Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C"

Transcriptie

1 Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C

2 Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen verdeen? - Hoe geukkig zijn Nederanders over het agemeen en hoe staan we op de rangijst van geukkige anden? - Zijn Franekers even geukkig over het agemeen in vergeijking met andere Nederanders? Resutaten van de enquêtes met berekeningen en bijbehorende concusies Resutaten van Dee 1 Resutaten van Dee 2 Resutaten van Dee 3 Resutaten van Dee 4 Resutaten van de vier deen in vergeijking met ekaar en bijbehorende concusies Hypothese van het antwoord op de hoofdvraag

3 Antwoord op de hoofdvraag Eindproduct Artike Nawoord Bijagen - Enquête - Logboek - Panning

4

5 Samenvatting In deze samenvatting schrijven we hoe we per stap tot ons profiewerkstuk zijn gekomen. We zijn begonnen met informatie op te zoeken over het onderwerp geuk. Daarna hebben we informatie verzamed over hoe we geuk kunnen reateren aan inkomen en hebben zo inkomensgroepen vastgested via de informatie van het CBS. Toen hebben we onze deevragen beantwoordt en zijn we onze enquête gaan opzetten. Daarna hebben we de enquêtes verwerkt en hebben we van eke aparte vraag concusies getrokken en hebben de hoofdvraag beantwoordt.

6 Voorwoord Een profiewerkstuk maak je niet aeen. Er zijn vee mensen die je hepen en je supervisie geven om je profiewerkstuk zo goed mogeijk te begeeiden. Daarom wien wij in dit voorwoord een paar mensen bedanken. As eerste onze vakdocent Mevrouw I. ten Kate-de Haan. As we vragen hadden konden wij haar atijd benaderen en heeft ze ons goede tips gegeven om verder te kunnen werken aan het profiewerkstuk. Onze mentor en decaan Mevrouw E. ter Veen. Voor het begeeiden van de essen project en mentores waar we bezig mochten met ons profiewerkstuk. We konden haar atijd iets vragen en ze gaf ons ook vaak goede tips. Ook wien wij Eddie Spoestra onze opdrachtgever bedanken voor zijn meedenken en tips geven voor ons profiewerkstuk. Ons wekeijks contact heeft ons goed gehopen. As aatste wien wij ae deenemers van onze enquête bedanken. As juie onze enquête niet in hadden gevud dan was het profiewerkstuk geen onderzoek geweest.

7 Ineiding Voor ons profiewerkstuk moest je as eerste kijken weke vakken je met ekaar gemeenschappeijk had en dat was in ons geva aeen economie. Dus was het a sne duideijk met wek vak het te maken moest hebben. Daarna moet je een thema gaan koppeen aan het vak toen hebben wij voor geuk gekozen omdat dat ons een hee interessant onderwerp eek. Zo zijn wij op onze hoofdvraag gekomen die uid: In hoeverre hebben verschien in inkomen van mensen in Franeker vanaf 25 jaar invoed op geuk? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een onine enquête gemaakt voor de mensen in Franeker. En hebben wij de resutaten met de concusies verwerkt.

8 Deevragen - Wat is geuk? Geuk is een astig te omschrijven begrip. Het is nameijk voor iedereen anders. Daarmee wien we zeggen wat iemand geukkig maakt, is voor iedereen anders. Geuk wordt op verschiende manieren omschreven zoas de Van Dae beschrijft het as gunstige oop van omstandigheden of as voorspoed. Door Woorden.org wordt het beschreven as gunstige gebeurtenis. Het is iets positiefs en je voet je goed as je geukkig bent. Maar wat maakt je geukkig? En hoe geukkig ben je? Dat gaan wij in dit profiewerkstuk uitzoeken.

9 - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? Geuk beoordeen kan op verschiende manieren. Er zijn vee sites waar je je geuk kan testen. Maar wat is de beste methode? En weke methode kunnen wij gebruiken voor onze enquête? De geukstest van 123 test gebruikt de methode met vier keuzes as antwoord op de vragen: -- = (bijna) nooit - = soms + = gereged ++ = vaak Deze antwoorden kunnen geantwoord worden op vragen zoas Ik voe me zefverzekerd. Een andere geukstest van de site gitp geukstest werkt met baken die te verschuiven zijn om daarmee met ja of nee antwoord te geven op vragen. De site puk je geuk werkt ook met baken die je kan verschuiven maar niet met ja en nee, maar bijvoorbeed aan de inker kant een niet bijzonder geukkig mens en aan de rechterkant een een bijzonder geukkig mens. De test van de site mens en gezondheid werkt met cijfers van 1 tot en met 10 daardoor krijg je een duideijk beed van wat voor cijfer je je eigen geuk geeft. Je tet de zestien cijfers van de zestien vragen in de test bij ekaar op en dat dee je door zestien en dan heb je het eindcijfer van hoe geukkig je bent. Weke test werkt nou het best en weke uitkomst past nou het best bij wat je zef vind over geuk? De beste methode voor onze enquête is om cijfers te geven en om te werken met keuzes waarvan mensen er één of meerdere van mag aanvinken. Zo krijg je een reaistisch beed van hoe geukkig iemand is en hoe diegene andere dingen beoordeet. As je door baken verschuiven de uitkomsten ziet dan heb je we een goed beed van hoe geukkig iemand is maar kan het eindcijfer noga tegenvaen en had je de baken waarschijnijk wat overtuigender naar een kant geschoven. Bijvoorbeed as je zef je geuk becijfert met een 8. Dan is het waarschijnijk dat door het paatsen van de baken je ineens op een ager of een hoger cijfer uit komt dan avorens gedacht. De methode van 123 test met vier keuzes is een hee duideijke test. Wij gaan die vorm ook gebruiken maar ook gaan we in de enquête vragen gebruiken waar mensen moeten kiezen tussen een geta van 1 tot en met 10 om de gemiddedes en standaardafwijkingen goed te kunnen berekenen.

10 - Hoe gaan we de inkomensgroepen verdeen? In de tabe van het CBS zijn er drie inkomenscategorieën. Laag inkomen zijn de persoonijke inkomens van maximaa euro per jaar. En een hoog inkomen is hoger dan euro per jaar. Het midden inkomen is van euro tot euro. Deze drie categorieën zuen wij gebruiken in onze enquête. Onder de tabe vindt u ook een toeichting van het CBS op de tabe. Onderwerp en Regiocodering Bevoking Inkomen Gemeentenaa m Soort regio Aanta inwone rs Bevoking naar eeftijdsgro ep Persoonijk inkomen 25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar Gemidded inkomen per inkomensontvang er Gemidde d inkomen per inwoner Persone n met aag inkome n Persone n met hoog inkome n Regio's Perioden naam omschrijvi ng aanta euro Franekeradee 2012 Franekeradee Gemeente ,6 19, Wijk 00 Franeker Franeker Binnenstad Professorenbu urt 2012 Franekeradee 2012 Franekeradee 2012 Franekeradee Wijk ,2 18, Buurt ,3 21, Buurt ,9 17, Stationsbuurt, O. en Z. industrieterrei n 2012 Franekeradee Buurt ,4 20, Viet, Tuinen en Frisia 2012 Franekeradee Buurt ,3 20, Kaatsersbuurt 2012 Franekeradee Buurt ,6 14, C. van Saaroosstraat en omgeving 2012 Franekeradee Buurt ,5 18, Hamburgerrak en Het Want Schasumerpa n en Arkens 2012 Franekeradee 2012 Franekeradee Buurt ,6 17, Buurt ,1 19, Watertoren, Boemketerp en Zevenhuizen 2012 Franekeradee Buurt ,1 21, Verspreide huizen Franeker 2012 Franekeradee Buurt ,9 18, Wijk 01 Noord 2012 Franekeradee Wijk ,5 18, Dongjum 2012 Franekeradee Firdgum 2012 Franekeradee Buurt ,5 18, Buurt x x x x Kooster- Lidum 2012 Franekeradee Buurt 30 x x x x x x Oosterbierum 2012 Franekeradee Tzummarum 2012 Franekeradee Buurt ,3 18, Buurt ,8 18,

11 Verspreide huizen Dongjum 2012 Franekeradee Buurt 45 x x x x x x Verspreide huizen Oosterbierum 2012 Franekeradee Buurt x x x x Verspreide huizen Tzummarum 2012 Franekeradee Buurt ,3 20, Wijk 02 Noordoost 2012 Franekeradee Boer 2012 Franekeradee Peins 2012 Franekeradee Ried 2012 Franekeradee Schasum 2012 Franekeradee Zweins 2012 Franekeradee Verspreide huizen Peins Verspreide huizen Ried 2012 Franekeradee 2012 Franekeradee Wijk 03 Zuid 2012 Franekeradee Achum 2012 Franekeradee Hitzum 2012 Franekeradee Tzum 2012 Franekeradee Verspreide huizen Achum Verspreide huizen Hitzum Verspreide huizen Tzum 2012 Franekeradee 2012 Franekeradee 2012 Franekeradee Wijk 04 West 2012 Franekeradee Herbaijum 2012 Franekeradee Pietersbierum 2012 Franekeradee Sexbierum 2012 Franekeradee Verspreide huizen Herbaijum Verspreide huizen Pietersbierum Verspreide huizen Sexbierum Wijk 05 Franeker Zuidoost Sexbierumerp an 't War, Witzens en Groot Lankum Franekeradee Franekeradee Franekeradee Franekeradee 2012 Franekeradee 2012 Franekeradee Wijk ,3 21, Buurt x x x x Buurt ,1 19, Buurt ,7 20, Buurt x 24,6 x x Buurt x 23,4 x x Buurt x x x x Buurt 45 x x x x x x Wijk ,3 18, Buurt ,2 18, Buurt ,1 19, Buurt ,4 18, Buurt x x x x Buurt 35 x x x x x x Buurt ,5 19, Wijk ,2 18, Buurt ,7 20, Buurt x x x x Buurt ,4 17, Buurt 45 x x x x x x Buurt x x x x Buurt ,8 19, Wijk ,4 21, Buurt ,4 18, Buurt ,0 23, Franeker-Zuid 2012 Franekeradee Buurt ,8 20,

12 Industriegeb. West en bedrijventerr. Kie 2012 Franekeradee Buurt x 18,7 x x Centraa Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heeren Personen met aag inkomen Personen zijn ingedeed naar hoogte van het persoonijk inkomen in drie groepen. De indeing vindt paats nadat ae personen zijn gerangschikt van aag naar hoog persoonijk inkomen. Bij de aagste 40-procent-groep worden de eerste (aagste) veertig procent personen ingeted met een persoonijk inkomen tot maximaa euro. Het persoonijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociae voorzieningen (met uitzondering van kinderbijsag). Het percentage is vermed bij minimaa 200 inwoners per buurt en vanaf 2012 bij minimaa 100 inwoners per buurt. Waarden ager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent. Personen met hoog inkomen Personen zijn ingedeed naar hoogte van het persoonijk inkomen in drie groepen. De indeing vindt paats nadat ae personen zijn gerangschikt van aag naar hoog persoonijk inkomen. In de hoogste 20-procent-groep worden de personen ingeted behorend tot de twintig procent personen met het hoogste persoonijk inkomen (hoger dan euro). Het persoonijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociae voorzieningen (met uitzondering van kinderbijsag). Het percentage is vermed bij minimaa 200 inwoners per buurt en vanaf 2012 bij minimaa 100 inwoners per buurt. Waarden ager dan 5 procent zijn vastgezet op 5 procent, waarden hoger dan 95 procent zijn vastgezet op 95 procent.

13 - Hoe geukkig zijn Nederanders over het agemeen en hoe staan we op de rangijst van geukkige anden? In 2013 is uit onderzoek gebeken dat Nederand op de vierde paats stond in de rangijst van de meest geukkigste anden. De uitkomst van deze rangijst werd vrijgegeven in het Word Happiness Report. Het onderzoek is gedaan in de jaren 2010 t/m Nederand stond ondanks de crisis nog erg hoog in de rangijst. De crisis had weinig invoed op mensen hun geuk, we maken mensen zich zorgen over het geuk van andere mensen. In de vorige jaren (voor 2013) bijkt dat Nederand a jaren in de top 5 van de meest geukkigste anden staat. As Nederand op deze paats in de rangijst staat betekend het nog niet dat hee Nederand even geukkig is. Het geuk verschit per regio, door de situatie in een dorp of stad kan het geuk beïnvoedt worden. Er is dit jaar opnieuw onderzoek gedaan naar het geuk van mensen over de hee wered, Nederand is gezakt naar de zevende paats en er zijn mensen in Nederand ineens minder geukkig dan in De precieze reden van de daing is niet echt duideijk. Er worden meerdere redenen gegeven voor de daing. Twee redenen voor het daen kan te maken hebben met de crisis of dat er in andere anden ineens vee meer geuk ervaren wordt.

14 Het geuk dat afhankeijk is van het inkomen is beperkt. Mensen die een inkomen hebben waarmee ze kunnen rondkomen ervaren weinig geuk. Mensen zijn vaak ongeukkig as hun inkomen tot de armste behoren. Op de vorige badzijde is een ranking te zien van ae wereddeen. Op het internet staat van aes over het geuk in Nederand en in ae andere anden van de wered, natuurijk zijn er ook anden die erg ongeukkig zijn. Hier is de top 10 van de meest ongeukkigste anden. Op deze top 10 kun je zien dat hierin anden staan waarvan in bepaade anden oorog gevoerd wordt. Dat is een ogische reden waarvan mensen niet geukkig worden/zijn. Op de bijbehorende website kun je ook de cijfers van de rest van de wered bekijken, dit wordt niet aangegeven in een tabe. Om dit te bekijken moet je de computermuis op het bepaade and kikken waardoor het bijbehorende cijfer tevoorschijn komt. Op de tweede afbeeding is de top 10 van de meest geukkige anden te zien. Hierop is te zien dat Nederand inderdaad naar de zevende paats gezakt is. Nederand staat nu onder Finand en boven Zweden. Deze rangijst van de top 10 is gebaseerd op een jaarijkse geuksgraadmeter, deze is een initiatief van de Sustainabe Deveopment Soutions Network.

15 De aatste afbeeding die gegeven werd op dezefde website as de voorgaande twee afbeedingen. Hierop zie je de meest en minst geukkige anden ter wered. Zoas te zien is zijn de anden gekeurd wat natuurijk te maken heeft met het geuk. Bij het inzoomen op dezefde afbeeding kun je zien dat het geuksgeta in Nederand 7,38 op schaa van 10 is. Gek genoeg is het geuksgeta in Duitsand een stuk ager, het geuksgeta is daar 6,75. Zo zie je maar weer dat er aemaa verschiende onderzoeken zijn gedaan. Het geuk in Nederand is over het agemeen erg goed en ook op de rangijst van de geukkigste anden staan wij erg hoog.

16 - Zijn Franekers even geukkig over het agemeen in vergeijking met andere Nederanders? Het gemiddede geuksgeta van ae Nederanders samen komt uit op 7,38 op schaa van 10. Uit ons onderzoek is gebeken dat het geuksgeta van Franeker gemidded 7,2 op schaa van 10 is. Dat scheet maar 0,18 punten. Hieruit zou je kunnen concuderen dat Nederanders geukkiger zijn dan mensen in Franeker, maar bij het onderzoek naar het geuk van ae Nederanders zijn vee meer mensen betrokken. Hierdoor kun je geen rechte ijn trekken tussen het verschi in geuk. Het gemiddede geukscijfer van dee 3 zit erg ver onder het gemiddede van Nederand. Maar iefst 0,5. Maar het gemiddede geukscijfer van dee 4 en 2 igt juist boven het gemiddede geukscijfer van Nederand. Tussen deze cijfers zit een verschi van 0,3. Zo kun je zien dat sommige deen van Franeker juist vee geukkiger of juist ongeukkiger zijn dan het onderzoek dat is gedaan met meer Nederanders.

17 Resutaten van de enquêtes met berekeningen en bijbehorende concusies Resutaten van Dee 1 Vraag 1: Er hebben 28 mensen van dee 1 onze enquête ingevud. Vraag 2: Hoe geukkig zijn de mensen in dee 1? Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae geukscijfers. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR We hebben het gemiddede en een standaardafwijking berekend. Een standaardafwijking geeft een indruk van de spreiding van de getaen. Gemiddede 6,9 Standaardafwijking 2,3 Vraag 3: Hoe veiig voet u zich? We hebben percentages berekend en afgerond op één decimaa met de formue dee:geheex100. Zeer veiig 35,7 Veiig 50

18 Onveiig 10,7 Zeer onveiig 3,8 Totaa 100 Vraag 4: In weke categorie vat uw persoonijk bruto jaarinkomen? Categorie 1: Tot per jaar. 25 Categorie 2: Van tot ,1 per jaar. Categorie 3: Vanaf per jaar. 17,9 Totaa 100 Vraag 5: Wat voor cijfer geeft u uw woongebied? Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae woongebiedcijfers. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR Gemiddede 6,9 Standaardafwijking 1,9 Vraag 6: Wat zou u in uw woongebied veranderen as u iets mocht veranderen? We hebben hier vijf antwoorden uit geseecteerd die vaker voorkwamen. - Bestrating verbeteren

19 - Sneheid beperkende maatregeen invoeren - Meer speegeegenheden voor kinderen - Meer groen - meer parkeerpaatsen Vraag 7: Wat maakt u geukkig? In de inker koom ziet u de acht keuzes waar mensen vier van mochten aankruisen. In de middeste koom ziet u hoe vaak de keuze werd aangevinkt en in de rechter koom ziet u het percentage van het totaa wat met de formue dee:geheex100 is berekend en is op twee decimaen afgerond. Niet ae deenemers hebben vier dingen aangevinkt vandaar het totaa van 103. Gezondheid 21 20,04 Ged 11 10,68 Leuke Baan 14 13,59 Mensen in uw omgeving 23 22,33 Woonomgeving 12 11,65 Materiëe dingen 4 3,88 Hobby 13 12,62 Sport 5 4,85 Totaa Vraag 8: Wat vindt u beangrijke dingen in uw woonomgeving? In de inker koom ziet u de zes keuzes waar mensen drie van mochten aankruisen. In de middeste koom ziet u hoe vaak de keuze werd aangevinkt en in de rechter koom ziet u het percentage van het totaa wat met de formue dee:geheex100 is berekend en is op twee decimaen afgerond. Niet ae deenemers hebben drie dingen aangevinkt vandaar het totaa van 70. Natuur 11 15,71 Veiigheid 22 31,43 Verbondenheid 10 14,29 Infrastructuur 7 10 Schoon 11 15,71 Speegeegenheid voor 9 12,86 kinderen Totaa Vraag 9: Wat voor cijfer geeft u de stad Franeker?

20 Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae cijfers die gegeven zijn voor de stad Franeker. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR Gemiddede 6,6 Standaardafwijking 2,0

21 Resutaten van Dee 2 Vraag 1: Er hebben 17 mensen van dee 2 onze enquête ingevud. Vraag 2: Hoe geukkig zijn de mensen in dee 2: Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae geukscijfers. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR We hebben het gemiddede en een standaardafwijking berekend. Een standaardafwijking geeft een indruk van de spreiding van de getaen. Gemiddede 7,5 Standaardafwijking 1,1 Vraag 3: Hoe veiig voet u zich? We hebben percentages berekend en afgerond op één decimaa met de formue dee:geheex100. Zeer veiig 17,6 Veiig 82,4 Onveiig 0 Zeer onveiig 0 Totaa 100

22 Vraag 4: In weke categorie vat uw persoonijk bruto jaarinkomen? Categorie 1: Tot per jaar. 23,5 Categorie 2: Van tot ,7 per jaar. Categorie 3: Vanaf per jaar. 11,8 Totaa 100 Vraag 5: Wat voor cijfer geeft u uw woongebied? Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae woongebiedcijfers. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR Gemiddede 6,8 Standaardafwijking 1,2 Vraag 6: Wat zou u in uw woongebied veranderen as u iets mocht veranderen? Hier hebben we drie antwoorden uit geseecteerd. - Meer pruenbakken met zakjes voor hondenpoep en waarin je de hondenpoep kan weggooien. - Meer parkeerpekken. - Betere infrastructuur/ verkeerssituatie.

23 Vraag 7: Wat maakt u geukkig? In de inker koom ziet u de acht keuzes waar mensen vier van mochten aankruisen. In de middeste koom ziet u hoe vaak de keuze werd aangevinkt en in de rechter koom ziet u het percentage van het totaa wat met de formue dee:geheex100 is berekend en is op twee decimaen afgerond. Sommige mensen hebben meer of minder dan vier dingen aangevinkt vandaar het totaa 68. Gezondheid 16 23,53 Ged 7 10,29 Leuke Baan 9 13,24 Mensen in uw omgeving Woonomgeving 6 8,82 Materiëe dingen 3 4,41 Hobby 6 8,82 Sport 4 5,88 Totaa Vraag 8: Wat vindt u beangrijke dingen in uw woonomgeving? In de inker koom ziet u de zes keuzes waar mensen drie van mochten aankruisen. In de middeste koom ziet u hoe vaak de keuze werd aangevinkt en in de rechter koom ziet u het percentage van het totaa wat met de formue dee:geheex100 is berekend en is op twee decimaen afgerond. Meerdere mensen hebben meer dan drie keuzes aangevinkt vandaar het totaa van 56. Natuur 10 17,86 Veiigheid 17 30,36 Verbondenheid 10 17,85 Infrastructuur 6 10,71 Schoon 7 12,50 Speegeegenheid voor 6 10,71 kinderen Totaa Vraag 9: Wat voor cijfer geeft u de stad Franeker? Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door:

24 Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae cijfers die gegeven zijn voor de stad Franeker. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR Gemiddede 6,5 Standaardafwijking 1,1

25 Resutaten van Dee 3 Vraag 1: Er hebben 31 mensen van dee 3 onze enquête ingevud. Vraag 2: Hoe geukkig zijn de mensen in dee 3: Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae geukscijfers. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR We hebben het gemiddede en een standaardafwijking berekend. Een standaardafwijking geeft een indruk van de spreiding van de getaen. Gemiddede 6,7 Standaardafwijking 1,9 Vraag 3: Hoe veiig voet u zich? We hebben percentages berekend en afgerond op één decimaa met de formue dee:geheex100. Zeer veiig 19,4 Veiig 67,7 Onveiig 12,9 Zeer onveiig 0 Totaa 100

26 Vraag 4: In weke categorie vat uw persoonijk bruto jaarinkomen? Categorie 1: Tot per jaar. 41,9 Categorie 2: Van tot ,7 per jaar. Categorie 3: Vanaf per jaar. 19,4 Totaa 100 Vraag 5: Wat voor cijfer geeft u uw woongebied? Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae woongebiedcijfers. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR Gemiddede 7,3 Standaardafwijking 2,0 Vraag 6: Wat zou u in uw woongebied veranderen as u iets mocht veranderen? We hebben hier vijf antwoorden uit geseecteerd die vaker voorkwamen. - Meer groen. - Dat er minder hard in starten gereden mag worden. En daar maatregeen voor worden getroffen zoas drempes en een 25 km zone. - Meer speegeegenheden voor kinderen. - Betere oversteekpaatsen voor kinderen.

27 - Dat er voor wordt gezorgd dat hondeneigenaren de poep van hun hond opruimen. Vraag 7: Wat maakt u geukkig? In de inker koom ziet u de acht keuzes waar mensen vier van mochten aankruisen. In de middeste koom ziet u hoe vaak de keuze werd aangevinkt en in de rechter koom ziet u het percentage van het totaa wat met de formue dee:geheex100 is berekend en is op twee decimaen afgerond. Niet ae deenemers hebben vier dingen aangevinkt vandaar het totaa van 109. Gezondheid 28 25,69 Ged 12 11,01 Leuke Baan 14 12,84 Mensen in uw omgeving 23 21,10 Woonomgeving 13 11,93 Materiëe dingen 1 0,92 Hobby 11 10,09 Sport 7 6,42 Totaa Vraag 8: Wat vindt u beangrijke dingen in uw woonomgeving? In de inker koom ziet u de zes keuzes waar mensen drie van mochten aankruisen. In de middeste koom ziet u hoe vaak de keuze werd aangevinkt en in de rechter koom ziet u het percentage van het totaa wat met de formue dee:geheex100 is berekend en is op twee decimaen afgerond. Niet ae deenemers hebben drie dingen aangevinkt vandaar het totaa van 87. Natuur 15 17,24 Veiigheid 24 27,59 Verbondenheid 11 12,64 Infrastructuur 8 9,20 Schoon 18 20,69 Speegeegenheid voor 11 12,64 kinderen Totaa Vraag 9: Wat voor cijfer geeft u de stad Franeker? Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door:

28 Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae cijfers die gegeven zijn voor de stad Franeker. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR Gemiddede 6,5 Standaardafwijking 2,1

29 Resutaten van Dee 4 Vraag 1: Er hebben 25 mensen van dee 4 onze enquête ingevud. Vraag 2: Hoe geukkig zijn de mensen in dee 4: Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae geukscijfers. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR We hebben het gemiddede en een standaardafwijking berekend. Een standaardafwijking geeft een indruk van de spreiding van de getaen. Gemiddede 7,5 Standaardafwijking 1,3 Vraag 3: Hoe veiig voet u zich? We hebben percentages berekend en afgerond op één decimaa met de formue dee:geheex100. Zeer veiig 16 Veiig 76 Onveiig 4 Zeer onveiig 4 Totaa 100

30 Vraag 4: In weke categorie vat uw persoonijk bruto jaarinkomen? Categorie 1: Tot per jaar. 28 Categorie 2: Van tot per jaar. Categorie 3: Vanaf per jaar. 16 Totaa 100 Vraag 5: Wat voor cijfer geeft u uw woongebied? Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door: Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae woongebiedcijfers. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR Gemiddede 7,4 Standaardafwijking 1,8 Vraag 6: Wat zou u in uw woongebied veranderen as u iets mocht veranderen? We hebben hier vijf antwoorden uit geseecteerd die vaker voorkwamen. - Bestrating verbeteren - Sneheid beperkende maatregeen invoeren - Meer speegeegenheden voor kinderen

31 - Rotondes bouwen - betere verichting Vraag 7: Wat maakt u geukkig? In de inker koom ziet u de acht keuzes waar mensen vier van mochten aankruisen. In de middeste koom ziet u hoe vaak de keuze werd aangevinkt en in de rechter koom ziet u het percentage van het totaa wat met de formue dee:geheex100 is berekend en is op twee decimaen afgerond. Niet ae deenemers hebben vier dingen aangevinkt vandaar het totaa van 98. Gezondheid 25 25,51 Ged 7 7,14 Leuke Baan 13 13,27 Mensen in uw omgeving 21 21,43 Woonomgeving 13 13,27 Materiëe dingen 3 3,07 Hobby 10 10,2 Sport 6 6,12 Totaa Vraag 8: Wat vindt u beangrijke dingen in uw woonomgeving? In de inker koom ziet u de zes keuzes waar mensen drie van mochten aankruisen. In de middeste koom ziet u hoe vaak de keuze werd aangevinkt en in de rechter koom ziet u het percentage van het totaa wat met de formue dee:geheex100 is berekend en is op twee decimaen afgerond. Niet ae deenemers hebben drie dingen aangevinkt vandaar het totaa van 70. Natuur 17 22,37 Veiigheid 21 27,63 Verbondenheid 15 19,73 Infrastructuur 6 7,89 Schoon 12 15,79 Speegeegenheid voor 5 6,58 kinderen Totaa Vraag 9: Wat voor cijfer geeft u de stad Franeker? Het gemiddede is berekend door: ae cijfers bij ekaar op te teen: het aanta gegeven cijfers. De standaardafwijking is berekend door:

32 Dit is berekend met de grafische rekenmachine in menu 2 het STAT menu. Met de vogende stappen: 1 VAR List 1: ae cijfers die gegeven zijn voor de stad Franeker. CALC SET 1 VAR XList: List 1 1 VAR Freq: 1 1VAR Gemiddede 6,6 Standaardafwijking 1,6

33 Resutaten van de vier deen in vergeijking met ekaar en bijbehorende concusies Vraag 1: In wek dee woont u? Dee van Franeker Aanta ingevude enquêtes Dee 1 28 Dee 2 17 Dee 3 31 Dee 4 25 Totaa van de 4 deen 101 Concusie: Dee 3 heeft het meest respons gegeven op onze enquête dee 2 het minst. Maar van ae deen waren genoeg enquêtes om de juiste concusies te kunnen trekken. Vraag 2: Hoe geukkig bent u? Dee van Franeker Gemiddede Standaardafwijking Dee 1 6,9 2,3 Dee 2 7,5 1,1 Dee 3 6,7 1,9 Dee 4 7,5 1,3 Gemiddede van de vier deen 7,2 Niet van toepassing Concusie: Dee 2 en dee 4 zijn de meest geukkige deen van Franeker en geven gemidded een 7,5. De standaardafwijking verschit we een beetje dit komt waarschijnijk doordat er meer mensen de enquête van dee 4 hebben ingevud. Daardoor heb je meer cijfers en waarschijnijk ook meer verschien dit zou een reden zijn die de standaardafwijking verkaart. Dee 1 geeft gemidded een 6,9. Maar heeft de grootste afwijking van a de deen. Dit kan komen doordat er bijvoorbeed vee verschien zijn in de cijfers. Dee 3 scoort het aagst in het geukscijfer. Zij geven gemidded een 6,7. En de standaardafwijking is 1,9. Dit kan komen doordat dee 3 het grootste aanta deenemers heeft en doordat er vee verschiende cijfers zijn gegeven.

34 Vraag 3: Hoe veiig voet u zich? Veiigheidsgraad Dee 1 Dee 2 Dee 3 Dee 4 Zeer veiig 35,7 17,6 19,4 16 Veiig 50 82,4 67,7 76 Onveiig 10,7 0 12,9 4 Zeer onveiig 3, Totaa aanta procenten Concusie: Dee 2 voet zich het veiigst in het woongebied. Geen enke persoon die de enquête heeft ingevud voet zich onveiig of zeer onveiig. In dee 1 is een groot dee wat zich veiig of zeer veiig voet maar toch voet 14,5 van dee 1 zich onveiig of zeer onveiig. Dee 1 voet zich dan ook het onveiigst in het woongebied. In dee 3 is net as in dee 1 een groot dee wat zich veiig of hee veiig voet maar toch voet hier 12,9 van de deenemers zich onveiig. Niemand heeft hier zeer onveiig ingevud dus voet dee 3 zich veiiger dan dee 1. Dee 4 heeft een groot dee wat zich veiig voet maar 4 voet zich onveiig en 4 voet zich zeer onveiig. Vraag 4: Inkomens categorie Dee 1 Dee 2 Dee 3 Dee 4 Categorie 1: Tot 25 23,5 41, per jaar. Categorie 2: Van 57,1 64,7 38, tot per jaar. Categorie 3: Vanaf 17,9 11,8 19, per jaar. Totaa aanta procenten Concusie: In dee 1 vat een kwart van de inkomens in categorie 1. In categorie 2 vat 57,1 van de deenemers en in categorie 3 vat 17,9 van de deenemers. De meeste mensen vaen in categorie 2. In dee 2 vat 23,5 van de deenemers in categorie 1. In categorie 2 vat 64,7 van de deenemers dee 2 heeft ook het grootste percentage van deenemers die in categorie 2 vaen. In categorie 3 vat 11,8 van de deenemers dat is het aagste percentage van ae deen die in categorie 3 vat. In dee 3 zit het grootste percentage wat in categorie 1 vat nameijk 41,9 van de deenemers en het aagste percentage van inkomens die in categorie 2 vaen nameijk 38,7 van de deenemers. En in categorie 3 heeft dee 3 het hoogste percentage van inkomens die in die categorie vaen nameijk 19,4 van de deenemers. Dee 4 heeft een percentage van 28 van de deenemers die vaen in categorie 1. Een percentage van 56 van de deenemers vat in categorie 2 en in categorie 3 vat 16 van de deenemers.

35 Vraag 5: Wat voor cijfer geeft u uw woongebied? Dee van Franeker Gemiddede Standaardafwijking Dee 1 6,9 1,9 Dee 2 6,8 1,2 Dee 3 7,3 2,0 Dee 4 7,4 1,8 Concusie: Dee 4 geeft het hoogste cijfer van ae deen nameijk een 7,4. De standaardafwijking is 1,2 de mensen iggen we redeijk dicht bij ekaar met de cijfers. Dee 3 geeft een 7,3 aan het woongebied en heeft de grootste standaardafwijking nameijk 2,0. Dit komt doordat de mensen hun cijfers verder uit ekaar iggen. Dee 2 geeft het aagste gemiddede nameijk een 6,8 maar heeft de aagste standaardafwijking dus de deenemers zijn het we met ekaar eens. Dee 1 geeft as gemiddede een 6,9 en heeft een standaardafwijking van 1,9 er zit we meer verschi in over hoe de deenemers oordeen over hun woongebied. Vraag 6: Aan het begin van de resutaten van de enquêtes hebben we per dee de informatie verwerkt. Eigenijk zijn ae deen het we redeijk met ekaar eens en wien ze dezefde aanpassingen. We schrijven er een paar op: - Meer groen. - Betere verkeerssituaties. - Meer speegeegenheden voor kinderen. - Dat hondenpoep beter wordt opgeruimd door de baasjes van de dieren en dat daarvoor ook meer pruenbakken met zakjes komen. Concusie: De meeste mensen in de woongebieden hebben dezefde wensen. Vraag 7: Vraag 7: Wat maakt u geukkig? Factoren Aanta antwoo rden Dee 1 Percen tage van het gehee Dee 1 Aanta antwoo rden Dee 2 Percen tage van het gehee Dee 2 Aanta antwoo rden Dee 3 Percen tage van het gehee Dee 3 Aanta antwoo rden Dee 4 Percen tage van het gehee Dee 4 Gezondhe 21 20, , , ,51 id Ged 11 10, , ,01 7 7,14

36 Leuke baan 14 13, , , ,27 Mensen in uw 23 22, , ,43 omgeving Woonomg eving 12 11,65 6 8, , ,27 Materiëe 4 3,88 3 4,41 1 0,92 3 3,07 dingen Hobby 13 12,62 6 8, , ,20 Sport 5 4,85 4 5,88 7 6,42 6 6,12 Totaa Concusie: We geven verschiende keuren aan de top 4 van ek dee omdat de mensen ook vier dingen mochten aanvinken. Keuren: Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 Dee 1: Nummer 1: Mensen in uw omgeving Nummer 2: Gezondheid Nummer 3: Leuke baan Nummer 4: Hobby Dee 2 : Nummer 1: Mensen in uw omgeving Nummer 2: Gezondheid Nummer 3: Leuke baan Nummer 4: Ged Dee 3: Nummer 1: Gezondheid Nummer 2: Mensen in uw omgeving Nummer 3: Leuke baan Nummer 4: Woonomgeving

37 Dee 4: Nummer 1: Gezondheid Nummer 2: Mensen in uw omgeving Nummer 3: Leuke baan en Woonomgeving Nummer 4: Hobby De nummers 1 en 2 van ae deen zijn of gezondheid of mensen in uw omgeving. De nummer 3 is overa euke baan en bij dee 4 staat woonomgeving ook op nummer 3. Op nummer 4 staan hobby, ged en woonomgeving. Vraag 8: Vraag 8: Factoren Aanta antwoo rden Dee 1 Percen tage van het gehee Dee 1 Aanta antwoo rden Dee 2 Percen tage van het gehee Dee 2 Natuur 11 15, ,86 Veiigheid 22 31, ,36 Verbonden 10 14, ,85 heid Infrastruct ,71 uur Schoon 11 15, ,50 Speegeeg 9 12, ,71 enheid voor kinderen Aanta antwoo rden Dee 3 Percen tage van het gehee Dee 3 Aanta antwoo rden Dee 4 Percen tage van het gehee Dee , , , , , ,73 8 9,20 6 7, , , ,79 5 6,58 Totaa Concusie: We geven verschiende keuren aan de top 3 van ek dee omdat de mensen ook drie dingen mochten aanvinken. Keuren: Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3

38 Dee 1: Nummer 1: Veiigheid Nummer 2: Natuur en Schoon Nummer 3: Verbondenheid Dee 2 : Nummer 1: Veiigheid Nummer 2: Natuur en Verbondenheid Nummer 3: Schoon Dee 3: Nummer 1: Veiigheid Nummer 2: Schoon Nummer 3: Natuur Dee 4: Nummer 1: Veiigheid Nummer 2: Natuur Nummer 3: Verbondenheid Ae deen hebben ongeveer dezefde dingen in de top 3 maar verschien qua pek in de top 3. De dingen die in de top 3 voorkomen zijn veiigheid, natuur, schoon en verbondenheid. Vraag 9: Dee van Franeker Gemiddede Standaardafwijking Dee 1 6,6 2,0 Dee 2 6,5 1,1 Dee 3 6,5 2,1 Dee 4 6,6 1,6 Concusie:

39 De gemiddeden van ae deen iggen hee dicht bij ekaar en verschien maar 0,1 met ekaar. De standaardafwijkingen verschien we maar dat komt door verschiende meningen of de grootte van het aanta deenemers per dee van Franeker.

40 Hypothese van het antwoord op de hoofdvraag Wij denken dat inkomen we een beetje invoed heeft op geuk. Want ged heb je nodig om van te kunnen even. Maar of ged echt hetgeen is wat geukkig maakt dat denken wij niet. Wij denken dat de meeste mensen het geukkigst worden van de mensen in hun omgeving.

41 Antwoord op de hoofdvraag In hoeverre hebben verschien in inkomen van mensen in Franekeradee vanaf 25 jaar invoed op geuk? Twee tabeen uit de resutaten die van toepassing zijn bij het beantwoorden van de hoofdvraag: Dee van Franeker Gemiddede Standaardafwijking Dee 1 6,9 2,3 Dee 2 7,5 1,1 Dee 3 6,7 1,9 Dee 4 7,5 1,3 Gemiddede van de vier deen 7,2 Niet van toepassing Inkomens categorie Dee 1 Dee 2 Dee 3 Dee 4 Categorie 1: Tot 25 23,5 41, per jaar. Categorie 2: Van 57,1 64,7 38, tot per jaar. Categorie 3: Vanaf 17,9 11,8 19, per jaar. Totaa aanta procenten As we kijken naar het dee wat het hoogste percentage heeft in categorie 3 dan is dat dee 3. Dee 3 heeft as gemiddede een 6,7 het aagste gemiddede van ae deen van Franeker. Dus dan zou je kunnen zeggen dat een hoog inkomen een beetje invoed heeft op geuk omdat het geukscijfer niet hoog is en het dan juist ongeukkiger maakt. As we kijken naar het hoogste percentage van categorie 1 vat dat percentage ook in dee 3. Doordat het gemiddede van dee 3 een 6,7 is zou je kunnen zeggen dat een inkomen in categorie 1 ook niet vee invoed heeft op het geukscijfer omdat het even hoog is as bij het percentage van de inkomenscategorie 3. In dee 2 zit het hoogste percentage van de inkomenscategorie 2. En dee twee heeft het hoogste gemiddede van een 7,5. Hier zou je we kunnen zeggen dat het invoed kan hebben omdat het een hoog geukscijfer is en dat weicht kan komen door het inkomen omdat het grootste dee in categorie 2 vat. Maar het bijft moeiijk om te bepaen in hoeverre het invoed heeft. In onze concusie kunt u ook ezen dat wij een vraag hadden met de vraag Wat maakt u geukkig? en daarbij stond ged niet bovenaan. Er zijn andere dingen die hoger scoren. Dus wordt geuk natuurijk ook door andere dingen bepaad en inkomen of ged maar een kein dee is van wat een mens geukkig maakt.

42 Eindproduct Ons eindproduct is een artike voor op de site Franekeractuee van onze opdrachtgever Eddie Spoestra. We hebben voor een artike gekozen omdat dat het meest bruikbaar is voor een journaist. Artike Wij zijn Marinka Bruining en Marianne Fokkema en wij zitten op de CSG Anna Maria Van Schurman in Franeker. Voor schoo moesten wij een profiewerkstuk maken. Wij hebben gekozen voor het thema geuk. Onze hoofdvraag was In hoeverre hebben verschien in inkomen van mensen in Franekeradee vanaf 25 jaar invoed op geuk? Uit deze vraag is gekomen dat het niet vee invoed heeft. We hebben dit onderzocht door mensen vier dingen te aten aankruisen wat diegene geukkig maakt. Iedereen heeft ged nodig om van te kunnen even maar, wat een mens echt geukkig maakt zijn andere dingen zoas gezondheid, mensen in uw omgeving en bijvoorbeed een euke baan. Aeen bij dee 2 staat ged op paats vier in de top vier. Ook hebben wij voor onze enquête Franeker opgedeed in vier deen zoas onder dit artike te zien is. Wij hebben daarmee onderzoek gedaan naar wek dee in Franeker het geukkigst is. Dat is dee 2 en dee 4 beide deen geven hun geukscijfer gemidded een 7,5 wat een prachtig gemiddede is. Dee 1 scoorde een 6,9 en dee 3 scoorde een 6,7. Wij wien iedereen bedanken die onze enquête heeft ingevud. En wij wien Eddie Spoestra ook bedanken voor zijn ro as opdrachtgever. Zonder u hadden wij nooit zovee respons gehad op onze enquête.

43

44 Nawoord Wat hebben wij geeerd? Marianne: Ik vond het erg euk om dit profiewerkstuk te maken, zonder Marinka had ik het echt niet gered. Ik heb geeerd hoe je een enquête moet maken. Onze samenwerking veriep erg goed, aan het begin van het profiewerkstuk wisten we geijk a waar we het over widen doen vanwege het gemeenschappeijke vak van ons economie. Het onderzoek doen naar het geuk vond ik aan het begin erg astig. Later werd het duideijker en wist ik hoe ik het moest doen, het veriep prima. Ook het maken van een enquête vond ik erg euk, ik had niet verwacht dat er zo vee ingevude enquêtes zouden zijn. Dit met dank aan Eddie Spoestra, onze opdrachtgever. Marinka: Ik vond het erg euk om het geuk van Franekers te onderzoeken want uit je regio hoor je eigenijk nooit hoe geukkig de inwoners van je stad zijn. Ik heb geeerd dat je goed moet pannen om dit profiewerkstuk te maken. Want as je dat vanaf het begin niet doet, dan veries je het overzicht. Ook moet je dingen goed met ekaar afspreken wie weke taak uitvoert. Zodat iedereen weet waar je aan toe bent. Het eukste van het profiewerkstuk vond ik de enquêtes verwerken omdat je dan aes gaat anayseren en gaat kijken wat de uitkomsten zijn.

45 Bijagen - Enquête Zie de vogende badzijdes.

46 - Logboek Week 34: Deze week was Marinka in Londen en heeft Marianne gekeken wat er moest gebeuren maar kon niet beginnen zonder overeg. Week 35: Deze week wisten wij niet goed waar we moesten beginnen. We hebben deevragen aangepast en hebben aes even op een rijtje gezet. Week 36: We zijn bezig geweest met deevragen maar er is niet vee werk verricht deze week. Week 37: Deze week hebben we gekeken op internet waar we interessante informatie kunnen vinden voor onze deevragen. Week 38: Omdat het de afgeopen weken niet opschoot met pws en er weinig is gebeurd hebben we dinsdag 15 september een afspraak bij mevrouw ten Kate gehad en haar vragen gested over de dingen waar we niet mee verder kwamen. Een van die dingen waren de panning en mevrouw ten Kate heeft ons de opdracht gegeven om een inhoudsopgave te maken voor het pws zodat we een overzicht hebben van wat er moet gebeuren. Week 39: Bezig met panning en inhoudsopgave en de panning vogen. En wederom een afspraak met mevrouw ten Kate en zij heeft met ons naar de inhoudsopgave gekeken en die is goedgekeurd. Week 40: We zijn bezig geweest met de panning en hebben ons voorbereid op het beoordeingsgesprek van aanstaande dinsdag 6 oktober Week 41: Het gesprek is goed veropen en we hebben een 7,7 gekregen. Daar zijn we hee bij mee. Week 42: Door het gesprek van vorige week hebben we een beter beed gekregen van wat er nog moet gebeuren. We hebben met mevrouw ten Kate besproken dat we de woonomgeving van de mensen ook bij de enquête gaan betrekken. Week 43:

47 Herfstvakantie. Week 44: We zijn hard aan de sag en aan het kijken hoe we de enquête gaan opzetten. Week 45: Bezig met het opzetten van de enquête. Week 46: Bezig met het opzetten van de enquête. Week 47: We hadden deze week een gesprek met mevrouw ten Kate. En doordat de gezondheid van Marinka op het moment erg kwakked heeft mevrouw ten Kate samen met mevrouw ter Veen besoten dat we een week uitste krijgen voor pws. Deze week gaat op vrijdag onze enquete onine. Eddie Spoestra gaat onze enquête ook deen op facebook. We hopen dat we vee respons krijgen op onze enquête. Week 48: Enquête verwerken en kijken hoe we die gaan verwerken. Week 49: De aatste oodjes. Ae punten op de i zetten. Week 50: Versag ineveren maandag 7 december.

48 - Panning Taak Wie Wanneer Burgemeester maien Marianne Week 39 en 40 Eddie Spoestra Marianne Eke week Logboek bijhouden Marinka Eke week Bronnenijst bijhouden Marianne en Marinka Eke week Deevraag: Wat is geuk? Marinka Week 39 en 40 Sub deevraag: Hoe kun je Marinka Week 39 en 40 beoordeen of je geukkig bent? Deevraag: Hoe gaan we de Marinka Week 39 inkomensgroepen verdeen? Deevraag: Hoe geukkig zijn Marianne Week 39 en 40 Nederanders over het agemeen en hoe staan we op de rangijst van geukkige anden? Eerste beoordeingsmoment Mevrouw ten Kate Week 40 Enquête maken Marianne en Marinka Week 40 en 41 Enquête afnemen en promoten Marianne en Marinka Week 41 t/m 43 Enquête verwerken Marianne en Marinka Week Sub deevraag: Hoe geukkig Marianne Week 44 zijn de mensen uit Franekeradee? Sub deevraag: Hoe beangrijk Marinka Week 44 is geuk voor de mensen uit Franekeradee? Sub deevraag: Weke Marinka Week 45 inkomensgroep uit Franeker is het geukkigst? Sub deevraag: Weke Marinka Week 45 inkomensgroep uit Franekeradee is het minst geukkig? Deevraag: Hoe beangrijk is Marianne Week 45 ged voor de mensen in Franekeradee? Sub deevraag: Zijn Franekers Marianne Week 45 even geukkig over het agemeen in vergeijking met andere Nederanders? Voorwoord Marinka Week 46 Ineiding Marianne Week 46 Concusie Marianne en Marinka Week 47 Samenvatting Marinka Week 47 Nawoord Marianne Week 47 Eindproduct ineveren= artike Marianne en Marinka Week 49 Versag ineveren Marianne en Marinka Week 49 Dikgedrukt= aatste es van die week moet de taak afgerond zijn.

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht.

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht. Bewonersavonden gebiedsontwikkeing Kinderdijk + Aanpak Suggesties/opmerkingen vanuit de bijeenkomsten in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri) In totaa hebben ongeveer 100 inwoners actief deegenomen

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Bewonersavonden Ontwikkeling Werelderfgoed Kinderdijk

Bewonersavonden Ontwikkeling Werelderfgoed Kinderdijk Bewonersavonden Ontwikkeing Werederfgoed Kinderdijk Suggesties, opmerkingen, kritiekpunten en tips naar aaneiding van de bewonersavonden in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri). In totaa hebben

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers Homoseksuee en Heteroseksuee Tindergebruik bij Quarterifers Tim Bo 6342051 Universiteit van Amsterdam Begeeider: Mark Spiering 4928 woorden Abstract Het onderwerp van dit onderzoek is Tindergebruik onder

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken.

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken. C. von Schwartzenberg 1/10 1a 1b Meer everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder ged. Minder everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder kanten. a P (ten onrechte bijsteen)

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Avonturijn, vol van avontuur!

Avonturijn, vol van avontuur! Jaarversag 2013 Kinderopvang Avonturijn Gepersonaiseerde uitgave, kijk sne op pagina 3 g Avonturijn, vo van avontuur! 2013 was een bewogen jaar. De branche kinderopvang stond onder enorme druk. Dit betekende

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag ,

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facuteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op vrijdag 4-05-2004, 4.00-7.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine,

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt

Nadere informatie

w e r k b o e k a n t w o o r d e n blok Wij kopen 6 basketballen. Hoeveel kosten de ballen samen? reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

w e r k b o e k a n t w o o r d e n blok Wij kopen 6 basketballen. Hoeveel kosten de ballen samen? reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs j aargroep 6 a n t w o o r d e n Zwijsen reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs 6 basketbaen. bok baen 6 H T E w e r k b o e k Hoevee kosten de baen samen? Les Overa getaen Hoevee mek geven de koeien

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek Keukencacuaties: rekenen in de keuken Werkboek Coofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.n www.edu-actief.n Auteur: Barend Bakkenes Eindredactie: Kees Faas Tite: Keukencacuaties: rekenen

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11. euzedossier handeiding voor de mentor gymnasium profiekeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.14 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Martin van Essen & uitgeverij remmers uitgeverij

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012 Sterftetafe: van verstreken eeftijden naar eacte eeftijden Update /9/ Ineiding Deze nota wi een eenvoudige methode geven om tafes tussen verstreken eeftijden, zoas voortaan gepubiceerd door de ADSEI, het

Nadere informatie

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013 Form foows Force Robert-Jan Kustermans - 139056 Docenten: Jan Enges, Tjaing Homans en Wim Kamering Definitief rapport, 4-01-013 0. Voorwoord en Leeswijzer A sinds de oudheid maken mensen gebruik van boogconstructies.

Nadere informatie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie September 2008 Statistiek in twee variabeen ineaire regressie (p2-7) een statistische oefening uitgewerkt met het wetenschappeijk rekentoeste FX 92 Coège 2D en met het grafisch rekentoeste Graph 35+ Ontdekkingsaanbod

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Voorstellen. Angst(stoornissen) Begeleide zelfhulp Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie ti begeleide zelfhulp Afsluiting.

Voorstellen. Angst(stoornissen) Begeleide zelfhulp Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie ti begeleide zelfhulp Afsluiting. Lezing Begeeide Zefhup Angst Christine van Boeijen Voorsteen Christine van Boeijen psychiater crisisdienst GGNet Apedoorn- Zutphen, consuent POH-GGZ Apedoorn, paatsvervangend opeider en opeider huisarts.

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Informatiepunt Venlo Binnenstad

Informatiepunt Venlo Binnenstad VENLO-BINNENSTAD WIJKKRANT Jaargang 4, nr. 2, juni 2001 INHOUDSOPGAVE: Informatiepunt Veno Binnenstad 1 Honden en het Juianapark 2 Informatiepunt Veno Binnenstad Nachtvergunningen/ontheffingen suitingsuur

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek en Geowetenschappen De effectieve kipengte van houten iggers Roeand van Straten November 1 Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie