REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL"

Transcriptie

1 REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1

2 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP EN OPLEVERINGEN Algemene delstellingen en prjectwerking Prject cördinatie team Wetenschappelijk Cmité Cntacten Finalisatie stadium van het huidige rapprt Glbale aanpak Verlp van het prject Samenstelling van de equipe en wetenschappelijk Cmité Explratie van mgelijkheden Delstellingen Beschrijvende studies van de mgelijkheden van de systemen Kwaliteit van eerstelijnszrg en datasystemen Ethische beschuwingen en cnfidentialiteit Cnsensusntwikkeling Haalbaarheidsstudie van de gegevensverzameling Delstellingen Aanpassing van de aanpak in de twee taalgemeenschappen Vlaamse Gemeenschap Regi Brussel- Wallnië HAALBAARHEIDSSTUDIE IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Principes weerhuden dr BCA 5 mei De vraag van de piltkringen Principes van de vrgestelde CPW server Delstellingen van het weerhuden mdel Dataflw Aanver van data dr de webservice Verwerking van de gegevens De trainingen Vrbereiding Vaststellingen tijdens de trainingen Beheften aan IT cördinatie p kringniveau Cnclusies n.a.v. cntacten met kringen en tijdens de vrmingen Haalbaarheid van de gecdeerde gegevensverzameling a.d.h.v. een web tepassing

3 3. AANPAK EN VASTSTELLINGEN VAN FRANSTALIGE HUISARTSEN Weerhuden principes Haalbaarheidstesten van het systeem Eerste pilttest p de gegevens van een grep artsen Tweede test EVALUATIE, BESLUITEN EN AANBEVELINGEN Evaluatie Cnclusies Besluiten Herriëntering van de plitiek betreffende de labeling van het EMD De ndersteuning van de HA is p verschillende niveaus ndzakelijk MANAGEMENT SUMMARY Destelling van het nderzek Werkmethdes Prblemen Wat wisten we vr dit prject al? Wat weten we meer nu? Vrstellen vr de tekmst Operatineel maken van systemen vr de transfer van zrggegevens Op niveau van huisartsen Op niveau van sftware pakketten Op niveau van e-health faciliteiten LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN 49 De synthese van het werk van de Franstalige equipe en hun bijlagen zijn tevens te vinden p de site: &lang=fr 3

4 Wij danken de cllega s die bijgedragen hebben dr hun reflectie, werk en antwrden aan de verwezenlijking van deze brede visie betreffende het beheer van zrggegevens gericht p verbetering van de zrgkwaliteit. Wij danken de verheid vr hun ndersteuning van dit nafhankelijke werk en hun begrip vr de meilijkheden en de werkmstandigheden in het werkveld. 4

5 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP EN OPLEVERINGEN L. Pas en M. Jamulle 1.1. Algemene delstellingen en prjectwerking De vrpgezette delstelling van het REGM prject was de haalbaarheid nagaan vr het pzetten van gegevensverzameling uitgaande van bestaande elektrnische dssiersystemen van huisartsen in samenwerking met huisartsen en hun kringen met vlgende specificaties: Gericht p zrgverlening en kwaliteitsndersteuning Vlgens nden en haalbaarheid vr huisartsenusers en hun kringen Gericht p feedback en vergelijking tussen praktijken (benchmarking) Prject cördinatie team L. Pas (Prjectleider, afdelingshfd Onderzek Dmus Medica) K. Thmeer (IT expert 1 ) en P. Burggraeve (Kwaliteitsbevrdering en ndersteuning veldwerk 2 ). M. Jamulle (CAMG UCL) cördinatr van Franstalig samenwerkingsverband, bijgestaan dr C. Rmain (IT Grep Franstalige kant) en in de beginfase een externe cnsultant (D. De Keuster) Wetenschappelijk Cmité emdmus & DOMEDIT H. Van Pttelbergh U- Gent M. Verbeke, D. Schrans en S. Rse ACHG Ku-Leuven S. Barthlmeeusen VUB M. Nyssen CAMG UCL D. Pestiaux en P. Kelchtermans DUMG ULB M. Rland en F Carbnez CAMG Ulg M. Van Meerbeek en M. Frankh en X. Fridceur e-health Mr. Wathelet 1 K. Thmeer is huisarts en geneesheer-specialist in het beheer van gezndheidsgegevens evenals auteur van de WebWachtMailer die hij via Dmus Medica als vrijwilliger aan de kringen ter beschikking stelt. 2 P. Burggraeve is verpleegkundige (RN, MSc) en vrzitter van de Autrisatie Cmmissie in Dmus Medica. Met betrekking tt het REGM prject werd geen belangenvermenging gemeld. Beslissingen wrden dr de AC genmen en niet dr de vrzitter (zie huishudelijk reglement 5

6 Cntacten Het wetenschappelijk cmité gaf vral in de eerste fase (zie punt ) mee richting en vlgde het prject in haar verlp; een aantal leden werden vr de uitvering van een aantal specifieke taken betrkken bij de verdere uitwerking. Vr het WIV werd V. Van Casteren dr de Federale verheidsdienst als externe bservatr mede uitgendigd. Het cmité kwam tweemaal bijeen. Cntacten met leden van het cmité werden via individuele weg nderhuden in andere bijeenkmsten f verleggrepen. Cntacten met Franstalige artsen werden geïnitieerd en gecördineerd vanuit CAMG UCL dr M. Jamulle. Hierbij werden cntacten genmen met.a. ITIM (SSMG), FAG, de Réseau Santé Walln en Crisnet. Van deze rganisaties heeft uiteindelijk alleen Crisnet aan prjectwerking bijgedragen. De Franstalige academische centra vr huisartsengeneeskunde hebben allen deelgenmen dr het bijdragen van specifieke vereengekmen analyses. Langs Vlaamse kant was er regelmatig samenspraak binnen vergaderingen van emdmus (Nederlandstalige gebruikers en vertegenwrdigers van de wetenschappelijke universitaire grepen), Dmedit ( technische cmmissie IT) en met het kringlket vr de kringen. Op verschillende mmenten in de cnsultatie fase, zijn de bevindingen drgegeven aan de werkgrepen en AV van Dmus Medica tav veldverkenning IT in december 2010 en bij feedback p de ntwikkeling van zrgmdel 2020 in april 2011). Samenspraak geschiedde p verschillende mmenten met Prrec als Frum van sftware ntwikkelaars en met vertegenwrdigers van enkele veel gebruikte pakketten. Samenspraak geschiedde k tweemaal met de prjectleiding van Achil. Verschillende cntacten vnden plaats met de medewerkers en leiding van e-health in het kader van de ntwikkeling van webservices in het Vlaamse luik Finalisatie stadium van het huidige rapprt Het huidige rapprt is een rapprt dat ter gedkeuring vrgelegd wrdt aan het wetenschappelijk cmité m de cnclusies te nderschrijven en aan het begeleidingscmité m de deliverables te aanvaarden en uiteindelijke gedkeuring te verstrekken. Een afsluitende bijeenkmst van het wetenschappelijk cmité werd gehuden p 25 mei 2011 ter bespreking van de eindadviezen (deel 4 van dit rapprt). Deze adviezen wrden nadien vrgelegd aan de Federale Raad van Huisartsenkringen m hun nafhankelijk advies te kunnen uitbrengen. 6

7 Glbale aanpak Er werd gewerkt met een Vlaamse en Franstalige equipe vlgens een afgesprken werkverdeling vr de gemeenschappelijke beschrijvende delen ( van dit rapprt). Uiteindelijk werd een brede nline prcedure vr cnsensusntwikkeling pgestart na verleg met en gedkeuring van de aanpak dr de Federale Raad Huisartsen Kringen ( ). Elke equipe was vervlgens apart verantwrdelijk vr de verdere ntwikkeling van IT ndersteunende maatregelen, netwerking en vrlegging van de vrstellen vr de eigen taalgemeenschap aan relevante adviescmités (Hfdstuk 2 vr Vlaamse en Hfdstuk 3 vr Franstalige equipe). Het prject werd in 2007 ntwrpen uitgaande van een prep van de FOD Vlksgezndheid en Veiligheid der Vedselketen, departement basisgezndheidszrg. Bij de evlutie diende gaandeweg meer en meer rekening te wrden gehuden met belangrijke nieuwe initiatieven van publieke verheden waarp huisartsen en huisartsenkringen mesten inspelen en welke vraf niet knden vrzien wrden. Hierdr diende de aanvankelijke pzet vrtdurend bijgeschaafd te wrden in functie van een veranderende regelgeving en beschikbare faciliteiten. Na de indiening van het prject zagen.a. vlgende nieuwe initiatieven het licht: ntwikkeling van e-health en van de Réseau Santé Walln evenals de prichting van Lkale Multidisciplinaire Netwerken. Tt slt werd p 11 december 2010 dr de Vlaamse Gemeenschap een Eerstelijns Cnferentie gehuden waarp een cnceptvrstel ntwikkeld werd vr een uitwisselingssysteem in het kader van multidisciplinaire zrg, de zgenaamde Eerstelijnskluis. Op een bijeenkmst p 15 april 2011 werd de verdere uitwerking vrgesteld via een piltfase rnd medicatiegebruik. Een en ander werd nader tegelicht p een bijeenkmst van het VELO p 28 april De prblemen dr deze veranderende cntext werden p regelmatige tijdstippen besprken in het begeleidingscmité. Uiteindelijk werd het prject - p expliciete vraag van de publieke verheid - met zes maanden verlengd, met behud van budget maar werd het geherriënteerd naar een beperktere haalbaarheidsstudie znder extractie en uitwisseling van grte bestanden. 7

8 1.2. Verlp van het prject Een verzicht van de geplande en gerealiseerde mijlpalen en deliverables is bijgevegd (BIJLAGE 1) Samenstelling van de equipe en wetenschappelijk Cmité (Deliverable 1) Februari 2009-Juni 2009 De samenstelling van een breed frum vr het prject vrmde de eerste fase en heeft gelpen van 19 februari 2009 tt 16 juni De nieuwe aangestelde beheerraad van SSMG beslt frmeel niet in het prject te stappen ndanks de expliciete vraag van het prject. De uiteindelijke samenstelling van het deelnemende wetenschappelijk frum werd gedgekeurd p 17 juni 2009 dr het begeleidingscmité p de Federale Overheidsdienst Vlksgezndheid en Veiligheid der Vedselketen (FOD) Explratie van mgelijkheden (Deliverable 2; Mijlpalen 2-7) Juni 2009 Juni 2010 Het vereenkmende rapprt (Rapprt 1) werd afgeleverd in mei 2010 en inhudelijk gedgekeurd p 5 mei 2010 dr het begeleidingscmité. De werkingsprincipes vr de haalbaarheidsfase werden nader gedefinieerd Delstellingen Mgelijkheden nagaan vr het verzamelen van gegevens i.s.m. huisartsen en huisartsenkringen Analyseren van bestaande initiatieven ter zake in binnen- en buitenland Vrstellen frmuleren vr gegevensverzameling gericht p kwaliteitsbevrdering en mrbiditeitsnderzek in de huisartsgeneeskunde Beschrijvende studies van de mgelijkheden van de systemen Een beschrijving van mgelijkheden en ervaringen van binnenlandse en buitenlandse systemen werd uitgeverd via een nline bevraging van cntacten in binnen- en buitenland (L. Pas, M. Jamulle) en case studies verdeeld ver de verschillende teams. Vr de methdlgie wrden de lezers verwezen in wat vlgt naar de betreffende addenda en bijlagen. In België werd een beschrijvende inventarisatie gemaakt dr de systemen die nu reeds actief zijn. Aan de hand van een standaard nline frmulier kn elk systeem zichzelf beschrijven (BIJLAGE 3). Vlgende tabellen geven een verzicht van de prjecten die antwrdden: 8

9 Tabel 1. Delstellingen van de beschreven systemen (n=17) n = % Wetenschappelijk nderzek 7 41,2 Verstrekken van feedback naar huisartsen 6 35,3 Andere vrm van kwaliteitsbevrdering 6 35,3 Dataverzameling i.v.m. zrg 5 29,4 Uitwisseling van individuele patiëntgegevens tussen geasscieerde huisartsen 4 23,5 Uitwisseling van gegevens in kader van wachtdienst f wachtdienstverslaggeving 4 23,5 Andere (specifieer): 3 17,6 Elektrnisch vrschrijven 2 11,8 Ontsluiting van samenvattingen van dssiers ten beheve van patiëntenzrg 2 11,8 Elektrnisch zrgplan 2 11,8 Uitwisseling van gegevens met hspitalen 1 5,9 Uitwisseling van gegevens inzake multidisciplinair verleg nclgie 1 5,9 Ontsluiting van cntactgegevens van huisartsen 1 5,9 Tabel 2. Gegevens die gebruikt f ingeverd wrden in de prjecten Individuele geannimiseerde patiëntgegevens 8 47,1 Individuele ngecdeerde patiëntgegevens 7 41,2 Individuele geannimiseerde artsgegevens 6 35,3 Individuele ngecdeerde artsgegevens 5 29,4 Medicamenten databanken 5 29,4 Andere (specifieer): 4 23,5 Geaggregeerde patiëntgegevens 3 17,6 Medische databanken 2 11,8 Literatuurdatabanken 2 11,8 Geaggregeerde arts gegevens 1 5,9 9

10 Tabel 3 Gegevens die p individueel patiënten niveau gehanteerd wrden GEEN 3 17,6 Demgrafische patiëntkenmerken (geslacht/leeftijd) 10 58,8 Vrgeschreven medicatie 8 47,1 Bimetrische gegevens 7 41,2 Dr huisartsen verstrekte zrg/prestaties 7 41,2 Resultaten lab nderzeken 7 41,2 Nieuwe diagnses 5 29,4 Prblemen uit prbleemlijst 5 29,4 Persnlijke vrgeschiedenis 4 23,5 Familiale vrgeschiedenis 4 23,5 Redenen vr cntact 4 23,5 Verwijzingen naar specialisten 4 23,5 Lpende en nieuwe zrgepisdes 4 23,5 Preventieve verstrekkingen 4 23,5 Leefwijze 3 17,6 Aangevraagde lab nderzeken 3 17,6 Verwijzingen naar eerste lijn (thuiszrg/sciale sectr) 3 17,6 Andere (specifieer): 3 17,6 Relatie tussen prblemen en zrg 1 5,9 Dit werd aangevuld dr inhudelijke casestudies dr de ULB (BIJLAGE 4)en dr CAMG UCL van Integ (BIJLAGE 5) en de Mailer (BIJLAGE 6). In het buitenland werd i.s.m. de WONCA IT-grep een beperkte studie gemaakt van buitenlandse systemen via een nline bevraging. Dit werd nverwacht drkruist dr een Eurpese studie inzake datasystemen, zdat de respns hiervan lager uitviel dan verwacht (BIJLAGE 3). Een en ander werd aangevuld met een bezek aan het LINH (Utrecht) dr het Vlaamse team (BIJLAGE 7) en beschrijvende studies dr Ulg aan FIRE (BIJLAGE 8), ASTI ( (BIJLAGE 9) en RNH (BIJLAGE 10) Kwaliteit van eerstelijnszrg en datasystemen the prblem with measurement is that it can be a laded gun dangerus if misused and at least threatening if pinted in the wrng psitin. O Leary, 1995 Er werd een literatuurstudie naar de tepassing van databestanden in kwaliteitsbevrdering uitgeverd. Vr methdlgie en rapprt zie BIJLAGE 2. We beperken ns hier tt de cnclusies. 10

11 A. Besluiten i.v.m. de vrwaarden vr kwaliteitsbewaking Om ged nderbuwde aanbevelingen te ntwikkelen meten we de effecten van zrg kunnen nderzeken uitgaande in de eerste plaats van gegevens (data) verzameld p de eerste lijn. Vlgende vrwaarden meten daarte verwezenlijkt wrden: a. Regelmatige training vr het ingeven van gegevens in het dssier is ndzakelijk. Ok het registreren van huisbezeken en telefnisch advies met aandacht krijgen. b. Artsen meten het nut inzien van gede registratie, structurering en cdering van gegevens. c. Een ged classificatiesysteem met achterliggende thesaurus is nntbeerlijk vr mrbiditeitsregistratie. d. Wil men incidentie en prevalentie van ziekten berekenen dan met men kunnen vertrekken van ziekte episdes. e. De sftware met gebruiksvriendelijk zijn vr de arts. Hij met gemakkelijk lijsten kunnen aanmaken vr bepaalde delgrepen. f. Bijkmende en aanhudende ndersteuning van praktijkassistenten en ICT experts is ndig m de aangeleverde gegevens kwaliteitsvl te huden. B. Besluiten i.v.m. gebruik van Feedback en reminders a. Feedback (FB) als nderdeel van een prfessinele pleiding (tt arts) blijkt heel effectief. Dit heeft vral te maken met het pen staan vr zelfreflectie van de beginnende prfessinal. Dit lijkt minder evident bij gevrderden. b. Feedback met steeds samen aangebden wrden met mgelijke alternatieven ver he iets in de tekmst aangepakt kan wrden. De vlgende FB kan hierp terug kmen. c. De prfessinal met bepaalde veranderingen k zelf kunnen drveren, bijvrbeeld p gebruikersniveau van het EMD. Indien nmgelijk dan werkt FB eerder demtiverend. d. Discussie ver de FB (samen met peers) en nder deskundige begeleiding werkt extra mtiverend m een veranderingsprces in gang te zetten. Grepswaarden en rdeel van cllega s hebben een grte invled. e. Regelmatige reminders ver aspecten waarvr een eenvudig verbetertraject aangebden wrdt, hebben meer effect dan uitgebreide feedback rapprten. f. Een pfriscursus die de prfessinal attendeert p de te vlgen weg en die directe implicaties inhudt vr verbetering van de patiëntenzrg, lijkt k effectief. 11

12 Ethische beschuwingen en cnfidentialiteit A. Technische vrwaarden Een analyse werd gemaakt van de vereisten waaraan een systeem vr dataverzameling dient te vlden (BIJLAGE 11c). B. Opt-in versus Opt-ut De ethische principes zals gecncipieerd langs Franstalige kant (BIJLAGE 12) kunnen als vlgt weergegeven wrden: De relatie tussen arts en patiënt genereert infrmatie die niet aan de patiënt tekmt. Slechts recent werden hem de rechten hiervr gegeven maar de huidige gewnten en betrkken belangen maken dat de infrmatie niet wrdt drgegeven. Dit wrdt gerechtvaardigd dr de meilijkheidsgraad van de systemen, gevaren verbnden aan de kennis van het dssier f in extreme gevallen de ngeneeslijkheid van de patiënt. Enkel een systeem van infrmed cnsent kan de ntsluiting van kwantitatieve gegevens beheersen en in geval van kwalitatieve persnlijke gegevens enkel het Onderscheidingsvermgen 3 dat vraf getekend wrdt gerechtvaardigd. Na analyse van de risic s van grte gegevensbestanden cncludeert de auteur: Men met bekmen gegevens dus uitgaande van deze regels z dicht mgelijk bij hun plaats van creatie bewaren, nder de autriteit van de artsen f grepen artsen die hun patiënten vertegenwrdigen en mechanismen vr nderzek creëren die beter de kennis gebruiken die in deze gegevens pgeslagen zitten. Hieruit vleit een visie vrt dat de arts de gegevens van zijn patiënten met beheren via een pt-in die het gebruik van deze gegevens dient te te staan, wat vereenkmt met de infrmed cnsent zals reeds tegepast in de Wijkgezndheidscentra f zals uitgeverd binnen de Réseau Santé Walln Cnsensusntwikkeling Om de haalbaarheid van het prjectvrstel te bevrderen werd er bijzndere aandacht besteed m het prject af te stemmen p de beheften van huisartsen en huisartsenkringen. De FOD vreg daarm vanaf het begin naast de analyse van technische mgelijkheden een analyse van de beheften van de delgrepen (BCA 19 februari 2009). Dit gebeurde via een gemdificeerde Delphi studie in drie rndes (BIJLAGE 13). De wetenschappelijke cnsensus prcedure vlgens Delphi methdiek werd mwille van deze redenen vrgesteld aan de Federale Raad van Huisartsen Kringen. De achterliggende gedachte was nder meer een grtere medewerking aan de 3 Devir de vire distinct 12

13 cnsensusprcedure te bekmen en daardr een betere aanvaardbaarheid van de weerhuden gegevensverzameling. Op basis van de lijst verstrekt dr de FOD VVVL werd de gelegenheid gebden aan penbare besturen tevens hun visie p de aanpak te geven. Helaas werden weinig antwrden bekmen van verheden en patiëntvertegenwrdigers, zdat uitspraken enkel geldig zijn vr huisartsen in de Franse en Vlaamse taalgemeenschappen. A. Delphi Methdiek Een vrbereidende explratie via directe cntacten in de twee taalgemeenschappen werd gevlgd dr twee nline bevragingen via het web 4. De gegevens hiervan werden na elke fase in een rapprt verwerkt. Dit rapprt werd aan de betrkken respndenten bezrgd en p het web ntslten. Na melding dr de FOD aan de Hge Raad van huisartsenkringen werden ptentiële respndenten in de eerste rnde gerekruteerd via aselecte bevraging van huisartsen evenals via een pprtunity sample via usersgrepen, academische centra, stage meesters huisartsgeneeskunde en kringvertegenwrdigers. Na kennisname dr het begeleidingscmité van de resultaten van de eerste rnde werd een bijzndere inspanning geleverd m een grte respns te bekmen vr de tweede rnde. Hiervr werden alle kringen direct aangeschreven, ndersteund dr de Federale Raad der huisartsenkringen. Ter vrbereiding van de tweede rnde werd het prject vrgesteld tijdens een vergadering van het wetenschappelijk cmité en gendigden. Na deze vrstelling dr de prjectverantwrdelijken werd het expliciete akkrd bekmen van de Federale Raad van Huisartsenkringen. De derde rnde geschiedde p basis van de beslissing van het begeleidingscmité via directe cntacten met kringen en huisartsen, met name zij die al hadden aangegeven in de tweede rnde bereid te zijn m gegevens te verzamelen vlgens de principes weerhuden in cnsensus. In de Vlaamse Gemeenschap viel deze derde rnde samen met de pstart van de werkgrep ICT ter vrbereiding van de Eerstelijns cnferentie die gehuden werd p initiatief van minister Vandeurzen p 11 december Gegevens uit de cnsensusprcedure werden in dit verleg meegenmen dr nze vertegenwrdigers in naam van de Vlaamse huisartsen. 4 Vr methdlgie en details zie bijlage 13 13

14 B. Vraagstelling vr de cnsensusprcedure 1. Tegen welke vrwaarden zijn huisartsen bereid gegevens uit hun EMD te verzamelen met het g p kwaliteitsbevrdering en beleidsvrbereidend nderzek? 2. Wat is de aanvaardbaarheid en haalbaarheid m met behulp van web services EMD gegevens te visualiseren en te gebruiken in kader van een individuele praktijkanalyse? 3. Welke principes dienen gerespecteerd te wrden met het g p de transfer, beveiliging en beheer van de gegevens? 4. Welke is de huding ten pzichte van instanties die hierbij kunnen betrkken wrden? 5. Wat is een vr huisartsen zinvlle en aanvaardbare analyse en feedback naar inhud, vrmgeving en vrwaarden? C. Samenvatting van de bevindingen In ttaal namen 116 artsen deel aan de tweede Delphi rnde. In het Nederlandstalige landsgedeelte was er een ruime respns met een gede spreiding ver de verschillende praktijkvrmen; langs Franstalige kant kwamen verhudingsgewijs minder antwrden binnen en prcentueel meer antwrden uit de Wijkgezndheidscentra en academische sectr. Vlaamse respndenten gaven in grte meerderheid (80%) aan mee te willen werken aan het piltprject dat in cnsensus zu weerhuden wrden. De twee grepen van respndenten meten echter gezien wrden als meer geïnteresseerde cllega s. Tabel 4 Respndenten tweede rnde Er is een duidelijk verschil tussen de twee taalgebieden vr de aanvaardbaarheid van principes van cnfidentialiteitsbescherming. Langs Vlaamse kant vindt ngeveer de helft van de respndenten de betrkkenheid van e-health midden 14

15 2010 aanvaardbaar als Trusted Third Party en 70% is bereid met gecdeerde identiteitsgegevens vr patiënt en arts te werken; in deze cntext acht men het aanvaardbaar dat de gecdeerde gegevens hergebruikt kunnen wrden vr verder nderzek mits een speciaal cmité dit gedkeurt. Langs Franstalige kant wenst de meerderheid van de cllega s het annimiseren van de gegevens (75%) en is slechts 4 p 10 van de respndenten bereid een cdering te aanvaarden die men liefst zelf in de hand hudt; e-health lijkt niet aanvaard als TTP(20,8%); men kent de bevegdheid vr cdering liever te aan de kringen (50%); Let wel, een derde van de respndenten aanvaardt het FAG. Inschakeling van de kringen is bij een ng grtere meerderheid (67%) aanvaardbaar in de Vlaamse Gemeenschap. De vrkeur van de meerderheid in beide taalgrepen gaat uit naar een gebruik van gegevens dat p vrhand gedefinieerd is dr de artsen zelf. Niet tegenstaande accepteert de helft f meer in de twee gemeenschappen dat een nader te bepalen dch nafhankelijk cmité verder secundair gebruik kan testaan. Tabel 5: Aanvaardbaarheid van cdering en annimisering Tabel 6: Aanvaardbaarheid als Trusted third party Tabel 7: Aanvaardbaarheid van het gebruik van gecdeerde gegevens De interessesfeer vr de verschillende thema s is meer gelijklpend, met als kplper samenwerking p eerste lijn, analyse van medicatiegebruik, Diabetes Mellitus en cardivasculaire aandeningen. 15

16 Tabel 8: Pririteiten vr de dataverzameling Tabel 9: Nut m kringen te ndersteunen De vergelijkingsbasis gevraagd in het kader van kwaliteitsbevrdering zijn in dalende rde van belang: het niveau van de taalgemeenschap (51%), het Federale niveau (41%), de eigen kring (37%) en tt slt andere reginale niveaus (23%). In de bredere tweede rnde gaven Vlaamse artsen vral aan de kring als vergelijkingsbasis te verkiezen en de Franstalige artsen het supra-lkale niveau. Tabel 10: Wenselijke vrmen van feedback Priritaire aspecten m p te nemen in de vrbereidende training zijn vral de structurering van gegevens en het maken van samenvattingen van dssiers. Franstalige respndenten zijn minder geïnteresseerd in aangepaste cdering; mgelijk is de minder aselecte grep respndenten hierin al wel meer geschld. 16

17 Tabel 11: Gegevensuitwisseling priritair bevrderen Haalbaarheidsstudie van de gegevensverzameling (Deliverable 3,4,5,6) Juli 2010-Mei Delstellingen Aanvaardbare rganisatiemdaliteiten ntwikkelen vr centralisatie van gegevensbeheer; Haalbaarheid nagaan van weerhuden rganisatiemdaliteiten Aanpassing van de aanpak in de twee taalgemeenschappen Op basis van de cnsensusvrming werd na advies van het begeleidingscmité p 5 mei 2010 gewerkt aan twee verschillende mdellen vr gegevensinzameling die aanvaardbaar zuden zijn vr enerzijds de Franstalige cllega s en anderzijds vr de Vlaamse cllega s. Beide systemen zuden echter in de tekmst uitgaande van hun prttypes peratineel gemaakt kunnen wrden in de twee taalgemeenschappen mits gedkeuring dr relevante instanties en een akkrd vr hun gebruik met de huisartsenkringen Vlaamse Gemeenschap Langs Vlaamse kant werd in de derde rnde dr de huisartsen gepteerd m te werken met gecdeerde gegevens binnen een systeem dat cmpatibel kan zijn met de specifieke evluties binnen e-health en met de ptie m de multidisciplinaire uitwisseling te bevrderen. Met name de vrstellen van Eerstelijns kluis, weerhuden naar aanleiding van de eerstelijnscnferentie van 11 december 2010, waren drslaggevend vr de aanvaardbaarheid van e-health, in vereenstemming met de resultaten vastgesteld bij de cnsensusprcedure. Opgemerkt met wrden dat tijdens het verlp van de derde rnde vr de respndenten van de kringen die bereid waren deel te nemen duidelijk werd dat e- health zelf geen tegang kn krijgen tt gedecrypteerde gegevens. Enerzijds diende rekening gehuden te wrden met de verwachtingen vr multidisciplinair USER ACCES MANAGEMENT (UAM) van de piltkringen die cnfrm de prjectindiening eerder al waren aangezcht. Anderzijds zuden de beperkingen van een slechts prgressieve ntwikkeling van beschikbare peratinele faciliteiten verbnden aan e-health vr dit Multidisciplinair UAM (met name het kadaster van de paramedische berepen) de piltfase vr de haalbaarheidsstudie in het gedrang brengen. 17

18 In de vrbereidende verkenning bleek nder andere de vraag naar inschakeling van de gegevensverzameling in het lpende prces van kwaliteitsbevrdering aangaande chrnische zrg, en in het bijznder diabetes Mellitus, determinerend vr de aanvaardbaarheid van een pilttest in Vlaanderen. Vijf kringen tnden in de derde rnde daarvr hun bijzndere interesse. Hierbij werden schikkingen getrffen vr de training in het kader van de vrbereiding van het piltprject : kring Balen-Wezel-Rauw (vrming 29 april) kring en LMN ZWVl (vrming 3 mei) kring Halle-Zenne-Dender (vrming 5 mei) kring KHOBRA (Leuven) kring Zaventem De training in standaard invering in drie van deze kringen werd zals rsprnkelijk afgesprken pgestart in april en mei, maar de haalbaarheidsstudie zelf van de ndersteunende mdule kn wegens afbreken van de studieperide dr de financierende verheid niet uitgeverd wrden. Daarm werd in de laatste twee kringen geen vrming meer vrzien. Bij wijze van illustratie kunnen als aanvulling van dit rapprt gegevens van een webapplicatie aangeleverd wrden in het kader van uitwisseling van wachtgegevens. Een meer uitgewerkt dcument zu kunnen pgemaakt wrden nadat de kring hierte de principes heeft vastgelegd (zie verder 2.5.) Regi Brussel- Wallnië Langs Franstalige kant werd gepteerd uitgaande van verzet van bepaalde rganisaties vr een andere strategie. De gekzen delstelling was m de web 2.0 technlgie te gebruiken vr een directe interactie met de eindgebruiker znder mandaat te vragen aan instanties van bvenuit. Een andere vereiste was de ndige ethische vrwaarden te creëren en respecteren verbnden aan de behandeling van persnsgegevens. De Franstalige equipe heeft dus gepteerd vr de ntwikkeling van een systeem in verschillende fasen m individuele artsen te te laten de gestandaardiseerde samenvattende dssiergegevens ( SUMEHR ) na te zien en te aggregeren vr de eigen praktijk in een grafische en statistische analyse. Dit gebeurt via een webservice die exclusief verbnden wrdt met het eigen dssiersysteem ; de gegevens blijven slechts in het systeem gedurende de analyse; de verwerkte gegevens blijven bij de auteur en kunnen altijd naar aanleiding van nieuwe aanvraag dr hem aangemaakt wrden Hiermede wrdt tegemetgekmen aan de wens van Franstalige cllega s van minimale betrkkenheid van externe instanties en wrdt de mgelijkheid van aggregatie van vergelijkbare eigen gegevens gecreëerd dr de huisartsen, nder eigen cntrle en in hun eigen praktijk. Aangezien in dit mdel de gegevensaggregatie geen enkele uitwisseling f samenveging na de transfer begt, zu de melding aan de Privacy Cmmissie niet ndig zijn dr de Franstalige equipe. 18

19 2. HAALBAARHEIDSSTUDIE IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP L. Pas, P. Burggraeve, K. Thmeer Tussen drm en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren Willem Elsscht Dssier gerealiseerd nder de verantwrdelijkheid van de Vlaamse equipe (Vr details en methdlgie zie addenda en bijlagen) 2.1. Principes weerhuden dr BCA 5 mei 2010 Op basis van verslaggeving heeft het BCA p 5 mei 2010 het delen van gecdeerde patiëntgegevens met lkale eerstelijns zrgverstrekkers rnd specifieke nderwerpen (diabetes, nierinsufficiëntie, ) met behulp van een webservice vr zrgpaden 5 als mdel vr datatransfer in de piltkringen van de Vlaamse Gemeenschap geaccepteerd. Wegens de regelgeving van het RIZIV in verband met het zrgtraject Diabetes Mellitus werd Diabetes Mellitus vr de piltfase gekzen (BIJLAGE 14). Als frmaat vr de gegevens wrdt uitgegaan van bestaande extractienrmen vr gelabelde EMD en een verdere nrmering van parameters in het kader van het prject HUSAM dr het FOD tegekend aan Dmus Medica en in verleg met emdmus en de sftware vendrs en e-health. De principes en te verzamelen gegevens werden besprken met emdmus en ACHIL en zijn breder dan de verplichtingen pgenmen in de regelgeving ver zrgtrajecten. De werkmdaliteit en de inhud is cmpatibel met de geavanceerde principes van ACHIL. Het vrgestelde mdel zu p termijn meten telaten gecdeerde gegevens en gekppelde zrgparameters van verschillende huisartsen i.v.m. verschillende zrgpaden te verzamelen, zals.a. de zrgtrajecten. Hierbij kunnen uitgaande van standaardprtcllen uiteindelijk k lkale accenten gelegd wrden. Hierbij wrdt de visualisatie niet alleen gericht p de prblemen f diagnses maar k p de geleverde zrg en de gemaakte bservaties/maatregelen. De uitwisseling is dus gericht p specifieke gegevens die na vldende nrmering direct in de EMD sftware van de huisarts kunnen ingeverd wrden; na visualisatie en aanvulling van de gegevens via een webservice is er een nmiddellijke terugkppeling vrzien. Ze kunnen alternerend aangevuld wrden in het eigen dssier f als extern rapprt ingeverd wrden in het eigen dssier. In tweede instantie kunnen - na transfer via TTP in een aparte database - verdere analyses tegelaten wrden m gericht feedback te geven aan lkale grepen huisartsen en de zrg wetenschappelijk te dcumenteren. 5 Zrgpaden, waarnder zrgtrajecten. Dit begrip kmt vereen met het Engelse begrip care pathways en betreft alle lkaal en reginaal, cmmunautair f federaal vereengekmen zrg afspraken p eerste lijn f transmuralae afspraken. 19

20 Er was een vrming vrzien betreffende de unifrme invering van gegevens. Hierte werden reeds in een ander vr de federale verheid uitgeverd prject (HUSAM) de stappen gezet vr het plaatsten p een centrale server van alle beschikbare sftware m een training te te laten ver de pakketten heen. Dit strandde p de vraag van de sftware firma s dat Dmus Medica nit een eigen sftware zu creëren. Daarm werd het ter beschikking stellen van alle sftware vr trainingsdeleinden niet aanvaard dr de sfware vendrs. Hierdr werd het vrbereiden van de vrming vr huisartsen uitgeverd dr medewerkers uit de usersgrepen vr elke sftwarepakket waarrnd in de piltkringen vrming vrzien mest wrden De vraag van de piltkringen Vanuit hun priritaire interesse vr de zrgtrajecten rnd Diabetes Mellitus vregen de kringen ns gedurende de derde verkenningsrnde in de zmer van 2010 m de mgelijkheid van multidisciplinaire gegevensuitwisseling aan de reeds peratinele betaversie van het systeem te te vegen. Deze vraag is verigens cnfrm de hge pririteit hiervan in de tweede cnsensusrnde. Om tegemet te kmen aan deze eisen werd een nafhankelijk systeem van User Access Management in ntwikkeling genmen in het najaar (binnen het prject HUSAM, want niet vrzien in het REGM prject). Een verkennend gesprek met de jurist van e-health vertuigde ns dat de in ntwikkeling genmen mdaliteiten aanvaardbaar waren. In bijkmend verleg ter vrbereiding van de indiening bij het sectraal cmité in december 2010 vr het piltprject van REGM, vreg e-health rekening te huden met de bij hen ng in ntwikkeling zijnde eigen faciliteiten waarnder in het bijznder hun UAM systeem en de ng tt ktber 2011 lpende ntwikkeling van specifieke kadasters in e-health van paramedische berepen. Het peratinele schema van het ntwikkelde systeem werd dr het team aangepast aan de inschakeling van e-health faciliteiten vr Users Access Management, encryptering en cdering van identiteit van de arts en de patiënt. De peratinele mdaliteiten werden aldus p vraag afgestemd p de ckbks van e-health. Een afgezwakt mdel ( mini CPW ) werd na samenspraak vrgesteld en vrbereid vr indiening bij het sectraal cmité waarbij enkel huisartsen tegang knden krijgen in de piltfase (BIJLAGE 14 a). Ondertussen ntvingen we echter in februari 2011 een brief van de administratie die vreg niet meer ver te gaan tt de pilt test van het ntwikkelde systeem maar p basis van de bestaande gegevens het prject in mei 2011 af te sluiten. Sindsdien werden wel de experimentele trainingen pgezet met de kringen vlgens een afgesprken draaibek (BIJLAGE 15) met het g p de standaardisering van inver van gegevens eens de systemen peratineel zuden wrden. 20

21 2.3. Principes van de vrgestelde CPW server We refereren naar de bijlage15 vr een gedetailleerde beschrijving van het tijdens het verleg met e-health weerhuden mini mdel dat nu peratineel gemaakt kan wrden Delstellingen van het weerhuden mdel Het visualiseren van de diabetes zrggegevens dr de huisarts cnfrm met de aanvraag zals vereengekmen met de piltkringen 6. Het aanvullen en terugsturen van de gecrrigeerde gegevens naar het EMD van de huisarts m het daar te integreren als XML/KMEHR bericht f als PDF. Het telaten m de resultaten uit te printen vr gebruik vr de leden van het zrgteam die geen directe tegang hebben tt EMD (bijv diabetes educatr). Het pbuwen van een database met gecdeerde gegevens ten beheve van wetenschappelijke analyse en feedback p individueel praktijkniveau en kringniveau Dataflw Er wrden in de transitie via de webserver geen ngecdeerde gegevens langer dan 4 uur bewaard p de server. Een meer uitgebreide versie van de CPW server kan eenvudig ntwikkeld wrden indien de kadasters van paramedische berepen via e-health beschikbaar zijn, aangezien het UAM ter beschikking wrdt gesteld dr ehealth. Mmenteel is deze uitwisseling enkel mgelijk vr de artsen 7. Vlgend schema geeft de principes weer van het vrgestelde mdel: 6 Een dergelijke unifrme display is nmgelijk met de huidige EMD sftware gezien de zeer verschillende cncepten vr input, en de verschillende wijze waarp de huisartsen deze input k realiseren. 7 Vlgens de infrmatie mmenteel in ns bezit zuden eerst de erkende diensten van de Vlaamse verheid priritair ntslten wrden dr e-health; wellicht vlgen dan de kadasters van e-health vr paramedische berepen in 2012 te kunnen beschikken ver alle ndige kadasters. Kadaster van verpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten zu eerder iv RIZIV beschikbaar kmen. 21

22 Het EMD van de huisarts kan maar weinig parameters standaard uitveren. Dit ten gevlge van fwel de nmgelijkheid van het EMD m deze geparameteriseerd in te veren fwel dr het gebrek van inveren dr de huisarts zelf in het vrziene item. Dit prbleem wrdt pgelst dr een dubbele vrm van inver dr de CPWserver. In de eerste plaats wrden al de mgelijke data dr een webservice uit het EMD aangeverd. Nadien wrden deze gecrrigeerd en aangevuld in het dssier dr de huisarts aan de hand van een web frmulier dat een crrectie- en telatingsscherm visualiseert. Dit laatste wrdt met gemengde gevelens nthaald bij bespreking in emdmus (april 2011). De gebruikers geven aan dat er maximaal gebruik dient gemaakt te wrden van het eigen dssiersysteem van de huisarts. De nderzek equipe heeft tijdens de training echter grte verschillen in tepassing vastgesteld binnen de gangbare systemen. Om een unifrme samenveging te verzekeren met het g p feedback is een centrale ntsluiting van de gegevens ndzakelijk Aanver van data dr de webservice De cnnectie tussen het EMD van de huisarts en de webserver gebeurt via een webservice met WS-Security. De WS-Security heeft vlgende eigenschappen: het bericht is ndertekend met de private sleutel van de cliënt de webservice zelf cmmuniceert geëncrypteerd dr middel van SSL prtcl (https). 22

23 Het certificaat van de cliënt wrdt geleverd dr het e-health platfrm. De webserver checkt aan de hand van de credentials van het cliënt certificaat f de cliënt tegang heeft. Dit wrdt in een lgbek pgeslagen. Het bericht in de web service is een KMEHR gestructureerd bericht. Het bericht bevat de vlgende gegevens: Zrgpad identificatie (kan per regi verschillen) Arts identificatie RRN RIZIV-nummer Patiëntidentificatie RRN Familienaam Vrnaam Gebrtedatum Geslacht Straat Huisnummer Pstcde Wnplaats Parameterlijst 8 (1->n) Parameternaam Parameterwaarde Datum van parameterwaarde Episdelijst 9 (1->n) Episdetitel ICPC-cde IBUI-nummer Datum van start episde Identificatie van de episde in het EMD van de huisarts status: actief/passief/niet relevant status: prbleem (J/N) Medicatielijst (1->n) CNK-cde Pslgie (free tekst) Dagdsis: heveel eenheden medicatie/dag Startdatum Einddatum 8 Zals erkend en gestandaardiseerd dr de gebruikers in verleg met de sftware vendrs en erkend dr e-health. 9 Omvat de prblemenlijst t.t.z. de als actief en belangrijk gedefinieerde episdes dr de huisarts. 23

24 De parameterlijst, episdelijst en medicatielijst bevatten meerdere parameters, episdes en medicaties. De gevraagde data zijn afhankelijk van de wensen van de wachtkring Verwerking van de gegevens De ntvangen gegevens kunnen wrden gebruikt vr 3 deleinden: De huisarts krijgt zijn gegevens direct terug in PDF frmaat. Deze kan hij uitprinten en eventueel meegeven met de patiënt vr de diabetes educatr. De gegevens wrden drgestuurd via MediBridge naar de huisarts en daar autmatisch geïntegreerd in zijn EMD. De gegevens wrden gecdeerd dr het e-health-platfrm vr de afdeling nderzek van DM. Deze databank met beheerd wrden dr een vereniging van vertegenwrdigers van de betrkken kringen en patiënten. Het nderzeksteam van Dmus Medica heeft de telating m de gegevens te gebruiken vr: Het uitveren van wetenschappelijk nderzek van de gegevens. Het maken van een geaggregeerd verslag vr het meten van de kwaliteitszrg. Dit verslag wrdt geëncrypteerd verstuurd naar het e-health-platfrm, Deze decdeert de artsidentificatie en stuurt deze naar de e-healthbx van de huisarts. Andere verwerking van de gegevens zu tegelaten kunnen wrden dr wetenschappelijke instanties van de autrisatiecmmissie 10 en indien gedgekeurd dr de beheerscmmissie De trainingen Vrbereiding Het draaibek vr trainingen werd pgesteld in verleg met de betrkken kringen. Belangrijk hierbij is dat de vraag duidelijk uitgaat naar principes vr standaard nteren, structureren. Het maken van verzichten wrdt geïllustreerd met parameters en cdes nuttig vr diabetes zrg. In bijlage vindt men het algemene draaibek en de aanpassing na sessies in de drie kringen (BIJLAGE 15b). Per sftware pakket werden users in de hand genmen met vldende expertise m de te illustreren principes in het eigen dssier systeem te bespreken met andere gebruikers In pdracht van Dmus Medica werd na een frmele beslissing, genmen tijdens de raad van bestuur d.d. 15 juni 2006 en gedkeuring dr de AV van 9 december 2006 beslten een Autrisatie Cmmissie in het leven te repen die met tezien p het dentlgische, ethisch en legaal crrect gebruik van gegevens. Dit met telaten m databestanden in vertruwen te centraliseren en aan de betrkken registratren en betrkken bevlking de garantie te geven p gebruik waarvr de testemming bestaat. 11 In een vrbereidende fase werd in het vrjaar 2010 getracht van alle sftware firma s een exemplaar van de sftware p een server te installeren zdat de nderzeksequipe de training per pakket met een gekende user knden vrbereiden vlgens dit prtcl. Verschillende bezeken van sftware prducenten leverde een aanvankelijke gedkeuring; p de vraag van één van hen via het 24

25 Via een rndvraag werden cntactpersnen geïdentificeerd die namens kringen kunnen betrkken wrden als IT cördinatren f cntactpersnen van kringen. Aldus is de Vlaamse equipe klaar m zwel in drie Vlaamse kringen als in samenwerking met IT cördinatren van kringen een vrming p te starten gericht p de ndzakelijke unifrme inver van gegevens Vaststellingen tijdens de trainingen Een pilttraining met IT cördinatren en experts van de kringen per aanwezig sftwarepakket werd dr het Vlaamse team in april en begin mei 2011 gegeven. Er bleek bij de eerste sessie een grte variabiliteit van gebruikte wijzen van inver. Het aspect health care aanpak (dat vereenkmt met bijv. zrgtraject) bleek nder andere binnen de aanwezige Windc gebruikers niet gekend, maar kan ged in het systeem ingeverd wrden. Het begrip health care element verschilt tussen de gebruikers zelfs binnen één pakket. Het verschil tussen het cncept diagnse en prbleemlijst met men duidelijk aan alle deelnemers uitleggen, ngeacht de gebruikte sftware. De mgelijkheid m eigen categrieën in smmige sftware in te veren, zals bijvrbeeld bij Health One, leiden tt een grtere variabiliteit in de tepassing van de gestandaardiseerde cncepten. Ok binnen de verigens erg gestandaardiseerde Medidc sftware bleek de input van de gegevens dr de deelnemers sterk te verschillen. Verder werd dr de ervaren gebruiker van Medidc de mgelijkheid tt een gedetailleerde parameterisatie geïllustreerd. Dit zal gemakkelijker telaten m in een tekmstige versie de kwaliteit van de fllw-up vlgens gestandaardiseerde prtcllen te verzekeren. Uiteindelijk werd een debat gehuden in de kring van Halle met twee diabetes educatren en drie zrgcördinatren ver de ndzaak van de uitwisseling nder hen. Zij beschikken p dit genblik niet ver sftware die de cmmunicatie met de huisarts mgelijk maakt. Het ter beschikking stellen van dergelijke sftware f het mgelijk maken van inver via de website zuden een betere cmmunicatie telaten. Dit is dus een ng aan de CPW server te te vegen tl in het kader van een multidisciplinaire ntsluiting. Ttaal aantal deelnemende cllega s: Kring Balen-Wezel-Rauw: HA IT COORDINATOR Krtrijk: 65 Halle: 4 HA + 1 HA IT crdinatr + 5 paramedici frum van sftware ntwikkelaars PROREC m expliciet te bepalen dat DOMUS MEDICA nit een eigen sftware pakket zu ntwikkelen, sprng deze samenwerkingsmdaliteit af. 25

26 Beheften aan IT cördinatie p kringniveau Via een enquête bij de Vlaamse kringen in maart 2011, hebben 55 van de 124 respndenten verantwrdelijken aangeduid in hun kring als IT cördinatr f ITcntactpersn van de kring. Bij één derde van de respndenten heeft men al een IT verantwrdelijke in zijn kring. De nderstaande grafieken tnen het belang aan dat de kringen in Vlaanderen hechten aan infrmaticathema s. Meer dan 90% van de 89 respndenten vinden dat ze zeker een IT verantwrdelijke meten aanduiden als wachtdiensten er ng geen hebben. Vraag 1. Vindt u het nuttig een IT verantwrdelijke aan te duiden in uw kring? Vraag 2. Wat zu zijn rl meten zijn in de kring? Het belang van de uitwisseling vr de wachtdiensten is duidelijk zwel in de gewenste als de uitgeverde taken (gele staaf hierbven en hiernder). Eveneens blijkt k het belang in de prgrammatische preventie. Dit is wellicht verbnden aan de intrductie van het GMD plus in april (gele staaf hierbven). De basisvrming en ndersteuning van de cllega s als hfdtaak blijkt al gedeeltelijk pgenmen (paarse en blauwe staaf). 26

27 Vraag 3. Welke taken wrden nu al pgenmen? Cnclusies n.a.v. cntacten met kringen en tijdens de vrmingen De kringvertegenwrdigers geven duidelijk aan dat er behefte is aan een basisvrming in medische infrmatica. De gegevensuitwisseling tijdens de wachtdiensten is zeker p klinisch gebied belangrijk vr de huisartsen. Een intervisie en infrmaticatraining vr IT kringverantwrdelijken van wachtdienst blijkt zeer nuttig en gewenst. De pririteiten bij Vlaamse kringen ligt bij multidisciplinaire uitwisseling Haalbaarheid van de gecdeerde gegevensverzameling a.d.h.v. een web tepassing Een web-tepassing vr uitwisseling van wachtgegevens wrdt ter beschikking gesteld van de huisartsenkringen nder tezicht van Dmus Medica en is gedgekeurd dr de Autrisatie Cmmissie 12. In februari 2011 werd dr het sectraal cmité 13 de betrkken datastrm vr de de WebWachtMailer gedgekeurd en kan de applicatie werken met basisdiensten verstrekt dr e- health 14. Dr het uitstel van definitieve ntwikkeling van het aangepaste mini CPW server systeem, werd de veldstudie naar haalbaarheid vr gegevensverzameling met kringen beperkt tt het verstrekken van ndersteuning vr kwaliteitsbevrdering van de ingezamelde data beschikbaar via deze WebWachtMailer. 12 Een sftware vr individuele PC s, de Mailer ntwikkeld in samenwerking met Dmedit dr J. Bruns, specialist in het beheer van gezndheidsgegevens, bestaat langer dan deze web-tepassing en wrdt dr een aantal kringen gebruikt. Binnen deze sftware bestaat een beheersmdaliteit vr de kringcördinatr m het dr de penbare verheid vereiste jaarverslag te maken. Op datum va 31 mei 2011 is er betreffende deze sftware tepassing geen beslissing van de Sectraal Cmité p het web aanwezig. 13 Het Sectraal cmité van de Sciale Zekerheid en van de Gezndheid is binnen de Privacy Cmmissie pgericht dr de Belgische Wet van 15 januari Het Cmité beschermt de privacy van de verzekerden binnen het Belgische Sciale Zekerheidsnetwerk bij de verwerking van hun gegevens. Het hudt k bijznder tezicht p de mededeling van gezndheidsgegevens. 14 https://www.ehealth.fgv.be > OVER EHEALTH > Organisatie > Sectraal Cmité > Beraadslagingen > Beraadslaging nr 11/014 van 15 februari 2011 met betrekking tt de mededeling van persnsgegevens die de geznheid betreffen in het kader van de Webtepassing 'WebWachtMailer'. 27

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt.

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt. Reglement Permanente Vrming vr Ostepaten (PVO) 1 Definitie Onder het begrip «permanente vrming vr stepaten» wrdt verstaan: een vrming die de kennis van de prfessinele stepaat nderhudt, aanvult en uitdiept.

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639 c nceptnta Cnceptnta Raamvereenkmst vr een planningstl CD000639 Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 1 van 6 c nceptnta Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis...

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie