Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V."

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht? 3. Wanneer gaat de liquidatie plaatsvinden? 4. Wat voor acties moet ik als aandeelhouder in Robeco Life Cycle Funds N.V. hiervoor ondernemen? 5. Blijft het beleggingsbeleid hetzelfde? 6. Zijn de aandelen Robeco Life Cycle Funds RASF verhandelbaar via Euronext Fundservice te Amsterdam? 7. Waarom moet de verhuizing nog worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders? 8. Wanneer vindt deze aandeelhoudersvergadering plaats? 9. Wat gaat er wijzigen aan het toezicht? 10. Wat betekent UCITS? Technisch 11. Wat is een ISIN-code? 12. Wat zal de ISIN-code van Robeco Life Cycle Funds RASF. worden? 13. Wat is een aandelenklasse? 14. Van welke aandelenklasse zal ik als huidige aandeelhouder van Robeco Life Cycle Funds N.V. aandelen verkrijgen? Opgeven van orders 15. Tot wanneer kan ik blijven handelen in Robeco Life Cycle Funds N.V.? 16. Waarom kan ik een week niet handelen? 17. Wat gebeurt er met de koers na de liquidatie? Kosten 18. Wat voor kosten zijn het gevolg van de liquidatie? 19. Blijven de kosten hetzelfde?

2 Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? Robeco Life Cycle Funds N.V. wordt geliquideerd omdat de omvang van het fonds in de huidige markt gering is. De verwachting is dat de liquidatie en de overdracht van het vermogen van Robeco Life Cycle Funds N.V. aan het vergelijkbare Luxemburgse fonds zal leiden tot een ondersteuning in de groei op de Europese markt. 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht? Het geliquideerde vermogen van Robeco Life Cycle Funds N.V. zal worden overgedragen aan het vermogen van de vergelijkbare Robeco Life Cycle Funds, subfondsen van de Robeco All Strategies Funds ( RASF ), een Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) opgericht naar het recht van Luxemburg. 3. Wanneer gaat de liquidatie plaatsvinden? Indien de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders(BAVA) instemt met het voorstel, zal de liquidatie en de overdracht aan het Luxemburgse Robeco Life Cycle Funds RASF plaatsvinden op 22 november Wat voor acties moet ik als aandeelhouder in Robeco Life Cycle Funds N.V. hiervoor ondernemen? Als eindklant hoeft u geen actie te ondernemen. Het liquidatiesaldo zal uitgekeerd worden in aandelen Robeco Life Cycle Funds F EUR RASF. 5. Blijft het beleggingsbeleid hetzelfde? Het beleggingsbeleid van Robeco Life Cycle Funds zal ongewijzigd blijven. Wel zullen er aanvullende regels voor beleggingen van toepassing zijn als gevolg van de UCITS status, zoals regels over risicospreiding. Deze aanvullende regels hebben echter geen impact op het huidige beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid van Robeco Life Cycle Funds staat beschreven in het prospectus. Het prospectus van RASF is beschikbaar via en 6. Zijn de aandelen Robeco Life Cycle Funds RASF, verhandelbaar via Euronext Fundservice te Amsterdam? Nee, de aandelen Robeco Life Cycle Funds F EUR RASF, zullen niet via Euronext Fundservice te Amsterdam verhandeld worden. Eindklanten hoeven geen enkele actie te ondernemen. 7. Waarom moet de liquidatie nog worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders? De aandeelhouders van Robeco Life Cycle Funds N.V. moeten instemmen met het voornemen tot liquidatie en de uitkering van het liquidatiesaldo in aandelen Robeco Life Cycle Funds F EUR RASF. Over deze voorstellen wordt op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gestemd. 8. Wanneer vindt deze aandeelhoudersvergadering plaats? De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 13 september 2013, om 10:00 uur, op het kantooradres van Robeco Life Cycle Funds N.V. : Coolsingel 120 te Rotterdam. 9. Wat gaat er wijzigen aan het toezicht? Momenteel staat Robeco Life Cycle N.V. onder toezicht van de AFM (Nederland). De Robeco Life Cycle Funds, subfondsen van Robeco All Strategies Funds staan onder het toezicht van de Luxemburgse autoriteit (de CSSF). De Robeco Life Cycle Funds RASF hebben de UCITS status en de Europese UCITS toezichteisen zijn van toepassing.

3 10. Wat betekent UCITS? UCITS staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. UCITS fondsen zijn beleggingsfondsen die voldoen aan de Europese UCITS richtlijn. Voor UCITS fondsen zijn er ter bescherming van de belegger (onder meer) restricties gesteld aan het beleggingsbeleid van een UCITS. De belangrijkste restricties houden, kort weergegeven, in dat het doel van een UCITS uitsluitend is het beleggen in financiële instrumenten of andere liquide financiële activa met toepassing van het beginsel van risicospreiding. De aandelen van een UCITS kunnen op grond van de UCITS-richtlijn relatief eenvoudig worden aangeboden in een andere lidstaat van de Europese Unie. UCITS worden in de Nederlandse wet instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) genoemd. Technisch 11. Wat is een ISIN-code? De ISIN (International Securities Identifying Number) -code is een unieke code die aan een aandeel, obligatie of andere beleggingsproduct gegeven kan worden om deze te kunnen identificeren. 12. Wat zal de ISIN-code van Robeco Life Cycle Funds RASF worden? Op dit moment is de ISIN-code van Robeco Life Cycle Funds RASF nog niet bekend. De ISIN-code zal op de website beschikbaar worden gesteld. 13. Wat is een aandelenklasse? De Luxemburgse Robeco Life Cycle Funds, subfondsen van de Robeco All Strategies Funds, zullen in verschillende varianten (ook wel aandelenklassen, aandelenseries of share classes genoemd) worden aangeboden. Zo zijn er bijvoorbeeld aandelenklassen die zijn afgedekt naar de Euro, USD of een andere valuta. 14. Van welke aandelenklasse zal ik als huidige aandeelhouder van Robeco Life Cycle Funds N.V. aandelen verkrijgen? Het liquidatiesaldo van Robeco Life Cycle Funds N.V. zal worden uitgekeerd in aandelen Robeco Life Cycle Funds F EUR RASF. De F EUR aandelenklasse is een aandelenklasse waarvoor er geen distributievergoeding (uit de beheerkosten)aan de distribiteurs van de fondsen wordt uitgekeerd. Hierdoor zullen de beheerkosten van de F EUR aandelenklasse lager zijn dan de beheervergoeding van Robeco Life Cycle Funds N.V. Opgeven van orders 15. Tot wanneer kan ik blijven handelen in Robeco Life Cycle Funds N.V.? Voorafgaand aan de liquidatie zal er een handelsstop worden ingesteld om de liquidatie en de overdacht van het vermogen aan de Luxemburgse Robeco Life Cycle Funds RASF, mogelijk te maken. De laatste mogelijkheid tot het opgeven van orders vóór de liquidatie is woensdag 13 november 2013, waarbij de orders voor 15:00 uur door het fonds moeten zijn ontvangen (Let op: uw distributeur kan een vroegere deadline hanteren). Orders die later worden ontvangen worden niet geaccepteerd. De orders die op woensdag 13 november 2013 voor 15:00 zijn ontvangen worden op donderdag 14 november 2013 uitgevoerd. Vanaf vrijdag 15 november tot en met maandag 25 november zal er sprake zijn van een handelsstop van 7 werkdagen om de liquidatie, de overdracht van het vermogen aan de Luxemburgse Robeco Life Cycle Funds RASF en de wisseling van de custodian (dit is de bank die verantwoordelijk is voor het bewaren van de effecten van Robeco Life Cycle Funds) uit te voeren. Vanaf maandag 25 november kunnen er weer orders worden opgegeven. Orders die op maandag 25 november voor 15:00 worden ontvangen zullen op dinsdag 26 november 2013 worden uitgevoerd.

4 Datum Activiteit 13 september 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 13 november 2013 Laatste mogelijkheid vóór de ontbinding voor het opgeven van orders (voor 15:00uur) 14 november 2013 Uitvoering van de orders die op 13 november voor 15:00 zijn geaccepteerd november Handelsstop 22 november 2013 Ontbinding van Robeco Life Cycle Funds N.V. en uitkering van het liquidatiesaldo in aandelen Robeco Life Cycle Funds RASF 25 november 2013 Eerste mogelijkheid voor het doorgeven van orders na de ontbinding (in Robeco Life Cycle Funds F EUR aandelenklasse) 26 november 2013 Uitvoering van de orders die op 25 november voor 15:00 zijn geaccepteerd 16. Waarom kan ik een week niet handelen? De handelsstop is ingesteld om de liquidatie en de uitkering van het liquidatiesaldo in aandelen Robeco Life Cycle Funds F EUR RASF goed te kunnen uitvoeren. Door een handelsstop kunnen er geen problemen ontstaan door in- of uitstroom van vermogen in deze periode. 17. Wat gebeurt er met de koers na de liquidatie? De berekening van de koers zal op eenzelfde manier plaats vinden als voorheen. Het liquidatiesaldo van Robeco Life Cycle Funds N.V. zal worden uitgekeerd in aandelen Robeco Life Cycle Funds F EUR RASF. Omdat één aandeel Robeco Life Cycle Funds equivalent zal zijn aan één aandeel Robeco Life Cycle Funds F EUR RASF ( dus er is sprake van een 1-op- 1 overgang) zal de liquidatie als zodanig geen invloed hebben op de koers. Wel zal de onderliggende portefeuille (zoals altijd) in de tussenliggende periode van waarde veranderen, wat invloed heeft op de koers. Kosten 18. Wat voor kosten zijn het gevolg van de liquidatie? De liquidatie en de overdracht van het vermogen aan de Luxemburgse Robeco Life Cycle Funds brengen verschillende kosten met zich mee, zoals accountantskosten, advertentiekosten en kosten voor juridische adviseurs. Deze kosten worden door Robeco betaald en worden niet geboekt ten koste van het fonds Robeco Life Cycle Funds. Robeco draagt de kosten voor de liquidatie. 19. Blijven de kosten hetzelfde? De totale kosten zullen t.o.v. Robeco Life Cycle Funds N.V. dalen. De beheerkosten zullen dalen van 0,90% naar 0,45% als gevolg van de overgang naar de distributie vrije F EUR aandelenklasse. Bij de distributie fee vrije aandelenklasse ontvangen de distributeurs geen vergoeding (uit de beheerkosten), waardoor de beheerkosten lager uitvallen (wel kunnen kosten door de distribiteur direct aan de eindklant in rekening worden gebracht voor de geleverde dienstverlening). De service fee blijft ongewijzigd; 0,10% waarbij er een korting van 0,02% van toepassing is voor het deel van het vermogen boven de EUR 1 miljard en 0,02% voor het deel van het vermogen boven de EUR 5 miljard. Door de overdracht van het vermogen van de geliquideerde Robeco Life Cycle Funds N.V. aan de Luxemburgse Robeco Life Cycle Funds zal het fonds voldoen aan de Europese regelgeving die van toepassing is op UCITS fondsen. Een consequentie van deze verhuizing naar Luxemburg is echter ook dat het fonds onderhevig wordt aan het gangbare belastingtarief in Luxemburg van 0,05% voor aandelenklassen voor particulieren (waaronder de F EUR aandelenklasse) respectievelijk 0,01% voor institutionele aandelenklassen. Voor de overige fiscale gevolgen verwijzen we u naar het Informatie Memorandum die beschikbaar is op de website

5 Belangrijke informatie Dit document is met zorg opgesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). De informatie in deze publicatie is mede ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Historische rendementen worden alleen ter illustratie gegeven en zijn als zodanig geen weergave van de verwachtingen van [verkorte naam] voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle copyrights, octrooien en andere rechten op de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregister nummer ) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate ROCK note Februari 2013 Alleen voor professionele beleggers De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Roderick Molenaar

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam NOTA BENE: In de oproepadvertentie voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 3 juni 2014 in het Financieele Dagblad verscheen, staat abusievelijk dat de vergadering onder meer

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco. Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco. Robeco

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco. Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco. Robeco Veranderingen in beleggingsfondsen van Verandering in verschillende beleggingsfondsen van 2 Verandering in verschillende beleggingsfondsen van 1. Inhoudsopgave Veranderingen in ons aanbod van beleggingsfondsen

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN VALUE FUND Aandelenserie 1 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie