JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software."

Transcriptie

1 JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem

2 Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem ontwikked dat rekening houdt met de behoeften van keine en middegrote organisaties: het Moduair Informatie Systeem (MIS). De technische basis wordt gevormd door één database en de Basismodue. Of het nu om een systeem met sechts één gebruiker gaat of een geavanceerd netwerk met honderden gebruikers: dit samenspan garandeert een snee, soepee en foutoze gegevensverwerking. Naast de Basismodue bestaat het systeem uit één of meerdere hoofdmodues, aangevud met submodues. De hoofdmodues verzorgen basistaken zoas het bijhouden van uw boekhouding, het maken van offertes, inkooporders, verkooporders, facturen, het bijhouden van de voorraadgegevens en eventuee het gebruik van uw kassa. Submodues voegen extra functionaiteiten aan de hoofdmodues toe en zijn bedoed om ae voorkomende bedrijfsprocessen te optimaiseren. Om ons nauwe contact met de markt te behouden, besteden we vee tijd en aandacht aan wensen en suggesties van onze kanten en wordt er adequaat gereageerd op nieuwe ontwikkeingen. Het resutaat van deze inspanning uit zich in de constante verbetering van de bestaande modues en het verschijnen van nieuwe hoofd- en submodues.

3 Voordeen Moduair Informatie Systeem Dé EP-opossing voor keine en middegrote bedrijven. Voedig geïntegreerd financiee systeem. Extra gebruiker(s) erbij is sne en eenvoudig te regeen. Perfecte aansuiting tussen het systeem en de dageijkse praktijk in uw organisatie. Ook voor (een koppeing met) een nieuwe of bestaande website en andere diensten kunt u bij JorSoft terecht. Een onderhoudscontract bedraagt sechts 20% van de aanschafwaarde van de icentie. Uiteraard is een onderhoudscontract bij JorSoft niet verpicht (na 1 jaar). Een Updates Ony onderhoudscontract óf een Enterprise onderhoudscontract bedraagt sechts 10% van de aanschafwaarde van de icentie. Ook deze onderhoudscontracten zijn bij JorSoft niet verpicht (na 1 jaar).

4 MIS Pakketten Naast vee branchespecifieke opossingen en speciae aanpassingen op verzoek (maatwerk) zijn de vogende standaardpakketten beschikbaar: XBasic, XPro, XEnterprise, eventuee aangevud met XPOS. Vraag vrijbijvend naar de mogeijkheden voor uw bedrijf. XBasic Basismodue, Toegangsbeheer, Muti Export, Voorraad, Barcodes, Inkoop, Verkooporders, Prijsafspraken, Facturering, Verkoopstatistieken, CM, Financiee, Betaingsherinneringen, Scenarioboekingen, Teebankieren, BTW Aangifte NL, ICL Aangifte NL, Eektronische Aangifte OB, Eektronische Aangifte ICL XPro Het XPro pakket bestaat uit het XBasic pakket aangevud met onderstaande modues: Voorraadstatistieken, Samengestede Artikeen, Inkoopstatistieken, Staffekortingen, Verzamefacturen, Verkoopcommissies, Agenturencommissies, Factoring, Teebankieren-Incasso, Teebankieren-Buitenand, Kostenpaatsen, Vaste Activa, Vauta, Coectie Manager, SQL-Generator, ODBC Connector, Offertes, Matrix Manager of Batch Administratie, Postcodevaidatie, Magazijnocaties XEnterprise XEnterprise is voedig op maat samengested, bijvoorbeed incusief productie en panning. XPOS / Kassa XPOS is een uitbreiding op XBasic, Xpro of XEnterprise en is incusief modue Betaaautomaat.

5 Weke MIS versie past bij u XBasic XPro Basismodue Toegangsbeheer Muti Export Vauta SQL-Generator Voorraad Barcodes Voorraadstatistieken Samengestede artikeen Magazijnocaties Offertes Inkoop Inkoopstatistieken Verkooporders Prijsafspraken Staffekortingen Facturering Verkoopstatistieken Verzamefacturen Verkoopcommissies Agenturencommissies CM Financiee Betaingsherinneringen Scenarioboekingen Teebankieren BTW / ICL Aangifte NL Eektronische Aangifte OB / ICL Factoring Teebankieren - Incasso Teebankieren - Buitenand Kostenpaatsen Vaste activa Coectie Manager ODBC Connector Matrix Manager of Batch Administratie Postcodevaidatie

6 Basismodue De Basismodue verzorgt de afhandeing van de gegevensverwerking en de toegangscontroe van de gebruikers (wie mag weke functie gebruiken en wie niet). De modue presenteert zich as een handige 'drijvende' menubak waarmee gebruikers moeiteoos door het systeem kunnen navigeren. Voor de Basismodue zijn onderstaande submodues beschikbaar: Toegangsbeheer Met deze submodue kan per gebruiker worden aangegeven weke menu-opties we en niet kunnen worden gebruikt. U kunt insteen dat de afdeing facturering we facturen kan maken, maar geen inkooporders. Muti Export Deze submodue maakt het mogeijk om ae overzichten, weke door het MIS worden gegenereerd, te exporteren naar een groot aanta standaardformaten zoas Exce, PDF, Text en nog vee meer formaten. Vauta As er binnen uw organisatie wordt gewerkt met meerdere vauta's, kan het MIS met de modue Vauta worden uitgebreid. Met deze modue kunt u in iedere modue met verschiende vauta's werken. SQL-Generator Met deze modue kunt u zef rapportages samensteen met behup van de gestandaardiseerde SQL vraagtaa. Ook kunt u per rapport een ongeimiteerde hoeveeheid ayouts maken waarmee u uw rapporten kunt afdrukken, exporteren of weergeven. Of het nu gaat om uitgebreide financiëe anayses of het afdrukken van debiteuren etiketten: met de modue SQL-Generator is het mogeijk.

7 Voorraad De modue Voorraad wordt automatisch meegeeverd met de hoofdmodues Inkooporders, Verkooporders en Verkoopfacturen. Naast de mogeijkheid tot het handmatig wijzigen van de voorraad, biedt deze modue de mogeijkheid om verschiende soorten voorraadijsten af te drukken waarin bijvoorbeed per artike een gedetaieerde beschrijving van de voorraadopbouw wordt gegeven. Voor de modue Voorraad zijn onderstaande submodues beschikbaar: Barcodes Een onmisbare aanvuing voor iedere organisatie die goederen in één of meerdere magazijnen op voorraad heeft. Het gebruik van barcodes en barcodescanners evert een grote tijdsbesparing op en voorkomt fouten. Deze modue ondersteunt ae industriestandaarden waaronder EAN, Code 39, Code 128 en vee anderen. Voorraadstatistieken De submodue Voorraadstatistieken is ontwikked om inzicht te verschaffen in de resutaten van uw voorraadbeheer. Met deze modue krijgt u direct een overzicht van de ontwikkeingen in uw totae voorraad over een bepaade periode. Zoas ae andere statistieken besaat de modue Voorraadstatistieken een periode van 3 jaar. Met de statistieken kunt u eenvoudig vaststeen of uw voorraad toe- of afneemt, weke artikeen of artikegroepen verantwoordeijk zijn voor de toe- of afname en kunt u overzichten genereren van voorraadontwikkeingen per everancier. Samengestede Artikeen In situaties waar er meerdere artikeen gefactureerd moeten worden aan de hand van sechts één artike(code) is de modue Samengestede Artikeen ontwikked. Aan ieder artike kan een onbeperkte hoeveeheid andere artikeen worden gekopped.

8 Offertes Wit u kantgerichte én professionee offertes opsteen zonder daarin vee tijd te steken? Met de modue Offertes beschikt u over fexibee functionaiteit om persoonijke en professionee offertes op te steen. Gebruik de handige ayoutdesigner voor uw offertes, zodat u rekening houdt met de specifieke situatie en wensen van uw kanten en prospects en vergroot uw sagingskans zonder extra tijd te investeren. Door gebruik te maken van de kant- en artikegegevens in het MIS, voorkomt u fouten tijdens het verkoopproces. Met de modue Offertes offreert u atijd vogens de vastgeegde prijsafspraken. Ook houdt u de voedig historie van het offerteproces bij. U weet zo atijd weke verkopers het beste scoren met offertes en weke aanbiedingen vaak worden afgewezen. CM De modue CM is ontwikked om u voedige controe te geven over uw customer reations en is voedig geïntegreerd met de andere hoofd- en submodues. De CM-modue is een onmisbare too in het beang van een succesvoe bedrijfsvoering. Vanzefsprekend omvat deze modue vee meer dan aeen het vasteggen en beheren van een uitgebreide hoeveeheid reatiegegevens. Zo voorziet de modue Customer eationship Management in meerdere mogeijke communicatiekoppeingen waarmee u sne, overzichteijk en voora erg gebruiksvriendeijk het contact met uw reaties kunt onderhouden. Zo zijn er onder andere e-maikoppeingen beschikbaar voor MS-Exchange (Outook) en Lotus.

9 Inkooporders De modue Inkooporders is ontwikked om u voedige controe te geven over uw inkoopproces en is daarbij voedig geïntegreerd met de modue Verkooporders. Na het invoeren van de inkooporder kunnen er verkooporders met voorverkopen of backorders gekopped worden. Wanneer de bestede goederen binnenkomen, maakt de inkoopmodue automatisch een ijst van verkooporders die uitgeeverd kunnen worden. Op die manier worden verkooporders die wachten op uitevering niet 'vergeten' en kunnen binnenkomende goederen direct worden uitgeeverd. Ook is de modue Inkooporders gekopped met de financiëe administratie en de verschiende magazijnfuncties. Hierdoor kunnen er direct financiëe boekingen of openstaande posten voor de crediteuren worden aangemaakt aan de hand van de goederenontvangsten. Voor de modue Inkooporders is de vogende submodue beschikbaar: Inkoopstatistieken Met de submodue Inkoopstatistieken krijgt u inzicht in de resutaten van uw inkoopproces. Vragen as 'weke omzet heb ik dit jaar met die everancier gehaad' en 'hoevee meter van dat artike heb ik het afgeopen jaar ingekocht' kunnen binnen enkee seconden worden beantwoord. Ae statistieken worden in zowe getavorm as grafiekvorm weergegeven en besaan een periode van 3 jaar. Verkooporders De modue Verkooporders handet de aanmaak van reguiere verkooporders, de voorverkopen, de backorders en de aanmaak van orderbevestigingen en pakijsten af. Na invoer van een verkooporder houdt het systeem de status van de order automatisch in de gaten. Door gebruik te maken van duideijke keurcodes wordt aangegeven weke orders wachten op binnenkomende goederen en weke orders direct kunnen worden uitgeeverd. Voor de modue Verkooporders zijn onderstaande submodues beschikbaar: Prijsafspraken Per debiteur kunnen op artikeniveau een onbeperkt aanta prijsafspraken worden vastgeegd. Omdat deze afspraken per datum worden vastgeegd ontstaat er een historisch overzicht van de prijzen per debiteur. Staffekortingen Indien u staffekortingen wit toekennen per artike of artikegroep kan dat met deze submodue. Bij het besteen van de bepaade hoeveeheid van het artike waar een staffekorting aan toe is gekend kiest het systeem automatisch de juiste prijs.

10 Verkoopfacturen Deze modue is ontwikked om op een efficiënte manier facturen aan te maken en te verwerken. Na het afdrukken van de pakijst in de modue Verkooporders wordt automatisch een factuur aangemaakt. Deze factuur kan voor het afdrukken nog voedig worden aangepast. Uiteraard is het ook mogeijk een factuur te maken zonder verkooporder. Het invoerscherm voor de facturering is speciaa ontwikked om snee gegevensinvoer mogeijk te maken, zonder daarbij het overzicht over ae beangrijke informatie te veriezen. Voor de modue Verkoopfacturen zijn de vogende submodues beschikbaar: Verkoopstatistieken Met de submodue Verkoopstatistieken krijgt u inzicht in de resutaten van uw verkopen. Vragen as 'weke omzet heb ik dit jaar met die agent gehaad' kunnen binnen enkee seconden worden beantwoord. Ae statistieken worden in zowe getavorm as grafiekvorm weergegeven en besaan een periode van 3 jaar. Verzamefacturen Met deze submodue kunt u meerdere facturen van dezefde debiteur samen te voegen tot één factuur. Verkoopcommissies Deze submodue verzorgt de afhandeing van de verkoopcommissies op basis van de verwerkte facturen. De overzichten worden per agent apart afgedrukt. Per agent is een standaard commissiepercentage in te steen. Dit percentage kan bij de definitieve berekening per factuurrege worden gewijzigd. Agenturencommissies Specifiek voor agenturen die, eventuee in combinatie met evering uit voorraad, commissie ontvangen voor doorgegeven orders is deze submodue ontwikked. De modue heeft dezefde basis as de submodue Verkoopcommissies, maar de commissie wordt berekend op basis van de everancier. U kunt op ieder moment zien hoevee commissie u van iedere everancier heeft te ontvangen. Extra Bankgegevens As uw organisatie met verschiende banken of met een factoringmaatschappij werkt, kan er met deze submodue een, per debiteur instebaar, extra tekstved op uw facturen worden afgedrukt.

11 Financiee Met de hoofdmodue Financiee is uw financiëe administratie voedig geïntegreerd in het MIS. Het systeem hept u uw administratie zo efficiënt mogeijk te voeren en maakt het bijvoorbeed mogeijk om, indien u over de modue Verkoopfacturen beschikt, uw facturen automatisch in te boeken. Voor de modue Financiee zijn de vogende submodues beschikbaar: Betaingsherinneringen Met deze submodue kunt u eenvoudig betaingsherinneringen aanmaken. U kunt dit automatisch voor ae openstaande posten van uw debiteuren doen, maar u kunt ook per debiteur, per verkoopagent of per factuur aangeven of deze meegenomen dienen te worden in de verwerking van de betaingsherinneringen. Ook kunt u per factuur zien hoe vaak er is aangemaand en een controeijst uitdraaien. Scenarioboekingen Met deze submodue kunnen vaak terugkerende boekingen zoas saaris- of afschrijvingsboekingen in het MIS worden vastgeegd. U kunt deze vastgeegde boekingen dan met enkee eenvoudige handeingen in iedere gewenste boekingsperiode herhaen, desgewenst over verschiende boekingsperiodes tegeijkertijd. Kostenpaatsen Indien er in uw organisatie behoefte bestaat aan kostenoverzichten, -statistieken en -anayses weke niet uit de standaard grootboekindeing zijn te haen, is de submodue Kostenpaatsen dé opossing voor u. Per boekingsrege kunt u aangeven op weke kostenpaats er geboekt dient te worden. Het kostenpaatsenschema kan voedig onafhankeijk van het grootboekschema worden opgested en kent een eigen, vrij in te deen, verdichtings- en hoofdverdichtingsschema.

12 Teebankieren Voor het uitvoeren van het betaingsverkeer kunt u gebruik maken van de submodue Teebankieren. De modue vergeijkt, matcht en verwerkt eektronische rekeningafschriftinformatie van uw bank(en) met de openstaande debiteuren- en crediteurenposten uit uw financiëe administratie. Het MIS vertaat uw betaingen naar het juiste betaaformaat van uw bank(en). U kunt automatisch uw eektronische dagafschriften van diverse banken importeren en bewerken. Teebankieren - Incasso Deze submodue zorgt voor het automatisch kaarzetten van incasso's bij ae bankinsteingen. U kunt dit automatisch voor ae facturen van uw debiteuren doen, maar u kunt ook per debiteur, per verkoopagent of per factuur aangeven of deze meegenomen dienen te worden in de incassoverwerking. Teebankieren - Buitenand Met deze submodue geeft u iedere betaing naar het buitenand de juiste betaingsinstructies mee voor de ontvangende bank. Zo worden a uw buitenandse betaingen op de juiste manier uitgevoerd. Vaste Activa Deze submodue is een registratiemodue waarmee duurzame productiemiddeen gedetaieerd worden geregistreerd. Eén van de beangsrijkste zaken bij het werken met activa is het afschrijven van deze activa. Met de submodue Vaste Activa kan een periodiek bedrag op de activa worden afgeschreven. Binnen het MIS zijn er diverse afschrijvingsmethoden mogeijk. Per activum kan worden aangegeven wat de waarde is, wat de restwaarde is en wanneer er afgeschreven moet worden.

13 Matrix Manager Met de modue Matrix Manager kunnen er verschiende dimensies, zoas keuren en maten, per artike worden aangemaakt. Die worden gebruikt bij onder andere het invoeren van verkooporders, het maken van verkoopfacturen, het verwerken van inkooporders en het verwerken van de voorraad. De modue kan bijvoorbeed worden toegepast in de schoenen- en textiebranche waar dezefde artikeen in verschiende maten en keuren beschikbaar zijn. Per artike kan worden aangegeven weke dimensies van toepassing zijn. Batch Administratie As uw organisatie roen stof in- en verkoopt kunt u, naast de reguiere voorraadadministratie in meters, ook een administratie van de engte van iedere ro bij te houden. De modue Batch Administratie stet u in staat om per artike aan te geven of de voorraad moet worden bijgehouden in de reguiere meter administratie of dat een administratie van batches gebruikt moet worden. Indien gekozen wordt voor een batch administratie voor een bepaad artike, wordt zowe de in- as verkoop van dat artike door het systeem automatisch afgehanded in batches in paats van meters. Na het aangeven van de geeverde batches wordt de te factureren metrage automatisch aangepast. Op de pakbon wordt precies afgedrukt weke ro in weke coo zit, zodat uw kant de inhoud van uw zendingen moeiteoos kan controeren. Van de batch administratie wordt een uitgebreide historie bijgehouden, zodat u ater eenvoudig kunt terugvinden aan weke debiteuren een bepaade ro is uitgeeverd. Voor de modue Batch Administratie zijn de vogende submodues beschikbaar: Batches Barcode Indien uw voorraad uit vee roen stof bestaat en er vaak grote verkooporders worden uitgeeverd, kan deze modue u vee tijd besparen. In paats van het handmatig ingeven van batchnummers bij de facturering, maakt u gebruik van een barcodescanner. Het systeem eest de batchnummers van de barcodes op de etiketten van de roen en verwerkt deze automatisch in de batch administratie. Batches Sneinvoer As u regematig verkooporders uitevert met goederen uit de batch administratie, maar te weinig om het barcode-systeem te rechtvaardigen, kunt u met deze submodue vee tijd besparen. Deze modue maakt het mogeijk om de te factureren roen in te voeren per factuur in paats van per factuurrege. Het systeem controeert de batchnummers en koppet deze automatisch aan de juiste factuurreges. Patronen Met de modue Patronen worden het aanta patronen (of rapporten) van stof apart bijgehouden. Tevens kunt u projectberekeningen maken om te bepaen hoevee stof er nodig is voor een bepaad eindresutaat. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met eventuee inoop en snijveriezen en wordt per berekening de projectefficiëntie bepaad. De benodigde meters stof kunnen met één druk op de knop worden omgezet in een verkooporder.

14 Webwinke koppeing Een goede webwinke omvat méér dan een optimaisatie van zoekmachines en een mooie website. Herken uw succes tijdig en kies voor een webkoppeing met dé backoffice voor webwinkes, het MIS. Het MIS kan eenvoudig en sne met een nieuwe of a bestaande web- of bestesite worden gekopped. Deze e-commerce koppeing is gebaseerd op het zeer betrouwbare MIS 5.3 patform en kent een hoge mate van gebruiksvriendeijkheid, veiigheid en stabiiteit. Met de koppeing kunnen uw kanten gebruik maken van het webekende 'winkemandje'. Prijzen, eventuee aangevud met verzendkosten, kunnen in de site berekend worden. Ondersteuning van onine betaasystemen, zoas ideal en PayPa. Met de integratie van een onine betaasysteem, kunnen uw kanten direct betaen en is debiteurenrisico uitgesoten. Vaak is de opossing die een organisatie wenst uniek. JorSoft heeft passie voor projecten waarin samen met de kant gezocht wordt naar een 'taior-made' e-commerce opossing. Ondersteuning van de Matrixfunctie met het eenvoudig zoeken van onder andere keuren en maten. Uw kanten hebben in één oogopsag een voedig overzicht van ae beschikbare varianten van een artike. Met de ondersteuning van een beveiigd kantenporta, kunnen uw kanten met een inognaam en wachtwoord inoggen. In het porta is het mogeijk om prijzen van artikeen weer te geven specifiek voor deze kant en kan de kant direct besteingen paatsen en betaen, eventuee met credits.

15 XPOS / Kassa De modue XPOS biedt een gebruiksvriendeijke, hoogwaardige kassa opossing. U kunt de kassa bedienen door midde van een touchscreen. De modue XPOS is voedig geïntegreerd met de andere modues, waardoor de afhandeing van andere processen automatisch kunnen veropen. De voorraad wordt automatisch gemuteerd en het is ook mogeijk om het kasboek en bankboek in de financiëe administratie te aten bijwerken. Datzefde gedt voor uw uitgaven en ontvangsten, zoas unchbonnetjes en aanbetaingen. Zaken as de kasverantwoording, managementoverzichten op kassa-artikeen, actuee voorraadpositie en het kunnen reproduceren van X7 kassabonnen zijn tevens voorzien, zodat ook een goede controe aanwezig is. De modue XPOS ondersteunt ae industriestaandaarden (zoas EAN, Code 39, Code 128, etc.). Barcodes drukt u eenvoudig af op ae gangbare stickerformaten. Maak eenvoudig uw eigen barcode aan met uw productspecifieke zaken. Indien u beschikt over de modue Matrix Manager kunt u ook maten en keuren in een barcode opnemen, zodat na het scannen de maat- en keurvoorraad worden bijgewerkt. Voor de modue XPOS is de vogende submodue beschikbaar: Betaaautomaat Met de modue Betaaautomaat is het mogeijk om de betaaautomaat rechtstreeks te koppeen aan de modue XPOS. Voordee is dat direct het juiste bedrag naar de betaaautomaat wordt verzonden en dat de betaingsvorm sne, veiig en atijd correct in het MIS wordt geregistreerd. De modue Betaaautomaat is gecertificeerd door Equens.

16 Diensten IMPLEMENTATIE De inrichting op ocatie wordt verzorgd door deskundige medewerkers van JorSoft. Hierdoor is de gebruiker verzekerd van een snee en correcte invoering van de software. SUPPOT Probemen of vragen? De snee en deskundige hepdesk van JorSoft staat voor u kaar. JorSoft biedt centrae support faciiteiten. Er is een teefonische hepdesk en op afstand kan er met de gebruiker worden meegekeken. Uiteraard kunnen de gebruikers hun vragen ook per emai steen. HOSTING Of het nu gaat om één gebruiker, een compete afdeing, óf organisatie: onze hosting service zorgt ervoor dat u het MIS optimaa kunt gebruiken zonder de zorgen en de kosten van het onderhoud van uw eigen ICT infrastructuur. MAATWEK Ondanks het feit dat het MIS zeer fexibe en veezijdig is, is het mogeijk dat de bestaande modues niet heemaa aansuiten bij de werkwijze in uw organisatie. Aangezien wij de sterke overtuiging hebben dat het systeem zich aan uw organisatie moet aanpassen in paats van andersom, zijn ae hoofd- en submodues met behup van onze Maatwerk service voedig aan te passen aan uw specifieke situatie. Indien nodig, kunnen we speciaa voor uw organisatie voedig nieuwe hoofd- en submodues ontwikkeen om voedige aansuiting tussen het MIS en uw organisatie te garanderen.

17 Over JorSoft JorSoft is een bedrijf gespeciaiseerd in het maken van EP-software voor keine en middegrote organisaties. Onze software is met name gericht op organisaties die het maximae uit een informatiesysteem wien haen zonder daarbij fexibiiteit in te everen. In 1995 zijn we begonnen met het ontwikkeen van specifieke informatiesystemen voor de textieindustrie binnen Nederand. A sne werd duideijk dat onze unieke aanpak zo vee succes had dat we besoten ons productenaanbod uit te X7 breiden om ook niet-textie bedrijven van dienst te kunnen zijn. In de oop der jaren zijn we ons naast onze oorspronkeijke werkzaamheden ook steeds meer gaan bezighouden met het assisteren van onze kanten bij het opossen van (niet JorSoft gereateerde) hard- en softwareprobemen en het adviseren van kanten in het automatiseringstraject. Om deze diensten een meer gestructureerde vorm te geven zijn de diensten Webwinke koppeing, Support, Hosting en Maatwerk in ons productenaanbod opgenomen. Met de toevoeging van deze diensten is JorSoft uitgegroeid tot een vowaardige automatiseringspartner met expertise op ek gebied gereateerd aan het ontwerpen, ontwikkeen, impementeren en ondersteunen van EP-software. Vandaag de dag zijn we een gerenommeerd bedrijf met taoze kanten die dageijks op onze producten en diensten vertrouwen. Door goed naar deze kanten te uisteren en de ideeën uit de markt te impementeren in onze software doen we er aes aan om onze kanten tot tevreden kanten te maken en houden. Nu en in de toekomst.

18 Modueijst 0000 Basismodue 0009 Transactie Log UIT 0010 Systeemtaa - UK 0011 Systeemtaa - NL 0100 Toegangsbeheer 0101 Log 0110 Fax 0120 Muti Export 0121 Export - XML 0122 Export - Exce (XLS) 0123 Export - ich Text Format (TF) 0124 Export - Hypertext Markup Language (HTML) 0125 Export - Adobe PDF (PDF) 0126 Export - Hypertext Markup Language (XHTML) 0127 Export - Text (TXT) 0128 Export - GIF (GIF) 0129 Export - JPEG Fie Interchange Format (JPEG) 0130 Export - Windows Bitmap (BMP) 0131 Export - Enhanched Metafie (EMF) 0132 Export - Windows Metafie (WMF) 0133 Export - Quattro Pro (WB1) 0134 Export - Lotus 123 (WK1) 0135 Export - Data Interchange Format (DIF) 0136 Export - Symboic Link (SLK) 0137 Export - Tagged Image Fie Format (TIF) 0138 Export - Portabe Network Graphics (PNG) 0139 Export - Scaabe Vector Graphics (SVG) 0200 SQL-Generator 0300 Customers eationship Management 0301 Postcodevaidatie 0400 Knowedgebase 0500 E-Commerce koppeing 0600 Administratie Master 0700 Consoidatie Master 1000 Voorraad 1001 Voorraadstatistieken 1010 Externe Journaisering 1020 Magazijnocaties 1030 Samengestede artikeen 1100 Batch Administratie 1101 Batch Administratie Sneinvoer 1110 Patronen 1150 Serienummer Administratie 1200 Uitgebreide Artikecode 1201 Extra Artikecode 1300 Barcodes 1400 Coectie Management 1500 Maatbaken 1600 Cataogus Generator 1700 Matrix Manager 1800 Cacuaties 1900 Seizoenen 2000 Verkooporders 2001 Orderrevisies 2010 Prijsafspraken 2011 Staffekortingen 2012 Verkoopprijsijsten 2020 Sponsor Administratie 2100 Externe Verkooporders 2500 emote Order Entry 2600 emote Synchronisatie 2700 Externe Synchronisatie 2800 Coecties 3000 Facturering 3005 Scenariofacturen 3010 Verzamefacturen 3020 Verkoopcommissies 3021 Agenturencommissies 3022 Externe Journaisering 3023 Extra Bankgegevens 3024 Verkoopstatistieken 3025 Combinatiestatistieken 3090 Statieged - Verkoop 3100 IntraStat 3200 Kassa 3201 Kassa - Personeespanning 3202 Kassa - Mixed Match 3210 Kassa - Betaaautomaat - Aphyra Apoo Protoco 3211 Kassa - Betaaautomaat - Aphyra Simpe Protoco 3220 Kassa - Weegschaa - DIGI 3230 Kassa - Schapkaartjes printer - Windows driver 3231 Kassa - Schapkaartjes printer - Cognitive

19 Modueijst 3232 Kassa - Schapkaartjes printer - Citizen CLP 3250 Kassa - POS Printer - ESC/POS 3251 Kassa - POS Printer - NC 3270 Kassa - Kantendispay - ESC/POS 3300 Expediteurskoppeing UPS 3301 Expediteurskoppeing FedEx 3302 Expediteurskoppeing DHL 3303 ExpediteurskoppeingTPG (IT-Pakket) 3304 Expediteurskoppeing CM 3305 Expediteurskoppeing Agemeen 4010 LC Generator 4011 Combinatiestatistieken - Inkoop 4012 Inkoopstatistieken 4015 Koommenprijsijsten 4020 uwdoek Administratie 4021 Externe journaisering 4090 Statieged - Inkoop 4500 Inkooporders 4510 LC Administratie 4600 Containermanagement 4900 Inkoopeenheden Batch Administratie 5000 Financiee 5010 ICL Aangifte 6000 Boekhouding 6005 Mutaties 6010 Vaste activa 6020 Transitoria 6100 Incasso 6200 Betaingsherinneringen 6300 Teebankieren 6400 Importeren Mutaties 6401 Importeren Mutaties - BekaVision Kassa 6402 Importeren Mutaties - ADP Saaris 6403 Importeren Mutaties - Lopac Saaris 6404 Importeren Mutaties - oosoos Saaris (Exact XML) 6500 Kostenpaatsen 6600 Scanmodue 6601 Scanmodue - IIS 6602 Scanmodue - IIS (FASTLINK) 6700 Eektronisch Documentenarchief Boekhouding 6800 BTW Aangifte (NL) 6810 BTW Aangifte (NL) - Op rekeningbasis 6901 Teebankieren - Deutsche Bank - Diaog Teebankieren - abobank NL 6903 Teebankieren - ABN Amro NL 6904 Teebankieren - Van Lanschot NL 6905 Teebankieren - Postbank NL 6906 Teebankieren - Fortis NL 6940 Onine betaasysteem - PayPa 6941 Onine betaasysteem - IcePay 6942 Onine betaasysteem - idea 6950 Eektronisch Bankieren - SWIFT MT Eektronisch Bankieren - CLIEOP Eektronisch Bankieren - BTL Eektronisch Bankieren - ASCII 6990 Eektronische BTW Aangifte (NL) 6995 XML Audit Fie 7000 Productie 7100 Productie - Automotive 8000 Offertes 8001 Offerte evisies 9001 Vauta - Inkoop 9002 Vauta - Verkoop 9100 Service Administratie 9900 Staen Administratie EDIFACT EDIFACT - D96A Maatwerk

20 TOP PODUCTIVITY MAXIMUM FLEXIBILITY. Uw deaer: JorSoft Operetteweg 25 NL-1323 VK Amere T F Versie 2013/ , JorSoft JorSoft partner in business software.

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Vlees- en gevogelte industrie

Vlees- en gevogelte industrie Markeer-, codeer- en systeemopossingen Vees- en gevogete industrie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen. Van het beheren van verschiende verpakkingsmateriaen en -vormen tot ijnen

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Internetboekhouden met Lyncs e-boekhouden www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Met Lyncs e-boekhouden kunt u vanaf elke locatie, op elk gewenst moment, met een beveiligde verbinding, uw financiële administratie

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE VOORRAADBEHEER MET DE ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE Met behulp van de onderdelen inkoop administratie kunt u uw voorraad op peil houden. De ideale bestelhoeveelheid

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Processen optimaliseren

Processen optimaliseren Processen optimaliseren Inzet Management assistent Taken en processen automatiseren Tips voor quick wins' Marc Fransen BPMSoftware.nl Management assistent De (persoonlijke) assistent waarin u al uw criteria

Nadere informatie

ERP voor het MKB Prijslijst 2017

ERP voor het MKB Prijslijst 2017 ERP voor het MKB Prijslijst 2017 Boekhouding Dagboeken Grootboekrekeningen, Hoofd verdichtingen Debiteuren en crediteuren sub administratie Openstaande posten,betalingsherinneringen Grootboek kaarten mutatie

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Van Zutphen Automatisering B.V.

Van Zutphen Automatisering B.V. Voorwoord Inleiding Van Zutphen Automatisering B.V. is gespecialiseerd in administratieve en logistieke software. In 1990 zijn wij begonnen met de verkoop en ondersteuning van deze software. Door de jaren

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Ohmega Inkoop/Verkoop

Ohmega Inkoop/Verkoop Ohmega Inkoop/Verkoop Zet u deze pagina op ware grootte (100 %) of wat voor u prettig is. Blader met page down en page up In deze presentatie zullen wij de volgende onderwerpen behandelen: Verkooporder

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN. Met minimale handelingen het hoogste resultaat. Prijslijst. MicroStar B.V.

Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN. Met minimale handelingen het hoogste resultaat. Prijslijst. MicroStar B.V. Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN Met minimale handelingen het hoogste resultaat Prijslijst MicroStar B.V. Inhoudsopgave STARTPAKKET... 3 MicroStar Startpakket... 3 FINANCIËLE ADMINISTRATIE...

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Snoep en zoetwaren

Markeer-, codeer- en systeemoplossingen. Snoep en zoetwaren Markeer-, codeer- en systeemopossingen Snoep en zoetwaren Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen Van het beheren van verschiende verpakkingstypes tot coderen op keine bewegende verpakkingen

Nadere informatie

Van Zutphen Automatisering B.V.

Van Zutphen Automatisering B.V. Voorwoord Inleiding Van Zutphen Automatisering B.V. is gespecialiseerd in administratieve en logistieke software. In 1990 zijn wij begonnen met de verkoop en ondersteuning van deze software. Door de jaren

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee.

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee. 1-FashionBase Extra voor Small Fashion (locaal en Online) 2-FashionBase Premium en Basis online 3-Backoffice voor HioPOS-Cloud en Mijnwebwinkel.nl 1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION 2013 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 184 44 44 44 F +31 184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com Inhoudsopgave OpenAnalytics

Nadere informatie

Boekhouden Relaties Artikelen Garage Instellingen Onders

Boekhouden Relaties Artikelen Garage Instellingen Onders ARTEN RELATIES FACTUREN BOEKHOUDEN ARTIKELEN Boekhouden Bankieren Klanten Leveranciers Artikelen Voertuigen Instellingen Boekhouden Relaties Artikelen Garage Instellingen Onders n agboek 1000: Kas Dagboek

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie

Handleiding Koppeling bunq

Handleiding Koppeling bunq Handleiding Koppeling bunq Bankkoppeling bunq In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw bankrekening bij bunq en e-boekhouden.nl. 1. Wat houdt de koppeling in? Door de koppeling

Nadere informatie

Lexmark X548 familie

Lexmark X548 familie Lexmark X548 famiie keurenaser-mfp s Afdrukken in keur. Werkgroepproductiviteit. Lexmark X548 famiie De printers uit de Lexmark X548 famiie zijn bedoed voor middegrote werkgroepen die keurenafdrukken van

Nadere informatie