DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle"

Transcriptie

1 DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN by Crade to Crade

2

3 Inhoud 1. Ineiding 4 2. Geïnspireerd op het Crade to Crade -concept 6 3. Workshop Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes Duurzame kansen en activiteiten Kansen voor Partners: stapt u mee? 20 7 dagen feest rondom 4 dagen open: Voor de niet-nijmegenaar kinkt het noga bezopen Maar vandaag gaat het om meer: een sustainabe brand Voor Nederandse grootste evenement Een vers pact tussen consutancy en creativiteit Moet eiden tot een week vo zomerse duurzaamheid. franky spoken refectie op brainstorm verduurzaming Vierdaagsefeesten 3 >>

4 4 <<

5 1. Ineiding Duurzame Vierdaagsefeesten De Vierdaagsefeesten vormen de feesteijke omijsting van de Nijmeegse Vierdaagse en trekken jaarijks meer dan 1,4 mijoen bezoekers, naast de ruim wandeaars en de bezoekers van de marsen. Het grote aanta bezoekers en het daarop afgestemde aanbod staan borg voor een uniek evenement, dat aeen met de betrokkenheid van vee partijen en de inzet van vee middeen kan worden georganiseerd. Want van stad, regio en voorzieningen wordt op zo n schaa natuurijk het uiterste gevraagd. Naast het managen van de aantrekkeijkheid en de veiigheid groeit dan ook een ander perspectief: het verder benutten van het potentiee van en de verbindingen tussen ae betrokkenen om de maatschappeijke opbrengsten te vergroten. Redenen voor de Stichting Vierdaagsefeesten om te streven naar een duurzamer organisatie van de Vierdaagsefeesten. In een eerste discussiebijeenkomst op 11 november 2010 is, onder eiding van Roya Haskoning en de grondegger van het Crade tot Crade -concept Michae Braungart, door ruim 50 verschiende deenemers gebrainstormd over de manier waarop deze ambitie gestate zou kunnen krijgen. Vertrekpunt was de Crade to Crade -gedachte: Hoe kun je een positieve footprint achter aten? In de context van de Vierdaagsefeesten een enorm prikkeende opgave! De meest uiteenopende voorsteen en ideeën passeerden de revue. Vervogens is, as eerste uitwerking van de samenwerking tussen Stichting Vierdaagsefeesten en Roya Haskoning, in enkee vervogsessies een Roadmap voor Duurzame Vierdaagsefeesten opgested voor de komende jaren. Toepasseijk uitgangspunt daarbij is: ieder jaar een stap verder. In deze fase focust de koersbepaing op de vragen Wat en Wie. Waar hebben we het over en weke partij kan in weke ro een bijdrage everen? In de oop van de komende jaren is een verdere uitwerking naar het Hoe en Wanneer aan de beurt. Met dit boekje geeft de Stichting Vierdaagsefeesten inzicht in haar ambities en ook de resutaten van de eerste sessies worden weergegeven. Met het deen van dit inzicht nodigt de Stichting Vierdaagsefeesten diverse betrokkenen zoas ocae ondernemers, de Gemeente, partners en de bezoekers uit om mee te werken, om samen de feesten duurzaam in te gaan vuen. Stapt u mee? 5 >>

6 time time time time time time time time Effectieve ambitie Toegevoegde waarde time Efficiënte opossing time Tijd Efficiënt Minder verkeerd Reduceer negatieve impact Monodiscipinair Afzwakken Demotivatie Effectiviteit Meer goed Verrijken toegevoedge waarde Ketens en partners Aanpassen, bijsteen Inspiratie << 6

7 2. Geïnspireerd op het Crade to Crade -concept Richten op een positieve bijdrage Het Crade to Crade -concept (C2C ) is een nieuwe manier om naar duurzaamheid te kijken. Dit concept, zoas ontwikked door McDonough en Braungart, biedt duurzame en creatieve opossingen voor vraagstukken waar de sameneving voor staat. Het is hiermee een inspirerend vertrekpunt voor de Vierdaagsefeesten. De C2C -visie vogt de natuur, waar ae afva voedse is. Een bad dat van een boom vat, verrijkt de bodem. Uit die grond haat de boom zijn voedse voor zowe nieuwe baadjes as vruchten. Op dezefde manier zou afva in onze wered voeding ofwe grondstof moeten zijn voor nieuwe producten. Er bijft geen restproduct over dat verbrand of gestort moet worden. Ook is er geen kwaiteitsveries bij hergebruik. Recycing wordt downcycing as het afva tot een minder product eidt, dus kwaiteitsveries. C2C gaat uit van upcycing, het afva heeft toegevoegde waarde en wordt voedig benut in de kringoop om weer een nieuw product te maken. Onder de druk van miieu, economie en overige maatschappeijke ontwikkeingen, richten we ons vaak op het minimaiseren van onze voetafdruk. Vanuit het C2C concept, streven we ernaar om de juiste keuzes te maken, de juiste dingen te doen, om zo een positieve voetafdruk te behaen. Op deze manier richten we ons op een positieve bijdrage en dus kwaiteit en effectiviteit. Daar waar een effectieve opossing niet direct beschikbaar is, proberen we efficiëntie te gebruiken as een stap naar effectiviteit. Daarmee gaat het C2C -principe verder dan traditionee opvattingen over duurzaamheid, die zich voora richten op minder schadeijk maken van een product of activiteit. C2C is hiermee een ontwerpbenadering waarin gezocht wordt naar het vergroten van het goede, in paats van het verkeerde te minimaiseren. In bijgaande figuur wordt dit geïustreerd. 7 >>

8 time time << 8

9 Leidende principes Het C2C -concept benadert opgaven vanuit drie principes: Principe 1: Suit kringopen Aes is een voedingstof voor iets anders. De nadruk dient aereerst te iggen op het onderscheiden tussen bioogisch en technische kringopen, waardoor beide kringopen cycisch kunnen worden. Dit betekent dat producten na gebruik geüpcyced moeten kunnen worden. Principe 2: Gebruik de zon De zon is de basis om te voorzien in eindeoze energie. De huidige fossiee brandstoffen zijn eindig en hebben nadeige effecten op onze omgeving. Door energie van de zon te gebruiken genereer je positieve energie waarmee je een positieve voetafdruk kan achter aten. Principe 3: Stimueer diversiteit Het stimueren van diversiteit verhoogt de eefbaarheid van werk-, woon- en eefomgeving. Door functies te combineren worden positieve krachten versterkt en negatieve effecten voorkomen: biodiversiteit, cuturee diversiteit, innovatie. De Stichting Vierdaagsefeesten kijkt samen met Roya Haskoning naar de ontwikkeing, kansen en toepassing van dit concept voor een duurzame organisatie van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Het past bij het organiseren van dit unieke zomerfeest: vieren, positieve bijdrage bieden, denken in termen van kwaiteit! Het begrip op zichzef grijpt je naar de kee: bronnen te weinig en afva te vee Minimaiseren is echt niet genoeg dus a ga je nooit meer naar de kroeg Je houdt een kater met koude riing van deze concentratie van verspiing Het roer moet om, van minder secht naar 100% goed Hoe haen wij straks een Groene Voet en vieren we cycische oneindigheid as een feest van diversiteit. 9 >>

10 Efficiente ogistiek Externe dienstvereners Positieve uitstraing Goede organisatie Bewustwording Zichtbaarheid, marketing Innovatie, proeftuin Direct saes Trots Samenwerking (ogistiek, energie, materiaen) Locae ondernemers Kostenbesparing Innovatie City marketing Pezier zonder hinder Trots Duurzame Vierdaagsefeesten Duurzaam bewust Gemeente, Inwoners Veiige, schone omgeving Kantenbinding Hogere omzet Positief imago Testcase, proeftuin Binding Gemeenschap, partners, sponsors Tevreden reaties Reunie Zichtbaarheid Verrassend vermaak Gaming, prijzen, acties Speciae behandeing Goed eten en drinken Gezeig, samen, veiig Voor hee famiie, vrienden Iets meenemen, krijgen, opsteken Bezoekers Seutebegrippen en noties per stakehoder << 10

11 3. Workshop Seutebegrippen Op weke manier kan een evenement as de Vierdaagsefeesten een positieve bijdrage hebben voor direct betrokkenen? Met deze vragen zijn we in groepjes aan de sag gegaan vanuit het perspectief van vijf groepen van beanghebbenden (stakehoders). Gekeken is naar de drijfveren en ambities per categorie, as mogeijk aangrijpingspunt voor verduurzaming. De bezoekers hebben bijvoorbeed verwachtingen en verangens (veiigheid, variatie, interactie) die een prima patform bieden voor vergroting van hun bewustzijn over en engagement bij duurzaamheid. Zo heeft eke groep een aanta ingangen die perspectieven opeveren. De diverse stakehoders van de Vierdaagsefeesten zijn, in wiekeurige vogorde: Gemeente Nijmegen en haar inwoners Locae ondernemers Bezoekers Gemeenschap, partners, sponsors Externe dienstvereners Bijgaand figuur op pagina 10 toont de geïnventariseerde seutebegrippen en noties per stakehoder. Niet met dure gossy foders - Via facebook naar de stakehoders! Want in het concept iggen taoze mogeijkheden verschoen Zoas het bierbrouwen uit gadioen Spee ook in op het coectief geweten Laat bezoekers pastic bekers eten! Zo kom je rechtstreeks tegemoet Aan het principe Waste equas food! 11 >>

12 12 <<

13 4. Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes Met een zeer gevarieerde programmering en de meest uiteenopende thema s, trakteren de organisatie van de Vierdaagsefeesten en de ondernemers het pubiek ek jaar op een gratis toegankeijk feest met 600 verschiende optredens, in meer dan twaaf verschiende genres. De Vierdaagsefeesten bieden in een Bourgondische ambiance voor ek wat wis, waarbij pezier, kwaiteit en veiigheid centraa staan. Duurzaamheid is daarbij eigenijk een kwaitatieve voorwaarde voor de organisatie van dit evenement. Het is een mooie basis om vanuit te werken en vanuit te denken. Duurzaamheid zit as het ware in het DNA van het evenement. Efficiente ogistiek Externe dienstvereners Positieve uitstraing Goede organisatie Bewustwording Innovatie, proeftuin Zichtbaarheid, marketing Samenwerking (ogistiek, energie, materiaen), Direct saes Kostenbesparing City marketing Locae ondernemers Innovatie Veiige, schone omgeving Pezier zonder hinder Testcase, proeftuin Binding 5 Imago Gemeente, Inwoners Zichtbaarheid Voor hee famiie, vrienden Duurzaam bewust Kantenbinding Hogere omzet Gemeenschap, partners, sponsors Tevreden reaties 4 Economie 2 Reaties 1 Product 3 Miieu 5 Continuïteit Trots Speciae behandeing Goed eten en drinken Verrassend vermaak Gezeig, samen, veiig Gaming, prijzen, acties Bezoekers Iets meenemen, krijgen, opsteken 13 >>

14 14 <<

15 Tijdens de workshops zijn op basis van de discussies vanuit iedere stakehoder één of meer principes geformueerd, samen: de Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes. Het karakter van deze principes is randvoorwaardeijk. De Vierdaagsefeesten kunnen een positieve bijdrage hebben as de vogende principes gehanteerd of gerespecteerd worden: 1. Product: De Vierdaagsefeesten bieden de bezoekers een speciae beevenis met een duurzame uitwerking daarvan. Het evenement zorgt voor verrassing en biedt voor ek wat wis. 2. Reaties: De Vierdaagsefeesten zijn verbindend, verstevigen reaties. Inwoners van de stad Nijmegen zijn/voeen zich gastheer en komen op hun eigen feestje. 3. Miieu: Voor bedrijven en gemeente zijn de Vierdaagsefeesten een proeftuin voor innovatieve duurzaamheids initiatieven, technieken en kennis, met de organisatie as regisseur. 4. Economie: De Vierdaagsefeesten bieden een duurzame win-win situatie voor ocae ondernemers. 5. Imago: De positieve impact van de Vierdaagsefeesten is een voorbeed in de evenementenwered, versterkt citymarketing en werkt vanuit het evenement het hee jaar door. 6. Continuïteit: De stichting Vierdaagsefeesten is zich bewust van de kansen die duurzaamheid biedt en ziet het as een verpichting om hier invuing aan te geven en een podium voor te bieden. Op zoek naar drijvende principes Anayseren we actoren-types De aumnus die van feesten houdt Proeftuiniers van bedrijven en Radboud Met aemaa gastheren op hun eigen feest Is het nog nooit zo veiig geweest Dienstvereners die risico s minimaiseren Een patform bieden voor innoveren Perspectiefwisseing door niet bij kosten te beginnen maar bij de baat: duurzaamheid = winnen. 15 >>

16 16 <<

17 5. Duurzame kansen en activiteiten Kansen voor Product Principe: De Vierdaagsefeesten bieden de bezoekers een speciae beevenis met een duurzame uitwerking daarvan. Het evenement zorgt voor verrassing en biedt voor ek wat wis. Demonstratie van duurzame innovaties vormen een attractie: bijvoorbeed Whee of Energy, speciae afva benadering. Duurzame voedingsmiddeen en dranken zijn smaakvo en van kwaiteit. Bezoekers beanden per boot midden in het feest op de Waakade: een beevenis voor het hee gezin! Op termijn een duurzame Waa in Vammen: iets as water en vuur? Op termijn een groenste event-dorp aan de noordzijde van de Waa. Groene wedstrijd, het beste idee van Nijmegen. Cutuurfestiva met kunst: weke positieve indruk aat jij achter in Nijmegen. Kansen voor Reaties Principe: De Vierdaagsefeesten zijn verbindend, verstevigen reaties. Inwoners van de stad Nijmegen zijn/voeen zich gastheer en komen op hun eigen feestje. Kinderen bouwen mee aan duurzame Vierdaagsefeesten. De Vierdaagsefeesten zijn één grote reünie van ex-stadgenoten, famiie, studenten etc.: De organisatie organiseert een Reüniedag. P-garages buiten het centrum zijn 24 uur open, bijvoorbeed meubebouevard. Locae ondernemers en inwoners betrekken bij inrichting en uitvoering van het eventdorp. Kansen voor Miieu Principe: Voor bedrijven en de Gemeente zijn de Vierdaagsefeesten een proeftuin voor innovatieve duurzaamheidinitiatieven, technieken en kennis, met de organisatie as regisseur. Onderzoek naar too voor. energiebesparingscampagne in de horeca. Ontwikkeen van innovatief afvaconcept gebaseerd op vergisting en speciaa Vierdaagse-verpakkingenpakket, afgestemd met bierbrouwerijen en groothande. Geuidsarme, schone generatoren op biogas. Energie opwekken via zonne-energie, feurige windmoentjes, biogas. Duurzame podia: LED-verichting, duurzame materiaen, Line-arrays (beperking geuidvervuiing). Toietcabines en urinoirs, icht en duurzaam uitgevoerd, met enorme waterbesparing. Kansen voor Economie Principe: De Vierdaagsefeesten bieden een duurzame win-win situatie voor ocae ondernemers. Betrekken van zovee mogeijk Nijmeegse ondernemingen bij duurzame invuing. Vierdaagse-treinticket met vee extra s: bevorderen gebruik van trein. Idem voor extra fietsenstaingen (gratis en met extra s) en voor de boot. 17 >>

18 18 <<

19 Kansen voor Imago Principe: De positieve impact van de Vierdaagsefeesten is een voorbeed in de evenementenwered, versterkt citymarketing en werkt vanuit het evenement het hee jaar door. Kansen voor Continuïteit Principe: De stichting Vierdaagsefeesten is zich bewust van de kansen die duurzaamheid biedt en ziet het as een verpichting om hier invuing aan te geven en een podium voor te bieden. Opstart van evenementenovereg, met Nijmeegse organisatoren: bijv. hee jaar door duurzame verpakkingsmiddeen bij evenementen. Aanbod van een duurzaam mobiiteitspakket gedurende het hee jaar door (fietstaxi s, watertaxi s). Paatjes spaaractie duurzaamheid met grote supermarktketen. Een App en Android van het programmaboekje, met mogeijkheden voor het creëren van een Vierdaagsefeesten-community, -reünie, -duurzame feestenroute, -creditcard toepassingen, etc. Reaisatie van Wammus Groen as keurmerk, voor ondernemers die Eco/Fair Trade/ bioogisch verkopen, of het verpakkingsmateriaa wegaten Paats bieden aan uitingen/acties voor. duurzame initiatieven in centrum en op de site Agehee fyerverbod in het gehee centrum. Verichting bewegwijzering op tijdkok; ontwikkeing op zonne-energie. Duurzame merchandise/give aways, waar mogeijk, vanaf Briefpapier en enveoppen met FSC keurmerk, Ecoshirts ook voor crew, besparen op drukken/ printen; door gebruik nieuwe ettertype Ecofont, Diverse onderzoeken naar duurzame mogeijkheden en eigen impact (o.a. CO2). Bezoekers worden community, het feest een beeving fashmobben mag, maar zonder Waabeving want wat we promoten, dat za zo zijn De eerste duurzame everancier hing a aan de ij 19 >>

20 20 <<

21 6. Kansen voor Partners: stapt u mee? Stichting Vierdaagsefeesten ziet het as een uitdaging om samen met anderen de ideeën verder uit te werken en te gaan impementeren. Hiermee kunnen we met duurzaamheid een brug saan tussen bedrijven, ondernemers, experts en het pubiek. Hans Ruijs, Bestuursvoorzitter Stichting Vierdaagsefeesten: De Vierdaagsefeesten zijn een uniek patform voor onze partners om duurzame ontwikkeingen praktisch te toetsen. Wij zijn bijzonder enthousiast over deze samenwerking met Roya Haskoning; de combinatie van ons evenement en hun enorme expertise moet eiden tot prachtige resutaten. Teddy Vrijmoet, Directeur Vierdaagsefeesten: Duurzaamheid is eigenijk een kwaitatieve voorwaarde voor de organisatie van een evenement. Het is een mooie basis om vanuit te werken en vanuit te denken. Deze samenwerking past precies in ons streven. Hiermee kunnen we met duurzaamheid een brug saan tussen bedrijven, ondernemers, experts en het pubiek. Jan-Pau Kimme, MVO-Coördinator Roya Haskoning: De Vierdaagsefeesten vormen een prachtig patform waarmee in een positieve setting een brede doegroep bereikt kan worden. We wien iedereen uitdagen met de vraag: weke positieve footprint aat jij achter in Nijmegen? Ziet u ook de kansen? Laat het ons dan weten! In de stad waar de Romeinen, voedig bepakt a eeuwen geeden naar zijn afgezakt (Dit fenomeen zien we tegenwoordig terug in 20 kg op de miitaire rug) Maar goed, om het ot te ontopen van het oude Carthago Wordt het tijd voor een nieuw imago. 21 >>

22 7 dagen feest rondom 4 dagen open: Voor de niet-nijmegenaar kinkt het noga bezopen Maar vandaag gaat het om meer: een sustainabe brand Voor Nederandse grootste evenement Een vers pact tussen consutancy en creativiteit Moet eiden tot een week vo zomerse duurzaamheid. Het begrip op zichzef grijpt je naar de kee: bronnen te weinig en afva te vee Minimaiseren is echt niet genoeg dus a ga je nooit meer naar de kroeg Je houdt een kater met koude riing van deze concentratie van verspiing Het roer moet om, van minder secht naar 100% goed Hoe haen wij straks een Groene Voet en vieren we cycische oneindigheid as een feest van diversiteit. Niet met dure gossy foders - Via facebook naar de stakehoders! Want in het concept iggen taoze mogeijkheden verschoen Zoas het bierbrouwen uit gadioen Spee ook in op het coectief geweten Laat bezoekers pastic bekers eten! Zo kom je rechtstreeks tegemoet Aan het principe Waste equas food! << 22

23 Op zoek naar drijvende principes Anayseren we actoren-types De aumnus die van feesten houdt Proeftuiniers van bedrijven en Radboud Met aemaa gastheren op hun eigen feest Is het nog nooit zo veiig geweest Dienstvereners die risico s minimaiseren Een patform bieden voor innoveren Perspectiefwisseing door niet bij kosten te beginnen maar bij de baat: duurzaamheid = winnen. Bezoekers worden community, het feest een beeving fashmobben mag, maar zonder Waabeving want wat we promoten, dat za zo zijn De eerste duurzame everancier hing a aan de ijn. In de stad waar de Romeinen, voedig bepakt a eeuwen geeden naar zijn afgezakt (Dit fenomeen zien we tegenwoordig terug in 20 kg op de miitaire rug) Maar goed, om het ot te ontopen van het oude Carthago Wordt het tijd voor een nieuw imago. franky spoken refectie op brainstorm verduurzaming Vierdaagsefeesten 23 >>

24 Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen Voor meer informatie of informatie over een specifiek onderwerp kunt u contact opnemen met het projectteam van de Vierdaagsefeesten Nijmegen: Van Schaeck Mathonsinge 12, 6512 AR Nijmegen Postbus 1004, 6501 BA Nijmegen Te Fax Roya Haskoning Jan-Pau Kimme, MVO-Coördinator, duurzaamheidconsutent Te: , E: Productie: Roya Haskoning, Marketing & Communicatie Tekst: Roya Haskoning Coumn, franky spoken refectie op brainstorm verduurzaming Vierdaagsefeesten Ontwerp: Chares Whaey Advertising Ltd Druk: This product is printed according to a Crade to Crade SM optimised printing process as conducted by Knoops Eco Printing B.V. in coaboration with EPEA Internationae Umwetforschung GmbH teksten: Vierdaagsefeesten en Roya Haskoning foto s: Vierdaagsefeesten Nijmegen, juni 2011

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Stadslogistiek. 13 april 2016

Stadslogistiek. 13 april 2016 Stadsogistiek 13 apri 2016 Inhoud Wat is stadsogistiek Zutphen? Doe HAN bij stadsogistiek Zutphen MAMCA onderzoek Haabaarheidsonderzoek Huidige onderzoeken Discussie Wat is stadsogistiek Zutphen? Het Zutphense

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Who cares about variety? Productcatalogus

Who cares about variety? Productcatalogus Who cares about variety? Productcataogus We do! The Warm Society is opgericht omdat we vinden dat het hoog tijd is dat verwarming de aandacht krijgt die ze verdient. Mensen hebben een passieve houding

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Praktisch vijveronderhoud

Praktisch vijveronderhoud Praktisch vijveronderhoud Gids voor de perfecte vijver Meer informatie: www.tetra.net Natuurijk of modern: aan u de keuze De natuur dichtbij Vijvers zijn een paradijs voor dieren en panten. Ze bieden onderdak

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht.

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht. Bewonersavonden gebiedsontwikkeing Kinderdijk + Aanpak Suggesties/opmerkingen vanuit de bijeenkomsten in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri) In totaa hebben ongeveer 100 inwoners actief deegenomen

Nadere informatie

Workshop House of Tomorrow Today

Workshop House of Tomorrow Today Workshop House of Tomorrow Today Ontsnap eens uit het peloton! 1. Teken uw keten(s) eens uit, vanaf grondstoffen (aanbod) t/m eindgebruiker (vraag). 2. Genereer probleem-klant combinaties. 3. Selecteer

Nadere informatie

Glas als energiebespaarder

Glas als energiebespaarder unigas TOP Hoog Rendement Begazing Gas as energiebespaarder Door de sinkende energievoorraden en stijgende kosten worden aan de thermische isoatie steeds hogere eisen gested. Nieuwe technoogieën bij de

Nadere informatie

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ouder wordende ciënt Projectresutaten en inspiratie www.kennispeingehandicaptensector.n 2 Project Ouder wordende ciënt Inhoudsopgave Ineiding 2... Verhaen van ciënten 3... Jos Anna Heeen en Ad Vera Interviews

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

inspira: med Medical Beauty met resultaten die cosmetische chirurgie benaderen

inspira: med Medical Beauty met resultaten die cosmetische chirurgie benaderen Medica Beauty met resutaten die cosmetische chirurgie benaderen Synergie tussen de cosmetische en medische wered made in Germany Stress op het werk, droge (airco)ucht, fast food, acoho, de uchtkwaiteit,

Nadere informatie

Avonturijn, vol van avontuur!

Avonturijn, vol van avontuur! Jaarversag 2013 Kinderopvang Avonturijn Gepersonaiseerde uitgave, kijk sne op pagina 3 g Avonturijn, vo van avontuur! 2013 was een bewogen jaar. De branche kinderopvang stond onder enorme druk. Dit betekende

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

Taurine in energiedrank

Taurine in energiedrank Taurine in energiedrank 1. Onderzoeksvraag Hoe kunnen we de aanwezigheid van taurine aantonen in een energydrank? 2. Voorbereiding a. Begrippen as achtergrond voor experiment Aminozuur : Een organische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Entreeopleiding... 4 & 5. Dier & Welzijn... 4 & 5. Tuin, Landschap & Recreatie... 6 & 7. Bloem & Design...

Inhoudsopgave. Inleiding Entreeopleiding... 4 & 5. Dier & Welzijn... 4 & 5. Tuin, Landschap & Recreatie... 6 & 7. Bloem & Design... MBO PASPOORT Inhoudsopgave Ineiding... 3 Entreeopeiding... 4 & 5 Dier & Wezijn... 4 & 5 Tuin, Landschap & Recreatie... 6 & 7 Boem & Design... 6 & 7 Agro, Hande & Techniek... 8 & 9 MBO Life Sciences...

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur,

NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur, NASIERDAA4 / ArenA 0Nfi**i?AN@E.ii i 7 JULznis Stadsregio Amsterdam s'radion AMSTERDAM c.v. Dageijks Bestuur Stadsregio Amstersdam i>.o. Box 2298 Postbus 626 00 DL AMSTERDAM 000 AP AMSTERDAM THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Entreeopleiding... 4 & 5. Dier & Welzijn... 4 & 5. Tuin, Landschap & Recreatie... 6 & 7. Bloem & Design...

Inhoudsopgave. Inleiding Entreeopleiding... 4 & 5. Dier & Welzijn... 4 & 5. Tuin, Landschap & Recreatie... 6 & 7. Bloem & Design... MBO PASPOORT Inhoudsopgave Ineiding... 3 Entreeopeiding... 4 & 5 Dier & Wezijn... 4 & 5 Tuin, Landschap & Recreatie... 6 & 7 Boem & Design... 6 & 7 Agro, Hande & Techniek... 8 & 9 MBO Life Sciences...

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Integrator als meedenkend klankbord

Integrator als meedenkend klankbord TECHNOLOGY Productievernieuwing om throughput te verhogen door Afons Caders Integrator as meedenkend kankbord Ook Begische kmo s investeren in automatisering enerzijds om kwaitatief mee te kunnen met de

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten

Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 4. Monitoren, verankeren en continu verbeteren Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Service Design. Denise van der Burg (0840384)

Service Design. Denise van der Burg (0840384) Service Design Denise van der Burg (0840384) 1 Inhoud 3 Inleiding 4 Huidige costumer journey 5 Toelichting 6 Doelgroep 6 persona 7 Brainstorm 8 Nieuwe service 8 Conceptbeschrijving 11 Verantwoording 13

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie