Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest"

Transcriptie

1 Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest

2 Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

3 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz Respons blz Samenvatting van de resultaten blz Scores per vraag van het tevredenheidsonderzoek blz. 10 Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

4 Inleiding Met de Driehoeksmeting van de Besturenraad is in maart 2012 de tevredenheid van ouders, leerkrachten en leerlingen van alle scholen van Stichting in kaart gebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van Binnenmeer te Uitgeest. Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor de school, maar ook van de sterke en zwakke punten van de organisatie. De hoofddoelstellingen van dit tevredenheidsonderzoek zijn: 1. Achterhalen hoe ouders, leerlingen en leerkrachten de school ervaren en hoe tevreden zij over de school zijn. 2. Onderzoeken waar verbeteringen mogelijk of gewenst zijn, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsbeleid en het onderwijsleerproces van de schoolorganisatie, ouderbetrokkenheid en de marktpositie of het imago van de school. Dit rapport biedt voor de school op maat geschreven conclusies en aanbevelingen. Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: a. Imago: welk beeld hebben de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school? b. Identiteit: hoe staan ouders, leerlingen en leerkrachten tegenover de uitwerking van de levensbeschouwelijke identiteit? c. Schoolbeleid / schoolcultuur: wat vinden ouders, leerlingen en leerkrachten van een aantal aspecten van- het beleid en de cultuur? d. De leerkrachten: hoe beoordelen de ouders, leerlingen de leerkrachten en hoe beoordelen leerkrachten zichzelf? e. De lessen: welk oordeel geven de ouders, leerlingen en leerkrachten over de lessen? f. Pedagogisch klimaat en Veiligheid: is er volgens de ouders, de leerlingen en de leerkrachten op de school een goed pedagogisch klimaat en voelen de kinderen zich veilig op school? g. Samenwerking met ouders: hoe beoordelen de ouders en de leerkrachten (en de leerlingen) de samenwerking en communicatie tussen ouders en de school? h. Middelen en voorzieningen: hoe beoordelen ouders, leerlingen en leerkrachten het schoolgebouw en de middelen en voorzieningen in de school? Elk onderdeel bestaat uit een aantal stellingen waarop ouders, leerlingen en leerkrachten een antwoord kunnen geven, namelijk helemaal oneens, beetje mee oneens, beetje mee eens, helemaal mee eens. Ook is het mogelijk om weet niet/ geen mening te antwoorden. Aan de drie respondentgroepen (ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 8) zijn zoveel mogelijk dezelfde stellingen voorgelegd om de tevredenheid van deze drie groepen op de verschillende onderdelen te kunnen vergelijken. Enkele vragen zijn alleen van toepassing op één of twee van de respondentgroepen. De vragenlijsten zijn in nauw overleg met een werkgroep van Stichting samengesteld. Stichting heeft de vragenlijsten uitgetest in een pilot. In 2010 heeft deze Driehoeksmeting ook plaatsgevonden. De antwoordcategorieën zijn echter ten opzichte van 2010 aangepast. Daarnaast zijn ook enkele vragen aangepast ten opzichte van de vorige meting in Daardoor is het niet mogelijk om de uitkomsten van de Driehoeksmeting uit 2010 op een absolute manier te vergelijken met de uitkomsten van In grote lijnen kan dit natuurlijk wel. In het hoofdstuk Conclusies en aanbevelingen in dit rapport wordt een vergelijking met de vorige meting gemaakt. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

5 In dit rapport worden de resultaten weergegeven in zogenaamde matrixoverzichten waarbij de antwoorden van ouders, leerlingen en leerkrachten in kolommen naast elkaar staan. Hierbij wordt de school vergeleken met het gemiddelde van alle scholen van Stichting. Anja van Andel, Ouko Beuving, Lineke Bos, Steven Hoyer (adviseurs) Besturenraad, 2012 Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

6 1. Respons De responspercentages van ouders kunnen als volgt gewaardeerd worden. Een respons tot 16%; Erg laag Een respons tussen 16% en 34%; Laag Een respons tussen 34% en 50%; Voldoende Een respons tussen 50% en 70%; Goed Een respons boven 70%; Uitstekend Voor de respons van medewerkers en zeker die van leerlingen (die de vragenlijst op school invullen) is een responspercentage van tegen de 100% haalbaar. Doelgroep Verstuurd Respons (#) Respons (%) Ouders ,7 Leerlingen Medewerkers ,4 Van de ouders heeft 75% de vragenlijst ingevuld. Daarmee heeft de school een uitstekend responspercentage behaald. Een mooi resultaat! Ook de respons onder leerlingen en leerkrachten was hoog. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

7 Voor het overgrote merendeel van de ouders is de nabijheid van de school een bepalende factor voor de schoolkeuze. Ook is voor veel ouders de sfeer op school bepalend. Als derde worden de zorg en aandacht voor de kinderen en het imago door bijna de helft van de ouders aangemerkt als factoren die een bepalende rol spelen bij de schoolkeuze. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

8 D Driehoeksmeting 2. Samenvatting van de resultaten Voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten in de matrixen kunnen de volgende criteria gehanteerd worden: 1. Een score van 3,5 of hoger is een succesfactor/ sterk punt. (de kleur in de matrix is donker groen) Let op: bij Stichting wordt vanaf 3,29 een donkergroene score gehanteerd, aangezien dit bij de eerdere meting ook het geval was. De maximumscore in de matrix is Een score tussen 3.0 en 3.5 is een voldoende. (kleur in de matrix is licht groen) 3. Een score tussen de 2,9 en 2,99 is een mogelijk knelpunt. (kleur in de matrix is oranje) 4. Een score lager dan 2,9 is onvoldoende en is een knelpunt / zwak punt. (kleur in de matrix is rood) Wanneer 15% of meer van de ouders, leerlingen of leerkrachten op een stelling (een beetje) mee oneens antwoordt, kan dit ook als knelpunt aangemerkt worden. (De score hoeft niet onvoldoende te zijn, omdat ook een groot deel van de respondenten juist tevreden kan zijn.) Onderdeel Ouders Leerlingen Leerkrachten Binnenmeer Stichting Binnenmeer Stichting Binnenmeer Stichting Imago 3,89 3,59 3,55 3,36 4,00 3,81 Identiteit 3,16 3,21 1,96 2,44 3,09 3,05 Schoolbeleid/Schoolcultuur 3,67 3,48 3,13 3,21 3,60 3,68 De leerkrachten 3,79 3,60 3,36 3,29 3,87 3,81 De lessen 3,79 3,64 3,33 3,29 3,65 3,67 Pedagogisch klimaat en veiligheid 3,69 3,51 3,46 3,32 3,78 3,77 Samenwerking met ouders 3,74 3,55 3,53 3,54 3,88 3,74 Middelen en voorzieningen 3,59 3,34 3,11 3,14 3,54 3,41 De bovenstaande samenvattingstabel laat een zeer positief beeld zien van de Binnenmeer: ouders hebben op nagenoeg alle onderdelen positiever geantwoord dan ouders van de gemiddelde school. Ook leerkrachten en leerlingen scoren op veel onderdelen bovengemiddeld. Kortom, ouders, leerlingen en leerkrachten lijken erg tevreden te zijn over de Binnenmeer. Dat is ook terug te zien in de rapportcijfers: ouders gaven gemiddeld een 8, leerlingen een 7,9 en leerkrachten een 8,1. Daarmee zijn de rapportcijfers op hetzelfde (hoge) niveau gebleven als tijdens de Driehoeksmeting van Een mooi resultaat! Net als in 2010 lijken ouders, leerlingen en leerkrachten erg tevreden over het imago, de lessen, de leerkrachten en de samenwerking met ouders. Daarnaast heeft de school zich verbeterd als het gaat om pestgedrag: er lijkt minder te worden gepest ten opzichte van Alleen het onderdeel identiteit laat relatief lage scores zien. Daarnaast komen er net als veel andere scholen op het onderdeel middelen en voorzieningen vrij veel aandachtspunten naar voren. Uit dit rapport komt een aantal specifieke aandachtspunten naar voren. Door deze zaken aan te pakken kan de school gaan streven naar een hogere tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

9 Het gemiddeld rapportcijfer dat ouders de school geven is: 7,99 Het gemiddeld rapportcijfer dat ouders de school in 2010 gaven is: 7,85 Het gemiddeld rapportcijfer dat ouders van Stichting geven is: 7,49 Het gemiddeld rapportcijfer dat leerlingen de school geven is: 7,87 Het gemiddeld rapportcijfer dat leerlingen de school in 2010 gaven is: 7,96 Het gemiddeld rapportcijfer dat leerlingen van Stichting geven is: 7,79 Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

10 Het gemiddeld rapportcijfer dat medewerkers de school geven is: 8,14 Het gemiddeld rapportcijfer dat medewerkers de school in 2010 gaven is: 8,19 Het gemiddeld rapportcijfer dat medewerkers van Stichting geven is: 7,88 Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

11 3. Scores per vraag van het tevredenheidsonderzoek a. Imago Aan de ouders zijn een aantal vragen gesteld over hun schoolkeuze en het imago van de school. De ouders kunnen het imago van de school als beste beoordelen. Ook aan leerlingen en leerkrachten zijn enkele vragen gesteld over het imago van de school. Benchmarktabel Ouders Leerlingen Leerkrachten Imago Score Score Score Score Score Score De school is een leuke school 3,9 3,66 3,63 3,53 4 3,87 De school staat goed bekend 3,91 3,42 3,49 3,28 4 3,59 Ouders bevelen de school aan bij andere ouders 3,81 3,52 Medewerkers bevelen de school aan bij anderen 4 3,82 Ouders zouden voor een volgend kind weer dezelfde schoolkeuze maken 3,87 3,58 Ouders/leerkrachten/leerlingen zijn trots op de school 3,92 3,68 3,53 3,31 4 3,87 De Binnenmeer scoort op het onderdeel imago uitzonderlijk hoog. Alle leerkrachten zijn het met alle stellingen helemaal eens. Ook ouders vinden dat de school een heel goed imago heeft. Nagenoeg alle ouders: vinden dat de school goed bekend staat; zouden voor een volgend kind weer dezelfde schoolkeuze maken; bevelen de school aan bij andere ouders. Ook ruim 95% van de leerlingen vindt de school een leuke school en is trots op de school. Kortom, een heel mooi resultaat! Tip: Een goed imago is goud waard, vooral als de school moet concurreren met een school in de buurt. Een heel mooi resultaat dat de Binnenmeer zo n goed imago heeft! Maar blijf het imago onderhouden, ga niet achterover leunen. Door de verbeterpunten en opmerkingen uit dit rapport serieus aandacht te geven en door duidelijk te communiceren richting belanghebbenden (in eerste plaats de ouders) wat de school wanneer zal gaan verbeteren, kan het goede imago worden onderhouden. Serieus nemen van ouders is daarin cruciaal. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

12 b. Identiteit Dit onderdeel gaat over de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Benchmarktabel Ouders Leerlingen Leerkrachten Identiteit Score Score Score Score Score Score Het is te merken dat de school een katholieke school is 2,85 2,89 2,64 2,45 De leerlingen vinden de godsdienstlessen leuk 1,96 2,44 In de schoolgids staat duidelijk beschreven hoe de school de levensbeschouwelijke identiteit vormgeeft 3,48 3,53 3,54 3,65. Volgens de grote meerderheid van ouders en leerkrachten staat in de schoolgids duidelijk beschreven hoe de school de levensbeschouwelijke identiteit vormgeeft. Tegelijkertijd geeft 43% van de medewerkers en 19% van de ouders aan dat het niet zo duidelijk te merken is dat de school een katholieke school is. Daarmee rijst de vraag: heeft de school er bewust voor gekozen om het katholieke aspect weinig nadruk te geven op school? Of gaat het om een verschil tussen beleid (de schoolgids) en praktijk (wat men daadwerkelijk merkt)? Van de leerlingen geeft 45% aan dat de godsdienstlessen niet leuk genoeg zijn. Ook vult 38% weet niet/ geen mening in. Dat roept de vraag op: herkennen de leerlingen de godsdienstlessen wel als zodanig? Met andere woorden: wisten ze bij het invullen van de vraag wel om welke lessen het ging? In het hoofdstuk Conclusies & aanbevelingen wordt ingegaan op tips om dit onderdeel te verbeteren. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

13 c. Schoolbeleid/schoolcultuur In dit onderdeel zijn vragen gesteld over een aantal aspecten van het beleid van de school. Benchmarktabel Ouders Leerlingen Leerkrachten Schoolbeleid/Schoolcultuur Score Score Score Score Score Score Kinderen die niet zo goed kunnen leren, horen er op deze school gewoon bij 3,63 3,51 3,63 3,77 3,93 3,95 De vieringen en feesten op school zijn aantrekkelijk 3,76 3,57 3,53 3,60 3,79 3,73 De school doet vaak genoeg mee aan sporttoernooien 3,66 3,54 3,09 3,14 3,5 3,76 Kinderen maken vaak genoeg uitstapjes en excursies 3,7 3,54 2,81 2,93 3,5 3,52 Kinderen gaan vaak genoeg naar een culturele voorstelling 3,58 3,22 2,6 2,63 3,29 3,44 Extra vraag aan ouders: Ouders en leerkrachten lijken over het onderdeel schoolbeleid/schoolcultuur tevreden tot zeer tevreden te zijn. Een deel van de leerlingen antwoordt op een aantal stellingen kritischer. Als het aan circa 40% van de leerlingen ligt, dan zou de school veel vaker: Uitstapjes en excursies houden; Vaker naar muziek-, dans- of toneelvoorstellingen gaan. Ook vindt 23% van de leerlingen dat de school niet vaak genoeg meedoet aan sporttoernooien. Tijdens de Driehoeksmeting 2010 kwam op dit onderdeel een vergelijkbaar beeld naar voren: tevreden ouders en leerkrachten, maar relatief kritische leerlingen. Wat is er toen gedaan met dit signaal? Is dat besproken en is er toen bewust voor gekozen om het aantal uitstapjes niet te uit te breiden? Of is het signaal van de leerlingen toen blijven liggen? Wellicht is het praktisch haalbaar om meer culturele activiteiten te bezoeken door ouders een (kleine) extra bijdrage te laten betalen? Slechts een kleine 10% van de ouders geeft op voorhand aan geen extra bijdrage te willen betalen. De helft van de ouders heeft de vraag niet ingevuld of weet niet/ geen mening geantwoord. Wellicht dat deze ouders wel bereid zijn mee te betalen wanneer ze weten om welke activiteit het gaat en hoeveel de kosten bedragen. Tip: Bespreek met het team (mocht dat in de afgelopen twee jaar nog niet zijn gedaan) of het wenselijke en haalbaar is om vaker uitstapjes te organiseren en/of culturele voorstellingen te bezoeken. Zorg er ook voor dat het aansluit bij de onderwijskundige visie van de school. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

14 d. De leerkrachten Dit onderdeel gaat over de tevredenheid van ouders en leerlingen over de leerkrachten van de school. Deze beoordelingen kunnen vergeleken worden met het oordeel dat de leerkrachten over zichzelf geven. Benchmarktabel Ouders Leerlingen Leerkrachten De leerkrachten Score Score Score Score Score Score Het schoolteam presenteert zich als een professionele eenheid 3,76 3,45 3,13 3,05 4 3,71 De leerkracht maakt de lessen aantrekkelijk voor de leerlingen 3,82 3,67 3,43 3,32 3,77 3,77 De leerkrachten kunnen goed uitleggen 3,63 3,62 3,69 3,82 De leerkrachten maken leerlingen enthousiast voor leren 3,75 3,59 3,11 3,05 3,93 3,88 De leerkrachten houden tijdens de lessen rekening met wat leerlingen aankunnen 3,81 3,64 3,42 3,46 3,93 3,93 De leerkrachten houden rekening met wat leerlingen leuk vinden 3,66 3,51 2,39 2,50 3,71 3,63 De leerkrachten helpen leerlingen om een eigen mening te vormen 3,69 3,58 3,42 3,25 4 3,84 De leerkrachten hebben persoonlijke belangstelling voor leerlingen 3,73 3,61 3,56 3,41 3,93 3,91 De leerkrachten geven voldoende complimenten aan de kinderen 3,82 3,64 3,39 3,34 4 3,90 De leerkrachten hebben voldoende oog voor de verzorging van het werk van leerlingen 3,84 3,60 3,76 3,65 3,69 3,61 De leerkrachten zorgen voor voldoende orde en structuur in de klas 3,92 3,64 3,43 3,26 4 3,93 De leerkrachten leren de leerlingen hoe ze tijdens het werken zelfstandig een probleem op kunnen lossen 3,26 3,23 3,85 3,86 De leerkrachten slagen erin de leerlingen tot goede resultaten te brengen 3,83 3,64 3,78 3,67 3,77 3,68 De resultaten geven een zeer positief beeld van de leerkrachten van de Binnenmeer. Zowel ouders als leerkrachten antwoorden op alle stellingen zeer positief. Ook de leerlingen antwoorden op de meeste stellingen positief. Er is geen enkele stelling waarop meer dan 5% van de ouders een beetje mee oneens op antwoordt. (op geen enkele stelling wordt helemaal mee oneens geantwoord). Een aantal stellingen waar ouders opvallend positief op hebben geantwoord: De leerkrachten zorgen voor voldoende orde en structuur in de klas; De leerkrachten slagen er in de leerlingen tot goede resultaten te brengen; De leerkrachten geeft voldoende complimenten aan mijn kind. Een heel mooi resultaat! Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

15 Er is één stelling die opvallend laag scoort bij leerlingen (52% antwoordt helemaal/een beetje mee oneens): De juf of meester houdt in de les rekening met wat ik leuk vind. Andere stellingen waarbij een relatief groot deel van de leerlingen negatief heeft geantwoord (tussen 15-18%): De juf of meester leert mij hoe ik zelf tijdens het werken een probleem kan oplossen; De juf of meester maakt mij enthousiast om iets te leren; Alle juffen en meesters op school hebben dezelfde afspraken. Tip: Ga met de leerlingen in gesprek over deze aspecten. Welke ideeën hebben zij om dit te verbeteren? Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

16 e. De lessen In dit onderdeel zijn vragen gesteld aan leerlingen, leerkrachten en ouders over de lessen in de school. Benchmarktabel Ouders Leerlingen Leerkrachten De lessen Score Score Score Score Score Score De leerlingen kunnen op hun eigen manier leren en werken 3,62 3,49 3,15 3,22 3,5 3,46 De leerlingen werken vaak genoeg zelfstandig tijdens de les 3,86 3,69 3,51 3,42 3,86 3,83 De leerlingen werken vaak genoeg samen 3,82 3,76 3,06 3,12 3,43 3,59 Tijd voor de lessen wordt ook echt voor lesgeven of leren gebruikt 3,83 3,68 3,5 3,44 3,79 3,87 Op school wordt vaak genoeg tijd besteed aan het nieuws 3,79 3,60 3 2,92 3,36 3,35 Op deze school leren de leerlingen veel 3,84 3,62 3,74 3,65 4 3,90 Dit onderdeel laat een vergelijkbaar beeld zien als bij het onderdeel de leerkrachten : ouders en leerkrachten zijn (zeer) tevreden, leerlingen zijn relatief kritischer. Aandachtspunten die vanuit de leerlingen naar voren komen (20-25% antwoordt helemaal/een beetje mee oneens): In de klas wordt er niet vaak genoeg over het nieuws gepraat; Leerlingen kunnen niet vaak genoeg samenwerken met andere leerlingen; Leerlingen kunnen onvoldoende op hun eigen manier werken in de klas. Tip: Ook voor dit onderdeel geldt: leg deze aandachtspunten naast de visie van de school. Past het bij de visie van de school om het nieuws meer te betrekken, leerlingen vaker te laten samenwerken en/of leerlingen meer ruimte te geven om op hun eigen manier te werken? Zo ja, bespreek dan ook dit onderdeel binnen zowel het team als met leerlingen en inventariseer welke ideeën zij hebben om deze aspecten te verbeteren. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

17 f. Pedagogisch klimaat en veiligheid In dit onderdeel zijn vragen gesteld over de sfeer in de school en de omgang met elkaar en over de veiligheid in de school. Benchmarktabel Ouders Leerlingen Leerkrachten Pedagogisch klimaat en veiligheid Score Score Score Score Score Score Op school wordt niet of nauwelijks gepest 3,06 2,72 3,04 2,61 3,21 3,14 Als er gepest wordt dan grijpt de leerkracht op een goede manier in 3,57 3,45 3,57 3,28 3,79 3,86 Als er op school gepest wordt weten de leerlingen wat ze moeten doen 3,48 3,39 3,46 3,37 3,64 3,58 De leerkrachten luisteren naar kinderen als ze pestgedrag melden 3,57 3,33 3,67 3,32 3,93 3,95 Pesten via internet of telefoon (hyves, msn, sms) komt bij ons op school niet of nauwelijks voor 3,42 3,07 3,58 3,36 3,1 3,28 De leerkrachten leren de leerlingen hoe ze zelf een ruzie op kunnen lossen 3,73 3,54 3,65 3,41 4 3,91 Leerlingen gaan met plezier naar school 3,85 3,72 3,15 3,19 4 3,95 De leerlingen voelen zich veilig in de klas 3,93 3,74 3,72 3,56 3,93 3,93 De kinderen voelen zich veilig op het schoolplein 3,83 3,69 3,57 3,48 3,79 3,71 De leerkrachten hanteren duidelijke regels in de klas 3,94 3,75 3,82 3,67 3,93 3,97 Op school zijn er duidelijke regels 3,95 3,74 3,7 3,60 3,93 3,80 De leerlingen kunnen als zij een probleem hebben altijd bij iemand terecht in de school 3,7 3,65 3,5 3,46 3,93 3,95 De school neemt leerlingen serieus 3,66 3,52 3,25 3,13 3,71 3,78 Leerlingen hebben op school doorgaans voldoende vriendjes en vriendinnetjes 3,77 3,67 3,78 3,67 3,71 3,75 Leerlingen leren op school om te gaan met mensen die anders denken dan hij/zij zelf 3,77 3,61 3,26 3,21 3,86 3,81 De leerkrachten zijn erop gericht het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten 3,67 3,52 3,42 3,32 3,93 3,94 De leerkrachten leren de leerlingen om te gaan met teleurstellingen 3,62 3,49 2,79 2,79 3,64 3,69 De school geeft voldoende aandacht aan waarden en normen 3,82 3,64 3,36 3,38 3,93 3,93 Extra vragen aan ouders: Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

18 Extra vragen aan leerlingen: Net als op veel andere onderdelen, scoort de Binnenmeer ook op het onderdeel pedagogisch klimaat en veiligheid opvallend goed ten opzichte van andere scholen binnen Stichting. Ouders, leerkrachten en leerlingen lijken tevreden te zijn over de meeste aspecten binnen dit onderdeel. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de school zich heeft verbeterd op dit onderdeel. De scores van ouders en leerlingen op de stelling: Op deze school wordt niet of nauwelijks gepest zijn namelijk aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de Driehoeksmeting van 2010: De gemiddelde score van leerlingen ging van 2,73 (2010) naar 3,06 (2012) De gemiddelde score van ouders ging van 2,64 (2010) naar 3,04 (2012). Leerkrachten zijn vanaf 2010 mogelijk alerter op het pesten en kijken er daardoor nu kritischer naar dan in 2010, bij de leerkrachten zien we namelijk een lichte daling in de score: van 3,38 (2010) naar 3,21. Een mooi resultaat! Toch blijft preventie van en adequaat reageren op pestgedrag een blijvend punt van zorg. Het is moeilijk om het pesten helemaal uit te bannen, dus er blijvend bovenop zitten is de enige manier om het zo ver mogelijk terug te dringen. Want hoewel de Binnenmeer qua pesten beter scoort dan de gemiddelde school binnen Stichting, wordt er nog wel gepest: 5% van de leerlingen geeft aan regelmatig gepest te worden en 37% wordt soms gepest. Elk slachtoffer van pesten is er één te veel, dus blijf er aandacht aan schenken! Enkele stellingen waar relatief veel leerlingen negatief op antwoorden (22-28% antwoordt helemaal/een beetje mee eens): Op mijn school wordt er niet of nauwelijks gepest; Ik ga met plezier naar school; De leerkracht leert mij om te gaan met teleurstellingen. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

19 g. Samenwerking met ouders Aan ouders en aan leerkrachten is gevraagd naar hun mening over de samenwerking en communicatie tussen de school en ouders. Benchmarktabel Ouders Leerlingen Leerkrachten Samenwerking met ouders Score Score Score Score Score Score Ouders kunnen de leerkrachten gemakkelijk spreken als ze hierom vragen 3,97 3,84 3,93 3,92 Ouders kunnen de directeur gemakkelijk spreken als dit nodig is 3,97 3,82 3,93 3,71 Ouders worden tijdig (bijvoorbeeld via de nieuwsbrief) geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken 3,95 3,66 4 3,80 Ouders worden tijdig geïnformeerd over onderwijsontwikkelingen 3,83 3,52 4 3,72 Ouders worden tijdig geïnformeerd over de leervorderingen van hun kinderen 3,64 3,44 3,86 3,85 Ouders/ leerkrachten zijn tevreden over het schoolrapport 3,62 3,38 3,79 3,45 Ouders/ leerkrachten zijn tevreden over de (rapport) gesprekken 3,74 3,61 3,93 3,77 De leerkrachten nodigen ouders uit om mee te denken over de aanpak van hun kind 3,65 3,49 3,79 3,64 De leerkrachten nemen tijdig contact op met ouders als hun kind extra begeleiding nodig heeft 3,64 3,30 3,93 3,84 De school is duidelijk over wat zij van ouders verwacht 3,5 3,30 3,5 3,43 Er zijn via medezeggenschapsraad en ouderraad voldoende mogelijkheden voor ouders om inspraak te hebben op het schoolbeleid 3,67 3,51 3,79 3,80 De school neemt ouders serieus 3,73 3,57 4 3,91 Ouders worden voldoende ingeschakeld bij (onderwijs)activiteiten 3,89 3,73 3,53 3,54 3,86 3,75 Als ouders klachten hebben worden deze goed afgehandeld 3,6 3,51 4 3,84 In de bijlage staan de gegeven antwoorden weergegeven in staafdiagrammen. Zowel ouders als leerkrachten lijken zeer tevreden te zijn over de samenwerking van school met de ouders. Nagenoeg alle scores van de ouders zijn 3,6 of hoger en alle scores van leerkrachten zijn tussen de 3,8 en 4. Ook dit is weer een mooi resultaat om trots op te zijn! Aspecten van de samenwerking/communicatie waar ouders het meest tevreden over lijken te zijn: Het gemak waarmee ze leerkrachten of de directie te spreken krijgen als dat nodig is; De communicatie over de dagelijkse gang van zaken; De mate waarin ouders worden ingeschakeld bij activiteiten. Er komen dan ook geen aandachtspunten naar voren op dit onderdeel. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

20 h. Middelen en voorzieningen In dit onderdeel zijn vragen gesteld over de materiële middelen en voorzieningen binnen en buiten de school. Benchmarktabel Ouders Leerlingen Leerkrachten Middelen en voorzieningen Score Score Score Score Score Score De school ziet er van binnen gezellig uit 3,73 3,49 3,14 3,24 3,79 3,47 De school ziet er van buiten gezellig uit 3,72 3,22 2,91 3,08 3,79 3,19 De hal en de lokalen zijn netjes en schoon 3,34 3,24 3,24 3,14 2,86 2,97 De toiletten zijn netjes en schoon 2,84 2,89 2,35 2,40 3 3,09 Het schoolplein is aantrekkelijk ingericht 3,5 2,99 3,26 3,16 3,21 2,95 De leerlingen kunnen op school regelmatig op de computer werken 3,86 3,57 3,26 2,94 3,71 3,46 De leermiddelen die gebruikt worden (boeken, ICT) zijn boeiend en eigentijds 3,87 3,66 3,09 2,95 3,93 3,67 De veiligheid in en rondom de school is voldoende 3,65 3,39 3,51 3,46 3,64 3,64 Leerlingen die moeite hebben met leren krijgen voldoende zorg en begeleiding 3,59 3,30 3,55 3,70 3,71 3,60 Leerlingen die meer aankunnen krijgen voldoende extra leeraanbod 3,69 3,38 3,51 3,58 3,14 3,44 Leerlingen met sociaal-emotionele problemen krijgen voldoende extra begeleiding 3,43 3,10 2,75 3,06 3,71 3,40 Ouders/medewerkers/leerlingen zijn tevreden over de schooltijden 3,64 3,50 2,97 3,10 3,79 3,75 Ouders/medewerkers/leerlingen zijn tevreden over de opvang van kinderen bij afwezigheid van de leerkracht 3,71 3,61 3,68 3,58 4 3,82 Ouders/ medewerkers/ leerlingen zijn tevreden over de tussenschoolse opvang 3,62 3,48 2,4 2,57 3,31 3,27 In de bijlage staan de gegeven antwoorden weergegeven in staafdiagrammen. Dit is het enige onderdeel waarbij relatief veel aandachtspunten naar voren komen. Zoals te zien is in bovenstaande matrix is het een gebruikelijk beeld binnen Stichting dat dit onderdeel veel aandachtspunten bevat. (Dat is overigens op heel veel scholen een gebruikelijk beeld, niet alleen binnen Stichting ). Toch zijn ook op dit onderdeel ouders en leerkrachten weer relatief meer tevreden dan op andere scholen van Stichting. De meeste aandachtspunten komen dan ook vanuit de leerlingen. Mogelijke aandachtspunten die op dit onderdeel naar voren komen: Hygiëne en netheid toiletten en school 53% van de leerlingen, 30% van de ouders en leerkrachten vindt de toiletten niet schoon genoeg; 30% van de leerkrachten en 18% van de ouders vindt de school niet netjes en schoon genoeg. Aantrekkelijkheid school en schoolplein Vrij veel leerlingen vinden de school er van buiten (33%) en van binnen (20%) niet gezellig Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

21 genoeg uitzien. Ouders en leerkrachten zijn wel tevreden over deze aspecten. Ook is 21% van de leerlingen en 15% van de leerkrachten ontevreden over het schoolplein. Computergebruik en leermiddelen Ongeveer 1 op de 5 leerlingen vindt dat ze niet vaak genoeg op de computer mogen werken. Evenveel leerlingen vindt dat de boeken en computerprogramma s die de school gebruikt niet leuk genoeg zijn. Begeleiding zorgleerlingen Het is opvallend dat zo n 33% van de leerlingen denkt dat kinderen die moeite met hun gedrag hebben niet of niet genoeg worden begeleid. Van de ouders is slechts 8% (enigszins) ontevreden over de zorg en begeleiding van leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Leerkrachten zijn wel tevreden over dit aspect. Hoewel maar een klein percentage ouders ontevreden is over dit aspect, is het wellicht toch goed om aandacht te hebben voor dit aspect. Waarschijnlijk hebben alleen ouders waarvan het kind een zorgleerling is hier een duidelijke mening over op basis van hun eigen ervaringen, en dat is natuurlijk een veel kleiner percentage dan de totale ouderpopulatie. Schooltijden en tussenschoolse opvang Bijna 30% van de leerlingen is ontevreden over de schooltijden. Van de ouders is slechts 7% ontevreden over de schooltijden. Van de leerlingen die met enige regelmaat overblijven, geeft 38% aan dat het overblijven niet leuk genoeg is. Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer,

Rapportage driehoeksmeting De Branding

Rapportage driehoeksmeting De Branding Rapportage driehoeksmeting De Branding Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond onderzoek Methode onderzoek Leeswijzer Resultaten Responsoverzicht Rapportcijfer Schoolkeuzefactoren Resultaten per

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 Den Haag Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool, Hippolytushoef Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Binnen de stichting Akkoord! wordt eens per twee à drie jaar op alle scholen een tevredenheidonderzoek afgenomen. Zo n tevredenheidonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 PCBS De Vlieger Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden PCBS De Vlieger Percentage PCBS De Vlieger Percentage Alle scholen PCBS De Vlieger Resultaten tevredenheidspeiling 2011 Algemeen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 In de maand maart hebben alle ouders en de leerlingen van de groepen 5 t/m8 de kans gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2010 Breda Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 76 ouders/verzorgers hebben

Nadere informatie

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 CBS De Vijverhof Voorburg Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Herman Broerenschool Delft. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, september 2013

Herman Broerenschool Delft. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, september 2013 Delft Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2013 Haarlem, september 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Delft Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013 CBS Van Kampen Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Montessorischool Algemeen Onlangs hebben de ouders van Montessorischool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 58 ouders/verzorgers

Nadere informatie

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 BS De Vlierboom Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden BS De Vlierboom Percentage BS De Vlierboom Percentage Alle scholen Algemeen Onlangs hebben de ouders van BS De Vlierboom meegedaan

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 Amstelveen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 , Amstelveen Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 Berkel-Enschot Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Berkel-Enschot

Nadere informatie

R.K.B.S. De Palster Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K.B.S. De Palster Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K.B.S. De Palster Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 79% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 86% van

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011 Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, april 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Valkenswaard

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Mariaschool. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Mariaschool. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot'

Samenvatting. BS Mariaschool. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Mariaschool. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Mariaschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Mariaschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Maatwerk Vragenlijst. Thriantaschool - Emmen. Haarlem, februari 2011

Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Maatwerk Vragenlijst. Thriantaschool - Emmen. Haarlem, februari 2011 Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 - Emmen Haarlem, februari 2011 Maatwerk Vragenlijst Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 KBS St. Jozef Rijen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Stjelp/ Baard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'matig'

Samenvatting. BS De Stjelp/ Baard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'matig' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp Eerder dit jaar heeft onze school BS De Stjelp deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes Resultaten LTP2013 Antoniusschool Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 1 Scholen met Succes Antoniusschool, Asten Antoniusschool Asten Leerlingvredenheidspeiling

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Fontein/ Helden. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) SBO De Fontein

Samenvatting. SBO De Fontein/ Helden. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) SBO De Fontein Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) SBO De Fontein Eerder dit jaar heeft onze school SBO De Fontein deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Eerder dit jaar heeft onze school BS De Regenboog/ Meidoornlaan deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bron/ Den Bosch. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron

Samenvatting. BS De Bron/ Den Bosch. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron BS De Bron/ Den Bosch Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bron deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aloysiusschool/ Weerselo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool

Samenvatting. BS Aloysiusschool/ Weerselo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool BS Aloysiusschool/ Weerselo Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Aloysiusschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59 Enige tijd geleden heeft onze school BS School 59 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 228349 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Eerder dit jaar heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel BS Christoffel/ Gendringen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel Enige tijd geleden heeft onze school BS Christoffel deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Romte/ Itens. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot'

Samenvatting. BS De Romte/ Itens. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte Eerder dit jaar heeft onze school BS De Romte deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie