Deze beschikken over

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Shortcut Center. Versie 5.1. Beheerdershandleiding

Shortcut Center. Versie 5.1. Beheerdershandleiding Shortcut Center Versie 5.1 Beheerdershandleiding Augustus 2017 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 De printerinstellingen configureren...5 De Embedded Web Server openen...5

Nadere informatie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie

Krachtige kleurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 kleuren-mfp serie Lexmark X950 keuren-mfp serie Krachtige keurenprestaties voor uw werkgroep. Lexmark X950 serie Verhoog de productiviteit van uw medewerkers met printers uit de Lexmark X950 serie. Deze beschikken over

Nadere informatie

Instructies Apple Mail Pagina 1

Instructies Apple Mail Pagina 1 Instructies Apple Mail Pagina 1 Instructies Apple Mail Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Apple Mail en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Cloudplatform. Versie 1.0. Gebruikershandleiding

Cloudplatform. Versie 1.0. Gebruikershandleiding Cloudplatform Versie 1.0 Gebruikershandleiding September 2017 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Aan de slag... 5 Systeemvereisten... 5 Toegang tot Cloudplatform...

Nadere informatie

Instructies Microsoft Entourage Pagina 1

Instructies Microsoft Entourage Pagina 1 Instructies Microsoft Entourage Pagina 1 Instructies Microsoft Entourage Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Microsoft Entourage en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Instructies Eudora OSE Pagina 1

Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Eudora OSE en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting

Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Problemen onderzoeken Apparaatgegevens beoordelen Problemen oplossen Beveiliging van klant gegarandeerd 701P41700 Overzicht Externe diensten Info over

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2013 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2013 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

Snelkoppelingsbeheer. Versie 5.1. Beheerdershandleiding

Snelkoppelingsbeheer. Versie 5.1. Beheerdershandleiding Snelkoppelingsbeheer Versie 5.1 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 De printerinstellingen configureren...5 De Embedded Web Server

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Overzicht printeract, Xerox Externe diensten

Overzicht printeract, Xerox Externe diensten Overzicht printeract, Xerox Externe diensten 701P28660 Overzicht printeract, Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Problemen onderzoeken Apparaatgegevens beoordelen Problemen oplossen Beveiliging

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Instructies Opera Pagina 1

Instructies Opera Pagina 1 Instructies Opera Pagina 1 Instructies Opera Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2003 en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen. In deze

Nadere informatie

Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1

Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1 Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1 Instructies Android Smartphone & Tablet Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in uw Android Smartphone of tablet

Nadere informatie

Technische Informatie

Technische Informatie Het Beveiligen van een draadloos netwerk Het grootste Risico van een draadloos netwerk is dat het signaal in principe voor iedereen beschikbaar is. Anders dan bij een bekabeld netwerk, waar men een fysieke

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud Wanneer u icloud voor e-mail gebruikt is het niet mogelijk om de SMTP server te wijzigen; uw icloud instellingen

Nadere informatie

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [VERTROUWELIJK] INHOUDSOPGAVE OVERZICHT...1 VERIFICATIEMETHODEN...2 Geïntegreerde gebruikersverificatie (IUV)...2 Shibboleth

Nadere informatie

Instructies Windows Live Mail Pagina 1

Instructies Windows Live Mail Pagina 1 Instructies Windows Live Mail Pagina 1 Instructies Windows Live Mail Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Windows Live Mail en we laten zien hoe u de SMTP

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2007 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

MarkVision printerbeheersoftware

MarkVision printerbeheersoftware MarkVision printerbeheersoftware MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 en Macintosh worden bij de printer geleverd op de cd met stuurprogramma's, MarkVision en hulpprogramma's. 1 De grafische

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Apple iphone / ipad en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Het is alleen beschikbaar als de printer bezig is met het verwerken of uitvoeren van een taak, als op de display een ander bericht dan Gereed wordt weergegeven of als de printer zich in de werkstand Hex

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

4Passief: n Afluisteren. n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd. n Via de routers van WAN. n Via draadloze verbindingen. 4Fysieke afsluiting

4Passief: n Afluisteren. n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd. n Via de routers van WAN. n Via draadloze verbindingen. 4Fysieke afsluiting Telematica Hoofdstuk 20 4Passief: n Afluisteren Bedreigingen n Alleen gegevens (inclusief passwords) opgenomen n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd n Op LAN kan elk station alle boodschappen ontvangen

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Versie 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook Express Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook Express en we laten zien

Nadere informatie

Pas kopiëren. Versie 4.1. Beheerdershandleiding

Pas kopiëren. Versie 4.1. Beheerdershandleiding Pas kopiëren Versie 4.1 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Toepassing configureren... 5 De Embedded Web Server openen...5 Het toepassingspictogram

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2003 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2003 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2003 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2003 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2003 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Naslaggids M575 Een opgeslagen taak afdrukken Volg de onderstaande procedure om een taak af te drukken die in het apparaatgeheugen is opgeslagen. 1. Raak in het beginscherm

Nadere informatie

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V.

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. HANDLEIDING Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. Inhoudsopgave Inkomend... 3 Inkomende Spam Quarantaine... 4 Inkomende log zoekopdracht... 6 Opslagperiode... 7 Toegang... 7 Vertraging...

Nadere informatie

Download de software - U vindt deze op onze website: www.no-backup.eu

Download de software - U vindt deze op onze website: www.no-backup.eu Installatie Business (Windows) Download de software - U vindt deze op onze website: www.no-backup.eu -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

HP pull-printoplossingen

HP pull-printoplossingen HP pull-printoplossingen Welke pull-printoplossing is het meest geschikt voor uw bedrijf? HP weet dat elk bedrijf uniek is. Daarom bieden wij verschillende pullprintoplossingen. Door enkele vragen te beantwoorden

Nadere informatie

MarkVision printerbeheersoftware

MarkVision printerbeheersoftware MarkVision printerbeheersoftware Printersoftware en hulpprogramma's 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 en Macintosh worden bij de printer geleverd op de cd met stuurprogramma's, MarkVision

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Stroomlijn uw informatie

Stroomlijn uw informatie Stroomlijn uw informatie HP Digital Sending Software 5.0 Naam van spreker / dag maand 2015 Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

Vlees- en gevogelte industrie

Vlees- en gevogelte industrie Markeer-, codeer- en systeemopossingen Vees- en gevogete industrie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen. Van het beheren van verschiende verpakkingsmateriaen en -vormen tot ijnen

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie 0 DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: MFC-J4510DW Definities van opmerkingen Overal in deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

NUANCE The experience speaks for itself

NUANCE The experience speaks for itself NUANCE The experience speaks for itsef PDF-opossingen vergeijken Professiona Compatibiiteit Compatibe met Microsoft Windows XP (32-bits), Vista (32- en 64-bits), Windows 7 (32- en 64-bits) en Windows 8

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Met CentreWare-software" op pagina 3-9 "Printerbeheerfuncties gebruiken" op pagina 3-11 Met CentreWare-software CentreWare Internet

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Lexmark 2500 serie Forms printers

Lexmark 2500 serie Forms printers Wordt het geen tijd eisen te steen aan uw matrixprinter infrastructuur? afdrukken Lexmark 2500 serie Forms printers Veezijdige opossingen voor het sne afdrukken van a uw formuieren - nu ook modeen met

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Hik-Connect Introductie V1.0

Hik-Connect Introductie V1.0 Hik-Connect Introductie V1.0 Noot: Omdat Firmware, cliënt software, etc. nog niet vrijgegeven zijn, Zijn alle afbeeldingen in deze technische nota voor tijdelijk gebruik. Hikvision behoudt het recht om

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

www.konicaminolta.be Kantooroplossing Beveiligingsfuncties Konica Minolta Beveiligingsfuncties

www.konicaminolta.be Kantooroplossing Beveiligingsfuncties Konica Minolta Beveiligingsfuncties www.konicaminolta.be Kantooroplossing Beveiligingsfuncties Konica Minolta Beveiligingsfuncties Konica Minolta beveiligingsfuncties Wie leest uw vertrouwelijke Met de huidige hightech multifunctionele copiers

Nadere informatie

I D C M A R K E T S P O T L I G H T

I D C M A R K E T S P O T L I G H T I D C M A R K E T S P O T L I G H T B e ve i l i g i n g va n het ecosys t e e m vo o r a f d r u k k e n : een essentieel onderdeel va n IT- b e ve i l i g i ng vo o r b e d r i j ve n Juni 2015 Bewerking

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Certs 101. Een introductie in Digitale Certificaten. J. Wren Hunt oktober 2004 wren@cacert.org. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Certs 101. Een introductie in Digitale Certificaten. J. Wren Hunt oktober 2004 wren@cacert.org. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Certs 101 Een introductie in Digitale Certificaten J. Wren Hunt oktober 2004 wren@cacert.org vertaling Hans Verbeek h.j.verbeek@kader.hcc.nl Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Wat behandelen

Nadere informatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie Gaaxy Fex visuee verificatie SNELLER REAGEREN, MINDER VALSE ALARMEN EN MEER TEVREDEN KLANTEN Visuee aarmverificatie via uw inbraakbeveiigingssysteem Gaaxy Fex Visuee verificatie Hebt u genoeg van vase

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Symbian (Nokia) smartphones Mobiel IVP Symbian Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt NETWERK PRINT SERVERS ARTIKEL Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt Created: June 4, 2005 Last updated: June 4, 2005 Rev:.0 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 INFRASTRUCTUUR BIJ NETWERK PRINTEN 3. Peer-to-peer-printen

Nadere informatie

Configuratie Outlook 2000

Configuratie Outlook 2000 Configuratie Outlook 2000 Deze gedetailleerde handleiding zal u helpen om: 4 uw nieuwe Euphony-e-mailadres toegangelijk te maken via Outlook (blz. 1 8) 4 uw bestaande e-mailadres(sen) in Outlook toegankelijk

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Ondersteunde besturingssystemen U kunt de cd Software en documentatie gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen: Windows 8 Windows

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

PRIVACYBELEID VAN igro

PRIVACYBELEID VAN igro PRIVACYBELEID VAN igro Individual Growth Response Optimization (igro) is een online hulpmiddel dat is ontwikkeld door en namens Pfizer Inc. voor gebruik door endocrinologische afdelingen van ziekenhuizen

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren INHOUDSOPGAVE 1. Voor alle gebruikers Inleiding...3 Hoe werkt deze handleiding?...3 Handelsmerken...4 Wat is Ricoh Smart

Nadere informatie

USB-menu 1. Taakbuffer. NPA-modus PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer MAC binair PS. Lettertypelijst. Werken met kleuren.

USB-menu 1. Taakbuffer. NPA-modus PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer MAC binair PS. Lettertypelijst. Werken met kleuren. USB-menu 1 Met het USB-menu kunt u de printerinstellingen wijzigen voor een Universal Serial Bus-poort (USB optie ). Selecteer voor verdere informatie een menu-item: Taakbuffer NPA-modus PCL SmartSwitch

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE Hoe werkt

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

MyDPD Pro. De handleiding voor je online programma Snel van start

MyDPD Pro. De handleiding voor je online programma Snel van start MyDPD Pro De handleiding voor je online programma Snel van start Inhoudsopgave 1. Welkom bij MyDPD Pro 3 2. Aan de slag met MyDPD Pro 4 2.1. Startpagina 4 2.2. MyDPD Pro-profiel 6 2.2.1. Wachtwoordinstellingen

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie