Academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academiejaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt Gent Tel. 09/ Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f individuele mstandigheden Werkstudenten Student- ndernemers Beefenaars van de kunsten Studenten met een plitiek mandaat Studentenvertegenwrdigers in de hgeschl, de assciatie, de VLOR f VVS Studenten in uitznderlijke sciale f individuele mstandigheden Academiejaar De cmbinatie studeren met een andere tijdrvende bezigheid is niet eenvudig. In nze hgeschl is er g vr deze prblematiek. De studenten kunnen gehlpen wrden dr hen een bijznder statuut te te kennen (zie art , Studiecntract ). 1. Flexibel traject Elke student kan kiezen vr een flexibel traject. Met een flexibel traject bedelen we: een diplmacntract via een persnlijk deeltraject: je vlgt bijvrbeeld 32 in plaats van 60 studiepunten per academiejaar en spreidt je studie dus ver meerdere jaren. Je sluit vr de pleidingsnderdelen die je vlgt aan bij de andere studenten. een examencntract: je verschijnt vr dezelfde examencmmissie als de andere studenten. Je vlgt geen lessen en hebt geen recht p begeleiding. Wel ntvang je alle relevante infrmatie met betrekking tt je evaluatie. Als je tch bepaalde pleidingsnderdelen wilt vlgen, zals stage, zal je vr bepaalde pleidingsnderdelen bijkmend via een creditcntract meten inschrijven. een creditcntract: je vlgt die pleidingsnderdelen die je interesse wegdragen en ntvangt een creditattest vr de pleidingsnderdelen waarvr je slaagt, maar geen diplma.

2 Een flexibel traject bespreek je vraf met de trajectbeheerder 1 van je pleiding (www.arteveldehs.be, studieadvies). 2. Een werktraject Een werkstudent kan k kiezen vr een daarte vr hem ntwikkeld studietraject. In vlgende pleidingen kan je een werktraject f SWITCHtraject vlgen: Bachelr in het ffice management (afstandsleren) >> (keuzetrajecten General management assistant en Human resurces management assistant) Bachelr in het nderwijs: kleuternderwijs Bachelr in de pedaggie van het jnge kind Bachelr in het nderwijs: lager nderwijs Bachelr in het nderwijs: secundair nderwijs Bachelr in het sciaal werk Bachelr in de verpleegkunde >>(keuzetraject Ziekenhuisverpleegkundige) Bachelr in de vredkunde >>bachelr in het nderwijs: kleuternderwijs Meer infrmatie bij de trajectbeheerder van de pleiding en p zie rubriek begeleiding p maat. 1 De cntactgegevens van de trajectbeheerder van je p pleiding vind je p begeleiding p maat, studietraject p maat

3 3. Faciliteiten 3.1 Delgrepen Studenten die behren tt vlgende delgrepen kunnen bijkmende faciliteiten aanvragen bij de zrgcach 2 van hun pleiding: Werkstudenten: In het bezit zijn van een bewijs van tewerkstelling in dienstverband met een mvang van tenminste 80 uur per maand, f in het bezit zijn van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzekende en de pleiding kadert binnen het dr de gewestelijke dienst vr arbeidsbemiddeling vrgesteld traject naar werk; Student- ndernemers: Het bestaan f de intentie tt het prichten van een zelfstandige activiteit f een nderneming nder venntschapsvrm met bewezen wrden. Het mag geen ccasinele f eenmalige activiteit betreffen. Studenten meten werkelijk deel uitmaken van de nderneming. Ingeschreven zijn als zelfstandige (= aangeslten bij een sciaal verzekeringsfnds en/f bij een ziekenfnds ingeschreven als zelfstandige), en heeft een ndernemerings- /BTW- nummer, en een mzet die de grens van de vrijstelling van BTW- aangifte vertreft. Of zaakverder f werkend vennt van een venntschap zijn met een ndernemings- / BTW- nummer, en een mzet die de grens van de vrijstelling van BTW- aangifte vertreft, en is als dusdanig k ingeschreven als zelfstandige (= aangeslten bij een sciaal verzekeringsfnds, en/f bij een ziekenfnds ingeschreven als zelfstandige). Minimum 80 uur per maand in de eigen nderneming investeren. Uitgeslten is een situatie als helper van een zelfstandige. Bijkmende bewijzen kunnen zijn : Vestigingsattest Bewijs van berepskennis vr een bepaald berep Aansluiting bij een berepsvereniging Milieuvergunning Beefenaars van de kunsten Studenten die kunsten beefenen p prfessineel niveau kunnen faciliteiten aanvragen. Hiervr dienen ze een prtfli samen te stellen m aan te tnen dat ze p prfessineel niveau bezig zijn met en veel tijd investeren in kunstbeefening. Dit prtfli bevat een cntract en/f lidmaatschap bij een vereniging f rganisatie (indien van tepassing de arbeidsvereenkmst), een z gedetailleerd mgelijk efen- en repetitieschema, verzicht van deelname aan wedstrijden/expsities, belangrijke stages f selecties, persartikels f andere dcumenten die een bewijs leveren van de bijznder situatie. De erkenning van het statuut gebeurt dr de cmmissie studie en beefenen van de kunsten. 2 De cördinaten van de zrgcaches vind je via studieadvies, begeleiding p maat, bijznder statuut.

4 Studenten met een plitiek mandaat Studentenvertegenwrdigers in de hgeschl, de assciatie, de VLOR f VVS Studenten in uitznderlijke sciale f individuele mstandigheden

5 3.2 Faciliteiten De Arteveldehgeschl vrziet via de tekenning van een bijznder statuut in faciliteiten. De faciliteiten kunnen betrekking hebben p nderwijs- en leeractiviteiten en evaluatieactiviteiten. Faciliteiten inzake nderwijs- en leeractiviteiten kunnen betrekking hebben p het vlgen van les, studiemateriaal, taken, pdrachten, bachelrpref en stages, krtm het gehele studietraject en studieprgramma. Vrbeelden van tegekende nderwijsfaciliteiten zijn alternatieve vervangpdrachten, mgelijkheid m de nderwijsactiviteiten vreger te verlaten en uitstel van deadlines. Faciliteiten inzake evaluatieactiviteiten kunnen betrekking hebben p de vrm, het verplaatsen en het spreiden van examens. Een vrbeeld van een examenfaciliteit is spreiding van de examens binnen de vrziene examenperide. Elke situatie is anders en kan andere gevlgen hebben vr de nderwijssituatie. Daarm zullen de tegekende aanpassingen k altijd p maat besprken wrden en in samenspraak met de zrgcach en al f niet gedgekeurd dr de pleidingsdirecteur. Hierbij wrdt de ndige discretie 3 bewaard. De aanpassingen dienen een evenwicht te bewaren tussen de draagkracht van de pleiding en de mgelijkheden/nden van de student. Aanpassingen kunnen tegekend wrden als 4 deze geen directe bedreiging vr de gezndheid f veiligheid van anderen vrmen ze geen substantiële verandering inhuden van een essentieel nderdeel van het curriculum geen substantiële wijziging inhuden van de wijze waarp de diensten wrden aangebden geen nevenredige financiële f administratieve last verrzaken 4. Prcedure bij het aanvragen van een bijznder statuut De student vult het aanvraagfrmulier nauwkeurig in samen met de ndige attesten, zals vermeld in het aanvraagfrmulier. Vr hulp bij het invullen van dit frmulier kan de student terecht bij de zrgcach van de pleiding. De aanvraag student - ndernemer wrdt dr de zrgcach drgestuurd naar de cmmissie studie en ndernemerschap. Deze beslist ver de tekenning van het statuut en registreert deze delgrep. 3 De zrgcach heeft discretieverplichting. Dit hudt in dat hij de plicht heeft m bij het uitefenen van zijn functie geen gegevens vrij te geven aan anderen dan diegene die gerechtigd zijn er kennis van te nemen. Dit hudt eveneens in dat hij zijn infrmatie altijd bij de student pvraagt en niet bij derden. Gevelige gegevens wrden nder geslten mslag bewaard en mgen enkel drgegeven mits schriftelijke testemming van de student. Enkel de dreiging van een heel cncreet gevaar vr de student f derden, kan de regel drbreken. 4 Ontwerp van advies ver de specifieke bepalingen met betrekking tt het nderwijs in het VN- verdrag van 1 december 2006 inzake de rechten van persnen met een handicap. Steunpunt Recht en Onderwijs, 2009.

6 De aanvraag beefenaar in de kunsten wrdt dr de zrgcach drgestuurd naar de adviescmmissie studie en beefenen van kunsten. Deze beslist ver de tekenning van het statuut en registreert deze delgrep. De aanvraag van andere delgrepen wrdt al dan niet rechtsreeks gedgekeurd dr de pleidingsdirecteur binnen de 30 kalenderdagen. De pleidingsdirecteur beslist ver de cncrete mdaliteiten van de tegekende faciliteiten. De student tekent zijn cntract bij de zrgcach. De dcenten, mbudsmedewerker, en indien ndig de medewerker studentenvrzieningen wrden dr de zrgcach p de hgte gesteld van de verkregen faciliteiten na testemming van de student ver de aard en de vrm van de infrmatie. De student neemt steeds cntact p met de dcenten m cncrete afspraken te maken betreffende de verkregen faciliteiten. De student neemt steeds zijn cntract met de verkregen faciliteiten mee naar examens en kan dat p vraag vrleggen. De erkenning van dit bijznder statuut is slechts één academiejaar geldig en dient dan k elk academiejaar pnieuw aangevraagd te wrden. Attestering is slechts één keer ndig vr zver er zich geen wijzigingen hebben vrgedaan. Indien blijkt dat de tegekende faciliteiten ntereikend zijn, dien je als student in eerste instantie cntact p te nemen met je zrgcach vr verder verleg. Bij weigering van faciliteiten kan je als student intern berep instellen bij de vrzitter van interne berepscmmissie (studiecntract , Art. 57).

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER Identificatiegegevens Functie: trajectbegeleider Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn/sciale dienst en activering Aard van de functie:

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT REGLEMENT AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE BIJ DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT DE PATIËNT IN HET UMC SINT-PIETER I. INLEIDING Het ziekenhuis en alle persneelsleden van

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie