Bijzondere vondst in Molenpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere vondst in Molenpark"

Transcriptie

1 Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare verichting evenemententerrein Park Transwijk 3 Nieuwe ontwikkeing evensverwachting bomen 4 Bijzondere vondst in Moenpark 4 Nieuwe Gooisebrug primeur! 5 Kopvaartpark: ecoogisch stuk groen in Overvecht 6 In IBUzine negen zien we een stuk historie van Utrecht met de restauratie van forten in de Nieuwe Hoandse Waterinie. Daarnaast een staatje moderne techniek met verpaatsbare verichting. Ook zijn er ontwikkeingen in de evensverwachting van bomen en is er een bijzondere vondst gedaan in het Moenpark. Utrecht heeft een primeur met de nieuwe Gooisebrug en voordat de coumn van Dan Bekker aan bod komt, gaan we nog een keer terug naar de Nieuwe Hoandse Waterinie voor het Kopvaartpark. N u m m e r [9] 2009 Zomer in Utrecht op Lepeenburg Foto: Wiem Mes IBUzine 9.indd :30:17

2 Forten Nieuwe Hoandse Waterinie De gemeente Utrecht is eigenaar van acht forten van de Nieuwe Hoandse Waterinie. Deze forten iggen in een have cirke ten noorden en oosten van de stad. Eigenaar en beheerder is het team Bijzondere Objecten van de groep Cutuurtechniek van de afdeing Stedeijk Beheer. Deze afdeing maakt onderdee uit van Stadswerken. Bijzondere Objecten heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om voor ek van de acht forten een restauratie-, herontwikkeings- en beheerpan te maken. De vakgroep Bouwtechniek en Constructies (BTC) van IBU Stadsingenieurs heeft opdracht gekregen voor de restauratie. Vanuit BTC voeren Jacqueine van Straaten, Wouter den Besten, Vic Besnard en David van Raaij de projecteiding en toezicht van deze restauraties. Verschiende forten zijn geïnspecteerd. Na de inspecties wordt besoten weke werkzaamheden we en niet worden uitgevoerd. Inmiddes zijn diverse restauraties in voe gang of zefs a afgerond. De forten hebben ek een uniek karakter waardoor restauraties geen standaard kus zijn De forten hebben ek een uniek karakter waardoor de restauraties geen standaard kus zijn. De restauraties bestaan voora uit het metsewerk van de gebouwen en toegangsbruggen. Er is vee I B Uzin e IBUzine 9.indd 2 onderzoek gedaan naar de juiste stenen en specie voora ten aanzien van de vorstbestendigheid. De muren van de forten zijn gigantisch dik. Je ziet aan de buitenkant we weke deen er secht aan toe zijn maar ook binnen in de muren zitten sechte deen die niet direct zichtbaar zijn. Deze worden ook meegenomen in de restauratie. Verder is, of wordt, aes waterdicht gemaakt. Weke restauratiewerkzaamheden zijn er nu op wek fort: Fort Lunet 1 heeft nu een gerestaureerde toegangsbrug en de noordeijke fank kazemat (bunker) is gerestaureerd. Ook fort Lunet 2 heeft een gerestaureerde toegangsbrug en de houten oods wordt binnenkort gerestaureerd. Op fort Lunet 3 is men bezig met de restauratie van de rechterfank kazemat. Van deze kazemat worden ook de funderingen aangepakt. Bij Fort Lunet 4 is het brugdek van de toegangsbrug vervangen en is er een euning aan toegevoegd. Ae kazematten zijn geïnspecteerd. Fort Bauwkape is een dorpje op zich waar IBU Stadsingenieurs een speciae band mee heeft. In 2001 hebben de medewerkers hier gehopen met ae snoeiwerkzaamheden op hun jaarijkse IBU-dag. De kazerne is gerenoveerd waardoor deze weer verhuurd kan worden. De drie bruggen op het fort zijn vernieuwd. In het wachthuis op het eiand is een voer vervangen in verband met houtrot en a het metsewerk is aangepakt. Fort De Gage heeft nieuwe n um m e r 9 p a gina 2 voeren gekregen in zowe het wachthuis as het hoofdhuis. Ook hier ging het om voeren die vervangen werden in verband met houtrot. Bij fort De Kop is de toegangsbrug vernieuwd. Na de restauraties van ae forten gaat men kijken weke functies de forten in de toekomst kunnen krijgen. Men is van mening dat de forten in gebruik moeten bijven en, daar waar mogeijk, de forten ook open te steen voor het pubiek. Dit is echter pas mogeijk as de restauraties gehee zijn afgerond. één van de projecteiders via :30:41

3 rechterfank kazemat fort Lunet III Fexibe opstebare verichting evenemententerrein park Transwijk Een dee van park Transwijk wordt regematig gebruikt voor evenementen. Door dit dee van het terrein oopt een fietspad. Tijdens evenementen staat een dee van de verichting van het fietspad in de weg en is er juist op een ander gedeete van het terrein verichting nodig. Afdeing Vergunning en Handhaving binnen Stadswerken en wijkbureau Zuidwest hebben Arthur Kink daarom gevraagd of hier geen opossing voor bedacht kan worden. verichting park Transwijk Arthur is hiermee aan de sag gegaan en uitgekomen op het systeem Pipe Lock. Meesta wordt dit systeem gebruikt voor verkeersborden en paatjes die regematig verpaatst moeten worden. Ben Wiemsen heeft het idee verder uitgewerkt dat vervogens is uitgevoerd. Nu kunnen een aanta ichtmasten angs het fietspad eenvoudig verpaatst worden naar dat dee van het terrein waar zij nodig zijn tijdens evenementen. As er geen ichtmasten staan, zijn de pekken keurig afgedekt en kunnen weer geopend worden as het nodig is. Voorheen werden bij evenementen de ichtmasten verwijderd wat een hoop kosten met zich meebrengt en vaak het groen eromheen beschadigt. De ichtmasten werden opgesagen en er was nog steeds geen verichting op het andere dee van het terrein. Door het nieuwe systeem is dit aemaa opgeost. Deze methode is vrij uniek in Nederand en inmiddes wordt er bij Arthur a geïnformeerd hoe ichtmasten op deze manier gepaatst kunnen worden. Arthur Kink en/of Ben Wiemsen via IBUzine nummer 4 pagina 2 Pagina 3 IBUzine 9.indd :31:06

4 Nieuwe ontwikkeingen evensverwachting bomen Bomen in de stad staan steeds meer onder druk, met name in de binnenstad. Onder andere door een toename van de ondergrondse infrastructuur en verkeersdruk. Daardoor wordt het voor bomen steeds astiger om gezond te bijven en oud te worden; de vatbaarheid voor ziekten en uitva neemt toe. Utrecht is niet de enige stad die dit probeem kent, het is een andeijk probeem, met name in de grote steden. Apedoorn De gemeente Utrecht heeft as wens een duurzame boomstructuur te ontwikkeen met bomen die gezond en vitaa zijn. Daarom is het beangrijk dat bomen een goede groeipaatsinrichting hebben, zodat ze gezond bijven en een goede evensverwachting hebben. Bij bomen in straten en op peinen met hoge beasting en intensief ruimtegebruik, zoas in het Stationsgebied, bijken extra maatregeen nodig te zijn. CMT heeft hierin een initiërende ro, in nauw overeg met de andere discipines waaronder de afdeing Stedeijk Beheer. De eerste projecten waar groeipaatsconstructies (de zgn. HP Treebox) zuen worden toegepast, is naar verwachting in het Stationsgebied, waaronder de Catharijnesinge en Vredenburg Noord. Afons Tanis via Onangs is de vakgroep Cutuur- en Miieutechniek (CMT) van IBU Stadsingenieurs samen met coega s van de afdeing Stedeijk Beheer op bezoek geweest in Amsterdam en Apedoorn om zich te oriënteren op de toepassing van groeipaatsconstructies. De ervaring daar is dat boomtechnische constructies de groeipaatsomstandigheden aanmerkeijk verbeteren. De boom krijgt hierdoor vodoende ucht, water en voedingsstoffen en heeft vodoende ruimte om te worteen. Hiermee wordt de evensverwachting van een boom sterk verbeterd en is er vee minder kans op ziekte en vroegtijdige uitva van de boom. Daarnaast neemt de kans op worteopdruk sterk af. Apedoorn Voor Utrecht betekent dit nieuwe ontwikkeingen en mogeijkheden op het gebied van bomen. Amsterdam Bijzondere vondst in Moenpark In 2009 wordt een herstart gemaakt met de herinrichting Projecteider Chris Jentink start de afronding van de uitvoering weer op met een pad naar de voetgangersbrug en een keine watergang. Bij het bodemonderzoek voorafgaand aan de graafwerkzaamheden wordt puin en vervuiing in de bodem geconstateerd. Frank van Deeen is betrokken bij dit miieukundig onderzoek. Het bodemonderzoek is uitgevoerd door Ingenieursbureau Land. Voordat de uitvoering van de graafwerkzaamheden begint moet een saneringspan goedgekeurd zijn of een BUS-meding zijn gedaan. Bij dit werk vostaat een BUS-meding. BUS staat voor Besuit Uniforme Saneringen. Dit is een andeijke uniforme regeing voor eenvoudige, geijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. Ingenieursbureau Land wordt ook bij de uitvoering van het Moenpark. Dit project vat onder de subsidieregeing ISV2, een regeing om speevoorzieningen, buurtgroen en aansuitend grijs in de zogenaamde achterstandswijken te verbeteren. Na het vaststeen van het ontwerp via kankbordgroepbijeenkomsten en een inoopavond en het maken van het bestek is de uitvoering in september 2007 van start gegaan. Vanwege nieuwbouwprojecten is de herinrichting een fundering moen Bijgeva tijd sti geegd. I B Uzin e IBUzine 9.indd 4 n um m e r 9 p a gina :31:30

5 Nieuwe Gooisebrug primeur! De Gooisebrug is een voetgangersbrug over de Leidsche Rijn en verbindt de Rijksstraatweg met de Zandweg ter hoogte van Strijkvierte. De bestaande brug is in sechte staat en moet worden vervangen. Met het ontwerp van de nieuwe brug is extra aandacht geschonken aan onderhoudsarme eigenschappen. De constructie van de brug wordt vervaardigd met een nieuw materiaa op basis van beton, Zeer Hoge Sterkte Beton (ZHSB). Constructeur Ahmad Ghoizadeh: Het ZHSB kenmerkt zich door een zeer hoge betondruk en treksterkte (voor kenners: B115). Aan het betonmengse worden staavezes toegevoegd, waardoor traditionee wapening overbodig is. De doorsnede wordt voorzien van voorspanwapening. Deze zorgt voor een gunstig werkende beasting in de brugdoorsnede. De combinatie ZHSB met voorspanning (zonder traditionee staawapening) maakt het ontwerp uniek in Nederand. Door het toepassen van ZHSB is het mogeijk om een sank ontwerp te maken waardoor een ichtere constructie en dus een goedkopere fundering kunnen worden toegepast. Daarnaast is het materiaa zeer onderhoudsarm; een beangrijk uitgangspunt om dit nieuwe materiaa toe te passen. Ahmad: Bij het vervaardigen van het betonmengse wordt gebruik gemaakt van de kennis van de TU-Deft. In een samenwerkingsverband brengt de TU-Deft een advies aan IBU Stadsingenieurs over de samensteing ven het storten van het ZHSB-mengse. De bedoeing is dat IBU Stadsingenieurs van de kennis die wordt opgedaan in dit piotproject ook in de toekomst gebruik kan maken. Ontwerper Geerte van der Steen: De nieuwe brug wordt twintig meter ang en 1,30 meter breed, net zoas de bestaande brug. De nieuwe Gooisebrug wordt echter uitgevoerd zonder gebruik van steunpeiers; dit kan door de toepassing van ZHSB. Het ontwerp kenmerkt zich ook door de massieve doorsnede: bij de andhoofden is deze rechthoekig en naar het midden toe T-vormig. De overspanning wordt in één dee aangebracht. Vervogens worden de euningen erop gepaatst. Deze zijn gemaakt van RVS, vergeijkbaar met andere bruggen over de Leidsche Rijn. Bij de Gooisebrug worden de stijen echter op een veropende afstand gepaatst, het ritme wat hierdoor onstaat refereert naar het krachtenveroop in het betonnen dek. Naar verwachting gaat de uitvoering van het project in het voorjaar van 2010 van start. Ahmad Ghoizadeh en/of Geerte van der Steen via van de graafwerkzaamheden ingeschaked om de miieukundige begeeiding te verzorgen. Er is voor het Ingenieursbureau Land gekozen omdat deze over de vereiste certificaten beschikt voor de werkzaamheden. Er ijkt ook een groot stuk grond met puin te iggen op de pek waar de soot gegraven wordt. In apri 2009 start de sanering en bij het graven van de soot voor het eiand stuit men op metsewerk wat de fundering bijkt te zijn van moen Bijgeva, een houtzaagmoen. De afdeing Archeoogie, die niet betrokken is bij het vooronderzoek, wordt er direct bijgehaad. Zij hebben de fundering ter paatse van de te graven watergang vrij gegraven en vedonderzoek gedaan. Hierna is een stuk van de fundering uitgezaagd. Dit stuk is met een kraan verpaatst naar moen De Ster waar het nu te bezichtigen is. Ook in de soot bijven restanten van de fundering zichtbaar. Ae verontreinigde grond wordt verder afgevoerd en nieuwe kei van de Grondbank van IBU Stadsingenieurs aangevoerd en gepaatst in het park. Daarna igt niets meer in de weg om het project af te ronden. De bewoners rondom het Moenpark kunnen nu genieten van een prachtig natuureiand in een mooi stukje park mét de fundering van moen Bijgeva. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris Jentink en/of Frank van Deeen via moen Bijgeva Pagina 5 IBUzine 9.indd :31:35

6 Kopvaartpark; ecoogisch stuk groen in Overvecht De geschiedenis van de Kopvaart gaat terug naar de twaafde eeuw, toen de watergang gegraven werd ten behoeve van de ontginning van het noordwesteijk veengebied. In de negentiende eeuw kreeg de Kopvaart betekenis as inundatiekanaa in het kader van de Nieuwe Hoandse Waterinie. Tegenwoordig is de Kopvaart met zijn oevers en groenstroken een bijzonder groen int door de wijk Overvecht en van grote waarde voor diverse panten en dieren. De vaart vormt de ecoogische verbinding tussen de Vecht en het Noorderpark. Om de ecoogische en recreatieve waarde te versterken, worden de oevers en het park heringericht. Langs de Kopvaart worden ecoogische oevers aangebracht en het park zef wordt voorzien van nieuwe bepanting, extra wandepaden, banken, houten terrassen enzovoort. De popuieren angs de oevers van de Kopdijk zijn voor het grootste gedeete vervangen door zomereiken. De aatste popuieren worden in 2010 vervangen. De oever angs de Kopvaart aan de oostzijde is nu nog een groenstrook met hier en daar bomen en bepanting. Met subsidie van de provincie wordt het park aantrekkeijker gemaakt. Langs de Kopvaart worden drie ecoogische oevers aangebracht. Deze nieuwe oevers zijn ondiepe pekken waar oever- en waterpanten kunnen groeien. Tussen deze panten zetten vissen hun eitjes af. Het water op deze ondiepe pek warmt sne op door de zon. Dit is voor het uitkomen van de eitjes van beang. De jonge visjes kunnen zich tussen de panten goed verstoppen voor roofdieren zoas reigers of andere vissen. De waterkwaiteit verbetert door de ecoogische oever; ook vinders, ibeen, voges en keine zoogdieren profiteren hiervan. In het park worden extra wandepaden aangeegd om rondwandeingen mogeijk te maken. Langs de paden komen ziteementen; deze zijn robuust van vorm en verwijzen naar de Nieuwe Hoandse Waterinie. Verder wordt vee nieuwe bepanting aangebracht. Op twee pekken wordt een houten terras aan het water aangeegd. De zichtijnen door het park en op het water worden hersted. Het ontwerp is in samenspraak met het Natuur- en Miieupatform Overvecht en een actieve zefbeheergroep tot stand gekomen. Tijdens een informatieavond hadden omwonenden de geegenheid om hun ideeën en suggesties over de pannen te uiten. Onangs is het definitief ontwerp afgerond. Dit definitieve ontwerp wordt weer aan omwonenden gepresenteerd waarna het bestek kan worden gemaakt. De uitvoering start eind Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettina Leiss via utrecht.n. Keine crisis, grote crisis De afgeopen weken hebben we bij IBU Stadsingenieurs afscheid moeten nemen van zo n 15 inhuurkrachten. Niet omdat ze niet functioneerden, de meesten zijn goede vakmensen en werkten a anger bij ons. Ze namen dee aan groepsuitjes en teambuiding bijeenkomsten. Gewoon coega s dus eigenijk, zo voet dat op den duur. Ze kennen onze manier van werken, onze mores. Maar op het moment dat opdrachtgevers de hand op de knip houden en opende projecten sti eggen in verband met dreigende bezuinigingen bijkt dat dit niet gewoon coega s zijn. Het zijn inhuurkrachten en die gaan er het eerst uit as de omzet terugoopt. Dat zijn nu eenmaa de ogische consequenties van de reges van ons economisch systeem. En dat is nu eenmaa het ot van inhuurkrachten. Toch is het voor ons op deze schaa een nieuw fenomeen en op individuee niveau een keine crisis. Inmiddes heeft het coege van Burgemeester en Wethouders in Utrecht besoten om aan de ene kant 75 mijoen incidentee en 50 mijoen structuree te bezuinigen (dus de wandegangen in mijn vorige coumn hadden geijk). Het coege heeft ook besoten zo n 200 mijoen aan investeringen versned uit te voeren ter bezwering van de financiëe crisis (dus de wandegangen in mijn vorige coumn hadden geijk). Hiervan gaat 20 mijoen naar groot onderhoud projecten in de openbare ruimte. Ook de overige geden zuen besteed worden aan infrastructuree en herinrichtingsprojecten naar aaneiding van onder meer het actiepan uchtkwaiteit. Het ijkt er dus op dat we straks weer nieuwe inhuurkrachten mogen verwekomen Nederand bij 6m zeespiegestijging; Ondertussen zijn we met ekaar zo bezig met de kredietcrisis -vermoedeijk omdat de gevogen daarvan zo dichtbij en op zo n korte termijn merkbaar zijndat we die andere crisis bijna zouden vergeten: de kimaatcrisis, die ongemakkeijke waarheid, weet je nog we? Dat is -vee- angere termijn, maar je kunt je afvragen of de gevogen daarvan niet -vee- groter zijn. As ik ees: Wanneer de hee Groenandse ijskap smet za de zeespiege weredwijd met gemidded 7 meter stijgen. Voedige smet van de ijskap op Antartica zou nog zorgen voor een aanvuende weredwijde zeespiegestijging van 60 meter. Voedige smet van Antarctica is echter niet aannemeijk, gezien de goede isoatie van het continent. De westpunt van Antarctica is echter we gevoeig voor opwarming. Smet van deze west-antarctische ijskap kan zorgen voor een zeespiegestijging van 6 meter. ( Moeten we het in Nederand er niet eens over gaan hebben wat er moet gebeuren mocht dit scenario werkeijkheid worden? Kunnen we tijdig een goede waterkerende civietechnische opossing reaiseren of is, zoas mijn zoon suggereert, met zijn aen verhuizen naar de Ardennen of de Ardèche een meer reaistische opossing? Moeten we as IBU Stadsingenieurs vast gaan nadenken over Utrecht as drijvende stad? Dat zijn de uitdagingen van de grote crisis. Dan Bekker, hoofd IBU Stadsingenieurs Coofon Uitgave Gemeente Utrecht, Stadswerken, IBU Stadsingenieurs Vormgeving Diana van Soten, IBU Stadsingenieurs Datum Juni 2009 Meer informatie Redactieadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht Teefoon Fax E- mai Stadsingenieurs IBUzine nummer 9 pagina 6 IBUzine 9.indd :31:43

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011

Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011 Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011 Freya Mostert VNG Freija.mostert@vng.n Reinier Haasnoot Aedes r.haasnoot@aedes.n Inhoud presentatie Cijfers en toekomstontwikkeingen u Vergrijzing u Krimp

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht.

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht. Bewonersavonden gebiedsontwikkeing Kinderdijk + Aanpak Suggesties/opmerkingen vanuit de bijeenkomsten in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri) In totaa hebben ongeveer 100 inwoners actief deegenomen

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen 01. Inkomende documenten 13286 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 2 van 7 ' ~ O i reßt s: :ot ßÖêR ÉM i1 TF TôR $ôn6ô van de Participatieraad aan het coege van burgemeester en wethouders Agemeen Datum: 17

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1356/VBA - Hobaho Nummer: 1356/24 I. MELDING 1. Op 25

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Evenementenlocatie Kardinge

Evenementenlocatie Kardinge Evenementenocatie Kardinge Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en evendige stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. In 201 is dit bevestigd met een mooie tite Evenementenstad

Nadere informatie

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer-

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer- TIDINCEVANDIECOUDE R.E.Q. Ekkart Tentoonsteingenvan Nederandse incunabeen minder dan veertien drukken werden getoond. of wiegedrukken ziin geen aedaags verschijn- De in 1960 in Den Haag en Brusse geëxposeerse.

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN by Crade to Crade Inhoud 1. Ineiding 4 2. Geïnspireerd op het Crade to Crade -concept 6 3. Workshop 10 4. Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes 14 5. Duurzame kansen en activiteiten

Nadere informatie

Finanzien 2010-2. Jan Witvoet van het ABP en die drommelse dekkingsgraad. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.

Finanzien 2010-2. Jan Witvoet van het ABP en die drommelse dekkingsgraad. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or. Finanzien 2010-2 Jan Witvoet van het ABP en die drommese dekkingsgraad Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Bewonersavonden Ontwikkeling Werelderfgoed Kinderdijk

Bewonersavonden Ontwikkeling Werelderfgoed Kinderdijk Bewonersavonden Ontwikkeing Werederfgoed Kinderdijk Suggesties, opmerkingen, kritiekpunten en tips naar aaneiding van de bewonersavonden in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri). In totaa hebben

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ouder wordende ciënt Projectresutaten en inspiratie www.kennispeingehandicaptensector.n 2 Project Ouder wordende ciënt Inhoudsopgave Ineiding 2... Verhaen van ciënten 3... Jos Anna Heeen en Ad Vera Interviews

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Melkveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Dwingeloo

Melkveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Dwingeloo Namens opdrachtgevers aangeboden; Mekveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Vooraf: Bijgaand ontvangt u de aangevraagde brochure. As ineiding van deze brochure hieronder enkee agemene opmerkingen. Het

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN We een goede autoverzekering maar hoe zit het met de inzittenden? uitgave: november 2011 Het kan een ieder overkomen. U rijdt in uw auto en net in een

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

Informatiepunt Venlo Binnenstad

Informatiepunt Venlo Binnenstad VENLO-BINNENSTAD WIJKKRANT Jaargang 4, nr. 2, juni 2001 INHOUDSOPGAVE: Informatiepunt Veno Binnenstad 1 Honden en het Juianapark 2 Informatiepunt Veno Binnenstad Nachtvergunningen/ontheffingen suitingsuur

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Finanzien 2010-4 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten scoren door uw twijfe te motiveren. 4. As

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Finanzien 2010-1. VCPS, VPW en NCF praten over arbeid, geld en vakbond. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.

Finanzien 2010-1. VCPS, VPW en NCF praten over arbeid, geld en vakbond. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or. Finanzien 2010-1 VCPS, VPW en NCF praten over arbeid, ged en vakbond Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

TOENADERING COMECON*EG IN STROOMVERSNELLING. OOSTBLOK BLIJFT AGEREN TEGEN ~~~ '~~ ~

TOENADERING COMECON*EG IN STROOMVERSNELLING. OOSTBLOK BLIJFT AGEREN TEGEN ~~~ '~~ ~ CBVD-SBP rapportage «ver internationae ontwikkeingen feiten en Achtergronden die van betekenis kunnen zijn voor de binnenandse veiigheid A88/21 00:2086914 6 september 1988. TOENADERING COMECON*EG IN STROOMVERSNELLING.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten.

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten. CONCEPT HAAL JE LEvEN UIT DE KNOOP. BIOGRAfIsCH werken MET CLIëNTEN Of GROEPEN. Ik vraag aan F. (49 jaar) een ciënte in mijn praktijk voor coaching en evensoopbegeeiding om vijf personen op te noemen die

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

Evenementenlocatie P2 Euroborg

Evenementenlocatie P2 Euroborg Evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en evendige stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. In 201 is dit bevestigd met een mooie tite

Nadere informatie