2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS"

Transcriptie

1 JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Luxemburg, 19 april 2013 Fusie van (het "Fuserende Subfonds") met JPMorgan s US Dynamic 130/30 (het "Ontvangende Subfonds") en naamswijziging van het Ontvangende Subfonds Geachte aandeelhouder, Omdat u aandeelhouder bent van het Fuserende Subfonds, stel ik u hierbij namens de Raad van Bestuur (het "Bestuur") van JPMorgan s (de "Maatschappij") op de hoogte van de fusie van het Fuserende Subfonds met het Ontvangende Subfonds, beide subfondsen van de Maatschappij, en van de naamswijziging van het Ontvangende Subfonds. In deze brief wordt, in overeenstemming met het huidige prospectus van de Maatschappij (het "Prospectus") en de statuten van de Maatschappij (de "Statuten"), de fusie beschreven die met ingang van 31 mei 2013 (de "Ingangsdatum") van kracht wordt. Het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds worden beide beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (de "Beheermaatschappij"), een gereglementeerde Luxemburgse beheermaatschappij. 1. REDENEN EN VOORDELEN VAN DE FUSIE Na aanzienlijke uitstromen uit het Fuserende Subfonds heeft het Bestuur goedkeuring verleend aan de fusie om de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds de mogelijkheid te bieden te beleggen in een subfonds dat in het verleden betere resultaten heeft laten zien 1 en vooruitzichten biedt op sterkere groei in de toekomst. 2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Subfonds met het Ontvangende Subfonds. Omdat de activa van het Ontvangende Subfonds rechtstreeks of via het gebruik van afgeleide financiële instrumenten worden belegd, is het fonds blootgesteld aan extra risico's: De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn. Dit komt doordat een kleine verandering in de waarde van het onderliggende actief een grote verandering in de waarde van het afgeleide financiële instrument kan veroorzaken. Daarom kunnen beleggingen in dergelijke instrumenten leiden tot verliezen die groter zijn dan het door het Ontvangende Subfonds belegde bedrag. Het mogelijke verlies dat voortvloeit uit een shortpositie in een effect kan onbeperkt zijn, omdat er geen bovengrens is aan de koers van het effect. Het shortsellen van beleggingen kan onderhevig zijn aan veranderingen in wet- en 1 Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

2 regelgeving, die een negatieve impact kunnen hebben op het rendement voor beleggers. Er is geen garantie dat het gebruik van long- en shortposities leidt tot een beter beleggingsrendement. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het Ontvangende Subfonds een prestatievergoeding in rekening brengt. In bijlage 1 vindt u hierover meer informatie. Raadpleeg het volledige prospectus voor informatie over de methode voor de berekening van de prestatievergoeding. 3. RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS Op de Ingangsdatum ontvangt u aandelen van het Ontvangende Subfonds op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van uw bestaande aandelenklasse en de intrinsieke waarde per aandeel van de overeenkomstige aandelenklasse in het Ontvangende Subfonds zoals berekend op de Ingangsdatum. De specifieke kenmerken van de desbetreffende aandelenklassen worden uiteengezet in bijlage 1 bij deze brief. Om eventuele twijfel hierover te voorkomen, willen wij erop wijzen dat u blijft profiteren van de algemene ICBE-beleggersbescherming, aangezien u blijft beleggen in dezelfde Maatschappij. Tevens kunt u blijven deelnemen aan vergaderingen van aandeelhouders en daar uw stemrecht blijven uitoefenen, en op alle waarderingsdagen een verzoek tot inkoop of conversie van aandelen indienen (zoals beschreven in het Prospectus). Als u naar aanleiding van de fusie uw aandelen in het Fuserende Subfonds wilt laten inkopen, worden de gebruikelijke inkoopkosten niet in rekening gebracht, mits uw verzoek hiertoe uiterlijk op 28 mei 2013 (de "Uiterste Inkoopdatum") om uur MET is ontvangen. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw inkoopopdracht op of vóór uur MET op de Uiterste Inkoopdatum door ons is ontvangen. Inkoopopdrachten worden in overeenstemming met de voorwaarden in het Prospectus uitgevoerd. U kunt ook verzoeken uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander subfonds dat door de Beheermaatschappij wordt beheerd. Voor dergelijke opdrachten zijn de minimuminlegbedragen van toepassing die in het desbetreffende prospectus worden vermeld. Bovendien moet het desbetreffende subfonds in uw rechtsgebied voor verkoop zijn toegelaten. Uw omruilverzoek moet uiterlijk om uur MET op de Uiterste Inkoopdatum door ons zijn ontvangen. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw beleggingsopdrachten op of vóór uur MET op de Uiterste Inkoopdatum door ons zijn ontvangen. De omruiling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de reguliere voorwaarden die in het Prospectus worden vermeld ten aanzien van omruilingen van aandelen in een ander subfonds dat door de Beheermaatschappij wordt beheerd, met dat verschil dat de Maatschappij voor deze omruilingen geen conversiekosten in rekening brengt. Aanvragen tot inkoop of omruiling die na uur MET op de Uiterste Inkoopdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

3 Buitengewone omstandigheden daargelaten worden na uur MET op 19 april 2013 geen inschrijvingen en omruilingen ter verwerving van aandelen in het Fuserende Subfonds meer geaccepteerd. Wij raden u aan de fiscale gevolgen van omruiling van uw aandelen voor aandelen in een ander subfonds te bespreken met uw eigen professionele adviseurs. Deze omruilingen kunnen namelijk een belastingheffing tot gevolg hebben. Houders van aandelen in de T-aandelenklasse die ervoor kiezen hun aandelen naar aanleiding van de fusie te laten inkopen, kunnen dit doen zonder dat zij CDSC (Contingent Deferred Sales Charge, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten) hoeven te betalen. Als houders van aandelen in de T-aandelenklasse ervoor kiezen hun aandelen in een T-aandelenklasse geheel of gedeeltelijk om te ruilen tegen aandelen in een T-aandelenklasse van een ander subfonds, wordt voor deze omruilingen geen CDSC in rekening gebracht, maar wordt de resterende CDSC doorgeschoven naar de nieuwe T-aandelenklasse. Wij raden u aan de hoofdstukken in het Prospectus te raadplegen die betrekking hebben op inkopen en conversies. U dient ook kennis te nemen van de van toepassing zijnde risico's die in het Prospectus worden beschreven. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of met het hoofdkantoor van de Maatschappij. Overeenkomstig de voorwaarden in het Prospectus moeten transactieverzoeken tot aandelentransacties naar aanleiding van het bovenstaande worden verzonden naar het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij: European Bank & Business Center, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Als u twijfelt over wat u nu moet doen, moet u advies inwinnen bij uw beleggingsadviseur. 4. HERIJKING VAN DE PORTEFEUILLE EN WERKWIJZE TEN AANZIEN VAN OPGEBOUWDE INKOMSTEN Het Fuserende Subfonds draagt zijn activa op de Ingangsdatum over aan het Ontvangende Subfonds. Na de fusie moet het Ontvangende Subfonds zijn portefeuille herijken om deze weer in overeenstemming te brengen met zijn beleggingsstrategie. Opgebouwde inkomsten in het Fuserende Subfonds ten tijde van de fusie worden meegenomen in de berekening van de intrinsieke eindwaarde van dit subfonds. Na de fusie worden deze opgebouwde inkomsten op continue basis meegenomen in de berekeningen van de intrinsieke waarde per aandeel van het Ontvangende Subfonds. Dit is niet van invloed op inkomsten die voorafgaand aan de fusie in het Ontvangende Subfonds zijn opgebouwd. 5. VOORWAARDEN EN PROCEDURE Op de Ingangsdatum draagt het Fuserende Subfonds al zijn activa en passiva over aan het Ontvangende Subfonds, waarna het Fuserende Subfonds ophoudt te bestaan. Vanwege de op handen zijnde fusie heeft het Bestuur besloten dat, buitengewone omstandigheden daargelaten, na uur MET op 19 april 2013 geen inschrijvingen en omruilingen ter verwerving van aandelen in het Fuserende Subfonds meer worden geaccepteerd.

4 Op de Ingangsdatum ontvangt u aandelen van de overeenkomstige aandelenklasse van het Ontvangende Subfonds op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van de bestaande aandelenklasse en de intrinsieke waarde per aandeel van de overeenkomstige aandelenklasse in het Ontvangende Subfonds zoals berekend op de Ingangsdatum. De waarde van uw aandelenbezit in het Ontvangende Subfonds zal identiek zijn aan de waarde van het aandelenbezit dat u op de Ingangsdatum had in het Fuserende Subfonds. Het omruilen van de aandelen in het Fuserende Subfonds geschiedt in overeenstemming met de boekhoudkundige procedures op basis van de conversieverhouding die op de Ingangsdatum is berekend. Bij de implementatie van de fusie worden er geen kosten in rekening gebracht voor aandelen in het Ontvangende Subfonds die worden uitgegeven in ruil voor aandelen van het Fuserende Subfonds. Raadpleeg "Fusiekosten" hieronder voor meer informatie over kosten. De eerste handelsdag voor uw nieuwe aandelen is 3 juni FUSIEKOSTEN Alle juridische, administratieve en advieskosten die samenhangen met de voorbereiding en uitvoering van de fusie, worden gedragen door de Beheermaatschappij. Transactiekosten, zegelrechten of transactiebelastingen die zijn gerelateerd aan activaoverdrachten ten gevolge van de fusie, worden gedragen door het Fuserende Subfonds. Transactiekosten, zegelrechten of transactiebelastingen die zijn gerelateerd aan vereiste herijkingen van het Ontvangende Subfonds, worden gedragen door het Ontvangende Subfonds. Wij raden u aan de fiscale gevolgen van de fusie onder de wetgeving van het land van uw nationaliteit, uw woonland, uw vestigingsland of het land van uw statutaire zetel, te bespreken met uw eigen professionele adviseurs. 7. NAAMSWIJZIGING VAN HET ONTVANGENDE SUBFONDS Op de Ingangsdatum wordt de naam van het Ontvangende Subfonds gewijzigd in JPMorgan s - US Equity Plus. Het bestuur heeft besloten tot een naamswijziging van subfondsen met "130/30" in de naam, omdat is gebleken dat de term "130/30" verwarrend is voor aandeelhouders. De term "Equity Plus" in de naam van het Ontvangende Subfonds verwijst naar het extra rendement dat het Ontvangende Subfonds nastreeft zowel ten opzichte van zijn benchmark als ten opzichte van traditionele strategieën die niet de mogelijkheid hebben om shortposities aan te houden. Deze wijziging heeft geen invloed op de wijze waarop het Ontvangende Subfonds wordt beheerd. Beschikbaarheid van documenten

5 Op verzoek zijn de volgende documenten kosteloos verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de Maatschappij. - het gemeenschappelijke fusievoorstel - het nieuwste Prospectus - exemplaren van het accountantsrapport van de Maatschappij inzake de fusie - documenten met essentiële beleggersinformatie ("KIID") van het Ontvangende Subfonds Exemplaren van belangrijke overeenkomsten van de Maatschappij kunnen gratis worden verkregen of ingezien bij het hoofdkantoor van de Maatschappij. Bijgevoegd vindt u een exemplaar van het van toepassing zijnde KIID van het Ontvangende Subfonds. Wij wijzen erop dat dit document pas met ingang van de Ingangsdatum van kracht wordt. Hoogachtend, In opdracht van de Raad van Bestuur Contactgegevens Neem voor meer informatie contact op met het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij of met uw gebruikelijke plaatselijke vertegenwoordiger. De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website

6 BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS Wij raden u aan de Prospectussen te raadplegen voor meer informatie over de respectievelijke kenmerken van het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds. Tenzij anders vermeld worden de termen in deze Bijlage gebruikt zoals deze in het Prospectus zijn gedefinieerd. PRODUCTKENMERKEN Officiële naam 130/ /30. I. OPERATIONELE DETAILS Waarderingsdagen Dagelijks Dagelijks Koersberekening aandelen van Op basis van de intrinsieke waarde van elke Aandelenklasse op elke Waarderingsdag in de valuta van de desbetreffende Aandelenklasse. Op basis van de intrinsieke waarde van elke Aandelenklasse op elke Waarderingsdag in de valuta van de desbetreffende Aandelenklasse. II. BELEGGINGSDOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICO'S Beleggingsdoelstelling en Kapitaalgroei op lange termijn beleggingsbeleid maximaliseren door voornamelijk te beleggen in een offensief beheerde portefeuille van Amerikaanse bedrijven. Ten minste 67% van de activa van het Subfonds (exclusief cash en daaraan gelijkwaardige middelen) worden belegd in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd in, of met het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten in de VS. Het Subfonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven. Het Subfonds gebruikt een actief beleggingsproces dat is gebaseerd op het systematisch beleggen in aandeleneffecten met specifieke stijlkenmerken, zoals waarde en dynamiek, die zijn verbonden aan sterke prestaties op lange termijn ten Het bieden van kapitaalgroei op lange termijn door blootstelling aan Amerikaanse bedrijven via directe beleggingen in effecten van dergelijke bedrijven en door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten. De portefeuille wordt offensief beheerd. Ten minste 67% van de activa van het Subfonds (exclusief cash en daaraan gelijkwaardige middelen) worden belegd, hetzij rechtstreeks of met gebruik van afgeleide financiële instrumenten, in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd in, of met het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten in de VS. Het Subfonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven. Om de beleggingsrendementen te verbeteren past het Subfonds een 130/30-strategie toe, waarbij

7 PRODUCTKENMERKEN gevolge van psychologische factoren die spelen op de aandelenmarkten. Op aanvullende basis kunnen schuldeffecten en daaraan gelijkwaardige middelen worden aangehouden. Het Subfonds kan ook beleggen in ICBE's en andere ICB's. Het Subfonds kan beleggen in activa luidend in elke valuta en de valutablootstelling kan worden gehedged. Het Subfonds kan voor hedgingdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. 130/30 effecten worden gekocht die als ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden gezien en waarbij shortselling plaatsvindt van effecten die als overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden gezien, en waarbij, indien passend, wordt gebruikgemaakt van afgeleide financiële instrumenten. Het Subfonds houdt normaal gesproken longposities aan ter waarde van circa 130% van zijn netto activa en shortposities (via het gebruik van afgeleide financiële instrumenten) ter waarde van ongeveer 30% van zijn netto activa. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan van deze doelpercentages worden afgeweken. Het Subfonds gebruikt een actief beleggingsproces dat is gebaseerd op het systematisch beleggen in aandeleneffecten met specifieke stijlkenmerken, zoals waarde en dynamiek, die zijn verbonden aan sterke prestaties op lange termijn ten gevolge van psychologische factoren die spelen op de aandelenmarkten. Het Subfonds belegt in afgeleide financiële instrumenten om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Dergelijke instrumenten kunnen ook voor hedgingdoeleinden worden gebruikt. Tot deze instrumenten kunnen behoren, maar deze zijn niet beperkt tot, futures, opties, contracts-for-difference, termijncontracten op financiële instrumenten en opties op dergelijke contracten, kredietgekoppelde instrumenten, door hypotheken gedekte TBA-effecten en onderhandse

8 PRODUCTKENMERKEN Beleggersprofiel Dit is een offensief beheerd aandelensubfonds dat belegt in een portefeuille van Amerikaanse aandelen die zijn gekozen vanwege hun specifieke stijlkenmerken. Het Subfonds kan daarom geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een aandelenstrategie met een hoger risico als aanvulling op een bestaande kernportefeuille, of voor beleggers die hun langetermijnrendementen willen verbeteren, maar die daarbij de extra risico's voor lief nemen die inherent aan het Subfonds zijn verbonden. Het Subfonds kan geschikt zijn voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste vijf jaar. 130/30 swapcontracten, en andere vastrentende, valuta- of kredietderivaten. Op aanvullende basis kunnenschuldeffecten, cash en daaraan gelijkwaardige middelen worden aangehouden. Het Subfonds kan ook beleggen in eenheden van ICBE's en ICB's, waaronder geldmarktfondsen. Hoewel USD de referentievaluta is van het Subfonds, kunnen activa luiden in andere valuta's. De blootstelling aan andere valuta's kan worden gehedged. Dit is een offensief beheerd Subfonds dat belegt in een portefeuille van Amerikaanse aandelen die zijn gekozen vanwege hun specifieke stijlkenmerken. Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt om blootstelling te verkrijgen aan gedekte long- en shortposities in dergelijke effecten. Het Subfonds kan geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een aandelenbelegging met mogelijkheden voor extra rendement. Beleggers moeten een beleggingshorizon van vijf jaar hebben. Synthetische risico-rendementsindicator 6 6 Risicofactoren De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd.

9 PRODUCTKENMERKEN Omdat het Subfonds offensief wordt beheerd, kan de volatiliteit hoog zijn. De waarde van aandeleneffecten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de bedrijfsresultaten van afzonderlijke bedrijven en van de algemene marktsituatie. De ene markt waarin het Subfonds belegt, kan onderhevig zijn aan specifieke politieke en economische risico's en daardoor kan het Subfonds volatieler zijn dan breder gespreide fondsen. Wisselkoersontwikkelingen kunnen een ongunstig effect hebben op het rendement van uw belegging. De valutahedging die kan worden toegepast om het effect van valutakoersschommelingen te minimaliseren, hoeft niet altijd succesvol te zijn. 130/30 Er is geen garantie dat het gebruik van long- en shortposities leidt tot een beter beleggingsrendement. Omdat het Subfonds offensief wordt beheerd, kan de volatiliteit hoog zijn. De waarde van aandeleneffecten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de bedrijfsresultaten van afzonderlijke bedrijven en van de algemene marktsituatie. De ene markt waarin het Subfonds belegt, kan onderhevig zijn aan specifieke politieke en economische risico's en daardoor kan het Subfonds volatieler zijn dan breder gespreide fondsen. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn. Dit komt doordat een kleine verandering in de waarde van het onderliggende actief een grote verandering in de waarde van het afgeleide financiële instrument kan veroorzaken. Daarom kunnen beleggingen in dergelijke instrumenten leiden tot verliezen die groter zijn dan het door het Subfonds belegde bedrag. Het mogelijke verlies dat voortvloeit uit een shortpositie in een effect kan onbeperkt zijn, omdat er geen bovengrens is aan de koers van het effect. Het shortsellen van beleggingen kan onderhevig zijn aan veranderingen in wet- en regelgeving, die een negatieve impact kunnen hebben op het rendement voor beleggers. III. AANDELENKLASSEN EN MINIMUMBELEGGINGSBEDRAGEN Aandelenklassen JPM US Dynamic A, B, C, D, I, T en X JPM US Dynamic 130/30 A, B, C, D, I, T, X en Y

10 PRODUCTKENMERKEN Minimuminstapbedrag A-aandelen: USD B-aandelen: USD C-aandelen: USD D-aandelen: USD I-aandelen: USD T-aandelen: USD X-aandelen: op aanvraag 130/30 A-aandelen: USD B-aandelen: USD C-aandelen: USD D-aandelen: USD I-aandelen: USD T-aandelen: USD X-aandelen: op aanvraag Minimumparticipatie A-aandelen: USD B-aandelen: USD C-aandelen: USD D-aandelen: USD I-aandelen: USD T-aandelen: USD X-aandelen: op aanvraag A-aandelen: USD B-aandelen: USD C-aandelen: USD D-aandelen: USD I-aandelen: USD T-aandelen: USD X-aandelen: op aanvraag IV. VERGOEDINGEN DIE AANDEELHOUDERS MOETEN BETALEN Instapkosten JPM US Dynamic A, D: 5% JPM US Dynamic 130/30 A, D: 5% CDSC JPM US Dynamic T: 3% JPM US Dynamic 130/30 T: 3% Conversiekosten Maximaal 1% Maximaal 1% Uitstapkosten JPM US Dynamic A, D: 0,50% JPM US Dynamic 130/30 A- en D-aandelen: 0,50% V. KOSTEN DIE UIT DE FONDSACTIVA WORDEN BETAALD Jaarlijkse beheervergoeding A-aandelen: 1,50% A-aandelen: 1,50% B-aandelen: 0,90% B-aandelen: 0,90% C-aandelen: 0,80% C-aandelen: 0,80% D-aandelen: 2,50% D-aandelen: 2,50% I-aandelen: 0,80% I-aandelen: 0,80% T-aandelen: 2,50% T-aandelen: 2,50% X-aandelen: geen X-aandelen: geen Operationele en A-aandelen: 0,40% A-aandelen: 0,40%

11 PRODUCTKENMERKEN 130/30 administratieve kosten B-aandelen: 0,25% B-aandelen: 0,25% C-aandelen: 0,20% C-aandelen: 0,20% D-aandelen: 0,40% D-aandelen: 0,40% I-aandelen: max. 0,16% I-aandelen: max. 0,16% T-aandelen: 0,40% T-aandelen: 0,40% X-aandelen: max. 0,15% X-aandelen: max. 0,15% Lopende kosten A-aandelen: 1,90% B-aandelen: 1,15% C-aandelen: 1,00% D-aandelen: 2,90% I-aandelen: 0,96% T-aandelen: 2,90% X-aandelen: 0,15% A-aandelen: 1,90% B-aandelen: 1,15% C-aandelen: 1,00% D-aandelen: 2,90% I-aandelen: 0,96% T-aandelen: 2,90% X-aandelen: 0,15% Prestatievergoeding Niet van toepassing Voor alle bovengenoemde aandelenklassen geldt een prestatievergoeding van 10%. De berekeningsmethode wordt uitgelegd is beschreven in het volledige prospectus. 2 VI. VERMOGENSBEHEERDER Vermogensbeheerder J.P.Morgan Investment Management Inc., 270 Park Avenue, New York, NY 10167, Verenigde Staten Uitkeringen VII. OVERIGE INFORMATIE (dist)- en (inc)-aandelenklassen komen in aanmerking voor jaarlijkse dividenduitkeringen, maar deze worden normaal gesproken herbelegd. J.P.Morgan Investment Management Inc., 270 Park Avenue, New York, NY 10167, Verenigde Staten (dist)- en (inc)-aandelenklassen komen in aanmerking voor jaarlijkse dividenduitkeringen, maar deze worden normaal gesproken herbelegd. (acc)-aandelenklassen zijn kapitalisatieaandelenklassen. Bij deze aandelenklassen vinden in principe geen uitkeringen plaats. De aan deze aandelen toe te schrijven opbrengsten worden ingehouden, wat de (acc)-aandelenklassen zijn kapitalisatieaandelenklassen. Bij deze aandelenklassen vinden in principe geen uitkeringen plaats. De aan deze aandelen toe te schrijven opbrengsten worden ingehouden, wat de waarde van de 2 Wij willen u erop wijzen dat het Ontvangende Subfonds in het lopende jaar mogelijk al een prestatievergoeding heeft opgebouwd. Deze wordt op de Ingangsdatum verwerkt in de berekening van de intrinsieke waarde van het Ontvangende Subfonds.

12 PRODUCTKENMERKEN waarde van de desbetreffende aandelen verhoogt. 130/30 desbetreffende aandelen verhoogt. Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) Basisvaluta US Dollar (USD) US Dollar (USD) [Voor gehedgede aandelenklassen: Standard & Poor s (S&P) 500 (Total Return Net) hedged into EUR voor de naar EUR gehedgede aandelenklassen]

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van aandelen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET - (FR0010949479),

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie