CQI-Concernrapport Volckaert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CQI-Concernrapport Volckaert"

Transcriptie

1 Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: juni 2015

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Extra toelichting: NPS 2 2. Resultaten Volckaert 3 Somatiek; algemeen 3 Contactpersonen; algemeen 4 Thuiszorg; algemeen 5 Uitkomsten per thema somatiek 6 Indicatoren per locatie en vergelijking met de landelijke scores; somatiek 8 Uitkomsten per thema contactpersonen 10 Indicatoren per locatie en vergelijking met de landelijke scores; contactpersonen 12 Uitkomsten per thema thuiszorg cliënten 14 Indicatoren in vergelijking met de landelijke scores; thuiszorg 16 Aanvullende vragen somatiek 17 Aanvullende vragen contactpersonen 18 Aanvullende vraag thuiszorg cliënten 20 Bosscher & De Witte c.s. 1

3 1. Inleiding Dit rapport is een samenvatting van de meest belangrijke constateringen en resultaten die voortkomen uit het CQI-onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd onder de somatische cliënten, de contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten van Volckaert. Waar nodig is verwezen naar de resultaten zoals zijn vastgelegd in de onderliggende rapporten, die per doelgroep en per locatie zijn opgesteld. Hoofdstuk 2 is een weergave van de scores op de indicatoren verantwoorde zorg, waarbij een vergelijking is gemaakt met landelijke cijfers. Tevens zijn de Net Promotor Scores opgenomen die cliënten en contactpersonen aan de instellingen en aan de zorgverleners hebben toegekend. Daarna zijn de scores per thema weergegeven, waarbij tevens de trends zijn weergegeven in relatie tot de scores van 2014 en is weergegeven wat de scores op de indicatoren verantwoorde zorg zijn. Dit rapport dient naast de rapporten per locatie gelezen te worden. Er is voor gekozen om zo min mogelijk in herhaling te vervallen en vooral stil te staan bij de algemene lijn die te constateren is voor Volckaert en inzicht te bieden in de verschillen tussen de locaties. Het onderzoek onder de contactpersonen van cliënten met niet aangeboren hersenletsel van afdeling De Kamillehof is een op zich staand (lees: niet CQI) onderzoek. Daarom is ervoor gekozen de resultaten van dit onderzoek niet in dit rapport op te nemen. Voor een uitgebreide weergave van alle resultaten is verwezen naar de rapporten per locatie. Een opsomming van meest kenmerkende scores per locatie en hiermee ook de meest belangrijke aandachtspunten, is terug te vinden in de hoofdstukken 2 van de rapporten Samenvatting van de resultaten. Extra toelichting: NPS In de nieuwe CQI vragenlijsten wordt niet meer gevraagd of de cliënt een rapportcijfer wil geven aan de organisatie. Totale waardering wordt gemeten aan de hand van de Net Promotor Score (NPS), waarbij gevraagd wordt of de cliënt de zorginstelling aan familie of bekenden zou aanbevelen. Dit wordt gescoord van beslist wel (in punten een 10) tot beslist niet (in punten een 0). De NPS wordt berekend door het percentage promotors (score 9 of 10) af te trekken van het percentage criticasters (score 0-6), waarmee de organisatie een beeld krijgt van de verhouding tussen zeer enthousiaste klanten en kritische klanten. Omdat er een waarderingsscore van 0-10 is meegegeven aan de NPS, is voor Volckaert een gemiddelde score tussen de 0 en 10 op de NPS weergegeven. Een dergelijke score komt het dichtst in de buurt van een rapportcijfer voor de gehele organisatie. Deze gemiddelde NPS scores zijn tevens in dit rapport weergegeven. Voor Volckaert is de gemiddelde NPS score berekend voor de totale organisatie (bewoners, contactpersonen PG en thuiszorgcliënten V&V). De NPS score voor alle zorgsoorten van Volckaert is +17,25% en kent een gemiddelde score van 7,52 In 2014 was dit -0,70% resp. 7,32 Bosscher & De Witte c.s. 2

4 Oosterheem Dongepark De Doelen 2. Resultaten Volckaert In dit hoofdstuk zijn de resultaten per locatie, per thema en per indicator weergegeven. Hierbij is tevens op vraagniveau aangegeven waar de organisatie ondergemiddeld scoort, wat richting kan geven aan de te benoemen verbeterpunten. Tevens zijn de scores op de aan dit onderzoek toegevoegde vragen opgenomen. Somatiek; algemeen In totaal zijn 110 bewoners voor dit onderzoek persoonlijk geïnterviewd. De steekproefgrootte is vanuit de CQI-richtlijnen vastgesteld op 30 interviews (waar mogelijk). De respons per locatie was als volgt: Locatie Aantal bewoners gesproken De Doelen 26 Dongepark 31 Oosterheem 29 Hieronder is de waardering door cliënten weergegeven in de NPS, waarbij is gevraagd zou u Volckaert bij uw vrienden en familie aanbevelen. NPS ,77% +38,71% +79,31% Gemiddelde score ,81 8,00 9,00 NPS ,69 0% +7,14% Gemiddelde score ,35 7,48 7,64 Uit deze cijfers blijkt dat er een sterke toename is van de NPS in alle locaties. Voor alle onderzoeken onder bewoners van Volckaert is de NPS en de gemiddelde score op de NPS berekend en afgezet tegen de scores van 2014: NPS somatiek 2015 NPS gemiddelde 2015 NPS somatiek 2014 NPS gemiddelde ,00% 8,28 0% 7,50 3

5 Oosterheem Dongepark Buurstede Contactpersonen; algemeen In totaal zijn de resultaten verwerkt van 105 contactpersonen. Per locatie was de respons als volgt: Locatie Enquêtes verstuurd Bruikbare respons Respons op enquêtes Buurstede ,7% Dongepark % Oosterheem ,7% Totaal ,3% Hieronder is de waardering door contactpersonen weergegeven in de NPS, waarbij is gevraagd zou u Volckaert bij uw vrienden en familie aanbevelen. NPS ,70% -9,52% +0% Gemiddelde score ,52 7,00 7,47 NPS ,55% +4,26% -23,53% Gemiddelde score ,85 7,02 6,47 Uit deze cijfers blijken dat de NPS voor Buurstede en Oosterheem aanzienlijk zijn toegenomen. Bij Dongepark is een afname van de NPS te zien en is er ook een negatieve score, wat wil zeggen dat er onder de contactpersonen meer criticasters zijn dan promotors. Voor alle onderzoeken onder contactpersonen van Volckaert is de NPS en de gemiddelde score op de NPS berekend en afgezet tegen de scores van 2014: NPS contactpersonen 2015 NPS gemiddelde 2015 NPS contactpersonen 2014 NPS gemiddelde % 7,30-8,40% 6,87 4

6 Oosterhout Dongen Thuiszorg; algemeen In totaal zijn de resultaten verwerkt van 81 thuiszorg cliënten, die verpleging en/of verzorging ontvangen vanuit Volckaert. De respons van deze meting was als volgt: Enquêtes verstuurd Bruikbare respons Respons op enquêtes Thuiszorg Dongen ,5% Thuiszorg Oosterhout ,6% Totaal thuiszorg V&V Volckaert % Hieronder is de waardering door thuiszorgcliënten weergegeven in de NPS, waarbij is gevraagd zou u Volckaert bij uw vrienden en familie aanbevelen. Hierbij is ook de gemiddelde score op de NPS berekend en afgezet tegen de scores van 2014: NPS ,50% +25,53% Gemiddelde score ,34 7,91 NPS ,75% +31,03% Gemiddelde score ,29 8,52 Uit deze score blijkt dat de NPS score in Oosterhout hoger is dan in Dongen, maar dat er in Dongen wel een positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Voor beide onderzoeken onder thuiszorg cliënten van Volckaert is de NPS en de gemiddelde score op de NPS berekend en afgezet tegen het rapportcijfer van Volckaert van 2014: NPS thuiszorg 2015 Gemiddelde score 2015 NPS thuiszorg 2014 Gemiddelde score ,25% 7,68 +14,04 7,91 5

7 Uitkomsten per thema somatiek In de onderstaande tabellen zijn de positieve en negatieve antwoorden van alle vragen per thema bij elkaar opgeteld. Hiermee krijgt de organisatie een beeld van welke thema s het meest in positieve zin scoren en welke het meest kritisch. Totalen per thema % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Deskundigheid zorgverleners 88,1% 11,9% Afspraken en overleg 83,1% 16,9% Communicatie en informatie 86,2% 13,8% Woon- en leefomstandigheden 92,1% 7,9% Overige vragen 79,7% 20,3% positieve antwoorden negatieve antwoorden Totalen per thema % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Deskundigheid zorgverleners 90,8% 9% Afspraken en overleg 76,0% 24,0% Communicatie en informatie 85,1% 14,9% Woon- en leefomstandigheden 90,3% 9,7% Overige vragen 79,3% 20,7% positieve antwoorden negatieve antwoorden 6

8 Deskundigheid zorgverleners: van 90,8% positief in 2014 naar 88,1% in 2015 Afspraken en overleg: van 76% positief in 2014 naar 83,1% in 2015 Communicatie en informatie: van 85,1% positief in 2014 naar 86,2% in 2015 Woon- en leefomstandigheden: van 90,3% positief in 2014 naar 92,1% in 2015 Overige vragen: van 79,3% positief in 2014 naar 79,7% in 2015 N.B. in bovenstaande tabel is een 1% marge aangehouden voor het toewijzen van vooruitgang of achteruitgang aan het betreffende thema. 7

9 Landelijk Oosterheem Dongepark De Doelen Indicatoren per locatie en vergelijking met de landelijke scores; somatiek De scores op de indicatoren verantwoorde zorg zijn afgezet tegen de beschikbare landelijke referentiecijfers. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vergelijking van de locaties weergegeven. De scores lopen op een schaal van 1-4. Dus de hoogst mogelijke score is in deze scoringswijze 4. In de locatierapporten is terug te vinden welke vragen elke locatie ondergemiddeld scoorde binnen deze indicatoren. In de tabel op de volgende pagina zijn de landelijk gemiddelde scores weergegeven, waarmee te zien is wat de score van de locatie is, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ter vergelijking is de score voor Volckaert als geheel hierin ook opgenomen. In tabel 2 is tevens achter de indicatoren tussen haken vermeld welke vragen uit de meting de scores op de betreffende indicator bepalen. Naar aanleiding van deze vergelijking zijn tevens die vragen opgenomen, die voor Volckaert als totaal ondergemiddeld scoren. Hiermee is een aanzet gedaan voor het benoemen van verbetermogelijkheden naar aanleiding van deze metingen. Score somatiek per locatie per indicator 1.1 Maaltijden 3,26 2,84 3,08 3, Omgang met elkaar 3,21 3,29 3,00 3, Schoonmaken 3,68 3,00 3,66 3, Inrichten 100,00% 100,00% 100,00% 99,9% 2.4 Privacy 4,00 4,00 4,00 3, Zinvolle dag 3,74 3,96 3,71 3, Bejegening 3,13 3,36 3,66 3, Beschikbaarheid personeel 2,75 3,48 3,41 2, Kwaliteit personeel 3,32 3,51 3,75 3, Inspraak 2,91 3,37 3,47 3, Informatie 3,54 3,80 3,72 3, Veiligheid 3,73 3,97 3,83 3,79 Hieronder is een overzicht gegeven van welke indicatoren de locaties (boven)gemiddeld dan wel ondergemiddeld scoren, gebaseerd op de meest recente cijfers van de landelijke benchmark. Locatie Indicatoren (boven)gemiddeld Indicatoren ondergemiddeld De Doelen 9 3 Dongepark 10 2 Oosterheem

10 Score somatiek Volckaert totaal t.o.v. het landelijk gemiddelde Score 2015 Score 2014 Landelijk gemiddeld 1.1 Ervaringen met maaltijden (25,26) 3,09 3,21 3, Omgang met elkaar (20) 3,18 3,31 3, Gastvrijheid; ervaringen met schoonmaken (19) 3,42 3,08 3, Gastvrijheid: ervaringen met inrichten (23) 100,00% 100,00% 99,9% 2.4 Gastvrijheid; ervaren privacy (21) 4,00 3,99 3, Zinvolle dag (24) 3,81 3,69 3, Ervaren bejegening (16,17,18) 3,39 3,39 3, Ervaren beschikbaarheid personeel (7) 3,22 3,16 2, Ervaren kwaliteit personeel (6,8,9,10) 3,53 3,62 3, Ervaren inspraak (11,12,13) 3,27 3,05 3, Ervaren informatie (14,15) 3,69 3,43 3, Ervaren veiligheid (22) 3,85 3,75 3,79 Uit de vergelijking blijkt dat Volckaert als totaal op 10 van de 12 indicatoren (boven)gemiddeld scoort ten opzichte van de landelijke cijfers. Ten opzichte van de eigen score van 2014 is consolidatie dan wel vooruitgang geboekt op 10 indicatoren. Hierbij is een marge van 0,1 aangehouden. De vragen die bij de metingen somatiek ondergemiddeld scoren, zijn: Vraag 12: kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt (27% soms/nooit, in 2014: 35%) Vraag 20: gaan bewoners prettig met elkaar om (23% soms/nooit, in 2014: 18%) Vraag 25: zijn de maaltijden lekker (35% soms/nooit, in 2014: 37%) 9

11 Uitkomsten per thema contactpersonen In de onderstaande tabellen zijn de positieve en negatieve antwoorden van alle vragen per thema bij elkaar opgeteld. Hiermee krijgt de organisatie een beeld van welke thema s het meest in positieve zin scoren en welke het meest kritisch. Totalen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afspraken en overleg 80,4% 19,6% Communicatie met de zorginstelling 86,9% 13,1% Contact met de zorgverleners 73,6% 26,4% Professionaliteit van de zorgverlening 76,7% 23,3% Woon- en leefomstandigheden 89,8% 10,2% Activiteiten en dagbesteding 73,4% 26,6% Maaltijden 82,8% 17,2% positieve antwoorden negatieve antwoorden Totalen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afspraken en overleg 75,8% 24,2% Communicatie met de zorginstelling 85,5% 14,5% Contact met de zorgverleners 68,3% 31,7% Professionaliteit van de zorgverlening 76,1% 23,9% Woon- en leefomstandigheden 77,7% 22,3% Activiteiten en dagbesteding 68,7% 31,3% Maaltijden 86,3% 13,7% positieve antwoorden negatieve antwoorden 10

12 Afspraken en overleg: van 75,8% positief in 2014 naar 80,4% in 2015 Communicatie met de zorginstelling: van 85,5% positief in 2014 naar 86,9% in 2015 Contact met de zorgverleners: van 68,3% positief in 2014 naar 73,6% in 2015 Professionaliteit van de zorgverlening: van 76,1% positief in 2014 naar 76,7% in 2015 Woon- en leefomstandigheden: van 77,7% positief in 2014 naar 89,8% in 2015 Activiteiten en dagbesteding: van 68,7% positief in 2014 naar 73,4% in 2015 Maaltijden: van 86,3% positief in 2014 naar 82,8% in 2015 N.B. in bovenstaande tabel is een 1% marge aangehouden voor het toewijzen van vooruitgang of achteruitgang aan het betreffende thema. 11

13 Landelijk Oosterheem Dongepark Buurstede Indicatoren per locatie en vergelijking met de landelijke scores; contactpersonen De scores op de indicatoren verantwoorde zorg zijn afgezet tegen de beschikbare landelijke referentiecijfers. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vergelijking van de locaties weergegeven. De scores lopen op een schaal van 1-4. Dus de hoogst mogelijke score is in deze scoringswijze 4. In de locatierapporten is terug te vinden welke vragen elke locatie ondergemiddeld scoorde binnen deze indicatoren. In de tabel op de volgende pagina zijn de landelijk gemiddelde scores weergegeven, waarmee te zien is wat de score van de locatie is, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ter vergelijking is de score voor Volckaert als geheel hierin ook opgenomen. In tabel 2 is tevens achter de indicatoren tussen haken vermeld welke vragen uit de meting de scores op de betreffende indicator bepalen. Naar aanleiding van deze vergelijking zijn tevens die vragen opgenomen, die voor Volckaert als totaal ondergemiddeld scoren. Hiermee is een aanzet gedaan voor het benoemen van verbetermogelijkheden naar aanleiding van deze metingen. Score contactpersonen per indicator per locatie 1.1 Eten en drinken 3,30 3,12 3,33 3, Omgang met elkaar 2,88 2,69 2,67 2, Schoonmaken 3,15 2,90 3,18 3, Inrichting 95,65% 97,62% 100,00% 94,96% 2.4 Privacy 3,54 3,64 3,71 3, Zinvolle dag 3,05 2,87 2,92 3, Bejegening 2,99 2,92 2,86 3, Kwantiteit personeel 2,37 2,32 2,31 2, Kwaliteit personeel 3,25 3,29 3,21 3, Inspraak 3,03 3,07 3,08 3, Informatie 3,35 3,41 3,27 3,44 Hieronder is een overzicht gegeven van welke indicatoren de locaties (boven)gemiddeld dan wel ondergemiddeld scoren, gebaseerd op de meest recente cijfers van de landelijke benchmark. Locatie Indicatoren (boven)gemiddeld Indicatoren ondergemiddeld Buurstede 7 4 Dongepark 3 8 Oosterheem

14 Score contactpersonen Volckaert totaal t.o.v. het landelijk gemiddelde Score 2015 Score 2014 Landelijk gemiddeld 1.1 Ervaringen eten en drinken (27, 28, 29) 3,24 3,29 3, Ervaren omgang met elkaar (24) 2,78 2,58 2, Ervaringen met schoonmaken (20) 3,06 2,91 3, Ervaren inrichting (22) 97,14% 81,90% 94,96% 2.4 Ervaren privacy (21) 3,61 3,37 3, Ervaringen zinvolle dag (23, 25, 26) 2,96 2,94 3, Ervaren bejegening (13, 14, 15) 2,94 2,83 3, Ervaren kwantiteit personeel (16) 2,34 2,18 2, Ervaren kwaliteit personeel (17, 18, 19) 3,26 3,19 3, Ervaren inspraak (6, 7, 11) 3,05 2,95 3, Ervaren informatie (8, 9,10,12) 3,36 3,30 3,44 Uit de vergelijking blijkt dat Volckaert op 5 indicatoren (boven)gemiddeld scoort ten opzichte van de landelijke cijfers. Ten opzichte van de eigen score van 2014 is consolidatie dan wel vooruitgang geboekt op alle indicatoren. Hierbij is een marge van 0,1 aangehouden. De vragen die bij de metingen onder contactpersonen het meest ondergemiddeld scoren, zijn: Vraag 6: kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt (29% soms/nooit, in 2014: 38%) Vraag 13: hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner (43% soms/nooit, in 2013: 49%) Vraag 16: is er genoeg personeel in huis (56% soms/nooit, in 2014: 64%) Vraag 18: nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de bewoner serieus (16% soms/nooit, in 2014: 10%) Vraag 26: sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner leuk vindt (37% soms/nooit, in 2014: 34%) Vraag 29: is er genoeg hulp bij het eten (37% soms/nooit, in 2014: 29%) 13

15 Uitkomsten per thema thuiszorg cliënten In de onderstaande tabellen zijn de positieve en negatieve antwoorden van alle vragen per thema bij elkaar opgeteld. Hiermee krijgt de organisatie een beeld van welke thema s het meest in positieve zin scoren en welke het meest kritisch. Totalen per thema % 20% 40% 60% 80% 100% Afspraken over uw thuiszorg 70,2% 29,8% Communicatie met de zorginstelling 76,8% 23,2% De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie 82,6% 17,4% Professionaliteit van uw zorgverleners 91,3% 8,9% Uw verzorging en gezondheid 90,0% 10,0% Uw zelfstandigheid en activiteiten 67,5% 32,5% positief negatief Totalen per thema % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afspraken over uw thuiszorg 76,0% 24,0% Communicatie met de zorginstelling 85,3% 14,7% De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie 84,5% 15,5% Professionaliteit van uw zorgverleners 89,3% 10,7% Uw verzorging en gezondheid 88,8% 11,2% Uw zelfstandigheid en activiteiten 81,2% 18,8% positief negatief 14

16 Afspraken over uw thuiszorg: van 76% positief in 2014 naar 70,2% in 2015 Communicatie met de zorginstelling: van 85,3% positief in 2014 naar 76,8% in 2015 De bereikbaarheid van uw organisatie: van 84,5% positief in 2014 naar 82,6% in 2015 Professionaliteit van uw zorgverleners: van 89,3% positief in 2014 naar 91,3% in 2015 Uw verzorging en gezondheid: van 88,8% positief in 2014 naar 90% in 2015 Uw zelfstandigheid en activiteiten: van 81,2% positief in 2014 naar 67,5% in 2015 N.B. in bovenstaande tabel is een 1% marge aangehouden voor het toewijzen van vooruitgang of achteruitgang aan het betreffende thema. 15

17 Indicatoren in vergelijking met de landelijke scores; thuiszorg cliënten De scores op de indicatoren verantwoorde zorg zijn afgezet tegen de beschikbare landelijke referentiecijfers. De scores lopen op een schaal van 1-4. Dus de hoogst mogelijke score is in deze scoringswijze 4. In de tabel zijn de landelijk gemiddelde scores weergegeven. Tevens is achter de indicatoren tussen haken vermeld welke vragen uit de meting de scores op de betreffende indicator bepalen. Naar aanleiding van deze vergelijking zijn tevens die vragen opgenomen, die voor Volckaert ondergemiddeld scoren. Hiermee is een aanzet gedaan voor het benoemen van verbetermogelijkheden naar aanleiding van deze metingen. Indicator Dongen Oosterhout Landelijk gemiddeld 4.3 Ervaren bejegening 3,24 3,49 3, Ervaringen met lichamelijke verzorging 3,12 3,17 3, Ervaren kwaliteit personeel 3,29 3,52 3, Ervaren inspraak 2,89 2,95 3, Ervaren informatie 3,05 3,27 3,22 Werkgebied Indicatoren (boven)gemiddeld Indicatoren ondergemiddeld Thuiszorg Dongen 0 5 Thuiszorg Oosterhout 3 2 Thuiszorg Oosterhout scoort over de gehele linie wat positiever dan thuiszorg Dongen. Score Thuiszorg Volckaert totaal op de indicatoren Landelijk gemiddeld 4.3 Ervaren bejegening (17, 18, 19) 3,39 3,43 3, Ervaringen met lichamelijke verzorging (20, 21, 22, 23) 3,15 3,32 3, Ervaren kwaliteit personeel (13, 14, 15, 16) 3,43 3,48 3, Ervaren inspraak (3, 4, 5, 6, 8) 2,93 3,12 3, Ervaren informatie (7, 9, 10, 11, 12) 3,18 3,34 3,22 Uit deze vergelijking blijkt dat Volckaert ten opzichte van de landelijke cijfers op 2 van de 5 indicatoren rond of boven het gemiddelde scoort. Ten opzichte van de eigen score van 2014 is op 2 indicatoren consolidatie dan wel vooruitgang geboekt. Hierbij is een marge van 0,1 aangehouden. De vragen die bij de metingen onder thuiszorgcliënten ondergemiddeld scoren, zijn: Vraag 4: kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt (28% soms/nooit, in 2014: 26%) Vraag 5: kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt (welke zorgverlener) (70% soms/nooit, in 2014: 55%) Vraag 10: hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie (46% soms/nooit, in 2014: 24%) Vraag 16: werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners (26% soms/nooit, in 2014: 19%) Vraag 22: kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt (54% soms/nooit, in 2014: 26%) 16

18 Aanvullende vragen somatiek Volckaert heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt nog enkele eigen vragen aan het CQI onderzoek toe te voegen. 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.1 Voelt Volckaert vertrouwd als thuis? (n=84) 56% 25% 19% A.2 Vindt u dat uw familie voldoende betrokken wordt bij uw welzijn en kwaliteit van leven? (n=78) 73% 18% 9% A.3 Bent u voldoende geïnformeerd over familieparticipatie bij Volckaert? (n=72) 71% 14% 15% A.6 Wordt er met u gesproken over uw wensen m.b.t. de laatste levensfase? (n=82) 32% 4% 65% A.7 Wordt er naar uw wensen gevraagd en voor zover mogelijk rekening mee gehouden? (n=82) 32% 33% 35% A.8 Heeft u als cliënt de regie over uw eigen leven (kunt u zelf keuzes maken over hoe u wilt leven)? (n=85) 53% 32% 15% A.9 Bent u tevreden over de kwaliteit van zorg en ondersteuning die u ontvangt? (n=85) 67% 21% 12% altijd meestal soms/nooit 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.4 Weet u hoe u de cliëntenraad kunt bereiken? (n=85) 28% 72% ja nee 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.5 Weet u wat de rol van de cliëntenraden binnen Volckaert is? (n=86) 38% 62% ja nee De laatste jaren is er in Volckaert veel aandacht geweest voor de deskundigheid van medewerkers. Kunt u dat merken? En zo ja, op welke manier? Ze weten veel en handelen snel Ze werken op tijd Ze komen direct naar je toe Hoe ze ons bewoners als mens benaderen Er zijn helaas maar enkelen van wie je merkt dat ze deskundig zijn! Ze worden up-to-date gehouden (bijgeschoold) Er zijn meer verpleegkundigen en de verzorgenden overleggen beter met hen Ze kletsen alleen maar meer, het is eerder slechter geworden 17

19 Aanvullende vragen contactpersonen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A.1 Voelt Volckaert vertrouwd als thuis? (n=100) 19,0% 42,0% 39,0% A.2 Vindt u dat u voldoende betrokken wordt (denk aan meedoen, deelnemen aan) bij het welzijn en kwaliteit van leven van uw naaste? (n=99) 32,3% 55,6% 12,1% A.3 Weet u wat van u als familielid/mantelzorger verwacht wordt bij Volckaert? (n=101) 33,7% 50,5% 15,8% A.6 Wordt er met u gesproken over de wensen van uw naaste m.b.t. de laatste levensfase? (n=102) 34,3% 13,7% 52,0% A.7 Wordt er naar uw wensen gevraagd en voor zover mogelijk rekening mee gehouden? (n=99) 19,2% 49,5% 31,3% A.8 Heeft u de regie over het leven van uw naaste (of heeft indien mogelijk uw naaste regie over het eigen leven)? (n=98) 27,6% 43,9% 28,6% A.9 Ben u tevreden over de kwaliteit van zorg en ondersteuning die u(w naaste) ontvangt? (n=103) 26,2% 61,2% 12,6% altijd meestal soms/nooit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A.4 Weet u hoe u de cliëntenraad kunt bereiken? (n=100) 80,0% 20,0% A.5 Weet u wat de rol van de cliëntenraden binnen Volckaert is? (n=100) 76,0% 24,0% A.10 De laatste jaren is er in Volckaert veel aandacht geweest voor de deskundigheid van medewerkers. Kunt u dat merken? En zo ja, op welke manier? (n=90) 62,2% 37,8% ja nee Opmerkingen bij vraag A.10: Er worden opleidingen gevolgd Altijd vooruitdenken, goed overleg onderling Professionaliteit is echt te merken Lichte verbetering Inzet en deskundigheid zijn goed Medewerkers zijn betrokken en zij zetten zich in om het goed te doen Goede, deskundige zorgcoördinator aanwezig, meer specialisme bij het personeel, ze staan open voor veranderingen/wijzigingen in opvattingen over omgang met dementerenden Duidelijk verbeterd Goede benadering cliënten Zeer betrokken bij het wel en wee van de bewoners, onderkennen van medische problemen Steeds meer medewerkers die zich verder ontwikkelen, diploma s halen en een andere functie krijgen. Zorgcoördinatoren zijn nu vaak verpleegkundigen, terwijl dat eerst verzorgenden waren! Er is veel verbeterd Verzorging deskundiger Betere omgang met de bewoners Er is meer deskundigheid over dementie én hoe je deze mensen helpt en ook in hun waarde kunt laten 18

20 Verzorgenden en verplegend personeel worden ingezet voor het verzorgen van de lunch (flexibel werken) Als je iemand nodig hebt, wordt er zo snel mogelijk actie ondernomen Je kunt goed merken dat ze weten waarmee ze bezig zijn, veel hoor- en wederhoor Steeds meer betrokken Meeste medewerkers zijn betrokken met de mensen Communicatie met de contactverzorgende is verbeterd Aan hoe het personeel met de cliënten omgaat, ook de lastige cliënten zijn rustig VPK lijken veel bewuster bezig, op alle fronten 19

21 Aanvullende vraag thuiszorg 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.1 Wordt bij het nemen van besluiten de regie (kunt u keuzes maken) bij u gelaten? (n=57) 22,8% 52,6% 24,6% altijd meestal soms/nooit 0% 20% 40% 60% 80% 100% Score ,9% 39,5% 18,6% altijd meestal soms/nooit 20

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland

Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen cliënten (somatiek) SWZ-Willibrord Wassenaar

Ervaringen cliënten (somatiek) SWZ-Willibrord Wassenaar Ervaringen cliënten (somatiek) SWZ-Willibrord Wassenaar Meting 2014 Gemeten met de CQI index Januari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Gemeten met de CQ-Index April 2014 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Maart 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek t Derkshoes Westerbork

Ervaringen cliënten somatiek t Derkshoes Westerbork Ervaringen cliënten somatiek t Derkshoes Westerbork Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen bewoners Johannahuis Wassenaar

Ervaringen bewoners Johannahuis Wassenaar Ervaringen bewoners Johannahuis Wassenaar Meting 2017 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verzorgingshuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verzorgingshuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verzorgingshuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen?

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? De Stouwe Verpleging en Verzorging Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden: smaak 3,3

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar Gemeten met de CQ-Index Januari 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen. Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging

Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen. Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging 17 maart 2015 Inhoud presenta.e Algemeen beeld: indicatorscores en algemene

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Gabriël Woonzorgcentrum. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Gabriël Woonzorgcentrum. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Gabriël Woonzorgcentrum Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Bernlef Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Grou Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober - november 0 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Zorgcentra Betuweland

Zorgcentra Betuweland Zorgcentra Betuweland Verpleging en Verzorging st. Jozef (5531) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 13 Zou u st. Jozef bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden:

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014

Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek St. Annaland Bewoners intramuraal, PG-vertegenwoordigers & Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons

Nadere informatie

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Inzetten van vrijwilligers levert de organisatie opbrengsten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht voor de cliënt, grotere kwaliteit van zorg,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober december 013 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Lentis-Dignis Lentis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Lentis-Dignis Lentis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Lentis-Dignis Lentis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 CQI VV&T thuiszorg rapportage Lentis-Dignis ARGO BV - juni 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Officieus Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga Juni 2016 SOM4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 Datum : 01-02-2011 Auteur : Versie : 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vraagstelling 4. De onderzoeksresultaten. Samenvatting

Nadere informatie

Verbeterplannen Woon- en Leefplezier Nazareth

Verbeterplannen Woon- en Leefplezier Nazareth Verbeterplannen Woon- en Leefplezier Nazareth Nazareth Totaal NPS score Cliënten (n=4) 6,75-25,00 Mantelzorgers (n=12) 7,42 0,00 Vrijwilligers (n=9) 7,66-11,11 Cliëntenraden, Raad v Toezicht (n=5) 8,00

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CQI-rapportage Zorgcentrum St. Jozef Zorgcentrum St. Jozef VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Voorwoord Met veel genoegen

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T

Rapportage CQI-meting VV&T Rapportage CQI-meting VV&T Versie 1.0.0. april 2017 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

ActiZ Benchmark Zorg Module Cliënten 2016: Resultaten en duiding

ActiZ Benchmark Zorg Module Cliënten 2016: Resultaten en duiding ActiZ Benchmark Zorg Module Cliënten 2016: Resultaten en duiding ActiZ, mei 2016 Deze resultaten zijn gebaseerd op benchmarkronde 2016 module Cliënten, met de CQ- en NPS-resultaten over meetjaar 2015.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Senior Assist. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Senior Assist. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Senior Assist Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 CQI VV&T thuiszorg rapportage Senior Assist ARGO BV - juni 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding 1 Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland 1.Inleiding In opdracht van de Raad van Bestuur van de De Schutse te Sint Annaland is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek Cliënttevredenheidsonderzoek 6 Inhoudsopgave: Inleiding pag. 3 Over het onderzoek pag. 3 Respons en kenmerken respondenten pag. 3 Afspraken over de begeleiding en dagbesteding pag. 4 Communicatie met de

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie