Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College"

Transcriptie

1 christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein, havo, atheneum, pag ocatie Hamaheirapein, gymnasium pag In deze krant ees je aes over het Insua Coege. Wij vinden het euk je daarover te verteen, want we zijn behoorijk trots op onze schoo. Het Insua Coege heeft twee ocaties: ocatie Koningstraat en ocatie Hamaheirapein. De eeringen van de mavo/havo brugkas vogen hun essen in het gebouw aan de Koningstraat. In dit gebouw zijn ook ae andere mavo kassen gehuisvest. As je start in een havo/atheneum brugkas of atheneum/gymnasium brugkas, dan begin je in ons gebouw aan het Hamaheirapein. In dit gebouw zijn ook ae andere kassen van havo, atheneum en gymnasium gehuisvest. In deze krant aten we zien dat we trots zijn op onze schoo. Eerst ees je over de ocatie Koningstraat en ontdek je weke mogeijkheden je daar hebt, bijvoorbeed in de kunst, sport en techniek accentkassen. Daarna kom je meer te weten over de ocatie Hamaheirapein zoas het veezijdige taenaanbod, de vee mogeijkheden op het gebied van sport en cutuur en de bijzondere aandacht voor de Kassieke Cutuur. Waar je ook start met je opeiding, je bent van harte wekom op onze schoo! We wensen je vee eespezier!

2 Insua mavo Koningstraat PH Dordrecht met mavo/havo brugkassen Van groep acht naar de brugkas In de brugkas Binnenkort ga je naar het voortgezet onderwijs en kies je voor een nieuwe schoo. Hee spannend natuurijk. Dat betekent dat er vee gaat veranderen. In de brugkas vog je de vogende vakken: eefstij Nederands wiskunde techniek Enges aardrijkskunde geschiedenis Duits Frans godsdienst bioogie Veranderingen van basisschoo naar brugkas van oudste naar jongste eering van 1 of 2 naar 15 eerkrachten van een eigen okaa met eigen paats naar verschiende okaen/ruimtes Op de ocatie Koningstraat doen wij ons uiterste best om je thuis te aten voeen. In het eerste jaar begin je in een mavo/havo-brugkas. De brugperiode duurt een jaar. Daarna stroom je door naar mavo of havo. Wij kiezen voor modern onderwijs, maar bieden ook de kwaiteit van de vroegere mavo. Wij stimueren eeringen tot deename aan aes wat speet in onze schoo. handvaardigheid muziek tekenen drama gymnastiek Je krijgt ook studiees in een zogenaamd banduur. De studiees geeft je ondersteuning bij de vakken die je vogt. In totaa heb je twee banduren onder begeeiding van je mentor. In de banduren kun je je ook avast bezighouden met je huiswerk. Vaardigheden In het voortgezet onderwijs krijg je meer verantwoordeijkheid en eer je vaardigheden die je in het dageijks even nodig hebt: inpannen van opdrachten, presenteren, motiveren van keuzes, beoordeen van je eigen werk en dat van anderen. Hierbij begeeiden wij je zovee mogeijk. Ook ga je aan de sag met informatiebronnen. Je ontdekt de mogeijkheden en hoe je informatiebronnen kunt gebruiken. Tijdens je opeiding ontwikke je steeds meer zefstandigheid en vertrouwen in je eigen ideeën en werk. Nieuwe kansen Op de ocatie Koningstraat dagen we je uit om op zoek te gaan naar de mogeijkheden die je hebt en hoe je deze kunt benutten. Je eert zefstandig en je eert samenwerken o.a. binnen projecten. Ook activiteiten buiten de essen om horen er bij. Je gaat op excursie en kunt deenemen aan bijvoorbeed de musica of sportactiviteiten. Zo eer je ekaar ook beter kennen en zie je een andere kant van je docenten en medeeeringen. In dit artike vind je informatie over onze ocatie en de essen die je kunt vogen. We hopen dat het je hept bij het maken van je keuze. Vee succes! Insua Coege is een te gekke schoo. De essen duren 50 minuten en er wordt hee euk es gegeven. Wat ook een voordee is, is dat je na 50 minuten even ekker kunt open naar een ander okaa. Meedenken, -praten, -doen Contacten met thuis Wij bieden je ouders/verzorgers uitgebreid de geegenheid om zicht te krijgen op hoe je op schoo presteert en hoe je je ontwikket. Aan het begin van het schoojaar maken je ouders kennis met je mentor tijdens een speciae kennismakingsavond. In de oop van het jaar zijn er diverse ouderavonden. Tijdens deze avonden kunnen de ouders met vakdocenten praten over je studieresutaten. Het is atijd mogeijk ook tussendoor contact op te nemen met de schoo. Peer Support (Peer Assisted Learning = PAL) Ouderejaars eeringen hepen onderbouweeringen via PAL. Zo kunnen deze eeringen je hepen met je huiswerk of ze maken een praatje met je. Schooavonden Leeringen zijn actief betrokken bij het organiseren van schooavonden en besissen mee over de invuing van de avond. De schoofeesten worden atijd goed bezocht. Voora het kerstba en het eindfeest zijn popuair. Vieringen Een groep eeringen en docenten bereidt gezamenijk de kerst- en paasvieringen voor. Deze vieringen zetten je aan tot nadenken. Peereaders kunnen je hepen met je huiswerk en je kunt raad vragen aan ze. Een soort mentor in het jong. Resutaten teen De resutaten die je haat zijn beangrijk. Jij en ook je ouders/ verzorgers kunnen op ieder moment je cijfers bekijken in een webportaa (Magister). Ook het huiswerk dat door de docenten is opgegeven, is thuis zichtbaar. In verschiende digitae eeromgevingen kun je ook aerei informatie vinden die jou hepen bij je eerproces. Banduren zijn handig, dan kun je je huiswerk maken en hoef je thuis minder te doen. En de mentor is er om te hepen met huiswerk. Wissewerking tussen schoo en thuisfront is beangrijk voor goede contacten. Kosten vrijwiige ouderbijdrage bijdrage kennismakingsdagen en excursies materiaagebruik Je maakt gebruik van de boeken die je van schoo krijgt. De boeken zijn gratis. Aan je ouders/verzorgers vraagt het Insua Coege een vrijwiige ouderbijdrage van 16,50 per jaar. Voor de kennismakingsdagen wordt 20,00 en voor excursies ongeveer 50, in rekening gebracht. Materiaakosten bedragen 36,50. Voor de kunst accentkas vragen we een extra bijdrage van 160,, voor de sport accentkas 175, en voor de techniek accentkas 105,. 2 3

3 G A D N I E P O EBRU.0A0-R F 19 & Insua mavo In de bovenbouw Keuze uit vier sectoren Techniek Zorg en wezijn Economie Landbouw Op de mavo begint de bovenbouw in het derde eerjaar. Je maakt kennis met nieuwe vakken: scheikunde en maatschappijeer. Een aanta vakken, die je we in de onderbouw had, krijg je niet meer in de bovenbouw. Je kiest uit één van de vier sectoren. Ook kun je in het derde eerjaar a beedende vorming of gymnastiek (LO2) as examenvak kiezen. Doorstuderen Met een dipoma van het vmbo-t (mavo) kun je kiezen om verder te gaan in havo-4 of op het mbo. De docenten en decanen van het Insua Coege hepen jou en je ouders/verzorgers bij het maken van de juiste keuzes. Voor vragen kun je atijd bij hen terecht. Docenten zijn mensen die hepen om een goede baan te vinden. Mensen die je een vak eren. Ons schoogebouw Moderne voorzieningen Behave gewone esokaen heeft de ocatie Koningstraat aerei verschiende ruimtes die het onderwijs euker en interactiever maken. We bijven de voorzieningen van onze schoo aanpassen aan ontwikkeingen in het onderwijs en de maatschappij. Op het Insua Coege zijn in ae okaen zogenaamde trace boards of white boards met beamer aanwezig. Daarmee kun je hee makkeijk aerei beeden het kasokaa binnenhaen. Verder vind je de vogende soorten ruimtes. Lesokaen (Keine) studieruimtes Practicumokaen Mediatheek Computerruimtes Sportzaen Het is een groot gebouw, maar ook hee gezeig. Het was eerst we wennen aan de trappen op en af, maar het is nu gewoon. 4 Koningstraat PH Dordrecht met mavo/havo brugkassen bijvoorbeed de entree- en eindtoets Cito of een IQ-test. De richtscore Cito voor de mavo/havo-brugkas is 530. Accentkassen Kunst, sport en techniek Naast het gewone mavo-onderwijs kun je bij ons beginnen in één van de accentkassen. In de accentkassen vog je het gewone vmbot onderwijs en besteed je daarnaast extra aandacht aan sport, kunst of techniek. Er zijn vee euke dingen op schoo: schoofeesten, de mensen, vrienden en vriendinnen, vrij, gym. Jij bent onze zorg Kunst accentkas Ben je graag bezig met je handen en zit je vo creativiteit? Vind je het euk om te tekenen, schideren, boetseren, decoreren, beedhouwen of ontwerpen met mutimedia? Ligt je passie bij grime, tonee, dans en fim? Wi je hier misschien we je beroep van maken? Dan is de kunst accentkas iets voor jou. Je krijgt extra es in kunst en cutuur. Tijdens workshops eer je meer over vaktechnieken en over de kunstensector. Ook bezoek je musea en voorsteingen. Eigen werk presenteer je aan een groter pubiek tijdens de cuturee avonden die het Insua Coege organiseert. Sport accentkas Wi je meer met bewegen en sport bezig zijn? Hier misschien we je beroep van maken? Sportdocent, fitnessinstructeur, danseraar etc. Dan is de sport accentkas iets voor jou. Je maakt kennis met onder meer gofen, zwemmen, fitness, schaatsen, snorkeen/duiken, waterpoo en snowboarden/ skiën. Aemaa sporten waarin je anders geen es krijgt. Ook vog je cinics om je technieken en vaardigheden te verbeteren. Deze cinics worden gegeven door experts uit de sportwered. In de sport accentkas igt een sterke nadruk op samenwerken, doorzetten, eidinggeven en organiseren. Tijdens projectdagen ga je actief aan de sag met aes wat je hebt geeerd. Sinds 2011 hebben we een eigen kunstgrasved. Dat is natuurijk gewedig. Techniek accentkas Ben je geïnteresseerd in techniek en technoogie? Wi je graag meer te weten komen over onderwerpen as: LED-verichting, zonne-energie, ontwerpen met de computer en 3D printers? Wi je misschien werken in de technoogiesector? Dan is de techniek accentkas iets voor jou. Je krijgt extra techniekes, waarin je technische vaardigheden eert zoas technisch tekenen en ontwerpen. Daarnaast werk je zefstandig en in groepjes aan reaistische projectopdrachten, waarbij je creatieve opossingen bedenkt voor echte probemen zoas duurzame energie en mobiiteit. Verder krijg je tijdens excursies en bedrijfsbezoeken de mogeijkheid om kennis te maken met techniek en technoogie in de praktijk. Christeijke schoo Het Insua Coege is een christeijke schoo en staat open voor iedereen die onze identiteit respecteert. Het christeijke karakter komt tot uiting in dagopeningen, godsdienstessen en kerst- en paasvieringen. Wederzijds respect tussen eraren en eeringen vinden we hee beangrijk. Sport versterkt het zefbeed van jongeren. Kunst prikket de nieuwsgierigheid en je eert de wered om je heen beter waarderen. Aanmeden Afspraken Het Insua Coege heeft afspraken gemaakt rond de toeating van eeringen. Bij aanmeding wordt een compeet portfoio aangeeverd met daarin het advies van de basisschoo en testresutaten. Advies basisschoo Op de ocatie Koningstraat word je toegeaten as je past in het onderwijs van de mavo-opeiding. Het advies van de basisschoo vormt een beangrijk onderdee in de toeatingsprocedure. Omdat er sprake is van een dakpankas (mavo/havo) kun je aan het eind van de brugkas ook doorstromen naar havo. Testresutaten Naast het advies van de basisschoo kijken we naar je testresutaten om een inschatting te maken van je kwaiteiten, Mentor Een mentor is voor jou hee beangrijk. Iedere kas heeft er één. Je mentor geeft studieessen en vogt je studieresutaten. Hij of zij houdt ook in de gaten of je het naar je zin hebt op schoo. Gedurende het jaar is er een aanta momenten waarop de mentor en je ouders/verzorgers met ekaar kijken naar je prestaties. Voor je ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt en ook jij kunt atijd bij je mentor terecht. Extra zorg Op het Insua Coege is aandacht voor onder meer faaangst en dysexie. Bovendien is deskundige hup mogeijk bij probemen (schoo maatschappeijk werk, vertrouwenspersoon, jeugdarts). Kom je er even niet meer uit, dan is er atijd hup om tot opossingen te komen. In ae jaren bieden wij extra begeeiding aan op het gebied van Nederands, Enges en wiskunde/ rekenen.

4 Koningstraat PH Dordrecht havo/atheneum Bijna brugkasser! Veiige schoo Om veiigheid te garanderen in en om schoogebouwen, hebben de schoen in Dordrecht afspraken gemaakt met poitie, Openbaar Ministerie en gemeente. Ontoeaatbare zaken meden we direct. Naast onze eigen toezichthouders is ook de wijkagent betrokken bij de veiigheid in en om onze schoo. We maken gebruik van videobewaking. In schoo is het niet overa toegestaan om mobiee teefoons te gebruiken. We doen er aes aan om pestgedrag tegen te gaan. Onze schooreges maken duideijk wat we en niet is toegestaan. Opvang bij esuitva Bij afwezigheid van een docent word je indien mogeijk opgevangen en ga je onder begeeiding verder met je schoowerk. Bij je mentor kun je aes verteen. Hij of zij is aardig tegen eke eering, een soort persona coach. Waar we trots op zijn Accentkassen Het Insua Coege is een onderscheidende schoo. Speciaa voor eeringen die extra interesse hebben in sport, kunst of techniek hebben wij kunst, sport en techniek accentkassen. Musica Leeringen op de ocatie Koningstraat krijgen de kans om hun artistieke taenten verder te ontwikkeen. Spe, zang en dans komen ook samen in de musica, die jaarijks door eeringen van onze schoo wordt gespeed. Excursies Ek schoojaar ga je een aanta keren op excursie. Je bezoekt met je kas een theatervoorsteing of museum. In het derde eerjaar vereg je etterijk je grenzen door een week naar het buitenand te gaan. Zo eer je ontdekken wat de wered je te bieden heeft. Schoofeesten Ieder jaar organiseren eeringen met docenten een aanta schoofeesten, waaronder een kerstba en een spetterend eindfeest. Sport Het Insua Coege besteedt vee aandacht aan de sportieve ontwikkeing van eeringen. Onder eiding van gymnastiekdocenten organiseren wij zaavoetbacompetities, tafetenniswedstrijden en basketbatraining. In september 2011 is ons nieuwe kunstgrasved geopend. Zo n ved bij de schoo is hee uniek in Nederand en geeft vee mogeijkheden. Afsuiting schoojaar Aan het einde van ek schoojaar gaan eeringen met hun mentoren een dag op stap. De brugkassen gaan naar de Efteing. Zo ronden we het schoojaar op een euke manier af. Cutuurprofieschoo Sinds 11 december 2009 zijn we een erkende cutuurprofieschoo. Meer informatie is te vinden op Projecten Gedurende het schoojaar zijn er verschiende projectweken. In de brugkas zijn er bijvoorbeed de projecten Boekbinden, Jouw X-factor, en De stad. Meer weten? Informatie brugkas Agemene informatie mevrouw T.M. de Heer drs. B. Bastiaanse unitdirecteur mavo-onderbouw directeur Insua Coege ocatie Koningstraat Verandering Je staat aan het begin van een grote verandering. Binnenkort kies je voor een nieuwe schoo en een onderwijsstroom die bij je past. Best spannend natuurijk! Ae eeringen van onze schoo kennen dat gevoe. We hepen je om je pek te vinden in jouw nieuwe schoo. Misschien heb je deegenomen aan de kennismakingsessen? Je weet vast we dat je in de brugkas meer vakken krijgt dan op de basisschoo. Je krijgt ook vee verschiende docenten (eraren). Meer huiswerk, andere estijden. Daar za je zeker even aan moeten wennen. Tijdens studieessen eer je hoe je moet eren, hoe je moet pannen, hoe je zefstandig kunt zefstandig werken en hoe je keuzes kunt maken. Zo zorgen we er met ekaar voor dat wat best spannend is ook eerzaam en euk wordt! Vakken Op onze schoo vog je vakken as Nederands, wiskunde, bioogie, Enges en geschiedenis. Maar wat dacht je van Natuur, Leven en Technoogie (NLT)? Een vak waar je onderzoek doet en eert ontwerpen. Of Kassieke Cutuur? Met verhaen over Griekse en Romeinse goden vo humor en spanning. Voor ek wat wis dus! En dat is nou typisch Insua! Brugkassen Onze schoo kent twee soorten brugkassen: havo/atheneum en atheneum/gymnasium. Leeringen uit de havo/atheneum-brugkas stappen na het brugkasjaar meesta over naar havo-2 of atheneum-2. In onze atheneum/gymnasium-brugkas vog je het vak Kassieke Cutuur. Een jaar ang maak je kennis met oude cuturen en prachtige verhaen. Ook maak je een begin met het eren van Grieks en Latijn. Of dat iets voor jou is?! Wij denken van we, maar jij bepaat dat zef. Nu je meer weet over deze taen en cuturen kun je in ieder geva de juiste keuze maken: atheneum óf gymnasium. Toeating Je zut ongetwijfed met je juf of meester gesproken hebben over de onderwijsstroom die goed bij je past. Hun advies vinden we hee beangrijk. Zij kennen je immers het beste. Natuurijk is het ook beangrijk om de resutaten van Cito-toetsen of andere testen te gebruiken. Onze schoo denkt dat je met een Cito-eindscore vanaf 540 goed past in onze havo/ atheneum-brugkas. Wanneer je juf of meester vindt dat je een echte Vwo er bent, dan pas je goed in onze atheneum/gymnasium-brugkas. Daar hoort dan meesta een Cito-eindscore vanaf 543 bij. Ik twijfe of ik atheneum of gymnasium moet gaan doen Begeeiding Mentor Op onze schoo heeft eke eering een mentor: een docent bij wie je met a je vragen terecht kunt. Je mentor hept je bij het pannen van je huiswerk. Maar hij/zij houdt ook goed in de gaten of je het naar je zin hebt op schoo. Eigenijk is de mentor je nieuwe meester of juf op de middebare schoo. As je ouders vragen hebben kunnen ze atijd contact opnemen met jouw mentor. Peersupport en Huiskamer Insua We eens gehoord van peereaders of peertutors? Peereaders zijn enthousiaste eeringen uit onze hogere kassen die brugkassers (jou dus ook!) hepen bij van aes en nog wat. Je komt hen vaak tegen in het schoogebouw. Ze maken gezeig een praatje met je. Verteen je verhaen over gebeurtenissen op schoo. Maar ze uisteren ook goed naar je as je een probeem hebt. Kortom: gewoon een goede vriend(in). 6 7

5 Peertutors hepen je bij je huiswerk, as je dat wit. As je een vak astig vindt, kun je extra begeeiding door een peertutor aanvragen. Met hem/haar maak je dan een afspraak om in de Huiskamer Insua je huiswerk te maken. Je krijgt wat te drinken terwij je intussen aan de sag gaat. Ook is er atijd toezicht aanwezig. Extra aandacht Ben je bang om fouten te maken? Ben je dysectisch? Vervee je je omdat je aes zo makkeijk vindt en de essen zo saai zijn? Kun je je moeiijk concentreren? Mis je je basisschoo? Dan hepen wij jou! Wij vinden het hee beangrijk dat je eke dag met pezier naar schoo komt. Daarom zoeken we atijd naar een opossing. We hebben medewerkers die vee weten over hoe je met zuke probemen moet omgaan. Zo hebben we verschiende zorgcoördinatoren. Ook werken we vee samen met schoomaatschappeijk werk en jeugdarts. Zij zijn speciaisten op het gebied van dit soort probemen en kunnen je zeker verder hepen. Op deze schoo kun je jezef zijn De grens over Enges, Duits, Frans en Spaans Cross your borders! Ça va? Bis morgen! Vamos a coegio? Waar gáát dit over? zu je denken. We, dát is nou typisch Insua! Op onze schoo eer je verschiende taen. Sterker nog, as je atheneum Na een jaar hard werken wordt we duideijk wat je wit en wat je aankunt. Samen met jou, je ouders en je docenten kijken we naar het beste vervog. Havo De havo is voora bedoed voor eeringen die hun kennis direct wien gebruiken in de praktijk. We noemen het ook we de schoo in de maatschappij. Een havist vindt het euk om ondernemend te zijn door bijvoorbeed onderzoek te doen en daar een versag van te maken, iets te organiseren en met ekaar uit te voeren. De havo-opeiding duurt 5 jaar en bereidt je voor op een vervogstudie in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Atheneum Het atheneum is een opeiding met een stevig onderwijsprogramma. Hier gebruiken we de term grenzen vereggen. Leraren dagen je uit verder te kijken dan je gewend bent. Je moet zefstandig kunnen werken en het euk vinden om meer te weten. Bovendien maak je best ange dagen en moet er ook s avonds noga eens gestudeerd worden. Met een atheneumdipoma ben je goed voorbereid op een vervogstudie in het wetenschappeijk onderwijs (Universiteit). Gymnasium Op ons gymnasium ga je nog een stapje verder. Ben je een nieuwsgierig type? Houd je ervan om ingewikkede vraagstukken op te ossen? Vind je het euk meer dan het gewone te doen? As je meer kunt en meer wit dan is ons gymnasium zeker interessant voor jou. Wi je meer weten over ons gymnasium? Lees dan verder op de vogende badzijden, waar aes verted wordt over deze uitdagende opeiding! Technisch taent krijgt de ruimte! Hamaheirapein GH Dordrecht havo/atheneum/gymnasium Na de brugkas Op 11 februari 2014 verzorgt onze schoo een INFORMATIE AVOND voor ouders/verzorgers die overwegen hun kind(eren) bij ons op schoo aan te meden. Tijdens deze bijeenkomst informeren eden van de schooeiding en de brugkasmentoren u over aerei aspecten van de schoo en is er uiteraard voop geegenheid vragen te steen. De bijeenkomst start om uur in ons gebouw aan het Hamaheirapein en eindigt om uur. Graag ontvangen wij, as u deze avond komt bezoeken, uiterijk 4 Info februari een bericht van u via avond e-mai: Wij verzoeken u vriendeijk daarin ook de naam van uw kind(eren) en hun huidige basisschoo te vermeden. U ontvangt van ons op 7 februari een bevestiging en het programma voor de avond. Meedenken, -praten, -doen Vieringen Leeringen en docenten bereiden gezamenijk onze kerst -en paasvieringen voor. Deze vieringen zetten je aan tot nadenken. Hep mee om deze vieringen te organiseren! Met onze mentor hebben we over de kerstviering nagepraat Schooavonden Van kerstgaa tot disco, van beachparty tot schaatsfestijn. Je schootijd mag ook best gezeig zijn natuurijk. Onze schoofeesten zijn erg popuair en worden druk bezocht. Wist je dat onze eeringen vee zef organiseren? Die schoofeesten zijn atijd euk georganiseerd 8 of gymnasium doet, mag je zéf kiezen weke twee van de drie taen Frans, Duits en Spaans je wit vogen. Leuk om te weten: onze schoo is de enige havo/vwo-schoo in Dordrecht waar je Spaans kunt vogen. Enges is voor iedereen verpicht. Angia We zijn er trots op je te verteen dat ocatie Hamaheirapein Angia-schoo is. Waarom dat voor jou interessant is? Angia Network Nederand biedt examens Enges aan op verschiende niveaus. Het Proficiency Accept Leve en het Master Leve geven weredwijd toegang tot hogeschoen en universiteiten. Vraag onze docenten Enges gerust om meer informatie as je onze schoo bezoekt. Reizen Ben je we eens in Praag geweest? Of in Keuen, Parijs, Pampona of in Griekenand? Dan vogt hier goed nieuws! Vanaf de derde kas organiseren we reizen naar verschiende anden in Europa. Een onvergeteijke ervaring! Leeringen van daar komen naar hier en andersom. Dan moet je we je taen spreken natuurijk. Juist daarom besteden we aan spreekvaardigheid vee aandacht. Ste: je zit graag achter de computer. Je speet graag met computerspeetjes en wit misschien ook we weten hoe deze werken. Ja, je zou er zef ook we één wien ontwikkeen. Of je bent nieuwsgierig naar hoe ons zonnestese in ekaar steekt. Ben jij ater degene die een opossing vindt voor het miieuprobeem? Ontwerp jij een supersonische heikopter? Ontwikke jij een camera zo kein as een spedenknop die in je bri past? Kijk je graag naar CSI? Weet jij te overeven op een onbewoond eiand? Het Insua Coege oopt voorop as het gaat om onderwijs in natuur, even en technoogie. Het is zefs een apart vak bij ons op schoo, NLT, waar onderzoeken en ontwerpen centraa staan. Onze sameneving heeft immers dringend behoefte aan technici! Vandaar ook dat vee bedrijven wien samenwerken met onze schoo en eeringen ae ruimte krijgen hun technische taenten verder te ontwikkeen. Zo bezoeken we technoogische bedrijven en nemen we dee aan aerei projecten binnen en buiten de schoo. We dagen je uit: Ontwikke je technisch taent op het Insua Coege!

6 Hamaheirapein GH Dordrecht havo/atheneum/gymnasium Trots op taent Kampioenen Op sportief gebied hebben we grote taenten. Uitzonderijke taenten krijgen bij ons de ruimte een aangepast programma te vogen. Dus eren in combinatie met trainen. Onze schoo bewaakt de schooprestaties. Daar maken we goede afspraken over met de eering, ouders, trainers en de mentor. Toekomstige kampioenen kunnen dus op het Insua Coege terecht! Leren buiten de schoo Een aanta keer per jaar everen onze eeringen topprestaties via uitdagende projecten en excursies. Een greep: Goden en Godinnen, bezoek Archeon, dijken bouwen in Rotterdam, Kokhuis-uitzending maken, bezoek aan de Nieuwe kerk te Deft, bezoek aan Corpus. Leren doe je toch zeker niet aeen op schoo? Aandacht voor exacte vakken Naast de bekende exacte vakken zoas wiskunde, natuurkunde en bioogie krijg je bij ons op schoo ook het vak NLT (Natuur, Leven en Technoogie). Je eert bij NLT dat er hee vee verbanden bestaan tussen de verschiende exacte en technische vakken. Bij NLT eer je ontwerpen, experimenteren en onderzoeken. Bij de kennismakingsessen vond ik het vak NLT echt supereuk! Aandacht voor sport en cutuur Onze eeringen sporten niet aeen tijdens de gymessen, maar ook tijdens sportdagen. Daarnaast doen we ook mee met wedstrijden die andeijk georganiseerd worden, zoas het jaarijkse andeijk hockeytoernooi voor schoieren. Ook besteden we vee tijd aan cuturee activiteiten. Dit begint a met essen drama in de brugkas, maar ook bezoeken we regematig aerei voorsteingen buiten schoo. Voor wie extra enthousiast is, hebben we de ateierkas. Deze biedt je de mogeijkheid om samen met andere eeringen na de essen creatief te zijn. Extra euk voor wie net iets meer wi dan het gewone programma! Informatie Identiteit Het Insua Coege is een christeijke schoo. Onze schoo staat open voor iedereen die onze identiteit respecteert. Wij uiten ons christeijk karakter in dagopeningen, godsdienstessen, vieringen en sociae projecten. Wederzijds respect vormt de basis voor ons handeen. Veiigheid Op onze schoo zorgen we samen voor een veiige eeromgeving. Daarbij horen duideijke schooreges waar iedereen zich aan moet houden. Om de veiigheid in en om ons schoogebouw te garanderen hebben we afspraken gemaakt met poitie en gemeente. Naast onze toezichthouders is ook de wijkagent nauw betrokken bij de veiigheid in en om onze schoo. Schoogebouw Ons gebouw aan het Hamaheirapein is een gemeenteijk monument, dat bekend is bij vee Dordtenaren. Ae eeringen van onze havo en vwo- opeidingen vogen hier hun essen. We bijven de voorzieningen van onze schoo aanpassen aan ontwikkeingen in het onderwijs en de maatschappij. Zo zijn in ae okaen activeboards aanwezig. De practicumokaen zijn gehee vernieuwd. Naast onze esokaen maken ook de mediatheek, het stiteokaa en de kunstkeder dee uit van onze onderwijsomgeving. Kosten Over de kosten wordt u te zijner tijd geïnformeerd via onze schoogids. Deze wordt bij de start van de cursus gepubiceerd. Contact Het Insua Coege organiseert verspreid over het cursusjaar ouder -en informatieavonden. Op deze momenten kunnen ouders met mentoren spreken over de ontwikkeing van hun kind(eren). Maar het is ook mogeijk tussendoor contact op te nemen met de schoo. Gymnasium, iets voor jou? Houd je ervan diep na te denken tot je hersens kraken? Ben jij nieuwsgierig en ben je niet sne tevreden met een antwoord? Houd je van mooie verhaen uit ang vervogen tijden? Ja? Dan is het gymnasium iets voor jou. Op het Insua Coege hebben wij een atheneum en een gymnasium. Beide opeidingen eindigen met een vwo dipoma maar aeen op het gymnasium krijg je vakken die een stap verder gaan en te maken hebben met de Griekse en Romeinse taa en cutuur. Deze oude cuturen zijn voor ons nog steeds van beang omdat wij in het dageijks even nog steeds gebruiken en eementen tegenkomen die rechtstreeks kunnen worden hereid naar de Grieken en Romeinen. Bovendien hebben we hee vee woorden en begrippen overgenomen uit het Grieks en Latijn. As jij bij ons op schoo komt met een vwo advies, kom je in de atheneum/gymnasium brugkas. In het eerste jaar maak je kennis met de taa en cutuur van de Grieken en Romeinen. Aan het einde van het eerste jaar kies je voor het atheneum of gymnasium. Nieuwsgierig? Lees dan hieronder wat we nog meer aemaa doen op het gymnasium. Het Insua gymnasium Op onze schoo dagen wij je uit om je grenzen te vereggen. We wien graag dat je verder nadenkt dan je gewend bent. Dat zie je ook terug in het ogo van het Insua Gymnasium met het onderschrift: Sapere aude. Dit is Latijn en betekent: durf te weten. De dame in ons ogo is de Griekse godin Paas Athena. Zij is de godin van de wijsheid. Dit ogo benadrukt dus nog maar eens dat je voor ons gymnasium nieuwsgierig moet zijn en het naadje van de kous moet wien weten. We wien op het gymnasium ook etterijk je grenzen vereggen. Zo gaan de gymnasiumeeringen in de vierde of vijfde kas een week naar Griekenand. Maar ook in andere eerjaren ga je met je kas buiten de schoo kijken. Bijvoorbeed naar het Archeon of naar Nijmegen. Het Insua Gymnasium is een goede voorbereiding op een studie aan een universiteit. Met zo n studie kun je van aes worden: dokter, advocaat, viegtuigontwerper, architect, noem het maar op. Op deze schoo gaat iedereen met iedereen om

7 Hamaheirapein GH Dordrecht Gymnasium in vogevucht OPEN DAG 29 januari u. & u. Kas 1 Kas 2 en 3 Kas 4 en 5 Twee esuren per week Kassieke Cutuur (kc). Oriëntatie op de kassieke taa en cutuur. Project Goden en Godinnen. Bij dit project wordt door verschiende vakken gekeken naar de ro van de goden in de Griekse en Romeinse verhaen. De vakken zijn: handvaardigheid, geschiedenis, kc en Nederands. Tijdens dit project breng je ook een bezoek aan het Archeon. Je ziet de Romeinen in evenden ijve rondopen en ontdekt hoe zij eefden. Gymnasiumfestiva. Ae gymnasiumkassen (van de eerste tot en met de zesde) doen mee met het jaarijkse gymnasiumfestiva. In de eerste kas heb je nog een keine ro en kun je kijken hoe de eeringen uit de hogere kassen het doen. Hoe hoger de kas waarin je zit, des te hoger de bijdrage die je evert. Lessen in Grieks en Latijn. Je hebt niet meer essen dan de atheneum eeringen maar je vogt iets minder uren bij andere vakken. Dat kan omdat gymnasium eeringen vaak iets makkeijker eren. Uiteindeijk hebben atheneum en gymnasium daardoor evenvee esuren. Excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden of naar museum Het Vakhof in Nijmegen Gymnasiumfestiva. Aan het einde van de derde kas kies je of je doorgaat met het gymnasium of dat je toch kiest voor het atheneum. In de vierde kas kies je voor Latijn en/of Grieks en krijg je het vak kassieke cuturee vorming (KCV). In Latijn en/of Grieks doe je eindexamen. Griekenandreis. In de vierde of de vijfde kas ga je een week ang naar Griekenand om de schatten van de Kas 6 oude Griekse cutuur te bekijken en de prachtige verhaen te horen die daarbij horen. Bezoeken van toneevoorsteingen en musea. Gymnasiumfestiva Dit is het jaar van het eindexamen. Omdat dit zo beangrijk is doen we dit jaar niet zovee extra dingen. Je komt natuurijk we nog kijken naar het gymnasiumfestiva, en as er een mooie theatervoorsteing is, proberen we daar ook heen te gaan. Meer weten? Informatie brugkas AG mr. R. Zebe, unitdirecteur vwo Informatie brugkas HA J.J. de Roon, unitdirecteur havo onderbouw Agemene informatie drs. B.M. Smits, directeur Insua Coege ocatie Hamaheirapein

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Insula. entraal. Insula College

Insula. entraal. Insula College Insula entraal Insula College christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insula College Insula College Da s duidelijk! locatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 locatie Halmaheiraplein,

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

n 1 een unieke opleiding iets voor jou? wat doe jij volgend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze!

n 1 een unieke opleiding iets voor jou? wat doe jij volgend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze! De hubrusse gidst je door je studiekeuze driemaandeijks magazine 2013 n 1 een unieke opeiding iets voor jou? Test! wat doe jij vogend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze! 1 van de 5 boeken Op

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

Een school waar je gezien wordt

Een school waar je gezien wordt Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND Een school waar je gezien wordt i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Van mijn groep 8 gingen ook drie andere jongens

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A4/A5 (20.50) Determineren Wie

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie, dit zijn waardevolle woorden voor het Laurens. De basisgedachte

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Lyceum volgens Mischa Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Uitdagend leren De leerlingen op het Lyceum volgen een opleiding voor havo, atheneum of gymnasium.

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

ISG Arcus. Havo Atheneum Gymnasium

ISG Arcus. Havo Atheneum Gymnasium ISG Arcus Havo Atheneum Gymnasium Als je op de basisschool een HAVO-of een VWO-advies hebt gekregen en je hebt besloten om naar ISG Arcus te gaan, dan is het goed om te weten hoe onze school in elkaar

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A16/A17 (aansluitend) Determineren

Nadere informatie

GYMNASIUM IETS VOOR JOU?

GYMNASIUM IETS VOOR JOU? GYMNASIUM IETS VOOR JOU? Gymnasium, iets voor jou? Zit jij in groep 8 en heb je of krijg je misschien een vwo-advies? Of zit je al in de brugklas van een scholengemeenschap en moet je gaan kiezen, welke

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

IK DENK ZELF WETENSCHAP & ONTDEKKING KUNST & CULTUUR INTERNATIONALE ZAKEN. Fotografie Leonard Fäustle

IK DENK ZELF WETENSCHAP & ONTDEKKING KUNST & CULTUUR INTERNATIONALE ZAKEN. Fotografie Leonard Fäustle IK Fotografie Leonard Fäustle WETENSCHAP & ONTDEKKING KUNST & CULTUUR INTERNATIONALE ZAKEN GOEDE BEGELEIDING Voor een middelbare school is het VCL best klein. Dat heeft een paar grote voordelen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving voor het leven Leren kan op

Nadere informatie

verstan fening extra vakken gymnasium nu ...heb je al eens aan het Willem Lodewijk Gymnasium gymnasium vroeger gymnasium gedacht?

verstan fening extra vakken gymnasium nu ...heb je al eens aan het Willem Lodewijk Gymnasium gymnasium vroeger gymnasium gedacht? ...heb je al eens aan het Willem Lodewijk Gymnasium Krijg je een VWO-advies Vind je het leuk om uitgedaagd te worden Misschien is het gymnasium dan iets voor jou. In deze folder willen we je iets vertellen

Nadere informatie

Hier leer je voor het leven

Hier leer je voor het leven BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je voor het leven Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving Leren kan op

Nadere informatie

EEN LEERZAAM AVONTUUR! Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport MAVO HAVO VWO

EEN LEERZAAM AVONTUUR! Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport MAVO HAVO VWO 2015 2016 Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport EEN LEERZAAM AVONTUUR! Klap deze folder uit en scan hem met de Layar app! MAVO HAVO VWO

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG Q VERANTWOORDELIJK ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT Q BETROKKEN Q VEILIG KIES VOOR CORDERIUS BESTE TOEKOMSTIGE BRUGKLASSERS EN OUDERS Wat is dat toch moeilijk: kiezen voor een middelbare school!

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor leerlingen Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst Iedereen staat voor elkaar klaar,

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Enschede Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/enschede Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school, naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school?

Nadere informatie

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium Talent in ontwikkeling voor Toekomstige brugklassers Informatiebrochure brugperiode 2017 Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium 2 Beste brugklasser, Je bent het nog niet, maar het duurt niet

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg

vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Ik vind het steeds fijner worden. Je krijgt

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Hardenberg Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/hardenberg Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in VWO 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie