BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS"

Transcriptie

1 DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder of een andere professionele adviseur te raadplegen. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxemburg B.6317 Aan de aandeelhouders van het BlackRock Global Funds European Small & MidCap Opportunities Fund (het Euro Small & MidCap Fund ) Geachte Aandeelhouder, 19 december 2013 De Raad van Bestuur (de Bestuurders ) van BlackRock Global Funds (de Vennootschap ) schrijft u deze brief om u op de hoogte te stellen van de volgende voorgestelde veranderingen aan de Vennootschap en haar subfondsen, in het bijzonder de fusie waarbij het Euro Small & MidCap Fund opgaat in het BlackRock Global Funds European Growth Fund (het Euro Growth Fund ) (de Fusie ). Alle in deze brief aangekondigde veranderingen worden van kracht vanaf 14 februari 2014 (de Ingangsdatum ), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Deze brief geldt als kennisgeving hiervan aan de Aandeelhouders. 1. Achtergrond / Reden voor de Fusie In overeenstemming met Artikel 28 van de Statuten van de Vennootschap zijn de Bestuurders van mening dat het in het belang van aandeelhouders is het Euro Small & MidCap Fund vanaf de Ingangsdatum in het Euro Growth Fund te laten opgaan. N.B. De Bestuurders hebben echter de geschiktheid van de Fusie in het kader van uw individuele behoeften of risicotolerantie niet nader bestudeerd en aandeelhouders worden geadviseerd om onafhankelijk financieel / fiscaal advies in te winnen met betrekking tot hun individuele omstandigheden. Per 31 oktober 2013 was de omvang van het Euro Small & MidCap Fund en het Euro Growth Fund respectievelijk ongeveer EUR 369 miljoen en EUR 602 miljoen. Na de reeks subfondsen van de Vennootschap in ogenschouw te hebben genomen, zijn de Bestuurders van mening dat het Euro Growth Fund een interessante beleggingsmogelijkheid vertegenwoordigt door de extra beleggingsflexibiliteit waardoor het zich adequater zou moeten kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. 2. Hoofdkenmerken van het Euro Small & MidCap Fund en het Euro Growth Fund (op de Ingangsdatum geherpositioneerd en hernoemd tot European Special Situations Fund) Op de Ingangsdatum zal de naam van het Euro Growth Fund worden gewijzigd in European Special Situations Fund en zal het beleggingsbeleid worden geherpositioneerd zoals hieronder nader aangegeven en zoals uiteengezet in de Bijlage. In de Bijlage kunnen de beleggingsdoelstelling en -beleid, het risicoprofiel en de vergoedingen en uitgaven van de betrokken subfondsen met elkaar worden vergeleken. De reden voor de herpositionering is om de Investment Adviser de flexibiliteit te bieden om in een bredere waaier aan effecten te beleggen. Na de herpositionering van het beleggingsbeleid zal de benchmark van het European Special Situations Fund worden gewijzigd van de MSCI Europe Growth Index naar de MSCI Europe Index en het beleggingsbeleid zal zo worden opgesteld dat duidelijk wordt dat het European Special Situations Fund in normale marktomstandigheden ten minste 50% van de totale activa zal beleggen in bedrijven met een relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie. Als bedrijven met relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich bij aankoop bevinden in de onderste 30% van Europese effectenbeurzen qua marktkapitalisatie. Het European Special Situations Fund zal met name de nadruk leggen op special situations -bedrijven, namelijk bedrijven die volgens de Investment Adviser de potentie hebben voor verbetering, maar die door de markt niet als zodanig worden gewaardeerd. Deze herpositionering en naamswijziging hebben geen invloed op de wijze waarop het subfonds thans wordt beheerd. 1

2 Zoals beschreven in het prospectus, zijn de risicoprofielen van het Euro Small & MidCap Fund en het European Special Situations Fund zijn vergelijkbaar en de risico s zijn min of meer dezelfde, zoals beschreven in het prospectus. Het Euro Small & MidCap Fund legt sterk de nadruk op Europese bedrijven met relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie en belegt ten minste 70% van de totale activa in deze bedrijven. Het European Special Situations Fund kan weliswaar ook in Europese bedrijven met relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie beleggen, maar het zal een flexibelere beleggingsaanpak hanteren en zal niet in dezelfde mate in dergelijke bedrijven hoeven te beleggen als het Euro Small & MidCap Fund. Het European Special Situations Fund zal een flexibelere beleggingsaanpak toepassen wat betreft marktkapitalisatie en zal de mogelijkheid hebben om meer dan het Euro Small & MidCap Fund te beleggen in bedrijven met relatief grote marktkapitalisatie, terwijl het nog steeds ten minste 50% van de totale activa belegt in de, wat marktkapitalisatie betreft, onderste 30% van de Europese aandelenmarkten. Door deze flexibele beleggingsaanpak kan het zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en beleggen in bedrijven die volgens de Investment Adviser groeipotentie hebben, ongeacht de grootte van het bedrijf. Het Euro Small & MidCap Fund en het European Special Situations Fund hebben dezelfde vergoedingen en kosten en Investment Adviser (namelijk BlackRock Investment Management (UK) Limited). Michael Constantis is de belangrijkste portefeuillebeheerder voor het Euro Small & MidCap Fund en zal ook de belangrijkste portefeuillebeheerder zijn voor het European Special Situations Fund. 3. Gevolgen van de Fusie voor de aandeelhouders in het Euro Small & MidCap Fund Het Euro Small & MidCap Fund zal zijn gesloten voor inschrijvingen vanaf 4 Luxemburgse werkdagen vóór de Inschrijvingen in het Euro Small & MidCap Fund na deze datum zullen worden afgewezen. Voor alle duidelijkheid: vanaf de datum van deze kennisgeving zullen inschrijvingen van nieuwe Hongkongse beleggers in het Euro Small & MidCap Fund niet meer worden geaccepteerd. Per de Ingangsdatum worden aandeelhouders in het Euro Small & MidCap Fund aandeelhouders in het European Special Situations Fund en zal het Euro Small & MidCap Fund worden opgeheven. Aan het einde van de werkdag op de Ingangsdatum zullen de activa en passiva van het Euro Small & MidCap Fund worden opgenomen in het European Special Situations Fund en de aandeelhouders van het Euro Small & MidCap Fund zullen een aantal aandelen in het European Special Situations Fund ontvangen waarvan de totale waarde overeenkomt met de totale waarde van hun aandelen in het Euro Small & MidCap Fund, wat zal worden vastgesteld door het aantal aandelen van die klasse in het Euro Small & MidCap Fund te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. De ruilverhouding zal voor elke klasse worden berekend door de op de Ingangsdatum berekende intrinsieke waarde per aandeel van die klasse aandelen in het Euro Small & MidCap Fund te delen door de op hetzelfde tijdstip op de Ingangsdatum berekende intrinsieke waarde per aandeel van de daarmee vergelijkbare aandelenklasse in het European Special Situations Fund. Aandeelhouders in het Euro Small & MidCap Fund kunnen op het eerste maandafschrift na de Ingangsdatum zien wat hun precieze aantal aandelen in het European Special Situations Fund na de Fusie is. De portefeuille van het Euro Small & MidCap Fund zal met het oog op de Fusie worden geherpositioneerd. Alle kosten van de Fusie, waaronder juridische, administratie- en advieskosten evenals transactiekosten op beleggingsniveau (bijvoorbeeld makelaarskosten), die worden gemaakt in verband met de herpositionering van de portefeuille van het Euro Small & MidCap Fund vóór de Ingangsdatum zullen ten laste komen van BlackRock Luxembourg S.A. of een gelieerde vennootschap. Naar verwachting zullen deze kosten ongeveer EUR bedragen. Er zijn geen openstaande, niet-afgeschreven aanloopkosten ten aanzien van het Euro Small & MidCap Fund. 4. Rechten van aandeelhouders Terugkoop en omwisseling van aandelen Als u geen deel wilt hebben aan de Fusie, kunt u uw aandelen laten terugkopen of ze omwisselen voor een ander subfonds van de Vennootschap (in het geval van aandeelhouders uit Hongkong: mits er een SFC-vergunning is voor verkoop aan het publiek in Hongkong^), zonder terugkoop-, omwisselings- of andere kosten (met uitzondering van de anti-verwateringskosten in het verhandelen zoals uiteengezet in Bijlage B paragraaf 17 (c) van het prospectus van de Vennootschap) in overeenstemming met het in het prospectus van de Vennootschap bepaalde. Dergelijke verzoeken tot terugkoop / omwisseling zullen worden geaccepteerd tot het cut-off point (12 uur s middags Luxemburgse tijd of Hongkong tijd op de betreffende handelsdag) tot 4 Luxemburgse werkdagen vóór de Verzoeken tot terugkoop / omwisseling die na deze datum worden ontvangen, worden afgewezen en betreffende aandeelhouder zal dan deel hebben aan de Fusie zoals hierboven beschreven onder Gevolgen van de Fusie voor de aandeelhouders in het Euro Small & MidCap Fund. De handel in aandelen in het European Special Situations Fund zal beginnen op de volgende werkdag in Luxemburg na de Ingangsdatum conform het bepaalde in het prospectus van de Vennootschap. ^ De vergunning van de SFC is geen aanbeveling of goedkeuring van de Vennootschap of haar subfondsen, noch worden de commerciële verdiensten van de Vennootschap of haar subfondsen of haar resultaten erdoor gegarandeerd. De vergunning betekent niet dat de Vennootschap of haar subfondsen geschikt zijn voor alle beleggers en is ook geen bevestiging van geschiktheid voor een bepaalde belegger of een bepaalde categorie beleggers. 2

3 Als u ervoor kiest uw aandelen te laten terugkopen zal de terugkoopopbrengst aan u worden overgemaakt conform het bepaalde in het prospectus van de Vennootschap. Als u ervoor kiest uw aandelen om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van de Vennootschap, zal de opbrengst worden gebruikt om aandelen te kopen in het/de door u aangegeven subfonds(en), tegen de voor dat subfonds geldende aandelenkoers in overeenstemming met het bepaalde in het prospectus van de Vennootschap. Elke conversie of terugkoop van uw aandelen kan gevolgen hebben voor uw fiscale positie. Vraag daarom advies aan uw professionele adviseurs over alle mogelijk van toepassing zijnde belastingen in het land waarvan u de nationaliteit bezit of waar u woont of verblijft. In onderstaande tabel staan de aandelenklassen vermeld die zullen worden uitgegeven in het European Special Situations Fund in de plaats van de bestaande aandelen in het Euro Small & MidCap Fund: Euro Small & MidCap Fund European Special Situations Fund Klasse TA CODE ISIN Klasse TA CODE ISIN A2 EUR MOPAA LU A2 EUR GREMA LU A2 USD MEOAA LU A2 USD GREXA LU B2 EUR* AOPBB LU B2 EUR* GREUB LU B2 USD* AEOBB LU B2 USD* GRXUB LU C2 EUR MOPCC LU C2 EUR GREUC LU C2 USD AEOCC LU C2 USD GRXUC LU D2 EUR* AEODE LU D2 EUR* GREDE LU D2 USD* ESDUT LU D2 USD* GRDUT LU E2 EUR* EOPEE LU E2 EUR* GREUE LU E2 USD* EEOEE LU E2 USD* GREXE LU Q2 EUR* BOPBB LU A2 EUR GREMA LU Q2 USD* BEOBB LU A2 USD GREXA LU X2 EUR* ESXET LU X2 EUR* GRXET LU X2 USD* AEOXT LU X2 USD* GRUXT LU * Deze aandelenklasse is niet verkrijgbaar voor particuliere beleggers in Hongkong. Recht op meer informatie De EBI (Essentiële Beleggersinformatie)** met betrekking tot het Euro Growth Fund (waarin melding wordt gemaakt van de herpositionering naar het European Special Situations Fund op de Ingangsdatum) is te vinden op: Op verzoek kunt u een kopie van het accountantsverslag inzake de Fusie krijgen, en een kopie van de gebruikelijke voorwaarden voor Fusie. Beide documenten zijn verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en bij uw plaatselijke vertegenwoordiger of bij het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België) en ze kunnen u eveneens per worden toegezonden. 5. Risico-overwegingen De Bestuurders hebben niet onderzocht of deze belegging de juiste is voor uw individuele behoefte of risicobereidheid. Om te beoordelen of het European Special Situations Fund voor u geschikt is, raden wij u ten stelligste aan de emissiedocumenten van de Vennootschap en de betreffende EBI** te lezen. Indien u onzeker bent over hoeveel risico u wilt nemen, adviseren wij u dit te bespreken met uw onafhankelijk adviseur. 6. Belastingen De fiscale gevolgen van de Fusie voor beleggers kunnen variëren, afhankelijk van de fiscale wetgeving van het land waar u woont of verblijft. Elke conversie of terugkoop van uw aandelen kan invloed hebben op uw fiscale positie. Vraag daarom advies aan uw professionele adviseurs over alle mogelijk van toepassing zijnde belastingen in het land waarvan u de nationaliteit bezit of waar u woont of verblijft. ** EBI s of verwijzingen naar de Risico-indicator (binnen de EBI) zijn niet relevant voor Hongkongse aandeelhouders en zijn wellicht niet relevant voor aandeelhouders in andere jurisdicties. Derhalve heeft de SFC de inhoud van de EBI-website die informatie bevat over niet door de SFC geautoriseerde subfondsen, niet beoordeeld. 3

4 7. Algemene informatie Exemplaren van het prospectus van Vennootschap (in het Engels en het Frans), het document met essentiële beleggersinformatie (in het Engels, het Frans en het Nederlands), de statuten (in het Engels) en het recentste periodieke verslag (in het Engels), kunnen kosteloos worden verkregen bij het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Chase, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België) en zijn beschikbaar op Bijgewerkte versies van het prospectus van de Vennootschap en (voor aandeelhouders buiten Hongkong) de EBI (Essentiële Beleggersinformatie) zullen te gelegener tijd beschikbaar worden gesteld. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor deze brief en de inhoud ervan. Voorzover de Bestuurders naar beste vermogen bekend is (waarbij zij alle redelijke inspanningen hebben geleverd om ervoor te zorgen dat dit het geval is), is de informatie in deze brief in overeenstemming met de feiten en is er niets weggelaten dat enige invloed kan hebben op de strekking van deze informatie. Indien u nadere informatie wenst, kunt u bellen naar +44(0) , of het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België) contacteren. Met vriendelijke groet, Nicholas Hall Voorzitter 4

5 Bijlage Fuserend fonds Ontvangend fonds BGF European Small & MidCap Opportunities Fund BGF European Growth Fund (vóór de Ingangsdatum) BGF European Special Situations Fund (nieuwe naam en nieuwe positionering van het BGF European Growth Fund vanaf de Ingangsdatum) Portefeuillegegevens Fondsenreeks BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Fondsbeheerder BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Investment Adviser BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited Beheerd door Michael Constantis Michael Constantis Michael Constantis Oprichtingsdatum 13 mei oktober 2002 n.v.t. Basisvaluta EUR EUR EUR Aanvullende Handelsvaluta s USD USD USD AUM (31 oktober 2013) EUR 369 miljoen EUR 602 miljoen n.v.t. Beleggingsdoelstelling en -beleid Beleggingsdoelstelling en -beleid De doelstelling van het European Small & MidCap Opportunities Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven met een relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie, welke gevestigd zijn in of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Als bedrijven met relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich bij aankoop bevinden in de onderste 30% van Europese effectenbeurzen qua marktkapitalisatie. Gehanteerde risicobeheermeting: Relatieve VaR met S&P European Mid Small Cap Index als de toepasselijke benchmark. Verwacht niveau van hefboomwerking voor het Fonds: 0% van de Intrinsieke Waarde. De doelstelling van het European Growth Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds legt met name de nadruk op bedrijven die volgens de Investment Adviser kenmerken vertonen van een groei -beleggingsstrategie, zoals bovengemiddelde groei van omzet of winst en een hoog of verbeterend rendement op het vermogen. Gehanteerde risicobeheermeting: Relatieve VaR met MSCI Europe Growth Index als de toepasselijke benchmark. Verwacht niveau van hefboomwerking voor het Fonds: 0% van de Intrinsieke Waarde De doelstelling van het European Special Situations Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds legt met name de nadruk op special situations -bedrijven, namelijk bedrijven die volgens de Investment Adviser de potentie hebben voor verbetering, maar die door de markt niet als zodanig worden gewaardeerd. Vaak gaat het om bedrijven met een relatief kleine, gemiddelde of grote marktkapitalisatie, die zijn ondergewaardeerd en kenmerken van beleggingsgroei vertonen, zoals bovengemiddelde groei van inkomsten of omzet en een hoog of verbeterend rendement op vermogen. In sommige gevallen kunnen dergelijke bedrijven ook profiteren van veranderingen in de bedrijfsstrategie en herstructureringen. In normale marktomstandigheden belegt het Fonds ten minste 50% van de totale activa in bedrijven met een relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie. Als bedrijven met relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich bij aankoop bevinden in de onderste 30% van Europese effectenbeurzen qua marktkapitalisatie. 5

6 Bijlage Beleggingsdoelstelling en -beleid Benchmark S&P European Mid Small Cap MSCI Europe Growth MSCI Europe Gehanteerde risicobeheermeting: Relatieve VaR met MSCI Europe Index als de toepasselijke benchmark. Verwacht niveau van hefboomwerking voor het Fonds: 5% van de Intrinsieke Waarde. Morningstar-categorie Europe Flex-Cap Equity Europe Large-Cap Growth Equity Europe Flex-Cap Equity Beleggingsstijl Flexibel Flexibel Flexibel Portefeuille-samenstelling (oktober 2013) aandelen aandelen aandelen Specifieke risico-overwegingen Aandelenrisico Small-caprisico Aandelenrisico Small-caprisico Aandelenrisico Small-caprisico SRRI (A2) De SRRI is niet relevant voor Hongkongse aandeelhouders en wellicht niet relevant voor aandeelhouders in andere jurisdicties. Betreffende onderstaande Vergoedingen en uitgaven-tabel: JBV is de Jaarlijkse Beheervergoeding en TER is de Total Expense Ratio. Vergoedingen en uitgaven A-aandelen C-aandelen E-aandelen B-aandelen Q-aandelen X-aandelen D-aandelen 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Naar verwachting hetzelfde als 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Naar verwachting hetzelfde als 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Naar verwachting hetzelfde als 1,50% / 1,81% 1,50% / 1,81% Naar verwachting hetzelfde als 1,50% / 1,82% n.v.t. (overgegaan op A-aandelen) Naar verwachting hetzelfde als n.v.t. / 0,03% n.v.t. / 0,05% Naar verwachting hetzelfde als 0,75% / 1,07% 0,75% / 1,07% Naar verwachting hetzelfde als Alleen A- en C-aandelen zijn verkrijgbaar voor particuliere beleggers in Hongkong. Resultaten per kalenderjaar (per 31 oktober 2013) 2013 (jan. oktober) 16,4% 18,2% n.v.t ,5% 26,1% n.v.t (13,2%) (9,8%) n.v.t ,4% 18,0% n.v.t ,5% 42,0% n.v.t (47,5%) (43,5%) n.v.t. Tenzij anders gespecificeerd geldt alle fondsinformatie alleen voor A2-aandelen in basisvaluta, per 31 oktober Belegging houdt een risico in. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6

7 Bijlage De resultaten zijn weergegeven per 31 oktober 2013 in EUR op basis van een NAV-to-NAV-prijs met herbelegd dividend. Het Fondsrendement wordt berekend na aftrek van de vergoedingen. De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het Fonds voor elk volledig kalenderjaar gedurende de in de grafiek weergegeven periode, uitgedrukt als een procentuele verandering van de intrinsieke waarde van het fonds aan het einde van elk jaar na aftrek van jaarlijkse vergoedingen. Alle andere vergoedingen en uitgaven en risico-overwegingen ten aanzien van het Euro Growth Fund / European Special Situations Fund dan die in bovenstaande tabel worden vermeld, zijn gelijk aan die van het Euro Small & MidCap Fund zoals opgenomen in het prospectus. De Total Expense Ratio wordt berekend als de verhouding van de totale kosten (inclusief beheervergoedingen en operationele kosten met uitzondering van bewaarvergoedingen*, distributievergoedingen en effecten-leenvergoedingen**) ten opzichte van de totale netto activa. * De Bewaarder ontvangt jaarlijkse vergoedingen, gebaseerd op de waarde van effecten, die dagelijks worden berekend, plus transactievergoedingen. De jaarlijkse bewaarvergoedingen liggen tussen 0,005% en 0,441% per jaar en de transactievergoedingen variëren van US$ 8,8 tot US$ 196 per transactie, bijvoorbeeld het kopen en verkopen van een pakket effecten. N.B. De bovengenoemde transactievergoedingen zijn niet inbegrepen bij de Total Expense Ratio. ** De securities lending agent, BlackRock Advisors (UK) Limited, ontvangt een vergoeding voor zijn activiteiten. Een dergelijke vergoeding zal niet meer bedragen dan 40% van de netto opbrengst van de activiteiten, waarbij alle operationele kosten voor rekening van BlackRock komen. PRISMA 13/1648 BGF ESMOF SHL DUT/BEL 1213

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort.

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort. Parijs, 13 september 2011 Geachte aandeelhouder, Betreft: samenvoeging van 13 subfondsen van BNP Paribas Plan Target Click Fund BNP Paribas Plan Target Click Fund 2043 / 2044 / 2045 / 2046 / 2047 / 2048

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens Robeco US Select Opportunities Equities D Robeco US Select Oppertunities Equities belegt in midcap aandelen in de VS. Het fonds is voornamelijk samengesteld uit aandelen met een marktkapitalisatie van

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV

Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV Verkort Prospectus dd 14 oktober 25 Aandelen Fondsen Merrill Lynch International Investment Funds ( de Onderneming ) is opgericht in Luxemburg

Nadere informatie