Voetbalpromotie in eigen land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voetbalpromotie in eigen land"

Transcriptie

1 Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had gezeten, was die er vast afgegaan. Wat kan voetba in positieve zin vee osmaken bij speers, begeeiders pubiek en andere betrokkenen. Vee mijoenen kijkers uit de gehee wered vogden het spektake op tv. Een ervaring die je nooit meer vergeet. De EK-wedstrijden veriepen over het agemeen sportief, er vie nauweijks een wankank te noteren. Dat had tevens een positieve invoed op het gedrag van de supporters. Sportiviteit op het ved en op de tribune, een betere promotie voor de voetbasport kunnen we ons niet wensen. Vanzefsprekend was er bij de betrokken anden teeursteing na uitschakeing. Maar dat werd, zoas door de Servische supporters na de veroren finae tegen Nederand, manmoedig gedragen. Respect hiervoor is dan ook zeker op zijn paats. We staan in het amateurvoetba aan de vooravond van een nieuw seizoen. De euforie na promotie of de teeursteing na degradatie is inmiddes verwerkt. We gaan weer voor het kampioenschap, is een vee gehoorde opmerking in sportkantines. Het is een prima uitgangpunt as daarbij, in navoging van het UEFA EK Onder 21, recht wordt gedaan aan sportief gedrag op en rond de voetbaveden. Dat gedt voor voetbaers, begeeiders, cubofficias, scheidsrechters en vanzefsprekend ook voor vertegenwoordigers van de KNVB. Ofwe: wat doe jij om voetba euk te houden? Daarbij hoort ook de verantwoordeijkheid nemen as cubbestuurder, as de situatie daarom vraagt. Er komt hee wat bij kijken om een voetbavereniging te eiden. Naast aerei nationae en okae reges, zijn er ook KNVBrichtijnen waaraan u as vereniging moet vodoen. Niet omdat we dat nou zo euk vinden, maar het is noodzakeijk om een bond met 1,1 mijoen eden adequaat te kunnen aten functioneren. In dit Bewaarnummer dat voor de aatste maa ook in papieren vorm verschijnt, vindt u de benodigde informatie. Met ingang van dit seizoen is op knvb.n tevens specifieke districtsinformatie te vinden. Daarmee speet de KNVB in op de wens van cubs om informatie digitaa te ontvangen. Komt u er desondanks niet uit, dan zijn de KNVB-medewerkers in de zes districten graag bereid u verder te hepen. Trek zonodig tijdig aan de be, want dan kunnen we vaak nog voor een opossing zorgen. Zoas bekend houdt de KNVB momentee de dienstverening tegen het icht. Wat gaat goed, wat kan beter. Uit de gehouden enquête onder verenigingen is een aanta mogeijke verbeterpunten naar voren gekomen. Met het pan Amateurvoetba kaar voor de toekomst, gericht op het sterk maken en houden van amateurverenigingen, gaan we daaraan verder werken. Ik wens speers, vrijwiigers, supporters en andere betrokkenen van de voetbaverenigingen een mooi voetbaseizoen toe. Dat iedereen mag winnen. Dan gaat het uiteraard niet aeen over de sportieve resutaten op het ved De ba gaat weer roen. Ruud Bruijnis Directeur amateurvoetba I N H O U D Districtsinformatie 2 7. Informatie vedvoetba/futsa Bestuursbesuiten KNVB district Zuid I Beangrijke kosten voor de verenigingen Data custervergaderingen seizoen 2007/ Eiandenregeing / vergoeding tunne/ bootkosten Festiviteiten verenigingen Inzenden wedstrijd-/uitsagenformuieren Moestatiecommissie Tokosten / bootkosten Vergeefs gemaakte reizen 8 8. Informatie (specifiek) vedvoetba Promotie-/degradatieregeing (senioren/ dames/jeugd) 2007/ Diverse KNVB-bekercompetities, senioren 2007/ Avondwedstrijden Deename aan competitie onder 23 jaar Deename aan veteranenvoetba (7e kasse) Inschrijven aagste efta(en) in de zaterdag-/zondagcompetitie Invaersbepaingen Regeing, indien 3 eftaen geijk eindigen e efta in Reserve-competitie Aanvuing Bekerregement KNVB-beker voor amateurs (mannen senioren) Regement KNVB-beker vedvoetba Vrouwen Regement KNVB-beker voor Reserveeftaen - heren senioren Regement KNVB-beker voor Veteraneneftaen Sectorconsus met toegewezen verenigingen Speedagenkaender Zuid I, seizoen 2007/ Winterstop Zuid I Diverse KNVB-bekercompetities jeugd, seizoen 2007/ Aanvuende richtijnen pupien 11: Besissingswedstrijden jeugdvoetba Combinatie-eftaen van twee of meer verenigingen Data jeugdkampioenschappen Dispensatieregeing jeugdvoetba Regement KNVB-beker jeugdvoetba District Zuid I Regement KNVB-beker G-voetba District Zuid I Speedagenkaender jeugdvoetba Zuid I, seizoen 2007/ Uitsagenformuieren voor E- en F- pupien 26 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

2 9. Informatie (specifiek) futsa Promotie-/degradatieregeing futsa, seizoen 2007/ Speedagenkaender futsa district Zuid I, seizoen 2007/ Terugspeeba op eigen doeverdediger niet toegestaan Regement KNVB-beker Futsa Vrouwen Regement KNVB-beker Futsa Mannen Informatie scheidsrechters Straftijdregeing Aanspreekpunt scheidsrechters en rapporteurs Aansteings- en vervangingsbeeid scheidsrechters en rapporteurs Afmedingstijden jeugd- en seniorenscheidsrechters Rapportage Shutte-runtest/Speregetoets Criteria voor scheidsrechters in district Zuid I Wedstrijdpakketten Groepsindeingen Informatie tuchtzaken Aanvuende Districtsinformatie Gee en rode kaarten voor bankzitters en niet-speers Tuchtzaken/wedstrijdformuier Invuen scheidsrechtersrapport Gerechtigdheid speers bij staken (incusief comp. onder 23 jaar) Regeing opschorting door Commissie van Beroep Wat wordt verstaan onder werkdagen Informatie overschrijvingen Indienen dispensatieverzoek overschrijvingen Informatie overig Custervergaderingen en taak custerafgevaardigden Indeing custerafgevaardigden en hun verenigingen 39 2 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

3 Districtsinformatie 7. Informatie vedvoetba/ futsa 7.1. Bestuursbesuiten KNVB district Zuid I 1. Adresboek Eke vereniging, die is toegeaten tot de KNVB, is verpicht het adresboek af te nemen tegen de door de KNVB vastgestede prijs, bij toetreding respectieveijk wanneer dit wordt uitgegeven. 2. Vodoening verschudigde geden Bij niet tijdig of niet vodoen van de aan het district verschudigde geden wordt een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht voor eke week verzuim. Een gedeete van een week wordt as een voe week aangetekend. 3. Niet tijdig vodoen financiëe verpichtingen a. Het bestuur amateurvoetba en de districtsbesturen hebben besoten, dat verenigingen, die vóór 1 jui van enig boekjaar niet aan de financiëe verpichtingen van het dan afgeopen boekjaar ten opzichte van het KNVB district Zuid I hebben vodaan, niet worden ingedeed in de ved- en/of futsacompetitie voor het vogende seizoen van de KNVB district Zuid I. b. Ten vervoge op het andeijk bepaade omtrent verenigingsschuden is het districtsbestuur Zuid I ook in de oop van het seizoen gerechtigd, indien niet aan de financiëe verpichtingen is vodaan, voor verenigingen geen wedstrijden meer vast te steen in de ved- en/of futsacompetitie. 4. Terugtrekken efta/team Aansuitend op het bepaade omtrent het terugtrekken van eftaen/teams, is bepaad, dat wanneer van een vereniging een verzoek wordt ontvangen een efta/team terug te trekken uit de competitie, nader za worden bekeken, wek efta/team uit in principe de aagste kasse dat voor deename is ingeschreven, uit de competitie wordt genomen. Het efta/team, uitkomende in een andere dan de aagste kasse, dat tijdens de competitie wordt teruggetrokken/uit de competitie wordt genomen, wordt aan het einde van de competitie geacht te zijn gedegradeerd en wordt as eerste degradant beschouwd. Terugtrekking uit de categorie A is niet mogeijk. 5. Niet speen of niet uitspeen van wedstrijden Ingeva de wedstrijd niet wordt gespeed, anders dan bij afgeasting, kan door beide verenigingen worden vostaan met het toezenden van een schrifteijke verkaring aan het districtskantoor, waarin duideijk omschreven wordt waarom de wedstrijd niet werd gespeed. De toezending van de verkaringen moet geschieden uiterijk op de dag vogende op die van de wedstrijd, zuks te rekenen naar het poststempe op de omsag. Indien een wedstrijd niet wordt uitgespeed, is de thuisspeende vereniging verpicht om het wedstrijdformuier aan het districtskantoor toe te zenden. Bovendien zijn beide verenigingen verpicht het vigerende formuier aan het districtskantoor toe te zenden met daarop aangegeven de reden(en) van het niet uitspeen. De toezending van het wedstrijdformuier c.q. de verkaringen moet geschieden uiterijk op de dag vogende op die van de wedstrijd, zuks te rekenen naar het poststempe op de omsag. Bij het niet of niet tijdig inzenden of het onvoedig vermeden van de reden(en) van het niet (uit)speen worden, onverminderd de gevogen van eventuee aangifte bij de tuchtcommissie, voor eke ingegane week van verzuim de daarvoor vastgestede administratiekosten opgeegd. 6. Doenetten Het gebruik van doenetten is verpicht bij ae wedstrijden door of namens district Zuid I vastgested. 7. Nadere ordemaatregeen In aanvuing op de ordemaatregeen zoas vastgested door het bestuur amateurvoetba zijn de vogende nadere ordemaatregeen, waar nodig, uit te vaardigden door het district Zuid I. 1. Door het districtsbestuur worden, in het agemeen in het kader van preventief vedwerk en tevens na binnengekomen berichten over een onwewiend efta/team en/of vereniging, waarnemers verzocht om wedstrijden te bezoeken en wekeijks nauwgezet de bevindingen aan het districtsbestuur te rapporteren. Mocht uit de rapportage bijken dat hiertoe aaneiding bestaat dan kan het bestuur op ieder moment in contact treden met het betreffende verenigingsbestuur teneinde duideijk te maken dat voortgang op deze wijze niet za worden getoereerd. 2. Het districtsbestuur evert een tekst aan die verpicht gepaatst dient te worden in het cubbad en/of op het mededeingenbord en/of die verpicht as brief wordt uitgegeven aan ae bezoekers van het sportcompex/sportha bij thuiswedstrijden. De controe bij paatsing van een artike in het cubbad geschiedt door verpichte toezending van een cubbad aan het districtsbestuur. De controe op paatsing van een artike op het mededeingenbord danwe het uitgeven van een tekst, as brief aan betreders van het sportcompex, geschiedt via waarnemers. De eventuee kosten komen voor rekening van de betreffende vereniging. 3. Het districtsbestuur egt de verpichting op om, gedurende een tijdvak òf de rest van het seizoen, bij eke thuis- én uitwedstrijd van een onderhavig efta/team, één of meerdere bestuurseden van de betrokken vereniging direct en ijfeijk aanwezig te doen zijn bij de wedstrijden teneinde een geordend veroop te bevorderen. De controe geschiedt door waarnemers. 4. Het districtsbestuur egt beperkingen op tot bepaade ocaties op het sportcompex danwe in de sportha awaar het pubiek zich uitsuitend mag bevinden. Dit kan bijvoorbeed zijn, sechts angs één zijijn awaar zich bij voorkeur een afrastering bevindt, met inachtneming van een vrije strook voor het betreden en veraten van de keedaccommodaties door speers, grensrechters en scheidsrechters. 5. Het districtsbestuur ontzegt eenieder, met uitzondering van openbare diensten in geva van caamiteiten, toegang tot de kantine van de betrokken vedvoetbavereniging gedurende een aangegeven tijdspanne. 6. Het districtsbestuur adviseert de betrokken vereniging nadrukkeijk eenieder de toegang te ontzeggen tot het sportcompex/sportha awaar een wedstrijd is vastgested, met uitzondering van de regementair vastgestede asmede door het districtsbestuur daartoe aangewezen/aangestede personen. 7. Het districtsbestuur stet voor een efta/team c.q. eftaen/ teams tijdeijk geen wedstrijd(en) vast. Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

4 8. Lik-op-stuk beeid Indien wedstrijden worden gestaakt as gevog van ernstig en massaa wangedrag van een efta/team za het districtsbestuur een procedure starten om dat efta/team via een bestuurijke maatrege uit de competitie te nemen. As uit monitoring (de opgebouwde dossiers met o.a. rapportages van waarnemers) bijkt, dat een efta/team zich de aatste twee seizoenen ook a schudig heeft gemaakt aan een - moestatie van een scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een andere KNVB-officia - coectieve vechtpartij (meer dan 2 speers van het efta/ team bij betrokken) - een massae vechtpartij (deename van meedere speers en/ of wissespeers, toeschouwers, trainers, begeeiders, etc.) kan het districtsbestuur - vooruitopend op een uitspraak van de tuchtorganen - dat efta/team in afwachting op die uitspraak uit de competitie nemen. Bij het schudig bevinden za het uit de competitie nemen definitief worden gemaakt. As bovendien bijkt, dat een verantwoordeijk verenigingsbestuur onvodoende heeft gedaan en/of niet adequaat optreedt teneinde ongeregedheden te voorkomen, dan kan het districtsbestuur na ernstig en massaa wangedrag een efta/team direct uit de competitie verwijderen. In zeer bijzondere gevaen is dit mogeijkerwijs eveneens van toepassing op een vereniging. In ae gevaen wordt dit besuit zeer zorgvudig afgewogen, wordt iedere zaak getoetst aan de hand van ae reevante aspecten, dader(s), vereniging, etc. Uiteraard staat het agemene beang van de competitie en daarmede de overige verenigingen en hun (voetba)eden centraa. Beroep tegen een hierboven bedoed bestuursbesuit is mogeijk bij de Beroepscommissie Competitietoezicht Amateurvoetba. 9. Het deenemen aan niet door de KNVB georganiseerde wedstrijden Het districtsbestuur za van eke haar ter kennis gebrachte overtreding van artike 2 id 2 sub c van het Agemeen Regement aangifte doen bij de tuchtcommissie. 10. Boekingsysteem Het boekingsysteem is niet van toepassing op het futsa, categorie B vedvoetba, B.Z.A.-voetba en competitie VOB. 11. Kosten van beroep Onafhankeijk van de waarborgsom zuen de werkeijk gemaakte kosten ten behoeve van de behandeing van het beroep in rekening worden gebracht aan de vereniging, waarvan appeant ten tijde van het begaan van het feit c.q. de feiten, waarvoor hij veroordeed werd, id was en waarvan de commissie van beroep heeft bepaad dat de kosten ten aste van appeant komen. 12. Bewijs van toegang Aan de besturen van aangesoten verenigingen, die namens de KNVB ten behoeve van hun eden/teams een recreatieve competitie organiseren (onder auspiciën van de KNVB), wordt het Bewijs van toegang amateurvoetba jaarijks beschikbaar gested. Het aanta kan gemaximeerd worden. 13. Uitste bij overijden In aanvuing op het andeijk vastgestede beeid za in het district Zuid I een verzoek om uitste na een overijden wewiend worden behanded in de vogende gevaen. Het weekeinde vogende op het overijden kan uitste worden gevraagd, ongeacht of begrafenis, c.q. crematie reeds heeft paatsgevonden. Beoordeed za worden voor weke teams uitste kan worden vereend, waarbij afgewogen dient te worden de betrokkenheid van de overedene bij het team, c.q. de teams. Een vereniging kan nimmer zef tot uitste besissen, maar dient atijd in overeg met het districtskantoor (competitieeiding) te treden en de KNVB neemt het besuit (a dan niet) tot uitste. 14. Ondertekenen wedstrijdformuier in de B-categorie Bij wedstrijden in het jeugdvoetba, de B-categorie van het seniorenvoetba en van het futsa hoeft het wedstrijdformuier niet door de aanvoerder ondertekend te worden (mag natuurijk we). In de eerste rege van artike 26, id 2 van het Regement wedstrijden Amateur Vedvoetba en in artike 22, id 2 van het Regement wedstrijden Amateur Futsa wordt gesproken over de aanvoerder, dan we een andere door hem aangewezen andere functionaris van de vereniging. In de B-categorie kan deze toevoeging ook geezen worden in ae andere gevaen, genoemd in dit artike. 15. Serie- en nederaagwedstrijden Aan standaardeftaen en reserve-eftaen, uitkomende in de competitie, georganiseerd door de KNVB district Zuid I, wordt geen toestemming vereend voor het speen van serie- en nederaagwedstrijden in de rwee weken voorafgaande aan de competitie, tenzij deze eftaen hebben afgezien van deename aan bekerwedstrijden, uitgeschreven door de KNVB district Zuid I. 16. Beschikbare speeveden Een vereniging, weke met meer dan vier senioreneftaen aan de competitie deeneemt, is verpicht de beschikking te hebben over twee regementaire speeveden, incusief de daarbij benodigde keedgeegenheid, zodat per speedag tenminste drie of vier thuiswedstrijden kunnen worden gespeed. 17. Afkeuring speeved door de consu In de maanden apri, mei en juni kan eventuee afkeuring van het speeved aeen geschieden na overeg en met toestemming van de desbetreffende sectorconsu. 18. Agehee afgeasting op zaterdag Indien het zaterdagvoetba door de KNVB of door het district Zuid I in zijn gehee wordt afgeast, dan gedt dit ook voor de wedstrijden van de zondagcompetitie, weke in ondering overeg en met toestemming van het districtskantoor worden gespeed op zaterdag. 19. Terreinkeuring voor wedstrijden met aanvangsuur uur Voor de wedstrijden, weke op zaterdagmorgen en zondagmorgen vóór of om uur aanvangen, mogen de consus de terreinkeuring verrichten op de middag daaraan voorafgaande vanaf uur. Hierbij dienen de te verwachten weersomstandigheden in ogenschouw genomen te worden. 20. Inzenden bericht van terreinafkeuring Bij afkeuring van een terrein, hetzij door de consu hetzij door de scheidsrechter, dient de thuisspeende vereniging hiervan schrifteijk kennis te geven aan het districtskantoor. Dit bericht dient uiterijk binnen 3 werkdagen vogend op de dag van de afgeasting in het bezit te zijn van het districtskantoor onder opgave van a die wedstrijden met pouenummers en wedstrijdnummers, die geen doorgang vonden. Verzuimt een vereniging adus te handeen, dan worden onverminderd de gevogen van eventuee aangifte bij de tuchtcommissie, voor eke ingegane week van verzuim de daarvoor vastgestede administratiekosten opgeegd. 4 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

5 21. Speen vriendschappeijke wedstrijden/trainingen bij afgeasting As een vereniging, die over een naar de mening van het verenigingsbestuur bespeebaar ved beschikt, tijdens een agehee of incidentee afgeasting van het amateurvoetba toch één of meer vriendschappeijke wedstrijden wi speen of hierop trainingen wi houden, moet de thuisspeende vereniging de consu in kennis steen van deze wedstrijd(en)/trainingen met opgave van de aanvangstijd(en) en verzoeken het terrein c.q. de terreinen te keuren. Indien de consu tot afkeuring besuit c.q. het terrein/de terreinen niet heeft gekeurd, mag onder geen beding worden gespeed. Indien (achteraf) bijkt dat aan deze voorwaarden niet is vodaan, za het districtsbestuur terzake aangifte doen bij de tuchtcommissie. Deze regeing gedt ook tijdens de periode van de winterstop. Het speen van vriendschappeijke wedstrijden c.q. houden van trainingen, waarvoor a dan geen toestemming op een a dan niet asnog goedgekeurd speeved is vereend, geschiedt gehee voor rekening en verantwoording van de thuisspeende vereniging, óók as ater zou bijken dat het competitieveroop nadeig beïnvoed is door het houden van deze vriendschappeijke wedstrijden/trainingen. 22. Aanvangsuren In aansuiting op het bepaade m.b.t. aanvangsuren is in district Zuid I tevens bepaad: in verband met het bepaade in artike 28 van het Regement Wedstrijden Amateur Vedvoetba is iedere vereniging verpicht na te gaan of de voor haar eftaen aangekondigde wedstrijden op het aangegeven tijdstip gespeed kunnen worden. Mocht in verband met het niet beschikbaar zijn van een terrein, wijziging in het aanvangsuur noodzakeijk zijn, dan is de thuisspeende vereniging verpicht om hiervan het districtskantoor binnen 3 werkdagen na bekendmaking van de wedstrijden schrifteijk in kennis te steen. Verzuimt een vereniging adus te handeen en kan daardoor de wedstrijd geen doorgang vinden, dan za hiervan aangifte worden gedaan bij de tuchtcommissie, die kan vaststeen dat dit beschouwd wordt as een overtreding van artike 28 van het Regement Wedstrijden Amateur Vedvoetba; het niet speen van de wedstrijd door schud. 23. Wijziging aanvangsuur / speedag Overeenkomstig het bepaade in artike 23 van het Regement Wedstrijden Amateur Vedvoetba kunnen twee verenigingen ondering een schrifteijke afspraak maken tot wijziging van het aanvangsuur c.q. speedag van een wedstrijd, na verkregen toestemming van het districtsbestuur. Deze toestemming wordt geacht te zijn verkregen indien de thuisspeende vereniging hiervan het districtskantoor, de consu, de scheidsrechter en het id van de scheidsrechterscommissie schrifteijk in kennis heeft gested. Deze mededeing moet uiterijk 3 werkdagen voor de wedstrijddag in het bezit zijn van de beanghebbenden. Het districtsbestuur kan een wijziging weigeren. 24. Vermeding op wedstrijdformuier: geen officiëe scheidsrechter aanwezig In verband met het verpicht doorgaan van wedstrijden waarvoor geen scheidsrechter is aangewezen of waarbij de aangewezen scheidsrechter niet is opgekomen moet op grond van het bepaade in artike 25 van het Regement Wedstrijden Amateur Vedvoetba door de thuisspeende vereniging op het wedstrijdformuier worden vermed, weke persoon asdan de wedstrijd heeft geeid. Vermed dienen te worden de achternaam, de vooretters, reatienummer en van weke vereniging de vervangende scheidsrechter id is. 25. Automatisch doorschuiven van niet gespeede wedstrijden vedvoetba Wedstrijden, die incidentee geen doorgang vinden op zaterdag of zondag c.q. 2e paasdag (ongeacht de reden van niet doorgaan!) worden automatisch doorgeschoven en vastgested. Deze regeing is in seizoen 2007/2008 van toepassing in de periodes zaterdag 18 augustus t/m zondag 9 september 2007 en vanaf zaterdag 29 maart 2008 tot einde van de competitie (inc. nacompetitie en beker). Deze regeing is uitgewerkt in onderstaand schema: Zaterdagvoetb. Zondagvoetba Damesvoetba Jeugdvoetba 3e k. standaard 3e k. standaard 3e kasse hoofdkasse 4e k. standaard 4e k. standaard 4e kasse 1e kasse 3e k. reserve 5e k. standaard 5e kasse* 2e kasse 4e k. reserve 3e k. reserve beker **** 3e kasse 5e k. reserve* 4e k. reserve meisjes 7e k. reserve* 5e k. reserve* pupienreeks**/*** beker **** 6e k. reserve* beker **** 7e k. reserve* beker **** * = voor deze kassen gedt dit niet in de maand september ** = voor de E- en F-pupien gedt dit niet in de maand september *** = voor de E- en F-pupien mogen de niet gespeede wedstrijden van de maand apri in ondering overeg gespeed worden in de eerste 2 weken van de maand mei. Het districtsbestuur dient hiermee in te stemmen. **** = uitsuitend afgeaste bekerwedstrijden worden doorgeschoven; in de overige gevaen is het bekerregement van toepassing Op maandagavond vogend op de speedag: hoofdkasse, 1e en 2e kasse jeugdvoetba 3e kasse jeugdvoetba A, B, C (= junioren) + meisjes bekerwedstrijden jeugdvoetba Op dinsdagavond vogend op de speedag: damesvoetba 3e en 4e kassen zaterdag standaard 3e en 4e en 5e kassen zondagvoetba standaard bekerwedstrijden senioren (mannen en vrouwen) Op woensdagavond vogend op de speedag: 3e kasse jeugdvoetba D, E, F (= pupien) Op donderdagavond vogend op de speedag: 3e en 4e en 5e kassen zaterdag reserve 3e en 4e en 5e kasse zondagvoetba reserve 7e kasse reserve zaterdag + zondag (= veteranen) Op vrijdagavond vogend op de speedag: 6e kassen reserve zondagvoetba. Aanvangstijden: Ae wedstrijden dienen aan te vangen om uur. In ondering overeg en met akkoordverkaring van beide verenigingen en met onmiddeijke berichtgeving aan ae betrokkenen kan van speeavond veranderd worden. De niet gespeede wedstrijden moeten echter gespeed worden in de week, vogend op de oorspronkeijke wedstrijddatum. De verenigingen, scheidsrechters en consus geieven van bovenstaande goede nota te nemen, daar van bondszijde geen schrifteijke vaststeing van bedoede wedstrijden vogt. Voorts wordt medegedeed, dat door het districtskantoor achterstaige wedstrijden zuen worden vastgested op door-deweekse avonden en we d.m.v. schrifteijke kennisgeving of via de O.M. Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

6 In principe gedt hiervoor de vogende regeing: op maandag wedstrijden voor het junioren- en meisjesvoetba op dinsdag wedstrijden voor het dames- en zaterdagvoetba op woensdag voor het pupienvoetba op donderdag en vrijdag wedstrijden voor het zondagvoetba. Mocht door het districtskantoor een wedstrijd zijn vastgested en gaat daarna incidentee een wedstrijd op zaterdag c.q. zondag niet door, dan geniet de eerder aangekondigde wedstrijd voorrang boven de automatisch door te schuiven wedstrijd. Aanvuing: Om ek misverstand te voorkomen ter verduideijking het vogende: Verenigingen zijn verpicht om de wedstrijden te speen op de dag en tijdstip zoas door het districtskantoor is vastgested. Wordt die wedstrijd op die dag om weke reden dan ook niet gespeed, dan wordt geacht, dat die wedstrijd in dezefde week opnieuw is vastgested. Dit impiceert dat wanneer de wedstrijd op zaterdag c.q. zondag niet heeft paatsgevonden, de tuchtcommissie atijd een onderzoek instet naar de oorzaak en de schud van het niet speen van de wedstrijd. Ook a wordt de wedstrijd dezefde week asnog gespeed, dan nog oordeet de tuchtcommissie over schud van het niet speen op zaterdag of zondag. Zo kan het voorkomen, dat eenzefde efta wegens te weinig speers niet speet op zaterdag of zondag en ook niet in dezefde week. Asdan is sprake van het tweemaa niet speen van dezefde wedstrijd. Bedoed besuit houdt dus geen vrijbijvende keuze in om wedstrijden naar beieven in het weekeinde of door de week te speen. 26. Deename bekertoernooien Indien een vereniging zich heeft gepaatst voor een finaetoernooi (sector- en/of districtsfinaes) van de bekercompetitie, is deze vereniging verpicht om het efta/team wat de finae heeft bereikt, geijkwaardig af te vaardigen naar de finaewedstrijd(en) Indien hieraan niet wordt vodaan, za aangifte worden gedaan bij de Tuchtcommissie. Indien de betreffende vereniging schudig wordt bevonden, za het betreffende efta/team - naast sancties door de tuchtcommissie - worden uitgesoten van deename aan wedstrijden van de betreffende bekercompetitie in het daarop vogende seizoen. 27. Door de weekse wedstrijden Inhaawedstrijden op door-de-weekse avonden (niet zijnde feestdagen) kunnen worden vastgested voor ae eftaen/teams in ae kassen/poues, mits de reisafstand niet meer dan 50 kiometer enkee reis bedraagt (excusief boot). Sechts in die gevaen, waarin sprake is van competitiebeang (mede afhankeijk van het niveau) kan bij grotere afstanden hiervan worden afgeweken. Zonodig wordt in die gevaen overeg gevoerd met beide verenigingen. Deze regeing gedt niet met betrekking tot bekerwedstrijden. 28. Keuring van terreinen t.b.v. het jeugdvoetba 1. De keuringen van terreinen voor wedstrijden bij het pupienvoetba is opgedragen aan de besturen van de thuisspeende vereniging en aan de scheidsrechters. E.e.a. houdt in dat t.b.v. het pupienvoetba in de regio s, waar met reeksen gewerkt wordt, geen gebruik gemaakt wordt van de consudiensten van de KNVB. Uitzondering hierop echter zijn die compexen waarop zaterdag-senioren-voetba paats vindt. Wanneer op deze compexen, door de consudiensten van de KNVB, de terreinen t.b.v. het seniorenvoetba worden afgekeurd zijn deze normaa gesproken ook afgekeurd t.b.v. het jeugdvoetba. De mogeijkheid bestaat om bijvoorbeed E- en F-pupien toch te aten speen op een wat zacht ved, omdat deze keine kinderen geen schade toebrengen aan de grasmat. Op compexen, weke door Gemeenteijke Overheden worden verhuurd, kunnen ook door deze overheden terreinen worden afgekeurd. 2. In geva van afkeuring van de terreinen t.b.v. het pupienvoetba zijn de verenigingsbesturen van de thuisspeende verenigingen verpicht, tijdig de tegenpartij daarvan in kennis te steen. Het districtskantoor dient van de afkeuring van de terreinen, binnen 3 x 24 uur na speedatum, schrifteijk door de thuisspeende vereniging in kennis te worden gested. Zie ook bestuursbesuit Ingeva van verzuim van het onder 2 gestede, waardoor de tegenpartij een vergeefse reis maakt, za m.b.t. het opnieuw vaststeen van de wedstrijd e.e.a. conform de regementen worden voorgeegd aan de tuchtcommissie. 4. Ingeva van afkeuring van het terrein door de (jeugd)eider kan er geen caim worden geegd op het maken van een vergeefse reis Beangrijke kosten voor de verenigingen wedstrijdgeeden Standaard e 117,00 futsa e 62,00 Reserve e 104,00 futsa e 62,00 Onder 23 jaar e 55,00 Landeijke Dames e 117,00 Dameseftaen e futsa e 62,00 Landeijke junioren e 104,00 Junioren e 76,00 futsa e 45,00 Pupien e 27,00 Minipupien e 6,00 G-voetba e 76,00 Beker e 13,00 futsa e 13,00 Contributies Senioren e 8,17 Junioren e 6,13 Pupien e 4,09 Toesag voor ved / futsa senioren e 1,80 junioren e 1,35 pupien e 0,90 Verzekeringspremie e 0,90 e 0,90 e 0,90 NSF-premie e 0,02 Kosten tuchtzaken senioren Junioren 1e t/m 3e registratie e 12,60 e 5,80 4e en vogende registr. e 20,00 e 11,40 Direct strafopegging e 20,00 e 11,40 Kosten overschrijving e 7,80 Kosten intrekking e 7,80 Kosten Officiëe Mededeingen Verpicht vedvoetba e 55,00 Extra vedvoetba e 35,00 Privé vedvoetba e 55,00 Verpicht futsa e 47,50 Extra futsa e 30,00 Privé futsa e 47,50 Verpicht pupien e 30,00 6 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

7 Extra pupien e 35,00 Privé pupien e 55,00 Adresboek e 12,50 Bewaarnummer e 4, Data custervergaderingen seizoen 2007/ 08 In het najaar worden de custervergaderingen gehouden in de periode 15 oktober t/m 1 november 2007 en tijdens het voorjaar van 14 apri t/m 29 apri De uitnodiging voor de custervergaderingen ontvangen de verenigingen omstreeks 4 oktober 2007 in het najaar en omstreeks 3 apri 2008 in het voorjaar. Op dit moment zijn nog niet ae custervergaderingen bij ons bekend gemaakt. Uiteraard worden de vergaderdata en -paatsen ook op de districtssite gepubiceerd, opdat ook ae persoonijke eden, de officias, die vergaderingen kunnen bezoeken Eiandenregeing / vergoeding tunne/bootkosten Ook in het seizoen 2007/ 08 vaen de kosten voor het reizen van en naar Zeeuws Vaanderen onder de zogenaamde eiandenregeing en komen (dees) voor vergoeding in aanmerking. Omdat nog bezien moet worden weke ruimte de begroting biedt voor een mogeijke aanpassing van de vergoeding en/of franchise (het eigen risico) kunnen thans nog geen bedragen worden genoemd. De in aanmerking komende verenigingen ontvangen hieromtrent begin september weer bericht, met de hafjaarijkse decaratieformuieren Festiviteiten verenigingen Ineiding As KNVB worden wij regematig ingeschaked bij diverse festiviteiten binnen de vereniging. We denken dan aan festiviteiten zoas: 1. aanvragen van onderscheidingen 2. verenigingsjubiea 3. opening nieuwe/verbouwde accommodatie Wat u weicht niet weet, is dat de KNVB aan bovenstaande festiviteiten aandacht besteedt, mits de KNVB hierover is geïnformeerd. Voor ae festiviteiten gedt het vogende: Laat het districtskantoor tijdig weten wanneer, waar en hoe aat een uitreiking/receptie/opening paatsvindt, opdat voor aanwezigheid namens de KNVB gezorgd kan worden (veea een bestuursid van de KNVB district Zuid I). Indien u na het ezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met: Liesbeth Koe te , fax of e-mai: of Caudia Spoor: , e- mai: Onderscheidingen met uitzondering van scheidsrechters Met ingang van 1 jui 2005 is de onderscheidingsregeing van de KNVB aangepast en is een afzonderijke onderscheidingsregeing ten behoeve van de scheidsrechters van kracht. Op die aatste komen we ater terug. De onderscheidingsregeing is een besuit van het bondsbestuur, op basis waarvan op verschiende wijze een waardering kan worden uitgesproken ten opzichte van een persoon, die zich voor de KNVB en/of vereniging op de één of andere manier verdiensteijk heeft gemaakt. De mate waarin een persoon zich in zijn activiteiten voor het voetba heeft onderscheiden bepaat mede de hoogte van de KNVB-waarderingssped. De KNVB beschikt over vee informatie: gegevens over de verdiensten van officias (commissieeden, scheidsrechters, rapporteurs e.d.) zijn vaak aanwezig op het districtskantoor. Ten aanzien van verenigingsofficias -die aeen binnen een vereniging een functie vervuen -begint de behandeing van een onderscheidingsaanvraag met het beoordeen van de gegevens op het door de desbetreffende vereniging ingevude formuier. Van beang is dan ook om dit formuier voedig in te vuen, nauwkeurig de functiebenaming(en) van de persoon aan te geven en te vermeden in weke periode(n) deze functie(s) werd (en) uitgevoerd. Vanzefsprekend is voor een gedegen beoordeing binnen het districtskantoor en door het districtsbestuur tijd nodig. En wat denkt u van het op tijd inpannen van een KNVB-vertegenwoordiger, die gevraagd za worden om de onderscheiding op een voor u geschikt moment uit te reiken. Begint u daarom vroegtijdig hieraan! Geadviseerd wordt minimaa 6 weken vooraf een aanvraag voor een onderscheiding op het speciae aanvraagformuier voor KNVB-onderscheidingen bij ons in te dienen. Beschikt u niet over aanvraagformuieren, bet u dan gerust met Liesbeth Koe of Caudia Spoor: of vraag ze aan per e-mai: En dan de aanvraag Aereerst worden de ingevude gegevens getoetst. Bestaat daarbij onduideijkheid, dan wordt met de vereniging teefonisch contact opgenomen. Om die reden vragen we u ook om een contactpersoon door te geven, die overdag teefonisch bereikbaar is. De gegevens weke staan vermed op het aanvraagformuier, worden gespieged aan de normen die door het bondsbestuur zijn vastgested voor het toekennen van een waarderingssped. Leidt dit tot een ziveren sped, dan kan het districtsbestuur dit zéf besissen. Toekenning van een waarderingssped in goud of een nog hogere onderscheiding (bijvoorbeed het Lidmaatschap van verdienste) geschiedt door het bestuur amateurvoetba en/of het bondsbestuur te Zeist, echter ook hier is een beoordeing van onze zijde aan de orde. Met ingang van het seizoen is een nieuwe onderscheidingsregeing van toepassing. Gobaa zijn de criteria as vogt: Onderscheidingen Ziveren sped 10 jaar bestuursid vereniging, id districtsbestuur, (custer)afgevaardigde 15 jaar combinatie van overige verenigingsfuncties en/of KNVB functies 20 jaar overige verenigingsfuncties/overige KNVB functies Gouden sped 20 jaar of anger uitoefenen van een zware functie binnen het verenigingsbestuur (id DB, wedstrijdsecretaris) 20 jaar of anger uitoefenen van een KNVB functie, waarbij de wijze waarop invuing is gegeven aan de functie wordt meegewogen Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

8 25 jaar of anger uitoefenen van een overige bestuursfunctie binnen een vereniging Lid van verdienste 25 jaar of anger actief uitoefenen van een combinatie van functies in KNVB-verband eventuee in combinatie met een bestuursfunctie binnen de vereniging, waarbij de som van de uitgeoefende functies 30 jaar is. 40 jaar of anger uitoefenen van een DB-functie/wedstrijdsecretaris in het bestuur van een vereniging. Voor ae onderscheidingen gedt dat betrokkene op het moment van de aanvraag nog steeds actief moet zijn in één van de functies. De onderscheiding wordt (indien mogeijk) atijd uitgereikt door een id van het districtsbestuur. De paats en het moment waarop kunt u veea zef aangeven; wij proberen in de drukke agenda van het zeventa bestuurders zodanig te schipperen, dat iemand acte de présence kan geven. Speden mogen nimmer worden uitgereikt door de vereniging zef. Onze vertegenwoordiger heeft regematig meerdere recepties op één avond. De kans bestaat dat u dan ook vooraf het verzoek krijgt om tijdens uw feesteijkheden (receptie e.d.) rekening te houden met een bepaad tijdstip, waarop onze vertegenwoordiger het woord wenst te voeren en za overgaan tot de officiëe handeingen. Onderscheidingen ten behoeve van scheidsrechters Zoas reeds aangegeven is met ingang van het seizoen sprake van een andere onderscheidingsregeing ten behoeve van de (verenigings)scheidsrechters. Waarderingssped ziver t.b.v. scheidsrechters 10 tot 20 jaar actief zijn as scheidsrechter (zowe KNVB as verenigingsscheidsrechter) Waarderingssped goud t.b.v. scheidsrechters 20 jaar of anger actief zijn as scheidsrechter (zowe KNVB as verenigingsscheidsrechter) Aangezien gebeken is dat er hee vee scheidsrechters in aanmerking zuen komen voor een onderscheiding is besoten de inhaasag te spreiden over meerdere jaren. Jubiea De door de KNVB erkende verenigingsjubiea voor ae verenigingen zijn: 25 jaar 40 jaar 50 jaar 60 jaar 75 jaar 90 jaar 100 jaar 125 jaar Vaak wordt ter geegenheid van het verenigingsjubieum een receptie gegeven. Indien op het districtskantoor een uitnodiging voor deze receptie wordt ontvangen, za atijd een afvaardiging van/namens het districtsbestuur aanwezig zijn om het bijbehorende cadeau te overhandigen. uitnodiging op het districtskantoor moet zijn ontvangen en dan steen wij aes in het werk om bij die geegenheid een afvaardiging van/namens het districtsbestuur aanwezig te aten zijn Inzenden wedstrijd-/ uitsagenformuieren In het Regement Wedstrijden Amateur Vedvoetba is onder artike 26, id 8 vermed op weke wijze en termijn de wedstrijdformuieren en de uitsagenformuieren van de E- en F-pupien dienen te worden ingezonden. Dit is tekenmae uiterijk de dag vogend op de wedstrijddag. Heaas bijkt in de praktijk dat niet iedere vereniging hieraan vodoet met ae gevogen van dien. Daarnaast bijkt het tekenmae dat verenigingen de enveoppen onvodoende frankeren zodat TNT deze enveoppen een speciae behandeing geeft (strafport) waardoor deze enveoppen het districtskantoor te aat bereiken. Wij verzoeken de verenigingen mee te werken aan het tijdig inzenden van de wedstrijd-/uitsagenformuieren opdat de medewerk(st)ers van het districtskantoor tijdig de verenigingen van de juiste informatie kunnen voorzien voor wat betreft de uitsagenen standenijsten. Onderstaand in het kort nogmaas de tarieven weke gehanteerd dienen te worden bij het verzenden van de wedstrijdformuieren : Portokosten (per 1 augustus 2007) porti aanta formuieren gewicht e 0,44 max. 2 wedstrijdform gram e 0,88 max. 7 wedstrijdform gram e 1,32 max. 17 wedstrijdform gram e 1,76 max. 47 wedstrijdform gram De verenigingen worden verzocht om bij het inzenden van de wedstrijdformuieren en de uitsagenformuieren gebruik te maken van de daarvoor bestemde bruine retourenveoppen. Tevens verzoeken wij de verenigingen de wedstrijd- en uitsagenformuieren in ekaar en dan één keer dubbe te vouwen en niet ek formuier apart te vouwen Moestatiecommissie De moestatiecommissie za bij aangifte van een moestatie, waarbij fysiek gewed tegen de scheidsrechter of een andere KNVB-officia is gebruikt, atijd de betreffende vereniging bezoeken. Voor het vedvoetba is dit in principe op de donderdagavond vogend op de wedstrijd en voor het futsa zo sne as mogeijk op een avond vogend op de wedstrijd. Bij het gesprek dient in ek geva een deegatie van het dageijks bestuur van de vereniging aanwezig te zijn (geen andere eden). De commissie za zich van het voorgevaene op de hoogte aten steen en indringend met de vereniging spreken, waarbij er nadere afspraken voor de toekomst worden gemaakt. Ook is het mogeijk, dat de moestatiecommissie bij een verbae moestatie de vereniging bezoekt. Dit wordt per geva beoordeed en is sterk afhankeijk van de maatregeen, die de vereniging reeds zef heeft getroffen. Bij herhaing van een verbae moestatie bij dezefde vereniging moet er zeker op een bezoek van de moestatiecommissie gerekend worden. Opening nieuwe accommodatie Indien uw vereniging een nieuwe accommodatie betrekt en hiervan wordt het districtskantoor tijdig in kennis gested, wordt hier aandacht aan besteed. Ook hiervoor gedt dat er een 8 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

9 7.8. Tokosten / bootkosten De scheidsrechters/rapporteurs en andere officias, die gebruik moeten maken van de (fiets)pont of tobruggen/-tunnes moeten bij hun decaratie de bonnen van het betreffende gebruik voegen. Zonder deugdeijke kasstukken za er geen vergoeding kunnen paatsvinden. Eenieder geieve hiervan goede nota te nemen! In verband met de budgetbewaking dient er met regemaat (voor commissieeden per maand) gedecareerd te worden onder vermeding van het reatienummer. De scheidsrechters/rapporteurs die extra pont of tobruggen/-tunnekosten hebben dienen deze binnen een maand na wedstrijddatum in te dienen Vergeefs gemaakte reizen Artike 43, id 3 Regement Amateurvoetba Indien door naatigheid van de sectie Amateurvoetba of van een district dan we van één van de consus, een vereniging niet tijdig in kennis is gested van het niet doorgaan van een wedstrijd, vergoedt de sectie Amateurvoetba respectieveijk het betreffende district aan de bezoekende vereniging de kosten van vervoer - maximaa 5 auto s á e 0,25 per kiometer - een en ander nog te verhogen met noodzakeijk te maken kosten voor veerboten, tobruggen en dergeijke. Uitsuitend op grond van bovenstaande bepaingen zuen - buiten tuchtrechteijke maatregeen - de kosten verbonden aan een tevergeefs gemaakte reis vergoed kunnen worden. Met andere woorden: gemaakte kosten, zoas o.a. verbonden aan een tevergeefs gemaakte c.q. wederom te maken reis wegens het niet doorgaan of staken (en daardoor weicht gehee of gedeeteijk opnieuw vaststeen van een wedstrijd), bijvoorbeed door weersomstandigheden; afgeasting/staking door de scheidsrechter; niet opkomen tegenstander of anderszins komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dergeijke kosten worden geschaard onder het zogenaamde wedstrijdrisico. Deze regeing gedt voor de thuisspeende en voor de uitspeende vereniging. 8. Informatie (specifiek) vedvoetba 8.1. Promotie-/degradatieregeing (senioren/dames/jeugd) 2007/ Zaterdagvoetba - standaard 1e kasse C De kampioen promoveert naar de Hoofdkasse. De periodekampioenen van de 1e kasse speen om het kasseperiodekampioenschap. Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1: 1e periodekampioen - wedstr. 2: 3e periodekampioen - wedstr. 3: 3e periodekampioen - 2e periodekampioen veriezer 1e/2e periodekampioen winnaar 1e/2e periodekampioen De kasseperiodekampioen speet met de kasseperiodekampioenen van de 1e k. A, B, D en E en met de herkansers van de Hoofdkassen A, B en C om 4 paatsen in de Hoofdkassen. (Deze wedstrijdenreeks wordt gereged door de andeijke competitieeider.) De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e kasse. De nummer 10 speet samen met de periodekampioenen van de 2e kasse E en F om 1 paats in de 1e kasse (behoud). Wedstrijdschema: zie bij de 2e kasse. 2e kasse E - F De kampioenen promoveren naar de 1e kasse. De 6 periodekampioenen speen om 3 paatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens de andeijk vastgestede koppeing (reeks 1+2). De 3 winnaars speen samen met de nummer 10 van de 1e kasse C om 2 finaepaatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens een vastgested schema (reeks 3+4). De 2 finaisten speen 1 besissingswedstrijd op neutraa terrein om 1 promotiepaats naar de 1e kasse (reeks 5). Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 1e reeks wd 1: per. 1 van 2E - per. 2 van 2F wd 2: per. 3 van 2E - per. 1 van 2F wd 3: per. 3 van 2F - per. 2 van 2E 2e reeks (return) per. 2 van 2F - per. 1 van 2E per. 1 van 2F - per. 3 van 2E per. 2 van 2E - per. 3 van 2F 3e reeks 4e reeks (return) wd 4: nr. 10 van 1C -winnaar wd 1 winnaar wd 1 - nr. 10 van 1C wd 5: winnaar wd 2 -winnaar wd 3 winnaar wd 3 - winnaar wd 2 5e reeks wd 6: winnaar wd 4 -winnaar wd 5 (1 wedstrijd op neutraa terrein) De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e kasse. De nummers 10 speen samen met de periodekampioenen van de 3e kassen A t/m D om behoud. Wedstrijdschema: zie bij de 3e kasse. 3e kasse A t/m D De kampioenen promoveren naar de 2e kasse. Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

10 De 12 periodekampioenen speen om 6 paatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens de andeijk vastgestede koppeing (reeks 1+2). De 6 winnaars speen samen met de nummers 10 van de 2e kasse E en F om 4 finaepaatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens een vastgested schema (reeks 3+4). De 4 finaisten speen een besissingswedstrijd op neutraa terrein om 2 promotiepaatsen naar de 2e kasse (reeks 5). Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 1e reeks wd 1: per. 1 van 3A -per. 2 van 3B wd 2: per. 3 van 3A -per. 1 van 3B wd 3: per. 3 van 3B -per. 2 van 3A 2e reeks (return) per. 2 van 3B - per. 1 van 3A per. 1 van 3B - per. 3 van 3A per. 2 van 3A - per. 3 van 3B 3e reeks 4e reeks (return) wd 4: nr. 10 van 2E -winnaar wd 1 winnaar wd 1 - nr. 10 van 2E wd 5: winnaar wd 2 -winnaar wd 3 winnaar wd 3 - winnaar wd 2 5e reeks wd 6: winnaar wd 4 -winnaar wd 5 (1 wedstrijd op neutraa terrein) Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 1e reeks wd 1: per. 1 van 3C -per. 2 van 3D wd 2: per. 3 van 3C -per. 1 van 3D wd 3: per. 3 van 3D -per. 2 van 3C 2e reeks (return) per. 2 van 3D - per. 1 van 3C per. 1 van 3D - per. 3 van 3C per. 2 van 3C - per. 3 van 3D 3e reeks 4e reeks (return) wd 4: nr. 10 van 2F -winnaar wd 1 winnaar wd 1 - nr. 10 van 2F wd 5: winnaar wd 2 -winnaar wd 3 winnaar wd 3 - winnaar wd 2 5e reeks wd 6: winnaar wd 4 -winnaar wd 5 (1 wedstrijd op neutraa terrein) De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e kasse. De nummers 10 speen 1 besissingswedstrijd om 2 paatsen om direct behoud. Poue-indeing: 3A-3B en 3C-3D. (Omdat de 4e kasse standaard in totaa 5 poues tet, waardoor koppeing niet tot het gewenste aanta promovendi kan eiden, is de oude regeing van toepassing op de periodekampioenen van de 4e kasse en wordt er derhave gespeed om het kasseperiodekampioenschap.) De veriezende nummers 10 speen met de kasseperiodekampioenen van de 4e kasse A t/m E een have competitie om 5 paatsen (behoud). Poue-indeing I: veriezer nr. 10 3e k. A/B met de kasseperiodekampioenen van 4A en 4B. Er wordt gespeed om 2 paatsen voor behoud in c.q. promotie naar de 3e kasse. Poue-indeing II: veriezer nr. 10 3e k. C/D met de kasseperiodekampioenen van 4C-4D-4E. Er wordt gespeed om 3 paatsen voor behoud in c.q. promotie naar de 3e kasse. Wedstrijdschema: zie bij de 4e kasse. 4e kasse A t/m E De kampioenen promoveren naar de 3e kasse. Omdat de 4e kasse standaard in totaa 5 poues tet, waardoor koppeing niet tot het gewenste aanta promovendi kan eiden, is de oude regeing van toepassing op de periodekampioenen van de 4e kasse en wordt er derhave gespeed om het kasseperiodekampioenschap. Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1: 1e periodekampioen - wedstr. 2: 3e periodekampioen - wedstr. 3: 3e periodekampioen - 2e periodekampioen veriezer 1e/2e periodekampioen winnaar 1e/2e periodekampioen De kasseperiodekampioenen speen met 2 veriezende nummers 10 uit de 3e kasse om 5 paatsen voor promotie c.q. behoud in de 3e kasse. Poue-indeing I: veriezer nr. 10 3e k. A/B met de kasseperiodekampioenen van 4A en 4B. Er wordt gespeed om 2 paatsen voor behoud in c.q. promotie naar de 3e kasse. Poue-indeing II: veriezer nr. 10 3e k. C/D met de kasseperiodekampioenen van 4C-4D-4E. Er wordt gespeed om 3 paatsen voor behoud in c.q. promotie naar de 3e kasse. Wedstrijdschema poue I: (ieder efta speet een thuiswedstrijd) nr. 10 van 3A of 3B - kasseperiodekampioen 4A kasseperiodekampioen 4B - winnaar 3A-3B/4A kasseperiodekampioen 4B - veriezer 3A-3B/4A Wedstrijdschema poue II: kasseperiodekampioen 4C - nr. 10 van 3C of 3D kasseperiodekampioen 4D - kasseperiodekampioen 4E kasseperiodekampioen 4E - kasseperiodekampioen 4C nr. 10 van 3C of 3D - kasseperiodekampioen 4D kasseperiodekampioen 4C - kasseperiodekampioen 4D kasseperiodekampioen 4E - nr. 10 van 3C of 3D Zaterdagvoetba - reserve Hoofdkassen (010) De kampioen speet met de andere districtskampioenen om het Kampioenschap van Nederand voor Reserve Hoofdkasse-eftaen Zaterdagamateurvoetba. De kampioen en de periodekampioenen c.q. vervangende periodekampioen(en) nemen het vogend seizoen dee aan de KNVB-districtsbeker van Zuid I. De competitie wordt verdeed in 2 perioden van ieder 11 wedstrijden. Het efta, dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaad en dat nog geen periodekampioen is of as zodanig is aangemerkt, wordt as periodekampioen van de 3e periode aangemerkt. De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de Reserve 1e kasse. 1e kasse ( ) De kampioenen promoveren naar de Reserve Hoofdkasse. De competitie wordt verdeed in 2 perioden van ieder 11 wedstrijden. Het efta, dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaad en dat nog geen periodekampioen is of as zodanig is aangemerkt, wordt as periodekampioen van de 3e periode aangemerkt. De periodekampioenen speen om het kasseperiode-kampioenschap. De kasseperiodekampioenen speen 1 besissingswedstrijd om 1 paats voor promotie naar de Reserve Hoofdkasse. Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1: 1e periodekampioen - wedstr. 2: 3e periodekampioen - wedstr. 3: 3e periodekampioen - 2e periodekampioen veriezer 1e/2e periodekampioen winnaar 1e/2e periodekampioen De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de Reserve 2e kasse. 2e kasse (021 t/m 024) De kampioenen promoveren naar de Reserve 1e kasse. De competitie wordt verdeed in 2 perioden van ieder 11 wedstrijden. Het efta, dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaad en dat nog geen 10 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

11 periodekampioen is of as zodanig is aangemerkt, wordt as periodekampioen van de 3e periode aangemerkt. De periodekampioenen speen om het kasseperiode-kampioenschap. De kasseperiodekampioenen speen 1 besissingswedstrijd om 2 paatsen voor promotie naar de Reserve 1e kasse. Poueindeing: ; Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1: 1e periodekampioen - 2e periodekampioen wedstr. 2: 3e periodekampioen - veriezer 1e/2e periodekampioen wedstr. 3: 3e periodekampioen - winnaar 1e/2e periodekampioen De nummers 11 en 12 degraderen naar de Reserve 3e kasse. 3e kasse (031 t/m 038) De kampioenen promoveren naar de Reserve 2e kasse. De nummers 11 en 12 degraderen naar de Reserve 4e kasse. 4e kasse (041 t/m 056) De kampioenen promoveren naar de Reserve 3e kasse. De nummers 12 degraderen naar de Reserve 5e kasse, m.u.v. poue 044: hier vindt geen degradatie paats. Bovendien degraderen de nummers 11 van de poues 042, 046, 048, 050, 052, 054 en 056 naar de Reserve 5e kasse. 5e kasse (061 t/m 082) De kampioenen promoveren naar de 4e kasse. 7e kasse ( ) Vanuit de veteranenkasse vindt er geen promotie paats. Agemene opmerking Om de hogere kassen op 12 eftaen te brengen c.q. te houden, kan er promotie bij keuze paatsvinden vanuit de agere kassen Zondagvoetba - standaard 1e kasse C De kampioen promoveert naar de Hoofdkasse. De periodekampioenen van de 1e kasse speen een nacompetitie met de herkanser uit de Hoofdkasse B conform de koppeing: 1. De periodekampioenen van 1C worden gekopped aan de periodekampioenen van 1D en aan deze koppeing (1C en 1D) wordt vervogens de herkanser van de Hoofdkasse B toegevoegd (organisatie nacompetitie door district West I). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e kasse. De nummer 10 speet samen met de periodekampioenen van de 2e kasse E en F om één paats in de 1e kasse (behoud). Wedstrijdschema: zie bij de 2e kasse. 2e kasse E - F De kampioenen promoveren naar de 1e kasse. De 6 periodekampioenen speen om 3 paatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens de andeijk vastgestede koppeing (reeks 1+2). De 3 winnaars speen samen met de nummer 10 van de 1e kasse C om 2 finaepaatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens een vastgested schema (reeks 3+4). De 2 finaisten speen 1 besissingswedstrijd op neutraa terrein om 1 promotiepaats naar de 1e kasse (reeks 5). Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 1e reeks 2e reeks (return) wd 1: per. 1 van 2E - per. 2 van 2F per. 2 van 2F - per. 1 van 2E wd 2: per. 3 van 2E - per. 1 van 2F per. 1 van 2F - per. 3 van 2E wd 3: per. 3 van 2F - per. 2 van 2E per. 2 van 2E - per. 3 van 2F 3e reeks 4e reeks (return) wd 4: nr. 10 van 1C -winnaar wd 1 winnaar wd 1 - nr. 10 van 1C wd 5: winnaar wd 2 -winnaar wd 3 winnaar wd 3 - winnaar wd 2 5e reeks wd 6: winnaar wd 4 -winnaar wd 5 (1 wedstrijd op neutraa terrein) De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e kasse. De nummers 10 speen samen met de periodekampioenen van de 3e kassen A t/m D om behoud. Wedstrijdschema: zie bij de 3e kasse. 3e kasse A t/m D De kampioenen promoveren naar de 2e kasse. De 12 periodekampioenen speen om 6 paatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens de andeijk vastgestede koppeing (reeks 1+2). De 6 winnaars speen samen met de nummers 10 van de 2e kasse E en F om 4 finaepaatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens een vastgested schema (reeks 3+4). De 4 finaisten speen een besissingswedstrijd op neutraa terrein om 2 promotiepaatsen naar de 2e kasse (reeks 5). Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 1e reeks wd 1: per. 1 van 3A -per. 2 van 3B wd 2: per. 3 van 3A -per. 1 van 3B wd 3: per. 3 van 3B -per. 2 van 3A 2e reeks (return) per. 2 van 3B - per. 1 van 3A per. 1 van 3B - per. 3 van 3A per. 2 van 3A - per. 3 van 3B 3e reeks 4e reeks (return) wd 4: nr. 10 van 2E -winnaar wd 1 winnaar wd 1 - nr. 10 van 2E wd 5: winnaar wd 2 -winnaar wd 3 winnaar wd 3 - winnaar wd 2 5e reeks wd 6: winnaar wd 4 -winnaar wd 5 (1 wedstrijd op neutraa terrein) Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 1e reeks 2e reeks (return) wd 1: per. 1 van 3C -per. 2 van 3D per. 2 van 3D - per. 1 van 3C wd 2: per. 3 van 3C -per. 1 van 3D per. 1 van 3D - per. 3 van 3C wd 3: per. 3 van 3D -per. 2 van 3C per. 2 van 3C - per. 3 van 3D 3e reeks 4e reeks (return) wd 4: nr. 10 van 2F -winnaar wd 1 winnaar wd 1 - nr. 10 van 2F wd 5: winnaar wd 2 -winnaar wd 3 winnaar wd 3 - winnaar wd 2 5e reeks wd 6: winnaar wd 4 -winnaar wd 5 (1 wedstrijd op neutraa terrein) De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e kasse. De nummers 10 speen samen met de periodekampioenen van de 4e kassen A t/m H om behoud. Wedstrijdschema: zie bij de 4e kasse. 4e kasse A t/m H De kampioenen promoveren naar de 3e kasse. De 24 periodekampioenen speen om 12 paatsen in een thuisen uitwedstrijd vogens de andeijk vastgestede koppeing (reeks 1+2). De 12 winnaars speen samen met de nummers 10 van de 3e kasse A t/m D om 8 finaepaatsen in een thuis- en uitwedstrijd vogens een vastgested schema (reeks 3+4). De 8 finaisten speen een besissingswedstrijd op neutraa terrein om 4 promotiepaatsen naar de 3e kasse (reeks 5). Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 1e reeks 2e reeks (return) wd 1: per. 1 van 4A*-per. 2 van 4B* per. 2 van 4B - per. 1 van 4A wd 2: per. 3 van 4A -per. 1 van 4B per. 1 van 4B - per. 3 van 4A wd 3: per. 3 van 4B -per. 2 van 4A per. 2 van 4A - per. 3 van 4B 3e reeks 4e reeks (return) wd 4: nr. 10 van 3A*-winnaar wd 1 winnaar wd 1 - nr. 10 van 3A wd 5: winnaar wd 2 -winnaar wd 3 winnaar wd 3 - winnaar wd 2 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

12 5e reeks wd 6: winnaar wd 4 -winnaar wd 5 (1 wedstrijd op neutraa terrein) * voor 4A moet ook geezen worden 4C of 4E of 4G * voor 4B moet ook geezen worden 4D of 4F of 4H * voor 3A moet ook geezen worden 3B of 3C of 3D De nummers 10 speen samen met de periodekampioenen van de 5e kassen A t/m J om behoud. Wedstrijdschema: zie bij de 5e kasse. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e kasse. 5e kasse A t/m J De kampioenen promoveren naar de 4e kasse. De competitie van poues 5A, 5B, 5C en 5G wordt in 3 periodes van ieder 8, 9 en 9 wedstrijden ingedeed. De competitie van poues 5D, 5E, 5F, 5H, 5I en 5J wordt in 3 periodes van ieder 8, 7 en 7 wedstrijden ingedeed. 1. De (30) periodekampioenen en de (8) nummers 10 van de 4e kasse speen in 10 poues van 3 eftaen en 2 poues van 4 eftaen om 14 paatsen voor promotie c.q. behoud. Van de promotiepoue 1 t/m 10 promoveren c.q. paatsen zich de kampioenen; van de promotiepoues 11 en 12 promoveren c.q. paatsen zich de nummers 1 en 2. Promotiepoue-indeing 1e genoemd 2e genoemd 3e genoemd 4e genoemd Poue 1 1e periode 5A - 2e periode 5C - no. 10 van 4A Poue 2 1e periode 5B - 2e periode 5D - 3e periode 5A Poue 3 1e periode 5C - 3e periode 5B - no. 10 van 4B Poue 4 2e periode 5A - 3e periode 5C - 1e periode 5D Poue 5 2e periode 5B - 2e periode 5E - no. 10 van 4C Poue 6 1e periode 5E - 2e periode 5F - no. 10 van 4D Poue 7 1e periode 5F - 3e periode 5E - 3e periode 5D Poue 8 1e periode 5G - 2e periode 5I - 3e periode 5F Poue 9 1e periode 5H - 3e periode 5J - no. 10 van 4E Pou 10 1e periode 5I - 2e periode 5H - no. 10 van 4F Pou 11 2e periode 5G - 3e periode 5I - 2e periode 5J - no. 10 van 4H Pou 12 1e periode 5J - 3e periode 5H - 3e periode 5G - no. 10 van 4G De promotiepoues 1 t/m 10 speen een have competitie vogens onderstaand schema: Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): 1e wedstrijd: 1e genoemd - 2e genoemd 2e wedstrijd: 3e genoemd - veriezer 1e wedstrijd 3e wedstrijd: 3e genoemd - winnaar 1e wedstrijd De promotiepoues 11 en 12 speen een have competitie vogens onderstaand schema: 1e wedstrijd: 1e genoemd - 2e genoemd 1e wedstrijd: 3e genoemd - 4e genoemd 2e wedstrijd: 4e genoemd - 1e genoemd 2e wedstrijd: 2e genoemd - 3e genoemd 3e wedstrijd: 1e genoemd - 3e genoemd 3e wedstrijd: 4e genoemd - 2e genoemd Zondagvoetba - reserve Hoofdkassen (100) De kampioen speet met de andere districtskampioenen om het Kampioenschap van Nederand voor Reserve Hoofdkasse-eftaen Zondagamateurvoetba. De kampioen en de periodekampioenen c.q. vervangende periodekampioen(en) nemen het vogend seizoen dee aan de KNVB-districtsbeker van Zuid I. De competitie wordt verdeed in 2 perioden van ieder 11 wedstrijden. Het efta, dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaad en dat nog geen periodekampioen is of as zodanig is aangemerkt, wordt as periodekampioen van de 3e periode aangemerkt. De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de Reserve 1e kasse. 1e kasse (101 t/m 102) De kampioenen promoveren naar de Reserve Hoofdkasse. De competitie wordt verdeed in 2 perioden van ieder 11 wedstrijden. Het efta, dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaad en dat nog geen periodekampioen is of as zodanig is aangemerkt, wordt as periodekampioen van de 3e periode aangemerkt. De periodekampioenen speen om het kasseperiode-kampioenschap. De kasseperiodekampioenen speen 1 besissingswedstrijd om 1 paats voor promotie naar de Reserve Hoofdkasse. Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1: 1e periodekampioen - 2e periodekampioen wedstr. 2: 3e periodekampioen - veriezer 1e/2e periodekampioen wedstr. 3: 3e periodekampioen - winnaar 1e/2e periodekampioen De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de Reserve 2e kasse. 2e kasse (201 t/m 204) De kampioenen promoveren naar de Reserve 1e kasse. De competitie wordt verdeed in 2 perioden van ieder 11 wedstrijden. Het efta, dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaad en dat nog geen periodekampioen is of as zodanig is aangemerkt, wordt as periodekampioen van de 3e periode aangemerkt. De periodekampioenen speen om het kasseperiode-kampioenschap. De kasseperiodekampioenen speen 1 besissingswedstrijd om 2 paatsen voor promotie naar de Reserve 1e kasse. Poue-indeing: ; Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1: 1e periodekampioen - 2e periodekampioen wedstr. 2: 3e periodekampioen - veriezer 1e/2e periodekampioen wedstr. 3: 3e periodekampioen - winnaar 1e/2e periodekampioen De nummers 11 en 12 naar de Reserve 3e kasse. 3e kasse (301 t/m 308) De kampioenen promoveren naar de Reserve 2e kasse. De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de Reserve 4e kasse. 4e kasse (401 t/m 424) De kampioenen promoveren naar de Reserve 3e kasse. De nummers 12 degraderen naar de Reserve 5e kasse. 5e kasse (501 t/m 530) De kampioenen promoveren naar de Reserve 4e kasse. De nummers 12 degraderen naar de Reserve 6e kasse. 6e kasse (601 t/m 649) De kampioenen promoveren naar de Reserve 5e kasse. 7e kasse (754 t/m 756) Vanuit de veteranenkassen vindt er geen promotie paats. Agemene opmerking Verzoeken tot indeing in een agere kasse (vanaf de reserve 4e kasse) dienen vóór 1 juni te worden gericht aan de afdeing wedstrijden, die na verificatie van de aangedragen argumenten en de aanwezige mogeijkheden a dan niet toestemming za verenen. Om de hogere kassen op 12 eftaen te brengen c.q. te houden, kan er promotie bij keuze paatsvinden vanuit de agere kassen. 12 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

13 Vrouwenvoetba - zaterdag 2e kasse (org. West II) De kampioen promoveert naar de andeijke 1e kasse. De nummers 10, 11, 12 en 13 degraderen naar de 3e kasse van het district waaronder zij ressorteren. 3e kasse (803) De kampioen promoveert naar de 2e kasse (org. West II). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e kasse. 4e kasse (804/805) De kampioenen promoveren naar de 3e kasse. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e kasse. 5e kasse (806 t/m 809) De kampioenen promoveren naar de 4e kasse. Agemene opmerking Om de hogere kassen op vodoende eftaen te brengen c.q. te houden, kan er promotie bij keuze paatsvinden vanuit de agere kassen Vrouwenvoetba - zondag 2e kasse E (821) De kampioen promoveert naar de andeijke 1e kasse. De degradatie is afhankeijk van het aanta eftaen, dat terugkeert naar Zuid I vanuit de 1e kasse. * Indien er 0 eftaen degraderen vanuit de andeijke 1e kasse naar de 2e kasse, dan dan degradeert de nummer 12 naar de 3e kasse. * Indien er 1 efta degradeert vanuit de andeijke 1e kasse naar de 2e kasse, dan degraderen de nummers 11 en 12 naar de 3e kasse. * Indien er 2 eftaen degraderen vanuit de andeijke 1e kasse naar de 2e kasse, dan degraderen de nummers 10, 11 en 12 naar de 3e kasse. * Indien er 3 eftaen degraderen vanuit de andeijke 1e kasse naar de 2e kasse, dan degraderen de nummers 9, 10, 11 en 12 naar de 3e kasse. 3e kasse ( ) De kampioenen promoveren naar de 2e kasse. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e kasse. 4e kasse (841 t/m 844) De kampioenen promoveren naar de 3e kasse. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e kasse. 5e kasse (851 t/m 859) De kampioenen promoveren naar de 4e kasse. Agemene opmerking Om de hogere kassen op 12 eftaen te brengen c.q. te houden, kan er promotie bij keuze paatsvinden vanuit de ager kassen Jeugdvoetba - A-junioren Hoofdkassen (A t/m C) De kampioenen speen op zaterdag 17 mei 2008 om het Kampioenschap van het District Zuid I. Deename hieraan is verpicht. De kampioenen promoveren naar de 3e Divisie. De competitie wordt binnen iedere poue verdeed in 3 perioden van ieder 8, 7 en 7 wedstrijden. De periodekampioenen speen om het kasseperiode-kampioenschap en dit wordt verspeed in toernooivorm op een dagdee (midweeks of weekend). Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1: 1e periodekampioen - 2e periodekampioen wedstr. 2: 3e periodekampioen - veriezer 1e/2e periodekampioen wedstr. 3: 3e periodekampioen - winnaar 1e/2e periodekampioen De speetijd van de toernooiwedstrijden is 2 x 25 minuten De kasseperiodekampioenen wordt gekopped aan de kassenperiodekampioen van een naastgeegen poue asmede aan de herkanser van de 3e divisie vogens onderstaande regeing en er wordt wederom gespeed in toernooivorm om één paats voor promotie c.q behoud. Poue-indeing: hoofdkasse B van Zuid I - hoofdkasse B van West II - herkanser van 3e divisie C (org. West II). hoofdkasse A van Zuid I - hoofdkasse C van Zuid I - herkanser van 3e divisie D (org. Zuid I). Wedstrijdschema (org. Zuid I - ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1 herkanser 3e divisie D - kasseperiodekamp. hfdk. A wedstr. 2 kasseperiodekamp. van hfdk. C - veriezer wedstrijd 1 wedstr. 3 kasseperiodekamp. van hfdk. C - winnaar wedstrijd 1 De speetijd van de toernooiwedstrijden is 2 x 25 minuten De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e kasse. De nummers 10 speen samen met de periodekampioenen van de 1e kassen A11 t/m A16 om behoud. Wedstrijdschema: zie bij de 1e kasse. 1e kasse (A t/m F) De kampioenen promoveren naar de Hoofdkasse. De competitie wordt verdeed in 2 perioden van ieder 11 wedstrijden. Het efta, dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaad en dat nog geen periodekampioen is of as zodanig is aangemerkt, wordt as periodekampioen van de 3e periode aangemerkt. De periodekampioenen speen om het kasseperiode-kampioenschap en dit wordt verspeed in toernooivorm op een dagdee (midweeks of weekend). Wedstrijdschema (ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1: 1e periodekampioen - 2e periodekampioen wedstr. 2: 3e periodekampioen - veriezer 1e/2e periodekampioen wedstr. 3: 3e periodekampioen - winnaar 1e/2e periodekampioen De speetijd van de toernooiwedstrijden is 2 x 25 minuten De kasseperiodekampioenen wordt gekopped aan de herkanser van de Hoofdkasse vogens onderstaande regeing en er wordt wederom gespeed in toernooivorm om één paats voor promotie c.q behoud. Poue-indeing nr. 10 hoofdk. A - kasseperiodekamp. 1A - kasseperiodekamp. 1C nr. 10 hoofdk. B - kasseperiodekamp. 1B - kasseperiodekamp. 1D nr. 10 hoofdk. C - kasseperiodekamp. 1E - kasseperiodekamp. 1F Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

14 Wedstrijdschema (org. Zuid I - ieder efta speet atijd een thuiswedstrijd): wedstr. 1 herkanser hoofdkasse A * - kasseperiodekampioen 1A ** wedstr. 2 kasseperiodekampioen 1C *** - veriezer wedstrijd 1 wedstr. 3 kasseperiodekampioen 1C - winnaar wedstrijd 1 * Voor hoofdkasse A moet ook geezen worden hoofdkasse B of hoofdkasse C ** Voor 1A moet ook geezen worden 1B of 1E *** Voor 1C moet ook geezen worden 1D of 1F De speetijd van de toernooiwedstrijden is 2 x 25 minuten De nummers 12 degraderen naar de 2e kasse. De nummers 11 speen een besissingswedstrijd om 1 paats voor behoud c.q. degradatie naar de 2e kasse. Poue-indeing: 1A-1B; 1C-1D; 1E-1F. 2e kasse (A21 t/m A29) De kampioenen promoveren naar de 1e kasse (mits geen dispensatiespeers). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e kasse. 3e kassen (A31 t/m A48) De kampioenen promoveren naar de 2e kasse (mits geen dispensatiespeers) Jeugdvoetba - B-junioren Hoofdkassen (A t/m C) De kampioenen speen op zaterdag 17 mei 2008 om het Kampioenschap van District Zuid 1. Deename hieraan is verpicht. De kampioenen promoveren naar de 3e Divisie. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e kasse. Indien er 4 eftaen degraderen vanuit de 3e Divisie naar Zuid I, dan speen de nummers 10 een wedstrijdenreeks (have competitie) om 1 paats voor degradatie naar de 1e kasse. Indien er 5 eftaen degraderen vanuit de 3e Divisie naar Zuid I, dan speen de nummers 10 een wedstrijdenreeks (have competitie) om 2 paatsen voor degradatie naar de 1e kasse. 1e kasse (A t/m F) De kampioenen promoveren naar de Hoofdkasse. De nummers 12 degraderen naar de 2e kasse. De nummers 11 speen een besissingswedstrijd om 1 paats voor behoud c.q. degradatie naar de 2e kasse. Poue-indeing: 1A-1B; 1C-1D; 1E-1F. 2e kasse (B21 t/m B29) De kampioenen promoveren naar de 1e kasse (mits geen dispensatiespeers). De nummers 9, 10, 11 en 12 degraderen naar de 3e kasse. 3e kassen (B31 t/m B65) De kampioenen promoveren naar de 2e kasse (mits geen dispensatiespeers) Jeugdvoetba - C-junioren Hoofdkassen (A t/m C) De kampioenen speen op zaterdag 17 mei 2008 om het Kampioenschap van het District Zuid 1. Deename hieraan is verpicht. De kampioenen promoveren naar de 3e Divisie. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e kasse. Indien er 4 eftaen degraderen vanuit de 3e Divisie naar Zuid I, dan speen de nummers 10 een wedstrijdenreeks (have competitie) om 1 paats voor degradatie naar de 1e kasse. 1e kasse (A t/m F) De kampioenen promoveren naar de Hoofdkasse. De nummers 12 degraderen naar de 2e kasse. De nummers 11 speen een besissingswedstrijd om 1 paats voor behoud c.q. degradatie naar de 2e kasse. Poue-indeing: 1A-1B; 1C-1D; 1E-1F. 2e kasse (C21 t/m C29) De kampioenen promoveren naar de 1e kasse (mits geen dispensatiespeers). De nummers 9, 10, 11 en 12 degraderen naar de 3e kasse. 3e kassen (C31 t/m C83) Na de vaststeing van de voorjaarscompetitie wordt nader bepaad weke 36 poues de kampioen everen om as promovendus naar de 2e kasse (mits geen dispensatiespeers) over te gaan. Vanuit de overige poues vindt geen promotie paats Jeugdvoetba - D-pupien 2e divisie C De kampioen promoveert naar de 1e divisie B. De eftaen die as de drie aatst gepaatsten eindigen in de eindrangschikking degraderen naar de hoofdkasse. Hoofdkassen (A t/m C) De kampioenen promoveren naar de 2e Divisie. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e kasse. 1e kasse (D11 t/m D16) De kampioenen promoveren naar de Hoofdkasse. De nummers 12 degraderen naar de 2e kasse. De nummers 11 speen een besissingswedstrijd om 1 paats voor behoud c.q. degradatie naar de 2e kasse. Poue-indeing: D11-D12; D13-D14; D15-D16. 2e kasse (D21 t/m D29) De kampioenen promoveren naar de 1e kasse (mits geen dispensatiespeers). De nummers 12 degraderen naar de sectorcompetities. 3e kassen (reeksen) De promotieregeing voor de voorjaarsreeksen 2008 wordt in februari 2008 bekend gemaakt. Agemene opmerkingen Jeugdvoetba: * Verzoeken tot indeing in een agere kasse dienen te worden gericht aan de afdeing wedstrijdzaken (jeugdvoetba), weke na verificatie van de aangedragen argumentatie a dan niet toestemming za verenen. * Verzoeken om in een hogere kasse te worden ingedeed, waarbij het betreffende efta niet op een promotiepaats is geëeindigd, dienen door de verenigingen eveneens bij de afdeing wedstrijdzaken (jeugdvoetba) ingediend te worden. * Om de hogere kassen op 12 eftaen te brengen c.q. te houden, kan er promotie bij keuze paatsvinden vanuit de agere kassen. 14 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

15 Senioren 8.2. Diverse KNVBbekercompetities, senioren 2007/ 08 Ae KNVB-bekercompetities van de senioreneftaen (dames en heren) met uitzondering van de veteranenbeker vangen aan in pouevorm met 3 of 4 eftaen per poue. Derhave worden er in de poues in principe 3 wedstrijden gespeed. De pouewinnaars strijden daarna verder vogens het knock-outsysteem. In Zuid I worden de vogende senioren KNVB-bekercompetities georganiseerd: KNVB-beker voor standaardeftaen KNVB-beker voor Reserve-eftaen van de A-categorie KNVB-beker voor Reserve-eftaen van de B-categorie KNVB-beker voor Veteraneneftaen KNVB-beker voor Vrouweneftaen 8.3. Avondwedstrijden Voor die verenigingen, die hun thuiswedstrijd(en) en met name het 1e efta, op een avond speen (die geegen moet zijn vóór de officiëe speedatum) brengen wij de hieraan verbonden reges nog eens onder de aandacht. (Hiermee wordt niet bedoed de doorschuifregeing conform bestuursbesuit 25.) * het verpaatsen naar de betreffende avond dient atijd in goed ondering overeg met de tegenpartij en met tijdige schrifteijke bevestiging aan ae betrokkenen te gebeuren. Indien de tegenpartij niet meewerkt, kan de verpaatsing geen doorgang vinden. * bij afgeasting wordt de wedstrijd automatisch weer naar de door de KNVB vastgestede speedatum verpaatst. * het verpaatsen mag niet tot nadee van een andere vereniging uit dezefde poue, die tijdens het weekeinde speet, eiden. * voor het verpaatsen van de wedstrijd dient vooraf toestemming aan het hoofd wedstrijdzaken te worden gevraagd en te zijn verkregen Deename aan competitie onder 23 jaar Voor de competitie onder 23 jaar geden de vogende (regementaire) bepaingen: * De wedstrijden vaen onder de B-categorie en voor zover niet anders is bepaad in dit regement, onder het Regement Wedstrijden Amateur Vedvoetba en het Regement Tuchtrechtspraak Amateurvoetba van de KNVB. Aan deze competitie kan uitsuitend worden deegenomen door verenigingen, die ressorteren onder de KNVB district Zuid I. * Voor deze wedstrijden dienen wedstrijdformuieren te worden gebruikt, op dezefde wijze as voor reguiere competitiewedstrijden. * De rapportage aan de tuchtcommissie van tuchtzaken dient binnen 3 werkdagen bij het Districtsbureau te zijn ontvangen. * Uitsuitingen naar aaneiding van opgeopen gee kaarten geden aeen voor de competitie o.23 jaar. Uitsuitingen n.a.v. rode kaarten gedt voor ae competities. Hierop is ook de verkorte procedure van toepassing (eerstvogende competitie- of bekerwedstrijd uitgesoten). De rapportage aan de tuchtcommissie van tuchtzaken dient binnen 3 werkdagen bij het Districtsbureau te zijn ontvangen. * De verenigingen dienen de beschikking te hebben over een aan ae eisen vodoenend speeved met een goedgekeurde ichtinstaatie. Het speen op kunstgras is toegestaan, mits geen beperkingen worden opgeegd m.b.t. het dragen van schoeise. Op beperkte schaa kunnen verenigingen toegeaten worden die niet beschikken over een wedstrijdverichting. In dit aatste geva wordt de voorwaarde gested dat zij óf ae thuiswedstrijden uitspeen óf de thuiswedstrijden speen bij een buurvereniging, die we aan bovenstaande eisen vodoet. Deze buurvereniging dient voor aanvang van de competitie bekend te worden gemaakt. * De wedstrijdduur is bepaad op 2 x 45 minuten met een pauze van maximaa 15 minuten. * Ae wedstrijden worden geeid door officiëe scheidsrechters, die door de KNVB worden aangested. Mocht onverhoopt de aangestede scheidsrechter niet opkomen, dan is de vereniging op wiens accommodatie de wedstrijd wordt gespeed, verpicht een vervanger aan te wijzen, id zijnde van de KNVB. De tegenpartij is onvoorwaardeijk gehouden deze eiding te aanvaarden. * Speegerechtigd voor deze competitie zijn uitsuitend die speers, die gerechtigd zijn uit te komen voor de betreffende vereniging, niet geschorst of uitgesoten zijn en die op 1 januari 2007 nog geen 23 jaar zijn en op de wedstrijddag minimaa 15 jaar oud zijn. * Het dooropend wisseen is toegestaan met dien verstande dat, incusief de doeverdediger, maximaa 16 speers mogen worden ingezet. Ae speers die hebben deegenomen aan de wedstrijd dienen op het wedstrijdformuier te worden vermed. * De keuring van het ved, voor wat betreft de bespeebaarheid daarvan, is in eerste instantie uitsuitend voorbehouden aan de door de KNVB benoemde consu en in tweede instantie aan de door de KNVB aangestede scheidsrechter. * De wedstrijden worden vastgested op dinsdagavonden. * Mocht een wedstrijd vanwege afgeasting of andere reden op de vastgestede wedstrijddag geen doorgang vinden, dienen de betreffende verenigingen in ondering overeg een aternatieve datum vast te steen. Deze datum dient per omgaande aan de KNVB kenbaar te worden gemaakt. * Het inegged voor deze competitie is bepaad op e 55,00 per efta. * De verenigingen zijn gehouden uit te komen in de voor de betreffende vereniging vastgestede wedstrijdkeding. Mocht bij een wedstrijd de keding van de betrokken eftaen weinig onderscheid geven, dan is de thuisspeende vereniging verpicht een reserve-tenue te dragen. * In ae gevaen waarin dit regement niet voorziet, besist het Hoofd Wedstrijdzaken. Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

16 8.5. Deename aan veteranenvoetba (7e kasse) Voor deename aan het veteranenvoetba (de 7e kasse in het zaterdag- en in het zondagvoetba) is een herenakkoord opgested, dat de vogende afspraken kent: * de speers dienen tenminste 35 jaar te zijn met de mogeijkheid om 2 dispensatiespeers op te steen, die tenminste 30 jaar moeten zijn. * de zondagwedstrijden vangen zovee mogeijk om uur aan. * er vindt geen promotie of degradatie paats. Er wordt we gespeed om het pouekampioenschap. * wedstrijden worden gespeed conform de regementen van de KNVB en de bestuursbesuiten van district Zuid I. * op het veteranenvoetba is de regeing van categorie B van toepassing Inschrijven aagste efta(en) in de zaterdag-/zondagcompetitie Het is mogeijk voor een zondagvereniging om het aagste efta(en) in de zaterdagcompetitie op te nemen, waar het dan ook daadwerkeijk wordt ingedeed in de aagste reservekassen met de efta-aanduiding, die het efta in de zondagcompetitie ook zou hebben. Bijvoorbeed de vereniging heeft zes zondageftaen en wi nog één efta op zaterdag. Dat efta kan dan in de aagste reservekasse zaterdagvoetba uitkomen as het 7e efta. Uiteraard is het omgekeerde (zaterdagvereniging schrijft een ager zondagefta in) ook mogeijk. Indien hiervan gebruik wordt maakt, dient dit aangegeven te worden op het inschrijfformuier Invaersbepaingen Met de invoering van de competitiecategorieën A en B geden de onderstaande invaersbepaingen. Categorie Kassen Aanta wissespeers A: Mannen hoofdk. t/m 5e k stand max. 3 wissespeers A: Mannen hoofdk. t/m 3e k. res. max. 3 wissespeers B: Mannen 4e/5e/6e/7e k. reserve max. 5 + doorwisseen B: onder 23 max. 5 + doorwisseen A: Vrouwen hoofdk. t/m 2e kasse max. 3 wissespeers B: Vrouwen 3e en 4e en 5e kasse max. 5 + doorwisseen A: Junioren Ere Div. t/m 1e kasse max. 5 wissespeers B: Junioren 2e en 3e kasse max. 5 + doorwisseen A: Pupien 1e + 2e Div. + hoofdk max. 5 + doorwisseen B: Pupien 1e t/m 2e kasse max. 5 + doorwisseen B: Pupien -11taen 3e kasse max. 5 + doorwisseen B: Pupien - 7taen 3e kasse max. 5 + doorwisseen B : Mini-pupien ae kassen onbeperkt +doorwisseen B: Meisjes ae kassen - 11-taen max. 5 + doorwisseen B: Meisjes ae kassen - 7-taenn max. 5 + doorwisseen B: G-voetba ae kassen onbeperkt +doorwisseen Seniorenbekers A: KNVB-districtsbeker max. 3 wissespeers A: Reserve-beker A-cat. max. 3 wissespeers B: Reserve-beker B-cat. max. 5 + doorwisseen B: Veteranenbeker max. 5 + doorwisseen B: Vrouwenbeker max. 5 + doorwisseen Jeugdbekers A: Juniorbekers A-cat. max. 5 wissespeers B: Juniorbekers B-cat. max. 5 + doorwisseen B: Pupienbeker A-cat. max. 5 + doorwisseen Categorie Kassen Aanta wissespeers B: Pupienbeker B-cat. max. 5 + doorwisseen B: Meisjesbekers max. 5 + doorwisseen B: G-voetbabeker onbeperkt +doorwisseen Let op: in categorie B mogen maximaa 5 wissespeers ingezet worden en er mag tevens doorgewissed worden. Doorwisseen betekent, dat een speer, nadat hij is gewissed, in een ater stadium opnieuw aan de wedstrijd kan deenemen Regeing, indien 3 eftaen geijk eindigen Regeing wedstrijden periodekampioenen van een kasse om te komen tot een kasseperiodekampioen Indien op grond van de bepaingen geen besissing is verkregen, dan dient een besissing tot stand te komen door midde van een extra competitie met strafschoppen. Een extra have competitie van strafschoppen Voor aanvang van de strafschoppen wordt door de scheidsrechter geoot wek team A, wek team B en wek team C wordt. De competitie wordt as vogt afgewerkt: * 1e serie team A tegen team B * 2e serie team B tegen team C * 3e serie team C tegen team A In een strafschoppenserie dient ieder team - ongeacht het aanta gescoorde strafschoppen - vijf strafschoppen te nemen. Indien er na deze voedige serie strafschoppen nog geen besissing is verkregen, dan dient het nemen van strafschoppen te worden voortgezet een en ander conform de reges van het voetbaspe. Een vereniging die 2 strafschoppenseries winnend weet af te suiten is de uiteindejke winnaar. Indien ieder betrokken team één strafschoppenserie winnend weet af te suiten, dan is het navogende van toepassing: De bereikte stand na het nemen van 10 strafschoppen (5 om 5) wordt in wedstrijdpunten omgezet en we as vogt: a winnaar na 10 strafschoppen.(5/5) : 3 wedstrijdpunten b geen winnaar na 10 strafsch. (5/5) : beide teams 1 wedstrijdpnt c veriezer na 10 strafschoppen (5/5) : geen wedstrijdpunten Het team dat de meeste wedstrijdpunten behaat is winnaar. Per strafschoppenserie dient bijgehouden te worden de stand na het nemen van 10 strafschoppen (5 om 5) en - indien na het nemen van deze strafschoppen nog geen besissing is verkregen en dus om en om wordt doorgespeed - de uiteindeijke uitsag. Indien ook het toekennen van wedstrijdpunten na het nemen van 10 strafschoppen (5 om 5) geen besissing is verkregen, dan dient wederom aangevangen te worden met een have strafschoppencompetitie. Voor aanvang van deze 2e competitie dient wederom voor de vogorde geoot te worden e efta in Reserve-competitie In aansuiting op het Dispensatiebeeid Jeugd- en Seniorenvoetba (andeijk gedeete onder punt 1.9.) worden onderstaand de voorwaarden vermed, die geden wanneer een vereniging in Zuid I verzoekt om haar 1e efta in te deen in de competitie voor reserve-eftaen: * de vereniging dient over maximaa 3 senioren-eftaen te beschikken * het verzoek dient vóór 15 mei schrifteijk ingediend te zijn 16 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

17 * het verzoek dient schrifteijk onderbouwd te worden * uitsuitend vanuit de aagste standaardkasse kan de overstap naar de reservekassen gemaakt worden * overgaan van de reserve-competitie naar de aagste standaardkasse dient 1 seizoen van tevoren aangegeven te worden en we voor 15 mei * een vereniging kan sechts 1 maa per 3 jaar overpaatsing van standaardkassen naar reservekassen of andersom aanvragen * indeing geschiedt in de categorie B * er kan vanuit de 4e k. reserve niet gepromoveerd worden, we vanuit de agere reservekassen * er kan vanuit de reservekassen gedegradeerd worden, behoudens de aagste kasse Aanvuing Bekerregement KNVB-beker voor amateurs (mannen senioren) De districts-finaewedstrijd wordt uit promotionee oogpunt verspeed tijdens de districtsfinaedag op zaterdag 24 mei 2008 en wordt georganiseerd door district Zuid I. Tijdens deze finaedag wordt er geen entree geheven Regement KNVB-beker vedvoetba Vrouwen Artike 1 Aan deze bekerwedstrijden kan worden deegenomen door ae voor de districtscompetie ingeschreven senioren-vrouweneftaen. Artike 2 Bij deename aan de KNVB-beker vedvoetba vrouwen zijn de regementaire bepaingen voor categorie B vedvoetba van toepassing. Artike 3 De eerste ronde wordt gespeed in pouevorm. De indeing van een poue komt tot stand door midde van een regionae indeing. Een poue bestaat uit minimaa drie en maximaa vier eftaen. Per poue wordt een have competitie afgewerkt. Artike 4 De pouewinnaars vervogen het bekertoernooi door midde van het knock-outsysteem. Deze wedstrijden worden bij oting per district vastgested op door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te steen wedstrijddagen. Artike 5 De wedstrijden worden gespeed op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken as ontvangende vereniging is aangewezen. Artike 6 Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgested en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgested. In overeg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet voorafgaan aan de desbetreffende bekerronde. Artike 7 Voor eventuee verzoeken inzake uitste van vastgestede wedstrijden, wordt verwezen naar de bepaingen inzake verzoeken om uitste, zoas opgenomen in dit Bewaarnummer in hoofdstuk Artike 8 Indien de thuisspeende vereniging - door weke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speeved, wordt zij tot uiterijk 3 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd in de geegenheid gested een vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van deze termijn geen accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijd vastgested op het terrein van de tegenstander. Artike 9 In overeg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te speen. Hiervan dienen 3 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd ae beanghebbenden, zoas tegenpartij, scheidsrechter, consu en desbetreffende hoofd wedstrijdzaken, schrifteijk in kennis te zijn gested. Artike 10 Eindigen in de eindrangschikking van een poue meerdere eftaen met een geijk aanta wedstrijdpunten op de eerste paats, dan besist: a. Het doesado van de have competitie. b. Is het doesado geijk, dan is het meeste aanta doepunten vóór bepaend. c. Is ook dit geijk, dan besist het onderinge resutaat. d. Brengt ook dit geen besissing, dan vogt een besissingswedstrijd op neutraa terrein met verichting op een avond in de week. Deze besissingswedstrijd wordt bij een geijke stand na 2 x 45 minuten direct gevogd door het nemen van strafschoppen (rege 14 van de Spereges vedvoetba ). Artike 11 Wedstrijden die in een geijk spe eindigen, worden a dan niet verengd overeenkomstig de vogende regeing: a. Pouewedstrijden: worden niet verengd en er worden geen strafschoppen genomen. b. Knock-outwedstrijden: onmiddeijk na het verstrijken van de 90 minuten dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de Spereges vedvoetba (rege 14). Er vindt géén verenging paats. c. Districtsfinae: bij een geijk spe na 90 minuten wordt de onmiddeijk wedstrijd twee keer 15 minuten verengd. Is er dan nog geen besissing verkregen, dan dienen strafschoppen te worden genomen vogens de Spereges vedvoetba. Artike 12 Een efta dat niet opkomt of zich terugtrekt voor één van de pouewedstrijden is van verdere deename uitgesoten. Ae uitsagen van de pouewedstrijden van het efta dat van verdere deename wordt uitgesoten, komen te vervaen. Een efta dat niet opkomt of zich terugtrekt bij één van de knock-outwedstrijden is van verdere deename uitgesoten. De desbetreffende tegenstander is automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Voorts wordt aan de vereniging van het efta, dat niet opkomt c.q. zich terugtrekt een bedrag van e 110,80 administratiekosten in rekening gebracht. Voorts moet de vereniging van het efta dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten, Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

18 zoas reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuee kosten voor het in orde brengen van het speeved vergoeden. Een en ander behoeft de goedkeuring van het desbetreffende districtsbestuur. Artike 13 Een efta dat in een bekerwedstrijd een niet gerechtigde speester opstet wordt - afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen maatregeen - van verdere deename uitgesoten. Ae uitsagen in de pouewedstrijden van het efta dat van verdere deename wordt uitgesoten komen te vervaen. Indien een efta bij de knock-outwedstrijden van verdere deename wordt uitgesoten, is de tegenstander automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Artike 14 De eindstrijd voor de KNVB-beker vrouwen bestaat uit een finaewedstrijd op een door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken te bepaen terrein. Artike 15 De bekerwinnaar en de veriezend finaist van het district ontvangen een door het desbetreffende districtsbestuur beschikbaar gestede beker die direct eigendom van de verenigingen wordt. Tevens ontvangen ae finaisten asmede de scheidsrechters een herinneringsmedaie. Artike 16 De thuisspeende vereniging is gerechtigd (niet verpicht) entree te heffen. De opbrengst uit entree komt gehee ten goede aan de thuisspeende vereniging. De thuisspeende vereniging dient de bezoekende vereniging 25 (vijfentwintig) gratis toegangsbewijzen ten behoeve van speesters en officias te verstrekken. De finaewedstrijd wordt uit promotionee oogpunt verspeed tijdens de districtsfinaedag, georganiseerd door district Zuid I. Tijdens deze finaedag wordt er geen entree geheven. Artike 17 Indien bij een vastgestede moestatie door het Bestuur van District Zuid I een efta uit de reguiere competitie dan we bekercompetitie wordt genomen, is de tegenstander uit de aatst gespeede knock-outbekerronde automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Artike 18 Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen ek voor de heft beast. Vanaf de finae worden er een neutrae scheidsrechter en assistent-scheidsrechters aangested. Artike 19 Het hoofd wedstrijdzaken is beast met de uitvoering van dit regement. In gevaen, waarin dit regement niet voorziet, besist het bestuur van district Zuid I Regement KNVB-beker voor Reserve-eftaen - heren senioren Artike 1 De bekerwedstrijden voor de reserve-eftaen (heren senioren) van district Zuid I worden verdeed in een bekercompetitie voor de A- en voor de B-categorie. De wedstrijden worden per sector georganiseerd en eindigen in een Finae per sector. De deename aan deze bekerwedstrijden staat open voor ae eftaen, uitkomende in hun categorie, behoudens de 7e kasse (veteranen hebben een eigen beker). Op de betreffende bekercompetities zijn de bepaingen van hun categorie van toepassing, behoudens artike 7 van dit regement. Artike 2 De eerste ronde wordt gespeed in pouevorm met 3 of 4 eftaen per poue, waarmee een have competitie wordt afgewerkt. Eindigen in de eindrangschikking in een poue meerdere eftaen met een geijk aanta wedstrijdpunten op de eerste paats, dan besist het doesado van deze have competitie. Indien het doesado ook geijk is, dan is het aanta doepunten vóór bepaend. Mocht ook hierdoor geen besissing worden verkregen, dan besist het ondering resutaat. Mocht ook dat geijk zijn, dan wordt een besissingswedstrijd op neutraa terrein met verichting op een avond in de week vastgested, weke besissingswedstrijd bij een geijke stand na 2 x 45 minuten direct wordt gevogd door het nemen van strafschoppen. Artike 3 De pouewinnaars vervogen de bekercompetitie door midde van het knock-outsysteem. De wedstrijden worden bij oting per sector vastgested op de door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te steen wedstrijddagen. Artike 4 De wedstrijden worden gespeed op het terrein van de vereniging, weke door het betreffende hoofd wedstrijdzaken as ontvangende vereniging is aangewezen. Artike 5 Een wedstrijd waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag of op een doordeweekse dag gespeed. In overeg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende bekerronde. Het vorenstaande gedt eveneens voor de sectorbekerfinae. Artike 6 In ae bekerwedstrijden van de A-categorie mogen maximaa 3 wissespeers ingezet worden en mag er niet dooropend gewissed worden. In ae bekerwedstrijden van de B-categorie mogen maximaa 5 wissespeers ingezet worden en mag er we dooropend gewissed worden. In de B-categorie moet de 5 minuten straftijd worden toegepast. Artike 7 a. Uitste van vastgestede wedstrijden wordt in principe niet vereend. b. Indien de thuisspeende vereniging - door weke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speeved, wordt zij tot uiterijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de geegenheid gested een vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijd vastgested op het terrein van de tegenstander. c. In overeg met de tegenpartij en na toestemming van het Districtbureau is het toegestaan om de wedstrijd om te zetten. Hiervan dienen 4 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd ae beanghebbenden, tegenpartij, scheidsrechter, scheidsrechterscommissie, consu en hoofd wedstrijdzaken schrifteijk in kennis te zijn gested. 18 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

19 Artike 8 a. Met uitzondering van de sectorbekerfinaes worden de wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een geijkspe eindigen, besist overeenkomstig de vogende regeing: Onmiddeijk na het verstrijken van de 90 minuten dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de Reges van het Voetbaspe (rege 14). b. De Sectorbekerfinae, die in een geijkspe eindigt, wordt besist overeenkomstig de vogende regeing. Onmiddeijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd 2 x 15 minuten verengd. Is er nog geen besissing verkregen dan dienen strafschoppen te worden genomen vogens de Reges van het voetbaspe (rege 14). Artike 9 Een efta dat niet opkomt of zich terugtrekt voor één van de pouewedstrijden, is van verdere deename uitgesoten. Ae uitsagen van de pouewedstrijden van het efta dat van verdere deename wordt uitgesoten, komen te vervaen. Een efta, dat niet opkomt of zich terugtrekt voor één van de vervogwedstrijden is van verdere deename uitgesoten. De desbetreffende tegenstander in de vervogwedstrijd is automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Bovendien wordt bij het niet opkomen een bedrag van e 110,80 administratiekosten in rekening gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten, zoas reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuee kosten voor het in orde brengen van het speeved. Een en ander behoeft de goedkeuring van het districtsbestuur. Artike 10 Een efta dat in een bekerwedstrijd een niet gerechtigde speer opstet wordt - afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen maatregeen - van verdere deename uitgesoten. Ae uitsagen in de pouewedstrijden van het efta dat van verdere deename wordt uitgesoten komen te vervaen. Indien een efta bij de knock-outwedstrijden van verdere deename wordt uitgesoten, is de tegenstander automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Artike 11 De eindstrijd voor de Sectorbeker za bestaan uit een finaewedstrijd op een door het hoofd wedstrijdzaken te bepaen terrein. Artike 12 De winnaar asmede de veriezende finaist van iedere sector ontvangen een door het betreffende bestuur beschikbaar gestede beker, die direct eigendom wordt. Ae speers ontvangen een herinneringsmedaie. Artike 13 De thuisspeende vereniging in de pouewedstrijden is gerechtigd (niet verpicht) entree te heffen. De opbrengst uit entree komt gehee ten goede aan de thuisspeende vereniging, m.u.v. de Finae. De thuisspeende vereniging dient de bezoekende vereniging tenminste 25 (vijfentwintig) gratis toegangsbewijzen te verstrekken ten behoeve van speers en officias. Artike 14 a. Indien er entree geheven wordt bij de Sectorbekerfinae komt de recette-opbrengst ten goede aan beide finaisten, ek voor 50%. De recette-opbrengst wordt berekend door van de opbrengst af te trekken de werkeijk gemaakte kosten van de organiserende vereniging tot een maximum van e 50,00. Tot de aatstgenoemde kosten behoren: de kosten voor het in orde brengen van het speeterrein, de kosten voor het gebruiken van een ba, de kosten voor kassa, controe en recames. Bij een deficit dienen de drie partijen, ieder voor een derde, de kosten te deen. b. Bij het speen van de eindstrijd op het terrein van een der beide finaisten komen de baten en asten ieder voor 50% voor rekening van betrokken verenigingen, met inachtneming van het hiervoor bepaade. c. De verantwoording van de ontvangsten en uitgaven moet binnen 14 dagen na de wedstrijd door de organiserende vereniging worden opgemaakt en aan de finaisten worden toegezonden. Bij akkoord bevinding dient betaing van het verschudigde bedrag binnen acht dagen te geschieden. Mocht een betrokkene niet akkoord gaan met de afrekening, dan dient zij deze binnen 14 dagen ter besissing aan het betreffende bestuur voor te eggen. Artike 15 Indien bij een vastgestede moestatie door het Bestuur van District Zuid I een efta uit de reguiere competitie dan we bekercompetitie wordt genomen, is de tegenstander uit de aatst gespeede knock-outbekerronde automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Artike 16 Voor de scheidsrechterskosten worden de betreffende verenigingen ek voor de heft beast. Artike 17 De wedstrijden in de Finae worden geeid door een scheidsrechter en twee assistent-scheidsrechters. Artike 18 Het hoofd wedstrijdzaken is beast met de uitvoering van dit regement. In gevaen, waarin dit regement niet voorziet, besist het bestuur van district Zuid I Regement KNVB-beker voor Veteranen-eftaen Artike 1 De bekerwedstrijden voor de veteraneneftaen van district Zuid I worden gespeed vogens het knock outsysteem. Hierop zijn van toepassing de bepaingen van de categorie B. Artike 2 De wedstrijden worden gespeed op het terrein van de vereniging, weke door het betreffende hoofd wedstrijdzaken as ontvangende vereniging is aangewezen. Artike 3 Een wedstrijd waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag of op een doordeweekse dag gespeed. In overeg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende bekerronde. Artike 4 a. Uitste van vastgestede wedstrijden wordt in principe niet vereend. b. In overeg met de tegenpartij en na toestemming van het Districtbureau is het toegestaan om de wedstrijd om te zetten. Hiervan dienen 4 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd ae beanghebbenden, tegenpartij, scheidsrechter, scheidsrechterscommissie, consu en hoofd wedstrijdzaken schrifteijk in kennis te zijn gested. Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus

20 Artike 5 a. Met uitzondering van de finae worden de wedstrijden, die in een geijkspe eindigen, besist overeenkomstig de vogende regeing: Onmiddeijk na het verstrijken van de 90 minuten dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de Reges van het Voetbaspe (rege 14). b. De bekerfinae, die in een geijkspe eindigt, wordt besist overeenkomstig de vogende regeing. Onmiddeijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd 2 x 15 minuten verengd. Is er nog geen besissing verkregen dan dienen strafschoppen te worden genomen vogens de Reges van het voetbaspe (rege 14). Artike 6 De efta, dat niet opkomt of zich terugtrekt is van verdere deename uitgesoten. De desbetreffende tegenstander in de vervogwedstrijd is automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Bovendien wordt bij het niet opkomen een bedrag van e 110,80 administratiekosten in rekening gebracht. Artike 7 Een vereniging die een niet gerechtigde speer opstet wordt - afgezien van de door de Tuchtcommissie te nemen maatregeen - van verdere deename uitgesoten. De betreffende tegenstander is dan automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Artike 8 De eindstrijd za bestaan uit een finaewedstrijd op een door het hoofd wedstrijdzaken te bepaen terrein. Artike 9 De winnaar asmede de veriezende finaist van iedere sector ontvangen een door het betreffende bestuur beschikbaar gestede beker, die direct eigendom wordt. Ae speers ontvangen een herinneringsmedaie. Artike 10 Er wordt geen entree geheven. Artike 11 Indien bij een vastgestede moestatie door het Bestuur van District Zuid I een efta uit de reguiere competitie dan we bekercompetitie wordt genomen, is de tegenstander uit de aatst gespeede knock-outbekerronde automatisch gepaatst voor de vogende ronde. Artike 12 De finaewedstrijd wordt geeid door een door de KNVB aan te wijzen scheidsrechter en twee assistent-scheidsrechters. Artike 13 Het hoofd wedstrijdzaken is beast met de uitvoering van dit regement. In gevaen, waarin dit regement niet voorziet, besist het bestuur van district Zuid I Sectorconsus met toegewezen verenigingen Onderstaand treft u aan een overzicht van de sectorconsus met de hen toegewezen verenigingen. De verenigingsconsus staan bij de verenigingen vermed in het adresboek. Sector 1 H.J. v.d. Ouden, Meekrapstraat 11, 4311 EP Bruinisse, te Brouwershaven, Bruse Boys, DFS, Dreischor, Duiveand, Mevo, Ouwerkerk, Renesse, SKNWK, WIK 57, Zierikzee, Zonnemaire, ZSC 62. W. Boeye, Jhr. de Brauwstraat 13, 4503 AV Groede, te Aardenburg, Breskens, Cadzand, Groede, Hoofdpaat, Oostburg, Schoondijke, Suis, IJzendijke. M. Bruynooge, Snoodijkstraat 3, 4424 ES Wemedinge, te of Apoo 69, Arnemuiden, Beveanders, Borssee, Coijnspaatse Boys, Cortgene, FC Dauwendaee, Domburg, Goes, GPC, Hansweertse Boys, s Heer Arenskerke, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Jong Ambon, Kapee, Koetinge, Krabbendijke, Kruiningen, Kwadendamme, Lewedorpse Boys, Luctor 88, De Meeuwen, MZVC, Nieuwdorp, Nieuwand, De Noormannen, Oostkapee, Patrijzen, RCS, Riandia, Robur, Serooskerke, SSV 65, SVD, VCK, Veere, Vissingen, Voharding, Waarde, Wacheren, Wemedinge, Wissekerke, Wofaartsdijk, Yerseke, Zeeandia-Middeburg, Zeeand Sport. R.A. Wihem, Axesestraat 5, 4543 CD Zaamsag, te of Axe, AZVV, Bierviet, Cinge, Corn Boys, Graauw, Hontenisse, HSV Hoek, Husteroo, HVV 24, Koewacht. Phiippine, Ria W, SDO 63, Suiski, Spui, Steen, Terhoe, Terneuzen, Terneuzense Boys, Vogewaarde, Zaamsag. S. Coppens, Huybergseweg 72, 4631 GH Hoogerheide, te FC Bergen, Cuzona, Dinteoord, DIVO, DOSKO, Grenswachters, Hasteren, HSC 28, Lepestraatse Boys, Marjoa Girs, METO, MOC 17, FC Moerstraten, Nieuw Borgviet, NOAD 67, NVS, ODIO, Rimboe, SC Kruisand, SC Stavenisse, SC Weberg, Smerdiek, SPS, Steenbergen, Thoense Boys, Va Aan, Vivoo, Vosmeer, Vrederust, VVC 68, WHS, WVV 67, ZPR 84. A. Koevoets, Vissenbergdreef 15, 4714 AZ Sprunde, te Aiance, BSC, Chrisandia, DEVO, DHV, DIOZ, DSE, DVO 60, FSV, Hoeven, HZ 75, Internos, Kaaise Boys, Kundert, Kogevangers, Noordhoek, NSV, Oudemoen, RBC Roosendaa, Rood Wit W., Roosendaa, RSV, SC Gaste, De Schutters, Schijf, Seoto, Sprunde, SVC, TPO, Unitas 30, Victoria 03, Virtus, VOV, Zwauwe. Sector II P. Kruysifix, Mauvestraat 12, 3331 VJ Zwijndrecht, te of Abasserdam, ASWH, De Abas, DFC, DMC, Dordrecht 90, Drechtstreek, Dubbedam, EBOH, GSC, s Gravendee, Groot Ammers, Groote Lindt, Hardinxved, Heerjansdam, IFC, Nieuw Lekkerand, OMC, Oranje Wit, Papendrecht, Peikaan, RCD, Rijsoord, SC Amstewijck, SC Emma, Siedrecht, SSW, Streefkerk, VVAC, VVGZ, Wiedrecht, ZBC 97, De Zwerver. A. den Hertog, Koningin Wiheminastraat 47, 4145 KH Schoonrewoerd, te of Achies Veen, Aem, Amkerk, Atena, Ameide, Arke, ASH, Asperen, Beesd, Be Ready, Brake, Buren, BZS, DSC, Dussense Boys, GDC, Giessen, GJS, GVV, GVV 63, Haaften, Hede, Heerewaarden, Herovina, Heukeum, HSSC 61, Hurwenen, ISC, Jan van Arcke, Kerkwijk, Kozakken Boys, Leerdam Sport 55, 20 Officiëe Mededeingen, Bewaarnummer, Zuid I, Seizoen 2007/ 08, augustus 2007

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Wijze lessen uit Duitsland

Wijze lessen uit Duitsland Wijze essen uit Duitsand In één van de Nederandse kranten as ik daags na de WK-finae dat voetba zijn bindende kracht tijdens het toernooi weer had bewezen. Het was inderdaad fantastisch om te zien hoe

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen)

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse. De periodekampioenen spelen met de overige periodekampioenen van alle 1 e klassen en de nummers 11 en 12 van de hoofdklassen

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I Seizoen 2015/'16 1 1. Promotie-/degradatieregeling mannen Algemene uitgangspunten in categorie A Topklasse A t/m

Nadere informatie

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen Aan de besturen van aangesloten veldvoetbalverenigingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Postbus 8200; 3009 AE ROTTERDAM t: 010-2862111 f: 010-2862110 e: west2@knvb.nl Bank: ING-Bank 67.00.00.558 BTW:

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELINGEN SENIOREN EN JEUGD SEIZOEN DISTRICT ZUID2

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELINGEN SENIOREN EN JEUGD SEIZOEN DISTRICT ZUID2 PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELINGEN SENIOREN EN JEUGD SEIZOEN 2017 2018 DISTRICT ZUID2 Mannen standaard elftallen Mannen reserve elftallen (categorie A en B) Vrouwen (categorie A en B) Jeugd (JO19, JO17,JO15

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1356/VBA - Hobaho Nummer: 1356/24 I. MELDING 1. Op 25

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling

Promotie-/degradatieregeling Promotie-/degradatieregeling 1.23.4 Zaterdag landelijk Hoofdklasse A, B en C De kampioenen van de hoofdklasse A, B en C spelen om het kampioenschap van Nederland zaterdagamateurvoetbal. Vóór 1 juli zal

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

file:///c:/users/hmolenaar/documents/los%20picos/webshop/thuiswinkel%20waarbor...

file:///c:/users/hmolenaar/documents/los%20picos/webshop/thuiswinkel%20waarbor... pagina 1 van 11 Agemene Voorwaarden Thuiswinke Deze Agemene Voorwaarden van de Nederandse Thuiswinke Organisatie (hierna: Thuiswinke.org) zijn tot stand gekomen in overeg met de Consumentenbond in het

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. Lbr Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats.

Algemene ledenvergadering. Lbr Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. Vareniging van Nederandre Gemeenten Brief aan de eden T.a.v. het coege en de raad uw kenmerk Agemene edenvergadering ons kenmerk BBU20. 1100841 Lbr. 111029 datum 11 mei 201 1 Op woensdag 8 juni 2011 vindt

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen:

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen: Bad 1/5 Vestigingspaats NIEUWERBRUG Handesregisternummer 280524 Bank Statutaire naam en vestigingspaats Coöperatieve U.A., gevestigd te () hierna te noemen: Rekeningnummer 9913.19.745 Tenaamsteing Adres

Nadere informatie

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 zijn de volgende reglementswijzigingen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummerr 1241/REMU - GCN I. MELDING 1. Op 11 februari 1999

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 knvb.nl Zaterdag... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE Ca. 600 m² Ca. 200 m² A30 1.500 kg/m² 7 m Contact Prominent Vastgoed B.V. Eectronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaa Te: 0318 495 333

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I / West II Seizoen 2016/'17 1 1. PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN ZAALVOETBAL 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Regeling nacompetitie

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststeing gemeenteraad: 16

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16 Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16 1 Zaterdag district Noord... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1 e klasse A en B... 3 Reserve 2 e klasse A t/m D... 3 Reserve 3 e klasse

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN 2015/ 16 Datum : 6 november 2015 Inhoudsopgave 1. Promotie-/degradatieregeling 3 1.1. Algemene Bepalingen... 3 1.1.1. Twee teams van een rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Wanneer ben je periodekampioen?

Algemene bepalingen. Wanneer ben je periodekampioen? Promotie degradatieregeling 2012-2013 4e klasse A t/m H De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e klasse van het zondagvoetbal. De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m H spelen volgens een

Nadere informatie

Wijze lessen uit Duitsland

Wijze lessen uit Duitsland Wijze lessen uit Duitsland In één van de Nederlandse kranten las ik daags na de WK-finale dat voetbal zijn bindende kracht tijdens het toernooi weer had bewezen. Het was inderdaad fantastisch om te zien

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1

SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1 SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1 Schema 14 Beker schema 8 half Schema 10 Meisjes ABC junioren Najaar schema 12 half

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2009 COMPENSATIE EIGEN RISICO Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaat vanaf 1 januari 2008 een verpicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie