1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze samenvatting worden kleine grafieken gepresenteerd, daarin staat de kleur groen voor tevreden, oranje voor neutraal/geen mening en rood voor minder tevreden. Aan de hand van deze samenvatting wordt er een matrix gemaakt en daarbij horende aanbevelingen gegeven. In totaal is de vragenlijst door 173 ouders of verzorgers ingevuld van de 240 gezinnen die zijn benaderd. 72% van de gezinnen van basisschool de Plakkenberg heeft de vragenlijst ingevuld.. Echter waren niet alle vragenlijsten compleet ingevuld. Alleen de volledig ingevulde vragenlijsten zijn in de conclusie meegenomen. Van basisschool de Plakkenberg hebben 132 ouders of verzorgers de vragenlijst compleet ingevuld. Er werden gegevens verzameld over zevenenzestig kinderen in de onderbouw en vijfenzestig in de bovenbouw. Ten aanzien van de leerkracht konden de ouders voor elk van hun kinderen reageren. De vragenlijst werd voor 71 jongens en 61 meisjes ingevuld. In deze paragraaf zullen de belangrijkste resultaten per kopje worden besproken. Er is een significant verschil gevonden tussen ouders of verzorgers van de onder- en bovenbouw betreffende de behoefte (kopje 1.1.1). Als gevolg hiervan worden de resultaten van de onder- en bovenbouw apart besproken in het kopje behoefte. Er zijn geen significante verschillen gevonden van de rapportcijfers op de tien aspecten tussen ouders of verzorgers van de onder- en bovenbouw (kopje ). Er zal hierdoor geen onderscheid worden gemaakt tussen onder -en bovenbouw betreffende de tien aspecten Behoefte Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van tien aspecten van het onderwijs nagegaan welke belang ouders aan de tien aspecten hechten. Hieronder volgt een opsomming van de vijf aspecten die de ouders van basisschool de Plakkenberg het belangrijkst vinden. Er is een onderscheid gemaakt tussen onder -en bovenbouw. Onderbouw Bovenbouw Landelijk 1. Begeleiding 1. De leerkracht 1. De leerkracht 2. De leerkracht 2. Begeleiding 2. Begeleiding 3. Sfeer 3. Sfeer 3. Sfeer 4. kennisontwikkeling 5. Contact met school 4. Contact met school 4. Kennisontwikkeling 5. Regels, rust en orde 5. Persoonlijke ontwikkeling Ouders van de onderbouw vinden begeleiding het belangrijkst en ouders van de bovenbouw vinden De leerkracht het belangrijkst voor een goede school. Landelijk wordt ook de leerkracht het belangrijkst gevonden.

2 1.1.2 Algemene tevredenheid De vragenlijst is ingedeeld in 15 rubrieken (aspecten van het onderwijs) met verschillende soorten vragen. 10 rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, waarbij is nagegaan hoe tevreden ouders zijn over verschillende aspecten van de school. Dit wordt uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek. In de figuur hieronder staan deze cijfers voor basisschool de Plakkenberg weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de referentiegroep. De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer met de hoogste waardering op nummer 1. Tevredenheidscijfers Rubriek Plakkenberg Referentiegroep 1. Leerkracht 2. Contact met de school 3. Sfeer 4. Schoolregels, rust en orde 5. Kennisontwikkeling 6. Persoonlijke ontwikkeling 7. Schooltijden 8. Begeleiding 9. Omgeving van de school 10. Schoolgebouw Naar aanleiding van de tevredenheidscijfers gegeven per rubriek kan er een gemiddeld rapportcijfer uitgerekend worden voor basisschool de Plakkenberg en de referentiegroep. Het gemiddelde rapportcijfer van basisschool de Plakkenberg is een 7.45 terwijl het gemiddelde rapportcijfer uit de referentiegroep een 7.17 is. Basisschool de Plakkenberg heeft dus een hoger gemiddeld rapportcijfer dan dat van de referentiegroep en wordt door de ouders dus beter gewaardeerd dan scholen uit de referentiegroep. De vragenlijst geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders over de school van hun kinderen. De waardering van de ouders voor basisschool de Plakkenberg is goed aangezien meer dan 90% van de ouders aangeeft dat men zich goed thuis voelt op de school (91%), dat hun kind met plezier naar school gaat (98%) en tevreden zijn over de vorderingen van hun kind (92%). De gemiddelde score van wat ouders vinden van de 'opbrengst van het onderwijs' van hun kind is 7.36 op eens schaal van 1 tot 10. Wat een ruimvoldoende (boven een 7) betekent en dus een goede score is. Geen van de ondervraagde ouders gaf aan dat hun kind bijna niet leert op school. Legenda: = Tevreden = Neutraal/Geen mening = Minder tevreden Tevreden over vorderingen Kind met plezier naar school Kind voelt zich thuis op school

3 1.1.3 Schoolgebouw De ouders van basisschool de Plakkenberg zijn tevreden met het Schoolgebouw. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.21 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 6.9. Basisschool de Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van uiterlijk van het gebouw (85% van de ouders is hier tevreden over). Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel ouders ten aanzien van hygiëne en netheid van het gebouw (21%). Uiterlijk gebouw Hygiëne/netheid Omgeving van de school De ouders van basisschool de Plakkenberg zijn tevreden voor de Omgeving van de school. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.23 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 6.2. Over het algemeen scoort basisschool de Plakkenberg goed op speelmogelijkheden (93% van de ouders is hier tevreden over) en veiligheidsmaatregelen (82%). Minder tevreden zijn relatief veel ouders ten aanzien van 'veiligheid van de weg naar school' (19%). Veiligheidsmaatregelen Speelmogelijkheden Veiligheid weg naar school Begeleiding De ouders zijn tevreden ten aanzien van Begeleiding. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.27 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.1. De Plakkenberg scoort goed op alle facetten van begeleiding. De overgrote meerderheid van de ouders waardeert ten aanzien van hoe de leerkracht met de kinderen omgaat naar tevredenheid (90% van de ouders is hier tevreden over). Daarnaast zijn veel ouders tevreden over 'aandacht voor pestgedrag' (61%) en 'extra begeleiding en ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben' (51%) Sfeer De ouders zijn ruim tevreden ten aanzien van 'Sfeer'. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.57 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.2.De Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van 'sfeer in de klas' (84%), 'omgang van de kinderen onderling' (80%) en 'aandacht voor normen en waarden' (88%). Aandacht normen en waarden Omgang kinderen onderling Sfeer in klas

4 1.1.7 Kennisontwikkeling De ouders zijn tevreden ten aanzien van 'Kennisontwikkeling'. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.44 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.2. De Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van 'aandacht voor werken met de computer' (85%) en 'aandacht voor taal (spreken en schrijven)' (83%). Verder zijn ouders tevreden over 'aandacht voor taal ((begrijpend) lezen)' (77%) en aandacht voor rekenen (68%). Aandacht rekenen Aandacht begrijpend lezen Aandacht spreken/schrijven Aandacht werken computer Persoonlijke ontwikkeling De ouders zijn tevreden ten aanzien van 'Persoonlijke ontwikkeling'. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.39 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.1. De Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van aandacht voor festiviteiten/uitstapjes en excursies en aandacht voor sport/lichamelijke oefening (respectievelijk 90% en 89%). Daarnaast zijn ouders tevreden over aandacht voor creatieve vakken (78 %). Opmerkelijk is dat een groep ouders neutraal of geen mening hadden ten aanzien van aandacht voor sociale-en emotionele ontwikkeling (24%), aandacht voor voeding en gezondheid (38%), aandacht voor kunst en cultuur (41%) en aandacht voor godsdienst (52%). Aandacht kunst/cultuur Aandacht goddienst Aandacht voeding/gezondheid Aandacht sociale-emotionele Aandacht creative vakken Aandacht activiteiten Schooltijden Basisschool de Plakkenberg wordt goed gewaardeerd ten aanzien van schooltijden. De gemiddelde score van de Plakkenberg is 7.35 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.3. Basisschool de Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van huidige schooltijden (74%). Ten aanzien van het onderwerp 'Schooltijden' noemden de ouders geen belangrijke kritiekpunten. Op de vraag waar gaat de voorkeur naar uit ten aanzien van de schooltijden laten ouders geen eenduidige opvatting zien. Huidige schooltijden (40 % van de ouders gaat hier de voorkeur naar uit) en een continue rooster (43 % van de ouders gaat hier de voorkeur naar uit) genoten ongeveer evenveel voorkeur stemmen Schoolregels, rust en orde De ouders van de Plakkenberg zijn zeer tevreden over de schoolregels, rust en orde. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.56 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.0. Over het algemeen scoort de Plakkenberg goed op duidelijkheid van de schoolregels' (86%), 'opvang bij afwezigheid van de leraar (83%) en 'rust en orde op school' (83%). Rust en orde Opvang bij afwezigheid Duidelijkheid schoolregels

5 Leerkracht De ouders van basisschool de Plakkenberg zijn zeer tevreden over de leerkracht. De gemiddelde score van de Plakkenberg is 7.86 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 8.0. Basisschool de Plakkenberg wordt gezien de overgrote meerderheid van de reacties gewaardeerd ten aanzien van 'vakbekwaamheid van de leerkracht' (88%), 'inzet en motivatie van de leerkracht' (87%) en 'mate waarin de leraar naar ouders luistert' (87%). Ten aanzien van het onderwerp 'De leerkracht' noemden de ouders geen belangrijke kritiekpunten. Luisteren naar ouders Inzet/motivatie leerkracht Vakbekwaamheid Contact met de school De ouders van basisschool de Plakkenberg zijn tevreden over contact met de school. De gemiddelde score van de Plakkenberg is 7.60 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.1. Basisschool de Plakkenberg wordt gezien de overgrote meerderheid van de reacties gewaardeerd ten aanzien van 'informatievoorziening over de school' (81 %) en 'informatievoorziening over het kind' (77%). Opmerkelijk is dat een grote groep ouders neutraal of geen mening hadden ten aanzien van 'functioneren van de medezeggenschapsraad' (56%) en 'gelegenheid om met de directie te praten' (34 %). Gelegenheid praten met directie Functioneren MR Informatievoorziening kind Informatievoorziening school Bij de volgende onderwerpen kunt u de scores van basisschool de Plakkenberg vergelijken met die van de referentiegroep door te kijken naar de percentages. De percentages van basisschool de Plakkenberg zijn dikgedrukt in het paars en die van de referentiegroep zijn dungedrukt in het zwart. Bij de volgende vragen is er namelijk geen gemiddeld rapportcijfer gegeven door de ouders van basisschool de Plakkenberg die vergeleken kan worden met het gemiddeld rapportcijfer gegeven door de referentiegroep Betrokkenheid Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg lezen alle ouders soms of vaak de nieuwsbrief en informatiebrieven van de school (nooit: 0% soms:2% vaak: 98%) (nooit: 1% soms: 5% vaak:93%) Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van de Plakkenberg bezoeken 98% soms of vaak ouderavonden op school (nooit: 2% soms: 20% vaak:78%) (nooit: 3% soms: 20% vaak:76%) Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van de Plakkenberg helpt 97% van ouders hun of haar kind met huiswerk (nooit:3%, soms:34%, vaak:63%) (nooit: 7% soms: 32% vaak:59%) Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg zijn 85% van de ouders soms of vaak actief als hulpouder of werkgroep lid (nooit: 15% soms: 48% vaak: 37%) (nooit: 34% soms: 42% vaak: 23%)

6 Ben je actief als hulphouder/werkgroeplid? Help je met huiswerk? Hoevaak bezoek je ouderavonden? Hoevaak lees je nieuwsbrieven/informatiebrieven? Vaak Soms Nooit Imago Van de respondenten is 92% (72%) van mening dat de schriftelijke/ digitale informatie van de school voldoende aantrekkelijk is (niet voldoende aantrekkelijk: 4% geen mening:4%) (niet voldoende aantrekkelijk: 11% geen mening:16%) Van de respondenten is 89% (69%) van mening dat de school bekend staat als een goede school (niet bekend staat als een goede school: 1 % geen mening: 10%) (niet bekend staat als een goede school: 9 % geen mening: 20%). Van de respondenten is 75% (63%) van mening dat de school voldoende naar buiten laat komen wat het te bieden heeft (niet voldoende naar buiten: 10 % geen mening: 15%) (niet voldoende naar buiten: 16 % geen mening: 19%). Van de respondenten is 73% (62%) van mening dat de ouders over het algemeen enthousiast over de school praten. Van de ouders is 6 procent minder enthousiast en 21 procent weet het niet. (minder enthousiast: 15%, en 21% weet het niet) Van de respondenten is 66% (68%) van mening dat leerkrachten over het algemeen enthousiast over de school praten (niet enthousiast over de school praat: 1% geen mening: 33%) (niet enthousiast over de school praat: 4% geen mening: 27%). Leerkracht enthousiast over school Ouders enthousiast over school School komt naar buiten met wat het School staat bekend als goede school Informatie is aantrekkelijk Schoolkeuze Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg zouden 82 procent (75%) van alle ouders andere ouders aanraden hun kind naar de Plakkenberg te sturen (4% zou dit niet doen en 14% heeft geen mening) (8% zou dit niet doen en 15% heeft geen mening Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg zouden de ouders weer de Plakkenberg kiezen omdat de school veel zorg en aandacht voor kinderen heeft (83%) (76%), omdat de school goede resultaten behaalt (73%) (66%), om het onderwijsconcept (62%) (50%), omdat basisschool de Plakkenberg het dichtst bij is (60%) (58%), omdat er leuke kinderen en ouders op zitten (51%) (41%) en om de identiteit van de school (45%). Identiteit Leuke kinderen/ouders Dichtst bij Onderwijsconcept Goede resultaten Zorg en aandacht

7 1.2 Top tevredenheid en minder tevredenheid In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de hoogste tevredenheid- en minder tevredenheidspercentages van basisschool de Plakkenberg. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. In de tabellen wordt alleen de top10 weergegeven van de onderwerpen die positief gewaardeerd werden. In de figuur van de verbeterpunten staan slechts 8 punten vermeld. Uit de enquête bleken slechts 8 verbeterpunten die door de ouders werden genoemd, deze zijn terug te vinden in onderstaande figuur. De rode getallen in de tweede figuur zijn de onderwerpen waarover relatief veel ouders minder tevreden waren, de oranje getallen in dezelfde figuur zijn de onderwerpen waarover relatief veel ouders aangaven neutraal te staan of geen mening te hebben. De tevredenheid van ouders over de aandacht voor kunst en cultuur en de aandacht voor voeding en gezondheid is niet landelijk onderzocht en de uitkomsten van basisschool de Plakkenberg kan hierbij dus niet afgezet worden tegen de referentiegroep (vandaar de opmerking n.v.t.) ouders / verzorgers positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden respondenten. staan de onderwerpen waarover relatief veel ouders minder tevreden waren, met de bijbehorende percentages. Top 10 tevredenheid Pluspunt Plakkenberg Referentiegroep 1. Kind gaat met plezier naar school 2. Speelmogelijkheden op school 3. Vorderingen van hun kind 4. Voelt zich thuis op school 5. Omgang van de leerkracht met de kinderen 6. Aandacht voor festiviteiten/uitstapjes en excursies 7. Vakbekwaamheid van de leerkracht 8. Aandacht voor normen en waarden 9. Inzet en motivatie van de leerkracht 10. Mate waarin de leerkracht naar de ouders luistert 98% 93% 92% 91% 90% 90% 88% 88% 87% 87% 94% 70% 87% 86% 92% 84% 90% 88% 91% 90% Top 8 verbeterpunten Verbeterpunt Plakkenberg Referentiegroep 1. hygiëne en netheid van het schoolgebouw 2. Veiligheid van de weg naar school 3. Functioneren van de medezeggenschapsraad 4. Aandacht voor godsdienst 5. Aandacht voor kunst en cultuur 6. Aandacht voor voeding en gezondheid 7. Gelegenheid om met de directie te praten 8. Aandacht voor sociale- en emotionele ontwikkeling 21% 19% 56% 52% 41% 38% 34% 24% 29% 43% 41% 23% n.v.t. n.v.t. 17% 9% 1.3 Beleid oudertevredenheidsonderzoek

8 In het voorgaande is beschreven welke aspecten van het onderwijs de ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg het belangrijkst vinden (kopje behoefte). Daarnaast is gemeten aan de hand van rapportcijfers hoe tevreden zij zijn over deze onderwerpen (kopje ). Als de ouders en verzorgers over belangrijke onderwerpen zeer tevreden zijn dan kan de school zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over belangrijke onderwerpen niet zo tevreden zijn dan is een dergelijk onderwerp een aandachtspunt voor beleid. Opgemerkt moet worden dat alle tien de aspecten gemiddeld hoger dan een 7 zijn beoordeeld. In de matrix op deze pagina worden de tien onderwerpen afgebeeld naar de mate waarin ze belangrijk worden gevonden en de mate waarin de ouders en verzorgers er tevreden over zijn. Er is een matrix voor de onder- en bovenbouw apart opgesteld. Onderbouw Uit onderzoek blijkt dat basisschool de Plakkenberg in de onderbouw zich kan profileren op drie aspecten, te weten: sfeer, leerkracht en contact. Verder blijkt uit het onderzoek dat ouders van de onderbouw de meeste mogelijkheden tot verbetering van de school zien bij begeleiding en kennisontwikkeling. In de conclusie wordt bij verbeterpunten hier dieper op ingegaan. De respondenten geven voor deze aspecten een hoog belang en een relatief lage mate van bevrediging aan. Figuur 1geeft deze de tevredenheidscores en de mate van belangrijkheid weer. Belang aspect Score 1-10 Mate van tevredenheid Rapportcijfer 1-10 Figuur 1: Mate van tevredenheid uitgezet tegen belang onderbouw

9 Bovenbouw Uit onderzoek blijkt dat basisschool de Plakkenberg op de bovenbouw zich kan profileren op drie aspecten, te weten: sfeer, leerkracht en contact. Verder blijkt uit het onderzoek dat ouders van de bovenbouw de meeste mogelijkheden tot verbetering van de school zien bij begeleiding en persoonsontwikkeling. De respondenten geven voor deze aspecten een hoog belang en een relatief lage mate van bevrediging aan. Figuur 2geeft deze de tevredenheidscores en de mate van belangrijkheid weer. Belang aspect Score 1-10 Figuur 2: Mate van tevredenheid uitgezet tegen belang bovenbouw Mate van tevredenheid Rapportcijfer 1-10

10 1.4 Conclusie oudertevredenheidsonderzoek Tenslotte volgt in de vorm van een tabel een overzicht van de belangrijkste plus- en aandachtspunten van basisschool de Plakkenberg volgens de ouders of verzorgers. Dit zijn de punten die de hoogste percentages hebben behaald bij het antwoord tevreden of minder tevreden. Aan de hand van de twee matrices worden zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw apart de belangrijkste plus- en aandachtspunten genoemd. In de onderstaande tabellen wordt onder 'pluspunten' een overzicht gegeven van de onderwerpen waarop de school door zeer veel ouders positief gewaardeerd wordt en welke onderwerpen ouders aangaven ook belangrijk te vinden. Tussen haakjes staat het percentage ouders vermeld dat 'tevreden' over het desbetreffende onderwerp is. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de punten waarop veel ouders minder tevreden waren op de onderwerpen waar ouders veel belang aan hechten, met daar achter het bijbehorende percentage. Basisschool de Plakkenberg doet er goed aan om bij de onderbouw meer aandacht te besteden aan andere talen, pestgedrag en het bieden van extra begeleiding aan goede leerlingen. Bij de bovenbouw doet de Plakkenberg er goed aan om meer begeleiding te bieden aan goede leerlingen, aandacht te besteden aan pestgedrag, creatieve vakken en kunst en cultuur. Pluspunten Onderbouw Bovenbouw vakbekwaamheid van de leerkracht (88%) vakbekwaamheid van de leerkracht (88%) aandacht voor normen en waarden (88%) aandacht voor normen en waarden (88%) inzet en motivatie van de leerkracht (87%) inzet en motivatie van de leerkracht (87%) mate waarin de leraar naar ouders luistert mate waarin de leraar naar ouders luistert (87%) (87%) sfeer in de klas (84%) duidelijkheid van de schoolregels (86%) informatievoorziening over de school (81 %) sfeer in de klas (84%) omgang van de kinderen onderling (80%) opvang bij afwezigheid van de leraar (83%) informatievoorziening over het kind (77%) rust en orde op school (83%) informatievoorziening over de school (81 %) omgang van de kinderen onderling (80%) informatievoorziening over het kind (77%)

11 Verbeterpunten Onderbouw Bovenbouw aandacht voor andere talen (Engels) (15%) extra begeleiding en ondersteuning voor goede leerlingen (11%) extra begeleiding en ondersteuning voor goede aandacht voor pestgedrag (10%) leerlingen (11%) aandacht voor pestgedrag (10%) aandacht voor creatieve vakken (8%) aandacht voor kunst en cultuur (8%) Verder kan er op basis van de tevredenheidscijfers van basisschool de Plakkenberg nog geconcludeerd worden dat de ouders van de Plakkenberg relatief meer tevreden zijn over de volgende onderwerpen. Van groot naar kleiner verschil met de referentiegroep: Omgeving van de school (+ 1,03 t.o.v. referentiegroep) Schoolregels, rust en orde (+ 0,56 t.o.v. referentiegroep) Het contact met de school (+0,5 t.o.v. referentiegroep) De sfeer (+0,37 t.o.v. referentiegroep) Schoolgebouw (+ 0,31 t.o.v. referentiegroep) Persoonlijke ontwikkeling (+ 0,29 t.o.v. referentiegroep) Kennisontwikkeling (+ 0,24 t.o.v. referentiegroep) Begeleiding (+ 0,17 t.o.v. referentiegroep) Schooltijden (+ 0,05 t.o.v. referentiegroep) Geconcludeerd kan worden dat de ouders van basisschool de Plakkenberg relatief minder tevreden zijn dan de referentiegroep over de leerkracht. De referentiegroep geeft de leerkracht een gemiddelde cijfer van 8.0 terwijl het gemiddelde cijfer dat aan de leerkracht wordt gegeven op basisschool de Plakkenberg 7.86 is. Basisschool de Plakkenberg scoort hier -0,14 lager dan de referentiegroep op. Vervolg: Plan van aanpak naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek: Borgen van de pluspunten Plaag- en pestproblematiek is en blijft op de werkagenda Overige verbeterpunten komen als bespreekpunt op de agenda van werkoverleg/teamvergadering en worden meegenomen in de beleidsontwikkeling van de Plakkenberg Communicatie naar ouders/verzorgers inzake de voortgang van het plan van aanpak vindt plaats door middel van de nieuwsbrief, de schoolgids en de website van de school Ouders die mondeling een toelichting en/of opmerkingen bij het gehouden tevredenheidsonderzoek willen plaatsen, of nader in gesprek willen over de inhoud van het tevredenheidsonderzoek zijn van harte welkom bij de directie van de Plakkenberg. Jurgen Huls, Directeur-Bestuurder Silvolde, december 2013

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59 Enige tijd geleden heeft onze school BS School 59 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 228349 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Ogelijn deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Aldoende/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende Enige tijd geleden heeft onze school BS Aldoende deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Page 1 of 6 Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Fundament/ Nieuwland. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament

Samenvatting. BS Het Fundament/ Nieuwland. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Fundament deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Rotterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, juni 2008 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 In de maand maart hebben alle ouders en de leerlingen van de groepen 5 t/m8 de kans gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten

Nadere informatie

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 OBS De Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS De

Nadere informatie

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015 BS Prins Tilburg Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Laterna Magica

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Laterna Magica OBS Laterna Magica/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Laterna Magica Enige tijd geleden heeft onze school OBS Laterna Magica deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 BS De Emmen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS De Emmen

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Tabellen. BS De Wegwijzer/ Vianen. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. BS De Wegwijzer/ Vianen. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport OTP2009). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en de

Nadere informatie

Samenvatting OTP2010. BS Margrietschool/ Tiel. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding. Sfeer.

Samenvatting OTP2010. BS Margrietschool/ Tiel. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding. Sfeer. BS Margrietschool/ Tiel Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Margrietschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Ouders zijn over het algemeen gematigd tevreden

Nadere informatie

Samenvatting. BS Prins Clausschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Prins Clausschool

Samenvatting. BS Prins Clausschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Prins Clausschool BS Prins Clausschool/ Tiel Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Prins Clausschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden

Nadere informatie

OBS Theo Thijssen Assen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

OBS Theo Thijssen Assen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 OBS Assen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS Assen

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd.

In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd. Ouderbevraging 2013 Inleiding In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd. De enquête bestond uit 2 delen: Een gedeelte dat per kind in te vullen was

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

BS St. Jan Leende. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

BS St. Jan Leende. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 BS St. Jan Leende Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bosmark/ Dinxperlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark

Samenvatting. BS De Bosmark/ Dinxperlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bosmark deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve BS De Höve/ De Heurne Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve Enige tijd geleden heeft onze school BS De Höve deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) (V)SO De Steiger Enige tijd geleden heeft onze school (V)SO De Steiger deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2010

Overzichtsrapportage PTP2010 Overzichtsrapportage PTP21 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van vier scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de de scholen van Scholenstichting

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 Berkel-Enschot Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Berkel-Enschot

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Enige tijd geleden heeft onze school BS De Broekhof deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Enige tijd geleden heeft onze school BS De Mienskip deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop BS De Klimop/ Nieuw Bergen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Enige tijd geleden heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kon. Wilhelminaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool

Samenvatting. BS Kon. Wilhelminaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Kon. Wilhelminaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden.

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben twaalf

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Zigt deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Hoeksteen/ Groenlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen

Samenvatting. BS De Hoeksteen/ Groenlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoeksteen deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS Groen van Prinstererschool: Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Groen van Prinstererschool

Samenvatting. BS Groen van Prinstererschool: Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Groen van Prinstererschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Groen van Prinstererschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Groen van Prinstererschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Julianaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011 Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, april 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Valkenswaard

Nadere informatie

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Pius X. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot'

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Pius X. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Pius X Eerder dit jaar heeft onze school BS Pius X deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met die

Nadere informatie

Samenvatting. BS it Bynt/ Winsum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS it Bynt/ Winsum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt Eerder dit jaar heeft onze school BS it Bynt deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ten Darperschoele. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele

Samenvatting. BS Ten Darperschoele. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele Eerder dit jaar heeft onze school BS Ten Darperschoele deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2012/2013

Overzichtsrapportage PTP2012/2013 Overzichtsrapportage PTP212/213 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van eenentwintig scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de Stichting Accent

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Valthermond. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth

Samenvatting. BS Rehoboth/ Valthermond. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth BS Rehoboth/ Valthermond Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth Eerder dit jaar heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Tabellen. VS De Noorderkroon/ Enschede. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. VS De Noorderkroon/ Enschede. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport 2014/2015). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Julianaschool

Samenvatting. BS De Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Julianaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Julianaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS De Julianaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze

Nadere informatie

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 Amstelveen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 , Amstelveen Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Enige tijd geleden heeft onze school BS Hartenaas deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel Eerder dit jaar heeft onze school BS De Schakel deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie