Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te wrden en te blijven (Tekst gedgekeurd dr Accrediteringsstuurgrep van 15 februari 2006) 1. Tekmstig erkende f pas erkende arts (huisartsen en specialisten) 1.1. Eerste aanvraag De artsen (huisartsen f specialisten) kunnen hun aanvraag vr vrlpige accreditering indienen vanaf de dag dat de erkenning is aangevraagd en tt drie maanden na hun erkenning. Ze meten bij een Lkale kwaliteitsgrep zijn ingeschreven m hun aanvraag vr vrlpige accreditering te kunnen indienen. Zij dienen hun erkenningsaanvraag in bij de bevegde Erkenningscmmissie van de FOD Vlksgezndheid. Zij dienen de aanvraag vr vrlpige accreditering in bij de Dienst vr geneeskundige verzrging van het RIZIV, Afdeling relaties met de artsen (zie bijlage 1). De Accrediteringsstuurgrep (A.S.) geeft aan de vrmelde Dienst de testemming m de artsen die hun aanvraag vr vrlpige accreditering hebben ingediend, vr de peride van één jaar te accrediteren. Als de accrediteringsaanvraag tegelijkertijd met de erkenningsaanvraag is ingediend, vangt de peride van vrlpige accreditering aan p de eerste dag van de maand die vlgt p die waarin de Dienst kennis heeft genmen van de beslissing van de FOD Vlksgezndheid (ministerieel besluit) inzake de erkenning van de arts. Als de aanvraag vr vrlpige accreditering is ingediend na de erkenningsdatum, start de accreditering p de eerste dag van de maand die vlgt p de ntvangst van de aanvraag vr vrlpige accreditering Verlenging Een verlenging van die accreditering kan wrden verkregen p vrwaarde dat wrdt vldaan aan de criteria die aan de gevestigde artsen wrden pgelegd. 32

2 2. Gevestigde huisartsen 2.1. Eerste aanvraag Aanvraag De huisarts dient een accrediteringsaanvraag in via de dr de A.S. gedgekeurde dcumenten (zie bijlage 2A bijlage 2B), waarin hij nder meer verklaart dat hij : een medisch dssier per patiënt bijhudt en alle gegevens van dat dssier die nuttig zijn vr het vaststellen van de diagnse en van de behandeling, uitwisselt met elke andere arts die dr de patiënt wrdt geraadpleegd en/f die hem verzrgt; een hfdactiviteit als huisarts uitefent en de effectieve cntinuïteit van de verzrging verzekert; tijdens het vrgaande kalenderjaar een activiteitsdrempel van ten minste gemiddeld 5 cntacten per werkdag (raadplegingen en bezeken) heeft bereikt (1.250 per jaar). Er wrdt een uitzndering gemaakt als het gaat m jnge artsen tijdens de eerste vier praktijkjaren; geen herhaalde pmerkingen heeft gekregen p basis van de vaststellingen van de vr de evaluatie van de medische prfielen bevegde cmmissie. Die vaststellingen hebben betrekking p het vrschrijven en uitveren van diagnstische en therapeutische verstrekkingen vlgens de dr de cmmissie vastgestelde criteria; meewerkt aan initiatieven vr het evalueren van de kwaliteit die wrden gerganiseerd dr de ambtsgenten. De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk( en) en de duur van de hfdactiviteit Navrming Over een referentieperide van 12 maanden met de huisarts 20 CP verwerven. In de 20 CP meten verplicht 3 CP in de rubriek ethiek en ecnmie en twee deelnemingen aan de LOK wrden verwrven (zie ) Peer review Tijdens de referentieperide van 12 maanden met de arts deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK (lkale kwaliteitsgrep "Peer review") waarbij hij is ingeschreven : er wrdt 1 CP tegekend per uur deelneming, met een maximum van 2 CP per vergadering; een LOK vergadering met ten minste één uur duren; 33

3 per jaar meten er dus minimaal 2 CP via LOK wrden verwrven. Het maximum aantal CP via LOK wrdt p 8 CP per jaar vastgesteld; de verantwrdelijke van de LOK kent het dubbele van de CP te wanneer de vergadering ingaat p de initiatieven van de Natinale Raad vr kwaliteitsprmtie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK vergaderingen blijft 8 CP Duur De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die vlgt p de gedkeuring van de aanvraag dr de A.S. en lpt ver een peride van drie jaar Verlenging Aanvraag De huisarts dient een accrediteringsaanvraag in via de dr de A.S. gedgekeurde dcumenten, waarin hij nder meer verklaart dat hij : een medisch dssier per patiënt bijhudt en alle gegevens van dat dssier die nuttig zijn vr het vaststellen van de diagnse en van de behandeling, uitwisselt met elke andere arts die dr de patiënt wrdt geraadpleegd en/f die hem verzrgt; een hfdactiviteit als huisarts uitefent en de effectieve cntinuïteit van de verzrging verzekert; tijdens het vrgaande kalenderjaar een activiteitsdrempel van ten minste gemiddeld 5 cntacten per werkdag (raadplegingen en bezeken) heeft bereikt (1.250 per jaar). Er wrdt een uitzndering gemaakt als het gaat m jnge artsen tijdens de eerste vier praktijkjaren; geen herhaalde pmerkingen heeft gekregen p basis van de vaststellingen van de vr de evaluatie van de medische prfielen bevegde cmmissie. Die vaststellingen hebben betrekking p het vrschrijven en uitveren van diagnstische en therapeutische verstrekkingen vlgens de dr de cmmissie vastgestelde criteria; meewerkt aan initiatieven vr het evalueren van de kwaliteit die wrden gerganiseerd dr de ambtsgenten. De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk( en) en de duur van de hfdactiviteit. De aanvraag tt verlenging met ten laatste 2 maanden vóór het verstrijken van de lpende accrediteringsperide wrden ingediend bij de AS. Als deze termijn niet strikt wrdt nageleefd, kan de Dienst niet garanderen dat het dssier tijdig kan wrden geverifieerd zdat desgevallend bijkmende infrmatie gevraagd kan wrden ver dssiers die niet aan de gestelde criteria zuden vlden. 34

4 De arts met 60 CP, billijk gespreid ver de drie jaar, hebben verwrven. De CP meten wrden verwrven tijdens de peride die aanvangt 2 maanden vr het begin van de lpende accreditering en eindigt 2 maanden vóór het verstrijken van die peride Navrming Over een referentieperide van 12 maanden met de huisarts 20 CP verwerven. In de 20 CP meten verplicht 3 CP in de rubriek ethiek en ecnmie en twee deelnemingen aan de LOK wrden verwrven (zie ) Peer review Over de referentieperide van 12 maanden met de arts deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK (lkale kwaliteitsgrep "Peer review") waarbij hij is ingeschreven : er wrdt 1 CP tegekend per uur deelneming, met een maximum van 2 CP per vergadering; een LOK vergadering met ten minste één uur duren; per jaar meten er dus minimaal 2 CP via LOK wrden verwrven. Het maximum aantal CP via LOK wrdt p 8 CP per jaar vastgesteld; de verantwrdelijke van de LOK kent het dubbele van de CP te wanneer de vergadering ingaat p de initiatieven van de Natinale Raad vr kwaliteitsprmtie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK vergaderingen blijft 8 CP Duur De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die vlgt p de gedkeuring van de aanvraag dr de A.S. en lpt ver een peride van drie jaar. 2.3 Eindelpbaansregime (gedgekeurd dr de A.S. van 16 februari 2005). De artsen die einde lpbaan zijn (die reeds genieten van een pensien f een pensienaanvraag hebben ingediend) mgen een aanvraag tt verlenging van hun accreditering indienen : fwel jaar per jaar fwel vr een peride van drie jaar; waarbij ze verklaren dat ze een afwijking vragen p de nrm van de minimumactiviteit; waarbij ze verklaren er zich te te verbinden de vereisten inzake peer review en cntinue pleiding na te zullen leven en de bewijzen van hun deelname aan de LOK en van hun cntinue navrming aan de Accrediteringsstuurgrep ver te maken jaar per jaar fwel na de aflp van de drie jaar. 35

5 De frfaitaire accrediteringshnraria zullen wrden gestrt na de accrediteringsperide van één jaar f van drie jaar en na vrleggen van vrmelde bewijzen. De artsen kunnen hun aanvraag verlengen vr het aantal jaren dat hun situatie het telaat. Ze dienen de dr de AS gedgekeurde frmulieren te gebruiken (bijlage 4 en bijlage 2B). 3. Gevestigde specialisten 3.1. Eerste aanvraag Aanvraag De specialist dient een accrediteringsaanvraag in via de dr de A.S. gedgekeurde dcumenten (zie bijlage 2A bijlage 2B), waarin hij nder meer verklaart dat hij : alle nuttige medische gegevens inzake diagnse en behandeling per patiëntendssier aan de algemeen geneeskundige die dr de patiënt wrdt geraadpleegd en/f die hem verzrgt, meedeelt en met hem uitwisselt; zijn vlledige medewerking verleent aan initiatieven tt kwaliteitsevaluatie gerganiseerd vr de betrkken discipline dr de ambtsgenten; tijdens het vrgaande kalenderjaar een bepaalde activiteitsdrempel zals vrzien vr zijn specialisme heeft bereikt (zie bijlage 3). Er wrdt een uitzndering gemaakt als het gaat m jnge artsen tijdens de eerste vier praktijkjaren; geen herhaalde pmerkingen heeft gekregen p basis van de vaststellingen van de vr de evaluatie van de medische prfielen bevegde cmmissie. Die vaststellingen hebben betrekking p het vrschrijven en uitveren van diagnstische en therapeutische verstrekkingen vlgens dr de cmmissie vastgestelde criteria. De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk( en) en de duur van de hfdactiviteit Navrming Over een referentieperide van 12 maanden met de specialist 20 CP verwerven. In de 20 CP meten verplicht 3 CP in de rubriek ethiek en ecnmie en twee deelnemingen aan de LOK wrden verwrven (zie ) Peer review Over de referentieperide van 12 maanden met de arts deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK (lkale kwaliteitsgrep "Peer review") waarbij hij is ingeschreven : 36

6 er wrdt 1 CP tegekend per uur deelneming, met een maximum van 2 CP per vergadering; een LOK vergadering met ten minste één uur duren; per jaar meten er dus minimaal 2 CP via LOK wrden verwrven. Het maximum aantal CP via LOK wrdt p 8 CP per jaar vastgesteld; de verantwrdelijke van de LOK kent het dubbele van de CP te wanneer de vergadering ingaat p de initiatieven van de Natinale Raad vr kwaliteitsprmtie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK vergaderingen blijft 8 CP Duur De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die vlgt p de gedkeuring van de aanvraag dr de A.S. en lpt ver een peride van drie jaar Verlenging Aanvraag De specialist dient een accrediteringsaanvraag in via de dr de A.S. gedgekeurde dcumenten (zie bijlage 2A bijlage 2B), waarin hij nder meer verklaart dat hij : alle nuttige medische gegevens inzake diagnse en behandeling per patiëntendssier aan de algemeen geneeskundige die dr de patiënt wrdt geraadpleegd en/f die hem verzrgt, meedeelt en met hem uitwisselt; zijn vlledige medewerking verleent aan initiatieven tt kwaliteitsevaluatie gerganiseerd vr de betrkken discipline dr de ambtsgenten; tijdens het vrgaande kalenderjaar een bepaalde activiteitsdrempel zals vrzien vr zijn specialisme heeft bereikt (zie bijlage 3). Er wrdt een uitzndering gemaakt als het gaat m jnge artsen tijdens de eerste vier praktijkjaren; geen herhaalde pmerkingen heeft gekregen p basis van de vaststellingen van de vr de evaluatie van de medische prfielen bevegde cmmissie. Die vaststellingen hebben betrekking p het vrschrijven en uitveren van diagnstische en therapeutische verstrekkingen vlgens dr de cmmissie vastgestelde criteria. De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk( en) en de duur van de hfdactiviteit. De aanvraag tt verlenging met ten laatste 2 maanden vóór het verstrijken van de lpende accrediteringsperide wrden ingediend bij de AS. Als deze termijn niet strikt wrdt nageleefd, kan de Dienst niet garanderen dat het dssier tijdig kan wrden geverifieerd zdat desgevallend bijkmende 37

7 infrmatie gevraagd kan wrden ver dssiers die niet aan de gestelde criteria zuden vlden. De arts met 60 CP, billijk gespreid ver de drie jaar, hebben verwrven. De CP meten wrden verwrven tijdens de peride die aanvangt 2 maanden vr het begin van de lpende accreditering en eindigt 2 maanden vóór het verstrijken van die peride Navrming Over een referentieperide van 12 maanden met de arts 20 CP verwerven. In de 20 CP meten verplicht 3 CP in de rubriek ethiek en ecnmie en twee deelnemingen aan de LOK wrden verwrven (zie ) Peer review Over de referentieperide van 12 maanden met de arts deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK (lkale kwaliteitsgrep "Peer review") waarbij hij is ingeschreven : er wrdt 1 CP tegekend per uur deelneming, met een maximum van 2 CP per vergadering; een LOK vergadering met ten minste één uur duren; per jaar meten er dus minimaal 2 CP via LOK wrden verwrven. Het maximum aantal CP via LOK wrdt p 8 CP per jaar vastgesteld; de verantwrdelijke van de LOK kent het dubbele van de CP te wanneer de vergadering ingaat p de initiatieven van de Natinale Raad vr kwaliteitsprmtie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK vergaderingen blijft 8 CP Duur De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die vlgt p de gedkeuring van de aanvraag dr de A.S. en lpt ver een peride van drie jaar. 3.3 Eindelpbaansregime (gedgekeurd dr de A.S. van 16 februari 2005). De artsen die einde lpbaan zijn (die reeds genieten van een pensien f een pensienaanvraag hebben ingediend) mgen een aanvraag tt verlenging van hun Accreditering indienen : fwel jaar per jaar fwel vr een peride van drie jaar; waarbij ze verklaren dat ze een afwijking vragen p de nrm van de minimumactiviteit; waarbij ze verklaren er zich te te verbinden de vereisten inzake peer review en cntinue pleiding na te zullen leven en de bewijzen van hun deelname aan de LOK en van hun cntinue navrming aan de Accrediteringsstuurgrep ver te maken jaar per jaar fwel na de aflp van de drie jaar. 38

8 De frfaitaire accrediteringshnraria zullen wrden gestrt na de accrediteringsperide van één jaar f van drie jaar en na vrleggen van vrmelde bewijzen. De artsen kunnen hun aanvraag verlengen vr het aantal jaren dat hun situatie het telaat. Ze meten de accrediteringsaanvraag indienen aan de hand van de daarvr vrzien specifieke frmulieren (bijlage 4 en bijlage 2B). 39

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven 1. Toekomstig erkende of pas erkende arts (huisartsen en specialisten)... 2 1.1. Eerste aanvraag... 2 2. Gevestigde huisartsen...

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer (huisartsen en geneesheren-specialisten) 1.1. Eerste aanvraag De

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven (Tekst goedgekeurd door Accrediteringsstuurgroep van 15 februari 2006) 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer

Nadere informatie

Werken met een doktersvennootschap

Werken met een doktersvennootschap Werken met een dktersvenntschap 1. Inhud Inleiding... 4 1. Wat is een dktersvenntschap?... 5 2. Vrdelen van een dktersvenntschap... 7 2.1 Samenwerken... 7 2.2 Fiscale vrdelen van een venntschap... 7 2.3

Nadere informatie

Retributiereglement voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie

Retributiereglement voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie Retributiereglement vr de tijdelijke inname van parkeerplaatsen dr middel van verkeerssignalisatie Artikel 1 Tepassingsgebied Vr de peride 1 mei 2017 tt en met 31 december 2019 wrdt een retributie geheven

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID GR 30.08.2012 SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: De verenigingen en persnen die subsidies kunnen verkrijgen Artikel 1. De erkende

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt.

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt. Reglement Permanente Vrming vr Ostepaten (PVO) 1 Definitie Onder het begrip «permanente vrming vr stepaten» wrdt verstaan: een vrming die de kennis van de prfessinele stepaat nderhudt, aanvult en uitdiept.

Nadere informatie

Bridgeclub MAANDAGMIDDAG BRIDGECLUB (verder aangeduid als vereniging)

Bridgeclub MAANDAGMIDDAG BRIDGECLUB (verder aangeduid als vereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Algemeen Bridgeclub MAANDAGMIDDAG BRIDGECLUB (verder aangeduid als vereniging) Speellcatie: Drpshuis, Lede 13, 3209 AT Hekelingen Speelmiddag p maandagmiddag Ingeschreven

Nadere informatie

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE PROJECTOPROEPEN 2018 OPEN SOON OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN FORMULIER VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE Datum van ntvangst : Dssier nr. : Prject : Naam f letterwrd van het prject

Nadere informatie

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER. 31/10/2017 om 16.00u OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER. 31/10/2017 om 16.00u OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN PROJECTOPROEPEN 2017 OPEN SOON OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN FORMULIER VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE Datum van ntvangst : Datum van ntvangst : Dssier nr. : Dssier nr. : Prject

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie

Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie Aanvraag gedkeuring quarantaineruimte / islatieruimte Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / islatie Tepassingsgebied: Deze instructie is van tepassing p peratren/huders van dieren die een

Nadere informatie

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen Time-ut, schrsing en verwijdering van kinderen Psitief advies GMR d.d. Definitief vastgesteld CvB d.d. 1 Inleiding De kindcentra van CKC Drenthe staan middenin de samenleving. Dat betekent

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË Paleis der Academiën HERTOGSSTRAAT 1 1000 BRUSSEL Tel. 02/550 23 00 Fax 02/550 23 13 E-mail: academiegeneeskunde@vlaanderen.be Website: www.academiegeneeskunde.be

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens rganisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwrdigd dr:... Functie vertegenwrdiger:.....

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van:

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van: I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Inlichtingen ver de prcedure vr de uitver van levende dieren, sperma, embry s, bredeieren en eicellen naar kan u bekmen bij de exprt bevrderende rganismen waarvan de cördinaten vermeld

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN ARTIKEL 60BIS/3, 2, 1 VAN

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6 Schlreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audivisuele Kunsten 1/6 Hfdstuk 1 Tepassingsgebied Art. 1 Dit schlreglement is van tepassing

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Opgelet! Aan de registratie van de leerwegonderdelen verandert er niets. Je blijft dus opleidingen en stages registreren op de gekende manier.

Opgelet! Aan de registratie van de leerwegonderdelen verandert er niets. Je blijft dus opleidingen en stages registreren op de gekende manier. Leerweg Inhud Definitie... 2 Principes... 2 De leerweg... 2 De leerwegnderdelen... 3 Opleiding... 3 Stage... 4 IBO... 4 Knelpunt... 5 Welke acties kan je uitveren in de tab leerweg?... 5 De mschrijving

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA DE DATUM VAN DE AUTHENTIEKE AKTE VAN SCHENKING

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA DE DATUM VAN DE AUTHENTIEKE AKTE VAN SCHENKING

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN ARTIKEL 60BIS/3, 2, 1 VAN

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN:

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 17 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR

Nadere informatie

REGLEMENT AFDELING TENNIS

REGLEMENT AFDELING TENNIS REGLEMENT AFDELING TENNIS HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE REGELS 1. Zijn aangeslten bij de tennis afdeling, ieder R.L.T.C. lid, die zijn lidgeld betaald heeft vr het beefenen van tennis vr het lpende seizen. 2.

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij CLB Oostende - Gistel te Oostende

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij CLB Oostende - Gistel te Oostende Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vrming Onderwijsinspectie Hendrik Cnsciencegebuw Kning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL drlichtingssecretariaat@nd.vlaanderen.be www.nderwijsinspectie.be Verslag ver de

Nadere informatie

Dossier nr. (in te vullen door het bestuur) AANVRAAGFORMULIER

Dossier nr. (in te vullen door het bestuur) AANVRAAGFORMULIER Dssier nr. (in te vullen dr het bestuur) AANVRAAGFORMULIER Gemeentelijke premie vr de verfraaiing f de renvatie van gevels van gebuwen in de centrumlanen Op zijn laatst 31 december van het lpende jaar

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers Re-integratie van arbeidsngeschikte werknemers De verheid wil de vrijwillige werkhervatting van werknemers die tijdelijk f definitief ngeschikt zijn m de vereengekmen arbeid uit te veren faciliteren. Wanneer

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bodemonderzoek (VBO) *

VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bodemonderzoek (VBO) * VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bdemnderzek (VBO) * * zals bepaald dr art.13/4 van de Ordnnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verntreinigde bdems, gewijzigd dr de rdnnantie

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

vestigingsvergunning voor een nachtwinkel Aanvraagfrmulier vestigingsvergunning vr een nachtwinkel 1. Algemene infrmatie - De vestigingsvergunning is verplicht vr alle nachtwinkels gelegen p het grndgebied van de stad Sint-Truiden. - Nachtwinkels

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria Vergedingen 2013 SEL Amberes Type vergeding SEL-verleg GDT-verleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-verleg (prefprject vanaf 2014) Organisatr 200 per MDO Vergeding enkel vr erkende SEL-rganisatren.

Nadere informatie

De arbeidsongevallen. Inhoud. Wat is een arbeidsongeval?...2. Wat te doen bij een arbeidsongeval?...3. Hoe verloopt de uitbetaling?...

De arbeidsongevallen. Inhoud. Wat is een arbeidsongeval?...2. Wat te doen bij een arbeidsongeval?...3. Hoe verloopt de uitbetaling?... De arbeidsngevallen Inhud Wat is een arbeidsngeval?...2 Wat te den bij een arbeidsngeval?...3 He verlpt de uitbetaling?...4 En vr de leden van SMartBe?...5 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 Deelname plitieke partijen depubliekszaak 2017 Inhud Inleiding... 3 1. Registreren nieuwe plitieke partijen... 3 1.1 Overzicht van de te verleggen stukken bij registratie...

Nadere informatie

Aanvraag voor het lidmaatschap van onderstaande organisatie voor: Svp aankruisen wat van toepassing is. 0 FEDA-lidmaatschap

Aanvraag voor het lidmaatschap van onderstaande organisatie voor: Svp aankruisen wat van toepassing is. 0 FEDA-lidmaatschap Aanvraagfrmulier FEDA-lidmaatschap 2019 Na ntvangst van uw aanvraag via inf@feda.nl, ntvangt u van ns een bevestiging. Uw aanvraag zullen wij vervlgens drsturen aan nze Cmmissie van Telating. Deze cmmissie

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

B G M E B. Voorwaarden pakketprijs en gereduceerde tarief DCP kopie-aanvraag humane producten 16 januari van 5 pagina('s)

B G M E B. Voorwaarden pakketprijs en gereduceerde tarief DCP kopie-aanvraag humane producten 16 januari van 5 pagina('s) DP kpie-aanvraag humane prducten 16 januari 2017 Pakketprijs: De term pakketprijs hudt in dat vr een grep prducten (ieder met een eigen RVG nummer) maar één keer het tarief behrende bij het prducttype

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid. HW Wnen acht het van belang dat medewerkers, de directie én de Raad van Cmmissarissen p adequate en veilige wijze melding kunnen maken van (eventuele vermedens van) misstanden binnen HW Wnen. Daarm is

Nadere informatie

stad zoekt uitbater voor mobiele snackbar

stad zoekt uitbater voor mobiele snackbar infbrchure stad zekt uitbater vr mbiele snackbar speelvallei het Park van Eden Wilrijk De stad Antwerpen zekt een uitbater vr een tijdelijke mbiele snackbaruitbating aan de speelvallei in het Park van

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) VERKLARING Inzake gegevensverwerking klanten Vlgens de Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) Deze verklaring inzake gegevensverwerking is van Schnmaakbedrijf L.J. de Vries B.V., gevestigd te Aalsmeer

Nadere informatie

Reglement betoelaging lotgenotengroepen. Kom op tegen Kanker

Reglement betoelaging lotgenotengroepen. Kom op tegen Kanker Reglement betelaging ltgentengrepen Km p tegen Kanker 1. Del Km p tegen Kanker wil ltgentengrepen stimuleren, begeleiden en ndersteunen een kwaliteitsvlle werking uit te buwen. Dit det ze nder meer dr

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Richtlijnen voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma s

Richtlijnen voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma s Richtlijnen vr de indiening van een Staatssteundssier vr O&O&I in het kader van AIRBUS-prgramma s Versie : Nederlands 08-01-2018 Ce texte est également dispnible en français. Demandez la versin française

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie