RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM"

Transcriptie

1 RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015

2 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL 5 4. TSO DE LUNCHAAMER DRIESPRONG 7 5. TSO BEEKDAL 8 6. BUITENSCHOOLSE OPVANG 9 7. PEUTEROPVANG PUUR KOBER KINDERDAGVERBLIJF SPROOKJESTUIN GASTOUDEROPVANG KOBER KIND AAN HUIS ALGEMENE CONCLUSIE 15 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 2

3 1. INLEIDING In april en mei 2015 heeft de projectgroep Kinderopvang van de Dorpsraad Chaam een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van kinderen die gebruik maken van de verschillende vormen van opvang in Chaam. Hieronder vallen de twee basisscholen De Driesprong en het Beekdal, de Tussenschoolse Opvang (TSO), de Buitenschoolse Opvang (BSO), het Kober Kinderdagverblijf de Sprookjestuin, de peuteropvang PUUR en de gastouders. De enquête is uitgezet in samenwerking met het bestuur van de desbetreffende opvang of school. Aanleiding tot het onderzoek was een algemene enquête die de Dorpsraad Chaam eind 2013 heeft gehouden onder de inwoners van Chaam. Hieruit bleek dat er ontevredenheid heerste over de kinderopvang in het dorp. Om hierover meer concrete informatie te krijgen heeft de Dorpsraad een projectgroep Kinderopvang in het leven geroepen, die dit tevredenheidsonderzoek heeft uitgezet. De volgende mensen maken deel uit van de projectgroep: Erik Kolsteren, Tamara Verdaasdonk, Iris Brouns, Tamara van Os, Karin de Kort en Marianne Nugteren. Het tevredenheidsonderzoek bestond uit vier onderdelen, namelijk Algemeen, Ruimte/voorzieningen, Inhoudelijk, en Overig. In totaal hebben 95 ouders de enquête ingevuld. De projectgroep heeft de ingevulde enquêtes geanalyseerd en heeft per instelling een overzicht gemaakt van de bevindingen. Deze zijn teruggekoppeld aan het bestuur van de desbetreffende instantie zodat de informatie aan de ouders gestuurd kon worden. Dit rapport geeft per instantie een samenvatting van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 3

4 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG In totaal hebben 31 ouders de enquête ingevuld. De ouders die deze enquête hebben ingevuld hebben gemiddeld 2 kinderen die naar basisschool De Driesprong gaan. Over het gebouw 6 Over de inrichting 6,3 Over de grootte tov het aantal kinderen 6,4 Het aantal kinderen 6,8 Over de buitenruimte 7,3 Openingstijden 7,0 De mogelijkheid tot kennismaking 6,5 De kosten 7,3 De afhandeling van uw aanvraag/plaatsing 7,5 De communicatie tussen u en uw school 6,7 De veiligheid op de weg naar school 5,4 De veiligheid over de route naar school 5,4 De veiligheid over de omgeving van de school 5,9 De manier waarop invulling wordt gegeven aan het brigadieren 6,4 Bovenstaande tabel laat zien dat de ouders met name tevreden zijn over de buitenruimte, de openingstijden, de kosten en de afhandeling van hun aanvraag. De vragen met betrekking tot de veiligheid naar en om school scoren het slechts. C: INHOUDELIJK (GEMIDDELD) Tevreden over de leerkrachten 7,5 In hoeverre u op de hoogte wordt gehouden over de voortgang 7,1 De sfeer in de groep 7,5 Het aanbod van activiteiten 7,4 Het aanbod van lesprogramma 7,3 De sfeer op de school 7,4 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 4

5 De telefonische bereikbaarheid 6,6 De waardering van ouders over de medewerkers en de sfeer is positief met het cijfer 7 of hoger. Het enige wat lager dan een 7 werd beoordeeld is de telefonische bereikbaarheid. D: OVERIG Met betrekking tot klachten en pesten op school zijn er geen bijzonderheden te constateren. Een aantal ouders heeft behoefte aan een open dag/informatiebijeenkomst. E: CONCLUSIE Op basis van de ingevulde enquêtes scoort de Basisschool de Driesprong gemiddeld een 6,8. Daarbij scoort de basisschool een hoger cijfer op de inhoudelijke onderdelen (leerkrachten/lessen/sfeer) dan op de ruimte en voorzieningen (gebouw/veiligheid). In algemene zin zijn de ouders tevreden over de dienstverlening van de basisschool. 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL In totaal hebben 11 ouders de enquête ingevuld. Zij hebben gemiddeld 2 kinderen die naar het Beekdal gaan. Gebouw 7.6 Inrichting 8 Ruimte tov aantal kinderen 8 Aantal kinderen 7.9 Buitenruimte 8.9 Openingstijden 7.6 Mogelijkheden van kennismaking 8.7 Kosten 8 Afhandeling aanvraag/plaatsing 8.6 Communicatie tussen u en de school 8.8 Veiligheid op de weg naar school 7.6 Veiligheid over de route naar school 7.1 Veiligheid over de omgeving van de school 7.8 Manier waarop invulling wordt gegeven aan het brigadieren 8.3 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, worden alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 5

6 gemiddeld een 8.1. De drie onderdelen die iets minder scoorden betreffen de veiligheid over de route naar school. C: INHOUDELIJK Leerkrachten 8.1 Info over voortgang kind 8.3 Sfeer in de groep 8.5 Aanbod van activiteiten 8.5 Aanbod van het lesprogramma 8.5 Sfeer in de school 9 Telefonische bereikbaarheid 7.7 De tabel laat er geen twijfel over bestaan: de ouders zijn heel tevreden over de kwaliteit van het werk van het Beekdal. De gemiddelde score is 8.4. D: CONCLUSIE Over het algemeen zijn de ouders zeer tevreden en scoort Het Beekdal hoog. Als positieve punten worden genoemd: * De sfeer op school * De sfeer in de groep * Het aanbod van activiteiten * De buitenruimte * De communicatie tussen school en ouders Er zijn enkele punten van aandacht, namelijk: * Veiligheid over de route van en naar school * Veiligheid rondom de school * De openingstijden * Het gebouw Algemene tips die naar voren zijn gekomen zijn: * Meer samenwerking tussen Het Beekdal en De Driesprong * Meer samenwerking tussen de sportvereniging en Het Beekdal 4. TUSSENSCHOOLSE OPVANG DE LUNCHAAMER DRIESPRONG In totaal hebben 18 ouders de enquête ingevuld. De TSO Lunchaamer valt onder verantwoording van het bestuur van het Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint. Het speelt zich af op twee locaties voor het gebruiken van de lunch, namelijk in de basisschool en in de noodgebouwen achter Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 6

7 op het schoolplein. Voor het vrij spelen wordt gebruikt gemaakt van de aula, één lokaal van het noodgebouw en de buitenruimte van het voor- en achterplein van de basisschool. De ouders die deze enquête hebben ingevuld hebben gemiddeld 2 kinderen die 2 maal per schoolweek gebruik maken van de Tussenschoolse opvang. ( gemiddeld) Over het gebouw 6 Over de inrichting 6,1 Over de grootte tov het aantal kinderen 6,6 Het aantal kinderen 6,8 Over de buitenruimte 7, 4 Openingstijden 7,2 De mogelijkheid tot kennismaking 5,4 De kosten 6,3 De afhandeling van uw aanvraag/plaatsing 6.7 Hoe ervaart u de communicatie tussen u en de TSO 5,8 Afhandeling van de facturen 6,9 Prijs/kwaliteitsverhouding 6,4 Uit bovenstaande tabel en de schriftelijke toelichtingen van de invullers blijkt dat: a) Men minder tevreden is over de binnenruimte en de inrichting hiervan ivm veroudering b) Men minder tevreden is over kennismaking en communicatie met de TSO c) Op een schaal van 1 tot 10 scoort de tevredenheid het hoogst over de buitenruimte en de openingstijden met resp. 7,2 en 7,4. d) De kosten en prijs kwaliteitsverhouding scoren wat lager. C: INHOUDELIJK Tevreden over de medewerkers 7 Sfeer in de groep 7,1 Aanbod activiteiten 6,9 Sfeer op de opvang 7,2 Telefonisch bereikbaarheid 6.4 De waardering van ouders over de medewerkers en de sfeer is positief met het cijfer 7 of hoger. Een enkeling geeft aan dat er geen behoefte is aan het aanbieden van activiteiten in deze korte lunchpauze of het afspelen van muziek. Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 7

8 D: OVERIG De communicatiemogelijkheden zijn beperkt. Er vindt geen overdracht plaats tussen TSO medewerkers en ouders. Ouders voelen zich wel vrij om contact op te nemen met de locatiemanager of TSO medewerker. Er is behoefte aan : a) een open dag/bekijken van de TSO locatie/informatiebijeenkomst b) kennismaken met de TSO medewerkers c) het opnieuw bekijken van andere schooltijden E: CONCLUSIE Over het algemeen zijn ouders positief, maar ze missen de mogelijkheid tot kennismaking en contact met de TSO. Een mogelijkheid tot bezichtiging van locatie en de medewerkers wordt op prijs gesteld. Ze zijn minder tevreden over de telefonisch bereikbaarheid. De buitenruimte is goed, maar de binnenruimte verouderd. De kwaliteit van de medewerkers worden prima beoordeeld. 5. TUSSENSCHOOLSE OPVANG HET BEEKDAL In totaal hebben 11 ouders de enquête ingevuld. Gebouw 7.6 Inrichting 7.8 Ruimte tov aantal kinderen 7.7 Aantal kinderen 7.5 Buitenruimte 8.5 Openingstijden 8.1 Mogelijkheden van kennismaking 7.9 Kosten 7 Afhandeling aanvraag/plaatsing 8.1 Communicatie tussen de TSO en uzelf 8.2 Afhandeling facturen 8 Prijs-kwaliteit verhouding 7.4 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 8

9 C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 8.3 Sfeer in de groep 8.2 Aanbod van activiteiten 8 Sfeer in de opvang 8.3 Telefonische bereikbaarheid 8 D: CONCLUSIE Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt, worden vrijwel alle vragen onder B en C positief beoordeeld. Over de Tussenschoolse opvang van Het Beekdal zijn de mensen die het ingevuld hebben heel tevreden, zoals blijkt uit de tabellen. De kosten krijgen het laagste cijfer: Dit scoort gemiddeld een 7. Het feit dat de kinderen de gehele dag door, op één en dezelfde locatie, hetzelfde gezicht te zien krijgen (basisschool, tso en bso) wordt als zeer positief ervaren. 6. BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO). In totaal hebben 9 ouders de enquête ingevuld. De BSO valt onder de verantwoordelijkheid van Kober en wordt op twee locaties gehouden, nl in de basisschool het Beekdal aan de Bredaseweg en in het Taxandria gebouw aan de Gilzeweg. De ouders hebben zo n 2 kinderen die ongeveer 2 keer per week naar de BSO gaan. De respondenten zijn vrijwel gelijk verdeeld over de BSO van het Beekdal (4) en de BSO van de Driesprong (5). Er bleken geen opmerkelijke verschillen in de beoordeling van de twee BSO s. Daarom hebben we de antwoorden bij elkaar genomen. Gebouw 7.6 Inrichting 7.7 Ruimte tov aantal kinderen 8.1 Aantal kinderen 8 Buitenruimte 8.4 Openingstijden 7.4 Mogelijkheden van kennismaking 7.5 Kosten 6.4 Afhandeling aanvraag/plaatsing 7.4 Communicatie tussen de BSO en uzelf 8.1 Afhandeling facturen 7.6 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 9

10 Prijs-kwaliteit verhouding 6.6 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden bijna alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel gemiddeld een 7.6. De ouders zijn met name positief over de ruimte, het aantal kinderen en de communicatie tussen henzelf en de BSO. De onderdelen die wat lager scoorden betreffen de kosten en de prijs-kwaliteit verhouding. C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 8.2 Info over voortgang kind 7.8 Sfeer in de groep 8.2 Aanbod van activiteiten 8 Sfeer in de opvang 8.4 Telefonische bereikbaarheid 7.8 De waardering van de ouders van de technisch inhoudelijke aspecten van de BSO schommelt rond de 8. De gemiddelde score is 8.1. Het toont een duidelijke tevredenheid over de kwaliteit van de BSO. D: OVERIG Eén van de 9 respondenten heeft ooit een klacht ingediend. Deze is naar tevredenheid opgelost. Alle ouders geven aan dat hun kind niet wordt gepest op de BSO. Er is voldoende aandacht voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van hun kind, en men voelt zich vrij om contact op te nemen met de medewerkers. De vraag wat vindt u van het onderling contact tussen de verschillende scholen / opvang in Chaam, krijgt gevarieerde antwoorden. Met name respondenten van het Beekdal geven aan dat er goed contact is tussen de school, de TSO en de BSO. Anderen vinden de onderlinge contacten matig tot slecht. Meerdere respondenten geven aan dat het onderlinge contact tussen de basisscholen ruimte biedt voor verbetering, omdat dit ook de samenwerking tussen de twee BSO s ten goede zou komen. Andere opmerkingen betreffen bv. de behoefte aan meer activiteiten voor oudere kinderen op de BSO en het stimuleren van samenwerking met de Chaamse sportverenigingen. E: CONCLUSIE Bovenstaande gegevens laten zien dat de ouders die gereageerd hebben, over het algemeen positief zijn over de verschillende aspecten van de BSO. Zowel de ruimte en voorzieningen, als de kwaliteit van de medewerkers en het aanbod van activiteiten krijgen een positieve score. De kosten voor de BSO worden wat minder positief beoordeeld, evenals het onderlinge contact tussen de verschillende scholen en kinderopvang instanties. Hier is ruimte voor verbetering. Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 10

11 7. PEUTEROPVANG PUUR In totaal hebben 4 ouders de enquête ingevuld. Wij zijn ons er van bewust dat dit maar een beperkt aantal is en vinden dit natuurlijk jammer. Maar we hebben wèl kunnen constateren dat de meningen van deze vier ouders sterk met elkaar overeen kwamen. De ouders hebben 1 à 2 kinderen op de peuteropvang die allemaal 2x per week naar PUUR gaan. Gebouw 9.25 Inrichting 9 Ruimte tov aantal kinderen 8.25 Aantal kinderen 8.25 Buitenruimte 9 Openingstijden 7.75 Mogelijkheden van kennismaking 9 Kosten 7.25 Afhandeling aanvraag/plaatsing 9 Communicatie tussen PUUR en uzelf 9 Afhandeling facturen 9 Prijs-kwaliteit verhouding 7.75 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel gemiddeld een 8.5. De drie onderdelen die iets minder scoorden betreffen de openingstijden, de kosten en de prijs-kwaliteit verhouding. C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 9.3 Info over voortgang kind 9 Sfeer in de groep 9 Aanbod van activiteiten 9 Sfeer in de opvang 9 Telefonische bereikbaarheid 9 De tabel laat er geen twijfel over bestaan: de ouders zijn uitermate tevreden over de kwaliteit van het werk van PUUR. De gemiddelde score is 9.1. D: OVERIG Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 11

12 De vier ouders hebben geen klacht ingediend en geven aan dat hun kind niet wordt gepest. Er is voldoende aandacht voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van hun kind. Ze voelen zich vrij om contact op te nemen met de medewerkers. Een Open Dag zou op prijs worden gesteld. E: CONCLUSIE Bovenstaande gegevens laten zien dat de ouders die gereageerd hebben heel positief zijn over de verschillende aspecten van de peuteropvang. Het is jammer dat er maar een beperkt aantal ouders de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen, waardoor het moeilijk is vast te stellen in hoeverre deze vier ouders representatief zijn voor het gros van de ouders. 8. KOBER KINDERDAGVERBLIJF DE SPROOKJESTUIN In totaal hebben 6 ouders de enquête ingevuld. Zij hebben gemiddeld 1 à 2 kinderen die 2 à 3 dagen naar het Kinderdagverblijf de Sprookjestuin gaan. Gebouw 7.2 Inrichting 7.3 Ruimte tov aantal kinderen 7.3 Aantal kinderen 7.8 Buitenruimte 7.3 Openingstijden 7.8 Mogelijkheden van kennismaking 8.2 Kosten 5.2 Afhandeling aanvraag/plaatsing 8.3 Communicatie tussen het KDV en uzelf 8.5 Afhandeling facturen 8.3 Prijs-kwaliteit verhouding 7 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden vrijwel alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel gemiddeld een 7.5. Het is met name het onderdeel kosten dat lager scoort. C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 8.7 Info over voortgang kind 8 Sfeer in de groep 9 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 12

13 Aanbod van activiteiten 8.3 Lesprogramma 8 Sfeer in de opvang 9 Telefonische bereikbaarheid 9 De tabel laat zien dat de ouders zeer tevreden zijn over de kwaliteit van het kinderdagverblijf. Gemiddeld scoort dit onderdeel 8.6. D: CONCLUSIE Onder de ouders die de enquête hebben ingevuld heerst er algemene tevredenheid over het kinderdagverblijf van Kober in zijn geheel. Er zijn onder deze ouders geen klachten ingediend. Het grootste pluspunt dat naar voren komt is de communicatie met de Pedagogisch medewerkers van de locatie. Ook de sfeer staat hoog genoteerd, evenals het aanbod van de activiteiten. De verbeterpunten die deze ouders aandragen hebben betrekking op: - Gezondere voeding op het kinderdagverblijf - Vaker schriftelijke terugkoppeling over ontwikkeling van het kind bijvoorbeeld per Het laagst in deze enquête scoort het kostenplaatje van de kinderopvang en in minder mate de buitenruimte. Die had men liever iets groter en uitdagender gezien. 9. GASTOUDEROPVANG KOBER KIND AAN HUIS In totaal hebben 5 ouders de enquête ingevuld. Zij hebben gemiddeld 2 kinderen die 1 à 2 dagen naar een Gastouder gaan. Gebouw 8 Inrichting 7.8 Ruimte tov aantal kinderen 8 Aantal kinderen 8.2 Buitenruimte 8.2 Openingstijden 8.8 Mogelijkheden van kennismaking 8.6 Kosten 7.4 Afhandeling aanvraag/plaatsing 8.4 Communicatie tussen de gastouder en uzelf 8.8 Afhandeling facturen 8.2 Prijs-kwaliteit verhouding 7.8 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 13

14 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden vrijwel alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel gemiddeld een 8.2. C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 9.2 Info over voortgang kind 9 Sfeer in de groep 9 Aanbod van activiteiten 8.8 Lesprogramma 8 Sfeer in de opvang 9 Telefonische bereikbaarheid 9 De tabel laat zien dat de ouders zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de gastouderopvang. Gemiddeld scoort dit onderdeel een 9. D: CONCLUSIE De ouders die de enquête hebben ingevuld zijn over het algemeen zeer tevreden over de gastouderopvang in Chaam. De gemiddelde score over de algemene tevredenheid is dan ook een 8.6. Pluspunten: De ouders ervaren als grootste pluspunt de flexibiliteit/ openingstijden van de opvang. Op een goede 2 e plaats komt de communicatie met de gastouder zelf betreffende het welzijn en het op de hoogte houden van de ontwikkeling van hun kind. Termen die genoemd worden, zijn; - Fijn, opvang samen met vriendjes uit Chaam - Huiselijke situatie, Thuis gevoel - Flexibiliteit - Je betaalt wat je afneemt Verbeterpunten: Bij sommige gastouders wordt de inrichting van het huis en de buitenruimte genoemd als aandachtspunt. Hier zit wellicht ruimte voor verbetering, maar dit scoort toch nog een goede 7,8 dus eigenlijk zijn er geen echte minpunten op te noemen. Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 14

15 10. ALGEMENE CONCLUSIE Zoals blijkt uit de tabellen van de diverse onderdelen van het tevredenheidsonderzoek, zijn de ouders die de enquête hebben ingevuld, tevreden tot zeer tevreden over de instellingen voor kinderopvang en scholing in Chaam. De scores zijn over het algemeen hoog, met name wat betreft de technisch inhoudelijke aspecten, zoals de kwaliteit van de leerkrachten/pedagogische medewerkers, de sfeer op de instelling en in de groep en het aanbod van activiteiten. Ook waren de ouders positief over de buitenruimte van de scholen en de opvang. Wat lager scoorde het onderdeel kosten voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang, de BSO en de TSO. In het geval van de gastouders bleek dit echter in mindere mate een probleem te zijn, want zoals men opmerkte: je betaalt wat je afneemt. Ook scoorden de gastouders positief vanwege het thuisgevoel en de flexibiliteit. Aandachtspunten en suggesties die naar voren kwamen, betreffen onder andere een behoefte aan een beter onderling contact tussen de verschillende scholen en kinderopvang instanties. Sommige gebouwen zijn aan vernieuwing toe, terwijl ook de veiligheid op de weg en in de omgeving van de scholen regelmatig naar voren kwam als verbeterpunt. De projectgroep Kinderopvang van de Dorpsraad is blij met de positieve resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de scholen en kinderopvang instanties in Chaam. Zij hoopt dat de besturen iets hebben aan de conclusies die het onderzoek heeft opgeleverd. De projectgroep heeft de samenwerking en constructieve medewerking van de besturen als heel stimulerend ervaren, en wil dan ook iedereen die hier tijd en energie in heeft gestoken hartelijk bedanken! Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 15

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS).... 4 Weergave

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen. Rapport Kenmerk: Januari 2017

Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen. Rapport Kenmerk: Januari 2017 Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen Rapport Kenmerk: 20462 Januari 2017 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding Achtergrond 4 Doelstelling 4 Leeswijzer 5 Conclusies 6 Resultaten Communicatie tussen Dynamo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Klanttevredenheidsmeting Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Qrne E. Visser April 2012 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Gastouderbureau Ziezo. Oktober/November 2016

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Gastouderbureau Ziezo. Oktober/November 2016 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Gastouderbureau Ziezo Oktober/November 2016 Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO A. Minnema BSc Paterswolde,oktober 2009 e-mail: info@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Resultaten 4 3. Conclusie 14 Bijlage

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

Samenvatting ouder enquête:

Samenvatting ouder enquête: Samenvatting ouder enquête: Aantal deelnemers: 213 Aantal afgerond : 101 Responspercentage: 47% Omdat een aantal email adressen niet meer kloppen hebben we het responspercentage handmatig uitgerekend en

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015.

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. In de maand november 2015 waren alle ouders van de peuters in de gelegenheid de enquête tevredenheidsonderzoek in te vullen. Bij de stellingen in de

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 In de maand maart hebben alle ouders en de leerlingen van de groepen 5 t/m8 de kans gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013 CBS Van Kampen Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid

Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid Noordelijke Dag van de Kinderopvang Aanmelding: afweging Tevredenheid tot nu toe: afwegingen Verwachtingen Investeringen (entree, reistijd, tijd)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Algemeen 1) Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? - 0 jaar 3-1 jaar 6-2 jaar 5-3 jaar 12 2) Hoe bent u in contact gekomen met onze organisatie?

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Oudertevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de uitwerking van ons jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek. Voor het vierde jaar op rij scoren we beter dan het voorgaande

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Met enige trots nodigt oudercommissie t Spoor je graag uit om onze website te bekijken op www.ocspoor.nl! Respondentennetwerk enquête

Met enige trots nodigt oudercommissie t Spoor je graag uit om onze website te bekijken op www.ocspoor.nl! Respondentennetwerk enquête Oudercommissie KDV t Spoor Respondentennetwerk enquête augusutus 1 Datum: september 1 Auteur: Rogier Vinckers Van de oudercommissie Website Met enige trots nodigt oudercommissie t Spoor je graag uit om

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang

Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang Liefst zoals thuis Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang Rob Gilsing Bijlagen A tot en met C Bijlage A Vragen en itemlijst focusgroepen ouders... 2 Bijlage B Vragen focusgroepen kinderen... 4 Bijlage

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014

TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014 TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014 Beste ouders, Om te beginnen willen we alle 94 ouders die hebben bijgedragen aan het resultaat van deze tevredenheidspeiling hartelijk bedanken. U heeft

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Gastouderbureau Ziezo. Oktober/November Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Gastouderbureau Ziezo. Oktober/November Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Gastouderbureau Ziezo Oktober/November 2016 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS)....

Nadere informatie

Resultaten enquête tussenschoolse opvang op Bs De Korenaer

Resultaten enquête tussenschoolse opvang op Bs De Korenaer Medezeggenschapsraad Basisschool De Korenaer Postbus 465, 5340 AL Oss E-mail: mrkorenaer@skbo.nl Resultaten enquête tussenschoolse opvang op Bs De Korenaer Namens de Medezeggenschapsraad van Bs De Korenaer,

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop.

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop. Enquête klantgerichtheid leerlingenvervoer 2008-2009 Hieronder treft u de enquête aan met vragen over uw tevredenheid wat betreft een aantal aspecten van de uitvoering van het leerlingenvervoer dit jaar

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Vragenlijst: bevraging naar uw algemene tevredenheid

Vragenlijst: bevraging naar uw algemene tevredenheid Vragenlijst: bevraging naar uw algemene tevredenheid Voorziening: Hemeltje Telefoonnr ouders: Saar Vos Zandstraat 2 2200 Herentals A. algemeen Ik woon in de gemeente waar de opvang gevestigd is. Ja Neen

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 Den Haag Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Kinderopvang 2010 GGD Hollands Noorden, februari 2011 Auteur: Mandy van den Brink, epidemioloog, namens

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

MedezeggenschapsRaad

MedezeggenschapsRaad Uitslag ouder enquête tussenschoolse opvang Pius X Er zijn 118 (48%) ouderenquête ingeleverd waarvan er 72 gebruik maken van de TSO, in totaal zijn er 250 enquêtes uitgereikt aan ouders van de oudste kinderen.

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Betreft: uitwerking vragenlijsten onderwijsvoorzieningen Moergestel.

Betreft: uitwerking vragenlijsten onderwijsvoorzieningen Moergestel. Moergestel, 21 juli 2016 Betreft: uitwerking vragenlijsten onderwijsvoorzieningen Moergestel. Geachte ouders, verzorgers, aspirant ouders en personeelsleden van de Bienekebolders en de Vonder in Moergestel,

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Openbaar jaarverslag klachten 2016 Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Peuterspeel-leergroep Pim&Pom BSO De Lispeltuut Kochpad 12 4111LD Zoelmond Peuterspeel-leergroep

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage:

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: 2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: voelt u zich op uw gemak (gesteld) hier 5.9 42.2 52 hoe vindt u de hygiëne in de praktijk 6.2 67 26.8

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK

KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK Voorwoord Dit is het openbare klachtenverslag van het jaar 2014 van Het Krugerpark. Het Krugerpark is een kleinschalig kinderdagverblijf met 33 kindplaatsen per dag.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Mijn kinderen zitten in groep?

Mijn kinderen zitten in groep? Oudervragenlijst 2014 Rkbs H. Henricusschool Butterhoek 7 1777 GN Hippolytushoef Rapportage Afnameperiode: 6 maart 2014 10 april 2014 Totaal aantal gezinnen school: 136 Totaal ingeleverde onderzoeken:

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie