Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO"

Transcriptie

1 Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & I.M. Permentier, MSc Paterswolde, augustus

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Opbouw rapportage Onderzoeksmethode Respons...4 HOOFDSTUK 2 RESULTATEN Totaaloordeel Zo Kinderopvang & Relevantie van de onderwerpen Uitkomsten naar vestiging Zo Kinderopvang & in perspectief Stellingen over Zo Kinderopvang & Benchmark vergelijking...17 HOOFDSTUK 3 CONCLUSIE Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang...26 BIJLAGE 1 TABELLEN ACHTERGRONDGEGEVENS RESPONDENTEN...27 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING In opdracht van Zo Kinderopvang & is door onderzoeks- en adviesbureau Vyvoj een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in dit rapport gepresenteerd en uitgelegd. Daarnaast worden de resultaten vergeleken met de benchmark die Vyvoj samen met een partnerorganisatie ontwikkeld heeft. Vyvoj heeft in de afgelopen jaren meer dan 270 benchmark klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De benchmark waarmee gewerkt wordt in dit onderzoek is echter uitsluitend samengesteld uit de resultaten van de meest recent uitgevoerde onderzoeken. Op deze manier blijven de benchmark-cijfers actueel. Momenteel is de benchmark samengesteld uit de resultaten van 55 kinderdagverblijf-, 56 buitenschoolse opvang-, 21 peuterspeelzaalorganisaties en 15 gastouderbureaus. De resultaten uit de benchmark worden gebruikt om de huidige resultaten van Zo Kinderopvang & in perspectief van de kinderopvangbranche als geheel te plaatsen. 1.1 OPBOUW RAPPORTAGE De rapportage van het klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit drie documenten: Totaalrapport: in dit document worden de belangrijkste en de meest in het oog springende resultaten overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten uit de benchmark. In de bijlage van het totaalrapport zijn tevens de achtergrondgegevens van de respondenten te vinden. Tabellenrapport: in het tabellenrapport worden alle resultaten van Zo Kinderopvang & in tabellen en grafieken gepresenteerd. Ook in dit rapport is een vergelijking met de benchmark opgenomen. Open vragen bijlage: in dit document worden alle antwoorden op de open vragen gegeven uitgesplitst naar vestiging. Voor u ligt het totaalrapport. De opbouw is als volgt: In deze inleiding wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd. In het tweede hoofdstuk worden de meest opvallende resultaten getoond in heldere tabellen en figuren waarin de vergelijking wordt getroffen tussen de vestigingen en met de benchmark. Tot slot worden in de conclusies de meest opvallende uitkomsten besproken. In bijlage 1 wordt een totaaloverzicht gegeven van de achtergrondgegevens van de respondenten. Voor de opbouw van het tabellenrapport wordt verwezen naar de inleiding van dat rapport. 1.2 ONDERZOEKSMETHODE Het onderzoek is afgenomen aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Voor elke werksoort ( en ) is een aparte vragenlijst beschikbaar. Een gestandaardiseerde vragenlijst maakt het mogelijk om de resultaten van de eigen organisatie te vergelijken met de benchmark en met eerder uitgevoerd onderzoek. De vragenlijst bestaat uit twee delen met daarbinnen verschillende onderwerpen. In de vragenlijst wordt klanten gevraagd een oordeel te geven over verschillende onderwerpen als geheel, maar ook over verschillende deelaspecten Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

4 per onderwerp. Verder komt er een aantal stellingen aan bod over het welzijn van de kinderen. Ten slotte wordt klanten gevraagd een eindoordeel te geven over de opvang die Zo Kinderopvang & verzorgt en over de organisatie als geheel. De structuur van de vragenlijsten ziet er als volgt uit. Tabel 1: Opbouw vragenlijst en Onderwerpen: Openingstijden Accommodatie Opvang Verzorging Pedagogisch klimaat Pedagogisch medewerkers Informatie en Communicatie op de locatie Communicatie en Beleid Organisatie Ouderparticipatie en Oudercommissie Administratie Prijs-kwaliteitverhouding Stellingen Totaaloordeel opvang Totaaloordeel organisatie Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

5 Het onderzoek is digitaal uitgevoerd. In juni 2011 hebben de klanten van Zo Kinderopvang & een ontvangen met daarin een link naar de online vragenlijst. Daarbij ontvingen zij een uitleg over hoe zij konden inloggen op hun persoonlijke vragenlijst. De officiële responsperiode duurde drie weken en had als einddatum 18 juli Tijdens deze periode is in overleg met Zo Kinderopvang & besloten om de responsperiode te verlengen met één week om klanten die nog niet gereageerd hadden alsnog de gelegenheid te geven de vragenlijst in te vullen. De einddatum werd daardoor 25 juli Na deze periode zijn de resultaten geanalyseerd en verwerkt in de rapportage. 1.3 RESPONS Responspercentages geven weer hoeveel van de beoogde deelnemers aan het onderzoek de vragenlijst daadwerkelijk hebben ingevuld. Een hoge respons betekent een grotere kans dat de meningen van alle klanten goed vertegenwoordigd worden in het onderzoek. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de respons per werksoort en per vestiging. In verband met de anonimiteit worden in de onderzoeken van Vyvoj geen gegevens gerapporteerd van vestigingen met minder dan vijf respondenten. Om deze reden zijn in dit rapport, net als in het tabellenrapport, de resultaten van de volgende vestiging niet opgenomen: Vredenburchweg. Deze resultaten zijn uiteraard wel meegewogen in het eindoordeel over de organisatie. Respons Het responspercentage voor dit onderzoek bedraagt voor het 60,2%, van de 611 beoogde deelnemers hebben 368 respondenten de vragenlijst ingevuld. Voordat de data geanalyseerd wordt, vindt een dataschoning plaats, waarbij respondenten die te weinig gegevens hebben ingevuld uit de dataset worden gehaald. Na dataschoning bedroeg de netto respons 59,9 % (366 respondenten). Tabel 2: Responsoverzicht Aantal klanten Aantal respondenten Responspercentage Klovenier ,3% Schans ,0% 2e Sweelinckstraat ,3% Jan van Nassaustraat ,6% Julianalaan ,9% Riouwstraat ,0% Sijzenlaan ,7% Van Nijenrodestraat ,4% Oosteinde ,5% Kleine Kamer ,7% Totaal ,2% Netto respons* ,9% *De netto respons is het aantal respondenten dat overblijft nadat de respondenten verwijderd zijn die een klein percentage van de vragenlijst hebben ingevuld of die niet serieus hebben ingevuld. Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

6 Respons Voor de ligt het responspercentage op 40,9%. Dit betekent dat van de 247 beoogde deelnemers 101 respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. Na dataschoning bedroeg de netto respons 39,7% (98 respondenten). Tabel 3: Responsoverzicht Aantal klanten Aantal respondenten Responspercentage Aanloop ,2% Schans ,3% Groene Hart ,8% 2e Sweelinckstraat ,9% Waalsdorp ,9% Van Nijenrodestraat ,3% Totaal ,9% Netto respons* ,7% *De netto respons is het aantal respondenten dat overblijft nadat de respondenten verwijderd zijn die een klein percentage van de vragenlijst hebben ingevuld of die niet serieus hebben ingevuld. In verband met de anonimiteit worden in de onderzoeken van Vyvoj geen gegevens gerapporteerd van vestigingen met minder dan vijf respondenten. Om deze reden zijn in dit rapport, net als in het tabellenrapport, vestigingen geclusterd. Het gaat om het volgende cluster: Waalsdorp/Van Nijenrodestraat. HOOFDSTUK 2 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de meest opvallende resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & besproken. Resultaten worden geïnterpreteerd door middel van een vergelijking met de benchmark. In paragrafen 2.1 vindt u de door de klanten gegeven totaaloordelen over Zo Kinderopvang &. Paragraaf 2.2 laat zien welke onderwerpen klanten het belangrijkst en het minst belangrijk vinden in hun totaaloordelen over de opvang en de organisatie. Paragraaf 2.3 bevat de verschillen tussen de vestigingen. In paragraaf 2.4 worden de meest opvallende resultaten in vergelijking met de benchmark en met vorig onderzoek gerapporteerd. Daarna worden in paragraaf 2.5 de resultaten op een aantal stellingen over Zo Kinderopvang & behandeld. Een uitgebreide vergelijking met de benchmark vindt u tot slot in paragraaf 2.6. Een volledig overzicht van alle cijfers op organisatieniveau en per vestiging, in vergelijking met de benchmark is te vinden in het tabellenrapport. De resultaten op de deelaspecten zijn tot stand gekomen door de zeven categorieën om te zetten naar cijfers. Het gaat om de volgende categorieën en cijfers: zeer slecht (3); slecht (4); niet voldoende (5); voldoende (6); ruim voldoende (7); goed (8); zeer goed (9). Het rapportcijfer voor het onderwerp is het daadwerkelijke rapportcijfer wat de klanten voor het onderwerp hebben gegeven. Het rapportcijfer is dus een op zichzelf staand cijfer en geen Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

7 gemiddelde van de scores op de deelaspecten. De resultaten op de deelaspecten kunnen afwijken van de resultaten op de rapportcijfers. 2.1 TOTAALOORDEEL ZO KINDEROPVANG & Om de belangrijkste resultaten in één oogopslag te kunnen bekijken zijn in de volgende figuren de gemiddelde rapportcijfers voor de onderwerpen weergegeven voor Zo Kinderopvang & en de benchmark. Allereerst wordt er ingegaan op de resultaten van de kinderdagverblijven, gevolgd door de resultaten van de buitenschoolse opvang. Figuur 2.1: Verschil Zo Kinderopvang & en de benchmark Benchmark Zo Kinderopvang & De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit Rapportcijfer Administratie Rapportcijfer Openingstijden 0,4 Rapportcijfer Organisatie Rapportcijfer Accommodatie 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 Rapportcijfer Verzorging Rapportcijfer Pedagogisch klimaat Rapportcijfer Oudercommissie Rapportcijfer Medewerkers Rapportcijfer Communicatie Rapportcijfer Beleid Rapportcijfer Opvang Rapportcijfer Informatie Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

8 Figuur 2.2: Gemiddelde rapportcijfers per onderwerp 8,5 Benchmark Zo Kinderopvang & 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Rapportcijfer Openingstijden Rapportcijfer Accommodatie Rapportcijfer Verzorging Rapportcijfer Pedagogisch klimaat Rapportcijfer Medewerkers Rapportcijfer Informatie Rapportcijfer Opvang Rapportcijfer Beleid Rapportcijfer Communicatie Rapportcijfer Oudercommissie Rapportcijfer Administratie De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit Rapportcijfer Organisatie Figuur 2.3: Rapportcijfers van totaaloordelen Benchmark Zo Kinderopvang & Rapportcijfer Organisatie Rapportcijfer Opvang 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

9 Figuur 2.4: Verschil Zo Kinderopvang & : en de benchmark Benchmark Zo Kinderopvang & Rapportcijfer Openingstijden Rapportcijfer Organisatie 1 Rapportcijfer Accommodatie De hoogte van de bijdrage die u zelf 0,5 betaalt in relatie tot de geleverde Rapportcijfer Verzorging 0 kwaliteit Rapportcijfer Administratie -0,5-1 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat Rapportcijfer Oudercommissie Rapportcijfer Medewerkers Rapportcijfer Communicatie Rapportcijfer Beleid Rapportcijfer Informatie Rapportcijfer Opvang Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

10 Figuur 2.5: Gemiddelde rapportcijfers per onderwerp 8,5 Benchmark Zo Kinderopvang & 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Rapportcijfer Openingstijden Rapportcijfer Accommodatie Rapportcijfer Verzorging Rapportcijfer Pedagogisch klimaat Rapportcijfer Medewerkers Rapportcijfer Informatie Rapportcijfer Opvang Rapportcijfer Beleid Rapportcijfer Communicatie Rapportcijfer Oudercommissie Rapportcijfer Administratie De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit Rapportcijfer Organisatie Figuur 2.6: Rapportcijfers van totaaloordelen Benchmark Zo Kinderopvang & Rapportcijfer Organisatie Rapportcijfer Opvang 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

11 2.2 RELEVANTIE VAN DE ONDERWERPEN Niet alle in de vragenlijst behandelde onderwerpen zijn voor iedereen even belangrijk. De klanten van Zo Kinderopvang & hebben aangegeven welke onderwerpen zij meer en minder van belang vinden. In onderstaande grafieken zijn de percentages opgenomen van respondenten die de verschillende onderwerpen hebben aangekruist als meest of minst belangrijk. Aangezien men meerdere onderwerpen kan aankruisen tellen de percentages niet op tot 100%, maar tot meer dan 100%. Figuur2.7: Belangscores onderwerpen Belangscores Belang oudercommissie Belang tarief Belang administratieve processen Belang beleid en communicatie - organisatie Belang informatie en communicatie - locatie Belang medewerkers Minst belangrijk Meest belangrijk Belang pedagogisch klimaat Belang verzorging Belang accommodatie en voorzieningen Belang openings- en sluitingstijden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figuur 2.8: Belangscores onderwerpen Belangscores Prijs De organisatie: administratieve processen De organisatie: oudercommissie De organisatie: beleid en communicatie Informatie en communicatie op de vestiging Pedagogisch medewerkers Minst belangrijk Meest belangrijk Pedagogisch klimaat Verzorging Accommodatie en voorzieningen Openingstijden en flexibiliteit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

12 2.3 UITKOMSTEN NAAR VESTIGING Hieronder wordt een totaaloverzicht van de rapportcijfers van het onderdeel opvang op het niveau van de vestiging weergegeven. In deze tabel wordt met kleuren aangegeven of cijfers boven of onder het gemiddelde van Zo Kinderopvang & liggen. De gemiddelde resultaten voor Zo Kinderopvang & worden hierbij als uitgangspunt genomen. In de tabel is te zien dat deze rij een gele kleur heeft. De resultaten van de verschillende vestigingen hebben een rode, oranje, gele, licht groene of donker groene kleur. Hoe groener de kleur van het resultaat, hoe hoger het aspect door de respondenten op de vestiging beoordeeld is in vergelijking met het organisatiegemiddelde. Een rodere kleur wijst op een lager dan gemiddeld oordeel. Onderaan de tabel is tevens aangegeven hoe groot de variatie tussen de resultaten van verschillende vestigingen is. Tabel 2.1: Rapportcijfers per vestiging Rapportcijfer Openingstijden Rapportcijfer Accommodatie Rapportcijfer Verzorging Rapportcijfer Pedagogisch klimaat Rapportcijfer Medewerkers Rapportcijfer Informatie Rapportcijfer Opvang Benchmark 7,4 7,4 7,5 7,4 7,7 7,1 7,9 Zo Kinderopvang & 7,8 7,2 7,5 7,6 7,7 7,3 8,0 Regio Haaglanden 7,8 7,2 7,5 7,6 7,8 7,3 8,0 Brabant 7,8 7,3 7,6 7,6 7,7 7,1 8,0 Vestiging 2e Sweelinckstraat 8,1 7,1 7,4 7,5 7,6 7,3 8,0 Jan van Nassaustraat 7,8 7,0 7,3 7,5 7,6 7,0 7,9 Oosteinde 7,6 7,4 7,5 7,6 7,6 7,4 8,1 Van Nijenrodestraat 7,3 6,8 7,2 7,4 7,9 7,3 7,9 Julianalaan 8,1 7,3 7,5 7,7 8,1 7,5 8,2 Kleine Kamer 7,4 7,5 8,0 8,1 8,3 7,1 8,4 Klovenier 8,0 7,0 7,9 7,9 7,7 7,6 8,1 Schans 7,6 7,6 7,4 7,4 7,6 6,8 7,9 Riouwstraat 7,9 7,5 7,5 7,4 7,7 7,3 7,9 Sijzenlaan 7,8 7,2 7,3 7,5 7,7 7,2 7,8 Hoogste score 8,1 7,6 8,0 8,1 8,3 7,6 8,4 Laagste score 7,3 6,8 7,2 7,4 7,6 6,8 7,8 Range 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

13 Tabel 2.1: Rapportcijfers per vestiging (vervolg) Rapportcijfer Beleid Rapportcijfer Communicatie Rapportcijfer Oudercommissie Rapportcijfer Administratie De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit Rapportcijfer Organisatie Benchmark 7,1 7,0 6,7 7,1 7,1 7,4 Zo Kinderopvang & 7,2 7,2 6,7 7,3 6,5 7,6 Regio Haaglanden 7,3 7,3 6,7 7,4 6,5 7,7 Brabant 7,2 7,1 6,5 7,2 6,6 7,6 Vestiging 2e Sweelinckstraat 7,3 7,1 5,7 7,3 6,2 7,5 Jan van Nassaustraat 7,3 7,4 6,9 7,0 6,7 7,4 Oosteinde 7,5 7,5 7,1 7,7 6,5 7,8 Van Nijenrodestraat 6,8 6,8 7,1 7,1 5,8 7,3 Julianalaan 7,6 7,6 6,7 7,6 6,9 7,9 Kleine Kamer 7,2 6,9 6,9 7,8 6,7 8,1 Klovenier 7,6 7,6 7,0 7,2 6,7 7,7 Schans 6,9 6,8 6,1 7,1 6,5 7,5 Riouwstraat 7,1 7,3 6,4 7,4 6,5 7,6 Sijzenlaan 7,1 7,2 7,0 7,1 6,8 7,5 Hoogste score 7,6 7,6 7,1 7,8 6,9 8,1 Laagste score 6,8 6,8 5,7 7,0 5,8 7,3 Range 0,8 0,8 1,5 0,8 1,1 0,8 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

14 Tabel 2.2: Rapportcijfers per vestiging Rapportcijfer Openingstijden Rapportcijfer Accommodatie Rapportcijfer Verzorging Rapportcijfer Pedagogisch klimaat Rapportcijfer Medewerkers Rapportcijfer Informatie Rapportcijfer Opvang Benchmark 7,5 7,1 7,2 7,1 7,3 6,7 7,5 Zo Kinderopvang & 7,7 7,0 7,2 7,2 7,4 7,3 7,6 Regio Haaglanden 7,7 6,7 7,1 7,0 7,1 6,8 7,1 Brabant 7,7 7,1 7,3 7,3 7,6 7,5 7,8 Vestiging 2de Sweelinckstraat 7,8 6,5 7,1 6,9 7,2 6,5 7,2 Waalsdorp/Van Nijenrodestraat 7,5 6,6 6,9 6,6 6,6 6,7 6,6 Schans 7,5 6,6 6,9 6,9 7,3 7,0 7,7 Groene Hart 7,5 7,5 7,3 7,5 7,7 7,6 7,7 Aanloop 8,1 7,0 7,7 7,3 7,8 7,9 7,9 Hoogste score 8,1 7,5 7,7 7,5 7,8 7,9 7,9 Laagste score 7,5 6,5 6,9 6,6 6,6 6,5 6,6 Range 0,7 1,0 0,8 0,8 1,2 1,4 1,3 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

15 Tabel 2.2: Rapportcijfers per vestiging (vervolg) Rapportcijfer Beleid Rapportcijfer Communicatie Rapportcijfer Oudercommissie Rapportcijfer Administratie De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit Rapportcijfer Organisatie Benchmark 6,9 6,7 6,3 7,0 7,0 7,2 Zo Kinderopvang & 7,1 7,1 6,2 7,0 6,5 7,3 Regio Haaglanden 6,9 6,7 6,3 6,9 6,4 7,0 Brabant 7,3 7,2 6,2 7,1 6,5 7,5 Vestiging 2de Sweelinckstraat 6,8 6,3 6,2 6,8 6,3 7,0 Waalsdorp/Van Nijenrodestraat 6,6 6,7 6,5 6,5 6,6 6,9 Schans 6,6 6,6 5,8 6,6 5,9 6,9 Groene Hart 7,5 7,4 6,2 7,5 6,7 7,5 Aanloop 7,5 7,5 6,7 7,1 6,8 7,8 Hoogste score 7,5 7,5 6,7 7,5 6,8 7,8 Laagste score 6,6 6,3 5,8 6,5 5,9 6,9 Range 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

16 2.4 ZO KINDEROPVANG & IN PERSPECTIEF In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van deelaspecten die relatief (dat wil zeggen in vergelijking met de benchmark) laag of juist hoog beoordeeld worden door de klanten van Zo Kinderopvang &. Onderstaande tabellen geven een overzicht in vergelijking met de benchmark. Tabel 2.3: Opvallende resultaten van de deelaspecten, een vergelijking met de benchmark Zo Kinderopvang & Benchmark Verschil* Relatief hoogste scores Informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid van het kinderdagverblijf 7,5 6,8 0,66 Het aantal sluitingsdagen per jaar 7,9 7,3 0,60 De mogelijkheid om dagdelen te ruilen 6,7 6,2 0,58 Relatief laagste scores De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit 6,5 7,1-0,61 De vestiging van het kinderdagverblijf: bereikbaarheid, parkeergelegenheid 6,8 7,2-0,40 Het aantal wisselingen in het team 6,7 7,0-0,29 *Door afronding van getallen kunnen de resultaten uit de kolom verschil een tiende afwijken van het verschil tussen de hier gepresenteerde resultaten uit het huidig onderzoek en de benchmark. Tabel 2.4: Opvallende resultaten in de deelaspecten, een vergelijking met de benchmark Relatief hoogste scores Zo Kinderopvang & Benchmark Verschil* De klachtenregeling 7,2 6,5 0,74 De mogelijkheid van extra opvang (buiten uw vaste dagdelen) 7,6 6,8 0,71 Informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid op de buitenschoolse opvang 7,1 6,4 0,66 Relatief laagste scores De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit 6,5 7,1-0,57 De sfeer en uitstraling van de vestiging 6,9 7,1-0,26 De facturering (correctheid en duidelijkheid) 6,9 7,2-0,23 *Door afronding van getallen kunnen de resultaten uit de kolom verschil een tiende afwijken van het verschil tussen de hier gepresenteerde resultaten uit het huidig onderzoek en de benchmark. Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

17 2.9 STELLINGEN OVER ZO KINDEROPVANG & Een indicatie van hoe tevreden ouders zijn met de door Zo Kinderopvang & geboden opvang, is of zij de organisatie zouden aanraden aan een goede vriend(in). Bovengemiddeld veel ouders zouden het kinderdagverblijf van Zo zeker aanraden. Bij de buitenschoolse opvang is dit niet het geval. Hier zouden ruim 11% van de ouders Zo Kinderopvang & waarschijnlijk of zeker niet aanraden. Tabel 2.5: Zou u een goede vriend(in) die kinderopvang nodig heeft Zo Kinderopvang & als organisatie aanraden? in % Zou u een goede vriend(in) die kinderopvang nodig heeft Zo Kinderopvang & aanraden? Zo Kinderopvang & Benchmark Zo Kinderopvang & Benchmark Zeker wel 72,5% 62,8% 42,4% 52,1% Waarschijnlijk wel 23,8% 33,2% 45,9% 40,1% Waarschijnlijk niet 3,1% 3,3% 10,6% 6,5% Zeker niet 0,6% 0,7% 1,2% 1,4% Totaal 100% 100% 100% 100% Ook hoe de kinderen de opvang ervaren is van belang voor de mate waarin de ouders tevreden zijn over de opvang. De ouders kregen hier drie stellingen over voorgelegd. De kinderen die naar het kinderdagverblijf van Zo gaan zijn positiever over de opvang, volgens hun ouders, dan landelijk het geval is. Bij de buitenschoolse opvang van Zo vinden kinderen het minder leuk om naar de opvang te gaan dan landelijk het geval is. De kinderen voelen zich wel meer op hun gemak bij de pedagogisch medewerkers dan in de benchmark. Tabel 2.6: Stellingen over hoe het kind de opvang vindt (percentages) in % Zo Kinderopvang & Benchmark Zo Kinderopvang & Benchmark Altijd 45,2% 48,7% 14,6% 25,4% Vindt uw kind het Meestal 41,3% 42,1% 44,9% 46,1% leuk om naar de Soms wel, soms niet 11,4% 8,1% 32,6% 22,6% kinderopvang te Meestal niet gaan? 2,1% 0,9% 6,7% 5,3% Nooit 0,2% 1,1% 0,7% Altijd 52,6% 51,8% 40,4% 45,4% Voelt uw kind zich Meestal 41,7% 42,5% 53,9% 43,0% op zijn gemak bij Soms wel, soms niet de pedagogisch 5,4% 5,3% 4,5% 10,4% Meestal niet medewerker(s)? 0,3% 0,3% 1,1% 0,9% Nooit 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% Altijd Laat u uw kind met een gerust hart achter op de opvang? 68,7% - 67,4% - Meestal 25,7% - 30,3% - Soms wel, soms niet 4,8% - 2,2% - Meestal niet Nooit 0,6% - 0,0% - 0,3% - 0,0% - Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

18 2.10 BENCHMARK VERGELIJKING In deze paragraaf worden de resultaten van het huidige onderzoek bij Zo Kinderopvang & vergeleken met de benchmark. Deze benchmark is samengesteld met de resultaten van 55 kinderdagverblijven, 56 buitenschoolse opvang-organisaties die Zo Kinderopvang & voorgingen in de uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek. Een + wordt gegeven wanneer de organisatie op dit onderdeel in de bovenste 25% van de benchmark scoort. Een wordt gegeven wanneer de organisatie op dit onderdeel in de onderste 25% van de benchmark scoort. Bij een score die in de middelste 50% van de benchmark zit, wordt dit vak leeg gelaten. Heeft de organisatie het hoogste cijfer in de benchmark dan wordt dit aangegeven met het woord BESTE, heeft de organisatie het laagste cijfer in de benchmark dan wordt dit aangegeven met het woord SLECHTSTE. Tabel 2.7: Benchmarkresultaten kinderdagverblijven Kinderdagverblijf Overzicht totaalcijfers Vestigingsspecifiek Zo Kinderopvang & Worst case Benchmark Rapportcijfer Openingstijden + 7,8 6,5 7,3 7,4 7,5 8,5 Rapportcijfer Accommodatie 7,3 6,6 7,2 7,4 7,5 8,3 Rapportcijfer Verzorging 7,5 7,0 7,3 7,5 7,6 8,4 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat + 7,6 6,9 7,3 7,4 7,6 8,4 Rapportcijfer Medewerkers 7,8 6,9 7,6 7,7 7,9 8,7 Rapportcijfer Informatie + 7,3 6,0 6,9 7,1 7,3 8,2 Rapportcijfer Opvang 8,0 7,4 7,8 7,9 8,0 8,4 Organisatiespecifiek Rapportcijfer Beleid + 7,3 6,3 7,0 7,1 7,3 7,9 Rapportcijfer Communicatie + 7,3 6,2 6,8 7,0 7,3 7,7 Rapportcijfer Oudercommissie 6,7 6,0 6,5 6,7 6,9 7,8 Rapportcijfer Administratie + 7,4 6,1 6,8 7,1 7,4 8,8 Rapportcijfer Organisatie 7,6 6,3 7,2 7,4 7,6 8,0 De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt in relatie tot de geleverde kwaliteit 1 SLECHTSTE 6,5 6,5 7,0 7,1 7,3 7,9 Oordelen op aspecten Openingstijden en flexibilteit De tijden voor het brengen van uw kind + 8,3 7,3 7,8 8,0 8,1 8,6 De tijden voor het ophalen van uw kind + 8,1 6,9 7,6 7,8 8,1 8,6 De mogelijkheid om dagdelen te ruilen + 6,7 5,4 6,0 6,2 6,5 7,7 De mogelijkheid van extra opvang (buiten uw vaste dagdelen) + 6,7 5,5 6,1 6,3 6,6 7,5 Het aantal sluitingsdagen per jaar + 7,9 6,4 7,0 7,3 7,6 8,0 Onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case 1 Vergelijking met benchmark van afgelopen half jaar toont mediaanwaarde 6,9. Zo scoort niet het slechtste. Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

19 Tabel 2.7: Benchmarkresultaten kinderdagverblijven ( vervolg) Kinderdagverblijf Accommodatie en voorzieningen Zo Kinderopvang & Worst case Benchmark De locatie van het kinderdagverblijf: bereikbaarheid, parkeergelegenheid - 6,8 5,5 7,0 7,2 7,5 8,4 De sfeer en uitstraling van de accommodatie 7,4 6,6 7,2 7,5 7,6 8,4 De hygiëne in het gebouw 7,2 6,4 7,0 7,2 7,4 8,3 Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. 6,8 5,5 6,6 6,8 7,0 8,1 Veiligheid in het gebouw 7,3 6,3 7,0 7,2 7,3 8,3 De verzorgingsruimte en de sanitaire voorzieningen in het kinderdagverblijf 7,1 6,6 7,0 7,2 7,4 8,1 Slaapruimten 7,1 6,4 6,8 7,0 7,2 8,0 Groeps- en speelruimte binnen (voldoende ruimte en licht) 7,3 6,8 7,3 7,4 7,5 8,0 Variëteit materiaal binnen (spelletjes, speelgoed, knutselspullen etc.) 7,6 6,7 7,4 7,5 7,7 8,4 Speelruimte buiten (voldoende ruimte, voldoende uitdaging) - 7,1 6,3 7,1 7,4 7,6 8,1 Variëteit materiaal buiten (speeltoestellen, zandbak, driewielers etc.) 7,2 6,3 7,1 7,4 7,5 8,1 Veiligheid buiten het gebouw 7,1 6,1 7,0 7,1 7,3 8,1 Verzorging Kwaliteit en variatie van voeding 7,5 6,9 7,2 7,4 7,5 7,9 Beleid met betrekking tot snoepen, traktaties en tussendoortjes + 7,6 6,8 7,2 7,4 7,5 8,0 Rekening houden met speciale eetgewoontes, dieet, allergie e.d. + 7,8 6,8 7,5 7,6 7,7 8,2 Slapen en rusten + 7,6 6,8 7,3 7,4 7,5 8,1 Verschonen + 7,3 6,7 7,1 7,2 7,3 8,0 Toezicht op lichamelijke hygiëne (handen wassen etc.) 7,3 6,8 7,1 7,2 7,3 8,2 Zindelijkheidstraining 7,2 6,7 7,0 7,2 7,4 8,0 Aandacht voor de uiterlijke verzorging van uw kind 7,1 6,6 6,9 7,1 7,2 7,9 Wijze waarop gehandeld wordt bij ziekte van uw kind + 7,8 7,3 7,4 7,5 7,6 8,2 Pedagogisch klimaat Het aantal kinderen in de groep + 7,3 6,6 7,0 7,1 7,3 8,2 Activiteiten met uitdaging voor uw kind 7,3 6,7 7,1 7,3 7,5 8,1 Stimuleren van de creativiteit 7,4 6,8 7,2 7,4 7,5 8,1 Aandacht voor taalontwikkeling 7,3 6,6 7,1 7,2 7,4 8,1 Aandacht voor sociale vaardigheden 7,5 6,8 7,3 7,4 7,5 8,3 Aandacht voor het wenproces bijvoorbeeld bij de start of bij overgang naar een andere groep + 7,6 6,8 7,3 7,5 7,6 8,2 Aandacht voor waarden en normen als respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en eerlijkheid + 7,6 6,9 7,4 7,5 7,6 8,3 Aandacht voor ontwikkeling van weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde + 7,5 6,8 7,3 7,4 7,5 8,2 Bewaken van een emotioneel veilige omgeving + 7,6 7,1 7,3 7,4 7,6 8,3 Onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

20 Tabel 2.7: Benchmarkresultaten kinderdagverblijven ( vervolg) Benchmark Kinderdagverblijf Pedagogisch medewerkers Zo Kinderopvang & De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers: verzorging en opvoedkundig + 7,6 6,8 7,3 7,4 7,6 8,3 De persoonlijke aandacht voor uw kind bij vertrek/aankomst 7,7 6,8 7,5 7,7 7,8 8,4 De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij u en uw kind 7,8 7,0 7,6 7,8 7,9 8,4 De inzet en het enthousiasme van de pedagogisch medewerkers + 8,0 7,1 7,7 7,9 8,0 8,5 De terugkoppeling aan u over uw kind als u uw kind haalt 7,5 6,5 7,2 7,4 7,5 8,3 De sfeer in het team van medewerkers 7,7 7,0 7,5 7,7 7,8 8,5 Het aantal medewerkers in de groep + 7,4 6,7 7,1 7,2 7,4 8,4 Het aantal wisselingen in het team - 6,7 6,0 6,7 7,0 7,3 8,4 Rekening houden met individuele wensen ouders (activiteiten, voeding, medicijngebruik, slapen etc.) 7,6 6,7 7,4 7,5 7,7 8,4 Taalgebruik en taalbeheersing van de pedagogisch medewerkers 7,4 7,0 7,4 7,5 7,6 8,4 Informatie en communicatie op locatie Informatie over de praktische zaken op het kinderdagverblijf: rondom sluitingsdagen, medewerkers en samenstelling team + 7,6 6,0 7,0 7,2 7,4 8,2 Informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid van het kinderdagverblijf + 7,5 5,4 6,6 6,8 7,0 7,8 Informatie over de ontwikkeling van uw kind + 7,1 5,6 6,6 7,0 7,1 7,7 De frequentie van de kindbesprekingen/10-minuten gesprekken over uw kind 6,8 5,5 6,1 6,5 7,0 7,9 De inhoud van de kindbesprekingen/10-minuten gesprekken 7,1 5,9 6,9 7,0 7,2 8,2 De bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de vestigingsmanager 7,1 6,1 6,6 7,0 7,1 8,4 De klantgerichtheid van de vestigingsmanager + 7,3 6,2 6,7 7,0 7,3 8,4 Worst case Onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

21 Tabel 2.7: Benchmarkresultaten kinderdagverblijven ( vervolg) Benchmark Kinderdagverblijf Organisatie: beleid en communicatie Zo Kinderopvang & Het pedagogisch beleid dat de organisatie heeft geformuleerd + 7,5 6,3 7,0 7,2 7,3 7,9 De wijze waarop de organisatie toeziet op de handhaving van dit pedagogisch beleid + 7,3 6,1 6,8 7,0 7,2 7,9 Het beleid dat de organisatie heeft met betrekking tot personeel; werving en opleiding 7,1 6,1 6,8 7,0 7,2 8,0 Het plaatsingsbeleid en de wachtlijstprocedure + 7,0 6,1 6,4 6,6 7,0 7,8 Schriftelijke communicatie door de organisatie + 7,4 5,8 6,7 7,0 7,1 7,9 De informatievoorziening middels de website + 7,0 6,1 6,7 6,8 7,0 7,8 De klachtenregeling 6,8 5,3 6,4 6,6 6,9 7,8 De wijze waarop de organisatie de ouders/verzorgers betrekt bij het beleid en de uitvoering daarvan + 7,0 5,8 6,5 6,7 6,9 7,9 De ouderavonden + 7,2 4,8 6,4 6,7 6,9 7,8 Organisatie: Oudercommissie Het functioneren van de oudercommissie + 7,2 6,0 6,6 6,7 6,9 7,7 De informatievoorziening door de oudercommissie 6,5 5,3 6,2 6,4 6,6 7,9 De bereikbaarheid van de oudercommissie 6,8 6,1 6,5 6,8 6,9 7,6 Organisatie: Administratieve processen De afhandeling van aanmelding en plaatsing + 7,3 5,4 6,5 6,8 7,2 7,8 Klantgerichte houding + 7,4 6,1 6,9 7,1 7,3 7,9 De wijze waarop men omgaat met de privacy en met uw gegevens + 7,6 6,6 7,2 7,4 7,5 7,9 De facturering (correctheid en duidelijkheid) 7,3 6,5 7,2 7,4 7,5 8,0 De bereikbaarheid van de administratie (kantooruren, telefonische bereikbaarheid) 7,4 6,3 6,9 7,1 7,4 7,8 Worst case Onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

22 Tabel 2.8: Benchmarkresultaten buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Overzicht totaalcijfers Opvang Zo Kinderopvang & Worst case Benchmark Rapportcijfer Openingstijden + 7,7 6,8 7,3 7,5 7,7 8,5 Rapportcijfer Accommodatie 7,0 6,2 6,9 7,1 7,2 7,9 Rapportcijfer Verzorging 7,2 6,7 7,1 7,2 7,3 8,0 Rapportcijfer Pedagogisch klimaat 7,2 6,2 6,9 7,1 7,3 8,2 Rapportcijfer Medewerkers 7,4 6,5 7,1 7,3 7,6 8,3 Rapportcijfer Informatie + 7,3 5,7 6,5 6,7 6,9 8,2 Rapportcijfer Opvang 7,6 6,7 7,3 7,5 7,7 8,5 Organisatie Rapportcijfer Beleid + 7,1 6,0 6,7 6,9 7,1 7,9 Rapportcijfer Communicatie + 7,1 5,6 6,5 6,7 7,1 7,8 Rapportcijfer Oudercommissie 6,2 5,6 6,2 6,3 6,5 7,7 Rapportcijfer Administratie 7,0 5,9 6,8 7,0 7,2 7,8 Rapportcijfer Organisatie 7,3 5,9 6,8 7,2 7,4 8,0 De hoogte van uw ouderbijdrage in relatie tot de geleverde kwaliteit 2-6,5 6,4 6,9 7,0 7,2 8,0 Oordelen op aspecten Openingstijden en flexibiliteit De tijden voor het brengen van uw kind 7,8 7,3 7,6 7,8 8,0 8,7 De tijden voor het ophalen van uw kind 7,8 5,9 7,4 7,7 7,9 8,4 De mogelijkheid om dagdelen te ruilen + 7,1 5,2 6,4 6,6 7,0 8,7 De mogelijkheid van extra opvang (buiten uw vaste dagdelen) + 7,6 5,9 6,5 6,8 7,1 8,8 Het aantal sluitingsdagen per jaar + 7,6 6,0 7,1 7,3 7,5 8,0 De flexibiliteit bij opvang bij schoolvrije dagen 7,6 5,7 7,2 7,5 7,7 8,6 Accommodatie en voorzieningen De locatie van de buitenschoolse opvang: bereikbaarheid, parkeergelegenheid 7,1 5,9 7,1 7,3 7,5 8,2 De sfeer en uitstraling van de accommodatie 6,9 6,0 6,8 7,1 7,3 8,2 De hygiëne in het gebouw 6,8 5,9 6,5 6,8 7,0 8,2 Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. 6,7 5,5 6,4 6,7 6,8 7,8 Veiligheid in het gebouw + 7,0 6,0 6,6 6,8 7,0 7,9 De sanitaire voorzieningen van de buitenschoolse opvang 6,7 6,0 6,3 6,6 6,8 7,8 Groeps- en speelruimte binnen (voldoende ruimte en licht) 7,1 6,4 6,9 7,1 7,3 7,9 Onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case 2 Vergelijking met benchmark van afgelopen half jaar toont lagere mediaanwaarde: 6,9. Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

23 Tabel 2.8: Benchmarkresultaten buitenschoolse opvang (vervolg) Benchmark Buitenschoolse opvang Zo Kinderopvang & Worst case Onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case Accommodatie en voorzieningen Variëteit materiaal binnen (spelletjes, speelgoed, knutselspullen etc.) 7,3 6,4 7,1 7,3 7,5 8,6 Speelruimte buiten (voldoende ruimte, voldoende uitdaging) 7,1 6,3 6,8 7,0 7,2 8,0 Variëteit materiaal buiten (speeltoestellen, zandbak etc.) 6,9 6,0 6,5 6,8 7,1 8,1 Veiligheid buiten het gebouw + 7,0 6,1 6,6 6,7 7,0 7,7 De wijze waarop kinderen van school naar de vestiging gaan + 7,9 6,8 7,3 7,4 7,6 8,4 Verzorging Kwaliteit en variatie van voeding 7,2 6,7 6,9 7,1 7,3 8,1 Beleid met betrekking tot snoepen, traktaties en tussendoortjes 7,3 6,7 7,0 7,1 7,3 8,1 Rekening houden met speciale eetgewoontes, dieet, allergie e.d. 7,3 6,6 7,1 7,3 7,4 8,4 Toezicht op lichamelijke hygiëne + 7,1 6,1 6,6 6,8 7,0 8,3 Aandacht voor de uiterlijke verzorging van uw kind + 7,0 6,0 6,5 6,7 6,8 7,5 De wijze waarop gehandeld wordt bij ziekte van uw kind 7,4 6,9 7,2 7,3 7,4 8,5 Pedagogisch klimaat Het aantal kinderen in de groep + 7,0 6,2 6,7 6,8 7,0 8,3 Activiteiten met uitdaging voor uw kind 6,9 6,0 6,7 6,9 7,1 8,5 Stimuleren van de creativiteit 6,9 6,1 6,8 7,0 7,1 8,5 Aandacht voor taalontwikkeling + 7,0 5,8 6,4 6,7 6,9 8,2 Aandacht voor sociale vaardigheden 7,0 6,3 6,7 6,9 7,1 8,0 Aandacht voor het wenproces, bijvoorbeeld bij de start of bij de overgang naar een andere groep + 7,3 6,2 6,7 7,0 7,1 8,2 Aandacht voor waarden en normen als respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en eerlijkheid 7,3 6,5 7,0 7,1 7,3 8,2 Aandacht voor ontwikkeling van weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde + 7,1 6,1 6,8 6,9 7,1 8,0 Bewaken van een emotioneel veilige omgeving 7,2 6,3 6,9 7,0 7,2 8,1 Omgang problematisch gedrag kinderen (ruzies, agressief gedrag etc.) + 7,1 6,1 6,7 6,9 7,0 8,0 De begeleiding van uw kind tijdens de buitenschoolse opvang + 7,2 6,3 6,8 7,0 7,2 8,1 De zelfstandigheid van de kinderen en de afspraken daarover + 7,2 6,5 6,9 7,1 7,2 8,1 Het aanbod van activiteiten op de vestiging voor de kinderen 6,9 6,2 6,8 6,9 7,1 8,4 Het aanbod van de activiteiten tijdens de vakantie + 7,5 6,5 7,1 7,2 7,5 8,4 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

24 Tabel 2.8: Benchmarkresultaten buitenschoolse opvang (vervolg) Buitenschoolse opvang Pedagogisch medewerkers Zo Kinderopvang & Worst case Benchmark De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers: verzorging en opvoedkundig 7,2 6,2 6,8 7,0 7,2 8,1 De persoonlijke aandacht voor uw kind bij vertrek/aankomst 7,2 6,3 6,9 7,1 7,3 8,4 De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij u en uw kind + 7,4 6,4 7,0 7,2 7,4 8,4 De inzet en het enthousiasme van de pedagogisch medewerkers 7,4 6,6 7,2 7,4 7,6 8,6 De terugkoppeling aan u over uw kind als u uw kind haalt + 7,1 6,0 6,5 6,8 7,0 8,4 De sfeer in het team van medewerkers 7,4 6,6 7,1 7,3 7,5 8,6 Het aantal medewerkers in de groep + 7,2 6,2 6,8 7,0 7,1 8,2 Het aantal wisselingen in het team 6,7 5,7 6,6 6,8 7,1 8,3 Rekening houden met individuele wensen ouders (activiteiten, voeding, medicijngebruik, slapen etc.) + 7,4 6,4 7,0 7,2 7,3 8,3 Taalgebruik en taalbeheersing van de pedagogisch medewerkers + 7,4 6,5 7,0 7,3 7,4 8,3 Informatie en communicatie op locatie Informatie over de praktische zaken van de buitenschoolse opvang: rondom sluitingsdagen, medewerkers en samenstelling team + 7,4 5,8 6,6 6,8 7,0 8,3 Informatie over het pedagogisch- en verzorgingsbeleid op de buitenschoolse opvang + 7,1 5,2 6,0 6,4 6,7 8,2 Informatie over de ontwikkeling van uw kind + 6,9 5,1 5,9 6,3 6,5 8,2 De frequentie van de kindbesprekingen/10-minuten gesprekken over uw kind + 6,8 4,5 5,5 6,2 6,3 8,1 De inhoud van de kindbesprekingen/10-minuten gesprekken + 6,9 4,9 6,0 6,6 6,7 8,2 De bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de vestigingsmanager + 7,2 5,4 6,2 6,7 7,1 8,4 De klantgerichtheid van de vestigingsmanager + 7,4 5,5 6,4 6,8 7,2 8,4 Onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

25 Tabel 2.8: Benchmarkresultaten buitenschoolse opvang (vervolg) Buitenschoolse opvang Organisatie: Beleid en communicatie Zo Kinderopvang & Worst case Benchmark Het pedagogisch beleid dat de organisatie heeft geformuleerd + 7,3 6,0 6,7 6,8 7,0 7,8 De wijze waarop de organisatie toeziet op de handhaving van dit pedagogisch beleid + 7,0 5,7 6,6 6,7 6,8 7,8 Het beleid dat de organisatie heeft met betrekking tot personeel; werving en opleiding + 7,0 5,8 6,6 6,6 6,8 7,5 Het plaatsingsbeleid en de wachtlijstprocedure + 7,1 5,9 6,3 6,5 6,9 8,1 Schriftelijke communicatie door de organisatie + 7,1 5,8 6,4 6,6 6,8 7,7 De informatievoorziening middels de website + 7,0 5,7 6,5 6,6 6,7 7,7 De klachtenregeling + 7,2 5,1 6,1 6,5 6,7 8,0 De wijze waarop de organisatie de ouders/verzorgers betrekt bij het beleid en de uitvoering daarvan + 6,8 5,2 6,2 6,3 6,6 7,9 De ouderavonden + 6,8 4,8 5,9 6,4 6,5 7,6 Organisatie: Oudercommissie Het functioneren van de oudercommissie + 6,5 5,2 6,1 6,4 6,5 7,3 Informatievoorziening door de oudercommissie 5,8 4,7 5,7 5,9 6,2 6,7 De bereikbaarheid van de oudercommissie + 6,4 5,5 6,1 6,2 6,4 6,8 Organisatie: Administratie De afhandeling van aanmelding en plaatsing 7,0 5,2 6,5 6,9 7,1 7,9 Klantgerichte houding + 7,3 5,7 6,7 6,8 7,1 7,9 De wijze waarop men omgaat met de privacy en met uw gegevens + 7,5 6,6 7,0 7,2 7,3 7,9 De facturering (correctheid en duidelijkheid) 6,9 6,2 6,9 7,2 7,3 8,0 De bereikbaarheid van de administratie (kantooruren, telefonische bereikbaarheid) 7,0 6,0 6,7 7,0 7,2 7,8 Onderste 25% Mediaan Bovenste 25% Best Case Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

26 HOOFDSTUK 3 CONCLUSIE Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek gepresenteerd per werksoort. Eerst wordt er gekeken naar punten waarmee Zo Kinderopvang & zich in positieve zin kan onderscheiden. Vervolgens wordt een aantal aandachtspunten aangedragen waar de komende jaren meer aandacht aan besteed zou kunnen worden. 3.1 KINDERDAGVERBLIJVEN Waar kan Zo Kinderopvang & trots op zijn? De ouders of verzorgers met kinderen op een kinderdagverblijf van Zo Kinderopvang & zijn op vrijwel alle vlakken tevreden. Er wordt op bijna alle onderwerpen en deelaspecten op of boven het landelijk gemiddelde gescoord. Ouders zijn met name erg te spreken over de organisatie van Zo Kinderopvang &. Hier scoren de kinderdagverblijven op 3 van de 6 onderwerpen bij de beste 25% in de benchmark. Met name in de communicatie en informatievoorziening onderscheidt Zo Kinderopvang & zich van andere organisaties. De verschillen tussen de vestigingen op de organisatiekenmerken zijn het grootst op het onderwerp oudercommissie (Oosteinde en Van Nijenrodestraat 7,1; 2 e Sweelinckstraat 5,7) gevolgd door de verschillen op het onderwerp prijs-kwaliteitverhouding (Julianalaan 6,9; Van Nijenrodestraat 5,8). Ook op opvangkenmerken die door ouders belangrijk worden gevonden, zoals de medewerkers en het pedagogisch klimaat scoort Zo Kinderopvang & boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn de ouders relatief zeer te spreken over de opvangkenmerken openingstijden, pedagogisch klimaat en informatie. Op deze drie onderwerpen scoren de kinderdagverblijven van Zo Kinderopvang & bij de bovenste 25% organisaties in de landelijke benchmark. De verschillen in scores op de opvangkenmerken tussen de vestigingen variëren van 6 tienden verschil (rapportcijfer opvang) tot 8 tienden verschil (accommodatie, verzorging, medewerkers en informatie). Er zijn duidelijk vestigingen die zich positief onderscheiden van het organisatiegemiddelde op de meeste opvangkenmerken (zoals Kleine Kamer, Julianalaan en Klovenier), maar ook ten minste één vestiging die zich juist negatief onderscheidt. Mogelijke aandachtspunten voor toekomstig beleid Ouders zijn benedengemiddeld te spreken over de accommodatie van het kinderdagverblijf waar hun kind heen gaat. Hierbij scoort Zo bij de laagste 25% wat betreft de speelruimte buiten en de locatie van het kinderdagverblijf. Daarnaast is het raadzaam om met name aandacht te blijven besteden aan de onderwerpen die het meest belangrijk worden gevonden (1. medewerkers, 2. verzorging, 3. pedagogisch klimaat). Op deze onderwerpen scoort Zo goed, iets om trots op te zijn. Enkel op het taalgebruik van medewerkers en het aantal wisselingen in het team wordt minder gescoord. Wellicht geeft het medewerkertevredenheidsonderzoek handvatten om de stabiliteit in het team te verbeteren. Ouders zijn minder tevreden met de prijs-kwaliteitverhouding. Dit beeld dient genuanceerd te worden. Het laatste half jaar is de waardering van deze verhouding bij vrijwel alle organisaties aanzienlijk lager dan voorheen. Kijkend naar de 15 organisaties die het afgelopen half jaar onderzoek hebben uitgevoerd zien we dat het gemiddelde rapportcijfer met een 6,9 lager ligt en het verschil met het cijfer van Zo (6,5) aanmerkelijk kleiner is. Wellicht is de Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

27 landelijke trend waarin mensen minder te spreken zijn over de prijs-kwaliteitverhouding te verklaren doordat mensen hier bewuster mee bezig zijn door de berichtgeving over recessie en stijgende kosten van de kinderopvang. Waar Zo als organisatie heel goed scoort is er ruimte ter verbetering op enkele vestigingen. De beoordeling verschilt behoorlijk tussen vestigingen. Om hier vorm aan te geven kan er op andere vestigingen gekeken worden en in het tabellenrapport nader bekeken worden welke deelaspecten nu meer aandacht behoeven op deze vestiging(en). 3.2 BUITENSCHOOLSE OPVANG Waar kan Zo Kinderopvang & trots op zijn? In vergelijking met de landelijke benchmark scoort de buitenschoolse opvang van Zo goed. Er zijn slechts drie onderwerpen van de dertien waar Zo Kinderopvang & iets beneden de benchmark scoort. Op de opvangkenmerken scoort Zo relatief goed op de openingstijden en de informatie (bij de bovenste 25% in de benchmark). Het totaalcijfer voor de opvang ligt met een 7,6 net boven het landelijk gemiddelde (7,5). Op de organisatiekenmerken scoort de buitenschoolse opvang van Zo met name goed op het beleid en de communicatie (bij de bovenste 25% in de benchmark). Op 13 van de 17 deelonderwerpen over de organisatie scoort Zo Kinderopvang & bij de bovenste 25% van de benchmark. Het totaalcijfer voor de organisatie geven ouders met kinderen op de bij Zo een 7,3 (benchmark: 7,2). Al met al kan de buitenschoolse opvang van Zo Kinderopvang & met name erg trots zijn op de informatievoorziening op vestigings- en organisatieniveau. Mogelijke aandachtspunten voor toekomstig beleid Wat betreft de opvangkenmerken behoeft de accommodatie van de buitenschoolse opvang extra aandacht: de deelaspecten vestiging van de en de sfeer en uitstraling van de accommodatie scoren benedengemiddeld. Extra aandacht is hier des te meer gewenst omdat de accommodatie het belangrijkst wordt gevonden door ouders met kinderen op de buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn de verschillen voor het totaalcijfer opvang aanzienlijk tussen de verschillende vestigingen (Aanloop 7,9; Waalsdorp/Van Nijenrodestraat 6,6). Eén van de vestigingen scoort ruim beneden het organisatiegemiddelde. Op regioniveau is te zien dat de in Brabant een hogere waardering krijgt dan de in regio Haaglanden. Wat betreft de organisatiekenmerken zijn de ouders minder tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding (Zo 6,5; Benchmark 7,0), ook het cijfer voor de oudercommissie ligt iets beneden de benchmark (Zo 6,2; Benchmark 6,3). Op het totaalcijfer voor de organisatie scoren twee vestigingen net geen 7 (Waalsdorp en Schans). Wat opvalt is dat een aanzienlijk deel van de ouders de buitenschoolse opvang van Zo Kinderopvang & niet zouden aanraden aan vrienden (waarschijnlijk niet/zeker niet Zo 11,8%; benchmark 7,9%). Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

28 BIJLAGE 1 TABELLEN ACHTERGRONDGEGEVENS RESPONDENTEN Figuur 1: Leeftijd kind 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Tabel 1: Gebruik opvang in aantal dagdelen/dagen per week Aantal Percentage Benchmark 1 dagdeel 15 4,1 2,1% 2 dagdelen 53 14,6 21,8% 3 dagdelen 35 9,6 11,0% 4 dagdelen ,0 34,6% 5 dagdelen 2 0,5 4,8% 6 dagdelen ,7 21,0% 7 dagdelen 0 0,0 0,7% 8 dagdelen 31 8,5 3,0% 9 dagdelen 1 0,3 0,1% 10 dagdelen 6 1,6 0,9% Totaal (1) ,0 100,0% Gemiddeld gebruik (dagdelen) 4,6 4,1 1 dag 28 29,2 22,7% 2 dagen 38 39,6 45,7% 3 dagen 27 28,1 22,4% 4 dagen 2 2,1 5,6% 5 dagen 1 1,0 3,7% Totaal (1) ,0 100,0% Gemiddeld gebruik (dagen) 2,1 2,3 Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

29 Tabel 2: Gebruik kinderopvang sinds Minder dan 6 maanden Tussen 6 maanden en 1 jaar Aantal Percentage Benchmark 44 12,0 14,7% 53 14,5 17,8% Tussen 1 en 2 jaar 97 26,5 26,6% Tussen 2 en 4 jaar ,4 27,3% 4 jaar of meer 57 15,6 13,7% Totaal (3) ,0 100,0% Minder dan 6 maanden Tussen 6 maanden en 1 jaar 7 7,1 13,2% 8 8,2 14,4% Tussen 1 en 2 jaar 19 19,4 19,2% Tussen 2 en 4 jaar 33 33,7 22,5% 4 jaar of meer 31 31,6 30,6% Totaal (3) ,0 100,0% Tabel 3: Geslacht Aantal Percentage Benchmark Vrouw ,4 82,0% Man 62 19,6 18,0% Totaal (4) ,0 100,0% Vrouw 64 75,3 82,3% Man 21 24,7 17,7% Totaal (4) ,0 100,0% Tabel 4: Burgerlijke staat Gehuwd of samenwonend Aantal Percentage Benchmark ,9 93,5% Eenoudergezin 16 5,1 5,8% Anders. 0 0,0 0,7% Totaal (5) ,0 100,0% Gehuwd of samenwonend 75 92,6 82,3% Eenoudergezin 6 7,4 16,5% Anders. 0 0,0 1,1% Totaal (5) 81 0,0 100,0% Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

30 Tabel 5: Aantal thuis wonende kinderen Aantal Percentage Benchmark 1 kind ,6 45,3% 2 kinderen ,4 43,8% 3 kinderen 45 14,1 9,5% 4 kinderen 6 1,9 1,2% 5 of meer kinderen 0 0,0 0,2% Totaal (6) ,0 100,0% 1 kind 14 16,9 24,2% 2 kinderen 53 63,9 59,0% 3 kinderen 16 19,3 14,9% 4 kinderen 0 0,0 1,6% 5 of meer kinderen 0 0,0 0,3% Totaal (6) ,0 100,0% Tabel 6: Gebruik andere vormen van opvang Aantal Percentage Benchmark Nee ,8% 55,9% Ja, betaalde oppas 44 14,4% 8,1% Ja, onbetaalde oppas Ja, andere vorm van formele kinderopvang ,7% 27,2% 16 5,2% 5,7% Anders 25 8,2% 6,8% Nee 61 76,3% 68,3% Ja, betaalde oppas 7 8,8% 9,6% Ja, onbetaalde oppas Ja, andere vorm van formele kinderopvang 14 17,5% 14,2% 1 1,3% 3,0% Anders 5 6,3% 7,6% Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

31 Tabel 7: Hoogst genoten opleiding Lager onderwijs, basisonderwijs LBO/ VBO (LTS, LEAO etc.) Aantal Percentage Benchmark 0 0,0 0,3% 1 0,3 1,9% MAVO, (M) ULO 5 1,6 2,6% HAVO 5 1,6 3,4% VWO 2 0,6 1,1% MBO 35 11,0 25,5% HBO (HTS, HEAO, Soc. Academie) Wetenschappelijk onderwijs ,0 40,2% ,9 24,9% Totaal (7) ,0 100,0% Lager onderwijs, basisonderwijs LBO/ VBO (LTS, LEAO etc.) 0 0,0 0,3% 0 0,0 1,8% MAVO, (M) ULO 0 0,0 3,5% HAVO 1 1,2 5,0% VWO 0 0,0 1,7% MBO 23 28,0 22,7% HBO (HTS, HEAO, Soc. Academie) Wetenschappelijk onderwijs 30 36,6 38,7% 28 34,1 26,3% Totaal (7) ,0 100,0% Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

32 Tabel 8: Hoogst genoten opleiding; partner Lager onderwijs, basisonderwijs LBO/ VBO (LTS, LEAO etc.) Aantal Percentage Benchmark 0 0,0 0,3% 5 1,6 4,8% MAVO, (M)ULO 2 0,6 3,0% HAVO 8 2,5 2,3% VWO 2 0,6 1,2% MBO 48 15,2 23,7% HBO (HTS, HEAO, Soc. Academie) Wetenschappelijk onderwijs Niet van toepassing, geen partner 85 26,9 33,9% ,7 23,3% 9 2,8 7,5% Totaal (8) ,0 100,0% Lager onderwijs, basisonderwijs LBO/ VBO (LTS, LEAO etc.) 0 0,0 0,3% 5 6,1 4,6% MAVO, (M)ULO 4 4,9 2,8% HAVO 1 1,2 2,2% VWO 0 0,0 1,3% MBO 17 20,7 17,9% HBO (HTS, HEAO, Soc. Academie) Wetenschappelijk onderwijs Niet van toepassing, geen partner 18 22,0 29,3% 32 39,0 22,0% 5 6,1 19,6% Totaal (8) ,0 100,0% Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

33 Tabel 9: Aantal uren werk per week Aantal Percentage Benchmark Geen werk 2 0,6 1,8% 8 uur of minder 1 0,3 0,8% 9-16 uur 7 2,2 6,3% uur 76 24,2 37,5% uur 87 27,7 29,9% uur 79 25,2 13,4% 40 uur of meer 58 18,5 9,7% Niet van toepassing 4 1,3 0,7% Totaal (9) ,0% Geen werk 0 0,0 1,2% 8 uur of minder 0 0,0 0,4% 9-16 uur 4 4,9 6,3% uur 16 19,8 34,8% uur 28 34,6 30,0% uur 15 18,5 16,0% 40 uur of meer 17 21,0 10,9% Niet van toepassing 1 1,2 0,5% Totaal (9) ,0 100,0% Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

34 Tabel 10: Aantal uren werk per week: partner Aantal Percentage Benchmark Geen werk 3 1,0 0,4% 8 uur of minder 0 0,0 0,2% 9-16 uur 3 1,0 1,3% uur 11 3,6 7,1% uur 41 13,3 16,4% uur 85 27,5 26,0% 40 uur of meer ,2 42,0% Niet van toepassing 11 3,6 6,7% Totaal (10) ,0% Geen werk 0 0,0 0,2% 8 uur of minder 0 0,0 0,1% 9-16 uur 0 0,0 1,0% uur 9 11,1 6,9% uur 11 13,6 14,4% uur 23 28,4 23,3% 40 uur of meer 34 42,0 38,2% Niet van toepassing 4 4,9 15,9% Totaal (10) ,0 100,0% Totaalrapport KTO bij Zo Kinderopvang &

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010

Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 Tabellenrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 F.A. Brugge MSc Paterswolde, januari 2011 e-mail: onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 1 juni 2014. Drs. A. Luiten

Klanttevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 1 juni 2014. Drs. A. Luiten Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, 1 juni 2014 NL Eyes / Rapport KTO 2014.doc 1 juni 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1.1 Opbouw rapport... 3 1.2 Werkwijze onderzoek... 4

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012 Hoofdrapportage Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, oktober 2012 NL Eyes / Rapport Dikkie & Dik KTO 2012.doc 30 oktober 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010

Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 . Totaalrapport Vyvoj Onderzoek en advies Klanttevredenheidsonderzoek bij SKSG Kinderopvang 2010 F.A. Brugge MSc Paterswolde, januari 2011 e-mail: onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Algemeen 1) Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? - 0 jaar 3-1 jaar 6-2 jaar 5-3 jaar 12 2) Hoe bent u in contact gekomen met onze organisatie?

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid

Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid Wat vinden onze klanten er van? Klant- en kindtevredenheid Noordelijke Dag van de Kinderopvang Aanmelding: afweging Tevredenheid tot nu toe: afwegingen Verwachtingen Investeringen (entree, reistijd, tijd)

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij SKA 2011

Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij SKA 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Gastouders Basic Vyvoj Onderzoek en advies bij 2011 I.M. Permentier MSc Paterswolde, Juni 2011 e-mail: onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids) Inopdrachtvan: SuzanneBakker Locatiemanager,CityKids Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidCityKids

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes) Inopdrachtvan: MilouPeys Directie,KleineMaatjes Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Juni2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineMaatjes

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Klanttevredenheidsmeting Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Qrne E. Visser April 2012 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 %

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 % Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? 23.53% = 0 jaar 29.41% = 1 jaar 29.41% = 2 jaar 17.65% = 3 jaar Hoe bent u in contact gekomen met Stichting Kinderdagverblijf Brabant 37.84% Via familie, vrienden,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO A. Minnema BSc Paterswolde,oktober 2009 e-mail: info@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Resultaten 4 3. Conclusie 14 Bijlage

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) De)Schavuiten)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) De)Schavuiten) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) De)Schavuiten) Inopdrachtvan: ChristavanderBorn Directie,DeSchavuiten Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidDeSchavuiten

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen. Rapport Kenmerk: Januari 2017

Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen. Rapport Kenmerk: Januari 2017 Dynamo Tevredenheid Peuterspeelzalen Rapport Kenmerk: 20462 Januari 2017 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding Achtergrond 4 Doelstelling 4 Leeswijzer 5 Conclusies 6 Resultaten Communicatie tussen Dynamo

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 In opdracht van Swazoom is in het voorjaar van 2015 door NL-Eyes een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. NL- Eyes is een onafhankelijk bureau voor kwantitatief

Nadere informatie

14 medewerkers? 12 Hoe vindt u de persoonlijke aandacht voor uw kind? Hoe vindt u de betrokkenheid van de pedagogische medewerkers bij uw

14 medewerkers? 12 Hoe vindt u de persoonlijke aandacht voor uw kind? Hoe vindt u de betrokkenheid van de pedagogische medewerkers bij uw 1 Waarom heeft u gekozen voor deze BSO? 2 Wat vindt u van de schriftelijke communicatie van de BSO? 3 Wat vindt u van de mondelinge communicatie van de BSO? 4 Wat vindt u van de praktische zaken rondom

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014. Drs. A. Luiten

MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014. Avonturijn. NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014. Drs. A. Luiten MBTO: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014 Avonturijn Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, 2 juni 2014 NL Eyes / Rapport MBTO Avonturijn 2014.doc 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1.1 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Moveoo Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker januari 2012 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009 Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Stichting Grimm Haarlem, maart 2009 Verklaring termen en begrippen Profileringspunten en Verbeterpunten. De top 10 van de pluspunten

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Klachtenreglement Koningskinderen

Klachtenreglement Koningskinderen Klachtenreglement Koningskinderen Datum: 1 januari 2016 Vestiging: Dit klachtenreglement geldt voor alle vestigingen van Koningskinderen 1 Inleiding Koningskinderen wil een organisatie zijn waar de klant

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen 2015-2016 Dit rapport toont de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. In het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn de leerlingen bevraagd naar hun algemene tevredenheid

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Pedicure Salon Lammie Type pedicure: Medisch Datum: 19-05-2016 Pagina 1 van 24 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek... 4 2.1.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Mappa)Mondo)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Mappa)Mondo) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Mappa)Mondo) Inopdrachtvan: AndréPotters Locatiemanager,MappaMondo Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidMappaMondo

Nadere informatie