Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap"

Transcriptie

1 Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend eiderschap

2 INHOUD Interview Thema-artike Interview Nieuwe reeks 4. De mens staat nu in dienst van de economie en niet andersom Gerrit-Jan Meuenbed Zef heeft CNV-voorzitter Bert van Boggeen de afgeopen periode een sterke persoonijke groei doorgemaakt. Het CNV wi ook andere werknemers graag tot hun bestemming aten komen. Wat daarvoor nodig is? Op zijn tijd een openhartig gesprek tussen eidinggevende en werknemer. En minder nadruk op economische groei. Daar worden mensen niet geukkiger van. 8. Werken op schoo voor ged of geuk? Ton Roumen Werk dient andere waarden dan aeen maar ged verdienen. Werk voorziet ook in een diepere behoefte en het kan een bron van vreugde zijn. Onangs voerden CNV en het Titus Brandsma Instituut een onderzoek uit waarin ze zochten naar de betekenis die werknemers en werkgevers aan hun werk geven. Het onderwijs vormde een beangrijk terrein van het onderzoek. 14. Het personaisme van Amarantis Onderwijsgroep Freek Pardoe Wethouder Asscher heeft de opdracht gegeven dat het aanta LWOO eeringen in hee Amsterdam minder moet worden. We hebben uitgeegd dat er een objectieve andeijk bepaade indicering bestaat om vast te steen of een eering voor LWOO in aanmerking komt. Hij houdt echter vo dat Amsterdam minder LWOO-eeringen moet hebben. Ik kan zo n gesprek gewoon niet meer voeren, vertet bestuursvoorzitter Bert Moenkamp. 18. Kathoiek onderwijs: is aan zet Karin Meis De rakeingse nabijheid van de man Edward Schiebeeckx was een evende tegenwoordigheid van de Eeuwige, zoas die aan ons aen is voorbehouden, ongeacht onze overtuiging. Niemand, zo verzekerde de pater Karin Meis in een ontmoeting, heeft een monopoiepositie op dat voorrecht, simpeweg omdat ek schepse die aanwezigheid is geschonken. Een excusieve caim is goddeoos. IEDER NUMMER 9. Coumn Bond KBVO: Geen bijro voor de mens 11. Coumn Bond KBO: Tijd 17. De keuze van: Johan van den Buys 27. De obby: Wetten die goed onderwijs beemmeren 33. Buitenom: Je staat er voor 34. Bond KBO Nieuws: Reatiebezoeken 36. Jurisprudentie: Wie zwijgt, stemt niet toe 37. Bond KBVO Nieuws: Fundamenten voor goede schoopraktijken 38. Om verder te ezen VERDER 12. Daar ga ik s morgens mijn bed voor uit 20. Dienend eiderschap 22. Basis van eraarschap 24. BKO: Vakmanschap in dienstverening 26. Cursussen FiAC 28. Vastenaktie 30. Hoe kunnen we de verschien verbinden? 32. Diaogica REDACTIONEEL Anders kijken Een mens wordt voortdurend heen en weer gesingerd door de behoefte aan zekerheid, weten wat je hebt, en de behoefte aan verandering, ontwikkeing. Ook as het om werk gaat. De behoefte aan zekerheid wordt vaak ingegeven door de primaire behoefte aan bestaanszekerheid, maar ook de vertrouwdheid van coega s, de werksituatie. Die behoefte kan er echter ook toe eiden dat mensen vast roesten, niet meer buiten de gebaande paden treden. Dan wordt werk in paats van een bron van inspiratie en pezier, een rem of zefs oorzaak van ziekte. Want werk is zo vee meer dan aeen een manier van ged verdienen. We wien er ook as mens in kunnen groeien en van betekenis zijn voor anderen. Dan wordt Anders kijken naar werk van evensbeang. Het begint hee simpe: door regematig sti te staan bij en te spreken over de manier van werken, over motieven en inspiratie van werk, over je wensen. Daarvoor is het nodig dat er tijd wordt vrijgemaakt, dat eidinggevende en werknemer op zijn tijd een openhartig gesprek hebben en zich even os maken van de aedaagse maastroom. Het evert zovee op. Anders kijken, van perspectief wisseen is ook op andere terreinen van beang. In dit jubieumjaar van Schoobestuur (we vieren de dertigste jaargang) wi de redactie van Schoobestuur u ook weer anders aten kijken. Aereerst door een nieuwe vormgeving, maar ook door de keuze van thema s en interviews. We hopen van harte dat het u inspireert in uw werk. Gerrit-Jan Meuenbed Schoobestuur nummer 1 februari

3 THEMA-INTERVIEW Bert van Boggeen Anders kijken naar werk Gerrit-Jan Meuenbed Zef heeft hij de afgeopen periode een sterke persoonijke groei doorgemaakt en is hij tot de concusie gekomen dat boegbeed zijn van een vakbeweging beter bij hem past dan hij dacht. Het CNV wi ook andere werknemers graag tot hun bestemming aten komen. Wat daarvoor nodig is? Op zijn tijd een openhartig gesprek tussen eidinggevende en werknemer. En minder nadruk op economische groei. Daar worden mensen niet geukkiger van. De mens staat nu in dienst van de economie en niet andersom Pezier in werk staat hoog op de agenda van het CNV. In dat kader heeft het CNV het Titus Brandsma Instituut gevraagd een onderzoek te doen naar werknemers in de zorg, het onderwijs en het bedrijfseven, om te achterhaen wat hun pezier in werk is. In het onderzoek ezen we onder andere dat As we ontrouw zijn aan de diepere aag in onszef, dan kunnen we misschien we redeijk tevreden zijn, maar za het werk ons nooit waarijk pezier geven, het soort pezier of geuk dat ons boven onszef uit tit en veuges geeft. Heeft u as interim-voorzitter van het CNV waarijk pezier in uw werk? Natuurijk speet die vraag voor mij ook. Ik zit a tien jaar in het dageijks bestuur van het CNV, maar had een ro op de achtergrond, voora gericht op de interne organisatie. Dat is op zich a een hee kus met ef onafhankeijke bonden. Met het vertrek van René Paas werd ik interim-voorzitter vanuit de voorondersteing dat dit voor een korte periode zou zijn. Ik ben voor de eeuwen geworpen, omdat ik onmiddeijk in de discussie over de AOW terecht kwam. Ik dacht atijd dat die ro naar buiten niet bij me paste, maar ik heb het goed overeefd en het is voor mijn persoonijke groei uitstekend geweest. Ik ben erachter gekomen dat dingen waar je bang voor bent hee goed bij je kunnen passen, maar dan moet je we door die angst heen. Ik voe nu grote vodoening, bovendien suit mijn huidige ro ook aan bij wie ik ten diepste ben, een bruggenbouwer, wat ook de kern van het CNV is. Is waarijk pezier hebben in je werk, wanneer je persoonijke kern en je werk samenvaen, voor iedereen haabaar? Dat is een voortdurende zoektocht, een proces dat nooit stistaat. Ik herinner me uit de tijd dat ik as achttienjarige in een pexigasfabriek werkte, een man die atijd in de nachtdienst zat en in mijn ogen geestdodend werk stond te doen. Dat vroeg ik hem ook en hij antwoordde dat hij bij was met zijn werk omdat hij fijne coega s had waar hij in de pauzes vee mee kon deen en tijdens het werk de tijd had om na te denken over wat hij meemaakte en sti kon staan bij het vrijwiigerswerk dat hij deed. Zijn persoon en werk vieen dan misschien niet samen, maar hij benutte het werk we voor zijn persoonijke groei. Bij onderwijs en zorg za die persoonijke groei misschien makkeijker te bereiken zijn, maar in het onderzoek staat ook een interview met iemand die in een drukkerij werkt voor wie het vakmanschap hee sterk tet, waaraan hij ook groei beeeft. De hypothese achter het onderzoek is dat as mensen de verbinding tussen zichzef en hun werk kunnen maken, je niet aeen individuee werknemers rijker maakt, maar ook degenen met wie en waarvoor ze werken. Waarom vindt het CNV pezier in werk zo beangrijk? As vakbeweging ben je in eerste instantie voora bezig bent met de rechten van werknemers, maar uiteindeijk kom je toch bij de vraag of mensen aeen voor hun brood werken of ook voor iets anders. Dat aatste is natuurijk het geva en daarom is het voor een vakbeweging ook goed om met de essentie van het werk bezig te zijn. Bovendien suit het ook aan bij de visie van het CNV op werk. Werk is een van de middeen om tot je bestemming te komen, staat in onze missie. En dus is werk ook een midde om van ekaar te eren en je eigen omgeving en de sameneving wat beter te maken. Wij vinden dat iedere werknemer een verantwoordeijkheid naar zijn coega s en de sameneving heeft. As je kunt werken vanuit overtuiging en betrokkenheid, heb je meer pezier in je werk en doe je je werk ook beter. 4 Schoobestuur nummer 1 februari

4 Juist in een tijd dat van mensen gevraagd wordt anger door te werken is pezier in werk onmisbaar, schrijft u in uw voorwoord bij het onderzoek. Meer aandacht voor pezier in werk ijkt daarom ook een economische noodzaak. Natuurijk heeft werk een economische noodzaak, je moet kunnen even. Maar werk, betaad of onbetaad, heeft ook een doe in zich, omdat het mensen in staat stet zich te ontpooien. Werk komt ook van binnenuit, mensen wien samen werken, aan iets werken, omdat ze daarmee betekenis geven aan hun even. Ook in het denken over de AOW gaat het daarom, 65 jaar is maar een geta. Hee vee mensen wien heemaa niet met 65 jaar stoppen, maar ook de groep die denkt dat met 65 jaar het Zwitsereven gevoe begint, komt van een koude kermis thuis. Dat bijkt het dan toch niet heemaa te zijn en men wi weer aan het werk. Het mes snijdt aan twee kanten. Voor mij staat voorop dat mensen goed in hun werk zitten en hun werk met pezier doen. Dat heeft bovendien een positieve uitstraing naar de mensen met wie en voor wie ze werken. As dat economisch voordeen opevert, zoas minder ziekteverzuim en hogere productiviteit, is dat mooi meegenomen. En dan zuen mensen ook minder moeiijk doen as ze anger moeten werken en ook makkeijker anger wien werken. Het gaat er ook om weke weg we nu gaan nemen in de crisis. Voor mij staat de economie in dienst van de mens en niet andersom. De afgeopen jaren eek het er juist op dat de mens ten dienste stond van steeds meer economische groei, met ae gevogen van dien. Het BNP is de afgeopen dertig jaar sterk gestegen, ons wezijn daarentegen zit nog op hetzefde niveau as dertig jaar geeden. Economische groei heeft dus geen reatie met ons webevinden, ons geuk. We zouden deze crisis moeten gebruiken om onze eenzijdige fixatie op economische groei te doorbreken. Het ijkt er anders niet op dat we iets geeerd hebben van de economische crisis. Het is inderdaad spannend. Er is een sterke neiging om te restaureren. De hebzucht bijft een beangrijke drijfveer. Maar de verschiende crises, de financiëe, ecoogische en moree crisis, dwingen ons ertoe te veranderen, a was het aeen maar de ombouw naar een sameneving met meer duurzame energie. Ook aan de immoree kanten van het kapitaistische systeem moet paa en perk gested worden. Wat is er nodig om mensen meer pezier in hun werk te geven? Leidinggevenden zouden vaker moeten sti staan bij vragen as: hoe gaat het met je in het werk? Past het werk nog bij je, wat zou er anders kunnen? Wat geeft je energie of breekt die juist af? Wat zijn de waarden waarmee je werkt, waar komen die we uit de verf, waar niet? Werkorganisaties zijn steeds rationeer, gericht op efficiëntie en verhoging van de productie, maar zijn de kunst vereerd om die vragen te steen. Dat aten de interviews in het boekje Anders kijken naar werk ook zien. Eerst beginnen mensen voora over de uiterijkheden van hun werk, de opbrengsten, maar op het moment dat er doorgevraagd wordt, openbaren Anders kijken naar werk de mens staat voorop, niet het werk economische groei heeft geen reatie met geuk uiteindeijk gaat het erom of mensen met passie en pezier kunnen werken zich andere mensen. As mensen uitgenodigd worden om op een andere manier naar hun werk te kijken, zien ze zef ook meer. Dat draagt ertoe bij dat mensen zich verder persoonijk wien ontwikkeen. In beroepen waar je met mensen werkt, zoas onderwijs en zorg, is dat vogens mij des te beangrijker. Een kenmerk van burn-out is dat mensen te ang in hetzefde patroon zijn doorgegaan. Hoe kan een vakbeweging bijdragen aan een cutuur van anders kijken naar werk? As vakbond praten we met onze eden ook voora over wat we meer wien en wat er anders moet. As we in het gesprek ook ruimte inbouwen voor wat er we goed gaat en wat we kunnen versterken, krijg je een ander gesprek. Dat doen we dus steeds vaker, ook in CAO-besprekingen, niet om het meteen vast te eggen in reges, we om te onderzoeken of er ruimte is voor zuke gesprekken. Maar dat is voor ons ook nog een zoektocht. Bij een CAO hoort onderhandeen en uitruien. Ik zou het verkeerd vinden wanneer we bijvoorbeed minder oon zouden uitruien tegen anders kijken naar werk. Dat aatste zou je beter kunnen regeen in een sociaa contract waarin je zaken over sociaa beeid afspreekt. Drie jaar geeden peitte Agnes Jongerius er in dit bad voor dat vakbonden zich meer zouden moeten toeeggen op de beroepsontwikkeing van werknemers. Wij gaan geen mensen opeiden of naschoing bieden, maar as het gaat om bijvoorbeed de ethische beroepsontwikkeing vinden wij ook dat we een taak hebben. Ik denk ook aan de ontwikkeing van een beroepscode. Werknemers behupzaam zijn bij het nadenken over de aard van hun werk en hoe ze daar in wien en zouden moeten staan en dat vertaen in een beroepscode, past zeker bij een vakbond. Met Anders kijken naar werk wien we voora dat er in sectoren as zorg en onderwijs, waar werknemers hee kwetsbaar zijn, niet aeen anders naar werk gekeken wordt, maar voora anders over werk gepraat wordt. Vee werknemers in die sectoren hebben pezier in hun werk, maar zien zich steeds vaker geconfronteerd met aerei vormen van verantwoording afeggen, met productiviteitscriteria. De aandacht van het management gaat voornameijk naar zaken waardoor werknemers zich gehinderd in paats van gestimueerd voeen. Wij wien ook aandacht voor de mens achter de werknemer. Het management staat ook vaak onder enorme externe druk, van overheid en omgeving. Wat zou u hen aanraden? De reges aan de aars appen? Het is een kem waar we ekaar in hebben gezet. We denken dat systemen en organisatieconcepten eiden tot de heme op aarde, maar uiteindeijk gaat het erom of mensen met passie en pezier kunnen werken. Dat gedt ook voor managers. As zij hetzefde ervaren as hun werknemers, wordt het tijd dat we de handen in ekaar saan en een aanta zaken gewoon niet meer doen. Ziet u dat gebeuren? As de nood hoog wordt we. Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen in onderwijs en zorg over het agemeen pezier in hun werk hebben. Het beed dat de sameneving heeft, is hee anders. Heeft u daar een verkaring voor? De gesprekken uit het onderzoek zijn het resutaat van een proces. Aanvankeijk kaagden de geïnterviewden over hun werk, maar as er doorgevraagd werd kwam een vee positiever beed naar voren, asof er een ander bewustzijn os gemaakt werd. Dus as we beginnen met meer aandacht te hebben voor de diepere en oorspronkeijke drijfveren van mensen in onderwijs en zorg, komen die vanzef weer boven. Iedereen die in deze sectoren werkt heeft nameijk sterke ideaen en motieven, anders zouden ze niet in onderwijs of zorg werken. Meer aandacht voor die inspiratie eidt ertoe dat mensen zich daar weer bewust van worden. Wanneer mensen weten waar hun kracht in het werk zit, kunnen ze ook makkeijker zaken aanpakken en veranderen. Dat heeft zijn uitstraing op de sameneving. De status van mensen in het onderwijs is er ook niet beter op geworden. Kun je daar met Anders kijken naar werk nog iets aan doen? Ik denk dat wanneer mensen in het onderwijs zich beter bewust zijn van hun inspiratie, dat ook kan bijdragen aan hun beroepstrots en daarmee aan de status van het beroep. Dat gaat natuurijk niet vanzef. In uw toespraak bij de viering van 100 jaar CNV zei u dat de uitdaging van Bert van Boggeen tijdens de viering van het 100-jarig bestaan CNV in november 2009 het CNV is om de werknemer echt zeggenschap te geven over zijn werk. Over de zin en betekenis ervan. Wat bedoede u precies? Het beangrijkste motief van de groeiende groep zzp ers is dat ze zef keuzes wien maken in hun werk. Dat vormt een spiege van hoe we werk nu hebben georganiseerd, mensen kunnen zich bijkbaar onvodoende ontpooien en zef keuzes maken in hun werk. Het gaat er dus om of je je werk vorm kunt geven op een manier die bij jou past, bij jouw motivatie en inspiratie. Ik wi voorkomen dat over tien jaar iedereen in de zorg en onderwijs zzp er is, want dat ijkt me voor die sectoren niet goed. En het idee van een erarenmaatschap? Of het nu zzp ers zijn of een erarenmaatschap, uiteindeijk zijn dat ook economisch gedreven eenheden. Dan verdwijnt vogens mij voor onderwijs en zorg het doe uit het zicht. 6 Schoobestuur nummer 1 februari

5 THEMA-ARTIKEL Werken op schoo voor ged of geuk? Ton Roumen Bijna acht mijoen mensen in ons and besteden eke week een behoorijk aanta uren aan hun werk. Het evert hen een inkomen op. Maar dat niet aeen. In ons werk komen we in contact met andere mensen en kunnen we een bijdrage everen aan de sameneving, door bijvoorbeed het wezijn van mensen te dienen. Kenneijk dient werk andere waarden dan aeen maar die van ged verdienen. Werk voorziet ook in een diepere behoefte en het kan een bron van vreugde zijn. Onangs voerden CNV en het Titus Brandsma Instituut een onderzoek uit waarin ze zochten naar de betekenis die werknemers en werkgevers aan hun werk geven. Het onderwijs vormde een beangrijk terrein van het onderzoek. Gewoon kijken naar werk Waar is het pezier in je werk van afhankeijk? Deze vraag stond centraa in een onderzoek dat Frits Mertens en Hein Bommestijn van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen recent hebben uitgevoerd. De onderzoekers widen nagaan of er, naast het beang van een saaris verdienen, ook spirituee motieven een ro speen in de betekenis die werknemers en werkgevers hechten aan hun werk. De onderzoekers hebben maar iefst 765 mensen geënquêteerd en van 56 personen zijn diepte-interviews afgenomen. Het onderzoek richtte zich op mensen uit het voortgezet onderwijs, maar ook uit de zorg en de profit sector (grafische industrie). De onderzoeksbevindingen zijn terug te vinden in het boekje Anders kijken naar werk, en er is ook een onderzoeksversag geschreven. 1 spirituee dimensie van werk beangrijkst sterk gericht op wezijn van jongeren coaching verdient nog meer aandacht De onderzoekers verwachtten dat de respondenten gewoon zouden kijken naar werk. Zij dachten dat de mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg en de profit sector voora de materiëe en sociae dimensie zouden benadrukken, door aan te geven dat werk beangrijk is vanwege het verdienen van ged, het hebben en genieten van aanzien en status, het hebben van contacten en het kunnen tonen van betrokkenheid op anderen. Maar deze dimensie beek een geringere ro te speen dan verwacht. De uitkomst van het onderzoek beek anders te iggen. Tot hun verrassing concudeerden de onderzoekers dat de existentiëe en spirituee motieven in ae drie de beroepsgroepen de Iustratie: Dennis kriek grootste ro speen. Werkgevers en werknemers wien bijkbaar graag anders naar werk kijken. Anders kijken naar werk Anders kijken naar werk betekent dat de fysieke en materiëe dimensie, bijvoorbeed het verdienen van ged, naar de achtergrond verdwijnt en dat de geesteijke of spirituee dimensie meer op de voorgrond treedt. Het gaat hier bijvoorbeed om de vraag of je zin en pezier hebt in je werk en of je er in kunt groeien. Het aat zich concretiseren in de vogende vragen: zit ik op de juiste pek? Zit ik goed in mijn ve? Kan ik mijn grenzen accepteren? Kom ik tot mezef in mijn werk? Via je werk kun je ontdekken wie je bent en is er het inzicht dat werk bijdraagt aan voedige menswording. De vraag van voedige menswording raakt de vraag van de vrijheid. Misschien is de reaisering van (innerijke) vrijheid we het meest krachtige antwoord in het vinden van een authentieke beroepsidentiteit. Het gaat hier om het inzicht dat je je werk kunt ervaren as een ruimte waar je mentaa vrij bent en van waaruit je een reatie kunt aangaan met je eeringen, je coega s. Levert je werk met andere woorden een bijdrage aan je vrijheid, aan ieders vrijheid? De diepste spirituee betekenis van werk is vogens Benedictus ( ) dat het een bijdrage evert aan je innerijke vrijheid. 2 In die innerijke vrijheid is er een eigen ruimte gecreëerd die het professionas mogeijk maakt zich te wapenen tegen uiterijke omstandigheden die vrijheidsbeperkend en kneend zijn. Deze innerijke vrijheid gedt as een stormvrije zone en bron om je professionaiteit en spirituaiteit verder te voeden en te vormen. Luisteren naar ons hart is een midde om te weten of werk daadwerkeijk vrij maakt. Het hart gedt as een zuivere indicator om te weten of we pezier hebben in het werk en of het past bij ons wezen. In het onderzoek wijst een aanta respondenten op het beang van het uisteren naar je hart. Meer agemeen geden de vogende vragen voor het onderwijs: hebben schooeiders en docenten het gevoe dat onderwijs bij hen past en ook hun identiteit vormt (of dat het juist vervreemdt)? Is er vodoening as docenten merken dat hun wijze van onderwijs geven bij eeringen aansaat? Kunnen docenten authentiek zijn en zijn ze trouw aan zichzef, aan hun eigen wezen (hoeven ze zich niet te forceren)? Druk en overevingscutuur in het onderwijs Wat is het agemene beed over het onderwijs dat uit het onderzoek naar voren komt? Onderzoeker Frits Mertens zegt hierover dat de ondervraagde en geïnterviewde onderwijsmensen COLUMN Geen bijro voor de mens Dick Wijte De heiige graa van de computeranimatie is de creatie van de virtuee acteur die niet van echt te onderscheiden is. Dit schrijft Koen van Zwo in NRC Handesbad naar aaneiding van Avatar, de nieuwe fim van James Cameron, die een kruising is tussen fotoreaisme en echt acteren. Camerons fim is dus maar een stap, het doe is om met de computer aes voeibaar te maken en de regisseur te bevrijden van acteurs. Deze fim staat natuurijk niet op zichzef. De menseijke factor ijken we steeds meer as een obstake te zien, een probeem om te beheersen. Kortgeeden pubiceerde de Wetenschappeijke Raad voor het Regeringsbeeid De menseijke besisser. Wij zijn ang niet atijd rationee in onze keuzen en we staan onder invoed van onbewuste processen: instabiee voorkeuren, gewoontes, moree oordeen. Het menseijk keuzegedrag kent een griige dynamiek vogens de raad, die met deze studie nieuwe wetenschappeijke inzichten van evoutionaire sociae psychoogie, neurobioogie en gedragseconomie in kaart brengt. De raad doet dit voora vanwege de maatschappeijke behoefte om mensen te beïnvoeden tot meer duurzaam gedrag. Wij zijn vo verwachting van deze wetenschappen (waar dus meer ged naar toe za gaan) en natuurijk, meer in het agemeen gezegd, we kunnen met wetenschap de wered beter maken. Toch koos de Financia Times op 2 januari dit jaar voor een andere benadering en opende met een foto van Benedictus XVI en diens oproep om zef onze evensstij te veranderen, deze groener te maken, om onze paneet te redden. Ik wi het beang onderstrepen van de keuzen van individuen, zei de paus voor een gehoor van duizenden van mensen die naar het Sint-Pieterspein waren gekomen voor zijn boodschap, met de tite As je aan vrede wit werken, bescherm dan de schepping. De invashoeken van de paus en de raad verschien aanzienijk. As wij de natuur, en meer in het bijzonder de mens, voora zien as producten van verandering of van evoutionair determinisme (de gedachteijn waar de raad voor ijkt te kiezen), dan za vogens de paus ons agemeen gevoe van verantwoordeijkheid verminderen. Hij stet daar de beschouwing van de schoonheid van de schepping ( die ons inspireert de iefde van de Schepper te herkennen en te hudigen ) tegenover en hij onderstreept daarmee onze persoonijke verantwoordeijkheid en superieure ro. Wij zijn aemaa, ieder op zijn eigen, passende niveau, verantwoordeijk. Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO 8 Schoobestuur nummer 1 februari

6 uit het onderzoek beeden hebben van wat een goede docent is. Zo n docent zit goed in zijn ve, heeft ruimte, werkt professionee en heeft technische en vakinhoudeijke aspecten van het onderwijs as storend. Ze ervaren het beeid van de schoo of de overheid soms as kortademig iemand, is dat in strijd met de waarde van authenticiteit en kun je eeringen niet waarachtig ondersteunen in hun eigen ontwikkeing. bij het nadenken over zijn ongenoegen en zijn motivatie as professiona in het onderwijs. Tijd Theo Joosten oog voor de eeringen. Geukkig beantwoorden en veranderijk, zodat de rust ontbreekt om De onderzoekers concuderen dat er meer coa- vee docenten aan dat beed. Maar er is ook een andere werkeijkheid. Docenten ervaren druk, er moet zovee. Er zijn tekens nieuwe pannen, terwij de oude nog niet zijn ingevoerd, aat staan beproefd. Ook is er de ervaring dat de eerste vijf jaren ook we tropenjaren genoemd worden. zich voedig aan de zorg voor de eeringen te wijden. Een van de geïnterviewden uit expiciet zijn twijfe over nieuwe onderwijspannen en zou wien dat men in de paats daarvan meer aandacht zou schenken aan het impementeren van bestaande pannen. Coaching as wens en noodzaak In het onderzoek werden ook vragen gested over de reatie tussen werknemers en eidinggevenden. Respondenten gaven aan dat waardering door hun eidinggevenden beangrijk voor hen is en dat die waardering bijdraagt aan hun pezier in hun werk. Maar vaak ervaren ching op schoo kan paats vinden en dat HRM hier meer aandacht voor zou moeten hebben. De coaching is dan voora bedoed voor de groep van docenten voor wie esgeven geijk staat met het voeren van oorog, en voor docenten voor wie onderwijs eenzijdig wordt geassocieerd met het aanreiken en overdragen van kennis. Coaching is ook COLUMN Aan het begin van een nieuw kaenderjaar hebben we het gevoe een zee van tijd vóór ons te hebben. We kijken vooruit en nemen ons van aes voor. Soms zo concreet dat er gesproken kan worden van pannen. Het za Het kan hepen as er voor beginnende docen- Aandacht voor de pedagogische reatie is dus werknemers te weinig waardering van hun te richten op de groepen docenten die worsteen spannend worden wat bijvoor- ten extra tijd wordt ingeruimd voor coaching wezenijk voor vee docenten en daaruit aat superieuren. Men is niet atijd tevreden over het met hun professie, op docenten voor wie het werk beed de pannen gaan worden en as er minder essen hoeven te worden gege- zich een opdracht afeiden, zegt Mertens. Die management, omdat de aspecten van zakeijk- zwaar is en die derhave aan het overeven zijn. voor de bezuinigingen die de ven, adus Mertens. Er zijn heaas ook docenten opdracht is dat docenten jonge mensen hepen heid en effectiviteit beangrijker worden geacht Ook voor beginnende docenten en voor docenten werkgroepen van het kabinet die worden ingemaakt. Het is een groep die in hun kracht te zetten. Die pedagogische reatie dan de humane aspecten. Werknemers geven die neigen naar perfectionisme. Er zijn dus genoeg bedenken. En voora hoe zij het aan het overeven is. Ook in dat geva is het heeft ook een spirituee keur. Voor vee do- aan dat ze vaak niet gezien worden voor wie ze redenen om meer werk te maken van coaching as basisonderwijs zuen raken. Wordt onderwijs as investering in raadzaam ondersteuning in de zin van coaching centen is onderwijs een roeping, een zoektocht. zijn, in hun inzet en strijd. Ze geven aan dat as aandachtspunt binnen HRM. de toekomst gezien of een kostenpost op de korte termijn met te overwegen en kan de persoonijkheidskant Een spirituee ruimte voor de zoektocht naar ze geen waardering krijgen van hun eiding- ange termijn nadeige effecten? van de docent beter uit de verf komen. Er zijn je eigen waarheid. Dat wien docenten graag gevende, dit een bedreiging vormt voor hun Innerijke vrijheid In dit verband is het interessant te vernemen wat de Onder- ook docenten die perfectionisten zijn, of perfec- doorgeven aan hun eeringen, zodat zij ook pezier in werk en dat het hen voora opnieuw Werken is meer dan ged verdienen. Het heeft wijsraad pubiceert in zijn rapport Naar doematiger onderwijs tionisme nastreven. Voor hen is het beangrijk waardevo kunnen deenemen aan het maat- pijnijk bewust maakt van het feit dat bepaade ook te maken met het ontdekken en ontwikkeen (november 2009). Een advies uitgebracht op verzoek van OCW dat ze zich op een meer ontspannen manier schappeijk even. Docenten ervaren vodoening doeen niet zijn bereikt. van je persoonijke taenten, sociae contacten en met de centrae vraag: Weke veranderingen in de organisatie eren bewegen in het onderwijs. Voor weer as ze zien dat hun essen bij de eeringen het nastreven van persoonijke en sociae doeen. en in de primaire en secundaire processen zijn nodig om, in een andere docenten heeft esgeven aes te maken aansaan. Dat vinden ze mooi en ze genieten er- De onderzoeksbevindingen over de reatie Daarbij speen spirituee en existentiëe motieven situatie waarin sprake is van erarentekort, de vereiste onder- met het voeren van oorog. Voor die groep staat van. Docenten zijn ook bij as hun essen goed werknemer en eidinggevende vormden aanei- een beangrijke ro om pezier in het werk te er- wijskwaiteit te bijven reaiseren, zonder afbreuk te doen aan esgeven geijk aan kennis door de strot van de veropen en de eeringen graag naar schoo toe ding om met betrokkenen brainstormsessies te varen, zoas uit genoemd onderzoek bijkt. Pezier de aantrekkeijkheid en de status van het eraarsberoep? eeringen duwen, adus Mertens. gaan. De waarde van onderwijs reikt daarmee organiseren over de vraag wat er verbeterd kan in je werk heb je voor een dee zef in de hand. In de aatste maand van 2009 heeft voora de suggestie van vee verder dan kennisoverdracht en heeft ook worden. In die sessies was de vraag aan de orde Kagen over je chef, je werknemer of het werk kan tijdschrijven de nodige aandacht gekregen. Dit wordt gezien Kennisoverdracht in de context van vorming te maken met het geven van goede aandacht en wat er te doen is met het ervaren gebrek aan terecht zijn, maar daarmee verander je nog niets as onmisbaar om inzicht in de onderwijskosten te verkrijgen. De meeste docenten hebben positieve beeden het ontwikkeen van evenswijsheid. Onderwijs waardering en tot wek verder beeid dit kan aan je situatie. Levenskunst kan je hepen om je Het zou in het onderwijs ontbreken aan kostenbewustzijn, en over onderwijs en hebben genoeg voorbeeden daagt mensen uit om eerijk en authentiek te eiden. De eidinggevenden herkenden zich in werk met meer bezieing en pezier te doen, zegt bewustwording hiervan is een beangrijke eerste stap. uit hun dageijkse praktijk. In die beeden en zijn. Daarbij is het beangrijk je eigen karak- de uitkomsten van het onderzoek en ze gaven Ansem Grün. Dat kan tot uiting komen in de Opvaend is dat tijdschrijven wordt gezien as een instrument praktijken staat een goede reatie met eeringen ter onder ogen te zien en te accepteren. As je aan dat ze meer ruimte en tijd zouden gaan taa die je spreekt en de manier waarop je tegen om kosten in beed te brengen en niet ook as een midde voor centraa. Docenten vinden het beangrijk iets te voorwendt iemand anders te zijn of een beter besteden aan deze kachten, meer aandacht je coega s, eidinggevenden, werknemers en eraar en eiding om inzicht te krijgen waar de normjaartaak betekenen voor jongeren en hun geuk dus voor de mensen en hun probemen. de werkorganisatie aan kijkt. Bij dit aes is het aan wordt besteed. Opvaend is ook dat de minister van OCW te hepen bevorderen. Ze wien goede Mertens ziet hier een beangrijke taak beangrijk om je grenzen en beperkingen te eren er vrij sne bij was om mee te deen dat hij niet voornemens aandacht geven, richten zich op de weggeegd voor de schoo op het terrein erkennen, en tegeijkertijd een innerijke vrije was het tijdschrijven verpichtend op te eggen aan de schoen. identiteitsontwikkeing van kinderen van coaching. Hij vindt dat werknemers ruimte in te richten om je te beschermen tegen Hij za de schoobesturen we hebben bedoed! Ieder opgeucht, en jongeren, nodigen hen uit een visie nu vaak te aat aan de be trekken en dat kneende invoeden van buitenaf, een innerijke want geen nieuwe verpichting! De opuchting dee ik, maar het op het even te ontwikkeen en zetten HRM niet atijd oog heeft voor de men- ruimte van waaruit je je verder kunt ontwikkeen is ook vreemd dat de minister van OCW meent aan werkge- zich in voor een meer rechtvaardige seijke maat. In het onderzoek spraken en van waaruit je eigen (professionee) identiteit vers en werknemers een instrument as tijdschrijven te kunnen sameneving en meer rechtvaardigheid de onderzoekers met mensen waarvan ze verder vorm kan krijgen. opeggen. Dat ijkt me uitsuitend een zaak van het bestuur en op schoo. de indruk hadden dat deze baat zouden zijn personee. Dus in feite had de minister moeten zeggen: In het onderwijs hebben docenten kunnen hebben van coaching. Voor de 1 Frits Mertens en Hein Bommestijn (2009). over die aanbeveing van de Onderwijsraad ga ik niet. Naar een sterke gerichtheid op het wezijn een is persoonijke coaching gewenst om Anders kijken naar werk. Werk as eerschoo een doematiger onderwijs betekent ook dat interventies die niet van hun eeringen. Ze wien dat de individuee taakopvatting beter af te voor het even. Kampen: Ten Have. Frits Mertens tot je domein horen, niet worden gedaan. Mochten besturen en eeringen in de toekomst goed voor stemmen op de doeen en intenties van (2009). What HRM overooks: Spirituaity at eraren van mening zijn dat het interessant kan zijn om tijd te zichzef kunnen zorgen en met ekaar het team. Voor een ander is coaching work. Resuts from a questionnaire on job- schrijven, om inzicht te krijgen of de beschikbare tijd aan de kunnen omgaan. Zo dragen ze bij aan gewenst omdat zijn gevoe van eer satisfaction. Nijmegen: Titus Brandsma Instituut. goede dingen wordt besteed, dan is dat hun eigen zaak. een betere wered. De geïnterviewde verhindert tijdig aan de be te trek- Paper. docenten voeen zich in de eerste ken in moeiijke situaties. Bij weer een 2 Ansem Grün (2002). Benedikt von Nursia. Frei- paats opvoeders die jonge mensen ander hept coaching bij het krijgen van burg im Breisgau: Herder Verag. hepen om zich bewust te worden van zefvertrouwen en het meer adequaat wie ze waarijk zijn. Daarom ervaren kunnen handeen. En nog weer een Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO ze de te grote nadruk op formee, ander zou begeeiding kunnen gebruiken 10 Schoobestuur nummer 1 februari

7 THEMA PRAKTIJK PO Daar ga ik s morgens mijn bed voor uit Rob Pinkse As agemeen directeur zit je op grote afstand, maar aan het eind van de ijn zitten die kinderen. Om a die kinderen optimae kansen te geven en om de schoen optimaa toe te rusten en goede eerkrachten voor de kas te hebben, ja daar ga ik s morgens mijn bed voor uit. Aan het woord is Margareth Keijzer, agemeen directeur van Stichting Kathoiek Onderwijs De Dijken, die negen schoen beheert in West-Friesand in Noord-Hoand. Per 1 apri a.s. wordt ze voorzitter Coege van Bestuur van stichting CPOW in Purmerend. af, begeeiden een jongerenkoor of organiseren evenementen. Dat zijn over het agemeen hee bevogen mensen. Van het grootste dee van de eerkrachten durft ze oprecht te zeggen dat die ook hee bevogen zijn. Een eerkracht met een aansteing van een have week, die toch eke dag op schoo is, parttimers die atijd bereikbaar zijn en bereid zijn voor ekaar in te vaen, zijn sechts enkee voorbeeden die dat iustreren. Vodoening De vraag is natuurijk hoe je er voor zorgt dat deze mensen zin en vodoening in hun werk dat er mooie dingen ontstaan voor het onderwijs, maar het zorgt er ook voor dat mensen zich gedragen en gesteund voeen, dat ze er niet aeen voor staan. Ik vind dit hee waardevoe dagen. Een ander voorbeed is onze kerstmarkt. Ek jaar ieten we kerstpakketten op schoo bezorgen en gingen de mensen met de traditionee doos onder de arm naar huis. Vorig jaar hebben we gezegd: hoe kunnen we nu èn die attentie verzorgen èn ontmoeting aten paatsvinden?. We hebben een kerstmarkt in het dorpshuis georganiseerd, waar de okae winkeiers aan- ander, toch dingen zijn vanuit een kathoieke evenshouding. Ik denk we dat het daar door gevoed wordt. Een beter mens Een eerkracht met goede pedagogisch-didactische kwaiteiten aeen is niet vodoende. Het kan zovee meer zijn. Een schoo is niet een optesom van individuee eerkrachten, maar een gemeenschap waar kinderen goed kunnen eren, zich veiig kunnen voeen en andere taenten mogen ontpooien dan aeen maar rekenen, taa en ezen. Dat vraagt toch en beetje meer. As je het bedrijfsmatig bekijkt dan is de input de factor eerkracht. En as ze dat goed doen eidt dat qua output misschien we tot goede CITO-scores, maar eidt het ook tot een beter mens? Voor de vorming van een gemeenschap en het zich daarin webevinden is net dat stukje meer nodig. Margareth Keijzer: As ik kijk naar onze kinderen die straks de maatschappij in moeten, hebben zij er baat bij om zovee mogeijk bagage mee te krijgen. Een hee beangrijk dee zit in kennis. Ik vind het dus de primaire opdracht van de schoo om ervoor te zorgen dat hun rugzakje met kennis zo optimaa mogeijk gevud bijven houden. Bij De Dijken hebben ze in wezig waren met hun producten. Het personee is. Maar met kennis aeen komen ze er niet. het kader van de gesprekkencycus het andere kreeg een tas met Dijkenduiten en konden zo Dat andere stukje hoort er ook bij en daarom Roeping functioneringsgesprek ingevoerd. Dit gesprek hun kerstpakket zef a winkeend samenste- hebben wij dat soort waarden in onze missie en Keijzer haade begin jaren tachtig haar VWO is voora gericht op webevinden en wezijn. en. Ze betaen met de duiten. Ze staan bij de onze visie zo nadrukkeijk door aten komen. dipoma met goede cijfers en ging naar de Daarin komen vragen aan de orde as Wat kraampjes en praten met ekaar. Aan statafes Natuurijk moet de onderwijstijd efficiënt Pedagogische Academie. Dat was niet vanzefsprekend. As vwo-er niet, maar zeker ook niet inspireert je in je werk? en Wat zijn voor jou de hoogtepunten geweest dit jaar?. En wan- zie je die teams aemaa mengen. Zo geven wij ook vorm aan onze missie: Groeien in Margareth Keijzer gebruikt worden en de resutaten van rekenen, taa en ezen moeten goed zijn. Maar daarnaast in die tijd. Men zei toen we eens dat je daar neer het minder inspirerend is geweest, wordt onderinge verbondenheid, naar bijzonder goed Foto: Rob Pinkse zijn we as schoo meer, en is er ook die andere tot werkoze werd opgeeid. Toch zette ze door. besproken waaraan dat zou kunnen iggen en onderwijs. kant van kinderen: eren samenwerken met Het zat er bij mij a hee jong in, dat ik deze kant op wide. Toen ik afstudeerde, was er bijna geen werk te vinden. Vee van mijn kasgenoten zijn toen het bedrijfseven ingegaan of zijn andere dingen gaan doen. Ik heb twee jaar ang invawerk gedaan. Eke dag bij de teefoon en maar wachten tot die een keer ging. Dat brak haar op en zo is ze voor korte tijd bij een bank wat er moet gebeuren om die inspiratie weer terug te krijgen. Daarnaast is er een inwerkprogramma voor beginnende eerkrachten binnen de stichting. Er wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd, waar deze mensen bij ekaar komen. Naast een inhoudeijk dee, is er voora vee geegenheid voor uitwisseing van ervaringen. Zo eren deze mensen ekaar Basiswaarden Een beangrijke waarde in juie missie is een kathoieke evenshouding as basis. Wat heeft dat te maken met hoe je naar je werk kijkt? Voor ons zijn beangrijke basiswaarden dat je moet uitgaan van het goede in de mens en van de hee mens. We hebben het er ook regematig besteden we vee aandacht aan omdat we graag wien dat mensen vanuit die houding in hun werk staan en naar kinderen en hun ouders kijken. U noemt het woord bezinning. Daar zit het woord zin in. Aan de ene kant is dat zin hebben in je werk, waar we het hiervoor over hebben gehad, Vo o r d e v o r m i n g van een gemeenschap en het zich d a a r i n w e b e v i n d e n is net dat stukje meer nodig. ekaar, verdraagzaamheid en noem maar op. We investeren in projecten as de vreedzame schoo en de rots- en watertraining om kinderen die dingen mee te geven in hun rugzak voor de maatschappij straks. Heeft u het idee dat u in het werk dat u daarvoor doet en waarin u probeert voor kinderen zo goed gaan werken. Op het moment dat de ADV werd en ekaars schoo kennen. Hierbij worden ook met ekaar over. Bij de ontwikkeing van het maar ook de zin ervan inzien vanuit die kathoieke mogeijk te zijn, ook zef een beter mens wordt? ingevoerd kwamen er weer kansen. Doordat ze nadrukkeijk de eraren in opeiding en de strategisch beeidspan hebben we ook nadruk- evenshouding. Hoe krijgt dat aspect vorm? soms een uitdaging is, met name op schoen Ja, dat denk ik we en in die zin vind ik het vee had ingevaen werd ze gevraagd, wat ze stagiaires betrokken. keijk naar de verbinding met onze basiswaar- Dat wordt natuurijk voornameijk door de waar soms maar 5% van de eeringen bewust ook een voorrecht dat ik het mag doen. Ik heb met beide handen heeft aangegrepen. We proberen ook vee te doen aan ontmoe- den gekeken. We hebben met ekaar bedacht mensen zef vorm gegeven. We hebben ook een kathoiek is. We zeggen we eens het zit in de bij mijn geboorte een set taenten meegekregen ting. Dat is niet aeen gericht op het deen waar we heen wien en ons daarbij de vraag kwaiteitskaart voor identiteit ontwikked. Ae muren, in het voegwerk van de stenen. Je kan en ik geoof dat ik die taenten heb gekregen Bevogen van kennis, maar ook om ekaar te inspireren. gested: komt dat overeen met waar we voor teams gingen daarmee aan de sag. Wij vonden het bijna niet aanraken, maar het is er we. Wat om in te zetten voor anderen. Ik zet ze van As stichtingsdirecteur heeft u met vee personee We hebben jaarijks een Dijkendag. Vorig jaar staan, waar we ooit voor in het even geroe- het gesprek daarover het beangrijkste. Ver- mij betreft gaat het voora om de positieve uit- harte in voor mijn organisatie en de kinderen te maken. Hoe kijken deze mensen naar hun werk? gingen we met de stoomtrein de historische pen zijn?. Dat vind je terug in het strategisch vogens zijn die kaarten er nu en dan speet de gangshouding die je hebt tegenover kinderen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Daarmee As ik naar de directeuren kijk zijn dat stuk driehoek Enkhuizen, Medembik, Hoorn doen. beeidspan en vervogens vertaat zich dat vraag: oké, we zeggen dat we dit doen, maar uitgaan van het goede. Of dat voorbehouden denk ik dat ik aan een opdracht vodoe en daar voor stuk gedreven, bevogen mensen. Behave Ae eerkrachten van de groepen een en twee naar de schoopannen. Daar igt de ink naar doen we ook wat we zeggen en is dat herken- is aan kathoieke schoen wi ik niet beweren. geniet ik zef ook hee erg van. Dan is het fijn directeur zijn ze ook actief in de gemeenschap, zaten bij ekaar in een wagon en die van drie de dageijkse praktijk, die zich uit in een aanta baar in de kas? We hopen zo dat kathoiciteit Maar ik kan mij voorsteen dat de waarden die om zo te werken. Dat is hee bijzonder. Daar ga zijn ze ector in de kerk, eggen ziekenbezoeken en vier ook. Deze ontmoetingen zorgen ervoor activiteiten, waaronder bezinningsdagen. Daar zichtbaar wordt in de schoen. Hoewe dat je in je werk zet, en die betrokkenheid op de ik s morgens mijn bed voor uit. 12 Schoobestuur nummer 1 februari

8 Het personaisme van Amarantis Onderwijsgroep THEMA PRAKTIJK VO Freek Pardoe Een ontmoeting met schooeiders en bestuur van Amarantis Onderwijsgroep, een insteing voor vo en mbo met ruim eeringen en 3300 personeeseden. Een gesprek over werken voor Amarantis, beeid om ek personeesid en eke eering op nummer één te zetten, over de interconfessionee identiteit, het bestuursmotto besturen op hoofdijnen maar niet op afstand, over het gebrek aan verantwoordeijkheid bij voor het onderwijs noodzakeijke maatschappeijke insteingen en de overdaad aan gemeenteijke en andeijke sturing en afspraken. We spreken met schooeiders van schoen in Amsterdam-Oost. Pim van den Berg, teammanager Wibautcoege voor vmbo en mbo, Wi Raeven, rector Pieter Nieuwand Coege voor havo en vwo, Edu van Rijn, rector van het Cygnus Gymnasium en met Bert Moenkamp, voorzitter van het Coege van Bestuur. De ontmoeting vindt paats binnen een as carré gebouwd Linnaeushof. In het midden staat diagonaa de kathoieke Linneauskerk en daarnaast het Cygnus Gymnasium. Het hof ademt een wonderijke oase van rust in druk Amsterdam. De sfeer is uitgeaten en amicaa, het is de dag voor de kerstvakantie. Enthousiast worden verhaen uitgewissed over de kerstviering, grappen gemaakt over het ene uurtje dat voor de viering nog wordt gegeven, want ja onderwijstijd hè. Het bijkt dat vrijwe ae eeringen de drie vieringen in de kerk bezoeken ondanks het ontbreken van verpichting. Een niet geringe prestatie voor schoen met overwegend aochtonen. Raeven: De viering is door en van de kinderen, daarom komen ze. Daar hoeven wij niets aan te doen. Van Rijn vertet hoe mooi hij het vindt om het samenzijn mee te maken, hoe prachtig het is ze één voor één de hand te schudden as ze binnenkomen en te uisteren waar ze met ekaar over praten. Dromen van eeringen werkeijkheid maken Ae medewerkers hebben het boek Dromen doen bij het kerstpakket gekregen, waarin kinderen uit Zuid-Amerika en van Amarantis schoen verteen wat ze graag wien worden. Dit iustreert de gewoonte om vee verhaen te verteen. Van den Berg: We starten met een nieuwe eering atijd met de vraag: wat is jouw droom?. Moenkamp vraagt geïnteresseerd naar dit goed ontvangen kerstgeschenk. De afstand tussen bestuur en de werkvoer bijkt kein, de betrokkenheid groot. Kritiek van buiten, as zou dit bestuur te groot zijn en het de afstand tot eeringen en personee onoverbrugbaar organisatiegrootte doet niets af aan kwaiteit en keinschaige beeving dicht bij de eeringen bijven, maar niet aes zef opossen meer aandacht voor pedagogiek overheid brengt besturen in een spagaat maken, bijkt nergens uit. In de discussie over de fusietoets haade Amarantis, door integratie met een schoengroep uit Amere, de Tweede Kamer. Wetenschappeijk onderzoek toont aan dat de schaa van onderwijsorganisaties niets af doet aan de kwaiteit en keinschaige positieve beeving van het onderwijs. Bestuurseden van Amarantis bezoeken systematisch de schoen door bijvoorbeed mee te ontbijten, te unchen en direct aanwezig te zijn bij probemen. Het bestuursmotto is wij besturen op hoofdijnen, maar niet op afstand. Dat betekent dat het bestuur er voor waakt dat afspraken niet a te gedetaieerd zijn en dat er ruimte genoeg is voor zefstandig handeen op de schoen. Moenkamp: A mijn directeuren zitten bij mij in mijn mobie en kunnen mij atijd been, rechtstreeks, niet via het secretariaat. Personee beschermen tegen goed bedoed sociaa gedrag Amarantis vraagt van zijn personee dat zij de eeringen voedig kennen. Moenkamp: Goed onderwijs geven heeft vee te maken met de bereidheid van je personee dicht bij de kinderen te bijven. Dat gedt voor eke eering, ongeacht of deze extra zorg nodig heeft. Op het Wibautcoege vogen mentoren hun eeringen de hee dag, ongeacht het vak waar ze aan dee nemen of het stagebedrijf waar ze eren. Voor de kerst moeten ze bij ae eeringen op huisbezoek zijn geweest. In schoo zijn individuee begeeidingsmogeijkheden aanwezig en door de directe reatie met de eering kan de schoo onmiddeijk een externe expert inschakeen as er wat aan de hand is. Ae Amarantis schoen maken door het geven van goede ken- nisoverdracht en begeeiding, vee individuee aandacht, een duideijke structuur en goede directe reaties, optimaa onderwijs mogeijk. Het is niet voor niets dat het Wibautcoege as succesvo voorbeed wordt genoemd in de kabinetsreactie op het WRR-rapport Vertrouwen in de schoo. Leeringen kunnen niet goed eren as de ontwikkeing niet past in de totae context van hun even. Moenkamp: De schoo is geen Haaremmeroie, we zijn geen schoomaatschappeijk werk. Ik verwacht van de maatschappeijke insteingen, incusief de overheid, dat ze kijken naar overbeasting thuis en overbeasting op straat. Met andere woorden, aandacht voor de context van de eering. De sameneving en de overheid het idee geven dat het onderwijs de taak van ouders en omgeving overneemt, herken ik niet. Schoen hebben we een signaafunctie as extern steun nodig is voor een goed evenwicht. Dat vergt een professionee attitude van je personee. B e r e i d z i j n o m dicht bij je kinderen te bijven Foto: Freek Pardoe De directeuren geven voorbeeden van het gebrek aan deskundigheid en een professionee houding bij maatschappeijke insteingen, het woord drama wordt meerdere maen gebruikt. Van inks naar rechts: Wi Raeven, Edu van Rijn, Pim van den Berg en Bert Moenkamp. Dan is het moeiijk om niet zef de probemen op te gaan ossen. Moenkamp heeft een dag eerder de LWOO-ocatie Rosa bezocht en windt zich op over een eering waar twintig instanties bij betrokken zijn zonder dat één ervan de eiding heeft. Moenkamp: Dat is onacceptabe en we hebben a eens voorgested om schoen de regie te geven, maar dat durft men in de sameneving niet. Zorg dat er in de totae eeroopbaan van een eering die extra zorg nodig heeft geen wisseingen paatsvinden. Tevee nadruk op didactiek Moenkamp: Eke docent kent ons motto uit zijn hoofd, geen prestatie zonder reatie. Het ontbreekt vee eeringen aan zefvertrouwen. Goede reaties tussen eering en docent zijn essentiee voor het geven van goed onderwijs, 14 Schoobestuur nummer 1 februari

9 Foto: Dennis Kriek daar zit geen verschi tussen het vo of mbo. Van Rijn: Ik heb een eraar nodig die naast zijn eeringen gaat zitten en niet voor de kas staat om een esje af te draaien. As er een eering is die zijn zaken atijd op orde heeft en opeens geen huiswerk maakt, dan wi ik een docent die bedenkt wat is er aan de hand met dit joch? en zegt hé, ik kom zo bij je, ik start de es even op en dan pakken we vijf minuten. Aen beamen dat de eigen docententeams werken vanuit eenzefde houding. De aatste tijd is er in het onderwijs tevee nadruk komen te iggen op de didactiek en te weinig op de pedagogiek. Raeven: Sociae betrokkenheid en het deen van verantwoordeijkheid, dat vinden we ontzettend beangrijk. Natuurijk moet de eraar zijn vak goed verstaan, want daar worden we op afgerekend en dat hebben we ook beoofd, maar over die pedagogische ro vragen wij in soicitatiegesprekken ontzettend door. Daar hangt van af of we we met iemand door wien. Van Rijn: Dat betekent dat je we eens afscheid moet nemen van personee waar qua vakkennis en ervaring weinig op aan te merken vat, maar dat niet past bij onze opvatting hoe dicht je bij de eering moet staan. Gemeenschapsgevoe komt voort uit confessionee identiteit Bij Amarantis staat taentontwikkeing van eke eering centraa. Keuzes voor de toekomst zijn daarbij niet afhankeijk van het te bereiken kennisniveau. Een goed mens worden, dat staat centraa, en een geukkig mens te worden. Een Amarantis schoo richt zich automatisch op verantwoordeijkheid voor ekaar, op gemeenschapsgevoe. Daar zijn evensbeschouwing, geborgenheid en burgerschapsvorming wezenijke onderdeen van. Moenkamp: Mooi is dat we in één van de aatste rapporten van de Onderwijsraad as voorbeed worden aangehaad. Hoe door de verbinding van burgerschap en identiteit een hanteerbaar concept ontstaat voor de sameneving, terwij we in een van de meest gemêeerde omgevingen van Nederand zitten. Burgerschap zit in aes wat je doet, de door de overheid geformueerde meetbare esuren getuigen van een beperkte visie. Vergaande andeijke afspraken Fee kritiek is er op de beoordeing door de overheid. Bij het Wibautcoege is het personee een mix van age tot hoge saarisschaen, om vee handen voor de kas te hebben. Evenas andere schoen die een eigen beeid hadden voor het aansteen van personee, zijn er moei- ijkheden door de komst van de functiemix. Van den Berg: We hebben aes op aes gezet om met die eeringen het dipoma te haen, ook a doen ze er anger over en wordt het personee geseecteerd op potentie en niet op ervaring of bevoegdheden. We kunnen daar weicht Z o n g e s p r e k m e t A s s c h e r k a n i k g e w o o n niet meer voeren voor gestraft worden. Andere voorbeeden: de ene dag staan eerpichtambtenaren buiten de poort eeringen op absentie en te aat komen te noteren, om vervogens een paar dagen ater de schooregistratie te toetsen, maar terugkoppeing van een eerpichtambtenaar naar de schoo duurt soms een maand. Moenkamp: Wethouder Asscher heeft de opdracht gegeven dat het aanta LWOO eeringen in hee Amsterdam minder moet worden. We hebben uitgeegd dat er een objectieve andeijk bepaade indicering bestaat om vast te steen weke eering we of niet voor LWOO in aanmerking komt. Asscher houdt echter vo dat Amsterdam minder LWOO-eeringen moet hebben. Ik kan zo n gesprek gewoon niet meer voeren. Dat type discussie geeft wat mij betreft aan dat de wijze waarop de poitiek naar het onderwijs kijkt niet deugt. De bemoeienis van de onderwijsinspectie wordt ongeoofijk groot. In mijn optiek wordt de inspectie misbruikt omdat de overheid niet rechtstreeks meer mag aansturen en de professionas bijft wantrouwen. Tegeijkertijd wordt betoogd dat de professiona op een voetstuk moet staan. Dat kan dus niet aebei. Naast controe is er tevee sturing op throughput - zovee esuren, zovee functiemix. De overheid brengt het bestuur in een spagaat door haar regegeving versus handeen. Moenkamp geeft nog as voorbeed het inkorten van de zomervakantie, een goed idee in zijn ogen. Zo kan de schoo vijf dagen aan eeringen teruggeven in tien have dagen waarop er rapportvergaderingen gehouden worden. Wat doet de overheid, adus Moenkamp: Die verpicht ons overeenstemming te bereiken met personee, mr, ouderraad en eeringenraad. As je een finke uitspraak doet as overheid, voer hem dan ook gewoon door. Breng ons as eiding niet in die positie, niet dat gepoder. Het is ingrijpen in de autonomie van het schoobestuur. Ik vind het ongepast. Waar ik bang voor ben is dat de bezuinigingen op geijke wijze gaan paats vinden. Voor schoen heeft een bezuiniging van twee procent direct personee gevogen, ongeacht of die nu uit de structuree of de eenmaige middeen komen. Amarantis wi ruimte hebben om in onderinge soidariteit de middeen zo goed mogeijk in te zetten. Het bestuur werkt intern met portefeuiehouders, die in gezamenijkheid met directeuren en rectoren beeidsvoorsteen doen. Schooidentiteit Amarantis Onderwijsgroep is een interconfessionee schoengroep in de betekenis van de Nederandse Kathoieke Schooraad. Met interconfessionee wordt bedoed van origine rooms kathoiek en protestants-christeijk. De identiteit is in de grondsag en missie duideijk verwoord: schoen in stand houden waarbij de woorden geoof, hoop en iefde richtinggevend zijn. De dageijkse vertaing is vorm gegeven in vijf toetsstenen: dienstbaarheid, verdraagzaamheid, humaniteit, rentmeesterschap en integriteit. Onderwijs is meer dan aeen een vak, bovenaan staat dat het personee hart voor de eering moet hebben. Op insteingsniveau is er een medewerker identiteit. Er is een tijd geweest dat identiteit aeen gestate kreeg in de evensbeschouweijke vorming in de schoen. De aatste vijf jaar is identiteit terug en zichtbaar in aes wat je as schoo bent. Identiteit heeft te maken met kennisoverdracht en vorming, met het curricuum, personeesbeeid, uitstraing en marketing, hoe je naar de wered kijkt. Ae schoen bij Amarantis hebben een eigen naam, de bestuurijke samenhang bijkt uit een keine zinnetje onderaan het briefpapier: maakt onderdee uit van Amarantis Onderwijsgroep. Moenkamp: Dat is beangrijk. Ouders, eeringen en medewerkers moeten het gevoe hebben dit is onze schoo, wij doen dit en dat gebeurt hier ook gewedig. De wijze waarop het bestuur tegen de betrokkenheid van de omgeving, van de ouders aankijkt, mag bijken uit het jaarversag: Amarantis is in wezen je achternaam, de voornaam is de naam van je schoo. Dat is wat je bent. Wij voeen ons verantwoordeijk voor ae kinderen, of ze nu makkeijk of moeiijk eren. Wij wien schoen die a de probemen op een goede manier oppakken. De keuze van Goed en kwaad, dat snappen ze we Waarom onderwijs? Het is een vorm van ideaisme geweest. Ik ben niet iemand die zegt: onderwijs is een roeping, dat is onzin, het is gewoon een beroep. Ik heb voor het onderwijs gekozen - in eerste instantie as docent, nu as agemeen directeur - omdat ik vanuit beide discipines van betekenis denk te kunnen zijn voor anderen. Voor de kinderen in het basisonderwijs, voor de medewerkers in onze organisatie. Van den Buys vindt het prachtig as kinderen beseffen dat ze een prettige onderwijstijd hebben gehad en dat ze een aanta goede basisvaardigheden meekrijgen die nuttig en van betekenis zijn voor de rest van hun even. Uw grote voorbeed? Eke onderwijzer en onderwijzeres. De agemeen directeur van Het Barake is zijn oopbaan begonnen as docent in 1975 op een basisschoo in Zundert, waar hij zo n 8 jaar voor de kas heeft gestaan. In zijn ambitie om vanuit het management goed te doen voor het onderwijs is de onderwijzer in hem nog steeds evend. Je moet bijven kijken naar kinderen én door de ogen van kinderen, om het beste uit je organisatie te haen. De bewondering van Johan van den Buys vat voora hen ten dee die professionee en vanuit een beroepsmatige beeving hun werk voor de kas doen. Zij moeten eke dag de juiste keuzes maken voor hun eeringen, zodat een kind naar huis gaat en tegen zijn ouders zegt: Ik heb vandaag aweer een gewedige dag op schoo gehad. Uw mooiste moment op schoo? Johan egt trots zijn hand op het bronzen nijpaardje dat voor ons op tafe staat. In mijn eerste jaar as onderwijzer had ik een 3e kas met 34 kinderen. Ik as eke dag voor uit een boekje over een nijpaardje dat aerei avonturen beeefde. A gauw ging dat boek weg en namen de kinderen het over. Zij ieten dat nijpaardje avonturen beeven. Hij kon aes, viegen, praten, toveren. Ik heb ze gevraagd die Johan van den Buys verhaen eens op papier te zetten. En aan het eind van dat jaar heb ik met de kinderen a die verhaatjes verzamed en aten bundeen bij de paatseijke drukkerij tot een kein boekje. Op de vooraatste schoodag van mijn eerste jaar as eraar, kwamen er enkee ouders van mijn kinderen naar mij toe en gaven dat beedje. Dat is een mooie herinnering. Waarin geooft u? Ik geoof erg in normen en waarden. En ik geoof ook hee sterk in het feit dat je die normen en waarden die we kinderen proberen bij te brengen, vanuit de optiek van goed en fout, niet hoeft aan te eren. Dat snappen ze over het agemeen we. Ik denk dat wij vanuit het onderwijs as geen ander aan die normen en waarden moeten vasthouden en geoof moeten hebben in de jeugd. As je daar niet in geooft, moet je niet in het onderwijs gaan werken. Geoof hebben in ekaar, geoof hebben in samenwerking, samen iets goeds wien doen. Dat geoof is voor mij de aerbeangrijkste waarde. En dat voeit voort uit mijn kathoieke achtergrond. Maar in deze (basis)waarde kan a g e m e e n d i r e c t e u r v a n H e t Barake in Oudenbosch ook de jood, mosim, boeddhist of atheïst zich thuis voeen en is samen eren onder een dak niet zo moeiijk. De toekomst? Die igt bij Het Barake waar hij nog 10 jaar mag, want het werk is nooit kaar. De toekomst voor het onderwijs za vogens Van den Buys in het teken staan van continue onderwijsvernieuwing. Een die past bij de huidige maatschappij, zoas de ontwikkeing van brede schoen. En het aanbieden van meerdere onderwijsconcepten, zodat ouders werkeijk een keuze wordt geboden. Een onderwijsstroming waarin de pedagogische kant van het onderwijs meer wordt beicht dan de didactische kant, een stroming waarbij dat andersom is, stromingen met open eerstructuren waarbij kinderen zichzef ontwikkeen, digitae eersystemen waarin de eerkracht begeeiding geeft. Het is onze opdracht stromingen aan te bieden waarin het kind zich het best thuis voet, zodat het gekozen concept het best past bij dat kind in die situatie. Dennis Kriek 16 Schoobestuur nummer 1 februari

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

Avonturijn, vol van avontuur!

Avonturijn, vol van avontuur! Jaarversag 2013 Kinderopvang Avonturijn Gepersonaiseerde uitgave, kijk sne op pagina 3 g Avonturijn, vo van avontuur! 2013 was een bewogen jaar. De branche kinderopvang stond onder enorme druk. Dit betekende

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten.

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten. CONCEPT HAAL JE LEvEN UIT DE KNOOP. BIOGRAfIsCH werken MET CLIëNTEN Of GROEPEN. Ik vraag aan F. (49 jaar) een ciënte in mijn praktijk voor coaching en evensoopbegeeiding om vijf personen op te noemen die

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers Homoseksuee en Heteroseksuee Tindergebruik bij Quarterifers Tim Bo 6342051 Universiteit van Amsterdam Begeeider: Mark Spiering 4928 woorden Abstract Het onderwerp van dit onderzoek is Tindergebruik onder

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

onder predikanten en een (gevoel van) gebrek aan bekwaamheid. verslag Constant, Labyrismen, 1968, Rijks Museum, Amsterdam

onder predikanten en een (gevoel van) gebrek aan bekwaamheid. verslag Constant, Labyrismen, 1968, Rijks Museum, Amsterdam O N D E R Z O E K S V E R S L A G W i e m v a n R h e n e n, A b e r t J a n S t a m & A n n e W e i a n d Bevogenheid en burnout onder predikanten In 2013/2014 hebben ruim zeshonderd predikanten meegedaan

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

360 feedback rapport van Dirk Demo

360 feedback rapport van Dirk Demo 360 feedbk rpport vn Dirk Demo Dtum: 12 februri 2014 Nm: Dirk Demo Inhoud Leeswijer... 2 Legend... 3 Smenvtting... 4 Conusies bij de sores... 5 Feedbk uitgespitst... 6 Detis per ompetentie... 7 Beshouwing

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Een talenopleiding in Antwerpen, Brussel, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt!

Een talenopleiding in Antwerpen, Brussel, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt! ANTWERPEN BRUSSEL KORTRIJK LEUVEN Een taenopeiding in Antwerpen, Brusse, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt! Ook dit zijn afgestudeerden met een taendipoma Adviseur Kabinet Vaams Minister

Nadere informatie

Ook dit zijn afgestudeerden met een talendiploma

Ook dit zijn afgestudeerden met een talendiploma Ook dit zijn afgestudeerden met een taendipoma Adviseur Kabinet Vaams Minister van Economie Attaché Dienst Vreemdeingenzaken Beeidsmedewerker bij de Dienst Cutuur van de Provincie Vaams-Brabant Business

Nadere informatie

n 1 een unieke opleiding iets voor jou? wat doe jij volgend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze!

n 1 een unieke opleiding iets voor jou? wat doe jij volgend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze! De hubrusse gidst je door je studiekeuze driemaandeijks magazine 2013 n 1 een unieke opeiding iets voor jou? Test! wat doe jij vogend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze! 1 van de 5 boeken Op

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie