Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk"

Transcriptie

1 Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk

2 vormgeving: Studio Tween

3 Inhoudsopgave Ineiding 3... Dichterbij 4... Promens Care 6... Sherpa 8... FeuRoJa Taant 16...

4

5 Ineiding Met het eernetwerk Zeggenschap & Incusie widen we bereiken dat mensen met ernstig meervoudige beperkingen meer zeggenschap hebben over hun eigen even en een geijkwaardige positie in de maatschappij innemen. Zeven insteingen deden mee aan het intensieve traject binnen dit eernetwerk. Hiervan hebben vijf insteingen het hee traject dooropen en deze vind je terug in dit resutatenboek. Enthousiaste teams werkten hard, samen met ciënten en hun ouders / famiieeden. Ze gebruikten hierbij instrumenten en methodieken uit de veranderkizt: Kwaiteits-, Incusie- en Zeggenschap Toos. Socia Roe Vaidation was een beangrijke basis om succes te behaen, een principe waarmee veen enthousiast de handen ineen soegen. De teams kregen ook handreikingen om de interne organisatieprocessen zo te verbeteren dat zeggenschap en incusie uiteindeijk organisatiebreed een pek kan krijgen. Professionas eerden werken met de toos en principes uit de veranderkizt. Individuee verhaen iustreren het succes van dit project en zetten anderen aan om dezefde activiteiten te ontpooien. De veranderkizt hept hen hierbij. In dit boekje vind je de redenen waarom de teams meededen aan dit eernetwerk. En je kunt ezen of ze erin zijn gesaagd om hun grootste uitdaging waar te maken. En weke tips zij voor jou hebben. Vee pezier bij het ezen! Kernteameden: Wiy Cais (projecteider) Anouk Bosenbroek Daphne Schipper Juutje Hoa Marti Herrera Gerda Schregardus Judith Oosterom Zie voor meer informatie over dit traject en de veranderkizt: Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB 3

6 Dichterbij Agemene informatie Naam organisatie Dichterbij Naam team(s)/afdeing Dichterbij, regio Gennep Naam focuspersoon/personen Water Bökkering, Jamie Schneider Namen veranderteameden Daphne Tonnissen, Gondeine Berbers, Astrid Joosten, Ronad Bökkering, Maria Reijnen, Johan Schneider, Jan Jacobs Waarom widen juie meedoen met het Leernetwerk zeggenschap en incusie? Zeggenschap en voora Incusie zijn voor de mensen met EMB moeiijk te behaen doesteingen. Zeker as het gaat om mensen die in een insteingsachtige omgeving wonen. Dit project hebben we aangegrepen om een bewustwording op gang te brengen, in de hoop ervan te eren en uiteindeijk binnen Dichterbij een beweging in deze op gang te brengen. Zeggenschap en Incusie passen voedig in de visie van Dichterbij waarbij iedereen mee doet en ek mens uitgedaagd wordt om het beste uit zichzef te haen.. Onze doesteingen waren/onze grootste uitdaging was: Dat men handvatten zou krijgen om de eerste stappen geordend en gestructureerd aan te pakken. Onze behaade resutaten/ verbeteringen: Bewustwording van mogeijkheden die geboden worden door ICT om communicatie en omgevingsbesturing te beïnvoeden en daarmee zeggenschap en een kein beetje incusie. Onze top 3 tips voor anderen die met zeggenschap en incusie aan de sag wien: 1. Duideijk doe steen, dat gedragen wordt door ae mensen die betrokken zijn bij de focuspersoon 2. Draagvak en ondersteuning van (hoger) management 3. Zoek en vind focuspersonen met een verhoogde kans op succes. Hiermee een voorbeed vormend voor de overige mensen met EMB Wat heeft het traject ons heeft opgeeverd: Inzicht en besef dat mensen met EMB zeker invoed op hun omgeving kunnen uitoefenen en dat ook zij graag meedoen! 4 Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB

7 Dichterbij Wat had je niet verwacht maar ben je we tegen gekomen? Enthousiasme van de deenemers aan het project (zowe ouders, broer, as begeeiders en overige discipines) Voor medewerkers is er het vogende veranderd: Besef dat met behup van moderne middeen en aanpassen aan tempo van de mensen met EMB zij invoed uit kunnen oefenen en daardoor persoonijke groei mogeijk is. Dit ongeacht hun eeftijd! Voor ciënten is er veranderd: Water geniet intens van de contacten met zijn famiie. Jamie gebruikt ICT middeen om o.a. zijn hobby uit te oefenen en keuzes te maken door de dag heen. We gaan op de vogende manier verder: Het eernetwerk is voor ons niet afgeopen. We gaan door met Jamie en Water. En we bijven in nauw contact met de andere teams uit het eernetwerk. We zijn het meest trots op: De behaade successen bij Water en Jamie Tips voor het individuee niveau: Onze top 3 tips voor begeeiders die aan de sag wien met een andere persoon: 1. Zet keine stappen 2. Ste duideijke doeen 3. Begin met personen bij wie verwacht succes groot is. Wij houden deze resutaten vast door: Ze verder uit te breiden en deze te deen met de organisatie. (o.a. via presentaties) en door Zeggenschap en Incusie as vast onderdee van de Individuee Ondersteuningspannen (IOP) mee te nemen. Streven naar programmamanagement EMB binnen Dichterbij, waardoor er o.a gericht beeid ontwikked wordt op gebied van zeggenschap en incusie voor mensen met EMB Focuspersoon Wat widen we bereiken met deze persoon? Voor Water widen we het contact met zijn famiie te intensiveren en voor Jamie widen we meer gebruik eren maken van ICT middeen om zijn communicatie te ondersteunen. Onze top 3 geeerde essen voor deze persoon: 1. Skype verbinding voor Water met zijn broer 2. Water gaat ogeren bij zijn broer en zijn broer bij hem. 3. Jamie oefent met ICT middeen. Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB 5

8 Promens Care Agemene informatie Naam organisatie Promens Care Naam team(s)/afdeing Woonvoorziening Schoonvede in Hoogeveen Naam focuspersoon/personen Daphne van Dorp en André Hartog Namen veranderteameden Marineke van Dorp, Regina en Hans Hartog, Joanda Tobbe, Lieneke Hooijer, Irmi Masseink, Ria Schuurman, Myrthe van der Bed en Henk Jonker Waarom widen juie meedoen met het Leernetwerk zeggenschap en incusie? Wij vinden dat we binnen woonvoorziening Schoonvede a vrij vee aandacht besteden aan zeggenschap. Ook in de fase voorafgaand aan het wonen binnen de nieuwe woonvorm nu bijna 3 jaar geeden. Het onderwerp incusie was minder vaak aan de orde geweest en we widen ons hier wat meer op gaan richten. Het e.e.a. past ook mooi in het thema burgerschap wat centraa staat dit jaar binnen onze totae organisatie. En natuurijk wien we ook onze bewoners vowaardig burger van deze maatschappij aten zijn. Onze doesteingen waren/onze grootste uitdaging was: Samen met enthousiaste ouders en de focuspersonen deze uitdaging aangaan. We zeiden vooraf a tegen ekaar dat we bij zouden zijn met hee concrete keine stapjes. We wien het besist niet aeen bij de twee focuspersonen aten. Gezamenijk wien we er moeite voor doen om onze positieve ervaringen uit te dragen. Onze top 3 behaade resutaten/ verbeteringen: 1. We weten waar Daphne en André bij van worden en hebben dit as insteek genomen voor de verdere acties. Hee concreet zijn wij hier ook mee aan de sag gegaan. 2. We hebben een gemotiveerd verbeterteam kunnen samensteen en hebben in de sector dit verbetertraject onder de aandacht kunnen brengen 3. Team is zich bewuster geworden van de werkwijze en we wien de gehanteerde methodiek overdraagbaar maken. Onze top 3 tips voor anderen die met zeggenschap en incusie aan de sag wien: 1. Zorg voor een gemotiveerd en geïnspireerd verbeterteam 2. Zoek draagvak in de organisatie en in het team van de ocatie 3. Laat zien wat je kunt bereiken (voorbeeden) en zoek concrete en grijpbare/haabare doeen waaraan je gaat werken. Wat heeft het traject ons heeft opgeeverd: Inspiratie om er mee door te gaan ook na afoop van het formee verandertraject. Door de andere manier van in diaoog gaan met de bewoner weten we beter wat de bewoner van ons vraagt. We hebben het as een prettige werkwijze ervaren. 6 Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB

9 Promens Care Wat had je niet verwacht maar ben je we tegen gekomen? Een ouder gaf aan toch we enigszins sceptisch ingestapt te zijn in het verandertraject maar uiteindeijk is iedereen we tevreden over de tot nu toe behaade resutaten. Ook dat de maatschappij in principe we open staat voor de vraag van wensen van mensen met een ernstig meervoudige beperking. En we hadden niet verwacht dat het zo n effect zou hebben op de rest van de teameden. Voor medewerkers is er het vogende veranderd: De denkwijze omtrent het in diaoog gaan met de bewoner is veranderd men ziet nu meer mogeijkheden. Men wi ook voor andere bewoners op eenzefde wijze aan de sag. De wens van de bewoner komt hiermee nog meer centraa te staan. Voor ciënten is er veranderd: Er is daadwerkeijk iets concreets met hun wensen gedaan. Men vervut nu meer roen, zowe intern as naar buiten toe. Wij houden deze resutaten vast door: Goede verankering binnen de ocatie. We wien de werkwijze verder impementeren. Jaarijks wien we vier bewoners en hun verwanten benaderen en via deze methodiek met bewoners in diaoog gaan. Focuspersoon Wat widen we bereiken met deze persoon? We widen een beed krijgen waar Daphne en André nu precies bij van worden. En een duideijker zicht krijgen op hun wensen. We hebben de vogende stappen gezet: We hebben een bijeenkomst georganiseerd waar de meest betrokken personen van Daphne en André bij aanwezig waren. We kregen een interessant beed van wat zij mogeijk zouden hebben gedaan in hun even as ze geen beperking zouden hebben gehad. We hebben hun wensen omgezet in concrete stappen: Daphne: bezoek mannenkoor en ervaringen opdoen in de kinderopvang. André: Interne postbezorging en het zoeken van een vrijwiiger om met André de stad in te gaan. Onze top 3 geeerde essen voor deze persoon: 1. We hebben breder eren kijken en kunnen nu ook meer dingen begrijpen 2. We zien dingen meer in samenhang en begrijpen ook de context van gedrag 3. Het zit hem voora in keine dingen en zaken die a eens in onze gedachten waren (contact met Aio kinderopvang zit in hetzefde gebouw) kunnen makkeijk en sne worden opgepakt (de interne postbezorging.) We gaan op de vogende manier verder: We gaan samen met Daphne en André bekijken wat ook op termijn beangrijk voor hen bijft en proberen hier bij aan te suiten. We eggen deze manier van werken vast in het zorgpan, zodat ook anderen er mee verder kunnen. We zijn het meest trots op: Om te zien en te horen dat Daphne geniet van de extra contacten die haar worden geboden. En we zijn trots op het feit dat we te maken hebben met enthousiaste ouders die de zaken samen met ons durven oppakken en er in geoven. Om te zien dat André de postverzorging prima oppakt en trots is op zijn werkzaamheden. Via het steunfonds mogen we een duofiets aanschaffen waar André mogeijk ook gebruik van kan maken en weicht samen met een vrijwiiger makkeijker de stad in kan gaan. Tips voor het individuee niveau: Onze top 3 tips voor begeeiders die aan de sag wien met een andere persoon: 1. Bereid je goed voor en bespreek met coega s die a met deze methodiek hebben gewerkt hoe je het e.e.a. het beste kunt aanpakken. 2. Zorg voor een betrokken cub mensen om de bewoner heen die enthousiast wien meedenken. 3. Dee de resutaten en neem keine concrete stapjes. Bijf voora creatief en aat je niet ontmoedigen as zaken niet direct ukken. Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB 7

10 Sherpa Agemene informatie Naam organisatie Sherpa Naam team(s)/afdeing Zwinstraat 4 en 6, dagbesteding Amste spe en Matrijs/IJsse Naam focuspersoon/personen Diana Verkeij, Teus van Keij, Anneke van der Wa Namen veranderteameden Diana, ciënt Zwinstraat 6 Ouders Diana, Myrthe Vingerhoed, begeeider Zwinstraat 6, Rosa Poiesz, begeeidster Matrijs/IJsse Vioa van der Leeuw, gedragskundige Teus, ciënt Zwinstraat 4 Oom en tante, Later vervangen door Anneke + vader Martine Eckman, begeeidster Zwinstraat 4 Jessica Houwer ater vervangen door Marije van Spe en Beeven, Mirjam Urbach, stagiaire Adrienne Adrienne van den Berg: gedragskundige Annemiek Karenbeek, teammanager wonen Suzanne Ruijters: projecteider Vogend: Hennie de Bok, teammanager dagbesteding Jeannette Kooij, teammanager dagbesteding, Syvia Bruggink: adviseur EMB, Hans Caste: custermanager, vervangen door Fransje Droog 8 Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB

11 Sherpa Waarom widen juie meedoen met het Leernetwerk zeggenschap en incusie? Het onderwerp zeggenschap en incusie is a jaren beangrijk binnen Sherpa. Hoe dit vorm te geven bij ciënten met EMB is we een ingewikkede puzze. Wij widen graag meer gereedschap in handen krijgen om ook voor deze kwetsbare groep een manier te vinden dat zij meer regie over hun even kunnen krijgen en meer dee kunnen nemen aan de sameneving. Onze doesteingen waren/onze grootste uitdaging was: Ciënten (en verwanten met hen) meer sturing geven over hun even. As medewerkers eren kijken door de ogen van de ciënten. Meer mogeijkheden voor ciënten ontdekken om te participeren in de sameneving. Onze top 3 behaade resutaten/ verbeteringen: 1. Het onderwerp eeft binnen de teams en bij de verwanten. Het wordt vanzefsprekend om ook voor de andere ciënten op deze nieuwe manier (vaak onbewust) out-of-the-box te denken. Er is enthousiasme, dit is het begin van een cutuuromsag! 2. Er wordt gezocht naar wegen om de brainstormsessies op termijn voor eke ciënt te gaan doen, gekopped aan de ondersteuningspanning. 3. De eerste beangrijke concrete stappen zijn gezet in het uitvoeren van de pannen die we bedacht hebben. Onze top 3 tips voor anderen die met zeggenschap en incusie aan de sag wien: 1. Denk niet in onmogeijkheden, maar probeer gewoon en doe! Vermijd de woorden: ja maar 2. Denk in keine, haabare stapjes en geniet van je succes! 3. Zoek draagvak, betrek vanaf het begin famiie, coega s, management, dee je ervaringen met andere teams. Wat heeft het traject ons opgeeverd: Het onderwerp is weer meer in het bewustzijn, er wordt meer over gepraat, nagedacht, en naar gehanded. Wat had je niet verwacht maar ben je we tegen gekomen? 1. Er kwamen extra, niet afgesproken acties, zoas Diana die nu vaker bij haar ouders op bezoek gaat. 2. Er zijn concrete pannen voor de aanschaf van een auto, zodat het makkeijker wordt om naar buiten te gaan. 3. Het was erg moeiijk om gezamenijk as team bijeen te komen, iedereen is druk, dat beemmerde de voortgang en de onderinge communicatie 4. We hadden te maken met onverwachte veranderingen (suiten dagbestedingsocatie, terugtrekken ciënt, nieuwe custermanager) Voor medewerkers is er het vogende veranderd: Denken sneer aan een activiteit buiten de deur en zoeken hier ook sneer de middeen voor. Vragen eerder aan de famiie hoe het vroeger voor de ciënt was en wat dat voor haar hem/haar betekende. Mensen zien meer mogeijkheden om activiteiten buiten het terrein van Sherpa te ondernemen. Voor ciënten is er veranderd: Meer buiten de deur komen (van het terrein af), door veranderd denken bij hun begeeiders. Nieuwe ervaringen opdoen en hiervan kunnen genieten. Ouders zijn extra trots op hen, enthousiast en bij met de aandacht voor hun kind. Betrokken medewerkers zijn zich bewuster van hun evensgeschiedenis en het famiieverband Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB 9

12 Sherpa Wij houden deze resutaten vast door: 1. Het onderwerp as vast agendapunt in diverse besprekingen te aten terugkomen 2. Het wijder te verspreiden binnen de organisatie, er een project van maken om het te borgen in de ondersteuningspannen en het breder te trekken binnen de organisatie. 3. Te zoeken naar vaste personen die de concrete afspraken kunnen doorzetten. Focuspersoon Wat widen we bereiken met deze persoon? 1. Voor Diana hebben we gekozen voor de ro van Lounger. We gaan met haar ocaties bezoeken waar ze in een reaxte setting kan genieten van sfeer, koffie, muziek. 2. Voor Anneke hebben we gekozen voor de ro van Buitenmens. Omdat ze ook van gezeigheid en ekker eten houdt, zoeken we iefst naar een combi van die 3 dingen. We hebben de vogende stappen gezet: 1. Voor Diana: We hebben ocaties gezocht waar de sfeer heerst die bij Diana past. Daar zijn we eerst zonder haar, en daarna met haar gaan kijken. Ook hebben we gezocht naar mensen die dat samen met haar kunnen gaan doen. Diana bezoekt weer af en toe haar ouders op de boerderij waar ze is grootgebracht. Om deze activiteiten te vergemakkeijken en betaabaar te maken zijn we bezig met het aanschaffen van een aangepaste auto. Er is een nieuw kijknaarwatwezeggen traject voor Diana gestart. 2. Voor Anneke, (nog pas kort geeden gestart): We zijn op zoek naar een maatje die met Anneke buiten activiteiten kan ondernemen, zoas naar een theehuis gaan, de markt of het bos bij Lage Vuursche. Vakbij huis kan ze dan genieten van het chocomekraampje op dinsdagavond of de repetitie van de fanfare op het voetbaved op zaterdagochtend. Dagbesteding neemt Anneke mee in de traxikar (eektrische huifwagen voor rostoeen). We hebben afgesproken dat er eke week een uur privé tijd voor eke ciënt ingepand wordt. Meer begeeiders gaan hun rostoebusrijbewijs haen, zodat ze er op uit kunnen. De CDrom van kijknaarwatwezeggen wordt bijgested. We brengen in kaart weke verwijzers en verwachters er voor de verschiende activiteiten gehanteerd worden, zodat iedereen ze op dezefde manier kan inzetten, en Anneke hierdoor meer overzicht en regie heeft over haar dag. We gaan op de vogende manier verder: Het project verbreden met nieuwe focuspersonen. Personen en hun famiie, vertegenwoordigers meer betrekken bij keuzes. Onderwerp as vast agendapunt terug aten komen bij teamvergaderingen en bij ciëntbesprekingen. Brainstormsessies as basis voor ondersteuningspangesprekken invoeren bij andere ciënten. Deen van ervaringen en succes, inspireren: team-/ custermanagers, consut, gedragskundigen, kernteam EMB. Pubicatie in Magazine, website, tijdschrift. Studiemiddag voor begeeiders, onderdee van Traineeship EMB. Het kijknaarwatwezeggen-traject wordt nog bewuster ingezet as een mooi instrument om zeggenschap te bereiken. De daaruit voortkomende CD-rom kan ook een goede manier zijn om personen te introduceren bij nieuwe contacten in de maatschappij. 10 Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB

13 Sherpa Onze geeerde essen voor deze persoon: Voor ae focuspersonen: Een hoop kennis uit het vereden. Hier uit kunnen we doeen haen voor in de toekomst. Voor Diana: Het heeft hee wat nieuwe ontdekkingen opgeeverd! Door haar gedrag zijn we te weten gekomen wat ze we en niet euk vindt. Leuk om te zien. Voorbeeden hiervan: koffiehuis in Hiversum, Efteing, zwemmen, wandeen en koffiedrinken in Grand Café Amerpoort, IKEA, MacDonads. Diana vindt het euk om weer naar haar ouders thuis te gaan, dit wordt een vaste gewoonte! Voor Anneke: Anneke houdt van gezeigheid, met de juiste hoeveeheid prikkes zodat ze overzicht kan houden. Anneke is een echt buitenmens. We kwamen er achter dat we aemaa een stukje weten over Anneke s even, en dat het een vee competer beed is geworden, nadat we dat aemaa bij ekaar hebben geegd. We weten maar over haar geschiedenis en over wat ze we en niet euk vindt. Dat was hee verhederend! We zijn het meest trots op: Doordat we de stap hebben gezet om mee te doen aan het andeijke verbetertraject zijn we tot mooie gesprekken gekomen tussen verwanten en begeeiders waardoor er aerei nieuwe activiteiten zijn bedacht, niet aeen voor de deenemende ciënten, maar ook voor hun huisgenoten. Tips voor het individuee niveau: Onze top 3 tips voor begeeiders die aan de sag wien met een andere persoon: 1 Begin met een brainstormgesprek met naastbetrokkenen. Zoek aanknopingspunten in het vereden en de famiiecutuur. Luister naar famiie en kijk samen naar het vereden en de ervaringen van de cient. Jij kent as begeeider maar een dee van dat verhaa. 2 Vertaa zo sne mogeijk daarna de uitkomsten van de brainstorm en de ideeën die daar uit zijn gekomen in concrete acties en spreek af wie wat gaat doen. 3 Spreek evaueermomenten af om te bespreken wat er van de gemaakte afspraken terecht is gekomen en om vogende stappen te kiezen. We gaan op de vogende manier verder: Uitbreiden van de activiteiten. Met Diana zetten we zeker door met het opzoeken en uitproberen van nieuwe situaties en ocaties. Voor de zomer in ek geva Zandfoort aan de Eem. De bezoeken naar thuis worden verder uitgebouwd. Er is een nieuw kijknaarwatwezeggen traject gestart. voor Anneke: dagbesteding past waar nodig het individuee activiteiten programma en de activiteitenijst aan. Anneke rijdt een rondje met de traxikar. Er wordt wekeijks een uur ingepand waarin begeeiders met haar apart erop uit kunnen. Via Facebook en vrijwiigerscentrae wordt een maatje gezocht. We wien haar kijknaarwatwezeggen CD rom gebruiken in haar nieuwe contacten. Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB 11

14 Stichting FeuRoJa Agemene informatie Naam organisatie Stichting FeuRoJa Ouderinitiatief Stichting FeuRoJa Keinschaige woonvoorziening in Zierikzee Naam team(s)/afdeing FeuRoJa Naam focuspersoon/personen Rob Buijze Namen veranderteameden Jaap en Tiny Buijze (ouders Rob Buijze), Annemarie Bezemer (zus Rob Buijze) Gerda van Leeuwen (bestuur FeuRoJa) Frans Esser (teameider FeuRoJa) Sjaan Lindenberg (Persoonijk begeeidster Rob Buijze en supportwerker FeuRoJa) Rineke Hamstra (supportwerker FeuRoJa) Nathaie Schregardus (project eider Zeggenschap & Incusie en supportwerker FeuRoJa) 12 Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB

15 Stichting FeuRoJa Waarom widen juie meedoen met het Leernetwerk zeggenschap en incusie? Er ontstond na kennis te hebben genomen van het project Zeggenschap & Incusie nieuwsgierigheid en interesse in wat dit project voor onze bewoners kon betekenen en hoe wij dit dan uiteindeijk vorm konden geven in onze begeeiding. Daarbij gaf het project de mogeijkheid om onze visie op wonen, zorg en wezijn voor onze bewoners en ons wooninitiatief dat vanaf 1999 bestaat, verder te ontwikkeen anno 2013 en verder. Onze doesteingen waren/onze grootste uitdaging was: Onze doesteing en tegeijkertijd uitdaging was: hoe kunnen wij de individuee wensen en interesse van Rob Buijze (49 jaar) in kaart brengen? Waar wordt Rob bij van en waar wordt Rob niet bij van? Weke roen kan Rob vervuen in de maatschappij met onze ondersteuning? Hoe kunnen we hier op een gestructureerde wijze vorm aan geven? Onze top 3 behaade resutaten/ verbeteringen: 1. Echt gekeken naar de individuee wensen en interesses van Rob. Het vereden - heden samen met Rob zijn ouders en zus in beed gebracht en van hieruit verder gekeken naar de roen die Rob kon vervuen. 2. Rob is id geworden van de bibiotheek. Rob is supporter geworden bij de korfbavereniging A Ready in Zierikzee waarin zijn nichtje speet. Zo geeft Rob op zijn eigen manier vorm aan zijn ro van oom. Rob is aspirant id geworden bij de vokstuinvereniging Kaaskenshof in Zierikzee. Rob is assistent docent vrijwiiger bij Space Station (toneegroep voor mensen met een beperking). 3. Samen met teameden is er een visie opgested hoe wij nu en in de toekomst graag uitvoering wien geven in onze begeeiding aan onze bewoners. In deze visie staat het denken vanuit de bewoner centraa, en wordt de bewoner gezien as onderdee van de sameneving en niet aeen as iemand om voor te zorgen. Onze top 3 tips voor anderen die met zeggenschap en incusie aan de sag wien: 1. Bewust tijd wien en kunnen investeren. 2. Samen in kaart brengen en brainstormen wie de bewoner is en wat zijn of haar individuee wensen en interesses zijn (traject Veranderkizt vogen), daarbij gebruik maken van bestaande mogeijkheden zoas bijvoorbeed een vrijwiigerscentrae. 3. In gesprek bijven, denken in mogeijkheden, afspraken maken en nakomen, uitproberen en voora doen! Wat heeft het traject ons heeft opgeeverd: We zijn bewuster gaan kijken naar onze bewoners en hun roen. We hebben onder andere ontdekt dat er zovee mogeijkheden zijn waar normaa gesproken niet aan gedacht wordt. Zoas het id worden van de bibiotheek, de ro van oom, tuinman enz. Daarnaast heeft het project Zeggenschap & Incusie ons opgeeverd dat er ook voor de andere bewoners op deze wijze vorm kan worden gegeven aan hun wensen en interesses. Er wordt inhoud gegeven aan de kwaiteitsverbetering op een praktische manier. Wat had je niet verwacht maar ben je we tegen gekomen? Voor mij as projecteider werd het ineens hee duideijk weke roen Rob kon speen in de maatschappij. Ik ben mij hier tijdens het project bewust van geworden en ervaar dit as een verrijking in mijn begeeiding voor de bewoners van FeuRoJa. Ik ervaar dat wij een handvat hebben gekregen om bewust onze bewoners die ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om zeggenschap te hebben over hun eigen even. De enthousiaste reacties van mensen waarmee ik in de ro van verbinder voor Rob in contact kwam en kom, maakt mij er nog meer aert op hoe wij as ondersteuner de contacten met de buitenwered eggen en deze onderhouden voor onze bewoners. Het is bijzonder om te zien dat Rob in zijn verschiende roen op een hee andere manier met mensen in contact komt en daar dan op een hee speciae manier op reageert. Soms is het organisatorisch moeiijk inpasbaar. Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB 13

16 Stichting FeuRoJa Voor medewerkers is er het vogende veranderd: Er is een start gemaakt, een aanzet gegeven tot een andere manier van kijken naar en denken over de zeggenschap en incusie (roen) van onze bewoners. Er wordt meer gedacht vanuit de bewoners in paats van voor de bewoners. Er is de mogeijkheid geboden tot meedenken over de gedroomde wijze van ondersteuning van onze bewoners. Supportwerkers konden zichzef opgeven om de focuspersoon te begeeiden in zijn ro as vrijwiiger/assistent docent van Space Station. Voor bewoners is er veranderd: Er vindt meer aansuiting bij en er wordt bewuster gekeken naar de individuee interesses van de bewoners. Door bezig te zijn met de focuspersoon wordt er in de begeeiding van de andere bewoners ook bewuster gekeken naar hun wensen. De supportwerkers ervaren vanuit de bewoners een andere wijze van contact. Dit contact wordt ervaren as meer open naar de supportwerker toe en het tonen van het eigen individu. Je zou kunnen zeggen dat de bewoners hun eigen zeggenschap en incusie aan het ervaren en ontdekken zijn. Wij houden deze resutaten vast door: Ik hoop as projecteider dat we deze resutaten zuen vast houden door regematig te brainstormen en gesprekken te hebben over deze nieuwe wijze van ondersteuning die wij onze bewoners wien bieden. Dit zou kunnen door tijd in te pannen hiervoor tijdens het teamovereg, individuee gesprekken met supportwerkers te voeren, binnen de BVR (bewoners vertegenwoordigersraad) vergadering dit punt bijvend op de agenda te zetten en deze nieuwe manier van werken op te aten nemen in het beeidspan door het bestuur van FeuRoJa as uitgangspunt voor ae zorg. Focuspersoon Wat widen we bereiken met deze persoon? We widen erg graag weten weke interesses Rob nog meer had dan die wij a kenden zodat wij deze konden verkennen en uitvoeren en Rob hierbij konden ondersteunen. Daarbij widen we Rob graag de mogeijkheid bieden om zijn roen te vervuen. We hebben de vogende stappen gezet: Er is een veranderteam samengested bestaand uit Rob zijn ouders, zus, een id van het bestuur, 3 supportmedewerkers en de teameider. We hebben samen met de coach van het project een persoonijke toekomstpanning gemaakt. We zijn begonnen om te benoemen wat voor andere inwoners van Zierikzee een goed even is en weke domeinen in beed zijn. Dit door eerst terug te kijken naar de geschiedenis van Rob, en zijn persoonijke manier van communiceren en van daaruit te brainstormen en na te denken over de interesses van Rob gekopped aan persoonijke roen. Daarna kwamen de te ondernemen stappen: id worden van de bibiotheek, het contact eggen en maken met... de vokstuinvereniging, soiciteren bij vrijwiigersvacaturebank voor de vacature van assistent docent van Space Station, Rob naar een wedstrijd van de korfbavereniging ondersteunen, en voora te kijken naar de reacties van Rob! Onze top 3 geeerde essen voor deze persoon: 1. Informatie geschiedenis verzameen vanuit het persoonijke netwerk (ouders en zus) gekopped aan onze (team) bevindingen. 2. Rob roen aanbieden die bij zijn persoonijke interesses passen en hem hierin ondersteunen. 3. Bewust kijken naar, observeren, uitproberen en gewoon doen! We gaan op de vogende manier verder: De vaste afspraken worden ingepand in de agenda van Rob en hieraan worden supportwerkers gekopped die Rob op de juiste wijze bij zijn bezigheid kunnen ondersteunen. 14 Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB

17 Stichting FeuRoJa We bijven ernaar kijken of de ro steeds bijft passen binnen de persoonijke interesse. We breiden de ro ondersteuning uit naar de andere bewoners We zijn het meest trots op: De betrokkenheid van Rob bij het project.. Het enthousiasme en pezier dat Rob beeeft aan de invuing van zijn verschiende roen. De aertheid van Rob tijdens de terugkomdag in Utrecht waarbij hij duideijk iet merken trots op ons te zijn (zie foto). Het enthousiasme van de buitenwered. Tips voor het individuee niveau: Onze top 3 tips voor begeeiders die aan de sag wien met een andere persoon: 1. Kijk naar wat de persoon zegt en uister. Breng samen met het persoonijke netwerk van famiie en een aanta begeeiders in beed wat de persoonijke interesses zijn, daaruit voortvoeiend de te vervuen roen en de juiste wijze van ondersteuning. 2. Het team in het proces betrekken en het in kaart brengen van de persoonijke competenties van de verschiende teameden. Hierdoor ontstaat er de mogeijkheid om gerichter te werk te gaan. Gesprekken voeren over de wijze van ondersteuning. 3 Durven en doen!!! Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB 15

18 Taant Agemene informatie Naam organisatie Taant Naam team(s)/afdeing Simone woont op Freuesinge 8 Naam focuspersoon/personen Simone Bom Namen veranderteameden Sandra Grijze, Ineke Visser, Sonja Franken, Baukje Torensma, Corien Drenthe- van Lokven en Marja Riemersma Waarom widen juie meedoen met het Leernetwerk zeggenschap en incusie? We vinden het beangrijk dat ciënten met een ernstige meervoudige beperking dee uitmaken van de sameneving, en dat ze zef kunnen besissen/invoed kunnen uitoefenen op dat wat ze wien doen. Het project was voor ons een kans om daar actief mee aan het werk te gaan. Onze doesteingen waren/onze grootste uitdaging was: Om te kijken hoe je vorm geeft aan zeggenschap voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Zij kunnen vaak niet praten en communicatie is daardoor astig Onze top 3 behaade resutaten/ verbeteringen: 1. Bewustwording van (de waarde van het hebben van) sociae roen 2. Focuspersoon heeft activiteiten voor zichzef 3. Een handvat (in de vorm van de PATH) hebben om een persoonijke toekomstpanning te maken Onze top 3 tips voor anderen die met zeggenschap en incusie aan de sag wien: 1. Ga het gewoon doen! Ga aan de sag, durf te dromen en aat je niet beperken. 2. Ste een enthousiast veranderteam samen, mensen die outside the box durven te denken 3. Geef verwanten de ruimte om het evensverhaa te verteen van de focuspersoon Veranderteam, Simone en coach Daphne Wat heeft het traject ons heeft opgeeverd: Een manier om in korte tijd te investeren in de ciënt, die daar op angere termijn profijt van heeft. 16 Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB

19 Taant Wat had je niet verwacht maar ben je we tegen gekomen? Dat we dachten Simone te kennen in a haar roen en facetten maar dat dit niet zo beek te zijn. Vee nieuwe informatie en kennis met ekaar kunnen en mogen deen. Voor medewerkers is er het vogende veranderd: Bewustwording van hebben van vaste denkbeeden, beed ciënt. Door invoeden van ae eden van de projectgroep ontstond er een ander, competer beed. Meer buiten de bestaande kaders denken. Eigen intitiatief nemen wat eidt tot veranderingen! Voor ciënten is er veranderd: Meer regie op eigen even en inspraak voor de ciënt en de betrokken verwant, in dit geva moeder. Wij houden deze resutaten vast door: Onze resutaten te presenteren verder in de organisatie. We ontwikkeen een werkwijze/format voor de organisatie, zodat meer ciënten (met een ernstige meervoudige beperking, maar ook mensen met een matige of ichte beperking) hier profijt van kunnen hebben. Onze geeerde essen voor deze persoon: We hebben het idee dat Simone, nu ze intensiever aandacht krijgt, ook opener is naar haar omgeving. We gaan op de vogende manier verder: We gaan het traject verkorten, de piot hoeft immers niet meer gedraaid te worden. En met nog 2 of 3 ciënten aan de sag. De verbeterpunten die hier uit komen, zorgen voor een gedegen pan om verder uit te roen in de organisatie. We zijn het meest trots op: Dat deze piot goed geukt is. Simone heeft een aanta activiteiten voor zichzef met nieuwe mensen om zich heen. Tips voor het individuee niveau: Onze top 3 tips voor begeeiders die aan de sag wien met een andere persoon: 1. Leer de persoon kennen, door verhaen van anderen 2. Ben je bewust van de waarde van sociae roen 3. Boor je eigen netwerk aan voor vrijwiigers Focuspersoon Wat widen we bereiken met deze persoon? We widen graag dat Simone op een breder gebied, meer dingen/activiteiten voor zichzef kan hebben. We hebben de vogende stappen gezet: We zijn begonnen met de theorie, dus wat betekent incusie en zeggenschap? Maar ook, wat zijn sociae roen. Daarna heeft Simone s moeder het veranderteam kennis aten maken met Simone door haar evensverhaa te verteen. We hebben gewerkt met de persoonijke toekomstpanning, daar zijn acties op ondernomen om de verschiende sociae roen te vervuen Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB 17

20 Het eernetwerk Zeggenschap en Incusie voor EMB is uitgevoerd door: Tot ziens! Kennispein Gehandicaptensector Forum Gehandicaptenzorg

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ouder wordende ciënt Projectresutaten en inspiratie www.kennispeingehandicaptensector.n 2 Project Ouder wordende ciënt Inhoudsopgave Ineiding 2... Verhaen van ciënten 3... Jos Anna Heeen en Ad Vera Interviews

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Avonturijn, vol van avontuur!

Avonturijn, vol van avontuur! Jaarversag 2013 Kinderopvang Avonturijn Gepersonaiseerde uitgave, kijk sne op pagina 3 g Avonturijn, vo van avontuur! 2013 was een bewogen jaar. De branche kinderopvang stond onder enorme druk. Dit betekende

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN by Crade to Crade Inhoud 1. Ineiding 4 2. Geïnspireerd op het Crade to Crade -concept 6 3. Workshop 10 4. Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes 14 5. Duurzame kansen en activiteiten

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Voor mensen met een beperking

Voor mensen met een beperking Voor mensen met een beperking Inhoud van de presentatie Wat doet Promens Care? Ons motto Wvz. Schoonvelde Methodiek KNWWZ Betrokkenheid bewoners/ouders bij opstarten woonvoorziening Resultaten KNWWZ Voortgang

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkaender Schide en s-gravenweze Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkaender en vormen een grote groep in onze gemeente. Deze groep bestaat uit vee verschiende

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar 2017 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

Symposium. de nieuwe uitdaging. Dinsdag 8 december 2009 Jaarbeurs te Utrecht

Symposium. de nieuwe uitdaging. Dinsdag 8 december 2009 Jaarbeurs te Utrecht Symposium Hersteondersteunende zorg, de nieuwe uitdaging Dinsdag 8 december 2009 Jaarbeurs te Utrecht Stichting Rehabiitatie 92 organiseert in samenwerking met het HEE-team en met medewerking van het Kenniscentrum

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! Handreiking voor de impementatie van (F)ACT voor ciënten met een icht verstandeijke beperking en compexe probematiek Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar van 2016 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 4. Monitoren, verankeren en continu verbeteren Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO. hoe verwerk je een relatiebreuk

ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO. hoe verwerk je een relatiebreuk DANCING SOLO 1 ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO hoe verwerk je een reatiebreuk A better ife INHOUD 1. Voorwoord p. 7 2. Ineiding p. 8 3. De theorie p. 19 Het verwerkingsproces p. 20 De vijf fases van Eisabeth

Nadere informatie

Voorstellen. Angst(stoornissen) Begeleide zelfhulp Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie ti begeleide zelfhulp Afsluiting.

Voorstellen. Angst(stoornissen) Begeleide zelfhulp Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie ti begeleide zelfhulp Afsluiting. Lezing Begeeide Zefhup Angst Christine van Boeijen Voorsteen Christine van Boeijen psychiater crisisdienst GGNet Apedoorn- Zutphen, consuent POH-GGZ Apedoorn, paatsvervangend opeider en opeider huisarts.

Nadere informatie

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten.

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten. CONCEPT HAAL JE LEvEN UIT DE KNOOP. BIOGRAfIsCH werken MET CLIëNTEN Of GROEPEN. Ik vraag aan F. (49 jaar) een ciënte in mijn praktijk voor coaching en evensoopbegeeiding om vijf personen op te noemen die

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Alles met de BAL. www.idemasport.com. een bewegingslandschap van SVS voor de 2de gr. lager onderwijs. Showroom & Kantoor : SVS

Alles met de BAL. www.idemasport.com. een bewegingslandschap van SVS voor de 2de gr. lager onderwijs. Showroom & Kantoor : SVS SVS is onderwijs & vorming Vaanderen www.schoosport.be www.idemasport.com Sportmateriaa Projecten Sportuitrusting een bewegingsandschap van SVS voor de 2de gr. ager onderwijs Warandestraat 48, 1851 Humbeek

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG)

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG) De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobie Webportas Erik Nijant (T-Mobie Nederand) Dirk van Dae (LogicaCMG) pagina 1 Agenda De business case www.t-mobie.n Het CMS Business Depoyment

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek Keukencacuaties: rekenen in de keuken Werkboek Coofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.n www.edu-actief.n Auteur: Barend Bakkenes Eindredactie: Kees Faas Tite: Keukencacuaties: rekenen

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie