ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015"

Transcriptie

1 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni ouders hebben de vragenlijst ingevuld (~42%) Respondenten per opvangvorm: Kdv (261) Bso (256) Psz (174) ALGEMEEN CIJFER KDV 0 ALGEMEEN CIJFER BSO 7 ALGEMEEN CIJFER PSZ 1 ALGEMEEN EINDCIJFER VOOR WASKO 9 Een klantok onderzoek juni

2 TOELICHTING Opzet rapportage Overall beeld - pagina 3 In dit eerste hoofdstuk hebben wij een algemeen/overall beeld geschetst van de resultaten. Daarnaast hebben wij d.m.v. overzichtelijke tabellen de door de respondenten toegekende belangrijkheid gekoppeld aan de behaalde cijfers. Zo kunnen eenvoudiger prioriteiten aan mogelijke verbeteracties worden gekoppeld. Vergelijk Kinderopvang Benchmark - pagina 8 D.m.v. het vergelijk met de landelijke Kinderopvang Benchmark ziet u op welke aspecten Wasko beter of misschien iets minder goed scoort dan het landelijk gemiddelde. Uitwerking rapportcijfers - pagina 12 Hier vindt u de gemiddelde rapportcijfers die de respondenten aan elk aspect (vraag) hebben kunnen toekennen. Alle rapportcijfers zijn in tabellen uitgewerkt naar het gemiddelde van het organisatietotaal, de opvangvormen en elke locatie. Let op: wanneer in een cel geen score staat (blanco) hebben de respondenten hier geen rapportcijfer aan toegekend. Opmerkingen en open vragen - bijlage Naast de rapportcijfers heeft men aan het eind van de vragenlijst eventuele bijbehorende opmerkingen/antwoorden kunnen noteren. Deze opmerkingen zijn weergegeven in een aparte bijlage. Betrouwbaarheid en respons Wij hebben de afzonderlijke resultaten van elke locatie weergegeven. Let u er echter op dat niet van elke locatie een betrouwbaar beeld gegeven kan worden. Dit heeft te maken met het soms beperkte aantal respondenten op locatieniveau. We hanteren een minimale (maar arbitraire) grens van 5 respondenten. Niet alle locaties hebben een aantal respondenten dat boven deze grens ligt. Een exacte grens is lastig aan te geven; enige mate van betrouwbaarheid is mede afhankelijk van: Het aantal ouders dat opvang afneemt op deze locatie (representatief?) De spreiding in de toegekende scores/rapportcijfers. Een zeer hoge of lage score van een respondent op een bepaald aspect heeft veel invloed op het gemiddelde cijfer, wanneer het aantal respondenten laag is. Toelichting: wanneer er binnen een kleine locatie bijv. 8 ouders opvang afnemen en er 4 respondenten zijn is de respons 50% (hoger dan gemiddeld). Toch is dit niet betrouwbaar; te weinig respondenten. Een zeer positieve of zeer negatieve beoordeling ten opzichte van de andere beoordelingen heeft dan een te grote invloed op het gemiddelde. De gemiddelden, maar zeker ook de afzonderlijk ingevulde vragenlijsten per locatie (zie klantok Dashboard, tabblad Reviews), geven een beeld waar u verder mee kunt. Noot: het is onmogelijk 100% volledig te zijn in deze beknopte rapportage. Dit is dan ook een aanvulling op alle resultaten die u via het klantok Dashboard kunt opvragen. 2

3 OVERALL BEELD Hieronder volgt een korte samenvatting op organisatiebreed- en opvangvormniveau van de behaalde resultaten. Waar nodig/mogelijk maken we een vergelijk met onze landelijk Kinderopvang Benchmark (zie ook het betreffende hoofdstuk). Algemeen Wasko kan tevreden zijn met de behaalde resultaten. Op alle facetten van de dienstverlening worden (zeer) ruim voldoende tot goede scores behaald. Dit geldt voor alle afzonderlijke opvangvormen, waarbij er natuurlijk wel enig verschil te constateren valt. Over het algemeen (alle onderwerpen tezamen) scoort de PSZ het best en met een zeer klein verschil daaronder het KDV. De BSO volgt op de voet. Tussen de verschillende opvangvormen valt wel op dat bepaalde aspecten door de respondenten bij de ene opvangvorm veel hoger worden beoordeeld dan bij de andere opvangvorm. Hiervoor verwijzen wij u naar de tabellenoverzichten met de scores. Overigens geldt bovengenoemde natuurlijk in nog grotere mate voor de afzonderlijke locaties. Sommige acties dienen dan ook alleen op locatieniveau ondernomen te worden, waarbij de betrouwbaarheid (voldoende respondenten) altijd in acht dient te worden genomen. Eindcijfer Het gemiddelde eindcijfer dat respondenten konden toekennen aan De opvang van het kind door Wasko is een 7,9. In vergelijking met de landelijke benchmark ligt dit cijfer iets hoger (benchmark 7,8). Op opvangvormniveau zien we wel wat verschillen; het KDV scoort gemiddeld een 8,0 (benchmark 7,9), de BSO een 7,7 (benchmark 7,8) en de PSZ een 8,1 (benchmark 7,9). De meeste winst valt er dus nog op de BSO te behalen. Een vergelijk met het voorgaande onderzoek (2012) is niet volledig 1 op 1 mogelijk, omdat het eindcijfer nu meer betrekking heeft op de opvang, waar dit in 2012 betrekking had op Wasko in het algemeen. Het gemiddelde eindcijfer voor de opvang van het kind was in 2012 ook een 7,9 (KDV: 8,0 BSO: 7,6 PSZ: 8,1). Het gemiddelde algemene eindcijfer dat men aan Wasko kon toekennen was in 2012 een 7,7 (KDV: 7,9 BSO: 7,6 PSZ: 7,9). Mate van aanbevelen De vraag betrof In welke mate zou je Wasko aanbevelen?. De scores zijn nagenoeg gelijk aan die van het eindcijfer, Op organisatiebreed niveau (gemiddelde van alle respondenten) zien we dat de respondenten een 8,0 toekennen (benchmark 7,9). Bij het KDV is dit een 8,2 (benchmark 8,1), bij de BSO een 7,9 (benchmark 7,7) en bij de PSZ een 8,0 (benchmark 8,0). Vergeleken met de benchmark liggen deze resultaten dus vrijwel gelijk tot iets hoger. Een vergelijk met 2012 is niet mogelijk. 3

4 Belangrijkheid vs resultaat Hieronder volgen de overzichten op het niveau van de totale organisatie en per opvangvorm, van alle in de vragenlijst opgenomen onderwerpen. De onderwerpen zijn gesorteerd naar belangrijkheid en incl. de behaalde score. De belangrijkheid is het percentage ouders dat een betreffend onderwerp heeft gekenmerkt als het belangrijkst. Wanneer een onderwerp een hoge belangrijkheid heeft, betekent dit dat bij een minder goed resultaat dit aspect prioriteit heeft in het nemen van acties. De belangrijkheid kon alleen toegekend worden aan Opvang en Locatie aspecten. ORGANISATIE TOTAAL, BELANGRIJKHEID HOOG NAAR LAAG ORGANISATIE TOTAAL BELANGRIJKHEID ORGANISATIE TOTAAL Aantal respondenten De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,3 95% 13. De veiligheid van de locatie 7,7 94% 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,0 88% 16. De hygiëne van de locatie 7,6 79% 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,1 71% 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,2 68% 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,9 44% 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,6 38% 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,8 36% 10. De sfeer in de groep 8,1 36% 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,9 35% 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,6 27% 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,0 24% 17. De openingstijden van de locatie 7,7 23% 1. De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,8-2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,5-3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,5-20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 8,0-22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,0 - EINDCIJFER 7,9 De gemiddelde belangrijkheidscore is 54% organisatiebreed. De meer dan gemiddeld belangrijke aspecten hebben wij blauw gearceerd. Het gemiddelde organisatiebrede rapportcijfer (let op: berekening is niet hetzelfde als het Eindcijfer ) is 7,9. De aspecten die gelijk of hoger scoren zijn groen gearceerd en die lager scoren oranje. Zo zijn eenvoudiger de prioriteiten te herkennen. 4

5 KDV TOTAAL, BELANGRIJKHEID HOOG NAAR LAAG KDV TOTAAL BELANGRIJKHEID KDV TOTAAL Aantal respondenten De veiligheid van de locatie 7,8 97% 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,4 94% 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,1 89% 16. De hygiëne van de locatie 7,7 85% 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,0 76% 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,1 75% 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,9 49% 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,9 36% 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,8 35% 10. De sfeer in de groep 8,2 31% 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,9 26% 17. De openingstijden van de locatie 7,8 25% 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,2 23% 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,6 23% 1. De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,9 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,5 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,5 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,2 7,9 EINDCIJFER 8,0 De gemiddelde belangrijkheidscore is 55% op KDV niveau. De meer dan gemiddeld belangrijke aspecten hebben wij blauw gearceerd. Het gemiddelde organisatiebrede rapportcijfer (let op: berekening is niet hetzelfde als het Eindcijfer ) is 7,9. De aspecten die gelijk of hoger scoren zijn groen gearceerd en die lager scoren oranje. Zo zijn eenvoudiger de prioriteiten te herkennen. 5

6 BSO TOTAAL, BELANGRIJKHEID HOOG NAAR LAAG BSO TOTAAL BELANGRIJKHEID BSO TOTAAL Aantal respondenten De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,1 97% 13. De veiligheid van de locatie 7,5 89% 14. De speelmogelijkheden voor je kind 7,6 88% 16. De hygiëne van de locatie 7,4 73% 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,0 70% 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,1 70% 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,6 53% 10. De sfeer in de groep 7,8 44% 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,4 38% 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,3 28% 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 7,7 28% 17. De openingstijden van de locatie 7,7 27% 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,6 25% 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,6 24% 1. De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,8 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,4 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,6 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 7,9 8,0 EINDCIJFER 7,7 De gemiddelde belangrijkheidscore is 54% op BSO niveau. De meer dan gemiddeld belangrijke aspecten hebben wij blauw gearceerd. Het gemiddelde organisatiebrede rapportcijfer (let op: berekening is niet hetzelfde als het Eindcijfer ) is 7,9. De aspecten die gelijk of hoger scoren zijn groen gearceerd en die lager scoren oranje. Zo zijn eenvoudiger de prioriteiten te herkennen. 6

7 PSZ TOTAAL, BELANGRIJKHEID HOOG NAAR LAAG PSZ TOTAAL BELANGRIJKHEID PSZ TOTAAL Aantal respondenten De veiligheid van de locatie 8,0 97% 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,6 93% 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,2 87% 16. De hygiëne van de locatie 7,8 80% 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 8,0 67% 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,1 66% 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,7 53% 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,8 52% 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,7 44% 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 8,0 32% 10. De sfeer in de groep 8,2 29% 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 8,2 22% 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,2 18% 17. De openingstijden van de locatie 7,8 16% 1. De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,5 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,5 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,4 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,0 7,9 EINDCIJFER 8,1 De gemiddelde belangrijkheidscore is 54% op PSZ niveau. De meer dan gemiddeld belangrijke aspecten hebben wij blauw gearceerd. Het gemiddelde organisatiebrede rapportcijfer (let op: berekening is niet hetzelfde als het Eindcijfer ) is 7,9. De aspecten die gelijk of hoger scoren zijn groen gearceerd en die lager scoren oranje. Zo zijn eenvoudiger de prioriteiten te herkennen. 7

8 VERGELIJK KINDEROPVANG BENCHMARK Hieronder volgt het vergelijk met de landelijke Kinderopvang Benchmark, zowel op organisatiebreed niveau als op opvangvormniveau. Alleen de aspecten waarop een vergelijk kan worden gemaakt zijn opgenomen in deze overzichten. TOTAAL ORGANISATIE TOTAAL Wasko TOTAAL Benchmark Verschil 1. De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,8 7,6 0,2 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,5 7,5-0,0 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,1 8,0 0,1 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,9 7,8 0,1 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,9 7,7 0,2 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,2 8,0 0,2 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,3 8,2 0,1 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,8 7,8 0,0 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,6 7,6-0,0 13. De veiligheid van de locatie 7,7 7,8-0,1 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8 7,9 0,1 16. De hygiëne van de locatie 7,6 7,4 0,2 17. De openingstijden van de locatie 7,7 8,0-0,3 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8 7,9 0,1 EINDCIJFER 7,9 7,8 0,1 8

9 OPVANGVORM KDV KDV Wasko KDV Benchmark Verschil 1. De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,9 7,7 0,2 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,5 7,5 0,0 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,1 8,1 0,0 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,9 7,9 0,0 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,9 7,8 0,1 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8 7,7 0,3 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,4 8,3 0,1 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,9 7,9 0,0 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,8 7,7 0,1 13. De veiligheid van de locatie 7,8 7,9-0,1 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,1 8,0 0,1 16. De hygiëne van de locatie 7,7 7,6 0,1 17. De openingstijden van de locatie 7,8 8,0-0,2 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,2 8,1 0,1 EINDCIJFER 8 7,9 0,1 9

10 OPVANGVORM BSO BSO Wasko BSO Benchmark Verschil 1. De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,8 7,7 0,1 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,4 7,5-0,1 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8 7,9 0,1 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,6 7,6 0,0 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,6 7,6 0,0 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,1 7,9 0,2 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,1 7,9 0,2 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,6 7,6 0,0 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,4 7,5-0,1 13. De veiligheid van de locatie 7,5 7,7-0,2 14. De speelmogelijkheden voor je kind 7,6 7,7-0,1 16. De hygiëne van de locatie 7,4 7,3 0,1 17. De openingstijden van de locatie 7,7 8,0-0,3 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 7,9 7,7 0,2 EINDCIJFER 7,7 7,8-0,1 10

11 OPVANGVORM PSZ PSZ Wasko PSZ Benchmark Verschil 1. De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,5 7,3 0,2 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,5 7,3 0,2 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,1 8,1 0,0 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 8 8,0 0,0 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 8,2 7,9 0,3 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,7 8,4 0,3 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,6 8,4 0,2 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,8 7,6 0,2 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,7 7,6 0,1 13. De veiligheid van de locatie 8 7,8 0,2 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,2 7,9 0,3 16. De hygiëne van de locatie 7,8 7,7 0,1 17. De openingstijden van de locatie 7,8 7,5 0,3 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8 8,0 0,0 EINDCIJFER 8,1 7,9 0,2 11

12 UITWERKING RAPPORTCIJFERS KDV TOTAAL BSO TOTAAL PSZ TOTAAL ORGANISATIE TOTAAL Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,9 7,8 7,5 7,8 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,5 7,4 7,5 7,5 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,5 7,6 7,4 7,5 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,1 8,0 8,1 8,1 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,9 7,6 8,0 7,9 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,9 7,6 8,2 7,9 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,0 8,1 8,7 8,2 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,4 8,1 8,6 8,3 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,9 7,6 7,8 7,8 10. De sfeer in de groep 8,2 7,8 8,2 8,1 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,8 7,4 7,7 7,6 13. De veiligheid van de locatie 7,8 7,5 8,0 7,7 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,1 7,6 8,2 8,0 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,6 7,3 8,0 7,6 16. De hygiëne van de locatie 7,7 7,4 7,8 7,6 17. De openingstijden van de locatie 7,8 7,7 7,8 7,7 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,2 7,7 8,2 8,0 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 7,9 8,0 7,9 8,0 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,2 7,9 8,0 8,0 EINDCIJFER 8,0 7,7 8,1 7,9 12

13 KDV Alles Kids KDV Benjamin KDV Het Carillon/ Klaviertje KDV Dikkertje Dap KDV Dikkie Dik KDV In Kannen en Kruiken Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,7 8,3 8,3 8,2 7,4 7,9 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,6 7,6 7,9 7,6 7,1 7,1 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,7 8,2 8,3 7,6 6,9 7,3 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,4 8,2 8,6 8,2 7,6 8,0 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 8,1 8,1 8,3 7,8 7,5 7,9 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 8,2 8,1 8,3 7,8 7,5 7,8 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,4 8,1 7,9 8,0 7,4 8,2 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,6 8,7 8,3 8,4 8,0 8,3 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,9 8,2 7,9 7,7 7,5 7,9 10. De sfeer in de groep 8,2 8,5 8,3 8,1 7,9 8,1 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,6 8,6 8,1 8,0 7,3 6,3 13. De veiligheid van de locatie 7,8 8,5 7,7 7,8 7,6 7,0 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,3 8,5 8,2 8,1 7,7 7,6 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,7 8,1 7,4 7,5 6,8 7,3 16. De hygiëne van de locatie 7,7 8,2 7,9 7,4 7,4 7,3 17. De openingstijden van de locatie 7,8 8,0 7,5 7,9 7,4 7,5 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,4 8,5 8,8 8,3 7,7 8,0 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 8,2 8,2 8,2 7,6 7,7 7,5 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,4 8,5 8,5 8,2 7,7 7,8 EINDCIJFER 8,0 8,3 8,3 8,0 7,6 7,8 13

14 KDV De Loopplank/ Bereboot KDV Maasplein KDV De Optimist, De Dolfijn (peutergroep) KDV Het Spreeuwenest KDV Trossen Los BSO Alles Kids Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 8,0 8,0 8,2 7,8 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,9 7,7 7,3 7,5 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 8,4 7,6 7,2 7,1 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,3 8,3 7,9 8,1 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 8,6 8,0 8,2 7,9 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 8,7 7,8 8,2 7,9 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 9,1 7,1 8,3 8,3 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,7 8,0 8,3 8,6 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 8,1 7,9 8,2 8,0 10. De sfeer in de groep 8,4 8,1 8,5 8,3 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 8,1 8,2 8,9 7,6 13. De veiligheid van de locatie 8,3 7,9 7,7 7,7 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,6 8,3 8,7 8,0 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 8,5 7,5 7,9 7,6 16. De hygiëne van de locatie 8,3 8,0 8,1 7,2 17. De openingstijden van de locatie 8,2 8,2 8,1 7,5 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,5 8,2 8,8 8,1 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 8,5 8,0 8,2 7,9 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,6 8,2 8,5 8,0 EINDCIJFER 8,5 7,9 8,2 8,0 14

15 BSO Basisbende BSO Het Carillon/ Kidsklavier BSO Dikkertje Dap BSO Frank en Vrij MB BSO De Groene Bso BSO Het Kinderkasteel Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,7 8,1 6,8 7,9 8,0 7,8 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,8 7,8 6,5 7,5 7,7 7,5 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,8 7,8 6,7 7,6 7,8 7,9 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 7,5 8,4 7,4 8,1 8,2 8,2 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,2 8,1 6,5 7,9 8,2 8,4 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,1 8,3 6,5 8,0 8,4 8,3 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 7,3 8,5 8,2 8,2 8,5 8,7 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 7,8 8,4 7,0 8,2 8,2 8,5 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 6,8 8,3 6,8 7,9 8,1 8,3 10. De sfeer in de groep 7,5 8,1 7,2 8,1 8,1 8,6 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 6,5 7,9 7,3 7,0 8,1 8,0 13. De veiligheid van de locatie 7,3 7,9 7,3 7,5 7,3 8,1 14. De speelmogelijkheden voor je kind 7,2 8,5 6,8 7,7 8,3 8,0 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,2 7,6 6,2 7,5 8,1 7,8 16. De hygiëne van de locatie 6,8 7,8 6,8 7,3 7,2 8,2 17. De openingstijden van de locatie 7,6 7,9 6,8 7,9 7,8 8,0 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 6,8 8,1 7,7 7,9 7,6 8,0 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 8,2 8,3 7,2 8,3 8,4 8,4 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 7,5 8,4 6,8 8,0 8,3 8,6 EINDCIJFER 7,3 7,8 7,2 7,9 8,0 8,3 15

16 BSO Koningin Beatrix BSO Leilinde BSO De Loopplank/ Kom aan Boord BSO Maasplein BSO Olivier BSO Oranje Nassau Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,8 7,9 7,4 7,8 8,0 7,9 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,6 7,3 7,6 7,4 7,6 7,4 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,5 7,7 7,3 7,2 7,0 7,2 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,4 7,7 8,1 7,7 8,1 8,2 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 8,0 7,3 7,7 7,4 7,9 7,4 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 8,0 7,4 7,7 7,5 7,6 7,1 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,8 9,0 8,2 7,8 8,1 8,7 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,6 8,5 8,0 8,0 8,1 7,9 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 8,0 7,8 7,2 7,6 7,6 7,0 10. De sfeer in de groep 8,2 7,5 7,8 7,6 8,0 7,6 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,6 7,4 6,8 7,5 6,9 7,2 13. De veiligheid van de locatie 7,9 7,5 7,6 7,7 6,9 7,9 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,0 6,9 7,5 7,8 7,4 7,4 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,0 7,5 7,2 7,2 7,5 7,3 16. De hygiëne van de locatie 7,5 7,4 7,4 7,5 7,2 7,8 17. De openingstijden van de locatie 7,9 7,7 7,8 7,5 7,3 7,9 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 7,8 8,0 7,9 7,6 7,8 8,1 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 7,7 8,4 8,0 7,8 7,9 8,0 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 7,9 7,7 8,2 8,1 8,1 8,1 EINDCIJFER 8,0 8,0 7,9 7,6 7,9 7,8 16

17 BSO Het Palet BSO Polderkids BSO Prins Constantijn BSO De Schalm BSO Het Spreeuwenest BSO Het Startblok, Sport BSO Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 8,2 7,8 7,9 8,0 8,8 7,6 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,7 7,2 7,4 6,7 8,0 7,0 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 8,1 7,5 6,8 7,5 8,6 7,6 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 7,9 7,7 8,1 8,7 8,0 7,3 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,7 7,0 8,3 8,3 7,6 6,9 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,6 7,5 8,0 8,7 7,4 7,1 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,4 8,0 8,4 9,3 8,2 6,3 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,1 6,7 8,4 9,3 8,0 7,1 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,2 7,0 8,0 8,7 7,8 6,3 10. De sfeer in de groep 7,8 7,0 8,3 8,3 7,6 7,1 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 8,1 7,2 7,5 8,0 8,4 6,9 13. De veiligheid van de locatie 8,0 7,3 7,8 7,3 8,2 6,3 14. De speelmogelijkheden voor je kind 7,8 7,2 7,8 8,0 8,0 7,9 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,6 7,3 7,6 7,3 7,4 6,0 16. De hygiëne van de locatie 7,8 7,3 7,6 7,7 8,2 7,6 17. De openingstijden van de locatie 8,0 7,0 7,6 7,7 8,2 8,0 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 7,7 7,7 7,8 9,0 8,4 6,2 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 8,0 7,7 7,5 9,0 8,0 7,3 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,0 7,7 8,0 8,0 8,0 7,6 EINDCIJFER 7,8 7,0 8,0 8,3 8,0 7,4 17

18 BSO Trossen Los BSO De Wielen Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,5 8,0 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 6,6 7,4 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,6 7,5 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 7,3 8,4 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 6,9 7,6 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 6,6 8,0 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 6,8 8,6 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 7,4 8,8 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 7,0 7,8 10. De sfeer in de groep 7,4 8,2 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 6,8 7,6 13. De veiligheid van de locatie 6,9 8,4 14. De speelmogelijkheden voor je kind 6,7 8,4 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 6,2 7,4 16. De hygiëne van de locatie 6,2 7,4 17. De openingstijden van de locatie 7,1 7,6 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 7,3 7,6 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 7,5 8,8 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 7,2 8,0 EINDCIJFER 7,0 7,6 18

19 PSZ Het Blassekeijndje PSZ De Boomhut PSZ Dribbel PSZ De Kajuit PSZ De Kleine Prins PSZ Het Koningskind Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,9 7,5 7,1 7,1 7,3 6,0 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,1 5,8 7,8 7,4 7,2 6,5 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,5 7,3 7,8 7,0 7,2 5,4 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,1 8,3 8,4 7,8 8,6 8,2 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 8,0 8,3 8,4 7,7 8,7 8,5 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 8,2 8,3 8,1 7,9 8,6 8,5 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,8 9,5 8,7 8,4 8,6 9,0 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,5 8,8 8,5 8,3 9,0 8,7 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 8,0 7,8 7,7 6,9 8,3 8,8 10. De sfeer in de groep 8,4 8,5 7,7 7,9 8,3 8,7 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 8,5 7,5 7,3 7,0 7,7 7,3 13. De veiligheid van de locatie 8,5 8,0 7,4 7,6 8,0 6,7 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,4 8,5 7,7 7,9 7,7 8,0 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,6 8,8 7,6 8,1 8,0 7,5 16. De hygiëne van de locatie 8,0 8,0 7,1 7,6 7,1 6,8 17. De openingstijden van de locatie 6,8 7,5 7,8 6,9 8,3 7,7 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,1 9,3 8,3 7,8 7,9 7,8 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 8,0 6,7 7,3 7,8 9,0 8,0 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 8,4 7,3 7,8 7,9 8,1 7,3 EINDCIJFER 8,2 8,3 8,2 7,5 8,0 7,8 19

20 PSZ De Optimist/ Spetters PSZ Ot en Sien PSZ Het Penseeltje PSZ Pinkeltje PSZ Het Puttertje PSZ Speeltrommel Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,4 7,6 7,5 8,2 8,4 7,5 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,1 8,0 7,5 8,5 8,3 7,4 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 7,1 7,0 7,1 8,8 7,9 7,7 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 8,4 7,9 8,3 9,1 8,8 7,9 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 8,1 7,6 8,1 8,1 8,2 7,9 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 8,3 7,8 8,1 8,9 8,7 8,2 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 8,0 8,2 8,1 9,2 9,1 8,9 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,4 8,1 8,4 8,9 9,2 8,8 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 8,1 7,1 8,3 8,8 8,6 7,8 10. De sfeer in de groep 8,3 7,6 8,2 9,0 8,8 8,1 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 8,5 7,7 8,4 8,3 7,8 7,8 13. De veiligheid van de locatie 8,6 7,9 8,1 8,5 8,1 8,0 14. De speelmogelijkheden voor je kind 8,5 8,0 8,3 8,8 8,9 8,2 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 8,5 7,9 8,3 8,1 9,0 7,6 16. De hygiëne van de locatie 8,5 7,9 8,1 8,0 8,0 7,8 17. De openingstijden van de locatie 8,5 7,7 7,7 8,7 7,7 7,8 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,9 8,2 8,1 8,9 8,0 7,9 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 8,7 7,5 8,0 8,6 7,7 7,9 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 7,4 8,0 8,4 8,5 8,6 8,1 EINDCIJFER 8,4 7,7 8,4 8,8 8,3 8,2 20

21 PSZ Het Spreeuwenest PSZ Het Visje PSZ Wielewaal PSZ Wip Wap Aantal respondenten De informatie die je kreeg over de plaatsingsmogelijkheden 7,8 8,0 7,5 7,1 2. De informatievoorziening van de organisatie via de website 7,0 8,0 7,5 7,4 3. De informatievoorziening via de klantenservice op het Waskokantoor 6,3 6,6 7,5 8,0 4. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 7,5 8,4 7,5 7,4 5. De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 7,4 8,6 7,5 7,8 6. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor je kind 7,3 8,0 8,0 7,7 7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten 9,1 9,1 8,0 8,2 8. De mate waarin je kind zich prettig voelt op de opvang 8,3 8,8 8,0 7,6 9. De informatie die je krijgt over hoe het met je kind gaat 6,6 8,4 7,0 7,1 10. De sfeer in de groep 7,4 8,3 7,5 8,0 12. De inrichting/ uitstraling van de locatie 7,9 7,4 7,5 7,1 13. De veiligheid van de locatie 8,4 8,2 8,0 7,2 14. De speelmogelijkheden voor je kind 7,6 8,2 8,0 7,8 15. De informatievoorziening vanuit de locatie (bijv. locatienieuwsbrieven) 7,3 8,5 8,0 7,7 16. De hygiëne van de locatie 8,0 8,2 7,5 7,8 17. De openingstijden van de locatie 7,5 8,5 6,5 8,0 18. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 8,2 8,4 8,0 8,1 20. In welke mate past het aanbod van Wasko nu bij wat je voor jouw situatie aan opvang nodig hebt? 7,3 8,4 8,0 8,0 22. In welke mate zou je Wasko aanbevelen? 7,9 8,0 8,0 7,8 EINDCIJFER 7,6 8,2 7,5 7,6 21

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL. mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL. mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen Algemene

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

Rapportage KTO 2015 Mikz

Rapportage KTO 2015 Mikz Rapportage KTO 2015 Mikz Onderzoeksopzet Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2015 is voor het eerst door Mikz zelf uitgevoerd. Voorheen liep Mikz mee in kinderopvangbreed onderzoek waar slechts 3 eigen

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012 Hoofdrapportage Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, oktober 2012 NL Eyes / Rapport Dikkie & Dik KTO 2012.doc 30 oktober 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008 Oudertevredenheid OBS De Regenboog Oudertevredenheidsonderzoek 2008 OBS De Regenboog Enquête en voorbeeldonderzoek Opdrachtgever: OBS De Regenboog Opdrachtgever: OBS De Regenboog Uitvoerder: Uitvoerder:

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Herman Broerenschool Delft. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, september 2013

Herman Broerenschool Delft. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, september 2013 Delft Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2013 Haarlem, september 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Delft Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

PSZ Het Parapluutje Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen Haarlem, maart 2014

PSZ Het Parapluutje Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen Haarlem, maart 2014 Den Haag Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Den Haag Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Rotterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, juni 2008 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1 Ouders aan zet! Sinds de professionalisering van de kinderopvang in 2005 heeft de sector een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe opvangvormen, opleidingseisen en veranderende subsidiestructuren

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

OBS De Wateringe Hellevoetsluis. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, januari 2011

OBS De Wateringe Hellevoetsluis. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, januari 2011 Hellevoetsluis Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2010 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Hellevoetsluis

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

BS De Diedeldoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2014

BS De Diedeldoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2014 BS De Diedeldoorn Emmen Oudertevredenheids Basisonderwijs 2014 Haarlem, juni 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft BS De Diedeldoorn deelgenomen aan de oudertevredenheids.

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015 BS Prins Tilburg Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Klanttevredenheidsmeting Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Qrne E. Visser April 2012 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in maart van 2011 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015.

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. In de maand november 2015 waren alle ouders van de peuters in de gelegenheid de enquête tevredenheidsonderzoek in te vullen. Bij de stellingen in de

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

HSV - International Department Koningin Sophiestraat Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2012

HSV - International Department Koningin Sophiestraat Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2012 HSV - International Department Koningin Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, juli 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

SWS Balans Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2012

SWS Balans Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2012 SWS Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, mei 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 SWS Den

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 In opdracht van Swazoom is in het voorjaar van 2015 door NL-Eyes een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. NL- Eyes is een onafhankelijk bureau voor kwantitatief

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

OBS De Zeester Vlieland. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2012

OBS De Zeester Vlieland. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2012 OBS De Vlieland Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, december 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 Oktober 2014 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Oudertevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de uitwerking van ons jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek. Voor het vierde jaar op rij scoren we beter dan het voorgaande

Nadere informatie

De Voorwegschool Heemstede. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2011

De Voorwegschool Heemstede. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2011 De Heemstede Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 De Heemstede

Nadere informatie

Resultaten SBO-OTP SBO De Prinsenhof Apeldoorn. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, maart 2017

Resultaten SBO-OTP SBO De Prinsenhof Apeldoorn. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, maart 2017 Resultaten SBO-OTP 2017 SBO De Prinsenhof Apeldoorn Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2017 Haarlem, maart 2017 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

BS De Wichelroede Udenhout. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2015

BS De Wichelroede Udenhout. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2015 BS De Udenhout Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS De

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek Baken Adviesgroep Maart 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Samenvatting. BS Prins Willem Alexanderschool/ Tiel. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool

Samenvatting. BS Prins Willem Alexanderschool/ Tiel. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Willem Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

SBO De Voorbeeldschool Haarlem. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, augustus 2007

SBO De Voorbeeldschool Haarlem. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, augustus 2007 SBO De Haarlem Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2007 Haarlem, augustus 2007 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11

Nadere informatie

HSV - IVIO Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2012

HSV - IVIO Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2012 HSV - Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, juni 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 HSV -

Nadere informatie

OBS De Bonkelaar Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2014

OBS De Bonkelaar Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2014 Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Almelo Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie