NAS-I-ERDAA4. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur,"

Transcriptie

1 NASIERDAA4 / ArenA i 7 JULznis Stadsregio Amsterdam s'radion AMSTERDAM c.v. Dageijks Bestuur Stadsregio Amstersdam i>.o. Box 2298 Postbus DL AMSTERDAM 000 AP AMSTERDAM THE NETHERLANDS T +3 (0) F +3(0) ONDERWERP REFERENTIE Verzoek tot subsidieverening HvR5.002 `Beter Benutten II Mobiity Porta' TEi.ErooN AMSTERDAM jui 205 Geacht Bestuur, In het kader van het programma Beter Benutten Vervog werkt Amsterdam ArenA in nauwe samenwerking met de overheid aan de ontwikkeing van een Mobiity Porta. De ondertekende subsidieaanvraag vindt u as bijage bij deze brief. De totae begroting van de Werkgeversaanpak bedraagt Middes deze briefwi ik u verzoeken om; het subsidiedee, te weten in drie (jaarijkse) tranches van E (205), E (206) en (207) over te maken naar Amsterdam ArenA, weke as subsidiepartner namens de samenwerkende partijen za optreden. De subsidie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer IBAN NL72 ABNA op m van Stadion Amsterdam CV. Hoogachtend, / Henk va 'a Namens dir Amsterdam ArenA i i Bij/age: subsidieaanvraag Beter Benutten II Mobiity Porta/ ABN AMRO BANK IBAN NL72ABNA BIC ABNANLZA K.V.K AMSTERDAM BTW nr NL B.0

2 Eigendom van Stadsregio Amsterdam,?\V É.' vu! JV?"\ WV" tsy V V rg K wi I H \

3 vian>.van,.aanpak.fvaonsfarízbësiissi?g.maáiíëgëifisetë?se?utten Mobiity Porta, Amsterdam ArenA ArenAPoort Metropooregio Amsterdam MRABBV2 Agemene gegevens: Uitvoerende organisatie: Amsterdam ArenA Verantwoordeijke bestuurder/directeur: Henk Markerink CEO Amste/'damArena Verantwoordeijke projectmanagers: Marco Gerrese / Betrokken andere organisaties: Transeect, TNO, gemeente Amsterdam Datum/ versie: juni/ de?nítief Samenvatting De kern van het probeem In het evenementengebied Zuidoost zijn er in de avondspits 3000 vertraagde ritten. Hiermee is het na de Zuidas, de binnenstad van Amsterdam, Haarem en Hiversum het gebied met de meeste vertraagde ritten in de avondspits. Het evenementenverkeermengt zich in de avondspits met het woonwerkverkeer. De komende jaren worden er nieuwe kantoren, entertainmentocaties en woningen in het gebied gebouwd. Hierdoor neemt de druk op het wegennet toe. Beknopte omschrijving van de maatrege Het ontwikkeen van een centrae database (de porta) om bezoekers van evenementen vooraf (pretrip) eenduidig te informeren over de verschiende reismogeijkheden (statische en actuee informatie), zodat zij eerder voor andere vervoerswijze dan de auto kiezen. Doordat de bezoekers onine hun reiswijze registreren (reserveren parkeerpaats of paats in touringcar), krijgen we voorafinzicht in de toestroom van bezoekers. Deze informatie steen we actief reatime beschikbaar aan stakehoders zodat zij hierop met passende verkeersafwikkeiingsscenario's kunnen anticiperen. Het sturen in het keuzeproces en het anticiperen op de reiswijze eiden tot een verbetering van de doorstroming in de ArenAPoort en de directe omgeving. In het kader van het open data beeid van de overheid is de ruwe data uit Mobiity Porta overigens voor iedere (markt)partij tegen de kosten van ontsuiting beschikbaar. Omschrijving beoogde resutaten en wanneer die worden behaad Met de maatrege wordt op basis van eerdere piots in 207 3% spitsmijdingen gereaiseerd in de Arenapoort. Deze spitsmijdingen vinden paats op weekdagen dat er in het gebied evenementen zijn. Naar schatting gaat het om 50 evenementen per jaar, ongeveer 2.32 spitsmijdingen per evenement. Berekend per werkdag gaat het om 229 spitsmijdingen per spitsuur. De kosteneffectiviteit van de maatrege bedraagt E 5 per vertragingsuur.

4 'T Z Eigendom van Stadsregio Amsterdam 900 *mi ' ' i is Beschrijving van de probematiek Doesteing van Beter Benutten vervog is het aanta vertraagde autoritten in de regio met 0% te verminderen. In de MRA zijn dit in totaa ritten, verdeed over de ochtend en de avondspits. Binnen de regio igt dus de doesteing om vertraagde ritten te verminderen per werkdag. Verkeerskundige anayse Met behup van de mobiiteitsscan is het aanta vertraagde ritten in verschiende kerniocaties in de regio bepaad. Hierbij is onderscheid gemaakt naar Economische kerngebieden, Woongebieden en Evenementengebieden. Deze gebieden zijn verantwoordeijk voor ca vertraagde ritten: 60% van de totae hoeveeheid vertraagde ritten in de regio. Er is zowe gekeken naar vracht as naar personenvervoer. Wat opvat in vergeijking met Beter benutten I, waar is gekeken naar voertuigveriesuren, dat er vee vertraagde ritten zitten op de korte afstand. De aanpak van de ArenAPoort focust zich op evenementenverkeer. Evenementenverkeer zit uitsuitend in de avondspits. Van de vertraagde ritten in de avondspits zijn er in de evenementengebied Zuidoost. Dit wordt gehee veroorzaakt door het motief recreatie. Hiermee is het na de Zuidas, de binnenstad van Amsterdam, Haarem en Hiversum het gebied met de meest vertraagde ritten in de avondspits. Zig gnderstaande?guur. Het evenementenverkeer mengt zich met het woonwerkverkeer in de avondspits. Economische 2' cemgebieden ` Totaaaanaritien Aantaverraagderiiien Riiengie i vertragingen 3 Ew??f?i?k?ff??b?? ochiendspi avondspits ochiendspi avondspits Ochiendspiis is vertrek s vertrek aankomst aankomst aankomst Hate., i;. o0,.í iitijf. i??i?? i % ^=±,'=">f= ssiis;?i%sv=is*...;...24.q Aimee zoo is. ionen midde Lewa? `4ao0"' T6590,«z,oo, :soo nig, 'Rim.andvooi #00 00 niddeenang."'i'.sf=*.>e\, 8200,. någmismnaiawemiiks V sen Iv. >. ßrfs?ëë?i??visi. ~ zßs.....v >. ". :\ ""..~,.s. 5? i Pi\ % midde H i?id m 4..i..3i>,.. V 0 Binnenstad Amsterdam Â"! ïé*'>*3!!!? i2'? ié~,:....=i:?f,4 f0..; 4 9!Q...«,,> "sv=ñë?iëniis>íi?ö si'ii?h=iäa 'nvt *asoo fi9=?i>sij =f)..., `i mi M Het ArenAPoort gebied in Amsterdam Zuid~Oost is hét entertainment gebied van Nederand. Sinds 996 is het gebied in een hoog tempo ontwikked. De mix van entertainment, eisure, winkeen, horeca, wonen en werken genereert jaarijks vijftien mijoen bezoekers en forensen. Hiermee positioneert het ArenAPoort gebied zich as grootste uitgaansgebied van Nederand. Bovendien heeft het gebied, met de ArenA as grootste `andmark', door de functiemenging een uniek karakter binnen Europa, en vormt het voor de gemeente Amsterdam een krachtige motor voor economische en maatschappeijke spinoff. 2

5 Niet aeen de pubiekstrekkers zoas ArenA, Ziggo Dome, HMH, Pathe en Mediamarkt genereren grootschaige bezoekersaantaen. Ook de kantoren en de reguiere bezoekers zorgen ervoor dat het gebied zich in toenemende mate kenmerkt door een komen en gaan van mensen. In 205 wordt het vijfde hote opgeeverd binnen een straa van een paar honderd meter. Daarmee is de overnachtingsfunctie definitief toegevoegd aan het gebied, waardoor de verbijfsduur van bezoekers aanzienijk wordt opgerekt en nog meer dan voorheen sprake is van een 24/7 verbijfsgebied. Het ArenAPoort gebied kenmerkt zich door een goede basisinfrastructuur door de centrae igging ten opzichte van diverse snewegen, een onderiggend wegennet en een goede bereikbaarheid voor andere vervoersmidcieen zoas trein, metro, bussen, taxi's en?etsen. De bereikbaarheid wordt ook door organisatoren van evenementen as het `unique seing point' van het gebied gezien. Ondanks de goede basisinfrastructuur van de ArenA en het ArenAPoort gebied staat de goede bereikbaarheid onder druk. De komende jaren worden er nieuwe kantoren, entertainmentocaties en woningen in het gebied gebouwd. Hierdoor neemt de druk op het wegennet toe. Door gebiedsontwikkeing staan diverse parkeerocaties op de nominatieijst voor herontwikkeing tot kantoor of entertainment functie. Daarbij iggen parkeerocaties P2, Borchand en Pbus op grondgebied van de gemeente Ouder Amste, en zijn door Ouder Amste aangewezen as potentiee nieuwe ontwikkekern voor woningbouw. Dit eidt tot extra druk op het bestaande wegennet en de huidige parkeercapaciteit. In combinatie met de doorontwikkeing van functies in het ArenAPoort gebied wordt een onevenredige druk geegd op de parkeerbaans. Gecombineerd met de hoge frequentie van doegroepen die de diverse venues en kantoren genereren voorzien we een disbaans tussen parkeervraag~ en aanbod. Met name gedurende de piekmomenten van spits en in en uitstroom van de evenementen. Opstoppingen bij de afsagen van de snewegen,?es en ange wachtrijen tot gevog. In combinatie met de avondspits treedt hier een versterkend effect op. Uiteindeijk heeft de congestie in het gebied z'n weersag op de bereikbaarheid, de kantvriendeijkheid en het imago van het gebied. Dit is onwenseijk. Het is zaak om nu maatregeen te treffen die anticiperen op deze versechtering. Hier zijn enerzijds aanvuende infrastructuree aanpassingen voor nodig, Anderzijds moet op een simmere en innovatieve manier worden omgegaan met bestaande middeen en organisatie. Wij zien vier richtingen om de druk op de onderiggende wegen en rijkswegen te verminderen:. Evenementenverkeer vereiden na de avondspits te rijden; 2. Moda shift naar openbaar vervoer; 3. Verbeteren verkeersafwikkeingsscenario's op basis van reatime informatie; 4. Zoekverkeer verminderen. É Q E 0C}(>>3i?ßi = i. Rit niet maken 2.Ander vervoermidde 3. Andere route 4. Route versneen Met goede routeinformatie (actuee en statisch) en het aanbieden van gegarandeerde parkeerpaatsen kunnen we reizigers vereiden om ater te vertrekken. Ook het zoekverkeer neemt hierdoor af. En met goede pretrip informatie kunnen we de reiziger ook vereiden om met het openbaar vervoer te komen. 3

6 Beofte Mobiity Porta Door bezoekers van evenementen vooraf goed te informeren over de verschiende reismogeijkheden, maken zij bewustere keuzes. Door bezoekers daarnaast hun reiswijze te aten registreren (doordat zij bijv. een parkeerpaats reserveren of touringcarpaats boeken), krijgen we vooraf inzicht in de toestroom van bezoekers. Deze informatie steen we actief reatime beschikbaar voor stakehoders zodat zij hierop met passende verkeersafwikkeingsscenario's kunnen anticiperen. De ruwe data uit Mobiity Porta s voor iedere (markt)partij beschikbaar in het kader van het open data beeid van de overheid. De widgets aan de outputzijde waardoor bezoekers dus gebruik kunnen maken van de porta is ook open voor iedereen, bijvoorbeed voor een website van een promotor, kantorenpand en/of andere venue die beang heeft bij goede actuee bereikbaarheidsinformatie over het ArenAPoort gebied. Het onine kanaiseren van pre, on en posttrip reisinformatie van de vervoersketen, gecombineerd met het vergroten van het aanbod van onine vervoersdiensten rondom evenementen n de Amsterdam ArenA en het ArenAPoort gebied eidt ertoe dat bezoekers zich bewust aten informeren over de vervoersmogeijkheden. Er vindt vooraf registratie paats van de wijze waarop bezoekers naar het gebied reizen. Het aanbieden van onine vervoersdiensten stet de vervoersketen as het ware in staat het mobiiteitspan vooraf te ontwerpen op basis van individuee gestuurde herkomst, route en bestemming van bezoekers. Dit eidt tot een verbetering van de doorstroming in de ArenAPoort en de directe omgeving met 5%. Om het maximae effect uit Mobiity Porta te haen staat deze open voor iedere (markt)partij die een onine venroersdienst wi aanbieden die past binnen de porta en het verbeteren van de gastvrijheid in het gebied. Borging van dit principe wordt voor de periode tot 208 ondergebracht bij de regiegroep Zuidoost. Zij nemen indien nodig ook het initiatief om de borging na 208 te. Gedragsanayse en stakehodersanayse De doegroep betreft de evenementenbezoekers van de Amsterdam ArenA en het ArenAPoort gebied. Jaarijks ontvangt de ArenA twee mijoen bezoekers. Het ArenAPoort gebied trekt in totaa twaaf mijoen bezoekers per jaar. De Mobiity Porta is bedoed as patform (database met koppeingen) waar evenement bezoekers ae vormen van vervoer van en naar de ArenA kunnen vinden en vooraf kunnen afnemen. Het bereik van de Porta is in eerste instantie gericht op twee mijoen ArenA bezoekers en is op te schaen vanaf fase 3 naar het totaa aanta bezoekers van twaaf mijoen van het ArenAPoort gebied. Uit bezoekersonderzoek van de ArenA weten we wat de moda spit is van de bezoekers. :St>>r~Ji?. 65% auto (gemiddede bezetting per auto 2.4) 30% openbaar vervoer (waarvan 70% trein, 35% metro en 5% bus). 3% georganiseerde touringcar 2% fiets Kijken we naar de moda spit van a het verkeer in Amsterdam Zuidoost dan vat op dat meer mensen met openbaar vervoer (50%) en?ets (7%) reizen. Vergeijken we dat met de moda spit van hee Amsterdam dan bijkt het aandee openbaar vervoer in Zuidoost hoog en het aandee fiets juist aag te zijn (bron: corridoranayse A0). Met de kwaiteit van het openbaar vervoer in Zuidoost zit het in de basis we goed. Hier zit potentie om ook in het evenementenverkeer het aandee te vergroten. Auto De ArenA genereert jaarijks (65% van 2 mijoen/ 2.4) auto's per jaar. 50% van het 4

7 aanta ArenA evenementen vindt 's avonds doordeweeks paats na uur. De instroom van het gebied begint dan vaak rond 8.00 uur, hetgeen gedeeteijk samenvat met de spits van forensen van en naar Amsterdam. In totaa gaat het om ritten. Door de reiziger te vereiden na de avondspits te reizen, verkeersafwikkeingsscenario's te verbeteren en zoekverkeer te verminderen zijn wij in staat de doorstroming te verbeteren. De andere 50% van de ArenA evenementen vindt in het weekend paats. Qpenbgar vervoer 30% maakt van de bezoekers maakt gebruik van het openbaar vervoer. Dit zijn bezoekers waarvan treinreizigers, metroreizigers en reizigers per bus. Door pretrip goede informatie te verstrekken en het gemak het reizen in het openbaar vervoer te vergroten, zit hier potentie om meer reizigers met het openbaar vervoer te aten reizen. Tggriggggr Gemidded 3% maakt jaarijks gebruik van een georganiseerde touringcar. Dit komt neer op bezoekers. Uitgaande van 50 reizigers per bus zijn dat 200 bussen per jaar. E 2% van de bezoekers reist per fiets/scooter.jaarijks komt dat neer op 2.000?etsen/scootersḌe intensiteit van het?ets/scooter gebruik is seizoensgebonden en afhankeijk van het weer. De meeste?ets/scootergebruikers komen uit de richting centrum Amsterdam. Uit het bezoekersonderzoek bijkt verder dat 80% voorafgaand aan een evenement of gebiedsbezoek op zoek gaat naar de bereikbaarheidsinformatie op de website van de ocatie waar zij een bezoek aan brengt. Reizigers wien van te voren zovee mogeijk zekerheid hebben over de ` manier waarop hun reis veroopt. Des te competer bezoekers vooraf worden geïnformeerd, des te groter de kans dat mensen zich aten eiden in hun vervoerskeuze en een vogende keer weer terugkomen om hun reis te pannen. As men deze vervoerskeuze ook nog kan vasteggen in de vorm van een reservering (bijvoorbeed reserveren van een parkeerpaats of een paats in een touringcar), geeft het een optimae beeving voor de bezoeker. Heaas zien we door de widgroei van apps en sociae media dat bereikbaarheidsinformatie over dit gebied versnipperd en vaak incompeet wordt gecommuniceerd. De toename van evenementenocaties in het gebied versterkt dit probeem. Een bezoeker komt soms terecht op tien verschiende websites op zoek naar informatie over zijn reis. We zien bij evenementen dat bezoekers dan onvodoende gei`nformeerd op reis gaan. Doordat we as gevog daarvan niet exact weten hoe men reist en waar vandaan, komt het verkeer op evenementendag vaak as een voedgof op het gebied af. Vaak te aat voor de operationee keten om hier nog op bij te sturen. Door vooraf bezoekers de mogeijkheid te geven hun vervoerskeuze te reserveren en registreren, is de bezoeker zeker van zijn of haar mobiiteit en kan er beter op worden geanticipeerd. Uit het bezoekersonderzoek komt naar voren dat 25% van de bezoekers de huidige bereikbaarheidsinformatie versnipperd en incompeet vindt. Bezoekers geven aan hun vervoerskeuze beter te wien ovenrvegen op het moment dat de vervoersopties van en naar de ArenA en het ArenAPoort gebied compeet en integraa in beed worden gebracht. Bovendien zien we een toenemende behoefte onder bezoekers om hun reisproduct vooraf, dus onine, te wien afnemen. Men wi gemak, sneheid en eenvoud. Hier wien wij op inspeen. Piots van de Amsterdam ArenA en Transeect met onine gereserveerd parkeren bij de Toppers concerten in 203 en 204 hebben aangetoond dat 0% van de voertuigen middes dit mechanisme buiten de?es zijn gehouden. Deze bezoekers hadden een op maat gesneden, autouwe route meegekregen op basis van hun gereserveerde parkeerocatie. Uit evauatie beek bovendien dat 95% van de piot doegroep zeer tevreden was met deze dienst en het product vogend jaar weer zou afnemen. 5

8 Daarnaast hebben bezoekers op dit moment de mogeijkheid om onine hun pek te reserveren in een georganiseerde touringcar, of het aanschaffen van een e~ticket voor de trein. Deze dienst is nu nog versnipperd en zuen we in de Mobiity Porta integreren. In het gebied zit een aanta grote pubiektrekkers, zoas Ziggo, HMH, Pathéen Mediamarkt. Deze partijen worden betrokken bij de opzet vande Mobiity Porta. Voor hen is een beangrijke ro weggeegd. Zij zijn de spi in de totae vervoersketen as het gaat om informatievoorziening naar de bezoekers. Mobiity Porta maakt het mogeijk om eenduidige bereikbaarheidsinformatienaar ae communicatiekanaen te ontsuiten. Bezoekers van ae evenementen zijn zo verzekerd van de juiste informatie en aanbod van vervoersproducten. Andere beangrijke stakehoders zijn de wegbeheerders. Via de regiegroep in Zuidoost zijn de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat aangesoten bij de ontwikkeing van de Mobiity Porta. De sagingskans van de voorgestede Mobiity Porta is hoog. Uit eerdere, keinere piots komt naar voren dat de doorstroming van het verkeer is verbeterd en dat de gebruikers zeer tevreden zijn over de informatievoorziening. Dit is gebeken uit evauatie met ketenpartners. Het is zeer aannemeijk dat met de ontwikkeing van de Mobiity Porta op grotere schaa door samenwerking met verschiende stakehoders (evenementocaties, wegbeheerders, aanbieders van vervoersdiensten, dataeveranciers) een effect van 0~5% op de verbetering van de doorstroming van het verkeer gereaiseerd kan worden. AmsterdamArena heeft op basis van de eerdere piots en het onderiggend projectvoorste bestuurijk besoten verder te investeren in de ontwikkeing van de Mobiity Porta. Beschrijving van de maatrege/ opossing Beschrijving van de maatrege/opossing De Mobiity Porta is een centrae database met stekkers voorin en output. Daarnaast worden er enkee widgets ontwikked en is er een backof?ce, waarin Amsterdam ArenA en ketenpartners gegevens kunnen ingeven, bekijken en wijzigen. Via dit aatste orgaan (de backoffice) kan worden vastgested weke informatie wordt doorgezet naar de gebruikers. Ook is er centrae registratie (ees: onine aanschaf) van vervoers en parkeerproducten mogeijk via de shopmodue van de Mobiity Porta. De basis van de Mobiity Porta bestaat uit een aanta onderdeen: Aansuiten van bronbestanden met reevantie informatie of dienstverening voor mobiiteit in het gebied. Anayseren van gegevens en het vormen van een centrae informatiestroom naar de eindgebruiker. Van hieruit wordt ook de keuze gemaakt weke informatie openbaar wordt gemaakt voor bezoekers. Ontsuiten van deze informatiestroom naar de eindgebruiker via diverse kanaen, waarbij "open aanbieden voor iedereen" het uitgangspunt is. Hierdoor kunnen aerei kanaen de aangeboden informatie ook opnemen. Registreren van gekozen dienstverening van de eindgebruiker (onine aanschaf), zodat sturing en vogen van eindgebruikers ontrip mogeijk wordt gemaakt. Verkoop van data en diensten, waarop het businessmode van de Mobiity Porta is gebaseerd. ~ Ter verduideijking: de ruwe data uit Mobiity Porta is in het kader van het open data beeid gratis beschikbaar (tegen ontsuitingskosten). Er wordt geen ged gevraagd voor sechts het gebruik van open data. Er wordt we een prijs gerekend voor de diensten en toepassingen van de porta. 6

9 De webshop heeft as doe om as mechanisme te werken teneinde vooraf op maat gesneden vervoersdiensten te kunnen aanbieden die voor een betere spreiding zorgen. Ook heeft het een intermediaire functie, waarbij de producten (dus de parkeerocaties, vervoersproducten, etc.) door iedereen zijn aan te bieden, mits het vodoet aan de kwaiteitseisen die onder meer door de regiegroep Zuidoost zijn gested. Ook andere marktpartijen kunnen dus producten via Mobiity Porta aanbieden. De regiegroep Zuidoost ziet er op toe dat het dienstenaanbod in overeenstemming is met het grotere beang van bereikbaarheid van het ArenAPoort gebied. Schematisch overzicht Mobiity Porta In een schema ziet de Mobiity Porta er as vogt uit:... ".f...,~...".."' ' í,'.;=:'<~:':<`;;é" ` j app, fv.".." isf:;«zaai Jr. ~ f '=`Éj"' v É* C XMLfoí. ȧ, H»~..«V V s; $TI=«:."..".,,s ats. É. Wnbshcp Aan de inkerzijde staat de input: diverse informatiebronnen waaruit wordt geput (namen sechts as voorbeed). Deze ijst wordt in de basis vastgested, maar kan in de oop der tijd worden uitgebreid op basis van wensen en ideeën van gebruikers. Aan de rechterzijde staat de output: kanaen waarvan gebruik wordt gemaakt om de informatie naar de bezoekers te brengen. Dit zijn kanaen van de Amsterdam ArenA, maar ook kanaen van andere partijen die betrokken zijn bij informatieverstrekking aan bezoekers van Zuid Oost. Denk aan de andere evenementen (Ziggo Dome, HMH, Pathé), ticket organisaties, promotors, ANWB, service providers van verkeersinformatie etc. Hierdoor wordt de centraa opgesagen informatie naar een breed pubiek gepubiceerd. Natuurijk wordt er een ink geegd met de Praktijkproef Amsterdam. Hierover zijn met de gemeente Amsterdam a afspraken gemaakt. Afstemming vindt paats via de regiegroep in Zuidoost. Scenario's door gegevens te synchroniseren Verantwoordeijke instanties binnen het gebied krijgen de mogeijkheid om met behup van de gegevens uit de Mobiity Porta scenario's te maken voor de afwikkeing van het Denk bijvoorbeedaan gegevensas: evenementenverkeer. 7

10 actuee beschikbaarheid van parkeerocaties (open data); Actuee verkeersdrukte op A en N wegen (wegbeheerders, tomtom ive / VID / ANWBJ; Actuee weersverwachting in de regio in de komende 24 uur (buienradar weeron ine); Registratie gegevens van bezoekers die hun vervoerskeuze hebben geregistreerd, zoas het reserveren van een parkeerpek of onine kopen van een treinticket (eigen informatie uit webshop en verkoop derden). Door deze gegevens te ontsuiten ontstaat de mogeijkheid om de eindgebruiker optimaa te informeren, maar tegeijkertijd om vanuit een centrae aansturing zijn of haar gedrag te beïnvoeden. Hierbij gaat het primair om gedragsbeïnvoeding in de pretrip fase, waarbij de bezoeker wordt vereid tot het maken van een andere vervoerskeuze dan `eigen auto' of op een ater tijdstip gaat reizen. In deze pretrip fase kan de bezoeker vervogens de gemaakte vervoerskeuze ook registreren, door bijvoorbeed een parkeerpaats te reserveren, onine een treinticket te kopen of een pekje in de touringcar te boeken. In de ontrip fase geeft de Mobiity Porta uitsuitend informatie die voor de bezoeker reevantis. Hierbij wordt nog geen ontrip persoonijk reisadvies gegeven. Daartoe wordt aansuiting gezocht met de reeds bestaande opossingen die binnen het project van PPA worden getest. Hierover heeft afstemming paatsgehad met de PPA projecteiders vanuit DIW gemeente Amsterdam. Samenwerking bestaande websites De Mobiity Porta is een onine dataservice, die geraadpeegd kan worden via een Appication Programming Interface oftewe API. Hierdoor ontstaat de mogeijkheid voor diverse onine kanaen zoas websites, maiings, apps maar ook narrow casting systemen om gratis gebruik te maken van de centrae informatievoorziening van de Mobiity Porta. Dit is de kern van de Mobiity Porta, omdat informatie daarmee wordt ontsoten naar pekken waar de bezoeker zich a bevindt. Ook wordt binnen het project van de Mobiity Porta voorbeed communicatiekanaen opgezet, zoas de integratie in de website van de Amsterdam ArenA en een ArenA APP. Deze kanaen zijn sechts voorbeeden en zeker niet eidend in het bereiken van de bezoeker. We kan met deze kanaen worden gekeken hoe bezoekers de informatievoorziening ervaren en is het een ideae basis voor testcases in de oop van het project. Pas na een testcase kan worden besoten om het ontwikkede dee ook vrij te geven voor andere bestaande communicatiekanaen die zijn aangesoten. Door gebruik te maken van bestaande communicatiekanaen kunnen ae bezoekers van het gebied worden bereikt. De Mobiity Porta probeert hen niet naar een centrae pek te haen, maar aoceert de centrae informatie juist naar a deze kanaen. Denk bijvoorbeed aan de website van de venues (ArenA, HMH, Ziggo Dome, MediaMarkt), intranet van werkgevers (AMC, Nuon, ING, Stadsdee ZuidOost) en apps van betrokken partijen (MOJO, Toppers in Concert, AJAX). Dit is het onderscheidend vermogen van de Mobiity Porta ten opzichte van vee apps waarin de bezoeker eerst vereid moet worden om de app te downoaden en te gebruiken. Landeijk opschaabaar De Mobiity Porta wordt opgezet op basis van een generieke standaard, dat ook op te schaen is naar andere soortgeijke initiatieven in Nederand. Hierdoor kunnen componenten (her)gebruikt worden in andere gebieden. Met ITS Beter Benutten is besproken dat deze standaarden gaandeweg het project worden opgested en eventuee vertaad naar andere projecten in het and. Kennis en ( eer)ervaringen worden openijk gedeed met het andeijk team ITS, zodat ook andere (markt) partijen deze kennis tot zich kunnen nemen om soortgeijke diensten en producten op de markt te zetten, tot het niveau van het inteectuee eigendom, architectuur en de speci?caties daarvan. 8

11 V Onderzoeksvragen Tijdens de piot worden enkee onderzoeksvragen evenementenbezoekers. beantwoord over het informeren van!~": " '!\"". Hoe kom je tot de juiste keuze van informatie die je gaat gebruiken? Wie bepaat weke informatie wordt gebruikt op wek moment?. Wie is of wordt de eigenaar van de informatie? Wie bepaat weke informatie aan weke (groep) bezoeker(s) wordt getoond? Weke partijen zijn betrokken bij het everen van de informatie? Het concept en de antwoorden op de onderzoeksvragen van de piot zijn goed te (her)gebruiken. Het projectteam za in het najaar van 205 kennisoverdracht naar andere BBregio's verzorgen in de vorm van workshops of presentaties. Mobiity Porta vs PPA InCar De beangrijkste reden om Mobiity Porta op te richten: de huidig informatie voor een reis naar het ArenAPoort gebied is versnipperd, niet eenduidig en zorgt uiteindeijk voor onnodig vee congestie rondom de evenementen. De Mobiity Porta is mutimodaa en evert informatie pretrip, ontrip en op ocatie. Terwij PPA zich focust op de auto en ontrip informeert. Beide projecten hebben de potentie om ekaar te versterken. Twee aandachtspunten: De Mobiity Porta evert ontrip aeen informatie. Je krijgt ae mogeijke modaiteiten te zien, je ontvangt een route advies, indien iemand met de auto reist kan je een parkeerpaats reserveren en je ontvangt onderweg informatie as er iets gebeurt. De koppeing met PPA geeft de reiziger dan ook een aternatieve route en werkt sturend. De app Mobiity Porta is voora gericht om sne en eenvoudig je reis naar de ArenAPoort te organiseren Hoe wordt het proces rond dataverwerking ingericht? De huidige Regiegroep Zuidoost wordt de stuurgroep van het Beter Benutten project Mobiity Porta. In dit gremium worden de tactische besuiten genomen ten aanzien van de mobiiteitskeuzes. Essentiee is dat marktpartijen vodoende ruimte krijgen om hun initiatieven te ontpooien. In de eerste fase gaat het voora om informeren en betrokkenheid richting de vogende fasen te vergroten. Dit gedt ook voor de ro en betrokkenheid van de gemeente. Ook de afstemming met PPA vindt via dit gremium paats. In overeg met ekaar kan worden bekeken hoe de vogende fasen Mobiity Porta en PPA goed op ekaar aan kunnen bijven suiten. Wie bepaat weke informatie wordt verstrekt? Ook deze vraag wordt in de Regiegroep Zuidoost opgepakt. Hiervoor za in Beter Benutten Mobiity Porta een marktpartij worden gecontracteerd om hierbij te begeeiden. Voor de gemeente speet hier de vraag weke ro zij straks wien vervuen. Wi de gemeente betrokken zijn bij het vrijgeven van data? Wat wordt de ro van gemeente as wegbeheerder? Ook hier is een afstemming met de ervaringen en wensen in het PPAspoor. Een mogeijk knepunt kan zijn dat Mobiity Porta hier een andere weg kiest dan voor de gemeente Amsterdam wenseijk is. Door goed met ekaar in overeg te bijven kan dit tijdig worden ondervangen. Wie is eigenaar van de Mobiity Porta? Amsterdam ArenA en Transeect zijn eigenaar van de Mobiity Porta. Zij zijn verantwoordeijk voor 9

12 de kwaiteit van de informatie. Hierover zijn afspraken gemaakt voor de duur van het project (eind 207). Eígendomsverhoudíngen kunnen veranderen bij het zoeken naar een breder draagvak en bij uitbreiding van dienstenpakket waardoor meerdere stakehoders/marktparzijen aanhaken. Meten is weten Informatie over het gedrag van de bezoekers van het gebied ArenAPoort evert ook informatie op voor de deenemende partijen. Vee kennis en inzicht over reisgedrag in de vorm van kengetaen komt beschikbaar voor de deenemers in de Regiegroep Zuidoost. Dit vergroot het eervermogen van de integrae mobiitetsketen en stet haar in staat nog meer op maat gesneden mobiiteitsmanagement te voeren. Samenwerking met andere projecten en initiatieven De maatrege werkt samen met andere initiatieven, voor zover zij reevante informatie aanbieden (as een van de stekkers voor input), producten op gebied van vervoer en parkeren everen (as een van de diensten in de webshop) of bereikbaarheidsinformatie vragen (as een van de stekkers voor output). Het uitgangspunt van de maatrege is zovee mogeijk met andere initiatieven en opossingen samenwerken. 'De ast mie' Voorbeeden zijn de apps van de Praktijk Proef Amsterdam, die ontrip sturingsinformatie geven aan de bezoekers. Zij gebruiken hierbij dynamische informatie van de wegbeheerders, maar kunnen ook gebruik maken van informatie die wordt aangeboden door de Mobiity Porta. Denk bijvoorbeed aan openbaar vervoer informatie of actuee statusmedingen over de bereikbaarheid of veiigheid in het gebied, die ook getoond worden aan de gebruikers van deze app. Daarnaast kan de Mobiity Porta de bezoeker bijvoorbeed ook na het reserveren van een parkeerpaats wijzen op de mogeijkheid van deze apps voor hun autores naar het gebied. In persoonijk, ontrip reisadvies wordt juist gekeken naar opossingen die er a zijn. Ook ontstaan er kansen om `de ast mie' in kaart te brengen. Na het parkeren ontvangt de bezoeker een bericht met de exacte route naar zijn/haar ingang van de evenementenocatie. Het begeeiden van bezoekersstromen door midde van innovatieve opossingen is een actuee onderwerp dat ook in de porta geïntegreerd zou kunnen worden. Roen en eigendomsverhoudingen De maatrege wordt ontwikked en uitgevoerd door een aanta partijen (pubiek en privaat), waarbij er een duideijk onderscheid gemaakt wordt in verantwoordeijkheden en eigendomsverhoudingen ten aanzien van appicatie, data en kantenbestand. Gemeente Amsterdam Transeect Ketenpartner Amsterdam ArenA IP concept Gedeeteijk Gedeeteijk IP appicatie Gedeeteijk Gedeeteijk Eigendom data Gedeeteijk Gedeeteijk Gedeeteijk Verantwoordeijkheid Gedeeteijk Gedeeteijk data Eigendom kantenbestand Bepaen van informatie die gepubiceerd wordt Registratie van modaiteitskeuze (moda spit) Voedig Gedeeteijk Advies Advies Gedeeteijk Beschikking Voedig Beschikking 0

13 Eigendom van Stadsregio Amsterdam V ' 65% Effect van de maatrege De maatrege heeft as doe het reduceren van vertraagde ritten door het informeren van bezoekers over ae modaiteiten, het registreren van hun mobiíteitskeuze (aanbieden van vervoers en parkeerproducten) en het eenduidig informeren over hun reis op basis van actuaiteit. Hierdoor is de ArenA en het ArenAPoort gebied in staat om haar bezoekers (evenementen, winkeen, werken) optimaa te begeeiden in hun reis naar en van het gebied. Dit heeft naast reductie van de meest vertraagde ritten enkee andere positieve effecten. Ln:>hJNi\. Beter informatiepositíe van de keten. Betere informatievoorziening aan bezoekers. Bewuster reisgedrag (gedragsverandering) van significant dee van bezoekers Betere circuatie van verkeer. Duurzamer en gespreid mobiiteitsbeed "' J"'ïWP`."'?. Ụ i\å=9.` P 7v=r`W"H'<=ht`~ 'aag 'A hoes.' ^v"eriiv=<=ht Bezoekers Arenapoort Met de auto j % ` 65% Aanta ritten % 42% 42% Avondspits ` Per event Spitsmijdingen % 50% 50% % 5% 3% Per werkdag % 2% 2% Effect op spitsuur Berekeningen Goudappe Coffeng In 207 is Mobiity porta in de hee Arena Poort uitgerod. In het meest reaistische scenario is de doegroep 3,9 mijoen mensen die met de auto naar het gebied komen. Gemiddede autorit kent een bezetting van 2,4 personen en de heft van de evenementen is op een doordeweekse dag. Ongeveer ritten worden er dan in de avondspits gemaakt, oftewe autoritten per event. De effecten zijn 2.32 spitsmijdingen per event, 458 per werkdag en 229 per spitsuur. Uit berekening door Goudappe Coffeng komt naar voren dat de in dit pan beschreven maatrege dageijks eidt tot circa 458 spitsmijdingen, een vermindering van 94 vertraagde ritten en 24 vertragingsuren. De maatrege heeft een kosteneffectiviteit van C 5 per vertragingsuur. De uitwerking van Goudappe Coffeng is as bijage toegevoegd. Op de berekening door Goudappe is conform de programmaspereges door een onafhankeijk bureau een second opinion uitgevoerd, waarbij kanttekeningen bij de uitkomst zijn gepaatst. Afgesproken is dat de Programmamanager Beter Benutten er zorg voor draagt dat op basis van gestede kanttekeningen de ingediende effectberekening wordt bijgested. De uitkomst van de bijsteing wordt afgestemd met I&M (programmadirectie Beter Benutten) en uiterijk 5 jui 205 gezamenijk vastgested en aan dit document toegevoegd. Naast resutaten in vertraagde ritten, kent de Mobiity Porta ook vee neven effecten. Tijdens eerdere expoitaties van de huidige bereikbaarheidsrubriekop de website van de ArenA tijdens evenementen is gebeken dat bezoekers het as prettig ervaren dat zij worden geadviseerd over de bereikbaarheid van het gebied. Het registreren van een gekozen mobiiteit (bijvoorbeed reserveren

14 van een parkeerpek) draagt hier nog verder aan bij, omdat men dan geen zorgen meer heeft over het parkeren of de reis er naar toe. De gastvrijheid van het gebied wordt hiermee enorm vergroot. Tevens is er nog niet eerder een patform opgezet waarin zowe aan in as output zijde open stekkers worden gepaatst, waarbij centrae verkoop en registratie paatsvindt en er op grote schaa pretrip gedragsbeïnvoeding kan paatsvinden. Ook wordt het hiermee voor het eerst mogeijk om centraa ae communicatiekanaen aan te sturen die mobiiteitsinformatie aan bezoekers verstrekken. Het innovatieve karakter van de Mobiity Porta is hierdoor evident. Subsidie Beter Benutten De Mobiity Porta heeft een eenmaige ondersteuning nodig om ontwikked en opgezet te worden, waarna het na de periode van drie jaar sefsupporting kan zijn. Dankzij de centrae informatievoorziening, is de Mobity Porta spi in het web in de registratie van de mobiiteitskeuze van de bezoeker. Achter iedere mobiiteitskeuze hangt een dienst die door een derde partij (ees: ketenpartner) wordt geeverd en waar een commissie afspraak gedt met de Mobiity Porta. Feit is dat de Mobiity Porta voor deze dienstverener een (nieuwe) kant opevert en dat evert waarde op. Hierdoor kent de Mobiity Porta een business mode, waarbij het moment van registratie tot inkomsten eidt (via de webshop). Het verzameen van informatie wordt zovee mogeijk gedaan vanuit open data en ook de distributie naar de diverse communicatie kanaen gebeurt vanuit de open data gedachte. De verhoudingen in eigendom en verantwoordeijkheid zijn reeds hiervoor behanded. Stakehoders Het bereik van de Mobiity Porta wordt vergroot naarmate meer stakehoders zich aansuiten. In 205 starten we nog met een reatieve keine piot. Geijktijdig werken we aan het vergroten van het aanta deenemers en stakehoders voor de grotere piot in 206. AmsterdamArena heeft op basis van de uitkomstenuit de eerdere piots en onderiggend projectpan bestuurijk besoten om verder te investeren in de ontwikkeing van de Mobiity Porta. In verkennende gesprekken hebben partijen as Ziggo Dome, HMH, gemeente Amsterdam, ArenAPoort.n, Rijkswaterstaat, NS, GVB, Amsterdam Smart City, Parkeergebouwen Amsterdam, organisatoren, TNO, ING, NUON, Stadsdee Zuidoost, IKEA, AMC aangegeven een absoute meerwaarde te zien in de Mobiity Porta zoas in deze opzet beschreven. Nu hebben we de kans om deze partijen aan te suiten en tot een eenduidige informatievoorziening voor de bezoeker te komen. Een uitwerking van de mate van betrokkenheid van iedere stakehoder vogt. Mobiity Porta is gebaseerd op ervaringen uit het vereden Op basis van ervaringen uit het vereden hebben we vee vertrouwen in het succes van de piot Mobiity Porta. Eerste projecten met statische informatie en beperkt bereik hebben ons doen beseffen dat bezoekers naar de Amsterdam Arena vooraf te sturen zijn in hun vervoerskeuze en reisgedrag. Twee voorbeeden. Sinds enkee jaren heeft de Amsterdam ArenA de beschikking over een bereikbaarheidsrubriek,as onderdee van haar eigen website. In deze rubriek worden de verschiende modaiteiten overzichteijk weergegeven aan de bezoeker van de website (dee van het totae pubiek), waarbij er doorinks zijn naar de partijen die de modaiteiten aanbieden. Deze rubriek wordt op dit moment goed bezocht, waarbij ook ruim 0% a gebruik maakt van de onine aangeboden registratie opties bij de ketenpartners. Amsterdam ArenA heeft a vijf jaar ervaring in het aanbieden van gereserveerd parkeren. Parkeerocaties van Q~Parkaan de oostzijde van de ArenA kunnen vooraf worden gereserveerd, om een betere spreidingte reaiseren. Bij een piot in 200 eidde dit tot duizenden boekingen, 2

15 waardoor er een betere doorstroming ontstond in het hee gebied. Een beangrijke ervaring die is opgedaan in beide eerdere projecten is het feit dat je het pubiek maximaa moet kunnen bereiken, om de onine service ook aan te kunnen bieden. Hiervoor biedt de maatrege uit dit pan dé opossing, omdat je aansuiting zoekt bij ae bestaande communicatiekanaen waar bezoekers zich reeds bevinden (ocatie, ticketverkoop, promotor, etc) waarbij sturing en modaiteitsbeïnvoeding in handen komt van gemeente en Amsterdam ArenA. De doegroep De doegroep van de Mobiity Porta zijn de bezoekers van de ArenA en van het ArenApoort gebied, voor evenementen, winkeen en werken. De maatrege wordt in eerste instantie primair opgezet voor bezoekers van evenementen van de ArenA, maar is in fase 2 ook in te zetten voor andere bezoekers. Juist door de centrae informatievoorziening over bereikbaarheid van het gebied voor een ieder aan te bieden, kun je pretrip het gedrag van ae bezoekers beïnvoeden. Aanpak en panning van de maatrege Om te komen van de huidige rubriek ín de website van de Amsterdam ArenA naar de voedige impementatie van de Mobiity Porta zoas beschreven in dit document, is een roadmap opgezet. Het voordee van de roadmap is het stapsgewijs kunnen toewerken naar een einddoe, maar we de mogeijkheid behouden om tussentijds wijzigingen te makenop basis van eeren/aringen. Fase : Testfase 205 Voor de testfase 205 wordt eeneerste nog beperkte piot voorzien met een beperkt aanta bronnen, kanaen en deenemers. In deze fase is het voora beangrijk om tot de juiste procesafspraken te komen en een juiste technische inrichting van de porta is opgezet. Het fundament moet goed zijn om in de piots in 206 en 207 meer functionaiteiten, kanaen en deenemers aan te suiten. Na deze piots is Mobiity Porta de piotfase ontstegen. y>wn. Toevoegen van actuaiteit. Bepaen van bronnen (3 stekkers input). Technisch uitwerken van deinput stekkers. Bepaen van kanaen (2 stekkers output) Technisch uitwerken van de output stekkers Stap. Toevoegen van actuaiteit Uit statistieken is gebeken dat tijdens de heen en terugreis van een evenement, bezoekers de bereikbaarheidsrubriek van Amsterdam ArenA bezoeken. Om deze bezoekers beter te kunnen informeren, wien wij actuee informatie over openbaar en eigen vervoer sne inzichteijk te maken. Bijvoorbeed op de vogende manier: 3

16 ` ==i m~.=r!u<=v.4«.av. Eigendom van Stadsregio Amsterdam ` ' " ' ~ AUTO AcïuEEL; f oreunmvmvornozoiiaanssenn \/" L,;". I nem vsnvoen;assuvznvoen ' Actueeteisnumiauevoorautomobiistende opweg zijn vanof naardu AmsterdamAmnå. f 9 APRILzum! 6 uur 92 uur 9uur B53 uur 2 opdea. Wegwerkzaamhedennn d A2zorgenvoorvanragng rondom Utrecht.» N272AkmaarAmsterdamvuur gaopnd. Actuee reisinformatievoorteinraizgersdie op wegzijn vanof naarde ; AmsterdamAram 9APRIL204. ""..«.>. f *.Mw;..,.v.,«, ",.~",..~,. e. " uur TrehwerkearA ki"nizraiyftturåani a SOBuur 9`oiu.ïr Geu vonragngen vanuithai zuidenen oosten., 523 uur Wsusiorng bij station Amsterdam Bjmnr. ` ' ~ koiíitunuróp?iii?ïff' 829 uur 8 7 uur Ers un ongeukgebeurd opdea2 bij Utrecht. Dnikte opdesnawogm A, A2 In A uur,Ef'F,seg 936F!!!'!'P,="!. i 80 uur Vanragngon opstation AkmaarInverbandnmwiuatsiorng. f \werf 80 uur \egvnriznmiiedan bij dea! zorgenvoor vertraging ' åkomuar?icopdea. Ervaring met deze manier van werken hebben we reeds opgedaan in de Mobiity Room. De Mobiity Room was een piot op 30 mei 204 ten tijde van de Toppers in Concert in de ArenA en Marco Borsato in de Ziggo Dome. In totaa waren hier bezoekers geijktijdig in het gebied. In de Mobiity Room is het onine gedrag van bezoekers gemonitord, en bekeken in hoeverre meerdere evenementenocaties tegeijkertijd hierop kunnen inspeen. Eén van de concusies is dat de versnippering van berekbaarheidsinformatie niet eidt tot een geordender verkeersbeed op straat. Hoe meer de informatie vooraf en tijdens de reis wordt gekanaiseerd en gesynchroniseerd, des te meer mensen geneigd zijn adviezen op te vogen. Met het toevoegen van de actuee informatie aan de bereikbaarheidsrubriek op de website van de ArenA wordt de eerste stap in de ontwikkeing van de Mobiity Porta gereaiseerd. Stap 2. Bronnen bepaen voor (actuee) informatie We kunnen het gedrag van bezoekers op de Mobiity Porta meten en we weten wat actuee informatie doet met het gedrag in mobiiteit. De vogende stap is het bepaen waar de actuee informatie vandaan komt en hoe we die geautomatiseerd toegankeijk maken. Daarnaast zijn er verschiende partijen die betrokken zijn bij het bepaen van de informatie die aan de bezoeker wordt getoond (NS, Rijkswaterstaat, GVB, verkeersteam ter pekke etc.) Deze stap is het bepaen van de partijen die hier een bijdrage aan kunnen everen. Daarna wordt in overeg met de Regiegroep Zuidoost bepaad weke partijen we toegang geven (a dan niet geautomatiseerd) en hoe we deze bronnen tot één gehee wien maken. Hoe ga je om met con?icterende berichten? Hoe maken we een koppeing? Hoe garanderen we dat de informatie die wordt getoond / gepaatst atijd actuee is? Wie is verantwoordeijk voor de getoonde informatie?. Wie bepaat wanneer informatie wordt doorgepaatst naar de bezoeker? We wien hierin zo sne mogeijk werken naar een nieuwe piot, te weten in mei 205. Hiervoor hebben we bepaad dat we voorasnog gaan werken met de bronnen voor Parkeren (open data en reserveringsmogeijkheden), Touringcar vervoer (reserveringsmogeijkheden) en Trein (api en open data van onder meer NS met mogeijkheid van aanschaffen eticket). Na deze piot gaan we kijken 4

17 weke partijen en systemen vervogens aangesoten kunnen worden. Stap 3. Technische uitwerking van de gekozen bronnen Nadat is vastgested weke bronnen gebruikt worden voor de (actuee) informatie is het van beang om te kijken hoe de technische koppeing paatsvindt. Of een gebruiker van deze bron krijgt een account om handmatig informatie in te geven of er vindt een reatime koppeing paats, zodat actuee informatie direct beschikbaar komt in de Mobiity Porta. In deze stap wordt ook bepaad hoe de (eventuee) centrae regie en controe paatsvindt; dus wie bepaat op weke wijze wanneer informatie wordt vrijgegeven? Ook wordt avast de vraag gested naar wek kanaa de informatie wordt gepaatst. As de Mobiity Porta dient as bron voor meerdere kanaen (sites, apps, narrow casting etc.) is het handig om de informatie voorziening naar deze kanaen ook (handmatig) te kunnen bepaen. Deze vraag is ook a besproken met de betrokken partijen in de vorige stap. Hoe de technische opbouw eruit komt te zien wordt bepaad voorafgaand aan deze stap. Uiteindeijk wordt de Mobiity Porta in een test omgeving gepaatst, waarna er ook uitgebreide tests worden gedaan in samenwerking met de Amsterdam ArenA en betrokken partijen (stekkers aan in en output zijde) om zeker te zijn van juistheid van het doorgeven van informatie. Pas nadat er een acceptatie test heeft paatsgevonden kan de Mobiity Porta ive worden gezet. Vanaf dit moment is de Mobiity Porta voorzien van een aangepaste ayout, kunnen we meten hoe bezoekers zich gedragen op de porta en wordt er (semi) geautomatiseerd (actuee) informatie door verschiende bronnen in de portagepaatst. Deze informatie komt dan beschikbaar op de website van de Amsterdam ArenA en een aanta geseecteerde kanaen, zoas promotors van evenementen in de piot periode. Stap 4 : Bepaen van kanaen waarop de Mobiity Porta wordt getoond De porta is nu kaar om gepubiceerd te worden op meer kanaen. In deze fase wordt bepaad weke kanaen dit zijn en weke partijen hiervoor worden benaderd. Denk bijvoorbeed aan Ziggo Dome, MOJO Concerts, AJAX maar ook aan andere kanaen die worden gebruikt door bezoekers in het gebied. Hierbij ook nadrukkeijk de kanaen van werkgevers, zoas een intranet. Voor ek kanaa wordt bepaad weke informatiestromen van beang zijn (statisch, actuee, typen) en hoe deze gepubiceerd worden (reatime, via een feed, automatische mai). Afhankeijk van de wijze waarop de gesprekken paatsvinden is het handig om te beginnen met een piotgroep, zodat deze fase niet anger duurt door eventuee angere besisbomen bij organisaties. Vaak gedt hier de wet van één schaap over de dam... Voor de Amsterdam ArenA wordt tevens de Mobiity Porta impementatie in de website aangepast, zodatdeze beter aansuit bij de hernieuwde opzet van informatievoorziening. Ook wordt er een Amsterdam ArenA APP ontwikked, waarin de informatie van de Mobiity Porta wordt weergegeven; zowe voor het bekijken van informatie vooraf, as voor het verkrijgen van actuee informatie tijdens de reis naar en van de Amsterdam ArenA. Tevens wordt in deze stap gekeken naar het uitbreiden van stekkers aan de inputzijde, dus partijen die reevante informatie kunnen aaneveren voor de porta.. Stap 5 : Technische uitwerking van de gekozen kanaen Er staat vast weke kanaen (partijen) gebruik gaan maken van de Mobiity Porta en op weke wijze dit paatsvindt. Vanaf dit moment kan er een technische uitwerking worden gemaakt hoe deze informatie vanuit de centrae database van de Mobiity Porta bij deze partijen terechtkomt, dan we hoe deze informatie wordt ingeaden en opgesagen n de porta. Bijvoorbeed via een XMLkoppeing, as een HTMLwidget maar ook as RSS feed of automatische emaiberichten. 5

18 Fase 2 : Piot Zomer 205 Nadat fase tot resutaten heeft geeid in de vorm van een werkbare Mobiity Porta, wordt deze geoperationaiseerd in de zomer van 205. Tijdens deze evenementen wordt ervaren hoe bezoekers gebruik maken van de aangeboden informatie en hoe de samenwerking tussen de betrokken partijen veroopt. Ook wordt in deze fase de koppeing van informatie zichtbaar en dus ook eventuee knepunten die hierin naar boven komen. Bijvoorbeed informatie van een bepaade bron, waarbij nog niet vooraf is bepaad hoe hiermee wordt omgegaan in communicatie naar bezoekers. Fase 3. Voorbereiding Zomer 206 Na een reatief korte fase en 2, is er een angere periode om fase 3 uit te werken. Hierin worden opnieuw de stappen dooropen van fase voor zover het bronnen en kanaen betreft die nog niet optimaa zijn aangesoten. Ook wordt in deze fase met de betrokken partijen bepaad hoe de verdeing is qua verantwoordeijkheid en eigendom van informatie. Lessen uit de piot worden hierin meegenomen. Fase 3 moet eiden tot een optimae voorbereiding voor de evenementen in de zomer van 206, zodat hier meer bronnen en kanaen zijn aangesoten. Fase 4. Piot Zomer 206 Deze fase is geijk aan fase 2, maar dan met de aangepaste en uitgebreide functionaiteit na fase 3. Het is de bedoeing dat deze piot feiteijk a tot een draaiboek eidt, waardoor de Mobiity Porta na deze periode vast is in te zetten in het gebied. Ook worden in deze fase voorbereidingen getroffen om de Mobiity Porta op te zetten voor andere gebieden dan de ArenApoort. Fase 5. Voorbereidingen Zomer 206 Geijk aan fase 3, maar dan met as doe te komen tot een afgerond gehee. Ae reevante bronnen en kanaen die passen binnen het project worden aangesoten en met betrokken partijen wordt tot?ne tuning gekomen. Ook wordt actief gekeken hoe de Mobiity Porta inzetbaar is voor andere gebieden, waar soortgeijke uitdagingen iggen in het informeren van bezoekers. Fase 6. Piot Zomer 206 De definitieve proef voor de Mobiity Porta, omdat feiteijk nu ae onderdeen erin zitten en de afstemming met betrokken partijen is geeffectueerd. Fase 7. Afronding Na de piot in de voorgaande fase moet de Mobiity Porta een integraa onderdee vormen vande bereikbaarheidsmaatregeen van de ArenApoort. Tevens is de Mobiity Porta dan a in een aanta andere gebieden opgezet, waarbij tekens vanuit deze fasering wordt gewerkt. In ek gebied geden immers andere betrokken partijen, ketenpartners en mogeijk ook bronnen en kanaen. De technische en conceptuee aanpak is hierbij geijk en herbruikbaar. 6

19 Hoofdstuk 3. Panning, risico's en kosten van de maatrege 3. Panning Mijpaen Start Gereed Testfase 205: Mobiity Porta opzet. Bereikbaarheidsapp. MRT 205 MEI 205 Integratiein website Amsterdam ArenA. 3 stekkers input (parkeren, bus, trein) 2 stekkers output (site/app, toppers/sensation) ` Piot Zomer 205 Expoitatie van Mobiity Porta voor evenementen MEI 205 AUG 205 Voorbereidingen voor Zomer 206 Kennisdeen met Beter Benutten partners Aansuiten stekkers input (GVB, taxi, etc). Aansuiten stekkers output (AJAX, KNVB, etc.) Voorbereidingen Mobiity Porta voor gebruik buiten gebied ZuidOost. SEP 205 APR 206 Piot Zomer 206 Expoitatie van Mobiity Porta voor evenementen MEI 206 AUG 206 Voorbereidingen voor Zomer 207 Uitro bij andere ocaties en evenementen Aansuiten van stekkers input (overgebeven) Aansuiten van stekkers output (overgebeven) Piot Zomer 207 Expoitatie van Mobiity Porta voor evenementen Afronden van project Afronden van het project Verzekeren van businessmode en voortzetting van expoitatie sep 206 APR 207 MEI 207 AUG 207 SEP 207 DEC Risico's Nr. Kans Mogeijke gevogen Beangrijkste, van Ged risico s Effect Tijd,optreden in kê Technisch niet haabaar Het is mogeijk dat bepaade onderdeen van de Mobiity Porta technisch niet of astiger haabaar zijn dan vooraf ingeschat. Beheersmaatregeen midde Midde Midde Midde Het project wordt as SCRUM aangepakt, waardoor er atijd deiverabes zijn. Indien bepaade onderdeen technisch astiger bijken te zijn in uitvoering, dan is het handig om hier aternatieven voor te 7

20 Eigendom van Stadsregio Amsterdam 2 Ketenpartners wien Kein niet samenwerken ` (INPUT) Het is mogeijk dat bepaade ketenpartners niet wien samenwerken in de Mobiity Porta. 3 Communicatiekanaen wien niet samenwerken (OUTPUT) Het is mogeijk dat bepaade communicatiekanaen niet wien samenwerken in de Mobiity Porta. bedenken c.q. te vinden. Midde Kein Kein Van te voren worden LOI's gesoten met ketenpartners en waar nodig worden aternatieven gezocht. Kein Midde Kein Midde Van te voren worden LOI's gesoten met communícatiekanaen en waar nodig worden aternatieven gezocht. Kosten en budget Taaksteend budget, prognoseikasrítme en verdeing over de partners De prognose van het benodigde kasrítme is gebaseerd op de activiteiten in de onderscheiden fases in het project. De eerste twee fases zijn in 205 gepand, de vogende twee in 206 en de aatste drie fasen van het project in 207. De expoitatebegeeidng betreft het gedeete `open data'. De totae investering over de onderscheiden onderdeen bedragen: Uren Tarief Investering Ontwikkeing Mobiity Porta E Ontwikkeing input stekkers E Ontwikkeing output stekkers E Projectbegeeiding E Ontwikkeing widgets sites E Ontwikkeing widgets apps E Expoitatie begeeiding37jaar E Advies, begeeiding E C ` Bijdrage van Budget in kc Prognose Kasritme (exc. BTW) Rijksbüdrage exc. BTW Regiobijdrage exc. BTW Rijksbijdrage* ,75 99,5 02,75 AmsterdamArenA 70 59,25 49,75 5 Transeect 70 68,50 49,75 5,75 Totaa , ,5 * De ontvanger van de R/jksbiidrage is de Stadsregio. Er wordt door de indieners geen beroep gedaan op het BTWcompensatefonds. De uren van AmsterdamArena zijn tegen kostprijs. zins 207 8

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond Panstudie fase 2A en 2B Extern opdrachtgever Auteur Provincie Limburg Ing. M.E. de Vries/ Ph. M. Verhust (Prm) Kenmerk Versie 15 Projectnummer

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

HET DISPOSITIEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD

HET DISPOSITIEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD MASTERPROOF HET DSPOSTEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD Op weke wijze kan het disgositiebeeid van institutionee beeggers in direct vastgoed worden ondersteund? drs. W.J. Gedof SBV-MRE Opeihg Jaargang 2001-2003

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011

Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011 Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011 Freya Mostert VNG Freija.mostert@vng.n Reinier Haasnoot Aedes r.haasnoot@aedes.n Inhoud presentatie Cijfers en toekomstontwikkeingen u Vergrijzing u Krimp

Nadere informatie

ArenAPoort to B or not to B?

ArenAPoort to B or not to B? ArenAPoort to B or not to B? Casus Toppers in Concert en Cirque du Soleil mei 2010 Julie van Heteren & Marco Gerrese Kenschets Zuidoost binnen de Ruit ArenApoort uitgegroeid tot groot leisure- en entertainmentcentrum

Nadere informatie

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE Ca. 600 m² Ca. 200 m² A30 1.500 kg/m² 7 m Contact Prominent Vastgoed B.V. Eectronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaa Te: 0318 495 333

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG)

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG) De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobie Webportas Erik Nijant (T-Mobie Nederand) Dirk van Dae (LogicaCMG) pagina 1 Agenda De business case www.t-mobie.n Het CMS Business Depoyment

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Commissie voor de milieueffectrapportage. Jaarverslag 2006

Commissie voor de milieueffectrapportage. Jaarverslag 2006 Commissie voor de miieueffectrapportage Jaarversag 2006 Miieueffectrapportage in Nederand Nederand kent op dit moment twee typen miieueffectrapportage (m.e.r.): besuit-m.e.r. evert de informatie die nodig

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! Handreiking voor de impementatie van (F)ACT voor ciënten met een icht verstandeijke beperking en compexe probematiek Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 4. Monitoren, verankeren en continu verbeteren Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers

Nadere informatie

EDI-LAND. Eindrapport Haal b&heidsonderzoek. DEEL I Rapport. januari 1996. Sllc/ltlng RIL. Strchting RIL

EDI-LAND. Eindrapport Haal b&heidsonderzoek. DEEL I Rapport. januari 1996. Sllc/ltlng RIL. Strchting RIL Drectoraat-Generaa Mimsene van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Strchting RIL Adwerdtens Verkeer en Vervoer Stichtmg Rotterdams Interne Logstek Gavamstraat 15 Havennummer 320 Postbus 6622 3002 AP

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN by Crade to Crade Inhoud 1. Ineiding 4 2. Geïnspireerd op het Crade to Crade -concept 6 3. Workshop 10 4. Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes 14 5. Duurzame kansen en activiteiten

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen 01. Inkomende documenten 13286 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 2 van 7 ' ~ O i reßt s: :ot ßÖêR ÉM i1 TF TôR $ôn6ô van de Participatieraad aan het coege van burgemeester en wethouders Agemeen Datum: 17

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

PPA - Evaluatie evenement Toppers in concert , 29 en 30 mei 2015

PPA - Evaluatie evenement Toppers in concert , 29 en 30 mei 2015 Auteur : Jillis Mani, Huub Linssen Review : Ronald Haanstra Datum : 5 juni 2015 Versie : V 1.0 Evenement: Toppers in concert Algemeen Op 23, 29 en 30 mei vonden de Toppers-concerten plaats in de Amsterdam

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd?

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd? RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 1 FEBRUARI 2013 Congres voor de tandarts agemeen practicus Gordon van der Avoort Patrick Oosterwijk Marco Cune Danië Wismeyer Henny Meijer Congres over impantoogie

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht.

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht. Bewonersavonden gebiedsontwikkeing Kinderdijk + Aanpak Suggesties/opmerkingen vanuit de bijeenkomsten in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri) In totaa hebben ongeveer 100 inwoners actief deegenomen

Nadere informatie