Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639"

Transcriptie

1 c nceptnta Cnceptnta Raamvereenkmst vr een planningstl CD Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 1 van 6

2 c nceptnta Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta De pdracht Digiplis Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning, mtivering, prcedure Opdrachtgevend bestuur Wijze van gunnen Mtivatie van de prcedure Prcedure die zal gevlgd wrden... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Omschrijving van de pdracht Deelnemers Delstelling van hfdklanten Beschrijving van de pdracht Duurtijd van de pdracht Achtergrndinfrmatie Huidige situatie Tekmstige situatie Functinele vereisten Gevraagde kppelingen Technische vereisten... 6 Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 2 van 6

3 c nceptnta 1 Delstelling cnceptnta Via deze cnceptnta wil Digiplis aan de kandidaten vldende infrmatie ver de pdracht meegeven zdat zij kunnen inschatten f zij zich vr deze pdracht wensen in te schrijven en meer cncreet f zij zich in de eerste fase van deze pdracht willen kandidaat stellen. 1 Deze cnceptnta is luter indicatief en kan het pdrachtgevend bestuur niet verbinden. Het uiteindelijke bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal bezrgd wrden zal de definitieve bepalingen mtrent deze pdracht bevatten. 1.1 De pdracht Het betreft het vrzien van een raamvereenkmst vr een planningstl vr Digiplis en zijn leden, meer specifiek vr de leden van grep Gent en grep Antwerpen (Stad, OCMW, Plitie, ). Met een planningstl bedelen we een tl m medewerkers in te plannen en dit meestal p basis van uurrsters. Medewerkers zijn tegekend aan een bepaalde entiteit (departement, dienst, subdienst, ). Per entiteit dient er een dienstverlening vrzien te wrden p één f meerdere lcaties (lketten, zalen,.). De tl dient rekening te huden met minimum en maximum bezetting van deze entiteiten, met cmpetenties en functies van medewerkers, de beschikbaarheden van medewerkers (uurrsters, verlven en ziektes, ), met sciale wetgevingen (RPR, feestdagenwetgeving, ca, ) en dient een maximale ndersteuning aan te bieden naar regels die uit deze wetgeving vrtvleien (bvb. maximale week- en shift prestaties). De tl dient inzetbaar te zijn in een z grt mgelijk aantal dmeinen (wnzrgcentra, musea, biblitheken, kinderpvang, lketdiensten,.), en dient standaard cncepten als een centraal planbrd en een emplyee self service (ESS) te vrzien. 1.2 Digiplis De Steden en OCMW's van Antwerpen en Gent werken vr wat betreft hun telematica-beheften sinds 1 ktber 2003 samen in de pdrachthudende vereniging Digiplis. Digiplis levert diensten p het gebied van infrmatie- en cmmunicatietechnlgie. Dit hudt niet enkel hard- en sftware in, maar k geïntegreerde ttaalplssingen in verschillende vakgebieden, waarmee de basistaken z veel mgelijk geautmatiseerd wrden. Digiplis verleent deze diensten aan de Stad Antwerpen en Gent, de lkale plitie en het OCMW van de steden Antwerpen en Gent. 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning, mtivering, prcedure 2.1 Opdrachtgevend bestuur Digiplis (pdrachthudende vereniging) Generaal Armstrngweg Antwerpen Tel. (09) Fax. (09) Prjectleider vr dit bestek: Van Laer Geert Tel: +32 (0) Vr de vrwaarden waarnder men zich kandidaat kan stellen: zie de gepubliceerde aankndiging p https://ent.publicprcurement.be Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 3 van 6

4 c nceptnta 2.2 Wijze van gunnen De pdracht is een pdracht vr diensten in de klassieke sectr waarvr de Belgische nderhandelingsprcedure met bekendmaking wrdt gehanteerd ten beheve van het pdrachtgevend bestuur Digiplis. 2.3 Mtivatie van de prcedure De aanbestedende dienst pteert vr het tewijzen van een pdracht van diensten vr de nderhandelingsprcedure met bekendmaking krachtens art. 26, 2, 3 niet nauwkeurig kunnen vaststellen van de wet van 15 juni De aanbestedende verheid is immers van mening dat de gunning van nderhavige pdracht niet mgelijk is dr aanbesteding nch dr fferteaanvraag mdat de technische specificaties van de pdracht p vrhand niet met vldende nauwkeurigheid kunnen wrden bepaald 2.4 Prcedure die zal gevlgd wrden De prcedure van berdeling van de inschrijvers zal verlpen in 2 nderhandelingsrndes, zals hiernder beschreven. Rnde 1 Selectiefase Via deze cnceptnta wil Digiplis aan de kandidaten vldende infrmatie ver de pdracht meegeven zdat zij kunnen inschatten f zij zich vr deze pdracht wensen in te schrijven en meer cncreet f zij zich in de eerste fase van deze pdracht willen kandidaat stellen. Eurpese nderhandelingsprcedure met bekendmaking Streefdatum Verzending Publicatieblad EU (EU) 22/9/2014 Verzending Bulletin der Aanbesteding (BE) 22/9/2014 Openbare zittingsdag kandidaatstelling 22/10/2014 Opvragen ntbrekende stukken 29/10/2014 Berdeling kandidaten 31/10/2014 Verzending brief aan niet-geselecteerden ifv berepsmgelijkheden 12/11/2014 Rnde 2 Bestekfase De geselecteerde kandidaten ntvangen het bestek incl. een uitgebreide beheftelijst (functineel en technisch), en dienen een fferte in. Verzending bestek aan geselecteerden 13/12/2014 Zittingsdag ntvangen ffertes 19/01/2015 Onderhandelingen (technisch, SLA's en prjectaanpak) 21/01-27/02 Prijsnderhandelingen 21/01-27/02 Opstellen gunningsverslag 27/02/2015 Verzending aan niet-geselecteerden ifv berepsmgelijkheden 27/03/2015 Verzending aan geselecteerden 27/03/2015 Start implementatie 11/04/2015 De aanbestedende verheid behudt zich het recht vr m, in het licht van de cncrete nden van het nderhandelingsprces, het verlp van deze nderhandelingen te wijzigen. Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 4 van 6

5 c nceptnta 3 Omschrijving van de pdracht 3.1 Deelnemers Het raamvereenkmst is vrzien vr alle leden van grep Gent en grep Antwerpen. De bedeling is m gedurende de duurtijd van het raamvereenkmst implementaties te realiseren bij meerdere klanten. Mmenteel vrzien we vr 2015 een implementatie bij OCMW Gent Ouderenzrg (inplannen van 690 medewerkers). Andere ptentiële implementaties: Musea Gent, Dienst Kinderpvang Gent, 3.2 Delstelling van hfdklanten Implementatie van de planningstl cnfrm hun behefte in de lp van de duurtijd van de pdracht. 3.3 Beschrijving van de pdracht Vrzien van een raamvereenkmst vr een planningstl, zals beschreven in de pdracht. 3.4 Duurtijd van de pdracht Het betreft hier een raamvereenkmst met een duurtijd van 5 jaar. 4 Achtergrndinfrmatie 4.1 Huidige situatie Bij een aantal leden van grep Gent wrdt de resurce planning ng handmatig uitgeverd, veelal p basis van excel bestanden. Dit wensen we te autmatiseren, mdat dit vandaag te cmplex wrdt, te tijdrvend, en er vaak k een te grte afhankelijkheid ntstaat van de planner. 4.2 Tekmstige situatie Een geautmatiseerde planning bij meerdere leden. 5 Functinele vereisten Deze wrden later in detail beschreven in het bestek. 6 Gevraagde kppelingen Tijdsregistratie Vr tijdsregistratie wrdt bij veel van nze klanten nu gebruik gemaakt van de tepassing Xtremis van GET. Via mifare badges wrden vandaag prikkingen (bij start en einde van shift, bij (lunch)pauze) alsk functietetsen zals bvb. fietsvergedingen, dienstreis) geregistreerd via prikklkken (Eagle en DT1000). Deze gegevens wrden beheerd via de tl Xtremis. Deze gegevens zullen uit Xtremis p regelmatige basis (bvb. m de 15') geëxprteerd wrden in txt. files, en dienen ingeladen te wrden in de planningstl. Een kppeling zal vrzien wrden via het persneels- f identificatienummer. Na de imprt uit Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 5 van 6

6 c nceptnta Xtremis dient de planningstl geactualiseerd te wrden. Bij smmige klanten wrden k de aanvragen vr aan- en afwezigheden geregistreerd in Xtremis. Daar dienen gevalideerde aanvragen geëxprteerd te kunnen wrden naar de planningstl. E-Hrm Er dienen meerdere gegevens geëxprteerd en geïmprteerd te kunnen wrden naar de harde e-hrm tl. Van e-hrm -> planningstl: Persnsgegevens Cntractgegevens Ziekte cde(s) Van planningstl -> e-hrm: Aan- en afwezigheden Standaard te presteren uren Maaltijdcheques Aantal kilmeters AD Integratie Idealiter wrdt binnen de planningstl AD integratie vrzien vr single sign n. 7 Technische vereisten De database en applicatie servers zullen gedeplyd en beheerd wrden in de Digiplis mgeving. Als database dient SQL Server gebruikt te wrden. Mmenteel gebruiken wij versie 2008R2 De tepassing dient vldende schaalbaar te zijn m +700 werknemers te beheren en in te plannen en m tientallen planners simultaan met de tl te laten werken. De tepassing dient integraal in het Nederlands beschikbaar te zijn De ESS dient web enabled te zijn De tepassing dient inzetbaar te zijn in tal van sectren (wnzrgcentra, musea, lketdiensten,.) Deze lijst is niet-limitatief. In het bestek zal deze aangevuld wrden met andere technische vereisten. Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 6 van 6

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299 Conceptnota Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite op A-stad platform CDA002299 Versie 7.0 CDA002299_Conceptnota_Raamovereenkomst_Visit_2014.docx Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota...

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen Standaard vr de certificeringspref sciaal vertalen Januari 2013 1. Omschrijving van het berep De sciaal vertaler zet geschreven bdschappen in een sciale cntext m uit een brntaal in een deltaal. Hij vertaalt

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie