Essentiële beleggersinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Essentiële beleggersinformatie"

Transcriptie

1 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen., een subfonds van UBAM Categorie: A, C GBP (kapitalisatie) LU UBAM is een SICAV beheerd door Union Bancaire Privée, UBP SA Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in staatsobligaties uit het Verenigd Koninkrijk. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in Britse pond luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Britse pond. Voor aandelencategorieën in andere valuta's, wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (Britse pond) afgedekt. Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, belegt het Fonds hoofdzakelijk in staatsobligaties uit het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds kan zich diversifiëren in bedrijfsobligaties, en een klein gedeelte van zijn vermogen in hoogrentende obligaties. Hoogrentende obligaties zijn obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteit gevoeliger is voor de economische cyclus en waarvan de obligaties een hogere rente uitkeren. Beleggers in het Fonds kunnen hun aandelen verzilveren op iedere werkdag in Luxemburg, maar wij adviseren een beleggingstermijn van minimaal drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie). Risico- en opbrengstprofiel Bij lager risico, potentieel lagere opbrengst Bij hoger risico, potentieel hogere opbrengst Deze indicator vertegenwoordigt de jaarlijkse historische volatiliteit van het Fonds gedurende een periode van vijf jaar. Risicocategorie 4 weerspiegelt een gemiddeld/gematigd winsten/of verliespotentieel voor de portefeuille. Dit is toe te schrijven aan beleggingen in obligaties op de Britse markt. De historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet noodzakelijk een betrouwbare basis voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De risicocategorie van dit Fonds is niet gewaarborgd en kan veranderen in de loop van de tijd. De laagste risicocategorie betekent niet "risicoloos". Het aanvankelijk belegde kapitaal is niet gewaarborgd. Aanzienlijk(e) risico('s) voor dit Fonds waarmee de indicator geen rekening houdt: Kredietrisico: Het Fonds belegt in obligaties, geldmarktinstrumenten en andere schuldeffecten, en er is een risico dat de emittent in gebreke blijft. De waarschijnlijkheid hiervan hangt af van de kredietwaardigheid van de emittent. Het wanbetalingsrisico is het grootst bij obligaties onder beleggingskwaliteit. Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico ontstaat wanneer bepaalde beleggingen moeilijk te kopen of te verkopen zijn. Dat kan het rendement van het Fonds verlagen, omdat het Fonds dan niet in staat is op gunstige momenten of tegen gunstige prijzen te handelen. Tegenpartijrisico: Het gebruik van over-the-counter derivaten stelt het Fonds bloot aan het risico dat de tegenpartij bij de transacties zijn contractuele verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Dit kan leiden tot financiële verliezen voor het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt op buitenlandse markten en kan beïnvloed worden door wijzigingen in de wisselkoersen, die de waarde van uw belegging kunnen verhogen of verlagen.

2 Kosten Deze kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de beleggingen. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 5,25% Uitstapvergoeding Het vermelde percentage is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het reële bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen. Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken Lopende kosten 1,00% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen kunnen de betaalde kosten lager liggen. De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten van het vorige jaar, eindigend op 31 december Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. Het omvat niet de prestatievergoedingen en de bemiddelingskosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen van een ander Fonds koopt of verkoopt. Meer informatie over de kosten van het Fonds vindt u in de betrokken onderdelen van het prospectus, dat beschikbaar is op Prestatievergoeding In het verleden behaalde resultaten De in het diagram vermelde resultaten bieden geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Rendement (%) ,1 1,7 5,4 6,8 4,9 11,4 6,6 15,5 Het geannualiseerd rendement wordt berekend na aftrek van alle kosten die aan het Fonds zijn onttrokken.. Datum van oprichting van het Fonds: 15 februari 1994 Introductiedatum van deze aandelencategorie: 15 februari 1994 Valuta van de aandelencategorie: Britse pond ,1-2, A C GBP Praktische informatie Bewaarder: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Het recentste prospectus en de recentste periodieke reglementaire documenten, en andere praktische informatie zijn gratis beschikbaar bij Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Het Fonds biedt andere types/categorieën van aandelen aan, zoals hierna gedefinieerd in het prospectus. De intrinsieke waarde is verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het Fonds en op de website Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten die voortvloeien uit het bezit van aandelen van het Fonds onderworpen zijn aan belastingen. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij uw financiële adviseur. Het Fonds kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is. Het Fonds is gedomicilieerd in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 17 februari 2012.

3 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen., een subfonds van UBAM Categorie: A, D GBP (uitkering) LU UBAM is een SICAV beheerd door Union Bancaire Privée, UBP SA Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in staatsobligaties uit het Verenigd Koninkrijk. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in Britse pond luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Britse pond. Voor aandelencategorieën in andere valuta's, wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (Britse pond) afgedekt. Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, belegt het Fonds hoofdzakelijk in staatsobligaties uit het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds kan zich diversifiëren in bedrijfsobligaties, en een klein gedeelte van zijn vermogen in hoogrentende obligaties. Hoogrentende obligaties zijn obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteit gevoeliger is voor de economische cyclus en waarvan de obligaties een hogere rente uitkeren. Beleggers in het Fonds kunnen hun aandelen verzilveren op iedere werkdag in Luxemburg, maar wij adviseren een beleggingstermijn van minimaal drie jaar. De in het Fonds ontvangen netto-inkomsten worden ieder jaar uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie). Risico- en opbrengstprofiel Bij lager risico, potentieel lagere opbrengst Bij hoger risico, potentieel hogere opbrengst Deze indicator vertegenwoordigt de jaarlijkse historische volatiliteit van het Fonds gedurende een periode van vijf jaar. Risicocategorie 4 weerspiegelt een gemiddeld/gematigd winsten/of verliespotentieel voor de portefeuille. Dit is toe te schrijven aan beleggingen in obligaties op de Britse markt. De historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet noodzakelijk een betrouwbare basis voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De risicocategorie van dit Fonds is niet gewaarborgd en kan veranderen in de loop van de tijd. De laagste risicocategorie betekent niet "risicoloos". Het aanvankelijk belegde kapitaal is niet gewaarborgd. Aanzienlijk(e) risico('s) voor dit Fonds waarmee de indicator geen rekening houdt: Kredietrisico: Het Fonds belegt in obligaties, geldmarktinstrumenten en andere schuldeffecten, en er is een risico dat de emittent in gebreke blijft. De waarschijnlijkheid hiervan hangt af van de kredietwaardigheid van de emittent. Het wanbetalingsrisico is het grootst bij obligaties onder beleggingskwaliteit. Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico ontstaat wanneer bepaalde beleggingen moeilijk te kopen of te verkopen zijn. Dat kan het rendement van het Fonds verlagen, omdat het Fonds dan niet in staat is op gunstige momenten of tegen gunstige prijzen te handelen. Tegenpartijrisico: Het gebruik van over-the-counter derivaten stelt het Fonds bloot aan het risico dat de tegenpartij bij de transacties zijn contractuele verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Dit kan leiden tot financiële verliezen voor het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt op buitenlandse markten en kan beïnvloed worden door wijzigingen in de wisselkoersen, die de waarde van uw belegging kunnen verhogen of verlagen.

4 Kosten Deze kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de beleggingen. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 5,25% Uitstapvergoeding Het vermelde percentage is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het reële bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen. Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken Lopende kosten 1,00% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen kunnen de betaalde kosten lager liggen. De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten van het vorige jaar, eindigend op 31 december Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. Het omvat niet de prestatievergoedingen en de bemiddelingskosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen van een ander Fonds koopt of verkoopt. Meer informatie over de kosten van het Fonds vindt u in de betrokken onderdelen van het prospectus, dat beschikbaar is op Prestatievergoeding In het verleden behaalde resultaten De in het diagram vermelde resultaten bieden geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Rendement (%) ,0 1,7 5,4 6,8 4,9 11,3 6,6 15,5 De rendementen op jaarbasis zijn berekend na aftrek van alle aan het Fonds onttrokken kosten, en rekening houdend met de herbelegde nettodividenden. Datum van oprichting van het Fonds: 15 februari 1994 Introductiedatum van deze aandelencategorie: 17 november 1999 Valuta van de aandelencategorie: Britse pond ,1-2, A D GBP Praktische informatie Bewaarder: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Het recentste prospectus en de recentste periodieke reglementaire documenten, en andere praktische informatie zijn gratis beschikbaar bij Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Het Fonds biedt andere types/categorieën van aandelen aan, zoals hierna gedefinieerd in het prospectus. De intrinsieke waarde is verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het Fonds en op de website Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten die voortvloeien uit het bezit van aandelen van het Fonds onderworpen zijn aan belastingen. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij uw financiële adviseur. Het Fonds kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is. Het Fonds is gedomicilieerd in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 17 februari 2012.

5 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen., een subfonds van UBAM Categorie: I, C GBP (kapitalisatie) LU UBAM is een SICAV beheerd door Union Bancaire Privée, UBP SA Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in staatsobligaties uit het Verenigd Koninkrijk. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in Britse pond luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Britse pond. Voor aandelencategorieën in andere valuta's, wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (Britse pond) afgedekt. Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, belegt het Fonds hoofdzakelijk in staatsobligaties uit het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds kan zich diversifiëren in bedrijfsobligaties, en een klein gedeelte van zijn vermogen in hoogrentende obligaties. Hoogrentende obligaties zijn obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteit gevoeliger is voor de economische cyclus en waarvan de obligaties een hogere rente uitkeren. Beleggers in het Fonds kunnen hun aandelen verzilveren op iedere werkdag in Luxemburg, maar wij adviseren een beleggingstermijn van minimaal drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie). Risico- en opbrengstprofiel Bij lager risico, potentieel lagere opbrengst Bij hoger risico, potentieel hogere opbrengst Deze indicator vertegenwoordigt de jaarlijkse historische volatiliteit van het Fonds gedurende een periode van vijf jaar. Risicocategorie 4 weerspiegelt een gemiddeld/gematigd winsten/of verliespotentieel voor de portefeuille. Dit is toe te schrijven aan beleggingen in obligaties op de Britse markt. De historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet noodzakelijk een betrouwbare basis voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De risicocategorie van dit Fonds is niet gewaarborgd en kan veranderen in de loop van de tijd. De laagste risicocategorie betekent niet "risicoloos". Het aanvankelijk belegde kapitaal is niet gewaarborgd. Aanzienlijk(e) risico('s) voor dit Fonds waarmee de indicator geen rekening houdt: Kredietrisico: Het Fonds belegt in obligaties, geldmarktinstrumenten en andere schuldeffecten, en er is een risico dat de emittent in gebreke blijft. De waarschijnlijkheid hiervan hangt af van de kredietwaardigheid van de emittent. Het wanbetalingsrisico is het grootst bij obligaties onder beleggingskwaliteit. Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico ontstaat wanneer bepaalde beleggingen moeilijk te kopen of te verkopen zijn. Dat kan het rendement van het Fonds verlagen, omdat het Fonds dan niet in staat is op gunstige momenten of tegen gunstige prijzen te handelen. Tegenpartijrisico: Het gebruik van over-the-counter derivaten stelt het Fonds bloot aan het risico dat de tegenpartij bij de transacties zijn contractuele verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Dit kan leiden tot financiële verliezen voor het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt op buitenlandse markten en kan beïnvloed worden door wijzigingen in de wisselkoersen, die de waarde van uw belegging kunnen verhogen of verlagen.

6 Kosten Deze kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de beleggingen. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 5,25% Uitstapvergoeding Het vermelde percentage is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het reële bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen. Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken Lopende kosten 0,39% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen kunnen de betaalde kosten lager liggen. De aangegeven lopende kosten zijn een schatting gebaseerd op de totaal geraamde kosten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat niet de prestatievergoedingen en de bemiddelingskosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen van een ander Fonds koopt of verkoopt. Meer informatie over de kosten van het Fonds vindt u in de betrokken onderdelen van het prospectus, dat beschikbaar is op Prestatievergoeding In het verleden behaalde resultaten Rendement (%) ,2 De in het diagram vermelde resultaten bieden geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Het geannualiseerd rendement wordt berekend na aftrek van alle kosten die aan het Fonds zijn onttrokken.. Datum van oprichting van het Fonds: 15 februari 1994 Introductiedatum van deze aandelencategorie: 8 januari 2004 Valuta van de aandelencategorie: Britse pond , I C GBP Aandelencategorie met perioden van inactiviteit. Praktische informatie Bewaarder: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Het recentste prospectus en de recentste periodieke reglementaire documenten, en andere praktische informatie zijn gratis beschikbaar bij Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Het Fonds biedt andere types/categorieën van aandelen aan, zoals hierna gedefinieerd in het prospectus. De intrinsieke waarde is verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het Fonds en op de website Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten die voortvloeien uit het bezit van aandelen van het Fonds onderworpen zijn aan belastingen. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij uw financiële adviseur. Het Fonds kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is. Het Fonds is gedomicilieerd in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 17 februari 2012.

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET FONDS) Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging)

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR 0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement

ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

BlackRock Developed World Index Sub-Fund

BlackRock Developed World Index Sub-Fund ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE BlackRock Developed World Index Sub-Fund Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie

Nadere informatie

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Oxylife BlackRock Global Allocation

Oxylife BlackRock Global Allocation Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance Oxylife AXA IM Global Optimal jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife AXA IM Global Optimal Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Global Optimal... 2

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Piazza AXA IM Euro Bonds

Piazza AXA IM Euro Bonds Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel : gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, waarvan

Nadere informatie

Fidea BGF Euro Corporate Bond

Fidea BGF Euro Corporate Bond Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Euro Corporate Bond Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking

Nadere informatie

BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties

BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: Artikel 130 Het beheerde vermogen van een icbe als bedoeld in artikel 4:61, eerste lid, van de wet wordt uitsluitend

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie