Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010"

Transcriptie

1 . Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 F.A. Brugge MSc Paterswolde, januari

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Hoofdstuk 1 INLEIDING Opbouw rapportage Onderzoeksmethode Respons Achtergrondgegevens respondenten...9 Hoofdstuk 2 RESULTATEN Samenvatting van de resultaten van de kinderdagopvang Samenvatting van de resultaten van de buitenschoolse opvang Samenvatting van de resultaten van de gastouderopvang Totaaloordeel SKSG Kinderopvang Locatiespecifieke uitkomsten SKSG Kinderopvang in perspectief Stellingen over SKSG Kinderopvang Benchmark vergelijking...32 Hoofdstuk 3 CONCLUSIE...41 Bijlage 1 Tabellen achtergrondgegevens respondenten...44 Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 1

3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING In opdracht van SKSG Kinderopvang is door onderzoeks- en adviesbureau Vyvoj een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in dit rapport gepresenteerd en uitgelegd. Daarnaast worden de resultaten vergeleken met het vorige onderzoek uit 2007 en met de benchmark die Vyvoj samen met een partnerorganisatie ontwikkeld heeft. Meer dan 270 onderzoeken gingen SKSG Kinderopvang voor in de uitvoering van een benchmark klanttevredenheidsonderzoek. De benchmark waarmee gewerkt wordt in dit onderzoek is echter uitsluitend samengesteld met de resultaten van de meest recent uitgevoerde onderzoeken. Op deze manier blijven de benchmarkcijfers actueel. Momenteel is de benchmark samengesteld met de resultaten van 55 kinderdagverblijf-, 56 buitenschoolse opvangorganisaties en 15 gastouderopvang-organisaties. De resultaten uit de benchmark worden gebruikt om de huidige resultaten van SKSG Kinderopvang in perspectief van de kinderopvangbranche als geheel te plaatsen. De resultaten uit het vorig onderzoek maken het mogelijk om trends binnen de organisatie inzichtelijk te maken. 1.1 OPBOUW RAPPORTAGE De rapportage van het klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit drie documenten: Totaalrapport: in dit document worden de belangrijkste en de meest in het oog springende resultaten overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten uit 2007 en met de benchmark. In de bijlage van het totaalrapport zijn tevens de achtergrondgegevens van de respondenten te vinden. Tabellenrapport: in het tabellenrapport worden alle resultaten van SKSG Kinderopvang in tabellen en grafieken gepresenteerd. Ook in dit rapport is een vergelijking met de benchmark en vorig onderzoek opgenomen. Open vragen bijlage: in dit document worden alle antwoorden op de open vragen gegeven uitgesplitst naar locatie. Voor u ligt het totaalrapport. De opbouw is als volgt: In deze inleiding wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd. In het tweede hoofdstuk worden de meest opvallende resultaten besproken, van verschillende kanten belicht en vergeleken met de resultaten uit 2007 en met de benchmark. In de bijlage wordt een totaaloverzicht gegeven van de achtergrondgegevens van de respondenten. Voor de opbouw van het tabellenrapport wordt verwezen naar de inleiding van dat rapport. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 2

4 1.2 ONDERZOEKSMETHODE Het onderzoek is afgenomen aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Voor elke werksoort (KDV/BSO/GOO) is een aparte vragenlijst beschikbaar. Een gestandaardiseerde vragenlijst maakt het mogelijk om de resultaten van de eigen organisatie te vergelijken met de benchmark en met eerder uitgevoerd onderzoek. De vragenlijst bestaat uit twee delen met daarbinnen verschillende onderwerpen. In de vragenlijst wordt klanten gevraagd een oordeel te geven over verschillende onderwerpen als geheel, maar ook over verschillende deelaspecten per onderwerp. Verder komen er een aantal stellingen aan bod over het welzijn van de kinderen. Ten slotte wordt klanten gevraagd een eindoordeel te geven over de opvang die SKSG Kinderopvang verzorgt en over de organisatie als geheel. De opbouw van de vragenlijst van GOO wijkt iets af ten opzichte van de vragenlijsten van de overige werksoorten. De structuur van de vragenlijsten ziet er als volgt uit. Tabel 1: Opbouw vragenlijst KDV en BSO Onderwerpen: Openingstijden Accommodatie Opvang Verzorging Pedagogisch klimaat Pedagogisch medewerkers Informatie en Communicatie op de locatie Communicatie en Beleid Organisatie Ouderparticipatie Administratie Prijs Stellingen welzijn Totaaloordeel opvang Totaaloordeel organisatie Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 3

5 Tabel 2: Opbouw vragenlijst GOO Onderwerpen: Openingstijden Accommodatie Opvang Verzorging Pedagogisch klimaat De gastouder(s) De gastouderopvang Organisatie Ouderparticipatie Administratie Prijs Stellingen welzijn Totaaloordeel opvang Totaaloordeel organisatie Het onderzoek is digitaal uitgevoerd. In november 2010 hebben de klanten van SKSG Kinderopvang een ontvangen met daarin een link naar de online vragenlijst. Daarbij ontvingen zij een uitleg over hoe zij konden inloggen op hun persoonlijke vragenlijst. De klanten waarvan geen adres beschikbaar was hebben per post een persoonlijke inlognaam en wachtwoord ontvangen in combinatie met een internetlink naar de vragenlijst. Met deze persoonlijke inloggegevens kregen ook de klanten waarvan geen adres beschikbaar was digitaal toegang tot de vragenlijst. De officiële responsperiode duurde drie weken en had als officiële einddatum 3 december Tijdens deze periode is in overleg met SKSG Kinderopvang besloten om de responsperiode te verlengen met één week om klanten die nog niet gereageerd hadden alsnog de gelegenheid te geven de vragenlijst in te vullen. Vanwege een staking van de post is de responsperiode hierna met nog één extra week verlengd om ook de respondenten die per post de link ontvingen de kans te geven om de vragenlijst in te vullen. De einddatum werd daardoor 20 december Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 4

6 1.3 RESPONS Responspercentages geven weer hoeveel van de beoogde deelnemers aan het onderzoek de vragenlijst daadwerkelijk hebben ingevuld. Een hoge respons betekent een grotere kans dat de meningen van alle klanten goed vertegenwoordigd worden in het onderzoek. Tabellen 3, 4 en 5 geven een overzicht van de respons per werksoort en per locatie. In verband met de anonimiteit worden in de onderzoeken van Vyvoj geen gegevens gerapporteerd van locaties met minder dan vijf respondenten. Om deze reden zijn in dit rapport en in het tabellenrapport, de resultaten van de volgende locaties niet opgenomen: - Kinderdagopvang: Dep. Toverlantaarn - Doppejan (Merwedestraat 41) en Nijenoert ; - Buitenschoolse opvang: Kardinge - BSO & Sport en Reitdiep. De resultaten van deze locaties zijn uiteraard wel meegewogen in het eindoordeel over de organisatie. Respons Kinderdagopvang Het responspercentage voor dit onderzoek bedraagt voor de kinderdagopvang 47,4%, van de 2117 beoogde deelnemers hebben 1003 respondenten de vragenlijst ingevuld. Voordat de data geanalyseerd wordt vindt een dataschoning plaats, waarbij respondenten die te weinig gegevens hebben ingevuld uit de dataset worden gehaald. Na dataschoning bedroeg de netto respons 46,9 %(992 respondenten). De huidige respons is hoger dan de respons in 2007 (42,0%). Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 5

7 Tabel 3: Responsoverzicht kinderdagopvang Aantal Aantal Responspercentage klanten respondenten Baloe ,0% Battello ,1% Boegbeeld ,1% Bruintje Beer ,0% Bubbel ,4% Dolfijn ,9% Doremi ,4% Engelbert ,4% Flonkersteen ,7% Hummelhuis ,2% Kastanjeplein ,9% Klavertje ,4% Klavertje ,7% Koters ,4% La Casa ,3% Melkweg ,3% Merdeka ,1% Mirakel ,3% Naranja ,8% Paddeltje ,0% Pierewiet ,9% Poolster ,6% Rakkerbak ,7% Ranonkel ,4% Regenboog ,0% Rode Pimpernel ,4% Toverlantaarn (Huygensstraat 2) 13 Dep. Toverlantaarn (Lauwersstraat 3) 12 Dep. Toverlantaarn - Doppejan (Merwedestraat 41) 4 Toverlantaarn ,0% Vlindertuin ,2% Vuurtoren ,4% Wikke ,3% Woelwater ,3% Zonnewind ,6% Nijenoert 1 Geen antwoord 1 Totaal ,4% Netto respons* ,9% Respons ,0% *De netto respons is het aantal respondenten dat overblijft nadat de respondenten verwijderd zijn die een klein percentage van de vragenlijst hebben ingevuld of die niet serieus hebben ingevuld. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 6

8 Respons buitenschoolse opvang Voor de buitenschoolse opvang ligt het responspercentage op 39,0%. Dit betekent dat van de 2228 beoogde deelnemers 869 respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. Na dataschoning bedroeg de netto respons 38,5% (858 respondenten). De huidige respons is hoger dan de respons in 2007 (29,5%). Tabel 4: Responsoverzicht buitenschoolse opvang Aantal klanten Aantal respondenten Responspercentage Battello (Veenweg 1-3) 13 Dep. Battello (Laan Corpus den Hoorn 98) 5 Dep. Battello (Laan Corpus den Hoorn 100) 7 Battello ,4% Boegbeeld (Koerspad 3) 25 Dep. Boegbeeld (Kiel 7) 17 Dep. Boegbeeld (Vaargeul 117) 10 Boegbeeld ,2% Bubbel ,1% Doremi ,3% Engelbert ,1% Gravenburg ,9% Kardinge - BSO & Sport ,5% Kastanjeplein (Nieuwstad 12) 35 Dep. Kastanjeplein (Jacobijnerstraat 10) 10 Kastanjeplein ,6% Melkweg ,9% Merdeka (Molukkenstraat 1-2) 20 Dep. Merdeka (Oosterhamriklaan 181) 9 Dep. Merdeka (Celebesstraat 35) 5 Dep. Merdeka (Molukkenstraat 1) 6 Merdeka ,7% Naranja (Graaf Adolfstraat 73) 40 Dep. Naranja (Prinsesseweg 44/1) 12 Naranja ,7% Oosterpoort (Oliemulderstraat 51) 25 Dep. Oosterpoort (Meeuwerderweg 159) 12 Dep. Oosterpoort (Oosterweg 13) 8 Oosterpoort ,1% Paddeltje ,2% Pierewiet (Klaprooslaan 13b) 17 Dep. Pierewiet (Vinkenstraat 1) 19 Dep. Pierewiet (Agricolastraat 33) 8 Pierewiet ,7% Poolster (Huygensstraat 2) 47 Dep. Poolster (Concourslaan 2) 30 Poolster ,3% Ranonkel ,7% Regenboog (Eikenlaan 288-3) 10 Dep. Regenboog (Elzenlaan 72) 12 Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 7

9 Aantal klanten Aantal respondenten Responspercentage Regenboog ,4% Reitdiep ,3% Rode Pimpernel (Emingaheerd 2) 30 Dep. Rode Pimpernel (Onnemaheerd 2) 37 Dep. Rode Pimpernel (Fultsemaheerd 88) 8 Dep. Rode Pimpernel (Beijumerweg 17) 16 Rode Pimpernel ,2 Toverlantaarn ,1 Vlindertuin ,8 Wikke (Goudlaan 555) 14 Dep. Wikke (Siersteenlaan 480) 16 Dep. Wikke (Radiumstraat 2) 9 Wikke ,9% Woelwater ,7% Zuiderzon (Helperbrink 59) 20 Dep. Zuiderzon (Sweelincklaan 2) 12 Dep. Zuiderzon (Sweelincklaan 4) 14 Dep. Zuiderzon (Coendersweg 13) 17 Dep. Zuiderzon (Haydnlaan 102) 8 Dep. Zuiderzon (Ina Boudierplantsoen 3) 17 Dep. Zuiderzon (P.C. Hooftlaan 1) 9 Zuiderzon ,3% Nijenoert ,9% Geen antwoord 4 Totaal ,0% Netto respons ,5% Respons ,5% *De netto respons is het aantal respondenten dat overblijft nadat de respondenten verwijderd zijn die een klein percentage van de vragenlijst hebben ingevuld of die niet serieus hebben ingevuld. ** De totaalpercentages zijn gebaseerd op de hoofdlocatie inclusief de dependances. Respons gastouderopvang Tenslotte bedraagt het responspercentage bij de gastouderopvang 52,5%: van de 141 beoogde deelnemers hebben 74 respondenten de vragenlijst ingevuld. Na dataschoning bleven 72 respondenten over en bedroeg de netto respons 51,5%. De huidige respons is hoger dan de respons in 2007 (25,5%). Tabel 5: Responsoverzicht gastouderopvang Aantal klanten Aantal respondenten Responspercentage Totaal ,5% Netto respons ,1% Respons ,5% *De netto respons is het aantal respondenten dat overblijft nadat de respondenten verwijderd zijn die een klein percentage van de vragenlijst hebben ingevuld of die niet serieus hebben ingevuld. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 8

10 1.4 ACHTERGRONDGEGEVENS RESPONDENTEN Hieronder worden per werksoort de achtergrondgegevens van de deelnemers aan het onderzoek beschreven. Een overzicht van alle achtergrondgegevens is te vinden in de bijlage. Werksoort kinderdagopvang Van de klanten van de kinderdagopvang die aan dit onderzoek hebben meegedaan, is 79,1% vrouw (benchmark: 82,0%). 93,5% van de respondenten is gehuwd of samenwonend. Wat betreft het opleidingsniveau van de ouders valt op dat het aantal hoger opgeleiden hoger ligt: 43,3% heeft een HBO opleiding en 35,4% heeft wetenschappelijk onderwijs afgerond in tegenstelling tot 40,2% (HBO) en 24,9% (WO) landelijk. Het aantal dagdelen dat de respondenten afnemen is voornamelijk 4 dagdelen (30,1%) en 6 dagdalen (26,3%). Het gemiddeld aantal dagdelen dat de klanten afnemen is 4,4, dit is hoger dan de benchmark (4,1). Werksoort buitenschoolse opvang Van de klanten van de buitenschoolse opvang die aan dit onderzoek hebben meegedaan, is 80,5% vrouw (benchmark: 82,3%). Bijna 80% van de respondenten is gehuwd of samenwonend. Wat betreft het opleidingsniveau van de ouders valt op dat het aantal hoger opgeleiden hoger ligt: 42,4% heeft een HBO opleiding en 30,3% heeft wetenschappelijk onderwijs afgerond in tegenstelling tot 38,7% (HBO) en 26,3% (WO) landelijk. Het aantal dagen dat de respondenten afnemen is voornamelijk 1 dag (21,9%), 2 dagen (46,7%) en 3 dagen (22,1%). Het gemiddeld aantal dagen dat de klanten afnemen is 2,2, dit is een fractie lager dan de benchmark (2,3). Werksoort gastouderopvang Van de klanten van de gastouderopvang die aan dit onderzoek hebben meegedaan, is 80,9% vrouw (benchmark: 86,7%). 85,1% van de respondenten is gehuwd of samenwonend. Wat betreft het opleidingsniveau van de ouders valt op dat het aantal hoger opgeleiden hoger ligt: 43,3% heeft een HBO opleiding en 20,9% heeft wetenschappelijk onderwijs afgerond ten opzichte tot 27,2% (HBO) en 11,5% (WO) landelijk. Het gemiddeld aantal uren dat de klanten afnemen is 14,6. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 9

11 HOOFDSTUK 2 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de meest opvallende resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang besproken. Resultaten worden geïnterpreteerd door middel van een vergelijking met de benchmark en een vergelijking met eerdere onderzoeksresultaten uit In paragrafen 2.1 tot en met 2.3 worden de resultaten per werksoort en per onderwerp samengevat. Ook worden de totaaloordelen per werksoort besproken. Vervolgens worden in paragraaf 2.4 de door de klanten gegeven totaaloordelen gegeven. Paragraaf 2.5 gaat in op de locatiespecifieke uitkomsten. Verder worden in paragraaf 2.6 de huidige resultaten van SKSG Kinderopvang afgezet tegen de benchmark en het vorig onderzoek en worden de opvallendste resultaten genoemd. In paragraaf 2.7 worden de resultaten op een aantal stellingen over SKSG Kinderopvang behandeld. Een uitgebreide vergelijking met de benchmark vindt u tot slot in paragraaf 2.8. Voor SKSG Kinderopvang is in dit overzicht ook de vergelijking opgenomen met de eigen resultaten van het in 2007 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek en de KIK benchmark. Een volledig overzicht van alle cijfers op organisatieniveau en per locatie, in vergelijking met vorig onderzoek en de benchmark is te vinden in het tabellenrapport. 2.1 SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN DE KINDERDAGOPVANG Openingstijden Het onderwerp openingstijden wordt door de klanten van de kinderdagopvang van SKSG Kinderopvang met een 7,7 beoordeeld (benchmark: 7,4; 2007: 7,5) en krijgt hiermee een score in de bovenste 25% van de benchmark. Het deelaspect de brengtijden krijgt van de ouders het hoogste cijfer: 8,0. Ouders waarderen alle deelaspecten binnen het onderwerp een fractie hoger dan of gelijk aan het resultaat van drie jaar geleden. De mogelijkheden om dagdelen te ruilen laat ten opzichte van 2007 met name een vooruitgang zien (2010: 6,8; 2007: 6,4). Op locatieniveau wordt het onderwerp openingstijden met een zeven of hoger beoordeeld. De totaaloordelen lopen uiteen van een 7,1 (Kastanjeplein) tot een 8,2 (Bubbel en La Casa). Over de mogelijkheden om dagdelen te ruilen zijn de klanten van Doremi (5,7) en Toverlantaarn (5,8) minder tevreden dan de klanten van de andere locaties. Accommodatie Het totaaloordeel van het onderwerp accommodatie (7,4) wordt gelijk gewaardeerd aan de benchmark en een fractie onder het resultaat van vorig onderzoek (7,5). De cijfers op de deelaspecten liggen allemaal boven de benchmark. Met name de speelruimte buiten laat een positief verschil zien met landelijk (SKSG: 7,8; benchmark: 7,4). Het binnenklimaat (7,1) laat ten opzichte van het vorige onderzoek (6,8) een ruime verbetering zien. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 10

12 Op locatieniveau is te zien dat de totaaloordelen voor de accommodatie variëren van een 6,2 (Wikke) tot een 8,4 (Dep. Toverlantaarn, Lauwersstraat). De klanten van Wikke zijn over de gehele linie minder tevreden. Over de speelruimte buiten zijn met name de klanten van Bruintje Beer, Doremi en Hummelhuis (alle drie 8,6) te spreken. Minder tevreden over ditzelfde aspect zijn de klanten van Koters (5,6). Uiteraard is het voor dit sterk locatiegebonden onderwerp van belang om de cijfers goed op locatieniveau te bekijken. Verzorging Het totaaloordeel voor het onderwerp verzorging is een 7,5. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde en aan het oordeel uit Alle deelaspecten liggen rondom de benchmark. Ook in vergelijking met de resultaten van 2007 is er weinig veranderd in de beoordelingen op deelaspectniveau. De klanten van de kinderdagopvang van SKSG Kinderopvang beoordelen de kwaliteit van de luiers met een 6,8. Op locatieniveau wordt de laagste beoordeling gegeven voor de verzorging door de klanten van Kastanjeplein (6,6). De hoogste beoordeling voor de verzorging geven de ouders die klant zijn bij Dep. Toverlantaarn, Lauwersstraat (8,3). De klanten van Boegbeeld en Dep. Toverlantaarn, Lauwersstraat zijn over de gehele linie zeer tevreden. Er is geen enkel deelaspect dat een cijfer beneden de 6,0 ontvangt. De kwaliteit van de luiers wordt het beste beoordeeld door de klanten van Boegbeeld (7,4) en Bruintje Beer (7,3). De klanten van Regenboog geven met een 6,0 het laagste cijfer voor de kwaliteit van de luiers. Pedagogisch klimaat Het onderwerp pedagogisch klimaat wordt door de klanten van de kinderdagopvang met een 7,6 beoordeeld. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (7,4). Ten opzichte van 2007 is er een vooruitgang geboekt van 0,1 punt. Alle beoordelingen voor de afzonderlijke deelaspecten liggen ruim hoger dan een zeven en liggen allemaal een fractie hoger dan het niveau van de benchmark en de resultaten uit Op locatieniveau wordt het onderwerp pedagogisch klimaat met een zeven of hoger beoordeeld. De totaaloordelen lopen uiteen van een 7,0 (Kastanjeplein) tot een 8,6 (Boegbeeld). Pedagogisch medewerkers Het rapportcijfer voor het onderwerp pedagogisch medewerkers is sinds 2007 met 0,1 punt gestegen, van een 7,7 naar een 7,8. Hiermee ligt het gemiddelde iets boven het benchmarkgemiddelde (7,7). De respondenten geven de hoogste beoordeling binnen het onderwerp voor het deelaspect inzet en enthousiasme van de medewerkers (8,0). De meeste deelaspecten hebben ten opzichte van twee jaar geleden een vooruitgang geboekt. De meeste progressie is geboekt op de aspecten de terugkoppeling over het kind bij ophalen (van 7,3 naar 7,6). Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 11

13 Op locatieniveau lopen de totaaloordelen voor de pedagogisch medewerkers uiteen van een 6,9 (Kastanjeplein) tot een 8,6 (Boegbeeld). De persoonlijke aandacht voor het kind bij aankomst/vertrek wordt met name positief gewaardeerd door de klanten van Dep. Toverlantaarn, Lauwersstraat (8,5), La Casa (8,4) en Boegbeeld (8,3). Over de terugkoppeling over het kind bij ophalen zijn vooral de klanten van La Casa met een 8,1 te spreken. Het aantal wisselingen in het team wordt minder positief beoordeeld door de klanten van Kastanjeplein (4,7), Wikke (5,4) en Toverlantaarn (5,5). Informatie en Communicatie op de locatie Over het onderwerp informatie en communicatie zijn de klanten van SKSG Kinderopvang met een 7,1 even tevreden als landelijk en een fractie minder tevreden dan drie jaar geleden (7,2). De informatie over de praktische zaken van het kindercentrum (7,5; benchmark: 7,2), de informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid (7,3; benchmark: 6,8) en de frequentie van de kindbesprekingen/10-minuten gesprekken (6,7; benchmark: 6,5) laten een positief verschil zien met de benchmark. Ten opzichte van 2007 is er een vooruitgang van 0,6 punt te zien op de informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid. Op locatieniveau varieert het totaaloordeel over de informatie van 6,4 (Toverlantaarn) tot 8,1 (Boegbeeld). De frequentie van de kindbesprekingen/10-minuten gesprekken wordt met een 8,1 het hoogst beoordeeld door de klanten van Dep. Toverlantaarn, Lauwersstraat en met een 5,6 het laagst beoordeeld door de klanten van Zonnewind. Deze ouders zijn ook minder dan gemiddeld bij SKSG Kinderopvang tevreden over de klantgerichtheid van de locatiemanager (5,4). Over de organisatie De klanten van de kinderdagopvang van SKSG Kinderopvang waarderen het beleid van de organisatie met een 7,2 (benchmark 7,1). De communicatie door de organisatie wordt beoordeeld met een 7,2 (benchmark 7,0). De respondenten geven in vergelijking met de benchmark een hoger cijfer voor de ouderparticipatie (7,1; benchmark 6,7). Ten opzichte van het oordeel uit 2007 (6,7) heeft de ouderparticipatie een halve punt vooruitgang geboekt. De administratie door de organisatie steekt positief af in vergelijking met de benchmark (7,5; benchmark: 7,1). In vergelijking met drie jaar geleden is het oordeel over de administratie stabiel gebleven. De onderwerpen ouderparticipatie en administratie krijgen scores in het bovenste kwartiel van de benchmark. Minder positief zijn ouders op dit moment over de prijs-kwaliteit verhouding. Zij waarderen dit onderwerp met een 7,0 (benchmark: 7,1; 2007: 7,6). Totaaloordeel opvang en organisatie De opvang van SKSG Kinderopvang beoordelen ouders gemiddeld met een 8,1. Dit is hoger dan de benchmark (7,9) en dan het cijfer in 2007 (8,0). Hiermee wordt de opvang in de bovenste 25% van de benchmark gewaardeerd. De klanten van de kinderdagopvang beoordelen SKSG Kinderopvang als organisatie met een 7,6. Dit ligt 0,2 punt boven de benchmark (7,4), maar een fractie onder het oordeel uit 2007 (7,7). Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 12

14 2.2 SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG Openingstijden Het onderwerp openingstijden wordt door de klanten van de buitenschoolse opvang van SKSG Kinderopvang met een 7,7 beoordeeld, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde (7,5) en dan het resultaat uit 2007 (7,5). De openingstijden krijgen hiermee een score in de bovenste 25% van de benchmark. De mogelijkheden om dagdelen te ruilen worden in vergelijking met de benchmark ruim hoger gewaardeerd (7,2; benchmark: 6,6). In vergelijking met 2007 zijn de ouders meer tevreden over het aantal sluitingsdagen per jaar (7,4; 2007: 7,0). Op locatieniveau lopen de totaaloordelen voor de openingstijden uiteen van een 6,8 (Dep. Oosterpoort, Oosterweg) tot een 8,2 (Dep. Naranja, Prinsesseweg, Woelwater, en Nijenoert). De haaltijden worden vooral goed beoordeeld door de klanten van Dep. Merdeka, Oosterhamriklaan. Over de mogelijkheden om dagdelen te ruilen zijn de klanten van Dep. Zuiderzon, Coendersweg (6,1), Dep. Zuiderzon, Sweelincklaan 2 (6,2) en Toverlantaarn (6,3) minder tevreden. Accommodatie Het totaaloordeel voor het onderwerp accommodatie (7,0) wordt een fractie lager dan de benchmark beoordeeld (7,1) en dan het oordeel uit 2007 (7,1). De scores op de deelaspecten liggen rondom de benchmark en de resultaten uit Uitzondering in negatieve zin hierbij is de groeps- en speelruimte binnen (6,9; benchmark: 7,1; 2007: 7,2). Op locatieniveau is te zien dat de totaaloordelen voor de accommodatie variëren van een 5,6 (Dep. Zuiderzon, Coendersweg 13) tot een 8,2 (Boegbeeld). Over de speelruimte buiten zijn met name de klanten van Dep. Regenboog, Elzenlaan (8,7), Boegbeeld (8,4), Melkweg (8,2) en Dep. Naranja, Prinsesseweg (8,1) te spreken. Minder tevreden over de speelruimte buiten zijn de klanten van Dep. Wikke, Radiumstraat (5,4) en Dep. Oosterpoort, Oosterweg (5,5). De veiligheid in het gebouw wordt minder positief beoordeeld door de klanten van Dep. Poolster, Concourslaan en Dep. Wikke, Radiumstraat (beide 5,6). Uiteraard is het voor dit sterk locatiegebonden onderwerp wel van belang om de cijfers goed op locatieniveau te bekijken. Verzorging Het totaaloordeel voor het onderwerp verzorging is een 7,2. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde en het oordeel uit Ouders waarderen alle deelaspecten om en nabij de benchmark en het resultaat van drie jaar geleden. Op locatieniveau varieert het totaaloordeel over de verzorging van een 6,5 (Rode Pimpernel, Emingaheerd) tot een 8,2 (Dep. Battello, Laan Corpus den Hoorn 98). Over de kwaliteit en variatie van voeding zijn met name de klanten van Boegbeeld met een 8,0 tevreden. Het toezicht op de lichamelijke hygiëne wordt relatief laag beoordeeld door de ouders die klant zijn bij Rode Pimpernel, Emingaheerd en Wikke (beide 6,2). Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 13

15 Pedagogisch klimaat Het onderwerp pedagogisch klimaat wordt door de ouders met een 7,1 beoordeeld. Dit cijfer is gelijk aan de benchmark en een fractie lager dan het oordeel uit 2007 (7,2). In vergelijking met de benchmark en met de resultaten van 2007 zijn er weinig verschillen in de beoordelingen op deelaspectniveau. Alleen het aanbod van de activiteiten tijdens de vakantie (7,3) laat een verbetering zien van 0,2 punt ten opzichte van 2007 (7,1). Op locatieniveau lopen de totaaloordelen voor het pedagogisch klimaat uiteen van een 5,7 (Dep. Wikke, Radiumstraat) tot een 7,9 (Dep. Zuiderzon, P.C. Hooftlaan) De klanten van Dep. Pierewiet, Agricolastraat zijn over de gehele linie (op de deelaspecten) het meest tevreden. Pedagogisch medewerkers Het onderwerp pedagogisch medewerkers wordt met een totaalcijfer van 7,2 beoordeeld. Dit cijfer ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde (7,3) en dan het resultaat uit 2007 (7,3). De cijfers op de deelaspecten liggen vrijwel allemaal rondom de benchmark en rondom de cijfers uit De terugkoppeling over het kind bij ophalen (7,0) laat een positief verschil zien ten opzichte van de benchmark (6,8) en een vooruitgang van 0,2 punt ten opzichte van 2007 (6,8). Over het aantal wisselingen in het team (6,6) zijn de ouders minder tevreden dan drie jaar geleden (6,8). Op locatieniveau is te zien dat de totaaloordelen voor de pedagogisch medewerkers variëren van een 5,5 (Dep. Rode Pimpernel, Onnemaheerd) tot een 8,4 (Dep. Merdeka, Oosterhamriklaan). Over de inzet en het enthousiasme van de pedagogisch medewerkers zijn met name de klanten van Dep. Battello, Laan Corpus den Hoorn 98 en Dep. Pierewiet, Agricolastraat met een 8,4 tevreden. Het aantal wisselingen in het team wordt minder positief beoordeeld door de klanten van Toverlantaarn (4,1) en Dep. Rode Pimpernel, Onnemaheerd (4,5). Informatie en Communicatie op de locatie Het onderwerp informatie en communicatie wordt beoordeeld met een totaaloordeel van 6,6. Dit is iets lager dan de benchmark (6,7) en dan de beoordeling uit 2007 (6,8). De informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid (6,7; benchmark: 6,4) laat een positief verschil zien met de benchmark. Een negatief verschil in vergelijking met de benchmark is te zien bij de klantgerichtheid van de locatiemanager (6,4; benchmark: 6,8). Ten opzichte van 2007 is er een vooruitgang van 0,3 punt te zien op de informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid. Op locatieniveau varieert het totaaloordeel over de informatie van een 5,5 (Dep. Rode Pimpernel, Onnemaheerd) tot een 7,6 (Dep. Pierewiet, Agricolastraat). De frequentie van de kindbesprekingen/10-minuten gesprekken wordt door de ouders die klant zijn van Toverlantaarn (4,5) en Dep. Wikke, Siersteenlaan (4,9) laag beoordeeld. Over de klantgerichtheid van de locatiemanager zijn de klanten van Toverlantaarn met een 4,8 minder tevreden. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 14

16 Over de organisatie De klanten van de buitenschoolse opvang van SKSG Kinderopvang waarderen het beleid van de organisatie met een 6,8 (benchmark 6,9). De communicatie door de organisatie wordt beoordeeld met een 6,7 wat gelijk is aan de benchmark. De ouderparticipatie (6,4) wordt een fractie hoger beoordeeld dan de benchmark (6,3) en een fractie lager dan het oordeel uit 2007 (6,5). Dit geldt ook voor de administratie door de organisatie (7,2; benchmark: 7,0; 2007: 7,5). De prijs-kwaliteit verhouding (6,6) is 0,8 punt achteruitgegaan in vergelijking met 2007 (7,4; benchmark: 7,0) en krijgt hiermee een score in de onderste 25% van de benchmark. Totaaloordeel opvang en organisatie De opvang van SKSG Kinderopvang beoordelen ouders gemiddeld met een 7,4. Dit is gelijk aan de benchmark en een fractie lager dan het cijfer in 2007 (7,5). De klanten van de kinderdagopvang beoordelen SKSG Kinderopvang als organisatie met een 7,2. Dit is gelijk aan de benchmark, maar onder het oordeel uit 2007 (7,5). 2.3 SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN DE GASTOUDEROPVANG Openingstijden Het onderwerp openingstijden wordt door de klanten van de gastouderopvang van SKSG Kinderopvang met een 8,7 beoordeeld (benchmark: 8,6; 2007: 8,6) en krijgt hiermee een score in de bovenste 25% van de benchmark. Accommodatie Het totaaloordeel van het onderwerp accommodatie (8,0) wordt een fractie lager gewaardeerd dan de benchmark (8,1) en hoger dan het resultaat van vorig onderzoek (7,8). De cijfers op de deelaspecten liggen allemaal rondom de benchmark. In vergelijking met 2007 laten de variëteit materiaal buiten (7,7; 2007: 7,4) en de veiligheid buiten het huis van de gastouder (7,8; 2007: 7,4) een ruime verbetering zien. Verzorging Het totaaloordeel voor het onderwerp verzorging is een 8,1, wat gelijk is aan het landelijk gemiddelde en hoger dan het oordeel uit 2007 (7,8). Alle deelaspecten liggen rondom de benchmark. Ook in vergelijking met de resultaten van 2007 is er weinig veranderd in de beoordelingen op deelaspectniveau. Met uitzondering van het verschonen (7,9). Hierop is een verbetering te zien van 0,3 punt. Pedagogisch klimaat Het onderwerp pedagogisch klimaat wordt door de klanten van de gastouderopvang met een 7,8 beoordeeld, wat een fractie lager is dan het landelijk gemiddelde (7,9). Ten opzichte van 2007 is er een vooruitgang geboekt van 0,2 punt. Alle beoordelingen voor de afzonderlijke deelaspecten liggen op of boven de 7,5 en liggen vrijwel allemaal een fractie hoger dan de resultaten uit Met name het aantal kinderen dat tegelijkertijd wordt opgevangen door de gastouder(s) laat een vooruitgang zien (7,7; 2007: 7,3). Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 15

17 Gastouder(s) Het rapportcijfer voor het onderwerp gastouder(s) is sinds 2007 met 0,1 punt gestegen, van een 8,1 naar een 8,2. Het gemiddelde ligt wel onder de benchmark (8,4). De cijfers op de deelaspecten liggen allemaal rondom de benchmark. Alle deelaspecten hebben ten opzichte van drie jaar geleden een vooruitgang geboekt. De meeste progressie is geboekt op de deskundigheid van de gastouder(s) (7,9; 2007: 7,6), de persoonlijke aandacht bij voor het kind bij aankomst/vertrek (8,2; 2007: 7,9), de terugkoppeling over het kind bij ophalen (8,0; 2007: 7,7) en de sfeer bij de gastouder(s) (8,2; 2007: 7,7). Gastouderopvang Over het onderwerp gastouderopvang zijn de klanten van SKSG Kinderopvang met een 7,0 iets meer tevreden dan landelijk (6,9) en minder tevreden dan drie jaar geleden (7,2). De controle en het toezicht op de kwaliteit bij de gastouder (7,3; benchmark: 6,9), de communicatie met de afdeling gastouderopvang (7,1; benchmark: 6,7) en het evaluatiegesprek/voortgangsgesprek (7,1; benchmark: 6,8) scoren hoger dan de benchmark. Het evaluatiegesprek/voortgangsgesprek scoort lager dan in 2007 (7,6). Over de organisatie De klanten van de gastouderopvang van SKSG Kinderopvang waarderen de ouderparticipatie met een 6,3 (benchmark 7,4; 2007: 6,6). De administratie door de organisatie (6,8) scoort 0,1 punt onder de benchmark en is in vergelijking met drie jaar geleden 0,6 punt achteruitgegaan. De hoogt van de totale uurprijs wordt meteen 6,5 gewaardeerd. De prijs-kwaliteit verhouding wordt met een 6,5 ruim onder het landelijk gemiddelde (7,2) beoordeeld en is ten opzichte van 2007 (7,6) ruim een punt gedaald. De prijskwaliteit verhouding krijgt een beoordeling in de onderste 25% van de benchmark. Totaaloordeel opvang en organisatie De opvang van SKSG Kinderopvang beoordelen ouders gemiddeld met een 8,7. Dit is hoger dan de benchmark (8,5) en dan het cijfer in 2007 (8,2). De klanten van de kinderdagverblijven beoordelen SKSG Kinderopvang als organisatie met een 6,9. Dit ligt 0,2 punt onder de benchmark (7,1) en 0,7 punt onder het oordeel uit 2007 (7,6). Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 16

18 2.4 TOTAALOORDEEL SKSG KINDEROPVANG Om de belangrijkste resultaten in één oogopslag te kunnen bekijken zijn in figuur 1 tot en met 6 de gemiddelde rapportcijfers voor de onderwerpen weergegeven voor SKSG Kinderopvang, voor SKSG Kinderopvang in 2007 en de benchmark. Uit figuur 1 en 2 (kinderdagopvang) is af te leiden dat SKSG Kinderopvang in vergelijking met de benchmark op vrijwel alle onderwerpen hoger scoort, behalve op de prijs-kwaliteit verhouding, hierop scoort SKSG Kinderopvang 0,1 punt lager. Met name de onderwerpen openingstijden, ouderparticipatie en administratie steken positief af in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In vergelijking met 2007 scoort SKSG Kinderopvang hoger op de onderwerpen openingstijden en ouderparticipatie. De prijs-kwaliteit verhouding laat ten opzichte van 2007 de grootste daling zien. Voor beide figuren geldt dat in 2007 de onderwerpen beleid en communicatie niet werden bevraagd. Figuur 1: Gemiddelde rapportcijfers kinderdagopvang per onderwerp Openingstijden 0,5 Organisatie Accommodatie 0,4 Prijs-kwaliteit verhouding Administratie 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Verzorging Benchmark SKSG 2010 SKSG 2007 Pedagogisch klimaat Ouderparticipatie Medewerkers Communicatie Beleid Opvang Informatie Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 17

19 Figuur 2: Gemiddelde rapportcijfers kinderdagopvang per onderwerp 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 SKSG 2010 SKSG 2007 Benchmark 6,7 6,5 Openingstijden Accommodatie Verzorging Pedagogisch klimaat Medewerkers Informatie Opvang Beleid Communicatie Ouderparticipatie Administratie Prijs-kwaliteit verhouding Organisatie Uit figuur 3 en 4 (buitenschoolse opvang) is af te leiden dat SKSG Kinderopvang op veel onderwerpen rondom de benchmark scoort. De onderwerpen openingstijden, ouderparticipatie en administratie steken positief af. De prijskwaliteit verhouding scoort 0,4 punt beneden de benchmark. In vergelijking met 2007 scoort SKSG Kinderopvang in 2010 ruim hoger op het onderwerp openingstijden. De prijskwaliteit verhouding laat ten opzichte van 2007 de grootste daling zien, maar ook het rapportcijfer voor de organisatie en de administratie zijn in vergelijking met 2007 achteruitgegaan. Voor beide figuren geldt dat er in 2007 een aantal onderwerpen niet werden bevraagd. Het gaat om de onderwerpen beleid en communicatie. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 18

20 Figuur 3: Gemiddelde rapportcijfers buitenschoolse opvang per onderwerp Openingstijden 0,6 Organisatie Accommodatie 0,4 Prijs-kwaliteit verhouding Administratie 0,2 0-0,2-0,4-0,6 Verzorging Benchmark SKSG 2010 SKSG 2007 Pedagogisch klimaat Ouderparticipatie Medewerkers Communicatie Beleid Informatie Opvang Figuur 4: Gemiddelde rapportcijfers buitenschoolse opvang per onderwerp 8,0 7,5 7,0 SKSG 2010 SKSG ,5 Benchmark 6,0 Openingstijden Accommodatie Verzorging Pedagogisch klimaat Medewerkers Informatie Opvang Beleid Communicatie Ouderparticipatie Administratie Prijs-kwaliteit verhouding Organisatie Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 19

21 Uit figuur 5 en 6 (gastouderopvang) is af te leiden dat SKSG Kinderopvang op veel onderwerpen rondom de benchmark scoort. De prijs-kwaliteit verhouding scoort 0,7 punt beneden de benchmark. In vergelijking met 2007 scoort SKSG Kinderopvang ruim hoger op de opvang onderwerpen en ruim lager op de organisatie onderwerpen. De prijs-kwaliteit verhouding laat ten opzichte van 2007 de grootste daling zien. Voor beide figuren geldt dat er in 2007 een aantal onderwerpen niet werden bevraagd. Het gaat om de onderwerpen beleid en communicatie. Figuur 5: Gemiddelde rapportcijfers gastouderopvang per onderwerp Organisatie Prijs-kwaliteit verhouding Administratie Openingstijden 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8 Accommodatie Verzorging Benchmark SKSG 2010 SKSG 2007 Pedagogisch klimaat Ouderparticipatie Gastouder Gastouderbureau Opvang Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 20

22 Figuur 6: Gemiddelde rapportcijfers gastouderopvang per onderwerp 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 SKSG 2010 SKSG 2007 Benchmark 6,5 6,0 Openingstijden Accommodatie Verzorging Pedagogisch klimaat Gastouder Opvang Gastouderbureau Ouderparticipatie Administratie Prijs-kwaliteit verhouding Organisatie Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 21

23 In figuren 7, 8 en 9 worden de eindoordelen over de organisatie en de opvang dat de klanten van SKSG Kinderopvang geven vergeleken met de resultaten uit vorig onderzoek en de benchmark. In figuur 7 is te zien dat zowel het cijfer bij de kinderdagopvang voor de organisatie als voor de opvang ruim hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 2007 is het rapportcijfer voor de organisatie gedaald en voor de opvang gestegen. Figuur 7: s organisatie en opvang kinderdagopvang Organisatie Opvang SKSG 2007 SKSG 2010 Benchmark 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 In figuur 8 is te zien dat zowel het cijfer bij de buitenschoolse opvang voor de organisatie als voor de opvang een fractie lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 2007 zijn beide rapportcijfers gedaald. Figuur 8: s organisatie en opvang buitenschoolse opvang Organisatie Opvang SKSG 2007 SKSG 2010 Benchmark 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 22

24 In figuur 9 is te zien dat het cijfer bij de gastouderopvang voor de organisatie lager ligt dan het landelijk gemiddelde en het cijfer voor de opvang ligt hoger. In vergelijking met 2007 is ditzelfde beeld te zien. Figuur 9: s organisatie en opvang gastouderopvang Organisatie Opvang SKSG 2007 SKSG 2010 Benchmark 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 23

25 2.5 LOCATIESPECIFIEKE UITKOMSTEN Hieronder wordt een totaaloverzicht van de rapportcijfers van het onderdeel opvang op locatieniveau weergegeven. In deze tabel wordt met kleuren aangegeven of cijfers boven of onder het gemiddelde van SKSG Kinderopvang liggen. De gemiddelde resultaten voor SKSG Kinderopvang worden hierbij als uitgangspunt genomen. In de tabel is te zien dat deze rij een gele kleur heeft. De resultaten van de verschillende locatie- en functieclusters hebben een rode, oranje, gele, licht groene of donker groene kleur gekregen. Hoe groener de kleur van het resultaat, hoe hoger het aspect door de clustergroep beoordeeld is in vergelijking met de organisatie gemiddelden. Een rodere kleur wijst op een lager dan gemiddeld oordeel. Onderaan de tabel is tevens aangegeven hoe groot de variatie tussen de resultaten van verschillende locaties is. Tabel 6: s per locatie KDV KDV Openingstijden Accommodatie Verzorging Pedagogisch klimaat Medewerkers Informatie Opvang Organisatie Benchmark 7,4 7,4 7,5 7,4 7,7 7,1 7,9 7,4 SKSG ,7 7,4 7,5 7,6 7,8 7,1 8,1 7,6 SKSG ,5 7,5 7,5 7,5 7,7 7,2 8,0 7,7 Locaties Baloe 7,8 7,8 7,3 7,8 7,9 7,4 8,2 7,6 Battello 7,7 7,0 7,6 8,0 8,2 7,5 8,3 7,4 Boegbeeld 7,5 8,2 8,1 8,6 8,6 8,1 8,6 7,9 Bruintje Beer 7,8 7,6 7,5 7,9 8,1 7,3 8,4 8,0 Bubbel 8,2 7,4 7,8 7,8 8,0 7,5 8,4 7,7 Dolfijn 7,5 7,7 7,6 7,4 7,8 7,1 8,1 7,6 Doremi 7,2 7,1 7,2 7,4 7,6 6,8 7,8 7,5 Engelbert 8,1 7,4 7,4 7,3 7,1 6,9 7,9 7,7 Flonkersteen 7,8 7,6 7,3 7,6 7,5 7,1 8,0 7,6 Hummelhuis 7,9 7,5 7,6 7,8 8,0 7,3 8,3 7,6 Kastanjeplein 7,1 6,7 6,6 7,0 6,9 6,9 7,7 7,3 Klavertje 3 7,6 7,4 7,6 7,6 7,9 7,2 8,0 7,7 Klavertje 6 7,7 7,4 7,2 7,4 7,7 6,9 7,9 7,5 Koters 7,9 6,9 7,9 7,8 7,9 7,2 8,3 7,8 La Casa 8,2 8,2 7,8 8,0 8,5 7,1 8,6 7,3 Melkweg 7,4 7,4 7,0 7,2 7,6 7,0 8,0 7,4 Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 24

26 KDV Openingstijden Accommodatie Verzorging Pedagogisch klimaat Medewerkers Informatie Opvang Organisatie Merdeka 7,4 6,8 7,3 7,3 7,6 6,9 7,8 7,7 Mirakel 8,0 7,8 7,8 8,0 8,0 7,2 8,3 8,0 Naranja 8,0 7,6 7,8 7,7 8,0 7,3 8,2 7,8 Paddeltje 7,6 7,4 7,3 7,3 7,7 6,9 7,9 7,5 Pierewiet 7,9 7,3 7,6 7,3 7,6 7,2 7,9 7,6 Poolster 7,4 7,5 7,4 7,5 7,6 7,2 7,9 7,5 Rakkerbak 7,7 7,3 7,5 7,8 7,9 7,4 8,2 7,6 Ranonkel 7,6 7,4 7,4 7,4 7,7 7,3 8,1 7,8 Regenboog 7,6 7,2 7,2 7,6 7,7 7,2 8,0 7,6 Rode Pimpernel 7,3 7,2 7,4 7,2 7,7 7,2 7,9 7,4 Toverlantaarn (Huygensstraat 2) 7,5 6,8 7,6 7,5 7,2 6,4 7,5 6,6 Dep. Toverlantaarn (Lauwersstraat 3) 7,6 8,4 8,3 8,4 8,2 7,4 8,5 7,5 Dep. Toverlantaarn - Doppejan (Merwedestraat 41) Vlindertuin 8,0 6,8 7,4 7,7 7,4 6,9 8,0 7,3 Vuurtoren 7,3 7,3 7,2 7,3 7,4 7,0 7,9 7,3 Wikke 7,5 6,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,6 7,1 Woelwater 7,6 7,4 7,5 7,3 7,9 6,9 8,2 7,4 Zonnewind 7,8 6,8 7,3 7,6 7,7 6,6 8,3 7,7 Nijenoert Hoogste score 8,2 8,4 8,3 8,6 8,6 8,1 8,6 8,0 Laagste score 7,1 6,2 6,6 7,0 6,9 6,4 7,5 6,6 Range 1,1 2,2 1,6 1,6 1,6 1,7 1,1 1,4 Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 25

27 Tabel 7: s per locatie BSO BSO Openingstijden Accommodatie Verzorging Pedagogisch klimaat Medewerkers Informatie Opvang Organisatie Benchmark 7,5 7,1 7,2 7,1 7,3 6,7 7,4 7,2 SKSG ,7 7,0 7,2 7,1 7,2 6,6 7,4 7,2 SKSG ,5 7,1 7,2 7,2 7,3 6,8 7,5 7,5 Locaties Battello (Veenweg 1-3) 8,1 6,5 7,3 7,5 7,2 6,5 7,5 7,6 Dep. Battello (Laan Corpus den Hoorn 98) 7,6 7,0 8,2 7,4 8,0. 7,6 7,2 Dep. Battello (Laan Corpus den Hoorn 100) 7,7 6,2 6, Boegbeeld (Koerspad 3) 8,0 8,2 8,0 7,8 8,0 7,1 8,2 7,5 Dep. Boegbeeld (Kiel 7) 8,1 7,5 7,5 7,6 8,0 7,1 8,1 7,6 Dep. Boegbeeld (Vaargeul 117) 7,7 6,8 7,2 7,1 7,5 7,0 7,7 7,4 Bubbel 7,8 6,6 6,8 6,6 7,2 6,4 7,3 7,2 Doremi 7,6 7,1 6,9 7,3 7,8 7,2 7,6 7,6 Engelbert 7,7 7,1 7,5 7,3 7,6 7,0 7,6 7,3 Gravenburg 8,0 6,8 7,2 7,1 7,4 6,6 7,3 7,2 Kardinge - BSO & Sport Kastanjeplein (Nieuwstad 12) 7,5 7,2 7,2 7,3 7,8 7,0 7,8 7,2 Dep. Kastanjeplein (Jacobijnerstraat 10) 7,5 6,4 6,9 6,2 6,3 6,0 6,3 6,4 Melkweg 8,1 7,5 7,4 7,2 7,5 6,9 7,9 7,6 Merdeka (Molukkenstraat 1-2) 7,7 6,8 7,2 7,0 6,6 6,7 7,3 7,0 Dep. Merdeka (Oosterhamriklaan 181) 8,1 7,1 7,6 7,5 8,4 7,4 8,1 7,5 Dep. Merdeka (Celebesstraat 35) 7,8 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 7,8 7,8 Dep. Merdeka (Molukkenstraat 1) 7,8 7,2 7,5 7,2 7,5 7,2 7,5 7,5 Naranja (Graaf Adolfstraat 73) 8,0 7,3 7,3 7,1 7,2 6,7 7,3 7,2 Dep. Naranja (Prinsesseweg 44/1) 8,2 7,6 7,3 7,6 7,7 7,1 8,0 7,6 Oosterpoort (Oliemulderstraat 51) 7,5 7,1 7,1 7,1 7,2 6,6 7,3 7,1 Dep. Oosterpoort (Meeuwerderweg 159) 7,6 6,6 6,8 7,3 7,3 6,4 7,2 6,8 Dep. Oosterpoort (Oosterweg 13) 6,8 6,3 6,9 6,9 7,2 6,8 6,8 6,8 Paddeltje 7,3 7,0 7,2 7,1 7,1 6,5 7,5 7,2 Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 26

28 BSO Openingstijden Accommodatie Verzorging Pedagogisch klimaat Medewerkers Informatie Opvang Organisatie Pierewiet (Klaprooslaan 13b) 7,8 7,0 7,6 7,5 7,8 6,9 7,8 7,4 Dep. Pierewiet (Vinkenstraat 1) 7,5 6,9 6,9 6,9 6,7 6,2 6,8 7,0 Dep. Pierewiet (Agricolastraat 33) 8,1 7,5 7,3 7,8 8,1 7,6 8,4 8,1 Poolster (Huygensstraat 2) 7,9 7,2 7,4 7,4 7,6 6,6 7,6 7,5 Dep. Poolster (Concourslaan 2) 7,7 6,8 7,1 7,2 7,6 6,6 7,7 7,6 Ranonkel 8,1 7,2 7,4 7,6 7,5 7,1 7,8 7,5 Regenboog (Eikenlaan 288-3) 7,9 6,9 7,0 6,9 7,6 6,8 7,7 7,6 Dep. Regenboog (Elzenlaan 72) 7,5 7,8 7,3 7,3 7,5 6,8 7,8 7,6 Reitdiep Rode Pimpernel (Emingaheerd 2) 7,5 6,8 6,5 6,4 6,5 5,6 6,6 6,2 Dep. Rode Pimpernel (Onnemaheerd 2) 7,4 6,4 6,8 6,0 5,5 5,5 6,2 6,2 Dep. Rode Pimpernel (Fultsemaheerd 88) 7,3 6,8 7,4 7,1 7,3 6,6 7,7 7,3 Dep. Rode Pimpernel (Beijumerweg 17) 7,8 6,9 7,6 6,9 6,9 6,2 7,2 7,2 Toverlantaarn 7,1 6,9 7,2 6,5 6,6 5,6 6,8 6,7 Vlindertuin 7,8 6,6 7,0 6,7 6,6 5,9 6,9 6,7 Wikke (Goudlaan 555) 7,7 6,9 6,9 6,4 6,9 6,6 7,6 7,4 Dep. Wikke (Siersteenlaan 480) 7,8 6,6 7,1 6,6 6,8 5,9 6,8 6,9 Dep. Wikke (Radiumstraat 2) 7,7 5,9 6,6 5,7 6,4 6,3 6,4 6,3 Woelwater 8,2 6,4 7,7 7,1 7,4 6,5 7,0 6,9 Zuiderzon (Helperbrink 59) 7,6 7,1 7,1 7,4 7,3 6,8 7,6 7,4 Dep. Zuiderzon (Sweelincklaan 2) 7,3 6,7 7,3 6,5 7,1 6,6 6,9 6,7 Dep. Zuiderzon (Sweelincklaan 4) 7,4 6,9 6,9 7,1 7,1 6,5 7,5 7,0 Dep. Zuiderzon (Coendersweg 13) 7,1 5,6 6,9 7,5 7,4 6,1 7,5 7,0 Dep. Zuiderzon (Haydnlaan 102) 7,6 7,3 7,8 7,3 7,8 7,4 7,8 7,5 Dep. Zuiderzon (Ina Boudierplantsoen 3) 7,5 7,0 6,8 6,8 6,9 6,3 7,2 7,1 Dep. Zuiderzon (P.C. Hooftlaan 1) 8,1 7,6 7,6 7,9 8,3 7,3 8,3 8,0 Nijenoert 8,2 7,8 7,3 7,2 7,0 6,6 7,4 7,0 Hoogste score 8,2 8,2 8,2 7,9 8,4 7,6 8,4 8,1 Laagste score 6,8 5,6 6,5 5,7 5,5 5,5 6,2 6,2 Range 1,5 2,5 1,7 2,2 2,8 2,1 2,2 2,0 Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 27

29 Tabel 8: s GOO GOO Openingstijden Accommodatie Verzorging Pedagogisch klimaat Gastouder Gastouderopvang Opvang Organisatie Benchmark 8,6 8,1 8,1 7,9 8,4 6,9 8,5 7,1 SKSG ,7 8,0 8,1 7,8 8,2 7,0 8,7 6,9 SKSG ,6 7,8 7,8 7,6 8,1 7,2 8,2 7,6 2.6 SKSG KINDEROPVANG IN PERSPECTIEF In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van deelaspecten die relatief (dat wil zeggen in vergelijking met de benchmark) laag of juist hoog beoordeeld worden door de klanten van SKSG Kinderopvang en van aspecten die in vergelijking met het vorige onderzoek uit 2007 beter of juist minder goed beoordeeld worden. Tabel 9, 10 en 11 geven een overzicht in vergelijking met de benchmark. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 28

30 Tabel 9: Opvallende resultaten in de deelaspecten, een vergelijking met de benchmark kinderdagopvang SKSG Benchmark Verschil Relatief hoogste scores De mogelijkheden om dagdelen te ruilen 6,8 6,2 0,6 Informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid van het kindercentrum 7,3 6,8 0,4* Speelruimte buiten (voldoende ruimte, voldoende uitdaging) 7,8 7,4 0,4 Relatief laagste scores Het aantal wisselingen in het team 6,9 7,0-0,1 Prijs-kwaliteit verhouding 7,0 7,1-0,1 Rekening houden met speciale eetgewoontes, dieet, allergie e.d.** 7,6 7,6 0,0 *Het verschil komt af en toe niet exact overeen met het verschil tussen SKSG Kinderopvang en de benchmark. Dit heeft te maken met afronding. **Het derde aspect dat hier wordt genoemd is gelijk aan het oordeel uit de benchmark. Dit betekent dat er geen aspecten meer zijn die lager scoren dan landelijk. Tabel 10: Opvallende resultaten in de deelaspecten, een vergelijking met de benchmark buitenschoolse opvang SKSG Benchmark Verschil Relatief hoogste scores De mogelijkheid om dagdelen te ruilen 7,2 6,6 0,6 De flexibiliteit bij opvang bij schoolvrije dagen 7,8 7,5 0,4* Informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid op de buitenschoolse opvang 6,7 6,4 0,3 Relatief laagste scores Prijs-kwaliteit verhouding 6,6 7,0-0,4 De klantgerichtheid van de locatiemanager 6,4 6,8-0,4 Het aantal wisselingen in het team 6,6 6,8-0,2 *Het verschil komt af en toe niet exact overeen met het verschil tussen SKSG Kinderopvang en de benchmark. Dit heeft te maken met afronding. Tabel 11: Opvallende resultaten in de deelaspecten, een vergelijking met de benchmark gastouderopvang SKSG Benchmark Verschil Relatief hoogste scores De controle en het toezicht op de kwaliteit van opvang bij de gastouder 7,3 6,9 0,4 Communicatie met de afdeling gastouderopvang 7,1 6,7 0,4 Evaluatiegesprek / voortgangsgesprek 7,1 6,8 0,4* Relatief laagste scores Prijs-kwaliteit verhouding 6,5 7,2-0,8* Speelruimte buiten (voldoende ruimte, voldoende uitdaging) 7,6 7,9-0,2* Aandacht voor ontwikkeling van weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde 7,7 7,8-0,1 *Het verschil komt af en toe niet exact overeen met het verschil tussen SKSG Kinderopvang en de benchmark. Dit heeft te maken met afronding. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 29

31 Om trends binnen de organisatie inzichtelijk te maken worden hier ook de grootse verschillen in de resultaten ten opzichte van 2007 gerapporteerd. Tabel 12: Grootste stijgingen en dalingen ten opzichte van de resultaten uit 2007 kinderdagopvang SKSG 2010 SKSG 2007 Verschil Grootste stijging Informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid van het kindercentrum 7,3 6,7 0,6 De mogelijkheden om dagdelen te ruilen 6,8 6,4 0,4 De terugkoppeling aan u over uw kind al u uw kind haalt 7,6 7,3 0,3 Grootste daling Prijs-kwaliteit verhouding 7,0 7,6-0,6 Het aantal wisselingen in het team 6,9 7,0-0,1 Veiligheid buiten het gebouw 7,3 7,4-0,1 Tabel 13: Grootste stijgingen en dalingen ten opzichte van de resultaten uit 2007 buitenschoolse opvang Grootste stijging SKSG 2010 SKSG 2007 Verschil Het aantal sluitingsdagen per jaar 7,4 7,0 0,4 Informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid op de buitenschoolse opvang 6,7 6,4 0,3 De terugkoppeling aan u over uw kind als u uw kind haalt 7,0 6,8 0,1* Grootste daling Prijs-kwaliteit verhouding 6,6 7,4-0,8 Groeps- en speelruimte binnen (voldoende ruimte en licht) 6,9 7,2-0,3 Het aantal wisselingen in het team 6,6 6,8-0,3* *Het verschil komt af en toe niet exact overeen met het verschil tussen SKSG 2010 en SKSG Dit heeft te maken met afronding. Tabel 13: Grootste stijgingen en dalingen ten opzichte van de resultaten uit 2007 gastouderopvang Grootste stijging SKSG 2010 SKSG 2007 Verschil De sfeer bij de gastouder(s) 8,2 7,7 0,4* Het aantal kinderen dat tegelijkertijd wordt opgevangen door de gastouder(s) 7,7 7,3 0,4 Veiligheid buiten het huis van de gastouder(s) (speelruimte buiten) 7,8 7,4 0,4 Grootste daling Prijs-kwaliteit verhouding 6,5 7,6-1,1 Evaluatiegesprek / voortgangsgesprek 7,1 7,6-0,5 Het kennismakingsgesprek 7,4 7,7-0,3 *Het verschil komt af en toe niet exact overeen met het verschil tussen SKSG 2010 en SKSG Dit heeft te maken met afronding. Totaalrapport KTO bij SKSG Kinderopvang 2010 (421) 30

Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010

Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 F.A. Brugge MSc Paterswolde, januari 2011 e-mail: onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & I.M. Permentier, MSc Paterswolde, augustus 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING...2

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 1 juni 2014. Drs. A. Luiten

Klanttevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 1 juni 2014. Drs. A. Luiten Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, 1 juni 2014 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc 1 juni 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1.1 Opbouw rapport... 3 1.2 Werkwijze onderzoek... 4

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012 Hoofdrapportage Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, oktober 2012 NL Eyes / Rapport Dikkie & Dik KTO 2012.doc 30 oktober 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING...

Nadere informatie

4-maandelijks klanttevredenheidsonderzoek buitenschoolse opvang & Exit-onderzoek buitenschoolse opvang. Periode 01-01-2011 tot 01-07-2011

4-maandelijks klanttevredenheidsonderzoek buitenschoolse opvang & Exit-onderzoek buitenschoolse opvang. Periode 01-01-2011 tot 01-07-2011 4-maandelijks klanttevredenheidsonderzoek buitenschoolse opvang & Exit-onderzoek buitenschoolse opvang Periode 01-01-2011 tot 01-07-2011 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 3 2. 4-maandelijks klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

4-maandelijks klanttevredenheidsonderzoek kinderdagopvang. & Exit-onderzoek kinderdagopvang. Periode tot

4-maandelijks klanttevredenheidsonderzoek kinderdagopvang. & Exit-onderzoek kinderdagopvang. Periode tot 4-maandelijks klanttevredenheidsonderzoek kinderdagopvang & Exit-onderzoek kinderdagopvang Periode 01-01-2011 tot 01-07-2011. 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 3 2. 4-maandelijks klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

4-maands klanttevredenheidsonderzoek kinderdagopvang. Periode tot

4-maands klanttevredenheidsonderzoek kinderdagopvang. Periode tot 4-maands klanttevredenheidsonderzoek kinderdagopvang Periode 01-07-2011 tot 31-12-2011. 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 3 2. 4-maands klanttevredenheidsonderzoek KDV... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij SKA 2011

Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij SKA 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij 2011 I.M. Permentier MSc Paterswolde, Juni 2011 e-mail: onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid

Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid Noordelijke Dag van de Kinderopvang Aanmelding: afweging Tevredenheid tot nu toe: afwegingen Verwachtingen Investeringen (entree, reistijd, tijd)

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO A. Minnema BSc Paterswolde,oktober 2009 e-mail: info@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Resultaten 4 3. Conclusie 14 Bijlage

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 In opdracht van Swazoom is in het voorjaar van 2015 door NL-Eyes een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. NL- Eyes is een onafhankelijk bureau voor kwantitatief

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014. Drs. A. Luiten

MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014. Drs. A. Luiten MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014 Avonturijn Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014 NL Eyes / Rapport MBTO Avonturijn 2014.doc 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1.1 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Rapportage KTO 2015 Mikz

Rapportage KTO 2015 Mikz Rapportage KTO 2015 Mikz Onderzoeksopzet Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2015 is voor het eerst door Mikz zelf uitgevoerd. Voorheen liep Mikz mee in kinderopvangbreed onderzoek waar slechts 3 eigen

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008 Oudertevredenheid OBS De Regenboog Oudertevredenheidsonderzoek 2008 OBS De Regenboog Enquête en voorbeeldonderzoek Opdrachtgever: OBS De Regenboog Opdrachtgever: OBS De Regenboog Uitvoerder: Uitvoerder:

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

Het aanbod van kinderopvang per eind 2004

Het aanbod van kinderopvang per eind 2004 Het aanbod van kinderopvang per eind 2004 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sonja van der Kemp Marianne Kloosterman B2944 Leiden, 22 maart 2005

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Algemeen 1) Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? - 0 jaar 3-1 jaar 6-2 jaar 5-3 jaar 12 2) Hoe bent u in contact gekomen met onze organisatie?

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1 Ouders aan zet! Sinds de professionalisering van de kinderopvang in 2005 heeft de sector een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe opvangvormen, opleidingseisen en veranderende subsidiestructuren

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS).... 4 Weergave

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs CNS Ede. Resultaten Personeelspeiling 2014 CNS Ede

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs CNS Ede. Resultaten Personeelspeiling 2014 CNS Ede Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 CNS Ede Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

GOVERNANCE EN KWALITEIT Nulmeting Governance Code Kinderopvang 2013

GOVERNANCE EN KWALITEIT Nulmeting Governance Code Kinderopvang 2013 GOVERNANCE EN KWALITEIT Nulmeting Governance Code Kinderopvang 2013 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, maart 2013 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Vyvoj voj Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

OBS De Wending Roosendaal. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014

OBS De Wending Roosendaal. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014 OBS De Wending Roosendaal Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Samenvatting Samenvatting Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS De Wending deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie