Finanzien Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën"

Transcriptie

1 Finanzien Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste waar we recht op hebben.

2 Inhoudsopgave Finanzien Coumn 6-7 Feiteijk vergeijk ik nooit prominenten in mijn coumns. Maar soms ontkom ik er niet aan. Finanzien wordt ongeezen bij de oude kranten gegooid as er nooit iets in staat dat dichtbij rodde igt. CAO 2011? 8-9 Leden spreken bezorgdheid uit over CAO. Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste waar we recht op hebben. Vraag en antwoord 12 Voor 1% ziek zijn. Hoe kan dat? Vaste rubrieken: Van de voorzitter 3 Peertje 6-7 Ook NCF! 14 Individuee Beangenbehartigers 15 Regioconsuenten NCF 15 NCF-Patform Medezeggenschap 15 Ook NCF! Wiem Cox 14 En verder: WHITE-LIST en website NCF 3 Workshop Train Your Brain 4-5 Hoofdredactie: Han Vonk Redactie: Jacqueine Choufour - Van der We Joop Hupkes Jacques van Kesteren Gerard Pereboom Arjan v.d. Stet Hans Stoutjesdijk Samenwerken maar identiteit behouden 5 NCF peit voor fexibee AOW-eeftijd Meer duideijkheid over mobiiteitstoesag 13 Fotografie: Dick Kok Frenk Breuer Joop Hupkes Piet van Sintmaartensdijk Iustraties: Cees den Otter Emai redactie: Eindredactie: Anke Groenenboom Druk: Pitman, Goes. Postbus 93, 4460 AB Goes 2 NCF Finanzien apri 2010

3 V a n d e v o o r z i t t e r Agemene Vergadering in ander jasje Abert van der Smissen De Agemene Vergadering van de NCF op 29 apri aanstaande in Doorn wordt in een ander jasje gestoken. Een andere ocatie en een andere setting. Dit is de eerste stap op weg naar de toekomst. Jij komt toch ook? Med je dan asjebieft even aan bij Op de website kun je ae stukken en ook de routebeschrijving downoaden. CAO Om ons heen zien we dat er toch CAO s worden afgesoten. Grote verbeteringen nemen we niet waar maar de nuijn is ook niet overa zichtbaar. Wat het voor ons gaat worden, wachten we met spanning af. Bij gemeente en andere diensten zien we zefs dat ze de straat op gaan! We houden je op de hoogte. Suggestie s voor de website Op de website staat momentee een po. We zijn benieuwd wat jij van de website vindt. Mis je informatie, heb je een suggestie. Med het ons. Juie input is onontbeerijk. Beedmateriaa De NCF zoekt oud beedmateriaa over de NCF. Heb je nog wat iggen, stuur het asjebieft op naar Piet van Sintmaartensdijk. Zowe digitaa (foto of fim) as ouderwets papier is wekom. Kijken of we de historie van de NCF kunnen vormgeven op de website. Juie voorzitter, Abert van der Smissen WHITE-LIST en website NCF Vanuit de dienst bereiken ons berichten dat juie de NCF-website niet kunnen vinden via de WHITE- LIST. Dat kopt. Je bereikt de ink naar de website van de NCF door een omeiding te vogen naar het Ambtenarencentrum, dan te kiezen voor Rijk en dan zie je de ink van de NCF. Via een iets brutaere methode kun je rechtstreeks op de website van de NCF komen. As je in je browserbak <http://www.ncf.n/> typt ( of ww.ncfned.n of zu je zien dat je rechtstreeks naar de NCF website geeid wordt. Vervogens kun je deze website toevoegen aan je favorieten. Functienaam: Secretaris Samenwerkende Centraes van Overheidspersonee in het Georganiseerd Overeg Beastingdienst (SCO-Beastingdienst) Functie-inhoud De functie secretaris SCO-Beastingdienst is gericht op de ondersteuning van de eden van het Georganiseerd Overeg Beastingdienst namens de centraes op beeids, organisatorisch en administratief gebied, het scheppen van voorwaarden voor de uitvoering van het beeid van de samenwerkende centraes in het GOBD en op de uitvoering van beheersaangeegenheden. De secretaris SCO-Beastingdienst is tevens eerste aanspreekpunt voor de eden van het Georganiseerd Overeg Beastingdienst, asmede voor het ambteijk secretariaat GOBD van het Directoraat-generaa Beastingdienst Team Personee. De secretaris is aan de eden van het GOBD verantwoording schudig voor wat betreft de kwaiteit van de inhoudeijke / beeidsmatige ondersteuning. Functie eisen Je hebt een hbo-niveau en bent bedreven in secretariëe en juridische ondersteuning en in medezeggenschapsaangeegenheden. Je hebt kennis van en beangsteing voor personees- en arbeidsvoorwaardenbeeid binnen grote overheidsorganisaties, voor medezeggenschap en georganiseerd overeg. Tot je competenties behoren verder: schrifteijke v a c a t u r e uitdrukkingsvaardigheid, organisatiesensitiviteit, oordeesvorming, initiatief en voora redactionee en communicatieve vaardigheden. Saaris De functie secretaris SCO-Beastingdienst is ingedeed in hooggroep IV, schaa 10 ( BBRA 1984 ) Je saaris kan opopen tot 3852 bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. Inschaing is afhankeijk van vakkennis, senioriteit en ervaring. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Standpaats Den haag Inichtingen Gienus Huisman teefoonnummer Inichtingen over de procedure kunt u opvragen bij dhr.w.kooij personeesadviseur DGBe teefoonnummer is Soicitatie Indien je wit soiciteren naar deze functie ontvangen wij je CV met soicitatiebrief iefst via mai op: en onder vermeding van vacaturenummer DGBe 10- Je schrifteijke reactie kun je sturen naar: Ministerie van Financiën, t.a.v. recruitment, kamer P0-74, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag, o.v.v. DGBe 10- NCF Finanzien apri

4 Workshop Train Your Brain Verandering en de kansen van erend vermogen Jazeker, zegt Leonie van den To. Het verbeteren van je erend vermogen is atijd zinvo, zowe op je werk as in je privé-situatie. Leonie van den To geeft samen met Harrie Custers trainingen op het gebied van het verwerken van informatie en het erend vermogen. De deenemers (managers èn medewerkers) eren technieken om sneer en simmer informatie te verwerken met minder energie. Leonie van der To: Aaneiding voor deze workshop was, dat ik vee coega s om me heen zag worsteen met de informatiestroom. Ze dreigden as het ware te verzuipen. Deze workshop eert mensen hun hersencapaciteit beter benutten door sneer te ezen en informatie effectiever te verwerken. Hiermee krijgen zij controe op de informatie in paats van andersom. En bij cursisten eidt dit ertoe dat zij pezier krijgen in het verwerken van informatie! Leonie van den To en Harrie Custers geven de workshop Train your brain. Compexe rapporten, gebruiksaanwijzingen, veranderingstrajecten, maitjes, sms jes, teetekst, teevisie, radio. We krijgen steeds meer informatie tot ons, die we in steeds kortere tijd verwerken. Om bij te bijven, moet de mens tegenwoordig een even ang eren. Dit eidt bij veen tot een uitputtingsag. Leonie van den To (medewerkster Douane) geeft workshops waarin je eert hoe je informatie kunt verwerken. Het huis op orde, zo uidt de tite van het vee besproken bedrijfspan De nota beschrijft de toekomstvisie van de Beastingdienst. Daar vat uit op te maken dat één en ander moet veranderen om het huis op orde te krijgen. Uit het bedrijfspan vat ook op te maken dat meer medewerkers in het primaire proces aan de sag moeten. Bij- en omschoen dus. De ene coega ziet dergeijke ontwikkeingen as een kans. De ander as een bedreiging. Zijn vertrouwde werk brokket af. En wat as over een paar jaar de VUT of het pensioen in zicht komt? Is schoing dan nog we een serieuze optie? Sim en eenvoudig De opossing is eigenijk eenvoudig, egt Leonie uit. Vergroot de verwerkingscapaciteit van de hersenen op een effectieve en simme manier. Beangrijk is om overzicht te houden over de informatiestromen. Dat maakt het mogeijk keuzes te maken. Weke informatiestroom vind je beangrijk en weke juist niet? Vervogens maak je een keuze voor de cursus of studie die je beangrijk vindt. Enkee effectieve manieren om sne informatie te kunnen verwerken, zijn panning, eefwijze en fysieke houding. Leonie: Pan wanneer je studeert. Verdee de esstof in weken, dagen en uiteindeijk in uren. Houd daarbij rekening met je privé-even en met het feit of je iever s morgens of s avonds studeert. Denk ook aan je fysieke houding. Ga goed op je bureaustoe zitten, op de juiste afstand van je beedscherm. Zorg ervoor dat de kamer wordt geventieerd. Door gebruik te maken van technieken as sneezen is het mogeijk in korte tijd de hoofdijnen van een stuk tekst op te nemen. Via mindmapping is het mogeijk om informatie hersenvriendeijk op te nemen. Met deze techniek breng je structuur aan in esstof. Door 4 NCF Finanzien apri 2010

5 Arjan van der Stet het maken van schema s scheid je hoofd- en bijzaken. Leren is euk en verrijkend. Het hoeft geen worsteing te zijn, vervogt Leonie. En het is ook nooit te aat om te beginnen. Uit onderzoek bijkt dat mensen tot op hoge eeftijd beschikken over erend vermogen. Het is goed om op hoge(re) eeftijd up to date te bijven of een nieuwe weg in te saan. Twee sprekende voorbeeden daarvan zijn: Neson Mandea werd op zijn 76 e president en ondernemer Ray Kroc begon op zijn 55 e aan McDonads. Die ervaring hadden ze vast niet wien missen. As mensen maar de wi en motivatie hebben om nieuwe uitdagingen op te pakken. Leonie van den To en Harrie Custers Leonie van den To werkt bij de Beastingdienst/Douane, Landeijk kantoor vaktechniek en is trainer bij Impus. Zij heeft vee ervaring in het begeeiden van eertrajecten, onder andere as studiebegeeidster op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Harrie Custers is coach bij Beastingdienst/Impus. Training Beangsteenden voor de workshops: Train Your Brain: succesvo vee informatie in korte tijd eigen maken Leren eren: succesvo een opeiding vogen naast werk en privé kunnen kijken op Beastingnet/ personee/ P.Paza/ Eigenwijs/ Impus of op beastingdienst.n/personee/ impus/index.htm Beide workshops duren een dag en zijn gratis. Abert van der Smissen: Samenwerken maar identiteit behouden De NCF organiseerde de kaderdagen met de VPW en de VCPS. Abert van der Smissen egt uit waarom. Ahoewe de NCF mee tet binnen het Ambtenarencentrum (AC), vakbondsand én de Beastingdienst bijven de bonden hun eigen identiteit houden. De NCF bijft gewoon de NCF. We vinden het hee beangrijk om samen te werken met coega-bonden. Binnen het Ambtenarencentrum sector Rijk hebben de NCF, VPW en VCPS een gezamenijk patform. En op SOR-niveau vindt gezamenijk overeg met Binnenandse Zaken paats. We hepen ekaar bij het beantwoorden van vraagstukken. Dat vergt nog we eens wat uitzoekwerk. We kunnen ekaar ook bijstaan of vervangen tijdens vergaderingen. We bespreken diverse ontwikkeingen en probemen waar we tegenaan open bij de uitvoering van het beeid. De gezamenijke CAO komt hier ook tot stand. Binden Abert ziet ook de nodige uitdagingen waaraan hij wi werken: We moeten fexibe bijven om binnen het Georganiseerd Overeg een ro te bijven speen. En we moeten nadrukkeijk nadenken over de toekomst. Het is beangrijk dat we medewerkers van 35 jaar en jonger aan ons binden. Dat vraagt om andere aanpak van de bond. We moeten meer werken via internet zodat eden daar zef informatie en kennis kunnen haen as zij betrokken zijn bij conficten of as zij meer wien weten over de mogeijkheden zich te ontpooien. We zuen onze kennis breed moeten uitdragen. En dat moet de NCF niet aeen doen. Dat moet ook gebeuren binnen het Ambternarencentrum sector Rijk. Abert v.d. Smissen is 44 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is in 1996 id van de NCF is geworden en werd tegeijkertijd actief. Oudgediende en prominente NCF-eden Hans Beute en No Bergstra hebben hem daartoe aangezet én ondersteund. Na diverse activiteiten, zoas regiocoördinator Noord, is Abert in 2007 gevraagd voorzitter te worden. Zijn motivatie: sociae gedachte en soidariteit. NCF Finanzien apri

6 Coumn Feiteijk vergeijk ik nooit prominenten in mijn coumns. Maar soms ontkom ik er niet aan. Finanzien wordt ongeezen bij de oude kranten gegooid as er nooit eens iets in staat dat dichtbij rodde igt. Vandaar dit uitstapje. Met uw permissie ga ik ervan uit dat u zich kunt verenigen in deze steing en steek ik van wa. Hoewe ik we wi vaststeen dat er in deze coumn ook zaken worden aangehaad die as waarheid kunnen worden aangemerkt. Laat ik de koe bij de horens nemen en een prominent ten tonee opvoeren: Agnes Jongerius van de FNV. Daar kun je as rechtgeaard vakbondsid niet omheen. Een vrouw met body, groot, sterk en bovena pit. Hee vee pit. Daar moet je as man geen ruzie mee maken. Ik heb we eens geezen dat ze ook getrouwd is. Ik heb die man nooit gezien. Ook nooit iets over geezen, trouwens. Getrouwd zijn met een voorzitter van dit formaat dat moet en dat kan haast niet anders, een opoffering betekenen voor de man in kwestie. As Agnes thuiskomt staat waarschijnijk het eten op tafe, is het huis gestofzuigd en zijn de ramen gezeemd. Indien u zich as ezer hierin herkent. wenu dan heb ik met u te doen en heeft u mijn wegemeende steun. Agnes heeft natuurijk we een paar moeiijke maanden achter de rug. Zo n discussie over de pensioengerechtigde eeftijd gaat je natuurijk niet in de koude keren zitten. En as die opgeopen teeursteing dan s avonds ook nog moet worden opgebiecht aan je echtgenoot die, na a die drukke werkzaamheden van die dag, uitgeted op de bank zit. Dan kan het haast niet anders dan dat in huize Jongerius het icht die avond vroeg is uitgegaan. En dan de vergeijking met onze voorzitter. Die ziet er toch een stuk beter uit. Neem bijvoorbeed de verschien in postuur. U kunt samen met mij niet anders concuderen dan dat onze voorzitter daarin aanzienijk minder is toebedeed. Dan ontdek ik nog een vreemd fenomeen. Wij van de NCF hebben een man en geen vrouw as voorzitter. Indien u wit kunt u deze constatering verifiëren zodat we gezamenijk kunnen vaststeen dat ik niet ieg. Op pagina drie, vak boven het voorwoord, staat een pasfoto van onze voorzitter. Dat voorwoord is een soort opbeurend verhaatje dat ervoor zorgt dat u as ezer niet in een depressie beandt. Op zich vind ik dat ook een uitermate nobe streven. Mag ik dat derhave hier as puspunt aanmeden? Temeer daar hij as onze voorzitter, over het agemeen goed weet waarover wij as redactie gaan schrijven. En daar wordt hij net as wij, vaak niet atijd vroijk van. A die pannen van de regering, bezuinigingen, anger doorwerken, werkgeegenheid, meer werk met minder mensen enz. Dan is het een knap staatje vakmanschap dat je as eider van onze cub, je niet aat meesepen in de agehee maaise. Achteraf is het misschien daarom maar goed dat het kabinet gevaen is. Ahoewe je weet het niet. Misschien moeten we dat nog eens intern bespreken? De pasfoto, neemt u mij niet kwaijk dat ik was even afgedwaad. As u die goed bestudeert dan ziet u een gezicht dat een minzaam achje produceert. U ziet het vriendeijk geaat van een man met visie. Een man die zich goed heeft voorbereid en die zich de kaas niet van de boterham aat eten. Onze kaas we te 6 NCF Finanzien apri 2010

7 Femmie Harinck werft vier nieuwe eden verstaan. Je kunt aan zijn gezicht niet zien dat hij hee vee aan zijn hoofd heeft. De goede observeerder ontdekt we een denkrimpe op zijn voorhoofd. Geen verontrustend zorgpuntje. Een goede nachtrust en een verzachtende crème poetsen dat heemaa weg. Mag ik u ook opmerkzaam maken op de keding. Een keurige maatpak, met schoon overhemd en stropdas. Ongetwijfed zijn daarbij ook bijbehorende zwarte schoenen gekocht. Een man met smaak en met een uitgesproken mening, dat zie je zo. Een voorzitter met zo n uiterijk, daar kun je as NCF mee voor de dag komen. Wij hebben het goed voor ekaar. Ten sotte kan ik niet naaten u te wijzen op nog een nuttige bijkomstigheid. Zo heb ik nimmer een onvertogen woord geezen over onze voorzitter. Geen enke roddebad heeft het aangedurfd iets negatiefs over hem te schijven. Feiteijk ken ik geen enkee BN er van wie dat gezegd kan worden. Daarvan uitgaande, wi ik opmerken dat onze voorzitter van onbesproken gedrag is. Een constatering die ik as uxe garnering nog even aan deze coumn toevoeg. Nu wij gezamenijk deze feiten hebben vastgested en wij de vergeijking met Agnes kunnen afronden is goed te bemerken dat wij aen hetzefde gedachtegoed koesteren. Onze Abert wordt immers herkozen as voorzitter en ik mag hem dan as eerste feiciteren met zijn herbenoeming as voorzitter van het NCF. Lang za hij even. Peertje Beastingdienst/Centrum voor faciitaire dienstverening, kortweg B/CFD, is een zefstandig dienstonderdee van de Beastingdienst. Ongeveer B/CFD-medewerkers zorgen er dageijks voor dat u zich ongestoord kunt richten op het primaire proces. Of het nu gaat om panden, kantoorbenodigdheden, schoonmaak, koffie- en theevoorziening, kopieer- en printservices of een werkpek, de medewerkers Een goede tip Medewerkers van ambuancediensten komen in spoedsituaties vaak in aanraking met onbekende sachtoffers. Zowe bij het sachtoffer as de ambuancedienst, bestaat op dat moment een dringende behoefte om de famiie in te ichten over de ontstane situatie. Dit is niet atijd eenvoudig. Vaak komt het voor dat de patiënt we een mobietje bij zich heeft, maar moet het ambuancepersonee eerst de hee gsm doorspitten om het juiste teefoonnummer te vinden. Inmiddes is er een simme opossing gevonden voor dit probeem; de zogenaamde ICE code. (In Case of Emergency) As iedereen in zijn GSM een adres aanmaakt onder de naam ICE en van de B/CFD zorgen ervoor dat het aemaa dik voor ekaar komt. Dat vraagt noga wat van de medewerkers; met name daadkracht. In Goes kunnen ze daar zeker over mee praten. In één kap heeft mevrouw Femmie Harinck vier nieuwe NCF eden weten te werven bij CFD personee. Het zijn de dames Karin Wiemstein, Cara Neve, Corrie Koops en Tineke Provoost. Er werd gekozen voor het idmaatschap van de NCF omdat er met het oog op de komende B/CFD reorganisatie, noga wat onrust is ontstaan op de werkvoer. Samen zijn we sterk en individuee beangenbehartiging staat ook in 2010 nog atijd as een huis. Maar ook de soidariteitsgedachte is vokomen aanwezig. De premie die de aanmeder ontvangt bij het werven van een nieuw id, is door Femmie in de gezamenijke pot gedaan. Daar wordt ater wat euks van gedaan. Femmie bedankt, dames van harte wekom. hieronder het teefoonnummer van de persoon die gecontacteerd moet worden opsaat, creëer je een standaardnaam die overeenstemt met de te contacteren persoon in een noodgeva. ICE is inmiddes a internationaa erkend as afkorting. Zo weten onder andere de poitie, ambuancemedewerkers en de dokter wie ze moeten contacteren. As je verschiende nummers wit opsaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3. Creëer nu meteen een ICE-adres met teefoonnummer in je GSM. Het is gemakkeijk te reaiseren, kost niets en kan zeker een verschi maken as dingen sne moeten gaan. Zegt het voort, zegt het voort! Hans Stoutjesdijk NCF Finanzien apri

8 CAO 2011? Geen oonsveraging zou voortekenen voor de nieuwe zijn secht. Zo zijn bij Defensie de CAOonderhandeingen vastgeopen doordat de staatssecretaris vooropig vasthoudt aan de nuijn. En ook de gemeenteambtenaren hebben hun gerechtvaardigde eis van 1,5% nog ang niet binnen. Een éénmaige toesag van 1% ijkt het maximaa haabare. De vier vakcentraes (w.o. de NCF), die gezamenijk de onderhandeingen met de minister van Binnenandse Zaken zuen voeren, hebben nog geen standpunt ingenomen, athans nog niet bekend gemaakt. We moeten fink bezuinigen, zegt de poitiek. De ene partij vindt 9 mijard euro we genoeg terwij de ander aan het dubbee daarvan denkt. Eén van de bronnen waar uit de poitici dat ged putten is die van de rijksoverheid, die stroomt kenneijk over. De edenraad van de NCF ziet de bui a hangen: dat wordt nu komma nu erbij vogend jaar. wordt duurder, kijk maar naar het brood. Prijscompensatie is dan toch we Aes het minste waar we recht op hebben. Deze hartenkreet is een reactie op een opmerking in de Leidse edenraad om voor de nieuwe CAO toch voora een reaistische eis te formueren. Sommigen vinden dat de bonden, wegens een gebrek aan financiëe middeen bij de rijksoverheid, voora moeten inzetten op secundaire arbeidsvoorwaarden. In de Haring- en Wittebroodzaa van het Leidse Beastingkantoor waar de edenraad van Hoand-Midden, Haaganden en Rijnmond vergadert, oopt de temperatuur op. Na de koetjes en kafjes over de aanstaande Agemene Vergadering, bijkt de beoning van de ambtenaar toch het heetste hangijzer. De CAO voor het Rijkspersonee oopt af op 31 december van dit jaar. De Liever per e-mai De edenraad in Leiden is er één in een reeks die, in de tweede week van maart in diverse paatsen, werd gehouden as voorbereiding op de Agemene Vergadering (AV) van 29 apri aanstaande. Door het bezoeken van zo n raad heb je dé kans om je te uiten over het beeid van het bestuur van de NCF, er is atijd een bestuursid aanwezig. Ook is het voor eden mogeijk een kijkje te nemen in de financiëe huishouding. Over het agemeen aten de eden de edenraad inks iggen. Zij gebruiken iever de teefoon en de e-mai om met de bond in gesprek te gaan over beeidszaken of zich te aten informeren. Kijk maar naar het jaarversag van de secretaris. In 2009 heeft het secretariaat van de NCF ruim poststukken verwerkt en vee 8

9 a hee mooi zijn Jacques van Kesteren honderden e-mais en teefoontjes beantwoord. Toch, as je de AV echt wit beïnvoeden, bijvoorbeed omdat je het niet eens bent met de te kiezen kandidaat bestuurseden, kom dan naar de edenraad. Overbezetting groepsfunctie C Nog een reden om juist we naar de edenraad te komen is bijvoorbeed het met coega s deen van de ergernis, veroorzaakt door de vee onduideijkheden over de reorganisatie die de Beastingdienst nu doormaakt. Voora de B- en C-medewerkers krijgen te maken met een wijziging van de werkpaats. Piet van Ande merkte op de edenraad in Spier dat de veranderingen gevoeig iggen en emoties os maken. Hij icht de kern van het probeem as vogt toe: Door de reorganisatie bij de Douane zijn tientaen douaniers, meesta in de groepsfunctie C, overgestapt naar de Beastingdienstregio s in Noord, Oost en Zuid Nederand. Zij krijgen in deze regio s te maken met een nieuwe reorganisatie. De Beastingdienst wi nameijk dezefde inrichting as bij de Douane: één hoofdkantoor dat met korte ijnen, een aanta regionae kantoren aanstuurt. Maar juist de Beastingregio s Noord, Oost en Zuid kampen met een overbezetting in de groepsfuncties C en, in mindere mate, in de groepsfuncties E en F. Een aanta werkzaamheden wordt in de nabije toekomst geautomatiseerd. Bovenop de overbezetting evert dit een veries aan formatiepaatsen op. Daar komt bij dat de werkzaamheden op andere pekken zijn dan waar de overbezetting aan medewerkers zich bevindt. De opossing kan zijn het verpaatsen van werk of het verpaatsen van medewerkers. Hoe dan ook, voor een aanzienijk dee van de medewerkers gaat er wat veranderen. Houden wat we hebben? Ook eders in Nederand heerst pessimisme over de nieuwe CAO. In het zuiden bespreekt de eden- raad, onder aanvoering van de voorzitter van de NCF, Abert van der Smissen zomaar wat ideeën voor de nieuwe coectieve arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeed de gedachte om in ieder geva te behouden wat we nu hebben. Je moet je nameijk afvragen of staken meer opevert, bracht de eidsman naar voren. LEES VERDER OP PAGINA 11 NCF Finanzien apri

10 NCF peit voor fexibee AOW-eeftijd Onze voksvertegenwoordigers hebben het pan van de regering om de AOW-eeftijd te verhogen naar 67 jaar controversiee verkaard. In gewoon Nederands betekent dit dat het nog een twistpunt is. Vreemd, want er is in de Tweede Kamer een ruime meerderheid voor. Zodra er een nieuw kabinet is, zuen de onderhandeingen naar verwachting voora gaan over de gevogen van de verhoging: wat doen we met de zware beroepen en wordt de AOW-eeftijd fexibe? Hoe zag dat pan van demissionair minister Donner er ook aweer uit en wat vindt de NCF ervan? Het kabinet wi dat werkgevers én werknemers de wetteijke picht krijgen om te zorgen voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zij moeten op een gezonde manier kunnen bijven werken tot hun 67e. De werknemer die dertig jaar ang een zwaar beroep heeft uitgeoefend, moet van zijn werkgever een aanbod krijgen voor minder beastend werk. Doet de werkgever dat niet, dan moet hij ervoor zorgen dat de werknemer toch op zijn 65e kan stoppen door hem financiee te compenseren met 140% van het jaarsaaris. Onder zware beroepen verstaat minister Donner beroepen die na dertig jaar beoefening eiden tot ernstige en fysieke sijtage die niet meer is terug te draaien. Vogens het pan van Donner kunnen mensen, die 42 jaar ang tenminste 1225 uur per jaar hebben gewerkt, op hun 65e stoppen. Zij ontvangen dan we een agere AOW-uitkering. Bij het bekendmaken van dit pan zou de korting op de AOW-uitkering 13,4% bedragen. Het kabinet wi een vangnet bieden voor degenen van wie de WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering afoopt bij 65 jaar en hierdoor in de bijstand dreigen te komen. Er komt dan een speciae overbruggingsuitkering naar de AOW (dus bij 67 jaar), die ongeveer op het niveau van de AOW-uitkering igt. Mensen die hiervan gebruikmaken hoeven dan niet vak voor hun pensioen hun opgebouwde vermogen aan te spreken, wanneer ze in de bijstand komen. Ook staat de uitkering os van inkomen of vermogen van de partner. We herinneren ons de strijd die de vakcentraes FNV, CNV en CMHF hebben geeverd in de Sociaa Economische Raad (SER). Er kwam geen akkoord over de AOW-eeftijd zodat het kabinet zijn gang ging. Vee NCFeden hebben die strijd in de SER aanschouwd en zich hebben afgevraagd: waarom doet onze bond niet mee? Dat komt doordat het Ambtenarencentrum (AC), waarbij de NCF is aangesoten niet in de SER is vertegenwoordigd. Natuurijk heeft de NCF, samen met de andere bonden van rijkspersonee, we over de AOW-kwestie nagedacht en het via AC geprobeerd de poitiek te beïnvoeden. Niet fexibe De NCF vindt dat de kabinetsvoorsteen geen uitzicht bieden op een wevaartsvaste, fexibee en toekomstbestendige AOW. De AOW is niet wevaartsvast, want er wordt nog steeds gekort op de uitkeringshoogte. Niet fexibe, omdat vrijwe niemand eerder kan uittreden en dan ook nog aeen tegen zeer hoge kosten. En niet toekomstbestendig, want er wordt een harde eeftijdsgrens aangebracht ongeacht de feiteijke ontwikkeing van de evensverwachting. Bovendien hebben de kabinetsvoorsteen niet voor iedereen dezefde gevogen. Zo bestaan er zeer grote verschien in evensverwachting, het arbeidsvereden en de zwaarte en veiigheidsaspecten van het beroep. Voor sommigen is anger doorwerken reatief eenvoudig mogeijk, terwij anderen door persoonijke omstandigheden, de situatie op de arbeidsmarkt of door de aard van het werk niet in staat zijn om de AOW-eeftijd werkzaam te bereiken. Sommige groepen kennen bijvoorbeed, gemidded genomen, een agere evensverwachting en zijn ook veea eerder begonnen met werken. De NCF acht het van cruciaa beang dat bij de vormgeving van de aangepaste AOW recht wordt gedaan aan deze verschien. Levensverwachting De NCF en de andere bonden van het AC steen daarom voor om de hoogte van de AOW-uitkering te koppeen aan de verdiende onen en de AOWeeftijd te koppeen aan de evensverwachting en zodoende fexibee uittreding mogeijk te maken. Een onafhankeijk onderzoek naar deze systematiek vinden zij daarom zeer gewenst. De NCF vindt het voorts ongewenst dat tot aan de 65-jarige eeftijd aaneengesoten moet zijn gewerkt om de AOW op 65 jaar te aten ingaan. Zij vraagt zich af waarom deze eis van 42 jaar uit het kabinetsvoorste we gedt tussen 23 en 65 jaar en niet tussen bijvoorbeed 20 en 62 jaar. Hierdoor dreigen juist de ager geschooden te worden achtergested. De NCF vindt het verder zeer merkwaardig dat iemand die voedig 10 NCF Finanzien apri 2010

11 Jacques van Kesteren vodoet aan de eis van het arbeidsvereden, toch te maken krijgt met een forse strafkorting, wanneer hij op 65 met pensioen gaat. Zware beroepen De NCF is het niet eens met het pan van het kabinet om de zware beroepenregeing te beperken tot fysiek zware arbeid. Ook een zware psychische beasting kan eiden tot sijtage en tot het onvermogen om tot 67-jarige eeftijd door te werken. De kritiek van de NCF richt zich ook op de wijze waarop het kabinet met het dossier omgaat. Zo wordt de uitwerking van wat tot een zwaar beroep wordt gerekend niet door de poitiek opgepakt, maar afhankeijk gemaakt van het overeg tussen werkgeversen werknemers. Zij moeten tot een gemeenschappeijk voorste komen. Maar werkgevers hebben geen enke beang om aan het benoemen van zware beroepen mee te werken. In tegendee, zij hebben hier aeen maar financiëe nadeen van. Positie ouderen De NCF vindt dat er maatregeen nodig zijn om niet aeen de positie van de oudere werkende te versterken, maar ook oudere werkozen aan de sag te hepen. Het fankerend beeid van het kabinet is op dit punt (nog) zwaar onvodoende. In de eerste paats bevatten de kabinetsvoorsteen eerder een prikke om oudere werknemers juist niet anger in dienst te houden, maar ze te ontsaan. Bovendien treffen de maatregeen die er a we zijn (bijvoorbeed de doorwerkbonus) voora de groepen die toch a anger kunnen doorwerken. Of de maatregeen hebben weinig effect, zoas de premiekortingen voor werkgevers. Ten sotte, De NCF vindt het vreemd dat de AOW voor de meeste mensen moet ingaan op 67 jaar, terwij de verpichte ontsageeftijd (voorasnog?) 65 jaar bijft. Rijksdienst van de toekomst Bestuurders, directeuren P&O en vakbonden hebben uitgebreid nagedacht over de vraag: Hoe ziet de Rijksdienst van de toekomst eruit? Dit heeft geresuteerd in een boekje dat je kunt opvragen bij het secretariaat van de NCF. In het boekje zijn vier thema s uitgewerkt: 1. Omgaan met variatie, 2 (Duurzame) inzetbaarheid, 3. Vakmanschap, professionee ruimte en sturen op de kennis. 4. Fexibiisering van de rijksdienst. Beangsteenden kunnen het boekje digitaa ontvangen. Stuur een maitje naar Heb je iever een kort visuee inzicht over de rijksdienst van de toekomst? Check dan youtube: com/watch?v=rbas6pmoifo&feature=paylist&p=935e405072ece0 Geen oonsveraging zou a hee mooi zijn VERVOLG VAN PAGINA 9 Kosten maken voor stakingsuitkeringen terwij eventuee acties misschien maar 1% opeveren? In Apedoorn en in het noorden, in Spier vat met 70 eden de grootste opkomst te noteren, hebben de regioconsuenten de CAO speciaa op de agenda gezet. Het doe is de opvattingen van de eden te inventariseren. In deze paatsen kunnen de eden zich gebofkont noemen want ook hier voert de voorzitter persoonijk de discussie aan. Zijn vraag is eenvoudig: Wat wien juie voor de nieuwe CAO? Iemand herinnert zich dat er 2,5% aan oonruimte zou worden vrijgemaakt, hoe staat het hiermee? Van der Smissen zegt dat er voorsteen zijn gedaan om in het oongebouw financiëe ruimte te vinden door een verschuiving van de oonschaen. Deze voorsteen zijn nu achterhaad door de financiëe crisis en het vaen van het kabinet. Op dit moment wordt er (nog) niet formee onderhanded. De opsteing van de rijksoverheid is nu dat ae financiëe ruimte za moeten komen uit onze eigen oonsom. In deze tijden is het misschien beter om mogeijkheden te zoeken in de verhouding tussen arbeid en privé, bijvoorbeed een verruiming van de IKAP-regeingen en de herinvoering van de 2e PAS-dag, as een midde om het doorwerken tot 65 of 67 jaar draagijker te maken. As de edenraad het eens is om in ieder geva vast te houden aan de tot nu toe verworven rechten, zegt dit iets over hun gevoe van machteoosheid maar ook van berusting. Hij voet zich een speeba van de poitiek. En dat dure brood? Ach, dat komt vast nog we op de pank. En zo niet? Dan za straks de sterk verkeinde overheid eegstaande beastingkantoren vorderen en er gratis haring en wittebrood uitdeen. We met uitjes graag! NCF Finanzien apri

12 Vraag en antwoord Wat houdt de eden bezig? De NCF ontvangt wekeijks vragen en opmerkingen van eden. Weicht heeft u dezefde vragen. Daarom de rubriek Vraag en antwoord. Bijzondere vragen en antwoorden worden gepaatst. die gemaakt is na de circuaire is hier hee duideijk in. Uw coega kan dus het beste een verzoek indienen en bezwaar maken tegen de afwijzing. Vogens SAP ben ik nog ziek Ik ben een tijd ziek geweest maar sinds kort werk ik weer voedig. Toch bijf ik geregistreerd staan as ziek (voor 1%) binnen SAP. Heeft dit nog gevogen voor het tweede ziektejaar? Na twee jaar ziekte kun je worden gekort op je saaris. De 1% ziekregistratie is een signaa in SAP dat op deze medewerker een bijzondere situatie van toepassing is. 55 jaar en nachtdiensten Binnenkort word ik 55 jaar en dan hoef ik geen nachtdiensten meer te verrichten. In ons rooster hebben wij niet aeen nachtdiensten maar ook diensten van uur tot uur en van uur tot uur. Mijn teameider zegt dat as ik geen nachtdiensten doe, ik ook geen ate diensten mag draaien. Ik wi deze diensten we bijven doen. Kan dat zonder dat ik opdraai voor de nachtdiensten? Antwoord NCF: Het antwoord op uw vraag staat in artike 21 id 5 van het ARAR: Aan de ambtenaar van 55 jaar en ouder wordt niet opgedragen dienst te verrichten tussen uur en uur tenzij een gedeete van een dienst betreft die dooroopt na uur en ten aatste eindigt om uur. Dit betekent dat u ook na uw 55 ste verjaardag nog diensten kan verrichten tussen uur en uur en tussen uur en uur. Diensttijdgratificatie bij FPU In de kaderbrief as ik dat iemand die met FPU gaat en binnen 5 jaar een ambtsjubieum zou vieren, recht heeft op een diensttijdgratificatie naar rato. Een coega hoort echter van de infoijn personee dat hij niet in aanmerking komt voor deze regeing. Wie heeft het nu bij het rechte eind? Antwoord NCF: De infoijn heeft ongeijk. Uw coega heeft recht op een gedeeteijke diensttijdgratificatie. Dit komt voort uit het Sociaa Fankerend Beeid. De circuaire die hierover is verschenen, is niet hee heder maar de regegeving Antwoord NCF: Nee, u wordt bij 1% ziekte niet gekort op uw saaris. De NCF constateert dat meerdere medewerkers in hun tweede ziektejaar worden geregistreerd as 1% ziek, terwij ze 100% werken. In het tweede ziektejaar krijgt de medewerker 70% van zijn saaris over de uren dat hij ziek is. Over uren die hij we werkt, ontvangt hij 100% saaris. Er zijn medewerkers die in het tweede ziektejaar voor het voedig aanta uren passende arbeid verrichten. Omdat zij dan 100% krijgen uitbetaad, dreigen ze uit beed te raken. De 1% ziekregistratie is een signaa in SAP dat op deze medewerker een bijzondere situatie van toepassing is (toepassing Wet Verbetering Poortwachter e.d.). Het gaat dus om een administratieve opossing. Directeur-Generaa Peter Ved heeft gezegd in het Georganiseerd Overeg van de Beastingdienst (GOBd) dat deze 1% registratie geen nadeige gevogen heeft voor de medewerkers. 12 NCF Finanzien apri 2010

13 Meer duideijkheid over mobiiteitstoesag Jacqueine Choufoer - Van der We vestigde zijn aatste hoop op het oordee van de wijze heren en dames van de Centrae Raad van Beroep. A eerder schreef ik dat men de mobiiteitstoesag steeds vaker afwijst. Het bevoegd gezag stet in vee gevaen dat er geen sprake is van dienstbeang. De NCF-juristen en het bevoegd gezag zijn het vaak niet eens over het antwoord op de vraag of het dienstbeang nu we of niet aanwezig was. Argument van de dienst is dan dat de functie van degene die verpaatst, moet worden opgevud. Vogens de Beastingdienst dient de overpaatsing dan aeen het beang van de betrokken ambtenaar. De Centrae Raad van Beroep heeft zich geukkig recenteijk uitgeaten over het begrip dienstbeang. De uiteg die de Raad in de uitspraak heeft gegeven biedt nieuw perspectief. In de zaak waar de Centrae Raad van Beroep uitspraak doet, betreft een behandefunctionaris in de groepsfunctie E bij de Douane. Na een succesvoe soicitatie wordt hij op grond van artike 57 id 1 van het ARAR aangested as groepsfunctionaris F. Voordat hij daadwerkeijk aan het werk gaat, moet de Douanemedewerker hij eerst de opeiding voor de groepsfunctie F afronden. De inschaing van de coega vogt na het afronden van de opeiding. Voordat het zover is heeft deze coega een verzoek ingediend om hem een mobiiteitstoesag toe te kennen. Dit verzoek wordt afgewezen. Hij tekent bezwaar aan. Maar ook dat wordt afgewezen. En ook bij de rechter vindt de man geen gehoor. De rechter vogt de redenering van de Beastingdienst dat in dit geva niet was vodaan aan de eis dat het dienstbeang gebaat is bij de paatsing van de coega in juist die functie as behandefunctionaris F. De coega aat het er niet bij zitten en Ontkennen De Raad kwam tot een ander oordee dan uw werkgever en de rechtbank. Bij een overpaatsing op grond van artike 57, eerste id en tweede id, onder b, van het ARAR bestaat vogens de Raad in beginse aanspraak geeft op de mobiiteitstoesag, tenzij er sprake is van een uitzondering. Het gaat erom dat het functioneren van de organisatie door de paatsing in de nieuwe functie is gebaat. In de situatie van de coega was dit onmiskenbaar het geva omdat door zijn paatsing in de groepsfunctie F een openstaande functie werd vervud. De Raad vond dat de Beastingdienst niet kon ontkennen dat daarmee het dienstbeang was gediend ondanks dat er nu vervogens in groepsfunctie E vacatures zouden ontstaan. Overigens had de uitspraak niet het door de coega gewenste gevog. De Raad oordeede nameijk ook dat dit een bijzonder geva was waarin het daadwerkeijk kunnen gaan vervuen van de nieuwe functie afhankeijk was van het met succes afronden van een daaraan voorafgaande votijdse opeiding. In zo een geva kan het tijdstip waarop de functie feiteijk za worden gaan vervud, worden aangemerkt as het tijdstip waarop de functiewisseing paatsvindt. De coega kreeg een saarisverhoging vanaf het moment dat hem de werkzaamheden in groepsfunctie F voedig werden opgedragen. Op die wijze werd hij dus a beoond voor zijn mobiiteit en kon hij daarnaast geen recht op de mobiiteitstoesag doen geden. Ondanks de sechte afoop voor de ambtenaar zijn de juristen van de NCF bij met de duideijkheid die het hoogste rechtscoege in het ambtenarenrecht heeft verschaft. Het biedt uw werkgever in ieder geva weer iets minder ruimte om uw verzoek tot toekenning van mobiiteitstoesag af te wijzen. NCF Finanzien apri

14 Het woord is aan... Wiem Cox Ook NCF! Joop Hupkes Wat kan de NCF betekenen voor de gepensioneerden? Wanneer je met pensioen gaat, verandert er noga het een en ander. Er bestaat vee onduideijkheid met betrekking tot de financiëe consequenties. Het geven van voorichting aan mensen, die binnenkort met pensioen gaan zou een goede zaak zijn. Het is van beang dat bonden bij het ABP de vinger aan de pos houden en de ontwikkeingen nauwettend bijven vogen. Weke hobby s heb je? Tennis, gof (een gevecht met je zef, je bepaat voedig zef het resutaat zowe in positieve as in negatieve zin) ezen en reizen. Gepensioneerd NCF-id Wiem Cox is geboren op 3 augustus 1949 in het Limburgse Boukou. In de provincie waar we geen Commissaris van de Koningin hebben maar een Gouverneur. De ambteijke status heeft Wiem sinds kort vaarwe gezegd om te kunnen genieten van de vrijheid van een gepensioneerde. Wanneer ben je bij de Beastingdienst begonnen? Ik ben in september 1965 begonnen bij het ontvangkantoor der Rijks Beastingen Roermond. Het was in de tijd dat de aanmaningen en de dwangbeveen nog met de hand werden geschreven. In 1974 ben ik vertrokken naar Apedoorn. Dat was overigens niet heemaa nieuw. In de opbouwfase van de automatisering zat ik er a twee keer gedetacheerd. verenen van bijzondere vrijsteingen (o.a. miitaire voertuigen en voertuigen voor speciae diensten). Ik ben ook nog fraudecoördinator geweest. Waarom heb je destijds voor de Beastingdienst gekozen? Het was geen bewuste keuze, meer een stuk zekerheid. Bij de Beastingdienst had ik, weiswaar onder het voorbehoud dat ik het dipoma zou haen, a sne een baan. Wat is je favoriete vakantieand? Ik reis vee, eigenijk de hee wered rond. Ieder gebied heeft zijn eigen cutuur en charmes. Zuidoost-Azië is bijzonder boeiend. Mijn weredstad is Hoewe ik eigenijk meer een natuurmens ben heeft Rotterdam toch we iets wat mij aantrekt. Een stukje jeugdsentiment, ik kwam er vee in mijn jeugd. Weke kranten en / of tijdschriften ees je? Ik ees de Vokskrant en de Stentor. Daarnaast koop ik nog we eens Vrij Nederand of een computerbad. Waar heb je een heke aan? Hypocriet gedrag. Je anders voordoen dan je bent. Wat waren je voornaamste werkzaamheden in het Apedoornse? Mijn werkgebied was de Motorrijtuigenbeasting. Ik heb vertoogschriften geschreven en ben eidinggevende geweest van de afdeing beast met het Wat was je beangrijkste reden om id te worden van de NCF? Ik vond dat je id moest zijn van een vakbond. Maar voora de onafhankeijke status van de NCF, niet gebonden aan een geoof of poitieke partij, hebben mijn keuze bepaad. As ik het in Nederand voor het zeggen had, dan Het kinkt misschien as een ciché. Maar we zouden wat sociaer met ekaar omgaan en wat meer respect voor ekaar hebben. Voora aan dat aatste hecht ik grote waarde. 14 NCF Finanzien apri 2010

15 Individuee Beangen behartigers Vragen over uw rechten en pichten bij een probeem in reatie tot uw werk kunt u vooreggen aan onze zogenoemde Individuee Beangenbehartigers (kortweg IB ers) in uw regio. Groningen / Friesand / Drente / Overijsse / Gederand Theo Geraedts Piet van Ande Dienst Fevoand / Noord-Hoand Raymond de Goijer Dienst Rachid Karkache Dienst Regioconsuenten NCF REGIO 1: B/Noord - B/Randmeren - B/Oost - B/Rivierenand Henk Meuman Hennie Verschoor REGIO 2: B/Hoand-Noord - B/Amsterdam - B/Utrecht-Gooi Henk Geens Dienst REGIO 3: B/Hoand-Midden - B/Haaganden - B/Rijnmond John Haverhout Dienst REGIO 4: B/Oost-Brabant - B/Limburg Edwin Janssens REGIO 4: B/Oost-Brabant - B/Zuidwest Wim de Graaf REGIO 5: CA - CICT - CFD - CPP - CKC - FIOD/ECD - BEL.TEL - BTL. - TOESLAGEN - MvF - Domeinen - overig Wim Adofsen REGIO 6: Douane Noord Cor van Wijmeren Dienst REGIO 7: Douane West Hans van der Zwet Sotenmaker REGIO 8: Douane Rotterdam Frans Koppenhagen Pau van Kouteren REGIO 9: Douane Zuid Frans Dirkx Zuid-Hoand / Zeeand Monique Biekendaa Kees van Koeveringe Dienst Dienst Dienst Noord-Brabant / Limburg Joop van Oord Dienst Han Reijnders Dienst Jurgen van de Beek Dienst NCF-Patform Medezeggenschap Het Patform Medezeggenschap is opgezet om onze OR-eden structuree te ondersteunen. De coördinator van dit Patform is Jos Voortman. De bestuursagen informeren de eden van het Patform continu en voedig, terwij de eden continu signaen en informatie doorgeven aan het bestuur. U kunt de eden van het Patform benaderen voor vragen en opmerkingen. Hans Bongers Frans van Even Fred Goverde Dienst Koos Grave Dienst John Haverhout Dienst Nico Middejans Koos van Schaik Dienst Jos Voortman Guust Vroing Dienst NCF Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën Oorspronkeijk opgericht op 24 november 1889 Aangesoten bij: Ambtenarencentrum en Cesi Grondsag: De bond is onafhankeijk, zonder binding met een bepaade geesteijke stroming of poitieke partij, onder voedige eerbiediging van de godsdienstige, weredbeschouweijke of poitieke overtuiging van zijn eden. Secretariaat NCF: Strevesweg 700/ AS Rotterdam Teefoon Fax Internet: E-mai: Voorzitter: A. van der Smissen, Odenzaasestraat 611, 7524 AA Enschede, GSM Penningmeester: W.M.E. Zijstra, Middeburgsestraat 31, 4388 NS Oost-Souburg, GSM Bankrekeningnummer t.n.v. NCF Secretaris: A.H.M. van Gaans, Franciscusberg 78, 4611 MZ Bergen op Zoom, GSM Portefeuiehouder coectieve beangenbehartiging: J.C.B. Voortman, Louis Couperusstraat LT Zevenaar, GSM Portefeuiehouder beeidsontwikkeing: J.W. Vonk Rossinistraat 36, 5151 KJ Drunen, GSM , te Portefeuiehouder individuee beangenbehartiging: E. Renkema, GSM Portefeuiehouder dienstverening: P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht GSM Ledenadministratie: M. Oudeman Gardeniada 3, 2317 HV Leiden Pubic reations: Propagandamateriaa aanvragen bij P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht, Te ISSN: NCF Finanzien apri

16 Houd de vaart erin! Kies voor de NCF en betaa de eerste zes maanden geen contributie. Ja, ik word ook id van de NCF, de grootste binnen Financiën... Naam: M / V Roepnaam: Voornamen (vouit): Geboortedatum: Nummer 4, Apri 2010 Adres: Postcode: E-mai adres in Lotus: E-mai privé: Woonpaats: Ondergetekende verbindt zich tot schrifteijke wederopzegging, zijn verpichtingen as bondsid m.i.v.: te zuen nakomen en verkaart de contributie via inhouding op het saaris te vodoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdee waar hij/zij werkzaam is. Handtekening Bovengenoemd id aangemed door: Naam: Knip de ingevude bon uit en stuur hem in een enveop zonder post zege naar: Diensteenheid: Beastingdienst/Douane/Toesagen Kantoor: SAP Personeesnummer: Mijn idmaatschap duurt minimaa twee jaar. Na drie maanden idmaatschap kan ik gebruik maken van de voordeen van de NCF, zoas individuee beangenbehartiging en juridische bijstand. * Laagste contributie * De eerste zes maanden idmaatschap gratis * De NCF is een moderne vakvereniging en staat open voor jouw frisse ideeën * De NCF is er atijd, ook op de werkvoer * De kosten voor het idmaatschap zijn inkomensafhankeijk. Het idmaatschap kost tussen de vijf en tien euro per maand. Woonpaats: Mijn wervingspremie à 10,00 kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.: NCF Antwoordnummer VL Leiden Faxen kan ook

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

Vakantiegids R IZ. Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeilcruise in Griekenland Wandelen in het Sauerland en nog veel meer

Vakantiegids R IZ. Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeilcruise in Griekenland Wandelen in het Sauerland en nog veel meer Vakantiegids R IZ 2011 Vakanties voor mensen met een verstandeijke beperking 1 1 Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeicruise in Griekenand Wandeen in het Sauerand en nog vee meer BUSJE

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8. Een overzichtelijk leven. Negatieve energie is verloren energie.

Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8. Een overzichtelijk leven. Negatieve energie is verloren energie. Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 6 - Maart 2012 Een overzichtelijk leven. PAG 5 Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8 INTERVIEW PAG 12 Negatieve energie is verloren energie.

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE 2014 n 2 Hamburgerdiner voor twee op facebook! DE BLOKPERIODE HEMEL OF HEL? SPOTTED @ HUB 3 STUDENTEN, 3 OUTFITS BEN JE EEN DOENER OF EEN DENKER?

Nadere informatie

Tussenstand. De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10. Kaderdag Rijksvakbonden. Kariem Saleh Bakir, werkzaam als heffer OB. Uitgave 4 - Oktober 2011

Tussenstand. De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10. Kaderdag Rijksvakbonden. Kariem Saleh Bakir, werkzaam als heffer OB. Uitgave 4 - Oktober 2011 Magazine voor de leden van de NCF Tussenstand De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10 Uitgave 4 - Oktober 2011 PAG 14 Rinus is niet meer nodig, interview met Rinus Oudeman. PAG 4 Kaderdag Rijksvakbonden.

Nadere informatie

We hebben visie nodig! Pagina. Cyberaanvallen op de overheid. Sandra Bunthof. Uitgave 15 - Augustus 2013. Magazine voor de leden van de NCF PAG 14

We hebben visie nodig! Pagina. Cyberaanvallen op de overheid. Sandra Bunthof. Uitgave 15 - Augustus 2013. Magazine voor de leden van de NCF PAG 14 Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 15 - Augustus 2013 PAG 14 Cyberaanvallen op de overheid We hebben visie nodig! Pagina 4 INTERVIEW PAG 6 Rachid Karkache, douanemedewerker, belangenbehartiger OOK

Nadere informatie

-LAATSTE' 60% TOEGENOMEN LEDENTAL RETO IS J 1. be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..teld door de heer Takke

-LAATSTE' 60% TOEGENOMEN LEDENTAL RETO IS J 1. be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..teld door de heer Takke ARNHEM - 1963. 1 0 ~f LEDENTAL RETO IS -LAATSTE' -- --- JAAR MET 60% TOEGENOMEN Speciae aandacht werd besteed aan de successen van Cees van Espen in de Ronde van Gederand, het Nederands kampioenschap.

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS 2015 01 02 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 03 04 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 05 06 AUGUSTUS 2015 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat

Nadere informatie

Vraagstukken in Menselijke Genetica

Vraagstukken in Menselijke Genetica Vraagstukken in Menseijke Genetica MODULE 4 European Initiative for Biotechnoogy Education Aan de modue hebben ben bijgedr edragen: en: Wibert Garvin (coördinator) Catherine Adey, Bernard Dixon, Jan Frings,

Nadere informatie

BiSL is geen echt procesmodel, geen rolmodel, maar wel een goed hulpmiddel

BiSL is geen echt procesmodel, geen rolmodel, maar wel een goed hulpmiddel BiSL ge echt procesmo ge romo maar we e goed hupmid Reactie op Stofberg & Van r Pos. In IT Beheer Magazine nummer 4 vorig jaar door e poemiek gestart met as tite BiSL ge procesmo ( ASL ). Hierop vervogs

Nadere informatie

Hoogbegaafd. Help! Gelukkige bedrijven presteren beter. 5 Jaar AKC Pagina 14. Chief Happiness Officer in opkomst. inclusiviteit. jobcoach?

Hoogbegaafd. Help! Gelukkige bedrijven presteren beter. 5 Jaar AKC Pagina 14. Chief Happiness Officer in opkomst. inclusiviteit. jobcoach? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang oktober 2014 nummer 5 Help! Hoogbegaafd Chief Happiness Officer in opkomst 5 Jaar AKC Pagina 14 Gelukkige bedrijven presteren beter > Stuurloos zonder jobcoach?

Nadere informatie

info@belleman.nl i www.dorpsgenoten.info

info@belleman.nl i www.dorpsgenoten.info 12 SEPTEMBER 2012 - nummer 390 t 072 506 1201 f 072 506 3974 e info@beeman.n i www.dorpsgenoten.info Postadres: Egmonderstraatweg 5 1934 AA Egmond aan den Hoef Verschijnt wekeijks huis-aan-huis ADVERTENTIE

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

ONS PENSIOEN. Ouderen hebben grote betekenis voor de samenleving. Staat leent van pensioenfondsen: Origineel plan of luchtfietserij?

ONS PENSIOEN. Ouderen hebben grote betekenis voor de samenleving. Staat leent van pensioenfondsen: Origineel plan of luchtfietserij? BPP: Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn ONS PENSIOEN Doelstelling van pensioen: Mensen in staat stellen hun levenswijze voort te zetten Uitdaging: Van Zorg naar Gezondheid

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6. Voorzitter. Paul Koeslag. neemt afscheid. Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5

JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6. Voorzitter. Paul Koeslag. neemt afscheid. Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5 JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6 Voorzitter Paul Koeslag neemt afscheid Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5 Haal het beste uit de zorg met de Beter Af Polis Nu 25% EXTRA

Nadere informatie

Marja Pronk: werken geen plicht. Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden

Marja Pronk: werken geen plicht. Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden JAARGANG 2 OKTOBER 2008 NR 5 Marja Pronk: werken geen plicht Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden www.pggm.nl Sommige mensen hebben

Nadere informatie

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN JUlI 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Nieuw bestuur, nieuwe gezichten Nieuwe regels voor pensioenfondsen in zicht Een typische vrijdagavond is er voor

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie