Klanttevredenheidsonderzoek Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 1 juni Drs. A. Luiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 1 juni 2014. Drs. A. Luiten"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, 1 juni 2014 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc 1 juni 2014

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Opbouw rapport Werkwijze onderzoek Respons... 4 Korte Samenvatting op hoofdlijnen... 5 Benchmark Kinderopvang Bijlage: uitleg NPS score NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 2 1 juni 2014

3 INLEIDING In opdracht van is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarvan dit rapport de eindrapportage is. De resultaten van het KTO zijn ook verwerkt in de benchmark Kinderopvang zodat vergelijking met andere instellingen mogelijk is. 1.1 OPBOUW RAPPORT Het rapport is als volgt opgebouwd. Na enkele inleidende opmerkingen over het onderzoek in dit hoofdstuk, volgt een korte samenvatting van de resultaten op hoofdlijnen van de meest in het oog springende resultaten. Daarna worden onder het kopje Benchmark Kinderopvang de prestaties van afgezet tegen de andere organisaties die het afgelopen jaar hun klanten bij ons hebben laten ondervragen. Hiermee is met één oogopslag duidelijk op welke onderdelen het beter dan wel slechter doet dan de landelijke benchmark. De verschillen zijn aangegeven met + en. Deze werden toegekend op basis van een afwijking ten opzichte van het totaal gemiddelde, maar die verschillen hoeven niet per se statistisch significant te zijn. De overzichten zijn bedoeld als een indicatie van de verschillen. Separaat zijn twee tabellenrapporten opgeleverd waarin alle resultaten uit het onderzoek voor resp. SLGR,KDV en BSO en de vraagouders zijn weergegeven. In het tabellenrapporten treft u alle tabellen voor de onderzochte opvangvormen. Het stramien is daarbij steeds gelijk: per cluster (bv. openingstijden ) treft u eerst een tabel met de verdeling van de oordelen voor de verschillende onderdelen in dat cluster, vervolgens treft u een grafische weergave van het totaaloordeel voor het cluster aan. Dan volgt een overzicht van gemiddelden en spreiding per vraagitem. Tenslotte volgt een tabel waarin de locaties op de verschillende items worden vergeleken op basis van een gemiddelde score. De verbale uitingen zijn hiertoe omgezet naar cijfers volgens de volgende formule: Zeer slecht = 3 / Slecht = 4 / Niet voldoende = 5 / Voldoende = 6 / Ruim voldoende = 7 / Goed = 8 / Zeer goed = 9 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 3 1 juni 2014

4 1.2 WERKWIJZE ONDERZOEK Het klanttevredenheidsonderzoek is online uitgevoerd middels directe verzending via e mail. De vragenlijsten zijn op 28 april uitgezet onder alle klanten van waarvan een e mailadres bekend was (totaal 654 klanten verdeeld over KDV,SLGR, BSO en Gastouderopvang). Deze zijn door NL Eyes op rechtstreeks via een e mail aangeschreven. Non respondenten in deze groep ontvingen tot 2 maal toe een gerichte reminder. Het veldwerk werd 23 mei 2014 afgesloten. 1.3 RESPONS In totaal respondeerden 268 ondervraagden. Van vijf klanten kregen we de e mail onbestelbaar retour (meestal vanwege foutief adres). De respons is met 42% bij KDV/BSO en 35% bij de vraagouders redelijk te noemen, maar is we lager dan wij gewend zijn bij deze onderzoeken en deze methodiek. De respons ligt ondanks een aanzienlijk kortere vragenlijst ook lager dan in 2011 (toen 54%). Aantal Respons % Vraagouders % 1. Alleen kinderdagverblijf of speelleergroep Alleen buitenschoolse opvang Zowel kinderdagverblijf of speelleergroep als buitenschoolse opvang 27 TOTAAL KDV SLGR en BSO % NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 4 1 juni 2014

5 KORTE SAMENVATTING OP HOOFDLIJNEN Tabel 1 laat duidelijk zien dat nog steeds bij alle opvangvormen hoge ogen gooit. De cijfer voor het KDV/ SLGR zijn weliswaar niet zo hoog meer als in 2011, toen bij alle clusters in de top 25% scoorde (=groen weergegeven), maar liggen overal nog (ruim) boven het gemiddelde van de benchmark. In gevallen dat bij de top 25% scoorde is dit met blauw aangegeven. We zien dat net als in 2011 de BSO wederom op alle fronten tot de beste 25% van de benchmark behoort. De cijfers zijn in bijna alle gevallen zelfs iets hoger dan in Ook bij de Gastouderopvang zien we een verbetering van de toch al mooie resultaten uit 2011; zeker als het gaat om de organisatieclusters. Opvallend is dat waar het oordeel over de administratieve processen bij KDV en BSO licht gedaald is tot een 7,5, die bij de gastouderopvang nu met een 7,9 wordt gewaardeerd, waarmee de hoogste score in de benchmark wordt behaald. Tabel 1: Rapportcijfers KDV/ SLGR, BSO en gastouderopvang vergeleken met 2011 Overzicht totaal cijfers 2011 KDV BSO Gastouderopvang Locatiespecifiek Rapportcijfer Openingstijden 8,0 7,7 7,7 8,0 8,6 8,8 Rapportcijfer Accommodatie 8,2 7,9 7,4 7,6 8,2 8,4 Rapportcijfer Verzorging 7,9 7,8 7,5 7,5 8,2 8,3 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat 7,9 7,7 7,5 7,6 7,9 8,1 Rapportcijfer Medewerkers 8,0 8,1 7,8 8,0 8,3 8,6 Rapportcijfer Informatie 7,6 7,4 7,2 7,3 Rapportcijfer Opvang 8,3 8,0 7,7 7,8 8,4 8,7 Organisatiespecifiek Rapportcijfer Beleid 7,7 7,7 7,5 7,6 Rapportcijfer Communicatie 7,7 7,4 7,3 7,4 Rapportcijfer Gastoudercentrale 7,7 7,8 Rapportcijfer Ouderparticipatie 7,2 7,3 7,1 7,2 7,1 7,6 Rapportcijfer Administratie 7,8 7,5 7,6 7,5 7,7 7,9 Rapportcijfer Organisatie 8,0 7,8 7,7 7,8 7,6 7,9 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 5 1 juni 2014

6 Kinderdagverblijf liet in 2011 over de gehele linie een sterke stijging in de waarderingen voor het KDV zien. Bij het huidige onderzoek heeft op een groot aantal punten iets van die winst moeten prijsgeven, maar de cijfers liggen nog steeds hoger dan in scoort op de meeste punten ook hoger dan het gemiddelde van de benchmark. Het eindoordeel voor de opvang is een 8 en dat ligt gelijk aan het oordeel in 2008 en de benchmark, maar is wat lager dan in 2011 toen een 8,3 werd behaald. Het hoogste cijfer is weggelegd voor de pedagogisch medewerkers op de locaties die met gemiddeld een 8,1 worden gehonoreerd. Dat is hoger dan de benchmark en het cijfer in 2011 toen een 8 werd genoteerd. Ook op de organisatieonderdelen zien we nog steeds mooie cijfers voor. De 7,7 voor het beleid ( net als in 2011) is een half punt hoger dan de benchmark. Ook de ouderparticipatie scoort met een 7,3 een half punt hoger dan de benchmark. Tussen 2008 en 2011 zagen we vooral op de items die de flexibiliteit meten (ruilen dagdelen etc.) een sterke vooruitgang. heeft die kunnen vasthouden. Opvallend is wel dat op één locatie sterk afwijkend lagere cijfers worden genoteerd (5,2 voor ruilen dagdelen en 5,4 voor extra opvang mogelijkheid en een 6,6 voor de openingstijden en flexibiliteit). Het gaat om het KC Doetinchem.. Overigens scoort deze locatie op bijna alle onderdelen relatief de laagste cijfers, waarmee met het noemen van deze vestiging het meest belangrijke aandachtspunt uit dit onderzoek is vermeld. Bijzonde fraaie cijfers zien we over de gehele linie voor het KC Vorden. Kindercentrum Ruurlo: KDV groep Lucht valt op door een laag cijfer voor de frequentie van de 15 minuten gesprekken (5,9), daar waar met een 7 juist een bovengemiddelde score laat zien. krijgt een NPS score ( ambassadeursvraag zie bijlage voor uitleg) van 61,5%, dat is uitzonderlijk hoog. Wij hanteren deze score nog niet zo lang; maar voorlopig voet de lijst op dit punt aan. BSO Bij de BSO kleuren alle clusterrapportcijfers blauw, met andere woorden ; op alle onderdelen scoort bij de beste 25%. Ook bij het BSO zagen we in 2011 een sterk toegenomen waardering voor de flexibiliteit bij de openingstijden, opvallend is dat de waarderingen hiervoor verder zijn gestegen, zodat zowel de waardering voor het ruilen van dagdelen als de mogelijkheid voor extra opvang nu ruim een punt hoger scoren dan in De flexibiliteit bij schoolvrije dagen was altijd al een sterk punt van, nu is de waardering daarvoor zelfs een fractie gestegen tot een 8 gemiddeld. Ook op het item aantal sluitingsdagen zien we vergeleken met 2011 een duidelijk gestegen waardering ( 7,7 was een 7,2). NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 6 1 juni 2014

7 Op de meeste andere onderdelen en aspecten zien we ongeveer gelijke cijfers als in Opvallend is wel de sterke stijging voor de terugkoppeling naar de ouders van de ontwikkeling van hun kind. Op alle onderdelen scoort hier niet alleen beter dan de benchmark maar op twee daarvan (de frequentie en de inhoud van de 15 minuten gesprekken) voert ze de lijst zelfs als Beste aan. Bij het BSO scoort Neptunus/ Ceres vaak de minst hoge cijfers. BSO Oberon valt op door lage cijfers voor de accommodatie met name de binnenvoorzieningen, Ouders van kinderen op de BSO Wichmond zijn het meest tevreden over accommodatie en de medewerkers, zij geven ook voor als organisatie met een 8,4 het hoogste cijfer af (tegen een 7,8 voor als totaal gemiddelde). Gevraagd naar de gewenste activiteiten zien we in tabel 2 dat vooral natuur en buiten bijzonder hoog scoort (65%) op afstand gevolgd door muziek (47%) en creativiteit (43%). Er lijkt weinig behoefte aan computer of educatieve activiteiten. Tabel 2: Gewenste BSO activiteiten Aantal % Muziek (bijv. djembee, zang) 48 47% Sport (bijv. judo, voetbal) 32 31% Cultuur (bijv. toneel, dans) 20 20% Creativiteit (bijv. schilderen, knutselen) 44 43% Educatief (taal, geschiedenis, lezen) 6 6% Huiswerkbegeleiding 11 11% Natuur en buiten (speurtocht, water, hutten) 66 65% Koken (bijv. gezonde voeding, koekjes) 24 24% Computer (typecursus, computercursus) 4 4% 'Persoonlijke ontwikkeling (bijv. yoga, kanjertraining, zelfvertrouwen) 22 22% Niet nodig; er zijn activiteiten genoeg 10 10% NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 7 1 juni 2014

8 Eigen vragen De klanten van vinden het in overgrote meerderheid (erg) belangrijk dat onderwijs, opvang en welzijn voorzieningen onder één dak zijn gehuisvest. In het bijlagenrapport staan de antwoorden op de vraag wat men als voor en nadelen ziet van een IKC. Een meerderheid heeft ook een voorkeur voor een nieuw schoolmodel waarbij het continu rooster wat populairder is dan het 5 gelijke dagen model. Tabel 3: Vrij recent zien we een ontwikkeling naar integrale kind centra. Hoe belangrijk vindt u dat al deze voorzieningen onder één dak zijn gehuisvest en met elkaar intensief samenwerken? Soort kinderopvang Alleen KDV/ SLGR Alleen BSO Beide Totaal % % % % erg belangrijk 20% 27% 24% 24% belangrijk 50% 42% 62% 48% niet belangrijk, niet onbelangrijk 24% 25% 10% 23% onbelangrijk 2% 2% 5% 3% erg onbelangrijk 1% 2% 0% 2% geen mening 2% 1% 0% 2% Totaal 100% 100% 100% 100% Tabel 4: Voorkeur roostermodel basisschool oude model; geen continu rooster en vrije woensdagmiddag Soort kinderopvang Alleen KDV/ SLGR Alleen BSO Beide Totaal % % % % 18% 25% 14% 21% nieuw model: continu rooster 36% 36% 52% 38% nieuw model: 5 gelijke dagen model 26% 33% 29% 29% geen voorkeur 20% 6% 5% 12% Totaal 100% 100% 100% 100% NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 8 1 juni 2014

9 Gastouderopvang De gastouderopvang haalt van alle drie de vormen van opvang altijd de hoogste cijfers. Dat is ook bij het geval. De gastouderspecifieke clusters laten cijfers zien die min of meer gelijk liggen aan het hoge benchmarkgemiddelde. Waar zich onderscheidt van veel gastouderopvangorganisaties is de kwaliteit van het gastouderbureau en de organisatie achter de opvang. Voor zowel het gastouderbureau als de beoordeling van de administratieve processen zagen we in 2011 een stijging ten opzichte van Deze stijging heeft zich in 2014 verder doorgezet. Qua rapportcijfers voor de administratieve processen en organisatie voert de overigens qua omvang bescheiden benchmark aan. Opvallend is ook dat de prijs kwaliteitverhouding met een 7,8 wordt gewaardeerd; het hoogste cijfer in de benchmark. NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 9 1 juni 2014

10 BENCHMARK KINDEROPVANG Benchmark Kinderopvang is een initiatief van NL Eyes en Vyvoj waarbij beide organisaties afgesproken hebben in hun vragenlijsten een set aan gelijke basisvragen mee te nemen waardoor deze twee partijen een gezamenlijke landelijke benchmark onder de naam BENCHMARKKO voeren. In dit hoofdstuk zijn de gemiddelde resultaten van afgezet tegen het gemiddelde van de andere instellingen die inde afgelopen 2,5 jaar (vanaf eind 2011) onderzoek hebben afgenomen. De verschillen zijn in gewaardeerd met een + als het cijfer van in het bovenste kwartiel van de benchmark scoort; dus tot de top 25% behoort. De kwalificatie Beste wordt gegeven als de organisatie de hoogste score van alle in de benchmark opgenomen organisaties heeft. Een kreeg als het cijfer van in het laagste kwartiel van de benchmark scoort; dus tot de laagste 25% behoort. De kwalificatie Slechtste wordt gegeven als de organisatie de laagste score van alle in de benchmark opgenomen organisaties heeft. Indien de organisatie een score heeft die ligt tussen de laagste 25% en hoogste 25% staat er niets vermeld. In de laatste 5 kolommen treft u de resultaten voor de benchmark aan. NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 10 1 juni 2014

11 Kinderdagverblijf Overzicht totaal cijfers Locatiespecifiek 2014 Rapportcijfer Openingstijden 7,4 8,0 7,7 6,7 7,4 7,6 7,8 8,4 Rapportcijfer Accommodatie 7,9 8,2 + 7,9 6,6 7,3 7,5 7,6 8,2 Rapportcijfer Verzorging 7,7 7,9 + 7,8 7,2 7,4 7,5 7,7 7,9 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat 7,6 7,9 7,7 7,0 7,4 7,6 7,7 8,1 Rapportcijfer Medewerkers 7,9 8,0 + 8,1 7,4 7,7 7,9 8,0 8,3 Rapportcijfer Informatie 7,1 7,6 + 7,4 6,7 7,1 7,2 7,4 7,7 Rapportcijfer Opvang 8,0 8,3 8,0 7,4 7,8 8,0 8,1 8,6 Organisatiespecifiek Rapportcijfer Beleid nvt 7,7 + 7,7 6,3 7,0 7,2 7,3 8,1 Rapportcijfer Communicatie nvt 7,7 + 7,4 6,2 6,8 7,1 7,2 8,1 Rapportcijfer Ouderparticipatie 6,9 7,2 + 7,3 5,9 6,6 6,8 6,9 7,9 Rapportcijfer Administratie 7,1 7,8 7,5 6,9 7,3 7,5 7,6 8,0 Rapportcijfer Organisatie 7,7 8,0 + 7,8 6,9 7,4 7,5 7,7 8,2 De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit 7,7 7,4 + 7,3 6,0 6,5 6,7 7,0 7,7 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 11 1 juni 2014

12 Kinderdagverblijf Oordelen op aspecten Openingstijden en flexibiliteit 2014 De tijden voor het brengen van uw kind 8,1 7,9 7,9 7,3 7,9 8,0 8,1 8,4 De tijden voor het ophalen van uw kind 7,8 7,9 7,7 6,2 7,7 7,8 8,1 8,6 De mogelijkheid om dagdelen te ruilen 6,1 7,3 + 7,0 5,5 6,3 6,6 7,0 8,2 De mogelijkheid van extra opvang (buiten uw vaste dagen) 6,6 7,5 + 7,3 5,5 6,3 6,6 7,2 8,2 Het aantal sluitingsdagen per jaar 7,3 7,0 7,2 6,5 6,9 7,3 7,6 8,1 Accommodatie en voorzieningen De sfeer en uitstraling van de accommodatie 8,4 8,2 + 8,0 6,8 7,4 7,5 7,8 8,3 De hygiëne in het gebouw 7,9 7,9 + 7,7 6,6 7,1 7,3 7,5 8,0 Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. 7,5 7,5 + 7,5 6,2 6,9 7,0 7,3 7,6 Veiligheid in het gebouw 7,6 7,8 + 7,6 6,8 7,2 7,3 7,5 8,1 De verzorgingsruimte en de sanitaire voorzieningen in het kindercentrum 7,9 7,8 + 7,7 6,7 7,1 7,3 7,4 8,0 Groeps en speelruimte binnen (voldoende ruimte en licht) 7,8 8,0 + 7,8 6,9 7,4 7,5 7,7 8,0 Speelruimte buiten (voldoende ruimte, voldoende uitdaging) 7,6 7,9 7,7 6,4 7,3 7,6 7,7 8,2 Veiligheid buiten het gebouw 7,5 7,7 + 7,6 6,5 7,1 7,2 7,4 7,7 Verzorging Kwaliteit en variatie van voeding 7,4 7,6 7,5 6,9 7,3 7,4 7,6 7,9 Beleid met betrekking tot snoepen, traktaties en tussendoortjes 7,5 7,7 7,5 7,1 7,4 7,5 7,6 8,1 Slapen en rusten 7,5 7,7 7,5 7,2 7,4 7,5 7,6 7,8 Verschonen 7,5 7,7 + 7,4 7,1 7,2 7,3 7,4 7,8 Toezicht op lichamelijke hygiëne (handjes wassen etc.) 7,6 7,6 + 7,5 6,9 7,2 7,3 7,4 7,7 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 12 1 juni 2014

13 Kinderdagverblijf Pedagogisch klimaat 2014 Het aantal kinderen in de groep 7,3 7,5 + 7,5 7,0 7,3 7,3 7,5 7,8 Activiteiten met uitdaging voor uw kind 7,8 7,9 + 7,7 6,8 7,3 7,4 7,6 8,0 Stimuleren van de creativiteit 7,8 7,9 + 7,6 6,9 7,3 7,5 7,6 8,3 Aandacht voor taalontwikkeling 7,6 7,7 + 7,6 6,9 7,2 7,3 7,5 8,0 Aandacht voor sociale vaardigheden 7,6 7,8 + 7,8 7,2 7,4 7,5 7,6 8,0 Aandacht voor waarden en normen als respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en eerlijkheid 7,7 7,9 + 7,8 7,2 7,5 7,6 7,7 8,0 Aandacht voor ontwikkeling van weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde 7,7 7,8 + 7,7 7,1 7,4 7,5 7,6 7,9 Pedagogisch medewerkers De opvoedkundige deskundigheid van de pedagogische medewerkers 7,7 7,8 + 7,8 7,2 7,4 7,6 7,7 8,0 De persoonlijke aandacht voor uw kind bij vertrek/ aankomst 7,9 7,8 7,8 7,3 7,7 7,8 7,9 8,3 De betrokkenheid van medewerkers bij u en uw kind 8,1 7,9 7,9 7,3 7,8 7,9 8,0 8,3 De inzet en het enthousiasme van de medewerkers 8,2 8,1 + 8,1 7,4 7,9 8,0 8,1 8,3 De terugkoppeling aan u over uw kind als u uw kind haalt 7,4 7,6 7,7 7,2 7,5 7,6 7,7 8,1 Informatie en communicatie op locatie Informatie over de ontwikkeling van uw kind 7,0 7,3 + 7,3 6,4 6,9 7,0 7,2 7,6 De frequentie van de kindbesprekingen/10 minuten gesprekken over uw kind nvt 7,0 + 7,0 5,5 6,3 6,5 6,9 7,9 De inhoud van de kindbesprekingen/ 10 minuten gesprekken nvt 7,2 7,3 5,9 7,0 7,2 7,3 8,2 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 13 1 juni 2014

14 NIEUWE ITEMS MET INGANG VAN 2013 ** 2014 KDV_NPS BESTE 61,5 8,2 21,8 44,0 56,2 61,5 Mate waarin uw kind op uw vaste dagen steeds met dezelfde kinderen in één groep zit. + 7,7 7,4 7,5 7,6 7,7 8,0 De aandacht voor eventuele ontwikkelingsachterstanden + 7,6 7,2 7,3 7,4 7,6 7,9 Het kinderdagverblijf als voorbereiding op de basisschool 7,4 6,8 7,2 7,4 7,5 7,9 De mate van klantgerichtheid van de pedagogische medewerkers + 7,8 7,3 7,6 7,7 7,8 7,9 Mate waarin uw kind op uw vaste dagen steeds met dezelfde medewerkers te maken heeft + 7,7 7,0 7,4 7,5 7,7 8,3 De frequentie van de ouderavonden + 6,9 5,5 6,0 6,4 6,7 7,0 De inhoud van de ouderavonden + 7,2 6,1 6,4 6,8 7,0 7,3 ** LET OP: INDICATIEF NOG KLEINE N Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case Aantal organisaties in benchmark voor dit onderzoek: 47 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 14 1 juni 2014

15 SLGR Borculo / Wolfersveen Kindercentrum Wichmond Kindercentrum Vorden Kindercentrum Ruurlo: SLGR de Waterkant Kindercentrum Ruurlo: KDV groep Vuur Kindercentrum Ruurlo: KDV groep Onder Water Kindercentrum Ruurlo: KDV groep Lucht Kindercentrum Ruurlo: KDV groep Aarde Kindercentrum Lochem: (SLGR SamSam) Kindercentrum Doetinchem Kindercentrum Barchem: (SLGR t Onderdeurke) Totaal Rapportcijfer Openingstijden 7,7 8,3 6,6 8,2 8,0 7,8 8,1 7,9 7,2 8,2 7,5 8,0 Rapportcijfer Accommodatie 7,9 8,2 7,3 7,9 8,0 8,2 7,9 8,0 7,9 8,4 8,1 7,9 Rapportcijfer Verzorging 7,8 8,2 7,1 7,8 7,6 7,6 7,7 8,0 7,9 8,1 8,1 8,3 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat 7,7 7,6 7,0 7,4 7,8 7,6 7,9 8,1 8,0 8,1 7,6 8,0 Rapportcijfer Medewerkers 8,1 8,2 7,3 7,6 7,9 8,3 8,3 8,3 8,2 8,6 8,1 8,7 Rapportcijfer Informatie 7,4 7,2 7,1 7,5 7,3 7,0 7,4 7,4 7,8 7,9 7,8 7,3 Rapportcijfer Opvang KDV 8,0 8,1 7,5 7,7 8,0 8,1 8,1 8,2 8,0 8,6 7,7 8,3 Rapportcijfer Beleid 7,7 7,0 7,1 7,7 8,1 7,8 8,1 7,9 7,8 8,0 7,2 8,1 Rapportcijfer Communicatie 7,4 7,0 6,6 7,6 7,8 7,4 7,6 7,5 7,3 8,1 6,8 7,6 Rapportcijfer Ouderparticipatie 7,3 6,8 6,7 6,9 7,8 7,4 7,5 7,5 7,1 8,0 6,8 7,4 Rapportcijfer Administratie 7,5 6,9 6,8 7,6 8,1 7,1 7,9 7,9 7,4 7,9 7,3 7,6 Rapportcijfer Organisatie 7,8 7,3 7,2 7,8 8,0 7,9 7,9 8,2 8,1 8,2 7,8 7,7 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 15 1 juni 2014

16 Buitenschoolse opvang Overzicht totaal cijfers Locatiespecifiek 2014 Rapportcijfer Openingstijden 7,7 7,7 + 8,0 7,0 7,5 7,7 7,9 8,6 Rapportcijfer Accommodatie 7,7 7,4 + 7,6 6,5 7,0 7,1 7,4 8,1 Rapportcijfer Verzorging 7,5 7,5 + 7,5 6,9 7,1 7,3 7,5 8,0 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat 7,6 7,5 + 7,6 6,8 7,2 7,3 7,5 7,9 Rapportcijfer Medewerkers 7,9 7,8 + 8,0 7,2 7,3 7,5 7,8 8,2 Rapportcijfer Informatie en Communicatie 7,3 7,2 + 7,3 6,3 6,7 7,0 7,3 7,7 Totaal rapportcijfer Opvang 7,9 7,7 + 7,8 7,1 7,5 7,6 7,8 8,3 Organisatiespecifiek Rapportcijfer Beleid nvt 7,5 + 7,6 6,4 6,8 7,1 7,2 8,0 Rapportcijfer Communicatie nvt 7,3 + 7,4 6,4 6,8 7,0 7,2 7,9 Rapportcijfer Ouderparticipatie 7,0 7,1 + 7,2 5,0 6,2 6,5 6,8 7,4 Rapportcijfer Administratieve Processen 7,4 7,6 7,5 6,7 7,0 7,4 7,5 7,9 Totaal rapportcijfer Instelling 7,8 7,7 + 7,8 6,9 7,2 7,4 7,7 8,3 De hoogte van uw ouderbijdrage in relatie tot de geleverde kwaliteit 7,7 7,3 + 7,4 6,0 6,4 6,8 7,0 7,9 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 16 1 juni 2014

17 Buitenschoolse opvang Openingstijden en flexibiliteit 2014 De tijden voor het ophalen van uw kinderen 7,5 7,7 8,0 6,7 7,5 7,9 8,0 8,3 De mogelijkheid om dagdelen te ruilen 6,2 7,0 + 7,4 6,3 6,7 7,0 7,3 8,2 De mogelijkheid voor extra opvang: een uur langer, een extra dag 6,5 7,5 + 7,6 6,3 6,9 7,1 7,4 8,3 Het aantal sluitingsdagen en vakanties 7,4 7,2 + 7,7 6,5 7,1 7,3 7,6 8,3 De flexibiliteit bij opvang bij schoolvrije dagen 7,8 7,7 + 8,0 6,4 7,5 7,7 7,9 8,3 Accommodatie en voorzieningen De sfeer en uitstraling van de accommodatie 8,2 7,2 7,4 6,4 7,0 7,3 7,5 8,1 De hygiëne in het gebouw 7,8 7,1 + 7,4 6,3 6,8 6,9 7,3 7,8 Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. 7,4 7,0 + 7,2 6,3 6,7 6,9 7,0 7,7 Veiligheid in het gebouw 7,3 7,2 + 7,5 6,5 6,8 7,0 7,2 7,6 Groeps en speelruimte binnen (voldoende ruimte en licht) 7,8 7,3 + 7,3 5,8 7,0 7,2 7,3 7,9 Speelruimte buiten (voldoende ruimte, voldoende uitdaging) 6,8 7,5 + 7,6 6,3 6,9 7,2 7,4 8,2 Veiligheid buiten het gebouw 6,9 7,1 + 7,4 6,4 6,7 7,0 7,1 7,6 Verzorging Kwaliteit en variatie van voeding 7,3 7,5 + 7,4 6,9 7,2 7,3 7,4 7,6 Beleid met betrekking tot snoepen, tractaties en tussendoortjes 7,6 7,5 + 7,4 6,7 7,2 7,3 7,4 7,7 Toezicht op lichamelijke hygiëne 7,3 7,2 + 7,3 6,4 6,9 7,0 7,2 7,5 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 17 1 juni 2014

18 Buitenschoolse opvang Pedagogisch klimaat 2014 Het aantal kinderen in de groep 7,0 7,2 7,3 6,7 7,0 7,1 7,3 7,7 Activiteiten met uitdaging voor uw kind 7,4 7,5 + 7,5 6,4 7,0 7,1 7,4 7,6 Stimuleren van eigen creativiteit 7,6 7,6 + 7,5 6,7 7,1 7,2 7,5 7,9 Aandacht voor sociale vaardigheden 7,3 7,3 + 7,6 6,8 7,0 7,1 7,4 7,7 Aandacht voor waarden en normen als respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en eerlijkheid 7,5 7,4 + 7,6 6,8 7,2 7,3 7,5 7,8 Aandacht voor ontwikkeling van weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde 7,3 7,4 + 7,4 6,7 7,0 7,1 7,3 7,7 Bewaken van een emotioneel veilige omgeving nvt 7,4 + 7,4 6,8 7,0 7,1 7,3 7,7 Omgang problematisch gedrag kinderen (ruzies, agressief gedrag etc.) 7,3 7,3 + 7,3 6,5 7,0 7,1 7,3 7,6 Het aanbod van activiteiten in de locatie voor de kinderen 7,5 7,4 + 7,4 6,3 6,9 7,1 7,3 7,9 Het aanbod van activiteiten tijdens vakanties 7,7 7,8 + 7,8 7,0 7,2 7,5 7,7 8,2 Pedagogisch medewerkers De opvoedkundige deskundigheid van de pedagogische medewerkers 7,5 7,5 + 7,6 6,8 7,1 7,3 7,4 7,8 Persoonlijke aandacht voor uw kind bij vertrek en aankomst 7,6 7,6 + 7,8 6,9 7,2 7,4 7,5 8,0 De betrokkenheid van medewerkers bij u en uw kind 7,8 7,7 + 7,9 7,0 7,3 7,5 7,7 8,0 De inzet en het enthousiasme van medewerkers 8,1 8,0 + 8,0 7,0 7,4 7,6 7,8 8,2 De terugkoppeling aan u over uw kind als u uw kind haalt 7,0 7,5 + 7,7 6,7 7,1 7,2 7,5 7,9 Informatie en communicatie op locatie Informatie over de ontwikkeling van uw kind 6,7 6,9 + 7,3 6,0 6,4 6,7 6,9 7,5 De frequentie van de kindbesprekingen/10 minuten gesprekken over uw kind nvt 6,7 BESTE 7,4 5,0 6,1 6,4 6,8 7,4 De inhoud van de kindbesprekingen/ 10 minuten gesprekken nvt 7,0 BESTE 7,4 5,3 6,7 6,9 7,0 7,4 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 18 1 juni 2014

19 NIEUWE ITEMS MIV 2013 * 2014 NPS BSO + 36,2 8,3 8,9 29,9 36,2 57,6 Veiligheid tijdens het ophalen van de kinderen van school naar BSO + 7,8 6,8 7,4 7,7 7,8 7,9 Mate waarin uw kind op uw vaste dagen steeds met dezelfde kinderen in één groep zit 7,5 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 Mate waarin uw kind op uw vaste dagen steeds met dezelfde medewerkers te maken heeft + 7,9 7,3 7,6 7,7 7,9 8,0 De frequentie van de ouderavonden 6,7 5,9 6,3 6,7 6,8 7,0 De inhoud van de ouderavonden 6,7 6,3 6,5 6,8 6,9 7,1 ** LET OP: INDICATIEF NOG KLEINE N Aantal organisaties in benchmark voor dit onderzoek: 43 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 19 1 juni 2014

20 BSO RAPPORTCIJFERS NAAR LOCATIE BSO Wichmond BSO Sedna BSO Saturnus BSO Pluto BSO Oberon BSO Neptunus/ Ceres BSO Mercurius/ Juno/ Calypso/ Vesta BSO Mars BSO Aquarius/ Ariël Totaal Rapportcijfer Openingstijden 8,0 8,1 8,4 8,0 7,2 8,3 8,0 8,0 7,8 8,0 Rapportcijfer Accommodatie 7,6 7,9 7,6 7,8 7,2 6,3 7,9 7,7 7,0 8,3 Rapportcijfer Verzorging 7,5 7,5 7,4 7,6 7,2 7,8 7,4 7,7 7,1 7,6 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat 7,6 7,8 7,6 7,7 7,1 7,2 7,8 7,7 8,1 7,9 Rapportcijfer Medewerkers 8,0 8,2 7,9 8,1 7,9 7,7 7,6 7,8 8,1 8,4 Rapportcijfer Informatie 7,3 7,5 7,8 7,2 6,7 7,2 7,3 7,3 7,4 7,6 Rapportcijfer Opvang BSO 7,8 8,1 7,7 7,8 7,4 7,5 7,9 7,8 8,0 8,0 Rapportcijfer Beleid 7,6 7,6 7,9 7,6 7,6 7,5 7,6 7,5 7,6 8,3 Rapportcijfer Communicatie 7,4 7,8 7,4 7,5 7,4 7,4 7,2 7,2 7,1 7,9 Rapportcijfer Ouderparticipatie 7,2 7,4 7,1 7,3 6,9 7,2 7,2 7,3 6,9 7,8 Rapportcijfer Administratie 7,5 7,9 7,7 7,8 7,3 7,6 6,9 6,3 7,5 8,3 Rapportcijfer Organisatie 7,8 8,1 7,7 7,6 7,4 7,6 7,8 8,0 7,8 8,4 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 20 1 juni 2014

21 Gastouderopvang Overzicht totaal cijfers Gastouderspecifiek Rapportcijfer Accommodatie 8,0 8,2 + 8,4 7,9 8,0 8,1 8,3 8,7 Rapportcijfer Openingstijden 8,4 8,6 + 8,8 8,4 8,6 8,6 8,8 9,3 Rapportcijfer Verzorging 8,2 8,2 + 8,3 8,1 8,1 8,2 8,3 9,0 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat 7,8 7,9 8,1 7,8 7,9 8,1 8,2 8,9 Rapportcijfer Gastouder 8,4 8,3 8,6 8,2 8,4 8,5 8,6 9,1 Totaal rapportcijfer Opvang 8,5 8,4 8,7 8,4 8,5 8,7 8,7 9,1 Organisatiespecifiek Rapportcijfer Gastoudercentrale 7,4 7,7 + 7,8 6,2 7,0 7,4 7,8 8,1 Rapportcijfer Ouderparticipatie 7,2 7,1 + 7,6 5,9 6,7 6,8 7,0 7,6 Rapportcijfer Administratieve Processen 7,3 7,7 BESTE 7,9 6,2 7,1 7,3 7,6 7,9 Totaal rapportcijfer Instelling 7,8 7,6 BESTE 7,9 6,3 7,0 7,3 7,5 7,9 De hoogte van uw ouderbijdrage in relatie tot de geleverde kwaliteit 7,4 7,3 BESTE 7,8 6,3 6,8 7,1 7,3 7,8 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 21 1 juni 2014

22 Gastouderopvang Oordelen op aspecten Accommodatie en voorzieningen De sfeer en uitstraling van het huis van de gastouder 8,0 8,3 8,2 7,7 8,1 8,1 8,2 8,4 De hygiëne in het huis van de gastouder 7,9 8,1 8,1 7,8 8,0 8,1 8,1 8,4 Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. 7,8 8,0 7,9 7,7 7,9 8,0 8,1 8,4 Veiligheid in en rond het huis van de gastouder 7,9 8,1 8,1 7,6 8,0 8,1 8,1 8,4 De verzorgingsruimte en de sanitaire voorzieningen bij de gastouder 7,8 8,1 + 8,1 7,7 7,9 8,0 8,1 8,3 Speelruimte binnen (voldoende ruimte en licht) 8,0 8,2 + 8,3 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 Speelruimte buiten (voldoende ruimte, voldoende uitdaging) 8,1 8,4 BESTE 8,4 7,6 7,9 8,0 8,3 8,4 Veiligheid buiten het huis van de gastouder 7,8 8,1 + 8,1 7,5 7,8 7,9 8,1 8,1 Openingstijden en flexibiliteit De tijden voor het brengen van uw kind / de begintijd van de opvang 8,3 8,5 8,5 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 De tijden voor het ophalen van uw kind / de eindtijd van de opvang 8,4 8,4 8,5 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 De mogelijkheid om uren te ruilen 8,0 8,6 8,4 7,9 8,2 8,4 8,5 8,8 De mogelijkheid voor extra opvang: een uur langer, een extra dag. 8,2 8,5 + 8,5 8,0 8,2 8,3 8,5 8,8 De afspraken over vakanties en vrije dagen 8,1 8,4 + 8,4 8,0 8,1 8,2 8,3 8,8 Verzorging Kwaliteit en variatie van voeding 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 8,0 8,1 8,4 Beleid met betrekking tot snoepen, traktaties en tussendoortjes 7,8 8,0 8,0 7,7 7,8 8,0 8,1 8,5 Slapen en rusten 7,9 8,0 8,1 7,7 7,9 8,0 8,1 8,7 Verschonen 7,9 8,0 + 8,1 7,8 7,9 8,0 8,0 8,5 Toezicht op lichamelijke hygiëne 7,8 8,0 8,0 7,7 7,8 8,0 8,0 8,6 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 22 1 juni 2014

23 Gastouderopvang Pedagogisch klimaat Het aantal kinderen in de groep 7,8 8,0 + 8,1 7,6 7,8 7,9 8,0 8,4 Activiteiten met uitdaging voor uw kind 7,7 7,9 7,8 7,5 7,8 7,8 7,9 8,5 Stimuleren van eigen creativiteit 7,6 7,7 7,9 7,4 7,7 7,8 7,9 8,9 Aandacht voor taalontwikkeling 7,7 7,6 7,7 7,5 7,6 7,8 7,9 8,8 Aandacht voor sociale vaardigheden 7,7 7,8 7,9 7,7 7,8 7,9 8,0 8,7 Aandacht voor waarden en normen als respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en eerlijkheid 7,8 7,9 + 8,1 7,8 7,9 8,0 8,1 8,4 Aandacht voor ontwikkeling van weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde 7,8 7,8 7,8 7,7 7,8 7,9 8,0 8,7 Gastouder De opvoedkundige deskundigheid van de gastouder(s) 7,8 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 8,1 8,6 Persoonlijke aandacht voor uw kind bij vertrek en aankomst 8,1 8,1 8,2 8,1 8,2 8,2 8,3 8,5 De betrokkenheid van de gastouder bij u en uw kind 8,2 8,2 8,3 8,1 8,2 8,2 8,4 8,6 De inzet en het enthousiasme van de gastouder 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 8,4 8,4 8,6 Informatie uitwisseling als u uw kind brengt of haalt 7,7 8,0 + 8,2 8,0 8,1 8,1 8,2 8,5 Gastoudercentrale Informatie over het pedagogisch beleid 7,0 7,4 + 7,7 6,5 6,9 7,3 7,5 7,7 De controle en het toezicht op de kwaliteit van opvang bij de gastouder 7,3 7,6 + 7,7 6,6 7,2 7,5 7,6 7,9 Bereikbaarheid bemiddelingsmedewerker nvt 7,7 7,5 6,4 7,0 7,5 7,5 7,7 Het voortgangsgesprek 7,2 7,8 7,5 5,9 6,9 7,4 7,6 7,9 Ondersteuning bij probleemsituaties 7,3 7,4 7,3 6,1 6,7 7,3 7,5 8,0 Worst case onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case Aantal organisaties in benchmark voor dit onderzoek: 19 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 23 1 juni 2014

24 UITLEG NPS SCORE Sinds kort maken we in plaats van de ambassadeursvraag gebruik van de NPS score. De Net Promoter Score (NPS) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klantenloyaliteit te meten. Hoe werkt het? De Net Promoter Score is een meetinstrument dat in 2003 ontwikkeld werd en inmiddels door veel bedrijven wordt gehanteerd (waarmee dus een soort standaard ontwikkeld is). De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen (vrienden, collega s, familie, ) zou aanbevelen. De achterliggende gedachte is simpel: als u graag een bepaald product gebruikt of zaken doet met een bepaald bedrijf, wil u dit maar al te graag delen met anderen. Concreet werd aan de respondenten de volgende vraag gesteld: In welke mate zou u een goede vriend(in) die kinderopvang nodig heeft deze locatie aanraden? Hierop kon een antwoord gegeven worden op een 11 puntschaal, gaande van 0 (zeker niet) tot 10 (zeker wel). Berekening Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen: Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage promotors en Criticasters. De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als percentage maar als een absoluut getal, dat zich ergens tussen 100 en +100 situeert. Als je bijvoorbeeld 25% promotors hebt, 55% Passief Tevredenen en 20% Criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd. NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc Pagina 24 1 juni 2014

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014. Drs. A. Luiten

MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014. Drs. A. Luiten MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014 Avonturijn Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014 NL Eyes / Rapport MBTO Avonturijn 2014.doc 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1.1 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010

Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 F.A. Brugge MSc Paterswolde, januari 2011 e-mail: onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012 Hoofdrapportage Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, oktober 2012 NL Eyes / Rapport Dikkie & Dik KTO 2012.doc 30 oktober 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & I.M. Permentier, MSc Paterswolde, augustus 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING...2

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Algemeen 1) Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? - 0 jaar 3-1 jaar 6-2 jaar 5-3 jaar 12 2) Hoe bent u in contact gekomen met onze organisatie?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 In opdracht van Swazoom is in het voorjaar van 2015 door NL-Eyes een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. NL- Eyes is een onafhankelijk bureau voor kwantitatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Concreet wordt aan de respondent de volgende ultieme vraag gesteld:

Concreet wordt aan de respondent de volgende ultieme vraag gesteld: De Net Promoter Score SM (NPS ) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klantentevredenheid te meten, en bijgevolg een indicatie te krijgen van het groeipotentieel van je bedrijf

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni

Nadere informatie

Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010

Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 . Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 F.A. Brugge MSc Paterswolde, januari 2011 e-mail: onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Gastouderbureau Ziezo. Oktober/November 2016

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Gastouderbureau Ziezo. Oktober/November 2016 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Gastouderbureau Ziezo Oktober/November 2016 Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS).... 4 Weergave

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid

Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid Noordelijke Dag van de Kinderopvang Aanmelding: afweging Tevredenheid tot nu toe: afwegingen Verwachtingen Investeringen (entree, reistijd, tijd)

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

14 medewerkers? 12 Hoe vindt u de persoonlijke aandacht voor uw kind? Hoe vindt u de betrokkenheid van de pedagogische medewerkers bij uw

14 medewerkers? 12 Hoe vindt u de persoonlijke aandacht voor uw kind? Hoe vindt u de betrokkenheid van de pedagogische medewerkers bij uw 1 Waarom heeft u gekozen voor deze BSO? 2 Wat vindt u van de schriftelijke communicatie van de BSO? 3 Wat vindt u van de mondelinge communicatie van de BSO? 4 Wat vindt u van de praktische zaken rondom

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Welkom bij Avonturijn Kinderopvang Avonturijn Het kiezen van goede kinderopvang betekent nogal wat. De medewerkers van Kinderopvang Avonturijn realiseren zich dat elke dag. Het uit handen geven van uw

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 %

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 % Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? 23.53% = 0 jaar 29.41% = 1 jaar 29.41% = 2 jaar 17.65% = 3 jaar Hoe bent u in contact gekomen met Stichting Kinderdagverblijf Brabant 37.84% Via familie, vrienden,

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen. Rapport Kenmerk: Januari 2017

Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen. Rapport Kenmerk: Januari 2017 Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen Rapport Kenmerk: 20462 Januari 2017 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding Achtergrond 4 Doelstelling 4 Leeswijzer 5 Conclusies 6 Resultaten Communicatie tussen Dynamo

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013 CBS Van Kampen Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes) Inopdrachtvan: MilouPeys Directie,KleineMaatjes Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Juni2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineMaatjes

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids) Inopdrachtvan: SuzanneBakker Locatiemanager,CityKids Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidCityKids

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Met enige trots nodigt oudercommissie t Spoor je graag uit om onze website te bekijken op www.ocspoor.nl! Respondentennetwerk enquête

Met enige trots nodigt oudercommissie t Spoor je graag uit om onze website te bekijken op www.ocspoor.nl! Respondentennetwerk enquête Oudercommissie KDV t Spoor Respondentennetwerk enquête augusutus 1 Datum: september 1 Auteur: Rogier Vinckers Van de oudercommissie Website Met enige trots nodigt oudercommissie t Spoor je graag uit om

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Mei 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Rapportage KTO 2015 Mikz

Rapportage KTO 2015 Mikz Rapportage KTO 2015 Mikz Onderzoeksopzet Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2015 is voor het eerst door Mikz zelf uitgevoerd. Voorheen liep Mikz mee in kinderopvangbreed onderzoek waar slechts 3 eigen

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan CH ZEIST

Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan CH ZEIST Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan 13 3701CH ZEIST Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Rapport Oosterschelderegio

Rapport Oosterschelderegio Rapport Oosterschelderegio Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij SKA 2011

Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij SKA 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij 2011 I.M. Permentier MSc Paterswolde, Juni 2011 e-mail: onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Persbericht dinsdag 19 juni 2007 Onzekerheid bij ouders over buitenschoolse opvang

Persbericht dinsdag 19 juni 2007 Onzekerheid bij ouders over buitenschoolse opvang Persbericht dinsdag 19 juni 2007 Onzekerheid bij ouders over buitenschoolse opvang Veel ouders weten nog niet of hun school bij de start van het nieuwe schooljaar een aanbod voor buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7 Inhoud Onze kinderopvang 2 Kiezen voor een kindercentrum 4 Van inschrijving tot plaatsing 5 Contact met ouders 6 Onze pedagogische visie 7 Wat kost onze kinderopvang? 8 1 Onze kinderopvang Bent u op zoek

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Montessorischool Algemeen Onlangs hebben de ouders van Montessorischool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 58 ouders/verzorgers

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

OBS De Wateringe Hellevoetsluis. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, januari 2011

OBS De Wateringe Hellevoetsluis. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, januari 2011 Hellevoetsluis Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2010 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Hellevoetsluis

Nadere informatie