1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze samenvatting worden kleine grafieken gepresenteerd, daarin staat de kleur groen voor tevreden, oranje voor neutraal/geen mening en rood voor minder tevreden. Aan de hand van deze samenvatting wordt er een matrix gemaakt en daarbij horende aanbevelingen gegeven. In totaal is de vragenlijst door 173 ouders of verzorgers ingevuld van de 240 gezinnen die zijn benaderd. 72% van de gezinnen van basisschool de Plakkenberg heeft de vragenlijst ingevuld.. Echter waren niet alle vragenlijsten compleet ingevuld. Alleen de volledig ingevulde vragenlijsten zijn in de conclusie meegenomen. Van basisschool de Plakkenberg hebben 132 ouders of verzorgers de vragenlijst compleet ingevuld. Er werden gegevens verzameld over zevenenzestig kinderen in de onderbouw en vijfenzestig in de bovenbouw. Ten aanzien van de leerkracht konden de ouders voor elk van hun kinderen reageren. De vragenlijst werd voor 71 jongens en 61 meisjes ingevuld. In deze paragraaf zullen de belangrijkste resultaten per kopje worden besproken. Er is een significant verschil gevonden tussen ouders of verzorgers van de onder- en bovenbouw betreffende de behoefte (kopje 1.1.1). Als gevolg hiervan worden de resultaten van de onder- en bovenbouw apart besproken in het kopje behoefte. Er zijn geen significante verschillen gevonden van de rapportcijfers op de tien aspecten tussen ouders of verzorgers van de onder- en bovenbouw (kopje ). Er zal hierdoor geen onderscheid worden gemaakt tussen onder -en bovenbouw betreffende de tien aspecten Behoefte Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van tien aspecten van het onderwijs nagegaan welke belang ouders aan de tien aspecten hechten. Hieronder volgt een opsomming van de vijf aspecten die de ouders van basisschool de Plakkenberg het belangrijkst vinden. Er is een onderscheid gemaakt tussen onder -en bovenbouw. Onderbouw Bovenbouw Landelijk 1. Begeleiding 1. De leerkracht 1. De leerkracht 2. De leerkracht 2. Begeleiding 2. Begeleiding 3. Sfeer 3. Sfeer 3. Sfeer 4. kennisontwikkeling 5. Contact met school 4. Contact met school 4. Kennisontwikkeling 5. Regels, rust en orde 5. Persoonlijke ontwikkeling Ouders van de onderbouw vinden begeleiding het belangrijkst en ouders van de bovenbouw vinden De leerkracht het belangrijkst voor een goede school. Landelijk wordt ook de leerkracht het belangrijkst gevonden.

2 1.1.2 Algemene tevredenheid De vragenlijst is ingedeeld in 15 rubrieken (aspecten van het onderwijs) met verschillende soorten vragen. 10 rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, waarbij is nagegaan hoe tevreden ouders zijn over verschillende aspecten van de school. Dit wordt uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek. In de figuur hieronder staan deze cijfers voor basisschool de Plakkenberg weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de referentiegroep. De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer met de hoogste waardering op nummer 1. Tevredenheidscijfers Rubriek Plakkenberg Referentiegroep 1. Leerkracht 2. Contact met de school 3. Sfeer 4. Schoolregels, rust en orde 5. Kennisontwikkeling 6. Persoonlijke ontwikkeling 7. Schooltijden 8. Begeleiding 9. Omgeving van de school 10. Schoolgebouw Naar aanleiding van de tevredenheidscijfers gegeven per rubriek kan er een gemiddeld rapportcijfer uitgerekend worden voor basisschool de Plakkenberg en de referentiegroep. Het gemiddelde rapportcijfer van basisschool de Plakkenberg is een 7.45 terwijl het gemiddelde rapportcijfer uit de referentiegroep een 7.17 is. Basisschool de Plakkenberg heeft dus een hoger gemiddeld rapportcijfer dan dat van de referentiegroep en wordt door de ouders dus beter gewaardeerd dan scholen uit de referentiegroep. De vragenlijst geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders over de school van hun kinderen. De waardering van de ouders voor basisschool de Plakkenberg is goed aangezien meer dan 90% van de ouders aangeeft dat men zich goed thuis voelt op de school (91%), dat hun kind met plezier naar school gaat (98%) en tevreden zijn over de vorderingen van hun kind (92%). De gemiddelde score van wat ouders vinden van de 'opbrengst van het onderwijs' van hun kind is 7.36 op eens schaal van 1 tot 10. Wat een ruimvoldoende (boven een 7) betekent en dus een goede score is. Geen van de ondervraagde ouders gaf aan dat hun kind bijna niet leert op school. Legenda: = Tevreden = Neutraal/Geen mening = Minder tevreden Tevreden over vorderingen Kind met plezier naar school Kind voelt zich thuis op school

3 1.1.3 Schoolgebouw De ouders van basisschool de Plakkenberg zijn tevreden met het Schoolgebouw. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.21 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 6.9. Basisschool de Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van uiterlijk van het gebouw (85% van de ouders is hier tevreden over). Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel ouders ten aanzien van hygiëne en netheid van het gebouw (21%). Uiterlijk gebouw Hygiëne/netheid Omgeving van de school De ouders van basisschool de Plakkenberg zijn tevreden voor de Omgeving van de school. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.23 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 6.2. Over het algemeen scoort basisschool de Plakkenberg goed op speelmogelijkheden (93% van de ouders is hier tevreden over) en veiligheidsmaatregelen (82%). Minder tevreden zijn relatief veel ouders ten aanzien van 'veiligheid van de weg naar school' (19%). Veiligheidsmaatregelen Speelmogelijkheden Veiligheid weg naar school Begeleiding De ouders zijn tevreden ten aanzien van Begeleiding. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.27 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.1. De Plakkenberg scoort goed op alle facetten van begeleiding. De overgrote meerderheid van de ouders waardeert ten aanzien van hoe de leerkracht met de kinderen omgaat naar tevredenheid (90% van de ouders is hier tevreden over). Daarnaast zijn veel ouders tevreden over 'aandacht voor pestgedrag' (61%) en 'extra begeleiding en ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben' (51%) Sfeer De ouders zijn ruim tevreden ten aanzien van 'Sfeer'. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.57 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.2.De Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van 'sfeer in de klas' (84%), 'omgang van de kinderen onderling' (80%) en 'aandacht voor normen en waarden' (88%). Aandacht normen en waarden Omgang kinderen onderling Sfeer in klas

4 1.1.7 Kennisontwikkeling De ouders zijn tevreden ten aanzien van 'Kennisontwikkeling'. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.44 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.2. De Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van 'aandacht voor werken met de computer' (85%) en 'aandacht voor taal (spreken en schrijven)' (83%). Verder zijn ouders tevreden over 'aandacht voor taal ((begrijpend) lezen)' (77%) en aandacht voor rekenen (68%). Aandacht rekenen Aandacht begrijpend lezen Aandacht spreken/schrijven Aandacht werken computer Persoonlijke ontwikkeling De ouders zijn tevreden ten aanzien van 'Persoonlijke ontwikkeling'. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.39 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.1. De Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van aandacht voor festiviteiten/uitstapjes en excursies en aandacht voor sport/lichamelijke oefening (respectievelijk 90% en 89%). Daarnaast zijn ouders tevreden over aandacht voor creatieve vakken (78 %). Opmerkelijk is dat een groep ouders neutraal of geen mening hadden ten aanzien van aandacht voor sociale-en emotionele ontwikkeling (24%), aandacht voor voeding en gezondheid (38%), aandacht voor kunst en cultuur (41%) en aandacht voor godsdienst (52%). Aandacht kunst/cultuur Aandacht goddienst Aandacht voeding/gezondheid Aandacht sociale-emotionele Aandacht creative vakken Aandacht activiteiten Schooltijden Basisschool de Plakkenberg wordt goed gewaardeerd ten aanzien van schooltijden. De gemiddelde score van de Plakkenberg is 7.35 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.3. Basisschool de Plakkenberg wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd ten aanzien van huidige schooltijden (74%). Ten aanzien van het onderwerp 'Schooltijden' noemden de ouders geen belangrijke kritiekpunten. Op de vraag waar gaat de voorkeur naar uit ten aanzien van de schooltijden laten ouders geen eenduidige opvatting zien. Huidige schooltijden (40 % van de ouders gaat hier de voorkeur naar uit) en een continue rooster (43 % van de ouders gaat hier de voorkeur naar uit) genoten ongeveer evenveel voorkeur stemmen Schoolregels, rust en orde De ouders van de Plakkenberg zijn zeer tevreden over de schoolregels, rust en orde. De gemiddelde score van basisschool de Plakkenberg is 7.56 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.0. Over het algemeen scoort de Plakkenberg goed op duidelijkheid van de schoolregels' (86%), 'opvang bij afwezigheid van de leraar (83%) en 'rust en orde op school' (83%). Rust en orde Opvang bij afwezigheid Duidelijkheid schoolregels

5 Leerkracht De ouders van basisschool de Plakkenberg zijn zeer tevreden over de leerkracht. De gemiddelde score van de Plakkenberg is 7.86 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 8.0. Basisschool de Plakkenberg wordt gezien de overgrote meerderheid van de reacties gewaardeerd ten aanzien van 'vakbekwaamheid van de leerkracht' (88%), 'inzet en motivatie van de leerkracht' (87%) en 'mate waarin de leraar naar ouders luistert' (87%). Ten aanzien van het onderwerp 'De leerkracht' noemden de ouders geen belangrijke kritiekpunten. Luisteren naar ouders Inzet/motivatie leerkracht Vakbekwaamheid Contact met de school De ouders van basisschool de Plakkenberg zijn tevreden over contact met de school. De gemiddelde score van de Plakkenberg is 7.60 op een schaal van 1 tot 10. Landelijk is de score 7.1. Basisschool de Plakkenberg wordt gezien de overgrote meerderheid van de reacties gewaardeerd ten aanzien van 'informatievoorziening over de school' (81 %) en 'informatievoorziening over het kind' (77%). Opmerkelijk is dat een grote groep ouders neutraal of geen mening hadden ten aanzien van 'functioneren van de medezeggenschapsraad' (56%) en 'gelegenheid om met de directie te praten' (34 %). Gelegenheid praten met directie Functioneren MR Informatievoorziening kind Informatievoorziening school Bij de volgende onderwerpen kunt u de scores van basisschool de Plakkenberg vergelijken met die van de referentiegroep door te kijken naar de percentages. De percentages van basisschool de Plakkenberg zijn dikgedrukt in het paars en die van de referentiegroep zijn dungedrukt in het zwart. Bij de volgende vragen is er namelijk geen gemiddeld rapportcijfer gegeven door de ouders van basisschool de Plakkenberg die vergeleken kan worden met het gemiddeld rapportcijfer gegeven door de referentiegroep Betrokkenheid Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg lezen alle ouders soms of vaak de nieuwsbrief en informatiebrieven van de school (nooit: 0% soms:2% vaak: 98%) (nooit: 1% soms: 5% vaak:93%) Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van de Plakkenberg bezoeken 98% soms of vaak ouderavonden op school (nooit: 2% soms: 20% vaak:78%) (nooit: 3% soms: 20% vaak:76%) Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van de Plakkenberg helpt 97% van ouders hun of haar kind met huiswerk (nooit:3%, soms:34%, vaak:63%) (nooit: 7% soms: 32% vaak:59%) Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg zijn 85% van de ouders soms of vaak actief als hulpouder of werkgroep lid (nooit: 15% soms: 48% vaak: 37%) (nooit: 34% soms: 42% vaak: 23%)

6 Ben je actief als hulphouder/werkgroeplid? Help je met huiswerk? Hoevaak bezoek je ouderavonden? Hoevaak lees je nieuwsbrieven/informatiebrieven? Vaak Soms Nooit Imago Van de respondenten is 92% (72%) van mening dat de schriftelijke/ digitale informatie van de school voldoende aantrekkelijk is (niet voldoende aantrekkelijk: 4% geen mening:4%) (niet voldoende aantrekkelijk: 11% geen mening:16%) Van de respondenten is 89% (69%) van mening dat de school bekend staat als een goede school (niet bekend staat als een goede school: 1 % geen mening: 10%) (niet bekend staat als een goede school: 9 % geen mening: 20%). Van de respondenten is 75% (63%) van mening dat de school voldoende naar buiten laat komen wat het te bieden heeft (niet voldoende naar buiten: 10 % geen mening: 15%) (niet voldoende naar buiten: 16 % geen mening: 19%). Van de respondenten is 73% (62%) van mening dat de ouders over het algemeen enthousiast over de school praten. Van de ouders is 6 procent minder enthousiast en 21 procent weet het niet. (minder enthousiast: 15%, en 21% weet het niet) Van de respondenten is 66% (68%) van mening dat leerkrachten over het algemeen enthousiast over de school praten (niet enthousiast over de school praat: 1% geen mening: 33%) (niet enthousiast over de school praat: 4% geen mening: 27%). Leerkracht enthousiast over school Ouders enthousiast over school School komt naar buiten met wat het School staat bekend als goede school Informatie is aantrekkelijk Schoolkeuze Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg zouden 82 procent (75%) van alle ouders andere ouders aanraden hun kind naar de Plakkenberg te sturen (4% zou dit niet doen en 14% heeft geen mening) (8% zou dit niet doen en 15% heeft geen mening Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg zouden de ouders weer de Plakkenberg kiezen omdat de school veel zorg en aandacht voor kinderen heeft (83%) (76%), omdat de school goede resultaten behaalt (73%) (66%), om het onderwijsconcept (62%) (50%), omdat basisschool de Plakkenberg het dichtst bij is (60%) (58%), omdat er leuke kinderen en ouders op zitten (51%) (41%) en om de identiteit van de school (45%). Identiteit Leuke kinderen/ouders Dichtst bij Onderwijsconcept Goede resultaten Zorg en aandacht

7 1.2 Top tevredenheid en minder tevredenheid In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de hoogste tevredenheid- en minder tevredenheidspercentages van basisschool de Plakkenberg. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. In de tabellen wordt alleen de top10 weergegeven van de onderwerpen die positief gewaardeerd werden. In de figuur van de verbeterpunten staan slechts 8 punten vermeld. Uit de enquête bleken slechts 8 verbeterpunten die door de ouders werden genoemd, deze zijn terug te vinden in onderstaande figuur. De rode getallen in de tweede figuur zijn de onderwerpen waarover relatief veel ouders minder tevreden waren, de oranje getallen in dezelfde figuur zijn de onderwerpen waarover relatief veel ouders aangaven neutraal te staan of geen mening te hebben. De tevredenheid van ouders over de aandacht voor kunst en cultuur en de aandacht voor voeding en gezondheid is niet landelijk onderzocht en de uitkomsten van basisschool de Plakkenberg kan hierbij dus niet afgezet worden tegen de referentiegroep (vandaar de opmerking n.v.t.) ouders / verzorgers positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden respondenten. staan de onderwerpen waarover relatief veel ouders minder tevreden waren, met de bijbehorende percentages. Top 10 tevredenheid Pluspunt Plakkenberg Referentiegroep 1. Kind gaat met plezier naar school 2. Speelmogelijkheden op school 3. Vorderingen van hun kind 4. Voelt zich thuis op school 5. Omgang van de leerkracht met de kinderen 6. Aandacht voor festiviteiten/uitstapjes en excursies 7. Vakbekwaamheid van de leerkracht 8. Aandacht voor normen en waarden 9. Inzet en motivatie van de leerkracht 10. Mate waarin de leerkracht naar de ouders luistert 98% 93% 92% 91% 90% 90% 88% 88% 87% 87% 94% 70% 87% 86% 92% 84% 90% 88% 91% 90% Top 8 verbeterpunten Verbeterpunt Plakkenberg Referentiegroep 1. hygiëne en netheid van het schoolgebouw 2. Veiligheid van de weg naar school 3. Functioneren van de medezeggenschapsraad 4. Aandacht voor godsdienst 5. Aandacht voor kunst en cultuur 6. Aandacht voor voeding en gezondheid 7. Gelegenheid om met de directie te praten 8. Aandacht voor sociale- en emotionele ontwikkeling 21% 19% 56% 52% 41% 38% 34% 24% 29% 43% 41% 23% n.v.t. n.v.t. 17% 9% 1.3 Beleid oudertevredenheidsonderzoek

8 In het voorgaande is beschreven welke aspecten van het onderwijs de ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool de Plakkenberg het belangrijkst vinden (kopje behoefte). Daarnaast is gemeten aan de hand van rapportcijfers hoe tevreden zij zijn over deze onderwerpen (kopje ). Als de ouders en verzorgers over belangrijke onderwerpen zeer tevreden zijn dan kan de school zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over belangrijke onderwerpen niet zo tevreden zijn dan is een dergelijk onderwerp een aandachtspunt voor beleid. Opgemerkt moet worden dat alle tien de aspecten gemiddeld hoger dan een 7 zijn beoordeeld. In de matrix op deze pagina worden de tien onderwerpen afgebeeld naar de mate waarin ze belangrijk worden gevonden en de mate waarin de ouders en verzorgers er tevreden over zijn. Er is een matrix voor de onder- en bovenbouw apart opgesteld. Onderbouw Uit onderzoek blijkt dat basisschool de Plakkenberg in de onderbouw zich kan profileren op drie aspecten, te weten: sfeer, leerkracht en contact. Verder blijkt uit het onderzoek dat ouders van de onderbouw de meeste mogelijkheden tot verbetering van de school zien bij begeleiding en kennisontwikkeling. In de conclusie wordt bij verbeterpunten hier dieper op ingegaan. De respondenten geven voor deze aspecten een hoog belang en een relatief lage mate van bevrediging aan. Figuur 1geeft deze de tevredenheidscores en de mate van belangrijkheid weer. Belang aspect Score 1-10 Mate van tevredenheid Rapportcijfer 1-10 Figuur 1: Mate van tevredenheid uitgezet tegen belang onderbouw

9 Bovenbouw Uit onderzoek blijkt dat basisschool de Plakkenberg op de bovenbouw zich kan profileren op drie aspecten, te weten: sfeer, leerkracht en contact. Verder blijkt uit het onderzoek dat ouders van de bovenbouw de meeste mogelijkheden tot verbetering van de school zien bij begeleiding en persoonsontwikkeling. De respondenten geven voor deze aspecten een hoog belang en een relatief lage mate van bevrediging aan. Figuur 2geeft deze de tevredenheidscores en de mate van belangrijkheid weer. Belang aspect Score 1-10 Figuur 2: Mate van tevredenheid uitgezet tegen belang bovenbouw Mate van tevredenheid Rapportcijfer 1-10

10 1.4 Conclusie oudertevredenheidsonderzoek Tenslotte volgt in de vorm van een tabel een overzicht van de belangrijkste plus- en aandachtspunten van basisschool de Plakkenberg volgens de ouders of verzorgers. Dit zijn de punten die de hoogste percentages hebben behaald bij het antwoord tevreden of minder tevreden. Aan de hand van de twee matrices worden zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw apart de belangrijkste plus- en aandachtspunten genoemd. In de onderstaande tabellen wordt onder 'pluspunten' een overzicht gegeven van de onderwerpen waarop de school door zeer veel ouders positief gewaardeerd wordt en welke onderwerpen ouders aangaven ook belangrijk te vinden. Tussen haakjes staat het percentage ouders vermeld dat 'tevreden' over het desbetreffende onderwerp is. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de punten waarop veel ouders minder tevreden waren op de onderwerpen waar ouders veel belang aan hechten, met daar achter het bijbehorende percentage. Basisschool de Plakkenberg doet er goed aan om bij de onderbouw meer aandacht te besteden aan andere talen, pestgedrag en het bieden van extra begeleiding aan goede leerlingen. Bij de bovenbouw doet de Plakkenberg er goed aan om meer begeleiding te bieden aan goede leerlingen, aandacht te besteden aan pestgedrag, creatieve vakken en kunst en cultuur. Pluspunten Onderbouw Bovenbouw vakbekwaamheid van de leerkracht (88%) vakbekwaamheid van de leerkracht (88%) aandacht voor normen en waarden (88%) aandacht voor normen en waarden (88%) inzet en motivatie van de leerkracht (87%) inzet en motivatie van de leerkracht (87%) mate waarin de leraar naar ouders luistert mate waarin de leraar naar ouders luistert (87%) (87%) sfeer in de klas (84%) duidelijkheid van de schoolregels (86%) informatievoorziening over de school (81 %) sfeer in de klas (84%) omgang van de kinderen onderling (80%) opvang bij afwezigheid van de leraar (83%) informatievoorziening over het kind (77%) rust en orde op school (83%) informatievoorziening over de school (81 %) omgang van de kinderen onderling (80%) informatievoorziening over het kind (77%)

11 Verbeterpunten Onderbouw Bovenbouw aandacht voor andere talen (Engels) (15%) extra begeleiding en ondersteuning voor goede leerlingen (11%) extra begeleiding en ondersteuning voor goede aandacht voor pestgedrag (10%) leerlingen (11%) aandacht voor pestgedrag (10%) aandacht voor creatieve vakken (8%) aandacht voor kunst en cultuur (8%) Verder kan er op basis van de tevredenheidscijfers van basisschool de Plakkenberg nog geconcludeerd worden dat de ouders van de Plakkenberg relatief meer tevreden zijn over de volgende onderwerpen. Van groot naar kleiner verschil met de referentiegroep: Omgeving van de school (+ 1,03 t.o.v. referentiegroep) Schoolregels, rust en orde (+ 0,56 t.o.v. referentiegroep) Het contact met de school (+0,5 t.o.v. referentiegroep) De sfeer (+0,37 t.o.v. referentiegroep) Schoolgebouw (+ 0,31 t.o.v. referentiegroep) Persoonlijke ontwikkeling (+ 0,29 t.o.v. referentiegroep) Kennisontwikkeling (+ 0,24 t.o.v. referentiegroep) Begeleiding (+ 0,17 t.o.v. referentiegroep) Schooltijden (+ 0,05 t.o.v. referentiegroep) Geconcludeerd kan worden dat de ouders van basisschool de Plakkenberg relatief minder tevreden zijn dan de referentiegroep over de leerkracht. De referentiegroep geeft de leerkracht een gemiddelde cijfer van 8.0 terwijl het gemiddelde cijfer dat aan de leerkracht wordt gegeven op basisschool de Plakkenberg 7.86 is. Basisschool de Plakkenberg scoort hier -0,14 lager dan de referentiegroep op. Vervolg: Plan van aanpak naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek: Borgen van de pluspunten Plaag- en pestproblematiek is en blijft op de werkagenda Overige verbeterpunten komen als bespreekpunt op de agenda van werkoverleg/teamvergadering en worden meegenomen in de beleidsontwikkeling van de Plakkenberg Communicatie naar ouders/verzorgers inzake de voortgang van het plan van aanpak vindt plaats door middel van de nieuwsbrief, de schoolgids en de website van de school Ouders die mondeling een toelichting en/of opmerkingen bij het gehouden tevredenheidsonderzoek willen plaatsen, of nader in gesprek willen over de inhoud van het tevredenheidsonderzoek zijn van harte welkom bij de directie van de Plakkenberg. Jurgen Huls, Directeur-Bestuurder Silvolde, december 2013

BS De Diedeldoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2014

BS De Diedeldoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2014 BS De Diedeldoorn Emmen Oudertevredenheids Basisonderwijs 2014 Haarlem, juni 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft BS De Diedeldoorn deelgenomen aan de oudertevredenheids.

Nadere informatie

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 BS De Vlierboom Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden BS De Vlierboom Percentage BS De Vlierboom Percentage Alle scholen Algemeen Onlangs hebben de ouders van BS De Vlierboom meegedaan

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 199033 ouders

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel BS Christoffel/ Gendringen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel Enige tijd geleden heeft onze school BS Christoffel deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Pius X/ Varsselder Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X Enige tijd geleden heeft onze school BS Pius X deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius BS Sint Liborius/ Dinxperlo Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Liborius deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Balein/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Balein. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Balein/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Balein. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Balein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Balein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 240315 ouders

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Montessorischool Algemeen Onlangs hebben de ouders van Montessorischool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 58 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Dom Helder Camara/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Dom Helder Camara

Samenvatting. BS Dom Helder Camara/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Dom Helder Camara Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Dom Helder Camara Enige tijd geleden heeft onze school BS Dom Helder Camara deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Zeppelin/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Zeppelin

Samenvatting. BS Zeppelin/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Zeppelin Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Zeppelin Enige tijd geleden heeft onze school BS Zeppelin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 221404 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ichthus/ Hardinxveld-Giessendam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Ichthus

Samenvatting. BS Ichthus/ Hardinxveld-Giessendam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Ichthus BS Ichthus/ Hardinxveld-Giessendam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Ichthus Enige tijd geleden heeft onze school BS Ichthus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 PCBS De Vlieger Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden PCBS De Vlieger Percentage PCBS De Vlieger Percentage Alle scholen PCBS De Vlieger Resultaten tevredenheidspeiling 2011 Algemeen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

BS Columbusschool/ Almere Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school

BS Columbusschool/ Almere Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Columbusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 197783

Nadere informatie

Samenvatting. BS Paus Joannes/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Paus Joannes

Samenvatting. BS Paus Joannes/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Paus Joannes BS Paus Joannes/ Enschede Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Paus Joannes Enige tijd geleden heeft onze school BS Paus Joannes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kubus/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kubus. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kubus/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kubus. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Kubus/ Enschede Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kubus Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kubus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonte Mol deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 197603 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Grubbenvorst Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pinksterbloem Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Barg/ Emmen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Barg/ Emmen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg Enige tijd geleden heeft onze school BS De Barg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 169048 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella BS Gerardus Majella/ Lopik Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella Enige tijd geleden heeft onze school BS Gerardus Majella deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

januari 2013 Speciale editie Oudertevredenheid Beste ouders en verzorgers,

januari 2013 Speciale editie Oudertevredenheid   Beste ouders en verzorgers, januari 2013 www.josephkpo.nl Speciale editie Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt een speciale editie van het Josephientje. Hierin brengen we u op de hoogte van de uitslag van de peiling naar de ouder-

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benedictusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benedictusschool

Samenvatting. BS Benedictusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benedictusschool Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benedictusschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Benedictusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan BS De Regenboog/ Meidoornlaan Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Meidoornlaan deelgenomen aan de

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Joseph. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Joseph. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Joseph Enige tijd geleden heeft onze school BS St Joseph deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59 Enige tijd geleden heeft onze school BS School 59 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 228349 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart BS De Vaart/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart Enige tijd geleden heeft onze school BS De Vaart deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Beatrixschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 210833

Nadere informatie

Samenvatting. BS Fatima Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Fatima. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Fatima Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Fatima. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Fatima Enige tijd geleden heeft onze school BS Fatima deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 235157

Nadere informatie

BS De Opstap/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Opstap Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS De Opstap/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Opstap Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Opstap Enige tijd geleden heeft onze school BS De Opstap deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 188460 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. CSBO Fiduciaschool/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) CSBO Fiduciaschool

Samenvatting. CSBO Fiduciaschool/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) CSBO Fiduciaschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) CSBO Fiduciaschool Enige tijd geleden heeft onze school CSBO Fiduciaschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 256636

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc Enige tijd geleden heeft onze school BS Elckerlyc deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog

Samenvatting. BS De Regenboog/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog BS De Regenboog/ Enschede Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster BS De Driemaster/ Alkmaar Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driemaster deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Barbaraschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Radboudschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Radboudschool

Samenvatting. BS Sint Radboudschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Radboudschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Radboudschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Radboudschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal

Nadere informatie

SBO Het Palet Weert. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

SBO Het Palet Weert. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 SBO Het Palet Weert Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden SBO Het Palet Percentage SBO Het Palet Percentage Alle scholen SBO Het Palet Resultaten tevredenheidspeiling 2011 Algemeen Onlangs

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonte Mol deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal

Nadere informatie

Samenvatting. Bs Sint Nicolaasschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool

Samenvatting. Bs Sint Nicolaasschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool BS Sint Nicolaasschool/ Haren Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool Enige tijd geleden heeft onze school Bs Sint Nicolaasschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Page 1 of 6 Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van

Nadere informatie

Samenvatting. BS Anne Frankschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool

Samenvatting. BS Anne Frankschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool BS Anne Frankschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Anne Frankschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Prins Willem Alexanderschool/ Tiel. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool

Samenvatting. BS Prins Willem Alexanderschool/ Tiel. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Willem Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Ogelijn deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Noordwijkerhout. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) De Regenboog

Samenvatting. BS De Regenboog/ Noordwijkerhout. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) De Regenboog BS De Regenboog/ Noordwijkerhout Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool

Samenvatting. BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool Enige tijd geleden heeft onze school Ds Derksenschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Zandplaat/ `t Zandt. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Zandplaat

Samenvatting. BS De Zandplaat/ `t Zandt. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Zandplaat Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Zandplaat Enige tijd geleden heeft onze school BS De Zandplaat deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 242086 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Aldoende/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende Enige tijd geleden heeft onze school BS Aldoende deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kompas/ Lexmond. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kompas. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kompas/ Lexmond. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kompas. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord Enige tijd geleden heeft onze school BS Panningen-Noord deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469

Nadere informatie

Samenvatting. RKBS De Waterwilg/ Nootdorp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) RKBS De Waterwilg

Samenvatting. RKBS De Waterwilg/ Nootdorp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) RKBS De Waterwilg RKBS De Waterwilg/ Nootdorp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) RKBS De Waterwilg Enige tijd geleden heeft onze school RKBS De Waterwilg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. V(S)O De Wingerd/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) V(S)O De Wingerd

Samenvatting. V(S)O De Wingerd/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) V(S)O De Wingerd V(S)O De Wingerd/ Groningen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) V(S)O De Wingerd Enige tijd geleden heeft onze school V(S)O De Wingerd deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Wilgenstee/ Zeerijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Wilgenstee

Samenvatting. BS De Wilgenstee/ Zeerijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Wilgenstee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Wilgenstee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Wilgenstee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 242086

Nadere informatie

OBS De Houthoeffe Hellevoetsluis. Samenvatting Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2016

OBS De Houthoeffe Hellevoetsluis. Samenvatting Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2016 OBS De Houthoeffe Hellevoetsluis Samenvatting Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, december 2016 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS De Houthoeffe deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ladder/ Maarn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ladder. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ladder/ Maarn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ladder. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ladder Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ladder deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 235640 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Lispeltuut/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Lispeltuut

Samenvatting. BS De Lispeltuut/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Lispeltuut Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Lispeltuut Enige tijd geleden heeft onze school BS De Lispeltuut deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 238938

Nadere informatie

Samenvatting. BS Abt Emo/ Westeremden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Abt Emo. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Abt Emo/ Westeremden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Abt Emo. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Abt Emo Enige tijd geleden heeft onze school BS Abt Emo deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 242086 ouders en verzorgers

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

BS De Akkerwal/ Enter Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Akkerwa Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS De Akkerwal/ Enter Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Akkerwa Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Akkerwa Enige tijd geleden heeft onze school BS De Akkerwa deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 202231 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Matthias/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Matthias/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias Enige tijd geleden heeft onze school BS Matthias deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 238938 ouders en

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010 Breda Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 76 ouders/verzorgers hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf BS It Grovestinshôf/ Koudum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf Enige tijd geleden heeft onze school BS It Grovestinshôf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. OBS Openbare Daltonschool Overschie/Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Openbare Daltonschool Overschie

Samenvatting. OBS Openbare Daltonschool Overschie/Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Openbare Daltonschool Overschie Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Openbare Daltonschool Overschie Enige tijd geleden heeft onze school OBS Openbare Daltonschool Overschie deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie