RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM"

Transcriptie

1 RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015

2 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL 5 4. TSO DE LUNCHAAMER DRIESPRONG 7 5. TSO BEEKDAL 8 6. BUITENSCHOOLSE OPVANG 9 7. PEUTEROPVANG PUUR KOBER KINDERDAGVERBLIJF SPROOKJESTUIN GASTOUDEROPVANG KOBER KIND AAN HUIS ALGEMENE CONCLUSIE 15 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 2

3 1. INLEIDING In april en mei 2015 heeft de projectgroep Kinderopvang van de Dorpsraad Chaam een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van kinderen die gebruik maken van de verschillende vormen van opvang in Chaam. Hieronder vallen de twee basisscholen De Driesprong en het Beekdal, de Tussenschoolse Opvang (TSO), de Buitenschoolse Opvang (BSO), het Kober Kinderdagverblijf de Sprookjestuin, de peuteropvang PUUR en de gastouders. De enquête is uitgezet in samenwerking met het bestuur van de desbetreffende opvang of school. Aanleiding tot het onderzoek was een algemene enquête die de Dorpsraad Chaam eind 2013 heeft gehouden onder de inwoners van Chaam. Hieruit bleek dat er ontevredenheid heerste over de kinderopvang in het dorp. Om hierover meer concrete informatie te krijgen heeft de Dorpsraad een projectgroep Kinderopvang in het leven geroepen, die dit tevredenheidsonderzoek heeft uitgezet. De volgende mensen maken deel uit van de projectgroep: Erik Kolsteren, Tamara Verdaasdonk, Iris Brouns, Tamara van Os, Karin de Kort en Marianne Nugteren. Het tevredenheidsonderzoek bestond uit vier onderdelen, namelijk Algemeen, Ruimte/voorzieningen, Inhoudelijk, en Overig. In totaal hebben 95 ouders de enquête ingevuld. De projectgroep heeft de ingevulde enquêtes geanalyseerd en heeft per instelling een overzicht gemaakt van de bevindingen. Deze zijn teruggekoppeld aan het bestuur van de desbetreffende instantie zodat de informatie aan de ouders gestuurd kon worden. Dit rapport geeft per instantie een samenvatting van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 3

4 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG In totaal hebben 31 ouders de enquête ingevuld. De ouders die deze enquête hebben ingevuld hebben gemiddeld 2 kinderen die naar basisschool De Driesprong gaan. Over het gebouw 6 Over de inrichting 6,3 Over de grootte tov het aantal kinderen 6,4 Het aantal kinderen 6,8 Over de buitenruimte 7,3 Openingstijden 7,0 De mogelijkheid tot kennismaking 6,5 De kosten 7,3 De afhandeling van uw aanvraag/plaatsing 7,5 De communicatie tussen u en uw school 6,7 De veiligheid op de weg naar school 5,4 De veiligheid over de route naar school 5,4 De veiligheid over de omgeving van de school 5,9 De manier waarop invulling wordt gegeven aan het brigadieren 6,4 Bovenstaande tabel laat zien dat de ouders met name tevreden zijn over de buitenruimte, de openingstijden, de kosten en de afhandeling van hun aanvraag. De vragen met betrekking tot de veiligheid naar en om school scoren het slechts. C: INHOUDELIJK (GEMIDDELD) Tevreden over de leerkrachten 7,5 In hoeverre u op de hoogte wordt gehouden over de voortgang 7,1 De sfeer in de groep 7,5 Het aanbod van activiteiten 7,4 Het aanbod van lesprogramma 7,3 De sfeer op de school 7,4 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 4

5 De telefonische bereikbaarheid 6,6 De waardering van ouders over de medewerkers en de sfeer is positief met het cijfer 7 of hoger. Het enige wat lager dan een 7 werd beoordeeld is de telefonische bereikbaarheid. D: OVERIG Met betrekking tot klachten en pesten op school zijn er geen bijzonderheden te constateren. Een aantal ouders heeft behoefte aan een open dag/informatiebijeenkomst. E: CONCLUSIE Op basis van de ingevulde enquêtes scoort de Basisschool de Driesprong gemiddeld een 6,8. Daarbij scoort de basisschool een hoger cijfer op de inhoudelijke onderdelen (leerkrachten/lessen/sfeer) dan op de ruimte en voorzieningen (gebouw/veiligheid). In algemene zin zijn de ouders tevreden over de dienstverlening van de basisschool. 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL In totaal hebben 11 ouders de enquête ingevuld. Zij hebben gemiddeld 2 kinderen die naar het Beekdal gaan. Gebouw 7.6 Inrichting 8 Ruimte tov aantal kinderen 8 Aantal kinderen 7.9 Buitenruimte 8.9 Openingstijden 7.6 Mogelijkheden van kennismaking 8.7 Kosten 8 Afhandeling aanvraag/plaatsing 8.6 Communicatie tussen u en de school 8.8 Veiligheid op de weg naar school 7.6 Veiligheid over de route naar school 7.1 Veiligheid over de omgeving van de school 7.8 Manier waarop invulling wordt gegeven aan het brigadieren 8.3 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, worden alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 5

6 gemiddeld een 8.1. De drie onderdelen die iets minder scoorden betreffen de veiligheid over de route naar school. C: INHOUDELIJK Leerkrachten 8.1 Info over voortgang kind 8.3 Sfeer in de groep 8.5 Aanbod van activiteiten 8.5 Aanbod van het lesprogramma 8.5 Sfeer in de school 9 Telefonische bereikbaarheid 7.7 De tabel laat er geen twijfel over bestaan: de ouders zijn heel tevreden over de kwaliteit van het werk van het Beekdal. De gemiddelde score is 8.4. D: CONCLUSIE Over het algemeen zijn de ouders zeer tevreden en scoort Het Beekdal hoog. Als positieve punten worden genoemd: * De sfeer op school * De sfeer in de groep * Het aanbod van activiteiten * De buitenruimte * De communicatie tussen school en ouders Er zijn enkele punten van aandacht, namelijk: * Veiligheid over de route van en naar school * Veiligheid rondom de school * De openingstijden * Het gebouw Algemene tips die naar voren zijn gekomen zijn: * Meer samenwerking tussen Het Beekdal en De Driesprong * Meer samenwerking tussen de sportvereniging en Het Beekdal 4. TUSSENSCHOOLSE OPVANG DE LUNCHAAMER DRIESPRONG In totaal hebben 18 ouders de enquête ingevuld. De TSO Lunchaamer valt onder verantwoording van het bestuur van het Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint. Het speelt zich af op twee locaties voor het gebruiken van de lunch, namelijk in de basisschool en in de noodgebouwen achter Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 6

7 op het schoolplein. Voor het vrij spelen wordt gebruikt gemaakt van de aula, één lokaal van het noodgebouw en de buitenruimte van het voor- en achterplein van de basisschool. De ouders die deze enquête hebben ingevuld hebben gemiddeld 2 kinderen die 2 maal per schoolweek gebruik maken van de Tussenschoolse opvang. ( gemiddeld) Over het gebouw 6 Over de inrichting 6,1 Over de grootte tov het aantal kinderen 6,6 Het aantal kinderen 6,8 Over de buitenruimte 7, 4 Openingstijden 7,2 De mogelijkheid tot kennismaking 5,4 De kosten 6,3 De afhandeling van uw aanvraag/plaatsing 6.7 Hoe ervaart u de communicatie tussen u en de TSO 5,8 Afhandeling van de facturen 6,9 Prijs/kwaliteitsverhouding 6,4 Uit bovenstaande tabel en de schriftelijke toelichtingen van de invullers blijkt dat: a) Men minder tevreden is over de binnenruimte en de inrichting hiervan ivm veroudering b) Men minder tevreden is over kennismaking en communicatie met de TSO c) Op een schaal van 1 tot 10 scoort de tevredenheid het hoogst over de buitenruimte en de openingstijden met resp. 7,2 en 7,4. d) De kosten en prijs kwaliteitsverhouding scoren wat lager. C: INHOUDELIJK Tevreden over de medewerkers 7 Sfeer in de groep 7,1 Aanbod activiteiten 6,9 Sfeer op de opvang 7,2 Telefonisch bereikbaarheid 6.4 De waardering van ouders over de medewerkers en de sfeer is positief met het cijfer 7 of hoger. Een enkeling geeft aan dat er geen behoefte is aan het aanbieden van activiteiten in deze korte lunchpauze of het afspelen van muziek. Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 7

8 D: OVERIG De communicatiemogelijkheden zijn beperkt. Er vindt geen overdracht plaats tussen TSO medewerkers en ouders. Ouders voelen zich wel vrij om contact op te nemen met de locatiemanager of TSO medewerker. Er is behoefte aan : a) een open dag/bekijken van de TSO locatie/informatiebijeenkomst b) kennismaken met de TSO medewerkers c) het opnieuw bekijken van andere schooltijden E: CONCLUSIE Over het algemeen zijn ouders positief, maar ze missen de mogelijkheid tot kennismaking en contact met de TSO. Een mogelijkheid tot bezichtiging van locatie en de medewerkers wordt op prijs gesteld. Ze zijn minder tevreden over de telefonisch bereikbaarheid. De buitenruimte is goed, maar de binnenruimte verouderd. De kwaliteit van de medewerkers worden prima beoordeeld. 5. TUSSENSCHOOLSE OPVANG HET BEEKDAL In totaal hebben 11 ouders de enquête ingevuld. Gebouw 7.6 Inrichting 7.8 Ruimte tov aantal kinderen 7.7 Aantal kinderen 7.5 Buitenruimte 8.5 Openingstijden 8.1 Mogelijkheden van kennismaking 7.9 Kosten 7 Afhandeling aanvraag/plaatsing 8.1 Communicatie tussen de TSO en uzelf 8.2 Afhandeling facturen 8 Prijs-kwaliteit verhouding 7.4 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 8

9 C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 8.3 Sfeer in de groep 8.2 Aanbod van activiteiten 8 Sfeer in de opvang 8.3 Telefonische bereikbaarheid 8 D: CONCLUSIE Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt, worden vrijwel alle vragen onder B en C positief beoordeeld. Over de Tussenschoolse opvang van Het Beekdal zijn de mensen die het ingevuld hebben heel tevreden, zoals blijkt uit de tabellen. De kosten krijgen het laagste cijfer: Dit scoort gemiddeld een 7. Het feit dat de kinderen de gehele dag door, op één en dezelfde locatie, hetzelfde gezicht te zien krijgen (basisschool, tso en bso) wordt als zeer positief ervaren. 6. BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO). In totaal hebben 9 ouders de enquête ingevuld. De BSO valt onder de verantwoordelijkheid van Kober en wordt op twee locaties gehouden, nl in de basisschool het Beekdal aan de Bredaseweg en in het Taxandria gebouw aan de Gilzeweg. De ouders hebben zo n 2 kinderen die ongeveer 2 keer per week naar de BSO gaan. De respondenten zijn vrijwel gelijk verdeeld over de BSO van het Beekdal (4) en de BSO van de Driesprong (5). Er bleken geen opmerkelijke verschillen in de beoordeling van de twee BSO s. Daarom hebben we de antwoorden bij elkaar genomen. Gebouw 7.6 Inrichting 7.7 Ruimte tov aantal kinderen 8.1 Aantal kinderen 8 Buitenruimte 8.4 Openingstijden 7.4 Mogelijkheden van kennismaking 7.5 Kosten 6.4 Afhandeling aanvraag/plaatsing 7.4 Communicatie tussen de BSO en uzelf 8.1 Afhandeling facturen 7.6 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 9

10 Prijs-kwaliteit verhouding 6.6 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden bijna alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel gemiddeld een 7.6. De ouders zijn met name positief over de ruimte, het aantal kinderen en de communicatie tussen henzelf en de BSO. De onderdelen die wat lager scoorden betreffen de kosten en de prijs-kwaliteit verhouding. C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 8.2 Info over voortgang kind 7.8 Sfeer in de groep 8.2 Aanbod van activiteiten 8 Sfeer in de opvang 8.4 Telefonische bereikbaarheid 7.8 De waardering van de ouders van de technisch inhoudelijke aspecten van de BSO schommelt rond de 8. De gemiddelde score is 8.1. Het toont een duidelijke tevredenheid over de kwaliteit van de BSO. D: OVERIG Eén van de 9 respondenten heeft ooit een klacht ingediend. Deze is naar tevredenheid opgelost. Alle ouders geven aan dat hun kind niet wordt gepest op de BSO. Er is voldoende aandacht voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van hun kind, en men voelt zich vrij om contact op te nemen met de medewerkers. De vraag wat vindt u van het onderling contact tussen de verschillende scholen / opvang in Chaam, krijgt gevarieerde antwoorden. Met name respondenten van het Beekdal geven aan dat er goed contact is tussen de school, de TSO en de BSO. Anderen vinden de onderlinge contacten matig tot slecht. Meerdere respondenten geven aan dat het onderlinge contact tussen de basisscholen ruimte biedt voor verbetering, omdat dit ook de samenwerking tussen de twee BSO s ten goede zou komen. Andere opmerkingen betreffen bv. de behoefte aan meer activiteiten voor oudere kinderen op de BSO en het stimuleren van samenwerking met de Chaamse sportverenigingen. E: CONCLUSIE Bovenstaande gegevens laten zien dat de ouders die gereageerd hebben, over het algemeen positief zijn over de verschillende aspecten van de BSO. Zowel de ruimte en voorzieningen, als de kwaliteit van de medewerkers en het aanbod van activiteiten krijgen een positieve score. De kosten voor de BSO worden wat minder positief beoordeeld, evenals het onderlinge contact tussen de verschillende scholen en kinderopvang instanties. Hier is ruimte voor verbetering. Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 10

11 7. PEUTEROPVANG PUUR In totaal hebben 4 ouders de enquête ingevuld. Wij zijn ons er van bewust dat dit maar een beperkt aantal is en vinden dit natuurlijk jammer. Maar we hebben wèl kunnen constateren dat de meningen van deze vier ouders sterk met elkaar overeen kwamen. De ouders hebben 1 à 2 kinderen op de peuteropvang die allemaal 2x per week naar PUUR gaan. Gebouw 9.25 Inrichting 9 Ruimte tov aantal kinderen 8.25 Aantal kinderen 8.25 Buitenruimte 9 Openingstijden 7.75 Mogelijkheden van kennismaking 9 Kosten 7.25 Afhandeling aanvraag/plaatsing 9 Communicatie tussen PUUR en uzelf 9 Afhandeling facturen 9 Prijs-kwaliteit verhouding 7.75 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel gemiddeld een 8.5. De drie onderdelen die iets minder scoorden betreffen de openingstijden, de kosten en de prijs-kwaliteit verhouding. C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 9.3 Info over voortgang kind 9 Sfeer in de groep 9 Aanbod van activiteiten 9 Sfeer in de opvang 9 Telefonische bereikbaarheid 9 De tabel laat er geen twijfel over bestaan: de ouders zijn uitermate tevreden over de kwaliteit van het werk van PUUR. De gemiddelde score is 9.1. D: OVERIG Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 11

12 De vier ouders hebben geen klacht ingediend en geven aan dat hun kind niet wordt gepest. Er is voldoende aandacht voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van hun kind. Ze voelen zich vrij om contact op te nemen met de medewerkers. Een Open Dag zou op prijs worden gesteld. E: CONCLUSIE Bovenstaande gegevens laten zien dat de ouders die gereageerd hebben heel positief zijn over de verschillende aspecten van de peuteropvang. Het is jammer dat er maar een beperkt aantal ouders de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen, waardoor het moeilijk is vast te stellen in hoeverre deze vier ouders representatief zijn voor het gros van de ouders. 8. KOBER KINDERDAGVERBLIJF DE SPROOKJESTUIN In totaal hebben 6 ouders de enquête ingevuld. Zij hebben gemiddeld 1 à 2 kinderen die 2 à 3 dagen naar het Kinderdagverblijf de Sprookjestuin gaan. Gebouw 7.2 Inrichting 7.3 Ruimte tov aantal kinderen 7.3 Aantal kinderen 7.8 Buitenruimte 7.3 Openingstijden 7.8 Mogelijkheden van kennismaking 8.2 Kosten 5.2 Afhandeling aanvraag/plaatsing 8.3 Communicatie tussen het KDV en uzelf 8.5 Afhandeling facturen 8.3 Prijs-kwaliteit verhouding 7 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden vrijwel alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel gemiddeld een 7.5. Het is met name het onderdeel kosten dat lager scoort. C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 8.7 Info over voortgang kind 8 Sfeer in de groep 9 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 12

13 Aanbod van activiteiten 8.3 Lesprogramma 8 Sfeer in de opvang 9 Telefonische bereikbaarheid 9 De tabel laat zien dat de ouders zeer tevreden zijn over de kwaliteit van het kinderdagverblijf. Gemiddeld scoort dit onderdeel 8.6. D: CONCLUSIE Onder de ouders die de enquête hebben ingevuld heerst er algemene tevredenheid over het kinderdagverblijf van Kober in zijn geheel. Er zijn onder deze ouders geen klachten ingediend. Het grootste pluspunt dat naar voren komt is de communicatie met de Pedagogisch medewerkers van de locatie. Ook de sfeer staat hoog genoteerd, evenals het aanbod van de activiteiten. De verbeterpunten die deze ouders aandragen hebben betrekking op: - Gezondere voeding op het kinderdagverblijf - Vaker schriftelijke terugkoppeling over ontwikkeling van het kind bijvoorbeeld per Het laagst in deze enquête scoort het kostenplaatje van de kinderopvang en in minder mate de buitenruimte. Die had men liever iets groter en uitdagender gezien. 9. GASTOUDEROPVANG KOBER KIND AAN HUIS In totaal hebben 5 ouders de enquête ingevuld. Zij hebben gemiddeld 2 kinderen die 1 à 2 dagen naar een Gastouder gaan. Gebouw 8 Inrichting 7.8 Ruimte tov aantal kinderen 8 Aantal kinderen 8.2 Buitenruimte 8.2 Openingstijden 8.8 Mogelijkheden van kennismaking 8.6 Kosten 7.4 Afhandeling aanvraag/plaatsing 8.4 Communicatie tussen de gastouder en uzelf 8.8 Afhandeling facturen 8.2 Prijs-kwaliteit verhouding 7.8 Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 13

14 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden vrijwel alle vragen met betrekking tot de ruimte en de voorzieningen positief beoordeeld. Op de schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) scoort dit onderdeel gemiddeld een 8.2. C: INHOUDELIJK Pedagogische medewerkers 9.2 Info over voortgang kind 9 Sfeer in de groep 9 Aanbod van activiteiten 8.8 Lesprogramma 8 Sfeer in de opvang 9 Telefonische bereikbaarheid 9 De tabel laat zien dat de ouders zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de gastouderopvang. Gemiddeld scoort dit onderdeel een 9. D: CONCLUSIE De ouders die de enquête hebben ingevuld zijn over het algemeen zeer tevreden over de gastouderopvang in Chaam. De gemiddelde score over de algemene tevredenheid is dan ook een 8.6. Pluspunten: De ouders ervaren als grootste pluspunt de flexibiliteit/ openingstijden van de opvang. Op een goede 2 e plaats komt de communicatie met de gastouder zelf betreffende het welzijn en het op de hoogte houden van de ontwikkeling van hun kind. Termen die genoemd worden, zijn; - Fijn, opvang samen met vriendjes uit Chaam - Huiselijke situatie, Thuis gevoel - Flexibiliteit - Je betaalt wat je afneemt Verbeterpunten: Bij sommige gastouders wordt de inrichting van het huis en de buitenruimte genoemd als aandachtspunt. Hier zit wellicht ruimte voor verbetering, maar dit scoort toch nog een goede 7,8 dus eigenlijk zijn er geen echte minpunten op te noemen. Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 14

15 10. ALGEMENE CONCLUSIE Zoals blijkt uit de tabellen van de diverse onderdelen van het tevredenheidsonderzoek, zijn de ouders die de enquête hebben ingevuld, tevreden tot zeer tevreden over de instellingen voor kinderopvang en scholing in Chaam. De scores zijn over het algemeen hoog, met name wat betreft de technisch inhoudelijke aspecten, zoals de kwaliteit van de leerkrachten/pedagogische medewerkers, de sfeer op de instelling en in de groep en het aanbod van activiteiten. Ook waren de ouders positief over de buitenruimte van de scholen en de opvang. Wat lager scoorde het onderdeel kosten voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang, de BSO en de TSO. In het geval van de gastouders bleek dit echter in mindere mate een probleem te zijn, want zoals men opmerkte: je betaalt wat je afneemt. Ook scoorden de gastouders positief vanwege het thuisgevoel en de flexibiliteit. Aandachtspunten en suggesties die naar voren kwamen, betreffen onder andere een behoefte aan een beter onderling contact tussen de verschillende scholen en kinderopvang instanties. Sommige gebouwen zijn aan vernieuwing toe, terwijl ook de veiligheid op de weg en in de omgeving van de scholen regelmatig naar voren kwam als verbeterpunt. De projectgroep Kinderopvang van de Dorpsraad is blij met de positieve resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de scholen en kinderopvang instanties in Chaam. Zij hoopt dat de besturen iets hebben aan de conclusies die het onderzoek heeft opgeleverd. De projectgroep heeft de samenwerking en constructieve medewerking van de besturen als heel stimulerend ervaren, en wil dan ook iedereen die hier tijd en energie in heeft gestoken hartelijk bedanken! Dorpsraad Chaam Juli 2015 Pagina 15

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen

Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen Opdrachtgever: gemeente Heerlen Utrecht, december 2012 Oberon en Cedin Expertisepunt Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Resultaten van gebruikersonderzoek Sebastiaan Peek Ed Smeets ICT-DIENSTEN AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht Deelnemers over Van Klacht naar Kracht GGD Rotterdam-Rijnmond Marion Matthijssen Cluster Zorgregie November 2008 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Beoordeling programma Van Klacht naar Kracht 7 2.1 De

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Bureau Onderzoek, mei 2004 in samenwerking met de Vensterschool Hoornse Wijken

Bureau Onderzoek, mei 2004 in samenwerking met de Vensterschool Hoornse Wijken 3 Corpus den Hoorn Noord Jeanine Vosselman, Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Harriët Timmermans, Vensterschool Hoornse Wijken, Groningen Karin Braakman, HVD/GGD Gemeente Groningen Bureau Onderzoek,

Nadere informatie